close

Enter

Log in using OpenID

Champion WG - AM AGRO doo

embedDownload
AM AGRO d.o.o
a part of AGRIMATCO group
CHAMPION - bakar-hidroksid 50% WG
Protektivni, preventivni fungicid i baktericid za suzbijanje biljnih bolesti u vinogradarstvu, voæarstvu,
povræarstvu i hmeljarstvu
Djelatna tvar: bakar (u obliku bakar II hidroksida) 50 %
Formulacija: moèive samodispergirajuæe granule
Karenca: 14 dana krumpir, rajèica (u polju i zaštiæenom prostoru), hmelj
21 dan luk i grah
35 dana vinova loza
Osigurana vremenom primjene – voæke
Otrovnost: III skupina otrova
Naèin djelovanja:
Champion je tipièni protektivni fungicid, što znaèi da se nakon prskanja zadržava i rasporeðuje po površini
biljnih organa i djeluje tako da uništava spore tj. spreèava klijanje istih prije nego što doðe do
infekcije/zaraze. Po svojim fizikalnim osobinama (manja velièina èestica i manja specifièna težina) razlikuje se
od sliènih bakrenih preparata. Rezultat boljih fizikalnih osobina Champion-a su bolja i jednakomjernija
rasporeðenost djelatne tvari, bolje prijanjanje na poprskane dijelove biljke što ga èini otpornijim na ispiranje
oborinama, dulje djelovanje, veæa uèinkovitost te bolja disperzibilnost i suspenzibilnost. Radi spreèavanja
pojava fitotoksiènosti ne preporuèuje se prskanje po vlažnom i hladnom vremenu.
Primjena
Champion se koristi za suzbijanje biljnih bolesti:
U vinogradarstvu protiv plamenjaèe vinove loze (Plasmopara viticola), crvenila lišæa vinove loze
(Pseudopeziza tracheiphila) i crne truleži grozda (Guignardia bidwelli), u koncentraciji 0,20-0,25 % (200-250
g u 100 l vode)
U voæarstvu
- protiv pjegavosti lišæa i krastavosti plodova jabuke i kruške (Venturia spp.) u koncentraciji: 0,7 %
(700 g u 100 l vode) u vrijeme mirovanja vegetacije (fenofaze A-AB) te 0,25 % (250 g u 100 l vode) u
vrijeme bubrenja pupova pa do stadija ružièastih pupoljaka (fenofaze B-E2)
- protiv kovrèavosti lišæa breskve (Taphrina deformans), u koncentraciji 0,5% (500 g u 100 l vode), samo u
stadiju mirovanja vegetacije do poèetka bubrenja pupova
- protiv šupljikavosti lišæa (Stigmina carpophila), na breskvi i koštièavom voæu u koncentraciji 0,5-1,0 (
500 g – 1 kg u 100 l vode), samo u vrijeme mirovanja vegetacije , do poèetka bubrenja pupova
- protiv paleži cvijeta i rodnih granèica (Monilia laxa) u koštièavim voækama, u koncentraciji od 1% (1
kg u 100 l vode), tretiranjem samo u vrijeme mirovanja vegetacije
U povræarstvu
-protiv plamenjaèe krumpira i rajèice (Phytophtora infestans) i crne pjegavosti (Alternaria solani) u
kolièini 3,5 – 4,0 kg/ha ( 35 -40 g/ 10 l vode na 100 m2)
- protiv plamenjaèe luka (peronospora destructor) u dozi od 3,5 kg/ha (35 g u 10 l vode na 100 m2- ne
smije se koristiti na mladom, salatnom luku nego samo na luku za proizvodnju glavica
- protiv bakterijske pjegavosti graha (Xanthomonas campestris f.sp. phaseoli), u koncentraciji 0,5%( 500 g
u 100 l vode).
U hmeljarstvu
- za suzbijanje plamenjaèe hmelja (Pseudoperonospora humuli), u koncentraciji 0,35-0,40% (350-400 g u
100 l vode).
Plamenjaèa - Phytophtora Infestans
Crna pjegavost - Alternaria Solani
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
428 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content