close

Enter

Log in using OpenID

1 - Brother

embedDownload
Brotherov laserski pisač
KORISNIČKI PRIRUČNIK
Za korisnike oštećena vida
Ovaj priručnik možete pročitati pomoću
softvera Screen Reader za „pretvorbu
teksta u govor”.
HL-2130
HL-2132
HL-2135W
HL-2220
HL-2230
HL-2240
HL-2240D
HL-2242D
HL-2250DN
HL-2270DW
Prije korištenja uređaja morate postaviti hardver i instalirati upravljački program.
Koristite Kratki korisnički priručnik kako biste podesili uređaj. Ispisanu kopiju pronaći ćete u kutiji.
Prije korištenja uređaja pažljivo pročitajte ovaj korisnički priručnik.
Posjetite nas na http://solutions.brother.com/ gdje možete dobiti podršku za proizvod, najnovija ažuriranja
upravljačkog programa i uslužnih programa te odgovore na često postavljana (FAQ) i tehnička pitanja.
Napomena: Svi modeli nisu dostupni u svim zemljama.
Verzija C
CRO
Korištenje ovog priručnika
Simboli korišteni u ovom priručniku
Sljedeći simboli i oznake korišteni su u ovoj dokumentaciji.
UPOZORENJE
UPOZORENJE ukazuje na moguću opasnu situaciju koja bi, ako se
ne izbjegne, mogla prouzročiti smrt ili opasne ozljede.
OPREZ
OPREZ ukazuje na moguću opasnu situaciju koja bi, ako se ne izbjegne,
mogla prouzročiti manje ili blaže ozljede.
VAŽNO
VAŽNO ukazuje na moguću opasnu situaciju koja bi, ako se ne izbjegne,
mogla prouzročiti oštećenja na imovini ili gubitak funkcionalnosti proizvoda.
Ikone o vrućoj površini upozoravaju da ne dirate dijelove uređaja koji su vrući.
Napomena
Napomene pokazuju kako reagirati na situaciju koja bi mogla nastati ili daju
savjete kako radnja djeluje s ostalim značajkama.
i
Kazalo
1
Metode ispisivanja
1
O uređaju ...................................................................................................................................................1
Pogled sprijeda i pogled straga ...........................................................................................................1
Prihvatljivi papir i ostali ispisni mediji .........................................................................................................3
Preporučeni papir i ispisni medij..........................................................................................................3
Vrsta i veličina papira ..........................................................................................................................4
Uporaba posebnog papira i rukovanje njime .......................................................................................6
Neispisivo područje .............................................................................................................................9
Metode ispisivanja ...................................................................................................................................10
Ispisivanje na običan papir, reciklirani papir, spojeni papir, tanak papir ili debeo papir ....................10
Ispisivanje na naljepnice ili kuverte ...................................................................................................15
Dvostrano ispisivanje...............................................................................................................................20
Smjernice za ispisivanje na obje strane papira .................................................................................20
Automatsko dvostrano ispisivanje (samo HL-2240D/HL-2242D/HL-2250DN/HL-2270DW) .............21
Ručno dvostrano ispisivanje..............................................................................................................22
2
Upravljački program i softver
23
Upravljački program pisača .....................................................................................................................23
Značajke u upravljačkom programu pisača (za Windows®) ..............................................................25
Značajke u upravljačkom programu pisača (za Macintosh) ..............................................................39
Deinstaliranje upravljačkog programa pisača ..........................................................................................51
Upravljački program pisača za Windows® .........................................................................................51
Upravljački program pisača za Macintosh .........................................................................................51
Softver .....................................................................................................................................................52
Softver za mreže (samo HL-2135W/HL-2250DN/HL-2270DW) ........................................................52
Remote Printer Console (samo za Windows®) ................................................................................52
3
Upravljačka ploča
53
LED-ovi (diode koje emitiraju svjetlo) ......................................................................................................53
Pokazatelji da je potrebno nazvati servis.................................................................................................58
Gumb Go .................................................................................................................................................59
Ispišite testnu stranicu .......................................................................................................................60
Ispišite stranicu postavki pisača ........................................................................................................61
Ispisivanje fontova (samo HL-2250DN/HL-2270DW) ........................................................................62
Ispisivanje izvještaja o WLAN-u (samo HL-2135W/HL-2270DW) .....................................................63
Zadane postavke ...............................................................................................................................63
4
Redovito održavanje
65
Zamjena potrošnih materijala ..................................................................................................................65
Potrošni materijal...............................................................................................................................65
Prije zamjene potrošnih materijala ....................................................................................................66
Toner uložak......................................................................................................................................69
Jedinica bubnja..................................................................................................................................76
ii
Čišćenje ...................................................................................................................................................82
Čišćenje uređaja izvana ....................................................................................................................83
Čišćenje koronske žice......................................................................................................................84
Čišćenje jedinice bubnja....................................................................................................................86
Čišćenje valjka za sakupljanje papira................................................................................................93
Pakiranje i transport uređaja....................................................................................................................95
5
Rješavanje problema
99
Prepoznavanje problema.........................................................................................................................99
Poruke o pogrešci u Status Monitoru.....................................................................................................100
Rukovanje papirom................................................................................................................................102
Zastoji papira i kako ih ukloniti...............................................................................................................104
Poboljšavanje kvalitete ispisa ................................................................................................................111
Rješavanje problema ispisa...................................................................................................................118
Mrežni problemi (samo HL-2135W/HL-2250DN/HL-2270DW) ..............................................................119
Ostali problemi.......................................................................................................................................119
Za Macintosh s USB-om..................................................................................................................119
A
Dodatak
120
Specifikacije uređaja..............................................................................................................................120
Motor ...............................................................................................................................................120
Upravljački sklop..............................................................................................................................121
Softver .............................................................................................................................................122
Upravljačka ploča ............................................................................................................................122
Rukovanje papirom..........................................................................................................................122
Specifikacije medija .........................................................................................................................123
Potrošni materijal.............................................................................................................................124
Dimenzije/težine ..............................................................................................................................124
Ostalo ..............................................................................................................................................125
Zahtjevi za računalo ........................................................................................................................126
Važna informacija vezana uz izbor papira.......................................................................................127
Setovi simbola i znakova (samo HL-2250DN/HL-2270DW) ..................................................................130
Kako koristiti Upravljanje temeljeno na web-u (web preglednik) .....................................................130
Popis setova simbola i znakova ......................................................................................................131
Kratka referenca za kontrolne naredbe crtičnog koda (samo HL-2250DN/HL-2270DW) ......................133
Ispisivanje crtičnih kodova ili proširenih znakova ............................................................................133
B
Dodatak (za Europu i ostale zemlje)
140
Brojevi tvrtke Brother .............................................................................................................................140
C
Dodatak (za SAD i Kanadu)
141
Brojevi tvrtke Brother .............................................................................................................................141
D
Indeks
144
iii
1
Metode ispisivanja
1
1
O uređaju
1
Pogled sprijeda i pogled straga
1
1
2
11
3
10
9
4
5
8
6
7
1 Dodatni držač 2 na izlaznoj ladici licem prema dolje ispisanih listova (dodatni držač 2)
2 Dodatni držač 1 na izlaznoj ladici licem prema dolje ispisanih listova (dodatni držač 1)
3 Upravljačka ploča
4 Vodilica papira za ručno ulaganje
5 Otvor za ručno ulaganje
6 Poklopac otvora za ručno ulaganje (nije dostupan za HL-2130/HL-2132/HL-2135W/HL-2220)
7 Ladica za papir
8 Prednji poklopac
9 Prekidač napajanja
10 Ventilacijski otvor
11 Izlazna ladica licem prema dolje ispisanih listova
Napomena
Ilustracije u ovom priručniku prikazuju HL-2270DW.
1
Metode ispisivanja
1
7
1
2
6
5
4
3
1 Stražnji poklopac (kada je otvoren, onda je izlazna ladica licem prema gore ispisanih listova)
2 Priključak AC napajanja
3 HL-2135W/HL-2270DW: Gumb za bežično podešavanje
4 HL-2135W/HL-2270DW: LED bežične aktivnosti
5 Priključak USB sučelja
6 HL-2250DN/HL-2270DW: 10BASE-T/100BASE-TX ulaz
7 HL-2250DN/HL-2270DW: LED-ovi mrežnog statusa
2
Metode ispisivanja
Prihvatljivi papir i ostali ispisni mediji
1
1
Kvaliteta ispisa može varirati ovisno o vrsti papira koju koristite.
Možete koristiti sljedeće vrste papira ili ispisnih medija: tanak papir, običan papir, debeo papir, spojeni papir,
reciklirani papir, naljepnice ili kuverte.
Za najbolje rezultate slijedite niže navedene upute:
 NEMOJTE istodobno staviti različite vrste papira u ladici za papir jer biste mogli prouzročiti zastoje papira
ili pogrešna ulaganja.
 Za točno ispisivanje morate izabrati istu veličinu papira u vašoj softverskoj aplikaciji kao što je u ladici za papir.
 Izbjegavajte dodirivati ispisanu stranu papira odmah nakon ispisivanja.
 Prije nego kupite veliku količinu papira, testirajte malu količinu kako biste bili sigurni da je papir prikladan.
Preporučeni papir i ispisni medij
1
Europa
Običan papir
SAD
Xerox Premier TCF 80 g/m
Xerox Business 80 g/m
2
2
Xerox 4200 20 lb
Hammermill Laser Print 24 lb (90 g/m2)
Reciklirani papir
Xerox Recycled Supreme 80 g/m2
(Nije preporučena ni jedna posebna marka)
Naljepnice
Avery laserska naljepnica L7163
Avery laserske naljepnice - bijele br. 5160
Kuverte
Antalis River serija (DL)
(Nije preporučena ni jedna posebna marka)
3
Metode ispisivanja
Vrsta i veličina papira
1
1
Uređaj ulaže papir iz ugrađene ladice za papir ili iz otvora za ručno ulaganje.
Nazivi ladica za papir u upravljačkom programu pisača i ovom priručniku su sljedeći:
Ladica za papir
Ladica 1
Otvor za ručno ulaganje
Ručno
Ladica za automatsko dvostrano ispisivanje
DX
(samo za HL-2240D/HL-2242D/HL-2250DN/HL-2270DW)
Dok pregledavate ovu stranicu, možete otići na stranicu za svaku ispisnu metodu tako da kliknete p u tablici.
Vrsta medija
Ladica 1
Običan papir
Od 75 do 105 g/m
2
Reciklirani papir
p
p
p
p
Debeo papir
Od 105 do 163
p
p
Naljepnice
Recycled Paper
Thin Paper
Thick Paper ili Thicker Paper
p
g/m2
Plain Paper
Bond Paper
p
p
Od 60 do 75 g/m2
Odaberite vrstu medija iz
upravljačkog programa pisača
p
g/m2
Tanak papir
DX
p
Spojeni papir
Hrapavi papir koji teži od 60 do 163
Ručno
Label
p
A4 ili Letter
Kuverte
Envelopes
Env. Thin
p
Env. Thick
Ladica 1
Ručno
Veličina papira
A4, Letter, B5 (ISO/JIS), A5, A5
Širina: Od 76,2 do 216 mm
(Long Edge), B6 (ISO), A6, Executive Duljina: Od 116 do 406,4 mm
Broj listova (80 g/m2)
250 listova
DX
A4
Jedan list
4
Metode ispisivanja
Preporučene specifikacije papira
1
1
Sljedeće specifikacije papira prikladne su za ovaj uređaj:
Osnovna težina
75 - 90 g/m2
Debljina
80 - 110 μm
Hrapavost
Veća od 20 sek.
Krutost
90 - 150 cm3/100
Smjer vlakna
Dugo vlakno
Jačina otpornosti
10e9 - 10e11 om
Otpornost površine
10e9 - 10e12 om-cm
Punjenje
CaCO3 (neutralno)
Sadržaj pepela
Ispod 23 % težine
Osvjetljenje
Više od 80 %
Neprozirnost
Više od 85 %
 Koristite papir napravljen za kopiranje običnog papira.
 Koristite papir koji teži 75 do 90 g/m2.
 Koristite papir dugog vlakna neutralne pH vrijednosti i s vlažnim sadržajem od oko 5 %.
 Uređaj može koristiti reciklirani papir koji udovoljava DIN 19309 specifikacijama.
(Za pomoć u odabiru papira za korištenje s ovim uređajem pogledajte Važna informacija vezana uz izbor
papira na stranici 127.)
5
Metode ispisivanja
Uporaba posebnog papira i rukovanje njime
1
1
Uređaj je napravljen tako da dobro radi s većinom vrsta kserografskih i spojenih papira. Međutim, neke varijable
papira mogu utjecati na kvalitetu ispisa i pouzdano rukovanje. Uvijek testirajte primjerak papira prije kupovine
kako biste osigurali željeni učinak. Pohranite papir u njegovom originalnom pakiranju i držite ga zatvorenog.
Držite papir na ravnoj površini dalje od vlage, izravne sunčeve svjetlosti i topline.
Neke važne smjernice u odabiru papira su:
 NEMOJTE koristiti inkjet papir jer to može prouzročiti zastoj papira ili oštetiti uređaj.
 Papir koji se ponovno ispisuje mora koristiti tintu koja će izdržati temperaturu od 200 Celzijevih stupnjeva
tijekom procesa fuzije uređaja.
 Ako koristite spojeni papir, papir koji ima hrapavu površinu ili papir koji je naboran ili zgužvan, takav papir
može prikazati slabiji učinak.
Vrste papira koje treba izbjegavati
1
VAŽNO
Neke vrste papira neće se pokazati kao dobre i mogu prouzročiti štetu na uređaju.
NEMOJTE koristiti papir:
• koji ima visoku teksturu;
• koji je iznimno gladak i sjajan;
• koji je naboran ili iskrivljen;
1
1
1 Uvijanje od 2 mm ili veće može prouzročiti zastoje.
• koji je prevučen bakrom ili ima kemijski premaz;
• koji je oštećen, naboran ili savijen;
• koji premašuje u ovom priručniku preporučene specifikacije težine;
• s tabulatorima i spajalicama;
• sa zaglavljima koja imaju boje niskih temperatura ili termografiju;
• koji je iz više dijelova ili s indigom;
• koji je namijenjen za inkjet ispisivanje.
Ako koristite bilo koju od gore navedenih vrsta papira, možete oštetiti uređaj. Ovakvo oštećenje nije
pokriveno ni jednim Brotherovim jamstvom ili dogovorenim uslugama.
6
Metode ispisivanja
Kuverte
1
1
Većina kuverti koje su namijenjene laserskim pisačima odgovarat će vašem uređaju. Međutim, neke kuverte
mogu imati problema s ulaganjem i kvalitetom ispisa zbog načina na koji su napravljene. Prikladne kuverte
moraju imati krajeve s ravnim, dobro savijenim rubovima, a vodeći rub ne smije biti deblji od dva lista papira.
Kuverta mora ležati ravno i ne smije imati vrećastu ili slabu konstrukciju. Trebali biste kupiti kvalitetne kuverte
od dobavljača koji razumije da ćete kuverte koristiti u laserskom uređaju.
Preporučujemo da prvo napravite testni ispis na kuverti kako biste bili sigurni da ćete dobiti željeni rezultat ispisa.
Vrste kuverti koje treba izbjegavati
1
VAŽNO
NEMOJTE koristiti kuverte:
• koje su oštećene, naborane, uvijene, neobičnog oblika, iznimno sjajne ili s visokom teksturom;
• s kopčama, koje su spojene klamanjem ili konopom, koje imaju ljepljive komponente, prozore, rupe,
izreze ili recke;
• koje su vrećaste konstrukcije, koje nisu oštro savijene, koje su reljefne (imaju izdignuta slova na
površini) ili koje su iznutra već ispisane;
• koje su prethodno ispisane na laserskom/LED pisaču;
• koje se ne mogu složiti ako se stave na hrpu;
• koje su napravljene od papira koji teži više od propisane težine u specifikacijama papira za uređaj;
• s rubovima koji nisu ravni ili pravokutni;
• s ljepilom na površini, kao što je prikazano na slici ispod;
• s duplim preklopcem, kao što je prikazano na slici ispod;
• sa samoljepljivim preklopcem koji nije presavijen prilikom kupovine;
• sa samoljepljivim preklopcem, kao što je prikazano na slici ispod;
7
Metode ispisivanja
• sa svakom stranicom složenom na način prikazan na slici ispod.
1
Ako koristite bilo koju od gore navedenih vrsta kuverti, možete oštetiti uređaj. Ovo oštećenje ne može biti
pokriveno ni jednim Brotherovim jamstvom ili dogovorenim uslugama.
Naljepnice
1
Uređaj će ispisivati većinu vrsta naljepnica koje su dizajnirane za uporabu s laserskim pisačem. Naljepnice
bi trebale imati ljepilo na bazi akrila jer je ovaj materijal stabilniji na visokim temperaturama u grijaćoj jedinici.
Ljepilo ne smije doći u dodir s ni jednim dijelom uređaja jer se dio naljepnice može zalijepiti za jedinicu bubnja
ili valjka i prouzročiti zastoj ili probleme u kvaliteti ispisa. Ni jedno se ljepilo ne smije izložiti između naljepnica.
Naljepnice trebaju biti napravljene tako da su cijelom dužinom i širinom pokrivene listom. Uporaba naljepnica
s razmakom može rezultirati odljepljivanjem naljepnice, a to može prouzročiti ozbiljan zastoj ili problem kod
ispisivanja.
Sve naljepnice koje se koriste u ovom uređaju moraju izdržati temperaturu od 200 Celzijevih stupnjeva
u trajanju od 0,1 sekunde.
List s naljepnicama ne ulažite u uređaj više od jednom.
Vrste naljepnica koje treba izbjegavati
1
Nemojte koristiti naljepnice koje su oštećene, naborane, uvijene ili neobičnog oblika.
VAŽNO
• Izbjegavajte ulaganje naljepnica s izloženim nosećim štitom jer biste mogli oštetiti uređaj.
• Listovi s naljepnicama ne bi smjeli premašiti specifikacije za težinu papira opisane u ovom Korisničkom
priručniku. Naljepnice koje premašuju ovu specifikaciju možda se neće pravilno ulagati ili ispisati i mogle
bi prouzročiti štetu na uređaju.
8
Metode ispisivanja
Neispisivo područje
1
1
Područje papira koje se ne može ispisati prikazano je u tablici ispod:
Okomito
1
2
4
3
A4
Letter
Legal
B5 (ISO)
Executive
A5
A6
B6 (ISO)
1
4,23 mm
4,23 mm
4,23 mm
4,23 mm
4,23 mm
4,23 mm
4,23 mm
4,23 mm
2
6,01 mm
6,35 mm
6,35 mm
6,01 mm
6,35 mm
6,01 mm
6,01 mm
6,01 mm
3
4,23 mm
4,23 mm
4,23 mm
4,23 mm
4,23 mm
4,23 mm
4,23 mm
4,23 mm
4
6,01 mm
6,35 mm
6,35 mm
6,01 mm
6,35 mm
6,01 mm
6,01 mm
6,01 mm
Vodoravno
1
2
4
3
A4
Letter
Legal
B5 (ISO)
Executive
A5
A6
B6 (ISO)
1
4,23 mm
4,23 mm
4,23 mm
4,23 mm
4,23 mm
4,23 mm
4,23 mm
4,23 mm
2
5,0 mm
5,08 mm
5,08 mm
5,0 mm
5,08 mm
5,0 mm
5,0 mm
5,0 mm
3
4,23 mm
4,23 mm
4,23 mm
4,23 mm
4,23 mm
4,23 mm
4,23 mm
4,23 mm
4
5,0 mm
5,08 mm
5,08 mm
5,0 mm
5,08 mm
5,0 mm
5,0 mm
5,0 mm
9
Metode ispisivanja
Metode ispisivanja
Ispisivanje na običan papir, reciklirani papir, spojeni papir, tanak papir
ili debeo papir
Ispisivanje iz ladice za papir (samo običan papir, reciklirani papir i tanak papir)
1
1
1
1
(Za korištenje preporučenog papira pogledajte Vrsta i veličina papira na stranici 4.)
a
Potpuno izvucite ladicu za papir iz uređaja.
b
Dok pritišćete zelenu polugu za otpuštanje vodilice papira, namjestite vodilice papira kako bi točno
odgovarale veličini papira. Pazite da su vodilice čvrsto uglavljene u prorezima.
10
Metode ispisivanja
c
Stavite papir u ladicu i pazite na sljedeće:
1
 Papir je ispod oznake za maksimalnu količinu papira (b b b).
Ako prepunite ladicu za papir, doći će do zastoja papira.
 Strana koja treba biti ispisana mora biti okrenuta licem prema dolje.
 Vodilice papira dodiruju stranice papira kako bi se papir pravilno ulagao.
d
e
Ladicu za papir čvrstim pokretom vratite natrag u uređaj. Pazite da bude u potpunosti umetnuta u uređaj.
Podignite dodatni držač (1) kako biste spriječili da papir sklizne prema dolje s izlazne ladice licem prema
dolje ispisanih listova ili uklonite svaku stranicu odmah čim iziđe iz uređaja.
11
Metode ispisivanja
f
Odaberite sljedeće postavke iz svakog padajućeg popisa upravljačkog programa pisača:
1
 Paper Size
A4
Letter
Executive
A6
JIS B5
A5 Long Edge
A5
B5
B6
 Media Type
Plain Paper
Thin Paper
Recycled Paper
 Paper Source
Tray 1
Za sve ostale postavke pogledajte Upravljački program i softver u poglavlju 2.
g
Pošaljite ispisne podatke na uređaj.
12
Metode ispisivanja
Ispisivanje iz otvora za ručno ulaganje
1
1
(Za korištenje preporučenog papira pogledajte Vrsta i veličina papira na stranici 4.)
Napomena
Čim stavite papir u otvor za ručno ulaganje papira, uređaj će automatski uključiti način rada za ručno
ulaganje.
a
Podignite dodatni držač (1) kako biste spriječili da papir sklizne prema dolje s izlazne ladice licem prema
dolje ispisanih listova ili uklonite svaku stranicu odmah čim iziđe iz uređaja.
b
Otvorite poklopac otvora za ručno ulaganje (nije dostupno za HL-2130/HL-2132/HL-2135W/HL-2220).
13
Metode ispisivanja
c
S obje ruke namjestite vodilice papira za ručno ulaganje na širinu papira koji namjeravate koristiti.
1
d
S obje ruke stavite jedan list papira u otvor za ručno ulaganje sve dok prednji dio papira ne dodirne valjak
za ulaganje papira. Kad osjetite da je uređaj povukao papir, pustite ga.
Napomena
• Stavite papir u otvor za ručno ulaganje s prema gore okrenutom stranom na kojoj želite da bude ispis.
• Pazite da je papir ravan i u pravilnoj poziciji u otvoru za ručno ulaganje. Ako nije, papir neće pravilno ući
u uređaj, što će rezultirati kosim ispisom ili zastojem papira.
• NEMOJTE stavljati istodobno više od jednog lista papira u otvor za ručno ulaganje jer biste mogli
prouzročiti zastoj papira.
• Ako stavite bilo koji medij u otvor za ručno ulaganje prije nego što uređaj bude u stanju pripravnosti za rad,
medij bi mogao izići bez da se ispiše.
14
Metode ispisivanja
e
Odaberite sljedeće postavke iz svakog padajućeg popisa upravljačkog programa pisača:
1
 Paper Size
Širina:
od 76,2 do 216 mm
Duljina:
od 116 do 406,4 mm
Možete koristiti sve veličine papira za ladicu koju koristite.
 Media Type
Plain Paper Thin Paper Thick Paper
Thicker Paper Bond Paper
Recycled Paper
 Paper Source
Manual
Za sve ostale postavke pogledajte Upravljački program i softver u poglavlju 2.
f
g
Pošaljite ispisne podatke na uređaj.
Nakon što ispisana stranica iziđe iz uređaja, stavite sljedeći list papira kao što je prikazano u gornjem
koraku d. Ponovite postupak za svaku stranicu koju želite ispisati.
Ispisivanje na naljepnice ili kuverte
1
Kad je izlazna ladica licem prema dolje ispisanih listova povučena prema dolje, tada uređaj ima ravnu putanju
papira od otvora za ručno ulaganje do stražnjeg dijela uređaja. Ovu metodu ulaganja i izlaza papira koristite
kada želite ispisivati na naljepnice ili kuverte. (Za korištenje preporučenog papira pogledajte Prihvatljivi papir
i ostali ispisni mediji na stranici 3 i Vrste kuverti koje treba izbjegavati na stranici 7.)
Napomena
Čim stavite papir u otvor za ručno ulaganje papira, uređaj će automatski uključiti način rada za ručno ulaganje.
a
Otvorite stražnji poklopac (izlazna ladica licem prema gore ispisanih listova).
15
Metode ispisivanja
b
c
<Samo za ispisivanje kuverti> Povucite prema dolje dvije zelene poluge, jednu s lijeve i jednu s desne
strane, kao što je prikazano na slici ispod.
Otvorite poklopac otvora za ručno ulaganje (nije dostupno za HL-2130/HL-2132/HL-2135W/HL-2220).
16
1
Metode ispisivanja
d
S obje ruke namjestite vodilice papira za ručno ulaganje na širinu papira koji namjeravate koristiti.
1
e
S obje ruke stavite jedan potpuni list s naljepnicama ili jednu kuvertu u otvor za ručno ulaganje sve dok
prednji dio lista ili kuverte ne dodirne valjak za ulaganje papira. Kad osjetite da je uređaj povukao papir,
pustite ga.
Napomena
• Stavite jedan potpuni list s naljepnicama ili jednu kuvertu u otvor za ručno ulaganje tako da strana koja se
treba ispisati bude okrenuta licem prema gore.
• Pazite da su potpuni list s naljepnicama ili kuverta ravni i u pravilnoj poziciji u otvoru za ručno ulaganje.
Ako nisu, neće se pravilno uložiti u uređaj, što će rezultirati kosim ispisom ili zastojem papira.
• NEMOJTE istodobno stavljati više od jednog potpunog lista s naljepnicama ili jedne kuverte u otvor za
ručno ulaganje jer biste mogli prouzročiti zastoj papira.
• NEMOJTE umetati list s naljepnicama koji je već korišten ili na njemu nedostaju naljepnice.
• Ako stavite bilo koji medij (papir, kuvertu, itd.) u otvor za ručno ulaganje prije nego što uređaj bude u stanju
pripravnosti za rad, medij bi mogao izići bez da se ispiše.
17
Metode ispisivanja
f
Odaberite sljedeće postavke iz svakog padajućeg izbornika upravljačkog programa pisača:
1
 Paper Size
Envelopes
Com-10
DL
C5
Monarch
DL Long Edge
Customized paper size1
1
Možete odrediti originalnu veličinu papira tako da odaberete User Defined... u Windows® upravljačkom programu pisača ili Manage
Custom Sizes... u Macintosh upravljačkim programima pisača.
Label
A4
Letter
 Media Type
Envelopes
Env. Thin
Env. Thick
Label
 Paper Source
Manual
Napomena
• Kad koristite kuvertu br. 10, odaberite Com-10 za Paper Size.
• Za ostale kuverte koje nisu popisane u upravljačkom programu pisača, poput kuverte br. 9 ili kuverte
C6, odaberite User Defined... (za Windows® upravljački program pisača) ili Manage Custom Sizes...
(za Macintosh upravljački program pisača). Za više informacija o veličinama kuverti pogledajte Veličina
papira na stranici 129.
g
h
i
Pošaljite ispisne podatke na uređaj.
Nakon što ispisana stranica iziđe iz uređaja, stavite sljedeći potpuni list s naljepnicama ili kuvertu, kao što
je prikazano u koraku e. Ponovite postupak za svaku stranicu koju želite ispisati.
<Samo za ispisivanje kuverti> Kad završite s ispisivanjem, vratite dvije zelene poluge, koje ste spustili u
koraku b, u svoje originalne položaje.
18
Metode ispisivanja
Napomena
• Uklonite svaki list s naljepnicama ili kuvertu čim se ispiše. Budete li ih slagali, mogli biste prouzročiti zastoj
ili uvijanje papira.
• Ako kuverta bude zgužvana nakon ispisivanja, pogledajte Poboljšavanje kvalitete ispisa na stranici 111.
• Ako se kuverte tijekom ispisivanja zamrljaju, postavite Media Type na Env. Thick.
• (Za korisnike operativnog sustava Windows®) Ako kuverte veličine DL s duplim preklopcem budu zgužvane
nakon ispisivanja, odaberite DL Long Edge u Paper Size iz pločice Basic. Stavite novu kuvertu veličine DL
s duplim preklopcem u otvor za ručno ulaganje tako da najduži rub kuverte ulazi prvi, zatim ponovno ispišite.
• Kuverte koje je zatvorio proizvođač trebale bi biti sigurne.
• Sve strane kuverte trebaju biti pravilno složene, a ne naborane ili zgužvane.
19
1
Metode ispisivanja
Dvostrano ispisivanje
1
1
U isporučenim upravljačkim programima za Windows® 2000 ili noviji i Mac OS X 10.4.11 ili noviji omogućeno je
dvostrano ispisivanje. Za više informacija o tome kako odabrati postavke pogledajte tekst Help u upravljačkom
programu pisača.
Smjernice za ispisivanje na obje strane papira
1
 Ako je papir tanak, mogao bi se zgužvati.
 Ako je papir uvijen, izravnajte ga i stavite natrag u ladicu za papir ili otvor za ručno ulaganje. Ako se papir
i dalje uvija, zamijenite ga.
 Ako se papir pravilno ne ulaže, možda je uvijen. Uklonite papir i izravnajte ga. Ako se papir i dalje uvija,
zamijenite ga.
 Kad koristite funkciju ručnog dvostranog ispisivanja, moguće je da dođe do zastoja papira ili da ispis bude
loše kvalitete. (Ako je došlo do zastoja papira, pogledajte Zastoji papira i kako ih ukloniti na stranici 104.
Ako imate problema s kvalitetom ispisa, pogledajte Poboljšavanje kvalitete ispisa na stranici 111.)
Napomena
• Pazite da je ladica za papir u potpunosti umetnuta u uređaj.
• Trebali biste koristiti običan, reciklirani ili tanak papir. Nemojte koristiti spojeni papir.
20
Metode ispisivanja
Automatsko dvostrano ispisivanje
(samo HL-2240D/HL-2242D/HL-2250DN/HL-2270DW)
1
Ako koristite Macintosh upravljački program pisača, pogledajte Automatsko dvostrano ispisivanje
(samo HL-2240D/HL-2242D/HL-2250DN/HL-2270DW) na stranici 48.
a
Odaberite sljedeće postavke iz svakog izbornika upravljačkog programa pisača.
 Paper Size
A4
 Media Type
Plain Paper
Thin Paper
Recycled Paper
 Paper Source
Tray 1
Manual
 Duplex / Booklet
Duplex
 Duplex Type u Duplex Settings
Postoje četiri opcije za svaku usmjerenost. (Pogledajte Duplex / Booklet na stranici 28.)
 Binding Offset u Duplex Settings
Možete odrediti dodatak za uvezivanje. (Pogledajte Duplex / Booklet na stranici 28.)
Za sve ostale postavke pogledajte Upravljački program i softver u poglavlju 2.
b
Pošaljite ispisne podatke na uređaj. Uređaj će automatski ispisivati na obje strane papira.
21
1
Metode ispisivanja
Ručno dvostrano ispisivanje
1
Ako koristite Macintosh upravljački program pisača, pogledajte Ručno dvostrano ispisivanje na stranici 47.
a
Odaberite sljedeće postavke iz svakog padajućeg popisa upravljačkog programa pisača.
 Paper Size
Možete koristiti sve veličine papira koje su određene za ladicu koju koristite.
 Media Type
Možete koristiti sve vrste medija koje su određene za ladicu koju koristite, osim medija koji imaju
određenu stranu za ispisivanje, poput kuverti i naljepnica.
 Paper Source
Tray 1
Manual
 Duplex / Booklet
Duplex (Manual)
 Duplex Type u Duplex Settings
Postoje četiri opcije za svaku usmjerenost. (Pogledajte Duplex / Booklet na stranici 28.)
 Binding Offset u Duplex Settings
Možete odrediti dodatak za uvezivanje. (Pogledajte Duplex / Booklet na stranici 28.)
Za sve ostale postavke pogledajte Upravljački program i softver u poglavlju 2.
b
Pošaljite ispisne podatke na uređaj. Uređaj će prvo na jednu stranu papira ispisati sve stranice s parnim
brojem. Zatim će vas Windows® upravljački program uputiti (skočnom porukom) da ponovno umetnete
papir kako biste ispisali stranice s neparnim brojem.
Napomena
Prije nego ponovno umetnete papir, dobro ga izravnajte kako ne bi došlo do zastoja. Nije preporučljiv vrlo
debeo ili tanak papir.
22
1
2
Upravljački program i softver
2
Upravljački program pisača
2
2
Upravljački program pisača je softver koji prevodi podatke iz formata koji koristi računalo na format koji je
potreban određenom uređaju. Ovaj format obično je jezik za opis stranice (PDL).
Upravljački programi pisača za podržane inačice operativnih sustava Windows® i Macintosh nalaze se
na isporučenom CD-ROM-u ili na web stranici Brother Solutions Center na http://solutions.brother.com/.
Instalirajte upravljački program pomoću Kratkog korisničkog priručnika. Najnoviji upravljački program pisača
može se preuzeti s web stranice Brother Solutions Center na http://solutions.brother.com/
(Ako želite deinstalirati upravljački program pisača, pogledajte Deinstaliranje upravljačkog programa pisača
na stranici 51.)
Za Windows®
Windows®
2
upravljački program pisača.
Za Macintosh
2
Macintosh upravljački program pisača.
Za Linux1, 2
2
 CUPS upravljački program pisača.
 LPD/LPRng upravljački program pisača.
1
Preuzmite upravljački program pisača za Linux s http://solutions.brother.com/ ili pomoću veze na isporučenom CD-ROM-u.
2
Ovisno o distribuciji Linuxa, upravljački program možda ne bude dostupan.
Napomena
• Za više informacija o Linux upravljačkom programu posjetite nas na http://solutions.brother.com/
• Upravljački program za Linux može biti pušten u promet nakon početnog puštanja u promet ovog proizvoda.
23
Upravljački program i softver
Možete promijeniti sljedeće postavke pisača kad ispisujete s računala:
 Paper Size
 Orientation
2
 Copies
 Media Type
 Resolution
 Print Settings
 Multiple Page
 Duplex / Booklet1
 Paper Source
 Scaling
 Reverse Print
 Use Watermark1
 Header-Footer Print1
 Toner Save Mode
 Administrator1
 Use Reprint1
 Sleep Time
 Macro1, 2
 Density Adjustment1
 Error Message Printout1
 Improve Print Output
 Skip Blank Page
 Print Profiles1
1
Ove postavke nisu dostupne s Macintosh upravljačkim programom pisača.
2
Ove su postavke dostupne jedino za HL-2250DN i HL-2270DW.
24
Upravljački program i softver
Značajke u upravljačkom programu pisača (za Windows®)
2
(Za više informacija pogledajte tekst Help u upravljačkom programu pisača.)
2
Napomena
• Zasloni u ovom dijelu su iz operativnog sustava Windows® XP. Zasloni na računalu varirat će ovisno o vašem
operativnom sustavu.
• Dijaloškom okviru Printing Preferences možete pristupiti tako da kliknete Printing Preferences...
u pločici Općenito dijaloškog okvira Printer Properties.
Pločica Basic
2
Ujedno možete promijeniti postavke tako da kliknete ilustraciju na lijevoj strani pločice Basic.
1
4
2
3
a
b
c
d
Odaberite Paper Size, Orientation, Copies, Media Type, Resolution i Print Settings (1).
Odaberite Multiple Page i postavku Duplex / Booklet (2).
Odaberite Paper Source (3).
Za primjenu odabranih postavki kliknite OK.
Za povratak na zadane postavke kliknite Default, zatim OK.
Napomena
Ovo područje (4) prikazuje trenutne postavke.
25
Upravljački program i softver
Paper Size
2
Iz okvira s padajućim izbornikom odaberite veličinu papira koju koristite.
Orientation
2
Usmjerenost određuje u kojem će se položaju dokument ispisati (Portrait ili Landscape).
Portrait
Landscape
Copies
2
Odabir kopija podešava broj kopija koje će se ispisati.
Collate
Kad odaberete potvrdni okvir Collate, ispisat će se jedna potpuna kopija dokumenta, zatim će se ispisivanje
ponoviti u onoliko kopija koliko vi odaberete. Ako ne odaberete potvrdni okvir Collate, onda će se ispisati
svaka stranica za sve kopije koje ste odabrali prije nego se ispiše sljedeća stranica dokumenta.
Collate je odabran
Collate nije odabran
26
2
Upravljački program i softver
Media Type
2
U uređaju možete koristiti sljedeće vrste medija. Za najbolju kvalitetu ispisa odaberite vrstu medija koju želite
koristiti.
Plain Paper
Thin Paper
Thick Paper
Thicker Paper
Bond Paper
Envelopes
Env. Thick
Env. Thin
Recycled Paper
Label
2
Napomena
• Kad koristite običan papir (od 75 do 105 g/m2), odaberite Plain Paper. Kad koristite teži ili hrapavi papir,
odaberite Thick Paper ili Thicker Paper. Za spojeni papir odaberite Bond Paper.
• Kad koristite kuverte, odaberite Envelopes. Ako toner nije pravilno fiksiran na kuvertu kad je odabran
Envelopes, odaberite Env. Thick. Ako se kuverta zgužva kad je odabran Envelopes, odaberite Env.
Thin.
Resolution
2
Možete odabrati jednu od sljedećih rezolucija:
 300 dpi
 600 dpi
 HQ 1200
Print Settings
2
Možete ručno promijeniti postavku ispisa.
 Graphics
Ovo je najbolji način rada za ispisivanje dokumenata koji sadrže grafiku.
 Text
Ovo je najbolji način rada za ispisivanje tekstualnih dokumenata.
 Manual
Možete ručno promijeniti postavke tako da odaberete Manual i kliknete gumb Manual Settings...
Možete postaviti osvjetljenje, kontrast i ostale postavke.
Multiple Page
2
Odabir Multiple Page može smanjiti veličinu slike stranice, omogućujući da se više stranica ispiše na jednom
listu papira, ili može povećati veličinu slike stranice za ispisivanje jedne stranice na više listova papira.
 Page Order
Kad se odabere opcija N in 1, redoslijed stranica može se odabrati iz padajućeg popisa.
 Border Line
Kad se ispisuje više stranica na jedan list sa značajkom Multiple Page, možete odabrati puni rub, iscrtani
rub ili da nema rubova oko svake stranice na listu.
27
Upravljački program i softver
 Print cut-out line
Kad se odabere opcija 1 in NxN pages, može se odabrati opcija Print cut-out line. Ova opcija omogućuje
ispisivanje blijede isječene crte oko područja što se ispisuje.
2
Duplex / Booklet
2
Ovu funkciju koristite ako želite ispisati brošuru ili izvršiti dvostrano ispisivanje.
 None
Onemogućite dvostrano ispisivanje.
 Duplex/Duplex (Manual)
Koristite ove opcije ako želite izvršiti dvostrano ispisivanje.
• Duplex (samo HL-2240D/HL-2242D/HL-2250DN/HL-2270DW)
Uređaj automatski ispisuje na obje strane papira.
• Duplex (Manual)
Uređaj prvo ispisuje sve stranice s parnim brojem. Upravljački program pisača će se zaustaviti i
pokazati upute potrebne za ponovno umetanje papira. Kad kliknete OK, ispisat će se stranice s
neparnim brojevima.
Kad odaberete Duplex ili Duplex (Manual), gumb Duplex Settings... postat će dostupan za odabir.
U dijaloškom okviru Duplex Settings možete podesiti sljedeće postavke.
• Duplex Type
Postoje četiri vrste smjerova za dvostrano vezivanje koji su dostupni za svaku usmjerenost.
Portrait
Long Edge (Left)
Long Edge (Right)
Short Edge (Top)
Short Edge (Bottom)
Long Edge (Bottom)
Short Edge (Left)
Short Edge (Right)
Landscape
Long Edge (Top)
• Binding Offset
Kad označite Binding Offset, možete odrediti dodatak za uvezivanje u inčima ili milimetrima.
28
Upravljački program i softver
 Booklet/Booklet (Manual)
Koristite ovu opciju za ispisivanje dokumenta u formatu brošure pomoću dvostranog ispisivanja. Ova će
opcija složiti dokument prema ispravnom broju stranice i omogućiti da ga preklopite po sredini ispisa bez
da promijenite redoslijed broja stranice.
2
• Booklet (samo HL-2240D/HL-2242D/HL-2250DN/HL-2270DW)
Uređaj automatski ispisuje na obje strane papira.
• Booklet (Manual)
Uređaj prvo ispisuje sve strane s parnim brojem. Upravljački program pisača će se zaustaviti i pokazati
upute potrebne za ponovno umetanje papira. Kad kliknete OK, ispisat će se strane s neparnim brojevima.
Kad odaberete Booklet ili Booklet (Manual), gumb Duplex Settings... postat će dostupan za odabir.
U dijaloškom okviru Duplex Settings možete podesiti sljedeće postavke.
• Duplex Type
Postoje dvije vrste smjerova za dvostrano vezivanje koji su dostupni za svaku usmjerenost.
Portrait
Left Binding
Landscape
Right Binding
Top Binding
Bottom Binding
• Booklet Printing Method
Kad je odabran Divide into Sets: Ova opcija omogućuje ispisivanje cijele brošure u manjim pojedinačnim
setovima brošura. I dalje omogućuje preklapanje po sredini manjih pojedinačnih setova brošura bez da
promijenite redoslijed broja stranice. Možete odrediti broj listova (od 1 do 15) u svakom manjem setu
brošura. Ova opcija može biti od pomoći kad preklapate ispisanu brošuru koja ima dosta stranica.
• Binding Offset
Kad označite Binding Offset, možete odrediti dodatak za uvezivanje u inčima ili milimetrima.
Paper Source
2
Možete odabrati Auto Select, Tray1, Manual i odrediti zasebne ladice za ispisivanje prve stranice i od druge
nadalje.
29
Upravljački program i softver
Pločica Advanced
2
2
1
2
3
4
5
6
7
Promijenite postavke pločica tako da kliknete jednu od sljedećih ikona:
 Scaling (1)
 Reverse Print (2)
 Use Watermark (3)
 Header-Footer Print (4)
 Toner Save Mode (5)
 Administrator (6)
 Other Print Options (7)
Scaling
2
Možete promijeniti skaliranje ispisane slike.
Reverse Print
2
Označite Reverse Print kako biste rotirali rezultate ispisa za 180 stupnjeva.
30
Upravljački program i softver
Use Watermark
2
Možete staviti logotip ili tekst u dokumente kao vodeni žig.
Možete odabrati jedan od postavljenih vodenih žigova ili možete koristiti bitmapnu ili tekstualnu datoteku koju
ste kreirali.
2
Kad koristite bitmapnu datoteku kao vodeni žig, možete promijeniti veličinu vodenog žiga i staviti ga bilo gdje
na stranici.
Kad koristite tekst kao vodeni žig, možete promijeniti postavke Text, Font, Style, Size i Darkness.
Header-Footer Print
2
Kad je omogućena ova značajka, ispisivat će datum i vrijeme na dokumentu sa sata vašeg računalnog sustava
te korisničko ime računala ili tekst koji ste unijeli. Ako kliknete Settings..., možete prilagoditi informacije.
ID Print
Ako odaberete Login User Name, ispisat će se korisničko ime za prijavu računala. Ako odaberete Custom
i unesete tekst u okviru za uređivanje Custom, ispisat će se tekst koji ste unijeli.
Toner Save Mode
2
Ovom značajkom možete uštedjeti na korištenju tonera. Kada Toner Save Mode postavite na On, ispis je
svjetliji. Zadana postavka je Off.
Napomena
• Ne preporučujemo Toner Save Mode za ispisivanje fotografija ili slika sivih tonova.
• Toner Save Mode nije dostupan za rezoluciju HQ 1200.
Administrator
2
Administratori imaju autoritet da ograniče funkcije poput skaliranja i vodenog žiga.
 Password
Unesite lozinku u ovaj okvir.
 Set Password...
Kliknite ovdje za promjenu lozinke.
 Set
Ovdje kliknite trenutnu lozinku. Onda ćete moći mijenjati postavke.
 Copies Lock
Zaključava odabir stranica za kopiranje kako bi se spriječilo ispisivanje više kopija.
 Multiple Page & Scaling Lock
Zaključava trenutnu postavku opcija Multiple Page i Scaling kako bi se spriječile promjene.
 Watermark Lock
Zaključava trenutnu postavku opcije vodenog žiga kako bi se spriječile promjene.
31
Upravljački program i softver
 Header-Footer Print Lock
Zaključava trenutnu postavku opcije Header-Footer Print kako bi se spriječile promjene.
Other Print Options...
2
U funkcijama pisača možete postaviti sljedeće:
 Use Reprint
 Sleep Time
 Macro (samo HL-2250DN/HL-2270DW)
 Density Adjustment
 Error Message Printout
 Improve Print Output
 Skip Blank Page
Use Reprint
2
Uređaj pohranjuje u memoriju posljednji ispisni zadatak koji mu je poslan.
Možete ponovno ispisati posljednji zadatak bez ponovnog slanja podataka s računala. (Za više informacija
o funkciji ponovnog ispisivanja pogledajte Gumb Go na stranici 59.)
Napomena
Ako želite spriječiti da druge osobe ispisuju vaše podatke koristeći funkciju ponovnog ispisivanja, isključite
potvrdni okvir Use Reprint.
Sleep Time
2
Kad uređaj u određenom vremenskom periodu ne prima podatke, onda ulazi u stanje mirovanja. Uređaj se u
stanju mirovanja ponaša kao da je isključen. Kad odaberete Printer Default, postavka vremena neaktivnosti
resetirat će se na vrijeme postavljeno u tvornici. Ovo možete promijeniti u upravljačkom programu. Inteligentan
način rada u stanju mirovanja automatski podešava najprikladnije vrijeme neaktivnosti, ovisno o učestalosti
korištenja uređaja.
Dok je uređaj u stanju mirovanja, Ready LED je blijed, ali uređaj još može primati podatke. Primanje ispisne
datoteke ili dokumenta ili pritiskanje gumba Go automatski će „probuditi” uređaj kako bi počeo s ispisivanjem.
Macro (samo HL-2250DN/HL-2270DW)
2
Na memoriju uređaja možete pohraniti stranicu dokumenta kao makro. Ujedno možete izvršiti pohranjeni makro
(možete koristiti pohranjeni makro kao prekrivanje svakog dokumenta). To će uštedjeti vrijeme i povećati brzinu
ispisa za često korištene informacije, poput obrazaca, logotipa tvrtke, formata zaglavlja ili faktura.
Density Adjustment
2
Pojačava ili smanjuje gustoću ispisa.
Napomena
Density Adjustment nije dostupno kada Resolution postavite na HQ 1200.
32
2
Upravljački program i softver
Error Message Printout
2
Možete odabrati da uređaj izvještava o problemima tako da ispiše stranicu o pogrešci.
Odabiri su Printer Default, On i Off.
2
Improve Print Output
2
Ova značajka omogućuje rješavanje problema kvalitete ispisa.
 Improvement Settings
• Reduce Paper Curl
Ako odaberete ovu postavku, uvijenost papira mogla bi se smanjiti. Ne trebate odabrati ovu postavku
ako ispisujete samo nekoliko stranica. Preporučujemo da promijenite postavku upravljačkog programa
pisača u Media Type na postavku tankog papira.
• Improve Toner Fixing
Ako odaberete ovu postavku, fiksiranje tonera moglo bi se poboljšati. Ako ovaj odabir ne omogući
dovoljno poboljšanja, promijenite postavku upravljačkog programa pisača u Media Type na postavku
debelog papira.
 Reduce Ghosting
Ako uređaj koristite u vrlo vlažnom okruženju, ova bi postavka mogla smanjiti pojavu dvostrukih slika
na papiru. Ovu postavku nemojte koristiti ako je vlažnost ispod 30 % jer bi se mogla pojačati pojava
dvostrukih slika.
Napomena
Ova značajka možda neće smanjiti pojavu dvostrukih slika na svim vrstama papira. Prije nego kupite
veliku količinu papira, testirajte malu količinu kako biste bili sigurni da je papir prikladan.
Skip Blank Page
2
Ako je označen Skip Blank Page, upravljački program pisača automatski otkriva prazne stranice i izuzima
ih iz ispisivanja.
Napomena
Ova opcija ne funkcionira ako odaberete sljedeće značajke:
• Use Watermark
• Header-Footer Print
• N in 1 i 1 in NxN pages u Multiple Page
• Duplex (Manual), Booklet, Booklet (Manual) i Duplex s Binding Offset u Duplex / Booklet
• (Samo HL-2240D) Duplex s HQ 1200 u Resolution
33
Upravljački program i softver
Pločica Print Profiles
2
2
1
2
3
4
 Print Profiles (1)
Upravljački program pisača ovog uređaja ima unaprijed određene ispisne profile. Odaberite željeni profil i
kliknite OK kako biste jednostavno konfigurirali željene postavke ispisa.
 Edit a profile (2)
Možete urediti i pohraniti novi ispisni profil.
 Restore default profiles (3)
Kliknite za vraćanje svih zadanih ispisnih profila.
 Always show Print Profile tab first (4)
Odaberite ovaj potvrdni okvir ako želite uvijek prvo prikazati pločicu Print Profiles.
34
Upravljački program i softver
Uređivanje ispisnog profila
a
Konfigurirajte postavke ispisa u upravljačkom programu pisača. Pogledajte Pločica Basic na stranici 25
i Pločica Advanced na stranici 30.
b
c
Kliknite pločicu Print Profiles.
Kliknite gumb Edit a profile.
1
d
e
2
2
Odaberite ikonu iz padajućeg popisa (1) i unesite ime profila (2).
Odaberite ispisni profil preko kojeg želite pohraniti novi i kliknite OK.
Napomena
Nove ispisne profile možete pohraniti preko unaprijed određenih.
35
Upravljački program i softver
Podrška
2
Napomena
Dijaloškom okviru Support možete pristupiti tako da kliknete Support... u dijaloškom okviru Printing
Preferences.
2
1
2
3
4
5
6
7
 Brother Solutions Center (1)
Brother Solutions Center (http://solutions.brother.com/) je web stranica koja nudi informacije o proizvodima
tvrtke Brother, uključujući često postavljena pitanja (FAQ), korisničke priručnike, ažuriranja upravljačkog
programa i savjete za uporabu uređaja.
 Original Supplies Website (2)
Možete posjetiti našu web stranicu za originalni Brotherov potrošni materijal tako da kliknete na ovaj gumb.
 Brother CreativeCenter (3)
Možete posjetiti našu web stranicu za besplatno i jednostavno mrežno rješenje za poslovnu i kućnu uporabu
tako da kliknete na ovaj gumb.
 Print Settings (4)
Ovo će ispisati stranice koje prikazuju kako su konfigurirane interne postavke uređaja.
 Check Setting... (5)
Možete pogledati trenutne postavke upravljačkog programa.
 About... (6)
Ovo će pokazati popis datoteka upravljačkog programa pisača i informacije o inačici.
 Print Fonts (7) (samo HL-2250DN/HL-2270DW)
Ovo će ispisati stranice koje pokazuju sve interne fontove uređaja.
36
Upravljački program i softver
Tray Settings
2
Napomena
Iz izbornika Start odaberite Pisači i faksovi1. Desnim klikom miša kliknite na ikonu Brother HL-2130/
HL-2220/HL-2230/HL-2240/HL-2240D/HL-2250DN/HL-2270DW series i odaberite Svojstva kako biste
pristupili pločici Tray Settings.
1
Odaberite Postavke, zatim Pisači za korisnike operativnog sustava Windows® 2000.
U nastavku je prikazano kako možete odrediti veličinu papira za svaku ladicu za papir i automatski otkriti
serijski broj u pločici Tray Settings.
2
1
 Paper Source Setting (1)
Ova značajka prepoznaje veličinu papira određenu za svaku ladicu za papir.
• Paper Size
Ova postavka omogućuje da odredite veličinu papira koja će se koristiti u ladici za papir i otvoru za ručno
ulaganje. Istaknite izvor papira koji želite odrediti i odaberite veličinu papira iz padajućeg popisa. Kliknite
Update kako biste primijenili postavku na ladicu.
• Default Source
Ova postavka omogućuje odabir zadanog izvora papira s kojeg će vaš dokument biti ispisan. Odaberite
Default Source iz padajućeg popisa i kliknite Update kako biste pohranili postavku. Postavka Auto
Select automatski će izvući papir iz bilo kojeg izvora papira (ladice ili otvora za ručno ulaganje) u kojem
je određena veličina papira koja odgovara veličini vašeg dokumenta.
 Serial No. (2)
Ako kliknete Auto Detect, upravljački program pisača ispitat će uređaj i prikazati njegov serijski broj. Ako
zakaže u primanju informacija, zaslon će prikazati „---------------”.
37
2
Upravljački program i softver
Napomena
Funkcija Auto Detect nije dostupna pod sljedećim uvjetima uređaja:
• Prekidač napajanja uređaja je isključen.
2
• Uređaj je u načinu rada za pogreške.
• Uređaj se nalazi u dijeljenom mrežnom okruženju.
• Kabel nije ispravno spojen na uređaj.
Status Monitor
Ovim se izvještava o statusu uređaja (bilo kakve pogreške koje se mogu dogoditi na uređaju) dok ispisuje.
Ako želite uključiti nadzor statusa, slijedite ove korake:
Kliknite gumb Start, Svi programi1, Brother, vaš uređaj (npr. Brother HL-2270DW), zatim Status Monitor.
1
Programi za Windows® 2000.
38
Upravljački program i softver
Značajke u upravljačkom programu pisača (za Macintosh)
2
Uređaj podržava Mac OS X 10.4.11, 10.5.x i 10.6.x.
2
Napomena
Zasloni u ovom dijelu temelje se na Mac OS X 10.5.x-u. Zasloni na Macintoshu varirat će ovisno o operativnom
sustavu.
Biranje opcija za postavke stranice
a
Iz aplikacije, kao što je Apple TextEdit, kliknite File (Datoteka), zatim Page Setup (Podešavanje
stranice). Pazite da je HL-XXXX (gdje je XXXX naziv vašeg modela) odabran u skočnom izborniku
Format for. Možete promijeniti postavke za Paper Size, Orientation i Scale, zatim kliknite OK.
b
Iz aplikacije, kao što je Apple TextEdit, kliknite File (Datoteka), zatim Print kako biste započeli s
ispisivanjem.
2
 Za Mac OS X 10.4.11
39
Upravljački program i softver
 Za Mac OS X 10.5.x i 10.6.x
Za više opcija za podešavanje stranice kliknite na trokut za otkrivanje opcija pokraj skočnog izbornika
pisača.
2
Biranje ispisnih opcija
2
Za kontrolu posebnih ispisnih značajki odaberite opcije u dijaloškom okviru Print. Za detaljne informacije
o dostupnim opcijama pogledajte sljedeće opise za svaku opciju.
40
Upravljački program i softver
Cover Page
2
Možete izraditi sljedeće postavke naslovnice:
2
 Print Cover Page
Koristite ovu funkciju ako želite dodati naslovnicu dokumentu.
 Cover Page Type
Odaberite predložak za naslovnicu.
 Billing Info
Ako želite dodati obračunsku informaciju na naslovnicu, unesite tekst u okvir Billing Info.
Layout
2
 Pages per Sheet
Odaberite koliko će se stranica pojaviti na svakoj strani papira.
 Layout Direction
Kad određujete koliko će biti stranica po listu, ujedno možete odrediti smjer izgleda.
41
Upravljački program i softver
 Border
Koristite ovu funkciju ako želite dodati rub.
 Two-Sided
2
Pogledajte Automatsko dvostrano ispisivanje (samo HL-2240D/HL-2242D/HL-2250DN/HL-2270DW)
na stranici 48.
 Reverse Page Orientation (samo Mac OS X 10.5.x i 10.6.x)
Odaberite Reverse Page Orientation za obrtanje podataka od gore prema dolje.
 Flip Horizontally (samo Mac OS X 10.6.x)
Odaberite Flip Horizontally kako biste ispisali kao odraz okrenut slijeva nadesno.
42
Upravljački program i softver
Print Settings
2
Možete promijeniti postavke odabirom postavke u popisu Print Settings:
Pločica Basic
2
 Media Type
Možete promijeniti vrstu medija na jednu od sljedećih:
• Plain Paper
• Thin Paper
• Thick Paper
• Thicker Paper
• Bond Paper
• Envelopes
• Env. Thick
• Env. Thin
• Recycled Paper
• Label
 Resolution
Možete promijeniti rezoluciju na jednu od sljedećih:
• 300 dpi
• 600 dpi
• HQ 1200
43
Upravljački program i softver
 Toner Save Mode
Koristeći ovu značajku možete uštedjeti toner. Kada Toner Save Mode postavite na On, ispis je svjetliji.
Zadana postavka je Off.
2
Napomena
• Ne preporučujemo Toner Save Mode za ispisivanje fotografija ili slika sivih tonova.
• Toner Save Mode nije dostupan za rezoluciju HQ 1200.
 Paper Source
Možete odabrati Auto Select, Tray 1 ili Manual.
 Reverse Print (samo za Mac OS X 10.4.11)
Označite Reverse Print kako biste rotirali podatke za 180 stupnjeva.
Pločica Advanced
 Graphics Quality
Kvalitetu ispisa možete promijeniti na sljedeći način:
• Graphics
Ovo je način rada grafike (kontrastni prioritet). Odaberite ovu postavku za ispisivanje teksta i slika, poput
poslovnih dokumenata i prezentacija. Možete prikazati oštre kontraste između osjenčanih područja.
• Text
Ovo je najbolji način rada za ispisivanje tekstualnih dokumenata.
 Skip Blank Page
Ako je označen Skip Blank Page, upravljački program pisača automatski otkriva prazne stranice i izuzima
ih iz ispisivanja.
44
Upravljački program i softver
 Improve Print Output
Ova značajka omogućuje rješavanje problema kvalitete ispisa.
• Reduce Paper Curl
Ako odaberete ovu postavku, uvijenost papira mogla bi se smanjiti. Ne trebate odabrati ovu postavku
ako ispisujete samo nekoliko stranica. Preporučujemo da promijenite postavku upravljačkog programa
pisača u Media Type na postavku tankog papira.
• Improve Toner Fixing
Ako odaberete ovu postavku, fiksiranje tonera moglo bi se poboljšati. Ako ovaj odabir ne omogući
dovoljno poboljšanja, promijenite postavku upravljačkog programa pisača u Media Type na postavku
debelog papira.
• Reduce Ghosting
Ako uređaj koristite u vrlo vlažnom okruženju, ova bi postavka mogla smanjiti pojavu dvostrukih slika
na papiru. Ovu postavku nemojte koristiti ako je vlažnost ispod 30 % jer bi se mogla pojačati pojava
dvostrukih slika.
Napomena
Ova značajka možda neće smanjiti pojavu dvostrukih slika na svim vrstama papira. Prije nego kupite
veliku količinu papira, testirajte malu količinu kako biste bili sigurni da je papir prikladan.
 Sleep Time
Kad uređaj u određenom vremenskom periodu ne prima podatke, onda ulazi u stanje mirovanja. Uređaj
se u stanju mirovanja ponaša kao da je isključen. Kad odaberete Printer Default, postavka vremena
neaktivnosti resetirat će se na zadano vrijeme. Ovo možete promijeniti u upravljačkom programu. Ako želite
promijeniti vrijeme mirovanja, odaberite Manual i unesite vrijeme u tekstualni okvir upravljačkog programa.
Dok je uređaj u stanju mirovanja, Ready LED je blijed, ali uređaj još može primati podatke. Primanje ispisne
datoteke ili dokumenta ili pritiskanje gumba Go automatski će „probuditi” uređaj kako bi počeo s ispisivanjem.
45
2
Upravljački program i softver
 Support
2
• Brother Solution Center
Brother Solutions Center (http://solutions.brother.com/) je web stranica koja nudi informacije o proizvodima
tvrtke Brother, uključujući često postavljena pitanja (FAQ), korisničke priručnike, ažuriranja upravljačkog
programa i savjete za uporabu uređaja.
• Visit the Genuine Supplies website
Možete posjetiti našu web stranicu za originalni Brotherov potrošni materijal tako da kliknete na ovaj gumb.
• Brother CreativeCenter
Možete posjetiti našu web stranicu za besplatno i jednostavno mrežno rješenje za poslovnu i kućnu uporabu
tako da kliknete na ovaj gumb.
46
Upravljački program i softver
Ručno dvostrano ispisivanje
2
 Za Mac OS X 10.4.11
a
b
Odaberite Paper Handling.
c
Okrenite papir i ponovo ga stavite u ladicu, zatim odaberite Even numbered pages i kliknite Print.
2
Odaberite Odd numbered pages i kliknite Print.
 Za Mac OS X 10.5.x i 10.6.x
a
b
Odaberite Paper Handling.
c
Okrenite papir i ponovo ga stavite u ladicu, zatim odaberite Even only u Pages To Print i kliknite Print.
Odaberite Odd only u Pages To Print i kliknite Print.
47
Upravljački program i softver
Automatsko dvostrano ispisivanje (samo HL-2240D/HL-2242D/HL-2250DN/HL-2270DW)
2
 Za Mac OS X 10.4.11
a
b
Odaberite Layout.
c
d
Odaberite Paper Handling.
2
Odaberite Long-edged binding ili Short-edged binding u Two-Sided.
Odaberite All pages u Print i kliknite Print. Možete ispisivati stranice na obje strane papira.
48
Upravljački program i softver
 Za Mac OS X 10.5.x i 10.6.x
a
b
c
d
Odaberite Layout.
Odaberite Long-edge binding ili Short-edge binding u Two-Sided. Potvrdi okvir Two-Sided
automatski je označen.
2
Odaberite Paper Handling.
Odaberite All pages u Pages To Print i kliknite Print. Možete ispisivati stranice na obje strane papira.
49
Upravljački program i softver
Status Monitor
2
Ovim se izvještava o statusu uređaja (bilo kakve pogreške koje se mogu dogoditi na uređaju) dok ispisuje.
Ako želite uključiti nadzor statusa, slijedite ove korake:
 Za Mac OS X 10.4.11
a
Pokrenite Printer Setup Utility (Uslužni program za podešavanje pisača) (iz izbornika Go (Idi)
odaberite Applications (Aplikacije), Utilities (Uslužni programi)), zatim odaberite uređaj.
b
Kliknite Utility (Uslužni program) i pokrenut će se nadzor statusa.
2
 Za Mac OS X 10.5.x
a
Pokrenite System Preferences (Preference sustava), odaberite Print & Fax (Ispis i faks), zatim
odaberite uređaj.
b
Kliknite Open Print Queue... (Otvori red čekanja na ispisivanje...), zatim kliknite Utility (Uslužni
program). Pokrenut će se nadzor statusa.
 Za Mac OS X 10.6.x
a
Pokrenite System Preferences (Preference sustava), odaberite Print & Fax (Ispis i faks), zatim
odaberite uređaj.
b
Kliknite Open Print Queue... (Otvori red čekanja na ispisivanje...), zatim kliknite Printer Setup
(Postavljanje pisača). Odaberite pločicu Utility (Uslužni program), zatim kliknite Open Printer Utility
(Otvori uslužni program pisača). Pokrenut će se nadzor statusa.
50
Upravljački program i softver
Deinstaliranje upravljačkog programa pisača
2
Upravljački program pisača možete deinstalirati na sljedeći način:
2
Napomena
• Ovo nije dostupno ako ste instalirali upravljački program pisača iz Windows® funkcije Dodaj pisač.
• Nakon deinstalacije preporučujemo ponovno pokretanje računala kako bi se uklonile datoteke korištene
tijekom deinstalacije.
Upravljački program pisača za Windows®
a
b
c
1
2
Kliknite gumb Start, označite Svi programi1, Brother, zatim ime uređaja.
Kliknite UnInstall.
Slijedite upute na zaslonu.
Programi za korisnike operativnog sustava Windows® 2000.
Upravljački program pisača za Macintosh
2
Za Mac OS X 10.4.11
a
b
c
2
Iskopčajte USB kabel koji spaja Macintosh i vaš uređaj.
Prijavite se kao „Administrator”.
Pokrenite Printer Setup Utility (Uslužni program za podešavanje pisača) (iz izbornika Go (Idi) odaberite
Applications (Aplikacije), Utilities (Uslužni programi)), zatim odaberite uređaj koji želite ukloniti i uklonite
ga tako da kliknete gumb Delete (Izbriši).
Za Mac OS X 10.5.x i 10.6.x
a
b
c
2
Iskopčajte USB kabel koji spaja Macintosh i vaš uređaj.
Prijavite se kao „Administrator”.
Iz izbornika Apple odaberite System Preferences (Preference sustava). Kliknite Print & Fax (Ispis i faks),
zatim odaberite pisač koji želite ukloniti i uklonite ga tako da kliknete gumb -.
51
Upravljački program i softver
Softver
2
Softver za mreže (samo HL-2135W/HL-2250DN/HL-2270DW)
2
Za informacije o mrežnom uslužnom softveru pogledajte 1. poglavlje „Network User’s Guide” (Upute za
podešavanje mreže).
Remote Printer Console (samo za Windows®)
2
Remote Printer Console je softver koji mijenja mnoge postavke pisača neovisno od vaše aplikacije. Na primjer,
možete promijeniti postavku za marginu pisača, stanje mirovanja, set znakova, i tako dalje. Ove postavke uređaj
zatim pamti i koristi. Aplikacijske postavke i postavke upravljačkog programa pisača imaju prioritet u odnosu na
postavke za Remote Printer Console.
Kako koristiti i instalirati softver Remote Printer Console
2
Za korištenje softvera Remote Printer Console slijedite dolje navedene korake.
a
b
c
d
e
Stavite priloženi instalacijski CD-ROM u CD-ROM uređaj. Kad se pojavi početni zaslon, zatvorite ga.
Otvorite Windows® Explorer i odaberite CD-ROM uređaj.
Dvaput kliknite mapu tools.
Dvaput kliknite mapu RPC.
Pogledajte RPC_User’s_Guide.pdf da biste saznali kako instalirati i koristiti Remote Printer Console.
52
2
3
Upravljačka ploča
3
LED-ovi (diode koje emitiraju svjetlo)
3
Ovaj dio odnosi se na četiri LED-a: Toner, Drum, Error i Ready te na gumb Go na upravljačkoj ploči.
3
1 Toner LED
1
Toner LED pokazuje da je razina tonera niska.
2 Drum LED
2
3
Drum LED pokazuje da će jedinicu bubnja trebati ubrzo
zamijeniti.
3 Error LED
Error LED pokazuje kad je uređaj u jednom od sljedećih stanja:
4
Nema papira/Zastoj papira/Poklopac je otvoren
4 Ready LED
Ready LED će treperiti ovisno o statusu uređaja.
5 Gumb Go
5
Buđenje/Oporavak od pogreške/Ulaganje obrasca/
Prekid zadatka/Ponovno ispisivanje/Omogući ili onemogući
bežičnu mrežu (samo HL-2135W/HL-2270DW)
LED pokazatelji koji su prikazani u tablici ispod korišteni su na ilustracijama u ovom poglavlju.
LED je isključen.
ili
ili
LED je uključen.
LED je blijed.
LED treperi.
ili
ili
53
Upravljačka ploča
LED-ovi
Stanje uređaja
SLEEP (Mirovanje)
Uređaj je u stanju mirovanja (način rada uštede energije). Uređaj se ponaša kao da
je isključen. Primanje podataka ili pritisak na gumb Go „probudit” će uređaj iz stanja
mirovanja i uređaj će prijeći u stanje pripravnosti.
3
DEEP SLEEP (Duboko mirovanje)
Uređaj je u stanju dubokog mirovanja (smanjuje potrošnju energije više nego u stanju
mirovanja). Uređaj se ponaša kao da je isključen. Ako uređaj u određenom
vremenskom periodu ne primi podatke dok je u stanju mirovanja, onda automatski
ulazi u stanje dubokog mirovanja. Primanje podataka ili pritisak na gumb Go „probudit”
će uređaj iz stanja dubokog mirovanja i uređaj će prijeći u stanje pripravnosti.
Samo HL-2135W/HL-2270DW: Ako je omogućena bežična mreža, uređaj neće ući
u stanje dubokog mirovanja. Kako biste onemogućili bežičnu mrežu, pogledajte
5. poglavlje „Network User’s Guide” (Upute za podešavanje mreže).
READY (U stanju pripravnosti)
Uređaj je u stanju pripravnosti za ispisivanje.
PRINTING (Ispisivanje)
Uređaj ispisuje.
WARMING UP (Zagrijavanje)
Uređaj se zagrijava.
COOLING DOWN (Hlađenje)
Uređaj se hladi. Pričekajte nekoliko sekunda dok se unutrašnjost uređaja ne ohladi.
RECEIVING DATA (Primanje podataka)
Uređaj prima podatke s računala ili procesira podatke u memoriji.
DATA REMAINING (Preostali podaci)
U memoriji uređaja ostalo je ispisnih podataka. Ako LED Ready dugo treperi, a ništa
se ne ispisuje, pritisnite gumb Go kako biste ispisali podatke preostale u memoriji.
54
Upravljačka ploča
LED-ovi
Stanje uređaja
TONER LOW (Niska razina tonera)
Toner uložak trebat će se ubrzo zamijeniti. Kupite novi toner uložak i neka bude
spreman kada se prikaže REPLACE TONER.
LED Toner se uključuje na dvije sekunde i isključuje na tri sekunde.
3
REPLACE TONER (Zamijenite toner) (način rada za zaustavljanje)
Zamijenite toner uložak novim. Pogledajte ZAMIJENITE TONER na stranici 70.
CARTRIDGE ERROR (Greška na ulošku)
Sklop jedinice bubnja nije pravilno umetnut. Jedinicu bubnja izvadite iz uređaja
i ponovno je stavite.
NO TONER (Nema tonera)
Otvorite prednji poklopac i umetnite toner uložak. Pogledajte Toner uložak
na stranici 69.
REPLACE TONER (Zamijenite toner) (način rada za nastavak)
Uređaj nastavlja s ispisivanjem dok se na LED-u ne prikaže TONER ENDED.
TONER ENDED (Nestalo je tonera)
Zamijenite toner uložak novim. Pogledajte Zamjena toner uloška na stranici 70.
55
Upravljačka ploča
LED-ovi
Stanje uređaja
DRUM END SOON (Bliži se kraj radnog vijeka bubnja)
Jedinicu bubnja trebat će ubrzo zamijeniti. Preporučujemo da nabavite novu jedinicu
bubnja koja će zamijeniti trenutnu. Pogledajte Zamjena jedinice bubnja na stranici 78.
LED Drum se uključuje na dvije sekunde i isključuje na tri sekunde.
3
REPLACE DRUM (Zamijenite bubanj)
Zamijenite bubanj novim. Pogledajte Zamjena jedinice bubnja na stranici 78.
NO PAPER T1 (Nema papira T1)
Stavite papir u ladicu za papir. Zatim pritisnite Go. Pogledajte Ispisivanje na običan
papir, reciklirani papir, spojeni papir, tanak papir ili debeo papir na stranici 10.
MANUAL FEED (Ručno ulaganje)
Stavite papir u otvor za ručno ulaganje. Pogledaj Ispisivanje na običan papir,
reciklirani papir, spojeni papir, tanak papir ili debeo papir na stranici 10 ili Ispisivanje
na naljepnice ili kuverte na stranici 15.
56
Upravljačka ploča
LED-ovi
Stanje uređaja
FRONT COVER OPEN (Prednji poklopac je otvoren)
Zatvorite prednji poklopac uređaja.
FUSER COVER OPEN (Poklopac grijača je otvoren)
Zatvorite poklopac grijača koji se nalazi iza stražnjeg poklopca uređaja.
JAM TRAY 1/JAM INSIDE/JAM REAR/JAM DUPLEX (Zastoj u ladici za papir 1/zastoj
unutra/zastoj straga/zastoj pri dvostranom ispisivanju)
Uklonite zastoj papira. Pogledajte Zastoji papira i kako ih ukloniti na stranici 104.
Ako uređaj ne počne s ispisivanjem, pritisnite gumb Go.
MEMORY FULL (Memorija je puna)
Memorija uređaja je puna pa uređaj ne može ispisivati cijele stranice dokumenta.
Pogledajte Rješavanje problema ispisa na stranici 118.
PRINT OVERRUN (Prekoračenje ispisa)
Pojavilo se prekoračenje ispisa pa uređaj ne može ispisivati cijele stranice dokumenta.
Pogledajte Rješavanje problema ispisa na stranici 118.
SIZE ERROR DX (Pogreška u veličini DX)
(samo HL-2240D/HL-2242D/HL-2250DN/HL-2270DW)
Postavite točan papir koji želite koristiti ili umetnite istu veličinu papira koju ste odabrali
u trenutnoj postavci upravljačkog programa pisača. Pritisnite gumb Go. Veličine papira
koje možete koristiti za automatsko dvostrano ispisivanje su A4, Letter, Legal ili Folio.
DUPLEX DISABLED (Dvostrano je onemogućeno)
(samo HL-2240D/HL-2242D/HL-2250DN/HL-2270DW)
U uređaj stavite ladicu za dvostrano ispisivanje i zatvorite stražnji poklopac.
DRUM ERROR (Greška na bubnju)
Potrebno je očistiti koronsku žicu. Pogledajte Čišćenje koronske žice na stranici 84.
DRUM STOP (Bubanj se zaustavio)
Zamijenite jedinicu bubnja novom. Pogledajte Zamjena jedinice bubnja
na stranici 78.
57
3
Upravljačka ploča
Pokazatelji da je potrebno nazvati servis
3
Ako se pojavi pogreška koju korisnik ne može riješiti, uređaj će pokazati da je potrebno nazvati servis tako
što će se uključiti svi LED-ovi, kao što je prikazano dolje.
3
Ako vidite gornji pokazatelj da je potrebno nazvati servis, isključite prekidač napajanja, zatim ga ponovno uključite
i pokušajte ispisivati.
Ako se pogreška ne ukloni nakon što isključite i ponovno uključite prekidač napajanja, pritisnite gumb Go
i LED-ovi će zasvijetliti (kao što je prikazano u tablici) da bi otkrili pogrešku.
LED pokazatelj pogreške
LED-ovi
Kvar na
glavnoj
tiskanoj
ploči (PCB)
Kvar na
grijaćoj
jedinici1
Kvar na
jedinici
lasera
Kvar na
glavnom
motoru
Kvar na
visokom
naponu
Kvar na
Pogreška
VENTILATORU prolaska
kroz nulu
Toner
Drum
Error
Ready
1
Ako se pojavi ova pogreška, isključite prekidač napajanja uređaja, pričekajte nekoliko sekunda pa ga ponovno uključite. Neka uređaj ostane
uključen oko 15 minuta. Ako se pogreška ponovno pojavi, nazovite prodavača ili Brotherovu službu za korisnike.
Na primjer, donji LED pokazatelj pokazuje kvar na grijaćoj jedinici.
Napravite bilješku o pokazatelju, pozivajući se na tablicu na stranici 58, i obavijestite prodavača ili Brotherovu
službu za korisnike o statusu pogreške.
Napomena
Pazite da prednji poklopac bude u potpunosti zatvoren prije nego obavijestite o pokazatelju da je potrebno
nazvati servis.
58
Upravljačka ploča
Gumb Go
3
Gumb Go ima sljedeće funkcije:
 Prekid ispisivanja
Prekinite trenutni ispisni zadatak. Kad ispisujete, oko 4 sekunde držite pritisnut gumb Go dok svi LED-ovi
ne zasvijetle, onda ga pustite. LED-ovi Ready i Error treperit će kad se zadatak bude prekidao.
Prekida sve primljene zadatke: Da biste izbrisali sve zadatke, oko 4 sekunde držite pritisnut gumb Go dok
svi LED-ovi ne zasvijetle, onda ga pustite. Ponovno pritisnite gumb Go. LED-ovi Ready i Error treperit će
kad se zadatak (zadaci) bude prekidao.
 Buđenje
Ako je uređaj u stanju mirovanja, pritisnite gumb Go kako biste ga „probudili” i kako bi prešao u stanje
pripravnosti.
 Oporavak od pogreške
Ako se pojavi pogreška, uređaj će se automatski oporaviti od nekih pogrešaka. Ako se pogreška
automatski ne ukloni, pritisnite gumb Go kako biste uklonili pogrešku, zatim nastavite koristiti uređaj.
 Ulaganje obrasca
Ako LED Ready dulje vrijeme treperi, pritisnite gumb Go. Uređaj će ispisati sve podatke koji su ostali
u memoriji pisača.
 Ponovno ispisivanje
Kako biste ponovno ispisali posljednji dokument, oko 4 sekunde držite pritisnut gumb Go dok svi LED-ovi
ne zasvijetle, onda ga pustite. Unutar dvije sekunde pritisnite gumb Go onoliko puta koliko želite ponovno
ispisivati. Ako ne pritisnite gumb Go unutar dvije sekunde, ispisat će se jedna kopija.
Ako ispisujete s Windows® upravljačkim programom pisača (isporučenim s pisačem), postavke za korištenje
ponovnog ispisivanja u upravljačkom programu pisača dobit će prednost nad postavkama izvršenima na
upravljačkoj ploči. (Za više informacija pogledajte Use Reprint na stranici 32.)
 Omogući ili onemogući bežičnu mrežu (samo HL-2135W/HL-2270DW)
Ako želite da bežična mreža bude omogućena ili onemogućena (zadana postavka je da je onemogućena),
10 sekunda držite pritisnut gumb Go dok je uređaj u stanju pripravnosti. Kada uređaj ispiše stranicu mrežne
konfiguracije koja pokazuje trenutne mrežne postavke, pustite gumb Go. (Za više informacija pogledajte
5. poglavlje „Network User’s Guide” (Upute za podešavanje mreže).)
59
3
Upravljačka ploča
Ispišite testnu stranicu
3
Za ispisivanje testne stranice možete koristiti gumb Go ili upravljački program pisača.
Korištenje gumba Go
a
b
c
Isključite uređaj.
d
Ponovno pritisnite Go. Uređaj će ispisati testnu stranicu.
3
3
Pazite da je prednji poklopac zatvoren i da je priključen kabel napajanja.
Držite pritisnutim gumb Go dok uključujete prekidač napajanja. Držite pritisnutim gumb Go dok LED-ovi
Toner, Drum i Error ne zasvijetle. Pustite gumb Go. Provjerite jesu li isključeni LED-ovi Toner, Drum
i Error.
Korištenje upravljačkog programa pisača
3
Ako koristite Windows®
upravljački program pisača, kliknite gumb Print Test Page u pločici General
upravljačkog programa pisača.
60
Upravljačka ploča
Ispišite stranicu postavki pisača
3
Možete ispisati trenutne postavke koristeći gumb na upravljačkoj ploči ili upravljački program pisača.
Korištenje gumba Go
a
b
c
3
Pazite da je prednji poklopac zatvoren i da je priključen kabel napajanja.
3
Uključite uređaj i pričekajte dok ne bude u stanju pripravnosti za rad.
Triput unutar dvije sekunde pritisnite gumb Go. Uređaj će ispisati stranicu s trenutnim postavkama pisača.
Korištenje upravljačkog programa pisača
3
Windows®
Ako koristite
upravljački program pisača, možete ispisati stranicu s trenutnim postavkama pisača
tako da kliknete gumb Print Settings u dijaloškom okviru Support.
61
Upravljačka ploča
Ispisivanje fontova (samo HL-2250DN/HL-2270DW)
3
Možete ispisati popis internih fontova koristeći gumb na upravljačkoj ploči ili pomoću upravljačkog programa
pisača.
Korištenje gumba Go
a
b
c
Isključite uređaj.
d
Dvaput pritisnite gumb Go. Uređaj će ispisati popis internih fontova.
3
3
Pazite da je prednji poklopac zatvoren i da je priključen kabel napajanja.
Držite pritisnut gumb Go dok uključujete prekidač napajanja. Držite pritisnut gumb Go dok LED-ovi
Toner, Drum i Error ne zasvijetle. Pustite gumb Go. Provjerite jesu li isključeni LED-ovi Toner, Drum
i Error.
Korištenje upravljačkog programa pisača
3
Ako koristite Brotherov Windows® upravljački program pisača, možete ispisati popis internih fontova tako da
kliknete gumb Print Fonts u dijaloškom okviru Support.
62
Upravljačka ploča
Ispisivanje izvještaja o WLAN-u (samo HL-2135W/HL-2270DW)
3
Možete koristiti gumb Go kako biste ispisali izvještaj o statusu bežične mreže uređaja. Pogledajte 5. poglavlje
„Network User’s Guide” (Upute za podešavanje mreže).
Zadane postavke
3
Uređaj ima tri razine zadanih postavki. Zadane postavke podešene su u tvornici prije isporuke.
 Mrežne zadane postavke
 Tvorničko resetiranje
 Resetiranje postavki
Napomena
• Ne možete preinačiti unaprijed određene zadane postavke.
• Brojač stranica ne može se nikad promijeniti.
Mrežne zadane postavke (samo HL-2135W/HL-2250DN/HL-2270DW)
a
b
c
Isključite uređaj.
d
e
Pustite gumb Go. Pazite da su svi LED-ovi isključeni.
3
Pazite da je prednji poklopac zatvoren i da je priključen kabel napajanja.
Držite pritisnut gumb Go dok uključujete prekidač napajanja. Držite pritisnut gumb Go dok svi LED-ovi
ne zasvijetle i dok se Ready LED ne isključi.
Šest puta pritisnite gumb Go. Uvjerite se da svi LED-ovi svijetle jer to pokazuje da je ispisni poslužitelj
resetiran na tvornički zadane postavke. Uređaj će se ponovno pokrenuti.
Resetiranje na tvornički zadane postavke
3
Možete djelomično resetirati uređaj na njegove zadane postavke. Resetirat će se mrežne postavke:
a
b
c
Isključite uređaj.
d
e
Pustite gumb Go. Pazite da su svi LED-ovi isključeni.
Pazite da je prednji poklopac zatvoren i da je priključen kabel napajanja.
Držite pritisnut gumb Go dok uključujete prekidač napajanja. Držite pritisnut gumb Go dok svi LED-ovi ne
zasvijetle i dok se Ready LED ne isključi.
Osam puta pritisnite gumb Go. Uvjerite se da svi LED-ovi svijetle jer to pokazuje da je uređaj resetiran
na tvornički zadane postavke (osim mrežnih postavki). Uređaj će se ponovno pokrenuti.
63
3
Upravljačka ploča
Resetiranje postavki
3
Ova će radnja resetirati sve postavke uređaja na postavke koje su postavljene u tvornici:
a
b
c
Isključite uređaj.
d
e
Pustite gumb Go. Pazite da su svi LED-ovi isključeni.
Pazite da je prednji poklopac zatvoren i da je priključen kabel napajanja.
Držite pritisnut gumb Go dok uključujete prekidač napajanja. Držite pritisnut gumb Go dok svi LED-ovi
ne zasvijetle i dok se Ready LED ne isključi.
Deset puta pritisnite gumb Go. Uređaj će se automatski ponovno pokrenuti.
64
3
4
Redovito održavanje
4
Trebat ćete redovito čistiti uređaj i mijenjati potrošne materijale.
Zamjena potrošnih materijala
4
Uređaj će vas obavijestiti kad budete trebali zamijeniti potrošne materijale. (Pogledajte LED-ovi (diode koje
emitiraju svjetlo) na stranici 53.)
Potrošni materijal
4
4
Toner uložak
Jedinica bubnja
Pogledajte Toner uložak na stranici 69.
Pogledajte Jedinica bubnja na stranici 76.
Naziv modela: TN-2010, TN-2210, TN-2220
Naziv modela: DR-2200
65
Redovito održavanje
Prije zamjene potrošnih materijala
4
Pročitajte sljedeće upute prije nego zamijenite potrošne materijale.
UPOZORENJE
NE stavljajte toner uložak u vatru. Mogao bi eksplodirati uzrokujući ozljede.
NEMOJTE koristiti zapaljive tvari, bilo kakve vrste sprejeva ili organska otapala/tekućine koje sadrže alkohol
ili amonijak za čišćenje unutrašnjosti ili vanjskog dijela uređaja. U protivnom biste mogli izazvati požar ili
prouzročiti strujni udar. Pogledajte Čišćenje na stranici 82 da biste saznali kako očistiti uređaj.
Pazite da ne biste udahnuli toner.
VRUĆA POVRŠINA
• Odmah nakon uporabe pisača neki unutrašnji dijelovi bit će vrlo vrući. Pričekajte najmanje 10 minuta
da se pisač ohladi prije nego što napravite sljedeći korak.
• Kako biste spriječili bilo kakvo slabljenje kvalitete ispisa, NE dodirujte osjenčane dijelove prikazane
na ilustraciji.
66
4
Redovito održavanje
VAŽNO
• Brotherovi uređaji namijenjeni su za rad tonerom posebne specifikacije i radit će na optimalnoj razini
učinkovitosti ako se budu koristili originalni toner ulošci marke Brother. Tvrtka Brother ne može garantirati
optimalnu učinkovitost ako se budu koristili toneri ili toner ulošci s drugim specifikacijama. Tvrtka Brother
stoga ne preporučuje korištenje drugih uložaka s ovim uređajem, osim autentičnih uložaka marke Brother.
Ako dođe do oštećenja na jedinici bubnja ili nekom drugom dijelu ovog uređaja, kao posljedica korištenja
proizvoda drugih proizvođača s ovim uređajem, bilo kakvi popravci koji budu potrebni neće biti pokriveni
jamstvom.
• Preporučujemo da postavite sklop jedinice bubnja i toner uloška na čistu, ravnu površinu s listom papira
koji možete baciti da ne biste slučajno prolili ili rasuli toner.
• Pažljivo rukujte toner uloškom. Ako se toner prolije po vašim rukama ili odjeći, odmah ih obrišite ili operite
u hladnoj vodi.
• Kako biste spriječili oštećenje uređaja uzrokovano statičkim elektricitetom, NE dodirujte elektrode prikazane
na ilustraciji.
• Kako biste izbjegli probleme vezane uz kvalitetu ispisa, NE dodirujte osjenčane dijelove prikazane na slikama.
• Preporučujemo da uređaj čistite pri zamjeni potrošnih materijala. Pogledajte Čišćenje na stranici 82.
67
4
Redovito održavanje
• Rezervni toner uložak NE otvarajte sve dok ga ne budete trebali staviti u uređaj. Ako toner uložak ostane
raspakiran na duže vrijeme, možete skratiti vijek trajanja tonera.
• Rezervnu jedinicu bubnja NE otvarajte sve dok je ne budete trebali staviti u uređaj. Ako se jedinica bubnja
izloži sunčevoj svjetlosti ili svjetlosti u prostoriji, mogla bi se oštetiti.
• Pri uklanjanju jedinice bubnja, rukujte njome oprezno jer može sadržavati toner.
Napomena
• Pazite da dobro zatvorite upotrijebljeni toner uložak u prikladnu vrećicu kako se prah tonera ne bi prosuo
iz uloška.
• Idite na http://www.brother.eu/recycle/ da biste saznali upute kako možete upotrijebljeni toner uložak vratiti
u Brotherov program za sakupljanje. Ako odlučite da nećete vratiti upotrijebljeni toner uložak, odložite ga
u skladu s lokalnim zakonima, držeći ga odvojenog od kućnog otpada. Ako imate pitanja, nazovite svoju
komunalnu tvrtku.
• Kako biste osigurali visokokvalitetno ispisivanje, preporučujemo korištenje autentičnih Brotherovih toner
uložaka. Kada budete željeli kupiti toner uloške, nazovite svog prodavača.
68
4
Redovito održavanje
Toner uložak
4
Originalni toner uložak koji ste dobili s uređajem može biti početni, standardni ili toner uložak visokog kapaciteta1,
ovisno o modelu i zemlji kupovine uređaja.
1
Za detaljne informacije o kapacitetu tonera pogledajte Potrošni materijal na stranici 124.
Napomena
• Količina potrošenog tonera varira ovisno o tome što je ispisivano na stranicu i postavci gustoće ispisa.
• Ako promijenite postavku gustoće ispisa na svjetlije ili tamnije ispisivanje, promijenit će se količina
korištenog tonera.
4
NISKA RAZINA TONERA
4
LED Toner uključuje se na dvije sekunde i isključuje na tri sekunde te ponavlja ovaj obrazac.
Ako LED zasvijetli na ovakav način, onda je razina tonera niska. Kupite novi toner uložak i pripremite ga prije
nego dobijete pokazatelj da je potrebno zamijeniti toner. Za zamjenu toner uloška pogledajte Zamjena toner
uloška na stranici 70.
Napomena
• LED Toner neprestano će treperiti ako je razina tonera niska.
• Ako je ispis blijed, objema rukama držite sklop jedinice bubnja i toner uloška te ga lagano protresite s jedne
strane na drugu nekoliko puta kako biste ravnomjerno raširili toner unutar uloška.
69
Redovito održavanje
ZAMIJENITE TONER
4
Uređaj će prekinuti s ispisivanjem dok ne zamijenite toner uložak. Novi i neupotrijebljeni originalni Brotherov
toner uložak resetirat će način rada ZAMJENE TONERA.
4
Zamjena toner uloška
4
Prije nego zamijenite toner uložak, pogledajte Prije zamjene potrošnih materijala na stranici 66.
a
b
Uvjerite se da je uređaj uključen. Ostavite uređaj najmanje 10 minuta kako bi se ohladio.
Otvorite prednji poklopac.
70
Redovito održavanje
c
Izvadite sklop jedinice bubnja i toner uloška.
4
VAŽNO
• Preporučujemo da stavite sklop jedinice bubnja i toner uloška na komad papira ili krpu koje možete baciti
da ne biste slučajno prolili ili rasuli toner.
• Kako biste spriječili oštećenje uređaja uzrokovano statičkim elektricitetom, NE dodirujte elektrode prikazane
na ilustraciji.
71
Redovito održavanje
d
Povucite prema dolje zelenu sigurnosnu polugu i izvucite toner uložak iz jedinice bubnja.
4
e
Raspakirajte novi toner uložak. Uložak držite ravno objema rukama i lagano ga protresite s jedne strane
na drugu nekoliko puta kako biste ravnomjerno raširili toner unutar uloška.
72
Redovito održavanje
f
Skinite sigurnosni poklopac.
4
g
Toner uložak čvrstim pokretom stavite u jedinicu bubnja dok ne čujete da se uglavio na svoje mjesto.
Ako ga pravilno stavite, zelena sigurnosna poluga automatski će se podići.
73
Redovito održavanje
h
Očistite glavnu koronsku žicu unutar jedinice bubnja laganim klizanjem zelene pločice s desna na lijevo
i obrnuto nekoliko puta.
4
1
Napomena
Obavezno vratite pločicu na početnu poziciju (a) (1). Ako to ne napravite, ispisane će stranice možda i dalje
imati okomitu prugu.
i
Vratite sklop jedinice bubnja i toner uloška u uređaj. Zatvorite prednji poklopac.
Napomena
NEMOJTE isključivati prekidač napajanja uređaja ili otvarati prednji poklopac dok Ready LED ne zasvijetli.
74
Redovito održavanje
Radnja ispisivanja varira ovisno o postavci uređaja:
 Zadana postavka (način rada za zaustavljanje)
Uređaj će prestati s ispisivanjem dok ne zamijenite toner uložak novim kada LED-ovi pokažu REPLACE
TONER.
 Način rada za nastavak
Kako bi uređaj nastavio s ispisivanjem kad LED-ovi pokažu REPLACE TONER, sedam puta pritisnite
gumb Go kako biste ušli u način rada za nastavak (svi LED-ovi dvaput zatrepere, a Ready LED zasvijetli).
Uređaj će nastaviti s ispisivanjem dok LED ne pokaže TONER ENDED.
4
Kako biste se vratili na zadanu postavku (način rada za zaustavljanje), sedam puta pritisnite gumb Go
(svi LED-ovi će odjednom zatreperiti).
Napomena
• Uvjerite se da je prednji poklopac zatvoren prije nego promijenite način rada.
• Kada LED-ovi ukažu na način rada za pogrešku, ne možete promijeniti način rada.
• Ako nastavite ispisivati u načinu rada za nastavak, ne možemo jamčiti kvalitetu ispisa.
• Kod načina rada za nastavak ispis bi mogao biti blijed.
 U stanju pripravnosti
Kada zamijenite toner uložak novim, uređaj se vraća u stanje pripravnosti.
NESTALO JE TONERA
4
Uređaj će prestati s ispisivanjem dok ne zamijenite toner uložak s novim. Pogledajte Zamjena toner uloška
na stranici 70.
75
Redovito održavanje
Jedinica bubnja
4
Nova jedinica bubnja može ispisivati na jednoj strani oko 12.000 stranica veličine A4 ili Letter i to jednu stranicu
po zadatku.
Napomena
• Mnogo faktora određuje stvarni radni vijek bubnja, poput temperature, vlažnosti, vrste papira, vrste
korištenog tonera, broja stranica po ispisnom zadatku, i tako dalje. Pod savršenim uvjetima prosječan radni
vijek bubnja procjenjuje se na oko 12.000 stranica. Stvaran broj stranica koje će bubanj ispisati mogao bi
biti znatno manji od procijenjenog. Budući da nemamo kontrolu nad mnogim faktorima koji određuju stvarni
radni vijek bubnja, ne možemo garantirati minimalan broj stranica koje će ispisati bubanj.
4
• Za najbolji učinak koristite samo autentični Brotherov toner. Uređaj se treba koristiti samo u čistom okruženju
bez prašine i s prikladnom ventilacijom.
• Ispisivanje jedinicom bubnja koju nije proizvela tvrtka Brother može smanjiti ne samo kvalitetu ispisa nego
i kvalitetu te radni vijek samog uređaja. Jamstvo ne pokriva nikakve probleme koji su prouzročeni
korištenjem jedinice bubnja koju nije proizvela tvrtka Brother.
BLIŽI SE KRAJ RADNOG VIJEKA BUBNJA
4
Ako LED Drum treperi, znači da ćete trebati ubrzo zamijeniti jedinicu bubnja. Preporučujemo zamjenu jedinice
bubnja novom prije nego dođe do vidljivog pogoršanja kvalitete ispisa.
76
Redovito održavanje
ZAMIJENITE BUBANJ
4
Ako je Drum LED uključen, znači da je potrebno zamijeniti jedinicu bubnja. Zamijenite je novom jedinicom
bubnja tvrtke Brother.
4
BUBANJ SE ZAUSTAVIO
4
Ako su Drum i Error LED-ovi uključeni, znači da morate zamijeniti jedinicu bubnja. Zamijenite je novom
jedinicom bubnja tvrtke Brother.
77
Redovito održavanje
Zamjena jedinice bubnja
4
Prije nego zamijenite jedinicu bubnja, pogledajte Prije zamjene potrošnih materijala na stranici 66.
Kad zamjenjujete jedinicu bubnja novom, trebate resetirati brojač bubnja izvršavanjem sljedećih koraka:
a
b
Pazite da je uređaj uključen i da treperi LED Drum. Ostavite uređaj najmanje 10 minuta kako bi se ohladio.
Otvorite prednji poklopac.
4
c
Izvadite sklop jedinice bubnja i toner uloška.
78
Redovito održavanje
VAŽNO
• Preporučujemo da stavite sklop jedinice bubnja i toner uloška na komad papira ili krpu koje možete baciti
da ne biste slučajno prolili ili rasuli toner.
• Kako biste spriječili oštećenje uređaja uzrokovano statičkim elektricitetom, NE dodirujte elektrode prikazane
na ilustraciji.
4
d
Povucite prema dolje zelenu sigurnosnu polugu i izvucite toner uložak iz jedinice bubnja.
e
Raspakirajte novu jedinicu bubnja.
79
Redovito održavanje
f
Toner uložak čvrstim pokretom stavite u jedinicu bubnja dok ne čujete da se uglavio na svoje mjesto.
Ako uložak pravilno stavite, zelena sigurnosna poluga automatski će se podići.
4
g
Vratite sklop jedinice bubnja i toner uloška u uređaj. Nemojte još zatvoriti prednji poklopac.
80
Redovito održavanje
h
Pritisnite i držite pritisnut gumb Go oko 4 sekunde dok svi LED-ovi ne zasvijetle. Kad sva četiri LED-a
zasvijetle, pustite gumb Go.
4
VAŽNO
Nemojte resetirati brojač bubnja kad mijenjate jedino toner uložak.
i
j
Zatvorite prednji poklopac.
Pazite da je LED Drum sada isključen.
81
Redovito održavanje
Čišćenje
4
Redovito čistite uređaj izvana i iznutra suhom krpom koja ne ostavlja dlačice. Kad mijenjate toner uložak ili
jedinicu bubnja, pazite da očistite unutrašnjost uređaja. Ako su ispisane stranice zamrljane tonerom, očistite
unutrašnjost uređaja suhom krpom koja ne ostavlja dlačice.
UPOZORENJE
NEMOJTE koristiti zapaljive tvari, bilo kakve vrste sprejeva ili bilo koje organsko otapalo/tekućinu koja sadrži
alkohol ili amonijak za čišćenje unutrašnjosti ili vanjskog dijela uređaja. U protivnom biste mogli izazvati požar
ili prouzročiti strujni udar.
Pazite da ne biste udahnuli toner.
VAŽNO
Koristite neutralna sredstva za pranje. Čišćenje hlapljivim tekućinama, poput razrjeđivača ili benzina, oštetit
će površinu uređaja.
82
4
Redovito održavanje
Čišćenje uređaja izvana
4
a
Isključite prekidač napajanja uređaja. Iskopčajte sve kablove, a onda iskopčajte kabel napajanja iz AC
električne utičnice.
b
c
Potpuno izvucite ladicu za papir iz uređaja.
Obrišite uređaj izvana suhom krpom koja ne ostavlja dlačice kako biste uklonili prašinu.
4
d
e
Iz ladice za papir uklonite sav papir i sve što se unutra zaglavilo.
f
g
h
Vratite papir u ladicu za papir.
Obrišite unutrašnjost ladice za papir suhom krpom koja ne ostavlja dlačice kako biste uklonili prašinu.
Stavite ladicu za papir natrag u uređaj.
Kabel napajanja uređaja prvo ukopčajte u AC električnu utičnicu, zatim ponovno spojite sve kablove.
Uključite prekidač napajanja uređaja.
83
Redovito održavanje
Čišćenje koronske žice
4
Ako imate problema s kvalitetom ispisa, očistite koronsku žicu na sljedeći način:
a
Otvorite prednji poklopac i ostavite uređaj najmanje 10 minuta kako bi se ohladio.
4
b
Izvadite sklop jedinice bubnja i toner uloška.
VAŽNO
• Preporučujemo da stavite sklop jedinice bubnja i toner uloška na komad papira ili krpu koje možete baciti
da ne biste slučajno prolili ili rasuli toner.
• Kako biste spriječili oštećenje uređaja uzrokovano statičkim elektricitetom, NE dodirujte elektrode prikazane
na ilustraciji.
84
Redovito održavanje
c
Očistite glavnu koronsku žicu unutar jedinice bubnja laganim klizanjem zelene pločice s desna na lijevo
i obrnuto nekoliko puta.
4
1
Napomena
Obavezno vratite pločicu na početnu poziciju (a) (1). Ako to ne napravite, ispisane će stranice možda i dalje
imati okomitu prugu.
d
Vratite sklop jedinice bubnja i toner uloška u uređaj. Zatvorite prednji poklopac.
85
Redovito održavanje
Čišćenje jedinice bubnja
4
Ako ispis ima bijele ili crne mrlje u intervalima od 94 mm, slijedite niže navedene korake kako biste riješili problem.
a
b
c
Pripremite prazan papir veličine A4 ili Letter.
Uvjerite se da je uređaj u stanju pripravnosti.
Zatvorite prednji poklopac i stražnji poklopac (izlazna ladica licem prema gore ispisanih listova).
4
86
Redovito održavanje
Napomena
Pazite da su dvije zelene poluge s lijeve i desne strane u gornjoj poziciji.
4
d
e
f
Pet puta pritisnite gumb Go.
Zatvorite prednji poklopac. Uređaj će se pripremiti za proces čišćenja bubnja. Kada uređaj bude spreman
za proces čišćenja bubnja, zasvijetlit će LED Ready.
Otvorite poklopac otvora za ručno ulaganje (nije dostupno za HL-2130/HL-2132/HL-2135W/HL-2220).
87
Redovito održavanje
g
S obje ruke namjestite vodilice papira za ručno ulaganje na širinu papira koji namjeravate koristiti.
4
h
S obje ruke stavite jedan list papira veličine A4 ili Letter u otvor za ručno ulaganje sve dok gornji rub papira
ne dodirne valjak za ulaganje papira. Kad osjetite da je uređaj povukao papir, pustite ga. Uređaj će započeti
s procesom čišćenja bubnja. LED Ready treperi tijekom procesa čišćenja bubnja.
Napomena
• Uređaj stvara mehaničku buku tijekom procesa čišćenja bubnja jer uređaj rotira OPC bubanj u suprotnom
smjeru. Ova buka nije pokazatelj kvara na uređaju.
• NEMOJTE istodobno stavljati više od jednog lista papira u otvor za ručno ulaganje jer biste mogli prouzročiti
zastoj papira.
• Ako je u otvor za ručno ulaganje stavljen papir koji nije veličine A4 ili Letter, uređaj će prekinuti proces čišćenja
uređaja i izbaciti papir.
• Pazite da je papir ravan i u pravilnoj poziciji u otvoru za ručno ulaganje. Ako nije, neće se pravilno uložiti
u uređaj, što će rezultirati kosim ispisom ili zastojem papira.
• NEMOJTE zatvarati stražnji poklopac (izlazna ladica licem prema gore ispisanih listova) tijekom procesa
čišćenja bubnja. Uređaj će prekinuti proces čišćenja bubnja i izbaciti papir. To bi moglo prouzročiti zastoj
papira.
• Ako uređaj primi ispisni zadatak prije nego stavite list papira u otvor za ručno ulaganje, uređaj će zaustaviti
proces čišćenja bubnja i izvršiti ispisni zadatak.
88
Redovito održavanje
i
j
Kad uređaj završi s čišćenjem, vratit će se u stanje pripravnosti.
Korake od c do i ponovite još dvaput tako da svaki put koristite novi prazni list papira. Nakon što
završite, molimo vas, bacite upotrijebljeni papir.
Ako ne uklonite problem, slijedite ispod navedene korake:
a
Isključite prekidač napajanja uređaja. Iskopčajte sve kablove, a onda iskopčajte kabel napajanja iz AC
električne utičnice. Neka uređaj ostane isključen najmanje 10 minuta kako bi se ohladio.
b
Otvorite prednji poklopac.
c
Izvadite sklop jedinice bubnja i toner uloška.
4
89
Redovito održavanje
VAŽNO
• Preporučujemo da stavite sklop jedinice bubnja i toner uloška na komad papira ili krpu koje možete baciti
da ne biste slučajno prolili ili rasuli toner.
• Kako biste spriječili oštećenje uređaja uzrokovano statičkim elektricitetom, NE dodirujte elektrode prikazane
na ilustraciji.
4
d
Povucite prema dolje zelenu sigurnosnu polugu i izvucite toner uložak iz jedinice bubnja.
90
Redovito održavanje
VAŽNO
Kako biste izbjegli probleme vezane uz kvalitetu ispisa, NE dodirujte osjenčane dijelove prikazane na slikama.
4
e
Stavite primjerak ispisa ispred jedinice bubnja i potražite točno mjesto gdje je ispis loš.
f
Rukama okrećite zupčanike jedinice bubnja dok gledate površinu OPC bubnja (1).
1
91
Redovito održavanje
g
Kad pronađete oznaku na bubnju koja odgovara oznaci na primjerku ispisa, obrišite površinu OPC bubnja
suhim pamučnim štapićem dok god ne skinete prašinu ili ljepilo.
4
VAŽNO
NE čistite fotosenzitivnu površinu bubnja oštrim predmetom.
h
Stavite toner uložak natrag u jedinicu bubnja dok ne čujete da se uglavio na svoje mjesto. Ako uložak
pravilno stavite, zelena sigurnosna poluga automatski će se podići.
92
Redovito održavanje
i
Otvorite prednji poklopac. Vratite sklop jedinice bubnja i toner uloška u uređaj.
4
j
k
l
Ladicu za papir čvrstim pokretom vratite natrag u uređaj.
Zatvorite prednji poklopac.
Kabel napajanja uređaja prvo ukopčajte u AC električnu utičnicu, zatim ponovno spojite sve kablove.
Uključite prekidač napajanja uređaja.
Čišćenje valjka za sakupljanje papira
4
Ako je valjak za sakupljanje papira prljav, uređaj možda neće ulagati papir. U tom slučaju očistite valjak za
sakupljanje papira na sljedeći način:
a
Isključite prekidač napajanja uređaja. Iskopčajte sve kablove, a onda iskopčajte kabel napajanja iz AC
električne utičnice.
b
c
Izvucite ladicu za papir iz uređaja.
Iz ladice za papir uklonite sav papir i sve što se unutra zaglavilo.
93
Redovito održavanje
d
Dobro ocijedite krpu koja ne ostavlja dlačice namočenu u mlaku vodu i obrišite njome pločicu separatora (1)
u ladici za papir kako biste uklonili prašinu.
4
1
e
Obrišite dva valjka za sakupljanje papira (1) unutar uređaja.
1
f
g
h
Vratite papir u ladicu za papir.
Stavite ladicu za papir natrag u uređaj.
Kabel napajanja uređaja prvo ukopčajte u AC električnu utičnicu, zatim ponovno spojite sve kablove.
Uključite prekidač napajanja uređaja.
94
Redovito održavanje
Pakiranje i transport uređaja
4
Napomena
U slučaju da iz nekog razloga morate transportirati uređaj, pažljivo ponovno zapakirajte uređaj u originalno
pakiranje kako bi se izbjeglo bilo kakvo oštećenje tijekom prijevoza. Uređaj bi ujedno trebao biti prikladno
osiguran od strane prijevoznika.
a
b
c
Isključite prekidač napajanja uređaja. Iskopčajte sve kablove, a onda iskopčajte kabel napajanja iz AC
električne utičnice. Neka uređaj ostane isključen najmanje 10 minuta kako bi se ohladio.
Otvorite prednji poklopac.
Izvadite sklop jedinice bubnja i toner uloška.
VAŽNO
• Preporučujemo da stavite sklop jedinice bubnja i toner uloška na komad papira ili krpu koje možete baciti
da ne biste slučajno prolili ili rasuli toner.
• Kako biste spriječili oštećenje uređaja uzrokovano statičkim elektricitetom, NE dodirujte elektrode prikazane
na ilustraciji.
95
4
Redovito održavanje
d
Stavite zaštitni materijal u uređaj tako da tekst „REMOVE” bude na lijevoj strani, kao što je prikazano
na ilustraciji.
4
e
Vratite sklop jedinice bubnja i toner uloška u uređaj.
f
Stavite gumenu vrpcu preko ručke jedinice bubnja, kao što je prikazano na ilustraciji.
g
h
Zatvorite prednji poklopac.
Stavite uređaj u originalnu vrećicu u kojoj ste ga dobili.
96
Redovito održavanje
i
Stavite komad stiropora s oznakom „RIGHT” na desnu stranu uređaja. Stavite komad stiropora
s oznakom „LEFT” na lijevu stranu uređaja.
LEFT
RIGHT
4
j
Stavite uređaj u originalnu kartonsku kutiju.
97
Redovito održavanje
k
Stavite AC kabel napajanja i ispisane materijale u originalnu kartonsku kutiju, kao što je prikazano
na ilustraciji.
4
l
Zatvorite kartonsku kutiju i zalijepite je.
98
5
Rješavanje problema
5
Većinu pogrešaka možete sami riješiti. Ako trebate dodatnu pomoć, Brother Solutions Center nudi
najnovije odgovore na često postavljana pitanja (FAQ) i savjete za rješavanje problema. Posjetite nas
na http://solutions.brother.com/
Prepoznavanje problema
5
Prvo, provjerite sljedeće:
5
 AC kabel napajanja pravilno je spojen i uređaj je uključen.
5
 Svi zaštitni dijelovi su uklonjeni.
 Toner uložak i jedinica bubnja pravilno su umetnuti.
 Prednji poklopac, stražnji poklopac i poklopac grijača potpuno su zatvoreni.
 Papir je pravilno umetnut u ladicu za papir.
 Kabel sučelja sigurno je spojen na uređaj i računalo.
 Izabran je i instaliran ispravan upravljački program uređaja.
 Računalo je podešeno za spajanje na točan ulaz uređaja.
Uređaj ne ispisuje:
5
Ako niste riješili problem nakon što ste napravili sve gore navedene provjere, ustanovite problem i idite na
dolje predloženu stranicu:
 Trepere LED-ovi uređaja
Pogledajte LED-ovi (diode koje emitiraju svjetlo) na stranici 53.
 Pojavljuje se poruka o pogrešci nadzora statusa
Pogledajte Poruke o pogrešci u Status Monitoru na stranici 100.
 Rukovanje papirom
(Pogledajte Rukovanje papirom na stranici 102 te Zastoji papira i kako ih ukloniti na stranici 104.)
 Ostali problemi
(Pogledajte Ostali problemi na stranici 119.)
Stranice su ispisane, ali javljaju se sljedeći problemi:
5
 Kvaliteta ispisa
(Pogledajte Poboljšavanje kvalitete ispisa na stranici 111.)
 Ispis je netočan
(Pogledajte Rješavanje problema ispisa na stranici 118.)
99
Rješavanje problema
Poruke o pogrešci u Status Monitoru
5
Status Monitor će izvijestiti o problemima s uređajem. Poduzmite odgovarajuće radnje prema uputama iz
sljedeće tablice.
Ako želite uključiti nadzor statusa, pogledajte Status Monitor na stranici 38 (za korisnike operativnog sustava
Windows®) ili Status Monitor na stranici 50 (za korisnike operativnog sustava Macintosh).
Poruka o pogrešci
Radnja
CARTRIDGE ERROR
Provjerite je li sklop jedinice bubnja i toner uloška pravilno umetnut.
DRUM END SOON
Jedinicu bubnja trebat će ubrzo zamijeniti. Kupite novu jedinicu bubnja kako biste
zamijenili trenutnu. Pogledajte Zamjena jedinice bubnja na stranici 78.
DRUM ERROR
5
 Pogledajte Čišćenje koronske žice na stranici 84.
 Ako LED i dalje prikazuje isti pokazatelj pogreške nakon što ste očistili koronsku žicu,
zamijenite jedinicu bubnja novom. Pogledajte Zamjena jedinice bubnja na stranici 78.
DRUM STOP
DUPLEX
DISABLED1
Zamijenite jedinicu bubnja novom. Pogledajte Zamjena jedinice bubnja na stranici 78.
Zatvorite stražnji poklopac pisača i vratite ladicu za dvostrano ispisivanje.
FRONT COVER OPEN
Zatvorite prednji poklopac uređaja.
FUSER COVER OPEN
Zatvorite poklopac grijača koji se nalazi iza stražnjeg poklopca uređaja.
FUSER ERROR
Ako se na računalu pojavi skočna poruka FUSER ERROR, isključite uređaj, pričekajte
nekoliko sekunda i ponovno ga uključite. Ostavite uređaj uključen na 15 minuta.
JAM TRAY 1
Uklonite zaglavljeni papir iz označenog područja. Pogledajte Zastoji papira i kako ih
ukloniti na stranici 104.
JAM INSIDE
JAM REAR
JAM DUPLEX1
MANUAL FEED
 Ako je otvor za ručno ulaganje prazan, stavite komad papira u njega.
 Pazite da koristite papir koji udovoljava Brotherovim specifikacijama za
preporučeni papir. Pogledajte Prihvatljivi papir i ostali ispisni mediji na stranici 3.
 Stavite onu veličinu papira koja je jednaka veličini odabranoj u trenutnoj postavci
upravljačkog programa.
MEMORY FULL
 Pritisnite gumb Go kako biste ispisali podatke preostale u memoriji. Otkažite
ispisivanje ako želite izbrisati podatke koji su preostali u memoriji uređaja.
Pogledajte Gumb Go na stranici 59.
 Smanjite složenost dokumenta ili ispisnu rezoluciju.
100
Rješavanje problema
Poruka o pogrešci
NO PAPER T1
Radnja
 U ladici za papir nestalo je papira ili papir nije pravilno umetnut. Ako je prazna,
stavite novu hrpu papira u ladicu za papir, zatim pritisnite gumb Go. Ako problem
nije uklonjen, možda je valjak za sakupljanje papira prljav. Očistite valjak za
sakupljanje papira. Pogledajte Čišćenje valjka za sakupljanje papira na stranici 93.
 Ako u ladici za papir ima papira, provjerite je li ravan. Ako je papir uvijen, izravnajte
ga prije ispisivanja. Ponekad pomaže da uklonite papir, preokrenete hrpu i vratite
je u ladicu za papir.
 Smanjite količinu papira u ladici za papir i pokušajte ponovno.
 Pazite da koristite papir koji udovoljava Brotherovim specifikacijama za
preporučeni papir. Pogledajte Prihvatljivi papir i ostali ispisni mediji na stranici 3.
 Stavite onu veličinu papira koja je jednaka veličini odabranoj u trenutnoj postavci
upravljačkog programa.
NO TONER
PRINT OVERRUN
Otvorite prednji poklopac, zatim umetnite toner uložak.
 Pritisnite gumb Go kako biste ispisali podatke preostale u memoriji. Otkažite
ispisivanje ako želite izbrisati podatke koji su preostali u memoriji uređaja.
Pogledajte Gumb Go na stranici 59.
 Ako ovo ne ukloni pogrešku, smanjite složenost dokumenta ili ispisnu rezoluciju.
 (Samo HL-2250DN/HL-2270DW)
Promijenite sljedeće postavke u priloženom Windows® upravljačkom programu
i pokušajte ponovno. Najbolja kombinacija ovih postavki varirat će ovisno o vašem
dokumentu:
• Grafika1
• Način rada TrueType1
• Koristite TrueType® fontove pisača1
1
1
Odaberite pločicu Basic, zatim odaberite Manual u Print Settings i kliknite Manual Settings...
REPLACE DRUM
Zamijenite jedinicu bubnja novom. Pogledajte Zamjena jedinice bubnja na stranici 78.
REPLACE TONER
Pogledajte Zamjena toner uloška na stranici 70.
Service call error
Provjerite LED pokazatelj kako biste prepoznali pogrešku. Pogledajte Pokazatelji da
je potrebno nazvati servis na stranici 58.
SIZE ERROR DX1
Odaberite veličinu papira koju podržava ladica za dvostrano ispisivanje. (Pogledajte
Vrsta i veličina papira na stranici 4.)
TONER ENDED
Zamijenite toner uložak novim. Pogledajte Zamjena toner uloška na stranici 70.
TONER LOW
Kupite novi toner uložak i neka bude spreman kada se pokaže status REPLACE
TONER.
Ova poruka je samo za HL-2240D/HL-2242D/HL-2250DN/HL-2270DW.
101
5
Rješavanje problema
Rukovanje papirom
5
Prvo, pazite da koristite papir koji udovoljava preporučenim specifikacijama papira tvrtke Brother. (Pogledajte
Prihvatljivi papir i ostali ispisni mediji na stranici 3.)
Problem
Uređaj ne ulaže papir.
Preporuka
 Ako u ladici za papir ima papira, provjerite je li ravan. Ako je papir uvijen, izravnajte
ga prije ispisivanja. Ponekad pomaže da uklonite papir, preokrenete hrpu i vratite
je natrag u ladicu za papir. Ako se papir i dalje uvija, zamijenite ga.
 Smanjite količinu papira u ladici za papir i pokušajte ponovno.
 Pazite da u upravljačkom programu pisača ne bude odabran način rada ručnog
ulaganja.
 Očistite valjak za sakupljanje papira. Pogledajte Čišćenje valjka za sakupljanje
papira na stranici 93.
Uređaj ne ulaže papir iz otvora
za ručno ulaganje.
 Stavite samo jedan list papira u otvor za ručno ulaganje.
 Pazite da ste odabrali Manual u Paper Source upravljačkog programa pisača.
Uređaj ne ulaže kuverte.
Uređaj ulaže kuverte iz otvora za ručno ulaganje. Morate podesiti vašu aplikaciju da
ispisuje kuverte u veličini koju koristite. Ovo se obično radi u izborniku vašeg softvera
za podešavanje stranice ili dokumenta. (Pogledajte priručnik za aplikaciju.)
Pojavio se zastoj papira.
Očistite zastoj papira. (Pogledajte Zastoji papira i kako ih ukloniti na stranici 104.)
Uređaj ne ispisuje.
 Uvjerite se da je kabel spojen na uređaj.
 Pazite da je uređaj uključen i da ni jedan LED za pogrešku ne svijetli na upravljačkoj
ploči uređaja.
 Pazite da ste odabrali ispravan upravljački program pisača.
Normalni papir se gužva kad
ispisujete na njega.
Promijenite postavku upravljačkog programa pisača u Media Type na postavku
tankog papira.
102
5
Rješavanje problema
Problem
Papir sklizne s gornje izlazne
ladice.
Preporuka
 Izvucite dodatni držač 1 na izlaznoj ladici.
5
 Ako se papir uvije i sklizne s ladice, izvucite dodatni držač 2 na izlaznoj ladici.
103
Rješavanje problema
Zastoji papira i kako ih ukloniti
5
Ako se pojavi zastoj papira, treperit će Error LED na uređaju, kao što je prikazano ispod.
5
UPOZORENJE
VRUĆA POVRŠINA
• Odmah nakon uporabe pisača neki unutrašnji dijelovi bit će vrlo vrući. Pričekajte najmanje 10 minuta da
se uređaj ohladi.
• Kako biste spriječili bilo kakvo slabljenje kvalitete ispisa, NE dodirujte osjenčane dijelove prikazane
na ilustraciji.
Očistite zaglavljeni papir na način prikazan u nastavku.
Ako se zaglavljeni papir potpuno ukloni slijeđenjem niže navedenih koraka, prvo možete umetnuti ladicu za papir,
zatim zatvoriti prednji poklopac. Uređaj će automatski nastaviti s ispisivanjem.
Ako uređaj automatski ne započne s ispisivanjem, pritisnite gumb Go. Ako uređaj i dalje ne započinje
s ispisivanjem, provjerite je li sav preostali zaglavljeni papir uklonjen iz uređaja. Zatim pokušajte ponovno
ispisivati.
104
Rješavanje problema
Napomena
• Kada dodajete novi papir, uvijek uklonite sav papir iz ladice za papir i izravnajte hrpu. Ovo će spriječiti da
se više listova papira odjednom uloži u uređaj te će spriječiti zastoje papira.
• Potvrdite da ste umetnuli i toner uložak i jedinicu bubnja u uređaj. Ako niste umetnuli jedinicu bubnja ili ste
je pogrešno umetnuli, to bi moglo prouzročiti zastoj papira u Brotherovom uređaju.
a
Otvorite prednji poklopac i neka uređaj ostane uključen najmanje 10 minuta kako bi se ohladio.
5
b
Polako izvucite sklop jedinice bubnja i toner uloška. Zaglavljeni papir može se izvući zajedno sa sklopom
jedinice bubnja i toner uloška ili bi ovo moglo otpustiti papir kako biste ga mogli izvući iz unutrašnjosti uređaja.
Ako ne možete jednostavno ukloniti sklop jedinice bubnja i toner uloška, nemojte previše povlačiti.
Umjesto toga, idite na korak d.
105
Rješavanje problema
VAŽNO
• Preporučujemo da stavite sklop jedinice bubnja i toner uloška na komad papira ili krpu koje možete baciti
da ne biste slučajno prolili ili rasuli toner.
• Kako biste spriječili oštećenje uređaja uzrokovano statičkim elektricitetom, NE dodirujte elektrode
prikazane na slici.
5
c
Zatvorite prednji poklopac.
Napomena
U ovom trenutku ne stavljajte natrag sklop jedinice bubnja i toner uloška.
d
e
Potpuno izvucite ladicu za papir iz uređaja.
S obje ruke polako povucite zaglavljeni papir.
106
Rješavanje problema
f
Otvorite stražnji poklopac (izlazna ladica licem prema gore ispisanih listova).
g
Povucite prema dolje pločice na lijevoj i desnoj strani kako biste otvorili poklopac grijača (1).
5
1
h
S obje ruke pažljivo izvucite zaglavljeni papir iz grijaće jedinice.
i
Zatvorite poklopac grijača i stražnji poklopac (izlazna ladica licem prema gore ispisanih listova).
107
Rješavanje problema
j
Potpuno izvucite ladicu za dvostrano ispisivanje iz uređaja.
5
k
Izvucite zaglavljeni papir iz uređaja ili ladice za dvostrano ispisivanje.
l
Pazite da zaglavljeni papir nije ostao ispod uređaja zbog statičkog elektriciteta.
m
Ladicu za dvostrano ispisivanje čvrstim pokretom vratite natrag u uređaj.
108
Rješavanje problema
n
o
Ladicu za papir čvrstim pokretom vratite natrag u uređaj.
p
Povucite prema dolje zelenu sigurnosnu polugu i izvucite toner uložak iz jedinice bubnja. Izvucite zaglavljeni
papir ako ga ima u jedinici bubnja.
Ako niste mogli ukloniti sklop jedinice bubnja i toner uloška u koraku b, sada morate izvršiti korak b prije
nego odete na korak p.
5
VAŽNO
• Pažljivo rukujte toner uloškom. Ako se toner prolije po vašim rukama ili odjeći, odmah ih obrišite ili operite
u hladnoj vodi.
• Kako biste izbjegli probleme vezane uz kvalitetu ispisa, NE dodirujte osjenčane dijelove prikazane na slikama.
109
Rješavanje problema
q
Stavite toner uložak natrag u jedinicu bubnja dok ne čujete da se uglavio na svoje mjesto. Ako uložak
pravilno stavite, zelena sigurnosna poluga automatski će se podići.
5
r
Otvorite prednji poklopac. Vratite sklop jedinice bubnja i toner uloška u uređaj.
s
t
Zatvorite prednji poklopac.
Pazite da je Error LED isključen, a svjetlo Ready LED-a uključeno. Ako uređaj automatski ne započne
s ispisivanjem, pritisnite gumb Go.
110
Rješavanje problema
Poboljšavanje kvalitete ispisa
5
Ako imate problema s kvalitetom ispisa, prvo ispišite testnu stranicu (pogledajte Ispišite testnu stranicu
na stranici 60). Ako ispis dobro izgleda, problem vjerojatno nije u uređaju. Provjerite kabel sučelja ili isprobajte
uređaj na drugom računalu.
Tvrtka Brother ne preporučuje uporabu drugih uložaka osim autentičnih Brotherovih originalnih uložaka ili
punjenje praznih uložaka tonerom iz drugih izvora.
Ovaj dio pruža informacije o sljedećim temama:
Primjeri loše kvalitete ispisa
ABCDEFGH
CDEF
abcdefghijk
defg
ABCD
abcde
01234
Blijed ispis
Preporuka
 Izvadite sklop jedinice bubnja i toner uloška. Sklop držite ravno objema rukama
i lagano ga ljuljajte s jedne strane na drugu nekoliko puta kako biste ravnomjerno
raširili toner unutar uloška.
 Ako LED-ovi pokažu REPLACE TONER (način rada za nastavak), stavite novi
toner uložak. Pogledajte Zamjena toner uloška na stranici 70.
 Provjerite okolinu uređaja. Uvjeti poput vlažnosti, visokih temperatura i tako dalje,
mogu dovesti do pogreške na ispisu. Pogledajte brošuru Sigurnost i pravne
napomene.
 Ako je cjelokupna stranica presvijetla, vjerojatno je uključen Toner Save Mode.
Isključite Toner Save Mode u pločici Advanced (za Windows®) ili pločici Basic
u Print Settings (za Macintosh) upravljačkog programa pisača.
 Stavite novi toner uložak. Pogledajte Zamjena toner uloška na stranici 70.
 Stavite novu jedinicu bubnja. Pogledajte Zamjena jedinice bubnja na stranici 78.
 Pazite da papir udovoljava našim specifikacijama. Pogledajte Prihvatljivi papir
i ostali ispisni mediji na stranici 3.
ABCDEFGH
abcdefghijk
ABCD
abcde
01234
 Provjerite okolinu uređaja. Uvjeti poput visokih temperatura i vlažnosti mogu pojačati
sjenčanje pozadine. Pogledajte brošuru Sigurnost i pravne napomene.
 Stavite novi toner uložak. Pogledajte Zamjena toner uloška na stranici 70.
 Stavite novu jedinicu bubnja. Pogledajte Zamjena jedinice bubnja na stranici 78.
Siva pozadina
 Pazite da papir udovoljava našim specifikacijama. Papir s hrapavom površinom
ili debeo papir mogu prouzročiti ovaj problem. Pogledajte Prihvatljivi papir i ostali
ispisni mediji na stranici 3.
 Pazite da postavka vrste medija u upravljačkom programu odgovara vrsti papira
koju koristite. Pogledajte Prihvatljivi papir i ostali ispisni mediji na stranici 3.
Dvostruki (ghost) ispis
 Odaberite način rada Reduce Ghosting u upravljačkom programu pisača.
Pogledajte Improve Print Output u Other Print Options... na stranici 32
(za Windows®) ili Print Settings na stranici 43 (za Macintosh).
 Stavite novi toner uložak. Pogledajte Zamjena toner uloška na stranici 70.
 Stavite novu jedinicu bubnja. Pogledajte Zamjena jedinice bubnja na stranici 78.
 Grijaća jedinica vjerojatno je zaprljana. Nazovite prodavača Brotherovih
proizvoda ili Brotherovu službu za korisnike.
111
5
Rješavanje problema
Primjeri loše kvalitete ispisa
ABCDEFGH
abcdefghijk
ABCD
abcde
01234
Preporuka
 Pazite da papir udovoljava našim specifikacijama. Papir s hrapavom površinom
može prouzročiti problem. Pogledajte Prihvatljivi papir i ostali ispisni mediji
na stranici 3.
 Možda je oštećena jedinica bubnja. Stavite novu jedinicu bubnja. Pogledajte
Zamjena jedinice bubnja na stranici 78.
 Grijaća jedinica vjerojatno je zaprljana. Nazovite Brotherovu službu za korisnike.
Mrljice tonera
 Pazite da papir udovoljava našim specifikacijama. Pogledajte Prihvatljivi papir
i ostali ispisni mediji na stranici 3.
 Odaberite način rada Thick Paper u upravljačkom programu pisača ili koristite
tanji papir od onog koji trenutno koristite.
 Provjerite okolinu uređaja. Uvjeti poput visoke vlažnosti mogu prouzročiti zrnati
ispis. Pogledajte brošuru Sigurnost i pravne napomene.
Zrnati ispis
 Možda je oštećena jedinica bubnja. Stavite novu jedinicu bubnja. Pogledajte
Zamjena jedinice bubnja na stranici 78.
 Očistite glavnu koronsku žicu unutar jedinice bubnja klizanjem zelene pločice.
Obavezno vratite zelenu pločicu na početnu poziciju (a). Pogledajte Čišćenje
koronske žice na stranici 84.
 Možda je oštećena jedinica bubnja. Stavite novu jedinicu bubnja. Pogledajte
Zamjena jedinice bubnja na stranici 78.
Sve crno
 Pazite da papir udovoljava našim specifikacijama. Papir s hrapavom površinom
ili debeo ispisni medij mogu prouzročiti probleme.
ABCDEFGH
abcdefghijk
 Pazite da ste odabrali točnu vrstu medija u upravljačkom programu pisača.
ABCD
abcde
01234
 Provjerite je li se poderani komad papira zaglavio unutar uređaja prekrivajući skener.
Bijele crte preko papira
 Problem može nestati sam od sebe. Ispišite više stranica kako biste riješili ovaj
problem, pogotovo ako uređaj nije bio dugo korišten.
 Možda je oštećena jedinica bubnja. Stavite novu jedinicu bubnja. Pogledajte
Zamjena jedinice bubnja na stranici 78.
 Očistite primarnu koronsku žicu u jedinici bubnja. Pogledajte Čišćenje koronske
žice na stranici 84.
ABCDEFGH
abcdefghijk
ABCD
abcde
01234
 Možda je oštećena jedinica bubnja. Stavite novu jedinicu bubnja. Pogledajte
Zamjena jedinice bubnja na stranici 78.
Crte preko papira
112
5
Rješavanje problema
Primjeri loše kvalitete ispisa
Preporuka
 Provjerite okoliš uređaja. Uvjeti poput visoke vlažnosti i visokih temperatura
mogu prouzročiti ovaj problem u kvaliteti ispisa.
 Ako se problem ne riješi nakon ispisivanja nekoliko stranica, stavite novu jedinicu
bubnja. (Pogledajte Zamjena jedinice bubnja na stranici 78.)
Bijele crte, trake ili paralelne
crte preko stranice
 Ako se problem ne riješi nakon ispisivanja nekoliko stranica, na jedinici bubnja
možda ima stranog materijala, poput ljepila s naljepnice koja se zalijepila na bubanj.
Očistite jedinicu bubnja. (Pogledajte Čišćenje jedinice bubnja na stranici 86.)
94 mm
 Možda je oštećena jedinica bubnja. Stavite novu jedinicu bubnja. Pogledajte
Zamjena jedinice bubnja na stranici 78.
94 mm
Bijele mrlje na crnom tekstu i
grafici u intervalima
od 94 mm
94 mm
94 mm
Crne mrlje u intervalima
od 94 mm
 Možda je oštećena jedinica bubnja. Stavite novu jedinicu bubnja. Pogledajte
Zamjena jedinice bubnja na stranici 78.
ABCDEFGH
abcdefghijk
ABCD
abcde
01234
Oznake crnog tonera preko
stranice
 Možda je oštećen toner uložak. Stavite novi toner uložak. Pogledajte Zamjena
toner uloška na stranici 70.
 Pazite da papir udovoljava našim specifikacijama. Pogledajte Prihvatljivi papir
i ostali ispisni mediji na stranici 3.
 Ako koristite ljepljive listove za laserske pisače, ljepilo s listova moglo bi se ponekad
zalijepiti za površinu OPC bubnja. Očistite jedinicu bubnja. Pogledajte Čišćenje
jedinice bubnja na stranici 86.
 Ne koristite papir koji ima spojnice jer bi mogao izgrebati površinu bubnja.
 Ako je raspakirana jedinica bubnja izložena izravnoj sunčevoj ili sobnoj svjetlosti,
mogla bi se oštetiti.
113
5
Rješavanje problema
Primjeri loše kvalitete ispisa
Preporuka
 Očistite glavnu koronsku žicu unutar jedinice bubnja klizanjem zelene pločice.
Pogledajte Čišćenje koronske žice na stranici 84.
ABCDEFGH
abcdefghijk
 Pazite da je zelena pločica primarne koronske žice u početnoj poziciji (a).
ABCD
abcde
01234
 Možda je oštećena jedinica bubnja. Stavite novu jedinicu bubnja. Pogledajte
Zamjena jedinice bubnja na stranici 78.
Crne linije od vrha prema dnu
papira
 Možda je oštećen toner uložak. Stavite novi toner uložak. Pogledajte Zamjena
toner uloška na stranici 70.
 Grijaća jedinica vjerojatno je zaprljana. Nazovite prodavača ili Brotherovu službu
za korisnike.
Ispisane stranice imaju mrlje
tonera od vrha prema dnu
stranice.
5
 Možda je oštećen toner uložak. Stavite novi toner uložak. Pogledajte Zamjena
toner uloška na stranici 70.
ABCDEFGH
abcdefghijk
ABCD
abcde
01234
 Možda je oštećena jedinica bubnja. Stavite novu jedinicu bubnja. Pogledajte
Zamjena jedinice bubnja na stranici 78.
 Ako LED-ovi pokažu REPLACE TONER (način rada za nastavak), stavite novi
toner uložak. Pogledajte Zamjena toner uloška na stranici 70.
Bijele crte od vrha prema dnu
papira
FGH
ABCDE ijk
h
fg
abcde
ABCD
abcde
01234
Stranica s kosim ispisom
 Provjerite jesu li papir ili drugi ispisni medij pravilno stavljeni u ladicu za papir i da
vodilice papira nisu previše stegnute ili labave u odnosu na hrpu papira.
 Pravilno postavite vodilice papira. Pogledajte Ispisivanje iz ladice za papir
(samo običan papir, reciklirani papir i tanak papir) na stranici 10.
 Ako koristite otvor za ručno ulaganje, pogledajte Ispisivanje iz otvora za ručno
ulaganje na stranici 13.
 Možda u ladici za papir ima previše papira. Pogledajte Ispisivanje iz ladice za
papir (samo običan papir, reciklirani papir i tanak papir) na stranici 10.
 Provjerite vrstu i kvalitetu papira. Pogledajte Prihvatljivi papir i ostali ispisni mediji
na stranici 3.
 Provjerite vrstu i kvalitetu papira. Visoke temperature ili vlažnost mogu prouzročiti
uvijanje papira. Pogledajte Prihvatljivi papir i ostali ispisni mediji na stranici 3.
 Ako uređaj često ne koristite, papir je možda predugo stajao u ladici za papir.
Preokrenite hrpu papira u ladici za papir. Ujedno složite papir i zarotirajte ga za
180° u ladici za papir.
Uvijen ili valovit ispis
 Otvorite stražnji poklopac (izlazna ladica licem prema gore ispisanih listova) kako
biste omogućili da ispisani papir iziđe na izlaznu ladicu licem prema gore ispisanih
listova.
 Kad ne koristite preporučeni papir, odaberite način rada Reduce Paper Curl u
upravljačkom programu pisača. Pogledajte Improve Print Output u Other Print
Options... na stranici 32 (za Windows®) ili Print Settings na stranici 43
(za Macintosh).
114
Rješavanje problema
Primjeri loše kvalitete ispisa
Preporuka
 Provjerite je li papir pravilno stavljen. Pogledajte Ispisivanje iz ladice za papir
(samo običan papir, reciklirani papir i tanak papir) na stranici 10.
B DEFGH
abc efghijk
A CD
bcde
1 34
 Provjerite vrstu i kvalitetu papira. Pogledajte Prihvatljivi papir i ostali ispisni mediji
na stranici 3.
 Preokrenite hrpu papira u ladici ili pokušajte rotirati papir za 180° u izlaznoj ladici.
Naboran ili zgužvan ispis
Kada ispisujete kuverte, pazite da su dvije zelene poluge za kuverte u zadnjem
poklopcu povučene prema dolje.
5
Kuverta se gužva
Napomena
Kad završite s ispisivanjem, otvorite stražnji poklopac i vratite dvije zelene poluge
u originalne pozicije.
115
Rješavanje problema
Primjeri loše kvalitete ispisa
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ. 0123456789. abcdefghijklmnopqrstuvwxyz.
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ. 0123456789. abcdefghijklmnopqrstuvwxyz.
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ. 0123456789. abcdefghijklmnopqrstuvwxyz.
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ. 0123456789. abcdefghijklmnopqrstuvwxyz.
Preporuka
 Otvorite stražnji poklopac i pazite da dvije zelene poluge s lijeve i desne strane
budu u gornjoj poziciji.
Loše fiksiranje
5
 Odaberite način rada Improve Toner Fixing u upravljačkom programu pisača.
Pogledajte Improve Print Output u Other Print Options... na stranici 32
(za Windows®) ili Print Settings na stranici 43 (za Macintosh).
Ako ovaj odabir ne omogući dovoljno poboljšanja, odaberite Thicker Paper u
postavkama Media Type.
116
Rješavanje problema
Primjeri loše kvalitete ispisa
Preporuka
 Kad ne koristite preporučeni papir, odaberite način rada Reduce Paper Curl u
upravljačkom programu pisača. Pogledajte Improve Print Output u Other Print
Options... na stranici 32 (za Windows®) ili Print Settings na stranici 43
(za Macintosh).
 Preokrenite papir u ladici za papir i ponovno ispišite. (Izuzev papira sa zaglavljem.)
Ako se problem ne ukloni, namjestite poluge protiv uvijanja na sljedeći način:
Uvijen ispis
a
b
Otvorite stražnji poklopac.
Podignite polugu (1) i gurnite dvije sive poluge (2) u smjeru strjelice.
5
1
2
2
1
2
117
Rješavanje problema
Rješavanje problema ispisa
Problem
Uređaj neočekivano ispisuje ili
ispisuje smeće.
5
Preporuka
 Pazite da kabel pisača ne bude predug. Preporučujemo korištenje USB kabela
koji nije dulji od 2 metra.
 Provjerite da kabel pisača nije oštećen ili puknut.
 Ako koristite uređaj za izmjenu sučelja, uklonite ga. Spojite računalo izravno na
uređaj i pokušajte ponovno.
 Pazite da ste odabrali ispravan upravljački program pisača s „Postavi kao zadani
pisač”.
 Provjerite da uređaj nije spojen na ulaz na koji je ujedno spojen uređaj za
pohranjivanje ili skener. Uklonite sve ostale uređaje i na ulaz spojite samo uređaj.
Uređaj ne može ispisivati cijele
stranice dokumenta. Pojavila
se poruka o pogrešci MEMORY
FULL.
 Pritisnite gumb Go kako biste ispisali podatke preostale u memoriji uređaja.
Otkažite ispisivanje ako želite izbrisati podatke koji su preostali u memoriji
uređaja. (Pogledajte Gumb Go na stranici 59.)
Uređaj ne može ispisivati cijele
stranice dokumenta. Pojavila
se poruka o pogrešci PRINT
OVERRUN.
 Pritisnite gumb Go kako biste ispisali podatke preostale u memoriji. Otkažite
ispisivanje ako želite izbrisati podatke koji su preostali u memoriji uređaja.
Pogledajte Gumb Go na stranici 59.
 Smanjite složenost dokumenta ili ispisnu rezoluciju.
 Smanjite složenost dokumenta ili odaberite nižu ispisnu rezoluciju.
 (Samo HL-2250DN/HL-2270DW)
Promijenite sljedeće postavke u priloženom Windows® upravljačkom programu i
pokušajte ponovno. Najbolja kombinacija ovih postavki varirat će ovisno o vašem
dokumentu:
• Grafika1
• Način rada TrueType1
• Koristite TrueType® fontove pisača1
1
Zaglavlje i podnožje pojavljuju
se kod prikazivanja dokumenta
na zaslonu, ali ne i na ispisu.
Odaberite pločicu Basic, zatim odaberite Manual u Print Settings i kliknite Manual Settings...
Podesite margine na vrhu i dnu dokumenta.
118
5
Rješavanje problema
Mrežni problemi (samo HL-2135W/HL-2250DN/HL-2270DW)
5
Za probleme vezane uz korištenje uređaja na mreži pogledajte „Network User’s Guide” (Upute za podešavanje
mreže).
Najnovije „Network User’s Guide” (Upute za podešavanje mreže) u PDF formatu dostupne su pristupom
na Brother Solutions Center (http://solutions.brother.com/).
Ostali problemi
5
Za Macintosh s USB-om
Problem
Uređaj se ne pojavljuje u
Print Setup Utility (Uslužni
program za podešavanje
ispisa) (Mac OS X 10.4.11)
ili Print & Fax (Ispis i faks)
u System Preferences
(Preference sustava)
(Mac OS X 10.5.x i 10.6.x).
Ne možete ispisivati iz
aplikacije.
5
Preporuka
 Uvjerite se da je uređaj uključen.
 Provjerite je li kabel USB sučelja izravno spojen na Macintosh i USB ulaz uređaja.
 Provjerite je li upravljački program pisača pravilno instaliran.
Provjerite je li isporučeni upravljački program pisača za Macintosh instaliran u Hard
Disk (Tvrdi disk) i izabran s Print Setup Utility (Uslužni program za podešavanje
ispisa) (Mac OS X 10.4.11) ili Print & Fax (Ispis i faks) u System Preferences
(Preference sustava) (Mac OS X 10.5.x i 10.6.x).
119
5
A
Dodatak
A
Specifikacije uređaja
A
Motor
A
Model
HL-2130/HL-2132/
HL-2135W
Tehnologija
Elektrofotografska
HL-2240
HL-2240D
Do 24 str/min3
Brzina
ispisivanja1, 2
(veličina A4/
veličina Letter)
Jednostrano
ispisivanje
Do 20 str/min (veličina
A4)3, do 21 str/min
(veličina Letter)3
Dvostrano
ispisivanje
-
Vrijeme prvog
ispisa4
Iz stanja
pripravnosti
Manje od 10 sekunda
Manje od 8,5 sekunda
Iz stanja
mirovanja
Manje od 19 sekunda
Manje od 16,5 sekunda
Rezolucija
HL-2250DN
HL-2270DW
Do 26 str/min (veličina A4)3,
do 27 str/min (veličina Letter)3
Do 10 stranica u minuti (5 listova u minuti)
(veličine A4 ili Letter)3
600 × 600 dpi
HQ1200 (2.400 × 600 dpi) kvaliteta
1
Brzina ispisivanja može se mijenjati ovisno o vrsti dokumenta koji ispisujete.
2
Brzina ispisivanja može biti manja kad je uređaj bežično spojen (samo HL-2135W/HL-2270DW).
3
Iz standardne ladice za papir.
4
Prvo vrijeme ispisivanja može se promijeniti ako se uređaj kalibrira ili registrira.
120
A
Dodatak
Upravljački sklop
Model
HL-2130/HL-2132
Processor
ARM9 200 MHz
Memorija
A
HL-2135W
HL-2240 HL-2240D
HL-2250DN
HL-2270DW
8 MB
16 MB
8 MB
32 MB
Sučelje
Brzo USB 2.0
sučelje
Brzo USB 2.0
sučelje,
IEEE802.11b/g
bežični LAN1
Brzo USB 2.0 sučelje Brzo USB 2.0
sučelje,
10BASE-T/
100BASE-TX
Ethernet
Emulacija
-
PCL6
Rezidentni PCL
fontovi
-
49 skalabilnih fontova,
12 bitmapnih fontova,
Brzo USB 2.0
sučelje,
10BASE-T/
100BASE-TX
Ethernet1,
IEEE802.11b/g
bežični LAN1
A
13 crtičnih kodova2
1
Za detaljne informacije o podržanim mrežnim protokolima pogledajte „Network User’s Guide” (Upute za podešavanje mreže).
2
Code39, Interleaved 2 of 5, FIM (US-PostNet), Post Net (US-PostNet), EAN-8, EAN-13, UPC-A, UPC-E, Codabar, ISBN (EAN), ISBN (UPC-E),
Code128 (set A, set B, set C), EAN-128 (set A, set B, set C).
121
Dodatak
Softver
A
Model
HL-2130/
HL-2132
Upravljački
program
pisača
HL-2135W
HL-2240
HL-2240D
HL-2250DN
HL-2270DW
Windows® 1
Windows GDI upravljački program pisača Windows® 2000 Professional, XP Home
Edition, XP Professional Edition, XP Professional x64 Edition,
Windows Server ® 2003, Windows Server ® 2003 x64 Edition, Windows Vista®,
Windows Server® 2008, Windows Server ® 2008 R2, Windows® 7
Macintosh
Brotherov upravljački program lasera za Mac OS X 10.4.11, 10.5.x, 10.6.x
Linux2, 3
Linux upravljački program za CUPS sustav ispisivanja (x86 i x64 okruženja)
Linux upravljački program za LPD/LPRng sustav ispisivanja (x86 i x64 okruženja)
Uslužni programi
-
Čarobnjak za
implementaciju
upravljačkog
programa4
Čarobnjak za implementaciju
upravljačkog programa4
1
Za najnovija ažuriranja upravljačkog programa posjetite http://solutions.brother.com/
2
Preuzmite upravljački program pisača za Linux s http://solutions.brother.com/
3
Ovisno o distribuciji Linuxa, upravljački program možda ne bude dostupan.
4
Čarobnjak za implementaciju upravljačkog programa automatizira instalaciju pisača u ravnopravnoj mreži (samo Windows®).
Upravljačka ploča
A
Model
HL-2130/HL-2132/HL-2135W
LED
4 LED-a: Toner, Drum, Error i Ready
Gumb
1 gumb: Gumb Go
HL-2240
HL-2240D
HL-2250DN
HL-2270DW
Rukovanje papirom
Model
1
Izlaz papira
Dvostrano
1
A
HL-2130/HL-2132/ HL-2240
HL-2135W
Ulaz papira1
A
HL-2240D
HL-2250DN
HL-2270DW
Otvor za ručno ulaganje 1 list
Ladica za papir
250 listova
Licem prema dolje
100 listova
Licem prema gore
1 list (ravna putanja papira)
Ručno dvostrano
Da
Automatsko dvostrano
-
Da
Izračunato s papirom koji teži 80 g/m2.
122
Dodatak
Specifikacije medija
Model
Vrste
medija
Težine
medija
Veličine
medija
A
HL-2130/HL-2132/
HL-2135W
HL-2240
HL-2240D
HL-2250DN
HL-2270DW
Otvor za ručno ulaganje
Običan papir, tanak papir, debeo papir, reciklirani papir, spojeni papir,
naljepnice i kuverte
Ladica za papir
Običan papir, tanak papir, reciklirani papir
Automatsko dvostrano
ispisivanje
-
Otvor za ručno ulaganje
Od 60 do 163 g/m2
Ladica za papir
Od 60 do 105 g/m2
Automatsko dvostrano
ispisivanje
-
Otvor za ručno ulaganje
Širina: Od 76,2 do 216 mm
Duljina: Od 116 do 406,4 mm
Ladica za papir
(standardna)
A4, Letter, B5 (ISO/JIS), A5, A5 (Long Edge), B6 (ISO), A6, Executive
Automatsko dvostrano
ispisivanje
-
Običan papir, tanak papir, reciklirani papir
Od 60 do 105 g/m2
A
A4
123
Dodatak
Potrošni materijal
A
HL-2130/HL-2132/HL-2135W
Model
Toner
uložak
HL-2130
Početni
uložak
HL-2132
Oko 700 stranica veličine A4 ili veličine
HL-2135W
Letter1
Br. narudžbe
-
Standardni Oko 1.000 stranica veličine A4 ili veličine Letter1
uložak
TN-2010
Uložak
visokog
kapaciteta
-
-
Oko 12.000 stranica veličine A4 ili veličine Letter (1 stranica/zadatak)2
DR-2200
Jedinica bubnja
A
HL-2240/HL-2240D/HL-2250DN/HL-2270DW
Model
HL-2240
Toner
uložak
Oko 700 stranica veličine A4 ili veličine Letter1
Početni
uložak
HL-2240D
HL-2250DN
HL-2270DW
Br. narudžbe
Oko 1.200 stranica veličine
A4 ili veličine Letter1
-
Standardni Oko 1.200 stranica veličine A4 ili veličine Letter1
uložak
TN-2210
Oko 2.600 stranica veličine A4 ili veličine Letter1
TN-2220
Oko 12.000 stranica veličine A4 ili veličine Letter (1 stranica/zadatak)2
DR-2200
Uložak
visokog
kapaciteta
Jedinica bubnja
1
Prosječan kapacitet uloška određen je u skladu s ISO/IEC 19752.
2
Kapacitet bubnja je približan i može varirati ovisno o vrsti uporabe.
Dimenzije/težine
A
Model
HL-2130/HL-2132/
HL-2135W
Dimenzije (Š × D × V)
368 × 360 × 183 mm
Težine (s potrošnim
materijalima)
Oko 6,7 kg
HL-2240
HL-2240D HL-2250DN
HL-2270DW
Oko 7,0 kg
124
Dodatak
Ostalo
A
Model
HL-2130
Izvor napajanja
220 - 240 V AC, 50/60 Hz
Potrošnja
energije1
(prosječna)
Razina
buke
HL-2132 HL-2135W HL-2240
HL-2240D HL-2250DN HL-2270DW
Trenutna
vršna
vrijednost
Oko 1.056 W
Ispisivanje
Oko 421 W na 25 °C
Oko 495 W na 25 °C
U stanju
pripravnosti
Oko 62 W na 25 °C
Oko 65 W na 25 °C
Mirovanje
(bežično:
uključeno)
-
Oko 2,8 W -
Duboko
mirovanje
Oko 0,8 W
Oko 0,9 W
Zvučni Ispisivanje
tlak
U stanju
pripravnosti
LpAm = 53 dB (A)
Jačina
zvuka
Ispisivanje
LWAd =
LWAd =
6,4 B (A)2 6,4 B (A)
U stanju
pripravnosti
LWAd = 4,54 B (A)
Ekološke Ušteda energije
značajke Ušteda tonera3
Oko 2,8 W
A
LpAm = 31 dB (A)
LWAd =
6,4 B (A)2
LWAd =
6,7 B (A)
LWAd =
LWAd = 6,67 B (A)2
2
6,65 B (A)
LWAd =
4,6 B (A)
LWAd =
4,5 B (A)
LWAd = 5,02 B (A)
Da
Da
1
USB veza s računalom.
2
Uredska oprema jačine zvuka LWAd > 6,3 B (A) nije prikladna za uporabu u prostorijama gdje se osobe bave isključivo intelektualnim radom.
Takva oprema treba se smjestiti u zasebnu prostoriju radi emisije buke.
3
Ne preporučujemo način rada uštede tonera za ispisivanje fotografija ili slika sivih tonova.
125
Dodatak
Zahtjevi za računalo
Inačica računalne platforme
i operativnog sustava
A
Minimalna brzina
procesora
Operativni
Windows® 2000 Intel® Pentium® II
sustav
Professional
ili ekvivalent
Windows® 1 Windows® XP
Home Edition
Minimalni Preporučena Prostor na
Podržano
RAM
RAM
tvrdom disku računalno
memorija
potreban za
sučelje2
instaliranje
64 MB
256 MB
50 MB
128 MB
Windows® XP
Professional
Windows® XP
Professional
x64 Edition
64-bitni (Intel® 64
256 MB
ili AMD64) podržan CPU
USB,
10BASE-T/
100BASE-TX
(Ethernet),
bežični
802.11b/g
512 MB
A
Windows Vista® Intel® Pentium® 4
ili ekvivalentni 64-bitni
(Intel® 64 ili AMD64)
podržan CPU
512 MB
1 GB
Windows® 7
Intel® Pentium® 4
ili ekvivalentni 64-bitni
(Intel® 64 ili AMD64)
podržan CPU
1 GB
(32-bitni)
2 GB
(64-bitni)
1 GB
(32-bitni)
2 GB
(64-bitni)
Windows
Server® 2003
Intel® Pentium® III
ili ekvivalent
256 MB
512 MB
Windows
Server® 2003
x64 Edition
64-bitni (Intel® 64
ili AMD64) podržan CPU
Windows
Server® 2008
Intel® Pentium® 4
ili ekvivalentni 64-bitni
(Intel® 64 ili AMD64)
podržan CPU
512 MB
2 GB
Windows
64-bitni (Intel® 64
®
Server 2008 R2 ili AMD64) podržan CPU
Operativni
sustav
Macintosh
Mac OS X
10.4.11 i 10.5.x
PowerPC G4/G5
Procesor Intel® Core™
512 MB
1 GB
Mac OS X
10.6.x
Procesor Intel® Core™
1 GB
2 GB
1
Microsoft® Internet Explorer® 6.0 ili noviji.
2
Neovisni USB ulazi nisu podržani.
80 MB
126
Dodatak
Važna informacija vezana uz izbor papira
A
Ovaj dio pruža informacije koje će vam pomoći pri izboru papira koji ćete koristiti s uređajem.
Napomena
Ako koristite papir koji nije preporučen, može doći do zastoja papira ili pogrešnog ulaganja.
Prije nego kupite veliku količinu papira
A
Provjerite odgovara li papir uređaju.
Papir za kopije na običnom papiru
A
Papir je podijeljen prema uporabi, poput papira za ispisivanje i papira za kopiranje. Uporaba je obično navedena
na pakiranju papira. Provjerite pakiranje kako biste vidjeli da li papir odgovara laserskim pisačima. Koristite papir
koji odgovara laserskim pisačima.
Osnovna težina
A
A
Osnovna težina papira općenito varira od zemlje do zemlje. Preporučujemo da koristite papir koji teži između
75 i 90 g/m2, iako se ovaj uređaj, osim ovih težina, može nositi i s tanjim ili debljim papirom.
Jedinica
g/m
2
Europa
SAD
od 80 do 90
od 75 do 90
lb
od 20 do 24
Dugo vlakno i kratko vlakno
A
Celulozno vlakno papira poravnato je tijekom proizvodnje papira. Papir se može klasificirati na dvije vrste:
papir dugog vlakna i papir kratkog vlakna.
Vlakna na papiru dugog vlakna idu u istom smjeru kao i dugi rub papira. Vlakna na papiru kratkog vlakna idu
okomito na dugi rub papira. Iako većinu običnog papira za kopiranje čini papir dugog vlakna, ima i papira
kratkog vlakna. Za ovaj uređaj preporučujemo uporabu papira dugog vlakna. Papir kratkog vlakna preslab je
za prijenos papira u uređaju.
Kiseli papir i neutralizirani papir
A
Papir se može klasificirati na kiseli papir ili neutralizirani papir.
Iako su suvremene metode proizvodnje papira započele s kiselim papirom, nedavno je, zbog ekoloških
pitanja, neutralizirani papir preuzeo mjesto kiselog papira.
Međutim, mnogi oblici kiselog papira mogu se naći među recikliranim papirom. Za ovaj uređaj preporučujemo
uporabu neutraliziranog papira.
Možete koristiti kontrolnu olovku za kiseli papir kako biste razlikovali kiseli papir od neutralnog.
127
Dodatak
Ispisna površina
A
Svojstva prednje i stražnje strane lista papira mogu se malo razlikovati.
Obično je strana na kojoj se otvara pakiranje rizme papira upravo ispisna strana. Slijedite upute na pakiranju
papira. Ispisna strana obično je označena strjelicom.
Vlažni sadržaj
A
Vlažni sadržaj je količina vode koja je ostala u papiru nakon proizvodnje. Jedno je od važnih svojstava papira.
Može se uvelike promijeniti ovisno o skladišnom okruženju, iako papir po težini obično sadrži oko 5 % vode.
Budući da papir često apsorbira vodu, ponekad količina vode može biti oko 10 % u okruženju visoke vlažnosti.
Kad se poveća količina vode, svojstva papira uvelike se mijenjaju. Fiksiranje tonera moglo bi se pogoršati.
Za skladištenje papira i tijekom njegove uporabe preporučujemo da vlažnost okruženja bude između 50 i 60 %.
Gruba procjena osnovne težine
g/m
2
A
A
lb
Bond
60
16
64
17
75
20
90
24
105
28
120
32
135
36
163
43
Indeks
90
128
Dodatak
Veličina papira
Veličina papira
A
mm
in.
Letter
8,5 × 11 in.
Legal
8,5 × 14 in.
Executive
7,25 × 10,5 in.
A4
210 × 297 mm
A5
148 × 210 mm
A5 Long Edge
210 × 148 mm
A6
105 × 148 mm
Kuverta Monarch
3,875 × 7,5 in.
Kuverta Com-10
4,12 × 9,5 in.
Kuverta DL
110 × 220 mm
Kuverta C5
162 × 229 mm
B5 (JIS)
182 × 257 mm
B5 (ISO)
176 × 250 mm
B6 (ISO)
125 × 176 mm
8,5 × 13 in.
Folio
Razglednica
100 × 148 mm
Kuverta DL-L
220 × 110 mm
3×5
A
3 × 5 in.
129
Dodatak
Setovi simbola i znakova (samo HL-2250DN/HL-2270DW)
A
Za HP LaserJet emulacijske načine rada možete odabrati setove simbola i znakova koristeći Upravljanje
temeljeno na web-u (web preglednik) kad ste spojeni na mrežu.
Kako koristiti Upravljanje temeljeno na web-u (web preglednik)
A
Za korištenje Upravljanja temeljenog na web-u (web preglednik) slijedite niže navedene korake.
Napomena
Preporučujemo Microsoft® Internet Explorer® 6.0 (ili noviji) ili Firefox 3.0 (ili noviji) za Windows® i Safari 3.0
(ili noviji) za Macintosh. Također, pazite da JavaScript i Cookies (kolačići) budu uvijek uključeni pri uporabi
bilo kojeg preglednika. Za korištenje web preglednika morat ćete znati IP adresu ispisnog poslužitelja.
a
b
A
Pokrenite web preglednik.
Utipkajte http://printer_ip_address/ u vaš preglednik. (Gdje je printer_ip_address
IP adresa ili ime čvora.)
Na primjer:
http://192.168.1.2/ (ako je IP adresa uređaja 192.168.1.2.)
Napomena
• Ako ste uredili glavnu datoteku na računalu ili koristite računalo poslužitelj na internetu (DNS), možete ujedno
unijeti DNS naziv ispisnog poslužitelja.
• Za korisnike operativnog sustava Windows®: Budući da ispisni poslužitelj podržava TCP/IP i NetBIOS,
ujedno možete unijeti i NetBIOS naziv ispisnog poslužitelja. NetBIOS naziv možete pogledati na stranici
postavki pisača. Dodijeljeni NetBIOS naziv je prvih 15 znakova imena čvora i zadano se pojavljuje kao
„BRNxxxxxxxxxxxx” za žičnu mrežu ili „BRWxxxxxxxxxxxx” za bežičnu mrežu.
• Za korisnike operativnog sustava Macintosh: Ujedno možete imati jednostavan pristup Upravljanju
temeljenom na web-u tako da kliknete na ikonu uređaja na zaslonu Status Monitor.
c
d
Kliknite Printer Settings.
Unesite korisničko ime i lozinku.
Napomena
Ime za prijavu administratora je „admin” (razlikuje mala i velika slova), a zadana lozinka je „access”.
e
f
Kliknite OK.
Odaberite pločicu HP LaserJet i kliknite Font Setup. Odaberite set simbola koji želite koristiti iz okvira
s popisom Symbol Set.
130
Dodatak
Popis setova simbola i znakova
A
Setovi OCR simbola
A
Kad odabirete OCR-A ili OCR-B fontove, uvijek se koristi odgovarajući set simbola.
OCR A (0O)
OCR B (1O)
Način rada HP LaserJet
ABICOMP Brazil/Portugal (13P)
ABICOMP International (14P)
Desktop (7J)
Greek8 (8G)
Hebrew7 (0H)
HP German (0G)
HP Spanish (1S)
ISO8859/5 Latin/Cyrillic (10N)
ISO8859/7 Latin/Greek (12N)
ISO Latin1 (0N)
ISO Latin2 (2N)
ISO Latin5 (5N)
ISO Latin6 (6N)
ISO8859/15 Latin9 (9N)
ISO10 Swedish (3S)
ISO11 Swedish (0S)
ISO14 JIS ASCII (0K)
ISO15 Italian (0I)
ISO16 Portuguese (4S)
ISO17 Spanish (2S)
ISO2 IRV (2U)
ISO21 German (1G)
ISO25 French (0F)
ISO4 UK (1E)
ISO57 Chinese (2K)
ISO6 ASCII (0U)
ISO60 Norwegian1 (0D)
ISO61 Norwegian2 (1D)
ISO69 French (1F)
ISO84 Portuguese (5S)
ISO85 Spanish (6S)
Legal (1U)
Math-8 (8M)
MC Text (12J)
MS Publishing (6J)
OCR-A (0O)
OCR-B (1O)
PC-1004 (9J)
PC-775 (26U)
PC-8 (10U)
PC-8 Bulgarian (13R)
PC-8 D/N (11U)
PC-8 Greek Alternate (437G) (14G)
PC-8 Latin/Greek (12G)
PC-8 PC Nova (27Q)
PC-8 Turkish (9T)
PC-850 (12U)
PC-851 Greece (10G)
PC-852 (17U)
PC-853 Latin3 (Turkish) (18U)
PC-855 Cyrillic (10R)
PC-857 Latin5 (Turkish) (16U)
PC-858 Multilingual Euro (13U)
PC-860 Portugal (20U)
PC-861 Iceland (21U)
PC-863 Canadian French (23U)
PC-865 Nordic (25U)
PC-866 Cyrillic (3R)
A
131
Dodatak
Način rada HP LaserJet
PC-869 Greece (11G)
Pi Font (15U)
PS Math (5M)
PS Text (10J)
Roman8 (8U)
Roman9 (4U)
Roman Extension (0E)
Russian-GOST (12R)
Symbol (19M)
Turkish8 (8T)
UKRAINIAN (14R)
Ventura Intl (13J)
Ventura Math (6M)
Ventura US (14J)
Windings (579R)
Windows 3.0 (9U)
Windows Baltic (19L)
Windows Cyrillic (9R)
Windows Greek (9G)
Windows Latin1 (19U)
Windows Latin2 (9E)
Windows Latin5 (5T)
A
132
Dodatak
Kratka referenca za kontrolne naredbe crtičnog koda
(samo HL-2250DN/HL-2270DW)
A
Uređaj može ispisivati crtične kodove u HP LaserJet emulacijskim načinima rada.
Ispisivanje crtičnih kodova ili proširenih znakova
Kod
ESC i
Dec
27 105
Hex
1B 69
A
Format: ESC i n ... n \
A
Stvara crtične kodove ili proširene znakove prema segmentu parametara „n ... n”. Za više informacija
o parametrima pogledajte sljedeću definiciju parametara. Ova naredba mora završiti kodom „ \ ” (5CH).
Definicija parametara
A
Ova naredba crtičnog koda može imati sljedeće parametre u segmentu parametra (n ... n). Budući da su
parametri učinkoviti unutar jedne naredbene sintakse ESC i n ... n \, oni se ne primjenjuju u naredbama
crtičnog koda. Ako određeni parametri nisu dati, oni uzimaju trenutne postavke. Posljednji parametar mora
biti početak podatka crtičnog koda („b” ili „B”) ili početak podatka proširenog znaka („l” ili „L”). Ostali parametri
mogu se dati u bilo kakvoj sekvenci. Svaki parametar može započeti malim ili velikim slovom, na primjer, „t0”
ili „T0”, „s3” ili „S3”, i tako dalje.
Način rada crtičnog koda
A
n = „t0” ili „T0”
CODE 39 (zadani)
n = „t1” ili „T1”
Interleaved 2 of 5
n = „t3” ili „T3”
FIM (US-Post Net)
n = „t4” ili „T4”
US-Post (US-Post Net)
n = „t5” ili „T5”
EAN 8, EAN 13 ili UPC A
n = „t6” ili „T6”
UPC E
n = „t9” ili „T9”
Codabar
n = „t12” ili „T12”
Code 128 set A
n = „t13” ili „T13”
Code 128 set B
n = „t14” ili „T14”
Code 128 set C
n = „t130” ili „T130”
ISBN (EAN)
n = „t131” ili „T131”
ISBN (UPC-E)
n = „t132” ili „T132”
EAN 128 set A
n = „t133” ili „T133”
EAN 128 set B
n = „t134” ili „T134”
EAN 128 set C
133
Dodatak
Ovaj parametar odabire način rada crtičnog koda, kao što je prikazano gore. Kad je n „t5” ili „T5”, način rada
crtičnog koda (EAN 8, EAN 13 ili UPC A) varira prema broju znakova u podacima.
Crtični kod, prošireni znak, crtanje linijskog bloka i crtanje okvira
n = „s0” ili „S0”
3: 1 (zadano)
n = „s1” ili „S1”
2: 1
n = „s3” ili „S3”
2.5: 1
A
Ovaj parametar odabire stil crtičnog koda, kao što je prikazano gore. Kad su odabrani EAN 8, EAN 13, UPC-A,
Code 128 ili EAN 128 načini rada crtičnog koda, ovaj parametar stila crtičnog koda se ignorira.
Prošireni znak
„S”
A
0 = bijeli
1 = crni
2 = okomite pruge
3 = vodoravne pruge
4 = unakrsno križanje
Na primjer, „S” n1 n2
n1 = Obrazac za popunjavanje pozadine
n2 = Obrazac za popunjavanje prvog plana
Ako iza „S” slijedi samo jedan parametar, onda je to parametar obrasca za popunjavanje prvog plana.
Crtanje linijskog bloka i crtanje okvira
„S”
1 = crni
2 = okomite pruge
3 = vodoravne pruge
4 = unakrsno križanje
Crtični kod
A
n = „mnnn” ili „Mnnn” (nnn = 0 - 32767)
Ovaj parametar pokazuje širinu crtičnog koda. Jedinica „nnn” je postotak.
134
Dodatak
Ljudima razumljiva crta crtičnog koda je UKLJUČENA ili ISKLJUČENA
n = „r0” ili „R0”
Ljudima razumljiva crta ISKLJUČENA
n = „r1” ili „R1”
Ljudima razumljiva crta UKLJUČENA
A
Unaprijed određeno: Ljudima razumljiva crta UKLJUČENA
(1) „T5” ili „t5”
(2) „T6” ili „t6”
(3) „T130” ili „t130”
(4) „T131” ili „t131”
Unaprijed određeno: Ljudima razumljiva crta ISKLJUČENA
Sve ostale
A
Ovaj parametar pokazuje ispisuje li uređaj ljudima razumljivu crtu ispod crtičnog koda. Ljudima razumljivi znakovi
uvijek se ispisuju OCR-B fontom od 10 nagiba, a sva trenutna poboljšanja stila znakova su maskirana. Zadana
postavka određena je načinom rada crtičnog koda koji odabire „t” ili „T”.
Tiha zona
A
n = „onnn” ili „Onnn” (nnn = 0 - 32767)
Tiha zona je prostor s obje strane crtičnih kodova. Njena širina može biti prikazana korištenjem jedinica koje
su postavljene parametrima „u” ili „U”. (Za opis parametara „u” ili „U” pogledajte sljedeći dio.) Zadana postavka
širine tihe zone je 1 inč.
Crtični kod, jedinica proširenog znaka, crtanje linijskog bloka i crtanje okvira
n = „u0” ili „U0”
mm (unaprijed određeno)
n = „u1” ili „U1”
1/10
n = „u2” ili „U2”
1/100
n = „u3” ili „U3”
1/12
n = „u4” ili „U4”
1/120
n = „u5” ili „U5”
1/10 mm
n = „u6” ili „U6”
1/300
n = „u7” ili „U7”
1/720
A
Ovaj parametar pokazuje mjerne jedinice pomaka X-osi, pomaka Y-osi i visine crtičnog koda.
Pomak crtičnog koda, proširenog znaka, crtanja linijskog bloka i crtanja okvira na X-osi.
A
n = „xnnn” ili „Xnnn”
Ovaj parametar pokazuje pomak od lijeve margine u „u” ili „U” određenim jedinicama.
135
Dodatak
Pomak crtičnog koda i proširenog znaka na Y-osi
A
n = „ynnn” ili „Ynnn”
Ovaj parametar pokazuje pomak prema dolje od trenutne pozicije ispisa u „u” ili „U” određenim jedinicama.
Visina crtičnog koda, proširenog znaka, crtanja linijskog bloka i crtanja okvira
A
n = „hnnn”, „Hnnn”, „dnnn”, ili „Dnnn”
1 EAN13, EAN8, UPC-A, ISBN (EAN13, EAN8, UPC-A), ISBN (UPC-E): 22 mm
2 UPC-E: 18 mm
3 Ostali: 12 mm
Prošireni znakovi i 2,2 mm (unaprijed određeno)
Crtanje linijskog bloka i crtanje okvira i 1 točka
A
Ovaj parametar pokazuje visinu crtičnih kodova ili proširenih znakova, kao što je prikazano gore. Može započeti
s „h”, „H”, „d”, ili „D”. Visina crtičnih kodova prikazana je u „u” ili „U” određenim jedinicama. Zadana postavka za
visinu crtičnog koda (12 mm, 18 mm ili 22 mm) određena je načinom rada crtičnog koda koji odabire „t” ili „T”.
Širina proširenog znaka, crtanje linijskog bloka i crtanje okvira
A
n = „wnnn” ili „Wnnn”
Prošireni znak i 1,2 mm
Crtanje linijskog bloka i crtanje okvira i 1 točka
Ovaj parametar pokazuje širinu proširenih znakova, kao što je prikazano gore.
Rotacija proširenih znakova
n = „a0” ili „A0”
‘Uspravno (unaprijed određeno)
n = „a1” ili „A1”
‘Rotirano 90 stupnjeva
n = „a2” ili „A2”
‘Naopako, rotirano 180 stupnjeva
n = „a3” ili „A3”
‘Rotirano 270 stupnjeva
A
Početak podataka crtičnog koda
A
n = „b” ili „B”
Podaci koji slijede iza „b” ili „B” čitaju se kao podaci crtičnog koda. Podaci crtičnog koda moraju završiti
kodom „ \ ” (5CH), kojim ujedno završava ova naredba. Prihvatljivi podaci crtičnog koda određeni su načinom
rada crtičnog koda koji odabire „t” ili „T”.
 Kad je odabran CODE 39 s parametrima „t0” ili „T0”
43 znaka od „0” do „9”, od „A” do „Z”, „-”, „ . ”, „(razmak)”, „$”, „ / ”, „+”, i „%” mogu se prihvatiti kao podaci
crtičnog koda. Ostali znakovi prouzročit će pogrešku na podacima. Broj znakova za crtične kodove nije
ograničen. Podaci crtičnog koda automatski započinju i završavaju zvjezdicom „*” (početni i završni znak).
Ako primljeni podaci imaju zvjezdicu „*” na početku i kraju, zvjezdica se smatra početnim ili završnim znakom.
136
Dodatak
 Kad je odabran Interleaved 2 of 5 s parametrima „t1” ili „T1”
Deset numeričkih znakova od „0” do „9” mogu se prihvatiti kao podaci crtičnog koda. Ostali znakovi uzrokuju
pogrešku na podacima. Broj znakova za crtične kodove nije ograničen. Ovaj način rada crtičnih kodova treba
parne znakove. Ako podaci crtičnog koda imaju neparne znakove, „0” se automatski dodaje na kraj podataka
crtičnog koda.
 Kad je odabran FIM (US-Post Net) s parametrima „t3” ili „T3”
Znakovi „A” do „D” su valjani i može se ispisati podatak od jedne znamenke. Veliko i malo slovo abecednih
znakova je prihvatljivo.
 Kad je odabran Post Net (US-Post Net) s parametrima „t4” ili „T4”
Brojevi od „0” do „9” mogu biti podaci i moraju završiti ispitnom znamenkom. „?” se može koristiti umjesto
ispitne znamenke.
 Kad se odaberu EAN 8, EAN 13 ili UPC A s parametrima „t5” ili „T5”
Deset brojeva od „0” do „9” mogu se prihvatiti kao podaci crtičnog koda. Broj znakova za crtične kodove
ograničen je na sljedeći način.
EAN 8: Ukupno 8 znamenaka (7 znamenaka + 1 ispitna znamenka)
EAN 13: Ukupno 13 znamenaka (12 znamenaka + 1 ispitna znamenka)
UPC A: Ukupno 12 znamenaka (11 znamenaka + 1 ispitna znamenka)
Broj znakova drugačiji od gore navedenog prouzročit će pogrešku na podacima, koja će rezultirati time da
će se podaci crtičnog koda ispisivati kao normalni ispisni podaci. Ako ispitna znamenka nije točna, uređaj
automatski odlučuje koja će biti točna ispitna znamenka kako bi se ispisali točni podaci crtičnog koda. Kad se
odabere EAN13, dodavanje „+” i dvoznamenkastog ili peteroznamenkastog broja nakon podataka može
stvoriti dodatni kod.
 Kad je odabran UPC-E s parametrima „t6” ili „T6”
Brojevi od „0” do „9” mogu se prihvatiti kao podaci crtičnog koda.
Osam
znamenaka1, 2
(standardni format) Prvi znak mora biti „0” i podaci moraju završiti ispitnom znamenkom.
Šest
znamenaka2
Prvi znak i posljednja ispitna znamenka uklonjeni su iz podataka od osam znamenaka.
Ukupno osam znamenaka = „0” plus 6 znamenaka plus 1 ispitna znamenka.
1
„?” može se koristiti umjesto ispitne znamenke.
2
Dodavanje „+” i dvoznamenkastog ili peteroznamenkastog broja nakon podataka stvara dodatni kod.
 Kad je odabran Codebar s parametrima „t9” ili „T9”
Mogu se ispisati znakovi „0” do „9”, „-”, „.”, „$”, „/”, „+”, „:”. Znakovi „A” do „D” mogu se ispisivati kao
početni-završni kod, koji može biti veliko slovo ili malo slovo. Ako ne bude početnog-završnog koda,
pojavit će se pogreške. Ispitna znamenka ne može se dodati, a korištenje „?” uzrokuje pogreške.
 Kada su odabrani Code 128 Set A, Set B ili Set C s parametrima „t12” ili „T12”, „t13” ili „T13” te „t14” ili „T14”
Code 128 setovi A, B i C mogu se pojedinačno odabrati. Set A pokazuje znakove Hex 00 do 5F. Set B
uključuje znakove Hex 20 do 7F. Set C uključuje parove od 00 do 99. Zamjena između setova kodova
dopuštena je slanjem %A, %B ili %C. FNC 1, 2, 3 i 4 predočeni su s %1, %2, %3 i %4. SHIFT kod, %S,
dopušta privremenu zamjenu (samo za jedan znak) iz seta A u set B i obrnuto. Znak „%” može se kodirati
tako da ga dvaput pošaljete.
137
A
Dodatak
 Kad je odabran ISBN (EAN) s parametrima „t130” ili „T130”
Primjenjuje se isto pravilo kao za „t5” ili „T5”.
 Kad je odabran ISBN (UPC-E) s parametrima „t131” ili „T131”
Primjenjuje se isto pravilo kao za „t6” ili „T6”.
 Kada su odabrani EAN 128 set A, set B ili set C s parametrima „t132” ili „T132”, „t133” ili „T133” te „t134”
ili „T134”
Primjenjuje se isto pravilo kao za „t12” ili „T12”, „t13” ili „T13” te „t14” ili „T14”.
Crtanje okvira
A
ESC i ... E (ili e)
„E” ili „e” su zaključnici.
A
Crtanje linijskog bloka
A
ESC i ... V (ili v)
„V” ili „v” su zaključnici.
Početak podatka proširenog znaka
A
n = „l” ili „L”
Podaci koji slijede nakon „l” ili „L” čitaju se kao podaci proširenog znaka (ili podaci za označavanje). Podaci
proširenog znaka moraju završiti kodom „ \ ” (5CH), kojim ujedno završava ova naredba.
138
Dodatak
Tablica Code (EAN) 128 set C
A
Code (EAN) 128 set C opisuje originalnu naredbu. Slijedi odgovarajuća tablica.
Br. Code 128 Set C Naredba unosa
0
00
NUL
1
01
SOH
2
02
STX
3
03
ETX
4
04
EOT
5
05
ENQ
6
06
ACK
7
07
BEL
8
08
BS
9
09
HT
10
10
LF
11
11
VT
12
12
NP
13
13
CR
14
14
SO
15
15
SI
16
16
DLE
17
17
DC1
18
18
DC2
19
19
DC3
20
20
DC4
21
21
NAK
22
22
SYN
23
23
ETB
24
24
CAN
25
25
EM
26
26
SUB
27
27
ESC
28
28
FS
29
29
GS
30
30
RS
31
31
US
32
32
SP
33
33
!
34
34
"
35
35
#
36
36
$
37
37
%
38
38
&
39
39
'
40
40
(
41
41
)
42
42
*
43
43
+
44
44
,
45
45
46
46
.
47
47
/
48
48
0
49
49
1
50
50
2
51
51
3
Hex
0x00
0x01
0x02
0x03
0x04
0x05
0x06
0x07
0x08
0x09
0x0a
0x0b
0x0c
0x0d
0x0e
0x0f
0x10
0x11
0x12
0x13
0x14
0x15
0x16
0x17
0x18
0x19
0x1a
0x1b
0x1c
0x1d
0x1e
0x1f
0x20
0x21
0x22
0x23
0x24
0x25
0x26
0x27
0x28
0x29
0x2a
0x2b
0x2c
0x2d
0x2e
0x2f
0x30
0x31
0x32
0x33
Br. Code 128 Set C Naredba unosa
52
52
4
53
53
5
54
54
6
55
55
7
56
56
8
57
57
9
58
58
:
59
59
;
60
60
<
61
61
=
62
62
>
63
63
?
64
64
@
65
65
A
66
66
B
67
67
C
68
68
D
69
69
E
70
70
F
71
71
G
72
72
H
73
73
I
74
74
J
75
75
K
76
76
L
77
77
M
78
78
N
79
79
O
80
80
P
81
81
Q
82
82
R
83
83
S
84
84
T
85
85
U
86
86
V
87
87
W
88
88
X
89
89
Y
90
90
Z
91
91
[
92
92
\\
93
93
]
94
94
^
95
95
_
96
96
`
97
97
a
98
98
b
99
99
c
100
Set B
d
101
Set A
e
102
FNC 1
f
Hex
0x34
0x35
0x36
0x37
0x38
0x39
0x3a
0x3b
0x3c
0x3d
0x3e
0x3f
0x40
0x41
0x42
0x43
0x44
0x45
0x46
0x47
0x48
0x49
0x4a
0x4b
0x4c
0x4d
0x4e
0x4f
0x50
0x51
0x52
0x53
0x54
0x55
0x56
0x57
0x58
0x59
0x5a
0x5b
0x5c5c
0x5d
0x5e
0x5f
0x60
0x61
0x62
0x63
0x64
0x65
0x66
A
139
B
Dodatak (za Europu i ostale zemlje)
B
Brojevi tvrtke Brother
B
VAŽNO
Za tehničku i operativnu pomoć morate nazvati zemlju u kojoj ste kupili uređaj. Pozivi se moraju obavljati
iz te zemlje.
Registrirajte proizvod
B
Dovršite Brotherovu jamstvenu registraciju ili, što bi vam bio najpraktičniji i najučinkovitiji način registracije
proizvoda, registrirajte se putem interneta na
http://www.brother.com/registration/
B
Često postavljana pitanja (FAQ)
B
Brother Solutions Center je naš resurs gdje na jednom mjestu možete pronaći potpunu podršku za uređaj.
Možete preuzeti najnovije upravljačke programe, softver i uslužne programe, pročitati često postavljana
pitanja (FAQ) i savjete za rješavanje problema kako biste dobili najviše od Brotherovog proizvoda.
http://solutions.brother.com/
Ovdje možete pregledati ažuriranja Brotherovog upravljačkog programa.
Služba za korisnike
B
Posjetite http://www.brother.com/ za kontaktne informacije o lokalnom uredu tvrtke Brother.
Lokacije servisnih centara
B
Za servisne centre u Europi kontaktirajte lokalni ured tvrtke Brother. Kontaktne informacije o adresi i
telefonskom broju europskih ureda možete pronaći na http://www.brother.com/ tako da odaberete svoju zemlju.
Web adrese
Brotherova globalna web stranica: http://www.brother.com/
Za često postavljana pitanja (FAQ), podršku za proizvod, tehnička pitanja, ažuriranja upravljačkog programa i uslužne
programe: http://solutions.brother.com/
140
C
Dodatak (za SAD i Kanadu)
C
Brojevi tvrtke Brother
C
VAŽNO
Za tehničku i operativnu pomoć morate nazvati zemlju u kojoj ste kupili uređaj. Pozivi se moraju obavljati
iz te zemlje.
Registrirajte proizvod
C
Registracijom proizvoda kod tvrtke Brother International Corporation bit ćete zabilježeni kao originalni vlasnik
proizvoda.
Registracija kod tvrtke Brother:
 može poslužiti kao potvrda datuma kupnje proizvoda u slučaju gubitka računa
 može pomoći ako potražujete od osiguranja u slučaju gubitka proizvoda koje pokriva osiguranje i
 može nam omogućiti da vas obavijestimo o poboljšanjima proizvoda i posebnim ponudama.
C
Dovršite Brotherovu jamstvenu registraciju ili, što bi vam bio najpraktičniji i najučinkovitiji način registracije
proizvoda, registrirajte se putem interneta na
http://www.brother.com/registration/
FAQ (često postavljana pitanja)
C
Brother Solutions Center je naš resurs gdje na jednom mjestu možete pronaći potpunu podršku za uređaj.
Možete preuzeti najnoviji softver i uslužne programe, pročitati često postavljana pitanja (FAQ) i savjete
za rješavanje problema kako biste dobili najviše od Brotherovog proizvoda.
http://solutions.brother.com/
Ovdje možete pregledati ažuriranja Brotherovog upravljačkog programa.
141
Dodatak (za SAD i Kanadu)
Služba za korisnike
U SAD-u:
1-877-BROTHER (1-877-276-8437)
U Kanadi:
1-877-BROTHER
C
Ako imate komentara ili prijedloga, pišite nam na:
U SAD-u:
Printer Customer Support
Brother International Corporation
7905 North Brother Boulevard
Bartlett, TN 38133
U Kanadi:
Brother International Corporation (Canada), Ltd.
- Marketing Dept.
1, rue Hotel de Ville Dollard-des-Ormeaux, PQ, Canada H9B 3H6
Lokator servisnih centara (samo SAD)
C
C
Za lokaciju Brotherovog ovlaštenog servisnog centra nazovite 1-877-BROTHER (1-877-276-8437) ili nas posjetite
na web stranici http://www.brother-usa.com/service/
Lokacije servisnih centara (samo Kanada)
C
Za lokaciju Brotherovog ovlaštenog servisnog centra nazovite 1-877-BROTHER.
Web adrese
Brotherova globalna web stranica: http://www.brother.com/
Za često postavljana pitanja (FAQ), podršku za proizvod, tehnička pitanja, ažuriranja upravljačkog programa i korisničke
priručnike: http://solutions.brother.com/
Za Brotherovu dodatnu opremu i potrošni materijal:
U SAD-u: http://www.brothermall.com/
U Kanadi: http://www.brother.ca/
142
Dodatak (za SAD i Kanadu)
Naručivanje potrošnog materijala
C
Za najkvalitetnije rezultate koristite samo autentični Brotherov potrošni materijal koji je dostupan kod većine
prodavača Brotherovih proizvoda. Ako ne možete pronaći potrošni materijal koji vam je potreban, a imate Visa,
MasterCard, Discover ili American Express kreditne kartice, možete naručiti potrošni materijal izravno od tvrtke
Brother. (Možete nas posjetiti putem interneta gdje ćete pronaći kompletan izbor Brotherove dodatne opreme
i potrošnih materijala dostupnih za kupovinu.)
Napomena
U Kanadi se prihvaćaju samo Visa i MasterCard.
U SAD-u:
1-877-552-MALL (1-877-552-6255)
1-800-947-1445 (faks)
http://www.brothermall.com/
U Kanadi:
1-877-BROTHER
http://www.brother.ca/
Opis
Stavka
Toner ulošci
TN-420 (Standardni, ispisuje oko 1.200 stranica)1
C
TN-450 (Visokog kapaciteta, ispisuje oko 2.600 stranica)1
Jedinica bubnja
1
DR-420
Prosječan kapacitet uloška određen je u skladu s ISO/IEC 19752.
143
D
Indeks
A
K
Apple Macintosh ...............................................39, 119
Kontrolne naredbe crtičnog koda ............................ 133
Koronska žica .............................................. 74, 84, 85
Kuverte ........................................................... 7, 15, 27
Kvaliteta ispisa ........................................................ 111
B
Brojevi tvrtke Brother (SAD/Kanada) ..............141, 142
C
L
CARTRIDGE ERROR ............................................... 55
LED-ovi ..................................................................... 53
Linux ......................................................................... 23
Č
M
Čišćenje .................................................................... 82
Macintosh ..........................................................39, 119
Memorija ................................................................. 121
MEMORY FULL ................................................57, 118
Mreža ........................................................................ 52
D
Dimenzije ................................................................ 124
Dodatna oprema i potrošni materijal
(SAD/Kanada) ......................................................... 143
Domena .................................................................. 130
DRUM END SOON ................................................... 56
DRUM ERROR ......................................................... 57
DRUM STOP ............................................................ 57
DUPLEX DISABLED ................................................. 57
Dvostrano ispisivanje ................................................ 20
N
E
Naljepnice ........................................................ 3, 8, 15
Nazvati servis ............................................................ 58
Neispisivo područje ..................................................... 9
Nema tonera ............................................................. 70
Nestalo je tonera ....................................................... 75
Niska razina tonera ................................................... 69
NO PAPER T1 .......................................................... 56
NO TONER ............................................................... 55
Emulacija ................................................................ 121
O
F
Fontovi ..............................................................62, 121
OPC bubanj ............................................................ 113
Otvor za ručno ulaganje ............................................ 13
Otvoren poklopac ...................................................... 57
G
P
Gumb Go ............................................................53, 59
Papir ....................................................................3, 127
PCL upravljački program pisača ............................... 25
Pokazatelji pogreške (LED-ovi uređaja) ..............53, 54
Ponovno ispisivanje .................................................. 59
Poruke o pogrešci (Status Monitor) ........................ 100
Postavke pisača ........................................................ 61
Potrošni materijali ..................................................... 65
Prekid zadatka .......................................................... 59
Preporuke za papir ...................................................... 3
PRINT OVERRUN .................................................... 57
Processor ................................................................ 121
I
Ispiši testnu stranicu ................................................. 60
J
Jedinica bubnja ......................................................... 76
144
D
Indeks
R
Registrirajte proizvod ......................................140, 141
Remote Printer Console ............................................ 52
REPLACE DRUM ..................................................... 56
REPLACE TONER .................................................... 55
Rješavanje problema ................................................ 99
Rukovanje papirom ................................................. 122
S
Servisni centri (Europa i ostale zemlje) ................... 140
Servisni centri (SAD/Kanada) ................................. 142
Setovi simbola i znakova ........................................ 130
SIZE ERROR DX ...................................................... 57
Softver ....................................................................... 52
Specifikacije ............................................................ 120
Specifikacije medija ................................................ 123
Stanje dubokog mirovanja ........................................ 54
Stanje mirovanja ....................................................... 54
Status Monitor ............................................ 38, 50, 100
Sučelje .................................................................... 121
T
D
Težine ..................................................................... 124
TONER ENDED ........................................................ 55
TONER LOW ............................................................ 55
Toner uložak ............................................................. 69
U
Upravljačka ploča ..............................................53, 122
Upravljački program pisača ........................ 23, 51, 122
Uslužni programi ..................................................... 122
V
Vodeni žig ................................................................. 31
Vrsta medija ................................................................ 4
W
Windows® ................................................................. 25
Z
Zadane postavke ...................................................... 63
Zahtjevi za računalo ................................................ 126
Zamijenite bubanj ...................................................... 77
Zamijenite toner ........................................................ 70
Zastoji papira ....................................................57, 104
145
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
2
File Size
11 769 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content