close

Enter

Log in using OpenID

CEN-ova INICIJATIVA ZA EVROPSKI HALAL STANDARD

embedDownload
CEN-ova INICIJATIVA
ZA EVROPSKI HALAL STANDARD
Amir Sakić
Porast interesa za halal proizvodima i uslugama na području zemalja Evropske unije
rezultirao je pokretanjem niza aktivnosti i inicijativa kako na nivou pojedinih država, tako i na
širem evropskom planu. Sasvim se pouzdano može potvrditi egzistiranje halal tržišta u Evropi;
značajan broj proizvođača već posjeduje certifikate o usklađenosti proizvodnje sa zahtjevima halala,
a evidentno je prisustvo velikog broja halal proizvoda, različitih sirovina i namirnica porijeklom iz
drugih vanevropskih zemalja. U protekle dvije godine u Den Haagu i Londonu održana su
zasjedanja World Halal Forum Europe; Anuga već dva puta zaredom u okviru sajamske ponude
uveliko promovira halal proizvode i proizvođače. Slično je i sa drugim sajmovima hrane,
konferencijama, okruglim stolovima i sličnim skupovima na kojima se sve češće govori o halalu.
Pri tome treba spomenuti da je većina inicijativa bila fokusirana na proizvodnju i trgovinu, a s druge
strane je prilično marginalizirano pitanje kriterija po kojima se vrši usklađivanje i certificiranje
proizvoda, tako da je aspekt certificiranja u velikoj mjeri fragmentiran. Istovremeno, oblast halala u
Evropi je dodatno opterećena diskusijama o dobrobiti životinja, pitanju označavanja halal i košer
proizvoda te kriterijima za rad halal certifikacijskih tijela.
Kvalitativni pomaci u pravcu uspostavljanja sistema za certificiranje halala novijeg su
datuma. Bosna i Hercegovina je prva zemlja na evropskom tlu koja je uspjela uspostaviti halal
sistem koji zadovoljava kriterije međunarodne standardizacije. Početkom 2006. godine poduzete su
prve aktivnosti, a već polovinom naredne godine okončan je proces registracije nacionalnog halal
standarda BAS 1049:2007, Halal hrana, zahtjevi i mjere, izrađen je i registriran zaštitni znak za
obilježavanje halal proizvoda te oformljena Agencija za certificiranje halal kvalitete.
Bosanskohercegovački Halal standard je već u primjeni na području Bosne i Hercegovine,
Hrvatske, Srbije, Crne Gore, Kosova i Makedonije, a uvršten je u listu referentnih dokumenata u
procesu izrade zajedničkog halal standarda za zemlje Organizacije islamske konferencije. Drugo
izdanje ovoga standarda pod oznakom BAS 1049:2010 počelo se primjenjivati već početkom ove
godine. Značajno je napomenuti da je u Bosni i Hercegovini, pored aktivnosti u oblasti
certificiranja, poduzet čitav niz drugih aktivnosti koje imaju za cilj da se u potpunosti harmoniziraju
odredbe o halalu s drugim pozitivnim zakonskim propisima koji uređuju oblast hrane poput propisa
o zdravstvenoj ispravnosti, higijeni, dobrobiti životinja, deklariranju proizvoda i tako dalje.
Značajnu ulogu u ovim aktivnostima imaju nadležne državne institucije.
Sa sigurnošću se može potvrditi da je BiH u odnosu na sve druge evropske zemlje prešla
najveći dio puta u pravcu potpunog reguliranja halala. Na osnovu dostupnih informacija, halal
standard je još jedino registriran u Austriji (ONR 14200:2009 „Halal food – Requirements for the
food chain”), dok se u drugim evropskim zemljama provjera usklađenosti sa halal zahtjevima
obavlja u skladu sa standardima ili preporukama pojedinih zaljevskih zemalja ili zemalja
jugoistočne Azije. Ovakva praksa velikim dijelom doprinosi određenim razlikama, pa i
neusaglašenostima u pristupu i praksi halal certificiranja. Imajući sve ovo u vidu, ohrabruje
činjenica da se pitanje halal certificiranja u Evropi konačno počinje sistemski rješavati. Naime,
Institut za standarde Austrije (ASI) dostavio je inicijativu Evropskom institutu za standarde (CEN) s
prijedlogom da se austrijski halal standard prihvati kao evropski halal standard. Na zasjedanju
4/10
6
GLASNIK BAS
Tehničkog komiteta CEN-a BT N 8318, održanom 20. novembra 2009. godine, usvojena je
Rezolucija BT 14/2010 kojom se odbija prijedlog da se austrijski standard registrira kao evropski
halal standard, te je utvrđeno da se formira Radna grupa CEN/BT 212 i pozovu sve zainteresirane
strane iz zemalja članica CEN-a da učestvuju u njenom radu. Zadatak Radne grupe je da do
septembra 2011. godine napravi studiju izvodljivosti izrade evropskog halal standarda.
Prvom zasjedanju Radne grupe CEN/BT 212, održanom u Beču 25. 10. 2010. godine,
prisustvovali su predstavnici iz Švedske, Austrije, Francuske, Švicarske, Bosne i Hercegovine,
Turske, Belgije, Holandije, Hrvatske te predstavnici CEN-a. Tom prilikom razmatrani su različiti
aspekti na koje treba obratiti pažnju, te su utvrđene smjernice za dalje djelovanje. Radna grupa se
saglasila da je potrebno prikupiti relevantne informacije o stanju halala u pojedinim zemljama koje
uključuju informacije o postojanju nadležnih institucija ovlaštenih za halal, stanje propisa o halalu i
aktivnosti koje se već realiziraju. Također, postignuta je saglasnost da u prvoj fazi pažnju treba
usmjeriti na pitanje halal hrane općenito, uključujući cjelokupni prehrambeni lanac i pitanja
sljedivosti. Evropski halal standard će posebnu pažnju obratiti na tri aspekta: regulativu, tržište i
konzumente. Sekretarijat Radne grupe je zadužen da izradi upitnik o stanju halala i dostavi ga svim
članicama CEN-a, te da stupi u kontakt s ovlaštenim predstavnicima Organizacije islamske
konferencije i zatraži ostvarivanje uvida u standarde o halalu koje je ova institucija već izradila i
usvojila.
Na poziv Instituta za standarde Republike Turske (TSE), naredno zasjedanje Radne grupe
održat će se 14-15. februara 2011. godine u Antaliji. Očekuje se da će ovom zasjedanju
prisustvovati znatno veći broj predstavnika zemalja članica CEN-a, a u skladu s najavama, ovom
zasjedanju bi trebali prisustvovati i predstavnici institucija Organizacije islamske konferencije.
Konačna odluka o tome kako će biti regulirano pitanje halala u Evropi zavisit će od ishoda
razgovora koji će se voditi na ovu temu a pod pokroviteljstvom CEN-a. Bitno je naglasiti da se prvi
put u Evropi o ovome razgovara na nivou institucija koje na temelju zakonodavstva EU i drugih
zemalja članica mogu usvojiti propise i preporuke koje će uveliko doprinijeti uspostavljanju
pretpostavki za legalno funkcioniranje halal tržišta u Evropi, a koji uključuje aspekt standardizacije,
harmonizacije zahtjeva halala s drugim korelativnim propisima, te značajno unaprijediti praksu u
oblasti halal certificiranja proizvoda i usluga.
GLASNIK BAS
7
4/10
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
41 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content