close

Enter

Log in using OpenID

Broj 1 - Župa Gospe Loretske

embedDownload
OBITELJI KOJE SU UGOSTILE MLADE
Filka Brnić 2., Mihovil Malogajski 2., Rina Marinić 2., Viktorija Bajlo6., Marica Krstić 5., Hrvoje Ostojić 2., Toni i Rina Krstić 3., Pero Kalmeta 5., Ante
tokić 5., Rozalija Lucić 4., Miroslav Višić 4., Ruggi Karuc 8., Danica Jurjević
2., Slobodan Jurjević 4. Jurica Čačić 8., Branko Ćurković 3. Lidija Vladović
4., Nela Petani 4.,Jasna Aleksić 6., Edita Horvat 2., Sanda Filišpović 2.,
Pero Kalmeta 4., Tonka Bajlo 1., Manuel Kotlar 2., Jadranka Panev 2., Elsa
Nikpalj 3., Zdenka Petani 4., Mladenka Mamić 4., Milka Jelčić 6., Manda
Tolja 5., Milan Bubić 2., Antonio Lučić 2. Marija Klanac 2., Biserka Vlasnović 2., Maja Perović 2. Džejn Galić 7., Sanja Mijolović 6., Katica Magaš 7.,
Branka Đorđević 4., Lucija Perović (., Alan Nikpalj 5., Sonja Petani 2. Goran troskot 4., Nikola Malović 4., Ruža Mofardin 2., Marijua Petani 6., Neven Korljan 2., Nado Matešić 2., Milka Kotlar 2., Dragan Jurjević 2., Nediljko Kardum 2., Đorđo Nikpalj 4., Neven Petani 3., Ivan-Braco Bajlo 5., Željana Ivandić 5., Josip perović 4., Domagoj Mazija 3., Mirjana Šokota 5., Nela
Burić 2. Božidar Švorinić 2., Anica Jurić 2., Tonči Krešan 6., Loreta Marinović 6., Krešimir Marinović 2., Rino Kalmeta 2., Marija Mazija 2., Nada Marušić 4., Katica Duka 2., Palma Pedišić2., Smiljka Ninčević 2. Renata Petani
4., Meri Silavski 4., Nikica Bajlo 2., Sanja Fulanović 3. Eni Perović 3. , Nediljka Krstić., Marija Žakula3., Ugo Stipčević1., Iva Knežević 2., Olga Miočić
3. Božo Ožaković 3. Nikola Ljubas 4., Miro Vukić 2., Antonela Štefulić 4.,
Meri habuš 2., Meira Uglešić 2., Mara Šikić 2., Marija Jelenković 2., Marija
Kalmeta 4., Ružica Mužanović 2., Josip Pino Petani 2., Valerija Manov 2.,
Zlata Brzoja 6., Đani Perović 3., Julijana Dokoza 2., Marija Mazija 1., Ana i
Nikola Ribić4., Anica Bačić 2., Josip Kalmeta 2., Zorka Glavić 2., Ivo Vidović 4., Dragan Vulić 3., Čedo Dukanovski 2., Mira Herenda 9., Biljana Paleka 3., Miroslav Šoša 3. Ugo Stipčević 3., Nives Marcelić 4., Marina Tokić
2., Senka Jovoć 2., Josip Morović 2., Melita Matešić4., Nikola Ljubas 8.,
Rino Kalmeta 4., Marija Bajlo 2., Alen Kalmeta 4., Borka Marčina 2., Marija
Žakula 2., Nada/Luciano Vučetić 2., Nada Oštrić 2., Ivan Peša 2., Marija
Marušić 2., Mirjana Duhović., Tomislav Garvanović 2., Gabrijela Pensa 2.,
Kristina Jović 2., Dalibor Ivanišević 2., Nediljka Pilipović 4., Mirjana Duka
4., Zdenka Mikolić 2., Darinka Šare 2., Zdravko Ivanišević 2., Tonka Bajlo
2., Irena Nikpalj 4., Vesna Crljenko 2. Ivana Tičić 4., Zvonimir Rogić 8., Ružica Dunatov 4., Stana Pavlović 3., Marija Parač 3., Stoša Marinović 4.
Rosanda Sertić 2., Maja Tokić 3., Toni Krstić 4., Maja Perović 2., Bernardo
Kotlar 2., Dubravka Matešić 3. Ivan Rogić 4., Šime Brunac 2., Vojid Sumić
3., Zorica Vukić 2., Dolores Bajlo 2., Josip Kalmeta 3., Dragica Ožaković 3.,
Biserka Vlasnović 4., Jadranka Krmpotić 2., Nada Zrilić 2., Vera Uglešić 2.,
Marija Bajlo 2., Tonka Bajlo 2., Mara Veršić 8., Lidija Kotlar 2., Emanuel
Perović 3., Tonči Krstić 2., Pino Matešić 6., Serđo Nikpalj 3.,Marica kotlar
2., Delimir Bašić 2., Mira Magaš 2., Zvonko Tadić 2., Lidija Vladović 2., Ana
– Marija Barić 2., Nikolina Kotlar 6., Anka Zdrilić 2., Mirta Habuš 4., Nevenkla Krstić 3., Senka Stipčević 2., Davor Žuža 2. Mara Veršić 4., Lidija Kotlar
2., Lucian Bajlo 2., Karmel Kozmi 2., Anita Bellini 2., Mirjana Šarić 2., Marija Kolega 4., Ankica Fulanović 4., Marinko Golem 2., Marija Petani 3. Rakela Šandrić 2., Dajana Kuštera 2., Branka Lucić 2., Ana Bartulović 2., Ika
Pintur 3., Ivo Vidović 2., Andrijano Zurak 2., Bernardo Dadić 2., Valčić leo
2., Zdenko Matas 2., Ines Petani 2., Renato Vižentin 2., Renato Vladović 1.
i naše sestre Franjevke 50.
PRIGODNE TEME
ŽELJKO
Ime dolazi od imenice želja ; kratica je imena Želimir.
Najčešće se tumači kao prijevod latinskog imena Desiderius ( u ženskom obliku Desideria), koje se temelji na latinskoj riječi desiderium – želja, čežnja. Naići ćemo i na inačicu Želja, za muški i ženski rod. Ženski je oblik imena
Željka, Željkica. Može se susresti i Deziderije, Deziderij,
Dezider, Dešan, Dešo, pa Deziderija, Deša, Deza, Dezi. U
katalogu svetaca DEZIDERIJE se spominje 23. svibnja.
Potjecao je iz Genove, a bio je izabran za biskupa u Langresu u Francuskoj po posebnoj Božjoj intervenciji Živio
je u IV. Stoljeću. Kako svjedoči sv. Atanazije, bio je jedan
od potpisnika koncila u Sardici 343. god. O njegovu mučeništvu napisao je u VII. St. jedan klerik iz Langresa ono
što je tradicija prenijela: da su Deziderija ubili glavosjekom Germani ( 355-357.) koje uspio pobijediti Julijan
Apostta.
SUZANA
„Najstarija „ Suzana jest ona iz Svetoga pisma Staroga
zavjeta. K nama je ime došlo iz latinskog jezika. U hebrejskom ime zvuči Šušan i u prijevodu znači ljiljan, dakle
Ljiljana. Također Ljerka, od lijer – ljiljan, prema grčkoj
riječi leirioeis – nježan. Englezi ime skraćuju u Susie,
Susy; Mađari u Zsuzsi. U hrvatskom području može još
biti i Suzica, Suza, Suska, Sana, Sanja Sanjica.U dodatku
Knjige proroka Danijela opisuje se legendarna Suzana Čista. (Dan 13, 42-50). Ova Suzana nije povijesna osoba nego legendarni lik i zapravo simbol pobjede pravde nad klevetama. Zato u kalendaru i nema fiktivnog nadnevka za
spomendan ; ponekad ćemo je naći ipak u našem kalendaru (prema kalendaru Istočne Crkve ) 19. prosinca.Ima, međutim, nekoliko svetaca toga imena: 24. svibnja spomendan je svete Suzane , koja je s drugim ženama i djecom
umrla mučeničkom smrću u Rimu u 2. stoljeću.12. srpnja
je spomendan Suzane Araki Chobyoye, Japanke, mučenice
u Nagasakiju. Obješena je gola , za kosu. S njom je 12.
srpnja 1626. mučeno još osmero kršćana , među kojima i
njezin muž Petar Araki Chobyoye. Proglašena je svetom
1867. godine. Dana 19. rujna je sveta Suzana, đakonisa ,
mučenica iz 4. stoljeća. 11. kolovoza je spomendan još jedne Suzane, djevice i mučenice, kojoj su odrubili glavu
304. godine. zajedno sa svetim Tiburcijem.
Župni listić
Župa Gospe Loretske,
Trg Gospe Loretske 4,
23000 Zadar, Arbanasi,
Tel./Fax:023-316412
Web www.arbanas.hr. zugloretske@net.hr
09.05.10., listić br. 1 1 2 .
U VO D N A R I J E Č Ž U P N I K A
RAGI PRIJATELJI I ŽUPLJANI!!
Pred nama su blagdani GOSPE LORETSKE i UZAŠAŠĆA-SPASOVA.
GOSPA LORETSKA – 10. 05. 2010.
U ovim teškim vremenima kroz koje prolazimo više nego
ikada osjećamo potrebu za Njezinom zaštitom – poput uznemirenoga djeteta koje traži zaklon i sigurnost u zagrljaju
svoje majke. „Nema više vjernosti, nema ljubavi, nema
znanja Božjega u zemlji „ (Hoš 4,2). Ipak se usred ove plime zla Najmilostivija Djevica uzdiže pred našim očima poput duge, kao promicateljica mira između Boga i čovjeka.
Sv. Pio X. (1835-1914.)
UZAŠAŠĆE – SPASOVO 13. 05. 2010.
je kršćanski blagdan. Slavi se 40
dana poslije Uskrsa. Prema Bibliji, Isus je 40 dana poslije uskrsnuća ostao na zemlji. Na 40. dan
javio se svojim učenicima u Jeruzalemu. Rekao im je, da ostanu u
gradu i čekaju dolazak Duha
Svetoga. Zatim ih je poveo na
Maslinsku goru. Tamo je podigao ruke i blagoslovio ih. I poče
uzlaziti na nebo, a oblak ga je
zaklonio i više ga nisu vidjeli.
Dok su apostoli gledali na nebo ,
pokazali su im se dva anđela u
bijelim haljinama i rekli: „ Ovaj
Isus, koji je uzašao na nebo, tako
će opet doći kao što ste vidjeli, da je otišao na nebo“. Sestre
i braćo, Isus je na zemlji završio od Oca zadanu zadaću. Zato se proslavljen vraća svojem nebeskom Ocu. Kod svojeg
Oca čeka učenike kojima je on dao zadaću da bi, kad je ispune, i oni mogli doći k njemu i biti dionici slave svojeg
Učitelja. I mi pripadamo Isusovim učenicima. Koja zadaća
je nama povjerena.
MISNE NAKANE
10. 05.
P
7h
+ DENIS BAJLO
9h
+ MONS. ŠIME DUKA
10,30 h ZA NAROD
18h + NADBISKUP VICKO ZMAJEVIĆ
11.05.
U
7h
+ ŽARKO KALMETA
V A Ž N E O B AV I J E S T I
BLAGOSLOVLJEN I MIROM ISPUNJEM
BLAGDAN NAŠE NEBESKE ZAŠTITNICE
GOSPE LORETSKE ŽELE VAM VAŠI
SVEĆENICI I ČASNE SESTRE
18h + MONS. ŠIME DUKA
12. 05.
S
7h
++ IZ OB. MARIJAČIĆ
18h + MATE I MARIJA BAJLO
13. 05.
Č
7h
S. MIRANDA
9h
+ JAKOV I IVANICA PESIĆ
18h + VICE I MILENKA PEROVIĆ
14. 05.
15.05.
P
7h
+ SONJA I MANUELA GRDOVIĆ
S
18h ++ NIKO, NIKOLA, MARIJA DIAMANTINA
STIPČEVIĆ
7h + JOSIP I MALA VLADOVIĆ
18h + RUŽA NIKPALJ
16.05.
N
7h
++ OB. MATE BAJLO (ŠOJA)
9h
+ JURICA MARIN
10,30h ZA NAROD
18h + ANTE JELENKOVIĆ
17.05.
P
7h
+ MIRO I LJUBA (Ž) KOTLAR
18h + MARIN JURICA
18.05.
U
7h
+ RUDI I DRAGOJKA BANDOV
18h + PERE I MARIJA PEDIŠIĆ
19.05.
S
7h
+ NIKO I KRISTINA VUKIĆ
18h + ALDO BAJLO
20.05.
Č
7h
+ JOSIP I IVANICA ŠOŠA
18h + MARINA NOTARI BAJLO
21.05.
P
7h
+ FRANE I VENKA ROGOZNICA
18h + BOŽO BAJLO
22.05.
S
7h
S. RITA
18h + UGO BAJLO
23.05.
N
7h
ZA SESTRE OVE ZAJEDNICE
9h
+ DAMIR ZDRILIĆ
10,30h ZA NAROD
18h + TOMO BANIĆ
Sv. mise na blagdan Gospe Loretska : 7 sati :
don Šime Zubović , 9 sati: o. Ivo Topalović,
SDV, 10,30 sati: o. Miroslav Barun,TOR, 18
sati: mons. Josip Mrzljak, biskup varaždinski.
Nakon sv. mise, procesija kroz mjesto.
Sv. mise na blagdan Uzašašća: 7., 9 i 18 sati.
15. 05. 2010. u subotu sv. mise će biti u 17 sati.
RASPORED ZA PRIPRAVU SV. KRIZME
10. svibnja, svi krizmanici sudjeluju na sv. misi i procesiji.
11. svibnja, roditelji krizmanika predvode krunicu i misu u 17,20. sati.
12. svibnja, krizmanici predvode krunicu i misu u 17, 20. sati.
13. svibnja, krizmanici su na krunici i sv. misi,
poslije slijedi proba , a u 20. sati susret s
mons. don Milovojem Bolobanićem, vik. Nadbiskupije zadarske.
14. svibnja u 20 sati je sv. ispovijed krizmanika , roditelja i kumova.
Ukoliko netko od kumova ili roditelja ne može doći u petak, biti će prilika za ispovijed u
subotu prije sv. mise u 17 sati.
16. svibnja u 10 sati krizmanici i kumovi , kao
i roditelji, trebaju biti na dvorištu ispred crkve.
Sakrament sv. Krizme, podijelit će naš otac
nadbiskup , mons. Želimir Puljić
RAZNO
Susret mladih u Zadru počinje 8. svibnja u ranim jutarnjim
satima. Od 7, 8 sati će početi dolaziti autobusi s mladima prema Zadru iz Posedarja, Biograda, Sukošana i Bibinja... Dalje
će se ti autobusi kretati Ulicom Hrvatskog sabora, Jadranskom cestom, Zagrebačkom ulicom itd. Na tri parkirališta će
biti smješteno oko 500 autobusa. Preporuke su vozačima da
se od 8 do 12 sati u što manjoj mogućoj mjeri koriste Ulicom
Hrvatskog sabora, Jadranskom cestom, Zagrebačkom ulicom,
dijelom Put Biliga, Splitskom ulicom i Ulicom Put Stanova.
Na svim važnijim mjestima i križanjima bit će prisutni policijski službenici i vrijedni volonteri. Policijski službenici će
regulirati promet te usmjeravati autobuse i ostatak prometa na
način da bude što manje zastoja.Sljedeća razina događanja je
odlazak svih mladih s parkirališta pješke prema Poluotoku,
kada će biti opterećen cjelokupni pješački i cestovni promet.
Ovaj dio puta čini gradski most i prijelaz prema Poluotoku.
Na svim tim ulicama će biti policijski službenici koji će regulirati promet fizičkom regulacijom. Procesija će se odvijati od
Foruma, Kalelargom, preko Narodnog trga, gradskog mosta,
Ulicom Stjepana Radića do Sportskog centra Višnjik. U vremenu kretanja procesije bit će zatvoren promet Ulicom Stjepana Radića. Nakon završetka mise, od 20 sati, mladi idu
prema svojim autobusima kojima odlaze u župe u Zadru i
izvan njega, kazao je Božidar Budiša.Preporučeno je da se
Branimirovom obalom i dijelom od Marine prema gradskom
mostu, u subotu 8. svibnja, vozilima ne ide od 14 do 16.30
sati. Od 13 do 16.30 sati toga dana kada se odvija procesija,
za dolazak do gradske jezgre mogu se koristiti samo ulice:
Hrvatskog sabora, Zagrebačka te Ulica Ante Starčevića. Jedan od mogućih okomitih ulaza prema gradu za vrijeme procesije je spuštanje s Bilog briga prema gradu ukoliko je to
nužno. Preporuka je da se od 8 do 16 sati za odlazak na Poluotok ne koriste vozila. Preporučeno je da se od 20 do 22 sata
u što manjoj mjeri koriste ulice: Hrvatskog sabora, Domovinskog rata, Put Biliga, Splitska i Put Stanova. Građani su pozvani da se suzdrže od korištenja motornih vozila, 8. svibnja.
ŽUPE IZ KOJIH SU NAM STIGLI MLADI POVODOM SUSRETA KATOLIČKE MLADEŽI
Kotor, Bar, Požega, Zagreb – M. Pomoćnica. Rijeka – sv.
Jeronim , sv. Matej. Uznesenje BDM. M. Pomoćnica, Mostar – Posušje, Split –sv. Mihovila Arkanđela, Bjelovar –
sv. Ivan Zelina, Đakovo – Osijek – sv. Obitelj, Šibenik –
Marina Rogoznica, Djakovo – Andrijevci, Banjaluka Bezgrešno začeće BDM.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
17
File Size
449 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content