close

Enter

Log in using OpenID

APOSO Newsletter broj 1.

embedDownload
From:
Subject:
Date:
To:
Ines Bulajic [email protected]
Fwd: FW: APOSO newsletter
27 Nov 2014 15:03
Dubravko Grubisic [email protected]
Dragi Dubravko,
Saljem newsletter.
Hvala i lijep pozdrav,
Ines
APOSO%%NEWS%NO.1
%
From: APOSO newsletter [mailto:[email protected]] On Behalf Of APOSO
newsletter
Sent: Thursday, May 08, 2014 10:03 AM
To: Adrijana
Subject: APOSO newsletter
Web APOSO
Facebook APOSO
Poštovani čitatelji,
na početku prvoga Newslettera Agencije za predškolsko, osnovno i srednje
obrazovanje BiH, srdačno vas pozdravljam. Nastojali smo što više informacija o
našem radu sažeti na jednom mjestu, na pregledan i prihvatljiv način te se nadamo
kako će, bar neki od vas, postati naši vjerni čitatelji. Otvoreni smo za sve primjedbe i
sugestije pa vas molimo – podijelite s nama svoja razmišljanja. Smatramo kako je za
uspješnu komunikaciju potrebna obostrana suradnja, strpljenje i povjerenje te smo
zahvalni za svaki komentar koji će nam pomoći poboljšati i unaprijediti naš rad.
Posebnu zahvalu, ovim putem, upućujem svima koji su pomogli i podržali
organizaciju Dana otvorenih vrata Agencije za predškolsko, osnovno i srednje
obrazovanje. Dan otvorenih vrata bio je još jedna prigoda za predstavljanje našeg
dosadašnjeg rada i planiranih aktivnosti široj javnosti, u želji uključivanja što većeg
broja sudionika u promjene koje se trenutačno odvijaju u odgojno-obrazovnom
sustavu Bosne i Hercegovine. Nadamo se kako će u budućnosti biti što više prigoda
za ovakvu vrstu suradnje. U međuvremenu, želim da provedete ugodno vrijeme uz
tekstove koje smo za vas priredili.
Do sljedećeg čitanja, srdačno vas pozdravljam,
Maja Stojkić,
Maja Stojkić,
ravnateljica Agencije za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje
Dan otvorenih vrata
Dan otvorenih vrata Agencije za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje održan
je 23. 04.2014. godine, u velikoj dvorani Hrvatskog doma Herceg Stjepan Kosača, s
ciljem upoznavanja šire javnosti s trenutačnim stanjem i reformama unutar
obrazovnog sustava BiH, kao i ulozi Agencije u tim procesima. Pred više od 200
okupljenih uzvanika rezultate dosadašnjeg rada i suradnje predstavili su partneri
Agencije: predstavnici Vijeća ministara BiH, Ministarstva civilnih poslova BiH,
Njemačke organizacije za razvojnu saradnju (GIZ), UNICEF-a, Misije OESS-a,
organizacije Save The Children, Zavoda Republike Slovenije za šolstvo te djelatnici
Agencije za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje. Kako je izgledala
organizacija samog događaja te što su mediji rekli o nama pogledajte na našim
službenim stranicama: www.aposo.gov.ba i www.facebook.com/aposo.gov.ba
Rezultati rada po pitanju razvoja Zajedničke jezgre
NPP-a definirane na ishodima učenja
Aktivnosti po pitanju razvoja Zajedničke jezgre nastavnih planova i programa definirane na
ishodima učenja i to za jezično-komunikacijsko, društveno-humanističko područje te
područje prirodoslovlja, nastavljaju se u 2014. godini.
Na temelju ključnih kompetencija, Agencija je prethodno definirala osam odgojnoobrazovnih područja te metodologiju izradbe ishoda učenja koja se primjenjuje na sva
spomenuta područja, poštujući specifičnosti pojedinih predmeta.
U siječnju ove godine provedena je Javna rasprava o Nacrtu dokumenta „Zajednička
jezgra nastavnih planova i programa (ZJNPP-a) za strani jezik definirana na ishodima
učenja“ s ciljem prikupljanja komentara, prijedloga i mišljenja zainteresirane stručne
javnosti. Provedene javne rasprave predstavljaju završni korak ka izradbi konačne verzije
Dokumenta ZJNPP-a za strani jezik, a time i završne aktivnosti unutar jezičnokomunikacijskog područja.
Za jezično-komunikacijsko područje Agencija je do sada završila „Zajedničku jezgru
nastavnih planova i programa za bosanski jezik, hrvatski jezik i srpski jezik, definiranu na
ishodima učenja“ te „Nacrt Zajedničke jezgre NPP-a za strani jezik definirane na ishodima
učenja“. Nacrt je usklađen s europskim standardima razina učenja jezika A1, A2, B1+,B2 i
B2+. U prva tri mjeseca 2014. godine izrađen je i nacrt dokumenta "Zajednička jezgra za
prirodoslovlje definirana na ishodima učenja" te pripremljen za javne rasprave, a održan
je i prvi seminar za izradbu Zajedničke jezgre NPP za društveno-humanističko područje
definirane na ishodima učenja.
Sljedeća planirana aktivnost jeste izradba smjernica za implementaciju Zajedničke jezgre
nastavnih planova i programa u NPP-e, kako bi ministarstva obrazovanja nastavila pratiti i
razvijati već utvrđenu metodologiju.
Implementacija Zajedničke jezgre NPP-a definirane
na ishodima učenja
Na temelju Dokumenta Agencije „Zajednička jezgra nastavnih planova i programa za
bosanski jezik, hrvatski jezik i srpski jezik definirana na ishodima učenja“, početkom ove
godine započeta je edukacija odgojitelja i nastavnika u Zeničko-dobojskom kantonu.
Dokument Agencije poslužio je kao temelj realizaciji projekta „Implementacija definiranih
ishoda učenja u jezičko-komunikacijskom području u Zeničko-dobojskom kantonu“ čime
postojeća Zajednička jezgra NPP-a dobiva razvojnu dimenziju. Kontinuirano unaprijeđenje
obrazovnog sustava neizostavno nalaže uvođenje inovacija kao i profesionalni razvoj
nastavnika kako bi te inovacije mogli pratiti te primjenjivati u nastavnom procesu.
Svrha provođenja ovog Projekta jeste razvoj mreže trenera i koordinatora koji će provoditi
daljnju edukaciju odgojitelja i nastavnika u svrhu uspješne primjene definiranih ishoda
učenja u jezično-komunikacijskom području.
Dan otvorenih vrata bio je prigoda za predstavljanje dodatnih informacja vezanih za
implementaciju definiranih ishoda učenja u jezičko-komunikacijskom području.
Prezentacije svi izlagača dostupne su na službenoj web stranici Agencije.
Radna skupina za društveno-humanističko područje
Radna skupina za Izradu ishoda učenja društveno-humanističkog područja sastala se po
drugi put u Sarajevu. Sastanak, u organizaciji Agencije za predškolsko, osnovno i srednje
obrazovanje, uz tehničku podršku OESS-a, održan je u razdoblju od 10. do 1. travnja
2014. godne. Tijekom sastanka urađena je revizija za nacrt dokumenta Zajednička jezgra
nastavnih planova i programa društveno humanističkog područja definirana na ishodima
učenja, odnosno revizija definiranih oblasti, komponenti i ishoda učenja.
Pазвој стандарда занимања
У складу са претходно усвојеним планом, Агенцијa за предшколско, основно и
средње образовање, у подручнoj јединици Бања Лука, спроводи активности
везане за развој шест стандарда занимања. У прва три мјесеца ове године
одржане су двије радионице. Током првe тродневне радионице, одржане у
Бањoj Луци у периоду од 25. до 27. 2. 2014, радило се на развоју стандарда
занимања за породице:
• Угоститељство и туризам, за занимања кувар и конобар,
• Шумарство и прерада дрвета, за занимања техничар обраде дрвета и
тапетар,
• Машинство и обрада метала, за занимања машински техничар (за CNC
машине) и варилац/заваривач.
Резултат ове радионице јесте разрада кључних пословa за споменута
занимања.
Друга радионица одржана је у периоду од 4. до 6. марта 2014. године, а на њој
су разрађене активности у оквиру дефинисаних кључних послова.
Активности развојa стандарда занимања спроводе се у склопу пројекта
„Подршка образовању одраслих“, у сарадњи са ГИЗ-ом и ФИРМА пројектом
(USAID). Подручна јединица Агенције, с Одјелом за средње стручно
образовање и обуку, образовање одраслих и цjеложивотно учење и Одсјеком
за VЕТ информациони систем, рaди на изради стандарда за шест одабраних
занимања још од средине 2013. године.
Osiguranje kvaliteta u provođenju predškolskih
programa - povećanje mogućnosti djeci u BiH za
rano učenje
Agencija za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje od ove godine provodi i
projekt „Osiguranje kvaliteta u provođenju predškolskih programa usmjerenih na
povećanje mogućnosti djeci u BiH za rano učenje“.
Projekt je nastao kao rezultat saradnje Agencije za predškolsko, osnovno i srednje
obrazovanje i UNICEF-a u okviru višegodišnjeg plana za inkluzivno obrazovanje, a
realizovat će se kroz pripremu i provođenje programa obuka za odgajatelje djece
predškolskog uzrasta.
Agencija je, kao jedan od partnera UNICEF-a u provođenju programskih aktivnosti
„Povećajmo mogućnosti djeci u BiH za rano učenje“ (projekt DubaiCares),
pripremila program obuke s ciljem jačanja kapaciteta odgajatelja djece
predškolskog uzrasta.
Obukama će biti obuhvaćeno 140 učesnika iz 45 općina/gradova u BiH. Obradit će
se teme iz oblasti odgoja i obrazovanja u ranom djetinjstvu utemeljenog na
savremenim razvojnim teorijama kojima se tumači dječiji razvoj, s posebnim
savremenim razvojnim teorijama kojima se tumači dječiji razvoj, s posebnim
akcentom na djecu u godini pred polazak u školu i djecu iz osjetljivih grupa – iz
ruralnih područja, romsku djecu i djecu sa smetnjama u razvoju.
Obuke za odgajatelje u sklopu projekta
„Povećajmo mogućnosti djeci u BiH za rano
učenje“
Eksperti iz oblasti razvojne psihologije, predškolske pedagogije/pedagogije i
metodika odgojno-obrazovnog rada, odabrani na temelju provedenog javnog poziva,
uz djelatnike Agencije, pripremit će i realizovati modul obuke za odgajatelje
angažovane na projektu „Povećajmo mogućnosti djeci u BiH za rano učenje“.
Obuke za odgajatelje organizuju se s ciljem da se razviju profesionalna znanja i
vještine planiranja i programiranja, rada na principima integrisanog kurikuluma,
opservacije i planiranja odgojno-obrazovnog rada na osnovu ishoda razvoja i učenja
djece predškolskog uzrasta, te steknu dodatna znanja o razvojnim karakteristikama
djece i izgradnji partnerstva sa porodicama, školom i lokalnom zajednicom.
Ukoliko se teži kreiranju i razvijanju kvalitetnih pristupa odgojno-obrazovanog rada u
praksi, potrebno je imati u vidu da je takva praksa zasnovana na potrebama djece,
porodica i lokalne zajednice, da održava specifičnosti konteksta u kome se odvija i
da podrazumijeva mrežu podrške i uključenost roditelja, djece i lokalne zajednice.
Ovakav pristup će dodatno podstaći rani rast i razvoj djece, posebno one djece koja
potiču iz osjetljivih grupa (djeca sa poteškoćama u razvoju, romska djeca i djeca iz
ruralnih sredina).
Za ovaj vid obuke je iskazan veliki interes odgojno-obrazovnih radnika, a u toku su i
imenovanja osoba koje će biti učesnici ovog stručnog skupa. S održavanjem obuka
počelo se već u aprilu. Obuka u Mostaru održana je 25. i 26. aprila 2014. godine, a
do sredine maja 2014. se očekuje realizacija obuka u Sarajevu i Banjoj Luci.
Sudjelovali smo
Predstavnici Agencije sudjelovali su na sastancima i konferencijama u zemlji i regiji.
7. – 8. travnja/aprila - predstavnica Agencije sudjelovala je na Sedmoj konferenciji o
obrazovanju “ Jačanje sustava obrazovanja u ranom djetinjstvu: Ulaganje u rani rast
i razvoj djece za osiguranje uspješnog učenja”. Konferencija, održana u Bukureštu u
organizaciji odjela Svjetske banke za Europu i Centralnu Aziju (ECA), bila je prigoda
za čuti raznolika predavanja i sudjelovati u raspravama na teme vezane za
predškolstvo i inkluziju.
od 31.03. do 06.04. - održana je 21. godišnja konferencija EUROCLIO u Makedoniji.
Na konferenciji, koja je okupila 150 nastavnika povijesti iz 38 zemalja, sudjelovala je
i predstavnica naše institucije. Agencija je početkom 2014. potpisala Memorandum o
razumijevanju s Udrugom nastavnika i profesora povijesti EUROCLIO HIP u Bosni i
razumijevanju s Udrugom nastavnika i profesora povijesti EUROCLIO HIP u Bosni i
Hercegovini. Udruga se obvezala, putom svojih međunarodnih kontakata i mreža u
dijeljenju informacija, kao i kontakata pojedinaca i ustanova relevantnih za reformu
nastave povijesti, uključiti predstavnika Agencije u svoj rad na prostoru BiH.
27. i 28. ožujka/marta – održan je sastanak Nacionalnih koordinatora CIDREE
(Consortium of Institutions for Development and Research in Education in Europe)na
kojem su po prvi put sudjelovali i predstavnici Agencije.
Naglasak sastanka bio je na problemima s kojima se članice konzorcija susreću u
svojemu redovitom radu pa se tako raspravljalo o „prijelaznim točkama“ u
obrazovanju, inkluziji, problemima tranzicije s kurikuluma temeljenoga na sadržaju
na kurikulum temeljen na kompetencijama i ishodima učenja, međunarodnoj maturi,
ali i digitalizaciji materijala za učenje. Koordinatori su pokušali identificirati zajedničke
točke interesa te dati prijedloge za buduće projekte i suradnju među zemljama
članicama.
26. do 28. ožujka/marta – tijekom trodnevnog sastanka radne skupine ISCED 3, u
organizaciji Regionalnog centra za razvoj poduzetničkih kompetencija za zemlje
jugoistočne Evrope ( SEECEL), predstavnici Agencije imali su prigodu sudjelovati u
radu dvije različite skupine. Rad jedne skupine bio je fokusiran na definiranje ishoda
učenja za znanja, vještine i sposobnosti koje bi kroskurikularno trebalo razvijati kod
srednjoškolskih učenika, dok je rad druge bio orijentiran na razvoj poduzetničkih
škola s fokusom na modalitete obuke nastavnika i školskog menadžmenta.
13. ožujka/marta –predstavnici Agencije sudjelovali su na Konferenciji „Poduzetničko
učenje u obrazovnim sustavima BiH – faza II“, na kojoj je, između ostalog,
raspravljano i o modelima definiranja ishoda učenja za poduzetničko učenje u
formalnom obrazovanju, kao i o načinu implementiranja ishoda učenja u nastavnom
procesu.
25. do 27. veljače/februara - radionica za SmallBusinessAct (SBA) eksperte bila je
prigoda za razmjenu iskustava i mišljenja stručnjaka iz cijele regije, a organizirana je
u svrhu mobilizacije stručnih timova za 2015., SBA proces vrednovаnjа te
unаpređenja pokazatelja SBA društvenog kаpitаlа.
25. i 26. veljače/februara – održan je sastanak prve generacije multiplikatora i
savjetnika za rad s instrumentom „Pasoš kompetencija“, u okviru projekta „Podrška
obrazovanju odraslih u BIH“.
24. veljače/februara – unutar zajedničkog projekta Europske unije i Vijeća Europe
„Regionalna podrška inkluzivnom obrazovanju“ – održan je prvi sastanak
PolicyTeama u BiH na kojemu su sudjelovali i predstavnici Agencije. Cilj Projekta
jeste unaprijediti socijalnu inkluziju i koheziju promoviranjem inkluzivnoga
obrazovanja i obuke, a istodobno će biti predstavljeno i inkluzivno obrazovanje, kao
načelo reforme koje poštuje i omogućava različitost svih uključenih u proces učenja.
3. i 4. veljače/februara – predstavnici Agencije sudjelovali su na sastanku o evaluacij
programa građanskog obrazovanja u Federaciji BiH, u organizaciji Obrazovnog
centra za demokraciju i ljudska prava (CIVITAS). Nazočni su upoznati s programom
građanskog obrazovanja u FBIH, kao i s važnošću institucionalizacije i osiguranja
kvalitete programa građanskog obrazovanja u BiH i regiji Jugoistočne Europe.
Međuinstitucionalna suradnja -Program jačanja
javnih institucija BiH
U sklopu Programa jačanja javnih institucija BiH (SPI), početkom 2014.godine održani su
sastanci dvije međuinstitucionalne skupine – skupine za komunikaciju i upravljanje
znanjem te skupine za upravljanje kvalitetom, gdje su članovi upoznati s rezultatima
ispitivanja zadovoljstva korisnika te naporima i dosadašnjim radom organizacija civilnog
društva, vezanim uz Partnerstvo za otvorenu vlast. Svrha ovih sastanaka jeste – usmjeriti
državne institucije na otvaranje javnosti te im olakšati spoznati, a samim time i ispuniti
želje i potrebe korisnika.
Upravo zbog ovoga, Program jačanja javnih institucija, u sljedeće tri godine, predviđa
jačanje komunikacijskih kapaciteta institucija korisnica, rad na proaktivnijoj komunikaciji i
unaprjeđenju transparentnosti te korištenju novih tehnologija. Sve pobrojano biti će
provedeno kako bi institucije korisnice Programa postale primjeri dobrih praksi, kao i
resursi za druge institucije državne razine i drugih razina vlasti u BiH.
Riječ partnera
Efektivnost i transparentnost javnih institucija na državnom nivou je od ključnog
značaja ne samo za dalje euroatlantske integracije Bosne i Hercegovine već i za
legitimitet države u cijelosti. Stoga je 2010. godine između Bosne i Hercegovine i
Savezne Republike Njemačke postignut sporazum o pokretanju Programa jačanja
javnih institucija u Bosni i Hercegovini (SPI) sa ciljem podrške državnim institucijama
u poboljšanju kvalitete pruženih usluga i boljeg ispunjavanja potreba građana.
Nosilac programa na strani Bosne i Hercegovine je Ured koordinatora za reformu
javne uprave, a Agencija za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje je korisnica
tehničke pomoći Programa već od samog početka, gdje smo zajednički radili na
unapređenju mnogih procesa i aktivnosti, kao što su:
•
Razvoj baze podataka za eksterno vrednovanje učeničkih postignuća;
•
Postavljanje mjerila za evaluaciju reforme devetogodišnjeg osnovnog
obrazovanja (kroz evaluaciju učeničkih postignuća);
obrazovanja (kroz evaluaciju učeničkih postignuća);
•
Evaluacije NPP-a u srednjem strukovnom obrazovanju za 5 skupina
srodnih zanimanja;
•
Unapređenje sistema monitoringa i evaluacije;
•
Razvoj nove internetske prezentacije www.aposo.gov.ba;
•
Uvođenje sistema upravljanja dokumentacije;
•
Studija početnog stanja iz oblasti komunikacija i nacrt komunikacijske
strategije;
•
Ostale aktivnosti iz oblasti organizacijskog savjetovanja i tehničke
suradnje.
U velikoj mjeri pozdravljamo spremnost Agencije za provođenjem prvog
sveobuhvatnog istraživanja zadovoljstva korisnika i građana, ali i analizu upoznatosti
medija o aktivnostima i nadležnostima Agencije. Nadam se da će direktna
komunikacija Agencije sa njenim interesnim skupinama, korisnicima, donatorima,
predstavnicima tehničke podrške i građanima postati praksa koja se njeguje s ciljem
kontinuiranog unapređenja rada Agencije. Predstavnice i predstavnici Agencije za
predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje su svojim angažmanom i interesom za
suradnjom uspjeli ostvariti skoro sve zacrtane ciljeve iz operativnog plana koji je
postavljen zajedno sa GIZ-om, te je Agencija i u drugoj fazi Programa institucija
korisnica, sa kojom ćemo surađivati iz oblasti upravljanja kvalitetom, upravljanja
ljudskim resursima, komunikacija i upravljanja znanjem te javnih nabavki i
elektronske uprave.
U nadi da ćete ovdje naći korisne informacije vas srdačno pozdravljam i pozivam da
svojim komentarima i učešćem unaprijedite kvalitetu newsletter-a Agencije za
predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje
Tihana Puzić
Viša savjetnica
Program jačanja javnih institucija
www.giz.de/www.giz.ba
Zajedno za bolje obrazovanje
Zavod Republike Slovenije za školstvo, Centar za strukovno obrazovanje i Državni ispitni
centar (iz Republike Slovenije) zajedno sa Agencijom za predškolsko, osnovno i srednje
obrazovanje počeli su 2012., u okviru EU Twinning projekta, intenzivnu suradnju na
području poboljšanja obrazovanja, koja je trajala 15 mjeseci. Osnovni cilj bio je jačanje
institucionalnih kapaciteta Agencije, kako bi mogla što kvalitetnije izvoditi svoje zadatke
zbog kojih je uspostavljena. Tako smo zajedno radili na razvoju osnovnih elemenata
sustava obrazovanja (zajedničke jezgre nastavnih planova i programa, standardi
zanimanja i eksterne mature), jačanju kapaciteta osoblja Agencije i organizaciji rada
(timski rad, projektni način rada, profesionalni razvoj, izgradnja organizacije koja uči,
strategije uvođenja promjena u obrazovni sustav ...) te na jačanju institucionalnih veza s
drugim obrazovnim institucijama u BiH i Europi (CIDREE....).
Svojim trajanjem projekt je polako prerastao osnovne ciljeve i sadržaje. Naime, u
svakodnevnom radu na postizanju ciljeva projekta počeo je i spontani proces
međusobnog učenja, zajedničkog traženja najboljih rješenja za obrazovne sustave kako u
Sloveniji tako i u BiH, proces gradnje kulture međusobne suradnje. Jedni od drugih učili
smo kako prevladati prepreke kada je potrebno nešto promijeniti na razini osobnog rada a
i na razini sustava obrazovanja. Bilo je puno lijepih trenutaka, doživljavali smo uspjehe, a i
poneki neuspjeh. Ono što je najznačajnije i što ostaje jeste, da se između eksperata svih
institucija izgradila jaka mreža iskrenih međuljudskih odnosa.
Sada, sa vremenske distance možemo ustvrditi da smo baš zbog naše bliske suradnje
bili uspješni u postizanju zajedničkog cilja - zajedno za bolje obrazovanje.
dr. Branko Slivar
Zavod RS za šolstvo
ODDELEK ZA SREDNJE ŠOLSTVO
Copyright © APOSO
Ovaj e-mail ste primili ukoliko ste nekada razmijenili mail s APOSO, sudjelovali u radnim skupinama, javnim
raspravama, anketi ili vas je netko od Vaših poznanika preporučio i dodao na mailing listu. Ukoliko ne želite primati
newsletter kliknite ovdje.
-This message has been scanned for viruses and
dangerous content by MailScanner, and is
believed to be clean.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
10
File Size
286 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content