close

Enter

Log in using OpenID

4. prosinca 2011. 2. nedjelja Došašća

embedDownload
DAROVALI SU ZA POTREBE CRKVE
Mato Stojanoviæ, Mostarska 17a
Nevenka Jakièiæ, Bachova 15
Ðuro Ražek, Mostarska 54
Marija Briški, Popoviæeva 14
Anto Stjepanoviæ, Sibinj
Josip Kljuèeviæ, Jonkeova 11
Mladen Šikiæ, Smièiklasova 45
Stjepan Varošèiæ, Cankareva 35
Ivanka Tondiæ, Budakova 20
Obitelj Krajinoviæ,Ppopoviæa 11
Mira Boèek, Hlišiæeva 22
Mato Æorluka, Cankareva 53
Stipe Orloviæ, Bersilaviæeva 15
Mila Milièeviæ, Mostarska 50
Marin Kmet, Domboviæeva 13
Ivan Mikuliæ, Zvonimirova 8
Matija Butina, Ceitnara 4
Pergl Ivan, Držiæa 3
Obitelj Bašiæ, Diljska 5/1
Martin Glibo, Berislaviæa 34
Obitelj Petriæ, Osjeèka 68
Helena Barbir, Šišiæeva 2
Milan Kljajiæ, Zoraniæeva 18
Mato Ilakovac, Demetrova 6
N. N.
Zdravko Batarilo, Mostarska 38
Obitelj Bajan, Držiæa 17
Marija Štetiæ, Kvaternikova 17
Manda Suliæ, Budakova 32
Branko Kralj, Kvaternikova 21
Grga Lovakoviæ, Bacha 20
Pera Teskera, Hlišiæeva 3
Marija Jamer, Runjaninova 19
Niko Staniæ, V. Žrtava 49
Stjepan Araèiæ, Kumièiæeva 96
Marko Rašiæ, Marunova 1
Gajeviæ Jelica, Bacha 19
Dabiæ Momèilo, Kvaternika 67a
Oto Vaško, Ibrišimoviæa 4
Mato Setnièka, Držiæa 6
Svima koji su darovali iskreno hvala. Popis je do 02. prosinca 2011.
_______________________________________________________
SAKRAMENTI
Sakrament krštenja primio je:
Ivano Mataiæ sin Brune i Željke r. Mešèiæ
Pred Bogom sakrament ženidbe izmeðu sebe podijelili su:
Kristijan Eriæ i Branka r. Peniæ
ŽUPNI LISTIÆ
ŽUPE DUHA SVETOG, SL. BROD
Broj 8., godina IX.
E. Kumièiæa 16, 35000 Slavonski Brod
tel./faks: 035/410-559
www.zupa-duha-svetoga-sb.hr
e-mail: [email protected]
RASPORED SVETIH MISA I MISNIH NAKANA
04.12.2011. nedjelja - DRUGA NEDJELJA DOŠAŠÆA
8,00
+ Ob. Akmaèiæ, Stojanov i Katinac
10,00 za župljane
18,00 + Ružica Maslumi
05.12. ponedjeljak
06.12. utorak
6,30
+ Ivan Æosiæ
6,30
+ Nikola i Anica Kljaiæ
18,00 Na naseljeu Matija Ivaniæ
07.12. srijeda
6,30
+ Anto i Stana Dugandžiæ
08.12. èetvrtak
6,30
+ Iva i Vladimir Vuletiæ i ob. Opaèak
18,00 + Ob. Koneèni
09.12. petak
6,30
+ Tomo Bariæ i Lucija Mataniæ
10.12. subota
6,30
+ Ivanka Pirkl
------------------------------------------------------11.12. nedjelja - TREÆA NEDJELJA DOŠAŠÆA
8,00
+ Mirko Bašiæ
10,00 za župljane
Iz ovog života u vjeèno zajedništvo s Bogom pozvani su:
Bosiljka Mandiæ, r. 1928.
Kata Kljajiæ, r. 1938.
Barica Vraniæ, r. 1923.
Jasenka Jarža, r. 1970.
_______________________________________________________
RADNO VRIJEME ŽUPNOG UREDA
ponedjeljak: neradni dan
Utorak - petak: prije podne od 9 do 12; poslije podne od 16 do 17,30
subota: prije podne od 9 do 12
Telefon župnog ureda: 035/ 410-559
Telefon obiteljskog i braènog savjetovališta: 035/ 411-420
vlè. Ivan Živiæ, župni vikar
Ivan Èulo, bogoslov
mons. Stjepan Belobrajdiæ, župnik
12.12. ponedjeljak
13.12. utorak
14.12. srijeda
15.12. èetvrtak
16.12. petak
17.12. subota
11,30
Na naselju Matija Ivaniæ
18,00
+ Ana Kovaèeviæ
6,30
+ Marko i Marija Èalušiæ i Andrija i Marija Mandiæ
6,30
+ Margareta Ramšak
18,00 Na naselju Matija Ivaniæ
6,30
+ Mato i Ana Rajkovaèa
6,30
+ Sofija i Marijan Vukadin
6,30
+ Kata, Mato i Antun Rukavina
6,30
+ Eva, Ivan i Mata Kovaèeviæ
-------------------------------------------------------
18.12.2011. nedjelja - ÈETVRTA NEDJELJA DOŠAŠÆA
8,00
+ Ob. Vukoviæ
10,00
za župljane
11,30 Naselje Zrinski-Frankopan
18,00 + Ob. Volar, Ljubièiæ, Jurèiæ i Kunek
Poštovani župljani!
Paljenjem druge svijeæe na simbolu adventa - došašæa - hoda prema izvoru i
snazi našega života - potvrðujemo da se ukljuèujemo u pripremu roðenja Boga. Ima
advent u sebi nešto lijepo u slici Marije- nebeske nam Majke i majke Isusa Krista.
Marija noseæi novi život- raduje se sa svima koji pristaju uz život. Život dobrote,
razumijevanja, pomoæi, praštanja i kajanja. To su oznake - to su vrijednosti adventa za nas kojima je Božiæ iznova snaga življenja i oslonac za sve vrijeme koje je pred
nama. A to vrijeme prožeto je egoizmom- zatvorenošæu- nezadovoljstvom. Zato je
ovaj advent, možda velika prilika za prihvaæanje realnosti života. Bog po Mariji ide
èovjeku - meni - Vama. A naše je po onima koji su pored nas- a u potrebi su - iæi k
Bogu. Tako æe u najradosnijem blagdanu doæi do susreta - èovjeka i Boga - a to je
Božiæ. U tom hodu ima pomoæi. Veæ ovoga tjedna su zimske kvatre. A kvatre su
osobiti dani u kojima se Crkva od davnine, prateæi ciklus godišnjih doba, posveæuje
molitvom i djelima pokore i ljubavi. Ove godine posveæene su dobrotvornosti
brigama prema potrebnima.
Kako to nama nije strano evo podatka o veæ provedenim akcijama: za misije, za
ogrijev obitelji po ulicama. Darovali su do 30.11.2011.: V. Bacha (3), Berislaviæeva (6),
Branimirova (2), M. Budaka (7), D. Cesariæa (1), D. Demetra (1), Diljska (2), Domboviæeva (1), M. Držiæa (2), S.
Dubravèiæa (4), F. Folnegoviæa (1), A. Gabriæa (3), I. Gržiniæa (1), J. Hlišiæa (3), L. Ibrišimoviæa (6), M. Ilièiæa (1),
Lj. Jonkea (1), V. Klaiæa (6) , S. S. Kranjèeviæa (1), M. Krleže (5), E. Kumièiæa (5), I. Luciæa (2), M. Ivaniæa (2), M.
Terezije (1), G. Martiæa (1), L. Maruna (3), A. G. Matoša (1), Mostarska (3), NN (4), V. Novaka (5), Osjeèka (4), Lj.
Posavskog (2), I. Prodana (1), J. Runjanina (2), T. Smièiklasa (4), Sv. Antuna (1), 30. svibnja (1), F. Šišiæa (1), J.
Tomiæa (1), M. Topaloviæa (1), J. Užareviæa (1), P. R. Vitezoviæa (2), Zvonimirova (3). Pomogli smo više
obitelji. Hvala svima a nagrada neka bude Bog.
Potièem i na darove za našu revnu djecu na zornicama kao i potrebne u župi.
Ono što imamo- možemo, donesimo kod Marijinog kipa.
Danas ste dobili i koverte Caritasa. Svi mi znamo što je Caritas znaèio u našim
životima. Znamo kako smo se i ljutili na podjelu u Caritasu, govorili da se radi
nepravedno.... Sad je zato prilika da sami uèinimo što možemo. Koverte donesite
slijedeæe nedjelje i stavite u veæini nama znanu kutiju.
Ovaj broj listiæa uvijek nosi na svome papiru zahvalu onima koji su prepoznali
rad- djelo i život svojih sveæenika i redovnica. Zato sam slobodan, jednom godišnje
- a to je sada - zamoliti za Vaš dar lukna- Vašu nagradu sveæenicima i sestrama.
Posebno zahvaljujem Vama koji redovito, što je vidljivo iz evidentiranih darova u
knjizi lukna, prepoznajete ono što èinimo za sve Vas. Htio bih spomenuti i one, a ima
ih u našoj župi - koji nikada nisu primjetili da za njih netko živi, moli, radi i misli.
Priznajem bude mi teško - samo kad je krštenje - sprovod, znaju gdje su vrata
sveæenikova doma, gdje je sveæenik i što treba i kako treba nešto èiniti. Molim Vas da ovo do kojih ova pisana rijeè ne dolazi na to upozorite - potaknete. Znam njihova
reakcija æe sigurno biti: ima Crkva. Dobije od države. Toliko je puta reèeno zašto to
Crkva dobiva i kuda ide taj novac, ali oni to nisu èuli. Dakle Vama darovateljima
HVALA, a drugima poticaj!
-----------------------------------Sveti Nikola - 06.12. - Ne zaboravimo!
Bezgrešno zaèeæe B D Marije, 08.12. - proštenje u Maloj crkvi. Trodnevnicu
predvodi i na sam dan propovijeda fra Zvjezdan Liniæ.
U župi sv. Mise: zornica u 6,30 sati i veèernja u 18,00 sati
---------------------------------Sv. Lucija, 13. 12. - obièaj kad se sije pšenica za Božiæni stol.
----------------------------------
Multimedijska tribina Ka.Mo. BROD, 14.12. - tema tribine “Izmeðu svjetla
i tame”. Održava se u Školskoj športskoj dvorani na Koloniji s poèetkom u
20,00 sati. Pozvani su napose krizmanici i mladi.
----------------------------------
ÈETVRTAK, 15. 12. 2011.
VELIKA BOŽIÆNA ISPOVIJED
prijepodne od 9,00 do 10,30 sati
popodne od 15,30 do 17,00 sati
naveèer mladi od 19,15 sati
Iskoristimo prisutnost sveæenika. Potaknimo svoje i one oko sebe. Nema Boga
bez Božiæa. Pustimo djecu, posebno prije podne, da mogu stiæi u školu. Naveèer
potièem naše kandidate za krizmu i mlade da doðu, jer ovo je upravo vrijeme za njih i
zbog njih samih. Potaknite ih u svojim obiteljima!
--------------------------------Župna knjižnica - radi prijepodne nedjeljom od 9 do 11.15 sati. Mnogo je naslova i
zanimljivog štiva. Možda u ovo vrijeme Adventa uzmemo nešto od naslova te
proèitamo, i duhovno oplemenimo.
----------------------------------Biblijska grupa - utorak u 18,30 sati - još samo ovaj utorak
----------------------------------Župna kateheza - krizmanici su završili jesenski ciklus susreta - ali misa i dalje
nedjeljom u 18 sati
----------------------------------Karmelski dan - 11. prosinca - u samostanu sestara Karmeliæanki
----------------------------------Rijeè Ivana Èule, bogoslova na pastoralnom praktikumu......
Ja sam Ivan Èulo, sin Franje i Ivanke r. Šmuc. Roðen sam 19.10.1984. godine u
Vinkovcima gdje sam pohaðao i osnovnu školu. Klasiènu gimnaziju završio sam u
Zagrebu na Šalati. Zatim 2003. godine upisujem studij teologije kao sveæenièki
kandidat. No nedugo nakon toga odluèio sam svoj životni put usmjeriti na drugu
stranu. Napustio sam bogosloviju te sam kao laik nastavio studirati. Kako su godine
prolazile sve više sam osjeæao kako sam u odabiru ipak pogriješio. Shvaæajuæi to,
odluèio sam nakon šest godina Isusu ponovno reæi “da”. Dobio sam još jednu priliku te
sam u bogosloviju primljen 2010. godine. Sada sam na pasoralnom praktikumu u župi
Duha Svetog gdje stjeèem potrebno iskustvo za svoj sveæenièki poziv.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
2
File Size
115 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content