close

Enter

Log in using OpenID

Broj 1 - Župa Gospe Loretske

embedDownload
CRKVENI BRAK SU SKLOPILI
JOSIP MATASSI r. 01. 12. 1978. u Zadru , sin + Klaudia Matassi i Marije r. Grubelić i VERA GRAOVAC r. 17.
07. 1978. u Zadru, kći Petra Graovca i Blaženke r. Lerga.
HRVOJE DRAGIČEVIĆ r. 09. 07. 1963. u Metkoviću,
sin Ive Dragičevića i Milojke r. Petković. IVA GRGIĆ r.
20. 01. 1975. u Zadru, kći Joze Grgića i Lorete r. Bajlo.
NAŠI POKOJNICI
ŠIME JURJEVIĆ r. 05. 03. 1939. u Kruševu, sin + Ivana
Jurjević i + Peke r. Miljanić,Suprug Danice r. Anić.
MARIJA KRSTIĆ r. 05. 10. 1933. u Zadru, kći + Šime
Krstića i +Ane r. Matešić.
P
R I G O D N E
T E M E
CISTERCITI
CISTERCITI ili lat. Ordo Cisterciensis je
rimokatolički red. Osnovali su ga sv. Robert, sv. Alberic i sv. Stjepan ( Etienne)
Harding, a ne kako se pogrešno mislilo sv.
Bernard, reformiranjem benediktinaca.,1098. godine Citeaux. Najznačajniji
doprinos za širenje Reda u Evropi dao je
sveti Bernard iz Clairvauxa u 12. stoljeću.
Odijelo im se sastoji od bijelog habita i
crnog škapulara. Kad sudjeluju u korskoj
molitvi i zajedničkoj liturgiji oblače bijelu
široku kukulu.
CISTERCITI U HRVATSKOJ
U Hrvatsku su došli 1208. godine na poziv hrvatsko-ugarskog kralja Andrije II., te u Topuskom osnovali cistercitsku opatiju. U 13. stoljeću još su
osnovane opatije u Kutjevu i u Zagrebu na Dolcu. Sredinom 16. stoljeća
cisterciti nestaju iz hrvatskih krajeva. 1982. godine cistercitska zajednica
ponovno postoji u Hrvatskoj u Jastrebarskom. Osnovana je od cistercitske
opatije Wettingen-Mehrerau iz Bregenza u Austriji i pripada istoimenoj
kongregaciji. Kao i Opatija Stična u Sloveniji. Cisterciti se javljaju i u Bačkoj na području Subotičke biskupije. Mađarski povjesničar Istvan Katona
smatra da je opatija u Monoštoru bila cistercitska.
BERNARD
Oblik imena Bernard(in) dolazi od njemačkog Benhard, a tumači kažu da su
to dvije starovisokonjemačke riječi,
morfemi. Bero, ili bern, što znači medvjed i hart – snažan, izdržljiv. Izvedenice: Bero, Berno, Nardo, Bernardin,
Dino, a u ženskom rodu: Bera, Berna
Brica, Bernarda, Bernardeta. Među
svecima toga imena najpoznatiji je
Bernard, opat iz Clairvauxa. Rođen je
oko godine 1090.u Fontaines-les-Dijon
u Francuskoj. Potječe iz burgundske
plemičke obitelji. Imao je petero braće
i jednu sestru. Studije je završio u Parizu. Bio je izvanrednih umnih, organizacijskih i duhovnih kvaliteta.. Nakon
majčine smrti, jedno se vrijeme osjećao kao izgubljenim. Izložen
mnogim kušnjama protiv čistoće i nakon teškog i mučnog stanja
povlači se u samostan Chatillon, a za njim brzo pođoše i njegova
braća i neki rođaci, te u travnju 1112. i sa trideset mladića stupa u
reformirani samostan Citeaux. Latinski se taj samostan zove Cistercium , a otud i ime redovnika: cistercita, jedne od benediktinskih grana. U Clauvauxu je postao duhovnim vođom cijele Evrope.
Povjesničari ga nazivaju „neokrunjenim papom i carem svoga stoljeća. Pape te engleski i francuski kraljevi tražili su i poslušali njegove savjete. Unatoč slavi ostao je skroman redovnik, svjestan
svojih granica, odbivši ponuđene nadbiskupske stolice (Milana i
Genove). Pod njegovim utjecajem Ljudevit VI. francuski pokrenuo
je 2. križarsku vojnu. Svoju je osobnu duhovnost hranio Svetim pismom i djelima crkvenih otaca. Bio je srednjovjekovni mistik, a svojim duhovnim. Isticao je osobni vjernički odnos prema Kristu. Pisac
je mnogih spisa, pisama i propovijedi. Zbog svojega govorničkog
dara nazvan je doctor mellifluus ( učitelj tečan kao med). Svojim je
djelima utjecao na teologe, propovjednike, reformatore i askete
idućih stoljeća. : Tomu Akvinskog, Luthera, Dantea, Ignacija
Loyolskog, Terezu Avilsku, Tomu Kepenca, Franju Saleškog i druge. Umro je shrvan pokorom, naporima i bolešću u dobi od 63. godine. Bilo je to 20. kolovoza 1153., kad su redovnici molili treći
čas.. Kako bijaše pobožnik Blažene Djevice Marije , te širitelj njezine slave, pokopan je pod njezinim oltarom u opatijskoj crkvi.Godine 1830. papa Pio VIII. Počastio ga je titulom crkvenog naučitelja. U kalendaru mu je spomendan 20. kolovoza. Likovni umjetnici ga prikazuju u bijelom habitu cistercitskog opata, s križem, knjigom ili perom u ruci, uz karakteristični atribut – košnicu , znak njegove ljeporječivosti. Stoga je zaštitnik pčelara.
Župni
Župa Gospe Loretske,
Trg Gospe Loretske 4,
23000 Zadar, Arbanasi,
Tel./Fax:023-316412
[email protected]
DVOBROJ
18.07.10.,listić br. 1 1 9 . i 1 2 0 .
U VO D N A
R I J EČ ŽU P N I K A
RAGI PRIJATELJI I ŽUPLJANI!
Nakon pet godina svećeničke (župničke) službe voljom poglavara premješten sam na novu župu u Beli
Manastir. Stoga se ovim putem kroz nekoliko rečenica
želim oprostiti i zahvaliti svima vama dragi župljani.
Milost Božja me je četiri puta slala na različite službe u
ovoj župi. Prvi puta sam u ovu župu došao 1985. godine u svojstvu župnog kapelana, pa 1994. u svojstvu
katehete, 1996. u svojstvu župnog vikara, te 2005. kada sam imenovan župnikom i ravnateljem salezijanske
zajednice u Zadru. U vremenskom periodu od 1994.
do 2005. kada nisam vršio službu na ovoj župi svake
godine sam braći na župi pomagao u blagoslovu obitelji. Stoga mogu slobodno kazati da je ova župa ostavila veliki trag u mome svećeničkom životu.
Kroz proteklih pet godina nastojao sam raditi na dobro
prvenstveno Boga, a onda i ove naše župe. Nastojao
sam biti blizak i na usluzi svim župljanima. No također
sam svjestan da sam samo čovjek, pa ovom prilikom
molim za oproštenje sve vas župljane koje sam svojim
postupkom možda uvrijedio.
Posebno se ovom prilikom želim zahvaliti svojoj braći
svećenicima i časnim sestrama s kojima sam dijelio
dobro i zlo tijekom rada na ovoj župi. Želim zahvaliti i
svojim najbližim suradnicima koji su mi bili veliki oslonac u radu.
I na kraju zahvaljujem Svemogućem Bog na svim dobrima koje nam je dao tijekom posljednjih pet godina.
Neka Vas blagoslovi Bog i čuva naša nebeska majka
Gospa Loretska.
Don Josip Bunić
M I S N E N A K A N E U M J E S E C U K O L O VO ZU
02.08.
P
7h
+ JOSIP I KRISTINA NIKPALJ
16.08.
P
U
7h
+ JERKO I TEREŽA VIDOV
17.08.
U
S
7h
+ ANA FRANOV
19h + JOLANDA DADIĆ ŠUŠTER
05.08.
06.08.
Č
P
7h
+ ANTE PETRIĆ
7h
+ JAKOV I CVITA KALMETA
7h
+ PAVLE, ĆIĆO, NADO I ĐINO KRSTIĆ
19h + VICE ZUBČIĆ
07.08.
S
7h
08.08.
N
7h
+ MILKA RUJAK
9h
ZA NAROD
19h + MIJO, JOSIP I ANĐA ČULINA
09.08.
P
7h
+ NETA JELENKOVIĆ
19h + ALEKSANDAR BLAGOJEVIĆ
10.08.
U
7h
18.08.
S
ZA ZDRAVLJE
19.08.
20.08.
Č
P
S
7h
+ KLARA MAZIJA
21.08.
S
Č
7h
+ ĐINO BAJLO
19h + LUKA BAJLO
13.08.
P
7h
++ OB. STIPČEVIĆ SAKINI
19h + ŠIME KALMETA
14.08.
S
7h
22.08.
N
N
23.08.
P
ZA ZDRAVLJE OB. LEA BURIĆ
9h
ZA NAROD
19h + JOLANDA DADIĆ
+ TONI KARUZA
7h
+ MILKA ANTIĆ
7h
+ MIHOVIL MAZIJA
7h
+ ANASTAZIJA JELENKOVIĆ
7h
+ TONKA PEROVIĆ
9h
ZA NAROD
7h
+ GRGO I IKA ZUBČIĆ
19h + MIŠKA BAJLO
24.08.
U
7h
++ OB. TROSKOT
19h + NINO I ANKA BAJLO
25.08.
S
7h
S. LJUDEVITA
19h + ANA PEROVIĆ
26.08.
Č
7h
+ ANA PETANI
19h + RAJKO ČAČIĆ
27.08.
P
7h
28.08.
S
7h
+ ANA PEROVIĆ
19h NEMA SVETE MISE
29.08.
N
7h
++ OB. MATEŠIĆ MILO I ELDA
9h
ZA NAROD
19h + MIROSLAVA (ž) BAJLO
30.08
P
7h
+ PAVLE I ANKA DUKIĆ
19 h + MILAN KRSTIĆ
31.08.
U
7h
O BAVI J E S T I
 Odlukom oca Provincijala i oca Nadbiskupa sadašnji
župnik don Josip Bunić razriješen je službe župnika i
imenovan župnikom župe sv. Martina u Belom Manastiru. Misu zahvalnicu za minuli petogodišnji rad u
našoj župi gosp. Župnik će slaviti 22. kolovoza 2010.
s početkom u 9 h.
 Novim župnikom je imenovan don Tunjo Blažević, a
dosadašnjeg župnog vikara don Josipa Kajić, koji je
imenovan župnim vikarom u Zagrebu na Jarunu u
svetištu sv. Mati Slobode, naslijediti će don Marijan
Lovrić
 06. 08. Klanjanje POS u 18 h
 Povodom 15 godišnjice akcije «Oluja” u katedrali sv.
Stošije slaviti će se 04. kolovoza u 19 h sveta Misa.
 Do 15. kolovoza svi koji su se upisali za hodočašće na
M. Bistricu trebaju uplatiti, jer ima mnogo ostalih vjernika
koji su zainteresirani za hodočašće.
DAROVATELJI U SRPNJU
ZA POTREBE CRKVE : ob. Mikulić 100. kn., Ljiljana-Tomas Perović 100. kn., Šime
Jurjević 50. kn., Tonči Krstić 200. kn., Marija Klanac 50. kn., Marija i Marijo Jelenković
100. kn., Albina Kalmeta 50. kn., Stoša Marinović 100. kn., Tina Nikpalj 50. kn., Stoja
Bajlo 50. kn., Lidija Kotlar 100. kn., Anđela i Bruno Dadić 120. kn., Antonijeta Vučetić
100. kn. Štefica Bajlo 50. kn., Pina Bajlo 100. kn., 2. anonimca 300. kn., i Maria Vidaić
100. USA.
Danica Jurjević 100.kn., Marija Stipčević 50. kn.
Umjesto vijenaca za + Mariju Krstić: Ljubuica Perović 100. kn., Mirjana Matešić 100.
kn.,
Ana Modrinić i djeca 200. kn., Atilio Mazija 100. kn. Ana i Zvonko Zubčić 400. kn., Mara
Pupić-Bakrač 200..
ZA ZVONA :Anđela i Piero Matešić 1 000. kn., Krsto Matešić 200. kn. i Nela Burić 50. kn.
Ukupno: 18 510. kn. , 300 EUR , 100 USA.
+ IVAN TOKIĆ
19h + VENCI BAJLO
+ ŠIME I STOJA PERAIĆ
7h
7h
19h + DAMIR ZDRILIĆ
19h NEMA SVETE MISE
15.08.
+ TOMO STIPČEVIĆ
19h NEMA SVETE MISE
19h + JOSIP I MARIJA MUŽANOVIĆ
12.08.
7h
19h + BRANKO DRČA
19h + ALBINO I ICA MAZIJA
11.08.
+ MIJO I MARA BRNIĆ
19h + MATE MAZIJA
+ MILE MILANKOVIĆ
19h + MARKO I MILE VULIĆ
7h
19h + MATE, ANTE I IVANICA MATEŠIĆ
19h + JANKO BLAZIĆ
04.08.
+ MARIO I BORIS NIKPALJ
19h + MIRKO MATEŠIĆ
19h + VICE (m) MATEŠIĆ
03.08.
7h
V A ŽN E
+ ANDRIJA I MILKA BAJLO
19 h + BORE I SLAVKA ZUBČIĆ
NAŠI NOVOKRŠTENICI
ARIA – CARMEN BAJLO r. 09. 09. 2009. u Zadru, kći Vedrana Bajla i
Marisol r. Diaz Campos
ARIELA – MARIA BAJLO r. 09. 09. 2009. u Zadru, kći Vedrana Bajla i
Marisol r. Diaz Campos
DAVID DRAGAŠ r. 06. 05. 2010. u Zadru, sin Slavena Dragaša i Marijane r. Drinovac.
DAVID TOMIĆ r. 31. 04. 2010. u Zadru, sin Stanka Tomića i Ane r. Jović.
MAX BLAŠKOVIĆ r. 14. 08. 2009. u Zadru, sin Ante Blaškovića i Eve r.
Domanovac
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
313 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content