close

Enter

Log in using OpenID

18.00 - Župa Sveti Križ Začretje

embedDownload
UMRLI, KRŠTENI I VJENČANI U PROŠLOM TJEDNU
Umrli: Jelica Vidović
Kršteni: Dominik Posavec
Vjenčani: Lisjak-Jerneić
Ţenidbeni navještaj
* Kristijan Hršak, sin Stjepan i Draţenke r.
Sirovec, konobar, Dukovec 22a, ţupa Sv.
Kriţ Začretje i
Andreja Sušec, kći Marijana i Vesne r.
Mihalić, učiteljica, Sveti Kriţ 185, ţupa
Tuhelj.
Vjenčanje će biti 04.10.2014. u ţupi Tuhelj.
* Danijel Gojšić, sin Ivana i Marice r. Kralj, vodoinstalater, Dubrava Zabočka
158a, ţupa Bedekovčina
Antonija Jerneić, kći Antuna i Anice r. Sever, hot.-tur. tehničar, Brezova 9c,
ţupa Sv. Kriţ Začretje.
Vjenčanje će biti 04.10.2014. u ţupi Sv. Kriţ Začretje.
Planinarski kriţni put 11.-12. listopada
Sv. Kriţ Zaĉretje – Zabok – Bedekovĉina
Planinarski križni put je pobožnost za mlade i sve koji se tako osjećaju koja
se odrţava dva puta godišnje. Ta poboţnost traje već 27 godina i ove jeseni imamo
čast biti domaćini zajedno sa ţupama Zabok i Bedekovčina. Bit će to 54. po redu
kriţni put u vikendu 11. – 12. listopada. Pozivamo sve zainteresirane da se pridruţe u
pohod i organizaciju. Ovo nije poboţnost isključivo za mlade, pozvane su sve
generacije. Iduće nedjelje nakon mise prikazati ćemo film o nastanku kriţnog puta i
podijeliti sve bitne informacije. Prijave u ţupi traju do nedjelje 5. listopada.
N.B. Ponedjeljak 29. rujna 19.00 h u crkvi (OBAVEZNI KANDIDATI ZA
KRIZMU, ujedno je i tada prijava za krizmu) i petak 03. listopada u 20.00
h na farofu prikazuje se film o PKP-u! Pozivamo sve zainteresirane da
se odazovu!
RIMOKATOLIČKA ŽUPA
UZVIŠENJA SVETOG KRIŽA
SVETI KRIŢ ZAĈRETJE
Trg hrvatske kraljice Jelene 3
HR – 49 223 SVETI KRIŢ ZAČRETJE
tel.: 049 / 227-909
e-mail: [email protected]
web.: www.zupa-svkrizzacretje.hr
TJEDNI INFORMATIVNI LISTIĆ ŢUPE UZVIŠENJA SV. KRIŢA
26. NED. KROZ GODINU – 28. 09. 2014. – Br. 39
Mt 21, 28-32
Predomisli se i ode. Carinici i bludnice pretekoše vas u
Kraljevstvo Božje.
Čitanje svetog EvanĎelja po Mateju
U ono vrijeme: Reče Isus glavarima svećeničkim i
starješinama narodnim: »Što vam se čini? Čovjek neki
imao dva sina. PriĎe prvomu i reče: ‘Sinko, hajde danas
na posao u vinograd!’ On odgovori: ‘Neću!’ No poslije se
predomisli i ode. PriĎe i drugomu pa mu reče isto tako. A
on odgovori: ‘Evo me, gospodaru!’ i ne ode. Koji od te
dvojice izvrši volju očevu?« Kažu: »Onaj prvi.« Nato će im
Isus: »Zaista, kažem vam, carinici i bludnice pretekoše
vas u kraljevstvo Božje! Doista, Ivan doĎe k vama putem
pravednosti i vi mu ne povjerovaste, a carinici mu i
bludnice povjerovaše. Vi pak, makar to vidjeste, ni kasnije
se ne predomisliste da mu povjerujete.«
Riječ Gospodnja.
Misne nakane za 26. tjedan kroz godinu
28.09.
NED.
26. NED. KROZ
GODINU
Predomisli se i
ode. Carinici i
bludnice
pretekoše vas u
Kraljevstvo
Božje.
29.09.
PON.
BLAGDAN
SV. MIHAEL,
GABRIEL I
RAFAEL,
ARKANĐELI
30.09.
UTO.
SPOMENDAN
SV. JERONIM,
PREZ. I CRK.
NAUČITELJ
01.10.
SRI.
SPOMENDAN
SV. TEREZIJA OD
DJETETA ISUSA,
8.00 ŽUPNA
9.30 † JULIUS PTIČAR I OB., OB. KUČKOVEČKI
I
DRAGUTIN VALJAVEC; BARICA I MIJO ŠĆURIC, JOSIP
TUŠEK I OB., OB. MIŠAK; DAVORIN POSLEK I ŽELJKO
KRZNAR, AMALIJA I STJEPAN DLESK, DAVOR
PETREKOVIĆ, OB. ŠĆURIC, TRETINJAK, ŠVIGIR I
MERKAŠ; SLAVKO BEZEK
11.00 NA NAKANU.
18.00 † MIJO TUŠEK, JOSIP, STJEPAN; RUDOLF I
LJUBICA TUŠEK; OB. ŠKADA, NA NAKANU
SV. MIHOVILA; MIŠKO, DRAGUTIN I OB. BAN
19.00
PRIKAZIVANJE FILMA O PKP-U, PRIJAVA KRIZMANIKA
18.00 † INES FERENČAK, STJEPAN ZUBIĆ,
CECILIJA KUKEC, ŠTEFICA DLESK, ANTUN
PTIČAR; MIJO, STJEPAN I OB. ŠIVALEC;
LJUBICA, STJEPAN I OB. BAŠA; LACKO,
MILKA I OB. LOVRENČIĆ
18.00 † MILAN DLESK
DJEVICA I CRK.
NAUČITELJICA
02.10.
ČET.
SPOMENDAN
SVETI ANĐELI
ČUVARI
18.00 † NA NAKANU.
03.10.
PET.
SVAGDAN
18.00 † PAVAO VORIH, DRAGUTIN MERKAŠ,
BOŽICA RANICKI, ANTUN MLADIĆ, LJUDEVIT
BOŽIĆ, ŠTEFANIJA PRESEČKI, ANĐELA
LEŠKO, DRAGUTIN FERENČAK, IVAN
FERDELJA, BOŽENA ZELIČ, JURAJ JERŠEK,
LJUBICA ŠIVAK, MARIJA KUČKO-KVEŽ;
ŠKREBLIN STJEPAN BOROVČAK, FRANJO
ŠĆURIC, MARKO VIDOVIĆ
04.10.
SUB.
SPOMENDAN
SV. FRANJO
ASIŠKI, REDOVNIK
05.10.
NED.
27. NED. KROZ
GODINU
Vinograd će
iznajmiti
drugim
vinogradarima.
8.00
14.00
16.00
17.00
18.00
NA NAKANU.
KRŠTENJE: PETAR KUČKO
VJENČANJE, KRŠTENJE: GROZAJ – GROZAJ, LUKA GROZAJ
VJENČANJE, KRŠTENJE: GALOVIĆ – ŠIMAG, LEON GALOVIĆ
VJENČANJE: GOJŠIĆ - JERNEIĆ
8.00 ŽUPNA
9.30 † STJEPAN I BARBARA KUČKOVEČKI,
KRUNO ŠKRINJAR
11.00 † VILIM MATEŠIĆ; KUČKO AMALIJA I SLAVKO
11.00 ZAHVALNICA
SV. VID
KIP MAJKE BOŢJE 28. rujna 2014. preuzimaju ovi molitelji: Matilda
Janjčec; Ana Mokrovčak; Barica Ban; Marija Gorički; Anica Juric; nakana
za rujan - za svu školsku djecu, mlade i studente.
POSJETITE WEB STRANICU ŢUPE
web.: www.zupa-svkrizzacretje.hr
25. NKG – milostinja sa svih misa darovala se za dovršetak i ureĎenje crkve
Gospe Velikog hrvatskog krsnog zavjeta u Kninu. Prikupljeno je 1240,00
kuna. Zahvaljujem svima na daru.
PASTORALNE AKTIVNOSTI
o DJEĈJI ZBOR – petkom u 18.30 sati
misa 9.30
o MJEŠOVITI ZBOR – petkom u 19.30 sati
misa 8.00
o ZBOR MLADIH – subota 18.00 sati
misa 11.00
o MINISTRANTI – subota u 10.00 sati
Poziv novim članovima da se priključe pastoralnim aktivnostima!
HODOĈAŠĆE BANJA LUKA 01. listopada
Hodočastimo u svetište Sv. Male Terezije u Presnačama – Banja Luka.
Program puta na stoliću za tisak i na oglasnoj ploči. Prijaviti se na tel.
233-321 ili 098/9602-990 – Mira Ljevar-Ferdelja.
KRIZMANICI I PRVOPRIĈESNICI
Poziv na slavljenje Svete Mise u 09.30 sati (kandidati za priĉest), nakon
mise kratka kateheza; 11.00 sati (kandidati za krizmu) te nakon mise
kratka kateheza.
* PONEDJELJAK u 19.00 sati prijava krizmanika u crkvi, te gledanje
filma o PKP-u.
ZAHVALNICA KOD SV. VIDA – 5. LISTOPADA Sv. Misa u 11.00 sati!
MARIJIN MJESEC Ovaj tjedan počinje mjesec listopad, kada započinje
molitva krunice pri našim raspelima. DoĎimo na molitvu krunice i naĎimo
vremena za svoj blagoslov i blagoslov naših obitelji. Neka nam Majka
Boţja bude zagovornica kod svoga Sina.
Obavezni kandidati za sakramente koji su u blizini raspela!
RASPORED MOLITVE KRUNICE PO NAŠIM RASPELIMA
-
krizmanici i prvopričesnici obavezni na molitvi krunice, kod raspela koji im je u blizini!
KRUNICA JE U 19,00 SATI, ILI VRIJEME KOJE JE NAZNAČENO
DATUM
01.10.2013.
02.10.2013.
03.10.2013.
04.10.2013.
DAN
SRIJEDA
ČETVRTAK
PETAK
SUBOTA
MJESTO
raspelo u Zleću
raspelo u Piljkovim Jarkima
raspelo u Štrucljevu
Švaljkovec pri Zubići
Katolički tisak: Glas koncila,Mali koncil – MAK, Kana, Živo vrelo i ostalo.
Poticaj vjernicima da čitaju katolički tisak!
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
2
File Size
389 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content