close

Enter

Log in using OpenID

(Microsoft PowerPoint - VOLMAJER_Dokument o za\232titi od

embedDownload
DOKUMENT O ZAŠTITI OD EKSPLOZIJE
– ISKUSTVA DONOŠENJEM
DOKUMENATA U SLOVENIJI
Martin Volmajer
Poštovane kolegice i kolegi, dragi prijatelji. Jako mi je žao, da nisam mogao doči
u Brčko. Ponajprije poplave su sprečile naš skup, a sada huda bolest moje skoro
sedam godišnje hčerke sprečila je mojo učešče na EX Tribini. Iskreno se nadam,
da ću, kao što mi to u Sloveniji kažemo “V tretje gre rado”, na idučoj tribini
konačno biti sa vama.
Pošto sam ovu prezentaciju spremio već u šestom mjesecu zamolio sam mog
cenjenog kolegu, nadam se, da mogu reći i prijatelja Rafu, da je na kratko
predstavi. Žao mi, je za drugu prezentaciju vezanu na EX elaborate u
prehrambenoj industriji, koja bi mogla biti i zanimljiva, a u ovo težko doba nemam
vremena pa ni snage, da pripravim prezenataciju do kraja, pa molim vse
ušesnike, da pročitaju moj prilog u biltenu, pa ako ima nekih pitanja ili žele
samnom komentirati, da mi šalju mejl.
1
Zakonska osnova
U Republici Sloveniji direktiva 1999/92/EZ (tzv. ATEX137)
implementirana je u
Pravilnik o protieksplozijski zaščiti.
Isti pravilnik obuhvaća i direktivu 94/9/EZ (tzv. ATEX95).
Pravilnik pored zahtjeva po
izradi dokumenta o zaštiti
od eksplozije zahtjeva i
certificiranje dokumenta o
zaštiti od eksplozije i
certificiranje ugrađene
opreme u Ex zonama sa
strane tijela za procjenu
sukladnosti
(SIQ ili Bureau Veritas).
U Republici Sloveniji je Direktiva 99/92/EZ, odnosno tako zvani ATEX137
implementirana je u Pravilnik o protieksplozijski zaščiti. Isti pravilnik pored
direktive ATEX137 obuhvaća i direktivu 94/9 /EZ tako zvani ATEX95.
Članki vezani na direktivu ATEX137 u Republici Sloveniji stupili su na snagu
30.6.2003, a radna mjesta koja su ispred tog datuma već postajala, morala bi biti
usklađena s direktivom do 30.6.2006.
Slovenski pravilnik pored zahtjeva po izradi dokumenta o zaštiti od eksplozije (U
Sloveniji se dokument zove: Elaborat eksplozijske ogroženosti) zahtijeva i
certificiranje dokumenta i ugrađene opreme u Ex zonama sa strane tijela za
procjenu sukladnosti (SIQ ili Bureau Veritas).
To znači, da bi sva radna mjesta koja su izložena potencijalno eksplozivnoj
atmosferi trebala do tog datuma imati izrađen dokument o zaštiti od eksplozije i
svu opremu, koja je ugrađena u EX zonama usklađeno s direktivom ATEX 95.
Bez obzira na definirane datume, prije 2006 veoma je malo poduzeća počelo s
usklađivanjem procesa i ugrađene opreme s ATEX direktivom. Još danas ima
puno poduzeća gdje ATEX137 nije primljen. Čak ima takvih, koji uopće ne znaju,
da bi trebali nešto uraditi u vezi protueksplozijske zaštite i tek, kada dolazi
inspekcijski pregled saznaju, da u njihovim procesima postoje opasnosti od
eksplozije. To pokazuje nato, da neka poduzeća uopće nemaju izrađenog
koncepta zaštite radnih mjesta od eksplozije ili da pak osobe, koje su zadužene
za zaštitu rada ne znaju ništa o području zaštite od eksplozije.
2
Sadržaj dokumenta o zaštiti od eksplozije
Direktiva ATEX137 ne definira detaljan sadržaj dokumenta o
zaštiti od eksplozije nego od poslodavaca zahtijeva samo
procjenu rizika povezanih s eksplozivnim atmosferama,
uzimajući u obzir minimalno:
vjerojatnost da će doći do eksplozivnih atmosfera i
njihovo trajanje,
vjerojatnost da će postojati izvori zapaljenja,
uključujući i elektrostatsko pražnjenje, kao i
mogućnost da se aktiviraju i da djeluju,
instalacije, upotrijebljene tvari, procese i njihove
moguće interakcije,
razmjer predviđenih učinaka.
Slovenski pravilnik isto kao i direktiva ATEX137 ne definira detaljan sadržaj
dokumenta o zaštiti od eksplozije nego od poslodavaca zahtijeva samo procjenu
rizika povezanih s eksplozivnim atmosferama.
3
Sadržaj dokumenta o zaštiti od eksplozije
Prije 2003:
opis procesa,
spisak prisutnih tvari,
definiciju zona opasnosti s tlocrtima zona
osnovne zahtjeve za ugrađenu električku opremu (kategorija opreme,
grupe plinova, temperaturni razred)
Od 2003:
analiziraju se svi viri paljenja, definiraju se zahtjevi za svu opremu te
zahtjevi za sprečavanje neelektričnih vira paljenja
analiziraju se i viri paljenja, koji su uneseni s radnicima ili radnim
procesima (kao na primjer: elektrostatsko pražnjenje, mehanska
iskra...).
zahtjevi za detekciju plinova i para
zahtjeve za konstrukcijsku protueksplozijsku zaštitu (tzv. tercijarna
zaštita), u slučajevima, gdje se svi viri paljenja ne mogu eliminirati,
dodana je i sveobuhvatna procjena rizika, koja na kraju treba pokazati,
da su preostali rizici dovoljno niski i prihvatljivi za poslodavaca.
Dokumenti izrađeni prije 2003 sadržali su samo opis procesa, spisak prisutnih
tvari, definiciju zona opasnosti s tlocrtima zona i osnovne zahtjeve za ugrađenu
električku opremu (kategorija opreme, grupe plinova, temperaturni razred).
Primanje ATEX direktiva donosi puno promjena u sadržaju dokumenta o zaštiti
od eksplozije. U dokumentu analiziraju se svi viri paljenja, pa se definiraju
zahtjevi tako za električnu kao i za neelektričnu opremu i zahtjevi za sprečavanje
neelektričnih vira paljenja. U tom dijelu definiraju se pored vira paljenja
uzrokovanih s opremom i viri paljenja, koji su uneseni s radnicima ili radnim
procesima (kao na primjer: elektrostatsko pražnjenje, mehanska iskra i slično).
Dokument definira i zahtjeve za detekciju plinova i para te zahtjeve za
konstrukcijsku protueksplozijsku zaštitu (tzv. tercijarna zaštita), u slučajevima,
gdje se svi viri paljenja ne mogu efikasno eliminirati.
Na kraju dodana je i sveobuhvatna procjena rizika, koja na kraju treba pokazati,
da su preostali rizici dovoljno niski i prihvatljivi za poslodavaca. Posebno pažnju
treba obratiti i rizicima, koji su vezani na upotrebu neodgovarajuće opreme i
zaštitnih sredstava te neadekvatnom izvođenju procesa.
4
Sadržaj dokumenta o zaštiti od eksplozije
Danas i sutra:
Kroz godine iskustva donošenja dokumenta o zaštiti od eksplozije pokazala
se, da bezbroj poslodavaca nije u stanju iz zahtjeva dokumenta donesti
uputstva vezana na rad u eksplozijsko ugroženim prostorima. U tom
kontekstu kao jedno od poglavlja dokumenta ili kao izdvojen dokument,
dodala su se i detaljna uputstva za radnike.
Primjerice:
precizni zahtjevi za uzemljenje,
definiranje mjesta uzemljenja,
zahtjevi za korištenje lokalnih odvoda
zraka,
zahtjevi vezani na upotrebu zaštitnih
sredstava,
i slično.
Kroz godine iskustva donošenja dokumenta o zaštiti od eksplozije pokazala se,
da bezbroj poslodavaca nije u stanju iz zahtjeva dokumenta donesti uputstva
vezana na rad u eksplozijsko ugroženim prostorima i procesima. U tom kontekstu
kao jedno od poglavlja dokumenta ili kao izdvojen dokument, dodala su se i
detaljna uputstva za radnike. Uputstva tako obuhvaćaju precizne upute vezane
na izvođenje procesa od početka do kraja. Primjerice:
•precizni zahtjevi za uzemljenje,
•definiranje mjesta uzemljenja,
•zahtjevi za korištenje lokalnih odvoda zraka,
•zahtjevi vezani na upotrebu zaštitnih sredstava,
•i slično.
Često se dodaju i fotografije ili sheme s prikazom pravilnog rada.
5
Kako napraviti dobar dokument o zaštiti od eksplozije?
Suradnja zaposlenika
Preduvjet za izradu dobrog dokumenta je suradnja zaposlenika odnosno
tehnologa. Na tom temelju projektant dokumenta može analizirati sve vire
puštanja zapaljivih tvari.
Ako nema suradnje, kvalitetan dokument praktički je nemoguće
izraditi.
Svojstva prisutnih tvari
Plinovi ili zapaljive tekućine:
plamište, temperatura paljenja, skupina plinova, gustoća
pari, donja eksplozijska granica.
Prašine:
temperatura paljenja prašine u oblaku i sloju, električna
provodljivost prašine, minimalna energija paljenja.
Ako su ugrađeni sistemi konstrukcijske zaštite još:
eksplozijsku konstantu i maksimalan pritisak eksplozije.
Preduvjet za izradu dobrog dokumenta je suradnja zaposlenika odnosno
tehnologa. Na tom temelju projektant dokumenta može analizirati sve vire
puštanja zapaljivih tvari. Ako nema suradnje, kvalitetan dokument praktički je
nemoguće izraditi (Iznimka je možda dokument za benzinsku stanicu, gdje se
točno znaju procesi i prisutne tvari.).
Poznavanje svojstva prisutnih tvari suštinsko je za izradu kvalitetnog dokumenta
o zaštiti od eksplozije.
6
Problemi vezani na izradu dokumenta o zaštiti od eksplozije
Sastav dokumenta
ATEX direktiva ne definira detaljan sastav dokumenta.
2003 nije bilo sasvim jasno što sve mora da bude u dokumentu?
U tom kontekstu slušali smo sugestije tijela za procjenu sukladnosti i
tražili dokumente iz inostranstva, pa je taj problem bio manji nego ostali.
Nedostatak standarda (2003 – 2005)
Početak izrade dokumenata od zaštite od eksplozije u Sloveniji bio je
vezan i na nedostatak standarda s područja neelektričkih vira
paljenja. Bez obzira na to, da je direktiva stopila na snagu već 2003,
standardi vezani na neelektričke vire paljenja bili su u glavnom doneseni
tek 2 do 3 godine kasnije.
Ovaj problem se u slučaju BiH ne može ponoviti, jer su pomenuti
standardi već donijeti, pa i neki čak nekoliko puta izmijenjeni.
Kao što smu već spomenuli ATEX direktiva ne definira detaljan sastav
dokumenta, pa je bilo i u tom kontekstu nekoliko problema, što sve mora da bude
u dokumentu. U tom kontekstu slušali smo sugestije tijela za procjenu
sukladnosti i tražili dokumente iz inostranstva, pa je taj problem bio manji nego
ostali.
Početak izrade dokumenata od zaštite od eksplozije u Sloveniji bio je vezan i na
nedostatak standarda s područja neelektričkih vira paljenja. Bez obzira na to, da
je direktiva stopila na snagu već 2003, standardi vezani na neelektričke vire
paljenja bili su u glavnom doneseni tek 2 do 3 godine kasnije. Ovaj problem se u
slučaju BiH ne može ponoviti, jer su pomenuti standardi već donijeti, pa i neki čak
nekoliko puta izmijenjeni.
7
Problemi vezani na izradu dokumenta o zaštiti od eksplozije
Nepoznavanja svojstva prisutnih tvari
Problemi često nastupe kad su prisutne smjese različitih tekućina ili smjese
tekućina s nekim otopljenim prašinama, pa se plamište često razlikuje od
plamišta čiste zapaljive tekućine.
Svojstva prašina veoma često nisu poznata, pa se u kontekstu izbora
opreme često nagađa o temperaturi paljenja, eksplozijski konstanti i
pritisku eksplozije.
PRIMJER:
U literaturi za svojstva aluminija pojavljuju se
vrijednosti KSt do 1100 bar m/s i pritisak
eksplozije do 13 bar.
Nakon što su bila definirana svojstva prašine iz
ovog procesa, pronađeno je, da je pritisak
eksplozije manji od 7 bar i a KSt tek 77 bar m/s.
Trošak kupnje filtra bio je nekoliko puta manji, a
trošak analize eksplozijskih svojstava prašine bio
je nekoliko puta vraćen.
Vir: TRM filter
S ovim problemom susrećemo još se uvijek veoma često. Problemi često
nastupe kad su prisutne smjese različitih tekućina ili smjese tekućina s nekim
otopljenim prašinama, pa se plamište često razlikuje od plamišta čiste zapaljive
tekućine. A još složnija je situacija s prašinama. Svojstva prašina veoma često
nisu poznata, pa se u kontekstu izbora opreme često nagađa o temperaturi
paljenja, eksplozijski konstanti i pritisku eksplozije.
Jedino pravi rješenje je analiza svojstava prašina ili čak svojstava hibridnih
smjesi.
Tako imamo jedan dobar primjer iz prakse, vezan na aluminij.
U literaturi za svojstva aluminija pojavljuju se vrijednosti KSt do 1100 bar m/s i
pritisak eksplozije do 13 bar.
Nakon što su bila definirana svojstva prašine iz ovog procesa u laboratoriju EX
agencije, pronađeno je, da je pritisak eksplozije manji od 7 bar i a KSt tek 77 bar
m/s.
Trošak kupnje filtra bio je nekoliko puta manji, a trošak analize eksplozijskih
svojstava prašine bio je nekoliko puta vraćen.
8
Problemi vezani na izradu dokumenta o zaštiti od eksplozije
Suradnja zaposlenika
Poduzeća često su naručila izradu dokumenta i onda pustila
projektanta dokumenta, da sve izradi sam. To znači, da nije bilo
suradnje zaposlenika, pa je često dolazilo do toga, da certificiran
dokument nije bio odgovarajuć.
U nekim slučajevima pak je bila suradnja, ali smo surađivali samo
s osobama iz odjela za održavanje, koji opet često nisu bili
upoznati sa svim detaljima procesa.
Zaposlenici u nekim poduzećima sakrivali su neke procese, pošto
su znali, da postupci nisu odgovarajući. Pošto su se postupci i
kasnije izvodili tako, stvarni riziko od eksplozije je bio puno veći
nego onaj definiran u dokumentu.
Poduzeća često su naručila izradu dokumenta i onda pustila projektanta
dokumenta, da sve izradi sam. To znači, da nije bilo suradnje zaposlenika, pa je
često dolazilo do toga, da certificiran dokument nije bio odgovarajuć.
U nekim slučajevima pak je bila suradnja, ali smo surađivali samo s osobama iz
odjela za održavanje, koji opet često nisu bili upoznati sa svim detaljima procesa.
Zaposlenici u nekim poduzećima sakrivali su neke procese, pošto su znali, da
postupci nisu odgovarajući. Pošto su se postupci i kasnije izvodili tako, stvarni
riziko od eksplozije je bio puno veći nego onaj definiran u dokumentu
9
Problemi vezani na izradu dokumenta o zaštiti od eksplozije
Nepoznavanje ili ignoriranje protueksplozijske zaštite (1)
“Kod nas eksplozija nije moguća!”
“Kod nas sve je tako kao treba!”
“Pa tako radimo već 30 godina, pa se nije
ništa desilo. Što sada inspektor
komplicira? ”
http://csb.gov
Jeste li sigurni?!
http://atex137.biz
www.gexcon.com
Često smo u primjerima, gdje je poduzeće dobilo naredbu inspektora za izradu
dokumenta o zaštiti od eksplozije, čuli rečenicu: »Pa tako radimo već 30 godina,
pa se nije ništa desilo. Pa što sada inspektor komplicira.«
10
Problemi vezani na izradu dokumenta o zaštiti od eksplozije
Nepoznavanje ili ignoriranje protueksplozijske zaštite (2)
Neka poduzeća ili zaposlenici su često znali, da imaju neke
opasne tvari, kao na primjer zapaljive tekućine, a nisu bilo
upoznati a time, da i zapaljive prašine mogu tvoriti
eksplozijsku smjesu.
Pošto i neki lokalni inspektori nisu bili baš dobro upoznati s
problematikom protueksplozijske zaštite, desilo se je i to, da
je inspektor naredio izradu dokumenta za sustav izvlačenja
piljevine iz stolarske radnje, a ne za procese lakiranja ili
obrnuto. Kad smo željeli takvog poslodavaca prigovoriti, da
mora dokument o zaštiti od eksplozije izraditi za sve procese,
gdje postoji opasnost za eksploziju, dobili smo odgovor, da će
izraditi samo to, što je inspektor naredio.
Neka poduzeća ili zaposlenici su često znali, da imaju neke opasne tvari, kao na
primjer zapaljive tekućine, a nisu bilo upoznati a time, da i zapaljive prašine mogu
tvoriti eksplozijsku smjesu. Tako je bilo mnogo primjera, gdje su naručili izradu
dokumenta za procese s otapalima, ali uopće nisu pomislili, da trebaju isti
dokumenat i za susjednu prostoriju, gdje se radi s prašinama.
Pošto i neki lokalni inspektori nisu bili baš dobro upoznati s problematikom
protueksplozijske zaštite, desilo se je i to, da je inspektor naredio izradu
dokumenta za sustav izvlačenja piljevine iz stolarske radnje, a ne za procese
lakiranja ili obrnuto. Kad smo željeli takvog poslodavaca prigovoriti, da mora
dokument o zaštiti od eksplozije izraditi za sve procese, gdje postoji opasnost za
eksploziju, dobili smo odgovor, da će izraditi samo to, što je inspektor naredio.
11
Pozitivna iskustva izradom dokumenta
Poduzeća gdje su se dokumenti pripremali u suradnji sa
zaposlenicima (Imamo i take primjere, gdje je bio
dokument izrađen sa strane zaposlenika, a mi kao
vanjska organizacija samo smo analizirali usuglašenost
dokumenta s propisima i relevantnim standardima.)
Poduzeća, gdje su tehnolozi dali na raspolaganje sve
informacije vezane na procese i prije izrade končane
verzije dokumenta upozorili na neke zahtjeve, koji se u
praksi nisu mogli izvoditi – time so dali mogućnost, da se
pronađe neke alternativne mjere, koje možda nisu bile
najbolje ali su barem bile izvodljive.
Pozitivna iskustva su vezana glavnom na
•poduzeća gdje su se dokumenti pripremali u suradnji
sa zaposlenicima (Imamo i take primjere, gdje je bio
dokument izrađen sa strane zaposlenika, a mi kao
vanjska organizacija samo smo analizirali
usuglašenost dokumenta s propisima i relevantnim
standardima.)
•te na poduzeća, gdje su tehnolozi dali na
raspolaganje sve informacije vezane na procese i prije
izrade končane verzije dokumenta upozorili na neke
zahtjeve, koji se u praksi nisu mogli izvoditi – time so
dali mogućnost, da se pronađe neke alternativne
mjere, koje možda nisu bile najbolje ali su barem bile
izvodljive.
12
Preporuke za poduzeća u BiH
I ako zakonodavstvo ne zahtijeva izradu dokumenta o
zaštiti od eksplozije, taj bi dokument trebalo izraditi
svako poduzeće.
To je dokument, koji se sastavlja, kako bi se spriječilo
eksploziju i povećalo sigurnost na radnim mjestima!
Ako poduzeće nema iskustva s protueksplozijskom
zaštitom, neka se za izradu dokumenta zaposli tvrtke,
koji imaju iskustva na području protueksplozijske
zaštite. Najniža cijena ne znači i najpovoljnija cijena!
Područje protueksplozijske zaštite ne smije biti
područje na kojem bi se štedjelo odnosno pokušalo
smanjivati troškove.
I ako zakonodavstvo ne zahtijeva izradu dokumenta o zaštiti od eksplozije, taj bi
dokument trebalo izraditi svako poduzeće. Naime dokument o zaštiti od
eksplozije je temeljan dokument na ovlasti protueksplozijske zaštite pošto definira
EX zone i mjere, koje se trebaju izvoditi, da u nekom poduzeću ne bi došlo do
eksplozije.
To znači, da dokument nije samo po sebi svrha, nego predstavlja temelj
povećanja sigurnosti na radnim mjestima i zaštite zdravlja radnika, izloženih
potencijalnom riziku od eksplozivnih atmosfera te smanjiva mogućnost pojava
eksplozije na što nižu razinu.
Ako poduzeće nema iskustva s protueksplozijskom zaštitom, neka se za izradu
dokumenta zaposli tvrtke, koji imaju iskustva na području protueksplozijske
zaštite. Najniža cijena ne znači i najpovoljnija cijena! Područje protueksplozijske
zaštite ne smije biti područje na kojem bi se štedjelo odnosno pokušalo smanjivati
troškove.
13
Hvala na
pozornosti!
14
15
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
1 873 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content