close

Enter

Log in using OpenID

Agenda 2013

embedDownload
XVII. NACIONALNO
SAVJETOVANJE O
GOSPODARSTVU
I PODUZETNIŠTVU
VLADA REPUBLIKE HRVATSKE
„Ususret strukturnim fondovima Europske unije“
Pod visokim pokroviteljstvom Vlade Republike Hrvatske
Toplice Sveti Martin, 9. – 11. svibnja 2013. godine
Četvrtak, 9. svibnja 2013.
Pauza
19:00
Dobrodošlica sudionicima Savjetovanja
Dražen Pros, zamjenik ministra poduzetništva i obrta
16:00 – 17:30 Iskustva korisnika IPA IIIC Sheme bespovratnih sredstava
„Potpora jačanju konkurentnosti hrvatskog malog i srednjeg
poduzetništva u pripremi i prijavi projekata za financiranje iz EU
fondova
20:00
Svečana večera
19:00 – 21:00 Večera
17:00 – 19:00 Prijava sudionika - Hotel „Golfer“
Petak, 10. svibnja 2013.
8:00 – 9:00
21:00
Prijava sudionika, nastavak
Subota 11. svibnja 2013.
SVEČANO OTVARANJE
9:00 – 09:40
DAN 2.
Ivan Perhoč, župan Međimurske županije
Gordan Maras, ministar poduzetništva i obrta
Predstavnik Vlade Republike Hrvatske
9:30 – 9:50
Poduzetništvo u Strukturnim fondovima 2014. – 2020.
Sanja Fišer, voditeljica Službe u Upravi za programe EU, programe
bilateralne pomoći i projekte drugih međunarodnih institucija,
Ministarstvo poduzetništva i obrta
9:50 – 10:10
Poticaj proizvodnji i turizmu iz strukturnih fondova Europske unije
Najava natječaja za poduzetnike u Strukturnim fondovima u
2013. godini
Želimir Kramarić, pomoćnik ministra turizma
Dijana Bezjak, pomoćnica ministra poduzetništva i obrta
DAN 1.
9:40 – 10:30
Pitajte Vladu
predstavnici ministarstava Vlade Republike Hrvatske
Pauza
10:45 – 11:15 Europski akcijski plan za razvoj poduzetništva do 2020. godine
Dražen Pros, zamjenik ministra poduzetništva i obrta, izaslanik za malo i
srednje poduzetništvo Republike Hrvatske pri Europskoj uniji
John Perry T.D., državni ministar za malo poduzetništvo Republike Irske,
izaslanik za malo i srednje poduzetništvo Republike Irske pri Europskoj uniji
11:15 – 11:45 Zakonodavne aktivnosti Ministarstva poduzetništva i obrta
Zakon o obrtu, Stjepan Koraj, pomoćnik ministra poduzetništva i
obrta
Zakon o unapređenju poduzetničke infrastrukture
Zakon o poticanju investicija i unapređenju investicijskog
okruženja
Zakon o poticanju i razvoju malog gospodarstva,
Zdenka Lončar, pomoćnica ministra poduzetništva i obrta
Pauza
12:00– 12:45 Strateški okvir za razvoj poduzetništva
Prve javne konzultacije o okvirnim prioritetima strateških
dokumenata za korištenje strukturnih fondova u razdoblju
2014.-2020., Matija Derk, pomoćnik ministra regionalnog razvoja
i fondova Europske unije
Strategija razvoja poduzetništva 2013.-2020., Dijana Bezjak,
pomoćnica ministra poduzetništva i obrta
Uloga HAMAG INVESTA u provedbi programa za razvoj
poduzetništva 2014.-2020., Darko Liović, predsjednik Uprave
12:45 – 13:00 Program poticanja poduzetništva i obrta za 2013. godinu „Poduzetnički impuls”
Status provedbe ožujak-travanj
Nadica Žužak, načelnica Sektora u Upravi za malo i srednje
poduzetništvo i obrt, Ministarstvo poduzetništva i obrta
13:00 – 14:30 Ručak
14:30 – 15:45 Predstavljanje najboljih ideja učenika/studenata srednjih/visokih
škola
Moderator: Brankica Vrban, viša stručna savjetnica u Upravi za malo i
srednje poduzetništvo i obrt, Ministarstvo poduzetništva i obrta
Poslovni plan (srednje škole)
Poslovni projekt (visoke škole)
PROGRAMSKI ODBOR
Dražen Pros
Dijana Bezjak
Josip Grgić
Tajana Kesić Šapić
Sanja Želinski-Matunec
Petar Lovrić
Jadranka Mršić Hebrang
Ilda Stanojević
Svečanost dodjele nagrada najboljim poduzetnicima, učenicima
i studentima
10:10 – 10:25 Besplatna konzultantska pomoć za pripremu projekata za prijavu na
Strukturne fondove
Projekt iz IPA IIIC „Pružanje usluga savjetovanja malim i srednjim
poduzećima“ (SMEPASS II)
Marina Hodak, voditeljica projekta, viša stručna savjetnica u Upravi
za programe EU, programe bilateralne pomoći i projekte drugih
međunarodnih institucija, Ministarstvo poduzetništva i obrta
Pauza
10:40 – 11:00 Kako do izvora vlastitog sufinanciranja za provedbu EU projekata
Jadranka Mršić Hebrang, rukovoditeljica Direkcije malog i srednjeg
poduzetništva, Hrvatska banka za obnovu i razvitak
11:00 – 11:15 Uklanjanje administrativnih barijera i procjena učinaka propisa
na malo gospodarstvo
Projekt iz IPA IIIC „Poboljšanje informiranosti hrvatske poslovne
zajednice“(BIZIMPACT II)
Jasminka Keser, načelnica Sektora, Uprava za malo i srednje
poduzetništvo i obrt, Ministarstvo poduzetništva i obrta
11:15 – 11:30 Ključne poruke Ankete poduzetnika na temu administrativnih
barijera
Projekt iz IPA IIIC “Poboljšanje administrativne učinkovitosti na
nacionalnoj razini”
Robert Mckean, voditelj Projektnog tima
11:30 – 11:45 Akcijski plan 2014.-2017. za provedbu Strategije razvoja klastera
Projekt iz IPA IIIC Projekt „Podrška razvoju klastera“
Angela Paleka, voditeljica Odjela u Upravi za malo i srednje poduzetništvo,
Ministarstvo poduzetništva i obrta
Barry Condron, voditelj Projektnog tima
11:45 – 12:00 Predstavljanje projekta izgradnje Regionalnog centra za razvoj
poduzetničkih kompetencija zemalja Jugoistočne Europe (SEECEL)
Efka Heder, ravnateljica Centra
Vassilis Evmolpidis, voditelj projekta tehničke pomoći za izradu
natječajne dokumentacije
12:00-12:15
ORGANIZACIJSKI ODBOR
Stjepan Koraj
Danijela Grizelj
Kristina Zovko
Nadica Žužak
Danijela Žagar
David Vugrinec
Adela Renka
Suzana Vračević
Brankica Vrban
Mladen Bašić
Zaključci Savjetovanja
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
385 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content