close

Enter

Log in using OpenID

(PDF) - 250 kb - Župa Duha Svetoga, Gornji Bogićevci

embedDownload
DUH SVETI - BOŽANSKA OSOBA
Vjernici osobu Duha
Svetoga teško shvaćaju. U
Svetom se pismu Duh
Sveti
poj avlj uj e
na
nekoliko načina: u obliku
goluba - kod Isusova
krštenja, u obliku oblaka kad se Isus preobrazio
pred svojim učenicima (na
brdu Taboru), u obliku
plamenih jezika - kad je
sišao nad apostole.
Isus naziva Duha Svetoga Braniteljem i
Tješiteljem. On će braniti i tješiti svoju
Crkvu, ali će i njegove učenike uvoditi u
istinu koju je Isus objavio. Duh Sveti jest
Duh Oca i Sina. To je veza, vječna ljubav
između Oca i Sina. Na temelju Biblije i
onoga što nam je Isus govorio o Duhu
Svetomu, Crkva nas uči da je Duh Sveti
treća božanska osoba Presvetog Trojstva,
s Ocem i Sinom pravi Bog.
U krštenju primamo po prvi put Duha
Svetoga a puninu Duha primamo u
sakramentu potvrde. Tada primamo i
sedam darova Duha Svetoga. Te darove
Crkva smatra redovitim darovima Duha
Svetoga.
Sedam darova Duha Svetoga
Danas ih se možemo prisjetiti i provjeriti
djeluju li i u našem životu:
MUDROST- jesmo li razboriti i odgovorni u
riječima, gestama i ponašanju ?
RAZUM- pametno smo govorili,
promišljeno donosili odluke ?
SAVJET - prihvaćali smo savjete drugih i
druge savjetovali na dobro ?
JAKOST- bili jaki i ustrajni u vjeri koje se
nismo stidjeli pred drugima ?
ZNANJE - marljivo skupljali znanje i težili
da Boga bolje upoznamo ?
POBOŽNOST - moje jutarnje i večernje
molitve; a nedjeljna sveta misa ?
STRAH BOŽJI - u oholosti i naduvenosti
druge prezirali pa i na Boga zaboravili?
(A. Stojić)
Izvanredni darovi nazivaju se karizme.
Karizma je posebni dar koji se daje
pojedincima ali za dobro i duhovnu
izgradnju cijele Crkve.
DUH SVETI - BOŽANSKA OSOBA (BOG)
Svetkovina Duha Svetoga
Krunica Duhu Svetomu
Moli se na običnu krunicu: Vjerovanje (ap.), Oče naš...
Sedam karizmi prve kategorije:
1. apostolska služba, 2. moć prorokovanja,
3. razlikovanje duhova, 4. moć
poučavanja, 5. riječ mudrosti, znanja i
znanosti, 6. dar pomaganja (karitativni
rad), 7. dar vođenja i upravljanja.
Pet karizmi druge kategorije:
1. Povećana vjera, 2. moć činjenja čudesa,
3. dar liječenja (bolesnih duhom i tijelom),
4. dar govora neučenih jezika,
5. tumačenje tih istih jezika.
Ako se ispravno služimo darovima koje
smo na sv. Potvrdi dobili i karizmama koje
nam Duh Sveti daje, onda se u našem
životu vide i plodovi Duha Svetoga.
Dvanaest plodova Duha Svetoga:
1. Ljubav, 2. Radost, 3. Mir, 4. Strpljivost,
5. Velikodušnost, 6. Uslužnost, 7. Dobrota,
8. Krotkost, 9. Vjernost, 10. Blagost,
11. Suzdržljivost, 12. Čistoća
Šest grijeha protiv Duha Svetoga:
1. Ufati se preuzetno u milosrđe Božje,
2. Zdvajati o snazi milosti Božje, 3. Protiviti
se priznatoj istini Katoličke vjere,
4. Zavidjeti bližnjemu na darovima Božjim,
5. Odbijati tvrdokorno spasonosne
opomene, 6. Ustrajati u nepokori i grijehu
Sveti Pavao u poslanici Galačanima ( Gal
5,19-21 ) nabraja i djela koja se protive
Duhu Svetome i ističe, koji takva djela
čine neće ući u Kraljevstvo Božje:
1. Bludnost, 2. Nečistoća,
3. Idolopoklonstvo, 4. Čaranje, 5. Gatanje,
6. Proricanje budućnosti, 7. Neprijateljstva,
8. Svađe, 9. Ljubomora, 10. Srdžba,
11. Spletkarenje, 12. Razdori,
13. Strančarenja, 14. Zavisti, 15. Pijanke,
16. Razuzdane gozbe, 17. Neposlušnost,
18. Oholost
(rev 1) Pripremio Mario Magzan, vjernik laik
Na 3 mala zrna (Zdravo Marijo) poslije riječi “Isus”se doda:
1. koji neka nam po Duhu Svetom umnoži vjeru.
2. koji neka nam po Duhu svetom učvrsti ufanje.
3. koji neka nam po Duhu Svetom usavrši ljubav.
Poslije riječi "Isus" dodaju se otajstva krunice:
1. koji neka osposobi naše srce, da primimo
puninu milosti Duha Svetoga!
Pedeseti dan poslije Uskrsa
(nedjelja) - Cr kva slavi
svetkovinu Duha svetoga, ili
pučki, Duhova. Svetkovina se još
zove Nedjelja Pedesetnice. Uz
Božić i Uskrs to je treći od
velikih svetkovina crkvene
godine. Prema Svetom pismu
pedeseti dan nakon uskrsnuća
Isus šalje na svoje apostole i prve
učenike obećanog Duha Svetoga,
i oni počinju propovijedati
Evanđelje i krstiti prve članove
nove Kristove zajednice. Po tome
je ovaj blagdan početak ili
"rođendan" Crkve. U liturgijskom
kalendaru svetkovinom Duhova
završava uskrsno vrijeme, a
nastavlja se takozvano "vrijeme
kroz godinu".
POSLJEDNICA
Dođi, Duše Presveti,
sa neba nas posjeti
zrakom svoje milosti.
Dođi, Oče ubogih,
djelitelju dara svih,
dođi, srca svjetlosti.
Tješitelju tako blag,
ti nebeski Goste drag,
pun miline, hlade tih.
2. koji neka nam izmoli Duha Svetoga i umnoži i
ojača u nama tri bogoslovne kreposti!
3. koji neka nas, po Duhu Svetom, jača,
prosvjetljuje, upravlja, vlada nad nama, vodi nas i
posvećuje!
4. koji neka užeže naše srce ljubavlju Duha
Svetoga i napuni ga dubokom poniznošću,
odanošću, predanjem, jakošću i svetošću!
5. koji neka nam izmoli sedam darova i dvanaest
plodova Duha Svetoga i neka nam udijeli sva
dobra i odvrati od nas svako zlo!
Duše Sveti, dahni u mene - da, što je sveto, mislim.
Duše Sveti, potakni me - da, što je sveto, činim.
Duše Sveti, privuci me - da, što je sveto, ljubim.
Duše Sveti, ojačaj me - da, što je sveto, štitim.
Duše Sveti, zaštiti me - da, što je sveto, nikada ne izgubim.
Amen
Umornima odmore,
u vrućini lahore,
razgovore žalosnih.
Sjaju svjetla blaženog,
sjaj u srcu puka svog,
napuni nam dušu svu.
Bez Božanstva tvojega
čovjek je bez ičega,
tone sav u crnom zlu.
Nečiste nas umivaj,
suha srca zalivaj,
vidaj rane ranjenim.
Mekšaj ćudi kamene,
zagrij grudi ledene,
ne daj nama putem zlim.
Svim što vjeru imaju,
što se u te ufaju,
sedam svojih dara daj.
Daj nam krepost zaslužnu,
i smrt lijepu, blaženu,
daj vjekovit svima raj.
Amen, aleluja!
LITANIJE DUHU SVETOMU
Gospodine, smiluj se!
Kriste, smiluj se!
Gospodine, smiluj se!
Duše Sveti, čuj nas!
Duše utješitelju, usliši nas!
Oče, nebeski Bože, smiluj nam se!
Sine, Otkupitelju svijeta Bože,
Duše Sveti, Bože,
Sveto Trojstvo, jedan Bože,
Duše Sveti, koji izlaziš od Oca i Sina,
Duše Sveti, po čijem su nadahnuću govorili
proroci,
Duše Sveti, koji svjedočiš za Isusa Krista,
Duše Sveti, naš božanski Učitelju,
Duše Sveti, po kojem je Djevica Marija
začela Sina Božjega,
Duše Sveti, koji stanuješ u nama,
Duše istine,
Duše mudrosti,
Duše razuma,
Duše jakosti,
Duše pobožnosti,
Duše dobrog savjeta,
Duše znanja,
Duše straha Božjeg,
Duše milosti i milosrđa,
Duše ljubavi,
Duše radosti,
Duše mira,
Duše strpljivosti,
Duše blagosti,
Duše dobrote i duhovne miline,
Duše ustrajnosti,
Duše umjerenosti,
Duše poniznosti,
Duše krotkosti,
Duše vjere i ufanja,
Duše čistoće,
Duše savjesnosti,
Duše razboritosti,
Duše života i spasa,
Duše kreposti,
Duše svih milosti,
Duše Sveti, koji proničeš Božje tajne,
Duše Sveti, koji nam pomažeš u molitvi,
Duše Sveti, po kome smo se duhovno
preporodili,
Duše Sveti, koji nam srca napunjaš
Božanskom ljubavlju,
Duše Sveti, upravitelju misli i namjera srca,
Duše Sveti, čistitelju naših duša,
Duše Sveti, čijom milošću postajemo Božja
djeca,
Duše Sveti, posvetitelju i ravnatelju Crkve,
Duše Sveti, koji si, poput gorućih jezika,
sišao na apostole,
Sigurna pomoći u svakoj nevolji,
Slasti početnika u tvojoj službi,
Jakosti u tebi napredujućih,
Kruno savršenih,
Radosti anđela,
Svjetlo patrijarha,
Pobjedo mučenika,
Znanje priznavaoca,
Čistoćo djevica,
Pomasti svih svetih,
Milostiv budi, oprosti nam Duše Sveti!
Milostiv budi, usliši nas Duše Sveti!
Od svakoga zla, Oslobodi nas, Gospodine!!
Od svakoga grijeha,
Od svih napasti i zasjeda đavolskih,
Od svake preuzetnosti i zdvojnosti,
Od poricanja objavljenih istina,
Od grešne okorjelosti i bezbožnosti,
Od svake nečistoće duše i tijela,
Od duha bludnosti,
Od krivovjerja i svih zabluda,
Od svakog zloga duha,
Od zle i vječne smrti,
Po Tvojem izlaženju od Oca i Sina,
Po divnom djelovanju Tvoje milosti,
Po bezgrešnom Začeću Djevice Marije,
Po otajstvenom Začeću Isusa Krista,
Po Tvojem silasku na Isusa u rijeci Jordanu,
Po Tvom silasku na apostole,
Na veliki dan suda Božjeg,
Mi grešnici, Tebe molimo usliši nas!
Da nam se smiluješ,
Da po Tebi sveto živimo,
Da se udostojiš sve udove Crkve oživjeti i
posvetiti,
Da se udostojiš svojom svetom milošću
uvijek nas pratiti i preteći,
Da se udostojiš dati nam darove prave
svetosti, pobožnosti i molitve,
Da se udostojiš sve naše misli, riječi i djela
sebi upraviti i posvetiti,
Da se udostojiš dati nam da postignemo
pravu poniznost i sve kreposti,
Da obnoviš u nama pravednost i poštenje,
Da se udostojiš zasaditi u nama dar krotke
strpljivosti,
Da se udostojiš dati nam milost suza,
Da se udostojiš udahnuti nam iskrene
osjećaje milosrđa i ljubavi,
Da nas obogatiš božanskom istinom i
milošću,
Da se udostojiš utvrditi nas u milosti svojoj,
Da nas primiš među svoje odabrane,
Da se udostojiš uslišiti nas,
Da u tebi Bogu živimo,
Duše Sveti Bože,
Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta,
izlij na nas Duha Svetoga!
Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta,
pošalji na nas obećanoga Duha Očevog!
Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta,
daj nam Duha Dobroga!
Duše Sveti, čuj nas!
Duše utješitelju, usliši nas!
Oče naš,...
Blagoslivljajmo Oca i Sina sa Duhom Svetim!
Hvalimo Ga i uzvisujmo u sve vijeke! Amen.
Pomolimo se!
Bože, koji si svjetlošću Duha Svetoga
poučio srca vjernih, daj da u tom istom Duhu
spoznamo što je pravo i Njegovoj se utjehi
vazda radujemo!
Gospodine, zapali nam srce ognjem
Duha Svetoga, da ti čistim tijelom služimo i
neokaljanim srcem omilimo!
Bože, kome je svako srce otkriveno,
kome svačija volja govori i kome nije
skrivena nijedna tajna, očisti izljevom Duha
Svetoga misli srca našega, da zaslužimo
savršeno Te ljubiti i dostojno Te hvaliti.
Po Kristu Gospodinu našem! Amen.
HIMAN DUHU SVETOM
O dođi, stvorče, Duše Sveti,
Pohodi duše vjernika,
Poteci višnjom milosti
U grudi štono stvori ih.
Ti nazivaš se Tješitelj,
Blagodat Boga svevišnjeg,
Studenac živi, ljubav, plam
I pomazanje duhovno.
Darova sedam razdaješ,
Ti prste desne Očeve,
Od vječnog Oca obećan,
Ti puniš usta besjedom.
Zapali svjetlo u srcu,
Zadahni dušu ljubavlju,
U nemoćima tjelesnim
Potkrepljuj nas bez prestanka.
Dušmana od nas otjeraj
I postojani mir nam daj,
Ispred nas idi, vodi nas
Da svakog zla se klonimo.
Daj Oca da upoznamo
i Krista, Sina njegova,
I u te, Duha njihova,
Da vjerujemo sveudilj.
Sva slava Ocu vječnomu
I uskrslom Sinu mu
Sa Tješiteljem Presvetim,
Nek bude sad i u vijeke. Amen.
Pošalji Duha svojega i postat će.
Aleluja!
I obnovit ćeš lice zemlje.
Aleluja!
Pomolimo se:
Bože, koji si svjetlošću Duha Svetoga
poučio srca vjernih, daj da u tom istom
Duhu što je pravo mislimo i njegovoj se
utjehi vazda radujemo.
Po Kristu Gospodinu našemu. Amen.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
4
File Size
246 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content