close

Enter

Log in using OpenID

PRIPREME ZA DRŽAVNU MATURU - Pučko otvoreno učilište Krapina

embedDownload
PRIPREME ZA DRŽAVNU MATURU
Kako se dobro pripremiti za polaganje državne mature ?
Pripremite se za državnu maturu u Krapini i upišite željeni fakultet!
Kako polaznici ne bi gubili vrijeme na putovanje do Zagreba, te kako roditelji
ne bi imali dodatan trošak putovanja i boravka u Zagrebu (uz trošak
priprema) Pučko otvoreno učilište Krapina organizira pripreme za polaganje
ispita državne mature u Krapini.
Svaki polaznik sam bira koliko predmeta želi upisati. Može se upisati jedan
predmet, ali isto tako i dva, tri ili više predmeta.
Nudimo pripreme za sve obvezne predmete i četiri izborna predmeta, a
premeti iz obavezne grupe predmeta podijeljeni su na višu razinu (A) i
osnovnu razinu (B).
Pripreme će obuhvaćati gradivo koje se pojavljuje na državnoj maturi iz:
•
•
•
•
•
•
•
•
Hrvatskog (A i B razina)
Matematike (A i B razina)
Engleskog (A i B razina)
Njemačkog (A i B razina)
Biologije
Kemije
Fizike
Politike i gospodarstva
Pripreme će održavati:
•
•
•
•
•
iskusni profesori, koji već nekoliko godina sudjeluju u provoñenju
državne mature
profesori koji su nekim polaznicima možda bili predavači tijekom srednje
škole, što je svojevrsna prednost, jer poznaju polaznike i njihovo znanje iz
predmeta na koje polaznik ide na pripreme
u malim grupama što omogućuje individualizirani pristup svakom
polazniku
prema ispitnim pitanjima i provjerenim radnim materijalima
po popularnoj cijeni od 20,00 kuna po satu
Obavezni predmeti
MATEMATIKA
A
B
50 šk. sati
35 šk. sati
HRVATSKI JEZIK
A
B
45 šk. sati
35 šk. sati
Izborni predmeti
BIOLOGIJA
35 šk. sati
KEMIJA
35 šk. sati
FIZIKA
35 šk. sati
POLITIKA I GOSPODARSTVO
35 šk. sati
STRANI JEZIK
Engleski ili njemački
A
45 šk. sati
B
35 šk. sati
TERMINSKI PLAN:
Planirani početak priprema je 17. siječnja 2015. godine (subota).
Nastava će se odvijati u dva termina tjedno (radni dan i subota) po dva – tri
školska sata.
Raspored termina će se formirati u skladu s mogućnostima i željama većine
polaznika.
PLAĆANJE
Pripreme se mogu platiti jednom ili više rata (do 4 rate).
Jednokratnom uplatom cijena se umanjuje za 10%.
Ako polaznik upiše, uz 3 obvezna, još i neki od izbornih predmeta moguć je
dodatni popust.
KONTAKT:
Pučko otvoreno učilište Krapina, Šetalište hrvatskog narodnog preporoda 13
e-mail: [email protected]
tel: 049/370-561
PRIJAVE I UPISI SE PRIMAJU DO 15. SIJEČNJA 2015. GODINE,
OD PONEDJELJKA DO PETKA U VREMENU OD 7 DO 15 SATI.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
4
File Size
747 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content