close

Enter

Log in using OpenID

Basler sigurna profesija

embedDownload
Osiguranje od posljedica nesretnog slučaja
Polica osiguranja prilagođava se prema specijali-
kovati trajnu radnu nesposobnost kao što je
zaciji djelatnika - medicinskih i ostalih srodnih
primjerice disfunkcija prsta kod kirurga ili dokto-
djelatnosti. Posebno je namijenjena specijalisti-
ra dentalne medicine.
ma kojima i manja tjelesna oštećenja mogu uzro-
www.nulladies.hr
Osiguranje imovine
Vrijednost Vaše imovine nije nadoknadiva, ni
na koje često nemate nikakvog utjecaja, kao što
brzo ni jednostavno. Ovim osiguranjem ćete se
su: požar, izljev vode iz cijevi, oluja, provala, lom
zaštititi od financijskih izdataka koje na Vašoj
stakla i drugi rizici.
imovini mogu uzrokovati nepredvidivi događaji
Nulla Dies d.o.o. zastupanje u osiguranju kao povlašteni i glavni partner tvrtke
Basler osiguranje Zagreb d.d. za medicinske i srodne djelatnosti stoji Vam na
usluzi sa sljedećim kontaktima.
[email protected]
[email protected]
Kontakt za regiju Osijek
Renata Korenički, regionalni direktor
mob: 099 21 85 381
Kontakt za regiju Rijeka
Nikša Pindulić, regionalni direktor, mob: 098 42 38 64
Antonio Bon, direktor prodaje regije, mob: 098 25 19 31
DOBRODOŠLI U
BASLEROV SVIJET
SIGURNOSTI:
Svijet
sigurnosti
→→ Ugovorite paket
osiguranja Basler
sigurna profesija i
ostvarite dodatne
popuste na ukupnu
premiju
→→ Sigurnost 24 sata
→→ Osobni savjetnik koji
brine o Vama
Kontakt za regiju Split
Basler sigurna profesija
Ivo Leko, regionalni direktor, mob: 098 39 90 49
Ivana Radosavljević, direktor prodaje regije, mob: 099 21 85 380
Kontakt za regiju Zagreb
Ivana Dilberović, regionalni direktor,
mob: 098 40 89 41
Generalna direkcija Zagreb
Mijo Dilberović, izvršni direktor - prodaja, mob: 098 40 89 41
Andrija Stojanović, izvršni direktor – ključni klijenti i partneri, mob: 098 34 05 40
Za
i sr štita
od me
nih di
dje cins
lat kih
no
sti
Basler osiguranje Zagreb oduvijek razumije potrebe zaposlenih u medicinskim i srodnim djelatnostima,
MIŠLJENJE KORISNIKA:
jer dobro znamo da tijekom pružanja skrbi osobno odgovarate za svoj rad. Samo za Vas osmislili smo
program pod nazivom Basler sigurna profesija - najbolje rješenje za sve neželjene okolnosti na koje
nemate utjecaja. Ovim Vam je osigurateljnim programom pružena zaštita u profesionalnom pogledu i
time omogućeno neometano obavljanje poslova i zaduženja na radnom mjestu.
Lako je reći da svatko tko radi taj i griješi kad je riječ o stolaru, krojaču ili sličnom
zanatliji, ali te ‚lakoće‘ nema ni slučajno kad je riječ o liječnicima koji su nekako
uvijek, i po dobru i po zlu, u prvom planu. Osiguranje od profesionalne odgovornosti mi omogućuje da najteže trenutke svoje karijere riješim unaprijed!
Ugovaranjem osiguranja iz programa Basler sigurna profesija ublažit ćete neželjene financijske
posljedice jer Vam Basler osiguranje Zagreb omogućuje da djelujete unaprijed i zaštitite svoju karijeru!
Osiguranje od profesionalne odgovornosti
Osiguranje pravne zaštite u kaznenom
i prekršajnom postupku
Osiguranje financijskih gubitaka
Osiguranje prekida rada kod
vlasnika privatnih djelatnosti
Koji su uzroci prekida rada?
→→ Prilagođen isključivo potrebama privatnih sobnost) čiji je uzrok akutna bolest, novo-
→→ Bolest (100%-tna privremena radna nespo-
djelatnosti
nastala kronična bolest
→→ Naknada izgubljenih prihoda u slučaju
→→ Nezgoda (100%-tna privremena radna
100%-tne privremene radne nesposobnosti
nesposobnost) uzrokovana nesretnim zbog bolesti ili nezgode
slučajem
→→ Naknada izgubljenih prihoda u slučaju →→ Materijalna šteta čiji je uzrok požar, udar oštećenja ili uništenog radnog prostora
groma, eksplozija, izljev vode iz vodovodnih →→ Naknada izgubljenih prihoda uključuje radne i cijevi, oluja, provalna krađa, a čije posljedice →→ Zaštita u slučaju građanske parnice zbog
Što je predmet osiguranja?
→→ Zaštita u slučaju kaznenog i prekršajnog
Što je predmet osiguranja?
neradne dane (pon-pet, sub-ned, blagdan)
onemogućavaju redovno obavljanje djelatnosti
profesionalne pogreške
U slučaju da pacijent ili netko drugi pokrene
postupka zbog profesionalne pogreške
Pokriće uključuje sve za što je pojedinac stručno i
→→ Individualni odabir iznosa pokrića
→→ Karantena uvedena zbog zaraze i epidemije
→→ Mogućnost odabira osiguranog iznosa u
građansku parnicu zbog profesionalne pogreške,
→→ Mogućnost odabira osiguranog iznosa u
znanstveno osposobljen unutar ustanove u kojoj
rasponu od 30.000 eura do maksimalnih
pokrivaju se troškovi procesa i odvjetnika. Ukoli-
220.000 eura
ko se utvrdi krivnja (pravomoćnom presudom)
→→ Pokriva troškove obrane i sudskog postupka
→→ Uključuje isplatu odštetnog zahtjeva
→→ Pokriće vrijedi i u slučaju pružanja prve pomoći na području Europe
>>
>>
djeluje te hitne intervencije na području Europe. U
Što je predmet osiguranja?
→→ Pokriva troškove obrane i sudskog postupka slučaju kaznene parnice, odnosno predistražnog i
Osigurava se gubitak prihoda koji bi bio izgubljen
Policu osiguranja nadopunite pokrićem osiguranja
pokriva se i odštetni zahtjev do ukupnog osigu-
do ugovorenog osiguranog iznosa
istražnog postupka protiv pojedinca, radi utvrđi-
u slučaju prekida rada osigurane djelatnosti.
od posljedica nesretnog slučaja.
ranog iznosa bez obzira hoće li se u kasnijem
→→ Policom osiguranja pokrivena je i jamčevina
vanja i dokazivanja krivnje, pokrivaju se troškovi
postupku eventualna pogreška dokazati ili ne.
→→ Preporučena dopuna osiguranju od procesa i odvjetnika te jamčevine u slučaju pritvo-
profesionalne odgovornosti
ra, do ugovorenih iznosa osiguranja.
vrijednosti do 50.000 eura
Savjet više:
Uz osiguranje od profesionalne odgovornosti dodatno ugovorite i osiguranje pravne zaštite u ka-
Basler sigurna profesija namjenjena je liječnicima, doktorima dentalne medicine, ljekarnicima,
znenom i prekršajnom postupku.
veterinarima, inženjerima medicinske biokemije, medicinskim sestrama, tehničarima te ostalim
Savjet više:
MIŠLJENJE KORISNIKA:
Kao vlasnik privatne prakse smatram da je vrlo mudro osigurati se u slučaju neplaniranog prekida rada. Nikada ne zaboravljam da što više napreduje moj posao, toliko više rastu moje odgovornosti i obaveze. S ovom vrstom osiguranja
ulažem u sigurnu budućnost te štitim sebe i svoju obitelj.
zdravstvenim djelatnicima. Ova osigurateljna rješenja preporučamo i psiholozima, socijalnim
radnicima, logopedima te defektolozima.
Osiguranje naknade
prihoda zaposlenih djelatnika
Koji su uzroci prekida rada?
→→ Naknada gubitka dodatnih prihoda u slučaju
sobnost) čiji je uzrok akutna bolest, novo-
→→ Bolest (100%-tna privremena radna nespo-
100%-tne privremene radne nesposobnosti
nastala kronična bolest
zbog bolesti ili nezgode
→→ Nezgoda (100%-tna privremena radna →→ Naknada izgubljenih prihoda uključuje radne i neradne dane (pon-pet, sub–ned, blagdan)
→→ Individualni odabir iznosa pokrića
Što je predmet osiguranja?
Osigurava se gubitak prihoda koji bi bio izgubljen
u slučaju prekida rada (npr. za dežurstva).
nesposobnost) uzrokovana nesretnim slučajem
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
37
File Size
2 116 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content