close

Enter

Log in using OpenID

Cjenovnik 2014 NEWW - Nacionalni park UNA

embedDownload
CJENOVNIK ZA 2014 GODINU
Ulaznice u posjetilačku zonu Štrbački buk – Lohovo
Kategorija
Cijene ulaznica
Cijene ulaznica +
prijevoz relacija
Orašac-Štrbački bukOrašac
Individualne posjete - odrasli
6 KM
10 KM
Individualne posjete – djeca od 7-14 godina
3 KM
7 KM
Agencijske posjete – odrasli *
(za grupe preko 20 posjetitelja)
Agencijske posjete – djeca od 7 – 14 godina *
(za grupe preko 10 posjetitelja)
Učeničke i studentske grupe *
(za grupe preko 10 posjetitelja)
4 KM
8 KM
1,5 KM
5,5 KM
1,5 KM
5,5 KM
Penzioneri **
1,5 KM
5,5 KM
Ulaz vlastitim vozilom do lokaliteta Štrbački buk ***
10 KM
-
Djeca do 7 godina
Slobodan ulaz
4 KM
Ulaznice u posjetilačku zonu Martin Brod – Milančev buk
Kategorija
Cijene ulaznica
Individualne posjete - odrasli
2 KM
Individualne posjete – djeca od 7-14 godina
1 KM
Agencijske posjete – odrasli *
(za grupe preko 20 posjetitelja)
Agencijske posjete – djeca od 7 – 14 godina *
(za grupe preko 10 posjetitelja)
Učeničke i studentske grupe *
(za grupe preko 10 posjetitelja)
1,5 KM
1 KM
1 KM
Penzioneri **
0,5 KM
Djeca do 7 godina
Slobodan ulaz
UNA NJENO VELIČANSTVO
CJENOVNIK ZA 2014 GODINU
* Uz prethodnu najavu upravi JP Nacionalni park „Una“.
** Uz predočenje lične karte i validnog dokumenta koji dokazuje status penzionera.
*** Tokom perioda kada mini bus vozila Nacionalnog parka ne vrše prijevoz posjetitelja od
ulaza br. 1 i 3 do Štrbačkog buka i nazad, ulaznica za vozilo se ne plaća, samo ulaznice za
posjetitelje.
Invalidi rata i članovi udruženja šehida i poginulih branitelja imaju slobodan ulaz uz predočenje
iskaznice.
Za grupe koje broje 20 i više posjetitelja odobrava se slobodan ulaz za vodiča grupe.
Ulaznice vrijede za jedan dan.
Cijena ulaznice za individualne posjete uključuje cijenu cjelodnevnog obilaska posjetilačke
zone Štrbački buk–Lohovo koristeći puteve i staze koje su označene turističkom signalizacijom,
kao i puteve i staze koji su prikazani u promotivnom materijalu kojeg svaki posjetitelj može
zatražiti uz ulaznicu.
U cijenu ulaznice je uključena i mogućnost organiziranog prijevoza mini-busom od ulaza br. 1
Gorjevac do lokaliteta Štrbački buk i nazad, kao i mogućnost prijevoza od ulaza br.3 Ćelije do
lokaliteta Štrbački buk i nazad. Ova mogućnost
Cijena ulaznice na ulazu br.5 u Martin Brodu podrazumijeva obilazak slapova odnosno
Milančevog buka.
U cijenu ulaznice uključeno je osiguranje posjetitelja.
Posjetioci sa kupljenom ulaznicom za rafting i kajak, kao i ribolovci sa dnevnom, trodnevnom i
petodnevnom dozvolom za ribolov na vodama NP-a, imaju mogućnost besplatnog obilaska
posjetilačkih zona Štrbački buk – Lohovo i Milančev buk na dan važenja ulaznice/dozvole.
Sve posjetiteljke koje se zovu UNA, imaju besplatan ulaz u posjetilačke zone Nacionalnog
parka uz predočenje validnog dokumenta sa fotografijom.
UNA NJENO VELIČANSTVO
CJENOVNIK ZA 2014 GODINU
Cjenovnik ribolovnih dozvola
RIBOLOVNI REVIR
VRSTE RIBOLOVNIH DOZVOLA
Dnevna dozvola
3-dnevna dozvola
5–dnevna dozvola
Revir br. 1 **
Martin Brod
40,00 KM
100,00 KM
140,00 KM
Revir br. 1A *
Gečet
40,00 KM
100,00 KM
-
Revir br. 1B **
Kulen Vakuf
40,00 KM
100,00 KM
140,00 KM
Revir br. 2 *
Klisa - Ćelije
40,00 KM
100,00 KM
-
Revir br. 3 **
Bjelila - Loskun
40,00 KM
100,00 KM
140,00 KM
Revir br. 4
Dvoslap
Zabranjen je ribolov u ovom reviru tokom 2014 godine
*- u cijenu dozvole je uračunat ulov od max. 2 ribe veličine od 30 do 40 cm koje ribolovac
može ponijeti sa sobom i obavezno se prijavljuju nadzorniku radi kontrole i mjerenja. Više
informacija u Pravilima za ribolov
**- ribolovni revir za mušičarenje - nije dozvoljeno izlovljavanje, samo “uhvati i pusti“ .
Iznajmljivanje brdskih bicikala
Predmet i vremenski rok najma
Cijena najma
Brdsko biciklo - cjelodnevni najam**
12 KM
Brdsko biciklo – najam do 6 h *
6 KM
Brdsko biciklo – najam do 3 h *
4 KM
* Za svaki slijedeći sat korištenja brdskog bicikla naplaćuje se naknada u iznosu od 1 KM.
** Cjelodnevni najam bicikla podrazumijeva vremenski rok koji je isti sa radnim vremenom
organizacione jedinice JP Nacionalni park „Una“ gdje je biciklo iznajmljeno.
U cijenu najma bicikla uključena je zaštitna kaciga i sigurnosni katanac.
UNA NJENO VELIČANSTVO
CJENOVNIK ZA 2014 GODINU
Prilikom iznajmljivanja obavezno se mora ostaviti lična karta ili pasoš (može i vozačka dozvola),
te zapisati broj mobitela onog koji iznajmljuje. Prilikom vraćanja bicikla pregledati će se
ispravnost istog, kao i kacige i sigurnosnog katanca ukoliko su iznajmljeni.
Iznajmljivanje rafting čamaca sa opremom
Predmet i vremenski rok najma
Cijena najma
Rafting čamac - cjelodnevni najam (1 čamac)
60 KM
Rafting čamac - cjelodnevni najam (2 čamaca)
100 KM
Rafting čamac - cjelodnevni najam (3 čamaca)
140 KM
Rafting čamac - cjelodnevni najam (4 čamaca)
180 KM
Rafting čamac - cjelodnevni najam (5 čamaca)
230 KM
Rafting čamci sa opremom se preuzimaju u prostorijama JP Nacionalni park „Una“.
U opremu pored čamca spadaju vesla i zaštitne kacige (6 komada po čamcu).
Čamac sa opremom se zadužuje i vraća najmodavcu istog dana pri čemu je najmoprimac
dužan ostaviti ličnu kartu ili pasoš.
Cijene ulaznica za rafting i kajak
Cijena ulaznice za rafting i kajak plovidbu na vodenim tokovima u području NP Una, a gdje je
plovidba dozvoljena, iznosi 12 KM po osobi.
Plovidba na dionici Štrbački buk – Lohovo je moguća samo sa ili uz pratnju (za kajak)
lokalnog licenciranog skipera (upravljača plovilom) i vrši se isključivo preko rafting agencija
koje vrše usluge raftinga i kajaka.
Cijena ulaznice za plovidbu ovom dionicom je uračunata u cijenu usluge rafting agencije.
Plovidba po navedenoj cijeni je dozvoljena i dionicom Martin Brod – Kulen vakuf – Štrbački
buk pri čemu nije nužno da plovilom upravlja licencirani skiper.
Plovidba na vodama Nacionalnog parka „Una“ je na vlastitu odgovornost.
UNA NJENO VELIČANSTVO
CJENOVNIK ZA 2014 GODINU
Cijene ulaznica za ronilačke aktivnosti
Cijena ulaznice za ronjenje u vodenim tokovima na području NP Una, a gdje je ronjenje
dozvoljeno, iznosi 12 KM po osobi.
Ronjenje je dozvoljeno u vodama rijeke Une uz prethodnu najavu upravi JP Nacionalni park
„Una“. Ronioci pored propisne i atestirane opreme moraju imati i validne ronilačke licence.
Ronjenje u vodama rijeka Unac i Krka nije dozvoljeno.
Ronjenje u vodama Nacionalnog parka „Una“ je na vlastitu odgovornost.
CJENOVNIK PRIJEVOZA
Cijene prijevoza mini bus vozilima za vlastite potrebe
(prijevoz posjetitelja min. 15 osoba)
RB
Relacija prijevoza
Cijena po osobi
1.
Orašac – Štrbački buk - Orašac
4,00 KM
2.
Bihać – Štrbački buk - Bihać
12,00 KM
3.
Bihać – Štrbački buk – Kulen Vakuf - Bihać
15,00 KM
4.
Bihać –Kulen Vakuf – Martin Brod - Bihać
18,00 KM
5.
Bihać – Štrbački buk – Kulen Vakuf – Martin Brod Bihać
20,00 KM
UNA NJENO VELIČANSTVO
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
4
File Size
152 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content