close

Enter

Log in using OpenID

8 - Monoskop

embedDownload
S v í
n
a o k u p
b l i z u
j e d a r t
r a z r a c u n a
p a s t i
č e
s t a r é
v r e d n o t e
„ u m e t n o s t i "
S v e u k u p n i k r e m a l o r i j í n e d o n a š a j u t o l i k o k a l o r i j a u t e l o Istrulih m u m i j a Rao d a d a
fc
ti
•0
ti
D-A-D-A
w-a-w-a
k
0)
ti
•8
ti
Ö
!8
•8
• 8
®
SS I DRA GAN A L E K S I č
p rvi dadaZAGREB starooi
rade
u ovoj prima dada - reviji.
vrlo záslužní jugosl.
u met nici.
propagujte to je g/as naroda
!oo
c/><
o o
8)8)0)8)
P
O
S
T
Ů
J
T
E
D
A
D
A
S
O
F
E
Š l a m p a r i j a
8)8)8)8)
N
„CAJ"
Z a g r e b
M N N
O S
Kako bi da Vam ne reknem da je DADA za vas največe
otkriče. uzmite n. p. dobru májku za kosu, pa da. jer vi
ne znáte koliko vam je učinila umetnost štete. hočemo
utuči gluparije : pomisiite duša g. vinavera.
onda: DADA spasava od zablude. zar ne da treba apstrakciie stvarati. vi ste n. p. radojčič. vi ste kad vas
Zovnem po imenu odgovorili vi kao materija na apstrakciju. o ime.
padanje, revoluciju i strašno dizanje. jedna naročita muzika na naročite instrumente, treba bruila, I. j. muzike
šumová, kakogod oni pljuštali urin na gg. BoethovenSchuberte. mi známo
da jazz
da koko
spasavaju svet. DADA vam konstruiše i za pare prireduje
večnú mladost, (dada-club zagreb.)
Šio vi bi hteli ? dobro. DADA propagira volju. za boga
postoji moral. ali ako vi kážete ne postoji onda
ga nema. da. o dadadada. o. ili dobra matematika, ona
nam slúži da ne verujemo. matemalika čoveka primorava
na ono šlo se vulgarno zove nesmisao.
bubreg sa lojem čekati
i
— 1
1 : 1 = 1
vrlo dobro kad delím isto
1 )<"... 1 = 1 je kao i kad množím
jest postůjte nesmisao.
nesmisao su bacali olraga: nije kažu dobar. nesmisno
mi propagujemo (oh siromah) pa eto í vama zadovoljstva:
vidíte našu etiku.
Uredništvo i úprava Dada-tanka
je Zagreb, Petrinjska 6 .
levi palmiero kontramedecina
salvarsan pilula okolo poete
levi palmiero kontrakomuna
trepce restoran običaj trepce
D
mud-lornjeta paun selena
dagger-doba velvet-satveta
coch-kotleta prix-sause
mergas-víoleta brown-rolo
nelson-bigab speech-burgund
iron-zweeback rips-tetatetsnow
dore
mifaso
lasidoremifaso
brabantska scéna divijí sekt
alpe čvor novina izrezak pleča
kobíle štekču ramiero lopove ah bigab
sortírana štrcaljka radiotekton
seleno seleno seleno lynx patina
hip-kotleta scott-biflek
astrahan: saldecore kaivar baleta
perse: menu abolit petro-oil selena
krozolit oax
gabela - j ' , rebeka + OREMUS
trabant kuda do vraga sunce lopovsko
tebi tebe kuda tebi tebi tebe
drolja razdrocana mamselo tuŠ
srem : seka sojka milopojka biljisavka
francis jammmes friedel witte
golzverlag robinsoni
golzgolz novart-bonboni
zeit-echo leuer masereel
flechtheim mark 52
roland-miinchen muenchen moanchen
masereel — edschmit
golzgolz novart-bonboni
golz-ararat oax oax oax
oax
dribl-pokus hura-bigamit
težina 10 tona 12 konja 36 Ijudi
cattle-stoka stoka-cattle
sabina ruta gervazija skeč
položaj: nagoča porast: oboje obao oboe
produžnica: tooooleeedooo
mama mama riža plače
mama mama oax oax oax
DRAGAN ALEKSIC
eh m u z i k a , známo da je izvrsno muzicitati. ali svet zna
da dobročudni ljudi previjaju kičme pred jazz-bandom, pa
što: uzmimo za prvo vřeme jazz kao minimum, kao stvar
koja se može slušati. (sve druge kretenske polke, valcere,
sevdalinke, mokrajnce, zajčeve itd. do vraga) jazz. To
slušati. mi konstruišemo koko-poem, koji če udružiti požár,
d
bori se bori seleno seleno seleno
milioni u : 123456 654321
da
dobití ždrepca zdrav lues palmiero
sakriti čik preservatis kabalu bistrook
raskrečiti bilet marínu cripple-noge stid
biti zdrav ko piškor vrtuljak kos
kamgarn trumpeta korveta i
DRAGAN ALEKS1C
d r a m a je iznenadenje. groteska, što pre treba razderati
ograde gluposti starih pipavaca kao i smešno romantičníh
ekspresionisla. ekspresíonistí su najgore hulje, čeljad, koja
nema ni pojma o ničem osim o tobožnjem progresívnom
menjanju. drama ne sme imati njihove glupe etike, več
pokret bez pauze, trzanje bez stanke. osim toga one besprikorno duge govorancije o gdi. ženki njenom pristajanju
ili nepristajanju da spava odredenu noc u sobi mr. pípavca kojí se onda ubija, jer ne može da je dobije u
krevet, brate što nas briga za te ženke, imamo mi čudo
grizetica, smešno. te probleme neka gg. ekspresionisti i
drugi uzmu u klozet.
mi trebamo vibraciju trzaje
najjače oblike boksanja
jer mi hočemo ispumpatí na tim dramama vaše džepove
(dada — club od 2—4 s.)
beseda na kišobranu
prikeljiti éurlik progutavati vatra bakljasta
u ždrelo na sitno razmrskavati
voze kuče u beskraj vrtložiti
vir virovi buékati na oči
kompenzátoři kupili malo sluzi
sluz sluzavo sluzi služnički ured
dereglje amo oj prohujavanje
oj crnopiskavu tarantelu u stomak
stalno omaknuče kuče
tarabe nju
andžari břitvě vitrioli nju
čuti: prolev boksera dempsey za gušu
rečima gura slanicu mutnokaljavost
astrahan paroplinasta gužva
kelneru molim platili
pevati predsednikova pesma gramofon
na prolazima (oj preuzetniče)
na polazima polaznim stanicama
terevenki
lizati papke medunjave
teralenka terevenka
kučno j e kerče obesno.
NAC SINGER
( T
pichler & Comp.
šampanjac batina nevropatu
u mozgu crv
ja pijem mozak goli mozak
a gde su dva centima: pafrijarha
Apolo Belvederski
nek tamjan grize noseve
burad se kotrlja
palikuče peckaju
raznežena osvetlenja nama ular bacaju
nude smeh
pikolo dijeta sadizam
patroklo savoja 3000 žena
savoja-žene
san marino-deca
okarina cveče čeče
palavorde život sedeti
sesesese
banka stolovi biti lep čas dva
admiral-krem amerika petrolej
orient-cigarete gospodine živeti po
pad jaspis nemi cvetoljub
šišati
naša krv proliti bedro krevet
peku reč biti dobar pokret
peku pokref reci ne marš
saniram zdravé u kutiji aspirin
bež'te žene
FER MILL
I I I
O
M. S. P e t r o v : Z a č a r a n i k r u g o v i
kako ste uljudni. evo deklaracije o dAdl. u p e s m i . pesma
rec?. reč prvo. prvo reč. naime dogodaji rečeni. simultanitet. zna se, da je to aritmetika: što više dogadaja u
što manje vremena i što bržim vibracijama. izvrsno.
(trljati ruke), ko če vraga bolje. sad sve je nezgodno za
vas ako ne razumete dalje od maloga nužnika u visokom
stolčiču.
Worte kleben Wand hängen als
LUSTERbuschig zusammen spannen
( O edle JUNGFRAU!)
Bimm — bammmm
Timm — tammmm
KzzZ — Kzzzzzzz
crnačke pesme
Grün durchschneiden tanzt G e h i r n e n
Toreador
H
Toreador
A lt ! !
Telephon winselt töten alle Fischer
Tramwaytrole s c h i e f und
z an zib ar
DÜNN
0 mam re de mi ky
mi srno potekli od wahha haha
wawinza nas ne ce više tuči oh oh
mionwu ne dobiva nijedan rubač više hy hy
1 kiala nas nikada ne č e videti he he.
Verse KLAK-KLAK
BLÜHEN
DIRNEN der MITTERNACHT
(Ha-haaaaaaaAA !
Korsika träumen Nacht
Langsam
RUHE
TRISTAN TZARA.
pa onda vi čete reči što mi tražimo: evo slikanje udružuje sve pojmové prikazivanja. slikanje udružuje sve vrste
materijala. slikanje udružuje sve vrste originálnosti slikanje
udružuje sve vrste boja slikanje udružuje sisteme i anarkije
slikanje treba jednu sjajnu apstrakciju. (ta zar da vi mažete voskom onda stara škrebetava vrata akademije)
MEIN T R A U M
RUHE
Langsam bis Morgen
ADIO A D I O ADIO
dada
dada
dada
dada
M. S. PETROV
politicar (i nepoliticar)
simpatise sa jednim: revolucijonarnost.
je uvek nespecijalno.
vas prenerazuje sirinom smelosti.
O b'
L a
t
i ^ i
TN°S >
1388
RADITI D A
BACIMO
Trustoví za
MflRKfl
BEZLIČNfl
novo pelensko
mekanizovanje
(Isključeno baratanje koncima)
D
<
PJ
Q
SlIHA BERZA OD
ZANZIBARA
vera
te
POLyp
OR
ft)
ion
polype de
vudeau
Mnogo letava
C kotača
Li konvertora
Z
<
>
<
(Fabrica d e Milano)
t-i
>
><
2
ÜJ
a
a
>* O
j
©
I
m
<
>
•
sve ribe viču motor
paziti ribe fuljane
mesta mecanic-cian.
Rorari TorATI!
t—H
><
O
I
Pozor!
>
mery J a U
III
crnci
belci
crn-belci
a (f)
C/3
O
<
o
o
0
Í/J
w
•o
OJ
•o
vs
1
Dragan Aleksic
pesma br. 48.
GRCKA
leturanje
giista
Tibe
satovi
krava
šuma lista lišce
kaplja asfalta u snegu
cry cry cry cry cry
jedan beli čovek namešten bez gáže.
ENDERS
VATRA
ERWIN
crveno
r
KURT SCHWITTERS.
zeleno
lila
börse dekliniert triest.
polypkinder aplaus dreieckiger schwert
sägt sich sonne tiefwund tragik
ajax
ohnedurchbruch eichen stehen
oboe aus walde jankowich sommers triptichon
jene feuer zählt 120°C
lügen unten: trade mark
ragtime 2 kastanien kürbise kirschen
habens gern bixtroxpalme: bitte 5 monat praxis.
notwendig: tausendzwei zimmer gutparkete
bromzinnschlager ritzpetroil mixmatschbusole
laugensteinisch alaunenbrüllen: telephon-verbrecher
nur nur nur (BETET TSCHUWIEDEN)
testament: er hat sich nicht ermordet
aktien montan 5620
-f- 4 0 0 % geschäftsbetrug
zumteufelajax
DRAGAN ALEKSIČ.
arhiiektura. Ko veli da ne če biti stabilna. hoce. mi trebamo nebodere da uplašimo jehova prekrapinskoga. známo
da treba dati jednu fabrikantsku mamuzu svetu, ali crkve
i druge nastanbine lokale (mnogo sveta momentanog, tu
treba metnuti mašine, uostalom videčete da je naša crkva
pod potpisom Schwittersovim puna kotača i mi cemo j e
ostvariti. molite s e akumolatorima i linotypima.
stanovi s e mogu uzeti sa našim slikama, jer čemu vam
stan što ga kakav ličilac iskiti peruškom. obrátite se na
DADA centrálu i za manje pare vi éete se diviti kolosálnom izboru DADA slika. da promenete život svaki dan
mi vam pribavljamo za budoare šatore alá beduin da s e
naprosto razonodite.
Mi smo za pomladivanje ne hulja Steinach.
dada
dada
dada
dada
dada
dada
dada
apsorbuje savremenost
kabaretiše nad vama
spasava mladost
nosi nesreču problemima.
tuče aksiome: staré i nove.
pravi kakotedragost sveta-cirkusa.
snažno tuče poete
sotho-crnci
T
zuto
modro
3
^
ljubičasto
^
0
0
moje srozane sestre
medu brdinama trbusi životinja u
zvonkom smehu
i na slepočnici grada u blesku hiljade
ogledala histerijsko trzanje zvezde.
prev. M. FRIEDMANN.
Dada ima svetski (worldman) karakter: dada je produkat
internacijonalnih hotel foyera, dada j e na boullvard sevastopolu tako kod kuče kao i na Calle arenal, Unter
den linden i na Zrinjevcu.
dada proti meliorizmu, proti utilitarizmu, proti estetsko
etičnom princípu: pravi dadaist ne ide za poboljšanjem
ičega.
problém ljubavi i smrti posmatra dada mirnom koncilijancom, ali može s e i u tom sporazumeti. za samoubistvo
manjka mu nažalost motiva.
Goodine
gooooodino
ratujte psihom
torpédo svetao
megaloman trakavica ferman
dobro jutro
VIDO LASTOV
pesma kraj zidanja.
a ee ea ee ea ee ee, ea ee, ea ee, a ee
ea ee ee. ea ee,
ea, ee ee, ea ee ee,
stupove dvora gradimo za poglavicu
zidemo poglavici.
TRISTAN TZARA
(dada-almanach)
Ql
trovanje pesti
izgaranje lipt-petog
trading-banc bez nužne
200.000 L
jest pajac je pajac
ružna lupežina u
boji laka sa hipermanganom
VIDO LASTOV
n
Sa
'S
h
A
ro
CO
cn
Q
co
=3
: = r
OJ
a»
ro
f^i
«
h
ň
X
e
S
i
(8
•d
(8
ň
M" S . ' P c t r o v ; : K o m p o s i t i o n
tréma i kopile bengala
poseta peca mamici konja
deseta briga
okovratnik
kako ono ide Mr. Piro!
Tamo mi pecaju kosti
sutra ubijen krematorij
kad da pozlije
razume se gumiarabic
samo neka
veselo
I
o
iň
X»
o
O
Dada ne umire na dadi. Njegov smeh ima buduónost.
Dada = različito shvaéanje po dadaistima.
Dadaist ima slobodu dati si svaku masku.
• ' ^ f l ^
može svaku struju zastupati, jer nijednoj
| 9 U
ne pripada.
R. HUELSENBECK.
Iiiptovski sir sa vatrogasnom
JIM RAD
Dada je plesački duh nad moralom zemlje.
Dada je veliko paralelno naziranje na relat. teoriju.
Dada nije aksiom. Neovisan duhovni gest.
Dada je indiferentná tačka medu sadržajem i formom,
čovekom i ženom, materijom i duhom.
Dada je amerikanska strana budizma :
buči, jer može i da šuti, radi, jer može i da miruje.
Dada -—• bez politike i pravca.
Dada — najdirektniji izraz vremena, okrece se proti svemu
što je: absolutno, mumijsko, čvrsto.
Dada je izabralo za svoju aktivnost kulturno područje.
Dada širi neku vrst antikulturne propagande iz poštovanja,
iz dubokog degouta pred milosrdnošcu intelektualno
approbiranog buržuja.
Dadaist = najslobodniji čovek zemlje.
Dada je proti svake ideologije, barriere,
kulturna ideologija najinfamnija laž.
Dada počiva -u sebi i radi iz sebe kao što
sunce radi, kad se na nebu uspinje . . .
Drvo raste bez da hoóe da raste.
Dada je kreatívna akcija u sebi samom.
Dada je eminentno civilizatoran, ali i tu priznaje relativnost.
Dada je efemeran: njegova smrt je slobodno poslovanje
njegove volje.
kapoM.
L u t k a (bez primese pigmenta) kako ono rekoste g. Petroviču, vi verujete sigurno u dobročinstvo.
P e t r o vi č : (dve noge ortopeda) kad je na svetu sve
dobro, zašto ne n. p. gumiararabic melton je vec odavna
dobar.
L u t k a : Zgodno, neki g. Egipóanin pita a gdje se mora
poljubiti ženu.
P e t r o vi č : Sigurno je iz 20 veka pre Ramsesa.
L u t k a : Ne iz kopta-dobe Ertui-pain-beaco-laioa vek pre
doseljenja normalnih noseva.
Pe trovič:
L u t k a : On ne veruje, vi znáte da sam mu to najprvo
spomenula.
P e t r o vi č : Ja znam, da se ne trebam bojati tih izreka,
nego sam sada u neprilici (publicit V, S. publiko što da
radim:
jer
jer
jer
jer
tingeltangel cuti
mamice poste
kotlári melju
ništa nije dosadno.
L u t k a : Domáce su životinje: pas mačka ovca koza pura
kokoš svinja konj krava tele buha kanape i kéi fabrikanta.
P e t r o vi é : Oho gle ja ču da udovoljim vremenu: vi
ste u telepatskoj vezi s publikom.
L u t k a : lapis.
P e t r o v i ó: N o . . . mora se znati za govore : dakle treba
ljubiti u meso.
L u t k a : 2. Iapis.
P e t r o v i e : Treba s e ljubiti . . . (ulazi v a t r o g a s n a k a p a ) .
V. K a p a : p u j p u j p u j vatra gojiti p u j puj.
P e t r o v i č : Treba ljubiti m e s o .
L u t k a : apsolutni lapis 3.
V. K a p a : a h a a h a .
P e t r o v i č : S t o s t e imali p o ž a r ?
V. k a p a : k o m a d riže s a liptovskim sirom.
P e t r o v i é : D a k t e vatra.
L u t k a : apsolutni lapis 3.
P e t r o v i 6 : ja n e ču vrludati, d a j t e odredite d a s e
u p r e g n e a e r o za Aleksinac onda d o n e s i t e C o p i e - S t a n d a r t
d a s e ljudi s e t e kad j e prolazio m o j j a .
L u t k a : opisni dugi lapis-no.
V. K a p a : ( s e d n e pred lutku) dakle nogu g o r e .
P e t r o v i ó : katapetipotitika
L u t k a : Abrja a b r j a ljapisa ljapisa
V. k a p a : dakle nogu g o r e
(noga gore)
P e t r o v i č , ( n a g l o ustane raširi lutku i p r e m a ) P . publiko s a d cu s e odmoriti.
pada :
nož
tanjur
vilica
liptovskí
sir " g d a
u tri m a h ?
3
L u t k a : aha aha
V. K a p a : a h a a h a
P e t r o v i é : (izvadi slušalicu t e l e f o n u j e ) previše j e molim
j o š dvojicu o n d a c e iči,
V. K a p a : izvadi si zube iz usta i s a zubima j e d e ) .
PiŠtAlJkE
o. c
co
Trgovački lemelji. Akcije za proširenie (tko h o č e uložili
kapital u d a d a - p o d u z e č a t e l e f o n i s t i 7 - 6 6 ) žurno
ZAGREB
BEOGRAD
OSEK
V INKO VCI
NOVI SAD
LJUBLJANA
SPLIT
í;aku
dObAr ApEtlt
DRAGAN
ALEKSIČ.
Dok je vreme šaljite 100 d. pretplate
o s t a l e diskretne stvari o dalnjim edicijama pobliže telefonski, od 8 — 9 n a b r o j 7-66 — d a d a — club. akcije
s e potpisuju svaki d a n od 14 — 1 6 h.
nje soareja:
(mesec dan i. t. d. skoro
WENTILI
achtung t r J : geschäftlich
F r a n z G e o r g e n p r e v ' j e u Hannoveru grotesku D r a g a n a
Aleksiča „TIK — TAK — B A R " , te č e ta g r o t e s k a nas k o r o iziči u „ S i l b e r g á u l e " — C e n a za našu zemlju k o d
d a d a — cluba 1 5 din.
— KROKODILLEN"
°lenMd"a
HIP
gg. abonma na I O SV. naše biblioteke predbežno samo ÍOO DÍX. izorsna dela.
KOLOSalne
STVARI.
JA ZZ-PIŠ TA LJKE-JA Z Z
t. j. dadaisticko centralno itd. izlaženje predrespectabl-publiku. prštaoi pištaoi program
Prvo
To je
D A D A D I R E K T O R I J A T o b j a v l j u j e : nekojí dadaisti, koji su radili u „zenitu"
(časop.
e k s p r e s . d. r. m. Zgb.) n a s m e r n i c a m a dadaizacije
L O t o g a lista političko-umetničkim sredstvima, izjaviše
da n e m a j ú više kada trošiti v r e m e na ¡čije poboljšanje.
j e r im j e n e z g o d n o uzimati za objekte
JOÌ s l a b é sentimentálne dioskure, inače ljudima d o b r a
s r c a od volje p o t p o m o č i t a j č a s o p i s mirnih i oser a čajnih litérata. (D. p. 4. I. a. 6 2 4 . II. 3 6 2 4 ) .
TRÄNE JA JA JA
d a d a d i r e c t i o n MM. „ M A " — aktivistički madarski č a s o pis u W i e n u . T e n d e n c e d a d a . Naibolji prosperitet. Jubileum b r o j : Kassak, C s o n t i 1. d. od Aleksióa u inter, jeziku (nigger lingue) p e s m a „Taba — ciklon" — americ a n dada — demonstr.
b
„MOČI-1
UČI„
(SVILENI KROKODIL!)
gornji n asi o D za dada-biblioteku
publication dada primajugo
D a d a — club hat bibliothek „ K Ö N N E N S C H L A G E N "
für a u s l a n d a b o n n e m e n t ( 1 0 B d e ) 1 0 0 din. o d e r : 4 0 0 m.,
3 dol., 3 0 fr., V 2 pf-, 1 0 0 k c „ 1 0 . 0 0 0 ö k „ 8 0 0 m. k„ 3 0
p e s e t . , 4 0 lir., 1 4 0 lei, 4 o o . o o o rubel R. F. S. S. R„
„SEIDEN
tu je dosele ponudeno
DADA-CLUBUza
kolosálnu
propagandu t. j. za upriliče-
i l i M I i i i i i l H ^ S i i l H
G o s p o d i n u fraku unide.
G
dada-dubii
JUgO-Dada
jedna
gloire
—
idiotština,
antidadaistička
SÌ
pamfletica, „ d . j o k " , perika liter, vižleta vi — va
"S
pošto
u N
K IN
—
p e a stvorila j e d o b r u reklamu n a š e m listu,
nam j e
ž a o pinclpackala
p e a mi mu iz
milosrdja p u š t a m o
volečete odsada pravi dada.
rešpekt pred romandadom dobiva pp. pub. nakon što č e
iziči I I . knjiga „ M O C I T U Č ľ biblioteke : t. j. dragan
aleksič (dada teške težine)
nuda román „DETEKTÍV
ROMB" (kolosalan šundroman, o koga s u s e otimata tri
poduzeča „albatros" — beograd, „zt" Zagr., „refle!>or"
Zagreb—Karlovac, vlaška ul. 111. román ulaz bez traga
mirnoče).
T7T" P í f R O
RlFTl-i'K^l
P l l ľ 1 ĽiXVI
3
sjajan naslov treče KNJIGE radova naP E T R O V A
šeg
slisljcrtača
M
s
^oji J e i z v a n r e c ^ a n opunomočenik ¿a
clo carigrada. O n frapira
c e | j orjen{
a s
•M
¡o
a
-o
<a
"a
cä
a>
.s
CA
&>
4
N
O
m
ca
-o
Cfl
o
>
svojom programskom apstrakcijom i lepo č e vam <fl
O
a
dati pojam o najopasnijim stvarima jevropstva [za
g. stranac Melchior Vischer dace
vam roman pod ovim velikim brojem biblioteke i
naslovom „SEKUNDA KROZ MOZAK" (i.ajbolji prevodilac preveo : g. M. Reich).
>
• o
z<<
o
0)
Izvrsna jela
Do
v
— G rmaiii!
1 Ii. D O
MR.
*
o
Telefon 1 — 39 -^ßl
MARMOR
MARMOR
MARMOR
I
£
« ÍJ "2
Q < O (O
O. -Q
iJ J 3
Nova pivana
Nova pivana
PARISIEN
S
tt
en
M E S U G E
Od í. VII, intern raspored I
I
CS
()
! P r v o r a z r e d n i
u m j e t n i c i
Î
( )
X
5
M
0
a
-PR0
gram
Liebermann Irena
Daganskaja
— —
Harry l e Vrieš i Merry
Carnst
mondeni
ENGLESKI
o<
RISS ROSSY
plesačica
plesačica
i TERRY
francuski
Jazz
Jazz
STEP
PJEVAČICA
VERa S a p h O
Jazz
, s
apaški
f
i excentric plesovi
PLESAČICA
JOSSY
(plesačica)
(int. p l e s .
i
00
PLES
Jazz
Jazz
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
2
File Size
11 735 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content