close

Enter

Log in using OpenID

Baumit DuoContact

embedDownload
Tehnička informacija
Baumit
DuoContact
Proizvod
Mort za lijepljenje i armiranje za toplotnoizolacione sisteme, za ručnu i mašinsku
obradu.
Sastav
Svojstva
Cement, pijesak za mort, dodaci.
Paropropusno, lako obradivo praškasto ljepilo za upotrebu na otvorenom i
zatvorenom.
Namjena
Za lijepljenje i armiranje ploča za toplotnu izolaciju, takođe prikladan i kao masa
za zaglađivanje i polaganje mrežice StarTex, i izjednačavanje neravnina na
mineralnim malterskim podlogama.
Tehnički
podaci
Maksimalna granulacija:
Gustoća suhog materijala:
Potreba količina vode:
Utrošak materijala:
Minimalna debljina sloja:
Maksimalna debljina sloja:
Simbol opasnosti: Xi nadražujuće
< 1 mm
oko 1400 kg/m³
5 – 6 litara/vreća
za lijepljenje: oko 4,5 - 5,5 kg
za zaglađivanje: oko 4 – 5 kg
2-3 mm
4 mm
Klasifikacija
prema zakonu
Znakovi upozorenja R: R 36: Nadražuje oči
o kemikalijama
R 38: Nadražuje kožu
R 43:
Znakovi obavijesti S:
U dodiru s kožom može izazvati preosjetljivost
S 2: Čuvati izvan dohvata djece
S 24: Izbjegavati dodir s kožom
S 25: Izbjegavati dodir s očima
S 26: U slučaju dodira s očima odmah temeljito isprati
vodom i potražiti savjet liječnika.
S 27: Odmah skinuti zaprljanu i natopljenu odjeću
S 28: U slučaju dodira s kožom odmah isprati vodom
S 37: Nositi prikladne zaštitne rukavice
Poštivati opštu graničnu vrijednost za prašinu prema
MAK listi vrijednosti iz 2001. godine. (Koncentracija fine prašine
maks. 6 mg/m 3, koncentracija ukupne prašine
maks. 15 mg/m 3)
U vezanom stvrdnutom obliku proizvod nije opasan.
Verzija 01/13
1
Tehnička informacija
Skladištenje
Osiguravanje
kvalitete
Oblik isporuke
12 mjeseci na suhom mjestu na drvenim paletama s folijom.
Podloga
Ispitivanje podloge mora se odvijati po strukovnim smjernicama. Podloga mora
biti čista, suha, nesmrznuta, otprašena, ne smije biti vodoodbojna, mora biti bez
iscvjetavanja, nosiva i bez otpadajućih dijelova.
Obrada
Baumit DuoContact usipati u čistu vodu (oko 5-6 l vode/vreća), izmiješati sporom
miješalicom ili u protočnoj miješalici uz dodavanje iste količine vode; ostaviti da
miruje oko 5 minuta i ponovno promiješati.
Vrijeme obrade: oko 1,5 sat.
Vlastiti nadzor putem naših tvorničkih laboratorija.
Pakiranje: vreće od 25 kg
Ljepljenje ploča za toplotnu izolaciju
Ljepilo se nanosi metodom nanošenja rubno-tačkasto. Količinu ljepila odabrati
tako da se uz uzimanje u obzir tolerancije podloge i debljine sloja ljepila (oko 1
do 2 cm) napravi kontaktna podloga s površinom od minimalno 40%. Na rubove
ploče, sasvim naokolo, nanijeti traku širine oko 5 cm, a na sredinu ploče tri tačke
lijepljenja veličine dlana. Neravnine do 10 mm mogu se izravnati ljepilom.
Pričvršćivanje pričvrsnicama: Ako je potrebno pričvršćivanje pričvrsnicama, ono
se može provesti već 24 sata nakon lijepljenja izolacionih ploča. Rozete
pričvrsnica prije armiranja površina prekriti istim materijalom.
Armiranje površine:
Nakon vezivanja ljepila izolacione ploče izbrusiti i očistiti. Zatim nanijeti Baumit
DuoContact nehrđajućom nazubljenom zidarskom gladilicom (nazubljenje od 10
mm). U svježi mort za podložnu žbuku položiti mrežicu Baumit StarTex u, po
mogućnosti, neprekinutim trakama bez nabora s minimalno 10 cm preklapanja.
Mrežicu StarTex prekriti s minimalno 1 mm (na području preklapanja minimalno
0,5 mm; maksimalno 3 mm) ljepila Baumit DuoContact. Položenu mrežicu prevući
ljepilom metodom „mokro na mokro“. Izbjegavati pretjerano zaglađivanje
površine.
Nastale tragove od zaglađivanja odstraniti nakon sušenja.
Osim navedenih normi treba se pridržavati i Baumitove upute za obradu
termoizolacionih sistema u važećem izdanju!
Sloj za izjednačavanje:
Fasadne izolacione ploče od mineralne vune ne bruse se, već se nakon
pričvršćenja pričvrsnicama nanosi sloj za izjednačavanje kako bi se iznivelisala
površina izolacionih ploča. Na izolacione fasadne ploče postavljene u ravnini s
površinom, čvrsto jedna uz drugu, i pričvršćene pričvrsnicama kao sloj za
izjednačavanje nanosi se Baumit DuoContact u sloju od min. 2-3 mm pomoću
nehrđajuće čelične gladilice. Treba se pridržavati vremena sušenja od min. 3
dana.
Kao masa za izjednačavanje neravnina na podlogama od mineralnog maltera:
Na podlogama od mineralnog maltera materijal treba razvući nehrđajućom
gladilicom na debljinu od minimalno 3 mm i nakon stvrdnjavanja sastrugati i
zaribati; preporučuje se armiranje pomoću mrežice Baumit StarTex.
Upute i opće
napomene:
Temperatura zraka, materijala i podloge za vrijeme obrade i vezivanja mora biti
iznad +5° C. Smije se upotrebljavati samo čista voda (iz vodovoda). Ne smiju se
dodavati drugi proizvodi (npr. sredstvo protiv smrzavanja).
Kod upotrebe kao masa za izjednačavanje:
Prije svakog novog sloja treba se pridržavati vremena sušenja od 7 dana
___________________________________________________________________________
Naše usmene i pisane preporuke vezane uz tehničku primjenu koju dajemo kao podršku kupcu, odnosno osobi koja rukuje proizvodo m,
a koje se temelje na našem iskustvu usklađenom s trenutnim znanstvenim i praktičnim spoznajama nisu obvezujuće i nisu temelj
ugovorno-pravnih odnosa, niti predstavljaju dodatne obveze iz ugovora o kupovini. One stoga ne oslobađaju kupca od provjere
prikladnosti proizvoda za predviđeni način njihove primjene.
Verzija 01/13
2
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
231 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content