close

Enter

Log in using OpenID

1419 - Application for a Visitor visa - Tourist stream

embedDownload
Application for a
Visitor visa – Tourist stream
Molba za posjetiteljsku
vizu – turistička potkategorija
Form
1419 CRO
CROATIAN
O ovom obrascu
Trajanje vize
Važno – Molimo pažljivo pročitajte ove informacije prije nego
što ispunite svoju molbu. Kad je završite, preporučujemo da si
sačuvate kopiju za vlastitu evidenciju.
Na sva relevantna pitanja u ovom obrascu treba odgovoriti i
priložiti sve tražene informacije. Ministarstvo za useljavanje i
zaštitu granica (ministarstvo) može Vašu molbu riješiti na
temelju informacija navedenih u Vašoj molbi.
Sve obrasce možete prenijeti s internet stranice ministarstva
www.immi.gov.au/allforms/
Ova viza najčešće dopušta boravak u Australiji od 3 do 6
mjeseci, iako se može odobriti i boravak do 12 mjeseci.
Međutim, rok trajanja vize se određuje od slučaja do slučaja, i
može biti kraći od razdoblja koje ste zatražili. Boravak dulji od
12 mjeseci se odobrava SAMO kad se radi o ‘postojanju
izvanrednih okolnosti’.
Viza se može izdati za jedan ili više ulazaka u navedenom
razdoblju. Ova viza obično dopušta ulazak u Australiju u roku
od 12 mjeseci od datuma izdavanja.
Tko treba koristiti ovaj obrazac?
Uvjeti za posjetiteljsku vizu za Australiju
Ovaj obrazac koristite za podnošenje molbe za posjetiteljsku
vizu – turistička potkategorija za posjet ili ostanak u
Australiji u turističke ili druge rekreacijske aktivnosti (odmor,
razgledavanje, zbog društvenih ili rekreacijskih razloga ili za
posjet rođacima ili prijateljima).
Ako namjeravate:
• posjetiti Australiju da biste posjetili članove obitelji, a imate
člana obitelji koji ima pravo i želi Vam biti sponzor, možete
ispuniti obrazac 1418 molbe za posjetiteljsku vizu –
potkategorija za sponzoriranog člana obitelji (1418
Application for a Visitor visa – Sponsored Family stream);
• posjetiti Australiju zbog liječenja, trebate ispuniti obrazac
48ME molbe za vizu zbog medicinskog liječenja (48ME
Application for a Medical Treatment visa);
• doći u Australiju u kraći poslovni posjet, trebate ispuniti
obrazac 1415 molbe za posjetiteljsku vizu – potkategorija za
posjet u poslovne svrhe (1415 Application for a Visitor visa –
Business Visitor stream);
• u Australiji studirati dulje od 3 mjeseca, trebate podnijeti
molbu za studentsku vizu. Molimo obratite se najbližem
australskom uredu za izdavanje viza ili uredu ministarstva,
za informacije o molbama za studentsku vizu, uključujući
ispravan obrazac molbe.
Svaki podnositelj molbe, uljučujući maloljetnu djecu, mora
podnijeti svoj obrazac. Morate odgovoriti na sva pitanjima u
svim dijelovma obrasca. Ako ne odgovorite iscrpno i točno na
bilo koje pitanje, molba može biti odbijena ili se viza naknadno
može poništiti.
Integritet molbe
Ministarstvo se zalaže za održavanje integriteta programa za
vize i državljanstvo. U odnosu na ovu molbu, ako Vi ili neki
član Vaše obitelji:
• podnesete, ili ste u ranijoj molbi podnijeli, lažne dokumente
ili navedete lažne ili zavaravajuće informacije (svjesno ili
ne); i/ili
• ne zadovoljite, ili u ranijoj molbi niste zadovoljili i uvjerili
ministra u svoj ili njihov identitet;
ova molba za vizu može biti odbijena, a Vi, te bilo koji članovi
Vaše obitelji možete na određeni rok izgubiti pravo da Vam se
odobri viza, kao što se navodi u zakonu o migracijama.
Ako se nakon izdavanja vize ustanovi da su dokumenti lažni ili
da su informacije netočne, viza se može naknadno poništiti.
Posjetitelji moraju biti voljni i sposobni da se, tijekom svog
boravka u Australiji, pridržavaju niže navedenih uvjeta.
Ukoliko niste voljni ili ne možete poštivati date uvjete, ne biste
trebali podnositi molbu za izdavanje vize. Ako se ne
pridržavate traženih uvjeta, viza Vam se može poništiti ili
možete biti kažnjeni na drugi način. Ako imate ikakvo pitanje
ili niste sigurni glede navedenih uvjeta, zatražite više
informacija od australskog ureda za vize ili ureda ministarstva
u Australiji.
Ako dobijete vizu, pažljivo provjerite detalje i uvjete u pismu
koje potvrđuje da ste dobili vizu.
Ako Vas nešto brine ili imate pitanja o uvjetima ili
ograničenjima, trebate se obratiti uredu koji Vam je izdao vizu.
Ne smijete pretpostavljati da se nešto u boravišnom statusu
može mijenjati dok boravite u Australiji.
Uvjeti vize
Na Vašu vizu se odnose sljedeći uvjeti:
Uvjet vize 8101
NE smijete raditi u Australiji.
Uvjet vize 8201
NE smijete studirati dulje od 3 mjeseca u Australiji.
Na Vašu vizu se mogu primijeniti sljedeći uvjeti:
Uvjet vize 8503
Zabrana produljivanja boravka.
Nakon obrade Vaše molbe, djelatnik zadužen za izdavanje vize
može na Vašu vizu primijeniti uvjet 8503. Uvjet 8503 (zabrana
produljivanja boravka) znači da, nakon ulaska u Australiju,
nositelj vize s ovim uvjetom neće imati pravo na izdavanje bilo
koje druge vrste vize, za vrijeme svog boravka u Australiji.
Ovaj uvjet na vizi znači da ne možete podnijeti molbu za
produljenje boravka u Australiji dulje od odobrenog razdoblja
boravka na toj vizi. Ukoliko u Australiju stižete zbog neke
određene priredbe ili prigode, vrlo je važno da svoj put
organizirate tako da sve što namjeravate stignete obaviti unutar
odobrenog razdoblja, jer nećete moći produljiti boravak u
Australiji.
Ako Vam se izda viza s uvjetom 8503, to će pisati u pismu koje
potvrđuje da ste dobili vizu, uz tekst 8503 - NO FURTHER
STAY (Zabrana produljivanja boravka).
© COMMONWEALTH OF AUSTRALIA, 2014
1419 CRO (Design date 12/14) - Page 1
Uvjet vize 8531
U Australiji NE smijete ostati nakon isteka vize.
Uvjet vize 8558
U Australiji NE smijete provesti više od 12 mjeseci tijekom
razdoblja od 18 mjeseci.
Pristojba za podnošenje molbe
Pogledajte Dio L – podaci o plaćanju (Part L – Payment details)
u ovom obrascu, kako biste izračunali i platili točan iznos.
Pogledajte www.immi.gov.au/fees-charges za kompletan i
važeći popis pristojbi i naplata.
Pristojbe i naplate se mogu u bilo kojem trenutku promijeniti i
to može povećati troškove za podnošenje molbe za vizu.
Općenito, revizija pristojbi za podnošenje molbe za vizu se
obavlja 1. srpnja svake godine, a tečaj koji se primjenjuje pri
obračunavanju plativog iznosa u stranim zemljama se ažurira
1. siječnja i 1. srpnja svake godine.
Ako ne platite puni iznos pristojbe za podnošenje molbe za
vizu, molba za vizu neće biti važeća.
Uplaćene pristojbe se uglavnom ne vraćaju, čak i ako je molba
povućena ili odbijena.
Metode plaćanja
Uz molbu morate priložiti potvrdu o uplati.
Molimo provjerite informacije u Načini podnošenja molbe kako
biste saznali kako i gdje trebate podnijeti molbu prije nego što
izaberete način plaćanja.
Opaska: Osobni i putnički čekovi se ne primaju.
U Australiji
Uplatu možete obaviti putem kreditne kartice, zadužne kartice,
bankovnog čeka ili poštanskom uplatnicom plativom
Ministarstvu za useljavanje i zaštitu granica. Zadužna kartica i
kreditna kartica su najpoželjnije metode plaćanja.
• Preko partnera pružatelja usluga (Service Delivery Partner –
SDP). SDP u nekim zemljama pruža usluge podnošenja
molbi za vize u ime ministarstva. Za više informacija, ili da
biste provjerili postoji li SDP u Vašoj zemlji, molimo
posjetiti Contact Us dio na internet stranici ministarstva
www.immi.gov.au/contacts/overseas/
Možete organizirati da Vam neka druga osoba pomogne oko
ispunjavanja ovog obrasca molbe, ali Vi ga morate potpisati.
Ako Vam oko ispunjavanja molbe netko pomaže, trebate
potpisati izjavu samo ako su informacije u molbi istinite i
točne.
Popratna dokumentacija i dodatne informacije
Dio M – Popis za provjeru (Part M – Application checklist) na
stranici 17 sadržava informacije o popratnoj dokumentaciji.
Ako molbu predajete u inozemstvu, trebate provjeriti i internet
stranicu najbližeg australskog ureda za vize
www.immi.gov.au/contacts/overseas/
Pokroviteljstvo rođaka koji na to ima pravo
Ministarstvo može zatražiti da svoju molbu potkrijepite
pokroviteljem koji na to ima pravo i uplatite polog kao dio
postupka obrade molbe.
Produljavanje boravka u Australiji
Ako tijekom boravka u Australiji podnosite molbu za novu
vizu ili produljavanje vize, molbu za novu vizu morate
podnijeti prije nego što Vam istekne važeća viza. Najbolje je da
molbu za novu posjetiteljsku vizu podnesete oko 2 tjedna prije
isteka važeće vize. Molimo imajte na umu da izdavanje nove
vize poništava svaku drugu vizu i prava koja uz nju imate. Ako,
na primjer, u važećoj vizi imate pravo na rad ili službeno
studiranje, ta prava će prestati kad se izda posjetiteljska viza.
Zdravstveni uvjeti
Izvan Australije
Prije obavljanja uplate izvan Australije, molimo da s
australskim uredom za vize kojem namjeravate podnijeti
molbu, provjerite koje metode plaćanja i koju valutu oni
prihvaćaju i na koga treba nasloviti uplatu.
Informacije gdje možete predati molbu izvan Australije možete
naći i na internet stranici ministarstva
www.immi.gov.au/contacts/overseas/
Svi podnositelji molbe moraju ispuniti australske uvjete za
provjeru zdravlja. Može se zatražiti da obavite rendgensko
snimanje pluća i liječnički pregled, kako biste ispunili kriterije
za izdavanja vize podklase 600.
Molimo pridržavajte se svih uputa koje Vam da djelatnik koji
obrađuje Vašu molbu, u svezi liječničkog pregleda ili
rendgenskog snimanja.
Dodatne informacije za ispunjavanje zdravstvenih uvjeta za
ulazak u Australiju možete naći na internet stranici
ministarstva www.immi.gov.au/allforms/healthrequirements/health-exam.htm
Načini podnošenja molbe
Uvjet za zdravstveno osiguranje
Vi, ili Vaš predstavnik, možete svoju molbu, pristojbu za molbu
za izdavanje vize, te pripadajuću dokumentaciju, podnijeti na
sljedeća 3 načina:
• Elektronski preko interneta ako na to imate pravo. Možete
provjeriti da li imate pravo ako posjetite internet stranicu
ministarstva www.immi.gov.au/visas/visitor-visa/600
• Osobno ili poštom najbližem australskom uredu za vize ili
uredu ministarstva. Ako molbu predajete osobno, možda
morate zakazati termin. Da biste provjerili treba li zakazati
vrijeme, posjetite internet stranicu ministarstva
www.immi.gov.au/contacts/offices.htm ili
1419 CRO (Design date 12/14) - Page 2
Liječenje u Australiji može biti vrlo skupo. Preporučuje se da
za razdoblje Vašeg boravka u Australiji izvadite policu
zdravstvenog osiguranja. Nećete imati pravo na australsko
državno zdravstveno osiguranje, osim ako se na Vas odnosi
sporazum o uzajamnom zdravstvenom osiguranju.
Ako tražite dugoročnu posjetiteljsku vizu – turistički boravak ili ste
stariji od 75 godina
Može se tražiti da uz svoju molbu priložite evidenciju da imate
zdravstveno osiguranje za razdoblje boravka u Australiji. Više
informacija o zdravstvenom osiguranju možete naći na
internet stranici ministarstva www.immi.gov.au/visitors/
© COMMONWEALTH OF AUSTRALIA, 2014
Cjepiva
Pomoć oko useljavanja
Ako tijekom svog posjeta Australiji namjeravate upisati djecu u
australsku školu ili dječji vrtić (jaslice ili predškolski odgoj),
preporučujemo da ponesete potvrde o cijepljenju svog djeteta.
Pri upisu se može zatražiti potvrda o cijepljenju.
Preporučuje se cijepljenje protiv dječje paralize, tetanusa,
ospica, zaušnjaka, rubeole, difterije, pertusisa (hripavca),
hemofilične gripe tipa Hib i hepatitisa B.
Opaska: Cijepljenje protiv rubeole se preporučuje i ženama u
godinama sposobnim za rađanje.
Osoba Vam pomaže oko poslova useljavanja ako primjenjuje,
ili tvrdi da primjenjuje, svoje znanje ili iskustvo u postupcima
oko useljavanja, kako bi Vam pomogla oko podnošenja molbe
za vizu, zahtjeva za odluku ministra, žalbe na odluku o
poništavanju vize, te u svezi pokroviteljstva ili
opunomoćavanja.
U Australiji, oko poslova useljavanja netko zakonski smije
pomagati samo ako je registrirani agent za poslove useljavanja
ili agent s izuzećem za registriranje. Samo registrirani agenti za
poslove useljavanja imaju pravo primati honorar ili nagradu za
pomoć oko pitanja useljavanja.
Ako Vam oko useljavanja pomaže neregistrirana osoba u
Australiji, koja nema izuzeće za registraciju, ta osoba time čini
zakonski prekršaj i može biti pravno kažnjena.
Pokrovitelji podnositelja molbe za posjetiteljske vize –
potkategorija sponzoriranog člana obitelji (Visitor visas –
Sponsored Family stream) su oslobođeni uvjeta da trebaju
biti registirani kao agent za poslove useljavanja, kako bi
pomogli oko molbe za posjetiteljsku vizu – potkategorija
sponzoriranog člana obitelji (Visitor visas – Sponsored
Family stream).
Informacije o putovnici
Od većine podnositelja molbe se traži da imaju važeću
putovnicu, prije nego što im se izda viza. Preporučuje se da
putovnica vrijedi još najmanje 6 mjeseci.
Ako nakon dobivanja vize promijenite putovnicu, morate
obavijestiti najbliži australski ured za vize ili ured ministarstva.
Ako nam ne dostavite podatke o novoj ili dodatnoj
putovnici s kojom ćete putovati u Australiju, u zračnoj luci
možete biti dulje zadržani i možda nećete smjeti ući u
zrakoplov.
Adresa stanovanja
Morate navesti adresu na kojoj namjeravate stanovati tijekom
razdoblja dok se Vaša molba obrađuje. Ako ne navedete adresu
stanovanja, Vaša molba neće biti važeća. Poštanski pretinac se
neće prihvatiti kao Vaša adresa stanovanja.
Promjena adrese
Ako, dok se Vaša molba obrađuje, adresu stanovanja
promijenite na dulje od 14 dana, ministarstvu morate javiti
svoju novu adresu i koliko ćete dugo na njoj ostati.
Ministarstvo će korespondenciju o Vašoj molbi slati na
najnoviju adresu koju ste naveli za primanje pošte.
Modificirani podaci o stopi ne vraćanja
Modificirani podaci o stopi ne vraćanja (Modified Non-Return
Rate – MNRR) je izračunavanje koliko ljudi stiže na
posjetitljsku vizu, ali ne otputuju natrag prije isteka vize,
izuzimajući one koji u Australiji dobiju vizu za osobe sa
stručnim kvalifikacijama, posjetitelje ili studente.
MNRR se koristi kao indikator koliko se posjetitelja pridržava
uvjeta vize, a djelatnici koji obrađuju molbu to mogu uzeti u
obzir pri procjenjivanju koji stupanj provjere treba primijeniti
na Vašu molbu.
Ako ste u zemlji s visokom MNRR stopom, u Vašem je interesu
da priložite dodatnu dokumentaciju, navedenu na stranici 18,
i time potkrijepite svoju molbu.
MNRR podatke možete naći na
www.immi.gov.au/media/statistics/visitor.htm
Agenti za poslove useljavanja u Australiji
Agenti za poslove useljavanja u Australiji moraju biti
registrirani kod Ureda za registriranje agenata za poslove
useljavanja (Office of the MARA), osim ako imaju izuzeće od
registriranja.
Agenti za poslove useljavanja izvan Australije
Agenti za poslove useljavanja koji posluju izvan Australije ne
moraju biti registrirani. Ministarstvo nekim agentima u
inozemstvu može dodijeliti ID broj. Taj broj ne znači da je taj
agent registriran.
Opaska: Neki od australskih registriranih agenata za poslove
useljavanja posluju u inozemstvu.
Informacije o agentu za poslove useljavanja
Agent za poslove useljavanja je osoba koja Vam može:
• reći koja bi Vam vrsta vize najbolje odgovarala;
• reći koje dokumente trebate podnijeti uz svoju molbu;
• pomoći oko ispunjavanja i predaje molbe; i
• u Vaše ime komunicirati s ministarstvom.
Ako imenujete agenta za poslove useljavanja, ministarstvo
pretpostavlja da će Vaš agent biti Vaš opunomoćeni primatelj,
osim ako navedete drugačije.
Vaš agent za poslove useljavanja će biti osoba s kojom će
ministarstvo razgovarati o Vašoj molbi i od koje će po potrebi
tražiti daljnje informacije.
Ne morate uposliti agenta za poslove useljavanja. Međutim,
ako imate takvog agenta, ministarstvo preporučuje da uposlite
registriranog agenta za useljavanje. Registrirani agenti se
moraju pridržavati Etičkog kodeksa za agente u poslovima
useljavanja, po kojem moraju djelovati profesionalno i u okviru
zakona se zalagati za interese svog klijenta.
Informacije o agentima za poslove useljavanja, uključujući
popis registriranih agenata, možete naći na Internet stranici
MARA Ureda na www.mara.gov.au
Informacije o agentima za poslove useljavanja možete naći i na
Internet stranici ministarstva www.immi.gov.au
© COMMONWEALTH OF AUSTRALIA, 2014
1419 CRO (Design date 12/14) - Page 3
Osobe s izuzećem
Sljedeće osobe ne moraju biti registrirani agenti za poslove
useljavanja da bi pomagale oko useljavanja, ali svoje usluge ne
smiju naplaćivati:
• član uže obitelji (supružnik, de facto partner, dijete, roditelj,
brat ili sestra);
• saborski zastupnik ili njihovo osoblje;
• dužnosnik čiji poslovi uključuju pomoć oko poslova
useljavanja (npr. pružatelj usluga u sklopu besplatne pravne
pomoći – Legal Aid);
• član inozemnog predstavništva, poslanstva ili međunarodne
organizacije.
Imenovanje agenta za poslove useljavanja/osobe s izuzećem
Za imenovanje agenta za poslove useljavanja/osobe s izuzećem,
morate ispuniti Dio K – Punomoć drugoj osobi za primanje
pošte (Part K – Options for receiving written communications).
Vaš agent za poslove useljavanja/osoba s izuzećem mora
ispuniti obrazac 956 Informacije agenta za poslove useljavanja/
osobe s izuzećem koja pomaže oko pitanja useljavanja (956
Advice by a migration agent/exempt person of providing
immigration assistance).
Obrazac 956 možete prenijeti s Internet stranice ministarstva
www.immi.gov.au/allforms/
Opcije za primanje pošte
Ako ne imenujete agenta za poslove useljavanja/osobu s
izuzećem, ipak možete ovlastiti neku drugu osobu, napismeno,
da u Vaše ime prima poštu. To se zove ovlašteni primatelj.
Ovlašteni primatelj informacija
Sve pismene komunikacije u svezi Vaše molbe će se poslati
Vašem ovlaštenom primatelju, osim ako navedete da
informacije o zdravlju i/ili karakteru šaljemo direktno Vama.
Ministarstvo će komunicirati s posljednjim imenovanim
ovlaštenim primateljem kojeg ste naveli, jer za svaku molbu
uvijek možete imati samo jednog ovlaštenog primatelja.
Smatrat će se da ste primili sve dokumente poslane toj osobi,
kao da su bili poslani Vama.
Za imenovanje ovlaštenog primatelja trebate ispuniti:
• Dio K – Punomoć drugoj osobi za primanje pošte
(Part K – Options for receiving written communications), i
• obrazac 956A Imenovanje ili povlačenje ovlaštenog primatelja
(956A Appointment or withdrawal of an authorised
recipient).
Opaska: Agenti za poslove useljavanja/osobe s izuzećem ne
trebaju ispuniti obrazac 956A.
Obrazac 956A možete prenijeti s Internet stranice ministarstva
www.immi.gov.au/allforms/
Pristanak na komuniciranje elektronskim putem
Ministarstvo s Vama može komunicirati na niz načina. Ali
elektronski načini, kao što je telefaks ili email, će se primijeniti
samo ako navedete svoj pristanak da komunikacije primate tim
putem.
Tijekom obrađivanja Vaše molbe, ministarstvo Vas možda
mora kontaktirati u svezi senzitivnih pitanja, kao na primjer, u
svezi zdravlja, policijskih provjera, financijskog stanja te
osobnih veza. Elektronske komunikacije, osim ako imaju
odgovarajuće osiguranje, nisu sigurne i druge osobe ih mogu
vidjeti ili se umiješati.
Ako pristanete da ministarstvo s Vama komunicira
elektronskim putem, ministarstvo će informacije koje navedete
upotrijebiti samo u svrhu za koju ste ih dali, osim ako postoji
zakonska obveza ili potreba da ih se primijeni u druge svrhe, ili
ako ste pristali da se daju u druge svrhe. Neće ih se uključiti ni
na kakav popis adresa.
Australska Vlada ne snosi odgovornost za sigurnost ili
integritet bilo kojih informacija poslanih ministarstvu preko
Interneta ili drugim elektronskim putem.
Ako ovlastite neku drugu osobu da u Vaše ime prima
dokumente i ta osoba želi kontaktiranje elektronskim putem, ta
osoba mora potpisati obrazac 956 ili 956A, čime daje svoj
pristanak na tu vrstu komuniciranja.
Opaska: Elektronsko komuniciranje je najbrži raspoloživi
način komuniciranja, pa ministarstvo najradije komunicira
elektronskim putem, jer se time molbe najbrže obrađuju.
Važne informacije o zaštiti privatnosti
Vaši osobni podaci zaštićeni su zakonom, uključujući i Zakon o
zaštiti osobnih podataka (Privacy Act) iz 1988. godine. Važne
informacije o prikupljanju, primjeni i ustupanju Vaših osobnih
podataka (drugim agencijama i trećim stranama, uključujući u
inozemstvu), uključujući senzitivne informacije, je sadržano u
obrascu 1442i Privacy notice. Obrazac 1442i možete prenijeti s
Internet stranice ministarstva www.immi.gov.au/allforms/ ili
dobiti u uredima ministarstva. Prije ispunjavanja ovog obrasca,
svakako morate pročitati i razumjeti obrazac 1442i.
Ako Vaša potkategorija vize nalaže pokroviteljstvo, rezultat
Vaše molbe se može priopćiti osobama/organizacijama koje su
podnijele obrazac za pokroviteljstvo za Vašu molbu.
Naslovnica www.immi.gov.au
Služba za opće Da biste razgovarali s operaterom, nazovite 131 881
informacije tijekom radnog vremena u Australiji (izvan radnog
vremena ćete čuti snimljene informacije). Ako se
nalazite izvan Australije, obratite se najbližem
australskom poslanstvu.
Molimo sačuvajte ove informativne stranice za ubuduće
1419 CRO (Design date 12/14) - Page 4
© COMMONWEALTH OF AUSTRALIA, 2014
Application for a
Visitor visa – Tourist stream
Molba za posjetiteljsku
vizu – turistička potkategorija
Please use a pen, and write neatly in English using BLOCK LETTERS.
Tick where applicable
FOTOGRAFIJA
Indicate if you are applying outside Australia or in Australia:
Molimo priložite svoju
skorašnju fotografiju
veličine za putovnicu.
Označite predajete li molbu izvan Australije ili u Australiji:
Go to Question 2
Prijeđite na pitanje 2
Izvan Australije
Go to Question 5
In Australia
Prijeđite na pitanje 5
U Australiji
Applicants in Australia
Podnositelji molbe u Australiji
Applicants outside Australia
Molbe predane izvan Australije
2
5
When do you wish to visit Australia?
Kada želite posjetiti Australiju?
Date
from
Datum
DAY
MONTH
YEAR
DAN
MJESEC
GODINA
Specify the date you wish
to extend your stay to
DAY
MONTH
YEAR
DAN
MJESEC
GODINA
Navedite datum do kojeg želite produljiti
boravak
6
od
Provide detailed reasons for requesting this further stay
Navedite detaljne razloge zašto tražite produljeni boravak
to
do
3
CROATIAN
Please attach a recent
passport size
photograph of yourself.
Kvačicom označite odgovor 3
Outside Australia
1419 CRO
PHOTOGRAPH
3
Molimo upotrijebite kemijsku olovku i pišite čitljivo, na engleskom,
ŠTAMPANIM SLOVIMA.
1
Form
How long do you wish to stay in Australia?
Koliko dugo želite ostati u Australiji?
Up to 3 months
Do 3 mjeseca
Up to 6 months
Do 6 mjeseci
Up to 12 months
Do 12 mjeseci
Note: The stay period granted may be less than the period requested.
You should check the terms of any visa granted.
Opaska: Odobreni rok boravka može biti kraći od traženog razdoblja. Trebate
provjeriti uvjete izdane vize.
4
Do you intend to enter Australia on more than one occasion?
Namjeravate li ulaziti u Australiju više od jedanput?
No
Go to Question 7
Yes
Give details
Ne
Da
Prijeđite na pitanje 7
Navedite pojedinosti
Go to Question 7
Prijeđite na pitanje 7
© COMMONWEALTH OF AUSTRALIA, 2014
1419 CRO (Design date 12/14) - Page 5
10 Are you or have you been known by any other name?
Part A – Your details
Dio A – Osobni podaci
7
(including name at birth, previous married names, aliases)
Give the following details exactly as they appear in your passport
Make sure your passport is valid for the period of stay you are applying for.
Navedite sljedeće pojedinosti točno onako kako su upisane u Vašoj putovnici
Provjerite da Vam putovnica vrijedi za razdoblje boravka za koje podnosite molbu.
Jeste li sada ili ste ranije bili poznati pod bilo kojim drugim imenom i prezimenom?
(uključujući ime kod rođenja, ranije vjenčano ime, pseudonime)
No
Ne
Yes
Give details
Da
Navedite pojedinosti
Family name
Prezime
Given names
Ime
11 Do you currently hold an Australian visa?
Imate li važeću australsku vizu?
Sex
Male
Female
Spol
Muško
Žensko
Date of birth
DAY
MONTH
YEAR
DAN
MJESEC
GODINA
No
Ne
Yes
Datum rođenja
Da
Passport number
Broj putovnice
Jeste li predali molbu za Roditeljsku vizu (potkategorija 103) (Parent (subclass 103)?
Zemlja izdavanja
putovnice
No
Ne
Nationality of
passport holder
Yes
Da
Nacionalnost vlasnika
putovnice
DAY
MONTH
YEAR
DAN
MJESEC
GODINA
Please provide your queue date
GODINA
Molimo navedite datum
No
Ne
Place of issue/
issuing authority
Yes
Da
Mjesto izdavanja/
uprava za izdavanja
Note: If this visa application is approved, the Australian
visa associated with your ABTC will cease.
Opaska: Ako Vam se ova molba za vizu odobri, australska viza
povezana s Vašom ABTC će biti poništena.
14 Are you a citizen of any other country?
Place of birth
Jeste li državljanin bilo koje druge zemlje?
Mjesto rođenja
No
Town/city
Ne
Mjesto/grad
Yes
State/province
Da
Država/
provincija
List countries
Navedite zemlje
Country
Država
15 Do you have other current passports?
Relationship status
Imate li druge važeće putovnice?
Veza
Separated
Oženjen/udata
Rastavljen/a
Engaged
Divorced
Zaručen/zaručena
Razveden/a
De facto
Widowed
U de facto vezi
Udovac/udovica
Never married or
been in a de facto
relationship
Nikada vjenčan/a
niti u de facto
zajednici
No
Ne
Yes
Da
Give details
Navedite pojedinosti
Passport number
Broj putovnice
Country of passport
Zemlja izdavanja
putovnice
1419 CRO (Design date 12/14) - Page 6
YEAR
MJESEC
Imate li, ili ste predali molbu za, APEC iskaznicu za poslovno putovanje (APEC
Business Travel Card – ABTC)?
Datum isteka roka
valjanosti
Married
MONTH
Card (ABTC)?
Date of expiry
9
DAY
DAN
13 Do you currently hold, or have you applied for, an APEC Business Travel
Datum izdavanja
8
Opaska: Ako Vam se ova molba za vizu odobri, Vaša sadašnja
viza time može biti poništena.
12 Have you applied for a Parent (subclass 103) visa?
Country of passport
Date of issue
Note: If this visa application is approved, your current visa
may cease.
© COMMONWEALTH OF AUSTRALIA, 2014
16 Do you hold an identity card or identity number issued to you by your
government (eg. National identity card) (if applicable)?
Note: If you are the holder of multiple identity numbers because you
are a citizen of more than one country, you need to enter the identity
number on the card from the country that you live in.
20 Your current residential address
Note: A street address is required as a post office box address cannot
be accepted.
Vaša sadašnja adresa stanovanja
Opaska: Traži se ulična adresa, jer se broj poštanskog pretinca ne prihvaća.
Imate li osobnu iskaznicu ili identifikacijski broj koji ste dobili od Vlade u svojoj
zemlji (npr. Nacionalnu osobnu iskaznicu) (ako se ovo odnosi na Vas)?
Opaska: Ako imate više osobnih matičnih brojeva, jer imate državljanstvo za
više od jedne zemlje, trebate navesti jedinstveni identifikacijski broj na
iskaznici zemlje u kojoj živite.
POSTCODE
POŠTANSKI BROJ
No
Country
Ne
Zemlja
Yes
Give details
Da
Navedite pojedinosti
21 Address for correspondence
(If the same as your residential address, write ‘AS ABOVE’)
Family name
Adresa za primanje korespondencije
(Ako je ista kao Vaša adresa stanovanja, upišite ‘KAO GORE’ (‘AS ABOVE’)
Prezime
Given names
Ime
Type of document
Vrsta dokumenta
POSTCODE
Identity number
POŠTANSKI BROJ
Identifikacijski broj
Country
Zemlja
Country of issue
Zemlja izdavanja
22 Contact telephone numbers
17 In what country are you currently located?
Telefonski brojevi za kontakt
U kojoj se zemlji sada nalazite?
COUNTRY CODE
POZIVNI BROJ ZA
DRŽAVU
Home
Kuća
18 What is your legal status in your current location?
Office
Posao
Koji Vam je pravni status u zemlji u kojoj se sada nalazite?
AREA CODE
NUMBER
POZIVNI BROJ ZA
PODRUČJE
BROJ
(           
) (           
)
(           
) (           
)
Mobile/cell
Citizen
Mobitel
Državljanin
Permanent resident
Stalni stanovnik
23 Do you agree to the department communicating with you by email
and/or fax?
Visitor
Posjetitelj
This may include receiving notification of the outcome of this application.
Student
Note: We can communicate about this application more quickly using
email and/or fax.
Student
Work visa
Pristajete li da ministarstvo s Vama komunicira preko elektronske pošte i/ili
telefaksa?
To može uključiti slanje obavijesti o rezultatu ove molbe.
Opaska: O ovoj molbi možemo brže komunicirati putem elektronske pošte i/
ili telefaksa.
Na radnoj vizi
No legal status
Bez pravnog statusa
Other
Drugo
Give details
Navedite pojedinosti
No
Ne
19 What is the purpose of your stay in your current location and what is
Yes
Give details
your visa status?
Da
Navedite pojedinosti
Koja je svrha Vašeg boravka u zemlji u kojoj se nalazite i koju vizu imate?
Email address
Email adresa
COUNTRY CODE
Fax number
Broj telefaksa
© COMMONWEALTH OF AUSTRALIA, 2014
POZIVNI BROJ ZA
DRŽAVU
(           
AREA CODE
NUMBER
POZIVNI BROJ ZA
PODRUČJE
) (           
BROJ
)
1419 CRO (Design date 12/14) - Page 7
Part B – Family travelling to Australia with you
Dio B – Članovi obitelji koji s Vama putujuu Australiju
24 Are you travelling to, or are you currently in, Australia with any family members?
Putujete li u Australiju, ili ste sada u Australiji, zajedno s nekim članovima obitelji?
No
Ne
Yes
Da
Give details of each family member
Make sure all the applications are lodged at the same time.
Navedite podatke o svakom članu obitelji
Pobrinite se da se sve molbe predaju istodobno.
Full name
Relationship to you
Puno ime
Srodstvo ili veza s Vama
Name of sponsor (if applicable)
Ime i prezime pokrovitelja (ako se to odnosi na Vas)
If insufficient space, give details at Part O
Ako nemate dovoljno prostora, upišite te podatke u Dio O
Part C – Family NOT travelling to Australia with you
Dio C – Članovi obitelji koji s Vama NE putuju u Australiju
25 Do you have a partner, any children, or fiancé who will NOT be travelling, or has NOT travelled, to Australia with you?
Imate li partnera, neko dijete, zaručnika/zaručnicu koji s Vama NEĆE putovati, ili NISU s Vama doputovali u Australiju?
No
Ne
Yes
Give details
Da
Navedite pojedinosti
Date of birth
Full name
Puno ime
Datum rođenja
DAY
MONTH
DAN
YEAR
MJESEC
GODINA
/
/
/
/
/
/
/
/
Relationship to you
Srodstvo ili veza s Vama
If insufficient space, give details at Part O
Ako nemate dovoljno prostora, upišite te podatke u Dio O
1419 CRO (Design date 12/14) - Page 8
© COMMONWEALTH OF AUSTRALIA, 2014
Their address while you are in Australia
Njihova adresa dok Vi boravite u Australiji
Part D – Details of your visit to Australia
Dio D – podaci o Vašoj posjeti Australiji
26 Is it likely you will be travelling from Australia to any other country (eg. New Zealand, Singapore, Papua New Guinea) and back to Australia?
Postoji li mogućnost da biste iz Australije otputovali u bilo koju drugu zemlju (npr Novi Zeland, Singapore, Papua New Guinea) i natrag u Australiju?
No
Ne
Yes
Da
Attach itinerary details
Priložite pojedinosti o putovanju
27 Do you have any relatives in Australia?
Imate li ikakve rodbine u Australiji?
No
Ne
Yes
Give details
Da
Navedite pojedinosti
Date of birth
Datum rođenja
Full name
Puno ime
DAY
MONTH
YEAR
DAN
MJESEC
GODINA
/
/
/
/
/
/
/
/
Relationship
to you
Srodstvo ili veza s
Vama
Address
Adresa
Citizen or permanent
resident of Australia
Državljanin ili stalni
stanovnik Australije
No
Yes
No
Yes
No
Yes
No
Yes
Ne
Ne
Ne
Ne
Da
Da
Da
Da
If insufficient space, give details at Part O
Ako nemate dovoljno prostora, upišite te podatke u Dio O
28 Do you have any friends or contacts in Australia?
Imate li ikakvih prijatelja ili kontakt osoba u Australiji?
No
Ne
Yes
Give details
Da
Navedite pojedinosti
Date of birth
Datum rođenja
Full name
Puno ime
DAY
MONTH
YEAR
DAN
MJESEC
GODINA
/
/
/
/
/
/
/
/
Relationship
to you
Srodstvo ili veza s
Vama
Address
Adresa
Citizen or permanent
resident of Australia
Državljanin ili stalni
stanovnik Australije
No
Yes
No
Yes
No
Yes
No
Yes
Ne
Ne
Ne
Ne
Da
Da
Da
Da
If insufficient space, give details at Part O
Ako nemate dovoljno prostora, upišite te podatke u Dio O
© COMMONWEALTH OF AUSTRALIA, 2014
1419 CRO (Design date 12/14) - Page 9
29 Why do you want to visit Australia?
Include details of any dates that are of special significance to your visit.
Zašto želite posjetiti Australiju?
Uključite pojedinosti o datumima koji su posebno važni za Vaš posjet.
Part E – Health details
Dio E – Podaci o zdravlju
31 In the last 5 years, have you visited or lived outside your country of
passport for more than 3 consecutive months?
Do not include time spent in Australia.
U posljednjih 5 godina, jeste li posjetili ili živjeli izvan svoje zemlje čiju
putovnicu imate, dulje od 3 uzastopna mjeseca?
Nemojte uključiti vrijeme provedeno u Australiji.
No
Ne
Yes
Give details
Da
Navedite pojedinosti
1. Country(s)
Zemlja/e
Date
from
Datum
DAY
MONTH
YEAR
DAN
MJESEC
GODINA
od
to
do
If insufficient space, give details at Part O
Ako nemate dovoljno prostora, upišite te podatke u Dio O
2. Country(s)
Zemlja/e
30 Do you intend to do a course of study while in Australia?
Namjeravate li, tijekom svog boravka u Australiji, pohađati neki tečaj?
Date
No
from
Datum
Ne
Yes
Give details
Da
Navedite pojedinosti
Name of the
course
MONTH
YEAR
MJESEC
GODINA
DAY
MONTH
YEAR
DAN
MJESEC
GODINA
od
to
do
3. Country(s)
Zemlja/e
Naziv tečaja
Name of the
institution
Date
Datum
Naziv obrazovne
ustanove
from
od
to
do
How long will the course last?
Koliko dugo će trajati tečaj?
DAY
DAN
If insufficient space, give details at Part O
Ako nemate dovoljno prostora, upišite te podatke u Dio O
32 Do you intend to enter a hospital or health care facility (including
nursing homes) while in Australia?
Namjeravate li se liječiti u bolnici ili nekoj zdravstvenoj ustanovi (uključujući
staračke domove) tijekom boravka u Australiji?
No
Ne
1419 CRO (Design date 12/14) - Page 10
Yes
Give details
Da
Navedite pojedinosti
© COMMONWEALTH OF AUSTRALIA, 2014
33 Do you intend to work as, or study to be, a doctor, dentist, nurse or
No
paramedic during your stay in Australia?
Ne
Namjerate li raditi, ili studirati za zvanje liječnika, zubara, medicinske sestre
ili bolničara, tijekom svog boravka u Australiji?
Yes
Give details
Da
Navedite pojedinosti
No
Ne
Yes
Give details
Da
Navedite pojedinosti
36 Do you require assistance with mobility or care due to a medical
condition?
Trebate li pomoć oko kretanja ili njegu zbog neke bolesti?
No
34 Have you:
Ne
• ever had, or currently have, tuberculosis?
• been in close contact with a family member that has active
tuberculosis?
• ever had a chest x-ray which showed an abnormality?
Yes
Give details
Da
Navedite pojedinosti
Jeste li:
• ikada imali, ili trenutačno imate, tuberkulozu?
• bili u bliskom kontaktu s članom obitelji koji ima aktivnu tuberkulozu?
• je li na Vašim rendgenskim snimkama pluća ikada otkrivena neka
anomalija?
37 Have you undertaken a health examination for an Australian visa in
No
the last 12 months?
Ne
Yes
Give details
Da
Navedite pojedinosti
Jeste li u posljednjih 12 mjeseci imali liječnički pregled za izdavanje
australske vize?
No
Ne
Yes
Give details (including HAP ID if available)
Da
Navedite pojedinosti (uključujući HAP ID ako postoji)
35 During your proposed visit to Australia, do you expect to incur medical
costs, or require treatment or medical follow up for:
• blood disorder;
•cancer;
• heart disease;
•hepatitis B or C and/or
liver disease;
•HIV infection, including
AIDS;
•kidney disease, including dialysis;
• mental illness;
•pregnancy;
•respiratory disease that has required hospital admission or
oxygen therapy
•other?
Tijekom svog traženog posjeta Australiji, očekujete li da ćete imati liječničke
troškove ili trebati liječenje ili medicinske kontrole za:
• poremećaj krvne slike;
• rak;
• srčane bolesti;
• hepatitis B ili C i/ili bolest
jetre;
• infekciju HIV virusom,
uključujući SIDU;
• bolest bubrega, uključujući dijalizu;
• poremećaj mentalnog zdravlja;
• trudnoću;
• bolest dišnih puteva zbog koje ste
primali bolničko liječenje ili terapiju
kisikom;
• drugo?
Note: If you are applying for a long stay Visitor visa or are 75 years
or over, you will be asked to undergo a health assessment and may
be asked to show that you have medical insurance to cover your
intended stay in Australia. Please contact your nearest office of the
department for further advice before lodging your application. If
additional medical consultations are required, a decision on your visa
application will be delayed.
Opaska: Ako podnosite molbu za posjetiteljsku vizu za dugoročni boravak
ili imate preko 75 godina, bit će potrebno da obavite liječnički pregled i
može se tražiti dokaz da imate zdravstveno osiguranje koje Vas pokriva
tijekom namjeravanog boravka u Australiji. Molimo da prije predavanja
molbe kontaktirate najbliži ured ministarsva, za daljnje informacije. Ako su
potrebne daljnje liječničke konzultacije, rješavanje Vaše molbe za vizu će se
odgoditi.
© COMMONWEALTH OF AUSTRALIA, 2014
1419 CRO (Design date 12/14) - Page 11
Part F – Character details
Dio F – Podaci o karakteru
38 Have you ever:
• been associated with a person, group or
organisation that has been/is involved in
criminal conduct?
Jeste li ikada:
• been charged with any offence that is
currently awaiting legal action?
• b ili optuženi za bilo koji prekršaj za koji se sada
čeka zakonski postupak?
• been convicted of an offence in any country
(including any conviction which is now
removed from official records)?
• b ili osuđeni za bilo koji prekršaj u bilo kojoj
zemlji (uključujući presude koje su sada
uklonjene iz službene evidencije)?
• been the subject of an arrest warrant or
Interpol notice?
• protiv sebe imali nalog za uhićenje ili potjernicu
Interpola?
• been found guilty of a sexually based
offence involving a child (including where
no conviction was recorded)?
No
Yes
Ne
Da
• b ili povezani s osobom, grupom ili
organizacijom koja je bila/sad je povezana s
kaznenim postupcima?
No
Yes
Ne
Da
• been associated with an organisation
engaged in violence or engaged in acts of
violence (including war, insurgency, freedom
fighting, terrorism, protest) either overseas or
in Australia?
No
Yes
• b ili povezani s organizacijom koja je povezana s
nasiljem ili počinjava nasilje (uključujući rat,
pobunu, borbu za slobodu, terorizam, protest) u
stranoj zemlji ili u Australiji?
Ne
Da
• served in a military force, police force, state
sponsored/private militia or intelligence
agency (including secret police)?
• s lužili u vojsci, policiji, državno sponzoriranoj/
privatnoj miliciji ili sigurnosnoj agenciji
(uključujući tajnu policiju)?
No
Yes
• bili osuđeni za seksualni prekršaj protiv djeteta
(uključujući prekršaje koji nisu uvedeni u
službenu evidenciju)?
Ne
Da
• been named on a sex offender register?
No
Yes
• bili imenovani na popisu seksualnih napadača?
Ne
Da
• p rošli ikakvu vojnu/paravojnu obuku, obuku u
rukovanju oružjem/eksplozivima, ili obuku
izrade kemijskih/bioloških proizvoda?
Yes
• been involved in people smuggling or people
trafficking offences?
• been acquitted of any offence on the grounds
of unsoundness of mind or insanity?
No
• b ili oslobođeni optužbe na temelju umne
poremećenosti ili ludila?
Ne
• been found by a court not fit to plead?
No
Yes
Ne
Da
• bili sudski proglašeni nesposobnim za
izjašnjavanje?
• been directly or indirectly involved in, or
associated with, activities which would
represent a risk to national security in
Australia or any other country?
No
• bili optuženi ili osuđeni za: genocid, ratne
zločine, zločine protiv čovječnosti, mučenje,
ropstvo, ili bilo koji drugi zločin koji se smatra
teškim međunarodnim problemom?
1419 CRO (Design date 12/14) - Page 12
Yes
Da
• b ili uključeni u prekršaje krijumčarenja ili
trgovanja ljudima?
• been removed, deported or excluded from
any country (including Australia)?
• overstayed a visa in any country (including
Australia)?
• p rekoračili rok vize za ostanak u bilo kojoj
zemlji (uključujući Australiju)?
• had any outstanding debts to the Australian
Government or any public authority in
Australia?
No
Yes
Ne
Da
Yes
Ne
Da
No
Yes
Ne
Da
No
Yes
Ne
Da
• undergone any military/paramilitary training,
been trained in weapons/explosives or in the
manufacture of chemical/biological products? No
• b ili udaljeni, deportirani ili uklonjeni iz bilo
koje zemlje (uključujući Australiju)?
• izravno ili neizravno sudjelovali, ili bili povezani, Ne
s aktivnostima koje bi mogle predstavljati
opasnost za državnu sigurnost u Australiji ili bilo
kojoj drugoj zemlji?
• been charged with, or indicted for: genocide,
war crimes, crimes against humanity, torture,
slavery, or any other crime that is otherwise
of a serious international concern?
Da
No
• imali ikakve nepodmirene dugove australskim
vlastima ili bilo kojoj državnoj upravi u
Australiji?
© COMMONWEALTH OF AUSTRALIA, 2014
Yes
Ne
Da
No
Yes
Ne
Da
No
Yes
Ne
Da
No
Yes
Ne
Da
No
Yes
Ne
Da
If you answered ‘Yes’ to any of the questions at Question 38, give ALL relevant details below.
Ako ste odgovorili ‘Da’ na bilo koje od pitanja pod Pitanjem 38, niže navedite SVE pripadajuće detalje.
If insufficient space, give details at Part O
Ako nemate dovoljno prostora, upišite te podatke u Dio O
Part G – Employment status
Dio G – Podaci o zapošljavanju
39 What is your employment status?
Kakav Vam je radni status?
Employed/
self-employed
Zaposlen/
samozaposlen
Student
Give details
Student
Navedite pojedinosti
Your current course
Give details
Što sada studirate
Navedite pojedinosti
Employer/business name
Ime poslodavca/tvrtke
Name of educational institution
Naziv obrazovne ustanove
Address
Adresa
How long have you been
studying at this institution?
Koliko dugo studirate na toj
ustanovi?
POSTCODE
POŠTANSKI BROJ
Other
Telephone number
Drugo
Telefonski broj
COUNTRY CODE
POZIVNI BROJ ZA
DRŽAVU
(           
AREA CODE
Navedite pojedinosti
NUMBER
POZIVNI BROJ ZA
PODRUČJE
) (           
Give details
BROJ
)
Position you hold
Vaše radno mjesto
How long have you
been employed by this
employer/business?
Unemployed
Nezaposlen/a
Koliko ste dugo zaposleni kod
tog poslodavca/u toj tvrtci)
Retired
U mirovini
Explain why you are unemployed and give details
of your last employment (if applicable)
Objasnite zašto ste nezaposleni i navedite pojedinosti
o svom zadnjem poslu (ako se to odnosi na Vas)
Year of retirement
Godina odlaska u mirovinu
© COMMONWEALTH OF AUSTRALIA, 2014
1419 CRO (Design date 12/14) - Page 13
Part H – Funding for stay
Dio H – Financiranje boravka
All visitors to Australia must be able to demonstrate they have adequate funds to cover all costs associated with their visit. Providing evidence of funds will
help expedite the processing of a visitor visa application. Examples may include personal bank statements showing a financial history, pay slips, audited
accounts, taxation records or details of funds that visitors will be taking with them or funds that are available to them. Relevant factors may also include the
number of persons your are supporting, the type of activities planned and the length of stay sought.
Svi posjetitelji koji dolaze u Australiju moraju dokazati da imaju dovoljno novčanih sredstava za pokrivanje svih troškova povezanih sa svojim boravkom. Podnošenje
dokaza o novčanim sredstvima će ubrzati obrađivanje molbe za posjetiteljsku vizu. To, na primjer, može biti bankovno izvješće o osobnom računu, koje pokazuje financijsko
stanje, platni listići, revidirani računi, porezna evidencija ili pojedinosti o novčanim sredstvima koje posjetitelj namjerava donijeti sa sobom ili koja su mu na raspolaganju.
Relevantni čimbenici mogu uključiti broj osoba koje uzdržavate, vrstu aktivnosti koje planirate, te traženi rok boravka.
40 Give details of how you will maintain yourself financially while you are in Australia
Navedite pojedinosti o tome kako ćete se financijski uzdržavati tijekom boravka u Australiji?
41 Is your sponsor or someone else providing support for your visit to Australia?
Note: This includes support from an organisation.
Da li Vaš pokrovitelj ili neka druga osoba pruža pomoć za Vaš posjet Australiji?
Opaska: To uključuje pomoć neke organizacije.
No
Ne
Yes
Give details
Da
Navedite pojedinosti
Date of birth
Datum rođenja
Full name
Prezime
DAY
MONTH
YEAR
DAN
MJESEC
GODINA
/
/
/
/
/
/
/
/
Relationship
to you
Srodstvo ili veza s
Vama
Type of support provided
Their address while you are in Australia
Njihova adresa dok boravite u Australiji
If insufficient space, give details at Part O
Attach details. The person or people you have listed will need to provide evidence of their ability to provide this support.
Ako nemate dovoljno prostora, upišite te podatke u Dio O
Priložite pojedinosti. Osoba ili osobe koje ste naveli će trebati podnijeti dokaz da su sposobne pružiti tu pomoć.
1419 CRO (Design date 12/14) - Page 14
© COMMONWEALTH OF AUSTRALIA, 2014
Vrsta pružene pomoći
Financial Accommodation Other
Financijska Stambeni smještaj Drugo
pomoć
Part I – Previous applications
Dio I – Ranije molbe
44 Is the person an agent registered with the Office of the Migration
Agents Registration Authority (Office of the MARA)?
Je li ta osoba agent registriran kod Ureda uprave za registriranje agenata za
poslove useljavanja (Office of the MARA)?
42 Have you ever:
No
Jeste li ikada:
• been in Australia and not complied with
visa conditions or departed Australia
outside your authorised period of stay?
• bili u Australiji i niste se pridržavali postavljenih
Ne
No
Yes
Ne
uvjeta vize ili ste napustili Australiju nakon
isteka odobrenog razdoblja boravka?
• had an application for entry to or further
stay in Australia refused, or had a visa for
Australia cancelled?
• bili odbijeni za ulazak ili daljnji boravak u
Australiji, ili Vam je viza u Australiji bila
poništena?
Yes
Go to Part K
Da
Prijeđite na Dio K
Da
45 Is the person/agent in Australia?
Je li ta osoba/agent u Australiji?
No
No
Yes
Ne
Da
Ne
Go to Part K
Prijeđite na Dio K
Yes
Da
If you answered ‘Yes’ to any of the above questions, give details
Ako ste na bilo koje od gore navedenih pitanja odgovorili sa ‘Da’, navedite
pojedinosti
46 Did you pay the person/agent and/or give a gift for this assistance?
Jeste li toj osobi/agentu platili i/ili dali neki dar za tu pomoć?
No
Ne
Yes
Da
Part J – Assistance with this form
Dio J – Pomoć oko ispunjavanja ovog obrasca
Part K – Options for receiving written
communications
Dio K – Punomoć drugoj osobi za primanje
pošte
47 All written communications about this application should be sent to:
(Tick one box only)
Želim da svu poštu u svezi ove molbe šaljete:
(kvačicom označite samo jedan kvadratić)
43 Did you receive assistance in completing this form?
Je li Vam netko pomogao pri ispunjavanju ovog obrasca?
Myself
Go to Part K
No
Ne
Prijeđite na Dio K
Meni
Yes
Please give details of the person who assisted you
OR
Da
Title:
Navedite podatke o osobi koja Vam je pomogla
Mr
Mrs
Miss
Ms
Other
Naslov: Gosp.
Gđa.
Gđica
Ms
Drugo
ILI
Authorised
recipient
Ovlaštenom
primatelju
Family name
Prezime
Given names
OR
Ime
ILI
Address
Migration agent
Adresa
Agentu za poslove
useljavanja
OR
ILI
POSTCODE
POŠTANSKI BROJ
Telefonski broj ili kontakt preko dana
COUNTRY CODE
Office hours
Radno vrijeme
POZIVNI BROJ ZA
DRŽAVU
(           
AREA CODE
Morate ispuniti obrazac 956A Imenovanje ili
povlačenje ovlaštenog primatelja
Your migration agent/exempt person should
complete form 956 Advice by a migration
agent/exempt person of providing
immigration assistance
Vaš agent za poslove useljavanja/osoba s
izuzećem mora ispuniti obrazac 956 Informacije
agenta za poslove useljavanja/osobe s izuzećem
koja pomaže oko pitanja useljavanja
NUMBER
POZIVNI BROJ ZA
PODRUČJE
) (           
Exempt person
Osoba s izuzećem
Telephone number or daytime contact
You should complete form 956A Appointment
or withdrawal of an authorised recipient
BROJ
)
Mobile/cell
Mobitel
© COMMONWEALTH OF AUSTRALIA, 2014
1419 CRO (Design date 12/14) - Page 15
Part L – Payment details
Dio L – Podaci o uplati
48 IMPORTANT: You must refer to the department’s website at www.immi.gov.au/fees-charges to complete this part of your application.
The website shows reference tables with the Visa Application Charges applicable to each visa subclass.
VAŽNO: Morate pogledati Internet stranicu ministarstva www.immi.gov.au/fees-charges za ispunjavanje ovog dijela molbe. Na Internet stranici
ćete naći tablice s pristojbama za podnošenje molbe za vizu koje se primjenjuju na svaku potkategoriju vize.
Visa subclass you are applying for
Potkategorija vize za koju podnosite molbu
Base Application Charge
Write the amount shown on the reference table for your visa subclass
Osnovna pristojba za podnošenje molbe
Upišite iznos naveden u tablici uz Vašu potkategoriju vize
(1)
AUD
+
Non-internet Application Charge (if applicable)
Pristojba za podnošenje molbe ako nije preko interneta (ako se odnosi na Vas)
(2)
AUD
Additional Applicant Charge aged 18 years or over at the time your application is lodged
Pristojba za dodatnog podnositelja molbe koji ima 18 ili više godina u trenutku kad
podnosite molbu
Write the amount shown on the
reference table for your visa subclass
Number of additional applicants
aged 18 years or over
Upišite iznos naveden u tablici za Vašu
potkategoriju vize
Broj dodatnih podnositelja molbe koji
imaju 18 ili više godina
AUD
X
(multiplied by)
(pomnoženo sa)
=
+
(3)
AUD
Additional Applicant Charge under 18 years of age at the time your application is lodged
Pristojba za dodatnog podnositelja molbe koji je mlađi od 18 godina u trenutku kad
podnosite molbu
Write the amount shown on the
reference table for your visa subclass
Number of additional applicants
under 18 years of age
Upišite iznos naveden u tablici za Vašu
potkategoriju vize
Broj dodatnih podnositelja molbe
mlađih od 18 godina
AUD
X
(multiplied by)
(pomnoženo sa)
=
+
(4)
AUD
Subsequent Temporary Application Charge (if applicable)
Pristojba za kasniji privremeni boravak (ako se odnosi na Vas)
Write the amount shown on the
reference table for your visa subclass
Number of applicants
Upišite iznos naveden u tablici za Vašu
potkategoriju vize
AUD
+
Broj podnositelja molbe
X
(multiplied by)
(pomnoženo sa)
=
(5)
AUD
=
Total
Ukupno
Total (1) + (2) + (3) + (4) + (5)
AUD
Ukupno (1) + (2) + (3) + (4) + (5)
You must pay the total amount or your visa application will not be valid.
Note: A second instalment of the Visa Application Charge must also be
paid before we can grant some visas.
Morate platiti ukupni iznos ili Vaša molba neće biti važeća.
Opaska: Druga rata pristojbe za podnošenje molbe za vizu mora biti plaćena prije
nego što možemo izdati neke vize.
1419 CRO (Design date 12/14) - Page 16
© COMMONWEALTH OF AUSTRALIA, 2014
49 How will you pay your application charge?
Note: A surcharge may apply to payments made by credit card. Further
information is available from
www.immi.gov.au/fees-charges/how-to-pay.htm
If applying in Australia, debit card or credit card are the preferred
methods of payment. Debit cards cannot be used for applications
lodged by mail. If paying by bank cheque or money order please make
payable to the Department of Immigration and Border Protection.
If applying outside Australia, please check with the Australian
Government office where you intend to lodge your application as to
what methods of payment and currencies they can accept and to
whom the payment should be made payable.
Money order
Bankovni ček
Poštanska uplatnica
Give details below
Niže navedite podatke
Payment by (tick one box)
American Express
JCB
POSTCODE
POŠTANSKI BROJ
Signature of
cardholder
Potpis vlasnika
kartice
Podaci o kreditnoj kartici će se primijeniti samo za naplaćivanje pristojbe.
Part M – Application checklist
Dio M – Popis za provjeru molbe
50 With your completed and signed application form 1419,
• a certified copy of the identity page (showing photo and
personal details) of a valid passport and other pages
which provide evidence of travel to any other countries
• ovjerenu kopiju stranice o identitetu (s fotografijom i osobnim
podacima) iz važeće putovnice, te druge stranice koje nose
dokaz putovanja u bilo koje druge zemlje
• a recent passport photograph (not more than
6 months old) of yourself
• svoju skorašnju fotografiju za putovnicu (ne stariju od 6
AUD
mjeseci)
• the Visa Application Charge (if applicable)
• pristojbu za podnošenje molbe (ako se to odnosi na Vas)
Credit card number
Broj kreditne kartice
:
:
:
:
:
:
MONTH
Expiry date
Važi do
Cardholder’s name
-
Credit card information will be used for charge paying purposes only.
Visa
:
)
Adresa
Uplata putem (označite kvačicom jedan kvadratić) Australski dolari
Diners Club
) (           
BROJ
Address
Australian Dollars
MasterCard
NUMBER
Uz svoj ispunjeni i potpisani obrazac 1419, morate priložiti:
Ne može se koristiti za molbe poslane poštom
Credit card
(           
AREA CODE
POZIVNI BROJ ZA
PODRUČJE
Kao vlasnik kartice ovim potvrđujem i pristajem na dodatnu pristojbu na
kreditnu karticu koja se možda odnosi na ovu transakciju.
Cannot be used for applications lodged by mail
Kreditna kartica
POZIVNI BROJ ZA
DRŽAVU
you must include:
Bank cheque
Debit card
Telefonski
brojevi
COUNTRY CODE
As the cardholder I acknowledge and accept that a credit card
surcharge may apply to the transaction.
Kako ćete uplatiti svoju pristojbu za podnošenje molbe?
Opaska: Dodatna pristojba može postojati na uplate putem kreditne kartice.
Daljnje informacije možete naći na
www.immi.gov.au/fees-charges/how-to-pay.htm
Ako molbu podnosite u Australiji, najpoželjnije metode plaćanja su putem
zadužne ili kreditne kartice. Zadužne kartice se ne mogu koristiti kod
podnošenja molbe putem pošte. Ako plaćate bankovnim čekom ili
poštanskom uplatnicom, naslovite ih na Ministarstvo za useljavanje i zaštitu
granica (Department of Immigration and Border Protection).
Ako molbu podnosite izvan Australije, molimo provjerite s
predstavništvom australske vlade u zemlji u kojoj namjeravate podnijeti
molbu, koje metode plaćanja i koju valutu oni prihvaćaju i na koga treba
nasloviti uplatu.
Zadužna kartica
Telephone
number
:
:
:
YEAR
MJESEC
GODINA
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
• a completed form 1257 Undertaking declaration, for
applicants under 18 years of age, staying in Australia
with someone other than a parent, legal guardian or
relative (if applicable)
• ispunjeni obrazac 1257 Izjave o preuzimanju obveze (1257
Undertaking declaration), za osobe mlađe od 18 godina, koje
će u Australiji boraviti kod nekoga tko im nije roditelj,
zakoniti staratelj, niti član obitelji (ako se to odnosi na Vas)
Ime i prezime vlasnika kartice
© COMMONWEALTH OF AUSTRALIA, 2014
1419 CRO (Design date 12/14) - Page 17
• a completed form 1229 Consent to grant an Australian
visa to a child under the age of 18 years, for applicants
under 18 years of age, travelling alone or without one
or both of their parents or legal guardians (if applicable)
• ispunjeni obrazac 1229 Pristanak da se australska viza izda
djetetu mlađem od 18 godina (1229 Consent to grant an
Australian visa to a child under the age of 18 years), za osobe
mlađe od 18 godina koje putuju same ili bez jednog ili oba
svoja roditelja ili zakonita staratelja (ako se to odnosi na Vas)
If you authorise another person to receive all written
communications about your application with the department:
• completed Part K – Options for receiving written
communications; and
• form 956 Advice by a migration agent/exempt person
of providing immigration assistance; or
• form 956A Appointment or withdrawal of an authorised
recipient
Ako opunomoćujete drugu osobu da prima sve pismene
komunikacije o Vašoj molbi ministarstvu:
• ispunite Dio K – Opcije za primanje pismenih komunikacija
(Part K – Options for receiving written communications); i
• obrazac 956 Informacije agenta za poslove useljavanja /
osobe s izuzećem koja pomaže oko pitanja useljavanja (956
Advice by a migration agent/exempt person of providing
immigration assistance); ili
• obrazac 956A Imenovanje ili povlačenje ovlaštenog primatelja
(956A Appointment or withdrawal of an authorised recipient)
When you have lodged your application, you should
attach your receipt to this sheet.
Kad predate svoju molbu, trebate potvrdu pričvrstiti
uz ovaj list.
Additional documents
Under the Migration Act 1958, decision-makers are not obliged to seek
additional information from the applicant before making a decision on a
visa application. It is therefore in the your best interest to submit the
following documentation, if applicable, with your application:
Dodatni dokumenti
U sklopu Zakona o useljavanju iz 1958. (Migration Act 1958), ovlašteni
djelatnici nemaju obvezu da od podnositelja molbe traže dodatne informacije.
Stoga je u Vašem najboljem interesu da uz svoju molbu, ako je potrebno,
priložite sljedeću dokumentaciju:
• evidence of access to funds to support your stay
• dokaz da imate pristup novčanim sredstvima za
uzdržavanje tijekom boravka
• evidence of your medical/travel insurance
(if requested)
• dokaz o svom zdravstvenom/putničkom osiguranju
(ako se zatraži)
• medical examination or tests (if requested)
• liječnički pregled ili pretrage (ako se zatraži)
• a letter from your employer confirming your leave
• pismo svog poslodavca kojim potvrđuje Vaš dopust
• evidence of enrolment at school, college or
university
• dokaz o upisu u školu, koledž ili sveučilište
If visiting a close family member in Australia (who is a
citizen or permanent resident of Australia):
• a letter of invitation to visit
ako posjećujete bliskog člana obitelji u Australiji (koji je
državljanin ili stalni stanovnik Australije):
• pismo kojim Vas poziva u posjet
• other information to show that you have an
incentive and authority to return to your country of
residence, such as property or other significant
assets in your home country
• druge informacije koje pokazuju da imae razloge i
pravo vratiti se u svoju zemlju boravka, kao na primjer
da u svojoj domovini imate nekretninu ili drugu
značajniju imovinu
Important: Do not provide original documents unless requested.
You should provide ‘certified copies’ of original documentation.
Documents not in English should be accompanied by accredited
English translations.
Važno: Nemojte prilagati originale dokumenata, osim ako to zatražimo.
Trebate priložiti ‘ovjerene fotokopije’ originala. Uz dokumente koji nisu na
engleskom treba priložiti prijevode ovlaštenog prevoditelja za engleski.
1419 CRO (Design date 12/14) - Page 18
© COMMONWEALTH OF AUSTRALIA, 2014
Part N – Signatures
Dio N – Potpisi
51 BIOMETRICS DECLARATION AND CONSENT
IZJAVA I PRISTANAK NA BIOMETRIJU
This declaration and consent for offshore visa applications.
If I am requested or required to provide my fingerprints and facial
image:
I consent to:
• the collection of my fingerprints and facial image.
I declare that:
• I understand that my fingerprints and facial image and my
biographical information held by the department may be given to
Australian law enforcement agencies to help identify me, to help
determine my eligibility for grant of the visa I have applied for,
and for law enforcement purposes.
I consent to:
• Australian law enforcement agencies disclosing my biometric,
biographical and criminal record information to the department
for any of the purposes outlined above; and
• the department using the information obtained for the purposes
of the Migration Act 1958 or the Australian Citizenship Act 2007.
Ova izjava i pristanak su za podnositelje molbe za vizu u inozemstvu.
Ako se od mene zatraži da dam otiske prstiju i fotografiju lica:
Pristajem na:
• uzimanje mojih otisaka prstiju i fotografije lica.
Izjavljujem da:
• razumijem da se moji otisci prstiju i fotografija lica, te moji životopisni
podaci kojima ministarstvo raspolaže mogu ustupiti australskim
agencijama za provođenje zakona, kako bi me se lakše moglo
identificirati i ustanoviti moje pravo na vizu koju tražim u molbi, te u
svrhe provođenja zakona.
Pristajem da:
• australske agencije za provođenje zakona ministarstvu ustupe moje
biometričke i biografske podatke, te podatke iz kaznene evidencije, za
bilo koju gore navedenu svrhu; i
• da ministarstvo skupljene informacije primijeni u skladu sa Migration
Act 1958 (Zakonom o useljavanju iz 1958) ili Australian Citizenship Act
2007 (Zakonom o australskom državljanstvu iz 2007).
Signature of
applicant
Potpis
podnositelja/
podnositeljice
molbe
DAY
MONTH
YEAR
DAN
MJESEC
GODINA
Date
Datum
© COMMONWEALTH OF AUSTRALIA, 2014
1419 CRO (Design date 12/14) - Page 19
52 DECLARATION
IZJAVA
WARNING: Giving false or misleading information or documents is a
serious offence.
UPOZORENJE: Davanje lažnih ili zavaravajućih informacija ili dokumenata
predstavlja težak prekršaj.
Having read the ‘Conditions for a Visitor visa to Australia’ on page 1 of
this form, I declare that:
Pročitavši dio ‘Uvjeti za posjetiteljsku vizu za Australiju’ na stranici 1 ovog
molbenog obrasca, izjavljujem da:
• the information given is complete, correct and up-to-date;
• I understand that the visa I am applying for does not permit me
to work in Australia;
• I understand that the visa I am applying for does not permit me
to study for longer than 3 months in Australia;
• my intention to visit Australia is genuine and I will abide by the
conditions and period of stay of the visa;
• I have access to adequate funds to meet all costs associated
with the visit to and from Australia;
• I have never had tuberculosis or any serious condition likely to
endanger or be a cost to Australia (otherwise, I attach details);
• I understand that if a no further stay 8503 condition is imposed
on this visa, it will limit my ability to remain in Australia beyond
the authorised period of the visa;
• in any part of this form which has been completed with the
assistance of another person, that the information as set down is
true and correct and has been included with my full knowledge,
consent and understanding;
• if granted a visa, I will advise the Australian Visa Office should
my circumstances change;
• I understand that if I do not abide by the conditions imposed on
my visa, my visa may be cancelled or I may be subject to other
penalties. If applicable, my sponsor may also be penalised;
• I have truthfully declared all relevant details requested of me in
this application;
• I have read the information contained in form 1442i Privacy notice;
• understand the department may collect, use and disclose my
personal information (including biometric information and other
sensitive information) as outlined in form 1442i Privacy notice;
• I understand that if any fraudulent documents or false or
misleading information has been provided with this application,
or if I fail to satisfy the Minister of my identity, my application
may be refused and I, and any other member of my family unit,
may become unable to be granted a visa for specified periods of
time;
• if documents are found to be fraudulent or information to be
incorrect after the grant of a visa, the visa may subsequently be
cancelled.
• navedene informacije su iscrpne, točne i najnovije;
• Razumijem da mi viza, za koju podnosim molbu, ne dopušta rad u
Australiji;
• Razumijem da mi viza, za koju podnosim molbu, ne dopušta studirati
dulje od 3 mjeseca u Australiji;
• moja namjera da posjetim Australiju je iskrena i poštivat ću uvjete i rok
boravka navedene u mojoj vizi;
• imam na raspolaganju odgovarajuća novčana sredstva za sve troškove
puta i boravka u Australiji;
• Nikad nisam imao/la tuberkulozu niti neku drugu tešku bolest, koja bi
mogla ugroziti ili izazvati troškove Australiji (u protivnom, prilažem
pojedinosti);
• razumijem da, ako mi se izda viza s uvjetom 8503, će mi to ograničiti
mogućnost da u Australiji ostanem dulje od na vizi navedenog
odobrenog razdoblja;
• ako je bilo koji dio ovog obrasca ispunjen uz nečiju pomoć, ovim
izjavljujem da su upisani podaci istiniti i točni, i da su navedeni s mojim
znanjem, pristankom i razumijevanjem;
• ako dobijem vizu, izvijestit ću australski ured za vize ako se moje
okolnosti promijene;
• razumijem da, ako se ne pridržavam u vizu uključenih uvjeta, viza mi se
može poništiti ili mogu snositi drugu vrstu kazne. Po potrebi, i moj
pokrovitelj može snositi kaznu;
• istinito sam naveo/la sve potrebne pojedinosti tražene u ovoj molbi;
• Pročitao/la sam informacije u obrascu 1442i Privacy notice;
• Razumijem da ministarstvo može prikupljati i ustupiti moje osobne
podatke (uključujući biometričke podatke i druge senzitivne informacije)
kako je ukratko navedeno u obrascu 1442i Privacy notice;
• razumijem da ako su ovoj molbi priloženi bilo kakvi lažni dokumenti ili
navedene zavaravajuće informacije, ili ako ne zadovoljavam ministra
glede mog identiteta, molba mi može biti odbijena, a ja, te bilo koji drugi
član moje obitelji, možemo izgubiti pravo na izdavanje vize na određeno
razdoblje;
• ako se nakon izdavanja vize ustanovi da su dokumenti lažni ili da su
informacije netočne, viza se može naknadno poništiti.
Signature of
applicant
Potpis
podnositelja/
podnositeljice
molbe
DAY
MONTH
YEAR
DAN
MJESEC
GODINA
Date
Datum
We strongly advise that you keep a copy of your application
and all attachments for your records.
Preporučujemo Vam da za svoju evidenciju sačuvate fotokopiju svoje
molbe i svih uz nju priloženih dokumenata.
1419 CRO (Design date 12/14) - Page 20
© COMMONWEALTH OF AUSTRALIA, 2014
Part O – Additional information
Dio O – Dodatne informacije
53
Question number
Additional information
Pitanje broj
Dodatne informacije
If insufficient space, attach additional details.
Ako nemate dovoljno prostora, priložite dodatne pojedinosti.
© COMMONWEALTH OF AUSTRALIA, 2014
1419 CRO (Design date 12/14) - Page 21
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
26
File Size
409 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content