close

Enter

Log in using OpenID

(PDF, 32KB)

embedDownload
NIJE OTVORENO ZA PREGOVARANJE
OBAVIJEST AGENTU JE OBAVIJEST PRINCIPALU OBAVIJEST PRINCIPALU JE OBAVIJEST AGENTU
HEP-Plin d.o.o.
31 000 osijek, Cara Hadrijana 7
xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxx
31 000 Osijek
Poštovani
Dobila sam vašu ponudu, pod nazivom „OBAVIJEST KUPCIMA PRIRODNOG PLINA“ dana
05.4.2014 za umjeravanje plinomjera u kojoj me obaviještavate o njegovom isteku, iako bi
rok po navedenom razdoblju od osam godina bio tek
12. 06. 2014 godine.
Prije svega napominjem kako je obavijest tvrtke HEP-Plin d.o.o. poslana bez žiga i potpisa
na moju kućnu adresu, stoga vas molim da me obavijestite ukoliko vaša tvrtka nije poslala
takvu zakonski neutemeljenu obavijest.
U slučaju da mi je vaša tvrtka poslala takav nepotpisani, i žigom neovjereni dokument,
molim da mi se isti pošalje potpisan imenom i prezimom ovlaštene osobe i žigom vaše
tvrtke kako bih imala valjani dokaz o uvijetima koji mi se u obavijesti nude.
Moje stanoviše je : nepotpisan i neovjeren dokument je nevažeči.
Također bih vas molila odgovore na sljedeća pitanja:
1. Poslali ste obavijest na moju kućnu adresu, u kojoj se navodi da će mi se kao
korisniku, u slućaju da nemam pozitivni izveštaj ovlaštenog servisera, plinska trošila
biti odvojena od plinskih instalacija, stoga me zanima po kojem zakonu točno mislite
to izvesti, budući da je Ustavni sud kao najviša istanca zakonitosti i mjerilo vrijednosti
u državi još 2007. godine donio odluku kako komunalna poduzeća (voda, struja, plin)
ne mogu isključivati komunalije prema dugu ili drugom predmetu spora potrošača,
bez sudske odluke ? Takve odluke provodi sud, i nesmiju biti nesuglasne člancima
Ustava Republike Hrvatske.
2 . Molim Vas dokaz da sam ja s vama zasnovala bilo kakav ugovorni odnos,
a koji govori, i u kojem vam izričito dopuštam ulazak u moj dom i inspekciju
kućanskih aparata o kojima se naravno prvenstveno zbog svoje osobne sigurnosti na
adekvatan i odgovoran način brinem. Navedite mi dio ugovora koji vam daje pravo da
o mojoj osobnoj imovini imate pravo odlučivati i tražiti podatke o stanju i vođenju
računa o istim, a koje bi bile u suprotnosti sa Europskom konvencijom o ljudskim
pravima, koji sam s vama zasnovala.
Ako jesam, želim da mi dostavite taj i takav pravovaljani ugovor mojom rukom
potpisan. U st. 122. Kaznenog zakona čl.3 jasno se opisuje kazneno dijelo koje bi se
dogodilo ukoliko biste bez moj pristanka odlučili sprovesti „ispitivanje„ o osobnoj
imovini, a za koju je propisana kazna zatvora od tri mjeseca do tri godine. U st.123.
Kaznenog zakona o protuzakonitoj pretrazi također stoji kazna zatvora odnosno
oduzimanja slobode službenoj osobi koja u obavljanju službe ili javne ovlasti
protuzakonito obavi pretragu osobe, doma ili njemu pripadajućih zatvorenih ili
ograđenih prostora i poslovnih prostora.
Ono što je bitno za naglasti s moje strane je to, da nemam nikakvih prigovora na
ispitvanje plinske instalacije i plinomjera određenih zakonom, no protivim se
svakom zadiranju u stanje moje osobne imovine koja je također propisana
Ustavom, te Europskom konvencijom.
Vaše odgovore tražim u dobroj namjeri i zakonom zajamčenim pravom na
dostupnost informacija, te vam dajem rok od 15 kalendarskih dana da ih dostavite
preporučenom poštanskom pošiljkom, kako ih i ja vama šaljem, a kako bi oboje
imali valjani dokaz o pisanoj korespodenciji.
U slučaju da propustite pokazati valjane dokaze kakvi su opisani u točkama 1., 2.,
smatrat će se da niste prihvatili i potvrdili istinitost i točnost istih, te da niste
potvdili postojanje bilo kakve obveze koju bih ja mogao imati prema Vama ili
entitetu kojeg zastupate. Iz istoga proizlazi da nemate nikakvu zakonitu
nadležnost za donošenje bilo kakvih odluka, odvajanja od plinskihinstalacija,
opomena, rješenja i slično protiv mene i moje imovine, kao niti bilo kakvu drugu
nadležnost i da su protiv mene počinjena djela opisana u Kaznenom i
Prekršajnom zakonu, uključivo ali ne ograničavajući se na sastavljanje i ovjeru
neistinite dokumentacije, iznudu, prijevaru, nesavjesno poslovanje i neovlaštenu
uporabu mojih osobnih podataka.
Smatrajte se stoga OBAVIJEŠTENIMA da ukoliko nastavite sa bilo kojom
provedbom u svezi s ovim slučajem, primjereno ću reagirati pod Vladavinom
Zakona, i biti ćete osobno i neograničeno odgovorni. Zatovoljštinu ću
dobiti privatnom tužbom zbog izazivanja štete, povrede i gubitka mojeg dobra i
vlasništva, uključivo i zadovoljštinu oduzimanjem Vaše slobode.
U Osijeku: xx. 04. 2014.
S poštovanjem, u dobroj vjeri, bez zle namjere
Sva prava pridržana
Bez prejudiciranja
XXXXX XXXXX
__________________
Prilog: Kopija Vašeg pisma
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
3
File Size
32 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content