close

Enter

Log in using OpenID

312, Kazneni zakon sa komentarom, Izdaja 2013

embedDownload
Komentar KZ
Člana k 242.
jevi kada dužnik svoju stvar neovlašteno oduzme vjerovniku koji je ima pravo
zadržati. Ispuštene su riječi "i time ga ošteti" iz čl. 228. st. 1. KZ/97 jer je štetna
vec sama opisana radnja, pa nije potreban i dokaz štete (delikt apst:raktnog
ugrožavanja).
Odredba čl. 228. st. 2. KZ/97 prikazivala
se u Vladinom obrazloženju
KZ!97 kao "kombinacija" kaznenog djela oštečenja tudih prava iz čl. 143. st. 2.
K.ZRH i kaznenog djela oštecenja vjerovnika iz čl. 10 1. KZRH. U stvari je na
taj način dobi ven opširan i neprecizan opis pa je u sadašnji čl. 241. st. 2. KZ
vracen raniji tekst čl. 143. st. 2. KZRH. Formulacijom "prije ili tijekom ovršnog postupka" naglašeno je da kažnjivost ne treba ograničiti na radnje tijekom
ovršnog postupka, nego treba obuhvatiti i radnje prije njegova pokretanja (ili u
vrijeme bela počinitelju "prijeti ovrha", kako je to rečeno u § 288 st. 1. njem.
K.Z).
Lihvarski ugovor
Članak 242.
(1) Tko Iskurištavajuci nuždu, neiskustvo,
sposobnost rasudivanja ili znatnu
s njom ugovori za sebe ili drugoga
mjeru s onim što je on dao, učinio
kaznit ce se kaznom zatvora
(2) Ako se počinitelj
kaznit
ce se kaznom
lakomislenost, smanjenu
slabost volje druge osobe primi od nje ili
imuvinsku korist koja je li očitom nerazili se obvezno dati ili učiniti,
do tri godine.
bavi djelatnošču
iz stavka 1. ovoga članka,
zatvora od jedne do osam godina.
LJodnosu na čl. 233. KZ/97, koji se odnosio na lihvarski ugovor, sada su u
1. ispuštene riječi "teške imovinske prilike" jer su vec obuhvacene pojmom nužde, dok su unijete riječi "znatna slabost volje" (po uzoru na § 291 st.
1. njem. KZ) kojom se obuhvačaju situacije psihopatološke ovisnosti kod počinitelja, ali i situacije uživanja droga, hazardne igre i s1.
stavku
Brisanje dosadašnji čl. 233. st. 2. KZ!97 jer davanje zajmova uz ugovaranje nerazmjerne
imovinske koristi predstavlja
lihvarski ugovor samo ako je
ugovoreno uz iskorištavanje
stanja navedenih u stavku 1. (tako i definicija zelenaškog ugovora u čl. 329. ZOO); ako takva iskorištavanja nema, dovoljne su
sankcije prekršajnog
i gradanskog
prava. Neovlašteno
davanje zajmova jest
prckršaj iz čl. 184. stavci 4. i 5. Zakona o bankama (NN 84/02 i 141/06), a ako
su ugovorene više kamate od dopuštenih, primijenit ce se najviša dopuštena
kamatna stopa (čl. 26. st. 4. ZOO). Dosadašnja je odredba bila inedosljedna jer
je kažnjivost ograničavala na davanje zajmova, iako lihvarski mogu biti i drugi
tipovi ugovora, npr. iznajmljivanje
stanova, zapošljavanje
i sl.
Umjesto toga, sada je u stavku 2. predviden kvalificirani oblik kojim se
obuhvaca bavljenje lihvarskim poslovirna iz stavka 1., kada kriminalna djelat-
312
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
8
File Size
653 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content