close

Enter

Log in using OpenID

Kamilo Antolović: Verbalno u oglasnim porukama

embedDownload
AME REKLAMACIJE NA REKLAME REKLA
Kamilo Antolović
www.kk-promotion.hr
VERBALNO U REKLAMI*
•
•
•
•
oglašavanje kao dio komuniciranja s trţištem
informiranje s ciljem aktiviranja primatelja poruke
poruke =simboli: auditivni, vizualni i kombinirani
proces razmjene poruka kojeg netko plaća
• sustavno i osmišljeno stvaranje odjeka u svijesti kupaca
*clamo-vikati, reclamo-odjekivati
VERBALNO U OGLAŠAVANJU*
Oglasi su nezvani gosti u našim domovima i našim
srcima.
Presudno je vaţno slušati, a ne govoriti!
Vaţnije je kako govorite nego što govorite!
Zbog brzine ţivota, auditivno je sve značajnije (npr.
slušanje TV-a)
*ulaganje u oglašavanje (masovni mediji) 2008.:
USA
542 $ pc
Hong Kong
886 $ pc
Hrvatska
210 $ pc
izvor: ZenithOptimedia i Medianet (procjena do 500 mild. $)
PERCEPCIJA PORUKA
60
50
40
30
20
Na pozitivan prvi dojam utječe:
10
0
Vizualno
Auditivno
Ostalo
1. prijateljski izraz lica 55 %
2. prijateljski ton glasa 38 %
3. sadrţaj govora
7%
PROCES RAZMJENE PORUKA
IZVOR
pošiljatelj poruke
PORUKA
skup svih simbola
povratna veza
(reakcija na poruku)
KANAL
prijenosnik poruke
PRIMATELJ
primatelj poruke
• negativna
• neutralna
• pozitivna
UTJECAJ PORUKE NA PRIMATELJA
•
ATTENTION
- pažnja (da se poruka zapazi)
•
INTEREST
- interes (da nas poruka zainteresira)
•
DESIRE
- želja
•
ACTION
- akcija (sviđa mi se...odluka o kupnji)
(poruka aktiviranja želju)
Zaključak: bolje je da nitko ne zna za vas, nego da svi znaju da ste lopov... bolje
je da ne komunicirate svoj proizvod, nego da znaju da je loš!?
KOPIRANJE PORUKA
Juicy
McDonalds
OGLAŠAVANJE?!
HVALA NA PAŢNJI!
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
950 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content