close

Enter

Log in using OpenID

11.00 sati - Župa Sveti Križ Začretje

embedDownload
UMRLI, KRŠTENI I VJENČANI U PROŠLOM TJEDNU
Umrli: Dragutin Zajec
Kršteni: Magdalena Brlek, David Brodar, Mihael Petreovečki
Vjenčani: nema
Ţenidbeni navještaj:
Pero Vukić, sin Mladena i Vesne r. Sopina, strojar, Cig. Zagorska 56, ţupa Sv. Kriţ Začretje i
Anica Ljubić, kći Mladena i Boţice r. Krivak, trgovac, Velika Horvatska 74/1, ţupa Desinić.
Ţele se vjenčati 29.11.2014. u Sv. Kriţu Začretju.
Dejan Cigulin, sin Josipa i Ivančice r. Medvedec, strojobravar, Gredice 21, ţupa Klanjec i
Tajana Dlesk, kći Ivana i Ivanke r. Dolovčak, ing. med. radiologije, Donja Šemnica 102, ţupa
Sv. Kriţ Začretje.
Ţele se vjenčati 19.12.2014. u Sv. Kriţu Začretju.
Podsjetnik za krizmanike!
KAKO SE MOLI KRUNICA?
Najprije se poljubi Križ i načini znak križa, zatim se kao uvod moli Vjerovanje
apostolsko (križ), Oče naš (prvo zrnce), tri Zdravo Marije (tri zrnca), te Slava
Ocu. Kod prve tri Zdravo Marije dodaje se zaziv nakon riječi "Isus":
...koji neka nam umnoži vjeru,
...koji neka nam učvrsti ufanje,
...koji neka nam usavrši ljibav!
Prije svakog otajstva moli se Oče naš, zatim 10 Zdravo Marija, s time da se
nakon riječi "Isus" dodaje pojedini naziv otajstva (naveden uz sličicu), te Slava
Ocu i O moj Isuse. Na kraju petog otajstva, poslije molitve O moj Isuse moli se
Zdravo Kraljice, a mogu se nadodati i Litanije lauretanske.
Vjerovanje apostolsko
Vjerujem u Boga, Oca svemogućega, Stvoritelja neba i zemlje. I u Isusa Krista,
Sina njegova jedinoga,
Gospodina našega, koji je začet po Duhu Svetom, roĎen od Marije Djevice,
mučen pod Poncijem Pilatom,
raspet umro i pokopan; sašao nad pakao, treći dan uskrsnuo od mrtvih;
uzašao na nebesa, sjedi o desnu
Boga Oca svemogućega; odonud će doći suditi ţive i mrtve. Vjerujem
u Duha Svetoga, svetu Crkvu katoličku,
općinstvo svetih, oproštenje grijeha, uskrsnuće tijela i ţivot vječni.
Amen.
RIMOKATOLIČKA ŽUPA
UZVIŠENJA SVETOG KRIŽA
SVETI KRIŢ ZAĈRETJE
Trg hrvatske kraljice Jelene 3
HR – 49 223 SVETI KRIŢ ZAČRETJE
tel.: 049 / 227-909
e-mail: [email protected]
web.: www.zupa-svkrizzacretje.hr
TJEDNI INFORMATIVNI LISTIĆ ŢUPE UZVIŠENJA SV. KRIŢA
29. NED. KROZ GODINU – 19. 10. 2014. – Br. 42
Mt 22, 15-21
Podajte caru carevo, a Bogu Božje.
Čitanje svetog EvanĎelja po Mateju
U ono vrijeme: Odoše farizeji i održaše vijeće kako da
Isusa uhvate u riječi. Pošalju k njemu svoje učenike s
herodovcima da ga upitaju: »Učitelju! Znamo da si istinit
te po istini putu Božjem učiš i ne mariš tko je tko jer nisi
pristran. Reci nam, dakle, što ti se čini: je li dopušteno
dati porez caru ili nije?«
Znajući njihovu opakost, reče Isus: »Zašto me iskušavate,
licemjeri? Pokažite mi porezni novac!« Pružiše mu denar.
On ih upita: »Čija je ovo slika i natpis?« Odgovore:
»Carev.« Kaže im: »Podajte dakle caru carevo, a Bogu
Božje.«
Riječ Gospodnja.
Misne nakane za 29. tjedan kroz godinu
19.10.
NED.
29. NED. KROZ
GODINU
Podajte caru
carevo a Bogu
Božje!
MISIJSKA
NEDJELJA
20.10.
PON.
SVAGDAN
21.10.
UTO.
SVAGDAN
22.10.
SRI.
SVAGDAN
23.10.
ČET.
SVAGDAN
24.10.
PET.
SVAGDAN
25.10.
SUB.
SVAGDAN
26.10.
NED.
30. NED. KROZ
GODINU
Ljubi Gospodina,
Boga svojega, i
svoga bližnjega
kao sebe
samoga!
8.00 ŽUPNA
9.30 † MIJO I ŠTEFICA DLESK, STJEPAN I ŠTEFICA
JERŠEK, MAKS RADOVEČKI I OB., OB.
SINKOVIĆ I HUNDRIĆ; MILAN, JOSIP, VINKO I
OB. TKALČEVIĆ, ZVONIMIR POPOVIĆ, VERICA I
IVAN PEROŠ, JULIJE ZEMLJIĆ, IVAN I ZORICA
LJUBE, JOSIP I MARIJA MATEJAŠ I OB.
11.00 † OB. ŽORAT; IVAN, MAGDALENA I STJEPAN
FRANC; ANA ŠKREBLIN
11.00 ZAHVALNICA, AGATA BENKOTIĆ
KLUPCI
18.00 † SANDRA KOPRIVNJAK; MILAN, SLAVKO I
FRANJO MIHOVILIĆ
18.00 † BARBARA MLADIĆ, MILKA MAJSEC, BOŽENA
DAMIĆ, ANKA PETREKOVIĆ. PAULINA
ROGINIĆ; PERO, KATARINA I STJEPAN
KRANJČIĆ
18.00 † STJEPAN HALDEK, STJEPAN ZAVRŠKI,
18.00 † IVAN KUČKO I OB; STJEPAN, AMALIJA I
JAGICA JAČMENICA; MIRKO I ŠTEFANIJA
KOREČIĆ, VESNA I MILAN GRĐAN, OB. JAGIĆ,
OB. MERKAŠ
11.00 BLAGOSLOV OŠ-ACA, BLAGOSLOV KRUHA
18.00 † STJEPAN JERŠEK, FRANJO JUG, DRAGUTIN
PILJEK, MIRA POPOVIĆ, ĐURICA MARTINJAK,
MARIJA VUKIĆ, STJEPAN SEVER, JOSIP
MARTINJAK, DRAGUTIN MERKAŠ; SLAVKO,
MARIJA, FRANJO, JULIANA MIHOVILIĆ, OB.
ŠOŠTARIĆ, JOSIP I STJEPAN ŠVIGIR, AGATA
BENKOTIĆ
8.00 NA NAKANU.
16.00 KRŠTENJE: DOMINIK VEČEK, LUKA CVETKO,
KARMEN BARTOL
8.00 ŽUPNA
9.30 † VERONIKA, JOSIP, VLADIMIR DLESK,
AUGUST I MIMICA KUNŠTEK, OB. CVRK I
SLIVONJA, PERENSKI MARTIN I LJUBICA,
DRAGICA PAVEKOVIĆ
11.00 † JELICA VIDOVIĆ, DRAGUTIN ZAJEC
KIP MAJKE BOŢJE 19. listopada 2014. preuzimaju ovi molitelji:
Štefica Šćuric; Štefica Leljak; Katarina Roginić; Štefanija Roginić;
Snjeţana Ferenčak; nakana za listopad - za mir u cijelom svijetu
POSJETITE WEB STRANICU ŢUPE
web.: www.zupa-svkrizzacretje.hr
PASTORALNE AKTIVNOSTI
o DJEĈJI ZBOR – petkom u 18.30 sati
misa 9.30
o MJEŠOVITI ZBOR – petkom u 19.30 sati misa 8.00
o ZBOR MLADIH – subota 18.00 sati
misa 11.00
o MINISTRANTI – subota u 10.00 sati
Poziv novim članovima da se priključe pastoralnim aktivnostima!
KRIZMANICI I PRVOPRIĈESNICI
Poziv na slavljenje Svete Mise u 09.30 sati (kandidati za priĉest),
nakon mise kratka kateheza; 11.00 sati (kandidati za krizmu) te
nakon mise kratka kateheza.
DANAS - MISIJSKA NEDJELJA – Molim vas da budemo i mi
svojim prilogom misionari i vjernici koji pomaţu! Nakon svetih misa
moţete dati dar ili za vrijeme misa!
PETAK – MISA ZAHVALNICA ZA BOŢJA DOBROĈINSTVA I
BLAGOSLOV KRUHA U 11.00 SATI u crkvi, blagoslov školaraca!
MARIJIN MJESEC
DoĎimo na molitvu krunice i naĎimo vremena za svoj blagoslov i
blagoslov naših obitelji. Neka nam Majka Boţja bude zagovornica kod
svoga Sina.
Obavezni kandidati za sakramente koji su u blizini raspela!
RASPORED MOLITVE KRUNICE PO NAŠIM RASPELIMA
KRUNICA JE U 19,00 SATI, ILI VRIJEME KOJE JE NAZNAČENO
DATUM
20.10.2014.
21.10.2014.
22.10.2014.
23.10.2014.
24.10.2014.
25.10.2014.
DAN
PONEDJELJAK
UTORAK
SRIJEDA
ČETVRTAK
PETAK
SUBOTA
MJESTO
raspelo pri Grmi
Vrankovec pri Hikci i Vrankovečki
Vorihi pri lipi
raspelo pri Ruţaki
Temovec - Kriţopetje
D. Pačetina – Petrina
u 17.00 sati
Katolički tisak: Glas koncila,Mali koncil – MAK, Kana, Živo vrelo i ostalo.
Poticaj vjernicima da čitaju katolički tisak!
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
11
File Size
577 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content