close

Enter

Log in using OpenID

Biciklistička karta Viškovo.pdf

embedDownload
Peaceful and quiet forest treks; enjoyment and
recreation in the kingdom of nature.
Uređena šetnica Plešivac i pješačka staza Lončeva griža pozivaju vas na ugodnu šetnju šumskim krajolicima, na
odmor, rekreaciju, vožnju biciklom i uživanje na svježem zraku. S vapnenačkih stijena na vrhu Lončeve griže prostire
se prekrasan pogled na Kvarner, planine Gorskog kotara, Kastavštinu i Grobinštinu. Uživajte u rekreaciji u brojnim
sportskim centrima i na terenima za različite sportove.
Otkrij
Discover
Ukupni uspon / Average difficulty : 470 m
Najviša točka / Highest point : 390 m
1:30 h
Dužina
Total ascent:
Biciklističke i
pješačke staze
15 km
Ukupni uspon / Average difficulty : 198*/154 m
Najviša točka / Highest point : 406 m
STAZA BREZA
BREZA TRAIL
Cycling and walking trails
in the municipality of Viškovo
Viškovo
Mir i tišina šumskih staza, ugoda i rekreacija u carstvu prirode.
1:30 h
1:00 h
Besplatan primjerak
Free copy
vom stazom obići ćemo sam centar Viškova koristeći
sporedne ceste i šumske puteve tako da gotovo nećemo
ni osjetiti da se nalazimo u visoko urbaniziranom području.
Iz centra Viškova krećemo u smjeru Furićeva gdje skrećemo lijevo i lagano se uspinjemo preko Trtni do Mladenića
(1,8 km). Prelazimo preko ceste Viškovo - Saršoni i starim
kolskim putem dolazimo do Ilovca (2,9 km), prelazimo cestu Viškovo - Marčelji i preko Mavri nastavljamo do Gornjih
Sroki. Slijedi spust do Srokovog kala gdje skrećemo desno
i nastavljamo u smjeru Kastva. Prolazimo kroz Rudno, Kraljevac i Jelušići. U Gornjim Turkima (7,1 km), za one spremnije bicikliste, postoji mogućnost skretanja desno prema
Jelovičanima kuda strmim usponom ulazimo u šumu Lužina.
Zahtjevnijim šumskim putem dolazimo u Pavletiće i izlazimo
u Žegotima na cestu Kastav - Viškovo. Ukoliko ste odabrali
lakšu varijantu, tada u Gornjim Turkima nastavljamo ravno i
izlazimo na cestu Kastav - Viškovo gdje skrećemo desno te
nakon 0,3 km skrećemo lijevo prema benzinskoj postaji. S
desne strane benzinske postaje uključujemo se na zanimljiv
šumski put kojim stižemo u Donje Juge (10,1 km). Laganim
usponom preko Gornjih Jugi stižemo u centar Viškova.
A
n ideal family trail that will take you from the centre of Viškovo,
along the road, towards Saršoni. After 2 km turn left to reach
the famous Ronjgi excursion point, which is the birthplace of Ivan
Matetić Ronjgov, the great musician and collector of the folk music heritage in whose native home is a museum dedicated to him
together with a famous restaurant offering homemade specialities.
From Ronjgi ride up steeply to reach Zorzići, cross the Petrolejska
road and, through Globići, continue the ascent to the forest crossing
(3.3 km) that is also the highest point of this trail (481 m). Then
turn right and after a gentle downhill ride pass through Lučići to
reach the Saršoni – Trnovica road where you turn right into Petrolejska road along which you continue in the direction of Drenova. Just
before Skvažići (5.6 km) turn right to the forest path, that is, to the
Plešivac walking path along which you will ride until you reach
the village of Biškupi (7.5 km). Whilst exiting the village turn onto
the Viškovo – Saršoni road, then turn left and ride down through
Mladenići back to the centre of Viškovo.
1:00 h
STAZA KASTAV * opcija preko Jelovičani
KASTAV TRAIL *option through Jelovičani
Dužina / Total ascent:
12,5*/12 km
O
dealna obiteljska staza koja nas iz centra Viškova vodi prema Saršonima. Nakon 2 km skrećemo lijevo i dolazimo do poznatog izletišta Ronjgi, rodnog mjesta Ivana Matetića Ronjgova, velikog glazbenika i sakupljača narodne glazbene baštine u čijoj se rodnoj kući
nalazi i njemu posvećen muzej te poznati restoran s domaćim specijalitetima. Iz Ronjgi se strmo uspinjemo do Zorzića, prelazimo Petrolejsku cestu i kroz Globiće nastavljamo uspon do šumskog raskrižja
(3,3 km), koje je ujedno i najviša točka na ovoj stazi (481 m). Skrećemo desno i nakon blagog spusta prolazimo kroz Lučiće i dolazimo
do ceste Saršoni - Trnovica gdje skrećemo desno na Petrolejsku cestu, kojom dalje nastavljamo u smjeru Drenove do neposredno prije
Skvažića (5,6 km) gdje onda skrećemo desno na šumski put, odnosno šetnicu Plešivac po kojoj se vozimo do sela Biškupi (7,5 km). Na
izlasku iz sela uključujemo se na cestu Viškovo - Saršoni, skrećemo
lijevo i preko Mladenića se spuštamo natrag u centar Viškova.
STAZA STUDENA
STUDENA TRAIL
Lagano
Easy
Srednje
Medium
Općina Viškovo
9 km
I
Srednje
Medium
S
IMPRESSUM:
Dužina
Total ascent:
I
The “Plešivac” walkway and “Lončeva Griža” pedestrian trail invite you to experience relaxing walks through forested landscapes, relaxation and recreation, bike
rides and pure enjoyment of the fresh outdoor air. The calcareous rocks on top of
Lončareva Griža offer unhindered views of the unspoiled gulf of Kvarner and the
mountain ranges of Gorski Kotar, Kastac and Grobnik. Enjoy recreation and exercise
in numerous sports centres and fields suited for all kinds of sporting activity.
Ukupni uspon / Average difficulty : 130 m
Najviša točka / Highest point : 481 m
z centra Viškova krećemo cestom prema Saršonima, nakon 1,7 km skrećemo lijevo prema Ronjgima i prolazimo pored rodne kuće I. M. Ronjgova i
nastavljamo do sela Zorzići, gdje na Petrolejskoj cesti skrećemo lijevo i nastavljamo u smjeru Klane. Odmah nakon plinske stanice na Pogledu skrećemo lijevo na šumski put i nakon 5 km dolazimo do sela Breza. Prije samog
dolaska u Brezu naići ćete na zanimljive ostatke fortifikacijskih građevina
iz doba talijanske okupacije, budući da je upravo tim područjem prolazila
granica između Kraljevine Italije i Kraljevine SHS (Jugoslavije). Izlaskom na
cestu Permani – Klana iznad sela Breza skrećemo lijevo i ulazimo u centar
sela gdje kod crkvice skrećemo lijevo. Prolazimo pored groblja i stare talijanske vojarne i dolazimo do raskrižja (9,2 km) gdje moramo skrenuti lijevo
i vrlo zanimljivim šumskim putem dolazimo do sela Jardasi (12,2 km).
Presiječemo glavnu cestu i preko Dovičića dolazimo do mjesta Široli (14,4
km) gdje prelazimo preko ceste Kastav - Viškovo i sporednom cestom iza
škole i sportske dvorane dolazimo do centra Viškova.
IZDAVAČ/PUBLISHER: Turistička zajednica Općine Viškovo, Viškovo 31, 51216 Viškovo,
tel. +385 51 257 591, fax. +385 51 257 591
e-mail: [email protected], web: www.tz-viskovo.hr
Za izdavača/For the publisher: Marina Jurić dipl. tur. kom., direktorica
Izvornik karte/Original map: Državna geodetska uprava / State Geodetic Administration
Osmišljavanje, mjerenje i dizajn oznaka na stazama /
Design, measurement and design of markings on trails: Alfred Šaina, Ildo Gržić, PD Viškovo
Fotografije/Photography: Arhiva TZ Viškovo, Morena Kvaternik, Marina Jurić
Oblikovanje i tisak / Design and press: Helvetica d.o.o.
1:00 h
tart from the centre of Viškovo along the road towards Saršoni and turn left after 1.7 km towards
Ronjgi. Pass by the native house of I. M. Ronjgov and
continue to reach the village of Zorzići where, on the
Petrolejska road, turn left and continue in the direction of Klana. Immediately after the natural gas station on Pogled (View) turn left to the forest trail and
after 5 km you will reach the village of Breza. Just
before arriving in Breza you will encounter the interesting remains of fortification constructions from
the period of Italian occupation as, precisely in this
area the border between the Kingdom of Italy and
the Kingdom of the Serbs, Croats and Slovenes (Yugoslavia) once passed. When you exit to the Permani
- Klana road above the village of Breza, turn left and
go into the centre of the village where, you turn left
by the church. Pass the cemetery and the old Italian
barracks to reach the crossroads (9.2 km) where you
turn left and riding along an interesting forest trail
you will reach the village of Jardasi (12.2 km). Cross
the main road and passing through Dovičići you will
reach Široli (14.4 km) where you cross the Kastav –
Viškovo road and along the minor road behind the
school and sports hall you will reach the centre of
Viškovo.
STAZA VIŠKOVO / VIŠKOVO TRAIL
Lagano
Easy
Ukupni uspon / Average difficulty : 335 m
Najviša točka / Highest point : 578 m
Dužina
Total ascent:
W
hen riding on this trail, you can visit the Viškovo centre along
the minor roads and forest trails and by doing so you will not
even feel you are in the middle of a highly urbanized area. Start
from the centre of Viškovo in the direction of Furićevo where you
turn left and easily ride up over Trtni to reach Mladenići (1.8 km).
Cross the Viškovo-Saršoni road and ride along the old vehicle route
to reach Ilovac (2.9 km), then cross the Viškovo - Marčelji road and
through Mavri continue to Gornji Sroki. Then you ride down to Sroki
kal where you turn right and continue in the direction of Kastav. Pass
through Rudno, Krajevac and Jelušići. For those cyclists in better
shape, in Gornji Turki (7.1 km) you can turn right towards Jelovičani
and riding the steep ascent you can enter the Lužina forest. Through
a more challenging forest trail reach Pavletići and exit at Žegoti on
the Kastav – Viškovo road. If you choose the easier option then continue straight on to Gornji Turki and exit on the Kastav - Viškovo road
where you then turn right and after 0.3 km turn left towards the petrol station. On the right of the petrol station turn into an interesting
forest trail that will take you to Donji Jugi (10.1 km). With a gentle
ride up through Gornji Jugi you will reach the centre of Viškovo.
14,3 km
STAZA IZVOR RJEČINE
RJEČINA RIVER SOURCE TRAIL
Teško
Hard
2:00 h
Ukupni uspon / Average difficulty : 470 m
Najviša točka / Highest point : 490 m
Dužina
Total ascent:
23 km
F
z centra Viškova krećemo preko Mladenića u smjeru Saršona
(2,5 km) gdje skrećemo lijevo na Petrolejsku cestu i odmah desno prema Lučićima. Nakon kratkog uspona dolazimo na prijevoj
Lončeva griža (3,5 km - 490 m). Serpentinama se spuštamo do
sela Trnovica (7,1 km), prelazimo Rječinu i skrećemo lijevo preko
Zoretića prema Kukuljanima. Prije ulaska u selo (8,1 km) skrećemo desno na makadamski put koji uzvodno prati tok Rječine sve
do njenog izvora (11,0 km). Nakon odmora i osvježenja vraćamo
se istim putem do prijevoja Lončeva griža (18 km), spuštamo se
u Saršone gdje skrećemo desno i nastavljamo Petrolejskom cestom do Garića (20,5 km) gdje skrećemo lijevo i kroz Marčelje se
spuštamo do centra Viškova.
Siguran biciklizam
Safe Cycling
Kaciga smanjuje rizik od ozljede glave
usred biciklističke nesreće.
Svjetla za bicikl
Koristite svjetla kada vozite u loše vidljivim uvjetima.
Barem jedno prednje bijelo svjetlo
i jedno stražnje crveno treperljivo svjetlo.
RAZMAK PRILIKOM PROLASKA
Always wear a helmet
Helmets reduce the risk of head injuries during
most cycling accidents
Bicycle lights
Use lights when riding in poor visibility.
At least one white front light and a red rear light.
Warn pedestrians at least 2-3 seconds before passing.
Bells are the best warning signs, only use verbal warning
when necessary.
OPASNOST
DANGER
NEDOPUŠTENE AKTIVNOSTI
PROHIBITED ACTIVITIES
off-road VOŽNJA
OFF ROAD CYCLING
bacati otpad
DISPOSAL OF WASTE
uništavati biljke i životinje
DESTRUCTION OF PLANTS AND ANIMALS
uznemiravati i ometati životinje
HARASSING AND DISTURBING THE ANIMALS
PAliti vatru
LIGHTING FIRES
112
Gorska služba spašavanja
Mountain Rescue Service
+385 91 7210000
Općina
Viškovo
Avoid using headphones
and cell phones whilst riding.
OPREZ
CAUTION
ZMIJE
snakes
odron kamenja
landslide
medvjed
BEAR
UZMITE DOVOLJNO VODE za piće
REMEMBER TO CARRY DRINKING
WATER WITH YOU AT ALL TIMES
Biciklističke i
pješačke staze
Cycling and walking trails
in the municipality of Viškovo
SPACE WHEN PASSING
Upozoriti pješake najmanje 2-3 sekunde prije prolaska.
Zvono je najbolji znak upozorenja. Koristite verbalno
upozorenje samo kada je to potrebno.
Izbjegavajte korištenje slušalica
i mobitela na stazi.
rom the centre of Viškovo start through Mladenići in the
direction of Saršoni (2.5 km) where you turn left to the Petrolejska road and immediately turn right towards Lučići. After
a short ascent you will reach the Lončeva griža pass (3.5 km
– 490 m). Through a series of bends you will ride down to reach
the village of Trnovica (7.1 km), cross over the Rječina River and
turn left through Zoretići towards Kukuljani. Before arriving in
the village (8.1 km) turn right onto the gravel road that follows
the upstream flow of the Rječina River’s source (11.0 km). After
relaxation and refreshment, go back following the same route
to reach the Lončev griž pass (18 km), ride down to Saršoni
where you turn right and continue along Petrolejska road to
reach Garići (20.5 km) where you turn left and through Marčelji
ride down to the centre of Viškovo.
Viškovo
UVIJEK NOSITE KACIGU
F
Broj za pozive u nuždi
Emergency calls
VOZITE NA VLASTITU ODGOVORNOST!
CYCLING IS ENTIRELY AT YOUR OWN RISK!
z centra Viškova krećemo preko Mladenića u smjeru Saršona (2,5 km)
gdje skrećemo lijevo na Petrolejsku cestu, kojom nastavljamo do
mjesta Zorzići (3,6 km) gdje onda skrećemo desno i počinjemo uspon
starim kolskim putem u smjeru Studene preko Nežnice. Od zanimljivosti na koje ćemo naići na tom putu ističemo obzidanu lokvu na
kojoj su nekada stanovnici ovoga kraja napajali svoju stoku. Tu je
također i spomenik iz Drugog svjetskog rata koji podsjeća da je ovaj
put služio za odlazak u partizane te kao put kojim je vršena opskrba
partizanskih jedinica. Nakon 6,5 km izlazimo na glavnu cestu prema
Studeni. Ovo je ujedno i najviša točka na ovoj stazi, 578 m. Skrećemo
lijevo i spuštamo se na Petrolejsku cestu pa skrećemo lijevo prema
Marčeljima. Na predjelu zvanom Pogled (9,3 km) skrećemo desno i
spuštamo se kroz Marčelje do Vrtača (10,0 km) gdje skrećemo desno
prema Kosima (11,0 km). Skrećemo desno prema Kastvu do mjesta
Jardasi (11,6 km) gdje skrećemo lijevo i preko Dovičića dolazimo na
cestu Kastav - Viškovo u Širolima (13,6 km). Prelazimo cestu i sporednim se putem iza osnovne škole i školske dvorane vraćamo do
centra Viškova.
I
PRAVILA PONAŠANJA / RULES
I
rom the centre of Viškovo start cycling through Mladenići in
the direction of Saršoni (2.5 km) where you will turn left to
the Petrolejska road along which you continue to reach Zorzići
(3.6 km) where you turn right and start riding up on the old
vehicle route towards Studena passing through Nežnice. On
this trail there are several attractions worthy of mention: the
walled pond where the inhabitants of this area used to bring
their cattle to water and the monument dating back to the
Second World War reminding us that this route was once used
by those who were joining the partisan army as well as being
the trail through which the partisan units were supplied. After
6.5 km you will exit to the main road leading to Studena. This
is, at the same time, the highest point of this road: 578 m. Turn
left and ride down to the Petrolejska road and then turn left
again towards Marčelji. In the area called Pogled (View) (9.3
km) turn right and ride down through Marčelji to Vrtača (10.0)
km where you turn right towards Kosi (11.0 km). Turn right
towards Kastav to reach the village of Jardasi (11.6 km) where
you turn left and passing through Dovičići you will reach the
Kastav – Viškovo road in Široli (13.6 km). Cross the road and
along the minor road behind the primary school and sports
hall turn back to the centre of Viškovo.
Cycling and walking trails in the municipality of Viškovo
Makadam
Gravel road
VIŠKOVO
Biciklističke i pješačke staze
Početna točka
Starting point
Kazalo
Legend
Ljekarna
Pharmacy
Ambulanta
First aid station
Turistički ured
Tourist office
250 m
Odmorište
Rest area
Vidikovac
Vantage point
Oznake težine dionica
Difficulty of individual section
Lagano
Easy
Smještaj
Accomodation
Srednje
Medium
Restoran
Restaurant
Teško
Hard
Caffe
Coffe
Jako teško
Very hard
Planinarski dom
Mountain hut
Voda
Water
1.000 m
Mjerilo, Scale: 1:25000
 Izvornik karte: Državna geodetska uprava
Markacije
Markings
1
Trtni
12
Kudeji
23
Lučići
2
Biškupi
13
Donji Sroki
24
Ronjgi
14
Široli
25
Garići
Viškovo
26
Jelovičani
Kastav
27
Marčelji
28
Skvažići
3
4
5
6
7
N45 22.909 E14 23.681
N45 23.192 E14 23.987
Saršoni
N45 23.314 E14 24.544
Zorzići
N45 23.554 E14 24.120
Bara
N45 23.926 E14 24.176
Studena
N45 25.027 E14 23.475
Studena
N45 24.633 E14 23.153
15
16
17
N45 23.403 E14 22.184
N45 23.245 E14 22.526
N45 22.907 E14 22.844
Krajevac
N45 23.392 E14 21.592
Žegoti
N45 22.726 E14 21.412
Kastav
N45 22.317 E14 21.399
18
Viškovo
N45 22.500 E14 23.228
8
Pogled
19
Mladenići
9
Marčelji
N45 23.802 E14 23.192
20
Ilovca
10 Kosi
N45 23.738 E14 22.480
21
Breza
11 Jardasi
N45 23.670 E14 22.125
22
Breza
N45 24.187 E14 23.217
 Osmišljavanje, mjerenje: Alfred Šaina, Ildo Gržić, PD Viškovo
N45 22.949 E14 23.692
N45 23.469 E14 23.420
N45 23.405 E14 24.632
N45 23.192 E14 23.987
N45 23.923 E14 23.720
N45 23.222 E14 21.357
N45 23.570 E14 23.414
Studena
N45 22.827 E14 24.869
Izvor Rječine
Breza
Plešivac
N45 25.409 E14 20.745
N45 25.338 E14 20.648
www.tz-viskovo.hr
Lončeva griža
Biciklističke i
pješačke staze
Cycling and walking trails
in the municipality of Viškovo
Viškovo
Asfalt
Asphalt
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
5
File Size
6 675 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content