close

Enter

Log in using OpenID

Astra Priručnik

embedDownload
OPEL ASTRA
Priručnik za vlasnika
Sadržaj
Uvod .............................................. 2
Ukratko .......................................... 6
Ključevi, vrata i prozori ................. 21
Sjedala, sustavi zaštite ................ 38
Spremište ..................................... 58
Instrumenti i kontrole ................... 97
Osvjetljenje ................................ 138
Kontrola klime ............................ 152
Vožnja i rukovanje ..................... 160
Njega vozila ............................... 221
Servis i održavanje .................... 280
Tehnički podaci .......................... 283
Informacije stranke .................... 323
Kazalo pojmova ......................... 326
2
Uvod
Uvod
Uvod
Specifični podaci vozila
Molimo da podatke svog vozila
upišete na prethodnu stranicu kako bi
bili jednostavno dostupni. Ovi podaci
su dostupni u poglavljima
"Servisiranje i održavanje" i "Tehnički
podaci" kao i na identifikacijskoj
pločici.
Uvod
Vaše vozilo je konstruirano kao
kombinacija napredne tehnologije,
sigurnosti, zaštite okoliša i
ekonomičnosti.
Ove Upute za uporabu Vam pružaju
sve neophodne informacije kako bi
Vam omogućile da svoje vozilo vozite
sigurno i efikasno.
Budite sigurni da su Vaši putnici
upoznati s mogućim posljedicama
nesreće i ozljeda koje mogu nastati
kao posljedica nepravilnog korištenja
vozila.
Uvijek morate poštivati specifične
zakone i propise zemlje u kojoj se
nalazite. Ti zakoni mogu biti različiti
od informacija u ovim Uputama za
uporabu.
Kada se ove Upute za uporabu
pozivaju na posjet radionici,
preporučamo Vašeg Opel servisnog
partnera. Za servis vozila na plin
preporučamo da se obratite
ovlaštenoj radionici tvrtke Opel.
Svi Opel servisni partneri pružaju
prvoklasnu uslugu po prihvatljivim
cijenama. Iskusni mehaničari, koje je
školovao Opel, rade u skladu sa
specifičnim Opelovim uputama.
Paket literature za stranku treba
uvijek držati pri ruci u vozilu.
Korištenje ovog priručnika
■ Ovaj priručnik opisuje sve opcije i
značajke dostupne za ovaj model.
Određeni opisi, uključujući one za
funkcije zaslona i izbornika, možda
nisu primjenjive na Vaše vozilo
zbog izvedbe modela, specifikacija
za zemlju, specijalne opreme ili
dodatne opreme.
3
■ U poglavlju "Ukratko" naći ćete
uvodne napomene.
■ Sadržaj na početku ovog priručnika
i unutar svakog poglavlja pokazuje
gdje se nalaze informacije.
■ Kazalo pojmova će Vam omogućiti
traženje specifičnih informacija.
■ Ove Upute za uporabu odnose se
na vozila s upravljačem na lijevoj
strani. Korištenje u vozilima s
upravljačem na desnoj strani je
slično.
■ Upute za uporabu koriste tvorničke
oznake motora. Odgovarajuće
prodajne oznake se mogu naći u
poglavlju "Tehnički podaci".
■ Upute smjera, npr. lijevo ili desno,
ili naprijed ili natrag, uvijek se
odnose na smjer vožnje.
■ Ekrani zaslona vozila možda ne
podržavaju Vaš specifični jezik.
■ Poruke na zaslonu i oznake u
unutrašnjosti su napisane masnim
slovima.
4
Uvod
Opasnost, Upozorenje i
Oprez
9 Opasnost
Tekst označen s 9 Opasnost
pruža informacije o opasnostima
od nezgode ili ozljeda.
Nepoštivanje ovih informacija
može ugroziti život.
9 Upozorenje
Tekst označen s 9 Upozorenje
daje informacije o opasnostima od
nezgode ili ozljeda.
Nepridržavanje ovih informacija
može dovesti do ozljede.
Oprez
Tekst označen s Oprez pruža
informacije o mogućem oštećenju
vozila. Nepridržavanje ovih
informacija može dovesti do
oštećenja vozila.
Simboli
Reference stranica su označene s 3.
3 znači "vidi stranicu".
Želimo Vam mnogo sati ugodne
vožnje
Adam Opel AG
Uvod
5
6
Ukratko
Ukratko
Otključavanje vozila
Dvovolumen s 5 vrata, Sports tourer
Informacije za prvu
vožnju
Pritisnite prekidač c za otključavanje
vrata i prtljažnika. Otvorite vrata
povlačenjem ručki.
Za otvaranje vrata prtljažnika,
pritisnite dodirni prekidač ispod
amblema.
Ukratko
Dvovolumen s 3 vrata
Kombi limuzina s 4 vrata
Podešavanje sjedala
Pozicioniranje sjedala
Za otvaranje stražnjih vrata gurnite
oznaku marke prema dolje.
Pritisnite gumb x na daljinskom
upravljaču kako biste otključali i
otvorili vrata prtljažnika dok su ostala
vrata zaključana.
Pritisnite gumb x na daljinskom
upravljaču i držite ga pritisnutim
najmanje 2 sekunde, vrata prtljažnika
se polagano otvaraju.
Daljinski upravljač 3 21, Središnje
zaključavanje 3 23, Prtljažnik
3 26.
Povucite ručicu, pomjerite sjedalo,
otpustite ručicu.
Položaj sjedala 3 40, Podešavanje
sjedala 3 40.
9 Opasnost
Nemojte sjediti bliže od 25 cm od
kola upravljača, kako bi dozvolili
sigurno napuhavanje zračnog
jastuka.
7
8
Ukratko
Nasloni sjedala
Visina sjedala
Nagib sjedala
Povucite polugu, podesite nagib i
pustite polugu. Pustite da se sjedalo
sigurno učvrsti.
Položaj sjedala 3 40, Podešavanje
sjedala 3 40, Preklapanje sjedala
3 43.
Pomicanje poluge pri pumpanju
gore = sjedalo više
dolje = sjedalo niže
Pomicanje poluge pri pumpanju
gore = prednji kraj viši
dolje = prednji kraj niži
Položaj sjedala 3 40, Podešavanje
sjedala 3 40.
Položaj sjedala 3 40, Podešavanje
sjedala 3 40.
Ukratko
Podešavanje naslona za
glavu
Pritisnite dugme za otpuštanje,
podesite visinu, blokirajte naslon.
Nasloni za glavu 3 38.
Sigurnosni pojas
Podešavanje ogledala
Ogledalo u unutrašnjosti
Izvucite sigurnosni pojas i zakačite ga
u bravu pojasa. Sigurnosni pojas ne
smije biti uvijen i mora nalijegati uz
tijelo. Naslon sjedala ne smije biti
previše nagnut unatrag (maksimalno
približno 25°).
Za otkopčavanje pojasa pritisnite
crveni gumb na bravi pojasa.
Položaj sjedala 3 40, Sigurnosni
pojasevi 3 45, Zračni jastuci
3 48.
Za smanjenje zaslijepljenosti,
podesite polugu na donjoj strani
kućišta ogledala.
Ogledalo u unutrašnjosti 3 32,
Ogledalo u unutrašnjosti s
automatskim smanjenjem
zasljepljivanja 3 32.
9
10
Ukratko
Vanjska ogledala
Odaberite odgovarajuće vanjsko
ogledalo i podesite ga.
Konveksna vanjska ogledala 3 31,
Električno podešavanje 3 31,
Preklapanje vanjskih ogledala
3 31, Grijana vanjska ogledala
3 32.
Podešavanje kola
upravljača
Otključajte polugu, podesite kolo
upravljača, zatim učvrstite polugu i
uvjerite se da je u potpunosti
zaključana.
Ne podešavajte kolo upravljača ako
vozilo ne miruje i ako je kolo
upravljača zaključano.
Zračni jastuci 3 48, Položaji kontakt
brave 3 161.
Ukratko
Pregled ploče s instrumentima
11
12
1
2
3
Ukratko
Električni prozori ................... 33
Vanjska ogledala .................. 31
Tempomat .......................... 179
Graničnik brzine .................. 180
Prilagodljivi tempomat ......... 182
4
5
Upozorenje na sudar
sprijeda ............................... 189
Bočni otvori za
provjetravanje ..................... 158
Signali skretanja i
promjene trake,
upozorenje prednjim
svjetlima, kratko i dugo
svjetlo, pomoć za duga
svjetla .................................. 146
Svjetlo izlaska .................... 150
Pozicijska svjetla ................. 147
6
7
8
Gumbi za informacijski
centar vozača ...................... 116
Instrumenti ......................... 104
Kontrole na kolu upravljača . 97
Informacijski centar vozača . 116
9
Brisač vjetrobrana, sustav
pranja vjetrobrana, sustav
pranja farova, stražnji
brisač, stražnji sustav
pranja .................................... 99
10 Način rada Sport ................ 176
15 Sustav kontrole
proklizavanja ...................... 174
Središnje zaključavanje ........ 23
Napredna pomoć pri
parkiranju ............................ 197
Elektronička kontrola
stabilnosti ........................... 175
Pomoć pri parkiranju .......... 195
Odabir goriva ...................... 105
Upozorenje napuštanja
trake ................................... 208
Uključivanje svih
pokazivača smjera ............. 146
Tipka Eco za sustav stop/
start ..................................... 163
Kontrolno svjetlo za
deaktiviranje zračnog
jastuka ................................ 111
Kontrolno svjetlo za
sigurnosni pojas suvozača . 110
Tour način rada .................. 176
11 Info zaslon .......................... 122
12 LED statusa
protuprovalnog alarmnog
sustava ................................. 28
13 Središnji otvori za
provjetravanje .................... 158
14 Pretinac za rukavice ............. 58
16
17
18
19
Gumb za otključavanje
poklopca prtljažnika .............. 26
Sustav kontrole klime .......... 152
AUX ulaz, USB ulaz, utor
za SD karticu ......................... 11
Priključak za napajanje ....... 103
Poluga mjenjača, ručni
mjenjač ............................... 171
Automatski mjenjač ............ 167
20 Električna parkirna kočnica . 172
Ukratko
21 Kontakt brava sa
zaključavanjem kola
upravljača ........................... 161
22 Sirena ................................... 98
Vanjska svjetla
Zračni jastuk vozača ............ 48
23 Poluga za otvaranje
poklopca motora ................ 223
24 Prtljažnik, kutija s
osiguračima ........................ 250
25 Podešavanje kola
upravljača ............................. 97
26 Prekidač svjetala ................ 138
Podešavanje snopa
prednjih svjetala ................. 141
Prednja svjetla za maglu .... 146
Stražnje svjetlo za maglu ... 147
Osvjetljenje instrumenata . . 148
13
Zakrenite prekidač:
7 = svjetla ugašena
8 = bočna svjetla
9 = kratko svjetlo
Automatska kontrola svjetla
AUTO = automatska kontrola
svjetla: vanjska svjetla se
automatski uključuju i
isključuju
m
= aktiviranje ili deaktiviranje
automatske kontrole
osvjetljenja
= bočna svjetla
8
= kratko svjetlo
9
Svjetla za maglu
Pritisnite prekidač svjetla:
> = prednja svjetla za maglu
r = stražnje svjetlo za maglu
14
Ukratko
Osvjetljenje 3 138.
Upozorenje prednjim svjetlima,
dugo i kratko svjetlo
Signali skretanja i promjene
trake
upozorenje
prednjim
svjetlima
dugo svjetlo
kratko svjetlo
poluga
gore
poluga
dolje
= povucite polugu
= gurnite polugu
= gurnite ili povucite
polugu
Automatska kontrola svjetla 3 139,
Dugo svjetlo 3 139, Upozorenje
prednjim svjetlima 3 140,
Prilagodljiva prednja svjetla 3 142.
= desni pokazivač
smjera
= lijevi pokazivač
smjera
Signali skretanja i promjene trake
3 146, Pozicijska svjetla 3 147.
Ukratko
Uključivanje svih pokazivača
smjera
Upravljanje ¨ prekidačem.
Uključivanje svih pokazivača smjera
3 146.
Sirena
15
Sustavi pranja i brisanja
Brisači vjetrobrana
Pritisnite j.
2 = brzo
1 = sporo
P = isprekidani rad ili automatsko
brisanje upravljano senzorom
za kišu
§ = isključeno
Za jedan ciklus brisanja kad su brisači
vjetrobrana isključeni, pritisnite
polugu dolje.
Brisači vjetrobrana 3 99, Zamjena
metlice brisača 3 228.
16
Ukratko
Pranje vjetrobrana i prednjih
svjetala
Povucite polugu.
Sustav pranja vjetrobrana i prednjih
svjetala 3 99, Tekućina za pranje
3 225.
Brisač stražnjeg prozora
Pranje stražnjeg prozora
Pritisnite pregibni prekidač za
aktiviranje brisača stražnjeg prozora:
gornji prekidač = kontinuirani rad
donji prekidač = isprekidani rad
srednji položaj = isključeno
Gurnite polugu.
Tekućina za pranje se raspršuje na
stražnji prozor i brisač napravi
nekoliko ciklusa brisanja.
Brisač/sustav pranja stražnjeg
prozora 3 101.
Ukratko
Kontrola klime
Grijanje stražnjeg prozora,
grijana vanjska ogledala
Grijanje se uključuje pritiskom
prekidača Ü.
Grijanje stražnjeg prozora 3 35.
Odmagljivanje i odmrzavanje
prozora
Pritisnite prekidač V.
Kontrolu temperature postavite na
najvišu razinu.
Hlađenje n uključeno.
Uključeno grijanje stražnjeg prozora
Ü.
Sustav kontrole klime 3 152.
17
Mjenjač
Ručni mjenjač
Vožnja unatrag: kad vozilo miruje,
pričekajte 3 sekunde nakon
pritiskanja papučice spojke i zatim
pritisnite osigurač na poluzi mjenjača
i odaberite stupanj prijenosa.
Ako se stupanj prijenosa ne uključi,
pomaknite polugu u položaj praznog
hoda, otpustite i ponovno pritisnite
papučicu spojke; zatim ponovite
odabir stupnja prijenosa.
Ručni mjenjač 3 171
18
Ukratko
Automatski mjenjač
Automatski mjenjač 3 167.
Kretanje
Provjerite prije kretanja
P
R
N
D
=
=
=
=
parkiranje
vožnja unatrag
prazni hod
vožnja
Ručni način rada: pomaknite polugu
mjenjača iz D ulijevo.
< = viši stupanj prijenosa
] = niži stupanj prijenosa
Poluga mjenjača se može pomaknuti
iz položaja P samo kad je kontakt
uključen i nožna kočnica pritisnuta.
Za uključivanje P ili R, pritisnite
osigurač.
■ Tlak u gumama i stanje 3 256,
3 309.
■ Razinu motornog ulja i razine
tekućina 3 223.
■ Sve prozore, ogledala, vanjska
svjetla i registarske pločice da na
njima nema prašine, snijega i leda i
da su ispravna.
■ Pravilan položaj ogledala, sjedala i
sigurnosne pojaseve 3 31,
3 40, 3 46.
■ Provjerite funkciju pri niskoj brzini,
posebice ako su kočnice vlažne.
Ukratko
Pokretanje motora
■ Zakrenite ključ u položaj 1
■ lagano pomaknite kolo upravljača
za oslobađanje brave kola
upravljača
■ koristite spojku i kočnicu
■ automatski mjenjač u P ili N
■ ne pritišćite papučicu gasa
■ dizelski motori: zakrenite ključ u
položaj 2 za predgrijanje i
pričekajte dok se kontrolno
svjetlo ! ugasi
■ ključ zakrenite u položaj 3 i pustite
ga
Pokretanje motora 3 161.
19
Sustav stop-start
Ako se vozilo kreće malom brzinom ili
stoji, a određeni uvjeti su ispunjeni,
aktivirajte funkciju Autostop na
sljedeći način:
■ Pritisnite papučicu spojke
■ Stavite ručicu u prazan hod
(neutralan položaj)
■ Otpustite papučicu spojke
Funkciju Autostop označava kazaljka
u položaju AUTOSTOP na mjeraču
broja okretaja.
Za pokretanje motora ponovno
pritisnite papučicu spojke.
20
Ukratko
Sustav stop-start 3 163.
Parkiranje
■ Uvijek zategnite parkirnu kočnicu.
Ručnu parkirnu kočnicu zategnite
bez pritiskanja osigurača za
otpuštanje. Na uzbrdici ili nizbrdici
zategnite što je jače moguće.
Istovremeno pritisnite nožnu
kočnicu da biste smanjili potrebnu
radnu silu.
Za vozila s električnom parkirnom
kočnicom, povucite prekidač m i
držite tako otprilike jednu sekundu.
■ Isključite motor. Kontaktni ključ u
bravi paljenja okrenite u položaj 0 i
izvadite ga. Okrećite kolo
upravljača dok ne osjetite da je
zaključano.
Za vozila s automatskim
mjenjačem, ključ se može izvući
samo kad je poluga mjenjača u
položaju P.
■ Ako je vozilo na ravnoj površini ili na
uzbrdici, odaberite prvi stupanj
prijenosa ili postavite polugu
mjenjača u P prije isključivanja
kontakta. Na uzbrdici, zakrenite
prednje kotače od rubnjaka.
Ako je vozilo na nizbrdici, odaberite
stupanj prijenosa za vožnju unatrag
ili postavite polugu mjenjača u P
prije isključivanja kontakta. Prednje
kotače zakrenite prema rubnjaku.
■ Zaključajte vozilo prekidačem e na
daljinskom upravljaču.
Aktivirajte protuprovalni alarmni
sustav 3 28.
■ Ne parkirajte vozilo na lako
zapaljivoj površini. Visoke
temperature ispušnog sustava
mogu zapaliti površinu.
■ Zatvorite prozore i krovni otvor.
■ Ventilatori za hlađenje motora
mogu raditi nakon isključivanja
motora 3 222.
■ Nakon rada pri visokim brojevima
okretaja ili pod velikim
opterećenjem, pustite da motor
kratkotrajno radi pod malim
opterećenjem ili u praznom hodu
otprilike 30 sekundi prije
isključivanja radi zaštite
turbopunjača.
Ključevi, brave 3 21, Parkiranje
vozila na dulje vrijeme 3 221.
Ključevi, vrata i prozori
Ključevi, vrata i prozori
Ključevi, brave
Ključevi
Ključevi, brave ............................. 21
Vrata ............................................ 26
Sigurnost vozila ........................... 28
Vanjska ogledala ......................... 31
Ogledalo u unutrašnjosti .............. 32
Prozori ......................................... 33
Krov ............................................. 36
Zamjenski ključevi
Broj ključa je naveden u Car Passu ili
na odspojivoj pločici.
Broj ključa se mora navesti prilikom
naručivanja zamjenskih ključeva jer je
komponenta sustava blokade
motora.
Brave 3 276.
Ključ s preklopivim dijelom
21
Pritisnite osigurač za rasklapanje. Za
sklapanje ključa najprije pritisnite
osigurač.
Car Pass
Car Pass sadrži podatke vozila
povezane sa sigurnosti i stoga ga
trebate čuvati na sigurnom mjestu.
Kada vozilo vozite u radionicu, ovi
podaci vozila su potrebni za
provođenje određenih radnji.
Daljinski upravljač
22
Ključevi, vrata i prozori
Koristi se za upravljanje:
■ Središnje zaključavanje
■ Protuprovalni sustav zaključavanja
■ Protuprovalni alarmni sustav
■ Električni prozori
■ Krovni otvor
Daljinski upravljač radija ima približno
područje prijema do 20 metara. Može
biti ograničeno vanjskim utjecajima.
Uključivanjem svih pokazivača
smjera potvrđuje se radnja.
Pažljivo rukujte, čuvajte ga od vlage i
visokih temperatura i izbjegavajte
nepotrebno korištenje.
■ Preopterećenje sustava središnjeg
zaključavanja, kao rezultat
učestalog uključivanja u kratkim
vremenskim intervalima, dovod
električne energije nakratko se
prekida
■ Interferencija od jačih radiovalova
iz drugih izvora
Otključavanje 3 23.
Greška
Zamjena baterije daljinskog
upravljača
U slučaju da središnje zaključavanje
nije moguće aktivirati daljinskim
upravljačem, mogući su sljedeći
uzroci:
■ Prekoračen doseg
■ Napon akumulatora je prenizak
■ Često, uzastopno korištenje
daljinskog upravljača kada nije u
dosegu, što će zahtijevati ponovnu
sinkronizaciju
Baterije ne spadaju u kućno smeće.
Moraju se odložiti na odgovarajuće
mjesto za prikupljanje.
Ključ s preklopivim dijelom
Osnovne postavke
Neke postavke se mogu promijeniti u
izborniku Settings (Postavke) na
info zaslonu. Personalizacija vozila
3 131.
Zamijenite bateriju čim se doseg
smanji.
Rasklopite ključ i otvorite ga.
Zamijenite bateriju (vrsta baterije
CR 2032), pazeći na položaj
ugradnje. Zatvorite ga i
sinkronizirajte.
Ključevi, vrata i prozori
Sinkronizacija daljinskog
upravljača
Nakon zamjene baterije, otključajte
vrata ključem u bravi vozačevih vrata.
Daljinski upravljač će se sinkronizirati
kada uključite kontakt.
postavkama Grafičkog info zaslona.
To je potrebno postaviti za svaki ključ
koji se koristi. Kod vozila s
Info zaslonom u boji, personalizacija
je trajno uključena.
Personalizacija vozila 3 131.
Memorirane postavke
Središnje zaključavanje
Uvijek kada se ključ izvadi izvadi iz
prekidača paljenja, ključ automatski
pamti sljedeće postavke:
■ Osvjetljenje
■ Infotainment sustav
■ Sustav središnjeg zaključavanja
■ Sport mode settings (Postavke
sportskog načina rada)
■ Comfort settings (Komforne
postavke)
Spremljene postavke se automatski
primjenjuju sljedeći put kada se ključ,
korišten za memoriranje, umetne u
prekidač paljenja i okrene u položaj 1
3 161.
Preduvjet je da je Personalization by
driver (Personalizirano prema
vozaču) uključena u osobnim
Otključava i zaključava vrata,
prtljažnik i poklopac spremnika
goriva.
Povlačenje unutrašnje ručke vrata
otključava odgovarajuća vrata. Još
jedno povlačenje ručke otvara vrata.
Napomena
U slučaju nezgode u kojoj su se
aktivirali zračni jastuci ili zatezači
pojasa, vozilo se automatski
otključava.
Napomena
Kratko nakon otključavanja
daljinskim upravljačem vrata se
zaključavaju automatski ako nijedna
vrata nisu otvorena.
23
Otključavanje
Pritisnite prekidač c.
Moguć je izbor između dvije
postavke:
■ Za otključavanje samo vozačevih
vrata, prtljažnika i poklopca
spremnika goriva, jednom pritisnite
prekidač c. Za otključavanje svih
vrata, dvaput pritisnite prekidač c
ili
■ jednom pritisnite prekidač c za
otključavanje svih vrata, prtljažnika
i poklopca spremnika goriva
24
Ključevi, vrata i prozori
Postavka se može promijeniti u
izborniku Settings (Postavke) na
info zaslonu. Personalizacija vozila
3 131.
Postavke se mogu memorirati
ključem koji se koristi. Memorirane
postavke 3 23.
Otključavanje i otvaranje vrata
prtljažnika 3 26.
Ako vozačeva vrata nisu pravilno
zatvorena, sustav središnjeg
zaključavanja neće raditi.
Prekidač središnjeg
zaključavanja
Greška u sustavu daljinskog
upravljača
Otključavanje
Zaključava ili otključava sva vrata,
prtljažnik i poklopac otvora spremnika
goriva iz putničkog prostora.
Zaključavanje
Zatvorite vrata, prtljažnik i poklopac
spremnika goriva.
Pritisnite e prekidač za zaključavanje.
Pritisnite c prekidač za otključavanje.
Pritisnite prekidač e.
Ručno otključajte vozačeva vrata
zakretanjem ključa u bravi. Uključite
kontakt i pritisnite gumb za centralno
zaključavanje c kako biste otključali
sva vrata, prtljažni prostor i poklopac
otvora spremnika goriva.
Uključenjem paljenja deaktivira se
protuprovalni alarmni sustav.
Zaključavanje
Ručno zaključajte vozačeva vrata
zakretanjem ključa u bravi.
Ključevi, vrata i prozori
Greška u sustavu središnjeg
zaključavanja
Otključavanje
Ručno otključajte vozačeva vrata
zakretanjem ključa u bravi. Ostala
vrata se mogu otvoriti povlačenjem
unutrašnje ručke dvaput. Prtljažnik i
poklopac otvora spremnika goriva se
ne mogu otvoriti. Da biste deaktivirali
protuprovalni sustav zaključavanja,
uključite kontakt 3 28.
Zaključavanje
Pritisnite unutrašnji gumb
zaključavanja na svim vratima osim
na vozačevim vratima. Zatim
zatvorite vozačeva vrata i zaključajte
ih izvana ključem. Poklopac
spremnika goriva i vrata prtljažnika se
ne mogu zaključati.
Automatsko zaključavanje
Ova sigurnosna značajka se može
konfigurirati da automatski zaključa
sva vrata, prtljažnik i poklopac otvora
spremnika goriva čim se prekorači
određena brzina.
Može se konfigurirati i za
otključavanje vrata vozača ili svih
vrata nakon isključivanja kontakta i
uklanjanja kontakt ključa (ručni
mjenjač) ili pomicanja ručice birača u
položaj P (automatski mjenjač).
Postavke se mogu promijeniti u
izborniku Settings (Postavke) na
info zaslonu. Personalizacija vozila
3 131.
Postavke se mogu memorirati
ključem koji se koristi 3 23.
Brave za dijete
25
9 Upozorenje
Brave za dijete koristite uvijek kad
djeca sjede na stražnjim
sjedalima.
Korištenjem ključa ili odgovarajućeg
odvijača, zakrenite bravu za dijete na
stražnjim vratima u vodoravni položaj.
Vrata se ne mogu otvoriti iznutra. Za
deaktiviranje zakrenite bravu za dijete
u okomiti položaj.
26
Ključevi, vrata i prozori
Vrata
Dvovolumen s 3 vrata
Prtljažnik
Vrata prtljažnika
Otvaranje
Dvovolumen s 5 vrata
Pritisnite tipku x na daljinskom
upravljačku radija ili gurnite oznaku
marke u donjem dijelu za
otključavanje i otvaranje stražnjih
vrata.
Nakon otključavanja pritisnite dodirni
prekidač ispod amblema i otvorite
vrata prtljažnika.
Pritiskom na tipku x otvaraju se
stražnja vrata čak i ako su sva vrata
zaključana.
Sports Tourer
Nakon otključavanja pritisnite dodirni
prekidač ispod ukrasnog profila
zaklopnih vrata prtljažnika i otvorite
zaklopna vrata prtljažnika.
Središnje zaključavanje 3 23.
Ključevi, vrata i prozori
Zatvaranje
Kombi limuzina s 4 vrata
Za otključavanje poklopca prtljažnika
pritisnite gumb x na daljinskom
upravljaču i držite najmanje
2 sekunde ili otvorite iz unutrašnjosti,
pritisnite x na središnjoj konzoli i
poklopac prtljažnika će se lagano
otvoriti.
27
Dok su vrata centralno zaključana,
poklopac prtljažnika ne može se
otvoriti pomoću gumba x na
središnjoj konzoli.
Koristite jednu od ručki u
unutrašnjosti.
Ne pritišćite dodirni prekidač ili
amblem prilikom zatvaranja jer će to
ponovno otključati vrata prtljažnika.
Središnje zaključavanje 3 23.
28
Ključevi, vrata i prozori
Opći savjeti za korištenje vrata
prtljažnika
9 Upozorenje
Ne vozite s otvorenim ili
pritvorenim vratima prtljažnika,
npr. pri transportu tereta velikih
dimenzija, jer otrovni ispušni
plinovi, koji se ne mogu vidjeti ili
namirisati, mogu ući u vozilo. To
može prouzročiti nesvijest te čak i
smrt.
Oprez
Prije otvaranje zaklopnih vrata
prtljažnika, provjerite da li iznad
ima prepreka, kao što su garažna
vrata, kako biste izbjegli oštećenje
zaklopnih vrata prtljažnika. Uvijek
provjerite područje gibanja iznad i
iza vrata prtljažnika.
Napomena
Ugradnja određene teške opreme
na vrata prtljažnika može utjecati na
mogućnost da ostanu otvorena.
Sigurnost vozila
Aktiviranje
Protuprovalni sustav
zaključavanja
9 Upozorenje
Ne koristite sustav ako su ljudi u
vozilu! Vrata se ne mogu otključati
iznutra.
Sustav zabravljuje sva vrata. Sva
vrata moraju biti zatvorena, u
suprotnom se sustav ne može
aktivirati.
Ako je kontakt uključen, vozačeva
vrata moraju jednom biti otvorena i
zatvorena tako da se vozilo može
osigurati.
Otključavanje vozila isključuje sustav
mehaničkog zaključavanja protiv
krađe vozila. To nije moguće
prekidačem središnjeg
zaključavanja.
Pritisnite e na daljinskom upravljaču
radija dva puta unutar 15 sekundi.
Protuprovalni alarmni
sustav
Protuprovalni alarmni sustav je
kombiniran s protuprovalnim
sustavom zaključavanja.
Nadgleda:
■ Vrata, prtljažnik, poklopac motora
■ Putnički prostor uključujući
povezani prtljažni prostor
Ključevi, vrata i prozori
■ Naginjanje vozila, npr. ako se
podigne
■ Kontakt
Aktiviranje bez nadgledanja
putničkog prostora i naginjanja
vozila
Aktiviranje
■ Samoaktivirano, 30 sekundi nakon
zaključavanja vozila (inicijalizacija
sustava)
■ Direktno još jednim pritiskom e na
daljinskom upravljaču nakon
zaključavanja
Napomena
Promjene u unutrašnjosti vozila, kao
što je korištenje prekrivača sjedala
te otvoreni prozori i krovni otvor,
mogu ometati funkciju nadgledanja
putničkog prostora.
29
3. Zatvorite vrata.
4. Aktivirajte protuprovalni alarmni
sustav.
Poruka statusa prikazuje se na
zaslonu informacijskog centra
vozača.
LED statusa
Isključite nadzor putničkog prostora i
naginjanja vozila kada u vozilu ostaju
životinje jer velika količina
ultrazvučnih signala ili gibanje mogu
aktivirati alarm. Isključite i kad je
vozilo na trajektu ili u vlaku.
1. Zatvorite prtljažnik, poklopac
motora, prozore i krovni otvor.
2. Pritisnite tipku o. LED dioda u
tipki o pali se na maksimalno
10 minuta.
LED statusa je integriran u senzor na
vrhu ploče s instrumentima.
30
Ključevi, vrata i prozori
Status tijekom prvih 30 sekundi
aktiviranja protuprovalnog alarmnog
sustava:
LED
= test, kašnjenje
svijetli
spremnosti.
LED
= vrata, prtljažnik ili
brzo
poklopac motora nisu u
treperi
potpunosti zatvoreni, ili
greška sustava.
Status nakon što je sustav spreman:
LED sporo
= sustav je spreman.
treperi
U slučaju grešaka, zatražite pomoć
radionice.
Deaktiviranje
Otključavanje vozila deaktivira
protuprovalni alarmni sustav.
Alarm
Kada se uključi, čuje se zvuk alarma
putem zvučnika s pomoćnim
napajanjem preko posebne baterije, i
istovremeno trepere svi pokazivači
smjera. Broj signala alarma i njihovo
trajanje određeno je propisima.
Alarm se može isključiti pritiskom bilo
kojeg prekidača na daljinskom
upravljaču ili uključivanjem kontakta.
Protuprovalni alarmni sustav se može
deaktivirati samo pritiskom prekidača
c ili uključivanjem kontakta.
Uključeni alarm, ako ga vozač ne
isključi, bit će označen paljenjem
svjetala upozorenja. Ona će brzo
zatreptati dva puta prilikom sljedećeg
otključavanja putem
radiofrekvencijskog daljinskog
upravljača. Dodatna poruka ili kod
upozorenja prikazat će se na zaslonu
informacijskog centra vozača nakon
uključenja kontakta.
Poruke vozila 3 124.
Blokada motora
Sustav je dio prekidača paljenja i
provjerava je li dozvoljeno pokretanje
vozila korištenim ključem.
Blokada motora se aktivira
automatski, nakon što se ključ izvadi
iz prekidača paljenja.
Ako kontrolno svjetlo d treperi kad je
kontakt uključen, došlo je do greške u
sustavu; nije moguće pokretanje
motora. Isključite kontakt i ponovite
pokušaj pokretanja.
Ako kontrolno svjetlo i dalje treperi,
probajte pokrenuti motor korištenjem
rezervnog ključa i zatražite pomoć
radionice.
Napomena
Elektronička blokada pokretanja
motora ne zaključava vrata. Uvijek
trebate zaključati vozilo kad ga
napuštate i uključiti protuprovalni
alarmni sustav 3 23, 3 28.
Kontrolno svjetlo d 3 115.
Ključevi, vrata i prozori
Vanjska ogledala
Konveksni oblik
Konveksni vanjski retrovizor sadrži
neravno područje i smanjuje mrtvi kut.
Zbog oblika ogledala predmeti
izgledaju manji, što utječe na
mogućnost procjenjivanja
udaljenosti.
Odaberite odgovarajuće vanjsko
ogledalo zakretanjem prekidača
ulijevo (L) ili udesno (R). Zatim
zakrenite prekidač za podešavanja
ogledala.
U položaju 0 nije odabrano ogledalo.
31
Električno preklapanje
Preklapanje
Električno podešavanje
Da bi se zajamčila sigurnost pješaka,
vanjska ogledala će u slučaju
dovoljno jakog udarca iskočiti iz svog
uobičajenog položaja. Laganim
pritiskom na kućište ogledala vratit
ćete ga u normalni položaj.
Zakrenite prekidač na 0, zatim ga
pritisnite dolje. Oba vanjska ogledala
će se preklopiti.
Ponovno pritisnite prekidač - oba
vanjska ogledala će se zakrenuti u
položaj za vožnju.
Ako se električno preklopljeno
ogledalo ručno vrati u osnovni
položaj, pritisak prekidača će
električno vratiti u osnovni položaj
samo drugo ogledalo.
32
Ključevi, vrata i prozori
Grijanje ogledala
Ogledalo u
unutrašnjosti
Automatsko smanjenje
zaslijepljenosti
Ručno smanjenje
zaslijepljenosti
Aktivira se pritiskom prekidača Ü.
Grijanje radi kad motor radi i isključuje
se automatski nakon kratkog
vremena.
Zaslijepljenost od vozila iza Vas se po
noći smanjuje automatski.
Za smanjenje zaslijepljenosti,
podesite polugu na donjoj strani
kućišta ogledala.
Ključevi, vrata i prozori
Prozori
Vjetrobran
Vjetrobran koji odbija toplinu
Vjetrobran koji odbija toplinu ima sloj
koji odbija sunčeve zrake. Također
može odbijati podatkovne signale,
npr. s naplatnih kućica.
ta područja. U protivnom može doći
do neispravnosti prilikom snimanja
podataka.
Naljepnice na vjetrobranskom
staklu
Ne postavljajte naljepnica poput
naljepnica za naplatu cestarina ili
sličnog na vjetrobransko staklo ili u
predjelu unutarnjeg retrovizora. U
suprotnom, područje detekcije
senzora i vidljivosti kamere u kućištu
retrovizora mogu biti ograničena.
33
Ako su djeca na stražnjim
sjedalima, uključite sigurnosni
sustav za djecu za električne
prozore.
Pri zatvaranju prozora obratite na
njih posebnu pozornost. Provjerite
da li ste nešto zahvatili dok se
gibaju.
Uključite kontakt za korištenje
električnih prozora. Zadržano u
slučaju isključenja 3 161.
Ručni prozori
Prozori vrata se mogu otvoriti ili
zatvoriti okretanjem ručica.
Električni prozori
Označena područja na
vjetrobranskom staklu nisu
prekrivena premazom. Uređaje za
snimanje elektroničkih podataka i
plaćanje cestarine treba pričvrstiti na
9 Upozorenje
Posebno pazite pri uporabi
električnih prozora. Opasnost od
ozljeda, posebice za djecu.
Pritisnite prekidač odgovarajućeg
prozora za otvaranje ili ga povucite za
zatvaranje.
34
Ključevi, vrata i prozori
Lagano pritiskanje ili povlačenje do
prvog zapora: prozor se pomiče gore
ili dolje sve dok koristite prekidač.
Jače pritiskanje ili povlačenje do
drugog zapora i zatim puštanje:
prozor se automatski pomiče gore ili
dolje s uključenom sigurnosnom
funkcijom. Za prekid gibanja, još
jednom upotrijebite prekidač u istom
smjeru.
Sigurnosni sustav za djecu za
stražnje prozore
Sigurnosna funkcija
Ako staklo prozora naiđe na otpor
iznad sredine prozora za vrijeme
automatskog zatvaranja, odmah se
zaustavlja i ponovno se otvara.
Zaobilaženje sigurnosne
funkcije
U slučaju poteškoća prilikom
zatvaranja zbog smrzavanja ili
sličnog, uključite paljenje i nakon toga
povucite prekidač do prvog zapora i
držite ga u tom položaju. Prozor se
diže bez uključene sigurnosne
funkcije. Za prekid gibanja, pustite
prekidač.
Pritisnite prekidač z za deaktiviranje
stražnjih električnih prozora, LED
svijetli. Za aktiviranje, ponovno
pritisnite z.
Upravljanje prozorima izvana
Prozorima se može upravljati daljinski
izvan vozila.
Pritisnite i držite prekidač c za
otvaranje prozora.
Pritisnite i držite prekidač e za
zatvaranje prozora.
Pustite prekidač za zaustavljanje
gibanja prozora.
Ako su stakla do kraja podignuta ili
spuštena, svjetla upozorenja
zatreptat će dvaput.
Preopterećenje
Ako se prozori uzastopno koriste u
kratkim intervalima; korištenje
prozora se onemogućava na neko
vrijeme.
Ključevi, vrata i prozori
Inicijalizacija električnih prozora
Ako se stakla ne mogu automatski
podići (npr. nakon odvajanja
akumulatora vozila), prikazat će se
poruka ili kod upozorenja na zaslonu
informacijskog centra vozača.
Poruke vozila 3 124.
Aktivirajte elektroniku prozora kako
slijedi:
1. Zatvorite vrata.
2. Uključite kontakt.
3. Povucite prekidač, dok se prozor
ne zatvori i nastavite vući dodatne
2 sekunde.
4. Postupak ponovite za svaki
prozor.
Grijanje stražnjeg stakla
35
Štitnici za sunce
Koristite štitnike za sunce radi
smanjenja zasljepljivanja
preklapanjem dolje i zakretanjem u
stranu.
Ako štitnici za sunce imaju integrirana
ogledala, poklopci ogledala trebaju
biti zatvoreni tijekom vožnje.
Držač kartice se nalazi na stražnjoj
strani štitnika za sunce.
Aktivira se pritiskom prekidača Ü.
Grijanje radi kad motor radi i isključuje
se automatski nakon kratkog
vremena.
Ovisno o vrsti motora, grijanje
stražnjeg prozora se uključuje
automatski kad se čisti filter čestica
diesel motora.
36
Ključevi, vrata i prozori
Krov
Podignite ili zatvorite
Pritisnite q ili r: krovni otvor se
podiže ili zatvara automatski s
uključenom sigurnosnom funkcijom.
Ako je krovni prozor podignut, on se
može otvoriti u jednom koraku
pritiskom na p.
Krovni otvor
9 Upozorenje
Budite pažljivi pri uporabi krovnog
otvora. Opasnost od ozljeda,
posebice za djecu.
Pri korištenju obratite posebnu
pozornost na pomične dijelove.
Provjerite da li ste nešto zahvatili
dok se gibaju.
Uključite kontakt za korištenje
krovnog otvora.
Sjenilo
Otvorite ili zatvorite
Lagano pritisnite p ili r do prvog
zapora: krovni prozor se otvara ili
zatvara s uključenom sigurnosnom
funkcijom, sve dok se prekidač koristi.
Jače pritisnite p ili r do drugog
zapora i zatim pustite: krovni prozor
se otvara ili zatvara automatski, s
uključenom sigurnosnom funkcijom.
Za prekid gibanja, još jednom
upotrijebite prekidač.
Sjenilom se upravlja ručno.
Zatvorite ili otvorite sjenilo
pomicanjem. Kada je krovni otvor
otvoren, sjenilo je uvijek otvoreno.
Opći savjeti
Sigurnosna funkcija
Ako krovni otvor naiđe na otpor
tijekom automatskog zatvaranja,
odmah se zaustavlja i ponovno
otvara.
Zaobilaženje sigurnosne funkcije
U slučaju problema sa zatvaranjem
zbog leda ili slično, prekidač r
držite pritisnut do drugog zapora.
Ključevi, vrata i prozori
Krovni prozor se zatvara bez
uključene sigurnosne funkcije. Za
prekid gibanja, pustite prekidač.
Zatvaranje krovnog otvora izvana
Krovni otvor se može zatvoriti
daljinski izvan vozila.
Početno podešavanje nakon kvara
napajanja
Nakon kvara napajanja, možda će biti
moguće samo ograničeno rukovati
krovnim otvorom. Neka servisna
radionica početno podesi sustav.
Staklena ploča
Krovno staklo
Pritisnite i držite prekidač e za
zatvaranje krovnog otvora.
Pustite prekidač za zaustavljanje
gibanja.
Okrenite ručicu i pomaknite pokrov
krova u odgovarajući položaj.
Pokrov krova se zabravljuje nakon
otpuštanja ručice.
Napomena
Zatvorite štitnike za sunce prije
pomicanja obloge krova.
37
38
Sjedala, sustavi zaštite
Sjedala, sustavi
zaštite
Nasloni za glavu .......................... 38
Prednja sjedala ............................ 40
Stražnja sjedala ........................... 44
Sigurnosni pojasevi ..................... 45
Zračni jastuci ................................ 48
Sustavi zaštite za dijete ............... 52
Nasloni za glavu
Položaj
9 Upozorenje
Vozite samo s naslonom za glavu
postavljenim u odgovarajući
položaj.
Gornji rub naslona za glavu treba biti
u razini vrha glave. Ako to za vrlo
visoke putnike nije moguće, naslon
za glavu treba postaviti u najviši
položaj, i za vrlo niske putnike u
najniži položaj.
Podešavanje
Nasloni za glavu na prednjim
sjedalima
Podešavanje visine
Pritisnite dugme za otpuštanje,
podesite visinu, blokirajte naslon.
Sjedala, sustavi zaštite
Vodoravno podešavanje
Nasloni za glavu na stražnjim
sjedalima
39
oslonjena tako da je smanjena
opasnost od ozljede zbog trzaja
vrata.
Napomena
Smije se priključivati samo odobrena
dodatna oprema ako se sjedalo ne
koristi.
Za podešavanje horizontalno,
povucite naslon za glavu prema
naprijed. On se ukapča u nekoliko
položaja.
Za vraćanje u njegov krajnji stražnji
položaj, povucite do kraja naprijed i
pustite.
Podešavanje visine
Povucite naslon za glavu gore ili
pritisnite kopču kako bi ga oslobodili i
gurnite naslon za glavu dolje.
Uklanjanje
Pritisnite oba osigurača, naslon za
glavu povucite gore i uklonite.
Aktivni nasloni za glavu
U slučaju udara straga, prednji
dijelovi aktivnih naslona za glavu se
lagano naginju naprijed. Glava je
40
Sjedala, sustavi zaštite
Prednja sjedala
Položaj sjedala
■
9 Upozorenje
Vozite samo s pravilno podešenim
sjedalom.
■
■
■ Sjednite sa stražnjicom što je
moguće više natrag prema naslonu
sjedala. Podesite udaljenost
između sjedala i papučica tako da
su vaše noge lagano savijene kada
■
■
pritišćete papučice. Suvozačevo
sjedalo pomaknite što je moguće
više natrag.
Sjednite s ramenima što je moguće
više natrag prema naslonu sjedala.
Postavite nagib naslona sjedala
tako da lagano možete dohvatiti
kolo upravljača s lagano savijenim
rukama. Održavajte kontakt
između ramena i naslona sjedala
tijekom okretanja kola upravljača.
Ne naginjite naslon sjedala previše
natrag. Preporučamo maksimalni
nagib od približno 25°.
Podesite kolo upravljača 3 97.
Postavite visinu sjedala dovoljno
visoko da imate jasan vidik na sve
strane i svih instrumenata. Treba
biti najmanje jedna ruka zračnosti
između vaše glave i obloge krova.
Vaša bedra trebaju lagano
nalijegati na sjedalo bez
utiskivanja.
Podesite naslon za glavu 3 38.
Podesite visinu sigurnosnog pojasa
3 46.
■ Podesite naslon za bedra tako da
ima približno dva prsta širine
između ruba sjedala i udubljenja
koljena.
■ Podesite lumbalni oslonac tako da
podržava prirodni oblik kralježnice.
Podešavanje sjedala
9 Opasnost
Nemojte sjediti bliže od 25 cm od
kola upravljača, kako bi dozvolili
sigurno napuhavanje zračnog
jastuka.
9 Upozorenje
Nikada ne podešavajte sjedala za
vrijeme vožnje, jer se mogu
nekontrolirano pomaknuti.
Sjedala, sustavi zaštite
9 Upozorenje
Nasloni sjedala
Visina sjedala
Povucite polugu, podesite nagib i
pustite polugu. Pustite da se naslon
sjedala sigurno učvrsti.
Pomicanje poluge pri pumpanju
gore = sjedalo više
dolje = sjedalo niže
Nikada ništa ne spremajte ispod
sjedala.
Vozite isključivo s uglavljenim
sjedalima i naslonima.
Pozicioniranje sjedala
Povucite ručicu, pomjerite sjedalo,
otpustite ručicu.
41
42
Sjedala, sustavi zaštite
Nagib sjedala
Lumbalni oslonac
Podesivi oslonac za bedra
Pomicanje poluge pri pumpanju
gore = prednji kraj viši
dolje = prednji kraj niži
Lumbalni oslonac podesite
korištenjem četverosmjernog
prekidača prema osobnim
zahtjevima.
Pomicanje oslonca gore i dolje:
gurnite prekidač gore ili dolje.
Povećanje i smanjenje oslonca:
gurnite prekidač naprijed ili natrag.
Povucite polugu i pomaknite naslon
za bedra.
Sjedala, sustavi zaštite
Bočni profil, verzija OPC
Preklapanje sjedala
Širinu sjedala i naslon sjedala
pomoću sklopki prema vlastitim
zahtjevima.
Širinu sjedala možete podesiti
pomoću prednje okretne sklopke.
Širinu naslona sjedala možete
promijeniti pomoću stražnje okretne
sklopke.
Podignite polugu oslobađanja i
naslon sjedala preklopite naprijed.
Sjedalo pomaknite naprijed.
Za vraćanje, sjedalo pomaknite
natrag. Naslon sjedala pomaknite u
ispravan položaj i zabravite.
Funkcija memorijskog podešavanja
omogućuje vraćanje sjedala u
originalni položaj.
Nemojte pomicati ručicu za
podešavanje nagiba naslona dok je
naslon preklopljen prema naprijed.
43
Vozila s panoramskim prozorom: za
preklapanje naslona sjedala naprijed,
naslon za glavu pritisnite dolje i
podignite štitnike za sunce.
Slika prikazuje ručicu za oslobađanje
kod sjedala OPC.
9 Opasnost
Naslon sjedala pomaknite u
ispravan položaj prije preklapanja
kako se ne biste ozlijedili.
44
Sjedala, sustavi zaštite
Naslon za ruku
Grijanje
Stražnja sjedala
Naslon za ruku
Naslon za ruku se može pomaknuti
naprijed za 10 cm. Ispod naslona za
ruku se nalazi spremište.
Spremište u naslonu za ruku 3 60.
Podesite grijanje na željenu postavku
pritiskom prekidača ß za
odgovarajuće sjedalo jednom ili više
puta. Kontrolno svjetlo u prekidaču
označava postavku.
Nije preporučeno dulje korištenje
najviše postavke za osobe s
osjetljivom kožom.
Grijanje sjedala je moguće koristiti
kad motor radi i tijekom automatskog
zaustavljanja.
Sustav stop-start 3 163.
Preklopite naslon za ruku dolje.
Naslon za ruku sadrži držače šalica i
spremište.
Sjedala, sustavi zaštite
Sigurnosni pojasevi
9 Upozorenje
Vežite sigurnosni pojas prije svake
vožnje.
U slučaju nesreće, osobe nisu
vezale sigurnosni pojas
ugrožavaju suputnike i sebe.
Sigurnosni pojasevi se blokiraju u
slučaju naglog kočenja ili
usporavanja vozila držeći putnike u
sjedećem položaju. Na taj je način
značajno smanjena opasnost od
ozljeda.
Sigurnosni pojasevi konstruirani su
samo za jednu osobu. Sigurnosni
sustav za dijete 3 52.
Redovito provjerite oštećenja,
zaprljanost i funkciju svih dijelova
sustava sigurnosnog pojasa.
Oštećene komponente zamijenite.
Nakon nezgode, pojaseve i aktivirane
zatezače pojaseva zamijenite u
radionici.
9 Upozorenje
Na otvore na naslonima sjedala
izvedbe OPC ne mogu se
montirati niti postaviti nikakvi
dodatni sigurnosni pojasi.
45
Napomena
Uvjerite se da pojasevi nisu oštećeni
ili ukliješteni predmetima oštrih
bridova. Spriječite da prljavština uđe
u spremnike pojasa.
Podsjetnik za sigurnosni pojas
Prednja sjedala opremljena su
podsjetnikom o nezakopčanom
sigurnosnom pojasu, koji se za
sjedalo vozača označava kao
kontrolni indikator X na mjeraču broja
okretaja 3 110, a za sjedalo
suvozača na središnjoj konzoli
3 107.
Graničnici sile pojasa
Na prednjim sjedalima, pritisak na
tijelo se smanjuje postupnim
otpuštanjem pojasa tijekom sudara.
Zatezači pojasa
Pri frontalnim sudarima ili naletima na
vozilo sa stražnje strane određene
jakosti, prednji sigurnosni pojasevi se
zatežu.
46
Sjedala, sustavi zaštite
9 Upozorenje
Nepravilno rukovanje (npr.
uklanjanje i postavljanje pojaseve)
može aktivirati zatezače pojaseva.
Sigurnosni pojas u tri točke
Vezanje
Aktiviranje zatezača pojasa
označava se neprekidnim
svijetljenjem kontrolnog svjetla v
3 110.
Aktivirani zatezači pojaseva moraju
se zamijeniti u radionici. Zatezači
pojaseva se mogu aktivirati samo
jednom.
Napomena
Ne učvršćujte i ne ugrađujte dodatnu
opremu ili druge predmete koji mogu
ometati rad zatezača pojaseva. Ne
vršite nikakve izmjene na
komponentama zatezača pojaseva
jer će to obezvrijediti atest vozila.
Izvucite pojas iz spremnika,
neuvijenog ga povucite preko tijela i
umetnite kopču u bravu. Redovito
zategnite trbušni pojas tijekom vožnje
povlačenjem ramenog pojasa.
Široka ili debela odjeća narušava
pravilno nalijeganje pojasa. Ne
stavljajte predmete kao što su vrećice
ili mobilni telefoni između pojasa i
tijela.
9 Upozorenje
Pojas ne smije nalijegati na čvrste
ili lomljive predmete u džepovima
vaše odjeće.
Podsjetnik za sigurnosni pojas X
3 110.
Sjedala, sustavi zaštite
Uklanjanje
Podešavanje visine
1. Malo izvucite pojas.
2. Pritisnite osigurač.
3. Podesite visinu i učvrstite.
47
Podesite visinu tako da pojas naliježe
preko ramena. Ne smije prelaziti
preko vrata ili nadlaktice.
Ne podešavajte za vrijeme vožnje.
Za otkopčavanje pojasa pritisnite
crveni gumb na bravi pojasa.
Sigurnosni pojasevi na
stražnjim sjedalima
Sigurnosni pojas središnjeg sjedala
se može izvući iz spremnika samo
ako je naslon sjedala u podignutom
položaju.
48
Sjedala, sustavi zaštite
Korištenje sigurnosnog pojasa
tijekom trudnoće
Zračni jastuci
Sustav zračni jastuka se sastoji od
brojnih individualnih sustav ovisno o
svrsi opreme.
Kad se aktiviraju, zračni jastuci se
napuhuju u milisekundama. Također
se brzo i ispuše tako da se često
tijekom sudara i ne primijeti.
9 Upozorenje
Pri nestručnom rukovanju zračni
se jastuci mogu slučajno aktivirati.
9 Upozorenje
Trbušni pojas mora biti postavljen
što je niže moguće preko zdjelice
radi sprječavanja pritiska na trbuh.
Napomena
Elektronika koja kontrolira zračne
jastuke i zatezače pojaseva nalazi
se u središnjoj konzoli. Ne
postavljajte nikakve magnetične
predmete u to područje.
Ne lijepite ništa na poklopce zračnih
jastuka i ne prekrivajte ih drugim
materijalima.
Svaki zračni jastuk napuhuje se
samo jednom. Napuhane zračne
jastuke zamijenite u radionici.
Nadalje, može biti potrebno
zamijeniti kolo upravljača, ploču s
instrumentima, limove karoserije,
brtve vrata, ručke i sjedala.
Ne vršite nikakve izmjene na
zračnim jastucima jer će to
obezvrijediti atest vozila.
Pri napuhavanju zračnih jastuka
oslobađaju se vrući plinovi koji mogu
prouzročiti opekotine.
Kontrolno svjetlo v sustava zračnih
jastuka 3 110.
Prednji zračni jastuci
Sustav prednjih zračnih jastuka
sastoji se od jednog zračnog jastuka
u kolu upravljača i jednog u ploči s
instrumentima na suvozačevoj strani.
Mogu se prepoznati po natpisu
AIRBAG.
Sjedala, sustavi zaštite
49
Pravilno vežite sigurnosni pojas i
sigurno ga zakačite. Samo tada je
zračni jastuk sposoban za zaštitu.
Bočni zračni jastuci
Osim toga, na bočnoj strani ploče s
instrumentima ili na sjenilu suvozača
nalazi se naljepnica koja je vidljiva
kada su otvorena vrata suvozača.
Sustav prednjih zračnih jastuka se
aktivira u slučaju udarca određene
jakosti sprijeda. Kontakt mora biti
uključen.
Napuhani zračni jastuci apsorbiraju
udarac, te na taj način značajno
smanjuju opasnost od ozljeda
gornjeg dijela tijela i glave putnika na
prednjim sjedalima.
9 Upozorenje
Optimalna zaštita se pruža samo
kada je sjedalo u pravilnom
položaju 3 40.
Držite područje u kojem se
napuhuju zračni jastuci bez
prepreka.
Sustav bočnih zračnih jastuka sastoji
se od zračnog jastuka u naslonu
svakog prednjeg sjedala. Mogu se
prepoznati po natpisu AIRBAG.
Sustav bočnih zračnih jastuka se
aktivira u slučaju udarca određene
jakosti sa strane. Kontakt mora biti
uključen.
50
Sjedala, sustavi zaštite
Napomena
Koristite samo zaštitne prekrivače
sjedala koji su odobreni za vozilo.
Budite pažljivi da ne prekrijete
zračne jastuke.
Zračna zavjesa za glavu
Napuhani zračni jastuci apsorbiraju
udarac, smanjujući time značajno
opasnost od ozljeda gornjeg dijela
tijela i zdjelice u slučaju bočnog
sudara.
9 Upozorenje
Držite područje u kojem se
napuhuju zračni jastuci bez
prepreka.
Zračna zavjesa za glavu se sastoji od
zračnog jastuka u okviru krova na
svakoj strani. Može se prepoznati po
natpisu AIRBAG na stupovima krova.
Sustav zračnih zavjesa se aktivira u
slučaju udarca određene jakosti sa
strane. Kontakt mora biti uključen.
Napuhani zračni jastuci apsorbiraju
udarac, smanjujući time značajno
opasnost od ozljeda glave u slučaju
bočnog sudara.
9 Upozorenje
Držite područje u kojem se
napuhuju zračni jastuci bez
prepreka.
Kuke na rukohvatima u okviru
krova su pogodne samo za
vješanje laganih odjevnih
predmeta, bez vješalica. Ne držite
predmete u toj odjeći.
Deaktiviranje zračnog
jastuka
Sustav suvozačevog zračnog jastuka
mora se deaktivirati, ako je na sjedalo
postavljen sigurnosni sustav za
dijete. Bočni zračni jastuk i zračna
zavjesa, zatezači pojasa i svi sustavi
zračnog jastuka vozača će ostati
aktivni.
Sjedala, sustavi zaštite
Sustav zračnog jastuka suvozača se
može deaktivirati pomoću prekidača
kojim se upravlja ključem na desnoj
strani ploče s instrumentima.
Koristite ključ za pokretanje za odabir
položaja:
= prednji zračni jastuci
*
OFF
suvozača su deaktivirani i
neće se napuhati u slučaju
sudara. Kontrolna lampica
za *"OFF" neprekidno
svijetli u srednjoj konzoli.
Može se postaviti
sigurnosni sustav za dijete
u skladu s tablicom Mjesta
za postavljanje
sigurnosnog sustava za
dijete 3 54. Odrasloj
osobi nije dozvoljeno
sjedenje na sjedalu
suvozača.
V
= zračni jastuk suvozača je
ON
aktivan. Ne smije se
postaviti sigurnosni sustav
za dijete.
51
9 Opasnost
Opasnost od ozljeda opasnih po
život za dijete koje se nalazi u
sigurnosnom sustavu za dijete s
aktiviranim zračnim jastukom
suvozača.
Opasnost od ozljeda opasnih po
život za odraslu osobu na sjedalu
s deaktiviranim zračnim jastukom
suvozača.
52
Sjedala, sustavi zaštite
Ako se kontrolni indikator V uključi
na pribl. 60 sekundi nakon
uključivanja kontakta, zračni jastuk
suvozača će se napuhati u slučaju
sudara.
Ako istovremeno svijetle oba
kontrolna svjetla, postoji greška u
sustavu. Status sustava nije vidljiv,
stoga nitko ne smije sjediti na
suvozačevom sjedalu. Odmah
kontaktirajte radionicu.
Promijenite status samo kada vozilo
miruje s isključenim kontaktom.
Status ostaje do sljedeće promjene.
Kontrolna lampica za deaktiviranje
zračnog jastuka 3 111.
Sustavi zaštite za dijete
Sigurnosni sustavi za
dijete
Preporučamo Opel sigurnosni sustav
za dijete koji je namijenjen specifično
za vozilo.
Kada se koristi sigurnosni sustav za
dijete, obratite pažnju na sljedeće
upute za korištenje i postavljanje i
također na one isporučene sa
sigurnosnim sustavom za dijete.
Uvijek poštujte lokalne ili nacionalne
propise. U nekim državama,
korištenje sigurnosnog sustava za
dijete je zabranjeno na određenim
sjedalima.
9 Upozorenje
Kada koristite sigurnosni sustav
za dijete na suvozačevom sjedalu,
zračni jastuci za suvozačevo
sjedalo moraju biti isključeni; ako
ne, aktiviranje zračnih jastuka
predstavlja opasnost za život
djeteta.
To je posebno slučaj kod
sigurnosnih sustava za dijete
usmjerenih prema natrag,
postavljenih na sjedalo suvozača.
Deaktiviranje zračnog jastuka 3 50.
Odabir odgovarajućeg sustava
Stražnja sjedala su najpogodnija
lokacija za postavljanje sigurnosnog
sustava za dijete.
Dijete treba putovati u vozilu
usmjereno suprotno od smjera vožnje
što je moguće duže. Time se
osigurava da je djetetova kralježnica,
koja je još uvijek slaba, izložena
manjem naprezanju u slučaju
nezgode.
Prikladni su sigurnosni sustavi za
dijete sukladni ECE 44-03 ili
ECE 44-04. Provjerite lokalne zakone
i propise o obaveznom korištenju
sigurnosnih sustava za dijete.
Pazite da sigurnosno sjedalo za dijete
koje namjeravate koristiti odgovara
tipu vozila.
Sjedala, sustavi zaštite
Pazite da je mjesto postavljanja
sigurnosnog sjedala za dijete u vozilu
odgovarajuće.
Dopustite djeci da ulaze i izlaze iz
vozila samo na suprotnoj strani od
prometa.
Kad se sigurnosni sustav za dijete ne
koristi, sjedalo učvrstite sigurnosnim
pojasom, ili ga izvadite iz vozila.
Napomena
Ne lijepite ništa na sigurnosno dječje
sjedalo i ne prekrivajte ga drugim
materijalima.
Dječji sigurnosni sustav koji je bio
izložen naprezanju u nezgodi, mora
se zamijeniti.
53
54
Sjedala, sustavi zaštite
Mjesta postavljanja sigurnosnog sustava za dijete
Dozvoljene opcije za postavljanje sigurnosnog sustava za dijete
Na suvozačevom sjedalu
aktiviran zračni
jastuk
deaktiviran zračni
jastuk
Na stražnja vanjska Na stražnje središnje
sjedala
sjedalo
Grupa 0: do 10 kg
ili približno 10 mjeseci
X
U1
U2
U
Grupa 0+: do 13 kg
ili približno 2 godine
X
U1
U2
U
Grupa I: 9 do 18 kg
X
ili približno 8 mjeseci do 4 godine
U1
U2
U
Grupa II: 15 do 25 kg
ili približno 3 do 7 godina
X
X
U
U
Grupa III: 22 do 36 kg
ili približno 6 do 12 godina
X
X
U
U
Klasa mase i godina
= Samo ako je sustav zračnog jastuka suvozača deaktiviran. Ako je sigurnosni sustav za dijete učvršćen korištenjem
sigurnosnog pojasa u tri točke, podesite visinu sjedala u najviši položaj i uvjerite se da sigurnosni pojas vozila ide
naprijed od gornje točke učvršćenja. Podesite nagib naslona sjedala što bliže vertikalnom položaju kako bi pojas bio
zategnut uz kopču.
2 = Sjedalo dostupno s ISOFIX nosačima za ugradnju i sidrištima za gornji remen 3 57.
U = Univerzalno odgovara zajedno sa sigurnosnim pojasom u tri točke.
X = Nije dozvoljena ugradnja sigurnosnog sustava za dijete u ovoj klasi mase.
1
Sjedala, sustavi zaštite
55
Dozvoljene opcije za postavljanje ISOFIX sigurnosnog sustava za dijete
Grupa mase
Na stražnja vanjska
Grupa veličine Učvršćenje Na suvozačevom sjedalu sjedala
Na stražnje središnje
sjedalo
Grupa 0: do 10 kg
E
ISO/R1
X
IL
X
Grupa 0+: do 13 kg E
ISO/R1
X
IL
X
D
ISO/R2
X
IL
X
C
ISO/R3
X
IL
X
Grupa I: 9 do 18 kg D
ISO/R2
X
IL
X
C
ISO/R3
X
IL
X
B
ISO/F2
X
IL, IUF
X
B1
ISO/F2X
X
IL, IUF
X
A
ISO/F3
X
IL, IUF
X
IL
= Pogodno za određene ISOFIX sigurnosne sustave u kategorijama 'specifično za vozilo', 'ograničeno' ili 'polu
univerzalno'. ISOFIX sigurnosni sustav mora biti odobren za specifični tip vozila.
IUF = Pogodno za prema naprijed usmjeren ISOFIX sigurnosni sustav za dijete univerzalne kategorije odobren za
korištenje u ovoj grupi mase.
X
= Nije dozvoljena ugradnja ISOFIX sigurnosnog sustava za dijete u ovoj grupi mase.
56
Sjedala, sustavi zaštite
ISOFIX grupa veličine i mehanizam sjedala
A - ISO/F3
= Prema naprijed usmjeren sigurnosni sustav za dijete, za djecu maksimalne veličine u grupi mase od
9 do 18 kg.
B - ISO/F2
= Prema naprijed usmjeren sigurnosni sustav za dijete, za manju djecu u grupi mase od 9 do 18 kg.
B1 - ISO/F2X = Prema naprijed usmjeren sigurnosni sustav za dijete, za manju djecu u grupi mase od 9 do 18 kg.
C - ISO/R3
= Prema natrag usmjeren sigurnosni sustav za dijete, za djecu maksimalne veličine u grupi mase do
13 kg.
D - ISO/R2
= Prema natrag usmjeren sigurnosni sustav za dijete, za manju djecu u grupi mase do 13 kg.
E - ISO/R1
= Prema natrag usmjeren sigurnosni sustav za dijete, za mlađu djecu u grupi mase do 13 kg.
Sjedala, sustavi zaštite
ISOFIX sigurnosni sustavi
za dijete
57
Ušice za učvršćenje
gornjeg remena
Ovisno o opremi za pojedinu zemlju,
vozilo može imati dvije ili tri ušice za
učvršćenje.
Ušice za učvršćenje gornjeg remena
su označene simbolom : za dječje
sjedalo.
Učvrstite za vozilo odobrene ISOFIX
sigurnosne sustave za dijete na
ISOFIX nosače za ugradnju. Položaji
ISOFIX sigurnosnog sustava za dijete
specifični za vozilo označeni su s IL u
tablici.
ISOFIX nosači za ugradnju su
označeni naljepnicom na naslonu
sjedala.
Na verziji kombi limuzine, otvorite
vratašca na dotičnoj ušici za
učvršćenje na području iza naslona
za glavu, označeno simbolom dječjeg
sjedala.
Na dvovolumenu i verziji Sports
Tourer ušice za učvršćenje nalaze se
na poleđini stražnjih sjedala.
Osim učvršćenja ISOFIX, privežite
gornji remen na ušice za učvršćenje
gornjeg remena. Remen mora
prolaziti između šipki dviju vodilica
naslona za glavu.
ISOFIX sigurnosni sustavi za dijete
univerzalne kategorije pozicioniranja
u tablici su označeni s IUF.
58
Spremište
Spremište
Spremišta
Držači šalica
Pretinac za rukavice
Spremišta ..................................... 58
Prtljažnik ...................................... 79
Sustav krovnog nosača ............... 94
Informacije o opterećenju ............ 95
Pretinac za rukavice sadrži držač
olovke, držač kreditnih kartica i držač
kovanica.
Pretinac za rukavice treba biti
zatvoren za vrijeme vožnje.
Držači za šalice se nalaze na
središnjoj konzoli.
Spremište
Ovisno o izvedbi, držači šalica se
nalaze ispod poklopca na središnjoj
konzoli. Poklopac povucite natrag.
Boce se mogu spremiti nakon
preklapanja središnje police 3 60.
Dodatni držači šalice se nalaze u
stražnjem naslonu za ruku. Naslon za
ruku preklopite dolje.
59
Prednje spremište
Spremište ispod sjedala
Spremište se nalazi pored kola
upravljača.
Pritisnite gumb u utoru i izvucite
pretinac. Maksimalno opterećenje:
3 kg. Za zatvaranje, gurnite i učvrstite.
Na verziji sa sustavom stražnjeg
nosača 3 61, komplet za popravak
gumen nalazi se u ladici.
Kit za popravak gume 3 260.
60
Spremište
Spremište u naslonu za
ruku
Spremište u stražnjem naslonu
za ruku
Spremište ispod prednjeg
naslona za ruku
Pritisnite osigurač za otklapanje
rukonaslona. Naslon za ruku mora biti
u krajnjem stražnjem položaju.
Spremište u srednjoj
konzoli
Prednja konzola
Naslon za ruku preklopite dolje i
otvorite poklopac.
Zatvorite poklopac prije preklapanja
naslona za ruku gore.
Spremište se može koristiti za
spremanje malih predmeta.
Ovisno o izvedbi, spremište se nalazi
ispod poklopca.
Poklopac povucite natrag.
Spremište
Dodatno spremište se nalazi ispod
središnje police. Srednju policu
preklopite gore i učvrstite je u
okomitom položaju. Okvir držača
šalice može se promijeniti za
spremanje boca.
61
Sustav stražnjeg nosača
Sustav stražnjeg nosača za dva
bicikla
Stražnja konzola
Pritisnite gumb za vađenje okvira
držača čaše. Okvir se može spremiti
u pretinac za rukavice.
Izvucite pretinac.
Oprez
Nemojte koristiti za pepeo ili druge
tinjajuće predmete.
Sustav stražnjeg nosača (Flex-Fix
sustav) omogućava učvršćenje
bicikla na nosač integriran u pod
vozila, koji se izvlači van. Nije
dozvoljen prijevoz drugih predmeta.
Maksimalno opterećenje sustava
stražnjeg nosača je 40 kg.
Maksimalno opterećenje za jedan
bicikl je 20 kg.
Ako se ne koristi, sustav nosača mora
se gurnuti u pod vozila.
62
Spremište
Na biciklima ne smije biti predmeta
koji mogu ispasti tijekom prijevoza.
Sustav stražnjeg nosača u potpunosti
izvucite van dok ne čujete da se
učvrstio.
Uvjerite se da sustav stražnjeg
nosača nije moguće gurnuti unutra
bez ponovnog povlačenja poluge
oslobađanja.
Oprez
Nemojte pričvršćivati bicikle s
polugama pedala od ugljičnih
vlakana na nosače bicikla. Ti
bicikli bi se mogli oštetiti.
9 Upozorenje
Izvlačenje
Otvorite vrata prtljažnika.
9 Upozorenje
Nitko se ne smije nalaziti u
prostoru izvlačenja sustava
stražnjeg nosača, opasnost od
ozljeda.
Polugu oslobađanja povucite gore.
Sustav se odspaja i brzo izlazi iz
odbojnika.
Postavljanje predmeta na sustav
stražnjeg nosača je dozvoljeno
samo ako je sustav pravilno
zakačen. Ako se sustav stražnjeg
nosača ne zakači pravilno, ne
postavljajte nikakve predmete na
sustav i gurnite ga natrag.
Zatražite pomoć radionice.
Spremište
Ugradite stražnja svjetla
Najprije uklonite stražnje (1), i zatim
prednje (2) stražnje svjetlo iz ležišta.
U potpunosti otvorite nosač svjetla na
stražnjoj strani stražnjeg svjetla.
Gurnite steznu polugu prema dolje i
gurnite nosač lampe u osigurač, dok
se ne zakvači.
Ovu proceduru provedite za oba
stražnja svjetla.
Provjerite položaj kabela i svjetla
kako bi bili sigurni da su pravilno
ugrađeni i sigurno učvršćeni.
63
64
Spremište
Zaključajte sustav stražnjeg nosača
Prvo zakrenite desnu steznu polugu
(1), a zatim lijevu steznu polugu (2),
dok ne osjetite zamjetan otpor.
Rasklopite ležišta poluge pedale
Sustav stražnjeg nosača zabravljen
je kada se stezne poluge zakrenu za
pribl. 50°. U suprotnom, nije
zajamčeno sigurno funkcioniranje.
Napomena
Zatvorite vrata prtljažnika.
Jedno ili oba ležišta poluge pedale
zakrenite prema gore dok se ne
učvrsti dijagonalni potporanj.
Spremište
Prilagođavanje sustava stražnjeg
nosača biciklu
65
Gurnite polugu oslobađanja na
pojasnom držaču i uklonite pojasni
držač.
Pripremite bicikl za pričvršćenje
Uklonite nosače poluge pedale iz
ležišta poluge pedale.
Pritisnite polugu oslobađanja i
izvucite ležišta kotača.
Napomena
Maksimalna širina za polugu
papučice iznosi 38,3 mm dok
maksimalna dubina iznosi 14,4 mm.
Zakrenite lijevu pedalu (bez
lančanika) okomito dolje. Pedala na
lijevoj poluzi pedale mora biti
vodoravna.
Prednji bicikl mora imati prednji kotač
usmjeren lijevo.
66
Spremište
Stražnji bicikl mora imati prednji kotač
usmjeren desno.
Postavite bicikl. Poluga pedale mora
biti postavljena u otvor ležišta poluge
pedale kao što je prikazano na slici.
Pričvršćivanje bicikla na sustav
stražnjeg nosača
Oprez
Uvjerite se da pedala ne dodiruje
površinu stražnjeg kraja nosača. U
suprotnom se tijekom transporta
može oštetiti pogonski sklop.
Ako bicikl ima zakrivljene poluge
pedale, sklop poluge pedale u
potpunosti uvijte (položaj 1).
Zakretnom polugom na ležištu
poduge pedale, grubo prilagodite
podesivu jedinicu poluge pedale
izbočini poluge pedale.
Ako bicikl ima ravne poluge pedale, u
potpunosti odvijte sklop poluge
pedale (položaj 5).
Umetnite nosač poluge pedale u
vanjsku vodilicu ležišta svake poluge
pedale odozgo i gurnite dolje, dok ne
bude barem ispod udubljenja.
Spremište
Postavite ležišta kotača tako da je
bicikl više ili manje vodoravan. Ovdje,
udaljenost između pedala i vrata
prtljažnika trebala bi biti najmanje
5 cm.
Obje gume bicikla mora biti u
ležištima kotača.
67
ležišta kotača i zakretne poluge na
ležištu poluge pedale dok bicikli više
ne dodiruju jedan drugoga. Uvjerite
se da postoji dovoljan razmak od
vozila.
Zakačite polugu pedale zakretanjem
pričvrsnog vijka na nosaču poluge
pedale.
Poravnajte bicikl u uzdužnom smjeru
vozila: Malo olabavite nosač pedale.
Postavite bicikl uspravno korištenjem
zakretne poluge na ležištu poluge
pedale.
Ako dva bicikla ometaju jedan
drugoga, relativni položaji bicikla se
mogu prilagoditi podešavanjem
Rukom pritegnite pričvrsni vijak
nosača ležaja pedale do njegove
maksimalne točke.
Učvrstite oba kotača bicikla u ležišta
kotača korištenjem pričvrsnih
remena.
Provjerite bicikl kako bi se uvjerili da
je sigurno učvršćen.
68
Spremište
Oprez
Osigurajte da razmak između
bicikla i vozila bude najmanje
5 cm. Po potrebi otpustite
upravljač na biciklu i zakrenite ga
u stranu.
Preporučljivo je pričvrstiti znak
upozorenja straga na bicikl za bolju
vidljivost.
Uvlačenje sustava stražnjeg nosača
Uklanjanje bicikla sa sustava
stražnjeg nosača
Postavke za ležišta kotača i na
zakretnoj poluzi na ležištu poluge
pedale je potrebno zabilježiti i
pohraniti za svaki bicikl. Pravilno
postavljanje unaprijed će olakšati
ponovno postavljanje bicikla.
Ugurajte nosače poluge pedale u utor
na poluzi pedale, kako je pokazano
na slici.
Oslobodite pojasne držače na obje
gume bicikla.
Držite bicikl, olabavite pričvrsni vijak
nosača ležaja pedale, zatim podignite
nosač ležaja pedale kako bi ga
uklonili.
Spremište
Umetnite pojasni držač i povucite
dolje do kraja.
69
Oslobodite polugu zaključavanja na
dijagonalnom potpornju i oba ležišta
poluge pedale preklopite dolje.
9 Upozorenje
Opasnost od uštipnuća.
Gurnite polugu zaključavanja dolje i
izvucite oba oslonca svjetla iz ležišta.
Pritisnite polugu oslobađanja i gurnite
ležišta kotača do kraja.
Prvo zakrenite lijevu steznu polugu
(1), a zatim desnu steznu polugu (2),
dok se ne zaustave.
Preklopite nosače svjetla na stražnjim
stranama stražnjih svjetala.
70
Spremište
Najprije postavite prednje (1)
stražnje, i zatim stražnje(2) stražnje
svjetlo u ležištima i gurnite dolje do
kraja. Gurnite kablove do kraja u sve
vodilice da biste spriječili oštećenje.
Otvorite vrata prtljažnika.
9 Upozorenje
Ako se sustav ne može pravilno
učvrstiti, molimo da zatražite
pomoć radionice.
Sustav stražnjeg nosača za
četiri bicikla
Najveće dopušteno opterećenje
sustava stražnjeg nosača iznosi
80 kg s pričvršćenim prilagodnikom i
60 kg bez prilagodnika. Najveće
dopušteno opterećenje po biciklu na
nosaču na izvlačenje iznosi 30 kg.
Tako je omogućeno učvršćivanje
električnih bicikala na nosač na
izvlačenje. Najveće dopušteno
opterećenje po biciklu na prilagodniku
iznosi 20 kg.
Ako se ne koristi, sustav nosača mora
se gurnuti u pod vozila.
Na biciklima ne smije biti predmeta
koji mogu ispasti tijekom prijevoza.
Oprez
Gurnite polugu oslobađanja prema
gore i držite je. Malo podignite sustav
i gurnite ga u oblogu branika dok ne
sjedne na mjesto.
Poluga oslobađanja se mora vratiti u
originalni položaj.
Sustav stražnjeg nosača (Flex-Fix
sustav) omogućava učvršćenje dva
bicikla na nosač integriran u pod
vozila koji se izvlači van. Dva dodatna
bicikla mogu se učvrstiti na
prilagodnik. Nije dozvoljen prijevoz
drugih predmeta.
Ako je sustav stražnjeg nosača
produljen i vozilo je pod
maksimalnim opterećenjem,
visina šasije bit će manja.
Pažljivo vozite po strmim
nagibima, preko mosta, izbočina
itd.
Spremište
Sustav stražnjeg nosača u potpunosti
izvucite van dok ne čujete da se
učvrstio.
Uvjerite se da sustav stražnjeg
nosača nije moguće gurnuti unutra
bez ponovnog povlačenja poluge
oslobađanja.
Oprez
Konzultirajte prodavatelja bicikla
prije učvršćivanja bicikala s
karbonskim okvirima na nosač.
Bicikli bi se mogli oštetiti.
Izvlačenje
Otvorite vrata prtljažnika.
9 Upozorenje
9 Upozorenje
Nitko se ne smije nalaziti u
prostoru izvlačenja sustava
stražnjeg nosača, opasnost od
ozljeda.
71
Polugu oslobađanja povucite gore.
Sustav se odspaja i brzo izlazi iz
odbojnika.
Postavljanje predmeta na sustav
stražnjeg nosača je dozvoljeno
samo ako je sustav pravilno
zakačen. Ako se sustav stražnjeg
nosača ne zakači pravilno, ne
postavljajte nikakve predmete na
sustav i gurnite ga natrag.
Zatražite pomoć radionice.
72
Spremište
Otklapanje držača registarske pločice
Otklapanje stražnjih svjetala
Zakrenite obje pričvrsne poluge
bočno do kraja.
U suprotnom se ne jamči sigurna
funkcionalnost.
Otklapanje ležišta kotača
Podignite držač registarske pločice i
preklopite ga unazad.
Otklopite oba stražnja svjetla.
Zaključajte sustav stražnjeg nosača
Otklopite oba ležišta kotača.
Spremište
Sastavljanje nosača za bicikle
Podignite nosač na stražnjem kraju
(1) i povucite ga unazad.
Preklopite nosač (2).
73
1. Okrenite pedale u položaj
prikazan na slici i stavite bicikl na
najdalja ležišta kotača.
Provjerite je li bicikl centriran na
ležištima kotača.
Pritisnite nosač prema dolje (1) i
okrenite ručicu (2) unazad za
zabravljenje.
Učvršćivanje prvog bicikla
2. Pričvrstite kratki pričvrsni nosač
na okvir bicikla. Okrenite kotačić u
smjeru kazaljke na satu za
učvršćenje.
74
Spremište
Učvršćivanje prilagodnika
Prilikom prijevoza više od dva bicikla,
prije učvršćivanja drugog bicikla mora
se postaviti prilagodnik.
3. Učvrstite oba kotača bicikla u
ležišta kotača korištenjem
pričvrsnih remena.
4. Provjerite bicikl kako bi se uvjerili
da je sigurno učvršćen.
Oprez
Osigurajte da razmak između
bicikla i vozila bude najmanje
5 cm. Po potrebi otpustite
upravljač na biciklu i zakrenite ga
u stranu.
1. Stavite prilagodnik na sustav
stražnjeg nosača kao što je
prikazano na slici.
2. Okrenite ručicu (1) prema
naprijed i zadržite je tako, pa
potom spustite prilagodnik (2) na
stražnjem kraju.
3. Otpustite ručicu i provjerite je li
zabravljenje prilagodnika dobro.
Spremište
2. Uvijek okrenite pedale u prikladan
položaj prije stavljanja bicikla na
nosač.
4. Provucite remen učvršćen na
prilagodnik ispod ručice kako bi
ste mogli preklopiti sustav
stražnjeg nosača. Učvrstite
remen.
Učvršćivanje dodatnih bicikala
Učvršćivanje dodatnih bicikala
provodi se na sličan način kao
učvršćivanje prvog bicikla. Treba
provesti nekoliko dodatnih koraka:
1. Prije stavljanja bicikla na nosač,
uvijek preklopite ležišta kotača za
sljedeći bicikl ako je potrebno.
3. Namjestite bicikle na sustavu
stražnjeg nosača tako da budu
centrirani, s jednakim prostorom s
lijeve i desne strane.
4. Poravnajte bicikle prema onom
koji je prethodno učvršćen na
nosač. Glavčine kotača bicikala
ne smiju se međusobno dodirivati.
5. Učvrstite bicikle pričvrsnim
nosačima i remenima kao što je
opisano za prvi bicikl. Pričvrsni
nosači moraju se paralelno
fiksirati.
75
Upotrijebite dugi pričvrsni nosač
za učvršćivanje drugog bicikla na
nosač.
Upotrijebite dulji pričvrsni nosač iz
dodatne opreme za učvršćivanje
trećeg bicikla na nosač.
Upotrijebite kratki pričvrsni nosač
iz dodatne opreme za
učvršćivanje četvrtog bicikla.
Nosač se mora fiksirati između
okvira trećeg i četvrtog bicikla.
76
Spremište
Preporučljivo je pričvrstiti znak
upozorenja straga na bicikl za bolju
vidljivost.
Preklopite sustav stražnjeg nosača
unazad
Sustav stražnjeg nosača može se
preklopiti unazad kako bi se
omogućio pristup prtljažniku.
■ Bez postavljenog prilagodnika:
■ S postavljenim prilagodnikom:
9 Upozorenje
Budite pažljivi prilikom odvajanja
sustava stražnjeg nosača jer se
naginje unazad. Opasnost od
ozljede.
6. Dodatno učvrstite oba kotača
bicikla četvrtog bicikla u ležišta
kotača korištenjem pričvrsnih
remena.
Gurnite ručicu (1) za odbravljenje i
zadržite je u tom položaju.
Gurnite nosač (2) unazad za
preklapanje sustava stražnjeg
nosača.
Jednom rukom držite okvir (1)
bicikla koji je najdalje na nosaču i
povucite petlju (2) za odbravljenje.
S obje ruke držite bicikl koji je
najdalje na nosaču i preklopite
sustav stražnjeg nosača unazad.
Spremište
Za bolju vidljivost, nakon preklapanja
sustava stražnjeg nosača uključuju
se stražnja svjetla na vozilu.
3. Okrenite ručicu (1) prema
naprijed i zadržite je u tom
položaju.
4. Podignite prilagodnik (2) na
stražnjem kraju i skinite ga.
9 Upozorenje
Prilikom ponovnog preklapanja
sustava stražnjeg nosača prema
naprijed, provjerite je li sustav
dobro zabravljen.
Skidanje bicikala s nosača
Oslobodite pojasne držače na obje
gume bicikla.
Okrenite kotačić u smjeru suprotnom
od smjera kazaljke na satu i skinite
pričvrsne nosače.
Odvajanje prilagodnika
Odvojite prilagodnik prije skidanja
posljednjeg bicikla s lijeve strane na
sustavu stražnjeg nosača.
1. Preklapanje ležišta kotača.
77
Rastavljanje nosača za bicikle
2. Odvežite remen.
Složite pričvrsne nosače kao što je
prikazano na slici.
Okrenite ručicu (1) prema naprijed za
odbravljenje i podignite nosač (2).
78
Spremište
Zakrenite obje pričvrsne poluge
prema unutra do kraja.
Preklapanje stražnjih svjetala
Zakrenite oba stražnja svjetla prema
unutra.
Preklopite držač registarske pločice
Podignite držač registarske pločice i
preklopite ga prema naprijed.
Uvlačenje sustava stražnjeg nosača
Preklopite nosač unazad i nakon toga
ga gurnite prema naprijed do kraja,
dok se sam ne zaustavi (1).
Pritisnite nosač prema dolje na
stražnjem kraju (2).
Preklapanje ležišta kotača
Preklopite oba ležišta kotača.
Pravilno složite pričvrsne remene.
Oprez
Odbravite sustav stražnjeg nosača
Provjerite jesu li svi preklopivi
dijelovi, poput ležišta kotača ili
pričvrsnih nosača, pravilno
složeni. U protivnom se sustav
stražnjeg nosača može oštetiti pri
pokušaju uvlačenja.
Spremište
79
Prtljažnik
Naslon stražnjeg sjedala je podijeljen
u dva dijela. Oba dijela se mogu
preklopiti.
Produžetak prtljažnika,
dvovolumen s 3 i 5 vrata, kombi
limuzina s 4 vrata
Gurnite polugu oslobađanja prema
gore i držite je. Malo podignite sustav
i gurnite ga u oblogu branika dok ne
sjedne na mjesto.
Poluga oslobađanja se mora vratiti u
originalni položaj.
9 Upozorenje
Ako se sustav ne može pravilno
učvrstiti, molimo da zatražite
pomoć radionice.
■ Samo na dvovolumenu s 3 i 5 vrata:
skinite poklopac prtljažnog prostora
ako je potrebno.
■ Pritisnite i držite zapor kako biste
gurnuli naslone za glavu prema
dolje 3 38.
■ Stražnji naslon za ruku preklopite
gore.
■ Provedite sigurnosne pojaseve
kroz bočne držače radi njihove
zaštite od oštećenja. Kada
preklapate naslone sjedala,
sigurnosne pojaseve izvucite van s
njima.
■ Povucite polugu oslobađanja na
jednoj ili obje strane i preklopite
naslone sjedala na jastuk sjedala.
80
Spremište
■ Izvucite sigurnosni pojas iz vodilice
naslona sjedala i stavite ga iza
držača kao što prikazuje slika.
Za podizanje gore, podignite naslone
sjedala i vodite ih do uspravnog
položaja dok se ne čuje da su se
zaključali.
Uvjerite se da su sigurnosni pojasevi
vanjskih sjedala postavljeni u
odgovarajuće vodilice pojasa.
Nasloni sjedala su pravilno učvršćeni
kada crvene oznake na obje strane u
blizini poluge oslobađanja više nisu
vidljive.
9 Upozorenje
Prije vožnje, prilikom preklapanja
provjerite jesu li nasloni sjedala
ispravno zabravljeni u položaju. U
suprotnom bi moglo doći do
tjelesnih ozljeda ili oštećenja
predmeta u vozilu u slučaju naglog
kočenja ili sudara.
Sigurnosni pojas središnjeg sjedala
se može blokirati kada se naslon
sjedala podigne gore prebrzo. Za
odbravljenje kalema za namatanje,
gurnite sigurnosni pojas unutra ili ga
izvucite van za približno 20 mm i
zatim ga pustite.
Produžetak prtljažnika, Sports
Tourer
Preklapanje naslona stražnjih sjedala
■ Uklonite prekrivač prtljažnika ako je
potrebno.
Spremište
■ Pritisnite i držite zapor kako biste
gurnuli naslone za glavu prema
dolje 3 38.
■ Stražnji naslon za ruku preklopite
gore.
Električno preklapanje sjedala
Na vozilima s električnim
preklapanjem sjedala, stražnja
sjedala također se mogu preklopiti iz
teretnog prostora.
■ Provedite sigurnosne pojaseve
kroz bočne držače radi njihove
zaštite od oštećenja. Kada
preklapate naslone sjedala,
sigurnosne pojaseve izvucite van s
njima.
■ Povucite polugu oslobađanja na
jednoj ili obje strane i preklopite
naslone sjedala na jastuk sjedala.
■ Povucite prekidač na lijevoj ili
desnoj bočnoj stranici teretnog
prostora, kako biste preklopili
odgovarajući dio stražnjeg sjedala.
9 Upozorenje
Budite pažljivi prilikom rukovanja
električnim preklopivim stražnjim
sjedalima. Naslon sjedala
preklapa se uz zamjetan napor.
81
Opasnost od ozljeda, posebice za
djecu.
Provjerite da ništa nije pričvršćeno
na stražnja sjedala ili se ne nalazi
na jastuku sjedala.
Ako je vozilo potrebno utovariti kroz
stražnja vrata, izvucite sigurnosni
pojas iz vodilice naslona sjedala, i
stavite ga iza držača kako je
prikazano na slici.
■ Za podizanje gore, podignite
naslone sjedala i vodite ih do
uspravnog položaja dok se ne čuje
da su se zaključali.
82
Spremište
Uvjerite se da su sigurnosni pojasevi
vanjskih sjedala postavljeni u
odgovarajuće vodilice pojasa.
Nasloni sjedala su pravilno učvršćeni
kada crvene oznake na obje strane u
blizini poluge oslobađanja više nisu
vidljive.
9 Upozorenje
Vozilo vozite samo ako su nasloni
sjedala sigurno učvršćeni u
položaju. U suprotnom postoji
opasnost od ozljeda ili oštećenja
tereta ili vozila u slučaju naglog
kočenja ili sudara.
Sigurnosni pojas središnjeg sjedala
se može blokirati kada se naslon
sjedala podigne gore prebrzo. Za
odbravljenje kalema za namatanje,
gurnite sigurnosni pojas unutra ili ga
izvucite van za približno 20 mm i
zatim ga pustite.
Podignite jastuk sjedala i preklopite
naslon
■ Povucite traku na jednom ili oba
jastuka sjedala i dignite stražnju
stranu jastuka prema naprijed.
■ Pritisnite i držite zapor kako biste
gurnuli naslone za glavu prema
dolje 3 38.
■ Povucite polugu oslobađanja na
jednoj ili obje strane naslona i
preklopite ih na jastuk sjedala, kako
biste dobili ravan prostor za teret.
Spremište
Skinite jastuk sjedala
83
■ Za pričvršćenje, namjestite jastuk
sjedala kako je pokazano na slici i
zakvačite obje ručice.
Otvorite prolaz u naslonu
stražnjeg srednjeg sjedala
■ Naslon za ruku preklopite dolje.
■ Gurnite obje ručice prema naprijed
i skinite jastuk sjedala, kako biste
produžili teretni prostor.
■ Povucite ručku i otvorite poklopac.
Pogodno za utovar dugačkih uskih
predmeta.
Pazite da se poklopac učvrsti nakon
podizanja.
Zatvoreni poklopac se može osigurati
iz prtljažnika. Zakrenite ručku za 90°:
ručka
= poklopac osiguran
vodoravna
od strane putničkog
prostora
ručka
= poklopac nije
okomita
osiguran
Stražnje spremište
Dvovolumen s 3 vrata
84
Spremište
Dvovolumen s 3 i 5 vrata
Uklanjanje
Pritisnite obje tipke i preklopite
prekrivač.
Maksimalno opterećenje: 0,5 kg.
Prekrivač prtljažnika
Na prekrivač ne stavljajte nikakve
predmete.
Otkačite pričvrsne trake s vrata
prtljažnika.
Dignite poklopac na stražnjoj strani i
gurnite ga prema gore na prednjoj
strani.
Uklonite poklopac.
Ako je poklopac podesiv po visini
postavljen u srednji ili gornji položaj,
prekrivač prtljažnika se može spremiti
ispod njega.
Poklopac podesiv po visini 3 86.
Postavljanje
Zakačite prekrivač u bočne vodilice i
preklopite ga dolje. Zakačite
pričvrsne trake na vrata prtljažnika.
Spremište
Sports Tourer
85
Poklopac u gornjem položaju
Uklanjanje prekrivača
Ručku na kraju poklopca gurnite
prema dolje. Stražnja strana
poklopca automatski se vodi prema
gore.
Otvorite prekrivač prtljažnika.
Povucite gore polugu oslobađanja na
desnoj strani i držite je. Prekrivač
najprije podignite na desnoj strani i
uklonite ga iz držača.
Zatvaranje prekrivača
Povucite prekrivač prema natrag
korištenjem ručke dok se ne zakači u
bočne držače.
Otvaranje prekrivača
Povucite ručku na kraju poklopca
prema natrag i prema dolje.
Automatski se namotava.
86
Spremište
Poklopac stražnjeg
spremišta u podu
Poklopac stražnjeg dijela poda,
dvovolumen s 3 vrata,
dvovolumen s 5 vrata
Skinut poklopac može se spremiti
ispod stražnjeg podnog poklopca,
kako je pokazano na slici.
Poklopac stražnjeg spremišta u podu
3 86.
Ugradnja prekrivača
Umetnite lijevu stranu prekrivača
prtljažnika u udubljenje, povucite
polugu oslobađanja gore i držite je,
umetnite desnu stranu prekrivača
prtljažnika i učvrstite.
Poklopac poda prtljažnika može se
podignuti. Umetnite petlju u kuku s
donje strane prekrivača prtljažnika.
Oprez
Kuku koristite samo za vješanje
poklopca poda prtljažnika i
poklopca podesivog po visini.
Poklopac podesiv po visini,
dvovolumen s 3 vrata,
dvovolumen s 5 vrata
Spremište
Poklopac podesiv po visini se može
ugraditi u tri položaja:
■ direktno iznad poklopca poda
prtljažnika (1),
■ u srednji položaj (2)
■ u gornji položaj (3).
Za podizanje poklopca na višu razinu,
povucite omču natrag i podignite
stražnji rub poklopca na
odgovarajuće oslonce.
Spuštanje
Oprez
Provjerite da su prednji i stražnji
kraj poklopca podesivog po visini
zakačeni na istu visinu.
Podizanje
Za spuštanje poklopca, povucite
remen prema natrag i istovremeno
prednji srednji dio poklopca gurnite
prema dolje.
87
Oprez
Ne spuštajte poklopac podesiv po
visini u položaj 1 u vozilima
opremljenima subwoofer
zvučnikom. Subwoofer se može
oštetiti.
Napomena
■ Ako je ugrađen u položaju 2 ili 3,
prostor između poklopca
prtljažnika i poklopca podesivog
po visini se može koristiti kao
spremište.
■ Poklopac podesiv po visini se
može podići i zakačiti trakom kada
je ugrađen u položaju 1 ili 2.
■ Ako je ugrađen u položaju 2, pri
preklapanju stražnjih sjedala
naprijed dobiva se skoro u
potpunosti ravna površina za
utovar tereta.
■ Otvaranje bočnih poklopaca (npr.
kada mijenjate sijalice stražnjeg
svjetla) je moguće samo kada je
poklopac podesiv po visini u
položaju 1 ili 2.
88
Spremište
Ušice za učvršćenje tereta
Oprez
Poklopac podesiv po visini može
izdržati do maksimalno 100 kg.
Stražnji podni poklopac, Sports
Tourer
Umetnite prečku u utore na bočnim
stranicama.
Oprez
Dignite stražnji podni poklopac
povlačenjem ručke. Preklopite i
postavite poklopac iza stražnjih
sjedala.
Pretinac za spremanje ispod
stražnjeg podnog poklopca može se
podijeliti s prečkom.
Umetnite šipku u najzadnji utor
prilikom prijevoza teških predmeta
u prtljažnom prostoru. U
suprotnom, mogao bi se oštetiti
stražnji podni poklopac.
Ušice za učvršćenje tereta su
namijenjene za sprječavanje klizanja
predmeta, npr. korištenjem elastičnih
traka ili mreže za prtljagu.
Sustav rukovanja teretom
FlexOrganizer je fleksibilni sustav za
podjelu prtljažnika.
Sustav se sastoji od:
■ adaptera,
■ mrežnih džepova,
■ kuka,
Spremište
■ servisne kutije,
■ kompleta traka.
Dijelovi se postavljaju u dvije vodilice
na obje bočne stranice korištenjem
adaptera i kuka.
89
Mreža za varijabilnu podjelu
Mrežni džep
Umetnite adaptere u traženi položaj
na vodilicama. Priljubite dvije
polovice šipki mreže.
Za ugradnju, malo zajedno gurnite
šipke i umetnite u odgovarajuće
otvore u adapterima.
Za uklanjanje, zajedno pritisnite šipke
mreže i izvucite ih iz adaptera.
Umetnite adaptere u traženi položaj
na vodilicama. Mrežni džep se može
objesiti na adaptere.
Ugradnja adaptera na vodilice
Preklopite ručku, umetnite adapter u
gornji i donji žlijeb vodilice i pomaknite
ga u željeni položaj. Zakrenite ručku
gore za zaključavanje adaptera. Za
uklanjanje, zakrenite ručku dolje i
uklonite s vodilice.
90
Spremište
Ugradnja kuka na vodilice
Najprije umetnite kuku u željeni
položaj u gornji žlijeb vodilice i zatim
pritisnite u donji žlijeb. Za uklanjanje
najprije izvucite iz gornjeg žlijeba.
Servisna kutija
Ugradite dvije kuke na gornju
vodilicu. Ugradite gornje nosače
kutije odozgo na kuke.
Alternativno ugradite obje kuke na
donju vodilicu. Utaknite donje nosače
kutije s gornje strane u donje kuke.
Spremište
Komplet traka
nasloni stražnjih sjedala preklopljeni i
jastuci stražnjih sjedala podignuti, iza
prednjih sjedala.
Putnici se ne smiju nalaziti iza
sigurnosne mreže.
91
Iza prednjih sjedala
Ugradnja
Iza stražnjih sjedala
Umetnite adaptere kompleta traka na
vodilicu. Uvjerite se da pojas nije
uvijen.
Komplet traka ima dvije brave za
otvaranje.
Pojas se može zategnuti.
Sigurnosna mreža
Sigurnosna mreža je dostupna za
izvedbu Sports Tourer i može se
ugraditi iza stražnjih sjedala, ako su
Pričvrstite donju kuku, s otvorom
okrenutim unazad, na ušicu s desne i
lijeve strane poda. Podesite duljinu
trake na sigurnosnoj mreži
pričvršćenjem gornje kuke na ušice
trake. Držite remen napetim prilikom
postavljanja šipke.
Pričvrstite traku na ušice ispod
jastuka stražnjeg sjedala.
Preklopite naslone prema naprijed.
Kako biste dobili ravan teretni prostor,
najprije preklopite jastuk sjedala, prije
pričvršćenja sigurnosne mreže. Po
potrebi pomaknite prednja sjedala
prema naprijed za smanjenje
napetosti.
92
Spremište
Ugradnja šipke
Trokut upozorenja
Sports Tourer
Dvovolumen s 3 vrata,
dvovolumen s 5 vrata
Postoje dva utora za postavljanje u
okviru krova:zakačite i učvrstite šipku
mreže na jednoj strani, stisnite šipku
i zakačite i učvrstite na drugoj strani.
Teretni prostor 3 79.
Uklanjanje
Otkvačite štapove sigurnosne mreže
od naslona u okviru krova. Otpojite
trake od ušica. Smotajte mrežu i
osigurajte s trakom.
Skinuta sigurnosna mreža može se
spremiti ispod stražnjeg podnog
poklopca 3 86.
Preklopite trake. Trokut upozorenja
spremite u prostor iza traka na
unutrašnjosti vrata prtljažnika.
Trokut upozorenja spremite u prostor
iza trake na desnoj strani prtljažnika.
Spremište
Kombi limuzina s 4 vrata
Komplet za prvu pomoć
93
Dvovolumen s 3 vrata
Dvovolumen s 5 vrata
Trokut upozorenja spremite u utor s
lijeve strane u prtljažnom prostoru.
Komplet za prvu pomoć spremite u
pretinac za spremanje iza trokuta
upozorenja.
Prije prve uporabe, utisnite unutarnju
oblogu na vrhu i na stranama
perforacije. Zatim otklopite oblogu
prema van, kako biste dobili pristup
pretincu za spremanje.
Komplet za prvu pomoć spremite u
pretinac za spremanje iza trokuta
upozorenja.
Koristite utore za preklapanje
presvlake.
Ovisno o opremi, komplet za prvu
pomoć može se spremiti u stražnjem
spremištu 3 83.
94
Spremište
Sports Tourer
Kombi limuzina s 4 vrata
Sustav krovnog nosača
Krovni nosač
Zbog sigurnosnih razloga i kako biste
izbjegli oštećenje krova, preporuča se
sustav krovnog nosača odobren za
vozilo. Više informacija potražite u
svojoj radionici.
Poštujte upute za ugradnju i uklonite
krovni nosač kada se ne koristi.
Postavljanje krovnog nosača
Preklopite traku. Komplet za prvu
pomoć spremite u prostor iza trake na
unutrašnjosti vrata prtljažnika.
Komplet za prvu pomoć spremite u
prostor iza mreže na desnoj strani
prtljažnika.
Odspojite poklopac na svakoj
pričvrsnoj točki uz pomoć kovanice.
Spremište
Dvovolumen s 5 vrata, kombi
limuzina s 4 vrata
Dvovolumen s 3 vrata
Sports Tourer s krovnim šipkama
Učvrstite krovni nosač u za to
predviđene rupe, kao što je prikazano
strelicama na slici.
95
Informacije o
opterećenju
■ Teške predmete u prtljažniku treba
postaviti iza naslona sjedala.
Uvjerite se da su nasloni sjedala
dobro učvršćeni. Ako se predmeti
mogu slagati, teže predmete treba
staviti na dno.
■ Predmete osigurajte elastičnim
trakama zakačenima za ušice
3 88. Prekrivač podesiv po visini
zakačite u najniži položaj (1) 3 86.
96
Spremište
■ Za vješanje vrećica koristite četiri
kuke na bočnim stranicama
prtljažnika. Maksimalno
opterećenje: 5 kg po kuki.
■ Ne stavljajte nikakve predmete na
prekrivač prtljažnika ili ploču s
instrumentima, i ne pokrivajte
senzor na vrhu ploče s
instrumentima.
■ Teret ne smije ometati rad
papučica, parkirne kočnice i poluge
mjenjača ili blokirati slobodu
pokreta vozača. U unutrašnjost ne
stavljajte nikakve predmete koji
nisu učvršćeni.
■ Ne vozite s otvorenim prtljažnikom.
9 Upozorenje
■ Sports Tourer: Za vješanje vrećica
koristite kuke na bočnim
stranicama prtljažnika. Pritisnite da
otklopite kuku.
■ Predmete u prtljažniku učvrstite
kako biste spriječili klizanje.
■ Kada u prtljažniku prevozite
predmete, nasloni stražnjih sjedala
ne smiju biti nagnuti naprijed.
■ Ne dozvolite da teret viri iznad
gornjeg ruba naslona sjedala.
Uvijek se uvjerite da je teret u
vozilu dobro učvršćen. U
suprotnom predmeti mogu biti
bačeni unutar vozila i prouzročiti
osobne ozljede ili oštećenje tereta
ili automobila.
■ Nosivost je razlika između najveće
dopuštene mase (vidi
identifikacijsku pločicu 3 283) i EC
mase praznog vozila.
Za izračunavanje nosivosti, unesite
podatke Vašeg vozila u tablicu
masa na početku ovog priručnika.
EC masa praznog vozila uključuje
masu za vozača (68 kg), prtljagu
(7 kg) i sve tekućine (spremnik
goriva napunjen 90 %).
Opcijska i dodatna oprema
povećavaju masu praznog vozila.
■ Vožnja s krovnim opterećenjem
povećava osjetljivost vozila na
bočni vjetar i ima loš utjecaj na
upravljivost vozila zbog povišenog
težišta vozila. Jednoliko
rasporedite teret i pravilno ga
učvrstite trakama. Tlak u gumama i
brzinu vozila prilagodite uvjetima
opterećenja. Često provjerite i
zategnite trake.
Ne vozite brže od 120 km/h.
Dopušteno krovno opterećenje
iznosi 75 kg za dvovolumen s 3/5
vrata i kombi limuzinu s 4 vrata, a
za model Sports tourer opterećenje
iznosi 100 kg. Krovno opterećenje
je kombinirana težina krovnog
nosača i tereta.
Instrumenti i kontrole
Instrumenti i kontrole
Kontrole ....................................... 97
Kontrolna svjetla, mjerači i
indikatori .................................... 104
Informacijski zasloni ................... 116
Poruke vozila ............................. 124
Putno računalo .......................... 128
Personalizacija vozila ................ 131
Kontrole
Podešavanje kola
upravljača
Otključajte polugu, podesite kolo
upravljača, zatim učvrstite polugu i
uvjerite se da je u potpunosti
zaključana.
Ne podešavajte kolo upravljača ako
vozilo ne miruje i ako je kolo
upravljača zaključano.
97
Kontrole na kolu
upravljača
Infotainment sustavom, tempomatom
i spojenim mobilnim telefonom se
može upravljati kontrolama na kolu
upravljača.
Dodatne informacije dostupne su u
priručniku infotainment sustava.
Sustavi za pomoć vozaču 3 179.
98
Instrumenti i kontrole
Grijano kolo upravljača
Aktivirajte ga pritiskom prekidača *.
Aktiviranje je označeno LED-om u
prekidaču.
Sirena
Preporučena područja hvatanja kola
upravljača se brže griju i na višu
temperaturu nego druga područja.
Grijanje je moguće koristiti kad motor
radi i tijekom automatskog
zaustavljanja.
Sustav stop-start 3 163.
Pritisnite j.
Instrumenti i kontrole
Brisač/sustav pranja
vjetrobrana
Podesivi interval rada brisača
99
Automatsko brisanje upravljano
senzorom za kišu
Brisači vjetrobrana
2
1
P
§
=
=
=
=
brzo
sporo
brisanje u intervalima
isključeno
Za jedan ciklus brisanja kad su brisači
vjetrobrana isključeni, pritisnite
polugu dolje.
Ne koristite ako je vjetrobran zaleđen.
Isključite u praonicama automobila.
Ručica brisača u položaju P.
Zakrenite kotačić za podešavanje
kako bi podesili željeni interval
brisanja:
kratki
= kotačić za podešavanje
interval
zakrenite prema gore
dugi
= kotačić za podešavanje
interval
zakrenite prema dolje
P = automatsko brisanje
upravljano senzorom za kišu
Senzor za kišu očitava količinu vode
na vjetrobranu i automatski regulira
učestalost rada brisača vjetrobrana.
Ako je učestalost uključivanja brisača
veća od 20 sekundi, ručica brisača
lagano se pomiče u položaj
mirovanja.
100
Instrumenti i kontrole
Pranje vjetrobrana i prednjih
svjetala
Podesiva osjetljivost senzora za kišu
Zakrenite kotačić za podešavanje
kako bi podesili osjetljivost:
niska
= kotačić za
osjetljivost
podešavanje
zakrenite prema
dolje
visoka
= kotačić za
osjetljivost
podešavanje
zakrenite prema
gore
Senzor održavajte čistim bez prašine,
prljavštine i leda.
Povucite polugu. Tekućina za pranje
se raspršuje na vjetrobran i brisači
naprave nekoliko ciklusa brisanja.
Ako su prednja svjetla uključena,
tekućina za pranje stakala raspršuje
se i po njima, pod uvjetom da je
poluga dovoljno povučena. Nakon
toga, sustav pranja prednjih svjetala
nije funkcionalan tijekom 5 ciklusa
pranja ili do ponovnog isključivanja i
uključivanja motora ili prednjih
svjetala.
Instrumenti i kontrole
Brisač/sustav pranja
stražnjeg prozora
101
Sustav pranja stražnjeg prozora se
deaktivira kada je razina tekućine
niska.
Temperatura okoline
Pritisnite pregibni prekidač za
aktiviranje brisača stražnjeg prozora:
gornji položaj = kontinuirani rad
donji položaj = isprekidani rad
srednji položaj = isključeno
Gurnite polugu. Tekućina za pranje
se raspršuje na stražnji prozor i brisač
napravi nekoliko ciklusa brisanja.
Ne koristite ako je stražnji prozor
zaleđen.
Isključite u praonicama automobila.
Brisač stražnjeg prozora se uključuje
automatski kad je uključen brisač
vjetrobrana i kad je odabran stupanj
prijenosa za vožnju unatrag.
Aktiviranje ili deaktiviranje ove
funkcije može se promijeniti u
izborniku Settings (Postavke) na
info zaslonu.
Personalizacija vozila 3 131.
Pad temperature prikazuje se
trenutno a povećanje temperature
prikazuje se s kašnjenjem.
102
Instrumenti i kontrole
Podešavanje datuma i vremena
Pritisnite CONFIG tipku. Prikazan je
izbornik Settings (Postavke).
Odaberite Time & Date (Vrijeme i
datum).
Ako temperatura okoline padne na
3 °C, na zaslonu informacijskog
centra vozača će se prikazati poruka
upozorenja visoke razine opreme ili
kombinirane visoke razine opreme.
9 Upozorenje
Površina ceste već može biti
zaleđena iako je prikazano
nekoliko stupnjeva iznad 0 °C.
Sat
Datum i vrijeme su prikazani na
info zaslonu.
Opcije postavki koje se mogu
odabrati:
■ Set time (Postavljanje sata):
Mijenja vrijeme prikazano na
zaslonu.
■ Set date (Postavljanje datuma):
Mijenja datum prikazan na zaslonu.
■ Set time format (Podešavanje
prikaza vremena): Mijenja prikaz
sati između 12 hours (12 sati) i 24
hours (24 sata).
■ Set date format (Podešavanje
prikaza datuma): Mijenja prikaz
datuma između MM/DD/YYYY
(MM/DD/GGGG) i DD.MM.YYYY
(DD.MM.GGGG).
■ Display digital clock (Prikaži
digitalni sat): Uključuje/isključuje
prikaz vremena na zaslonu.
■ RDS clock synchronization (RDS
sinkronizacija sata): RDS signal
većine VHF odašiljača automatski
postavlja vrijeme. RDS
sinkronizacija vremena može
potrajati nekoliko minuta. Neki
odašiljači ne šalju signal s točnim
vremenom. U takvim slučajevima,
preporuča se da isključite
automatsku sinkronizaciju
vremena.
Personalizacija vozila 3 131.
Instrumenti i kontrole
Priključci za napajanje
12-voltna strujna utičnica nalazi se u
prednjoj konzoli.
Sljedeća 12-voltna strujna utičnica
nalazi se u stražnjoj konzoli.
Poklopac preklopite dolje.
Sports Tourer: 12-voltna strujna
utičnica nalazi se na lijevoj bočnoj
stranici u teretnom prostoru.
Ne prekoračujte maksimalnu snagu
potrošnje od 120 W.
S isključenim kontaktom, priključci za
napajanje su deaktivirani. Dodatno,
priključci za napajanje se deaktiviraju
u slučaju niskog napona
akumulatora.
Električna oprema koja se spaja,
mora zadovoljavati zahtjeve
elektromagnetske kompatibilnosti
navedene u DIN VDE 40 839.
Ne spajajte uređaje koji daju
električnu energiju, npr. električne
punjače ili baterije.
Ne oštećujte priključke uporabom
neodgovarajućih utikača.
Sustav stop-start 3 163.
103
Upaljač za cigarete
Upaljač za cigarete se nalazi na
prednjoj konzoli.
Pritisnite upaljač za cigarete.
Isključuje se automatski kad se
umetak užari. Izvucite upaljač.
Pepeljare
Oprez
Smiju se upotrebljavati samo za
pepeo a ne za zapaljive otpatke.
104
Instrumenti i kontrole
Kontrolna svjetla,
mjerači i indikatori
Brojač kilometara
Sklop instrumenata
U nekim izvedbama, kazaljke na
instrumentima se kratko zakrenu u
krajnji položaj kad se uključi kontakt.
Brzinomjer
Prijenosna pepeljara se može nalaziti
u držačima za šalice.
Donja linija prikazuje prijeđenu
udaljenost u km.
Brojač dnevno prijeđenih
kilometara
Prikazuje brzinu vozila.
U gornjoj liniji je prikazana
zabilježena udaljenost od zadnjeg
resetiranja.
Za ponovno postavljanje pritisnite
tipku SET/CLR na ručici pokazivača
smjera na nekoliko sekundi 3 116.
Instrumenti i kontrole
Neke su verzije opremljene gumbom
za resetiranje između brzinomjera i
informacijskog centra vozača: za
resetiranje držite gumb pritisnutim
nekoliko sekundi s uključenim
kontaktom.
Brojač dnevno prijeđenih kilometara
broji udaljenost do 2000 km, a nakon
toga ponovno kreće od 0.
Oprez
Ako je kazaljka u crvenom
području upozorenja,
prekoračena je maksimalna
dozvoljena brzina vrtnje motora.
Opasno za motor.
Mjerač goriva
Mjerač broja okretaja
Prikazuje brzinu vrtnje motora.
U svakom stupnju prijenosa vozite sa
što je moguće nižim brojem okretaja.
105
Za vrijeme rada na tekući plin sustav
se automatski prebacuje na rad na
benzin kad se spremnici plina
isprazne 3 105.
Ne dozvolite da se spremnik isprazni.
Zbog goriva preostalog u spremniku,
količina koja se može nadoliti je
manja od specificiranog kapaciteta
spremnika.
Prekidač za odabir goriva
Prikazuje razinu goriva ili razinu plina
u spremniku ovisno o načinu rada.
Kontrolno svjetlo i svijetli ako je
razina u spremniku niska. Ako treperi
odmah nadolijte gorivo.
Pritisnite gumb LPG za prebacivanje
između rada na benzin i tekući plin.
LED 1 lampica pokazuje trenutni
način rada.
106
1
isključeno
1 svijetli
1 treperi
Instrumenti i kontrole
= rad s benzinom
= rad s tekućim
plinom
= prebacivanje nije
moguće, ponestalo
je jedne vrste goriva
Mjerač temperatura
rashladnog sredstva
motora
Čim se spremnik tekućeg plina
isprazni, automatski se uključuje rad
na benzin sve dok se kontakt ne
isključi.
Gorivo za rad s tekućim plinom
3 210.
Oprez
Ako je temperatura rashladnog
sredstva motora previsoka,
zaustavite vozilo, isključite motor.
Opasno za motor. Provjerite
razinu rashladnog sredstva.
Servisni zaslon
Prikazuje temperaturu rashladnog
sredstva.
lijevo
= radna temperatura
područje
motora još nije
postignuta
srednje
= normalna radna
područje
temperatura
desno
= temperatura je
područje
previsoka
Sustav vijeka trajanja motornog ulja
vam pokazuje kada je potrebno
zamijeniti motorno ulje i filter. Na
osnovi uvjeta vožnje, interval pri
kojem će biti naznačena zamjena
motornog ulja i filtera, može značajno
varirati.
Instrumenti i kontrole
107
Kada je sustav izračunao da je vijek
motornog ulja pri kraju, na
informacijskom centru vozača
prikazuje se poruke Change Engine
Oil Soon (Ubrzo promijenite ulje) ili
kod upozorenja. Obratite se radionici
unutar jednog tjedna ili 500 km (što se
prije dogodi) radi zamjene motornog
ulja i filtera.
Informacijski centar vozača 3 116.
Servisne informacije 3 280.
Na zaslonu visoke razine ili
kombinirane visoke razine opreme,
preostali vijek trajanja ulja je prikazan
u Vehicle Information Menu
(Informacijski izbornik vozila).
Na zaslonu na sredini, preostali vijek
trajanja motornog ulja prikazan je
kontrolnim svjetlom I, dakle,
kontakt mora biti uključen, ali motor
ne smije raditi.
Izbornik i funkcija se mogu odabrati
prekidačima na poluzi pokazivača
smjera.
Za prikaz preostalog vijeka motornog
ulja:
Pritisnite MENU tipku za odabir
Vehicle Information Menu
(Informacijski izbornik vozila).
Zakrenite kotačić podešavanja za
odabir Remaining Oil Life (Preostali
vijek trajanja ulja):
Sustav se mora resetirati pri svakoj
izmjeni motornog ulja kako bi se
omogućilo pravilno funkcioniranje.
Zatražite pomoć radionice.
Pritisnite SET/CLR prekidač za
resetiranje. Radi toga paljenje mora
biti uključeno, s ugašenim motorom.
Kontrolna svjetla
Opisana kontrolna svjetla ne postoje
u svim vozilima. Opis se odnosi na
sve verzije instrumenata. Ovisno o
opremi, položaj kontrolnih lampica
može varirati. Kada se kontakt uključi,
većina kontrolnih svjetala će kratko
svijetliti kao test funkcionalnosti.
Boje kontrolnog svjetla znače:
crvena = opasnost, važni
podsjetnik
žuta
= upozorenje, informacija,
greška
zelena = potvrda aktiviranja
108
plava
bijela
Instrumenti i kontrole
= potvrda aktiviranja
= potvrda aktiviranja
Instrumenti i kontrole
Kontrolna svjetla na sklopu instrumenata
109
110
Instrumenti i kontrole
Kontrolna svjetla na središnjoj
konzoli
Brzo treperenje: kvar sijalice
pokazivača smjera ili povezanog
osigurača, kvar sijalice pokazivača
smjera na prikolici .
Zamjena sijalice 3 229, Osigurači
3 247.
Pokazivači smjera 3 146.
Podsjetnik za sigurnosni
pojas
Podsjetnik za sigurnosni pojas
na prednjim sjedalima
Pokazivač smjera
O svijetli ili treperi zeleno.
Kratko svijetli
Uključena su pozicijska svjetla.
Treperi
Aktiviran je pokazivač smjera ili svi
pokazivači smjera.
X za vozačevo sjedalo svijetli ili
treperi crveno.
k za sjedalo suvozača svijetli ili
treperi crveno, kada je sjedalo
zauzeto.
Svijetli
Nakon uključivanja kontakta dok se
sigurnosni pojas ne veže.
Treperi
Nakon pokretanja motora do
maksimalno 100 sekundi, dok se
sigurnosni pojas ne pričvrsti.
Zračni jastuci i zatezači
pojaseva
v svijetli crveno.
Pri uključivanju paljenja, kontrolna
lampica će svijetliti otprilike
4 sekunde. Ukoliko ne svijetli ili se ne
ugasi nakon 4 sekunde ili svijetli za
vrijeme vožnje, postoji greška u
sustavu zračnih jastuka. Zatražite
pomoć radionice. Zračni jastuci i
zatezači pojasa se možda neće
aktivirati u slučaju nesreće.
Aktiviranje zatezača pojaseva ili
zračnih jastuka označava se stalnim
svijetljenjem v.
9 Upozorenje
Za uklanjanje uzroka greške
odmah kontaktirajte radionicu.
Zatezači pojasa, zračni jastuci 3 45,
3 48.
Instrumenti i kontrole
Deaktiviranje zračnog
jastuka
V svijetli žuto.
Svijetli pribl- 60 sekundi nakon što je
uključen kontakt. Zračni jastuk
suvozača je aktiviran.
* svijetli žuto.
Zračni jastuk suvozača je deaktiviran
3 50.
9 Opasnost
Opasnost od ozljeda opasnih po
život za dijete koje se nalazi u
sustavu zaštite za dijete s
aktiviranim zračnim jastukom
suvozača.
Opasnost od ozljeda opasnih po
život za odraslu osobu s
deaktiviranim zračnim jastukom
suvozača.
Sustav punjenja
p svijetli crveno.
Zasvijetli kada se uključi kontakt i gasi
se kratko nakon pokretanja motora.
Svijetli za vrijeme rada motora
Ubrzo servisiraj vozilo
Kontrolno svjetlo kvara
g svijetli žuto.
Dodatno se prikazuje poruka
upozorenja ili kod upozorenja.
Vozilo je potrebno servisirati.
Zatražite pomoć radionice.
Poruke vozila 3 124.
Zaustavite vozilo, isključite motor.
Akumulator se ne puni. Hlađenje
motora može biti prekinuto. Servo
uređaj kočnice može prestati raditi.
Zatražite pomoć radionice.
Z svijetli ili treperi žuto.
Zasvijetli kada se uključi kontakt i gasi
se kratko nakon pokretanja motora.
Svijetli za vrijeme rada motora
Greška u sustavu kontrole emisije
ispušnog sustava. Može doći do
prekoračenja dozvoljene emisije
štetnih sastojaka u ispušnim
plinovima. Odmah zatražite pomoć
radionice.
Treperi za vrijeme rada motora
Greška koja može dovesti do
oštećenja katalizatora. Vozite s
laganim gasom dok treperenje ne
prestane. Odmah zatražite pomoć
radionice.
111
Sustav kočnica i spojke
Razina tekućine kočnice i
spojke
& svijetli crveno.
Razina tekućine kočnice i spojke je
preniska 3 226.
9 Upozorenje
Zaustavite vozilo. Ne nastavljajte
putovanje. Kontaktirajte radionicu.
Svijetli nakon uključivanja kontakta
ako je ručna parkirna kočnica
zategnuta 3 172.
112
Instrumenti i kontrole
Pritisnite papučicu
- svijetli ili treperi žuto.
Papučicu spojke potrebno je pritisnuti
za pokretanje motora. Sustav stopstart 3 163.
Svijetli
Papučicu kočnice potrebno je
pritisnuti za otpuštanje električne
parkirne kočnice 3 172.
Treperi
Papučicu spojke potrebno je pritisnuti
za pokretanje motora 3 161.
Električna parkirna kočnica
Treperi
Električna parkirna kočnica nije u
potpunosti zategnuta ili otpuštena.
Uključite kontakt, pritisnite papučicu
kočnice i pokušajte resetirati sustav
tako što ćete najprije otpustiti i zatim
zategnuti električnu parkirnu kočnicu.
Ako m i dalje treperi, ne vozite i
zatražite pomoć radionice.
Kvar električne parkirne
kočnice
j svijetli ili treperi žuto.
Svijetli
m svijetli ili treperi crveno.
Električna parkirna kočnica radi sa
smanjenim performansama 3 172.
Svijetli
Treperi
Električna parkirna kočnica ja
zategnuta 3 172.
Električna parkirna kočnica je u
servisnom načinu rada. Zaustavite
vozilo, zategnite i otpustite električnu
parkirnu kočnicu za resetiranje.
9 Upozorenje
Za uklanjanje uzroka greške
odmah kontaktirajte radionicu.
Sustav protiv blokiranja
kotača (ABS)
u svijetli žuto.
Svijetli nekoliko sekundi nakon što je
uključen kontakt. Sustav je spreman
za rad kada se kontrolna lampica
ugasi.
Ne ugasi li se kontrolno svjetlo nakon
nekoliko sekundi ili ako svijetli za
vrijeme vožnje, došlo je do greške u
ABS-u. Kočni sustav će i dalje
funkcionirati ali bez ABS regulacije.
Sustav protiv blokiranja kotača
3 171.
Viši stupanj
[ svijetli zeleno kao kontrolno svjetlo
ili se prikazuje kao simbol na
informacijskom centru vozača sa
zaslonom visoke klase opreme ili
kombiniranim zaslonom visoke klase
Instrumenti i kontrole
opreme, a kada se radi uštede
preporučuje prebaciti u viši stupanj
prijenosa.
Na nekim se verzijama indikator
uključenog stupnja prijenosa
prikazuje preko čitave stranice na
zaslonu u informacijskom centru
vozača.
Pomoć za ekološku vožnju EcoFlex
3 128.
Servo upravljač
c svijetli žuto.
Pali se sa smanjenim radom
servoupravljača
Rad servoupravljača je smanjen zbog
pregrijavanja sustava. Kontrolno
svjetlo se gasi kada se sustav ohladi.
Sustav stop-start 3 163.
Pali se s isključenim radom
servoupravljača
Kvar u sustavu servoupravljača.
Kontaktirajte radionicu.
113
Upozorenje napuštanja
trake
Ultrazvučna pomoć pri parkiranju
3 195.
) svijetli zeleno ili treperi žuto.
Isključena elektronička
kontrola stabilnosti
Svijetli zeleno
Sustav je uključen i spreman za rad.
Treperi žuto
Sustav prepoznaje nenamjernu
promjenu trake.
Ultrazvučna pomoć pri
parkiranju
r svijetli žuto.
Greška u sustavu
ili
Greška zbog prljavih senzora ili su
prekriveni ledom ili snijegom
ili
Interferencija zbog vanjskih izvora
ultrazvuka. Jednom kad se izvor
interferencije ukloni sustav će
normalno funkcionirati.
Za otklanjanje uzroka greške u
sustavu kontaktirajte radionicu.
n svijetli žuto.
Sustav je deaktiviran.
Elektronička kontrola
stabilnosti i sustav kontrole
proklizavanja
b svijetli ili treperi žuto.
Svijetli
Postoji greška u sustavu. Vožnja se
može nastaviti. Vozna stabilnost se
ipak može pogoršati ovisno o
uvjetima na površini ceste.
Za uklanjanje uzroka greške
kontaktirajte radionicu.
Treperi
Sustav je aktivno uključen. Snaga
motora može biti smanjena i vozilo
može automatski malo kočiti.
114
Instrumenti i kontrole
Sustav za elektroničku regulacija
stabilnosti 3 175, regulaciju vučne
snage 3 174.
Svijetli
Tlak motornog ulja
Isključen sustav kontrole
proklizavanja
Treperi
I svijetli crveno.
Zasvijetli kada se uključi kontakt i gasi
se kratko nakon pokretanja motora.
k svijetli žuto.
Sustav je deaktiviran.
Predgrijanje
Filter diesel čestica je pun. Pokrenite
proces čišćenja što je prije moguće.
Dostignuta je maksimalna razina
punjenja filtera. Odmah pokrenite
proces čišćenja da biste izbjegli
oštećenje motora.
Filtar diesel čestica 3 166, Sustav
stop-start 3 163.
! svijetli žuto.
Aktivirano je predgrijanje. Aktivira se
samo kada je temperature okoline
niska.
Sustav kontrole tlaka u
gumama
Filtar krutih čestica
Svijetli
% svijetli ili treperi žuto.
Svijetli kad filter diesel čestica
zahtijeva čišćenje.
Nastavite voziti, dok se % ne ugasi.
Ako je moguće, ne dozvolite da broj
okretaja motora padne ispod
2000 o/min.
Treperi
w svijetli ili treperi žuto.
Gubitak tlaka u gumi. Odmah
zaustavite vozilo i provjerite tlak u
gumi.
Greška u sustavu ili je ugrađena
guma bez senzora tlaka (npr. rezervni
kotač). Nakon 60-90 sekundi,
kontrolna lampica stalno svijetli.
Kontaktirajte radionicu.
Svijetli za vrijeme rada motora
Oprez
Podmazivanje motora može biti
prekinuto. Ovo može rezultirati
oštećenjem motora i/ili
blokiranjem pogonskih kotača.
1. Pritisnite papučicu spojke.
2. Odaberite stupanj praznog hoda,
postavite polugu mjenjača u N.
3. Što je brže moguće isključite
vozilo iz prometa, bez ometanja
drugih vozila.
4. Isključite kontakt.
Instrumenti i kontrole
9 Upozorenje
Kad je motor isključen potrebna je
znatno veća sila za kočenje i
upravljanje. Dok je uključena
funkcija Autostop, pojačivač
kočenja će i dalje je djelatan.
Nemojte vaditi ključ dok vozilo ne
bude zaustavljeno, u suprotnom bi
se neočekivano mogla uključiti
blokada upravljača.
Provjerite razinu ulja prije traženja
pomoći u radionici 3 223.
Niska razina goriva
i svijetli ili treperi žuto.
Svijetli
Razina u spremniku goriva je
preniska.
Treperi
Gorivo je pri kraju. Odmah nadolijte.
Ne dozvolite da se spremnik isprazni.
Katalizator 3 167.
Odzračivanje sustava diesel goriva
3 228.
Blokada motora
d treperi žuto.
Greška u sustavu blokade motora.
Motor se ne može pokrenuti.
Smanjena snaga motora
# svijetli žuto.
Snaga motora je ograničena.
Kontaktirajte radionicu.
Vanjska svjetla
8 svijetli zeleno.
Uključena su vanjska svjetla 3 138.
Dugo svjetlo
C svijetli plavo.
Uključen je kad su uključena duga
svjetla ili tijekom upozorenja prednjim
svjetlima 3 139 ili ako su uključena
115
duga svjetla s pomoći za duga svjetla
ili prilagodljivim prednjim svjetlima
3 142.
Pomoć za duga svjetla
l svijetli zeleno.
Pomoć za dugo svjetlo je aktivirana,
pogledajte prilagodljiva prednja
svjetla 3 142.
Prilagodljiva prednja
svjetla
f svijetli ili treperi žuto.
Svijetli
Greška u sustavu.
Zatražite pomoć radionice.
Treperi
Sustav je prebačen na simetrična
kratka svjetla.
Kontrolni indikator f treperi približno
4 sekunde nakon uključivanja
paljenja, kao podsjetnik da je sustav
aktiviran 3 141.
Automatska regulacija svjetla 3 139.
116
Instrumenti i kontrole
Svjetlo za maglu
Tempomat 3 179.
> svijetli zeleno.
Uključena su prednja svjetla za maglu
3 146.
Informacijski zasloni
Prilagodljivi tempomat
Informacijski centar
vozača
Stražnje svjetlo za maglu
r svijetli žuto.
Uključeno je stražnje svjetlo za maglu
3 147.
Niska razine tekućine za
pranje
G svijetli žuto.
Razine tekućine za pranje je niska.
Tekućina za pranje 3 225.
Tempomat
m svijetli bijelo ili zeleno.
Svijetli bijelo
Sustav je uključen.
Svijetli zeleno
Tempomat je uključen.
m svijetli bijelo ili zeleno.
Svijetli bijelo
Sustav je uključen.
Svijetli zeleno
Prilagodljivi tempomat je aktivan.
Prilagodljivi tempomat 3 182.
Otkriveno je vozilo ispred
sustava
A svijetli zeleno.
Otkriveno je vozilo ispred sustava u
istom traku.
Prilagodljivi tempomat 3 182,
Upozorenje na sudar sprijeda 3 189.
Otvorena vrata
h svijetli crveno.
Otvorena su vrata ili vrata prtljažnika.
Informacijski centar vozača (DIC) se
nalazi na sklopu instrumenata između
brzinomjera i mjerača broja okretaja.
Dostupan je kao zaslon srednje
razine, zaslon visoke razine ili zaslon
kombinirane visoke razine opreme.
Instrumenti i kontrole
Na zaslonu srednje razine opreme
prikazuje se sljedeće:
■ brojač ukupno prijeđenih
kilometara
■ brojač dnevno prijeđenih
kilometara
■ neka kontrolna svjetla
■ informacije o vozilu
■ informacije o putu/gorivu
■ poruke vozila prikazuju se kao
kodni brojevi 3 124.
Na zaslonu visoke klase opreme,
pritiskom na gumb MENU možete
odabrati sljedeće glavne izbornike:
■ Vehicle Information Menu
(Informacijski izbornik vozila)
■ Trip/Fuel Information Menu
(Informacijski izbornik putovanje/
gorivo)
■ Performance Menu (Izbornik
performansi)
117
■ X Vehicle Information Menu
(Informacijski izbornik vozila)
■ W Trip/Fuel Information Menu
(Informacijski izbornik putovanje/
gorivo)
■ s Izbornik za pomoć u
ekološkoj vožnji EcoFlex
■ C Performance Menu (Izbornik
performansi)
Neke od prikazanih funkcija su
različite ovisno da li se vozilo giba ili
miruje a neke funkcije su aktivne
samo kada se vozilo giba.
Personalizacija vozila 3 131.
Memorirane postavke 3 23.
Odabir izbornika i funkcija
Izbornici i funkcije se mogu odabrati
prekidačima na poluzi pokazivača
smjera.
Na kombiniranom zaslonu visoke
klase opreme, stranice izbornika
možete odabrati pritiskom gumba
MENU, simboli izbornika prikazuju se
u gornjem retku na zaslonu:
118
Instrumenti i kontrole
Zakrenite kotačić za podešavanja za
označavanje opcije izbornika ili za
postavljanje numeričke vrijednosti.
Pritisnite MENU prekidač za
prebacivanje između izbornika ili za
povratak iz podizbornika u sljedeću
višu razinu izbornika.
Pratite upute dane u podizbornicima.
Mogući podizbornici, ovisno o verziji,
mogu biti:
■ Unit (jedinica): prikazane mjerne
jedinice se mogu promijeniti
■ Tyre Pressure (tlak u gumama):
provjera tlaka svih guma u vožnji
3 257
Pritisnite SET/CLR prekidač za
odabir funkcije ili za potvrdu poruke.
Vehicle Information Menu
(Informacijski izbornik vozila)
Pritisnite tipku MENU i odaberite
Vehicle Information Menu
(Informacijski izbornik vozila), ili
odaberite X na zaslonu
kombinirane visoke razine opreme.
Okrenite prekidač za podešavanje na
odabir podizbornika. Pritisnite SET/
CLR tipku za potvrdu.
■ Remaining Oil Life (doseg do
zamjene ulja): označava vrjieme
zamjene motornog ulja i filtra
3 106
Instrumenti i kontrole
■ Speed Warning (upozorenje na
brzinu): ako se prekorači
postavljena brzina, aktivira se zvuk
upozorenja
■ Traffic Sign Assistant (Pomoć za
prometne znakove): prikazuje
otkrivene prometne znakove za
trenutni dio rute 3 205
■ Following Distance Indication
(Indikator udaljenosti sprijeda):
pokazuje udaljenost do vozila pred
sustavom 3 192.
Odabir i indikacija mogu biti različiti za
zaslon srednje razine, visoke razine ili
kombinirano visoke razine opreme.
Trip/Fuel Information Menu
(Informacijski izbornik
putovanje/gorivo)
Pritisnite tipku MENU i odaberite Trip/
Fuel Information Menu (Informacijski
izbornik putovanje/gorivo), ili
odaberite W na zaslonu
kombinirane visoke razine opreme.
Okrenite prekidač za podešavanje na
odabir podizbornika. Pritisnite SET/
CLR tipku za potvrdu.
119
■ Putni brojač kilometara 1
■ Putni brojač kilometara 2
■ Digitalna brzina
Brojač dnevno prijeđenih kilometara 2
i digitalni prikaz brzine dostupni su
samo na zaslonu visoke razine ili
kombinirane visoke razine opreme.
Resetirajte brojač dnevno prijeđenih
kilometara tako što ćete pritisnuti
gumb SET/CLR na ručici pokazivača
smjera i držati ga tako nekoliko
sekundi, ili pritisnite gumb za
resetiranje između brojača kilometara
i informacijskog centra vozača kod
uključenog kontakta.
120
Instrumenti i kontrole
Na vozilima s putnim računalom
dostupno je više podizbornika.
Odabir i indikacija mogu biti različiti za
zaslon srednje razine, visoke razine ili
kombinirano visoke razine opreme.
Informacijski izbornik putovanja/
goriva, Putno računalo 3 128.
Podizbornici su:
ECO information menu
(Informacijski izbornik ECO
načina rada)
Pritisnite gumb MENU kako biste
odabrali s u gornjem retku na
kombiniranom zaslonu visoke klase
opreme.
Okrenite prekidač za podešavanje na
odabir podizbornika. Pritisnite SET/
CLR tipku za potvrdu.
■ Indikator mjenjača: Trenutni
stupanj prijenosa prikazan je unutar
strelice. Znak iznad je preporuka za
biranje višeg stupnja radi uštede
goriva.
Zaslon Eco indeksa: Trenutnu
potrošnju goriva pokazuje
segmentirani prikaz. Prilagodite
svoju vožnju zahtjevima za
ekonomičnost tako da popunjeni
segmenti budu unutar Eco
područja. Što je više segmenata
ispunjeno, veća je potrošnja goriva.
Istovremeno je prikazana
vrijednost za potrošnju struje.
■ Top consumers (Najveći
potrošači): popis najvećih trenutno
uključenih potrošača je prikazan
silaznim redoslijedom. Navedena
je potencijalna ušteda goriva.
Isključeni potrošač nestaje s popisa
i iznos potrošnje se ažurira.
Instrumenti i kontrole
Performance Menu (Izbornik
performansi)
■ Economy trend (Trend
ekonomičnosti): prikazuje
prosječnu potrošnju na udaljenosti
od 50 km. Ispunjeni segmenti
prikazuju potrošnju u rasponima od
5 km i pokazuju utjecaj topografije
ili načina vožnje na potrošnju
goriva.
Pritisnite tipku MENU i odaberite
Performance Menu (Izbornik
performansi), ili odaberite C na
zaslonu kombinirane visoke razine
opreme.
Okrenite prekidač za podešavanje na
odabir podizbornika. Pritisnite SET/
CLR tipku za potvrdu.
121
Podizbornici su:
■ Oil Temp. (Temperatura ulja):
Prikaz temperature ulja.
■ Oil Pres. (Tlak ulja): Prikaz tlaka
ulja.
■ Boost Pres. (Tlak nabijanja): Prikaz
tlaka nabijanja turbo punjača.
■ Lap Timer (Tajmer kruga): Prikaz
vremena kruga, najveće brzine,
prosječne brzine i prosječnog
vremena. Pratite upute dane u
podizborniku.
■ Coolant Temp. (Temperatura
rashladnog sredstva): Prikaz
temperature rashladnog sredstva.
■ Battery Volt. (Napon akumulatora):
Prikaz napona akumulatora.
■ Ubrzanje: Prikaz trenutnog
ubrzanja u svim smjerovima.
122
Instrumenti i kontrole
Grafički-info-zaslon, Infozaslon u boji
Info zaslon u boji
Ovisno o konfiguraciji, vozilo ima
grafički ili info zaslon u boji.
Info zaslon se nalazi na ploči s
instrumentima, iznad prednje ploče
Infotainment sustava.
Grafički info zaslon
Grafički info zaslon prikazuje:
■ vrijeme 3 102
■ temperaturu okoline 3 101
■ datum 3 102
■ Infotainment sustav, vidi opis u
priručniku Infotainment sustava
■ postavke za personalizaciju vozila
3 131
Ovisno o infotainment sustavu,
grafički info zaslon je dostupan u dvije
izvedbe.
Info zaslonu boji prikazuje u boji:
■ vrijeme 3 102
■ temperaturu okoline 3 101
■ datum 3 102
■ Infotainment sustav, vidi opis u
priručniku Infotainment sustava
■ navigacija, vidi opis u priručniku
Infotainment sustava
■ postavke sustava
■ poruke vozila 3 124
■ postavke za personalizaciju vozila
3 131
Instrumenti i kontrole
Vrsta informacije i kako je prikazana
ovisi o opremi vozila i odabranim
postavkama.
Odabir putem infotainment sustava
Odabir izbornika i postavki
Izbornicima i postavkama se pristupa
putem zaslona.
Funkciju odaberite putem tipki
Infotainment sustava. Prikazuje se
izbornik odabrane funkcije.
Višefunkcijski kotačić se koristi za
odabir stavke i potvrdu.
Odabir se vrši putem:
■ izbornika
■ funkcijskih tipki i višefunkcijskog
kotačića na infotainment sustavu
Višefunkcijski kotačić
Višefunkcijski kotačić je središnji
upravljački element za izbornike:
Zakrenite
■ Za označavanje opcije izbornika
■ Za postavljanje numeričke
vrijednosti ili za prikaz opcije
izbornika
123
Pritisnite (vanjski prsten)
■ Za odabir ili aktiviranje označene
opcije
■ Za potvrdu postavljene vrijednosti
■ Za uključivanje/isključivanje
funkcije sustava
BACK tipka
Pritisnite tipku za:
■ izlazak iz izbornika bez promjene
postavki
■ povratak iz podizbornika u višu
razinu izbornika
■ brisanje zadnjeg znaka u nizu
znakova
Pritisnite i držite tipku nekoliko
sekundi za brisanje cijelog unosa.
Personalizacija vozila 3 131.
Memorirane postavke 3 23.
124
Instrumenti i kontrole
Kontroler pametnog
telefona
Kontroler pametrnog telefona
omogućuje mu pristup podacima
vozila putem WLAN ili Bluetooth
veze. Ti se podaci tada mogu
prikazati i analizirati na pametnom
telefonu.
Poruke vozila
Poruke su uglavnom prikazane na
zaslonu informacijskog centra vozača
(DIC), u nekim slučajevima zajedno s
upozorenjem i zvučnim signalom.
Poruke vozila na zaslonu na
sredini
Poruke vozila su prikazane kao kodni
brojevi.
Broj Poruka vozila
Pritisnite SET/CLR prekidač, MENU
prekidač ili zakrenite kotačić
podešavanja za potvrdu poruke.
2
Nije detektiran daljinski
upravljač, pritisnite papučicu
spojke za ponovno pokretanje
3
Niska razina rashladnog sred‐
stva motora
4
Isključen klima uređaj
5
Kolo upravljača je zaključano
Instrumenti i kontrole
125
Broj Poruka vozila
Broj Poruka vozila
Broj Poruka vozila
6
23
Kvar svjetla za vožnju unatrag
34
24
Kvar svjetla registarske pločice
Provjerite stražnje svjetlo
prikolice
25
Kvar prednjeg lijevog
pokazivača smjera
35
Zamijenite bateriju u daljinskom
upravljaču
26
Kvar stražnjeg lijevog
pokazivača smjera
48
Očistite sustav upozorenja
bočnog mrtvog kuta
27
Kvar prednjeg desnog
pokazivača smjera
49
Nije dostupno upozorenje za
napuštanje trake
28
Kvar stražnjeg desnog
pokazivača smjera
53
Zategnite čep za ulijevanje
goriva
29
Provjerite svjetlo kočenja
prikolice
54
Voda u filteru diesel goriva
55
30
Provjerite svjetlo prikolice za
vožnju unatrag
Filtar čestica ispuha diesela je
pun 3 166
56
31
Provjerite lijevi pokazivač
smjera prikolice
Neravnoteža tlaka u gumama
na prednjoj osovini
57
32
Provjerite desni pokazivač
smjera prikolice
Neravnoteža tlaka u gumama
na stražnjoj osovini
58
33
Provjerite stražnje svjetlo za
maglu prikolice
Detektirane gume bez TPMS
senzora
59
Otvorite i zatim zatvorite
vozačev prozor
7
Pritisnite papučicu kočnice za
otpuštanje električne parkirne
kočnice
Zakrenite kolo upravljača,
isključite i zatim uključite
kontakt
9
Zakrenite kolo upravljača,
ponovno pokrenite motor
12
Vozilo je preopterećeno
13
Kompresor je pregrijan
15
Kvar središnjeg visoko ugra‐
đenog stop svjetla
16
Kvar svjetla kočenja
17
Kvar sustava podešavanja
snopa prednjih svjetala
18
Kvar lijevog kratkog svjetla
19
Kvar stražnjeg svjetla za maglu
20
Kvar desnog kratkog svjetla
21
Kvar lijevog pozicijskog svjetla
22
Kvar desnog pozicijskog svjetla
126
Instrumenti i kontrole
Broj Poruka vozila
Broj Poruka vozila
Broj Poruka vozila
60
Otvorite i zatim zatvorite suvo‐
začev prozor
77
Servisirajte upozorenje za
napuštanje trake
174 Nizak napon akumulatora
61
Otvorite i zatim zatvorite
stražnji lijevi prozor
79
Nadolijte motorno ulje
62
Otvorite i zatim zatvorite
stražnji desni prozor
81
Servisirajte mjenjač
82
Ubrzo zamijenite motorno ulje
65
Pokušana provala
83
66
Servisirajte protuprovalni
alarmni sustav
Servisirajte prilagodljivi
tempomat
84
Snaga motora je smanjena
94
Prije izlaska prebacite u položaj
parkiranja
95
Servisirajte zračni jastuk
67
Servisirajte bravu kola
upravljača
68
Servisirajte servo upravljač
69
Servisirajte sustav ovjesa
70
Servisirajte sustav kontrole
razine
71
Servisirajte stražnju osovinu
74
Servisirajte AFL
75
Servisirajte klima uređaj
76
Servisirajte sustav upozorenja
bočnog mrtvog kuta
258 Sustav pomoći pri parkiranju je
isključen
Poruke vozila na zaslonu visoke
razine opreme ili kombinirane
visoke razine opreme
128 Otvoren poklopac motornog
prostora
134 Kvar na sustavu pomoći pri
parkiranju, očistite odbojnik
136 Servisirajte sustav pomoći pri
parkiranju
145 Provjerite razinu tekućine za
pranje
Poruke vozila su prikazane kao tekst.
Pratite upute dane u porukama.
Instrumenti i kontrole
Sustav prikazuje poruke ovisno o
sljedećim temama:
■ Razine tekućina
■ Protuprovalni alarmni sustav
■ Kočnice
■ Sustavi vožnje
■ Sustavi kontrole vožnje
■ Tempomat
■ Sustav detekcije predmeta
■ Svjetla, zamjena sijalice
■ Sustav brisanja/pranja
■ Vrata, prozori
■ Daljinski upravljač
■ Sigurnosni pojasevi
■ Zračni jastuci
■ Motor i mjenjač
■ Tlak u gumi
■ Filter čestica diesel motora
■ Akumulator
Poruke vozila na info zaslonu u
boji
Neke važne poruke se dodatno
pojavljuju na info zaslonu u boji.
Pritisnite višefunkcijski kotačić za
potvrdu poruke. Neke poruke se
pojavljuju samo nekoliko sekundi.
Zvukovi upozorenja
Kada pokrećete motor ili tijekom
vožnje
Uključit će se samo jedan zvučni
signal upozorenja.
Zvučni signal upozorenja za
nekorištenje sigurnosnih pojaseva
ima prioritet nad drugim zvučnim
signalima upozorenja.
■ Ako sigurnosni pojas nije vezan.
■ Ako vrata ili vrata prtljažnika nisu
potpuno zatvorena kada vozilo
kreće.
■ Ako se određena brzina prekorači
kad je parkirna kočnica zategnuta.
■ Ako se prekorači programirana
brzina.
127
■ Ako se poruka upozorenja ili kod
upozorenja prikažu na zaslonu
informacijskog centra vozača.
■ Ako pomoć pri parkiranju detektira
predmet.
■ Ako dođe do slučajne promjene
traka.
■ Ako se odabere stupanj za vožnju
unatrag kada je izvučen stražnji
nosač.
■ Ako filtar dizel čestica postigne
maksimalnu razinu napunjenosti.
Kad je vozilo parkirano i/ili su
otvorena vozačeva vrata
■ Kad je ključ u kontakt bravi.
■ S uključenim vanjskim svjetlima.
128
Instrumenti i kontrole
Dok je uključena funkcija
Autostop
■ Ako su vrata vozača otvorena.
Napon akumulatora
Kada padne napon akumulatora, na
vozačevom informacijskom centru
pojavit će se poruka upozorenja ili
kod 174 upozorenja.
1. Odmah isključite električne
potrošače koji nisu potrebni za
sigurnu vožnju, kao što su
grijanje, grijani stražnji prozor ili
drugi veći potrošači.
2. Napunite akumulator
neprekidnom vožnjom kroz neko
vrijeme ili uporabom punjača.
Poruka upozorenja ili kod upozorenja
nestat će nakon dva uzastopna
pokretanja motora, bez pada napona.
Ako se akumulator ne može napuniti,
neka radionica otkloni uzrok kvara.
Putno računalo
Izbornici i funkcije se mogu odabrati
putem gumba na ručici pokazivača
smjera 3 116.
Pritisnite tipku MENU i odaberite Trip/
Fuel Information Menu (Informacijski
izbornik putovanje/gorivo), ili
odaberite W na zaslonu
kombinirane visoke razine opreme.
Trip/Fuel Information Menu
(Informacijski izbornik putovanje/
gorivo) na zaslonu visoke razine
opreme
Zakrenite kotačić za podešavanje za
odabir jednog od podizbornika:
Instrumenti i kontrole
Zakrenite prekidač za podešavanje
na odabir podizbornika:
■ Putni brojač kilometara 1
■ Putni brojač kilometara 2
■ Doseg putovanja
■ Prosječna potrošnja
■ Trenutna potrošnja
■ Prosječna brzina
■ Digitalna brzina
■ Pomoć za prometne znakove
■ Vođenje po ruti
Trip/Fuel Information Menu
(Informacijski izbornik putovanje/
gorivo) na zaslonu kombinirane
visoke razine opreme
■ Putni brojač kilometara 1
■ Prosječna potrošnja 1
■ Prosječna brzina 1
■ Putni brojač kilometara 2
■ Prosječna potrošnja 2
■ Prosječna brzina 2
129
130
■
■
■
■
Instrumenti i kontrole
Digitalna brzina
Doseg putovanja
Trenutna potrošnja
Vođenje po ruti
Putno računalo 1 i 2
Informacije dva putna računala mogu
se ponovno postaviti zasebno od
brojača kilometara, prosječne
potrošnje i prosječne brzine
pritiskanjem gumba SET/CLR, čime
se omogućuje prikaz različitih
informacija o putu za različite vozače.
Brojač dnevno prijeđenih
kilometara
Brojač dnevno prijeđenih kilometara
pokazuje zabilježenu udaljenost
nakon određenog resetiranja.
Brojač dnevno prijeđenih kilometara
broji udaljenost do 2000 km, a nakon
toga ponovno kreće od 0.
Za resetiranje, pritisnite tipku SET/
CLR tipku nekoliko sekundi.
Doseg putovanja
Doseg se računa obzirom na količinu
goriva u spremniku i trenutnu
potrošnju. Na zaslonu su prikazane
prosječne vrijednosti.
Nakon punjenja spremnika, vozilo
automatski osvježava doseg
putovanja nakon kratkog vremena.
Kada je razina goriva u spremniku
niska, na vozilima sa zaslonom
kombinirane visoke razine opreme
prikazuje se poruka.
Kada spremnik treba odmah napuniti
gorivom, na vozilima opremljenim
zaslonom srednje i visoke razine
opreme ili zaslonom kombinirane
visoke razine opreme prikazuju se
poruka ili kod upozorenja.
Pored toga, kontrolno svjetlo i na
mjeraču goriva svijetli ili trepće
3 115.
Prosječna potrošnja
Prikaz prosječne potrošnje. Mjerenje
se može resetirati u bilo koje vrijeme,
kada mjerač počne na zadanoj
vrijednosti.
Za resetiranje, pritisnite tipku SET/
CLR tipku nekoliko sekundi.
Trenutna potrošnja
Prikaz trenutne potrošnje.
Prosječna brzina
Prikaz prosječne brzine. Resetiranje
mjerenja se može izvršiti u bilo kojem
trenutku.
Za resetiranje, pritisnite tipku SET/
CLR tipku nekoliko sekundi.
Digitalna brzina
Digitalni prikaz trenutne brzine.
Instrumenti i kontrole
Pomoć za prometne znakove
Označava detektirane prometne
znakove za aktualni dio rute 3 205.
Vođenje po ruti
Osim kao navigacijska informacija na
informativnom zaslonu u boji,
cestovno navođenje prikazuje se na
zaslonu u informacijskom centru
vozača.
Personalizacija vozila
Ponašanje vozila se može
personalizirati mijenjanjem postavki
na info zaslonu.
Neke od osobnih postavki za različite
vozače se mogu individualno
memorirati za svaki ključ vozila.
Memorirane postavke 3 23.
Ovisno o opremi vozila i propisima
specifičnima za zemlju neke funkcije
opisane u nastavku možda nisu
dostupne.
Neke funkcije su prikazane ili aktivne
samo kada motor radi.
131
Osobne postavke na grafičkom
info zaslonu
Pritisnite CONFIG tipku. Prikazan je
izbornik Settings (Postavke).
132
Instrumenti i kontrole
Sljedeće postavke se mogu odabrati
okretanjem i pritiskom
višefunkcijskog kotačića:
■ Sport mode settings (Postavke
sportskog načina rada)
■ Languages (Jezici)
■ Time & Date (Vrijeme i datum)
■ Radio settings (Postavke radija)
■ Phone settings (Postavke telefona)
■ Vehicle settings (Postavke vozila)
U odgovarajućim podizbornicima
mogu se promijeniti sljedeće
postavke:
Sport mode settings (Postavke
sportskog načina rada)
Vozač može odabrati funkcije koje će
se aktivirati u Sport načinu rada
3 176.
■ Sport suspension (Sportski ovjes):
Prigušenje postaje tvrđe.
■ Sport powertrain performance
(Performanse sportskog pogona):
Karakteristike papučice gasa i
promjene stupnja prijenosa imaju
brži odziv.
■ Sport steering (Sportsko
upravljanje): Smanjena podrška
upravljanju.
■ Swap backlight colour main instr.
(Promijeni boju pozadine glavnog
instrumenta): Promjena boje
osvjetljenja instrumenata.
Radio settings (Postavke radija)
Pogledajte opis za infotainment
sustav u priručniku Infotainment
sustava.
Phone settings (Postavke telefona)
Pogledajte opis za infotainment
sustav u priručniku Infotainment
sustava.
Vehicle settings (Postavke vozila)
Languages (Jezici)
Odabir željenog jezika.
Time & Date (Vrijeme i datum)
Vidi sat 3 102.
■ Climate and air quality
(Klimatizacija i kvaliteta zraka)
Auto fan speed (Automatska brzina
ventilatora): Mijenja regulaciju
ventilatora. Promijenjena postavka
Instrumenti i kontrole
bit će aktivna nakon ponovnog
isključivanja pa uključivanja
kontakta.
Climate control mode (Način rada
kontrole klime): uključuje ili
isključuje hlađenje prilikom svakog
uključenja kontakta ili koristi
posljednju odabranu postavku.
Auto rear demist (Automatsko
odmagljivanje stražnjeg prozora):
automatski uključuje grijano
stražnje staklo.
■ Comfort settings (Komforne
postavke)
Chime volume (Glasnoća zvona):
mijenja glasnoću zvučnih signala
upozorenja.
Personalization by driver (Per‐
sonalizirano prema vozaču):
uključuje ili isključuje funkciju
korisničkog podešavanja
(personalizacije).
Rear auto wipe in reverse
(Automatsko brisanje stražnjeg
prozora pri vožnji unatrag):
uključuje ili isključuje funkciju
automatskog uključivanja brisača
stražnjeg stakla prilikom
uključivanja brzine za vožnju
unazad.
■ Park assist / Collision detection
(Pomoć pri parkiranju / Detekcija
sudara)
Park assistant (Pomoć pri
parkiranju): uključuje ili isključuje
ultrazvučne senzore sustava
pomoći pri parkiranju.
Auto collision preparation
(Automatski sustav pripreme na
sudar): Promjena ili aktivacija/
deaktivacija postavki za
prilagodljivi tempomat, upozorenje
133
na sudar sprijeda i kočenje zbog
neizbježnog sudara.
Side blind zone alert (Upozorenje
na boèni mrtvi kut): mijenja
postavke za sustav upozorenja na
slijepu točku sa strane.
■ Exterior ambient lighting (Vanjsko
osvjetljenje okoline)
Duration upon exit of vehicle
(Trajanje nakon izlaska iz vozila):
uključuje ili isključuje ili mijenja
trajanje svjetla za izlazak.
Exterior lighting by unlocking
(Vanjsko osvjetljenje pri
otključavanju): uključuje ili
isključuje svjetlo dobrodošlice.
■ Power door locks (Električne brave
vrata)
Auto door lock (Automatsko
zaključavanje vrata): uključuje ili
isključuje funkciju automatskog
otključavanja vrata nakon
isključenja kontakta. uključuje ili
isključuje funkciju automatskog
zaključavanja vrata nakon kretanja.
Stop door lock if door open
(Zaustavi zaključavanje vrata ako
134
Instrumenti i kontrole
su vrata otvorena): uključuje ili
isključuje funkciju automatskog
zaključavanja vrata dok su vrata
otvorena.
Delayed door lock (Zaključavanje
vrata s odgodom): uključuje ili
isključuje funkciju zaključavanja
vrata s odgodom.
■ Remote locking, unlocking, starting
(Daljinsko zaključavanje,
otključavanje, pokretanje)
Remote unlock feedback (Povratna
informacija daljinskog
otključavanja): uključuje ili
isključuje treptanje sva četiri
pokazivača smjera prilikom
otključavanja.
Remote door unlock (Daljinsko
otključavanje vrata): mijenja
konfiguraciju za otključavanje
samo vrata vozača prilikom
otključavanja cijelog vozila.
Auto relock doors (Automatski
ponovno zaključaj vrata): uključuje
ili isključuje funkciju automatskog
ponovno zaključavanja nakon
otključavanja vozila bez otvaranja
vrata.
■ Restore factory settings (Vrati
tvorničke postavke)
Restore factory settings (Vrati
tvorničke postavke): Resetira sve
postavke na osnovne postavke.
Osobne postavke na info
zaslonu u boji
Pritisnite CONFIG tipku. Prikazan je
izbornik Settings (Postavke).
Sljedeće postavke se mogu odabrati
okretanjem i pritiskom
višefunkcijskog kotačića:
■ Sport mode settings (Postavke
sportskog načina rada)
■ Languages (Jezici)
■ Time & Date (Vrijeme i datum)
■ Radio settings (Postavke radija)
■ Phone settings (Postavke telefona)
■ Navigation settings (Postavke
navigacije)
■ Vehicle settings (Postavke vozila)
■ Display settings (Prikaži postavke)
Instrumenti i kontrole
U odgovarajućim podizbornicima
mogu se promijeniti sljedeće
postavke:
Sport mode settings (Postavke
sportskog načina rada)
Vozač može odabrati funkcije koje će
se aktivirati u Sport načinu rada
3 176.
■ Sport suspension (Sportski ovjes):
Prigušenje postaje tvrđe.
■ Sport powertrain performance
(Performanse sportskog prijenosa
snage): Karakteristike papučice
gasa i promjene stupnja prijenosa
imaju brži odziv.
■ Sport steering (Sportski upravljač):
Smanjena podrška upravljanju.
■ Swap backlight colour main instr.
(Promijeni boju pozadine glavnog
instrumenta): Promjena boje
osvjetljenja instrumenata.
Languages (Jezici)
Odabir željenog jezika.
Time & Date (Vrijeme i datum)
Vidi sat 3 102.
Radio settings (Postavke radija)
Pogledajte opis za infotainment
sustav u priručniku Infotainment
sustava.
Phone settings (Postavke telefona)
Pogledajte opis za infotainment
sustav u priručniku Infotainment
sustava.
Navigation settings (Postavke
navigacije)
Pogledajte opis za infotainment
sustav u priručniku Infotainment
sustava.
Vehicle settings (Postavke vozila)
135
■ Climate and air quality (Kvaliteta
klime i zraka)
Auto fan speed (Automatska brzina
ventilatora): Mijenja regulaciju
ventilatora. Promijenjena postavka
bit će aktivna nakon ponovnog
isključivanja pa uključivanja
kontakta.
Climate control mode (Mod
regulacije klime): uključuje ili
isključuje hlađenje prilikom
uključenja kontakta ili koristi
posljednju odabranu postavku.
Auto rear demist (Automatsko
odmagljivanje straga): automatski
uključuje grijano stražnje staklo.
136
Instrumenti i kontrole
■ Comfort settings (Komforne
postavke)
Chime volume (Glasnoća gonga):
mijenja glasnoću zvučnih signala
upozorenja.
Rear auto wipe in reverse
(Automatsko brisanje stražnjeg
prozora pri vožnji unatrag):
uključuje ili isključuje funkciju
automatskog uključivanja brisača
stražnjeg stakla prilikom
uključivanja brzine za vožnju
unazad.
■ Park assist / Collision detection
(Pomoć pri parkiranju / detekcija
sudara)
Park assist (Pomoć pri parkiranju):
uključuje ili isključuje ultrazvučne
senzore sustava pomoći pri
parkiranju.
Auto collision preparation
(Automatski sustav pripreme na
sudar): Promjena ili aktivacija/
deaktivacija postavki za
prilagodljivi tempomat, upozorenje
na sudar sprijeda i kočenje zbog
neizbježnog sudara.
Side blind zone alert (Upozorenje
za bočnu slijepu zonu): mijenja
postavke za sustav upozorenja na
slijepu točku sa strane.
■ Exterior ambient lighting (Vanjska
rasvjeta)
Duration upon exit of vehicle
(Trajanje po izlasku iz vozila):
uključuje ili isključuje ili mijenja
trajanje svjetla za izlazak.
Exterior lighting by unlocking
(Vanjska rasvjeta s
otključavanjem): uključuje ili
isključuje svjetlo dobrodošlice.
■ Power door locks (Električne brave
vrata)
Auto door lock (Automatsko
zaključavanje vrata): uključuje ili
isključuje funkciju automatskog
otključavanja vrata nakon
isključenja kontakta. uključuje ili
isključuje funkciju automatskog
zaključavanja vrata nakon kretanja.
Prevent doorlock while door open
(Spriječi zaključavanje dok su vrata
otvorena): uključuje ili isključuje
funkciju automatskog
zaključavanja vrata dok su vrata
otvorena.
■ Lock / Unlock / Start by remote
(Zaključavanje / otključavanje /
pokretanje daljinskim)
Remote unlock feedback (Povratna
informacija daljinskog
otključavanja): uključuje ili
isključuje treptanje sva četiri
pokazivača smjera prilikom
otključavanja.
Remote door unlock (Daljinsko
otključavanje vrata): mijenja
konfiguraciju za otključavanje
samo vrata vozača prilikom
otključavanja cijelog vozila.
Auto relock doors (Automatski
ponovno zaključaj vrata): uključuje
ili isključuje funkciju automatskog
ponovno zaključavanja nakon
otključavanja vozila bez otvaranja
vrata.
■ Restore factory settings (Vraćanje
tvorničkih postavki)
Restore factory settings (Vraćanje
tvorničkih postavki): vraća sve
Instrumenti i kontrole
postavke na tvornički podešene
vrijednosti.
Display settings (Prikaži postavke)
Postavke zaslona koje se mogu
odabrati:
■ Day mode (Dnevni rad):
Optimizacija za uvjete dnevnog
svjetla.
■ Night mode (Noćni rad):
Optimizacija za tamu.
■ Automatic mode (Automatski rad):
Zaslon mijenja način rada kada su
svjetla vozila uključena/isključena.
■ Rear view camera (Kamera za
vožnju unatrag): mijenja postavke
za kameru okrenutu prema natrag.
■ Picture frame (Okvir za sliku): vidi
opis za infotainment sustav u
priručniku infotainment sustava.
137
138
Osvjetljenje
Osvjetljenje
Vanjska svjetla
Prekidač svjetala
Prekidač svjetla s funkcijom
automatske regulacije
Vanjska svjetla ........................... 138
Osvjetljenje unutrašnjosti ........... 148
Funkcije osvjetljenja ................... 150
Zakrenite prekidač:
7 = svjetla ugašena
8 = bočna svjetla
9 = kratko svjetlo
Kontrolno svjetlo 8 3 115.
Zakrenite prekidač:
AUTO = automatska kontrola
svjetla: kratka svjetla se
automatski uključuju i
isključuju, ovisno o
uvjetima vanjske rasvjete.
m
= aktiviranje ili deaktiviranje
automatske kontrole
osvjetljenja. Prekidač se
vraća na AUTO.
= bočna svjetla
8
= kratko svjetlo
9
Osvjetljenje
Na informacijskom centru vozača sa
zaslonom visoke razine ili
kombinirane visoke razine opreme,
prikazan je trenutni status
automatske kontrole svjetala.
Kada uključujete kontakt, automatska
kontrola svjetla je aktivna.
Kada su kratka svjetla uključena, pali
se 8. Kontrolno svjetlo 8 3 115.
Automatska kontrola
svjetla
139
Automatsko aktiviranje prednjih
svjetala
Tijekom uvjeta slabog osvjetljenja
uključena su prednja svjetla.
Nadalje, prednja svjetla se uključuju
ako su brisači vjetrobrana napravili
nekoliko ciklusa brisanja.
Detekcija tunela
Kada uđete u tunel, prednja svjetla se
uključuju bez ikakvog odgađanja.
Prilagodljiva prednja svjetla 3 142.
Stražnja svjetla
Stražnja svjetla uključuju se zajedno
s dugim/kratkim i bočnim svjetlima.
Kada je uključena funkcija
automatske kontrole svjetala i motor
radi, sustav se automatski prebacuje
između svjetala za vožnju po danu i
prednjih svjetala ovisno o uvjetima
osvjetljenja i informaciji koju daje
sustav senzora za kišu.
Svjetla za vožnju po danu
Svjetla za vožnju po danu povećavaju
vidljivost vozila tijekom dnevnog
svjetla.
Dugo svjetlo
140
Osvjetljenje
Za prebacivanje s kratkih na duga
svjetla, gurnite polugu.
Za uključivanje kratkih svjetala,
ponovno gurnite ili povucite polugu.
Aktiviranje
Pomoć za duga svjetla
Ova značajka omogućava dugo
svjetlo kao glavno svjetlo za vožnju
po noći i kada je brzina vozila veća od
40 km/h.
Uključuje kratka svjetla kada je:
■ osjetnik otkriva svjetla vozila iz
suprotnog smjera ili vozila iza
■ brzina vozila je manja od 20 km/h
■ maglovito ili sniježi
■ vožnja u gradskim područjima
Ako nisu detektirana ograničenja,
sustav ponovno uključuje dugo
svjetlo.
Pomoć za duga svjetla se aktivira
dvostrukim pritiskom na polugu
indikatora pri brzini iznad 40 km/h.
Zeleno kontrolno svjetlo l stalno
svijetli kada je pomoć aktivirana,
plavo svjetlo 7 svijetli kada su
uključena duga svjetla.
Kontrolno svjetlo l 3 115.
Deaktiviranje
Jedanput pritisnite polugu indikatora.
Isti se isključuje prilikom uključenja
prednjih svjetala za maglu.
Ako se upozorenje prednjim svjetlima
aktivira kada je dugo svjetlo
uključeno, pomoć dugog svjetla će se
deaktivirati.
Ako se upozorenje prednjim svjetlima
aktivira kada je dugo svjetlo
isključeno, pomoć dugog svjetla će
ostati aktivirana.
Najnoviji status pomoći dugog svjetla
će ostati nakon što se kontakt
ponovno uključi.
Upozorenje prednjim
svjetlima
Za aktiviranje upozorenja prednjim
svjetlima, povucite polugu.
Osvjetljenje
Podešavanje snopa
prednjih svjetala
Dinamičko automatsko podešavanje
dometa prednjih svjetala 3 142.
Ručno podešavanje dometa
prednjih svjetala
Prednja svjetla pri vožnji u
inozemstvu
141
Vozila s prednjim Xenon
svjetlima
Asimetrično prednje svjetlo povećava
vidljivost ruba ceste na suvozačevoj
strani.
Ipak, kada vozite u zemljama s
vožnjom na suprotnoj strani ceste,
podesite svjetla kako bi spriječili
zasljepljivanje nadolazećeg prometa.
Vozila s prednjim halogenim
svjetlima
Prednja svjetla se ne moraju
podešavati.
Za prilagođavanje snopa prednjih
svjetala opterećenju vozila radi
sprječavanja zasljepljivanja:
zakrenite kotačić ? u željeni položaj.
0 = zauzeta prednja sjedala
1 = zauzeta su sva sjedala
2 = zauzeta su sva sjedala i teret u
prtljažniku
3 = zauzeto vozačevo sjedalo i teret
u prtljažniku.
1. Ključ u kontakt bravi.
2. Povucite ručicu pokazivača
smjera i držite je (bljeskanje
prednjih svjetala).
3. Uključite kontakt.
4. Nakon približno 5 sekundi
kontrolno svjetlo f počinje
treperiti i čuje se zvučni signal.
Kontrolno svjetlo f 3 115.
Svaki put kada se kontakt uključi, f
treperi kao podsjetnik približno 4
sekunde.
142
Osvjetljenje
Za deaktiviranje koristite isti postupak
kao što je gore opisan. f neće
treperiti kada je funkcija deaktivirana.
Prilagodljiva prednja
svjetla
Funkcije prilagodljivog prednjeg
svjetla su dostupne samo s Bi-Xenon
prednjim svjetlima. Duljina snopa
svjetla, raspodjela svjetla i intenzitet
svjetla se promjenjivo aktiviraju
ovisno o uvjetima osvjetljenja,
vremenskim prilikama i vrsti ceste.
S prekidačem svjetla u položaju
AUTO dostupne su sve funkcije
osvjetljenja.
Sljedeće funkcije su raspoložive i
kada je prekidač u položaju 9:
■ Dinamičko osvjetljenje zavoja
■ Svjetlo skretanja
■ Funkcija vožnje unatrag
■ Dinamičko automatsko
podešavanje snopa prednjih
svjetala
Osvjetljenje pločnika
Aktivira se automatski pri niskoj brzini
ispod približno 30 km/h. Snop svjetla
se zakreće pod kutom od 8° prema
rubu ceste.
Osvjetljenje u gradu
Aktivira se automatski u području
brzine između približno 40 i 55 km/h i
kada senzor svjetla detektira uličnu
rasvjetu. Duljina snopa svjetla je
smanjena proširenom raspodjelom
svjetla.
Osvjetljenje pri lošim
vremenskim prilikama
Aktivira se automatski do brzine od
približno 70 km/h, kada senzor za
kišu prepozna kondenzaciju ili brisači
vjetrobrana stalno rade. Duljina
snopa, raspodjela i intenzitet svjetla
se reguliraju promjenjivo ovisno o
vidljivosti.
Dinamičko osvjetljenje zavoja
Osvjetljenje u prirodi
Aktivira se automatski u području
brzine između približno 55 i
115 km/h. Snop svjetla i osvjetljenje
su različiti između lijeve i desne
strane.
Osvjetljenje na autoputu
Aktivira se automatski pri brzini iznad
približno 115 km/h i minimalnom
pomicanju upravljača. Uključuje se
nakon kašnjenja ili direktno kada
vozilo naglo ubrza. Snop svjetla je
dulji i svjetliji.
Snop svjetla se zakreće na osnovi
položaja kola upravljača i brzine,
poboljšavajući osvjetljenje u
zavojima.
Kontrolno svjetlo f 3 115.
Osvjetljenje
Osvjetljenje skretanja
Kod oštrih zavoja ili prilikom
skretanja, ovisno o kutu zakreta kola
upravljača ili pokazivaču smjera,
dodatno se uključuje lijevi ili desni
reflektor koji osvjetljava cestu pod
pravim kutom u odnosu na smjer
vožnje. Aktivirano je do brzine od
40 km/h.
Kontrolno svjetlo f 3 115.
Funkcija vožnje unatrag
Ako su prednja svjetla uključena i
odabran je stupanj prijenosa za
vožnju unatrag, uključuju se oba
svjetla na kutu. Svijetle 20 sekundi
nakon isključivanja stupnja za vožnju
unatrag ili sve dok vozite brže od
17 km/h u stupnju prijenosa za
naprijed.
Pomoć dugog svjetla
Ova značajka omogućava dugo
svjetlo kao glavno svjetlo za vožnju
po noći i kada je brzina vozila veća od
40 km/h.
Uključuje kratka svjetla kada je:
■ kamera na vjetrobranu detektira
svjetlo nadolazećih ili vozila ispred
Vas
■ brzina vozila je manja od 20 km/h
■ maglovito ili sniježi
■ vožnja u gradskim područjima
Ako nisu detektirana ograničenja,
sustav ponovno uključuje dugo
svjetlo.
143
Aktiviranje
Pomoć za duga svjetla se aktivira
dvostrukim pritiskom na polugu
indikatora pri brzini iznad 40 km/h.
Zeleno kontrolno svjetlo l stalno
svijetli kada je pomoć aktivirana,
plavo svjetlo 7 svijetli kada su
uključena duga svjetla.
Kontrolno svjetlo l 3 115.
Deaktiviranje
Jedanput pritisnite polugu indikatora.
Isti se isključuje prilikom uključenja
prednjih svjetala za maglu.
144
Osvjetljenje
Ako se upozorenje prednjim svjetlima
aktivira kada je dugo svjetlo
uključeno, pomoć dugog svjetla će se
deaktivirati.
Ako se upozorenje prednjim svjetlima
aktivira kada je dugo svjetlo
isključeno, pomoć dugog svjetla će
ostati aktivirana.
Pomoć za duga svjetla uvijek je
aktivna nakon uključivanja kontakta.
Inteligentna svjetla s
automatskim uključivanjem
dugih svjetala
Inteligentna svjetla koriste ksenon
prednja svjetla (Bi-ksenon) u
području dosega kratkih svjetala do
400 metara i uključuju dodatna
automatska duga svjetla bez
zasljepljivanja ili ometanja
nadolazećih vozila ili onih koja voze
ispred u istom smjeru.
Dugo svjetlo će se isključiti i doseg
kratkih svjetala će se smanjiti na
razinu bez zasljepljivanja, ako
prednja kamera u vjetrobranu otkrije
sljedeća ograničenja:
■ prepoznato vozilo ispred,
■ prepoznato vozilo iz suprotnog
smjera,
■ unesena gradska područja,
■ maglovito ili sniježi.
Ako nisu detektirana ograničenja,
sustav ponovno uključuje dugo
svjetlo.
Kad je sustav aktivan, prednja
kamera nadzire područje ispred
vozila i osigurava optimalnu
raspodjelu svjetla za maksimalnu
vidljivost za vozača u gotovo svim
uvjetima.
Inteligentna svjetla s automatskim
uključivanjem dugih svjetala tako
smanjuju razliku između
konvencionalnih kratkih i dugih
svjetala bez drastične promjenje
svjetlosnih uvjeta, distribucije i
intenziteta.
Posebna topografska funkcija otkriva
vozila pred sobom na uzbrdicama ili
kosinama prepoznavanjem stražnjeg
svjetla vozila koje se kreće ispred.
Sustav prilagođava visinu svjetlosnog
područja i osigurava optimalno
osvjetljenje na cesti bez
zasljepljivanja.
Osvjetljenje
Aktiviranje
Zeleno kontrolno svjetlo l stalno
svijetli kada je funkcija aktivirana,
plavo svjetlo 7 svijetli kada se duga
svjetla automatski uključe.
Deaktiviranje
Jedanput pritisnite polugu indikatora.
Isti se isključuje prilikom uključenja
prednjih svjetala za maglu.
Dinamičko automatsko
podešavanje snopa prednjih
svjetala
Inteligentni sustav dometa svjetala i
automatsko uključivanje dugih
svjetala se uključuju zajedno
pritiskom na ručicu indikatora dva
puta. Mogu se uključiti uključivanjem
kontakta.
Automatsko uključivanje dugih
svjetala radi pri brzini većoj od
40 km/h i isključuje se ispod
20 km/h. Inteligentni sustav dometa
svjetala radi iznad 55 km/h.
Za sprječavanje zasljepljivanja
nadolazećeg prometa, snop prednjih
svjetala se automatski podešava na
osnovi informacije o nagibu
izmjerenom na prednjoj i stražnjoj
osovini, ubrzanju ili usporenju i brzini
vozila.
145
Greška u sustavu prilagodljivih
prednjih svjetala
Kada sustav detektira grešku u
sustavu prilagodljivih prednjih
svjetala, sustav se pomiče na
programirani položaj kako bi se
izbjeglo zasljepljivanje nadolazećeg
prometa. Ako to nije moguće,
pogođeno prednje svjetlo će se
automatski isključiti. U svakom
slučaju će jedno prednje svjetlo ostati
uključeno. Prikazuje se poruka
upozorenja na zaslonu
informacijskog centra vozača.
146
Osvjetljenje
Uključivanje svih
pokazivača smjera
Signali skretanja i
promjene trake
Kada se priključi prikolica, pokazivač
smjera bljesne šest puta kada se
pritisne poluga, dok se ne osjeti otpor,
a zatim otpusti.
Pomaknite polugu do točke otpora i
držite za dulji rad.
Isključite pokazivače smjera ručno
laganim pomicanjem poluge u
osnovni položaj.
Prednja svjetla za maglu
Upravljanje ¨ prekidačem.
U slučaju nezgode s napuhavanjem
zračnog jastuka, automatski se
aktiviraju svi pokazivači smjera.
poluga
gore
poluga
dolje
= desni pokazivač
smjera
= lijevi pokazivač
smjera
Ako se poluga pomakne iza točke
otpora, pokazivač smjera je
konstantno uključen. Kad se kolo
upravljača pomiče natrag, pokazivač
smjera se automatski isključuje.
Za tri uključivanja, npr. pri promjeni
trake, pritisnite polugu dok ne osjetite
otpor i tada je pustite.
Upravljanje > prekidačem.
Osvjetljenje
Prekidač svjetala u položaju AUTO:
uključivanje prednjih svjetala za
maglu će automatski uključiti prednja
svjetla.
Stražnje svjetlo za maglu se
deaktivira prilikom vuče.
Pozicijska svjetla
Stražnje svjetlo za maglu
147
Potvrđuje se signalom i uključivanjem
odgovarajućeg kontrolnog svjetla
pokazivača smjera.
Svjetla za vožnju unatrag
Svjetla za vožnju unatrag uključuju se
kad je kontakt uključen i kad je
odabran stupanj prijenosa za vožnju
unatrag.
Zamagljeni poklopci
svjetala
Upravljanje r prekidačem.
Prekidač svjetala u položaju AUTO:
uključivanje prednjih svjetala za
maglu će automatski uključiti prednja
svjetla.
Prekidač svjetala u položaju 8:
stražnje svjetlo za maglu se može
uključiti samo s prednjim svjetlima za
maglu.
Kada je vozilo parkirano, mogu se
aktivirati pozicijska svjetla na jednoj
strani:
1. Isključite kontakt.
2. Pomaknite polugu pokazivača
smjera do kraja gore (desno
parkirno svjetlo) ili dolje (lijevo
parkirno svjetlo).
Unutrašnjost kućišta svjetla se može
lagano zamagliti u nepovoljnim,
vlažnim i hladnim vremenskim
prilikama, tijekom jake kiše ili nakon
pranja vozila. Magla brzo sama
nestaje; za pomoć uključite prednja
svjetla.
148
Osvjetljenje
Osvjetljenje
unutrašnjosti
Kontrola osvjetljenja ploče
s instrumentima
Na vozilima s osjetnikom svjetla,
jakost svjetla može se podesiti samo
kada su vanjska svjetla upaljena, a
osjetnik svjetla detektira noćne
uvjete.
Prednje svjetlo u unutrašnjosti
Svjetla u unutrašnjosti
Tijekom ulaska i izlaska iz vozila,
prednja i stražnja svjetla u
unutrašnjosti se automatski uključuju
i zatim se nakon kratkog vremena
isključuju.
Napomena
U slučaju nezgode s napuhavanjem
zračnog jastuka, automatski se
uključuju svjetla u unutrašnjosti.
Osvjetljenje sljedećih svjetala možete
podešavati kad su uključena vanjska
svjetla:
■ Osvjetljenje ploče s instrumentima
■ Info zaslon
■ Osvijetljeni prekidači i radni
elementi.
Zakrenite kotačić A i držite ga dok se
ne postigne željeno osvjetljenje.
Koristite pregibni prekidač:
w
= automatsko
uključivanje i
isključivanje.
pritisnite u = uključeno.
pritisnite v = isključeno.
Osvjetljenje
Stropno svjetlo u izvedbi s
panoramskim krovom
Lijevo i desno svjetlo mogu se
zasebno aktivirati.
Koristite okretne sklopke:
središnji
= automatsko
položaj
uključivanje i
isključivanje.
pritisnite l
= uključeno.
pritisnite 0
= isključeno.
149
Stražnja svjetla u unutrašnjosti
Svjetla za čitanje
Svijetli zajedno s prednjim svjetlom u
unutrašnjosti ovisno o položaju
pregibnog prekidača.
Pritisnite s ili t za ručno
prebacivanje.
Reguliraju se pomoću s i t sprijeda
te stražnja svjetla za čitanje.
Svjetla u štitniku za sunce
Svijetli kad je poklopac otvoren.
150
Osvjetljenje
Funkcije osvjetljenja
Osvjetljenje središnje
konzole
Točkasto svjetlo integrirano u
osvjetljenje unutrašnjosti se uključuje
kada su uključena prednja svjetla.
Ulazno svjetlo
Svjetlo dobrodošlice
Sljedeća svjetla se uključuju na kraće
vrijeme otključavanjem vozila
pomoću daljinskog upravljača radija.
■ prednja svjetla,
■ stražnja svjetla,
■ svjetla za vožnju unatrag,
■ osvjetljenje registarske pločice,
■ osvjetljenje ploče s instrumentima,
■ svjetla u unutrašnjosti,
■ svjetla vrata i konzole,
■ svjetla za lokvu.
Neke funkcije rade samo po mraku i
omogućuju lakše lociranje vozila.
Svjetla se isključuju odmah, kada se
ključ paljenja zakrene u položaj 1
3 161.
Aktiviranje ili deaktiviranje ove
funkcije može se promijeniti u
izborniku Settings (Postavke) na
info zaslonu. Personalizacija vozila
3 131.
Postavke se mogu memorirati
ključem koji se koristi 3 23.
Sljedeća svjetla će se dodatno
uključiti kada su vozačeva vrata
otvorena:
■ svi prekidači
■ Informacijski centar vozača
■ svjetla u džepovima vrata
■ svjetla konzole.
Svjetlo za izlazak
Sljedeća svjetla će se uključiti ako se
ključ izvuče iz kontakt brave:
■ Svjetla u unutrašnjosti
■ Svjetlo ploče s instrumentima
(samo po mraku)
■ Svjetla vrata i konzole
■ Svjetla za lokvu
Automatski će se isključiti nakon
vremenski podešene odgode i
ponovno će se uključiti prilikom
otvaranja vrata vozača.
Prednja svjetla, stražnja svjetla,
svjetla za vožnju unatrag i svjetla
registarske pločice osvjetljavaju
okolno područje tijekom podesivog
vremenskog intervala nakon
napuštanja vozila.
Osvjetljenje
Uključivanje
Aktiviranje, deaktiviranje i trajanje ove
funkcije može se promijeniti u
izborniku Settings (Postavke) na
info zaslonu. Personalizacija vozila
3 131.
Postavke se mogu memorirati
ključem koji se koristi 3 23.
Zaštita od pražnjenja
akumulatora
1.
2.
3.
4.
Isključite kontakt.
Izvucite ključ za pokretanje.
Otvorite vozačeva vrata.
Povucite polugu pokazivača
smjera.
5. Zatvorite vozačeva vrata.
Ako vozačeva vrata nisu zatvorena,
svjetla se gase nakon dvije minute.
Svjetlo izlaska se isključuje odmah
ako se poluga pokazivača smjera
povuče dok su vozačeva vrata
otvorena.
Stanje akumulatora za funkciju
punjenja
Funkcija jamči najdulji mogući vijek
akumulatora s kontroliranom
izlaznom energijom i optimiziranom
raspodjelom energije.
Za sprječavanje pražnjenja
akumulatora tijekom vožnje, sljedeći
sustavi se automatski smanjuju u dva
koraka i na kraju isključuju:
■ Pomoćni grijač
■ Grijanje stražnjeg prozora i
ogledala
■ Grijanje sjedala
■ Ventilator
151
U drugom koraku, na zaslonu
informacijskog centra vozača
prikazat će se poruka koja potvrđuje
uključivanje zaštite od pražnjenja
akumulatora.
Isključivanje električnih svjetala
Za sprječavanje pražnjenja
akumulatora kada je kontakt
isključen, neka svjetla u unutrašnjosti
se isključuju automatski nakon nekog
vremena.
152
Kontrola klime
Kontrola klime
Sustavi kontrole klime ................ 152
Otvori za provjetravanje ............. 158
Održavanje ................................ 159
Sustavi kontrole klime
Sustav grijanja i
provjetravanja
Grijanje neće biti u potpunosti
djelotvorno dok motor ne postigne
normalnu radnu temperaturu.
Raspodjela zraka
s = prema vjetrobranu i prozorima
prednjih vrata
M = prema području glave putem
podesivih otvora za
provjetravanje
K = prema području nogu
Moguće su sve kombinacije.
Brzina ventilatora
Podesite protok zraka uključivanjem
ventilatora na željenu brzinu.
Kontrole za:
■ Temperaturu
■ Raspodjela zraka
■ Brzina ventilatora
■ Odmagljivanje i odmrzavanje
Grijanje stražnjeg prozora Ü 3 35.
Temperaturu
crvena = toplo
plava = hladno
Odmagljivanje i odmrzavanje
■ Pritisnite prekidač V: ventilator
automatski uključuje veću brzinu,
raspodjela zraka se usmjerava
prema vjetrobranu.
■ Postavite kontrolu temperature na
najtopliju razinu.
Kontrola klime
■ Uključite grijanje stražnjeg prozora
Ü.
■ Po potrebi otvorite bočne otvore za
provjetravanje i usmjerite ih prema
prozorima vrata.
Klima uređaj
Hlađenje n
Upravlja se n prekidačem i može se
koristiti samo kada su uključeni motor
i ventilator.
Klima uređaj hladi i odvlažuje (suši)
zrak, čim je temperatura okoline malo
iznad točke smrzavanja. Stoga može
doći do kondenzacije i kapanja ispod
vozila.
Kada hlađenje ili sušenje zraka nije
potrebno, isključite ga radi uštede
goriva. Kada je rashladni sustav
isključen, klima uređaj s automatskim
upravljanjem neće zatražiti ponovno
pokretanje motora dok je uključena
funkcija Autostop.
Sustav recirkulacije zraka 4
Upravljanje 4 prekidačem.
Osim za sustav grijanja i
provjetravanja, sustav klima uređaja
ima kontrole za:
n = hlađenje
4 = recirkulacija zraka
Grijanje sjedala ß 3 44, Grijano kolo
upravljača * 3 98.
9 Upozorenje
Pri recirkulaciji je smanjen dotok
svježeg zraka. Ako uređaj radi bez
hlađenja, povećava se vlažnost
zraka te se prozori mogu zamagliti
153
iznutra. Opada kvaliteta zraka u
putničkom prostoru, zbog čega se
putnici mogu osjećati pospano.
U uvjetima toplog zraka i velike vlage,
vjetrobransko staklo bi se moglo
zamagliti izvana, ako je hladan zrak
prema njemu usmjeren. Ako se
vjetrobransko staklo zamagli izvana,
uključite brisač vjetrobranskog stakla
i isključite s.
Maksimalno hlađenje
Malo otvorite prozore tako da se vrući
zrak može brzo raspršiti.
■ Hlađenje n uključeno.
■ Sustav recirkulacije zraka 4
uključen.
■ Pritisnite prekidač za raspodjelu
zraka M.
■ Postavite kontrolu temperature na
najhladniju razinu.
■ Postavite brzinu ventilatora na
najvišu razinu.
■ Otvorite sve otvore za
provjetravanje.
154
Kontrola klime
Odmagljivanje i odmrzavanje
prozora V
Napomena
Ako pritisnete tipku V dok motor
radi, funkcija Autostop bit će
onemogućena sve do ponovno
pritiskanja tipke V.
Ako pritisnete tipku V dok motor
radi pod funkcijom Autostop, motor
će se automatski ponovno
pokrenuti.
Elektronički sustav
kontrole klime
■ Pritisnite prekidač V: ventilator
automatski uključuje veću brzinu,
raspodjela zraka se usmjerava
prema vjetrobranu.
■ Hlađenje n uključeno.
■ Postavite kontrolu temperature na
najtopliju razinu.
■ Uključite grijanje stražnjeg prozora
Ü.
■ Po potrebi otvorite bočne otvore za
provjetravanje i usmjerite ih prema
prozorima vrata.
Kontrola klime za dvije zone
omogućava različite temperature
klimatizacije za vozačevu i
suvozačevu stranu.
Kontrole za:
■ Temperatura na vozačevoj strani
■ Raspodjela zraka
■ Brzina ventilatora
■ Temperatura na suvozačevoj strani
= hlađenje
n
AUTO = automatski način rada
= ručna recirkulacija zraka
4
= odmagljivanje i
V
odmrzavanje
Grijanje stražnjeg prozora Ü 3 35,
Grijanje sjedala ß 3 44, Grijanje kola
upravljača * 3 98.
Predodabrana temperatura se
regulira automatski. U automatskom
načinu rada, brzina ventilatora i
raspodjela zraka automatski
reguliraju protok zraka.
Sustav se može ručno prilagoditi
korištenjem kontrola za raspodjelu i
protok zraka.
Kontrola klime
Automatski način rada AUTO
Regulacija brzine ventilatora u
automatskom načinu rada se može
promijeniti u izborniku Settings
(Postavke).
Personalizacija vozila 3 131.
Svi otvori za provjetravanje se
aktiviraju automatski u automatskom
načinu rada. Otvori za provjetravanje
stoga moraju uvijek biti otvoreni.
Predodabir temperature
Svaka promjena postavki pokazuje
se na info zaslonu nekoliko sekundi.
Sustav elektroničke kontrole klime
može se u potpunosti koristiti samo
kada motor radi.
155
Postavite temperature na željenu
vrijednost.
Osnovne postavke za maksimalnu
udobnost:
■ Pritisnite tipku AUTO - distribucija
zraka i brzina ventilatora reguliraju
se automatski.
■ Otvorite sve otvore za
provjetravanje.
■ Pritisnite n kako biste uključili
optimalno hlađenje i odmagljivanje.
■ Postavite predodabrane
temperature za vozača i suvozača
korištenjem lijevog i desnog
kotačića na 22 °C.
156
Kontrola klime
Ako je postavljena minimalna
temperatura, sustav kontrole klime
radi u položaju samo hladnog zraka,
ako je hlađenje n uključeno.
Ako je postavljena maksimalna
temperatura, sustav kontrole klime
radi s maksimalnim grijanjem.
Napomena
Ako smanjujete temperaturu zbog
udobnosti, funkcija automatskog
zaustavljanja bit će zabranjena ili će
se motor automatski ponovno
pokrenuti kada je uključeno
hlađenje.
Sustav stop-start 3 163.
Odmagljivanje i odmrzavanje
prozora V
■ Pritisnite prekidač V.
■ Pritisnite prekidač hlađenja n.
■ Temperatura i raspodjela zraka se
postavljaju automatski i ventilator
radi velikom brzinom.
■ Uključite grijanje stražnjeg prozora
Ü.
■ Vraćanje na prijašnji način rada:
pritisnite tipku V; za povratak na
automatski način rada: pritisnite
tipku AUTO.
Postavljanje automatskog grijanja
stražnjeg prozora može se promijeniti
u izborniku Settings (Postavke) na
Info-zaslonu. Personalizacija vozila
3 131.
Napomena
Ako pritisnete tipku V dok motor
radi, funkcija Autostop bit će
onemogućena sve do ponovno
pritiskanja tipke V.
Ako pritisnete tipku V dok motor
radi pod funkcijom Autostop, motor
će se automatski ponovno
pokrenuti.
Ručno podešavanje
Postavke sustava kontrole klime se
mogu promijeniti aktiviranjem
prekidača i kotačića kako slijedi.
Promjena postavke će deaktivirati
automatski način rada.
Brzina ventilatora Z
Pritisnite donji prekidač za smanjenje
ili gornji prekidač za povećanje brzine
ventilatora, kao što pokazuje
ilustracija. Brzina ventilatora
označena je brojem segmenata na
zaslonu.
Duljim pritiskom donjeg prekidača,
ventilator i hlađenje se isključuju.
Duljim pritiskom gornjeg prekidača,
ventilator radi maksimalnom brzinom.
Za povratak na automatski način
rada: Pritisnite AUTO tipku.
Kontrola klime
Raspodjela zraka s, M, K
Pritisnite odgovarajuću tipku za
željeno podešavanje. Aktiviranje je
označeno LED-om u prekidaču.
s = prema vjetrobranu i prozorima
prednjih vrata.
M = prema području glave putem
podesivih otvora za
provjetravanje
K = prema području nogu.
Moguće su sve kombinacije.
Povratak na automatsku raspodjelu
zraka: Isključite odgovarajuću
postavku ili pritisnite prekidač AUTO.
Hlađenje n
Aktivirajte ili deaktivirajte prekidačem
n.
Klima uređaj hladi i odvlažuje (suši)
zrak kad je temperatura okoline iznad
određene razine. Stoga može doći do
kondenzacije i kapanja ispod vozila.
Kada hlađenje ili sušenje zraka nije
potrebno, isključite ga radi uštede
goriva. Kada je rashladni sustav
isključen, klima uređaj s automatskim
upravljanjem neće zatražiti ponovno
pokretanje motora dok je uključena
funkcija Autostop. Izuzetak: uključen
je sustav za odmrzavanje i zatraženo
je ponovno pokretanje jer je vanjska
temperatura iznad 0° C.
Na zaslonu će se prikazati ACON dok
je hlađenje uključeno, ili ACOFF dok
je hlađenje isključeno.
Aktiviranje ili deaktiviranje hlađenja
nakon pokretanja motora može se
promijeniti u izborniku Settings
(Postavke) na info zaslonu.
Personalizacija vozila 3 131.
157
prema njemu usmjeren. Ako se
vjetrobransko staklo zamagli izvana,
uključite brisač vjetrobranskog stakla
i isključite s.
Način recirkulacije zraka 4
9 Upozorenje
Pri recirkulaciji je smanjen dotok
svježeg zraka. Ako uređaj radi bez
hlađenja, povećava se vlažnost
zraka te se prozori mogu zamagliti
iznutra. Opada kvaliteta zraka u
putničkom prostoru, zbog čega se
putnici mogu osjećati pospano.
U uvjetima toplog zraka i velike vlage,
vjetrobransko staklo bi se moglo
zamagliti izvana, ako je hladan zrak
Pritisnite prekidač 4 jedanput za
aktiviranje ručne recirkulacije zraka.
Aktiviranje je označeno LED-om u
prekidaču.
Osnovne postavke
Neke postavke se mogu promijeniti u
izborniku Settings (Postavke) na
info zaslonu. Personalizacija vozila
3 131.
158
Kontrola klime
Pomoćni grijač
Otvori za provjetravanje
Grijač zraka
Podesivi otvori za
provjetravanje
Quickheat je električni pomoćni grijač
zraka koji automatski brže zagrijava
putnički prostor.
Najmanje jedan otvor za
provjetravanje mora ostati otvoren
dok je hlađenje uključeno.
Usmjerite struju zraka zakretanjem i
naginjanjem rešetki.
Za zatvaranje otvora za
provjetravanje, kotačić za
podešavanje zakrenite prema
manjem W simbolu.
9 Upozorenje
Za otvaranje otvora za
provjetravanje, kotačić za
podešavanje zakrenite prema većem
W simbolu. Količinu zraka na otvoru
podesite zakretanjem kotačića za
podešavanje.
Ne pričvršćujte nikakve predmete
na rešetke otvora za
provjetravanje. Opasnost od
oštećenja i ozljeda u slučaju
nezgode.
Kontrola klime
Fiksni otvori za
provjetravanje
Dodatni otvori za provjetravanje se
nalaze ispod vjetrobrana i prozora
vrata te u području nogu.
Održavanje
Dovod zraka
159
Redovno korištenje klima
uređaja
Kako bi se osigurao kontinuirani
efikasan rad sustava, hlađenje mora
biti uključeno nekoliko minuta jednom
mjesečno, neovisno o vremenu i
godišnjem dobu. Hlađenje se ne
može koristiti pri preniskoj
temperaturi okoline.
Servis
Otvor za dovod zraka ispred
vjetrobrana u prostoru motora mora
biti čist kako bi se omogućio dovod
zraka. Uklonite lišće, nečistoću ili
snijeg.
Filter za pelud
Filter za pelud pročišćava zrak koji
ulazi iz okoline kroz usis zraka i
uklanja prašinu, čađu, pelud i spore.
Za optimalne performanse hlađenja,
preporučamo da se sustav regulacije
klime provjeri jednom godišnje,
počevši od treće godine nakon prve
registracije vozila, uključujući:
■ Test funkcionalnosti i tlaka
■ Funkcionalnost grijanja
■ Provjera istjecanja
■ Provjera pogonskog remenja
■ Čišćenje kondenzatora i ispuštanje
isparivača
■ Provjera performansi
160
Vožnja i rukovanje
Vožnja i rukovanje
Savjeti za vožnju
Kontrola vozila
Savjeti za vožnju ........................ 160
Pokretanje i rukovanje ............... 161
Ispuh motora .............................. 166
Automatski mjenjač .................... 167
Ručni mjenjač ............................ 171
Kočnice ...................................... 171
Sustavi kontrole vožnje .............. 174
Sustavi za pomoć vozaču .......... 179
Gorivo ........................................ 209
Vuča ........................................... 216
Nemojte se spuštati nizbrdo dok
motor ne radi (osim dok je
uključena funkcija Autostop)
Mnogi sustavi u toj situaciji ne
funkcioniraju (npr. servo uređaj
kočnica, servo upravljač). Takva
vožnja je opasna za vas i za druge.
Svi sustavi djelatni su dok je
uključena funkcija Autostop, ali se
razina servo upravljanja kontrolirano
smanjuje usporedno sa smanjenjem
brzine vozila.
Sustav stop-start 3 163.
Ubrzan prazan hod
Ako je punjenje akumulatora
potrebno zbog stanja akumulatora,
izlaz struje iz alternatora mora se
povećati. To će se postići ubrzanim
praznim hodom koji može biti čujan.
Na vozilima sa zaslonom visoke klase
opreme ili kombiniranim zaslonom
visoke klase opreme, prikazuje se
poruka na zaslonu informacijskog
centra vozača.
Papučice
Da bi pritiskanje papučica bilo
nesputano, oko njih ne smiju biti
nikakvi podni pokrivači.
Vožnja i rukovanje
Pokretanje i rukovanje
Položaji kontakt brave
Uhodavanje novog vozila
Ako nije potrebno ne kočite snažno
prvih nekoliko vožnji.
Za vrijeme prve vožnje može doći do
dimljenja uslijed isparavanja voska i
ulja na ispušnom sustavu. Parkirajte
vozilo nakon prve vožnje na
otvorenom prostoru neko vrijeme i
izbjegavajte udisanje dima.
Tijekom perioda uhodavanja
potrošnja goriva i motornog ulja može
biti viša i proces čišćenja filtera diesel
čestica može se obavljati češće.
Funkcija Autostop može biti blokirana
kako bi se omogućilo punjenje
akumulatora.
Filter čestica diesel motora 3 166.
161
■ Električni prozori
■ Krovni otvor
■ Priključci za napajanje
Napajanje Infotainment sustava
nastavit će se opskrbljivati još
30 minuta ili dok se ne izvadi ključ iz
kontakt brave, neovisno o tome jesu
li neka vrata otvorena.
Pokretanje motora
0 = Kontakt isključen
1 = Upravljač otključan, kontakt
isključen
2 = Kontakt uključen, za diesel
motor: predgrijanje
3 = Pokretanje
Zadržano napajanje
isključeno
Sljedeći elektronički sustavi mogu
raditi sve do otvaranja vrata vozača ili
najkasnije 10 minuta nakon
isključivanja kontakta.
Ručni mjenjač: odvojite spojku.
Automatski mjenjač: koristite kočnicu
i pomaknite polugu mjenjača u P ili N.
Ne pritišćite papučicu gasa.
162
Vožnja i rukovanje
Dizelski motori: zakrenite ključ u
položaj 2 za predgrijanje dok se
kontrolno svjetlo ! ne ugasi.
Ključ kratko zakrenite u položaj 3 i
otpustite: automatski postupak
upravlja pokretačem s kratkim
kašnjenjem sve dok motor ne proradi,
vidi kontrolu automatskog pokretača.
Prije ponovnog pokretanja ili za
isključivanje motora zakrenite ključ
natrag u položaj 0.
Dok je uključena funkcija Autostop,
motor se može ponovno pokrenuti
pritiskanjem papučice spojke.
Pokretanje vozila pri niskim
temperaturama
Pokretanje motora bez dodatnih
grijača moguće je do -25 °С za
dizelske motore i do -30 °C za
benzinske motore. Potrebno je
motorno ulje s ispravnim
viskozitetom, ispravno gorivo,
obavljeni servisi i dovoljno napunjen
akumulator. S temperaturama ispod
-30 °C, automatski mjenjač treba fazu
zagrijavanja od pribl. 5 minuta.
Ručica mjenjača mora biti u položaju
P.
Kontrola automatskog
pokretača
Ova funkcija kontrolira proceduru
pokretanja motora. Vozač ne mora
držati ključ u položaju 3. Jednom
primijenjen, sustav će automatski
vršiti pokretanje dok se motor ne
pokrene. Zbog procedure provjere,
motor počinje s radom uz kratko
kašnjenje.
Mogući razlozi za nepokretanje
motora:
■ Nije pritisnuta papučica spojke
(ručni mjenjač)
■ Papučica kočnice nije pritisnuta ili
poluga mjenjača nije u P ili N
(automatski mjenjač)
■ Došlo je do isteka vremena
Zagrijavanje turbo motora
Prilikom pokretanja, dostupan
zakretni moment motora može biti
ograničen na kraće vrijeme, pogotovo
ako je temperatura motora niska.
Takvo ograničenje služi da sustav
podmazivanja u potpunosti zaštiti
motor.
Prekid dovoda goriva pri
vožnji s oduzetim gasom
Napajanje gorivom se automatski
prekida pri vožnji s oduzetim gasom,
npr. kada se vozilo vozi s odabranim
stupnjem prijenosa ali bez korištenja
gasa.
Vožnja i rukovanje
Sustav stop-start
Deaktiviranje
Sustav stop-start štedi gorivo i
smanjuje emisije ispušnih plinova.
Ako to uvjeti dopuštaju, sustav
isključuje motor čim se vozilo kreće
malom brzinom ili kad stoji, npr. na
semaforu ili u gužvi na cesti. Sustav
automatski pokreće motor čim se
pritisne papučica spojke. Senzor
akumulatora osigurava da funkcija
Autostop bude omogućena samo kad
je akumulator dovoljno napunjen za
ponovno pokretanje.
Aktiviranje
Sustav stop-start dostupan je odmah
nakon pokretanja motora, pokretanja
vozila i ako su zadovoljeni niže
navedeni uvjeti u ovom poglavlju.
Ručno isključite sustav stop-start
pritiskom na tipku eco. Isključenje
označava isključivanje LED diode na
tipki.
Autostop
Ako se vozilo kreće malom brzinom ili
ako stoji, Autostop uključite na
sljedeći način:
■ Pritisnite papučicu spojke
■ Stavite ručicu u prazan hod
(neutralni položaj)
■ Otpustite papučicu spojke
163
Motor će se isključiti dok kontakt
ostaje uključen.
Funkcija Autostop označena je
kazaljkom u položaj AUTOSTOP na
tahometru.
Dok je uključena funkcija Autostop,
zadržana je ista razina radnih
karakteristika grijanja i kočnica.
Oprez
Pomoć pri upravljanju može biti
smanjena uz funkciju "autostop".
164
Vožnja i rukovanje
Uvjeti za funkciju Autostop
Sustav stop-start provjerava jesu li
zadovoljeni svi sljedeći uvjeti.
■ sustav stop-start nije ručno
isključen
■ poklopac motornog prostora u
potpunosti je zatvoren
■ vrata vozača su zatvorena ili je
sigurnosni pojas vozača zavezan
■ akumulator je dovoljno napunjen i u
dobrom je stanju
■ motor je zagrijan
■ temperatura rashladne tekućine
motora nije previsoka
■ temperatura ispuha motora nije
previsoka, npr. nakon vožnje pod
velikim opterećenjem motora
■ temperatura okolina viša je od
-5° C
■ sustav kontrole klima dozvoljava
funkciju Autostop
■ podtlak u kočnicama je dovoljan
■ funkcija samočišćenja filtra krutih
čestica nije uključena
■ vozilo je voženo najmanje brzinom
hodanja od posljednjeg
automatskog zaustavljanja
U protivnom će funkcija Autostop biti
onemogućena.
Određene postavke klima uređaja s
automatskim upravljanjem mogu
spriječiti rad funkcije Autostop. Više
informacija potražite u poglavlju
automatskog klima uređaja 3 154.
Funkcija Autostop može biti
onemogućena neposredno nakon
vožnje autocestom.
Uhodavanje novog vozila 3 161.
Zaštita od pražnjenja akumulatora
Za osiguravanje pouzdanog
ponovnog pokretanja motora, sustav
stop-start ima ugrađene neke funkcije
za zaštitu akumulatora od pražnjenja.
Mjere uštede energije
Dok je uključena funkcija Autostop,
nekoliko električnih značajki poput
dodatnog električnog grijača ili
grijanja stražnjeg stakla
onemogućene su ili prebačene u
način rada za uštedu energije. Brzina
ventilatora klima uređaja može je
smanjiti za uštedu energije.
Vozač ponovno pokreće motor
Pritisnite papučicu spojke za ponovno
pokretanje motora.
Pokretanje motora označava kazaljka
u položaju broja okretaja slobodnog
hoda na tahometru.
Ako pomaknete ručicu mjenjača iz
neutralnog položaja (praznog hoda)
prije nego što pritisnete spojku, upalit
će se kontrolno svjetlo - ili će se
prikazati simbol na zaslonu
informacijskog centra vozača.
Kontrolno svjetlo - 3 111.
Sustav stop-start ponovno
pokreće motor
Ručica mjenjača mora biti u
neutralnom položaju (praznom hodu)
kako bi se omogućilo automatsko
ponovno pokretanje.
Vožnja i rukovanje
Ako se pojavi jedan od sljedećih
uvjeta dok je uključena funkcija
Autostop, sustav stop-start
automatski će ponovno pokrenuti
motor.
■ sustav stop-start ručno je isključen
■ poklopac motornog prostora je
otvoren
■ sigurnosni pojas vozača nije
zakopčan i vrata vozača su
otvorena
■ temperatura motora je preniska
■ razina napunjenosti akumulatora je
ispod propisane razine
■ podtlak u kočnicama nije dovoljan
■ vozilo je voženo najmanje brzinom
hodanja
■ automatski klima uređaj traži
pokretanje motora
■ klimatizacija je ručno uključena
Ako poklopac motornog prostora nije
u potpunosti zatvoren, prikazat će se
poruka upozorenja na informacijskom
centru vozača.
U slučaju priključivanja električne
dodatne opreme na utičnicu
napajanja, poput prijenosnog CD
playera, moguće je primijetiti kraći
pad napona tijekom ponovnog
pokretanja.
Parkiranje
■ Ne parkirajte vozilo na lako
zapaljivoj površini. Visoke
temperature ispušnog sustava
mogu zapaliti površinu.
■ Uvijek zategnite parkirnu kočnicu.
Ručnu parkirnu kočnicu zategnite
bez pritiskanja osigurača. Na
uzbrdici ili nizbrdici zategnite
najjače što možete. Istovremeno
pritisnite nožnu kočnicu kako biste
smanjili radnu silu.
Zategnite električnu parkirnu
kočnicu povlačenjem prekidača m
i držite tako otprilike jednu
sekundu.
■ Isključite motor i kontakt. Okrenite
kolo upravljača dok se ne zaključa.
■ Ako je vozilo na ravnoj površini ili na
uzbrdici, odaberite prvi stupanj
165
prijenosa ili postavite polugu
mjenjača u P prije isključivanja
kontakta. Na uzbrdici, zakrenite
prednje kotače od rubnjaka.
Ako je vozilo na nizbrdici, odaberite
stupanj prijenosa za vožnju unatrag
ili postavite polugu mjenjača u P
prije isključivanja kontakta. Prednje
kotače zakrenite prema rubnjaku.
■ Zaključajte vozilo i aktivirajte
protuprovalni alarmni sustav.
Napomena
U slučaju nezgode a napuhavanjem
zračnog jastuka motor se
automatski isključuje, ako se vozilo
zaustavi unutar izvjesnog vremena.
166
Vožnja i rukovanje
Ispuh motora
9 Opasnost
Ispušni plinovi motora sadrže
otrovni ugljični monoksid koji je
bez boje i mirisa i može biti opasan
po život ako se udiše.
Ako ispušni plinovi ulaze u
unutrašnjost vozila, otvorite
prozore. Za uklanjanje uzroka
greške kontaktirajte radionicu.
Izbjegavajte vožnju s otvorenim
prtljažnikom, u suprotnom ispušni
plinovi mogu ući u vozilo.
Filtar krutih čestica
Sustav filtera diesel čestica filtrira
štetne čestice čađe iz ispušnih
plinova. Sustav sadrži funkciju
samočišćenja koja se uključuje
automatski tijekom vožnje bez ikakve
obavijesti. Filter se čisti periodično
izgaranjem čestica čađe na visokoj
temperaturi. Ovaj proces se vrši
automatski u određenim uvjetima
vožnje i može potrajati do 25 minuta.
Tipično je potrebno između
7 i 12 minuta. Funkcija Autostop nije
dostupna i potrošnja goriva tijekom
tog perioda može biti veća. Normalno
je da se tijekom ovog procesa pojave
miris i dim.
full continue driving (Filter diesel
čestica je pun, nastavite vožnju) ili
kod upozorenja 55.
% svijetli kada je filter diesel čestica
pun. Pokrenite proces čišćenja što je
prije moguće.
% treperi kada filter diesel čestica
postigne maksimalnu razinu
napunjenosti. Odmah pokrenite
proces čišćenja da biste izbjegli
oštećenje motora.
Proces čišćenja
U određenim uvjetima vožnje, npr.
kratka putovanja, sustav se ne može
očistiti automatski.
Ako je potrebno čišćenje filtra i ako
prethodni uvjeti vožnje nisu omogućili
automatsko čišćenje, to će biti
pokazano kontrolnom lampicom %.
Istovremeno se na zaslonu
informacijskog centra vozača
prikazuju poruka Diesel partic. filter is
Za aktiviranje procesa čišćenja,
nastavite vožnju, održavajući brzinu
vrtnje motora iznad 2000 okretaja u
minuti. Ako je potrebno odaberite niži
stupanj prijenosa. Tada započinje
čišćenje filtera diesel čestica.
Ako dodatno svijetli g, čišćenje nije
moguće, zatražite pomoć radionice.
Oprez
Ako je proces čišćenja
prekinut,postoji velika opasnost
od uzrokovanja teškog oštećenja
motora.
Vožnja i rukovanje
Čišćenje se vrši brže pri višim
brzinama vrtnje motora i
opterećenjima.
Kontrolno svjetlo % se isključuje čim
je proces samočišćenja završen.
Katalizator
Katalizator smanjuje količinu štetnih
sastojaka u ispušnim plinovima.
U slučaju nužde, vožnja se može
kratko nastaviti, održavajući brzinu
vozili i brzinu vrtnje motora niskom.
167
Automatski mjenjač
Automatski mjenjač dozvoljava
automatsku promjenu stupnjeva
prijenosa (automatski način) ili ručnu
promjenu stupnjeva prijenosa (ručni
način).
Zaslon mjenjača
Oprez
Kvalitete goriva osim onih
navedenih na stranicama 3 209,
3 288 mogu oštetiti katalizator ili
elektroničke komponente.
Neizgoreni benzin će pregrijati i
oštetiti katalizator. Stoga
izbjegavajte prekomjerno
korištenje pokretača, potpuno
pražnjenje spremnika i pokretanje
motora guranjem ili vučom.
U slučaju problema s paljenjem,
nejednolikog rada motora, gubitka
performansi motora ili drugih
neuobičajenih problema, zatražite
pomoć radionice što je prije moguće.
Aktivni stupanj prijenosa ili način rada
prikazan je na zaslonu mjenjača.
168
Vožnja i rukovanje
Poluga mjenjača
Ne ubrzavajte za vrijeme odabira
stupnja prijenosa. Nikada ne pritišćite
papučicu gasa i papučicu kočnice
istovremeno.
Kad je odabran stupanj prijenosa,
vozilo počinje lagano klizati kad se
kočnica otpusti.
Kočenje motorom
P = položaj parkiranja, kotači su
blokirani, odaberite samo kada
vozilo miruje sa zategnutom
parkirnom kočnicom
R = stupanj za vožnju unatrag,
odaberite samo kad vozilo
miruje
N = prazni hod
D = automatski način rada sa svim
stupnjevima prijenosa
Poluga mjenjača je blokirana u P i
može se pomaknuti samo kad je
kontakt uključen i nožna kočnica
pritisnuta.
Bez pritisnute papučice nožne
kočnice, kontrolna lampica j svijetli.
Ako ručica mjenjača nije u P kada je
kontakt isključen, kontrolne lampice
j i P trepere.
Za uključivanje P ili R, pritisnite
osigurač.
Motor se može pokrenuti samo s
polugom u položaju P ili N. Kada je
odabran položaj N, pritisnite nožnu
kočnicu ili zategnite parkirnu kočnicu
prije pokretanja.
Za uporabu efekta kočenja motorom,
pravovremeno odaberite niži stupanj
prijenosa pri vožnji na nizbrdici, vidi
ručni način rada.
Ljuljanje vozila
Ljuljanje vozila je dozvoljeno samo
ako je vozilo zaglavilo u pijesku, blatu
ili snijegu. Pomičite polugu mjenjača
između D i R. Ne tjerajte motor u
visoki broj okretaja i izbjegavajte
naglo ubrzavanje.
Parkiranje
Zategnite parkirnu kočnicu i odaberite
P.
Ključ za pokretanje možete izvući
samo kada se poluga mjenjača nalazi
u položaju P.
Vožnja i rukovanje
Ručni način rada
stupnja prijenosa. To može
prouzročiti prikaz poruke na
info zaslonu vozača.
U ručnom načinu rada, pri visokom
broju okretaja motora se ne vrši
automatski odabir višeg stupnja
prijenosa.
Elektronički programi
vožnje
Pomaknite polugu mjenjača iz
položaja D ulijevo i zatim naprijed ili
natrag.
< = Uključivanje višeg stupnja
prijenosa.
] = Uključivanje nižeg stupnja
prijenosa.
Ako je odabran viši stupanj prijenosa
kad je brzina vozila preniska, ili niži
stupanj prijenosa kad je brzina vozila
previsoka, ne vrši se promjena
■ Nakon hladnog pokretanja,
program radne temperature
povećava brzinu vrtnje motora za
brzo postizanje tražene
temperature u katalizatoru.
■ Funkcija automatskog odabira
praznog hoda automatski odabire
prazni hod kad vozilo miruje s
odabranim stupanjem prijenosa za
vožnju naprijed i pritisnutom
papučicom kočnice.
■ Kad je odabran SPORT program,
vozilo odabire stupnjeve prijenosa
pri višim brojevima okretaja (osim
ako je uključen tempomat).
SPORT način rada 3 176.
169
■ Specijalni programi automatski
prilagođavaju točke promjene
stupnja prijenosa kada vozite na
uzbrdicama ili na nizbrdicama.
■ Prilikom pokretanja po snijegu ili
ledu, ili na nekim drugim skliskim
površinama, elektronička kontrola
mjenjača automatski odabire viši
stupanj prijenosa.
Kickdown
Ako je papučica gasa pritisnuta do
kraja u automatskom načinu rada,
mjenjač odabire niži stupanj prijenosa
ovisno o brzini vrtnje motora.
Greška
U slučaju greške, svijetli g. Osim
toga, na zaslonu informacijskog
centra vozača prikazat će se kodni
broj ili poruka vozila. Poruke vozila
3 124.
Mjenjač više ne mijenja stupnjeve
prijenosa automatski. Nastavak
putovanja je moguć s ručnom
promjenom stupnjeva prijenosa.
170
Vožnja i rukovanje
Dostupan je samo najviši stupanj
prijenosa. Ovisno o grešci, u ručnom
načinu rada može biti dostupan i
2. stupanj prijenosa. Odaberite samo
kada vozilo miruje.
Za uklanjanje uzroka greške
kontaktirajte radionicu.
3. Umetnite odvijač u otvor što je
više moguće i pomaknite polugu
mjenjača iz položaja P ili N. Ako
se ponovno odabere P ili N,
poluga mjenjača će ponovno biti
blokirana u položaju. Za
uklanjanje uzroka prekida
napajanja kontaktirajte radionicu.
4. Ugradite oblogu poluge mjenjača
na središnjoj konzoli i učvrstite je.
Prekid napajanja
električnom energijom
U slučaju prekida napajanja
električnom energijom, poluga
mjenjača se ne može pomaknuti iz
položaja P. Ključ paljenja se ne može
izvaditi iz prekidača paljenja.
Ako je akumulator ispražnjen,
pokrenite motor kablovima za
pokretanje 3 273.
Ako akumulator nije uzrok greške,
oslobodite polugu mjenjača:
1. Zategnite parkirnu kočnicu.
2. Oslobodite prednju stranu obloge
poluge mjenjača na središnjoj
konzoli, preklopite je gore i
zakrenite je ulijevo.
Vožnja i rukovanje
Ručni mjenjač
Kada radi, pritisnite papučicu spojke
do kraja. Ne koristite papučicu kao
oslonac za nogu.
Oprez
Ne preporuča se vožnja s rukom
naslonjenom na polugu mjenjača.
Za odabir stupnja za vožnju unatrag,
kad vozilo miruje pričekajte
3 sekunde nakon pritiskanja papučice
spojke i zatim pritisnite osigurač na
poluzi mjenjača i odaberite stupanj
prijenosa.
Ako se stupanj prijenosa ne uključi,
pomaknite polugu u položaj praznog
hoda, otpustite i ponovno pritisnite
papučicu spojke; zatim ponovite
odabir stupnja prijenosa.
Ne dopustite da spojka nepotrebno
proklizava.
171
Kočnice
Sustav kočenja sastoji se od dva
neovisna kočna kruga.
Ako jedan sustav zakaže, može se
još uvijek kočiti pomoću drugoga.
Ipak, efekt kočenja se postiže samo
kada snažno pritisnete papučicu
kočnice. Za to je potrebna značajno
veća sila. Zaustavni put se produljuje.
Prije nastavka putovanja zatražite
pomoć radionice.
Kada motor ne radi prestat će
djelovanje servo uređaja kočnice
nakon što ste jednom ili dvaput
pritisnuli papučicu kočnice. Time se
neće smanjiti učinak kočenja, ali bit
će potreban jači pritisak na papučicu.
Na to posebno obratite pažnju kod
vuče vozila.
Kontrolno svjetlo & 3 111.
Sustav protiv blokiranja
kotača
Sustav protiv blokiranja kotača (ABS)
sprječava blokiranje kotača.
172
Vožnja i rukovanje
Čim kotač pokazuje tendenciju
blokiranja, ABS počinje regulirati tlak
kočenja. Vozilom se može upravljati,
čak i kod jakog kočenja.
Da je ABS uključen zamijetit ćete kroz
pulsiranje papučice kočnice i zvuku
samog procesa regulacije.
Kako biste postigli optimalno kočenje,
snažno pritisnite papučicu kočnice
unatoč tome što ona pulsira. Ne
smanjujte pritisak na papučici.
Nakon kretanja sustav provodi
samoispitivanje koje se može čuti.
Kontrolno svjetlo u 3 112.
ABS-a više nisu dostupne.
Tijekom jakog kočenja, vozilom se
više ne može upravljati i može doći
do zanošenja vozila.
Za uklanjanje uzroka greške
kontaktirajte radionicu.
Parkirna kočnica
Ručna parkirna kočnica
Za otpuštanje parkirne kočnice,
lagano povucite polugu prema gore,
pritisnite osigurač i spustite je do
kraja.
Za smanjenje radnih sila na parkirnoj
kočnici, istovremeno pritisnite
papučicu nožne kočnice.
Kontrolno svjetlo & 3 111.
Električna parkirna kočnica
Prilagodljivo svjetlo kočenja
Tijekom potpunog kočenja, sva tri
svjetla kočenja trepere tijekom
trajanja ABS kontrole.
Greška
9 Upozorenje
U slučaju greške u radu ABS-a
kotači se pri naročito jakom
kočenju mogu blokirati. Prednosti
Parkirnu kočnicu uvijek zategnite bez
pritiskanja osigurača, i zategnite je
što je jače moguće na nizbrdici ili
uzbrdici.
Primjena kada vozilo miruje
Povucite prekidač m i držite tako
otprilike jednu sekundu i električna
parkirna kočnica odmah će se
uključiti odgovarajućom snagom. Za
Vožnja i rukovanje
maksimalnu silu, npr. pri parkiranju s
prikolicom ili na nagibima, dvaput
povucite prekidač m.
Električna parkirna kočnica je
uključena kada se upali kontrolno
svjetlo m 3 112.
Električna parkirna kočnica može biti
uvijek aktivirana, čak i ako je kontakt
isključen.
Ne koristite sustav električne parkirne
kočnice prečesto kada motor ne radi
jer će to isprazniti akumulator.
Prije napuštanja vozila, provjerite
status električne parkirne kočnice.
Kontrolno svjetlo m 3 112.
Otpuštanje
Uključite kontakt. Držite papučicu
kočnice pritisnutu i zatim pritisnite
prekidač m.
Funkcija kretanja
Pritiskanje papučice spojke (ručni
mjenjač) ili odabir područja vožnje
(automatski mjenjač) i zatim
pritiskanje papučice gasa automatski
oslobađa električnu parkirnu kočnicu.
To nije moguće kada je istovremeno
povučen prekidač.
Ova funkcija također pomaže pri
kretanju na nagibima.
Agresivno kretanje može skratiti vijek
trajanja potrošnih dijelova.
Dinamičko kočenje kada se vozilo
giba
Kada se vozilo giba i prekidač m se
drži pritisnut, sustav električne
parkirne kočnice će usporiti vozilo, ali
se neće primijeniti statički.
Čim se prekidač m otpusti, dinamička
kočnica će se isključiti.
Greška
Na neispravnost električne parkirne
kočnice ukazuju kontrolno svjetlo j i
kodni broj ili poruka vozila koji se
prikazuju na zaslonu informacijskog
centra vozača. Poruke vozila 3 124.
Zategnite električnu parkirnu kočnicu:
povucite i držite prekidač m dulje od
5 sekundi. Ako kontrolno svjetlo m
svijetli, električna parkirna kočnica je
zategnuta.
173
Otpustite električnu parkirnu kočnicu:
pritisnite i držite prekidač m dulje od
2 sekunde. Ako se kontrolno svjetlo
m ugasi, električna parkirna kočnica
je otpuštena.
Kontrolno svjetlo m treperi: električna
parkirna kočnica nije u potpunosti
zategnuta ili otpuštena. Kada stalno
treperi, otpustite električnu parkirnu
kočnicu i pokušajte je ponovno
zategnuti.
Pomoć pri kočenju
Ako se papučica kočnice pritisne brzo
i snažno, automatski se primjenjuje
maksimalna sila kočenja (potpuno
kočenje).
Održavajte stalan pritisak na
papučicu kočnice dok god je potrebno
potpuno kočenje. Maksimalna sila
kočenja se automatski smanjuje kad
se papučica kočnice otpusti.
174
Vožnja i rukovanje
Pomoć pri kretanju na
uzbrdici
Sustav pomaže spriječiti nenamjerno
gibanje prilikom kretanja na
uzbrdicama.
Prilikom otpuštanja nožne kočnice
nakon zaustavljanja na nagibu,
kočnice ostaju uključene još dodatne
dvije sekunde. Kočnice se automatski
otpuštaju, čim vozilo počne ubrzavati.
Pomoć pri kretanju na uzbrdici nije
aktivna dok je uključena funkcija
Autostop.
Sustavi kontrole vožnje
Sustav kontrole
proklizavanja
Sustav kontrole proklizavanja (TC)
sastavni je dio elektroničkog sustava
za nadzor stabilnosti vozila (ESC)
3 175.
TC poboljšava voznu stabilnost kada
je potrebno, neovisno o vrsti površine
ceste ili držanju gume, sprječavanjem
proklizavanja pogonskih kotača.
Čim pogonski kotači počnu
proklizavati, izlazna snaga motora se
smanjuje i kotač koji najviše
proklizava se pojedinačno koči. To
značajno poboljšava voznu stabilnost
vozila na skliskim površinama ceste.
TC se uključuje odmah nakon svakog
pokretanja motora, čim se ugasi
kontrolno svjetlo b.
Dok je TC uključen, b treperi.
9 Upozorenje
Neka vas ova posebna sigurnosna
karakteristika ne dovede u napast
rizične vožnje.
Prilagodite brzinu uvjetima na
cesti.
Kontrolno svjetlo b 3 113.
Deaktiviranje
TC se može isključiti kada je potrebno
proklizavanje pogonskih kotača:
Vožnja i rukovanje
nakratko pritisnite gumb b kako biste
isključili TC i upalit će se k.
Isključenje je prikazano u obliku
poruke statusa u informacijskom
centru vozača.
TC se opet aktivira ponovnim
pritiskom prekidača b.
TC se također ponovno aktivira pri
sljedećem uključivanju kontakta.
Elektronička kontrola
stabilnosti
Elektronička kontrola stabilnosti
(ESC) poboljšava voznu stabilnost
kada je potrebno, neovisno o vrsti
površine ceste ili držanju gume.
Također sprječava proklizavanje
kotača. ESC djeluje u kombinaciji sa
sustavom kontrole proklizavanja (TC)
3 174.
Čim vozilo počne skretati
(podupravljanje/preupravaljanje),
snaga motora se smanjuje i kotači se
koče pojedinačno. To značajno
poboljšava voznu stabilnost vozila na
skliskim površinama ceste.
ESC se uključuje odmah nakon
svakog pokretanja motora, čim se
ugasi kontrolno svjetlo b.
Dok je ESC uključen, b treperi.
9 Upozorenje
Neka vas ova posebna sigurnosna
karakteristika ne dovede u napast
rizične vožnje.
Prilagodite brzinu uvjetima na
cesti.
Kontrolno svjetlo b 3 113.
Deaktiviranje
175
Za više sportsku vožnju, ESC i TC
mogu se isključiti odvojeno:
■ nakratko pritisnite gumb b:
isključuje se samo sustav kontrole
proklizavanja, a ESC ostaje
uključen, pali se k
■ držite gumb b pritisnutim
minimalno 5 sekundi: TC i ESC se
isključuju, pale se k i n.
Osim toga, odabrani način rada
prikazuje se u obliku poruke statusa u
informacijskom centru vozača.
Ako vozilo dođe u situaciju dosezanja
granične vrijednosti s isključenim
ESP-om, sustav ponovno uključuje
ESP sve dok traje prisutnost granične
vrijednosti, ako se papučica kočnice
jednom pritisne.
ESC se opet aktivira ponovnim
pritiskom prekidača b. Ako je TC
sustav prethodno onemogućen,
ponovno se aktivira i TC i ESC.
ESC se također ponovno aktivira pri
sljedećem uključivanju kontakta.
176
Vožnja i rukovanje
Isključivanje, verzija OPC
Za vrlo zahtjevnu vožnju s vrlo
visokim performansama ESC i TC
mogu se isključiti odvojeno. Možete
izabrati jedan od sljedećih načina:
■ nakratko pritisnite gumb b:
isključuje se samo sustav kontrole
proklizavanja, a ESC ostaje
uključen, pali se k
■ dvaput nakratko pritisnite gumb b
u roku 2 sekunde: TC se isključuje,
a ESC je djelatan bez smanjenja
snage motora, pale se k i n
■ držite gumb b pritisnutim
minimalno 5 sekundi: TC i ESC se
isključuju u potpunosti, pale se k i
n.
Osim toga, odabrani način rada
prikazuje se u obliku poruke statusa u
informacijskom centru vozača.
Na verziji OPC, TC i ESC ostaju
isključeni čak i ako vozilo dosegne
graničnu vrijednost i vozne
karakteristike postanu nestabilne.
ESC se opet aktivira ponovnim
pritiskom prekidača b. Ako je TC
sustav prethodno onemogućen,
ponovno se aktivira i TC i ESC.
ESC se također ponovno aktivira pri
sljedećem uključivanju kontakta.
Interaktivni sustav vožnje
Flex Ride
Flex Ride sustav vožnje omogućava
vozaču da odabere između tri načina
vožnje:
■ SPORT način: pritisnite prekidač
SPORT, LED svijetli.
■ TOUR način: pritisnite prekidač
TOUR, LED svijetli.
■ NORMAL način rada: oba
prekidača SPORT i TOUR nisu
pritisnuta, LED ne svijetli.
Deaktiviranje SPORT načina i TOUR
načina još jednim pritiskom
odgovarajućeg prekidača.
U svakom načinu vožnje Flex Ride
umrežava sljedeće elektroničke
sustave:
■ Kontinuirana kontrola prigušenja.
■ Kontrola papučice gasa.
■ Kontrola upravljača.
■ Elektronička kontrola stabilnosti
(ESC).
Vožnja i rukovanje
■ Sustav protiv blokiranja kotača
(ABS) s kontrolom kočenja u
zavojima (CBC).
■ Automatski mjenjač.
SPORT program
Postavke sustava su prilagođene
sportskijem stilu vožnje:
■ Prigušenje amortizera reagira
tvrđe, kako bi se omogućio bolji
kontakt s površinom ceste.
■ Motor brže reagira na papučicu
gasa.
■ Smanjena podrška upravljanju.
■ Točke promjene stupnja prijenosa
automatskog mjenjača se
događaju kasnije.
■ S aktiviranim SPORT načinom,
osvjetljenje glavnih instrumenata
se mijenja iz bijelog u crveno.
TOUR način
Postavke sustava su prilagođene
udobnijem stilu vožnje:
■ Prigušenje amortizera reagira
mekše.
■ Papučica gasa reagira sa
standardnim postavkama.
■ Podrška upravljanju je u
standardnom načinu.
■ Točke promjene stupnja prijenosa
kod automatskog mjenjača se vrše
na komforan način.
■ Osvjetljenje glavnih instrumenata
je bijelo.
Način rada NORMAL
Sve postavke sustava su prilagođene
standardnim vrijednostima.
Kontrola načina vožnje
177
Prilikom svakog ručnog odabira
načina vožnje SPORT, TOUR ili
NORMAL, kontrola načina vožnje
(DMC) otkriva i neprekidno analizira
stvarne vozna karakteristike, odazive
vozača i stanje aktivne dinamike
vozila. Ako je potrebno, kontrolna
jedinica DMC-a automatski mijenja
postavke unutar odabranog načina
vožnje ili kada prepozna veće
promjene, način vožnje se mijenja za
duljinu promjene.
Ako se, na primjer, odabere
NORMAL način, a DMC detektira
sportski stil vožnje, DMC mijenja
nekoliko postavki normalnog načina u
sportske postavke. DMC prebacuje
na SPORT u slučaju vrlo sportske
vožnje.
Ako se, na primjer, odabere TOUR
način dok vozite i tijekom vožnje
zavojitoj cesti je potrebno snažno
kočenje, DMC će detektirati
dinamičko stanje vozila i promijeniti
postavke za ovjes na SPORT način
radi povećanja stabilnosti vozila.
178
Vožnja i rukovanje
Kada se vozne karakteristike
dinamičkog stanja vozila vrate u
ranije stanje, DMC će promijeniti
postavke na predodabrani način
vožnje.
Personalizirane postavke u
sportskom načinu
Vozač može odabrati funkcije
SPORT načina kada se pritisne
SPORT prekidač. Ove postavke se
mogu promijeniti u izborniku Settings
(Postavke) na info zaslonu.
Personalizacija vozila 3 131.
Flex Ride - izvedba OPC
Izvedba OPC sustava Flex Ride radi
na isti način kao i standardni sustav
Flex Ride, dok razliku čine sportske
karakteristike načina rada.
OPC Flex Ride sustav vožnje
omogućava vozaču da odabere
između tri načina vožnje:
■ OPC način: pritisnite prekidač
OPC, LED svijetli.
■ SPORT način: pritisnite prekidač
SPORT, LED svijetli.
■ NORMAL način rada: tipke
SPORT i OPC nisu pritisnute, niti
jedna LED dioda ne svijetli.
Deaktiviranje SPORT načina i OPC
načina još jednim pritiskom
odgovarajućeg prekidača.
U svakom načinu vožnje
OPC Flex Ride umrežava sljedeće
elektroničke sustave:
■ Kontinuirana kontrola prigušenja.
■ Kontrola papučice gasa.
■ Kontrola upravljača.
■ Elektronička kontrola stabilnosti
(ESC).
■ Sustav protiv blokiranja kotača
(ABS) s kontrolom kočenja u
zavojima (CBC).
Način rada NORMAL
U načinu rada NORMAL, kada nisu
pritisnute tipke SPORT niti OPC, sve
postavke sustava prilagođavaju se
standardnim vrijednostima.
SPORT program
Postavke sustava su prilagođene
sportskom stilu vožnje.
Način rada OPC
Dinamičke karakteristike vožnje
prilagođene su postavkama visokih
performansi.
Vožnja i rukovanje
U ovom načinu rada, osvjetljenje
glavnih instrumenata mijenja se u
crveno.
Personalizirane postavke u načinu
rada OPC
Vozač može odabrati funkcije OPC
načina kada se pritisne OPC
prekidač. Ove postavke se mogu
promijeniti u izborniku Settings
(Postavke) na info zaslonu.
Personalizacija vozila 3 131.
Sustavi za pomoć
vozaču
9 Upozorenje
179
Zbog sigurnosnih razloga, tempomat
se ne može uključiti dok se jednom ne
pritisne papučica kočnice. Nije
moguće aktiviranje u prvom stupnju
prijenosa.
Sustavi pomoži za vozača
zamišljeni su kao pomoć za
vozača i ne zamjenjuju njegovu
pažnju.
Vozač prihvaća potpunu
odgovornost za vrijeme
upravljanja vozilom.
Pri korištenju sustava za pomoć
vozaču obavezno budite svjesni
trenutne situacije u prometu.
Tempomat
Tempomat može pohraniti i održavati
brzine od približno 30 do 200 km/h.
Prilikom vožnje na uzbrdici ili nizbrdici
može doći do odstupanja od
pohranjenih brzina.
Ne koristite tempomat ako nije
preporučljivo održavanje konstante
brzine.
S automatskim mjenjačem, aktivirajte
tempomat samo u automatskom
načinu rada.
Kontrolno svjetlo m 3 116.
180
Vožnja i rukovanje
Uključivanje
Pritisnite tipku m - pali se bijelo
kontrolno svjetlo m na sklopu
instrumenata.
Aktiviranje
Ubrzajte na željenu brzinu i okrenite
kotačić na SET/-, aktualna brzina se
pohranjuje i održava. Pali se zeleno
kontrolno svjetlo m na sklopu
instrumenata. Papučica gasa se
može pustiti.
Brzina vozila se može povećati
pritiskom na papučicu gasa. Nakon
otpuštanja papučice gasa, ponovno
će se podesiti prethodno memorirana
brzina.
Tempomat ostaje aktiviran prilikom
promjene stupnja prijenosa.
Povećavanje brzine
S aktivnim tempomatom, držite
kotačić zakrenut na RES/+ ili ga
nekoliko puta kratko zakrenite
na RES/+: brzina se povećava
kontinuirano ili postepeno u malim
koracima.
Alternativno ubrzajte na željenu
brzinu i pohranite je zakretanjem
na SET/-.
Smanjite brzinu
S aktivnim tempomatom, držite
kotačić zakrenut na SET/- ili ga
nekoliko puta kratko zakrenite na
SET/-: brzina se smanjuje
kontinuirano ili postepeno u malim
koracima.
Deaktiviranje
Pritisnite tipku y - pali se bijelo
kontrolno svjetlo m na sklopu
instrumenata. Tempomat je isključen.
Posljednja korištena postavljena
brzina spremljena je u memoriju za
nastavak putovanja.
Automatsko isključivanje:
■ brzina vozila ispod približno
30 km/h,
■ brzina vozila iznad približno
200 km/h,
■ papučica kočnice je pritisnuta,
■ papučica spojke je pritisnuta
nekoliko sekundi,
■ ručica mjenjača u N,
■ broj okretaja motora u vrlo niskom
rasponu,
■ radi sustav kontrole proklizavanja ili
elektroničke kontrole stabilnosti.
Vratite se na pohranjenu brzinu
Zakrenite kotačić na RES/+ pri brzini
iznad 30 km/h. Bit će postignuta
pohranjena brzina.
Isključivanje
Pritisnite tipku m - gasi se kontrolno
svjetlo m na sklopu instrumenata.
Pohranjena brzina je izbrisana.
Pritiskom na tipku L aktivirat ćete
ograničavač brzine, a isključivanjem
kontakta isključit ćete i tempomat te
izbrisati sve spremljene brzine.
Ograničavač brzine
Graničnik brzine sprječava da vozilo
prekorači maksimalnu postavljenu
brzinu.
Maksimalna brzina može biti
postavljena kao brzina iznad
25 km/h.
Vožnja i rukovanje
Vozač može ubrzati samo do
postavljene brzine. Prilikom vožnje
nizbrdo može doći do odstupanja od
ograničenja brzine.
Postavljeno ograničenje brzine
prikazano je na gornjoj crti
informacijskog centra vozača kada je
sustav aktivan.
Aktiviranje
Pritisnite prekidač L. Ako su
tempomat ili prilagodljivi tempomat
bili ranije uključeni, isključuju se kada
se aktivira ograničavač brzine i gasi
se kontrolno svjetlo m.
Postavite ograničenje brzine
Kada je ograničavač brzine aktivan,
okrenite i držite prekidač u položaju
RES/+ ili ga uzastopno nakratko
okrećite u RES/+ dok se u
informacijskom centru vozača ne
prikaže željena maksimalna brzina.
Ili ubrzajte na željenu brzinu i
nakratko okrenite prekidač na SET/-:
aktualna brzina se sprema kao
maksimalna brzina. Ograničenje
brzine prikazuje se na zaslonu
informacijskog centra vozača.
181
Promjena ograničenja brzine
Dok je ograničavač brzine aktivan,
okrenite prekidač u RES/+ za
povećavanje ili u SET/- za
smanjivanje željene maksimalne
brzine.
Prekoračenje ograničenja
brzine
U slučaju nužde moguće je
prekoračiti ograničenje brzine
snažnim pritiskanjem papučice gasa
iza točke otpora.
Ograničena brzina treperit će u
informacijskom centru vozača i
tijekom tog razdoblja oglašavat će se
zvono.
Pustite papučicu gasa i funkcija
graničnika brzine se ponovno aktivira
jednom kada se dostigne brzina niža
od ograničenja brzine.
Deaktiviranje
Pritisnite tipku y: ograničavač brzine
se deaktivira i vozilo se kreće bez
ograničenja brzine.
182
Vožnja i rukovanje
Ograničena brzina je pohranjena i
odgovarajuća poruka se pojavljuje na
informacijskom centru vozača.
Nastavak ograničenja brzine
Okrenite prekidač u položaj RES/+.
Bit će postignuta pohranjena
ograničena brzina.
Isključivanje
Pritisnite tipku L, svjetlo ograničenja
brzine u informacijskom centru
vozača se gasi. Pohranjena brzina je
izbrisana.
Ako pritisnete tipku m za aktiviranje
tempomata ili prilagodljivog
tempomata, ili ako isključite kontakt,
ograničavač brzine se također
deaktivira i spremljena brzina se
briše.
Prilagodljivi tempomat
Prilagodljivi tempomat je poboljšani
standardni tempomat s dodatnom
funkcijom za održavanje određene
udaljenosti od vozila ispred sustava.
Prilagodljivi tempomat automatski
usporava vozilo kada se približava
sporijem vozilu. Tada prilagođava
brzinu vozila prema vozilu koje slijedi
prema odabranoj udaljenosti. Brzina
vozila se povećava ili smanjuje prema
kretanju vozila koje prati, ali ne prelazi
postavljenu brzinu. Možda će se
primijeniti ograničeno kočenje uz
aktiviranje kočnih svjetala.
Prilagodljivi tempomat može spremiti
i održavati brzine iznad približno
50 km/h i automatski usporava prema
sporijem vozilu pred sobom do
minimalne brzine od 30 km/h.
Prilagodljivi tempomat koristi radarski
osjetnik za detekciju vozila pred
sobom. Ako ne detektira ni jedno
vozilo ispred sebe, prilagodljivi
tempomat ponaša se kao standardni
tempomat.
Iz sigurnosnih razloga sustav se
nakon uključivanja kontakta ne može
aktivirati prije nego što pritisnete
papučicu kočnice. Nije moguće
aktiviranje u prvom stupnju prijenosa.
Prilagodljivi tempomat se preporuča
uglavnom na dugim ravnim cestama
poput autocesta ili lokalnih cesta s
ujednačenim prometom. Ne koristite
sustav ako nije preporučljivo
održavanje konstante brzine.
Kontrolno svjetlo A 3 116, m 3 116.
9 Upozorenje
Prilikom vožnje uz pomoć
prilagodljivog tempomata uvijek je
potrebna vozačeva puna
pozornost. Vozač ima potpunu
kontrolu nad vozilom jer papučica
kočnice, papučica gasa i prekidači
za opoziv imaju prednost pred
prilagodljivim tempomatom.
Vožnja i rukovanje
183
Uključivanje
Pritisnite tipku C i uključite
prilagodljivi tempomat. Kontrolno
svjetlo m svijetli bijelo.
Aktiviranje postavljanjem brzine
Prilagodljivi tempomat može se
aktivirati pri brzini između 50 km/h i
180 km/h.
Ubrzajte na željenu brzinu i okrenite
kotačić na SET/-, aktualna brzina se
pohranjuje i održava. Kontrolno
svjetlo m svijetli zeleno.
Simbol prilagodljivog tempomata; na
gornjoj crti informacijskog centra
vozača prikazane su sljedeće
postavke udaljenosti i postavljene
brzine.
Papučica gasa se može otpustiti.
Prilagodljivi tempomat ostaje aktivan
tijekom izmjene brzina.
Ako želite u informacijskom centru
vozača prikazati stranicu
prilagodljivog tempomata, pritisnite
tipku MENU na polugi pokazivača
smjera i okretanjem prekidača
odaberite stranicu prilagodljivog
tempomata.
Poništavanje postavljene brzine
Uvijek možete voziti brže nego
postavljenom odabranom brzinom
ako pritisnete papučicu gasa. Kada
otpustite papučicu gasa, vozilo se
vraća na željenu udaljenost ako je
pred vama sporije vozilo. U
suprotnom se vraćate na spremljenu
brzinu.
184
Vožnja i rukovanje
Kada je sustav aktiviran, prilagodljivi
tempomat usporava ili koči ako
detektira vozilo pred sobom koje je
sporije ili bliže od željene udaljenosti
između vozila.
9 Upozorenje
Ako vozač ubrzava, kočenje
sustava se isključuje. Označava
se skočnim upozorenjem na
informacijskom centru za vozača.
Povećavanje brzine
Dok je prilagodljivi tempomat aktivan,
držite prekidač okrenut u položaj
RES/+: brzina se kontinuirano
povećava u velikim koracima; ili
uzastopno aktivirajte RES/+: brzina
se povećava u malim koracima.
Ako se uz aktivan prilagodljivi
tempomat vozilo kreće puno brže
nego željenom brzinom, na primjer
nakon pritiska na papučicu gasa, tada
trenutačnu brzinu možete spremiti i
održavati okretanjem prekidača u
položaj SET/-.
Smanjite brzinu
Razmak između vozila možete
postaviti na mali, srednji ili velik.
Vratite se na pohranjenu brzinu
Pritisnite tipku E - informacijski
centar vozača pokazuje trenutačne
postavke. Ponovno pritisnite tipku E
ako želite promijeniti udaljenost od
vozila koje slijedite. Postavke su
također prikazane na gornjoj crti
informacijskog centra vozača.
Dok je prilagodljivi tempomat aktivan,
držite prekidač okrenut u položaj
SET/-: brzina se kontinuirano
smanjuje u velikim koracima; ili
uzastopno aktivirajte SET/-: brzina se
smanjuje u malim koracima.
Ako se uz aktivan prilagodljivi
tempomat vozilo kreće puno sporije
nego željenom brzinom, na primjer
radi sporijeg vozila ispred vašeg, tada
trenutačnu brzinu možete spremiti i
održavati okretanjem prekidača u
položaj SET/-.
Ako je sustav uključen, ali nije
aktivan, okrenite prekidač u položaj
RES/+ pri brzini iznad 50 km/h za
priziv spremljene brzine.
Postavljanje udaljenosti od
vozila koje slijedite
Kada prilagodljivi tempomat detektira
vozilo ispred sebe koje se kreće
sporije, prilagodit će svoju brzinu i
održavati razmak između vozila koji je
odabrao vozač.
Vožnja i rukovanje
9 Upozorenje
Vozač ima punu odgovornost i
dužan je održavati udaljenost
između vozila na osnovi prometnih
i vremenskih uvjeta te vidljivosti.
Detektiranje vozila pred sobom
Na stranici prilagodljivog tempomata
odabrani razmak prikazan je pomoću
trake udaljenosti.
Sljedeće postavke udaljenosti
povezane su s postavkama
osjetljivosti upozorenje na sudar
sprijeda.
Primjer: Ako je odabrana postavka 3
(velik razmak), vozač ranije dobiva
upozorenje na mogući sudar, isto kao
i kada je prilagodljivi tempomat
neaktivan ili isključen.
Upaljeno zeleno svjetlo upozorenja
za vozilo koje je ispred A prikazuje
se na brzinomjeru kada vozilo
detektira neko vozilo u svojoj voznoj
putanji.
185
Ako se ovaj simbol ne prikazuje ili se
prikaže na kratko, prilagodljivi
tempomat neće odgovoriti na vozila
ispred vašeg.
Deaktiviranje
Vozač deaktivira prilagodljivi
tempomat kada je:
■ pritisnuta tipka y,
■ pritisnuta papučica kočnice,
■ papučica spojke pritisnuta dulje od
četiri sekunde,
■ poluga automatskog mjenjača u
položaju N.
Sustav se također automatski
deaktivira kada:
■ se brzina vozila spusti ispod
45 km/h ili poveća iznad 190 km/h,
■ sustav kontrole proklizavanja radi
dulje od 20 sekundi,
■ radi elektronička kontrola
stabilnosti,
■ nema prometa i kada nekoliko
minuta ništa nije detektirano na
cesti, (u tom slučaju nema
186
Vožnja i rukovanje
radarskog povratnog signala i
osjetnik može poslati poruku da je
blokiran),
■ se kočnice uključe zbog
neizbježnog sudara,
■ je radarski osjetnik blokiran ledom
ili vodenim filmom,
■ je otkriven kvar na radaru, motoru
ili kočnici.
Kad se prilagodljivi tempomat isključi
automatski, upali se bijelo kontrolno
svjetlo m i simbol upozorenja se
pojavi kao "pop-up" u informacijskom
centru vozača.
9 Upozorenje
Kada je prilagodljivi tempomat
deaktiviran, vozač mora preuzeti
kontrolu nad kočnicama i
motorom.
Isključivanje
Pritisnite tipku C i isključite
prilagodljivi tempomat. Kontrolno
svjetlo m se gasi. Pohranjena brzina
je izbrisana.
Kada isključite kontakt isključit ćete i
tempomat te izbrisati sve spremljene
brzine.
Vozači moraju paziti na sljedeće
■ Oprezno koristite prilagodljivi
tempomat na zavojitim, planinskim
cestama, jer sustav može izgubiti iz
dosega vozilo pred sobom te mu
treba vremena da ga ponovno
detektira.
Održava se pohranjena brzina.
■ Ne koristite ovaj sustav na skliskim
cestama jer može doći do promjena
u nalijeganju guma (okretanja
kotača u mjestu) i gubitka kontrole
nad vozilom.
■ Ne koristite prilagodljivi tempomat
po kiši, snijegu ili velikom blatu jer
bi vodeni film, prašina, led ili snijeg
mogli prekriti radarski osjetnik. Ti
uvjeti smanjuju ili posve
onemogućuju vidljivost. Ako je
osjetnik blokiran, očistite njegovu
zaštitu.
Ograničenja sustava
■ Automatska sila kočenja sustava
ne dopušta snažno kočenje i razina
kočenja može biti nedostatna za
izbjegavanje sudara.
■ Nakon nagle promjene voznog
traka sustav treba neko vrijeme da
otkrije sljedeće vozilo ispred sebe.
Ako je otkriveno novo vozilo, sustav
može ubrzati umjesto da koči.
Vožnja i rukovanje
■ Prilagodljivi tempomat ignorira
promet iz suprotnog smjera.
■ Prilagodljivi tempomat ne koči zbog
zaustavljenih vozila, pješaka ili
životinja.
Zavoji
Ako je u zavoju centrifugalna sila
prevelika, sustav malo usporava
vozilo. Razina kočenja nije
predviđena da spriječi izlijetanje u
krivini. Vozač je dužan smanjiti
odabranu brzinu prije ulaska u zavoj i
općenito prilagoditi brzinu vrsti ceste
i postojećim ograničenjima brzine.
187
traka. To je naročito važno ako vozite
brzo ili ako je vidljivost ograničena
vremenskim uvjetima.
Prilikom pristupa autocesti ili odlaska
s nje, prilagodljivi tempomat može
izgubiti iz područja vozilo pred sobom
i ubrzati do postavljene brzine. Iz tog
razloga smanjite postavljenu brzinu
prije izlaza ili ulaza.
Promjena putanje vozila
Prilagodljivi tempomat izračunava
predviđenu putanju na osnovi
centrifugalne sile. Ta predviđena
putanja u obzir uzima karakteristike
trenutnog zavoja, ali ne može u obzir
uzeti buduće promjene zakrivljenosti.
Sustav može izgubiti vezu s vozilom
koje je trenutno ispred njega ili pratiti
vozilo koje nije u istom voznom traku.
To se događa pri ulasku ili izlasku iz
krivine ili ako zavoj postaje oštriji ili
blaži. Ako sustav više ne otkriva
vozilo pred sobom, gasi se kontrolno
svjetlo A.
Autoceste
Na autocesti prilagodite postavljenu
brzinu stvarnoj situaciji i vremenu.
Uvijek imajte na umu da prilagodljivi
tempomat ima ograničeno vidno
polje, ograničene mogućnosti
kočenja i da mu treba određeno
vrijeme za provjeru ima li vozila ispred
njega. Prilagodljivi tempomat možda
neće moći zaustaviti vozilo na vrijeme
da bi izbjegli sudar s puno sporijim
vozilom ili nakon promjene voznog
Ako neko drugo vozilo uđe u vašu
putanju, prilagodljivi tempomat uzet
će ga u obzir tek kada ono bude cijelo
u vašem traku. Budite spremni na
akciju i pritiskanje kočnice ako bude
potrebno brže kočenje.
188
Vožnja i rukovanje
Uzimanje u obzir brda i prikolice
Radar
mora provjeriti i prilagoditi položaj
osjetnika prilagodljivog
tempomata.
Postavke
Rad sustava u brdima te kada vozilo
vuče prikolicu ovisi o brzini kretanja,
opterećenju vozila, prometnim
uvjetima i nagibu ceste. Prilikom
vožnje u brdima možda neće
detektirati vozilo u vašoj putanji. Na
velikim uzbrdicama možda ćete
trebati koristiti papučicu gasa za
održavanje brzine. Prilikom spuštanja
nizbrdo, naročito kada vučete
prikolicu, možda ćete morati kočiti
kako biste održali ili smanjili brzinu.
Imajte na umu da pritiskom na
kočnicu deaktivirate sustav. Ne
preporučamo korištenje
prilagodljivog tempomata na strmim
brdima naročito ne kada vučete
prikolicu.
Postavke se mogu promijeniti u
izborniku Auto collision preparation
(Automatski sustav pripreme na
sudar) za personalizaciju vozila,
3 131.
Greška
Radar je postavljen iza maske
hladnjaka ispod oznake marke vozila.
9 Upozorenje
Jedinica radara pažljivo je
poravnata tijekom proizvodnje.
Prema tome, nakon prednjeg
sudara nemojte više koristiti ovaj
sustav. Iako prednji odbojnik može
izgledati neoštećen, osjetnik je
mogao promijeniti položaj i stoga
reagirati neispravno. Nakon
nesreće osoblje u radionici uvijek
Ako zbog privremenih uvjeta
prilagodljivi tempomat ne radi (na
primjer ako je blokiran ledom) ili ako
postoji trajna greška u sustavu,
informacijski centar vozača pokazuje
poruku.
Vožnja i rukovanje
189
u vozilima opremljenima
prilagodljivim tempomatom 3 182.
■ Upozorenje na sudar sprijeda na
osnovi sustava prednje kamere
u vozilima opremljenima
uobičajenim tempomatom ili bez
njega 3 179.
Upozorenje na sudar sprijeda
na osnovi radarskog sustava
Poruke vozila 3 124.
Upozorenje na sudar
sprijeda
Upozorenje na sudar sprijeda
sprječava ili umanjuje posljedice
čelnog sudara. Ako se nadolazeće
vozilo prebrzo približava, oglašava se
zvono i javlja se upozorenje u
informacijskom centru vozača.
Uključen zeleni simbol za vozilo koje
je ispred A pojavljuje se na
brzinomjeru kada vozilo je detektiralo
neko vozilo u svojoj voznoj putanji.
Preduvjeti su da je upozorenje na
sudar sprijeda aktivirano u izborniku
za personalizaciju vozila 3 131 ili da
nije deaktivirano tipkom V (ovisno o
sustavu, vidi u nastavku).
Ovisno o opremljenosti vozila,
postoje dvije inačice upozorenja na
sudar sprijeda:
■ Upozorenje na sudar sprijeda na
osnovi radarskog sustava
Sustav koristi radarske osjetnike
smještene iza maske hladnjaka za
otkrivanje vozila neposredno ispred
vas, na vašoj putanji, na odaljenosti
do najviše 150 metara.
Aktiviranje
Upozorenje na sudar sprijeda
automatski se uključuje pri vožnji
bržoj od hodanja, ako postavka Auto
collision preparation (Automatski
sustav pripreme na sudar) nije
deaktivirana u izborniku osobnih
postavki vozila 3 131.
Biranje osjetljivosti upozorenja
Osjetljivost upozorenja možete
postaviti na blizu, srednje daleko ili
daleko.
190
Vožnja i rukovanje
Upozoravanje vozača
Pritisnite tipku E - informacijski
centar vozača pokazuje trenutačne
postavke. Pritisnite tipku E ako želite
promijeniti osjetljivost upozorenja.
Postavke su također prikazane na
gornjoj crti informacijskog centra
vozača.
Vremenske postavke osjetljivosti
upozorenja povezane su sa sljedećim
daljinskim postavkama prilagodljivog
tempomata. Promjenom vremenske
osjetljivosti upozorenja mijenjaju se i
sljedeće daljinske postavke
prilagodljivog tempomata.
Kada se prebrzo približavate nekom
drugom vozilu, upozorenje na sudar
pojavljuje se u informacijskom centru
vozača. Istovremeno se oglašava
zvono. Pritisnite papučicu kočnice
ako to od vas traži situacija.
Postavke
Postavke se mogu promijeniti u
izborniku Auto collision preparation
(Automatski sustav pripreme na
sudar) za personalizaciju vozila,
3 131.
Vožnja i rukovanje
Upozorenje na sudar sprijeda
na osnovi sustava prednje
kamere
191
Upozoravanje vozača
Upozorenje na sudar sprijeda koristi
sustav prednje kamere u
vjetrobranskom staklu za otkrivanje
vozila neposredno ispred vas, na
vašoj putanji, na odaljenosti od
približno 60 metara.
Aktiviranje
Upozorenje na sudar sprijeda se
uključuje pri brzini većoj od 40 km/h,
ako se ne isključi pritiskom gumba
V, pogledajte u nastavku.
Biranje osjetljivosti upozorenja
Osjetljivost upozorenja možete
postaviti na blizu, srednje daleko ili
daleko.
Pritisnite tipku V - informacijski
centar vozača pokazuje trenutačne
postavke. Pritisnite tipku V ako želite
promijeniti osjetljivost upozorenja.
Kada se prebrzo približavate nekom
drugom vozilu, upozorenje na sudar
pojavljuje se u informacijskom centru
vozača. Istovremeno se oglašava
zvono. Pritisnite papučicu kočnice
ako to od vas traži situacija.
Deaktiviranje
Sustav možete deaktivirati. Pritisnite
tipku V svaki put kada se u
informacijskom centru vozača pojavi
sljedeća poruka.
192
Vožnja i rukovanje
Vozač ima punu odgovornost i
dužan je održavati udaljenost
između vozila na osnovi prometnih
i vremenskih uvjeta te vidljivosti.
Prilikom vožnje vozač mora uvijek
biti vrlo pozoran. Vozač uvijek
mora biti spreman reagirati,
odnosno kočiti.
Opće napomene za obje inačice
upozorenja na sudar sprijeda
9 Upozorenje
Upozorenje na sudar sprijeda je
samo sustav za upozorenje i ne
primjenjuje kočnice. Kada se
prebrzo približavate vozilu ispred
vas, sustav vam možda neće
omogućiti dovoljno vremena da
izbjegnete sudar.
Ograničenja sustava
Sustav je predviđen da upozorava
isključivo na vozila, ali može reagirati
i na druge metalne predmete.
U sljedećim slučajevima upozorenje
na sudar sprijeda možda neće
detektirati vozilo ispred sebe ili je
funkcioniranje osjetnika ograničeno:
■ na zavojitim cestama,
■ kada vremenski uvjeti ograničavaju
vidljivost, na primjer magla, kiša ili
snijeg,
■ kada je osjetnik blokiran snijegom,
ledom, bljuzgavicom, blatom,
prljavštinom ili kada je vjetrobran
oštećen.
Indikator udaljenosti
sprijeda
Sljedeći indikator udaljenosti sprijeda
pokazuje udaljenost do vozila pred
sustavom. Ovisno o opremljenosti
vozila, za određivanje udaljenosti od
vozila neposredno ispred njega u
traku sustav koristi ili radar smješten
iza maske hladnjaka ili prednju
kameru u vjetrobranu. Aktivan je pri
brzinama iznad 40 km/h.
Kada sustav otkrije vozilo ispred
sebe, udaljenost je izražena u
sekundama i prikazana u
informacijskom centru vozača 3 116.
Pritisnite tipku MENU na poluzi
pokazivača smjera i odaberite
Vehicle Information Menu
(Informacijski izbornik vozila) X te
okrenite prekidač na indikator
udaljenosti sprijeda.
Vožnja i rukovanje
Minimalna pokazana udaljenost je
0,5 s.
Ako ispred sustava nema vozila ili ako
je to vozilo izvan dohvata, prikazane
su dvije crtice: -.- s.
Aktvivno kočenje u nuždi
Aktivno kočenje u nuždi može ublažiti
štetu nastalu uslijed sudara s vozilima
i preprekama neposredno ispred vas,
kada sudar više ne možete izbjeći bilo
ručnim kočenjem ili skretanjem. Prije
uključivanja aktivnog kočenja u nuždi
vozač dobiva upozorenje na udarac
sprijeda 3 189.
Ova funkcija koristi razne ulazne
vrijednosti (na primjer, radarski
osjetnik, tlak kočnica, brzina vozila)
za procjenu vjerojatnosti čelnog
sudara.
Aktivno kočenje u nuždi automatski
se uključuje pri vožnji bržoj od
hodanja, ako postavka Auto collision
preparation (Automatski sustav
pripreme na sudar) nije isključena u
izborniku za personalizaciju vozila
3 131.
Ovaj sustav uključuje:
■ Sustav za pripremu kočnica
■ Automatsko kočenje u nuždi
■ Pomoć pri kočenju usmjerena
prema naprijed
9 Upozorenje
Svrha ovoga sustava nije od
vozača preuzeti odgovornost za
upravljanje vozilom i za praćenje
ceste. On ima samo dodatnu,
ograničenu funkciju. Vozač mora
nastaviti koristiti papučicu kočnice
kada to traže vozni uvjeti.
193
Sustav za pripremu kočnica
Kada se približavate vozilu pred
sobom toliko brzo da je sudar
vjerojatan, sustav za pripremu
kočnica malo povećava tlak kočnica.
To skraćuje vrijeme reakcije kada je
potrebno manualno ili automatsko
kočenje.
Sustav za kočenje tako je pripremljen
da se kočenje može brže provesti.
Automatsko kočenje u nuždi
Nakon pripreme kočnica i
neposredno prije sudara, ova funkcija
automatski primjenjuje ograničeno
kočenje i smanjuje brzinu udarca pri
sudaru.
Pomoć pri kočenju usmjerena
prema naprijed
Uz sustav za pripremu kočnica i
automatsko kočenje u nuždi, funkcija
pomoći pri kočenju okrenuta prema
naprijed povećava osjetljivost
kočnica. Uslijed toga i lagani pritisak
na papučicu kočnice odmah se
pretvara u snažno kočenje. Ova
194
Vožnja i rukovanje
funkcija omogućava vozaču da koči
brže i snažnije prije neizbježnog
sudara.
9 Upozorenje
Aktivno kočenje u slučaju nužde
nije predviđeno za neovisno
snažno kočenje ili za automatsko
izbjegavanje sudara. Svrha mu je
smanjenje brzine vozila prije
sudara. Može se dogoditi da ne
reagira na zaustavljena vozila,
pješake ili životinje. Nakon nagle
promjene voznog traka sustav
treba određeno vrijeme da
detektira vozilo ispred sebe.
Prilikom vožnje vozač mora uvijek
biti vrlo pozoran. Vozač uvijek
mora biti spreman reagirati,
odnosno kočiti ili skrenuti vozilo da
bi izbjegao sudar. Sustav je
spreman za rad kada svi putnici
imaju vezane sigurnosne
pojaseve.
Ograničenja sustava
Aktivno kočenje u nuždi ograničeno je
ili uopće ne radi po kiši, snijegu ili
velikom blatu jer radarski osjetnik
može biti prekriven vodenim filmom,
prašinom, ledom ili snijegom. Ako je
osjetnik blokiran, očistite njegovu
zaštitu.
U nekim rijetkim slučajevima sustav
aktivnog kočenja u nuždi može
primijeniti kratko automatsko kočenje
u situacijama kada to izgleda
nepotrebno, na primjer, ako se
prometni znak nalazi u zavoju ili ako
je u drugom prometnom traku neko
vozilo. To je prihvatljiva radnja i nije
potrebno servisirati vozilo. Čvrsto
pritisnite papučicu gasa da opozovete
automatsko kočenje.
Postavke
Postavke se mogu promijeniti u
izborniku Auto collision preparation
(Automatski sustav pripreme na
sudar) za personalizaciju vozila,
3 131.
Greška
U slučaju potrebe za servisom
sustava, prikazuje se poruka na
zaslonu informacijskog centra
vozača.
Ako sustav ne radi kako bi trebao,
pojavljuju se poruke vozila u
informacijskom centru vozača.
Poruke vozila 3 124.
Vožnja i rukovanje
Pomoć pri parkiranju
Sustav koristi dvije različite
frekvencije za prednje i stražnje
senzore i za svaku različiti zvuk.
Kontrolno svjetlo r 3 113.
Gumb r ili D
195
Ako želite aktivirati ili deaktivirati
pomoć pri parkiranju, jednom
nakratko pritisnite gumb r ili D.
Ako želite aktivirati ili deaktivirati
napredan sustav pomoći pri
parkiranju, pritisnite gumbe r ili
D i držite tako otprilike jednu
sekundu.
Kada je sustav aktiviran, kraćim ili
duljim pritiskom tipke možete se
prebacivati s jednog sustava na drugi.
Aktiviranje
Pomoć pri parkiranju olakšava
parkiranje mjerenjem udaljenosti
između vozila i prepreka, i davanjem
zvučnih signala. Ipak, vozač je u
potpunosti odgovoran za manevar
parkiranja.
Sustav se sastoji od četiri ultrazvučna
parkirna senzora ugrađena u stražnji
odbojnik. Ako je vozilo opremljeno
prednjim sustavom pomoći pri
parkiranju, sustav se sastoji od četiri
dodatna ultrazvučna parkirna
senzora na prednjem odbojniku.
Pomoć pri parkiranju aktivira se i
deaktivira pritiskom na tipku pomoći
pri parkiranju r. Ako je vozilo
dodatno opremljeno naprednim
sustavom pomoći pri parkiranju
3 197, sustav pomoći pri parkiranju
opremljen je gumbom D. Ako se
oba sustava uključe putem gumba
D.
Kada je odabran stupanj prijenosa za
vožnju unatrag, sustav se aktivira
automatski.
196
Vožnja i rukovanje
Prednji sustav pomoći pri parkiranju
može se aktivirati i pri malim
brzinama ako se nakratko pritisne
gumb pomoći pri parkiranju r ili
D.
Svijetleći LED koji se nalazi u
prekidaču pomoći pri parkiranju
označava da je sustav spreman za
rad.
Upozorenja
Sustav vozača upozorava zvučnim
signalima na prepreke ispred ili iza
vozila. Ovisno o tome koji su senzori
bliže prepreci, uključit će se zvučni
upozoritelj tog senzora. Interval
između zvukova postaje kraći kako se
vozilo približava prepreci. Kada je
udaljenost manja od 30 cm, zujanje je
konstantno.
Osim toga, udaljenost od prepreke
prikazat će se u informacijskom
centru vozača 3 116.
Na verzijama sa zaslonom visoke
klase opreme, udaljenost do prepreke
sprijeda prikazana je u obliku
isprekidanih segmenata.
Na verzijama s kombiniranim
zaslonom visoke klase opreme,
udaljenost do prepreke sprijeda
prikazana je isprekidanim linijama
oko vozila.
Prikaz udaljenosti na zaslonu može
biti prekinut ako se prikaže poruka
vozila većeg prioriteta. Ako poruka
vozila ima veći prioritet i prikaže se
umjesto prikaza udaljenosti,
udaljenost se ne može ponovno
prikazati sve dok se ponovno ne
aktivira pomoć pri parkiranju.
Deaktiviranje
Deaktivirajte sustav kratkim pritiskom
gumba pomoći pri parkiranju r ili
D.
LED svjetlo ugrađeno u prekidač će
se isključiti i na zaslonu
informacijskog centra vozača
prikazat će se poruka Park Assist Off
(Pomoć pri parkiranju isključena).
Sustav se deaktivira automatski kada
se premaši određena brzina.
Ako se gumb r ili D pritisne
jednom tijekom ciklusa paljenja,
prednji sustav pomoći pri parkiranju
Vožnja i rukovanje
uvijek se ponovno aktivira nakon što
brzina vozila padne ispod određene
vrijednosti.
Greška
U slučaju greške u sustavu, r
svijetli i prikazana je poruka na
zaslonu informacijskog centra
vozača.
Ako sustav ne radi zbog privremenih
uvjeta, kao što su snijegom prekriveni
senzori, r svijetli ili je poruka vozila
prikazana na informacijskom centru
vozača.
Poruke vozila 3 124.
9 Upozorenje
U određenim uvjetima, razne
reflektirajuće površine na
predmetima ili odjeći kao i vanjski
izvori buke mogu prouzročiti
grešku u otkrivanju prepreka.
Posebice morate paziti na niske
prepreke koje mogu oštetiti donji
dio odbojnika.
Oprez
Performanse senzora se mogu
smanjiti kada su senzori pokriveni,
npr. ledom ili snijegom.
Performanse sustava pomoći pri
parkiranju mogu se smanjiti zbog
velikog opterećenja.
Primjenjuju se specijalni uvjeti ako
su uključena viša vozila (npr. offroad vozila, mini kombiji, kombiji).
Ne može se jamčiti identifikacija
predmeta u gornjem dijelu ovih
vozila.
Predmete s vrlo malim poprečnim
presjekom refleksije, kao što su
uski objekti ili mekani materijali,
sustav ne može detektirati.
Pomoć pri parkiranju neće
prepoznati predmete izvan
dosega otkrivanja.
197
Napomena
Sustav pomoći pri parkiranju
automatski detektira tvornički
ugrađenu opremu za vuču.
Deaktivira se kada je konektor
spojen.
Senzor može detektirati nepostojeći
predmet (eho ometanje) uzrokovano
vanjskim zvučnim ili mehaničkim
smetnjama.
Napredna pomoć pri
parkiranju
Sustav napredne pomoći pri
parkiranju vodi vozača na parkirno
mjesto davanjem uputa na
198
Vožnja i rukovanje
informacijskom centru vozača i
zvučnim signalima. Ipak, vozač je u
potpunosti odgovoran za prihvaćanje
parkirnog mjesta koje je preporučio
sustav i za manevar parkiranja.
Sustav koristi senzore sustava
pomoći pri parkiranju u kombinaciji s
dva dodatna senzora s obje strane
prednjeg i stražnjeg odbojnika.
Aktiviranje
Napomena
Prije prve uporabe napredne pomoći
pri parkiranju, vozilo morate voziti
najmanje 40 km da se sustav
automatski kalibrira.
Funkcionalnost
Prekidač D
Napredna pomoć pri parkiranju i
pomoć pri parkiranju 3 195; obje
funkcije pokreću se istom tipkom. Ako
želite aktivirati ili deaktivirati pomoć
pri parkiranju, jedanput nakratko
pritisnite tipku. Ako želite aktivirati ili
deaktivirati naprednu pomoć pri
parkiranju, pritisnite tipku D
približno jednu sekundu.
Kada je sustav aktiviran, kraćim ili
duljim pritiskom tipke možete se
prebacivati s jednog sustava na drugi.
Kada tražite parkirno mjesto, sustav
trebate aktivirati pritiskom prekidača
D u trajanju od približno jednu
sekundu.
Sustav se može aktivirati jedino pri
brzini do 30 km/h i sustav traži
parkirno mjesto pri brzini do 30 km/h.
Maksimalna dozvoljena paralelna
udaljenost između vozila i reda
parkiranih vozila je 1,8 metara.
Kada vozilo prolazi pored reda
automobila a sustav je aktiviran,
sustav napredne pomoći pri
parkiranju počinje tražiti prikladno
parkirno mjesto. Kada pronađe
prikladno mjesto, vizualna povratna
informacija i zvučni signal pojavljuju
se na informacijskom centru vozača.
Vožnja i rukovanje
Prijedlog sustava je prihvaćen kada
vozač zaustavi vozilo unutar
10 metara nakon što je primio poruku
za zaustavljanje. Sustav izračunava
optimalnu rutu za ulazak na parkirno
mjesto. Zatim vodi vozača na parkirno
mjesto davanjem detaljnih uputa.
Upute pokazuju:
■ savjet kada vozite brže od
30 km/h,
■ zahtjev da zaustavite vozilo, kada
se detektira parkirno mjesto,
■ smjer vožnje tijekom manevra
parkiranja,
■ položaj kola upravljača tijekom
parkiranja,
■ za neke od poruka prikazana je
traka napretka.
Uspješan manevar parkiranja je
označen simbolom završnog
položaja.
199
Ako vozač ne zaustavi vozilo unutar
10 metara nakon što je parkirno
mjesto predloženo, sustav započinje
tražiti drugo pogodno parkirno
mjesto.
Promjena strane parkiranja
Sustav je konfiguriran da detektira
parkirno mjesto na strani suvozača.
Ako tražite mjesto za parkiranje na
vozačevoj strani, okrenite pokazivač
smjera na vozačevoj strani.
Prioriteti prikaza
Nakon aktiviranja napredne pomoći
pri parkiranju, na informacijskom
centru vozača se pojavljuje
200
Vožnja i rukovanje
informacija. Bit će prikazana naznaka
poruka s višim prioritetom kao što su
poruke vozila 3 124. Nakon
potvrđivanja poruke pritiskom
prekidača SET/CLR, ponovno se
pojavljuju poruke pomoći pri
parkiranju i parkiranje se može
nastaviti.
Greška
Pojavljuje se poruka na
informacijskom centru vozača:
Deaktiviranje
Sustav se deaktivira:
■ pritiskom na tipku D približno
jednu sekundu
■ manevar parkiranja je uspješno
završen
■ kada vozite brže od 30 km/h
■ isključivanjem kontakta
Deaktiviranje od strane vozača ili
sustava tijekom manevriranja će biti
označeno s Parking Deactivated
(Parkiranje deaktivirano) na
informacijskom centru vozača.
■ postoji greška u sustavu
■ vozač ne završi pravilno manevar
parkiranja
■ sustav nije operativan
Kada se tijekom uputa za parkiranje
detektira neki predmet, na
informacijskom centru vozača se
pojavljuje Stop. Uklanjanje predmeta
će ponovno aktivirati manevar
parkiranja. Ako predmet nije uklonjen,
sustav će se detektirati. Pritisnite
prekidač D približno jednu sekundu
za aktiviranje sustava za traženje
novog parkirnog mjesta.
Vožnja i rukovanje
Važni savjeti za korištenje
sustava pomoći pri parkiranju
9 Upozorenje
U određenim uvjetima, razne
reflektirajuće površine na
predmetima ili odjeći kao i vanjski
izvori buke mogu prouzročiti
grešku u otkrivanju prepreka.
Posebice morate paziti na niske
prepreke koje mogu oštetiti donji
dio odbojnika.
Oprez
Performanse senzora se mogu
smanjiti kada su senzori pokriveni,
npr. ledom ili snijegom.
Performanse sustava pomoći pri
parkiranju mogu se smanjiti zbog
velikog opterećenja.
Primjenjuju se specijalni uvjeti ako
su uključena viša vozila (npr. offroad vozila, mini kombiji, kombiji).
Ne može se jamčiti identifikacija
predmeta u gornjem dijelu ovih
vozila.
Predmete s vrlo malim poprečnim
presjekom refleksije, kao što su
uski objekti ili mekani materijali,
sustav ne može detektirati.
Pomoć pri parkiranju neće
prepoznati predmete izvan
dosega otkrivanja.
Napomena
Sustav pomoći pri parkiranju
automatski detektira tvornički
ugrađenu opremu za vuču.
Deaktivira se kada je konektor
spojen.
Moguće je da senzor detektira
nepostojeći predmet (eho ometanje)
uzrokovano vanjskim zvučnim ili
mehaničkim smetnjama.
Sustav napredne pomoći pri
parkiranju ne može odgovoriti na
promjene u parkirnom prostoru
nakon početka manevra paralelnog
parkiranja.
201
Upozorenje na slijepu
točku sa strane
Sustav upozorenja na slijepu točku sa
strane otkriva i dojavljuje predmete s
obje strane vozila u području "slijepe
točke". Sustav šalje vizualno
upozorenje u oba vanjska retrovizora
kada otkrije predmete koji možda nisu
vidljivi u unutarnjem i vanjskim
retrovizorima.
Osjetnici sustava su smješteni u
odbojniku na lijevoj i desnoj strani
vozila.
202
Vožnja i rukovanje
Sustav se može aktivirati ili
deaktivirati u izborniku Settings
(Postavke) na info-zaslonu,
personalizacija vozila 3 131.
Isključenje označava poruka koja se
prikazuje na zaslonu informacijskog
centra vozača.
9 Upozorenje
Upozorenje na slijepe točke sa
strane nije zamjena za vozačev
vid.
Sustav ne detektira:
■ vozila izvan bočnog slijepog
područja koja se mogu brzo
približavati,
■ pješake, bicikliste ili životinje.
Prije promjene traka uvijek
provjerite ogledala, pogledajte
preko ramena i uključite pokazivač
smjera.
Kada sustav prilikom vožnje prema
naprijed otkrije neko vozilo u bočnom
slijepom području, neovisno o tome
pretječete li vi neko vozilo ili netko vas
pretječe, simbol B narančaste boje
će se upaliti u odgovarajućem
vanjskom retrovizoru. Ako vozač tada
uključi pokazivač smjera, narančasti
simbol upozorenja B počinje treperiti
i oglašava se zvono kao upozorenje
da ne mijenja trak.
Područja detekcije
Upozorenje na slijepu točku sa strane
aktivno je pri brzinama od 10 km/h do
140 km/h. Brža vožnja od 140 km/h
isključuje sustav što pokazuju
prigušeno osvijetljeni simboli
upozorenja B u oba vanjska
retrovizora. Smanjenjem brzine ispod
granične, simboli upozorenja će se
isključiti. Ako se otkrije prisutnost
vozila u području mrtvog kuta, simboli
upozorenja B se uključuju na
odgovarajućoj strani.
Kada se motor pokrene, zasloni oba
vanjska retrovizora nakratko se
uključuju kao potvrda da je sustav
uključen.
Osjetnik sustava pokriva područje od
približno 3 metra s obje strane vozila.
To područje počinje od svakog
bočnog retrovizora i prostire se prema
natrag približno 3 metra. Visina toga
područja je približno između
0,5 metara i 2 metra iznad tla.
Područja detekcije se neće
promijeniti ako vozilo vuče prikolicu.
Upozorenje na slijepu točku sa strane
zanemaruje stacionarne objekte
poput zaštitnih ograda, stupova,
rubnjaka, zidova i greda. Ne
detektiraju se parkirana vozila ili ona
koja dolaze iz suprotnog smjera.
Vožnja i rukovanje
Greška
U normalnim uvjetima moguće je da
upozorenje katkad izostane, a u
vlažnim uvjetima to može biti i češće.
Upozorenje na slijepu točku sa strane
ne funkcionira kada je lijevi ili desni
kraj stražnjeg branika prekriven
blatom, prljavštinom, snijegom,
ledom, bljuzgavicom ili po jakoj kiši.
Upute za čišćenje 3 276.
Ako je sustav neispravan, ili ako
sustav ne radi uslijed privremenih
uvjeta, u informacijskom centru
vozača pojavljuje se poruka. Zatražite
pomoć radionice.
Kamera okrenuta prema
natrag
Kamera okrenuta prema natrag
pomaže vozaču pri vožnji unatrag
prikazujući područje iza vozila.
Područje koje kamera pokriva
prikazano je na info-zaslonu u boji.
9 Upozorenje
203
Funkcionalnost
Kamera okrenuta prema natrag ne
zamjenjuje vozačev vid. Imajte na
umu da predmeti koji nisu u
vidnom području kamere ili
osjetnika napredne pomoći pri
parkiranju, na primjer ispod
odbojnika ili ispod vozila, nisu
prikazani.
Ne vozite unatrag gledajući
isključivo u info-zaslon već prvo
provjerite situaciju iza i oko vozila.
Aktiviranje
Kamera okrenuta prema natrag
automatski se uključuje kada je
odabran stupanj prijenosa unazad.
Kamera je ugrađena u ručku vrata
prtljažnika i ima vidni kut od 130°.
204
Vožnja i rukovanje
Zbog visokog položaja kamere vidi se
i stražnji odbojnik što označava
položaj.
Područje koje kamera prikazuje je
ograničeno. Udaljenost od predmeta
prikazanog na zaslonu različita je od
stvarne udaljenosti.
Linije za navođenje
Dinamičke linije za navođenje su
vodoravne crte prikazane na zaslonu
u intervalima od 1 metra koje
definiraju udaljenost od prikazanih
predmeta.
Putanja vozila prikazuje se sukladno
kutu zakreta upravljača.
Funkcija se može isključiti u izborniku
Settings (Postavke) na info-zaslonu.
Personalizacija vozila 3 131.
Simboli upozorenja
Simboli upozorenja obilježeni su
trokutima 9 na slici i pokazuju
zapreke koje su otkrili stražnji
osjetnici napredne pomoći pri
parkiranju.
Prikaz postavki
Deaktiviranje
Kamera se deaktivira kada se
premaši određena brzina kretanja
prema naprijed ili kada nije uključen
stupanj prijenosa unatrag pribl.
10 sekundi.
Aktiviranje ili deaktiviranje kamere
okrenute prema natrag može se
promijeniti u izborniku Settings
(Postavke) na info zaslonu.
Personalizacija vozila 3 131.
Greška
Jasnoća se postavlja tipkama gore/
dolje na višefunkcijskom prekidaču.
Kontrast se postavlja tipkama lijevo/
desno na višefunkcijskom prekidaču.
Poruke o kvaru prikazane su uz 9 na
gornjoj crti info-zaslona.
Kamera okrenuta prema natrag
možda neće raditi ispravno kada:
■ je okolina u mraku,
■ sunčeve zrake ili snop prednjih
svjetala svijetle ravno u objektiv
kamere,
■ led, snijeg, blato ili bilo što drugo
prekriva objektiv kamere. (očistite
objektiv, isperite ga vodom i obrišite
mekom krpom),
■ vrata prtljažnika nisu pravilno
zatvorena,
Vožnja i rukovanje
■ vozilo ima oštećen stražnji dio,
■ postoje velike temperaturne
promjene.
Pomoć za prometne
znakove
Funkcionalnost
Sustav pomoći za prometne znakove
detektira određene prometne
znakove putem prednje kamere i
prikazuje ih na zaslonu
informacijskog centra vozača.
Prometni znakovi, koji će biti
detektirani, su
205
Znakovi ograničenja i zabrane
prolaza
■ ograničenje brzine
■ zabranjeno pretjecanje
■ prestanak ograničenja brzine
■ prestanak zabrane pretjecanja
Znakovi na cesti
početak i kraj:
■ autocesta
■ A-ceste
■ ulice s djecom u igri
Dodatni znakovi
■ dodatne napomene uz prometne
znakove
■ ograničenje ili vuča prikolice
■ upozorenje na mokru cestu
■ upozorenje na led
■ strelice smjera
Znakovi ograničenja brzine prikazuju
se u informacijskom centru vozača do
pojave novog znaka ograničenja
brzine ili prestanka ograničenja
brzine ili dok im ne istekne određeno
vrijeme.
Moguće su kombinacije više znakova
na zaslonu.
206
Vožnja i rukovanje
Prikaz uskličnika u okviru označava
otkrivanje dodatnog znaka koji sustav
ne može prepoznati.
Sustav je aktivan do brzine od
200 km/h ovisno o uvjetima
osvjetljenja. Po noći je sustav aktivan
do brzine od 160 km/h.
Čim brzina padne ispod 55 km/h,
zaslon će se resetirati i sadržaj
stranice prometnih znakova će se
očistiti. Bit će prikazana sljedeće
prepoznata oznaka brzine.
Označavanje na zaslonu
Prometni znakovi su prikazani na
stranici Detekcija prometnog znaka u
informacijskom centru vozača, a bira
se kotačićem za podešavanje na
poluzi pokazivača smjera 3 116.
Kada je odabrana druga funkcija u
izborniku informacijskog centra
vozača i ako se nakon toga ponovno
odabere stranica detekcija
prometnog znaka, bit će prikazan
zadnji prepoznati znak.
Ako se sustav sam isključi, sadržaj
stranice prometnog znaka se briše
(ne ako je vozilo opremljeno
navigacijskim sustavom), što je
prikazano sljedećim simbolom:
Sadržaj stranice prometnog znaka se
također briše tijekom vožnje dužim
pritiskom prekidača SET/CLR na
poluzi pokazivača smjera.
Pop-up funkcija
Znakovi ograničenja brzine i zabrane
pretjecanja su prikazani kao skočni
prozori na svakoj stranici u
informacijskom centru vozača.
Vožnja i rukovanje
Nakon prikaza stranice s
postavkama, odaberite Off
(Isključeno) za isključivanje pop-up
funkcije. Ponovno uključite odabirom
On (Uključeno). Prilikom uključenja
kontakta, pop-up funkcija se
isključuje.
Pop-up oznaka bit će prikazana
približno 8 sekundi na zaslonu
informacijskog centra vozača.
Pop-up funkcija može se isključiti na
stranici prometnih znakova pritiskom
na tipku SET/CLR na ručici
pokazivača smjera.
Detektiranje prometnog znaka
zajedno s navigacijskim
sustavom
Ako je vozilo opremljeno
navigacijskim sustavom, sljedeće
funkcije mogu biti dostupne:
■ stalno pokazivanje stvarnih
ograničenja brzine
■ u otežanim vremenskim uvjetima
prikazuju se navigacijski podaci za
ograničenja brzine
Greška
207
Sustav pomoći za prometne znakove
možda neće raditi ispravno kada:
■ područje vjetrobrana, u kojem se
nalazi kamera, nije čisto
■ prometni znakovi su u potpunosti ili
djelomično prekriveni ili teško
vidljivi
■ postoje loši uvjeti u okolini kao što
je jaka kiša, snijeg, direktno
sunčevo svjetlo ili sjene. U tom
slučaju No Traffic Sign Detection
due to Weather (Nema
prepoznavanja prometnih znakova
zbog vremenskih prilika) je
prikazano na zaslonu
■ prometni znakovi su nepravilno
ugrađeni ili oštećeni
■ prometni znakovi ne podliježu
Bečkoj konvenciji o prometnim
znakovima (Wiener
Übereinkommen über
Straßenverkehrszeichen)
208
Vožnja i rukovanje
Oprez
Sustav je namijenjen za pomoć
vozaču u raspoznavanju
prometnih znakova u definiranom
području brzine. Ne ignorirajte
prometne znakove koje sustav nije
prikazao.
Sustav ne raspoznaje nikakve
druge osim konvencionalnih
prometnih znakova koji mogu
odrediti ili završiti ograničenje
brzine.
Neka vas ova specijalna značajka
ne dovede u napast rizične vožnje.
Brzinu uvijek prilagodite uvjetima
na cesti.
Sustavi pomoći za vozača ne
oslobađaju vozača od potpune
odgovornosti za korištenje vozila.
Upozorenje za napuštanje
trake
Sustav upozorenja napuštanja trake
nadgleda oznake trake u kojoj se
vozilo kreće putem prednje kamere.
Sustav detektira promjenu voznog
traka i upozorava vozača u slučaju
nenamjerne promjene voznog traka
putem vizualnih i zvučnih signala.
Kriteriji za detekciju nenamjerne
promjene trake su:
■ ne rade pokazivači smjera
■ ne koristi se papučica kočnice
■ nema aktivnog korištenja papučice
gasa ili ubrzavanja
■ nema aktivnog upravljanja
Ako je vozač aktivan, neće biti
upozorenja.
Aktiviranje
Sustav upozorenja napuštanja trake
se aktivira pritiskom prekidača ). Led
koji svijetli u prekidaču označava da
je sustav uključen. Kada kontrolno
svjetlo ) na sklopu instrumenata
svijetli zeleno, sustav je spreman za
rad.
Sustav se može koristiti samo pri
brzinama vozila iznad 56 km/h i ako
su dostupne oznake trake.
Kada sustav prepozna nenamjernu
promjenu traka, kontrolno svjetlo ) se
mijenja u žuto i treperi. Istovremeno
se aktivira zvuk zvonca.
Vožnja i rukovanje
Deaktiviranje
Sustav se isključuje pritiskom
tipke ), nakon čega se LED dioda
tipke isključuje.
Pri brzinama ispod 56 km/h sustav ne
radi.
Greška
Sustav upozorenja napuštanja trake
možda neće raditi ispravno kada:
■ vjetrobran nije čist
■ postoje loši uvjeti u okolini kao što
je jaka kiša, snijeg, direktno
sunčevo svjetlo ili sjene
Sustav ne može raditi ako nije
otkrivena oznaka prometne trake.
Gorivo
209
Oprez
Gorivo za benzinske
motore
Koristite isključivo bezolovno gorivo
koje odgovara Europskom standardu
EN 228 ili E DIN 51626-1 ili slično.
Vaš se motor može pogoniti gorivom
E10 koje ispunjava te standarde. E10
sadrži do 10 % bioetanola.
Koristite gorivo s preporučenim
oktanskim brojem 3 288. Korištenje
goriva s preniskim oktanskim brojem
može smanjiti snagu motora i okretni
moment i lagano povećava potrošnju
goriva.
Oprez
Nemojte koristiti goriva ili dodatke
gorivima koji sadrže metalne
dijelove, poput aditiva na bazi
mangana. Tako biste mogli oštetiti
motor.
Korištenje goriva koje nije
sukladno normi EN 228 ili E DIN
51626-1, ili drugoj odgovarajućoj
normi, može dovesti do naslaga u
motoru, oštećenja motora te može
utjecati na gubitak prava pod
jamstvom.
Oprez
Korištenje goriva s preniskim
oktanskim brojem može dovesti
do nekontroliranog izgaranja i
oštećenja motora.
Gorivo za dizelske motore
Koristite samo dizel gorivo koje
zadovoljava EN 590.
U zemljama izvan Europske unije
koristite eurodizel s koncentracijom
sumpora ispod 50 ppm.
210
Vožnja i rukovanje
Oprez
Korištenje goriva koje nije
sukladno normi EN 590 ili sličnim
normama može dovesti do gubitka
snage motora, pojačane
istrošenosti ili oštečenja motora te
može utjecati na gubitak prava
pod jamstvom.
Nemojte koristiti pomorska dizel ulja,
ulja za grijanje, Aquazole i slične
emulzije dizela i vode. Diesel goriva
se ne smiju razrjeđivati gorivima za
benzinske motore.
Gorivo za rad na tekući plin
Tekući plin je poznat kao LPG
(Liquefied Petroleum Gas) ili prema
francuskom GPL (Gaz de Pétrole
Liquéfié). LPG se naziva i
autoplinom.
LPG se uglavnom sastoji od propana
i butana. Oktanska vrijednost je
između 105 i 115, ovisno o udjelu
butana. LPG se pohranjuje u tekućem
stanju pri tlaku od oko 5 - 10 bara.
Točka vrenja ovisi o tlaku i omjeru
smjese. Pri ambijentalnom tlaku on je
između -42 °C (čisti propan) i -0,5 °C
(čisti butan).
Oprez
Sustav je djelatan dok je
temperatura okoline približno
-8 °C do 100 °C.
Potpuni rad sustava LPG može se
zajamčiti jedino s tekućim plinom koji
je sukladan minimalnim zahtjevima
norme DIN EN 589.
Odabir goriva
Pritiskom na gumb LPG mijenjaju se
načini rada na benzin i tekući plin čim
traženi parametri (temperatura vode,
temperatura plina i minimalni broj
okretaja motora) budu ispunjeni.
Uvjeti se uglavnom ispunjuju nakon
približno 60 sekundi (ovisno o
vanjskoj temperaturi) i nakon prvog
snažnog pritiskanja gasa. LED
lampica pokazuje trenutni način rada.
1
= rad s benzinom
isključeno
1 svijetli
= rad s tekućim
plinom
1 treperi
= prebacivanje nije
moguće, ponestalo
je jedne vrste goriva
Čim se spremnik tekućeg plina
isprazni, automatski se uključuje rad
s benzinom dok se kontakt ne isključi.
Svakih šest mjeseci ispraznite
spremnik benzina dok ne zasvijetli
kontrolno svjetlo i i tada ga
napunite. Na taj način održava se
kvaliteta goriva i funkcija sustava za
rad na benzin.
Vožnja i rukovanje
Napunite spremnik do kraja u
redovitim intervalima kako bi spriječili
koroziju u spremniku.
Greške i njihovo uklanjanje
Ako način rada na plin nije moguć,
provjerite sljedeće:
■ Je li prisutna dovoljna količina
tekućeg plina?
■ Je li prisutna dovoljna količina
benzina za pokretanje?
Radi ekstremniih temperatura u
kombinaciji sa sastavom plina,
prebacivanje sustava s načina rada
na benzin na način rada na plin može
neznatno potrajati.
U ekstremnim situacijama, sustav bi
se mogao i vratiti na način rada na
benzin, ako minimalni uvjeti nisu
ispunjeni.
U slučaju svih ostalih grešaka,
zatražite pomoć radionice.
211
Oprez
Popravke i podešavanja smije
obavljati isključivo stručno osoblje,
a kako bi se zadržala istovjetna
sigurnost i pravo na jamstvo za
sustav ukapljenog naftnog plina
LPG.
Tekući plin ima poseban miris
(mirišljav) kako bi se propuštanje
lakše prepoznalo.
9 Upozorenje
Ako osjetite miris plina u vozilu ili
njegovoj neposrednoj blizini,
odmah prebacite u način rada na
benzin. Ne pušite. Držite dalje od
otvorenog plamena i izvora
zapaljenja.
Ako je to moguće, zatvorite ručni
ventil za isključenje na multiventilu.
Multiventil se nalazi na spremniku
tekućeg plina u tovarnom prostoru
ispod pokrova stražnje ploče poda.
Kotačić zakrenite u smjeru kazaljke
na satu.
Ako više ne osjetite nikakve mirise
plina nakon zatvaranja ručnog ventila
za isključivanje, vozilo se smije
koristiti u načinu rada na benzin. Ako
je miris plina i dalje prisutan, nemojte
pokretati motor. Za uklanjanje uzroka
greške kontaktirajte radionicu.
Ako koristite podzemne garaže,
pridržavajte se uputa operatera i
lokalnih zakona.
Napomena
U slučaju nezgode, isključite kontakt
i sva svjetla. Zatvorite ručni zaporni
ventil na višenamjenskom ventilu.
212
Vožnja i rukovanje
Punjenje goriva
9 Opasnost
Gorivo je zapaljivo i eksplozivno.
Ne pušite. Bez otvorenog plamena
ili iskri.
Ako u vozilu možete osjeti miris
goriva, odmah kontaktirajte
radionicu radi otklanjanja uzroka.
Oprez
U slučaju da ulijete krivo gorivo, ne
palite automobil.
9 Opasnost
Prije punjenja goriva, isključite
motor i također sve vanjske grijače
s komorama za izgaranje.
Isključite mobilne telefone.
Prilikom punjenja poštujte upute
za korištenje i sigurnost na postaji
za punjenje.
Poklopac spremnika goriva nalazi se
na stražnjoj desnoj strani vozila.
Poklopac spremnika se može otvoriti
samo ako je vozilo otključano.
Povucite poklopac na udubljenu i
otvorite..
Za otvaranje, čep polagano okrenite
u lijevo.
Vožnja i rukovanje
Za zatvaranje, čep spremnika goriva
okrenite u desno dok se ne začuje
klik.
Zatvorite poklopac i uglavite ga.
Punjenje tekućeg plina
Čep spremnika se može zakačiti na
držač na poklopcu spremnika.
Prilikom ulijevanja goriva posve
umetnite mlaznicu u otvor i uključite
je.
Nakon automatskog isključivanja
možete doliti još najviše dvije doze
goriva.
Prilikom punjenja poštujte upute za
korištenje i sigurnost na postaji za
punjenje.
Ventil za punjenje tekućeg plina
nalazi se iza čepa otvora za punjenje
goriva.
Oprez
Gorivo koje se prelilo odmah
obrišite.
Odvijte zaštitni čep s nalijevnog grla.
Postavite potreban adapter.
213
214
Vožnja i rukovanje
ACME adapter: Zavijte maticu pištolja
za punjenje na adaper. Pritisnite
ručicu za blokiranje pištolja za
punjenje.
DISH (Italija) nalijevno grlo: Postavite
pištolj za punjenje u adapter.
Pritisnite ručicu za blokiranje pištolja
za punjenje.
"Bajonetno" nalijevno grlo: Pištolj za
punjenje postavite na adapter i
okrenite u lijevo ili desno za četvrtinu
okretaja. Ručicu za blokiranje ili pištolj
za punjenje povucite do kraja.
EURO nalijevno grlo: Pritisnite pištolj
za punjenje na adapter dok se ne
zabravi.
Pritisnite gumb mjesta dovoda
tekućeg plina. Sustav punjenja se
zaustavlja ili počinje polagano teći
nakon postizanja 80% razine
spremnika (maksimalna razina za
punjenje).
Otpustite gumb na sustavu punjenja i
postupak punjenja će prestati.
Otpustite ručicu za blokiranje i
uklonite pištolj za punjenje. Manja
količina tekućeg plina mogla bi isteći.
Uklonite adapter i odložite ga u vozilo.
Postavite zaštitni čep kako strana
tijela ne bi ušla u otvor za punjenje i u
sustav.
9 Upozorenje
Adapter za punjenje
Budući da sustavi za punjenje nisu
standardni, potrebni su različiti
adapteri dostupni kod Opel
koncesionara i Opel ovlaštenih
radionica.
Zbog dizajna sustava, curenje
tekućeg plina nakon otpuštanja
ručice za blokiranje neizbježno je.
Izbjegavajte udisanje para koje se
pritom oslobađaju.
9 Upozorenje
Spremnik tekućeg plina smije se
puniti samo do 80 % iz sigurnosnih
razloga.
Multiventil na spremniku tekućeg
plina automatski ograničava količinu
punjenja. Ako se dodaje veća
količina, preporučamo da ne izlažete
vozilo suncu sve dok se višak ne
potroši.
ACME adapter: Belgija, Njemačka,
Irska, Luksemburg, Švicarska
Vožnja i rukovanje
215
Potrošnja goriva - CO2
emisija
"Bajonetni" adapter: Nizozemska,
Norveška, Španjolska, Ujedinjena
Kraljevina
DISH (Italija) adapter: Bosna i
Hercegovina, Bugarska, Danska,
Estonija, Francuska, Grčka, Italija,
Hrvatska, Latvija, Litva, Makedonija,
Austrija, Poljska, Portugal,
Rumunjska, Švedska, Švicarska,
Srbija, Slovačka, Slovenija, Češka,
Turska, Ukrajina, Mađarska
Čep spremnika goriva
Koristite samo originalne poklopce
filtera goriva. Vozila s diesel motorima
imaju specijalan čep spremnika
goriva.
EURO adapter: Španjolska
Potrošnja goriva (mješovita vožnja)
modela Opel Astra je u rasponu od
3,7 do 8,1 l/100 km.
CO2 emisija (mješovita vožnja) iznosi
od 99 do 189 g/km.
Za posebne vrijednosti za vaše
vozilo, pogledajte EEC Certifikat
sukladnosti koji vam je isporučen s
vozilom, ili druge nacionalne
dokumente za registraciju vozila.
Opće napomene
Navedeni službeni podaci potrošnje
goriva i emisije CO2 odnose se na EU
osnovni model sa standardnom
opremom.
Podaci o potrošnji goriva i emisiji
CO2 određuju se sukladno regulaciji
R (EC) br. 715/2007 (prema
primjenjivoj verziji), uz uzimanje u
obzir težinu vozila u vožnji, kako ta
regulacija i određuje.
216
Vožnja i rukovanje
Podaci se daju isključivo u svrhu
usporedbe između raznih varijanti
vozila i ne smije se uzimati kao
jamstvo za stvarnu potrošnju goriva
pojedinog vozila. Dodatna oprema
može utjecati na rezultate veće
potrošnje od navedene, kao i većeg
broja emisije CO2. Nadalje, potrošnja
goriva ovisi o osobnom stilu vožnje
kao i o uvjetima na cesti.
Vuča
Opće napomene
Koristite samo opremu za vuču koja
je odobrena za Vaše vozilo.
Naknadnu ugradnju opreme za vuču
prepustite radionici. Može biti
neophodno izvršiti izmjene koje
utječu na sustav hlađenja, toplinske
štitove ili drugu opremu.
Funkcija otkrivanja neispravnog
svjetla kočnice prikolice ne može
otkriti djelomičnu neispravnost
svjetla. Na primjer, kod 4 x 5 wata,
neispravna žarulja se otkriva samo
kada ostane još jedna žarulja od
5 wata ili nijedna.
Ugradnja opreme za vuču može
pokriti otvor karike za vuču. Ako je to
slučaj, za vuču koristite motku kuke
za vuču. Motku kuke za vuču uvijek
držite u vozilu.
Dimenzije ugradnje tvornički
ugrađene opreme za vuču 3 319.
Vozne karakteristike i
savjeti za vožnju
Prije spajanja prikolice, podmažite
kuku za vuču. Međutim, ne
podmazujte kuglu ako upotrebljavate
stabilizator za prigušenje pokreta
zanošenja koji djeluje na kuglu kuke.
Za prikolice s niskom voznom
stabilnosti i kamp kućice s
maksimalnom dozvoljenom masom
većom od 1300 kg izrazito se
preporuča korištenje stabilizatora
kada vozite iznad 80 km/h.
U slučaju da je prikolica počela
vijugati, vozite još sporije, ne
pokušavajte korigirati upravljanje i u
nuždi jako zakočite.
Kada vozite na nizbrdici, vozite u
istom stupnju prijenosa kao pri vožnji
na uzbrdici i vozite približno istom
brzinom.
Podesite tlak u gumi na vrijednost
navedenu za puno opterećenje
3 309.
Vožnja i rukovanje
Vuča prikolice
Opterećenje prikolice
Dopuštena opterećenja prikolice
maksimalne su vrijednosti, koje ovise
o motoru i vozilu i koje se ne smiju
prekoračiti. Stvarno opterećenje
prikolice razlika je između stvarne
ukupne mase prikolice i stvarnog
vertikalnog opterećenja priključka
kuke, kad je prikolica prikopčana.
Dopuštena opterećenja prikolice za
Vaše vozilo možete pronaći u
dokumentima vozila. Općenito, ona
vrijede do uspona od maksimalno
12 %.
Dopušteno opterećenje od prikolice
pri vuči do određenog nagiba,
primjenjiva su samo do nadmorske
visine od 1000 metara. S obzirom da
se snaga motora smanjuje s
povećanjem nadmorske visine
smanjuje se i sposobnost
savladavanja uspona, opterećenje pri
vuči mora se smanjiti za dodatnih
10 % za svakih 1000 metara
nadmorske visine. Pri vožnji na
cestama s malo uspona (manje od
8 % npr. autoput) nije potrebno
smanjiti maksimalno dozvoljeno
opterećenje prikolice.
Dozvoljena kombinirana masa se ne
smije prekoračiti. Ta masa je
navedena na identifikacijskoj pločici
3 283.
Vertikalno opterećenje
priključka
Vertikalno opterećenje priključka je
sila kojom prikolica djeluje na kuku.
Ono može varirati prema smještaju
tereta kojim opterećujete prikolicu.
Maksimalno dopušteno vertikalno
opterećenje kuke za vuču (75 kg)
naznačeno je na pločici opreme za
vuču i u dokumentima vozila. Uvijek
pokušajte postići maksimalno
opterećenje kuke, posebice kod
teških prikolica. Vertikalno
opterećenje priključka kuke nikada ne
smije pasti ispod 25 kg.
217
Opterećenje stražnje osovine
Kada je prikolica priključena i kad je
vozilo potpuno opterećeno,
dopušteno opterećenje stražnje
osovine (pogledajte u dokumentima
vozila ili na identifikacijskoj pločici)
može biti premašeno za max 60 kg,
dozvoljena masa vozila može biti
premašena za 60 kg. Ako je
dopušteno opterećenje stražnje
osovine premašeno, ne smije biti
prekoračena brzina od 100 km/h.
Oprema za vuču
Oprez
Kada ne vučete prikolicu, kuku za
vuču skinite.
218
Vožnja i rukovanje
Smještaj kuke za vuču
Vrećica sa šipkom sa spojnom
kuglom sprema se u stražnjem
pretincu za spremanje na podu.
Traku provucite kroz ušicu za
učvršćenje, omotajte je dvaput i
zategnite je da biste učvrstili vrećicu.
Postavljanje kuke za vuču
Pritisnite pričvršćenja prema unutra i
uklonite poklopac, osim na
dvovolumenu s 3 vrata.
Odspojite i preklopite priključak dolje.
Skinite zaštitni poklopac s otvora za
kuku i spremite ga.
Vožnja i rukovanje
Provjera zategnutosti motke kuke
■ Crvena oznaka na kotačiću mora
biti usmjerena prema zelenoj
oznaci na spojnoj šipki s kuglom.
■ Zračnost između kotačića i motke
kuke mora biti približno
6 milimetara.
■ Ključ mora biti u položaju c.
U suprotnom, motka kuke se mora
zategnuti prije umetanja:
■ Otključajte motku kuke
zakretanjem ključa u položaj c.
219
Umetanje motke kuke
■ Povucite kotačić prema van i
zakrenite do kraja u smjeru kazaljki
na satu.
Umetnite zategnutu motku kuke u
otvor i snažno gurnite gore dok se ne
čuje nasjedanje ("klik").
Kotačić preskače u svoj osnovni
položaj naliježući na motku kuke bez
zračnosti.
9 Upozorenje
Ne dodirujte kotačić tijekom
umetanja.
Zaključajte motku kuke zakretanjem
ključa u položaj e. Uklonite ključ i
zatvorite zaštitni poklopac.
220
Vožnja i rukovanje
Ušica za uže kočnice u slučaju
otrgnuća
■ Motka kuke mora biti učvršćena u
otvoru.
■ Motka kuke mora biti zaključana i
ključ izvađen.
9 Upozorenje
Vuča prikolice je dozvoljena samo
kad je kuka za vuču pravilno
postavljena. Ako se kuka za vuču
ne postavi pravilno, zatražite
pomoć radionice.
Demontaža kuke za vuču
Zakačite uže kočnice za slučaj
otrgnuća na ušicu.
Provjerite da li je motka kuke pravilno
postavljena
■ Zelena oznaka na kotačiću mora
biti usmjerena prema zelenoj
oznaci na spojnoj šipki s kuglom.
■ Između zakretne ručke i motke
kuke ne smije biti zračnosti.
Otvorite zaštitni poklopac i zakrenite
ključ u položaj c za otključavanje
motke kuke.
Povucite zakretnu ručku prema van i
zakrenite do kraja u smjeru kazaljki
na satu. Izvucite motku kuke prema
dolje.
Umetnite čep u otvor. Preklopite
priključak.
Zamijenite poklopac, osim na
dvovolumenu s 3 vrata.
Pomoć za stabilnost
prikolice
Ako sustav detektira vijugava gibanja,
snaga motora se smanjuje i
kombinacija vozilo/prikolica se
selektivno koči dok vijuganje ne
nestane. Dok sustav radi držite kolo
upravljača što je moguće mirnijim.
Pomoć za stabilnost prikolice (TSA) je
funkcija elektroničkog programa
stabilnosti 3 175.
Njega vozila
Njega vozila
Opće napomene ........................ 221
Provjere vozila ........................... 222
Zamjena žarulje ......................... 229
Električni sustav ......................... 247
Alat vozila .................................. 254
Kotači i gume ............................. 256
Pokretanje kablovima ................ 273
Vuča ........................................... 274
Njega izgleda ............................. 276
Opće napomene
Spremanje vozila
Oprema i modifikacije
vozila
Parkiranje na duže vrijeme
Preporučamo vam korištenje
originalnih dijelova i dodatne opreme
i tvornički odobrenih dijelova
specifično za vaš tip vozila. Ne
možemo procijeniti ili jamčiti
pouzdanost drugih proizvoda - čak i
ako imaju regulatorna ili druga
odobrenja.
Ne vršite nikakve izmjene na
električnim sustavima, npr. promjene
elektroničkih kontrolnih jedinica (chip
tuning).
Oprez
Prilikom transportiranja vozila
vlakom ili na vozilu vučne službe,
mogu se oštetiti zavjesice za blato.
221
Ako će vozilo biti skladišteno nekoliko
mjeseci:
■ Operite i konzervirajte vozilo
voskom.
■ Provjerite vosak u prostoru motora
i na podvozju.
■ Očistite i zaštitite gumene brtve.
■ Do vrha napunite spremnik goriva.
■ Zamijenite motorno ulje.
■ Ispustite tekućinu za pranje iz
spremnika.
■ Provjerite zaštitu od smrzavanja i
zaštitu od korozije rashladnog
sredstva.
■ Podesite tlak u gumi na vrijednost
navedenu za puno opterećenje.
■ Parkirajte vozilo u suhom, dobro
provjetravanom prostoru.
Odaberite prvi ili stupanj za vožnju
unatrag ili postavite polugu
mjenjača u P. Spriječite gibanje
vozila.
■ Ne zatežite parkirnu kočnicu.
222
Njega vozila
■ Otvorite poklopac motora, zatvorite
sva vrata i zaključajte vozilo.
■ Odspojite stezaljku negativnog
terminala s akumulatora vozila.
Uvjerite se da nijedan sustav ne
radi, npr. protuprovalni alarmni
sustav.
Priprema za normalno
korištenje
Kada je vozilo potrebno pripremiti za
ponovni rad:
■ Spojite stezaljku negativnog
terminala na akumulator vozila.
Aktivirajte elektroniku električnih
prozora.
■ Provjerite tlak u gumama.
■ Napunite spremnik tekućine za
pranje.
■ Provjerite razinu ulja u motoru.
■ Provjerite razinu rashladnog
sredstva.
■ Ako je potrebno, postavite
registarske pločice.
Prerada vozila na kraju
radnog vijeka
Informacije o centrima za odlaganje
vozila na kraju vijeka trajanja i za
njegovo recikliranje dostupne su na
našoj web stranici. Ove radove
prepustite samo ovlaštenim centrima
za recikliranje.
Vozila s pogonom na plin mora
reciklirati ovlašteni servisni centar za
vozila s pogonom na plin.
Provjere vozila
Vršenje rada
9 Upozorenje
Provjere u prostoru motora izvršite
samo kad je kontakt isključen.
Ventilator hlađenja se može
pokrenuti čak i ako je kontakt
isključen.
Njega vozila
Učvrstite potpornu šipku poklopca
motora.
Ako se poklopac motora otvori dok je
uključena funkcija Autostop, motor će
se automatski ponovno pokrenuti iz
sigurnosnih razloga.
9 Opasnost
Sustav paljenja i Xenon prednja
svjetla koriste izrazito visoki
napon. Ne dodirujte.
Poklopac motora
Zatvaranje
Otvaranje
Gurnite sigurnosnu kopču udesno i
otvorite poklopac motora.
Povucite polugu oslobađanja i vratite
je u originalni položaj.
223
Prije zatvaranja poklopca motora,
potpornu šipku gurnite u držač.
Spustite poklopac motora i pustite da
padne u svoju bravu. Provjerite da je
poklopac motora učvršćen.
Motorno ulje
Redovito ručno provjerite razinu
motornog ulja da biste spriječili
oštećenje motora. Uvjerite se da se
koristi ulje odgovarajućih
specifikacija. Preporučene tekućine i
sredstva za podmazivanje 3 281.
Provjerite kada je vozilo na
vodoravnoj površini. Motor mora biti
na radnoj temperaturi i isključen
najmanje 5 minuta.
224
Njega vozila
Izvucite šipku, obrišite je, umetnite je
do kraja, izvucite van i očitajte razinu
motornog ulja.
Umetnite šipku do ograničenja na
ručki i napravite pola okretaja.
Preporučamo korištenje motornog
ulja iste kvalitete koje je korišteno pri
zadnjoj zamjeni.
Razina motornog ulja ne smije prijeći
oznaku MAX na šipci.
Oprez
Prekomjerno ulje motora mora se
ispustiti ili isisati.
Kada razina motornog ulja padne do
oznake MIN, nadolijte motorno ulje.
Količine 3 308.
Postavite čep i zategnite ga.
Rashladno sredstvo
motora
Ovisno o izvedbi motora koriste se
različite šipke.
Rashladna tekućina osigurava zaštitu
od smrzavanja do otprilike -28 °C. U
sjevernim zemljama s jako niskim
temperaturama tvornički ulivena
rashladna tekućina osigurava zaštitu
od smrzavanja do otprilike -37°C.
Oprez
Koristite samo odobreni antifriz.
Njega vozila
Razina rashladnog sredstva
Oprez
Preniska razina rashladnog
sredstva može uzrokovati
oštećenje motora.
9 Upozorenje
Tekućina za pranje
Dopustite motoru da se ohladi
prije otvaranja čepa. Pažljivo
otvorite čep, lagano ispuštajući
tlak.
Za nadolijevanje koristite 1:1
mješavinu koncentrata rashladnog
sredstva pomiješanog s vodom iz
pipe. Ako koncentrat rashladnog
sredstva nije dostupan, koristite čistu
vodu iz pipe. Čvrsto zategnite čep.
Provjerite koncentraciju rashladnog
sredstva i obratite se radionici radi
popravljanja uzroka gubitka
rashladnog sredstva.
Ako je sustav hlađenja hladan, razina
rashladnog sredstva treba biti iznad
linije oznake. Nadolijte ako je razina
niska.
225
Napunite čistom vodom
pomiješanom s odgovarajućom
količinom tekućine za pranje koja
sadrži sredstvo protiv smrzavanja. Za
pravilan odnos mješavine pogledajte
kanticu tekućine za pranje.
Oprez
Samo tekućina za pranje s
dovoljnom koncentracijom
antifriza pruža zaštitu pri niskim
temperaturama ili pri naglom padu
temperature.
226
Njega vozila
Kočnice
Akumulator
U slučaju minimalne debljine kočionih
obloga, tijekom kočenja možete čuti
buku škripanja.
Moguć je nastavak vožnje ali kočne
obloge zamijenite što je prije moguće.
Nakon ugradnje novih kočnih obloga,
ne kočite nepotrebno jako tijekom
nekoliko prvih vožnji.
Akumulator ne zahtijeva održavanje
pod uvjetom da način vožnje
dozvoljava dostatno punjenje
akumulatora. Vožnja na kratke
udaljenosti i često pokretanje motora
mogu isprazniti akumulator.
Izbjegavajte korištenje nepotrebnih
električnih potrošača.
Tekućina za kočnice
9 Upozorenje
Tekućina za kočnice je otrovna i
korozivna. Izbjegavajte kontakt s
očima, kožom, tkaninama i
obojanim površinama.
Razina tekućine za kočnice mora biti
između oznaka MIN i MAX.
Prilikom nadolijevanja, osigurajte
maksimalnu čistoću jer onečišćenje
tekućine za kočnice može dovesti do
kvara kočnog sustava. Kontaktirajte
radionicu za popravljanje uzroka
gubitka tekućine za kočnice.
Za vozilo koristite samo odobrenu
kočnu tekućinu dobrih radnih
karakteristika. Tekućina kočnica i
spojke 3 281.
Baterije ne spadaju u kućno smeće.
Moraju se odložiti na odgovarajuće
mjesto za prikupljanje.
Parkiranje vozila na dulje od
4 tjedna može dovesti do pražnjenja
akumulatora. Odspojite stezaljku
negativnog terminala s akumulatora
vozila.
Budite sigurni da je kontakt isključen
prije spajanja ili odspajanja
akumulatora vozila.
Njega vozila
Punjenje akumulatora
Zaštita od pražnjenja akumulatora
3 151.
9 Upozorenje
Zamjena akumulatora
Kod vozila sa sustavom stop-start,
provjerite da potencijal punjenja
ne premašuje 14,6 V prilikom
korištenja punjača akumulatora. U
suprotnom bi se akumulator
mogao oštetiti.
Napomena
Svako odstupanje od uputa ovog
paragrafa može dovesti do
privremenog isključenja sustava
stop-start.
Kada se mijenja akumulator, uvjerite
se da u blizini pozitivne stezaljke
nema otvorenih otvora za
provjetravanje. Ako je otvor za
provjetravanje otvoren u ovom
području, mora se zatvoriti
poklopcem, i mora se otvoriti
provjetravanje u blizini negativne
stezaljke.
Koristite samo akumulatore koji
dozvoljavaju ugradnju kutije s
osiguračima iznad akumulatora.
Na vozilima sa sustavom stop-start,
obavezno akumulator AGM
(Absorptive Glass Mat) zamijenite
također akumulatorom AGM.
227
Pokretanje kablovima 3 273.
AGM akumulator možete prepoznati
po naljepnici na akumulatoru.
Preporučamo korištenje originalnog
akumulatora tvrtke Opel.
Napomena
Korištenje AGM akumulatora
različitog od originalnog
akumulatora tvrtke Opel može
dovesti do smanjenja performansi
sustava stop-start.
Preporučamo da zamjenu
akumulatora prepustite radionici.
Sustav stop-start 3 163.
Naljepnica upozorenja
228
Njega vozila
Značenje simbola
■ Držite dalje od iskrenja, otvorenog
plamena i nemojte pušiti u blizini.
■ Uvijek zaštitite oči. Eksplozivni
plinovi mogu izazvati sljepilo ili
ozljede.
■ Držite akumulator dalje od dohvata
djece.
■ Akumulator sadrži sumpornu
kiselinu koja može uzrokovati
sljepilo ili ozbiljne opekline.
■ Dodatne informacije potražite u
korisničkom priručniku.
■ U blizini akumulatora mogu biti
prisutni eksplozivni plinovi.
Odzračivanje sustava dizel
goriva
Ako se spremnik posve ispraznio,
potrebno je odzračiti sustav dizelskog
goriva. Uključite paljenje tri puta u
trajanju od po 15 sekunda. Zatim
pokušajte pokrenuti motor tijekom
maksimalno 40 sekundi. Ponovite
ovaj postupak nakon ne manje od
5 sekunda. Ako se motor ne uspije
pokrenuti, potražite pomoć radionice.
Podižite ručicu brisača sve dok ne
ostane u podignutom položaju,
pritisnite tipku za isključivanje metlice
brisača i skinite.
Pričvrstite metlicu brisača, malo
nagnutu prema metlici brisača, i
gurajte je dok se ne zakvači.
Pažljivo spustite krak brisača.
Metlica brisača na stražnjem
prozoru
Zamjena metlica brisača
Podignite polugu brisača. Odspojite
metlicu brisača kao što je prikazano
na slici i uklonite je.
Njega vozila
Pričvrstite metlicu brisača, malo
nagnutu prema metlici brisača, i
gurajte je dok se ne zakvači.
Pažljivo spustite krak brisača.
Zamjena žarulje
Isključite motor i isključite
odgovarajuči prekidač ili zatvorite
vrata.
Novu žarulju držite samo za osnovu!
Ne dodirujte stakleni dio žarulje golim
rukama.
Za zamjenu koristite isključivo žarulju
istog tipa.
Zamijenite prednja svjetla iz
motornog prostora.
229
Halogenska prednja
svjetla
Dvovolumen s 5 vrata, kombi
limuzina s 4 vrata, Sports tourer
Provjera žarulje
Nakon zamjene žarulje uključite
kontakt pa provjerite svjetla.
Halogena prednja svjetla s odvojenim
žaruljama za kratka i duga svjetla.
Vanjska žarulja kratkog svjetla (1).
Unutarnja žarulja dugog svjetla (2).
Bočna svjetla / svjetla za vožnju po
danu (3).
230
Njega vozila
Kratko svjetlo (1)
2. Odvrnite držač žarulje u smjeru
suprotnom od kazaljki na satu i
odvojite ga. Izvucite sijalicu iz
kućišta svjetla.
1. Odvrnite poklopac (1) suprotno od
kazaljki na satu i skinite ga.
3. Odspojite sijalicu od držača
sijalice i zamijenite je.
4. Umetnite držač sijalice,
umetanjem dva izdanka u kućište
svjetla i zakretanjem u smjeru
kazaljki na satu za učvršćenje.
5. Postavite poklopac i zakrenite ga
u smjeru kazaljki na satu.
Dugo svjetlo (2)
1. Odvrnite poklopac (2) suprotno od
kazaljki na satu i skinite ga.
2. Odvrnite držač žarulje u smjeru
suprotnom od kazaljki na satu i
odvojite ga. Izvucite sijalicu iz
kućišta svjetla.
3. Odspojite sijalicu od držača
sijalice i zamijenite je.
4. Umetnite držač sijalice,
umetanjem dva izdanka u kućište
svjetla i zakretanjem u smjeru
kazaljki na satu za učvršćenje.
5. Postavite poklopac i zakrenite ga
u smjeru kazaljki na satu.
Njega vozila
Bočna svjetla/Svjetla za vožnju po
danu (3)
231
3. Sijalicu izvucite iz držača sijalice i
zamijenite je.
4. Držač sijalice umetnite u kućište
svjetla. Postavite poklopac i
zakrenite ga u smjeru kazaljki na
satu.
Dvovolumen s 3 vrata
1. Odvrnite poklopac (3) suprotno od
kazaljki na satu i skinite ga. Za
zakretanje poklopca koristite
odvijač.
2. Zajedno pritisnite kopče i držač
sijalice izvucite iz kućišta svjetla.
Bi-Halogen prednja svjetla (1) s
jednom žaruljom za kratka i duga
svjetla.
Bočna svjetla / svjetla za vožnju po
danu (2).
232
Njega vozila
Kratko/dugo svjetlo (1)
2. Odvrnite držač žarulje u smjeru
suprotnom od kazaljki na satu i
odvojite ga. Izvucite sijalicu iz
kućišta svjetla.
1. Odvrnite poklopac (1) suprotno od
kazaljki na satu i skinite ga.
3. Držač žarulje odvojite od
konektora pritiskaom na osigurač.
4. Zamijenite žarulju i spojite držač
žarulje konektorom.
5. Umetnite držač sijalice,
umetanjem dva izdanka u kućište
svjetla i zakretanjem u smjeru
kazaljki na satu za učvršćenje.
6. Postavite poklopac i zakrenite ga
u smjeru kazaljki na satu.
Bočna svjetla/Svjetla za vožnju po
danu (2)
1. Držač žarulje (2) odvrnite
suprotno od smjera kazaljki na
satu i odvojite ga. Izvucite žarulju
iz kućišta lampe.
Njega vozila
233
Ksenonska prednja svjetla rade
pod iznimno visokim naponom. Ne
dodirujte. Zamjenu sijalica
prepustite radionici.
Bočna svjetla / svjetla za vožnju po
danu su LED-ovi (svjetleće diode) i ne
mogu se zamijeniti.
Mogu se zamijeniti žarulje svjetla za
dodatno osvjetljavanje u zavojima.
2. Izvucite žarulju iz držača.
3. Umetnite novu žarulju u držač.
4. Držač žarulje umetnite u kućište
lampe i zavrnite ga u smjeru
kazaljki na satu.
Osvjetljenje skretanja
Prilagodljiva prednja
svjetla
9 Opasnost
Sustav prilagodljivih prednjih
svjetala koristi ksenonska prednja
svjetla.
1. Zakrenite kapu suprotno od
kazaljke na satu i skinite je.
2. Odvrnite držač žarulje u smjeru
suprotnom od kazaljki na satu i
odvojite ga. Izvucite sijalicu iz
kućišta svjetla.
234
Njega vozila
3. Izvucite žarulju iz priključka.
4. Zamijenite žarulju i spojite držač
žarulje konektorom.
5. Umetnite držač sijalice,
umetanjem dva izdanka u kućište
svjetla i zakretanjem u smjeru
kazaljki na satu za učvršćenje.
6. Postavite poklopac i zakrenite ga
u smjeru kazaljki na satu.
1. Zamijenite oba čepa odvijačem
na označenom području.
3. Odvijte tri vijka i skinite sklop
svjetla za maglu s odbojnika.
2. Odvijte oba vijka i skinite sklop
pokazivača smjera s odbojnika.
4. Držač žarulje zakrenite suprotno
od kazaljki na satu i uklonite ga iz
kućišta svjetla.
5. Držač žarulje odvojite od
konektora pritiskanjem osigurača.
6. Zamijenite i umetnite utičnicu
žarulje u kućište svjetla, okrenite
utičnicu žarulje u smjeru kazaljke
na satu i priključite priključak.
7. Ugradite sklop svjetla za maglu u
odbojnik i pričvrstite tri vijka.
Svjetla za maglu
Dvovolumen s 5 vrata, kombi
limuzina s 4 vrata, Sports tourer
Njega vozila
8. Ugradite sklop pokazivača smjera
u odbojnik i pričvrstite dva vijka.
9. Umetnite oba čepa.
Dvovolumen s 3 vrata
2. Odvijte oba vijka i skinite sklop
svjetla s odbojnika.
1. Odbravite poklopac odvijačem u
utoru i skinite ga.
235
3. Držač žarulje zakrenite suprotno
od kazaljki na satu i uklonite ga iz
kućišta svjetla.
4. Držač žarulje odvojite od
konektora pritiskanjem osigurača.
5. Uklonite i zamijenite držač sa
žaruljom i priključite konektor.
6. Umetnite držač žarulje u lampu i
zavrnite ga okretanjem u smjeru
kazaljki na satu.
7. Postavite sklop svjetala
zatezanjem oba vijka.
8. Sklopite i učvrstite poklopac.
236
Njega vozila
Prednji pokazivači smjera
3. Držač žarulje odvojite od kućišta
svjetla pritiskanjem oba
osigurača.
Dvovolumen s 5 vrata, kombi
limuzina s 4 vrata, Sports tourer
2. Odvijte oba vijka i skinite sklop
svjetla s odbojnika.
1. Zamijenite oba čepa odvijačem
na označenom području.
4. Odvojite priključak od utičnice
žarulje pritiskanjem osigurača.
5. Uklonite i zamijenite utičnicu
žarulje zajedno sa žaruljom.
6. Umetnite utičnicu žarulje u kućište
svjetla i pričvrstite priključak.
7. Ugradite sklop svjetla u odbojnik i
pričvrstite oba vijka.
8. Umetnite oba čepa.
Njega vozila
Dvovolumen s 3 vrata
Dvovolumen s 5 vrata, kombi
limuzina s 4 vrata, Sports tourer s
prednjim odbojnikom Sport/GSi
Sijalicama možete pristupiti s donje
strane vozila.
1. Odspojite opružnu koču i zatim je
zakrenite natrag.
2. Izvadite utičnicu žarulje zajedno
sa žaruljom iz kućišta svjetla.
237
3. Držač žarulje odvojite od
konektora pritiskanjem osigurača.
4. Uklonite i zamijenite utičnicu
žarulje zajedno sa žaruljom.
5. Spojite konektor.
6. Umetnite držač žarulje u kućište
svjetla.
7. Opružnu kopču zakrenite naprijed
i zakačite je.
1. Zakrenite kapu (1) suprotno od
kazaljke na satu i skinite je.
238
Njega vozila
2. Okrećite utičnicu žarulje u smjeru
suprotnom od kazaljki na satu za
njeno odvajanje i izvadite je iz
kućišta svjetla.
Stražnja svjetla
Dvovolumen s 5 vrata
2. Iznutra rukom odvijte plastičnu
pričvrsnu maticu.
3. Odvrnite žarulju u smjeru
suprotnom od kazaljki na satu i
izvadite je.
4. Umetnite novu žarulju i zavrnite je
u smjeru kazaljki na satu.
5. Držač žarulje umetnite u kućište
lampe i zavrnite ga u smjeru
kazaljki na satu.
6. Postavite poklopac i zakrenite ga
u smjeru kazaljki na satu.
1. Oslobodite poklopac na dotičnoj
strani i uklonite ga.
Njega vozila
3. Pažljivo izvucite sklop stražnjeg
svjetla iz utora i uklonite ga. Pazite
da kanal kabela ostane u
položaju.
4. Kabel odspojite s držača.
5. Odspojite konektor ožičenja od
držača sijalice.
6. Odvijačem odvijte tri vijka i skinite
nosač žarulje sa sklopa svjetla.
239
Zatvorite i učvrstite poklopac.
Sklop svjetla u vratima prtljažnika
7. Uklonite i zamijenite žarulji
izvlačenjem ili guranjem žarulje u
utičnicu i okretanjem u smjeru
suprotnom od kazaljki na satu:
Stražnje svjetlo (1)
Svjetlo kočenja (2)
Pokazivač smjera (3)
8. Umetnite držač sijalice u sklop
stražnjeg svjetla i učvrstite ga
vijcima. Spojite konektor ožičenja
i pritisnite kabel u držač. Postavite
sklop svjetla s pričvrsnim zaticima
u utore na karoseriji i zategnite
sigurnosnu maticu iz prtljažnog
prostora.
1. Otvorite vrata prtljažnika i skinite
poklopac i oba ukrasna poklopca
na dotičnoj strani.
2. Odvijte i uklonite tri vijka.
3. Uklonite sklop svjetla. Pazite da
kanal kabela ostane u položaju.
240
Njega vozila
utičnicu i okretanjem u smjeru
suprotnom od kazaljki na satu:
Stražnje svjetlo (1)
Stražnje svjetlo za maglu/svjetlo
za vožnju unatrag (2) ovisno o
strani.
6. Držač sijalice umetnite u sklop
stražnjeg svjetla. Postavite sklop
svjetla na vrata prtljažnika i
zategnite vijke iz unutrašnjosti.
Pričvrstite sve pokrove.
4. Pritisnite osigurač i uklonite držač
žarulje iz sklopa svjetla.
5. Uklonite i zamijenite žarulji
izvlačenjem ili guranjem žarulje u
Kombi limuzina s 4 vrata
1. Uklonite poklopac na dotičnoj
strani.
2. Odvijte rukom dvije plastične
matice koje se unutra nalaze.
Njega vozila
3. Pažljivo izvucite sklop svjetla iz
utora i uklonite ga. Pazite da kanal
kabela ostane u položaju.
4. Odvojite utikač ožičenja od
držača žarulje.
241
Pokazivač smjera (2)
6. Umetnite držač žarulje i okrećite
ga u smjeru kazaljki na satu.
Spojite priključak ožičenja.
Postavite sklop svjetla s
pričvrsnim zaticima u utore na
karoseriji i zategnite sigurnosne
matice iz prtljažnog prostora.
Postavite pokrov.
Sklop svjetla u vratima prtljažnika
5. Uklonite držač žarulje tako što
ćete ga okrenuti i zamijenite
žarulju izvlačenjem ili guranjem
žarulje u utičnicu i okretanjem u
smjeru suprotnom od kazaljki na
satu:
Stražnje pozicijsko svjetlo/svjetlo
kočenja (1)
1. Otvorite prtljažnik i uklonite
pokrov na odgovarajućoj strani.
2. Uklonite držač žarulje tako što
ćete ga okrenuti i zamijenite
žarulju izvlačenjem ili guranjem
žarulje u utičnicu i okretanjem u
smjeru suprotnom od kazaljki na
satu:
Stražnje svjetlo (1)
Stražnje svjetlo za maglu/svjetlo
za vožnju unatrag (2) ovisno o
strani.
3. Umetnite držač žarulje i okrećite
ga u smjeru kazaljki na satu.
Postavite pokrov.
242
Njega vozila
Sports Tourer
1. Na lijevoj strani, preklopite zaslon
i skinite.
2. Uklonite poklopac na dotičnoj
strani.
4. Pažljivo izvucite sklop svjetla iz
utora i uklonite ga. Pazite da kanal
kabela ostane u položaju.
5. Odvojite utikač ožičenja od
držača žarulje.
3. Odvijte rukom dvije plastične
matice koje se unutra nalaze.
6. Uklonite držač žarulje tako što
ćete ga okrenuti u smjeru
suprotnom od kazaljki na satu i
zamijenite žarulju izvlačenjem ili
guranjem žarulje u utičnicu i
okretanjem u smjeru suprotnom
od kazaljki na satu:
Stražnja svjetla (1 + 2)
Pokazivač smjera (3)
Svjetlo kočenja (4)
Njega vozila
7. Spojite konektor ožičenja i
pritisnite kabel u držač. Postavite
sklop svjetla s pričvrsnim zaticima
u utore na karoseriji i zategnite
sigurnosne matice iz prtljažnog
prostora. Postavite pokrov.
Tijekom sastavljanja, pritisnite
prirubnicu s lijeve strane u
gumene manžete za postizanje
potpune sile zadržavanja.
243
Sklop svjetla u vratima prtljažnika
1. Otvorite vrata prtljažnika i skinite
ukrasne poklopce na
odgovarajućoj strani.
2. Odvijte i uklonite vijke.
3. Skinite sklop stražnjeg svjetla i
odvojite utikač ožičenja od
nosača žarulje.
4. Uklonite držač žarulje tako što
ćete ga okrenuti u smjeru
suprotnom od kazaljki na satu i
zamijenite žarulju izvlačenjem ili
guranjem žarulje u utičnicu i
okretanjem u smjeru suprotnom
od kazaljki na satu:
Stražnje svjetlo (1)
Stražnje svjetlo za maglu/svjetlo
za vožnju unatrag (2) ovisno o
strani.
5. Postavite sklop svjetla na vrata
prtljažnika i zategnite vijke iz
unutrašnjosti. Pričvrstite sve
pokrove.
244
Njega vozila
Stražnje svjetlo za maglu ili svjetlo za
vožnju unatrag (2), ovisno o strani,
mogu se zamijeniti kroz poklopac na
vratima prtljažnika bez skidanja
sklopa svjetla: uklonite poklopac,
okrenite držač žarulje i zamijenite
žarulju okrećući je u smjeru
suprotnom od kazaljki na satu.
Dvovolumen s 3 vrata
1. Oslobodite poklopac na dotičnoj
strani i uklonite ga.
2. Odvijte rukom obje plastične
matice koje se unutra nalaze.
3. Pažljivo izvucite sklop svjetla iz
utora i uklonite ga.
Njega vozila
4. Odvojite utikač ožičenja od
držača žarulje.
Možete zamijeniti jedino žarulju
pokazivača smjera (2).
6. Držač sijalice umetnite u sklop
stražnjeg svjetla i zakrenite u
smjeru kazaljke na satu. Spojite
utikač ožičenja na sklop svjetla.
Postavite sklop svjetla s
pričvrsnim zaticima u utore na
karoseriji i zategnite sigurnosne
matice iz prtljažnog prostora.
Zatvorite i učvrstite poklopac.
245
3. Skinite sklop stražnjeg svjetla s
vrata prtljažnika.
4. Uklonite držač žarulje tako što
ćete ga okrenuti i zamijenite
žarulju izvlačenjem ili guranjem
žarulje u utičnicu i okretanjem u
smjeru suprotnom od kazaljki na
satu:
Sklop svjetla u vratima prtljažnika
5. Uklonite držač žarulje tako što
ćete ga okrenuti i zamijenite
žarulju izvlačenjem ili guranjem
žarulje u utičnicu i okretanjem u
smjeru suprotnom od kazaljki na
satu:
Stražnje pozicijsko svjetlo/svjetlo
kočenja (1)
Pokazivač smjera (2)
verzija sa svjetlosno emitirajućom
diodom (LED)
1. Otvorite vrata prtljažnika i skinite
poklopce na odgovarajućoj strani.
2. Odvijte tri vijka.
Stražnje svjetlo (1)
Stražnje svjetlo za maglu/svjetlo
za vožnju unatrag (2) ovisno o
strani.
(2) (samo jedna strana)
verzija sa svjetlosno emitirajućom
diodom (LED)
246
Njega vozila
Mogu se zamijeniti samo stražnje
svjetlo za maglu ili svjetlo za
vožnju unatrag (2), ovisno o
strani.
5. Držač sijalice umetnite u sklop
stražnjeg svjetla i zakrenite u
smjeru kazaljke na satu. Postavite
sklop stražnjeg svjetla na vrata
prtljažnika i zategnite vijke.
Pričvrstite sve pokrove.
Osvjetljenje registarske
pločice
Bočni pokazivači smjera
Žarulje treba zamijeniti radionica.
1. Odvijač umetnite u udubljenje
poklopca, pritisnite u stranu i
oslobodite oprugu. Uklonite
poklopac.
2. Držač sijalice izvucite prema
dolje, pazeći da pritom ne
povučete kabel.
3. Odspojite osigurač i držač sijalice
odvojite od konektora ožičenja.
4. Uklonite i zamijenite držač sijalice
sa sijalicom.
5. Konektor ožičenja spojite na
držač sijalice.
6. Držač sijalice gurnite u kućište i
zatvorite poklopac.
Svjetla u unutrašnjosti
Svjetlo u unutrašnjosti, svjetla
za čitanje
Zamjenu sijalica prepustite servisu.
Njega vozila
Svjetlo prtljažnika
Zamjenu sijalica prepustite servisu.
Osvjetljenje ploče s
instrumentima
Zamjenu sijalica prepustite servisu.
Električni sustav
Osigurači
Podaci na zamjenskom osiguraču
moraju odgovarati podacima na
neispravnom osiguraču.
U vozilu se nalaze tri kutije s
osiguračima:
■ u prednjem lijevom dijelu prostora
motora,
■ na vozilima s upravljačem na lijevoj
strani, u unutrašnjosti iza pretinca
za odlaganje, ili, na vozilima s
upravljačem na desnoj strani, iza
pretinca za odlaganje ispred
suvozača,
■ iza poklopca na lijevoj strani
prtljažnika.
Prije zamjene osigurača isključite
odgovarajući prekidač i kontakt.
Pregoreni osigurač ćete prepoznati
po rastaljenoj žici. Ne zamjenjujte
osigurač dok nije uklonjen uzrok
greške.
Neke funkcije su zaštićene s više
osigurača.
247
Osigurači mogu biti umetnuti i bez
postojanja funkcije.
248
Njega vozila
Kutija s osiguračima u
motornom prostoru
Hvataljka osigurača
Hvataljka osigurača se može nalaziti
u kutiji s osiguračima u prostoru
motora.
Kutija s osiguračima na prednjoj
lijevoj strani prostora motora.
Isključite poklopac i preklopite ga
prema gore sve dok se ne zaustavi.
Poklopac skinite okomito prema gore.
Hvataljku osigurača postavite na
različite tipove osigurača s gornje
strane ili bočno, i izvucite osigurač.
Njega vozila
Br. Strujni krug
Br. Strujni krug
1
Upravljački modul motora
17 Upravljački modul mjenjača
2
Lambda senzor
18 Grijanje stražnjeg stakla
3
Ubrizgavanje goriva, sustav
paljenja
19 Prednji električni prozori
4
Ubrizgavanje goriva, sustav
paljenja
5
–
6
Grijanje ogledala
7
Kontrola ventilatora
8
Lambda senzor, motor
9
Senzor stražnjeg prozora
10 Senzor akumulatora
11 Otvaranje prtljažnika
12 Modul prilagodljivih prednjih
svjetala
249
20 Stražnji električni prozori
21 ABS
22 Lijevo dugo svjetlo (Halogeno)
23 Sustav pranja prednjih svjetala
24 Desno kratko svjetlo (Xenon)
25 Lijevo kratko svjetlo (Xenon)
26 Svjetla za maglu
27 Grijanje diesel goriva
28 –
29 Električna parkirna kočnica
30 ABS
13 –
31 –
14 Brisač stražnjeg prozora
32 Zračni jastuk
15 Upravljački modul motora
33 Prilagodljiva prednja svjetla
16 Elektropokretač
34 –
250
Njega vozila
Br. Strujni krug
Br. Strujni krug
35 Električni prozori
51 Zatvarač zraka
36 –
52 Pomoćni grijač, diesel motor
37 Elektromagnet ventila kanistra
53 Upravljački modul mjenjača,
upravljački modul motora
38 Vakuumska pumpa
39 Upravljački modul sustava
goriva
40 Sustav pranja vjetrobrana,
pranje stražnjeg prozora
41 Desno dugo svjetlo (Halogeno)
42 Ventilator hladnjaka
43 Brisači vjetrobrana
Kutija s osiguračima na
ploči s instrumentima
54 Nadzor ožičenja
Nakon zamjene neispravnog
osigurača zatvorite poklopac kutije s
osiguračima i pritisnite ga dok se ne
učvrsti.
Ako poklopac kutije s osiguračima
nije pravilno zatvoren, može doći do
kvara.
44 –
45 Ventilator hladnjaka
46 –
47 Sirena
48 Ventilator hladnjaka
49 Pumpa goriva
50 Podešavanje visine snopa
prednjih svjetala
U vozilima s upravljačem na lijevoj
strani, kutija s osiguračima se nalazi
iza spremišta na ploči s
instrumentima.
Otvorite spremište i gurnite ga lijevo
za otključavanje. Spremište
preklopite dolje i uklonite ga.
Njega vozila
251
Br. Strujni krug
10 Brave vrata
11 Ventilator unutrašnjosti
12 –
13 –
14 Konektor za dijagnostiku
15 Zračni jastuk
16 –
U vozilima s upravljačem na desnoj
strani, kutija s osiguračima se nalazi
iza poklopca u pretincu za rukavice.
Otvorite pretinac za rukavice, zatim
otvorite poklopac i preklopite ga dolje.
Br. Strujni krug
17 Klima uređaj
18 Predosigurač: radio, Info‐
tainment, zasloni
1
Zasloni
2
Vanjska svjetla
3
Vanjska svjetla
4
Radio
5
Infotainment sustav, instrument
6
Prednji priključak napajanja
22 Kontakt brava
7
Priključak napajanja stražnjeg
sjedala
24 Upravljačka jedinica karoserije
8
Lijevo kratko svjetlo
9
Desno kratko svjetlo
19 Svjetla kočenja, stražnja svjetla,
svjetla u unutrašnjosti
20 –
21 –
23 Upravljačka jedinica karoserije
252
Njega vozila
Br. Strujni krug
Uklonite poklopac.
25 –
Sports Tourer
26 Utičnica u prtljažniku (ako nema
kutije s osiguračima u
prtljažniku) (jedino za izvedbu
Sports Tourer)
Kutija s osiguračima je na lijevoj strani
prtljažnika iza poklopca.
Kutija s osiguračima u
prtljažniku
Dvovolumen s 3 vrata,
dvovolumen s 5 vrata
Uklonite poklopac.
Kutija s osiguračima je na lijevoj strani
prtljažnika iza poklopca.
Preklopite zaslon i skinite.
Njega vozila
Namjena osigurača
253
Broj Strujni krug
Broj Strujni krug
1
Modul prikolice
18
–
2
Utičnica prikolice
19
Grijanje kola upravljača
3
Pomoć pri parkiranju
20
Krovni otvor
4
–
21
Grijanje sjedala
5
–
22
–
6
–
23
–
7
–
24
–
8
Protuprovalni alarmni sustav
25
–
9
–
26
–
10
–
27
–
11
Modul prikolice, Priključak
prikolice
28
–
12
–
29
–
13
Utičnica prikolice
30
–
14
–
31
Pojačalo, Subwoofer
15
–
32
Sustav aktivnog prigušenja,
Upozorenje napuštanja trake
16
–
17
–
254
Njega vozila
Alat vozila
Alat
Sports Tourer i kombi limuzina s 4
vrata
Vozila s kitom za popravak
gume
Neki alati i vučni priključci nalaze se
zajedno s kompletom za popravak
gume u kutiji s alatom u prtljažnom
prostoru, ispod poklopca ploče poda.
Dvovolumen s 3 i 5 vrata
Tijekom sastavljanja, uitisnite
prirubnicu u gumenu manžetu za
postizanje potpune sile zadržavanja.
Na verziji sa sustavom stražnjeg
nosača 3 61, komplet za popravak
gume, odvijač i vučni priključak
nalaze se u ladici ispod sjedala
suvozača 3 59.
Njega vozila
Vozila s rezervnim kotačem
Varijanta 1: dvovolumen s 3 i 5 vrata
s manjim privremenim rezervnim
kotačem
Dizalica, alati i traka za učvršćenje
oštećenog kotača nalaze se u kutiji s
alatom ispod rezervnog kotača u
prtljažnom prostoru. Ključ za kotač i
vučni priključak nalaze se u vrećici s
alatom smještenoj u ležištu rezervnog
kotača pored kutije s alatom.
Rezervni kotač 3 268.
255
Varijanta 2: Sports Tourer s manjim
privremenim ili rezervnim kotačem
pune veličine
Varijanta 3: kombi limuzina s 4 vrata
s manjim privremenim ili rezervnim
kotačem pune veličine
Dizalica, alati i vučni priključak nalaze
se u kutiji s alatom ispod rezervnog
kotača u prtljažnom prostoru. Ključ za
kotač i dugi vijak za učvršćivanje
oštećenog kotača (samo vozila s
manjim privremenim rezervnim
kotačem) nalaze se u vrećici s alatom
smještenoj u ležištu rezervnog kotača
pored kutije s alatom. Rezervni kotač
3 268.
Dizalica i alati nalaze se u kutiji s
alatom ispod rezervnog kotača u
prtljažnom prostoru. Ključ za kotač,
vučni priključak i dugi vijak za
učvršćivanje oštećenog kotača
(samo vozila s manjim privremenim
rezervnim kotačem) nalaze se u
vrećici s alatom smještenoj u ležištu
rezervnog kotača pored kutije s
alatom. Rezervni kotač 3 268.
256
Njega vozila
Kotači i gume
Stanje guma, stanje naplataka
Rubove prelazite polako i po
mogućnosti pod pravim kutom.
Vožnja preko oštrih rubova može
prouzročiti oštećenje gume i
naplatka. Prilikom parkiranja pazite
da gumu ne pritisnete uz rubni
kamen.
Redovito provjerite oštećenja
naplataka. U slučaju oštećenja ili
neuobičajenog trošenja zatražite
pomoć radionice.
Zimske gume
Zimske gume pružaju veću voznu
sigurnost na temperaturama ispod
7 °C i stoga ih treba ugraditi na sve
kotače.
U skladu sa specifičnim propisima
države, nalijepite naljepnicu za brzinu
u vidno polje vozača.
OPC verzija: Gume veličine 235/45
R18 dopuštene su samo kao zimske
gume.
Oznake na gumama
Primjerice 215/60 R 16 95 H
215 = Širina gume, mm
60 = Odnos širine i visine gume, %
R
= Vrsta pojasa: Radijalni
RF = Tip: RunFlat
16 = Promjer naplatka, inča
95 = Indeks opterećenja, napr. 95
odgovara 690 kg
H
= Slovo koda brzine
Slovo koda brzine:
Q = do 160 km/h
S = do 180 km/h
T = do 190 km/h
H = do 210 km/h
V = do 240 km/h
W = do 270 km/h
Pritisak guma
Tlak u hladnim gumama provjerite
najmanje svakih 14 dana i prije
početka svakog dužeg putovanja. Ne
zaboravite rezervni kotač. To također
vrijedi za vozila sa sustavom kontrole
tlaka u gumama.
Odvijte kapicu ventila.
Tlak u gumi 3 309 i na naljepnici na
okviru prednjih lijevih ili desnih vrata.
Podaci o tlaku u gumama odnose se
na hladne gume. Vrijede za ljetne i
zimske gume.
Gumu rezervnog kotača uvijek
napumpajte na tlak za puno
opterećenje.
ECO tlak u gumi služi za postizanje
najmanje moguće potrošnje goriva.
Manji ili veći tlak u gumama od
propisanog utječe na sigurnost,
vozne karakteristike, komfor i
potrošnju, te povećava trošenje
guma.
Njega vozila
9 Upozorenje
Ako je tlak u gumama suviše
nizak, to može uzrokovati jako
zagrijavanje guma i unutrašnja
oštećenja, te pri velikim brzinama
može doći do odvajanja dijelova
vozne površine guma pa čak i do
pucanja guma.
Trenutne vrijednosti tlaka u gumama
mogu se prikazati u izborniku Vehicle
Information Menu (Informacijski
izbornik vozila) u informacijskom
centru vozača.
Izbornik se može odabrati
prekidačima na poluzi pokazivača
smjera.
Ako je tlak u gumi potrebno smanjiti ili
povećati na vozilu sa sustavom
kontrole tlaka u gumama, isključite
kontakt.
Sustav nadzora pritiska u
gumama
Sustav kontrole tlaka u gumama
kontinuirano provjerava tlak za sva
četiri kotača jednom u minuti kada
brzina vozila prekorači određenu
granicu.
Svi kotači moraju biti opremljeni
senzorima tlaka i gume moraju biti
pod propisanim tlakom.
257
Pritisnite MENU tipku za odabir
Vehicle Information Menu
(Informacijski izbornik vozila).
Zakrenite kotačić za podešavanje za
odabir sustava kontrole tlaka u
gumama.
Status sustava i male razlike tlaka
prikazuju se putem poruke
upozorenja s treptanjem prikaza
odgovarajuće guma na zaslonu
informacijskog centra vozača.
Nadalje, značajne razlike tlaka među
gumama na jednoj osovini prikazuju
se putem poruke upozorenja na
zaslonu informacijskog centra
vozača.
Veće razlike tlaka su dodatno
označene kontrolnim svjetlom w.
258
Njega vozila
Kontrolno svjetlo w 3 114.
Poruke vozila 3 124.
Ako je tlak u gumi potrebno smanjiti ili
povećati, isključite kontakt.
Ako je ugrađen kompletan set kotača
bez senzora (npr. četiri zimske
gume), prikazuje se poruka na
zaslonu informacijskog centra
vozača. Sustav kontrole tlaka u
gumama ne može raditi. Moguća je
naknadna ugradnja senzora.
Rezervni kotač ili privremeni rezervni
kotač nisu opremljeni senzorima
tlaka. Sustav kontrole tlaka u
gumama ne može raditi za te kotače.
Kontrolno svjetlo w svijetli. Za ostala
tri kotača sustav i dalje radi.
Korištenje komercijalno dostupnih
kitova za popravak tekućinom može
utjecati na funkciju sustava. Mogu se
koristiti tvornički odobreni kitovi za
popravak.
Vanjski radio uređaj jake snage može
ometati sustav kontrole tlaka u
gumama.
Jezgre ventila sustava kontrole tlaka
u kumama i brtveni prstenovi se
moraju zamijeniti svaku put kada se
gume promijene.
Funkcija prilagodljive granice
Sustav kontrole tlaka u gumama
automatski detektira ako je vozilo
voženo s tlakom u gumi prikladnim za
opterećenje do 3 osobe ili za puno
opterećenje.
Ako je tlak u gumi potrebno smanjiti,
isključite kontakt prije smanjivanja.
Funkcija automatskog učenja
Nakon zamjene kotača, vozilo mora
mirovati približno 20 minuta, prije
nego sustav započne ponovno
izračunavanje. Za postupak
ponovnog proučavanja-učitavanja
potrebno je do 10 minuta vožnje
minimalnom brzinom od 20 km/h. U
tom slučaju može se prikazati $ ili se
mogu promijeniti vrijednosti tlaka
prikazane na zaslonu informacijskog
centra vozača.
Ako se tijekom postupka ponovnog
proučavanja-učitavanja pojavi
problem, prikazat će se poruka
upozorenja na zaslonu
informacijskog centra vozača.
Kompenzacija temperature
Hladne gume smanjuju tlak u gumi,
tople gume povećavaju tlak u gumi.
Sustav kontrole tlaka u gumama
uzima u obzir ovaj efekt za poruke
upozorenja.
Vrijednost tlaka u gumi prikazana na
zaslonu informacijskog centra vozača
prikazuje trenutnu vrijednost tlaka u
gumi. Stoga je važno provjeriti tlak u
gumama s hladnim gumama.
Dubina šare
Redovito provjeravajte dubinu profila.
Kada dubina profila padne ispod
2-3 mm (zimske gume: 4 mm), gume
trebate zamijeniti iz sigurnosnih
razloga.
Njega vozila
Iz sigurnosnih razloga preporuča se
da dubina šare gume na jednoj
osovini se ne razlikuje za više od
2 mm.
Gume stare, čak i ako se ne koriste.
Preporučujemo zamjenu gume
svakih 6 godina.
Promjena veličine guma i
kotača
Ako se koriste gume druge veličine u
odnosu na ugrađene u tvornici, može
biti potrebno reprogramirati
brzinomjer kao i nominalni tlak u gumi
i napraviti druge izmjene na vozilu.
Nakon promjene na gume druge
veličine, zamijenite naljepnicu s
tlakovima u gumama.
Zakonski dopuštena minimalna
dubina profila (1,6 mm) dosegnuta je,
ako se profil istrošio do jedne od
oznaka istrošenosti (TWI). Njihov
položaj je radi lakšeg uočavanja
označen oznakom na bočnoj stranici
gume.
Ako se prednje gume troše više nego
stražnje, periodično kružno mijenjajte
prednje i stražnje kotače. Osigurajte
da su smjer i rotacija kotača isti kao i
prije.
9 Upozorenje
Uporaba neprikladnih guma ili
kotača može uzrokovati nesreću i
može imati za posljedicu
poništenje atesta vozila.
259
Poklopci kotača
Moraju se koristiti tvornički odobreni
poklopci kotača i gume za određeno
vozilo i u skladu su s odgovarajućom
zahtjevima na kombinaciju kotača i
gume.
Ako se koriste poklopci kotača i gume
koji nisu tvornički odobreni, gume ne
moraju imati greben za zaštitu
naplatka.
Poklopci kotača ne smiju ometati
hlađenje kočnica.
9 Upozorenje
Uporaba nepodesnih guma ili
poklopaca kotača može dovesti do
naglog gubitka tlaka i time do
nezgode.
260
Njega vozila
Lanci za snijeg
Lance za snijeg koristite jedino na
prednjim kotačima.
9 Upozorenje
Oštećenje može prouzročiti
puknuće gume.
Dvovolumen s 5 vrata, kombi
limuzina s 4 vrata, Sports tourer
Upotrebljavajte samo fino pletene
lance koji proširuju gaznu površinu i
unutarnju stranicu gume najviše
10 mm (uključujući bravu lanca).
Lanci za snijeg dozvoljeni su samo na
gumama veličine 205/60 R 16 i
215/50 R 17.
Lanci za snijeg nisu dozvoljeni na
gumama veličine 205/65 R 16,
215/60 R 16, 225/45 R 18,
225/50 R 17, 235/40 R 19,
235/45 R 18.
Dvovolumen s 3 vrata
Lani za snijeg dozvoljeni su jedino na
gumama dimezija 225/55 R 17.
Obavezno koristite lagane mreže
lanca za snijeg koji ne dodaju više od
10 mm gazećem sloju gume i
unutarnjim stranama (uključujući
blokadu lanca).
Kod guma dimenzija 245/45 R 18,
posebni lanci za snijeg dozvoljeni su
jedino ako su izrađeni s rotirajućim
remenom na gazećoj površini gume,
bez spojeva lanca s unutarnjih strana
gume te ako lanci ne dodaju više od
12 mm gazećoj površini gume. Više
infomacija o ispravnom korištenju
lanaca za snijeg za gume ovih
dimenzija, obratite se
specijaliziranom prodavaču rezervnih
dijelova za vozilo ili proizvođaču
lanaca za snijeg.
Lanci za snijeg nisu dozvoljeni na
gumama veličine 235/55 R 17,
235/50 R 18, 235/45 R 19 i
245/40 R 20.
OPC verzija
Lani za snijeg dozvoljeni su jedino na
gumama dimezija 235/45 R18.
Obavezno upotrebljavajte sitno
pletene lance za snijeg koji ne dodaju
više od 10 mm gazećem sloju gume i
unutarnjim stranama (uključujući
blokadu lanca).
Lanci za snijeg nisu dozvoljeni na
gumama veličine 245/40R19 i
245/35R20.
Općenito
Uporaba lanaca nije dozvoljena na
privremenom rezervnom kotaču.
Komplet za popravak
gume
Manja oštećenja na profilu gume
mogu se popraviti kompletom za
popravak gume.
Njega vozila
Strana tijela ne vadite iz gume.
Oštećenja gume veća od 4 mm ili
oštećenja bočnice ne mogu se
popraviti kompletom za popravak
gume.
2. Uklonite kompresor.
9 Upozorenje
Ne vozite brže od 80 km/h.
Ne upotrebljavajte na duže
vrijeme.
To može utjecati na upravljanje i
rukovanje.
Na slici su prikazane različite verzije.
3. Izvadite električne kablove i
crijevo zraka iz spremišta na
donjoj strani kompresora.
Ako je guma prazna:
Zategnite parkirnu kočnicu i odaberite
prvi stupanj prijenosa, stupanj za
vožnju unatrag ili P.
Komplet za popravak gume nalazi se
u pretincu ispod poklopca ploče poda
u prtljažnom prostoru, ili na verziji sa
sustavom stražnjeg nosača u ladici
ispod sjedala suvozača 3 59.
1. Kit za popravak gume izvadite iz
prtljažnika.
261
262
Njega vozila
4. Crijevo za zrak kompresora
navijte na priključak na boci sa
sredstvom za brtvljenje.
5. Bocu sa sredstvom za brtvljenje
postavite u držač na kompresoru.
Postavite kompresor u blizini
gume tako da je boca sa
sredstvom za brtvljenje uspravna.
6. Odvijte kapicu ventila sa oštećene
gume.
7. Crijevo za punjenje navijte na
ventil gume.
8. Prekidač kompresora mora biti u
položaju J.
9. Spojite utikač kompresora na
priključak za dodatnu opremu ili
priključak upaljača za cigarete.
Kako bi izbjegli pražnjenje
akumulatora, preporučamo da
pokrenete motor.
10. Pregibni prekidač na kompresoru
pomaknite u položaj I. Guma se
puni sredstvom za brtvljenje.
11. Mjerač tlaka na kompresoru
nakratko pokazuje vrijednost do
6 bara, dok se boca sa sredstvom
za brtvljenje prazni (približno
30 sekundi). Tada tlak počinje
padati.
12. Kompletno sredstvo za brtvljenje
je upumpano u gumu. Započinje
pumpanje gume.
13. Propisani tlak u gumi trebao bi se
postići u roku od 10 minuta. Tlak
u gumi 3 309. Kada postignete
propisani tlak, isključite
kompresor.
Ako propisani tlak nije postignut u
roku od 10 minuta, uklonite
komplet za popravak gume.
Pomaknite vozilo za jedan okretaj
gume. Ponovno spojite komplet
za popravak gume i nastavite
postupak pumpanja tijekom
10 minuta. Ako propisani tlak još
Njega vozila
14.
15.
16.
17.
uvijek nije postignut, guma je
previše oštećena. Zatražite
pomoć radionice.
Prekomjerni tlak u gumi ispustite
prekidačem iznad indikatora
tlaka.
Ne koristite kompresor dulje od
10 minuta.
Odspojite kit za popravak gume.
Pritisnite osigurač na nosaču
kako bi sa njega uklonili bocu sa
sredstvom za brtvljenje. Crijevo
za pumpanje gume spojite na
slobodni priključak na boci sa
sredstvom za brtvljenje. To
sprječava curenje sredstva za
brtvljenje. Kit za popravak gume
spremite u prtljažnik.
Ostatke sredstva za brtvljenje
uklonite krpom.
Naljepnicu s naznačenom
maksimalnom brzinom skinite s
boce sa sredstvom za brtvljenje i
nalijepite u vidnom polju vozača.
Odmah nastavite vožnju tako da
se sredstvo za brtvljenje u gumi
jednoliko rasporedi. Zaustavite se
nakon otprilike 10 km vožnje (ali
ne dulje od 10 minuta) i provjerite
tlak u gumi. Kada to radite, crijevo
kompresora za zrak, spojite
direktno na ventil gume.
Ako je tlak u gumi veći od
1,3 bara, podesite ga na ispravnu
vrijednost. Ponavljate postupak
dok više ne bude gubitka tlaka.
Ako je tlak u gumi pao ispod
1,3 bara, vozilo se ne smije
koristiti. Zatražite pomoć
radionice.
18. Kit za popravak gume spremite u
prtljažnik.
263
Napomena
Vozne karakteristike popravljene
gume značajno su drugačije, stoga
ovu gumu zamijenite.
Ako začujete neuobičajenu buku ili
ako kompresor postane vruć,
isključite kompresor na najmanje
30 minuta.
Ugrađeni sigurnosni ventil otvara se
kod tlaka od 7 bara.
Pazite na datum isteka kita za
popravak gume. Nakon tog datuma
se više ne mogu jamčiti njegove
sposobnosti brtvljenja. Obratite
pažnju na upute o skladištenju na
boci sa sredstvom za brtvljenje.
Iskorištenu bocu sa sredstvom za
brtvljenje zamijenite. Bocu odložite
prema primjenjivim zakonskim
propisima.
Kompresor i sredstvo za brtvljenje
mogu se koristiti od približno -30 °C.
Priloženi adapteri se mogu koristiti
za napuhavanje drugih predmeta
npr. nogometne lopte, zračnih
madraca, čamaca itd. Nalaze se s
donje strane kompresora. Za
264
Njega vozila
uklanjanje, navijte crijevo
kompresora za zrak i izvucite
adapter.
Zamjena kotača
Neka vozila su opremljena kitom za
popravak gume umjesto rezervnim
kotačem 3 260.
Izvršite sljedeće pripreme i poštujte
sljedeće informacije:
■ Parkirajte na ravnoj, tvrdoj podlozi
koja nije skliska. Prednji kotači
moraju biti usmjereni ravno
naprijed.
■ Zategnite parkirnu kočnicu i
odaberite prvi stupanj prijenosa,
stupanj za vožnju unatrag ili P.
■ Uklonite rezervni kotač 3 268.
■ Nikada ne vršite zamjenu više od
jednog kotača odjednom.
■ Dizalicu koristite samo za zamjenu
kotača u slučaju probijanja, ne za
zamjenu sezonskih zimskih ili
ljetnih guma.
■ Ako je podloga na koju se dizalica
oslanja mekana, ispod dizalice je
potrebno postaviti čvrstu
(maksimalno 1 cm debelu)
podlogu.
■ U podignutom vozilu ne smiju se
nalaziti osobe ili životinje.
■ Ne uvlačite se ispod podignutog
vozila.
■ Ne pokrećite vozilo kada je
podignuto dizalicom.
■ Očistite matice kotača i navoje
čistom krpom prije montaže kotača.
9 Upozorenje
Ne podmazujte vijke, matice i
konuse matica kotača.
1. Otkačite čepove matica kotača
pomoću odvijača i uklonite ih.
Kukom skinite poklopac kotača.
Alati vozila 3 254.
Kotači od lakog metala: Otkačite
čepove matica kotača pomoću
odvijača i uklonite ih. Za zaštitu
kotača, postavite mekanu krpu
između odvijača i naplatka od
lakog metala.
Njega vozila
265
Rasklopite ključ za vijke kotača i
postavite ga pazeći da je pravilno
nasjeo te otpustite svaku maticu
za pola okretaja.
Aluminijski naplatci sa središnjim
čepom vijka: Odbravite središnji
čep umetanjem i povlačenjem
izvlakača iz utora amblema
marke, alati za vozilo 3 254.
2. Moguće su dvije vrste dizalica i
ključeva za matice kotača, ovisno
o verziji, 3 254.
Varijanta 1:
Postavite ključ za vijke kotača
pazeći da je pravilno nasjeo i
otpustite svaku maticu kotača za
pola okretaja.
Varijante 2 i 3:
3. Uvjerite se da je dizalica pravilno
postavljena ispod odgovarajuće
točke za podizanje vozila.
266
Njega vozila
Pričvrstite ručku dizalice,
poravnajte dizalicu i okrećite
ručku sve dok se kotač ne odigne
od tla.
Sports Tourer, varijanta dizalice
2, 3 254:
Neke verzije imaju stranice
pragova sa prekrivenim točkama
za podizanje vozila na dizalicu:
prvo skinite poklopce s točaka za
podizanje na dizalicu.
4. Dvovolumen s 3/5 vrata i kombi
limuzina s 4 vrata, varijante
dizalice 1 i 3, 3 254:
Postavite dizalicu na potrebnu
visinu. Pozicionirajte je direktno
ispod točke podizanja na tako da
spriječite njeno klizanje.
Postavite dizalicu na potrebnu
visinu. Pozicionirajte je direktno
ispod točke podizanja na tako da
spriječite njeno klizanje.
Njega vozila
5.
6.
7.
8.
9.
Spojite ključ za vijke kotača i
okrećite ga s pravilno poravnatom
dizalicom dok se kotač ne odigne
od podloge.
Odvijte matice kotača.
Zamijenite kotač. Rezervni kotač
3 268.
Postavite matice kotača.
Spustite vozilo i uklonite dizalicu.
Postavite ključ za vijke kotača
pazeći da je pravilno nasjeo i
zategnite svaku maticu križnim
redoslijedom. Moment zatezanja
je 140 Nm.
10. Poravnajte otvor ventila na
poklopcu kotača s ventilom gume
prije postavljanja.
Ugradite kapice matice kotača.
Postavite središnji čep na
aluminijske naplatke.
11. Postavite poklopac točke za
podizanje na dizalicu na
verzijama sa stranicom na pragu.
12. Zamijenjeni kotač 3 268 i alat
vozila spremite 3 254.
13. Provjerite tlak u gumi ugrađenog
kotača a također i moment
pritezanja matica kotača što je
prije moguće.
Oštećenu gumu obnovite ili popravite
što je prije moguće.
267
Položaj platforme za podizanje
Stražnji krak podizne platforme
postavite točno ispod udubljenja
praga.
268
Njega vozila
privremenim rezervnim kotačem ili
rezervnim kotačem pune veličine
koji ipak ponekad mogu biti manji
od drugih montiranih kotača.
Rezervni kotač se može klasificirati
kao privremeni rezervni kotač ovisno
o veličini u usporedbi s drugim
montiranim kotačima i propisima
zemlje.
Rezervni kotač uvijek ima čelični
naplatak.
Položaj prednje ruke platforme za
podizanje na podvozju.
Rezervni kotač
Neka vozila su opremljena kitom za
popravak gume umjesto rezervnim
kotačem.
Vozila opremljena rezervnim
kotačem:
■ Dvovolumeni s 3 i 5 vrata uvijek su
opremljeni manjim, privremenim
rezervnim kotačem.
■ Modeli Sports Tourer i kombi
limuzine s 4 vrata opremljeni su,
ovisno o verziji, manjim
Oprez
Korištenje rezervnog kotača koji je
manji od ostalih kotača ili u
kombinaciji sa zimskim gumama
može utjecati na vozne osobine.
Oštećenu gumu zamijenite što je
prije moguće.
Rezervni kotač je spremljen u
prtljažniku ispod poklopca poda.
Osiguran je krilnom maticom.
Za skidanje:
1. Otvorite poklopac poda.
Njega vozila
269
alatom okretanjem krilne matice u
suprotnom smjeru i zatvorite
poklopac ploče poda.
Odlaganje oštećenog kotača
pune veličine u prtljažni prostor,
dvovolumen s 3 i 5 vrata
2. Samo dvovolumen s 3 vrata:
skinite stražnji pretinac za
odlaganje pritiskanjem oba
gumba. Preklopite poklopac
prema dolje i povucite pretinac za
odlaganje prema gore.
3. Rezervni kotač učvršćen je
leptirastom maticom. Odvijte
maticu, uklonite konusni nastavak
(samo dvovolumen s 3 vrata)
kako biste izvadili rezervni kotač.
Ispod rezervnog kotača nalazi se
kutija s alatima za vozilo.
4. Ako se, nakon zamjene kotača, u
ležište rezervnog kotača ne odloži
nikakav kotač, učvrstite kutiju s
Ležište rezervnog kotača nije
predviđeno za kotače druge veličine
osim one koju ima rezervni kotač.
Oštećeni kotač pune veličine mora se
odložiti u prtljažnik i osigurati trakom.
Alati vozila 3 254. Za osiguranje
kotača:
1. Kotač postavite s vanjskom
stranom okrenutom prema gore
na bočnu stranicu na jednoj strani
prtljažnog prostora.
2. Kraj trake s omčom provucite kroz
prednju ušicu za vezanje na
odgovarajućoj strani.
3. Kraj trake s kukom provucite kroz
omču i povucite je, dok se traka
sigurno ne učvrsti za ušicu za
vezanje.
270
Njega vozila
Odlaganje oštećenog kotača
pune veličine u ležište
rezervnog kotača, Sports
Tourer i kombi limuzina s 4 vrata
Vozila opremljena rezervnim
kotačem pune veličine:
4. Traku provucite kroz krakove
kotača kao što je prikazano na
slici.
5. Kuku zakačite za stražnju ušicu
za učvršćenje.
6. Zategnite traku i učvrstite je
koristeći kopču.
9 Opasnost
Uvijek vozite s preklopljenim i
zabravljenim naslonima stražnjih
sjedala ako u prtljažnom prostoru
prevozite oštećeni kotač pune
veličine.
Oštećeni kotač pune veličine mora se
odložiti s vanjskim dijelom okrenutim
prema gore u ležište rezervnog
kotača i osigurati krilnom maticom.
Podni poklopac se može postaviti na
stršeći kotač.
Vozila opremljena manjim
privremenim rezervnim kotačem:
Osigurajte oštećen kotač pune
veličine s vanjskom stranom
okrenutom prema gore u ležištu
rezervnog kotača krilnom maticom
nakon što ste zamijenili vijak s
navojem dugim vijkom koji se nalazi u
vrećici s alatom 3 254. Za zamjenu
vijka:
Njega vozila
1. Ugradite šesterostranu glavu
ključa za kotač, pazeći da bude
čvrsto postavljena na vijak.
2. Okrećite ključ za kotač u
suprotnom smjeru od kazaljke
sata, kako biste otpustili vijak.
Izvadite vijak.
3. Uzmite dugi vijak iz vrećice s
alatom 3 254 i ručno ga zavijte
šesterokutnim ključem za kotač.
4. Pospremite kutiju s alatom i
oštećen kotač s vanjskom
stranom okrenutom prema gore u
ležište rezervnog kotača i
osigurajte okretanjem krilne
matice na vijku u smjeru kazaljki
na satu.
Podni poklopac se može postaviti na
stršeći kotač.
Zamijenite dugi vijak kratkim vijkom
prije postavljanja manjeg
privremenog rezervnog kotača u
ležište rezervnog kotača, a nakon
zamjene ili popravka neispravnog
kotača.
Spremanje rezervnog kotača u
ležište nakon zamjene
oštećenog kotača
1. Otvorite poklopca ploče poda,
odvijte i skinite krilnu maticu.
Samo dvovolumen s 3 vrata:
otvorite poklopac ploče poda,
izvadite stražnji pretinac za
odlaganje, odvijte i uklonite krilnu
maticu i konusni nastavak.
2. Samo modeli Sports tourer i
kombi limuzine s 4 vrata s manjim
privremenim rezervnim kotačem:
271
zamijenite dugi vijak kratkim
upotrebom šesterokutnog ključa
za kotač.
3. Odložite alat u kutiju ili vrećicu s
alatom 3 254.
4. Odložite rezervni kotač s vanjskim
dijelom okrenutim prema gore u
ležište kotača i osigurajte
okretanjem krilne matice u
suprotnom smjeru.
Samo dvovolumen s 3 vrata:
postavite ekscentrični konusni
nastavak u utor rezervnog kotača
272
Njega vozila
prije okretanja krilne matice u
suprotnom smjeru.
5. Zatvorite poklopac ploče poda i
umetnite stražnji pretinac za
odlaganje (samo dvovolumen s 3
vrata).
9 Upozorenje
Spremanje dizalice, kotača ili
druge opreme u prtljažnik može
uzrokovati ozljede ako nisu
pravilno učvršćeni. Tijekom
iznenadnog zaustavljanja ili
sudara, labava oprema može
nekoga udariti.
Dizalicu i alat uvijek spremite u
odgovarajuće spremište i učvrstite
ih.
Oštećeni kotači postavljeni u
prtljažnik obavezno učvrstite
trakom.
Privremeni rezervni kotač
Oprez
Korištenje rezervnog kotača koji je
manji od ostalih kotača ili u
kombinaciji sa zimskim gumama
može utjecati na vozne osobine.
Oštećenu gumu zamijenite što je
prije moguće.
Ugradite samo jedan privremeni
rezervni kotač. Ne vozite brže od
80 km/h. U zavoje ulazite polako. Ne
koristite dulje vrijeme.
Ako se na Vašem vozilu ispuhala
guma na stražnjem kotaču, dok
teglite drugo vozilo, postavite
privremeni razervni kotač na prednji
kraj, a punu gumu na stražnji.
Lanci za snijeg 3 260.
Gume sa smjerom okretanja
Gume s unaprijed određenim
smjerom okretanja ugrađujte s
propisanim smjerom okretanja. Smjer
okretanja raspoznat ćete po simbolu
(primjerice strelica) koji se nalazi s
bočne strane gume.
Sljedeće vrijedi za gume ugrađene u
suprotnom smjeru od okretanja:
■ Može utjecati na vozne osobine.
Oštećenu gumu obnovite ili
popravite što je prije moguće.
■ Vozite posebice pažljivo na mokrim
i snijegom pokrivenim površinama
ceste.
Njega vozila
Pokretanje kablovima
Ne pokrećite motor korištenjem
punjača akumulatora.
Motor vozila s ispražnjenim
akumulatorom može se pokrenuti
pomoću kablova za pokretanje i
akumulatora drugog vozila.
9 Upozorenje
Budite iznimno pažljivi kad vršite
pokretanje kablovima. Svako
odstupanje od sljedećih uputa
može uzrokovati ozljede ili
oštećenja koja mogu nastati
uslijed eksplozije akumulatora,
kao i oštećenja električnih sustava
u oba vozila.
9 Upozorenje
Izbjegavajte kontakt akumulatora
s očima, kožom, tkaninama i
obojanim površinama. Tekućina
sadrži sumpornu kiselinu koja pri
izravnom kontaktu uzrokuje
ozljede i oštećenja.
■ Nikada ne izlažite akumulator
otvorenom plamenu ili iskrama.
■ Pri temperaturama oko 0 °C
ispražnjeni akumulator se već
može smrznuti. Prije spajanja
kablova za pokretanje akumulator
odmrznite.
■ Pri radu s akumulatorom zaštitite
oči i koristite zaštitnu odjeću.
■ Koristite pomoćni akumulator istog
napona (12 V). Njegov kapacitet
(Ah) ne smije biti znatno manji od
ispražnjenog akumulatora.
■ Koristite kablove za pokretanje s
izoliranim štipaljkama i promjera
najmanje 16 mm2 (25 mm2 za
diesel motore).
■ Ispražnjeni akumulator ne
odspajajte iz strujnog kruga vozila.
■ Isključite sve nepotrebne električne
potrošače.
■ Za vrijeme postupka pokretanja ne
naginjite se iznad akumulatora.
273
■ Ne dozvolite da se polne stezaljke
jednog kabela dotiču sa
stezaljkama drugog kabela.
■ Vozila ne smiju doći u kontakt jedno
s drugim tijekom postupka
pokretanja kablovima.
■ Zategnite parkirnu kočnice,
mjenjač je u praznom hodu,
automatski mjenjač u P.
Redoslijed spajanja kablova:
1. Spojite crveni kabel na pozitivni
terminal pomoćnog akumulatora.
2. Spojite drugi kraj crvenog kabela
na pozitivni terminal ispražnjenog
akumulatora.
274
Njega vozila
3. Spojite crni kabel na negativni
terminal pomoćnog akumulatora.
4. Spojite drugi kraj crnog kabela na
točku uzemljenja vozila, kao što je
blok motora ili vijčani spoj nosača
motora. Spojite što je dalje
moguće od ispražnjenog
akumulatora, ali najmanje 60 cm.
Kablove postavite tako da ih ne može
zahvatiti neki od pokretnih dijelova
motora.
Za pokretanje motora:
1. Pokrenite motor vozila koje daje
struju kod pokretanja kablovima.
2. Nakon 5 minuta pokrenite drugi
motor. Pokušaji pokretanja
motora ne smiju trajati dulje od
15 sekundi, i to u razmacima od
1 minute.
3. Pustite da oba motora rade
približno 3 minute u praznom
hodu, s priključenim kablovima.
4. Uključite električne potrošače
(npr. prednja svjetla, grijanje
stražnjeg prozora) na vozilu koje
se pokreće kablovima.
5. Pri skidanju kablova postupite
točno suprotnim redoslijedom.
Vuča
Vučenje vozila
Umetnite odvijač u utor uz donji rub
poklopca. Oslobodite poklopac
pažljivim pomicanjem odvijača prema
dolje.
Karika za vuču je spremljena s alatom
vozila 3 254.
Njega vozila
Oprez
Lagano krenite. Izbjegavajte
trzaje. Velike vučne sile mogu
oštetiti vozilo.
Kariku za vuču umetnite i zakrećite do
kraja dok ne bude zategnuta i u
vodoravnom položaju.
Zakačite uže za vuču – ili još bolje
šipku za vuču – na kariku za vuču.
Karika za vuču se smije koristiti samo
za vuču a ne za izvlačenje vozila.
Uključite kontakt kako biste otključali
kolo upravljača te kako bi mogli
upotrijebiti svjetlo kočnica, sirenu i
brisače.
Mjenjač je u praznom hodu.
Uključite sve pokazivače smjera na
oba vozila.
Kad motor ne radi, potrebna je znatno
veća sila za kočenje i upravljanje.
Da bi spriječili ulaz ispušnih plinova
vučnog vozila u putnički prostor,
uključite sustav recirkulacije zraka i
zatvorite prozore.
Vozila s automatskim mjenjačem:
Vozilo se mora vući prema naprijed,
ne brže od 80 km/h i ne dalje od
100 km. U svim drugim slučajevima i
kada je mjenjač neispravan, prednja
osovina se mora podići s tla.
Zatražite pomoć radionice.
Nakon vuče, odvijte kariku za vuču.
Postavite gornji kraj poklopca i
zatvorite prema dolje.
275
Vučenje nekog drugog
vozila
Umetnite odvijač u utor uz donji rub
poklopca. Oslobodite poklopac
pažljivim pomicanjem odvijača prema
dolje.
Karika za vuču je spremljena s alatom
vozila 3 254.
276
Njega vozila
Oprez
Lagano krenite. Izbjegavajte
trzaje. Velike vučne sile mogu
oštetiti vozilo.
Nakon vuče, odvijte kariku za vuču.
Postavite gornji kraj poklopca i
zatvorite prema dolje.
Kariku za vuču umetnite i zakrećite do
kraja dok ne bude zategnuta i u
vodoravnom položaju.
Ušica koja se nalazi straga na
podvozju vozila nikada se ne smije
koristiti kao karika za vuču.
Zakačite uže za vuču – ili još bolje
šipku za vuču – na kariku za vuču.
Karika za vuču se smije koristiti samo
za vuču a ne za izvlačenje vozila.
Njega izgleda
Njega vanjštine
Brave
Brave su tvornički namazane visoko
kvalitetnom mašću za cilindre brava.
Koristite sredstvo za odmrzavanje
samo kada je neophodno, jer to
uklanja mast i utječe na funkciju
brave. Nakon korištenja sredstva za
odmrzavanje, obratite se radionici
radi podmazivanja brava.
Pranje
Lak vašeg vozila je izložen utjecajima
okoline. Redovito operite i
konzervirajte vozilo voskom. Kada
koristite automatske autopraonice,
odaberite program koji uključuje
zaštitu voskom.
Ptičji izmet, mrtve insekte, smolu,
pelud i sl. odmah očistite, budući da
sadrže agresivne sastojke koji mogu
oštetiti lak.
Ako koristite autopraonicu, ponašajte
se prema uputama proizvođača
autopraonice. Brisač vjetrobrana i
Njega vozila
stražnjeg prozora mora biti isključeni.
Uklonite antenu i vanjsku opremu kao
što su krovni nosači itd.
Ako vozilo perete ručno, budite
sigurni da su unutrašnje strane
blatobrana dobro isprane.
Očistite rubove i preklope na
otvorenim vratima i poklopcu motora
kao i područja koja oni pokrivaju.
Oprez
Uvijek upotrebljavajte sredstvo za
čišćenje pH vrijednosti 4 do 9.
Ne upotrebljavajte sredstva za
čišćenje na vrućim površinama.
Za podmazivanje šarki svih vrata
obratite se radionici.
Ne čistite prostor motora mlazom
pare ili mlazom pod visokim tlakom.
Kod vozila s tipkovnicom osjetljivom
na dodir: prilikom čišćenja
visokotlačnom mlaznicom perača
pazite na minimalnu udaljenosti od
30 cm prilikom rada oko stražnjih
vrata kako ne bi došlo do neželjenog
otključavanja.
Vozilo temeljito isperite i obrišite
kožnom krpom. Kožnu krpu češće
isperite. Za lakirane i za prozorske
površine koristite različite kožne krpe:
ostaci voska na staklima smanjuju
vidljivost.
Za uklanjanje mrlja od katrana ne
koristite tvrde predmete. Na lakiranim
površinama koristite sprej za
uklanjanje katrana.
Vanjska svjetla
Poklopci prednjih i drugih svjetala
izrađeni su od plastike. Ne koristite
abrazivna ili nagrizajuća sredstva,
strugalo za led, te ih ne čistite dok su
suhi.
Poliranje i zaštita voskom
Vozilo redovito zaštitite voskom
(barem kada voda više ne stvara
kuglice). U suprotnom, lak će se
isušiti.
Poliranje je potrebno samo ako je lak
matirao ili ako su se za njega uhvatile
tvrde supstance.
277
Sredstvo za poliranje sa silikonom
stvara zaštitni sloj, te nije potrebno
konzerviranje.
Plastične dijelove karoserije ne
tretirajte voskom ili sredstvima za
poliranje.
Prozori i metlice brisača
vjetrobrana
Prikladna je meka krpa bez vlakana ili
koža za staklo uz primjenu sredstva
za čišćenje prozora i odstranjivača
insekata.
Prilikom čišćenja stražnjeg prozora s
grijačem, pazite da ne oštetite žice
grijača.
Za mehaničko odstranjivanje leda
upotrebljavajte uobičajeno strugalo
za led oštrih rubova. Strugalo čvrsto
pritisnite uz staklo, kako ispod
strugala ne bi dospjela prljavština
koja može oštetiti staklo (ogrebotine).
Zaprljane metlice brisača očistite
mekanom krpom i sredstvom za
čišćenje prozora.
278
Njega vozila
Krovni otvor
Nikada ga ne čistite otapalima ili
abrazivnim sredstvima, gorivom,
agresivnim sredstvima (npr.
sredstvima za čišćenje boje, otopine
koje sadrže aceton itd.), kiselim ili
iznimno alkalnim sredstvima ili
abrazivnim spužvama. Ne
primjenjujte vosak ili sredstva za
poliranje na krovnom otvoru.
Staklena ploča
Nikada ga ne čistite otapalima ili
abrazivnim sredstvima, gorivom,
agresivnim sredstvima (npr.
sredstvima za čišćenje boje, otopine
koje sadrže aceton itd.), kiselim ili
iznimno alkalnim sredstvima ili
abrazivnim spužvama. Ne
primjenjujte vosak ili sredstva za
poliranje na staklu.
Kotači i gume
Ne koristite uređaje za čišćenje
mlazom pod visokim tlakom.
Naplatke očistite pH neutralnim
sredstvom za čišćenje kotača.
Naplaci su lakirani i mogu se
njegovati istim sredstvima kao i
karoserija.
Oštećenja laka
Manja oštećenja laka popravite
olovkom za retuširanje prije stvaranja
korozije. Za popravak većih oštećenja
ili područja s korozijom kontaktirajte
radionicu.
Podvozje
Neka područja podvozja vozila imaju
PVC presvlaku dok druga kritična
područja imaju dugotrajnu presvlaku
od zaštitnog voska.
Nakon pranja podvozja, provjerite
podvozje i ako je potrebno zaštite ga
voskom.
Materijali od bitumena/gume mogu
oštetiti PVC sloj. Radove na podvozju
izvršite u radionici.
Prije i nakon zime, operite podvozje i
provjerite sloj zaštitnog voska.
Sustav tekućeg plina
9 Opasnost
Tekući plin teži je od zraka i može
se zadržavati u odvodima.
Budite oprezni prilikom obavljanja
zahvata na donjem dijelu
karoserije u jami.
Za postupke bojenja i kod korištenja
kabine za sušenje pri temperaturi
iznad 60 °C, obavezno skinite
spremnik plina.
Nemojte vršiti preinake na sustavu
tekućeg plina.
Oprema za vuču
Ne čistite motku kuke za vuču
mlazom pare ili mlazom pod visokim
tlakom.
Sustav stražnjeg nosača
Očistite sustav stražnjeg nosača
mlazom pare ili visokotlačnim
mlaznim čistačem najmanje jedanput
godišnje.
Njega vozila
Ako nije u redovnoj uporabi,
periodično pokrenite dijelove sustava
stražnjeg nosača, naročito zimi.
Zatvarač zraka
Očistite sustav zatvarača u prednjem
odbojniku radi održavanja ispravnog
funkcioniranja.
Njega unutrašnjosti
Unutrašnji prostor i presvlake
Unutrašnjost vozila, uključujući ploču
s instrumentima i obloge, čistite samo
suhom krpom ili sredstvom za
čišćenje unutrašnjosti.
Kočne presvlake očistite čistom
vodom i mekanom krpom. U slučaju
jačeg zaprljanja, koristite sredstva za
njegu kože.
Ploča s instrumentima se smije čistiti
samo mekanom vlažnom krpom.
Presvlake od tkanine čistite pomoću
usisavača i četke. Uklonite mrlje
sredstvom za čišćenje presvlaka.
Tkanine u boji mogle bi izgubiti boju.
Tako biste mogli dobiti vidljive razlike
u boji, posebno kod svijetlih
presvlaka. Mrlje koje se mogu ukloniti
i mjesta na kojima se boja izblijedila
trebalo bi čim prije očistiti.
Sigurnosne pojaseve čistite mlakom
vodom ili sredstvom za čišćenje
unutrašnjosti.
Oprez
Zakačite čičak trake (Velcro) jer
otvorene čičak trake na odjeći
mogu oštetiti presvlaku sjedala.
Isto vrijedi i za odjeću s oštrim
predmetima, kao što su patentni
zatvarači ili pojasevi ili jeans s
čavlićima.
Plastični i gumeni dijelovi
279
Plastični i gumeni dijelovi se mogu
očistiti istim sredstvom za čišćenje
korištenim za karoseriju. Ako je
potrebno koristite sredstvo za
čišćenje unutrašnjosti. Ne koristite
nijedno drugo sredstvo. Posebice
izbjegavajte razrjeđivače i benzin. Ne
koristite uređaje za čišćenje mlazom
pod visokim tlakom.
280
Servis i održavanje
Servis i održavanje
Opće napomene
Servisne informacije
Opće napomene ........................ 280
Preporučene tekućine, sredstva
za podmazivanje i dijelovi .......... 281
Da bi Vaš automobil uvijek ispravno
radio, ostao siguran u prometu i
zadržao svoju vrijednost, važno je da
se svi poslovi održavanja navedeni u
servisnoj knjižici obavljaju u
intervalima kako su navedeni.
Detaljan, najnoviji plan servisa za
vaše vozilo je dostupan u radionici.
Servisni zaslon 3 106.
Europski servisni intervali
Održavanje Vašeg vozila je potrebno
svakih 30.000 km ili nakon 1 godine,
što prije nastupi, osim ako je na
zaslonu servisa naznačeno
drugačije.
Europski plan servisa vrijedi za
sljedeće zemlje:
Andora, Austrija, Belgija, Bosna i
Hercegovina, Bugarska, Cipar, Crna
Gora, Republika Češka, Danska,
Estonija, Finska, Francuska,
Njemačka, Grčka, Grenland,
Hrvatska, Island, Irska, Italija, Latvija,
Litva, Luksemburg, Mađarska, Malta,
Makedonija, Nizozemska, Norveška,
Poljska, Portugal, Rumunjska,
Slovačka, Slovenija, Španjolska,
Švedska, Švicarska, Velika Britanija.
Servisni zaslon 3 106.
Međunarodni servisni intervali
Održavanje Vašeg vozila je potrebno
svakih 15,000 km ili nakon 1 godine,
što prije nastupi, osim ako je na
zaslonu servisa naznačeno
drugačije.
Međunarodni raspored servisa vrijedi
za zemlje koje nisu navedene u
Europskom rasporedu servisa.
Servisni zaslon 3 106.
Potvrde
Potvrda servisa se bilježi u Servisnoj
i jamstvenoj knjižici. Servisna
radionica upisuje datum i kilometražu
i potvrđuje žigom i potpisom.
Budite sigurni da je Servisna i
jamstvena knjižica pravilno ispunjena
jer je dokaz kontinuiranog servisiranja
neophodan za zadovoljavanje uvjeta
Servis i održavanje
jamstva ili zahtjeva dobre volje, a
također je i korisno prilikom prodaje
vozila.
Servisni interval s preostalim
vijekom trajanja motornog ulja
Servisni interval se temelji na
nekoliko parametara ovisno o
uporabi.
Servisni zaslon Vam daje informaciju
kada je potrebno obaviti izmjenu
motornog ulja.
Servisni zaslon 3 106.
Preporučene tekućine,
sredstva za
podmazivanje i dijelovi
Preporučene tekućine i
sredstva za podmazivanje
Koristite jedino proizvode koji
zadovoljavaju preporučene
specifikacije. Jamstvo ne pokriva
oštećenja nastala uslijed korištenja
proizvoda koji nisu sukladni ovim
specifikacijama.
9 Upozorenje
Radni materijali su opasni i mogu
biti otrovni. Rukujte pažljivo.
Obratite pažnju na informacije
navedene na spremnicima.
Motorno ulje
Motorno ulje je označeno prema
svojoj kvaliteti i viskozitetu. Kvaliteta
je važnija od viskoziteta kada birate
koje ćete motorno ulje koristiti.
Kvaliteta ulja osigurava npr. čistoću
motora, zaštitu od trošenja i kontrolu
281
starenja ulja, dok klasa viskoziteta
daje informaciju o debljini uljnog filma
u temperaturnom području.
Dexos je najnovija kvaliteta motornog
ulja, koja pruža optimalnu zaštitu za
benzinske i dizelske motore. Ako nije
dostupno, mogu se koristiti druga
motorna ulja navedenih kvaliteta.
Preporuke za benzinske motore
vrijede i za motore pogonjene
komprimiranim prirodnim plinom
(CNG), tekućim plinom (LPG) i
etanolom (E85).
Odaberite prikladno motorno ulje
temeljem njegove kvalitete i sukladno
minimalnoj temperaturi okoline
3 285.
Nadolijevanje motornog ulja
Motorna ulja raznih proizvođača i
marki se mogu miješati sve dok su u
skladu sa zahtijevanom kvalitetom i
viskozitetom motornog ulja.
Zabranjena je uporaba samo
motornih ulja kvalitete ACEA A1/B1 ili
A5/B5 jer mogu prouzročiti
dugotrajno oštećenje motora u
određenim uvjetima rada.
282
Servis i održavanje
Odaberite prikladno motorno ulje
temeljem njegove kvalitete i sukladno
minimalnoj temperaturi okoline
3 285.
Dodatni aditivi za motorno ulje
Korištenje dodatnih aditiva za
motorna ulja može prouzročiti
oštećenje i obezvrijediti jamstvo.
Klase viskoziteta motornog ulja
SAE klasa viskoziteta daje
informaciju o debljini uljnog filma.
Multigradna ulja označena su s dvije
brojke, npr. SAE 5W-30. Prva brojka,
praćena slovom W, označava
viskozitet na niskim temperaturama,
a druga brojka visokozitet na visokim
temperaturama.
Odaberite odgovarajuću klasu
viskoziteta ovisno o minimalnoj
temperaturi okoline 3 285.
Sve preporučene klase viskoziteta
prikladne su za visoke vanjske
temperature.
Rashladno sredstvo i antifriz
Koristite jedino antifriz s organskom
kiselinom duge trajnosti (LLC)
homologirano za ovo vozilo.
Kontaktirajte radionicu.
Sustav se tvornički puni rashladnom
tekućinom namijenjenom za iznimno
visoku razinu zaštite od korozije i
smrzavanja do otprilike -28 °C. U
sjevernim zemljama s jako niskim
temperaturama tvornički ulivena
rashladna tekućina osigurava zaštitu
od smrzavanja do otprilike -37°C.
Ova koncentracija mora se održavati
tijekom čitave godine. Korištenje
dodatnih aditiva za rashladno
sredstvo namijenjeno za dodatnu
zaštitu od korozije ili za brtvljenje
manjih istjecanja može prouzročiti
probleme u radu. Odgovornost za
posljedice zbog korištenja dodatnih
aditiva za rashladno sredstvo će biti
odbijena.
Tekućina kočnica i spojke
Koristite isključivo kočnu tekućinu
visoke kvalitete koja je odobrena za
vaše vozilo, kontaktirajte radionicu.
Tijekom vremena, tekućina za
kočnice upija vlagu koja će smanjiti
efikasnost kočnica. Stoga je tekućinu
za kočnice potrebno zamijeniti u
navedenom intervalu.
Tekućina za kočnice treba biti
spremljena u zabrtvljenu kanticu kako
bi se izbjeglo upijanje vode.
Osigurajte da se tekućina za kočnice
ne može onečistiti.
Tehnički podaci
Tehnički podaci
Identifikacija vozila
283
Identifikacijska pločica
Identifikacijski broj vozila
Identifikacija vozila ..................... 283
Podaci vozila .............................. 285
Identifikacijski broj vozila je vidljiv
kroz vjetrobran.
Identifikacijska pločica se nalazi na
okviru prednjih lijevih vrata.
284
Tehnički podaci
Podaci na identifikacijskoj pločici:
1 = Proizvođač
2 = Broj odobrenja
3 = Identifikacijski broj vozila
4 = Najveća dopuštena masa vozila
u kg
5 = Najveća dopuštena
kombinirana masa u kg
6 = Maksimalno dozvoljeno
opterećenje prednje osovine
u kg
7 = Maksimalno dozvoljeno
opterećenje stražnje osovine
u kg
8 = Podaci specifični za vozilo ili
specifični za državu
Opterećenje prednje i stražnje
osovine zajedno ne smije prekoračiti
najveću dopuštenu masu. Na primjer,
u slučaju da je opterećenje prednje
osovine potpuno iskorišteno, tada se
stražnja osovina može opteretiti
samo još do najveće dopuštene
mase.
Tehnički podaci su određeni u
sukladnosti s EU normama.
Zadržavamo pravo izmjene. Podaci u
dokumentima vozila uvijek imaju
prednost pred podacima u ovom
priručniku.
Tehnički podaci
285
Podaci vozila
Preporučene tekućine i maziva
Europski raspored servisa
Potrebna kvaliteta motornog ulja
Sve europske zemlje
(osim Bjelorusije, Moldavije, Rusije, Srbije, Turske)
Kvaliteta motornog ulja
Samo Izrael
Benzinski motori
(uključujući CNG, LPG, E85)
Diesel motori
Benzinski motori
Diesel motori
(uključujući CNG, LPG, E85)
dexos 1
–
–
✔
–
dexos 2
✔
✔
–
✔
Ako dexos kvaliteta nije dostupna možete koristiti maksimalno 1 litru motornog ulja kvalitete ACEA C3 jednom, između
svake zamjene ulja.
Klase viskoziteta motornog ulja
Sve europske zemlje i Izrael
(osim Bjelorusije, Moldavije, Rusije, Srbije, Turske)
Temperatura okoline
Benzinski i diesel motori
do - 25 °C
SAE 5W-30 ili SAE 5W-40
ispod -25 °C
SAE 0W-30 ili SAE 0W-40
286
Tehnički podaci
Međunarodni raspored servisa
Potrebna kvaliteta motornog ulja
Sve zemlje izvan Europe
osim Izraela
Kvaliteta motornog ulja
Samo Bjelorusija, Moldavija, Rusija, Srbija, Turska
Benzinski motori
Diesel motori
(uključujući CNG, LPG, E85)
Benzinski motori
(uključujući CNG, LPG, E85)
Diesel motori
dexos 1
✔
–
–
–
dexos 2
–
✔
✔
✔
Ako dexos kvaliteta nije dostupna, možete koristiti samo ulja dolje navedene kvalitete:
Sve zemlje izvan Europe
osim Izraela
Kvaliteta motornog ulja
Samo Bjelorusija, Moldavija, Rusija, Srbija, Turska
Benzinski motori
Diesel motori
(uključujući CNG, LPG, E85)
Benzinski motori
(uključujući CNG, LPG, E85)
Diesel motori
GM-LL-A-025
✔
–
✔
–
GM-LL-B-025
–
✔
–
✔
Tehnički podaci
Sve zemlje izvan Europe
osim Izraela
Kvaliteta motornog ulja
287
Samo Bjelorusija, Moldavija, Rusija, Srbija, Turska
Benzinski motori
Diesel motori
(uključujući CNG, LPG, E85)
Benzinski motori
(uključujući CNG, LPG, E85)
Diesel motori
ACEA A3/B3
✔
–
✔
–
ACEA A3/B4
✔
✔
✔
✔
ACEA C3
✔
✔
✔
✔
API SM
✔
–
✔
–
API SN čuvanje prirodnih
izvora energije
✔
–
✔
–
Klase viskoziteta motornog ulja
Sve zemlje izvan Europe (osim Izraela),
uključujući Bjelorusiju, Moldaviju, Rusiju, Srbiju, Tursku
Temperatura okoline
Benzinski i diesel motori
do - 25 °C
SAE 5W-30 ili SAE 5W-40
ispod -25 °C
SAE 0W-30 ili SAE 0W-40
do -20 °C
SAE 10W-301) ili SAE 10W-401)
1)
Dopušteno, ali preporučuje se korištenje ulja SAE 5W-30 ili SAE 5W-40 dexos kvalitete.
288
Tehnički podaci
Podaci o motoru
Prodajna oznaka
1.4
1.4
1.4
1.4
1.6
1.6
1.6
Identifikacijski kod motora
A14XEL
A14XER
A14NEL
A14NET LPG
A16XER
A16LET
A16XHT 2)
Broj cilindara
4
4
4
4
4
4
1398
1398
1362
1362
1598
1598
Snaga motora [kW]
64
74
88
103
85
132
pri okr/min
6000
6000
4200-6000
4900-6000
6000
5500
Okretni moment [Nm]
130
130
200
200
155
230
pri okr/min
4000
4000
1850-4200
1850-4900
4000
2200
Vrsta goriva
Benzin
Benzin
Benzin
Benzin/LPG
Benzin
Benzin
preporučeni
95
95
95
95
95
95
mogući
98
98
98
98
98
98
mogući
91
91
91
91
91
91
Plin
–
–
–
LPG
–
–
Potrošnja ulja [l/1000 km]
0,6
0,6
0,6
0,6
0,6
0,6
Zapremina motora
[cm3]
Oktanski broj RON
2)
Vrijednost nije bila dostupna u vrijeme tiskanja.
Tehnički podaci
289
Prodajna oznaka
1.8
2.0 OPC
1.3
1.7
1.7
1.7
Identifikacijski kod motora
A18XER
A20NFT
A13DTE
A17DTE
A17DTC
A17DTF
Broj cilindara
4
4
4
4
4
4
1796
1998
1248
1686
1686
1686
Snaga motora [kW]
103
206
70
81
81
96
pri okr/min
6300
5300
4000
4000
4000
4000
Okretni moment [Nm]
175
400
190
280
280
300
pri okr/min
3800
2400-4800
1750-3250
1750-2500
1750-2500
2000-2500
Vrsta goriva
Benzin
Benzin
Diesel
Diesel
Diesel
Diesel
preporučeni
95
98
mogući
98
95
mogući
91
91
Potrošnja ulja [l/1000 km]
0,6
0,6
0,6
0,6
0,6
0,6
Zapremina motora
[cm3]
Oktanski broj RON
290
Tehnički podaci
Prodajna oznaka
1.7
1.7
1.7
2.0 Turbo
2.0 Turbo
2.0Turbo
Identifikacijski kod motora
A17DTS
A17DTJ
A17DTR
A20DTJ
A20DTH
A20DTR
Broj cilindara
4
4
4
4
4
4
1686
1686
1686
1956
1956
1956
Snaga motora [kW]
96
81
92
96
121
143
pri okr/min
4000
3800
4000
4000
4000
4000
Okretni moment [Nm]
300
260
280
300
350
400
pri okr/min
2000-2500
1700-2550
2000-2700
1750-2500
1750-2500
1750-2500
Vrsta goriva
Diesel
Diesel
Diesel
Diesel
Diesel
Diesel
Potrošnja ulja [l/1000 km]
0,6
0,6
0,6
0,6
0,6
0,6
Zapremina motora
[cm3]
Tehnički podaci
291
Karakteristike
Dvovolumen s 3 vrata
Motor
A14XER
A14NEL
A14NET
A16LET
A16XHT
Ručni mjenjač
1784)
192
201
220
5)
Automatski mjenjač
–
–
200
211
–
Motor
A18XER
A20NFT
A17DTE
A17DTC
A17DTF
Ručni mjenjač
200
250
5)
182
5)
Automatski mjenjač
–
–
–
–
–
Maksimalna
brzina3)
[km/h]
Maksimalna brzina3) [km/h]
Motor
A17DTS
Z20DTJ
A20DTH
A20DTR
Ručni mjenjač
196
5)
210
5)
Automatski mjenjač
–
–
207
–
Maksimalna
3)
4)
5)
brzina3)
[km/h]
Naznačena maksimalna brzina može se postići s masom praznog vozila (bez vozača) plus 200 kg opterećenja. Dodatna
oprema može smanjiti navedenu maksimalnu brzinu vozila.
4. stupanj prijenosa.
Vrijednost nije bila dostupna u vrijeme tiskanja.
292
Tehnički podaci
Dvovolumen s 5 vrata
Motor
A14XEL
A14XER
A14NEL
A14NET
A16LET
A16XER
Ručni mjenjač
168
178
192
202
221
188
Automatski mjenjač
–
–
–
200
211
182
A16XHT
A13DTE
A17DTE
A17DTC
A17DTF
Ručni mjenjač
5)
175
188
186
201
Automatski mjenjač
–
–
–
–
–
Maksimalna brzina3) [km/h]
Motor
Maksimalna
brzina3)
[km/h]
Motor
A17DTS
A17DTJ
A17DTR
Z20DTJ
A20DTH
A20DTR
Ručni mjenjač
198
181
195
5)
215
5)
Automatski mjenjač
–
–
–
–
209
–
Maksimalna
3)
5)
brzina3)
[km/h]
Naznačena maksimalna brzina može se postići s masom praznog vozila (bez vozača) plus 200 kg opterećenja. Dodatna
oprema može smanjiti navedenu maksimalnu brzinu vozila.
Vrijednost nije bila dostupna u vrijeme tiskanja.
Tehnički podaci
293
Kombi limuzina s 4 vrata
Motor
A14XER
A14NET
A16LET
A16XER
A16XHT
Ručni mjenjač
1784)
202
221
188
5)
Automatski mjenjač
–
200
211
182
–
Maksimalna brzina3) [km/h]
Motor
A13DTE
A17DTE
A17DTC
A17DTF
Ručni mjenjač
175
5)
5)
5)
Automatski mjenjač
–
–
–
–
Maksimalna
brzina3)
[km/h]
Motor
A17DTS
Z20DTJ
A20DTH
Ručni mjenjač
5)
5)
215
Automatski mjenjač
–
–
209
Maksimalna
3)
4)
5)
brzina3)
[km/h]
Naznačena maksimalna brzina može se postići s masom praznog vozila (bez vozača) plus 200 kg opterećenja. Dodatna
oprema može smanjiti navedenu maksimalnu brzinu vozila.
4. stupanj prijenosa.
Vrijednost nije bila dostupna u vrijeme tiskanja.
294
Tehnički podaci
Sports Tourer
Motor
A14XER
A14NEL
A14NET
A16LET
A16XER
A16XHT
Ručni mjenjač
175
190
200
220
185
5)
Automatski mjenjač
–
–
198
210
180
–
Maksimalna brzina [km/h]3)
Motor
A13DTE
A17DTE
A17DTF
A17DTC
A17DTS
Ručni mjenjač
174
186
198
184
195
Automatski mjenjač
–
–
–
–
–
Motor
A17DTJ
A17DTR
A17DTL
A17DTN
A20DTH
Ručni mjenjač
180
192
176
5)
212
Automatski mjenjač
–
–
–
–
207
Maksimalna
Maksimalna
3)
5)
brzina3)
brzina3)
[km/h]
[km/h]
Naznačena maksimalna brzina može se postići s masom praznog vozila (bez vozača) plus 200 kg opterećenja. Dodatna
oprema može smanjiti navedenu maksimalnu brzinu vozila.
Vrijednost nije bila dostupna u vrijeme tiskanja.
Tehnički podaci
Masa vozila
Masa praznog vozila, osnovni model bez opcijske opreme
Dvovolumen s 3 vrata
Motor
Ručni mjenjač
Automatski mjenjač
s klima uređajem
[kg]
A14XER
1393
–
A14NEL
1437
–
A14NET
1437
1471
A16LET
1471
–
A16XHT
6)
–
A18XER
1437
–
A20NFT
1550
–
A17DTE
1503
–
A17DTS
1503
–
A17DTC
1503
–
A17DTF
1503
–
Z20DTJ
1550
1571
A20DTH
1550
1571
A20DTR
6)
–
s klima uređajem
[kg]
6)
Vrijednost nije bila dostupna u vrijeme tiskanja.
295
296
Tehnički podaci
Masa praznog vozila, osnovni model sa svom opcijskom opremom
Dvovolumen s 3 vrata
Motor
Ručni mjenjač
Automatski mjenjač
s klima uređajem
[kg]
A14XER
1503
–
A14NEL
1571
–
A14NET
1571
1613
A16LET
1613
–
A16XHT
6)
–
A18XER
1571
–
A20NFT
1701
–
A17DTE
1664
–
A17DTS
1664
–
A17DTC
1664
–
A17DTF
1664
–
Z20DTJ
1701
1701
A20DTH
1701
1701
A20DTR
6)
–
s klima uređajem
[kg]
6)
Vrijednost nije bila dostupna u vrijeme tiskanja.
Tehnički podaci
Masa praznog vozila, osnovni model bez opcijske opreme
Dvovolumen s 5 vrata
Motor
Ručni mjenjač
Automatski mjenjač
sa/bez klima uređaja
[kg]
A14XEL
1373/1388
–
A14XER
1373/1388
–
A14NEL
1393/1408
–
A14NET
1393/1408
–/1453
A16LET
–/1490
–/1503
A16XER
1393/1408
–/1443
A16XHT
6)
–
A13DTE
1393/1408
–
A17DTC
1503/1518
–
6)
Vrijednost nije bila dostupna u vrijeme tiskanja.
297
298
Tehnički podaci
Dvovolumen s 5 vrata
Motor
Ručni mjenjač
Automatski mjenjač
sa/bez klima uređaja
[kg]
A17DTE
1503/1518
–
A17DTF
1503/1518
–
A17DTJ
1503/1518
–
A17DTR
1503/1518
–
A17DTS
1503/1518
–
Z20DTJ
6)
–/6)
A20DTH
1503/1518
–/1590
A20DTR
6)
–
6)
Vrijednost nije bila dostupna u vrijeme tiskanja.
Tehnički podaci
Masa praznog vozila, osnovni model sa svom opcijskom opremom
Dvovolumen s 5 vrata
Motor
Ručni mjenjač
Automatski mjenjač
sa/bez klima uređaja
[kg]
A14XEL
–/1545
–
A14XER
–/1545
–
A14NEL
–/1611
–
A14NET
–/1611
–/1613
A16LET
–/1613
–/1665
A16XER
–/1578
–/1613
A16XHT
6)
–
A13DTE
–/1571
–
A17DTC
–/1664
–
6)
Vrijednost nije bila dostupna u vrijeme tiskanja.
299
300
Tehnički podaci
Dvovolumen s 5 vrata
Motor
Ručni mjenjač
Automatski mjenjač
sa/bez klima uređaja
[kg]
A17DTE
–/1664
–
A17DTF
–/1664
–
A17DTJ
–/1684
–
A17DTR
–/1689
–
A17 DTS
–/1664
–
Z20DTJ
6)
–/6)
A20DTH
–/1711
–/1731
A20DTR
6)
–
6)
Vrijednost nije bila dostupna u vrijeme tiskanja.
Tehnički podaci
Masa praznog vozila, osnovni model bez opcijske opreme
Kombi limuzina s 4 vrata
Motor
Ručni mjenjač
Automatski mjenjač
sa/bez klima uređaja
[kg]
A14XER
1393
–
A14NET
1437
1483
A16LET
1471
1503
A16XER
1393
1449
A16XHT
6)
–
A13DTE
1471
–
A17DTE
1503
–
A17DTC
1503
–
A17DTF
1503
–
A17DTS
1503
–
Z20DTJ
6)
–
A20DTH
6)
–
sa/bez klima uređaja
[kg]
6)
Vrijednost nije bila dostupna u vrijeme tiskanja.
301
302
Tehnički podaci
Masa praznog vozila, osnovni model sa svom opcijskom opremom
Kombi limuzina s 4 vrata
Motor
Ručni mjenjač
Automatski mjenjač
sa/bez klima uređaja
[kg]
A14XER
1550
–
A14NET
1613
1613
A16LET
1613
1664
A16XER
1571
1613
A16XHT
6)
–
A13DTE
1613
–
A17DTE
1701
–
A17DTC
1701
–
A17DTF
1701
–
A17 DTS
1701
–
Z20DTJ
6)
–
A20DTH
6)
–
sa/bez klima uređaja
[kg]
6)
Vrijednost nije bila dostupna u vrijeme tiskanja.
Tehnički podaci
Masa praznog vozila, osnovni model bez opcijske opreme
Sports Tourer
Motor
Ručni mjenjač
Automatski mjenjač
sa/bez klima uređaja
[kg]
A14XER
1393/1408
–
A14NEL
1471/1486
–/1503
A14NET
1437/1452
–/1503
A16LET
–/1503
–/1550
A16XER
1437/1452
–/1503
A16XHT
6)
–
A13DTE
1471/1486
–
A17DTE
1550
–
A17DTF
1550
–
6)
Vrijednost nije bila dostupna u vrijeme tiskanja.
303
304
Tehnički podaci
Sports Tourer
Motor
Ručni mjenjač
Automatski mjenjač
sa/bez klima uređaja
[kg]
A17DTC
1550
–
A17DTS
1550
–
A17DTJ
1503/1518
–
A17DTR
1503/1518
–
A17DTL
1503
–
A17DTN
1550
–
Z20DTJ
1550
–
A20DTH
1550/1565
–/1613
Tehnički podaci
Masa praznog vozila, osnovni model sa svom opcijskom opremom
Sports Tourer
Motor
Ručni mjenjač
Automatski mjenjač
sa/bez klima uređaja
[kg]
A14XER
–/1571
–
A14NEL
–/1664
–/1664
A14NET
–/1664
–/1664
A16LET
–/1664
–/1701
A16XER
–/1613
–/1664
A16XHT
6)
–
A13DTE
–/1664
–
A17DTE
1733
–
A17DTF
1733
–
6)
Vrijednost nije bila dostupna u vrijeme tiskanja.
305
306
Tehnički podaci
Sports Tourer
Motor
Ručni mjenjač
Automatski mjenjač
sa/bez klima uređaja
[kg]
A17DTC
1733
–
A17DTS
1733
–
A17DTJ
1733
–
A17DTR
1733
–
A17DTL
1733
–
A17DTN
1733
–
Z20DTJ
1733
–
A20DTH
1733
–/1733
Dimenzije vozila
Dvovolumen s 3 vrata Dvovolumen s 5 vrata Kombi limuzina s 4 vrata Sports Tourer
Duljina [mm]
4466
4419
4658
4698
Širina bez vanjskih ogledala [mm] 1840
1814
1814
1814
Širina s dva vanjska ogledala
[mm]
2020
2013
2013
2013
Visina (bez antene) [mm]
1482
1510
1500
1535
Duljina poda prtljažnika [mm]
855
836
7)
1069
7)
Vrijednost nije bila dostupna u vrijeme tiskanja.
Tehnički podaci
307
Dvovolumen s 3 vrata Dvovolumen s 5 vrata Kombi limuzina s 4 vrata Sports Tourer
Duljina prtljažnika s preklopljenim 1617
stražnjim sjedalima [mm]
1549
7)
1835
Širina prtljažnika [mm]
980
1027
7)
1026
Visina prtljažnika [mm]
512
554
7)
721
Razmak osovina [mm]
2695
2685
7)
2685
Promjer kruga okretanja [m]
11,4
11,5
7)
11,5
7)
Vrijednost nije bila dostupna u vrijeme tiskanja.
308
Tehnički podaci
Količine
Motorno ulje
Motor
A14XEL,
A14XER
A14NEL,
A14NET
A16LET,
A16XER
A16XHT
A18XER
A20NFT
uklj. filter [l]
4,0
4,0
4,5
4,5
6,0
između MIN i MAX [l]
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
Motor
A13DTE
ecoFlex
A17DTE,
A17DTC
A17DTF,
A17DTS,
A17DTN
A17DTJ,
A17DTR
Z20DTJ,
A20DTH
A20DTR
uklj. filter [l]
3,5
5,4
5,4
5,4
4,5
4,5
između MIN i MAX [l]
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
Spremnik goriva
Benzin/diesel, nominalni kapacitet [l]
568)
LPG, nominalni kapacitet [l]
–9)
8)
9)
A13 DTE diesel motor sa sustavom start-stop smanjenog kapaciteta: 46 litara.
Vrijednost nije bila dostupna u vrijeme tiskanja.
Tehnički podaci
309
Tlak u gumama
Dvovolumen s 3 vrata
Udobnost s do 3 osobe
ECO do 3 osobe
S punim opterećenjem
Motor
prednje
stražnje
prednje
stražnje
prednje
stražnje
[kPa/bar]
([psi])
[kPa/bar]
([psi])
[kPa/bar]
([psi])
[kPa/bar]
([psi])
[kPa/bar]
([psi])
[kPa/bar]
([psi])
Gume
A14XER, 225/55 R17,
A18XER 235/45 R19,10)
210/2,1 (30) 210/2,1 (30) 250/2,5 (36) 250/2,5 (36) 220/2,2 (32) 260/2,6 (38)
235/50 R18,10)
235/55 R17,10)
245/45 R1811)
A14NEL, 225/55 R17,
A14NET 235/45 R19,10)
210/2,1 (30) 210/2,1 (30) 270/2,7 (39) 270/2,7 (39) 220/2,2 (32) 270/2,7 (39)
235/50 R18,10)
235/55 R17,10)
245/40 R20,10)
245/45 R1811)
10)
11)
Nije dopušteno s lancima za snijeg.
Upotrebljavajte isključivo specijalne lance za snijeg. Preporučujemo vam da se obratite ovlaštenom servisu.
310
Tehnički podaci
Dvovolumen s 3 vrata
Udobnost s do 3 osobe
ECO do 3 osobe
S punim opterećenjem
Motor
prednje
stražnje
prednje
stražnje
prednje
stražnje
[kPa/bar]
([psi])
[kPa/bar]
([psi])
[kPa/bar]
([psi])
[kPa/bar]
([psi])
[kPa/bar]
([psi])
[kPa/bar]
([psi])
Gume
A16LET 225/55 R17,
235/45
210/2,1 (30) 210/2,1 (30) 250/2,5 (36) 250/2,5 (36) 220/2,2 (32) 260/2,6 (38)
R19,10)
235/50 R18,10)
235/55 R17,10)
245/40 R20,10)
245/45 R1811)
A17DTE 225/55 R17,
245/45
10)
11)
210/2,1 (30) 210/2,1 (30) 250/2,5 (36) 250/2,5 (36) 220/2,2 (32) 260/2,6 (38)
R1811)
Nije dopušteno s lancima za snijeg.
Upotrebljavajte isključivo specijalne lance za snijeg. Preporučujemo vam da se obratite ovlaštenom servisu.
Tehnički podaci
Dvovolumen s 3 vrata
Udobnost s do 3 osobe
ECO do 3 osobe
S punim opterećenjem
Motor
prednje
stražnje
prednje
stražnje
prednje
stražnje
[kPa/bar]
([psi])
[kPa/bar]
([psi])
[kPa/bar]
([psi])
[kPa/bar]
([psi])
[kPa/bar]
([psi])
[kPa/bar]
([psi])
Gume
A17DTS, 225/55 R17,
A17DTC 235/45 R19,10)
311
210/2,1 (30) 210/2,1 (30) 260/2,6 (38) 260/2,6 (38) 220/2,2 (32) 260/2,6 (38)
235/50 R18,10)
235/55 R17,10)
245/40 R20,10)
245/45 R1811)
A16XHT, 225/55 R17,
Z20DTJ, 235/45 R19,10)
A20DTH,
235/50 R18,10)
A20DTR
235/55 R17,10)
230/2,3 (33) 230/2,3 (33) 270/2,7 (39) 270/2,7 (39) 240/2,4 (35) 280/2,8 (41)
245/40 R20,10)
245/45 R1811)
10)
11)
Nije dopušteno s lancima za snijeg.
Upotrebljavajte isključivo specijalne lance za snijeg. Preporučujemo vam da se obratite ovlaštenom servisu.
312
Tehnički podaci
Dvovolumen s 3 vrata
Udobnost s do 3 osobe
ECO do 3 osobe
S punim opterećenjem
Motor
prednje
stražnje
prednje
stražnje
prednje
stražnje
[kPa/bar]
([psi])
[kPa/bar]
([psi])
[kPa/bar]
([psi])
[kPa/bar]
([psi])
[kPa/bar]
([psi])
[kPa/bar]
([psi])
240/2,4 (35) 240/2,4 (35) –
–
260/2,6 (38) 300/3,0 (43)
270/2,7 (39) 250/2,5 (36) –
–
280/2,8 (41) 310/3,1 (44)
Privremeni rezervni kotač 420/4,2 (61) 420/4,2 (61) –
–
420/4,2 (61) 420/4,2 (61)
Gume
A20NFT 235/45 R18,12)
245/40
R19,10)
245/35 R2010)
Sve
12)
10)
Dozvoljene samo kao zimske gume.
Nije dopušteno s lancima za snijeg.
Tehnički podaci
313
Dvovolumen s 5 vrata, kombi limuzina s 4 vrata,
Sports tourer
Udobnost s do 3
osobe
ECO do 3 osobe
S punim
opterećenjem
Motor
prednje
stražnje
prednje
stražnje
prednje
stražnje
[kPa/bar]
([psi])
[kPa/bar]
([psi])
[kPa/bar]
([psi])
[kPa/bar]
([psi])
[kPa/bar]
([psi])
[kPa/bar]
([psi])
220/2,2
(32)
220/2,2
(32)
270/2,7
(39)
270/2,7
(39)
230/2,3
(33)
270/2,7
(39)
220/2,2
(32)
220/2,2
(32)
270/2,7
(39)
270/2,7
(39)
230/2,3
(33)
270/2,7
(39)
A14XER,
A14XEL
Gume
205/55 R16,13)
205/60 R16,
215/50 R17,
215/60R16,13)
225/45 R1713)
A14NET,
A14NEL,
A16 XER
205/55 R16,13)
205/60 R16,
215/50 R17,
215/60R16,13)
225/45 R17,13)
225/45 R18,13)
235/40 R1913)
13)
Nije dopušteno s lancima za snijeg.
314
Tehnički podaci
Dvovolumen s 5 vrata, kombi limuzina s 4 vrata,
Sports tourer
Udobnost s do 3
osobe
ECO do 3 osobe
S punim
opterećenjem
Motor
prednje
stražnje
prednje
stražnje
prednje
stražnje
[kPa/bar]
([psi])
[kPa/bar]
([psi])
[kPa/bar]
([psi])
[kPa/bar]
([psi])
[kPa/bar]
([psi])
[kPa/bar]
([psi])
230/2,3
(33)
230/2,3
(33)
270/2,7
(39)
270/2,7
(39)
240/2,4
(35)
280/2,8
(41)
235/40 R1913)
240/2,4
(35)
220/2,2
(32)
–
–
250/2,5
(36)
290/2,9
(42)
205/60 R16, 14)
250/2,5
(36)
230/2,3
(33)
–
–
260/2,6
(38)
300/3,0
(43)
220/2,2
(32)
220/2,2
(32)
270/2,7
(39)
270/2,7
(39)
230/2,3
(33)
270/2,7
(39)
A16LET
Gume
205/65 R16, 14)13)
215/60 R16,13)
225/50 R17,13)
235/45 R1813)
215/50 R1714)
A13DTE
205/60 R16,
215/50 R17,
215/60 R16,13)
14)
13)
Dozvoljene samo kao zimske gume.
Nije dopušteno s lancima za snijeg.
Tehnički podaci
315
Dvovolumen s 5 vrata, kombi limuzina s 4 vrata,
Sports tourer
Udobnost s do 3
osobe
ECO do 3 osobe
S punim
opterećenjem
Motor
prednje
stražnje
prednje
stražnje
prednje
stražnje
[kPa/bar]
([psi])
[kPa/bar]
([psi])
[kPa/bar]
([psi])
[kPa/bar]
([psi])
[kPa/bar]
([psi])
[kPa/bar]
([psi])
230/2,3
(33)
230/2,3
(33)
270/2,7
(39)
270/2,7
(39)
240/2,4
(35)
280/2,8
(41)
240/2,4
(35)
220/2,2
(32)
–
–
250/2,5
(36)
290/2,9
(42)
250/2,5
(36)
230/2,3
(33)
–
–
260/2,6
(38)
300/3,0
(43)
A17DTC,
A17DTS
Gume
205/65 R16, 14)13)
215/60 R16, 13)
225/50 R17, 13)
235/45 R1813)
205/55 R16,13)
215/50 R17,14)
225/45 R17,13)
235/40 R1913)
205/60 R1614)
14)
13)
Dozvoljene samo kao zimske gume.
Nije dopušteno s lancima za snijeg.
316
Tehnički podaci
Dvovolumen s 5 vrata, kombi limuzina s 4 vrata,
Sports tourer
Udobnost s do 3
osobe
ECO do 3 osobe
S punim
opterećenjem
Motor
prednje
stražnje
prednje
stražnje
prednje
stražnje
[kPa/bar]
([psi])
[kPa/bar]
([psi])
[kPa/bar]
([psi])
[kPa/bar]
([psi])
[kPa/bar]
([psi])
[kPa/bar]
([psi])
230/2,3
(33)
230/2,3
(33)
270/2,7
(39)
270/2,7
(39)
240/2,4
(35)
280/2,8
(41)
240/2,4
(35)
220/2,2
(32)
–
–
250/2,5
(36)
290/2,9
(42)
250/2,5
(36)
230/2,3
(33)
–
–
260/2,6
(38)
300/3,0
(43)
A16XHT,
A17DTE,
A17DTJ,
A17DTF,
A17DTR,
A20DTJ
Gume
205/65 R16, 14)13)
215/60 R16, 13)
225/50 R17, 13)
235/45 R1813)
205/55 R16,13)
225/45 R17,13)
235/40 R1913)
205/60 R16,14)
215/50 R1714)
14)
13)
Dozvoljene samo kao zimske gume.
Nije dopušteno s lancima za snijeg.
Tehnički podaci
317
Dvovolumen s 5 vrata, kombi limuzina s 4 vrata,
Sports tourer
Udobnost s do 3
osobe
ECO do 3 osobe
S punim
opterećenjem
Motor
prednje
stražnje
prednje
stražnje
prednje
stražnje
[kPa/bar]
([psi])
[kPa/bar]
([psi])
[kPa/bar]
([psi])
[kPa/bar]
([psi])
[kPa/bar]
([psi])
[kPa/bar]
([psi])
230/2,3
(33)
230/2,3
(33)
270/2,7
(39)
270/2,7
(39)
240/2,4
(35)
280/2,8
(41)
235/40 R1913)
240/2,4
(35)
220/2,2
(32)
–
–
250/2,5
(36)
290/2,9
(42)
205/60 R16,14)
250/2,5
(36)
230/2,3
(33)
–
–
260/2,6
(38)
300/3,0
(43)
250/2,5
(36)
230/2,3
(33)
270/2,7
(39)
270/2,7
(39)
260/2,6
(38)
290/2,9
(42)
A20DTH
Gume
205/65 R16, 13)
215/60 R16,13)
225/50 R17,13)
235/45 R1813)
215/50 R1714)
A20DTR
215/50 R1714)
235/45 R1813)
13)
14)
Nije dopušteno s lancima za snijeg.
Dozvoljene samo kao zimske gume.
318
Tehnički podaci
Dvovolumen s 5 vrata, kombi limuzina s 4 vrata,
Sports tourer
Udobnost s do 3
osobe
ECO do 3 osobe
S punim
opterećenjem
Motor
prednje
stražnje
prednje
stražnje
prednje
stražnje
[kPa/bar]
([psi])
[kPa/bar]
([psi])
[kPa/bar]
([psi])
[kPa/bar]
([psi])
[kPa/bar]
([psi])
[kPa/bar]
([psi])
235/40 R1913)
270/2,7
(39)
250/2,5
(36)
–
–
280/2,8
(41)
300/3,0
(43)
Privremeni rezervni kotač
420/4,2
(61)
420/4,2
(61)
–
–
420/4,2
(61)
420/4,2
(61)
Sve
13)
Gume
Nije dopušteno s lancima za snijeg.
Tehnički podaci
Dimenzije za ugradnju opreme za vuču
Dvovolumen s 3 vrata
319
320
Tehnički podaci
Dvovolumen s 5 vrata
Tehnički podaci
Kombi limuzina s 4 vrata
321
322
Tehnički podaci
Sports Tourer
Informacije stranke
Informacije stranke
Bilježenje i tajnost podataka
vozila .......................................... 323
Bilježenje i tajnost
podataka vozila
Snimači podataka
događaja
Moduli spremanja podataka u
vozilu
Veći broj elektroničkih komponenata
vozila sadrže module za spremanje
podataka koji privremeno ili trajno
spremaju tehničke podatke o stanju
vozila, događajima i pogreškama.
Općenito, te tehničke informacije
dokumentiraju stanje dijelova,
modula, sustava ili okruženja.
■ Radni uvjeti komponenata sustava
(npr. razine punjenja)
■ Poruke o stanju vozila i njegovim
komponentama (npr. broj okretaja
kotača / brzina vrtnje, usporavanje,
bočno ubrzanje)
■ Disfunkcije i neispravnosti važnih
komponenti sustava
323
■ Odziv vozila u posebnim
situacijama u vožnji (npr.
napuhavanje zračnog jastuka,
uključivanje sustava regulacije
stabilnosti)
■ Uvjeti okruženja (npr. temperatura)
Ti su podaci isključivo tehnički i
pomažu u utvrđivanju i ispravljanju
pogrešaka kao i za optimizaciju
funkcija vozila.
Profili kretanja koji oznaćavaju
prijeđene rute ne mogu se stvoriti tim
podacima.
Ako se koriste usluge (npr. radovi
popravaka, servisni postupci,
jamstveni slučajevi, osiguranje
kvalitete), zaposlenici servisne mreže
(uključujući proizvođača) mogu
pročitati te tehničke informacije iz
modul spremanja podataka o
događajima i pogreškama pomoću
posebnih dijagnostičkih uređaja. Ako
je potrebno, više informacija potražite
u takvim radionicama. Nakon
ispravljanja pogreške, podaci se brišu
iz modula spremanja pogrešaka ili se
stalno prebrisuju.
324
Informacije stranke
Prilikom korištenja vozila mogu se
pojaviti situacije u kojima se tehnički
podaci koji se odnose na druge
informacije (izvješće o nezgodi,
oštećenja vozila, izjave svjedoka i sl.)
mogu pridružiti određenoj osobi - po
mogućnosti uz pomoć stručnjaka.
Dodatne funkcije koje su ugovorno
određene s klijentom (npr.
određivanje položaja vozila u
slučajevima nužde) omogućuju
prijenos posebnih podataka iz vozila.
Radiofrekventna
identifikacija (RFID)
RFID tehnologija koristi se u nekim
vozilima za funkcije poput sustava
nadzora tlaka u gumama u sigurnosti
sustava paljenja. Koristi se i u vezi s
opremom poput daljinskih upravljača
za zaključavanje/otključavanje vrata i
pokretanje, te odašiljača u vozilu za
uređaje za otvaranje garađnih vrata.
RFID tehnologija kod vozila Opel ne
koristi niti ne pohranjuje osobne
podatke niti vezu s bilo kojim drugim
Opel sustavima s osobnim podacima.
Informacije stranke
325
326
Kazalo pojmova
A
Aktivni nasloni za glavu ............... 39
Aktvivno kočenje u nuždi............ 193
Akumulator ................................ 226
Alat ............................................ 254
Alat vozila................................... 254
Automatska kontrola svjetla ...... 139
Automatski mjenjač ................... 167
Automatsko smanjenje
zaslijepljenosti .......................... 32
Automatsko zaključavanje ........... 25
B
Bilježenje i tajnost podataka
vozila....................................... 323
Blokada motora ................... 30, 115
Bočna svjetla.............................. 138
Bočni pokazivači smjera ............ 246
Bočni zračni jastuci ...................... 49
Brave za dijete ............................. 25
Brisač/sustav pranja stražnjeg
prozora ................................... 101
Brisač/sustav pranja vjetrobrana . 99
Brojač dnevno prijeđenih
kilometara ............................... 104
Brojač kilometara ....................... 104
Brzinomjer ................................. 104
C
Car Pass ...................................... 21
D
Daljinski upravljač ........................ 21
Deaktiviranje zračnog jastuka . .
.......................................... 50, 111
Dimenzije vozila ......................... 306
Dimenzije za ugradnju opreme
za vuču ................................... 319
Dizalica vozila............................. 254
Dovod zraka .............................. 159
Držači šalica ................................ 58
Dubina šare ............................... 258
Dugo svjetlo ....................... 115, 139
E
Električna parkirna kočnica ........ 112
Električni prozori .......................... 33
Električni sustav.......................... 247
Električno podešavanje ............... 31
Elektronička kontrola stabilnosti. 175
Elektronička kontrola stabilnosti
i sustav kontrole
proklizavanja .......................... 113
Elektronički programi vožnje ...... 169
Elektronički sustav kontrole
klime ....................................... 154
F
Fiksni otvori za provjetravanje ... 159
Filtar krutih čestica.............. 114, 166
Filter čestica............................... 166
327
Filter za pelud ............................ 159
Flex-Fix sustav............................. 61
G
Gorivo......................................... 209
Gorivo za benzinske motore ...... 209
Gorivo za dizelske motore ......... 209
Gorivo za rad na tekući plin........ 210
Grafički-info-zaslon, Info-zaslon
u boji ....................................... 122
Greška ....................................... 169
Grijano kolo upravljača ................ 98
Grijanje ........................................ 44
Grijanje ogledala .......................... 32
Grijanje stražnjeg stakla .............. 35
H
Halogenska prednja svjetla ....... 229
I
Identifikacijska pločica ............... 283
Identifikacijski broj vozila ........... 283
Indikatori..................................... 104
Indikator udaljenosti sprijeda...... 192
Informacije o opterećenju ............ 95
Informacijski centar vozača........ 116
Informacijski zasloni................... 116
Interaktivni sustav vožnje........... 176
Isključena elektronička kontrola
stabilnosti ............................... 113
Isključen sustav kontrole
proklizavanja .......................... 114
ISOFIX sigurnosni sustavi za
dijete ......................................... 57
Ispuh motora .............................. 166
K
Kamera okrenuta prema natrag 203
Karakteristike ............................. 291
Katalizator .................................. 167
Klima uređaj ............................... 153
Ključevi ........................................ 21
Ključevi, brave.............................. 21
Ključ, memorirane postavke......... 23
Kočnice .............................. 171, 226
Kod............................................. 124
Količine ...................................... 308
Komplet za popravak gume ....... 260
Komplet za prvu pomoć ............... 93
Kontrola klime .............................. 17
Kontrola osvjetljenja ploče s
instrumentima ......................... 148
Kontrola vozila ........................... 160
Kontrole........................................ 97
Kontrole na kolu upravljača ......... 97
Kontroler pametnog telefona...... 124
Kontrolna svjetla......................... 107
Kontrolno svjetlo kvara .............. 111
Konveksni oblik ............................ 31
Korištenje ovog priručnika ............. 3
Kotači i gume ............................. 256
Kretanje ....................................... 18
Krov.............................................. 36
Krovni nosač ................................ 94
Krovni otvor ................................. 36
Kutija s osiguračima na ploči s
instrumentima ......................... 250
Kutija s osiguračima u
motornom prostoru ................. 248
Kutija s osiguračima u
prtljažniku ............................... 252
Kvar............................................ 274
Kvar električne parkirne kočnice 112
L
Lanci za snijeg ........................... 260
M
Masa vozila ................................ 295
Memorirane postavke................... 23
Mjenjač ........................................ 17
Mjerač broja okretaja ................. 105
Mjerač goriva ............................. 105
Mjerači........................................ 104
Mjerač temperatura rashladnog
sredstva motora ..................... 106
Mjesta postavljanja sigurnosnog
sustava za dijete ...................... 54
Motorno ulje ............... 223, 281, 285
328
N
Napon akumulatora ................... 128
Napredna pomoć pri parkiranju. . 197
Nasloni za glavu .......................... 38
Naslon za ruku ............................. 44
Niska razina goriva .................... 115
Niska razine tekućine za pranje 116
Nosač za bicikle............................ 61
Njega izgleda.............................. 276
Njega unutrašnjosti .................... 279
Njega vanjštine .......................... 276
O
Odzračivanje sustava dizel
goriva ..................................... 228
Ogledalo u unutrašnjosti............... 32
Ograničavač brzine..................... 180
Opasnost, Upozorenje i Oprez ...... 4
Opće napomene ........................ 216
Oprema i modifikacije vozila ...... 221
Oprema za vuču ........................ 217
Osigurači ................................... 247
Osvjetljenje ploče s
instrumentima ......................... 247
Osvjetljenje registarske pločice . 246
Osvjetljenje središnje konzole ... 150
Osvjetljenje unutrašnjosti........... 148
Osvjetljenje zavoja...................... 142
Otključavanje vozila ....................... 6
Otkriveno je vozilo ispred
sustava.................................... 116
Otvorena vrata ........................... 116
Otvori za provjetravanje.............. 158
Oznake na gumama .................. 256
P
Parkiranje ............................ 20, 165
Parkirna kočnica ........................ 172
Pepeljare ................................... 103
Personalizacija vozila ................ 131
Podaci o motoru ........................ 288
Podaci vozila.............................. 285
Podesivi otvori za
provjetravanje ......................... 158
Podešavanje kola upravljača . 10, 97
Podešavanje naslona za glavu ...... 9
Podešavanje ogledala ................... 9
Podešavanje sjedala ............... 7, 40
Podešavanje snopa prednjih
svjetala ................................... 141
Podsjetnik za sigurnosni pojas . . 110
Pojasevi........................................ 45
Pokazivač smjera ...................... 110
Poklopac motora ........................ 223
Poklopac poda prtljažnika
podesiv po visini........................ 86
Poklopac stražnjeg spremišta u
podu ......................................... 86
Poklopci kotača ......................... 259
Pokretanje i rukovanje................ 161
Pokretanje kablovima ................ 273
Pokretanje motora ..................... 161
Položaji kontakt brave ............... 161
Položaj sjedala ............................ 40
Poluga mjenjača ........................ 168
Pomoćni grijač............................ 158
Pomoć pri kočenju ..................... 173
Pomoć pri kretanju na uzbrdici . . 174
Pomoć pri parkiranju .................. 195
Pomoć za duga svjetla....... 115, 140
Pomoć za prometne znakove..... 205
Pomoć za stabilnost prikolice .... 220
Poruke vozila ............................. 124
Potrošnja goriva - CO2 emisija . . 215
Pozicijska svjetla ....................... 147
Predgrijanje ............................... 114
Prednja sjedala............................. 40
Prednja svjetla............................ 138
Prednja svjetla pri vožnji u
inozemstvu ............................. 141
Prednja svjetla za maglu ........... 146
Prednje spremište......................... 59
Prednji pokazivači smjera .......... 236
Prednji zračni jastuci .................... 48
Pregled ploče s instrumentima .... 11
Prekidač svjetala ....................... 138
Prekidač za odabir goriva .......... 105
329
Prekid dovoda goriva pri vožnji s
oduzetim gasom ..................... 162
Prekid napajanja električnom
energijom ............................... 170
Preklapanje .................................. 31
Preklapanje sjedala ..................... 43
Prekrivač prtljažnika .................... 84
Preporučene tekućine i maziva. . 285
Preporučene tekućine i sredstva
za podmazivanje .................... 281
Prerada vozila na kraju radnog
vijeka ...................................... 222
Presvlake.................................... 279
Pretinac za rukavice .................... 58
Priključak za prikolicu................. 216
Priključci za napajanje ............... 103
Prilagodljiva prednja svjetla ......
................................ 115, 142, 233
Prilagodljivi tempomat........ 116, 182
Pritisak guma ............................. 256
Probušena guma........................ 264
Promjena veličine guma i
kotača ..................................... 259
Protuprovalni alarmni sustav ....... 28
Protuprovalni sustav
zaključavanja ............................ 28
Provjere vozila............................ 222
Provjetravanje............................. 152
Prozori.......................................... 33
Prtljažnik ................................ 26, 79
Prva pomoć.................................. 93
Punjenje goriva .......................... 212
Putno računalo .......................... 128
Q
Quickheat................................... 158
R
Radiofrekventna identifikacija
(RFID) .................................... 324
Rashladno sredstvo i antifriz...... 281
Rashladno sredstvo motora ...... 224
Redovno korištenje klima
uređaja ................................... 159
Rezervni kotač ........................... 268
Ručna kočnica.................... 171, 172
Ručni mjenjač ............................ 171
Ručni način rada ........................ 169
Ručni prozori ............................... 33
Ručno smanjenje zaslijepljenosti 32
S
Sat.............................................. 102
Savjeti za vožnju......................... 160
Servis ................................. 159, 280
Servisne informacije .................. 280
Servisni zaslon .......................... 106
Servo upravljač........................... 113
Signali skretanja i promjene
trake ....................................... 146
Sigurnosna mreža ....................... 91
Sigurnosni pojas ............................ 9
Sigurnosni pojasevi ..................... 45
Sigurnosni pojas u tri točke ......... 46
Sigurnosni sustavi za dijete ......... 52
Sigurnost vozila............................ 28
Simboli ........................................... 4
Sirena .................................... 15, 98
Sklop instrumenata .................... 104
Smanjena snaga motora............ 115
Snimači podataka događaja....... 323
Specifični podaci vozila ................. 3
Spremanje vozila........................ 221
Spremišta..................................... 58
Spremište..................................... 58
Spremište ispod sjedala .............. 59
Spremište u naslonu za ruku ....... 60
Spremište u srednjoj konzoli ........ 60
Središnje zaključavanje ............... 23
Staklena ploča ............................. 37
Stražnja sjedala............................ 44
Stražnja svjetla .......................... 238
Stražnje spremište........................ 83
Stražnje svjetlo za maglu . . 116, 147
Sustav detekcije predmeta......... 195
Sustav grijanja i provjetravanja . 152
Sustavi kontrole klime................. 152
330
Sustavi kontrole vožnje.............. 174
Sustavi pranja i brisanja .............. 15
Sustavi za pomoć vozaču........... 179
Sustavi zaštite za dijete................ 52
Sustav kočnica i spojke ............. 111
Sustav kontrole proklizavanja .... 174
Sustav kontrole tlaka u
gumama ................................. 114
Sustav nadzora pritiska u
gumama ................................. 257
Sustav protiv blokiranja kotača .. 171
Sustav protiv blokiranja kotača
(ABS) ...................................... 112
Sustav punjenja ......................... 111
Sustav rukovanja teretom ............ 88
Sustav stop-start......................... 163
Sustav stražnjeg nosača.............. 61
Svjetla upozorenja...................... 104
Svjetla u štitniku za sunce ......... 149
Svjetla u unutrašnjosti ....... 148, 246
Svjetla za čitanje ........................ 149
Svjetla za maglu ........................ 234
Svjetla za vožnju unatrag .......... 147
Svjetlo za izlazak ....................... 150
Svjetlo za maglu ........................ 116
Š
Štitnici za sunce ........................... 35
T
Tekućina kočnica i spojke.......... 281
Tekućina za kočnice .................. 226
Tekućina za pranje .................... 225
Temperatura okoline .................. 101
Tempomat ......................... 116, 179
Tlak motornog ulja ..................... 114
Tlak u gumama .......................... 309
Trokut upozorenja ........................ 92
U
Ubrzo servisiraj vozilo ................ 111
Uhodavanje novog vozila .......... 161
Uključivanje svih pokazivača
smjera .................................... 146
Ulazno svjetlo ............................ 150
Ultrazvučna pomoć pri
parkiranju ....................... 113, 195
Ulje, motor.......................... 281, 285
Upaljač za cigarete .................... 103
Upozorenje napuštanja trake..... 113
Upozorenje na slijepu točku sa
strane...................................... 201
Upozorenje na sudar sprijeda.... 189
Upozorenje prednjim svjetlima . . 140
Upozorenje za napuštanje trake. 208
Ušice za učvršćenje gornjeg
remena ..................................... 57
Ušice za učvršćenje tereta .......... 88
Uvod .............................................. 3
V
Vanjska ogledala.......................... 31
Vanjska svjetla ............ 13, 115, 138
Viši stupanj................................. 112
Vjetrobran..................................... 33
Vozne karakteristike i savjeti za
vožnju ..................................... 216
Vrata............................................. 26
Vršenje rada .............................. 222
Vuča................................... 216, 274
Vuča prikolice ............................ 217
Vučenje nekog drugog vozila .... 275
Vučenje vozila ........................... 274
Z
Zadržano napajanje isključeno . . 161
Zamagljeni poklopci svjetala ..... 147
Zamjena kotača ......................... 264
Zamjena metlica brisača ............ 228
Zamjena žarulje ......................... 229
Zaslon mjenjača ........................ 167
Zaštita od pražnjenja
akumulatora ........................... 151
Zimske gume ............................. 256
Značajke osvjetljenja.................. 150
Zračna zavjesa za glavu .............. 50
Zračni jastuci ............................... 48
331
Zračni jastuci i zatezači
pojaseva ................................. 110
Zvukovi upozorenja ................... 127
332
Copyright by ADAM OPEL AG, Rüsselsheim, Germany.
Informacije sadržane u ovom izdanju vrijede od datuma navedenog u nastavku. Adam Opel AG pridržava pravo izmjena tehničkih specifikacija, značajki i dizajna vozila na koja se odnose
informacije navedene u ovom izdanju, kao i promjena samog izdanja.
Izdanje: kolovoz 2012, ADAM OPEL AG, Rüsselsheim.
Tiskano na papiru bijeljenom bez klora.
KTA-2685/6-hr
*KTA-2685/6-HR*
kolovoz 2012
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
5
File Size
10 005 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content