close

Enter

Log in using OpenID

BIOSTIMULATORI – Prirodno iz Rusije !

embedDownload
BIOSTIMULATORI – Prirodno iz Rusije !
Poboljšava rast i razvoj biljaka u
početnim fazama razvoja!
Poboljšava ukorenavanje biljaka,
cvetanje, oplodnju i zametanje
plodova!
Samo preko lista!
Preko lista i zalivanjem!
Posebno, kao “antistresni
hormon” pomaže oporavak od:
• mraza
• hladnog i vlažnog vremena
• grada
• stresa od herbicida
• stresa od rasađivanja , lošeg
osvetljenja, zagađenog zemljišta
Posebno pomaže
oporavak u uslovima :
• suše
• visokih temperatura
• jakog UV zračenja
• jakog napada bolesti i štetočina
U standardnim uslovima gajenja preparate primeniti prema navednom upustvu, a u slučaju stresa primeniti ih preventivno. Ako je to
moguće ili odmah posle mraza, grada i dr. u količini koja je preporučena za svaki usev u standardnim uslovima. Preparati se mogu primeniti samostalno ili u smeši zajedno sa pesticidima i folijarnom prihranom (EPIN ne sa mikrobiološkim đubrivima i izbeći primenu na
jakom svetlu). Kada se koriste u smeši, prskalica se do pola napuni vodom, zatim se dodaju pesticidi i đubriva, rastvor se dobro izmeša
a zatim doda ostatak vode i potrebna količina preparata (EPIN EKSTRA ili CIRKON).
MERKANTILNI SEMENSKI
ŠEĆERAC KOKIČAR
Plamen ili neki
drugi herbicid
za suzbijanje
širokilisnih
korova
preko lista
Talisman
ili neki drugi
herbicid za
suzbijanje
travnih
korova
+
50 ml/ha
PŠENICA, JEČAM
Galbenon ili neki
drugi herbicid za
suzbijanje širokolisnih korova
preko lista
( npr. PULSAR,
HARMONY )
40 ml/ha
Rebus, Antre
plus ili neki
drugi fungicid
protiv bolesti
klasa strnih
žita i insekticid
+
Bonaca EC,
Tezis ili neki
drugi herbicid
+
50 ml/ha
Globus EC
ili neki drugi
herbicid za
suzbijanje
travnih
korova
+
50 ml/ha
+
40 ml/ha
+
40 ml/ha
SOJA
zajedno sa herbicidima za
suzbijanje širokilisnih
korova preko
lista ( npr. PLEDGE)
Globus EC
ili neki drugi
herbicid za
suzbijanje
travnih
korova
+
50 ml/ha
+
40 ml/ha
SUNCOKRET
ŠEĆERNA REPA
Pikogal plus
ili neki drugi
herbicid za suzbijanje širokilisnih
korova preko lista
(BETANAL, SAFARI,
GOLTIX )
+
50 ml/ha
Globus EC
ili neki drugi
herbicid za
suzbijanje
travnih
korova
+
Dakoflo 720
ili neki drugi
fungicid za
suzbijanje
Cercospora
beticola i
drugih bolesti
+
40 ml/ha
40 ml/ha
Na početku vegetacije
sam ili sa herbicidima
(Pulsar i dr.)
Pred cvetanje i posle svakog
otkosa ( sa insekticidima
ili samostalno )
50 ml/ha
40 ml/ha
LUCERKA
RASAD
40 ml/ha
50 ml/ha
Preko lista ili
zalivanjem
Preko lista
Preko lista
ili zalivanjem
2x sa rastvorom
5 ml / 10 l vode
Preko lista
2x sa rastvorom
10 ml / 10 l vode
80 ml/ha
Preko lista
Paradajz, paprika,
krastavac, dinje i lubenice
Za male bašte 2-3ml /10 l vode
50-60 ml/ha
Preko lista
šargarepa ,
peršun,
celer,
pastrnak,
crni i beli luk
na početku vegetacije
samostalno ili sa
herbicidima protiv
širokolisnih korova
Za male bašte 2-3ml /10 l vode
Za male bašte 2-3ml /10 l vode
40 ml/ha
Preko lista ili
zalivanjem
KROMPIR
2 tretmana – prvi odmah
posle rasađivanja, drugi
posle 10 dana
2-3 tretmana prvi
pred cvetanje,
ostali posle svake
berbe
2 tretmana –
prvi odmah posle
rasađivanja, drugi
posle 10 dana
2 tretmana prvi pred
cvetanje, drugi posle
14 dana
Za male bašte 2-3ml /10 l vode
40 ml/ha
Preko lista ili
zalivanjem
50 ml/ha
Preko lista
KUPUS,
KELJ,
KARIOL
2 tretmana – prvi posle
rasađivanja, drugi kada su
listovi razvijeni
Za male bašte 2-3ml /10 l vode
Za male bašte 2-3ml /10 l vode
40 ml/ha
Preko lista ili
zalivanjem
2-3 ili više puta u toku intenzivnog
rasta korena mrkve - kod luka prvi
put kada počne formiranje glavice
pa na svakih 14 dana
60 ml/ha
Preko lista
GRAŠAK
BORANIJA
pasulj
Za male bašte 2-3ml /10 l vode
kada su bilje visine
10-20 cm
Za male bašte 2-3ml /10 l vode
na početku
formiranja
glavice
Za male bašte 2-3ml /10 l vode
40 ml/ha
Preko lista ili
zalivanjem
2 x u toku vegetacije
prvi put pred cvetanje,
drugi put posle 14 dana
Za male bašte 2-3ml /10 l vode
NAPOMENA Preporuka je da se preparati koriste po preporučenimkoličinama po hektaru ali ukoliko su površine veoma male mogu se
primenjivati količine “za male bašte”
Kruška
jabuka
šljiva
trešnja
višnja
Breskva
kajsija
jagoda
2x 150ml/ha prvi put na
početku listanja, drugi put
u punom listanju
majina
kupina
aronija
ribizla
Prilikom sadnje živića
50ml/ha sistemom kap
po kap
Na početku
vegetacije
1-2ml/10l vode
Na početku vegetacije.
50ml/ha folijarno
U fazi intenzivnog
porasta 50ml/ha
Početkom cvetanja.
40 ml/ha folijarno
i tokom celog leta
Na početku cvetanja i
u toku vegetacije
40 ml/ha
Nakon uklanjanja
starih izbojaka
50ml/ha
jabuka, kruška kajsija, breskva 80ml/ha – u cvetanju i
precvetavanju, višnja i šljiva 2x 120ml - prvi put u cvetanju
drugi put posle 14 dana
vinova
loza
Proizvođač NEST M, Rusija
Dva puta – prbvi put
na početku vegetacije
- kada su lastari duzine
5cm, drugi put u intenzivnom porastu lastara
u količini 50ml /ha
Dva puta – prvi put
na početku cvetanja
a drugi put u toku porasta bobica u količini
50-100 ml/ha
Zastupnik EKOPLANT doo.
Generalni distributer:
više informacija o proizvodima
na www.ekoplantserbia.com
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
12
File Size
1 733 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content