close

Enter

Log in using OpenID

10.simpozij HDZZ

embedDownload
Organizator:
Hrvatsko društvo za zaštitu od zračenja
HDZZ
Suorganizatori:
Institut za medicinska istraživanja i
medicinu rada, Zagreb
Institut Ruđer Bošković, Zagreb
Državni zavod za radiološku i nuklearnu
sigurnost, Zagreb
Važni datumi:
Prijava sudjelovanja i
sažetak rada:
15. studenoga 2014.
Obavijest o prihvaćanju:
15. prosinca 2014.
Druga obavijest:
15. siječnja 2015.
Radovi:
15. veljače 2015.
Uplata kotizacije
po nižoj cijeni:
15. veljače 2015.
Adrese:
Dr. sc. Tomislav Bituh
Organizacijski odbor, Deseti Simpozij HDZZ
Institut za medicinska istraživanja i
medicinu rada
Ksaverska c. 2, 10 000 Zagreb
Tel:+385 1 4682 653, Fax: +385 1 4673 303
e-mail: [email protected]
URL: http://www.hdzz.hr
DESETI SIMPOZIJ
HRVATSKOGA DRUŠTVA
ZA ZAŠTITU OD ZRAČENJA
s međunarodnim sudjelovanjem
Šibenik, Hrvatska
15. – 17. travnja 2015.
Prva obavijest
Znanstveni odbor:
Teme simpozija:
Prijava:
Branko Petrinec (predsjednik, [email protected])
Dinko Babić
Tomislav Bokulić
Zdenko Franić
Verica Garaj-Vrhovac
Nevenka Kopjar
Ines Krajcar Bronić
Gordana Marović
Saveta Miljanić
Iva Mrčela
Nevenka Novosel
Jelena Popić Ramač
Vanja Radolić
Mária Ranogajec-Komor
1. Opće teme u znanosti o zračenju i zaštiti od
zračenja
2. Dozimetrija zračenja
3. Biološki učinci zračenja
4. Izloženost stanovništva zračenju
5. Zaštita od zračenja u medicini
6. Radioekologija
7. Neionizirajuća zračenja
8. Instrumentacija i mjerne tehnike
Svi koji žele sudjelovati u radu Simpozija mogu se
prijaviti registracijskom karticom i kratkim sažetkom
rada (500 znakova s razmacima; u prilogu je
registracijska kartica). Ispunjenu prijavu do 15.
studenoga 2014. godine poslati elektroničkom
poštom na adresu: [email protected]
Organizacijski odbor:
Tomislav Bituh (predsjednik, [email protected])
Iva Franulović
Goran Gajski
Marko Gerić
Hrvoje Hršak
Željka Knežević
Ivana Kralik
Marija Majer
Marina Poje
Jasminka Senčar
Marija Surić Mihić
Marko Šoštarić
Mjesto i vrijeme održavanja:
Solaris – Hotel Jure, Šibenik
15. – 17. travnja 2015.
URL: http://www.hdzz.hr
Jezici: hrvatski i engleski, bez prevođenja.
Tijekom simpozija posebno će se obilježiti
jubilarni, 10. simpozij HDZZ-a, a održat će se i
godišnja sjednica Zbora Društva.
Kotizacija:
Članovi HDZZ-a (koji
redovito plaćaju članarinu)
Ostali sudionici
Studenti članovi HDZZ-a
(koji redovito plaćaju
članarinu)
Studenti, ostali
Prateće osobe
Jednodnevna (uključuje
materijale i piće za vrijeme
pauze)
Radovi
Na osnovi sažetka rada, Znanstveni odbor odlučit će
o prihvaćanju, te zajedno s detaljnim uputama za
pisanje rada autoru poslati obavijest o prihvaćanju do
15. prosinca 2014. Rok za predaju radova u
konačnom obliku je 15. veljače 2015. Svi prihvaćeni
i u roku pristigli radovi bit će tiskani u Zborniku
radova prije održavanja Simpozija.
do
15.2.2015.
nakon
15.2.2015.
1200 kn
1500 kn
Potvrda o sudjelovanju:
1500 kn
1800 kn
600 kn
750 kn
750 kn
600 kn
900 kn
750 kn
Svi sudionici Simpozija dobit će potvrdu o
sudjelovanju, a od Povjerenstva za trajno
usavršavanje Hrvatske liječničke komore zatraženo
je da odredi broj bodova koje donosi sudjelovanje na
Simpoziju.
300 kn
IBAN: HR5423600001101254463
Zagrebačka banka d.d.; Zagreb, Paromlinska 2
Svrha uplate:"Kotizacija za Deseti simpozij HDZZ-a,
ime i prezime sudionika".
Plaćanjem kotizacije sudionik stječe pravo na sve tiskane
materijale, Zbornik radova, koktel dobrodošlice, kavu ili
čaj tijekom odmora i svečanu večeru. Kotizacija za osobe
u pratnji sudionika uključuje koktel dobrodošlice, kavu
ili čaj tijekom odmora i svečanu večeru.
Status studenta doktorskog studija dokazuje se potvrdom
o upisanom studiju koju je potrebno priložiti uz
registraciju.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
4
File Size
212 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content