close

Enter

Log in using OpenID

24.01.2015. - Župa sv. Terezije Avilske Suhopolje

embedDownload
Obavijeesti
Nedjelja, 2
25. siječnja 2015
5. 3. nedjelja krroz godinu 08:00 sati † Milka i Franjo Brrlek 09:30 sati – O
Orešac 11:00 sati ‐ Su
uhopolje G asniik
Glas
žu
upe Sv. Terezije Avvilske, godina XVI.
Br.4/2015. Ponedjeljakk
Timotej, Tit
T
----
--------------Ivan, Rozalijja, Ivan Puž
Đuro, Reza Hodak
H
Utorak
Angela Meerici
08:00 †
Srijeda
Toma Akvinnski
08:00 † Ivan Cicvarićć
Četvrtak
Valerije Trierski
17:30 † Ob. Marjanoović, Petrović
Petak
Alen, Hijaccinta
17:30 † Ob. Milinović, Martinić
Subota
Ivan don Bosco
17:30 † Marija Hlavssa
Nedjelja, 1
1. veljače 2015.. 4. nedjelja kro
oz godinu 08:00 sati † Slavko i Obitelj ŽŽužić, Josip Murratović i ob. 09:30 sati – R
Rodin Potok 11:00 sati ‐ Su
uhopolje •
Katolički tisak: Gl
K
as koncila, Bl. A. Stepinac •
Čišćenje crkve –
Č
K. Tomislava (neeparna strana)
•
u utorak i srijedu je sv. misa u juttro •
vjjeronauk za prvo
opričesnike i krizzmanike počinje
e u korizmi hopolje, tel. 771 274, Izdaje: Župa Sv. Terezije Avilske u Suhopolju, Trg Sv. TTerezije 2, 33410 Suh
[email protected]
olje.com ili [email protected]‐com.hr e‐mail: zup
Moolitva sv. Tereeziji Avilskoj
Sveta Terezijoo od Isusa,
S
zašttitnice požešške Katedralee
zaštitnice S
Suhopolja,
tebe je Bog obasuo poosebnim milos
stima.
U veelikim poteškooćama životaa
darovaao ti je iskusttvo svoje blizine
i jasnoćću da je našem
m nemirnom srcu
s
Samo On dovoljan.
Pomoozi da i nama Bog bude blizzu
u životnim neevoljama,
t tražimo saamo njega,
te
i takoo postignemoo istinsku sreću
sada i u vjeečnosti.
Po Kris
stu Gospodinnu našem. Am
men.
Poka
aži mi, Gosp
podine, putove svoje, nauči me ssvojim stazzama! Istin
nom me svo
ojom vodi i pouči me jer ti si Bo
og, moj Spa
asitelj! Ne rješaavajući prob
bleme sirom
mašnih, nećemo riješiti probleme svvijeta Pozornostt je prema siromašnima u Evanđeljju i u tradiciji Crkve; C
ona nijee neki izum kom
munizma, i ne trreba ju ideologizirrati – tako je papa Franjo ob
bjasnio kontinu
uitet u crkvenoj tradiciji, u daavanju prednosti siromašnima. R
Riječ je osti koja svoj izvor ima o pozorno
u Evanđe
elju – napomen
nuo je Papa te do
odao da je zabiljježena već u prvim stoljjećima kršćanstvaa; dostatno je spomenutti prve crkvene Oce iz II. ili III. stoljeća. Njiho
ove se propovijed
di ne mogu opisati o
„marksistiičkima“ – objassnio je Sveti Otaac – jer kada Crkva poziva da se po
obijedi ‘globalizaccija ravnodušja’, daleko je
e od bilo kaakvoga političkog interesa i bilo
o koje ideologije. Potaknuta je jedino Isusovim rriječima, i želi daati svoj prinos u gradnji svijeeta u kojemu je
edni druge čuvvamo i jedni za drruge se brinemo
o.
Papa nam govori
Sveti Tom
ma Akvinski
Sveti TToma rođen je 12
225.godine u okolici Napullja, kao sin Landullfa grofa Akvinsko
og i majkee Teodore. Majka njegova oca Franciska bila jee sestra njemačkog cara Fridriha Barbarose. Unatoč prottivljenjima postao
o je nikanac, a poglavaari vidjevši njegovve domin
ogrom
mne intelektualnee sposobnosti šalju
u ga učenjaaku Albertu Veliko
om. Sveti je Otac na kraju
u podsjetio da Evanđ
đelje ne osuđujje bogate, ali obožaavanje bogatstvva čini ljude neosjjetljivima na vapaj siromaha. Pritom
m je up
pozorio na pauperizam, koji je j – prema njego
ovim riječima – karikatura Evanđ
đelja i samogaa siromaštva. Napro
otiv, – dodao je – duboka veza između siromaštva i evanđ
đeoskoga puta,, kojemu nas poučaava sveti Franjo
o Asiški, pravi je „prravilnik“ na temelju kojega će čovjeeku biti suđeno
o, a to znači brinu
uti se za bližnjega, b
za sirom
mašnoga, za ono
oga koji trpi u tijelu i u duhu, za onoga tko je u potreebi. A to nije pauperizam nego Evanđelje – istaaknuo je papa Franjo. Sveto
ost ne znači puno znati ili pu
uno razmatrati; veelika ta
ajna svetosti značči puno ljubiti. Toma je s 23 godine po
ostao profesor i po
očeo je predavati u Parizu, R
Rimu i Napulju. Un
natoč veliko
oj učenosti ostao je jednostavan, po
onizan redovvnik koji je odbijao
o sve ponuđene m
mu crkven
ne časti. Sveti Tom
ma je bio i mistik. Žarko je štovvao Presveti Sakraament te je o njem
mu ispjevvao najljepše himn
ne kao što su: "Klaanjam ti se smjerno, "Usta mo
oja uzdižite"! Onom
me tko umire od g
gladi n
ne treba znanost,
, već hrana. Čovvjek i anđeo
"Čovjek jednom up
pita svojeg bezmjerno strpljivaa anđela:‐ Reci mi kako da odrastem? ‐ Im
ma samo jedan naačin ‐ odgovori m
mu anđeo. ‐ Da umreš sebi. ‐ Httio bih ‐ reče čovvjek ‐ ali nikada n
ne uspijevam do
ovoljno. ‐ A ššto je dovoljno?? ‐ obodri ga anđ
đeo. ‐ Čovjek si i valja da ideš hrabro. Nemoj nikaada uvečer zasttati da prebrojiš koliko si stekao, a koliko izzgubio. Reci jedn
nostavno ‐ hvala, sutra ćemo nastaviti rasti o
od tamo gdje smo stali, od tam
mo gdje smo paali. Tako će sutrrašnjem danu ssvanuti čim te ugleda. u
I svi pretthodni dani bit ćće poput cvjetovva posađenih uz tvoj put." (
(Stjepan LICE) 
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
707 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content