close

Enter

Log in using OpenID

Broj - Župa Gospe Loretske

embedDownload
P
R
I
G
O
D
N
LONGIN
Podlogu imenu je latinski pridjev longus – dug, širok, dalek,
velik. U tom osnovnu obliku ime
nije učestalo, ali se susreće u
inačicama: Longo, Gino. Lonđin.
Đino. Đina, Longa, a zatim i u
približnome prijevodu Veljko,
Veljka. Pod tim imenom časti se
rimski stotnik koji je bio nazočan
pri razapinju na Kalvariji. Predaja
kaže da je on probo Kristov bok
kopljem, a nakon Kristove smrti
povikao je : Zaista je ovaj čovjek bio Sin Božji“ (Mk 15,39). Legenda dalje
kaže da je primio krštenje od apostola, nastanio se u Cezareji . Živio je
ondje mnogo godina i mnoge obratio na kršćanstvo. Podnio je smrt jer nije
htio žrtvovati krivim bogovima. Žudeći za mučeništvom, obeća slijepom
upravitelju koji ga je osudio da će mu se vratiti vid čim ga dadne pogubiti .
Kad je Longinu odrubljena glava, upravitelj smjesta progleda i obrati se.
Navodni Longinovi posmrtni ostaci preneseni su u Mantovu, i on postade
zaštitnikom toga grada. Na dva se načina sv. Longin prikazuje u prizorima
razapinjanja : stoji podni križa s kopljem u rukama i očiju uprtih prema
Kristu u stavu klanjanja - ili češće, sjedi u sedlu kao rimski vojnik, gledajući uvis, a u ruci drži skinutu kacigu.
TOLJAGA
(MLAT) Toljaga je jedan od simbola Judine izdaje. Ona je također i oznaka sv. Jakova Mlađeg, kao sredstvo njegova mučeništva. Prema predaji, on je s vrha Hrama bačen na zemlju, a kad je preživio pad, bio je dotučen toljagom ili mlatom čim se digao na koljena da moli.
UHO
Ljudsko je uho jedan simbola Judine izdaje i Kristove muke. O tome postoji zgoda zabilježena i Ivanovu evanđelju (18,10) u vezi s Isusovim uhićenjem. „Tada Petar izvuče mač koji je imao sa sobom te udari slugu velikoga svećenika o odsiječe mu desno uho.
VESNA
To je ime slavenskog podrijetla od starocrkvenoslavenske riječi vesna, a
znači proljeće. Riječ je istom značenju poznata u češkom, poljskom, ukrajinskom i ruskom jeziku. Latinski je ver, a grčki ear od indoeuropskog korijena vesr, koji znači svjetlost, svitanje . Izvedeni su oblici Vesnica, Vesnička, Veca, Vecka, Venka Vesa.
Stari Slaveni (istočni) štovali su Vesnu kao božicu proljeća i mladosti. Zamišljali su je i prikazivali kao mladu djevojku bujne ljepote koja dolazi vozeći na drljači. U nas se ime raširilo posljednjih pedesetak godina, dijelom i
pod utjecajem socijalističke i komunističke propagande (film „Vesna „).
Nema svetice koja bi se tako zvala, ali ime Vesna – upravo zbog imendana – redovito nalazimo u katoličkom kalendarima 21. ožujka, na prvi dan
proljeća.
E
T
E
M
E
JOSIP
Josip je među najpopularnijim imenima u kršćanskim narodima. Europom se počeo širiti u 18. st. K nama dolazi preko
grčkog i latinskog jezika. Korijen mu je u hebrejskom: Josohef, složen od dviju hebrejskih riječi Jo, što je kratica od Jahve (Bog) i glagolskog oblika Jasaf (dodao je, umnožio). Ime
je zapravo - kako je to kod biblijskih imena često – rečenica :
Bog neka doda (umnoži). U nas se ime razvija u mnoge oblike: Josip, Joško Jozo, Jozan, Jozeta, Jožika Joža, Josa, Pepa, Pepika Zefo, a u ženskom rodu: Josipa, Jojica, Joka, Sipa, Zefa, Jozefina Pepa, Pepica Joza , Jozica… U Engleza
je skraćeno Joe; Nijemaca Josef, skraćeno Jupp, Sepp; u
Slovenaca Jožef; u Talijana Giuseppe, skraćeno Beppo ,Peppo; u Rusa Osip, Josif, Arapski i turski Jusuf.
SV. JOSIP
Njegove osobne karakteristike
evanđelje sažima u dvije riječi: pravedan i vjeran. Upravo na osnovi toga i
njegove životne uloge - čuvara i hranitelja Isusa i Marije, „prve Crkve“
Papa Pio XI. godine 1870. proglasio
ga zaštitnikom cijele Crkve svake obitelji. Papa Pio XII. uveo spomen dan
1. svibnja, 1955. s nazivom Josip Radnik. Hrvatski ga je sabor 1687 g.
odabrao i proglasio zaštitnikom Hrvatske. Zaštitnik je : očeva, muževa,
svih obrtnika i radnika, tesara stolara
kolara, drvodjelja grobara, inženjera putnika, prognanika, odgojitelja, mladića , siročadi, mladića, razočaranih i očajnih,
beskućnika, te mnogih udruga i bratovština, bračne neporočnosti, djevičanstva te zagovornik i pomoćnik u smrtnom času.
Ima i drugih svetaca toga imena: 18. rujna Josip Kupertinski ( 1603. – 1663. ), Redovnik; 23. lipnja Josip Cafasso
(1811. – 1860.), svećenik i odgojitelj. Josip Egipatski iz Staroga zavjeta , sin Jakova i Rahele. Knji9ga Postanka ga opisuje u poglavljima 37 i 39. Kalendarski mu je spomen dan
11. prosinca.
Župni listić
Župa Gospe Loretske,
Trg Gospe Loretske 4,
23000 Zadar, Arbanasi,
Tel./Fax:023-316412
Web. www.arbanas.hr. zugloretske@net.hr
15.03.10., listić br. 1 0 8 .
U VO D N A R I J E Č Ž U P N I K A
RAGI PRIJATELJI I ŽUPLJANI!!
Pred nama su dva blagdana: SV. JOSIP, ZARUČNIK BDM i
BLAGOVIJEST, NAVJEŠTENJE GOSPODINOVO.
SV. JOSIP
O sv. Josipu, zaručniku Blažene Djevice Marije, Evanđelja nam
kažu da je bio tesar i da je potjecao iz kuće Davidove. Poočim je Isusov. Bio je zaručen s Marijom kad je Bog izabra da postane Majkom
Božjom. Ona ostade u blagoslovljenom stanju po snazi Duha Svetoga. Saznavši to, Josip joj htjede dati otpusni list, no pouči ga anđeo
ukazavši mu se, te mu rastumači da je Sin Marijin poslan od Boga da
spasi svijet od grijeha. Od tog časa on je uze k sebi; brinuo se za
Mariju i za Dijete koje se trebalo roditi. Smatraju ga svecem koji ispunjava želje. Kult sv. Josipa širi se od XIV. st., a slavi se 19. ožujka.
BLAGOVIJEST, NAVJEŠTENJE GOSPODINOVO
„ AVE MARIA“, s tim riječima
anđeo bi poslan od Boga Djevici
Mariji, poniznoj službenici Gospodnjoj, da joj najavi da će postati
Majkom Spasitelja svijeta, koji će
se roditi iz njezina djevičanska
krila. Marija čim je to čula, bi uzdignuta k Bogu po Utjelovljenju Riječi Božje, Krista Spasitelja. Blagdan Navještenja uveden je u Crkvu iz Konstantinopolisa u V. st., te
se raširi po svoj Crkvi. Radi datuma rođenja Isusova blagdan Navještenja bi utvrđen 25. ožujka, tj.
Devet mjeseci prije Isusovog rođenja. Blagovijest se slavi u korizmi,
čime se naglašava radost zbog začeća djeteta, ali i žalost zbog muke koja ga čeka. U Nazaretu se nalazi Bazilika Navještenja Gospodinova. Prema predaji, Marijina kuća, gdje se dogodilo navještenje,
nalazila se u Nazaretu do kraja 13, st.. Tada joj je prijetilo rušenje pa
su je anđeli prenijeli na Trsat u Hrvatsku. Na Trsatu je bila od 10.
svibnja 1291. do 10. prosinca 1294. Tada su je anđeli, odnijeli u Loreto u Italiju, gdje je i danas. Za utjehu, papa Urban V. 1367. godine
šalje na Trsat čudotvornu sliku Majke Božje imena „Majka Milosti“.
Predaja kaže da je sliku osobno naslikao sv. Luka Evanđelist.
MISNE NAKANE
15. 03.
P
7h
+ MANUELA I SONJA GRDOVIĆ
18h + MATE I MILE ZUBČIĆ
16. 03.
U
7h
+ MILE KOTLAR
18h + MATE I ŠIMICA STIPČEVIĆ
17. 03.
S
7h
+ PAVLE I ANA KOTLAR
18h + BLAŽENKA BAJLO
18. 03.
Č
7h
++ IZ OB. ALBERIĆ
18h + JOLANDA PEROVIĆ
19. 03.
20. 03.
P
S
7h
+ IVO, ĐANI I RUŽA LJUBIĆIĆ
9h
+ LUCIJA KRSTIĆ
18h ZA SVE POKOJNE DRUŠTVA “SV. JOSIP”,
PUNTA BAJLO
7h + BOŽO I KATICA GRGIN
18h + LJUBICA BAJLO
21. 03.
N
7h
+ PETAR MAZIJA
9h
+ IVAN BRDAR
10,30h ZA NAROD
18h + BRANKO CRNOKRAK
22. 03.
P
7h
+ JOSIP RELJA
18h + NIKOLA I MARIJA JOVIĆ
23. 03.
U
7h
S
7h
+ TONČI I TONI MATEŠIĆ
18h + IVAN I MARIJA KRSTIĆ
25. 03.
Č
7h
+ ŠIME MUŽANOVIĆ
18h + ANDRO I LJUBA BAJLO
26. 03.
P
7h
+ BERTO I MATIJA (ž) PETANI
18h + STANKO KOTLAR
27. 03.
S
7h
+ RATKO BAJLO
18h + MARIJA OŠTRIĆ
28. 03.
N
Opet Vas lijepo molimo da potaknete jedni druge za ugostiti
mlade 8. i 9 svibnja, 2010. Do sada se prijavilo 169. ob. ( 529.
osoba ). Po želji organizatora, još bi trebali primiti 220 osoba.
Lijepo Vas molimo otvorimo vrata svojih kuća !
14. 03. 2010. Susret Salezijanaca suradnika u 16,30 sati.
18. 03. 2010. četvrtak u 17,30 sati , roditeljskih sastanak prvopričesnika. Ispričavamo se zbog promjene datuma !
19. 03. 2010. Blagdan sv. Josipa i sv. mise u našoj župi su u 7.,
9 i 18 sati.
Župa sv. Josipa na Plovaniji slavi sv. Josipa, pripremaju se
trodnevnicom, a na sam dan sv. mise su u 8,30., 10,00,. 18,00 i
20,30 sati.
21. 03. 2010. u nedjelju, započinje u našoj župi trodnevno klanjanje Presvetom Oltarskom Sakramentu i nakon sv. mise u 10,
30 sati, bit će izloženo Presveto. Klanjanje završava 23.03.
2010. prije večernje sv. mise u 18 sati. Dođimo i molimo Gospodina za potrebe naše župe , za naše mlade. Ove godine trodnevno klanjanje predvodi vlč. Mladen Delić, župni vikar Marije
pomoćnice u Splitu. Zahvaljujemo svima darovateljima za cvijeće.
25. 03. 2010. Blagovijest, sv. mise su 7 i 18 sati.
26. 03. 2010. u petak korizmena ispovijed u 19 sati za odrasle
a u 20 sati za mlade.
27. 03. 2010. naša župa ima cjelodnevno klanjanje u crkvi Sv.
Marije za mlade
+ JOSIP I BERTO KALMETA
18h + PETAR—ANTE MATEŠIĆ
24. 03.
V A Ž N E O B AV I J E S T I
7h
+ KRSTO I JOSIPA (ž) BATKOVIĆ
9h
+ IVO I TONI KRSTIĆ
10,30h ZA NAROD
18h + NIKOLINA KOLANOVIĆ
POBOŽNOST
KRIŽNOG PUTA
Petkom i nedjeljom u 17,20 h
19. 03. 2010. roditelji samostanskog vrtića.
21. 03. 2010. Salezijanci suradnici
26. 03. 2010. učenici 5 b i 5 c.
28. 03. 2010. ŽPV.
K O R I ZM A
J E ŽE L I Š L I P O S T I T I
?
Posti od neljubaznosti ... budi susretljiv prema drugima i prema samom sebi!
Posti od srditosti i moli: „Isuse blaga i ponizna srca
učini srce moje po Srcu svome!“
Posti od gunđanja i nezadovoljstva ... otvori oči za
sve dobro koje te okružuje i raduj mu se!
Posti od gorčine ... budi zahvalan za ono što imaš!
Posti od pesimizma ... traži i nalazi pozitivne stvari i
događaje oko sebe.
Posti od pustih nepotrebnih briga ... usudi se imati
povjerenja u Boga!
Posti od jalove kritike ... učini nešto konstruktivno!
Posti od sebičnosti ... otvori se svojoj okolini!
Posti od osvetoljubivosti ... pruži ruku pomirnicu!
Posti od nepotrebnih riječi ... saslušaj druge!
Posti od želje za posjedovanjem ... raduj se postojanju!
Posti od ponavljanja pobožnih riječi ... uroni u molitvu!
Posti od oholosti ... otkrij vrijednosti ljudi koji te okružuju!
Posti od nepravde ... otkrij radost pravednosti!
Posti od iskorištavanja drugih ... cijeni njihov rad po
njegovoj pravoj vrijednosti!
Posti od lijenosti ... čini nešto za društvo u kojem
živiš!
Posti od neumjerenosti ... svedi svoje potrebe na
razumnu mjeru i tvoj um i tijelo bit će ti zahvalni!
Posti od bludnosti ... otkrij ljepotu dostojanstva svojega i tuđega tijela!
Posti od škrtosti ... otvori srce za potrebe onih koji
imaju manje od tebe!
Posti od zavisti ... veseli se tuđoj radosti!
Posti od površnosti ... savjesno se posveti onomu
što radiš!
Posti od laži ... otkrij ljepotu istine i ona će te osloboditi!
Posti o kruhu i vodi ... to će ti sigurno pomoći!
Čini drugomu što je tebi drago da ti drugi čini!
Ne čini drugomu što ti nije drago da ti drugi učini!
Ljubi Boga nada sve!
Ljubi bližnjega svoga kao samoga sebe!
Tada će ti korizma donijeti ploda!
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
4
File Size
250 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content