close

Enter

Log in using OpenID

28.11.2014 godine

embedDownload
U skladu sa članom 4. Pravilnika o objavljivanju informacija i izvještavanju na tržištu vrijednosnih papira,
objavljujemo:
IZVJEŠTAJ O DOGAĐAJU KOJI BITNO UTIČE NA FINANSIJSKO POSLOVANJE BOSNA
REOSIGURANJA D.D. SARAJEVO
I - OPĆI PODACI O EMITENTU
- puna i skraćena firma
BOSNA REOSIGURANJE DIONIČKO DRUŠTVO SARAJEVO
BOSNA RE D.D. SARAJEVO
- adresa sjedišta
71000 SARAJEVO, Zmaja od Bosne br. 74
- broj telefona i telefaksa, e-mail i web stranica;
tel. 033/725-500, fax: 725-522, [email protected]
www.bosnare.ba
II - PODACI O DOGAĐAJU
- navesti događaj iz člana 12. ili 13. Pravilnika o
objavljivanju informacija i izvještavanju
- datum nastanka događaja
- kratak opis i razlog događaja
Dobijanje Rješenja Komisije za vrijednosne papire FBiH kojima se
odobrava:
- podjela dionica Bosna Reosiguranja d.d. Sarajevo
- upis povećanja osnovnog kapitala iz vlastitih sredstava Bosna
Reosiguranja d.d. Sarajevo u registru kod Komisije.
30.10.2014. godine i 20.11.2014. godine
Odluka o podjeli dionica br. 2363/14 koju je Skupština dioničara
donijela 26.09.2014. godine, u skladu sa zakonom objavljena je u
dnevnim novinama »Oslobođenje« dana, 30.09.2014. godine.
- Prvim Rješenjem odobrava se podjela 3.869 emitovanih
redovnih (običnih) dionica nominalne vrijednosti 1.300,00 KM u
19.345 redovnih (običnih) dionica nominalne vrijednosti 260,00
KM. Osnovni kapital ostao je isti u iznosu od 5.029.700,00 KM.
Dana, 07.11.2014. godine Sarajevska berza je obavještena da je
dana, 04.11.2014. godine zaprimljeno Rješenje Komisije za
vrijednosne papire FBiH, te da je Zahtjev za upis podjele dionica
podnijet Registru vrijednosnih papira u FBiH d.d. Sarajevo.
- Drugim Rješenjem odobrava se upis povećanja osnovnog
kapitala iz vlastitih sredstava u registru kod Komisije za
vrijednosne papire FBiH u iznosu od 1.547.600,00 KM
povećanjem nominalne vrijednosti dionice sa 260,00 KM na
340,00 KM po dionici, s tim da broj od 19.345 emitovanih
dionica ostaje nepromijenjen.
- potpis ovlaštene osobe odgovorne za potpunost i tačnost
informacija iz izvještaja
Direktor, Zlatan Filipović
- mjesto i datum podnošenja izvještaja i potpis osobe koja je
sačinila izvještaj
Sarajevo, 28.11.2014. godine,
Vesna Filipović-Ivanović
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
130 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content