close

Enter

Log in using OpenID

1.siječnja 2012. sv.Marija Bogorodica

embedDownload
DAROVALI SU ZA POTREBE CRKVE
1
Ilija Barišiæ, Kumièiæa 83
Stjepan Has, M. Ivaniæa 1
Luca Lukaèeviæ, Zvnomirova 2
Ob. Alfeldi, A. G. Matoša 5
Ob. Æuriæ, V. Bacha 18
Ivan Mikuš, Berislaviæeva 35
Stjepan Grubišiæ, A. Popoviæa 47
Dane Ostojiæ, Berislaviæeva 20
Ob. Hrgoviæ, V. Klaiæa 47
Ob. Kolomar, Marukiæa 2
Vinko Valjetiæ, E. Kvaternika 43
Mirko Marijanoviæ, J. Hlišiæa 7
Ludvig Fabrièni, V. Klaiæa 59
Zdravko Andriæ, N. Nalješkoviæa 19
Zvonko Æorluka, D. Demetra 3
Stjepan Araèiæ, Lanosoviæa 20
Mirko Kekez, Zvonimirova 9
Jela Arambašiæ, E. Kumièiæa 59
Ob. Mariæ, A. Kanižliæa 26
Drago Pranjiæ, A. Della Belle 21
Antun Matkoviæ, Fra L. Maruna 2
Dražen Kajmiæ, Ibrišimoviæa 15
Tomislav Novosel, I. Cankara 73
Ob. Bosniæ, Pleše 3
Stjepan Marijiæ, Mostarska 43
ob. Gavran, Gržiniæa 2a
Vlatko Lauc, M. Ivaniæa 2b
Ob. Vukoviæ, V. Bacha 1
Jela Abramoviæ, M. Budaka 15
Aleksandar Kmet, Domboviæa 12
ob. Maðareviæ, Zvonimirova 11
NN
Petar Toliæ, V. Vidriæa 30
Jakov Periæ, J. Runjanina 48a
Reza Èaèiæ, I. Cankara 24
Manda Cvitkoviæ, J. Hlišiæa 7
Barica Ninkoviæ, Osjeèka 116
Danijel Mirkoviæ, Fra L. Ibrišimoviæa
Jerko Majstoroviæ, Martiæa 14
Ob. Žakiæ, P. R. Vitezoviæa 37
Ðuro Leoviæ, I. Cankara 64
Marica Vujiæ, M. Terezije 7
Marija Žajgar, Zvonimirova 29
Pejo Ravnjak, M. Budaka 36
Ob. Radiæ, E. Kumièiæa 27
Vili Šipoš, Željeznièka 9
Ðuro Ceroveèki, M. Budaka 71
Nikola Gariæ, N. Nalješkoviæa 26
Željko Jelenc, S. Dubravèiæa 29
Svima koji su darovali iskreno hvala. Popis je do 28. prosinca 2011.
--------------------------------
RADNO VRIJEME ŽUPNOG UREDA
ponedjeljak: neradni dan
Utorak - petak: prije podne od 9 do 12; poslije podne od 16 do 17,30
subota: prije podne od 9 do 12
Blagoslovljena i sretna
Nova 2012. godina
Ivan Èulo, bogoslov
vlè. Ivan Živiæ, župni vikar
mons. Stjepan Belobrajdiæ, župnik
ŽUPNI LISTIÆ
ŽUPE DUHA SVETOG, SL. BROD
Broj 10., godina IX.
E. Kumièiæa 16, 35000 Slavonski Brod
tel./faks: 035/410-559
www.zupa-duha-svetoga-sb.hr
e-mail: [email protected]
RASPORED SVETIH MISA I MISNIH NAKANA
01.01. 2012. nedjelja - 2. nedjelja po Božiæu - Nova godina
10,00 za župljane
11,30
18,00 + Manda i Marko Martiæ
02.01. ponedjeljak
03.01. utorak
18,00 + Jerko i Kata Leko i +Silva Zabrdac
18,00 + ob. Ravliæ
19,00 Na naselju Matija Ivaniæ
04.01. srijeda
18,00 + Gordana Lesar
05.01. Èetvrtak - blagoslov vode 18,00 + Ljubica Lujiæ
06.01. petak BOGOJAVLJENJE 10,00 + Jela i Jozo Rašiæ
18,00 + Ivanka i Ivica Konjeviæ
07.01. subota
18,00
+ Mijo i Ruža Bosniæ
------------------------------------------------------08.01. nedjelja - Krštenje Gospodinovo
08,00 + Ivan i Božica Sviraè
10,00 za župljane
11,30 Naselje Matija Ivaniæa
18,00 + Janja i Augustin Barbariæ
09.01. ponedjeljak
10.01. utorak
11.01. srijeda
12.01. èetvrtak
13.01. petak
14.01. subota
18,00
18,00
19,00
18,00
18,00
18,00
18,00
+ Angelina Valenta
+ Ivo Araèiæ
Na naselju Matija Ivaniæ
+ Karolina, Zlatko, Josip, Jozefina i Vladimir Boèek
+ Ivan Sušac
+ Ivan Dragièeviæ i Anðelina Kordas
+ Edita i Vladimir Jevicki
------------------------------------------------------15.01. 2012. nedjelja - 2. nedjelja kroz godinu
08,00 Ivan Perak, Marija i Marica Matijeviæ
10,00 za župljane
11,30 Naselje Zrinski Frankopan
18,00 + Jerko i Spomenka Joziæ
Poštovani župljani!
Kaže se - papir podnese sve - Dan kao što je ovaj u meni budi osjeæaje koji se ne mogu prenijeti - napisati na papiru. To su doživljaji istine Božje
ljubavi i dobrote prema nama. To nas je ispunjalo i pratilo kroz vrijeme koje
smo proživjeli, svjesni da Bog prvo izabire nas - a onda, istina ne svi,
odabiremo njega. Kako je lijepo doživjeti osmijeh na licu, pjesmu na
usnama, stisak ruke na èestitku - pa i mali darak - znak pažnje i vrednovanje.
Neka nam Onaj koje se rodio radi nas uzvrati svu dobrotu i zauzetost za život
naše župske zajednice. To je ono što je lijepo - ono što se može išèitati iz
podataka koje smo iznosili.
Sve nas je to dovelo do poèetka Nove godine, godine u kojoj mnogo toga
želimo - nadamo se i oèekujemo.
Poèetak tog življenja je naše zajedništvo kroz molitvu predstavnika
Crkve s vašom i za vašu obitelj. Hvala onima koji su do sada prihvatili to
zajedništvo te svojom darežljivošæu nagradili sveæenika i ministrante. Na
žalost, pojedini èlanovi obitelji negoduju - kako ih je sveæenik obišao.
Nikada nikoga nije namjerno prošao. Jer molitva za svaku i u svakoj obitelji
je razlog zajedništva blagoslova domova. Sada je ovaj naèin - ministrant
najavi - kako je u listiæu napisano, ako mislite da je moguæe drugaèije predložite. Ako je kapija zatvorena kako da uðe - a rekao bi kao i u listiæu
rasporeda - zato su tu susjedi da pomognu vama i sveæeniku. Ako ste bili u
nemoguænosti blagosloviti Vaš dom u predviðenom terminu - doðimo u
kancelariju - po dogovoreni termin.
Vaša dobrota se pokazala i kroz pripremljen i najavljen objed za
službenika crkve dijela naše župe, dok preporuèam, doðimo na dan
blagoslova obitelji na veèernju misu u 18 sati.
Veæina Vas je èula statistièke podatke o našoj župi. Detalje možete
pogledati na web stranici. No ima nešto što želim i ovdje istaèi. To je istina da
postajemo župa zrele dobi. Krštenja je bilo ove godine najmanje. Umrlih 90 ali što je posebno istaknuti 23 bez sakramenata. Opetovano pitam na èiju
savjest æe to iæi.
Drugo vezano uz èinjenicu smrti moram napisati i ovo - od 90 umrlih za
14 njih je župa saznala tek kada su živi èlanovi došli prijaviti ukop. Vjerujte
to bude teško!
-----------------------------------Pred nama je opet život župske zajednice - evo nekoliko pojedinosti:
Dana 5. sijeènja uoèi Bogojavljenja - Tri kralja za vrijeme veèernje mise
u 18 sati sveèani blagoslov vode. Ponesimo posude u kojima æemo sebi i
svojima ponijeti blagoslovljenu vodu.
Dana 6. sijeènja - Tri kralja - svete Mise u 10 sati pod kojom svira limena
glazba i veèernja misa u 18 sati.
-----------------------------------
Dana 8 sijeènja nedjelja - crkveni god u župi GBP - svete mise u našoj župi
redovito. Tom nedjeljom završava božiæno vrijeme, a poèinje vrijeme kroz
godinu. Kako školska djeca imaju praznike - želim da ih iskoriste na svoje i
zajednièko dobro.
-----------------------------------
Dana 14. sijeènja karmelski je dan. Pozivaju se prijatelji karmela na svetu misu
i susret kod naših sestara u samostan u 17 sati.
-----------------------------------
Veæ u ovom obraæanju u Novoj godini želim najaviti u prvoj polovici
veljaèe kanonsku vizitaciju nadbiskupa Marina. To je svakih pet godina biskup obiðe župnu zajednicu - prilika da se upozna sa djelovanjem i životom u
župi te prilika da mi s vizitatorom progovorimo izvan sveèanih protokolarnih
susreta. No, o tome više u iduæim listiæima. Povodom toga uskoro æe biti
sjednica pastoralnog i ekonomskog vijeæa.
----------------------------------SAKRAMENTI
Sakrament krštenja primili su:
Tea Vrbljanèeviæ, kæi Zvonimira i Marijane r. Rosandiæ
Marko Kvesiæ, sin Mladena i Dubravke r. Kruniæ
Iz ovog života u vjeèno zajedništvo s Bogom pozvani su:
Kata Havrlišan, r. 1923.
Zorana Brkljaèiæ, r. 1942.
Nikola Leitkam, r. 1936.
Anða Joziæ, r. 1943.
Silva Zabrdac, r. 1934.
--------------------------------Župna knjižnica poèinje s radom od nedjelje, 15. sijeènja 2012.
--------------------------------Za vrijeme blagoslova Vaše obitelji ministranti su Vam ostavili knjižicu “Život
župne zajednice i kalendar susreta za župljane”. Želja nam je na jednostavan naèin doæi do svake obitelji. Svaku obitelj želimo upoznati što se u župi radi - kako se živi i
djeluje. Mnogo toga se èini - a moglo bi i više - kada bi nas se više ukljuèilo.
Prošle godine u Vaš dom donijeli smo Vam molitvenik - a ove opis i djelovanje
župne zajednice.
Nadam se da i molitvenik i ova knjižica imaju svoje mjesto u Vašem kršæanskom
životu.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
116 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content