close

Enter

Log in using OpenID

10 IZBOR DOVA ZA PDF.pub - Medžlis Islamske zajednice Split

embedDownload
MEDŽLIS ISLAMSKE ZAJEDNICE SPLIT
11
PREDGOVOR
Muhammed s.a.v.s., je rekao: „Divna li su oružja vjernikova: strpljenje i
dova.“ „Dova će vam koristiti da ublažite nesreću koja vas je pogodila
kao i da spremno dočekate i otrpite nesreću koja vas još nije pogodila.
Zbog toga Allahovi robovi, obraćajte se Allahu dovom.“ „Zaista
čovjeku, zbog grijeha, koji čini, može biti uskraćena nafaka. Sudbinu
ne može spriječiti ništa drugo osim dove, dok život ne može ništa
produžiti osim dobročinstva."
U islamu, čovjek se bez ikakva posrednika može obraćati svome
Stvoritelju. Jedan od načina tog obraćanja jeste i dova koja se prevodi
kao molba, molitva, poziv u pomoć.
Dova je vrsta ibadeta, ili kako to kaže Muhammed s.a.v.s., „srž ibadeta“
a znači ponizno i skrušeno upućivanje molbi Stvoritelju, koji sve može
učiniti.
Poznato je da Uzvišeni Allah uslišava molbe kod posebnih prilika a neke
od njih su: noć uoči petka, noć uoči kurbanskog i ramazanskog bajrama,
pred iftar, na Arefatu, izmeñu ezana i ikameta, kada pada kiša, kada se
vidi Kaba...
Cijeli vjernikov život bi trebao biti dova, molitva i ibadet. Pogrešno je
moliti Uzvišenog Allaha samo kada zapadnemo u neprilike, a obično se
samo tada mnogi od nas iskreno sjete Uzvišenog Allaha. Muhammed
s.a.v.s, kaže: „Tko voli da mu dova bude primljena u nevolji i nesreći,
neka se Allahu moli u sreći i blagostanju."
Ako analiziramo dove Poslanika s.a.v.s., možemo vidjeti da su oni
uglavnom molili za iskreno vjerovanje, jer je to najveće bogatstvo, i za
oprost grijeha na budućem svijetu. Naš Poslanik Muhammed s.a.v.s.,
preporučuje: „Molite Allaha da vas sačuva od teških nesreća, tragičnih
posljedica zle sudbine, i da se neprijatelj vašim zlom ne naslañuje."
Dova je oslonac u okolnostima kad svi oslonci oslabe i nada izgubi. Mi
svi možemo i treba da se oslanjamo na Uzvišenog Allaha. Pravo na
traženje Božije pomoći čovjek stiče tek onda kad je sa svoje strane
poduzeo sve što je u granicama njegovih mogućnosti.
Kada se prije svega oslonimo na Allaha dž.š., zatim, dobro i svestrano
pripremimo za neku akciju ili posao, iskoristimo date okolnosti i
raspoloživa sredstva, tek tada imamo pravo očekivati Allahovu pomoć.
2
Dova je nada, želja i vapaj za pomoć. Meñutim, ne treba upućivati dove
samo u momentima teškoće, nego i u svim trenucima našeg života,
kako i Kur'an zapovijeda: „A kad čovjeka snañe zlo, onda Nas moli
(ležeći), na boku ili sjedeći ili stojeći. Pa kada Mi otklonimo od njega
njegovu nesreću, nastavi kao da Nas nije ni molio zbog nesreće koja
ga je snašla. Tako je rasipnicima ukrašeno ono što su radili.“ (10;12)
Muhammed s.a.v.s., kaže: „Svaki musliman, koji zamoli neku želju, u
kojoj nema grijeha ni kidanja rodbinskih veza, Bog mu dadne jedno
od troga, ili mu želji odmah udovolji ili mu ostavi za budući svijet ili
ga sačuva od sličnog zla.“
Dove se izgovaraju u raznim prilikama i na raznim mjestima. Imamo
razne dove: namaske dove, dova poslije ezana, dova poslije jela, dova
pred spavanje, jutarnje dove, večernje dove, i razne druge dove za
svaku priliku i situaciju, kao i naše osobne dove kojima od dragog
Boga tražimo dobrobit za nas, našu braću i sestre, naše narode i za sve
muslimane cijelog svijeta.
U ovoj knjižici, kao koristan poklon članovima naše Zajednice
povodom Mevluda, donosimo vam izbor Poslanikovih s.a.v.s., dova za
neke od različitih životnih prilika i situacija.
Molim Uzvišenog Allaha da nam podari nagradu prema našem nijjetu.
Vahid ef. Hadžić
3
SADRŽAJ
Predgovor………………………………………………………………...2
Dova za otklanjanje straha, nesanice, nemira, tuge i potištenosti………..5
Dova za otklanjanje brige i tuge………………………………………….5
Opća dova………………………………………………………………...6
Dove za oprost grijeha……………………………………………………6
Dove za zaštitu……………………………………………………………7
Dova za otklanjanje tegoba……………………………………………...10
Dova za opskrbu……………………………………………………...…10
Dova za uputu, oprost i sigurnost……………………………………….10
Dova za povećanje korisnog znanja…………………………………….10
Dova za jačanje vjere i lijepog ahlaka…………………………………..10
Dove za jačanje ljubavi prema Allahu džellešanuhu……………………11
Dova za lijep ahlak, dobar imetak i dobru djecu………………………..11
Dove koje se uče kad je čovjek u dugu………………………………….12
Dova zahvale za spas od teških iskušenja……………………………….12
Dova za zaštitu od gladi…………………………………………………12
Dova za zaštitu od teških bolesti………………………………………...12
Dova za odlazak na put i povratak………………………………………12
Dova pri ulasku i izlasku………………………………………………...13
Dova koja se uči kada su vremenske nepogode (kraća)………………...13
Dova za otklanjanje ružnih snova i nesanice……………………………13
Večernja dova…………………………………………………………...13
Dove pred spavanje……………………………………………………..14
Dova koja se uči prilikom buñenja tokom noći…………………………14
Jutarnje dove…………………………………………………………….15
Dova nakon istigfara i tevbe (pokajanja za grijehe)…………………….16
Dova za sticanje Allahovog zadovoljstva……………………………….16
Dove za zaštitu od džehennema………………………………………....16
Dova za priznanje i zahvalu na blagodatima……………………………16
Dove za uputu…………………………………………………………...17
Dova koja se uči pri oblačenju nove odjeće……………………………..17
Dova za otklanjanje bojazni od nepravde vlasti ili drugih………………17
Dove za otklanjanja straha………………………………………………17
Dova za olakšavanje teškoća i tuge……………………………………..17
Dova za nûr (svjetlo vjere)………………………………………………18
Dove za ulazak u džamiju……………………………………………….18
Svakodnevne dove………………………………………………………18
4
Dova za otklanjanje straha, nesanice, nemira, tuge i potištenosti
Allâhumme rabbe-s-semâvâti-s-seb‘i ve mâ ezallet ve rabbe-l-erdîne
ve mâ ekallet ve rabbe-š-šejâtine ve mâ edallet kun lî džâren min
šerri halkike kullihim džemî ‘â. En jefruta ‘alejje ehadun minhum ev
en jebgâ ‘alejje ‘azze džâruke ve dželle senâuke ve lâ ilâhe gajruk.
Allahu moj, Gospodaru sedam nebesa i onoga što ona prekrivaju,
Gospodaru zemalja i onoga što one nose, Gospodaru šejtana i onih koje
oni zavedu na krivi put, budi mi zaštitnik od zla svakog Tvoga stvorenja,
da me neko od njih ne savlada ili da mi ne učini nepravdu, Tvoja zaštita je
nenadmašna, a ugled uzvišen i nema boga osim Tebe.
Dova za otklanjanje brige i tuge
Lâ ilâhe illellâhu-l-‘azîmu-l-halîm. Lâ ilâhe illellâhu rabbu-l-‘arši-l‘azîm. Lâ ilâhe illellâhu rabbu-s-semavâti ve rabbu-l-erdi ve rabbu-l‘arši-l-kerîm.
Nema boga osim Allaha, Velikoga, Blagoga. Nema boga osim Allaha,
Gospodara Arša veličanstvenoga. Nema boga osim Allaha, Gospodara
nebesa i Gospodara Zemlje, Gospodara Arša plemenitoga!
Allâhumme innî ‘abduke ibnu ‘abdike nâsijetî bijedike mâdin fijje
hukmuke ‘adlun fijje kadâuk. Es-eluke bikullismin huve leke
semmejte bihi nefseke ev enzeltehu fî kitâbike ev ‘allemtehu ehaden
min halkike eviste'serte bihi fî ‘ilmi-l-gajbi ‘indeke en tedž‘ale-lKur’âne rebî ‘a kalbî ve nûre sadrî ve džilâe huzni ve zehâbe hemmî.
Allahu moj, ja sam Tvoj rob, sin roba i robinje Tvoje. Moj perčin je u
Tvojoj vlasti, presuda Tvoja u pogledu mene važi i prolazi, sudbina i
odredba Tvoja za mene je pravedna. Molim te svakim imenom Tvojim
kojim si Sebe nazvao ili koje si u Svojoj Knjizi objavio ili kojem si
poučio bilo koje stvorenje Svoje ili koje si zadržao u tajnosti kod Sebe –
učini da mi Kur’an bude proljeće moga srca, svjetlo mojih prsa, raspršitelj
moje tuge i otklonitelj mojih briga i teškoća.
Allâhumme rahmeteke erdžû fe lâ tekilnî ilâ nefsî tarfete 'ajnin ve
aslih lî še'ni kullehu lâ ilâhe illâ ente.
Allahu moj, milost Tvoju molim: ni na trenutak me ne prepuštaj meni i u
svemu popravi stanje moje. Nema boga osim Tebe!
Allâhu rabbî lâ ušriku bihi šej-â. Jâ hajju jâ kajjûmu bi rahmetike
estegîsu.
Allah je Gospodar moj i ja Njemu nikoga ravnim ne smatram. O Vječno
5
Živi, o Ti koji sam po sebi postojiš i koji sve održavaš, Tvojom milošću
tražim pomoć.
Opća dova
Allâhumme innî es-eluke min hajri ma se-eleke minhu nebijjuke
muhammedun 'alejhi-s-selâmu ve e'uzu bike min šerri meste’aze
minhu nebijjuke muhammedun 'alejhi-s-selâm. Ve ente-l-muste'ânu
ve 'alejke-l-belâgu ve la havle ve la kuvvete illa billâh.
Gospodaru, molim Te za dobro za koje Te je molio i Tvoj poslanik,
Muhammed, a utječem Ti se od zla od kojeg Ti se utjecao Tvoj poslanik,
Muhammed. Ti si onaj od kojeg se traži pomoć i Tvoja pomoć je
dovoljna. Samo su u Tebe snaga i moć.
Dove za oprost grijeha
Allâhumagfir lî hatîetî ve džehlî ve isrâfî fî emrî ve mâ ente e‘alemu
bihi minnî. Allâhumagfir lî džiddî ve hezlî ve hataî ve ‘amdî ve kullu
zalike ‘indî. Allahumagfir lî mâ kaddemtu ve mâ ehhartu ve mâ
esrertu ve mâ e‘alentu ve mâ ente e‘alemu bihi minnî, ente-lmukaddimu ve ente-l-mu-ehhiru ve ente ‘alâ kulli šej-in kadîr.
Allahu moj, oprosti mi moj grijeh i moje neznanje, i neumjerenost moju u
postupcima mojim, koje Ti poznaješ bolje od mene. Allahu moj, oprosti
mi ono što sam u zbilji i šali učinio, ono što omaškom i što hotimično
uradim, a svega toga ima kod mene. Allahu moj, oprosti mi ono što sam
god ikada učinio, što sam tajno i što sam javno uradio, a što Ti znaš bolje
od mene. Ti odreñuješ šta će se desiti prije a šta kasnije, i Ti si svemoćan.
Allâhumme inneke ‘afuvvun kerîmun tuhibbu-l-‘afve f‘afu ‘annî.
Allahu moj, Ti doista praštaš i plemenit si, voliš praštanje, pa oprosti mi!
Allâhumme innî zalemtu nefsî zulmen kesîren ve lâ jagfiru zunuben
illâ ente fagfir lî magfireten min ‘indike verhamnî inneke ente-lgafûru-r-rahîm.
Gospodaru, ja sam sebi mnogo nasilje učinio, a samo Ti grijehe opraštaš,
pa mi oprosti Tvojim oprostom i smiluj mi se, jer Ti opraštaš i Milostiv
si!
Dove za zaštitu
Allâhumme innî e‘uzu biridâke min sehatike ve bi mu‘áfâtike min
‘ukubetike lâ uhsi senâen ‘alejke ente kemâ esnejte ‘alâ nefsik.
6
Allahu moj, utječem se Tvome zadovoljstvu od Tvoje mržnje, Tvome
oprostu od Tvoje kazne. Nisam u stanju izreći Ti pohvalu kako dolikuje,
Ti si onakav kako Si Sebe pohvalio.
Rabbi e‘innî ve lâ tu‘in ‘alejje vensurnî ve lâ tensur ‘alejje vemkur lî
ve lâ temkur ‘alejje vehdini ve jessiri-l-hudâ lî vensurni ‘alâ men
begâ ‘alejje. Rabbi-dž‘alnî šekkâren leke zekkâren leke rehhâben
leke mitvâ‘an leke muhbiten ilejke evvâhen munîbâ. Rabbi tekebbel
tevbetî vagsil havbetî ve edžib da‘vetî ve sebbit hudždžetî ve seddid
lisânî vehdî kalbî veslul sehîmete sadrî.
Gospodaru moj, pomozi me, a nemoj nikoga pomoći protiv mene, daj mi
da pobijedim, a ne da budem pobijeñen, da preduhitrim spletke, a ne da
budem njihova žrtva. Uputi me i olakšaj mi da idem pravim putem i
pomozi mi da nadvladam onoga ko mi želi nešto ružno učiniti. Gospodaru
moj, učini me Tebi mnogo zahvalnim, onim koji Te stalno ima na umu,
potpuno predanim, jako poslušnim, Tebi poniznim, i onim koji Te često
priziva i koji Ti se iskreno kaje. Gospodaru moj, primi moje pokajanje i
očisti moje grijehe, uslišaj moju dovu, učvrsti moj dokaz, učini da moj
jezik uvijek istinu govori, uputi moje srce i odstrani zlobu iz mojih prsa!
Allâhumme innî e‘ûzu bike mine-l-‘adžzi ve-l-keseli ve-l-džubni ve-lheremi ve-l-buhli ve e‘ûzu bike min ‘azâbi-l-kabri ve e‘ûzu bike min
fitneti-l-mahjâ ve-l-memât.
Allahu moj, kod Tebe tražim zaštitu od slabosti i ljenosti, od kukavičluka,
duboke starosti i škrtosti. Utječem Ti se od kazne u kaburu i kod Tebe
tražim zaštitu od iskušenja života i smrti.
Allâhumme innî e‘ûzu bike mine-l-keseli ve-l-heremi ve-l-me'semi vel-magremi ve min fitneti-l-kabri ve ‘azâbi-l-kabri ve min fitneti-nnâri ve ‘azâbi-n-nâri ve min šerri fitneti-l-ginâ. Ve e'ûzu bike min
fitneti-l-fakri ve e‘uzu bike min fitneti-l-mesihi-d-dedždžâl.
Allâhummagsil ‘anni hatâje bimâi-s-seldži ve-l-beredi ve nekki kalbi
mine-l-hatâjâ kemâ nekkajte-s-sevbe-l-ebjeda mine-d-denesi ve ba‘id
bejni ve bejne hatâje kema ba‘adte bejne-l-mešriki ve-l-magrib.
Allahu moj, utječem Ti se od ljenosti, teške starosti, grijeha i duga, od
iskušenja i kazne u kaburu, od iskušenja i kazne u vatri i od zla kušnje
imućnosti. Utječem Ti se od kušnje siromaštva. Utječem Ti se od
Dedžalove smutnje. Allahu moj, očisti me od grijeha s vodom od snijega i
leda i očisti moje srce od grješaka kao što daješ da se bijela odjeća očisti
od nečistoće i udalji me od mojih grijeha kao što si udaljio istok i zapad.
Allâhumme innî e‘ûzu bike mine-l-‘adžzi ve-l-keseli ve-l-buhli ve-l7
heremi ve ‘azâbi-l-kabr. Allâhumme áti nefsi takvâhâ ve zekkâhâ
ente hajrun men zekkâhâ ente velijjuhâ ve mevlâhâ. Allâhumme innî
e‘ûzu bike min ‘ilmin lâ jenfe'u ve min kalbin lâ jahše'u ve min nefsin
lâ tešbe'u ve min da'vetin la justedžâbu lehâ.
Allahu moj, Tebi se utječem od slabosti, ljenosti, škrtosti, duboke starosti
i kaburskog azaba. Allahu moj, podari mojoj duši bogobojaznost i čistoću,
Ti najbolje daruješ čistoću, Ti si njen vlasnik i zaštitnik. Tražim zaštitu od
znanja koje koristi nema, i od srca koje nije skrušeno, i od duše koja je
nezasita, i od dove koja se ne uslišava.
Allâhumme innî e‘ûzu bike min munkerâti-l-ahlâki ve-l-a‘mâli ve-lehvâi.
Allahu moj, utječem Ti se od ružnoga ponašanja, ružnih djela i ružnih
želja.
Bismillahi-l-lezî lâ jedurru me‘asmihi šej-un fi-l-erdi ve lâ fi-s-semâi
ve huve-s-semî ‘u-l-‘alîm. (3 puta)
S imenom Allaha uz čije ime ništa ni na Zemlji ni na nebu ne može
nanijeti štetu, a On sve čuje i sve zna.
Allâhumme ente rabbî lâ ilâhe illâ ente 'alejke tevekkeltu ve ente
rabbu-l-'arši-l-'azîm. Ma šâ-Allâhu kâne ve mâ lem ješe' lem jekun.
Lâ havle ve lâ kuvvete illa billâhi-l-'alijji-l-'azîm. A‘lemu ennellâhe
‘alâ kulli šej-in kadîr, ve ennellâhe kad ehata bi kulli šej-in ‘ilmâ.
Allâhumme innî e'uzu bike min šerri nefsî ve min šerri kulli
dâbbetin, ente áhizun binâsijetihâ. Inne rabbi 'alâ sirâtin mustekîm.
Allahu moj, Ti si moj gospodar, nema boga osim Tebe! Na Tebe se
oslanjam, a ti si Gospodar Arša velilčanstvenoga! [to Allah hoće to biva,
a što On neće, to ne može ni biti. Nema stanja ni kretanja osim s Allahom,
Uzvišenim, Veličanstvenim! Znam da je Allah svemoćan i da Allah sve
obuhvata svojim znanjem. Allahu moj kod Tebe zaštitu tražim od zla
moje duše i zla svega živoga zbog čega Ti kažnjavaš. Gospodar moj me
upućuje na pravi put.
Allâhumme aslih li dîni-l-lezi huve ‘ismetu emrî ve aslih lî dun-jâje-lletî fihâ me‘âši ve aslih lî áhireti-l-letî fîhâ me‘âdi vedž‘ali-l-hajâte
zijadeten lî fî kulli hajrin vedž‘ali-l-mevte râhaten lî min kulli šerr.
Gospodaru moj, sačuvaj mi moju vjeru koja štiti postupke moje, ovaj
svijet na kojem živim i ahiret na koji ću se vratiti. Učini da mi život na
ovome svijetu bude povećanje svakoga dobra, a smrt rasterećenje od
svakoga zla!
8
Allâhumme ‘áfinî fî bedenî. Allâhumme ‘áfinî fî sem‘î. Allâhumme
‘áfinî fî besarî lâ ilâhe illâ ente. Allâhumme inni e‘ûzu bike mine-lkufri ve-l-fakri ve e‘ûzu bike min ‘azâbi-l-kabri lâ ilâhe illâ ente.
Allahu moj, sačuvaj moje tijelo. Allahu moj, sačuvaj moj sluh. Allahu
moj, sačuvaj moj vid, nema boga osim Tebe. Allahu moj, Tebi se utječem
od nevjerovanja i siromaštva, i utječem Ti se od kaburske patnje, nema
boga osim Tebe.
E'uzu billâhi min džehdi-l-belâi ve dereki-š-šekâi ve sûi-l-kadâi ve
šemâteti-l-e‘adâi.
Utječem se Allahu od teške nesreće, i nesretnosti, i zle sudbine, i
neprijateljske osvete.
Allâhumme innî e‘ûzu bike min šerri mâ ‘alimtu ve min šerri mâ lem
a‘lem.
Allahu moj, od Tebe tražim zaštitu od zla onoga što znam i od zla onoga
što ne znam.
Bismillâhi tevekkeltu ‘alellâh. Allâhumme innâ ne‘ûzu bike min en
nezille ev nedille ev nazlime ev nuzleme ev nedžhele ev judžhelu
‘alejnâ.
U ime Allaha i samo se na Allaha oslanjam! Allahu moj, samo Tebi se mi
obraćamo da ne pogriješimo, da ne zalutamo, da kome ne učinimo
nepravdu, da nama ko nepravdu ne učini, da nerazumni budemo prema
nekome, ili da nerazuman bude neko prema nama.
Allâhumme innî e‘ûzu bike min zevâli ni‘metike ve tehavvuli
‘áfijetike ve fudžâeti nikmetike ve džemî‘i sehatik.
Allahu moj, utječem Ti se od prestanka Tvoje blagodati, od skretanja
Tvoje zaštite, iznenadne kazne Tvoje i svekolike srdžbe Tvoje.
Allâhumme innî e‘ûzu bike min šerri sem‘î ve min šerri besarî ve min
šerri lisânî ve min šerri kalbî ve min šerri menijji.
Gospodaru moj, utječem Ti se od zla moga sluha, od zla moga vida, od
zla moga jezika, od zla moga srca i zla moga polnog organa!
Allâhumme innî e‘ûzu bike mine-l-fakri ve-l-killeti ve-z-zilleti ve
e‘ûzu bike min en azlime ev uzlem.
Allahu moj, utječem Ti se od siromaštva, oskudice i poniženosti, i
utječem Ti se od toga da kome nepravdu nanesem ili da meni nepravda
bude nanesena.
9
Dova za otklanjanje tegoba
Lâ ilâhe illellâhu vahdehu lâ šerîke leh. Allâhu ekberu kebîrâ, ve-lhamdu lillâhi kesîrâ. Subhanallâhi rabbi-l-‘alemîn. Lâ havle ve lâ
kuvvete illâ billâhi-l-‘azizi-l-hakîm.
Samo je Allah Bog, Jedan je On i nema ortaka. Allah je najveći, Njemu
pripada mnoga hvala. Slavljen je Allah, Gospodar svjetova! Nema snage
ni moći osim sa Allahom, Silnim i Mudrim.
Dova za opskrbu
Allâhumagfir lî verhamnî vehdinî vedžburnî ve ‘áfinî verzuknî.
Allahu moj, oprosti mi, smiluj mi se, uputi me, zaštiti me, prijeñi preko
ružnih postupaka mojih i podari mi lijepu opskrbu!
Dova za uputu, oprost i sigurnost
Allâhumme innî es-eluke-l-hudâ vettukâ ve-l-‘áfe ve-l-ginâ.
Allahu moj, od Tebe molim uputu, bogobojaznost, oprost i materijalnu
neovisnost.
Allâhumme elhimni rušdî ve e‘izuni min šerri nefsî.
Allahu moj, nadahni me time da postupim pravilno i zaštiti me od zla
mene samoga.
Dova za povećanje korisnog znanja
Allâhummenfa‘nî bimâ ‘allemtenî ve ‘allimnî mâ jenfe‘unî ve zidnî
‘ilmâ. El-hamdu lillâhi ‘alâ kulli hâlin ve e‘uzu billâhi min hâli ehli-nnâr.
Allahu moj, učini mi korisnim ono čemu Si me poučio i pouči me onome
što će mi koristiti i povećaj mi znanje! Hvala Allahu na svakom stanju, a
utječem se Allahu od stanja stanovnika vatre!
Dova za jačanje vjere i lijepog ahlaka
Allâhumme innî es-eluke-s-sebâte fi-l-emri ve es-eluke ‘azîmete-rrušdî ve es-eluke-š- šukre ni‘metike ve husne ‘ibâdetike ve es-eluke
lisânen sâdikan ve kalben selîmen ve e‘uzu bike min šerri mâ t‘alemu
ve es-eluke min hajri mâ ta‘lemu ve estagfiruke mimmâ ta‘lemu
inneke ente ‘allâmu-l-gujûb.
Allahu moj, molim Te za postojanost u vjeri, za jaku vjeru u dobru, za
10
zahvalnost na Tvojim blagodatima, za lijepo činjenje ‘ibadeta Tebi.
Molim Te za iskren jezik i zdravo srce. Utječem Ti se od zla onoga što Ti
znaš i molim Te za dobro onoga što Ti znaš. Tražim oprosta za ono što Ti
znaš jer ti, doista, poznaješ sve tajne.
Dove za jačanje ljubavi prema Allahu džellešanuhu
Allâhumme innî es-eluke hubbeke ve hubbe men juhibbuke ve-l‘amele-l-lezî jubelliguni hubbek. Allâhumme-dž‘al hubbeke ehabbe
ilejje min nefsî ve ehlî ve mine-l-mâi-l-bârid.
Gospodaru moj, molim Te za Tvoju ljubav, za ljubav onoga ko Tebe voli
i za svako djelo koje će me dovesti do Tvoje ljubavi. Gospodaru moj,
neka mi Tvoja ljubav bude draža od mene samog, moje porodice i vode
hladne!
Allâhumme-rzuknî hubbeke ve hubbe men jenfe‘unî hubbuhu ‘indek.
Allâhumme mâ rezaktenî mimmâ uhibbu fedž‘alhu kuvveten lî fîmâ
tuhibbu. Allâhumme ve mâ zevejte ‘annî mimmâ uhibbu fedž‘alhu lî
kuvveten fîmâ tuhibbu.
Allahu moj, podari mi ljubav prema Tebi i ljubav prema onome čija će mi
ljubav koristiti kod Tebe. Bože moj, sve ono što Si mi dao od onoga što
volim, učini mi ga potporom za ono što Ti voliš. Bože moj, sve ono što Si
mi, od onoga što mi je drago, uskratio učini mi ga podrškom za ono što je
Tebi drago.
Dova za lijep ahlak, dobar imetak i dobru djecu
Allâhumme-dž‘al seriretî hajren min ‘alânijjetî vedž‘al ‘al ânijjetî
sâlihaten. Allâhumme innî es-eluke min sâlihin mâ tu'ti-n-nâse mine-l
-mâli ve-l-vâlidi gajri-d-dâlli vele-l-mudilli.
Allahu moj, učini mi ono što tajim boljim od onoga što ispoljavam, a ono
što ispoljavam učini dobrim! Allahu moj, molim Te za dobro koje daješ
ljudima od imetka i evlada, koje nije zalutalo, niti druge u zabludu
odvodi. Dova za zaštitu od šejtana i njihovih zala Rabbi e‘ûzu bike min
hemezâti-š-šejâtîni ve e‘uzu bike rabbi en jahdurûn. Tebi se ja,
Gospodaru moj, obraćam za zaštitu od šejtanskih došaptavanja i Tebi se,
Gospodaru moj, obraćam da me od prisustva njihova zaštitiš!
11
Dove koje se uče kad je čovjek u dugu
Allâhumme innî e‘ûzu bike mine-l-hemmi ve-l-huzni ve-l-‘adžzi ve-lkeseli ve-l-džubni ve-l-buhli ve dale‘i-d-dejni ve galebeti-r-ridžâl.
Allahu moj, od Tebe tražim zaštitu od brige i žalosti, od slabosti i ljenosti,
od kukavičluka i škrtosti, da me dug ne savlada i da me ljudi ne
nadvladaju.
Allâhume-kfini bi halâlike ‘an harâmike ve agninî bi fadlike ‘ammen
sivâk.
Gospodaru moj, ono što Si dozvolio učini mi dovoljnim da bih se sačuvao
onoga što Si zabranio i Tvojom dobrotom me učini neovisnim od bilo
koga drugog!
Zahvala za spas od teških iskušenja
El-hamdu lillâhi-l-lezî ‘âfâni mimmebtelake ve feddalenî ‘alâ kesîrin
mimmen haleka tefdîlâ.
Hvala Allahu koji me je spasio od iskušenja i veliku mi prednost dao nad
mnogim Svojim stvorenjima.
Dova za zaštitu od gladi
Allâhumme innî e‘ûzu bike mine-l-džu‘i fe innehu bi'se-d-dadžî ‘u ve
e‘ûzu bike mine-l-hijâneti fe innehâ bi'seti-l-bitâneh.
Allahu moj, doista od Tebe tražim zaštitu od gladi jer je glad uistinu loš
drug i utječem Ti se od izdajstva jer je ono loš pratilac.
Dova za zaštitu od teških bolesti
Allâhumme innî e‘ûzu bike mine-l-beresi ve-l-džunûni ve-l-džuzâmi
ve sejji-i-l-eskâm.
Allahu moj, kod Tebe tražim zaštitu od lepre, ludila, gube i svake ružne
bolesti.
Dova za odlazak na put i povratak
Allâhu ekber. Allâhu ekber. Allâhu ekber. Subhâne-l-lezî sehhare
lenâ hâzâ ve mâ kunnâ lehu mukrinîne ve innâ ilâ rabbinâ
lemunkalibûn. Allâhumme innâ nes-eluke fi seferinâ hâze-l-birre ve-t
-takva ve mine-l-‘ameli mâ terdâ. Allâhumme hevvin ‘alejnâ seferenâ
hâzâ vatvi ‘anna bu‘deh. Allâhumme ente-s-sâhibu fi-s-seferi ve-l12
hâlîfetu fi-l-ehl. Allâhumme innî e‘ûzu bike min va‘sâi-s-seferi ve keábeti-l-munkalebi ve sûi-l-menzari fi-l-mâli ve-l-ehl.
Allah je najveći! Allah je najveći! Allah je najveći! Allah je najveći!
Slavljen je onaj koji nam je ovo potčinio, da nam On nije podario mi ovo
ne bismo imali i mi ćemo se, doista, Gospodaru svome vratiti. Allahu naš,
molimo Te za dobro na ovom našem putovanju, za bogobojaznost i za
postupak kojim ćeš Ti biti zadovoljan! Allahu naš, olakšaj nam ovo
putovanje i smanji nam njegovu daljinu. Allahu naš, Ti si saputnik na
putu i zaštitnik čeljadi koja su ostala kod kuće! Allahu moj, utječem Ti se
od teškoća na putu, tužnoga povratka i ružnog prizora u imetku i porodici.
Dova pri ulasku i izlasku
Allâhumme innî es-esluke hejre-l-mevlidži ve hajre-l-mahredž.
Bismillâhi veledžnâ ve bismillâhi haredžna ve ‘alellâhi rabbinâ
tevekkelnâ.
Allahu moj, samo Tebi se ja obraćam za dobro pri ulasku i izlasku. U ime
Allaha ulazimo, u ime Allaha izlazimo, i samo se na Allaha, Gospodara
našega, oslanjamo!
Dova koja se uči kada su vremenske nepogode (kraća)
Allâhumme innî es-eluke hajreha ve e‘ûzu bike min šerrihâ.
Allahu moj, doista od Tebe tražim da mi u njoj podariš ono što je dobro i
samo od Tebe tražim zaštitu od njenoga zla.
Dova za otklanjanje ružnih snova i nesanice
E‘ûzu bi kelimâtillâhi-t-tammâti min gadabihi ve ‘ikâbihi ve šerri
‘ibâdihi ve min hemezâti-š-šejâtîni ve en jahdurûn.
S Allahovim potpunim riječima utječem se od Njegove srdžbe, Njegove
kazne, zla Njegovih robova i šejtanskih došaptavanja i uopće njihovoga
prisustva.
Večernja dova
Emsejnâ ve emse-l-mulku lillâhi ve-l-hamdu lillâhi lâ ilâhe illellâhu
vahdehu lâ šerîke lehu ve lehu-l-hamdu ve huve ‘alâ kulli šej-in
kadîr. Rabbi es-eluke hajre mâ fi hâzihi-l-lejleti ve hajre mâ ba‘deha
ve e‘ûzu bike min šerri mâ fî hâzihi-l-lejleti ve šerri mâ ba‘deha.
Rabbi e‘ûzu bike mine-l-keseli ve su-i-l-kiber. Rabbi e‘ûzu bike min
13
‘azâbin fi-n-nâri ve ‘azâbin fi-l-kabr.
Omrkli smo, a omrklo je i Allahovo carstvo. Hvala pripada Allahu! Nema
boga osim Allaha jedinoga. On nema ortaka, Njemu pripada hvala i On
sve može. Gospodaru, molim te za dobro u ovoj noći i dobro poslije nje.
Utječem Ti se od zla u ovoj noći i zla poslije nje. Gospodaru, zaštiti me
od ljenosti i ružne starosti. Gospodaru, zaštiti me od patnje u
Džehennemu i patnje u kaburu.
Dove pred spavanje
Bismike rabbi veda‘tu dženbi ve bike erfe‘uhu in emsekte nefsî
ferhamhâ ve in erseltehâ fahfazhâ bimâ tuhfizu bihi ‘ibâdeke-ssâlihîn.
Gospodaru moj, u Tvoje ime liježem i ustajem. Ako mi dušu uzmeš,
smiluj joj se, a ako me poživiš, sačuvaj me onim čime čuvaš svoje dobre
robove.
Allâhumme eslemtu nefsî ilejke ve vedždžehtu vedžhije ilejke ve
fevadtu emrî ilejke ve eldže’tu zahrî ilejke ragbeten ve rehbeten
ilejke, lâ muldžie ve lâ mundžie minke illâ ilejke. Ámentu bikitâbike-l
-lezî enzelte ve nebijjike-l-lezî erselte.
Gospodaru moj, Tebi se predajem, Tebi se okrećem, Tebi se prepuštam i
na Tebe oslanjam nadajući se Tvojoj nagradi i strahujući od Tvoje kazne.
Utočište i spas od Tebe je samo kod Tebe. Vjerujem u Knjigu koju Si
objavio i u Poslanika kojeg Si poslao.
Allâhumme leke eslemtu ve bike ámentu ve ‘alejke tevekkeltu ve
ilejke enebtu ve bike hâsamtu ve ilejke hâkemtu. Fagfir lî mâ
kaddemtu ve mâ ehhartu ve mâ esrertu ve mâ a‘lentu ente-lmukaddimu ve ente-l-muehhiru. Lâ ilâhe illâ ente ve lâ havle ve lâ
kuvvete illâ billâh.
Allahu moj, Tebi se predajem, u Tebe vjerujem, na Tebe se oslanjam,
Tebi se obraćam, Tobom se suprotstavljam svojim neprijateljima i Tebe
uzimam za presuditelja. Oprosti mi što sam god ikada učinio, što sam
tajno i što sam javno uradio. Ti si onaj koji odreñuješ da se nešto prije
dogodi ili da se odgodi, nema boga osim Tebe i nema moći ni snage osim
kod Allaha.
Dova koja se uči prilikom buñenja tokom noći
Lâ ilâhe illellâhu vahdehu lâ šerîke lehu. Lehu-l-mulku ve lehu-l14
hamdu ve huve ‘alâ kulli šej-in kaîdr. El-hamdu lillâh, ve
subhânallâhi ve lâ ilâhe illelâhu vallâhu ekber. Ve lâ havle ve lâ
kuvvete illa billâhi-l-‘azîzi-l-hâkîm.
Samo je Allah Bog, Jedan je On i nema ortaka. Njemu pripada sva vlast i
zahvala i On sve može. Hvala Allahu! I slava Allahu! I nema boga osim
Allaha. Allah je najveći, nema stanja ni kretanja osim s Allahom, Silnim,
Mudrim.
Jutarnje dove
Allâhumme innî asbahtu minke bi ni‘metin ve ‘áfijetin ve sitrin fe
etimme ni‘meteke ‘alejje ve ‘áfijeteke ve sitrike fi-d-dun-ja ve-láhireh.
Allahu moj, Tvojom odredbom osvanuo sam u blagostanju, oprostu i
zaštiti, pa upotpuni mi Svoje blagodare, oprost i zaštitu na ovome i na
budućem svijetu.
El-hamdu lillâhi-l-lezî redde ‘alejje rûhî ve ‘áfânî fî džesedî ve ezene
lî bizikrih. Lâ ilâhe illâ ente subhâneke Allâhumme estagfiruke
lizenbî ve es-eluke rahmetek. Allâhumme zidni ‘ilmâ. Ve lâ tuzig
kalbî ba‘de iz hedejtenî. Ve heb lî min ledunke rahmeten innke ente-l
-vehhâb.
Hvala Allahu koji mi je povratio moju dušu, koji mi je tijelu dao zdravlje,
i dopustio mi da Mu zikr činim. Nema boga osim Tebe, Slava Tebi Allahu
moj, od Tebe oprost tražim za moje grijehe i molim te za milost Tvoju.
Allahu moj, povećaj mi znanje i ne dozvoli, nakon što si me uputio, da mi
srce moje zaluta, i daruj mi milost od Sebe. Zaista si Ti onaj koji puno
daruje!
Allâhumme innî es-eluke-l-‘afve ve-l-‘áfijete fi-d-dun-jâ ve-l-áhireh.
Allâhumme innî es-eluke-l-‘afve ve-l-‘áfijete fî dînî ve dun-jâje ve ehlî
ve mâlî. Allâhumme-stur ‘avrâtî ve ámin rev‘âtî. Allâhummahfaznî
min bejnî jedejje ve min halfî ve ‘an jemînî ve ‘an šimâlî ve min fevkî
ve e‘ûzu bi‘azametike en ugtâle min tahtî.
Allahu moj, molim Te za oprost i ispravnost na ovome i budućem svijetu.
Allahu moj, molim Te za oprost i ispravnost u mojoj vjeri, mojim
ovosvjetskim poslovima i mojoj porodici. Allahu moj, pokrij moje
sramote i daj mi zaštitu i sigurnost od onoga čega se plašim. Allahu moj,
sačuvaj me ispred mene, s moju desnu i lijevu stranu, odozgo i utječem se
Tvojoj veličini, da ne budem pokupljen odozdo.
15
Dova nakon istigfara i tevbe (pokajanja za grijehe)
Allâhumme ente rabbî lâ ilâhe illâ ente ve ene ‘abduke ve ene ‘alâ
‘ahdike mesteta‘tu ve e‘ûzu bike min šerri sana‘tu ebû-u leke bi
ni‘metike ‘alejje ve ebû-u bizenbî fagfir lî fe innehu lâ jagfiru-zzunûbe illâ ente.
Allahu moj, Ti si moj Gospodar, nema boga osim Tebe, Ti si me stvorio i
ja sam Tvoj rob. Svoje obaveze i obećanje Tebi ispunjavam koliko god
mogu. Utječem ti se od zla onoga što sam učinio. Priznajem Tvoju
blagodat prema meni i priznajem svoj grijeh pa mi oprosti, jer grijehe,
doista, niko drugi ne oprašta osim Tebe.
Dova za sticanje Allahovog zadovoljstva
Radîna billâhi rabben ve bi-l-islâmi dînen ve bi Muhammedin resulâ.
Zadovoljni smo da nam je Allah Gospodar, islam vjera, a Muhammed
poslanik.
Dove za zaštitu od džehennema
Allâhumme innî asbahtu ušhiduke ve ušhidu hamelete aršike ve
melâiketike ve džemî ‘a halkike bi enneke entellâhu lâ ilâhe illâ ente
vahdeke lâ šerîke leke ve enne Muhammeden ‘abduke ve resûluk.
Allahu moj, uzimam za svjedoka Tebe, i uzimam za svjedoke nosioce
Tvoga Arša, Tvoje meleke i sva Tvoja stvorenja da Si Ti Allah, da nema
boga osim Tebe, da Si Jedan i nemaš ortaka i da je Muhammed Tvoj rob i
Tvoj poslanik.
Allâhumme innî e’ûzu bike min fitneti-n-nâri ve ‘azâbi-n-nâri ve min
šerri-l-ginâ ve-l-fakr.
Allahu moj, utječem Ti se od kušnje džehennema i džehennemske kazne i
od zla imućnosti i siromaštva.
Allâhumme edžirnî mine-n-nâr. (7 puta)
Allahu moj, zaštiti me od vatre džehennemske!
Dova za priznanje i zahvalu na blagodatima
Allâhumme mâ asbeha bî min ni‘metin feminke vahdeke la šerike
leke fe leke-l-hamdu ve leke-š-šukr.
Allahu moj, svaka blagodat koja se našla kod mene samo je od Tebe, Ti
ortaka nemaš. Samo Tebi pripada hvala i zahvalnost.
16
Dove za uputu
Allâhumme musarrife-l-kulubi sarrif kulûbenâ ‘alâ tâ‘átike. Allahu
moj, Ti okrećeš srca kako Ti hoćeš, okreni naša srca da Ti budu
pokorna! Jâ mukallibe-l-kulûbi sebbit kalbî ‘alâ dînik.
O Ti koji preokrećeš srca, učvrsti moje srce u Tvojoj vjeri.
Allâhumme innî e‘ûzu bike mine-š-šikâki ve-n-nifâki ve sû-i-l-ahlâk.
Allahu moj, utječem Ti se od nesloge, licemjerstva i ružnog ponašanja.
Dova koja se uči pri oblačenju nove odjeće
Allâhume leke-l-hamdu ente kesevtenîh. Es-eluke hajrehu ve hajre
mâ suni‘a lehu. Ve e‘ûzu bike min šerrihi ve šerri mâ suni‘a leh.
Allahu moj, Tebi neka je hvala. Ti si me ovim obukao. Molim Te da mi
podariš njeno dobro i samo dobro od onog u što se sve ona može koristiti;
zaštiti me od njenog zla i zla od onog u što se ona može koristiti.
Dova za otklanjanje bojazni od nepravde onih koji su na vlasti ili
drugih
Lâ ilâhe illellâhu-l-halîmu-l-kerîm. Subhânallâhi rabbi-s-semâvâti-sseb‘i ve rabbi-l-‘arši-l-‘azîm. Lâ ilâhe illâ ente ‘azze džâruke ve dželle
senâuk.
Nema Boga sem Allaha, Dobročinitelja Plemenitog. Slava Allahu
Gospodaru sedam nebesa i Gospodaru Arša veličanstvenoga! Nema boga
osim Tebe, Tvoja zaštita je najveća a ugled najuzvišeniji!
Dove za otklanjanja straha
Allâhumme inna nedž‘aluke fî nuhûrihim ve ne‘ûzu bike min
šurûrihim.
Allaju moj, mi Tebe stavljamo na njihova prsa i od Tebe zaštitu tražimo
od zala njihovih!
Hasbunellâhu ve ni‘me-l-vekîl.
Dovoljan nam je Allah, On je zaštitnik najbolji!
Dova za olakšavanje teškoća i tuge
Allâhumme lâ sehle illâ mâ dže'altehu sehlen ve ente tedž‘alu-l-huzne
izâ ši'te sehlâ. Allahu moj, ništa nije lahko osim onoga što Ti učiniš
lahkim, a Ti i tugu možeš učiniti lahkom!
17
Dova za nûr (svjetlo vjere)
Allâhumedž‘al fî kalbi nûren vedž‘al fî besarî nûren vedž‘al min halfî
nûren ve min emâmî nûren vedž‘al min fevkî nûren ve min tahtî
nûrâ. Allâhumme a‘tini nûrâ!
Allahu moj, podari svjetlost mome srcu i mome vidu, učini da imam
svjetlost iza sebe i ispred sebe i svjetlo iznad mene i ispod mene. Allahu
moj, daruj mi svjetlo!
Dove za ulazak u džamiju
E‘uzu billâhi-l-‘azîm ve bi vedžhihi-l-kerîm ve sultânihi-l-kadîm mine
-š-šejtâni-r-radžîm. Bismillâhi ve-s-salâtu ve-s-selâmu ‘alâ resulillâh.
Allâhummeftah lî ebvâbe rahmetike!
Utječem se Allahu veličanstvenom, Njegovom plemenitom Licu i
Njegovoj praiskonskoj moći od prokletog šejtana. U ime Allaha i neka je
salat i selam na Allahovog Poslanika. Allahu moj, otvori mi vrata Tvoje
milosti!
Bismillâhi ve-s-salâtu ve-s-selâmu ‘alâ resulillâh. Allâhumme innî eseluke min fadlike. Allâhuma‘samnî mine-š-šejtâni-r-radžîm!
U ime Allaha i neka je salat i selam na Allahovog Poslanika. Allahu moj,
molim te za Tvoju dobrotu. Allahu moj zaštiti me od prokletog šejtana.
Svakodnevne dove
Allâhumme bi ‘ilmike-l-gajbi ve kudretike ‘ale-l-halki ahjinî mâ
‘alimte-l-hajâte hajren lî ve teveffenî mâ ‘alimte-l-vefâte hajren lî.
Allâhumme innî es-eluke hašjeteke fi-l-gajbi ve-š-šehâdeti. Ve eseluke kelimete-l-hakki fi-r-ridâ ve-l-gadab. Ve es-eluke-l-kasde fi-lginâ ve-l-fakr. Ve es-eluke ne‘imen lâ jenfidu. Ve es-eluke kurrete
‘ajnin lâ tenkati’u. Ve es-eluke-r-ridâ ba‘de-l-kadâi ve es-eluke berde
-l-‘ajši ba‘de-l-mevti. Ve es-eluke lezzete-n-nezari ilâ vedžhike ve-šševka ilâ likâike fî gajri darrâe mudirretin ve lâ fitnetin mudilletin.
Allâhumme zejjinâ bi zîneti-l-îmâni vedž‘alnâ hudâten muhtedîn.
Allahu moj, koji poznaješ nevidljivo i imaš moć stvaranja, daj mi da
živim dok je za mane dobro da sam živ, i daj mi da umrem kada smrt
bude bolja za mene. Allah moj, molim te za strah prema Tebi i u tajnosti i
na javi, i molim Te da mi podariš da govorim istinu i kada sam
zadovoljan i kada sam u srdžbi, i molim Te da mi podariš umjerenost i
kada sam imućan i kada sam u siromaštvu. Molim te za blagodat koja
neće nestati i radost koja se neće presjeći i zadovoljstvo Tvojom
18
odredbom, i molim Te za olakšanje poslije smrti. Molim te za slast
gledanja u Tvoje lice i čežnju za susret s Tobom bez štete i iskušenja koja
me mogu zadesiti. Allahu moj okiti nas ljepotama vjere i učini nas onima
koji su upućeni i s upućenima.
Allâhumme ente-l-meliku lâ ilâhe illâ ente. Ente rabbî ve ene
‘abduke, zalemtu nefsî va‘tereftu bi zenbî fagfir lî zunûbî džemî ‘an,
innehu lâ jagfiru-z-zunube illâ ente, vehdinî li ahseni-l-ahlâki lâ jehdî
li ahsenihâ illâ ente, vasrif ‘anni sejjiehâ lâ jasrifu ‘anni sejjiehâ illâ
ente. Lebbejke ve sa‘dejke ve-l-hajru kulluhu bi jedejke, ve-š-šerru
lejse ilejke ene bike ve ilejke, tebârekte ve te‘alejte, estagfiruke ve
etûbu ilejke.
Allahu moj, Ti si Vladar, nema boga osim Tebe! Ti si moj Gospodar, a ja
sam rob Tvoj! Sam sebi sam nepravdu učinio i priznajem svoj grijeh, pa
mi oprosti sve moje grijehe. Zaista, grijehe samo Ti opraštaš. Uputi me
lijepom ahlaku, njegovim ljepotama samo Ti upućuješ. Otkloni od mene
ono što je ružno jer samo Ti možeš otkloniti ono što je ružno u njemu.
Tebi se u potpunosti stavljam na raspolaganje, a svako dobro je kod Tebe.
Kod Tebe nema nikakva zla, Ti si me stvorio i Tebi se vraćam. Slavljen si
i Uzvišen, od Tebe oprost tražim i Tebi se kajem.
Lâ ilâhe illellâhu-l-vahidu-l-kahhâr. Rabbu-s-semâvâti ve-l-erdi ve
mâ bejnehume-l-‘azîzi-l-gaffâr.
Nema boga osim Allaha Jedinoga, koji mnogo poklanja, Gospodara
nebesa i Zemlje i onoga što je meñu njima, Snažnoga koji mnogo prašta!
19
POKLON DŽEMATLIJAMA
POVODOM MEVLUDA
1432./2011.
Pripremio: Vahid ef. Hadžić
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
16
File Size
738 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content