close

Enter

Log in using OpenID

Bosch IN 04 - Bosch toplinska tehnika

embedDownload
Bosch | Izdanje 4 | Lipanj 2014
BoschiN
ISSN 1847-6856
str. 4 Vrhunske tehnologije globalnog dobavljača
str. 6 Novi zahtjevi energetske učinkovitosti uređaja za proizvodnju topline
str. 19 Otvoren novi Servisno-školski centar u Sarajevu
Bosch Toplinska tehnika
BoschiN, 06/2014 | Stranica 3 Stranica 2 | BoschiN, 06/2014
Uvod/Sadržaj
Godišnja tiskovna konferencija
Godišnja tiskovna konferencija 2014.
Uvod
Darko Mužević,
voditelj odjela Bosch toplinske
tehnike za Adria regiju
Energetska učinkovitost trebala
nam je otvoriti tisuće radnih
mjesta. Trebala je omogućiti
prodaju novih tehnoloških rješenja,
implementiranih pomoću tisućâ
proizvoda. Nije.
Što se dogodilo, što se previdjelo?
Prije desetak godina u Njemačkoj,
na izradi informativnog materijala
o energetskoj učinkovitosti za
krajnje korisnike, naravno, uz
potporu njemačke vlade, više od
tehnologije i tehnike fascinirao me
izuzetno napredan svjetonazor. Ne
samo stručnjaka, nego i krajnjih
korisnika. Energetska učinkovitost,
odnosno svijest o potrebi očuvanja
planeta, a ne samo zadovoljenja
trenutnih interesa, bili su već tada
ne samo u fokusu javnosti, nego i
navikama, razmišljanju, ponašanju.
Ljudi su očigledno bili smisleno
dovedeni do te visoke razine
odgovornog odnosa, koji se iz
pukog zadovoljenja propisa, razvio
i u osobni stav. Dio životnog imagea
postao je i odnos prema održivosti.
Održivosti kvalitete života,
održivosti čovječanstva i planeta,
sada i za buduće generacije. Takvo
je okruženje postalo, i ostalo,
poticaj razvoju novih tehnologija, a
samim time i stvaranju novih radnih
mjesta. Mogućnosti su bezbrojne,
od reprojektiranja postojećih
proizvodnih procesa, razvoja
novih procesa i tehničkih rješenja,
primjene naprednih modula u
starim postrojenjima, do sanacija,
održive gradnje, itd. Ali bitno je
ovo: umjesto puke ponude novih
proizvoda, ljudima se nudila vizija.
Vizija održivosti, dobrog, kvalitetnog
života. Ta se vizija gradila postupno,
i na vrijeme. I prihvaćena je. Danas,
u takvim zemljama, dobar dio
tržišne (!) vrijednosti proizvoda
nosi njegova energetska i ekološka
učinkovitost, dakle, njegov doprinos
održivosti.
Bez prethodne smislene i na vrijeme
primijenjene strategije, teško je
danas očekivati da će krajnji kupac
izabrati skuplje rješenje jer ono
ima predznak očuvanja energije ili
okoliša. A kamoli očekivati njegov
odgovarajući stav koji će podržati
razvoj takvog tržišta, odnosno
odgovarajućih tržišnih odnosa koji
mogu osigurati prodajni kontinuitet
održive tehnologije. Usprkos velikim
ulaganjima Boscha u informacijske
aktivnosti i razvoj informacijskih
kanala do svih razina profesionalaca
i potrošača, bez odgovarajuće
podrške s više interesne razine
izuzetno je teško stvoriti klimu
koja osigurava stabilno tržište
održivih tehnologija. Umjesto toga,
tržište je jednostavno godinama
zatrpavano proizvodima i upitnim
informacijama. Uočljivo je da kupci
očekuju nerealne periode povrata
investicije, počesto ne razumiju
smisao i funkcionalnosti pojedinih
tehnoloških rješenja, mogućnosti
njihovih usklađenja, integracije u
konvencionalne sustave, itd.
Bez ozbiljnijih poticaja i medijske
podrške, i bez suradnje s
renomiranim proizvođačima
golemog svjetskog iskustva i znanja,
visoki potencijal ovog tržišta ne
koristi se niti približno dovoljno. A,
kako bi nam sada samo trebao!
Usprkos svemu, uočljivo je da je
upravo Bosch toplinska tehnika
svojim aktivnostima napravila
golem pomak u razvoju održivog
tržišta. Na prvom mjestu po broju
i kvaliteti sanacija s primjenom
kondenzacijskih uređaja, Bosch
toplinska tehnika uporno pomiče
granice životnog standarda prema
naprednim iskustvima razvijenih
zemalja. Plasmanom kompletnih
paketa za primjenu obnovljivih
energija u jesenskim i proljetnim
akcijama, napravili smo pomak
ne samo u korištenju održivih
tehnologija, nego i promišljanju. I
pritom ne prodajemo proizvode,
nego kroz rješenja gradimo viziju.
Jer, vizija nije proizvod, nego ono
što proizvod za Vas može učiniti.
Ono što Vaš život čini boljim.
Jednako kao što je to od prvog
dana počeo raditi Robert Bosch
prije 126 godina.
Bosch započinje novu godinu velikim porastom prodaje u svim poslovnim sektorima
U 2014. godini očekivan porast između 3 i 5 posto
Vodeći na tržištu u tehnologiji mikromehaničkih
senzora, inovativne tehnologije
Stuttgart – Grupa Bosch započela je novu godinu sa
znatnim rastom prodaje. U prvom tromjesečju prodaja je
porasla za otprilike 7 posto. Nakon prilagodbe tečajnih
učinaka porast je iznosio oko 10 posto. U trenutnoj poslovnoj godini očekuje se rast prodaje od 3 do 5 posto.
„Nastavljamo napredovati s našim tradicionalnim djelatnostima i otvaramo nova područja poslovanja. Pritom
nam prednost donosi naša velika stručnost na području
tehnologije i industrije“, izjavio je dr. Volkmar Denner,
predsjednik Boscheva upravnog odbora, na Boschevoj
godišnjoj konferenciji za tisak. Boschev poslovni sektor
tehnologije za motorna vozila nastavio je s dobrim poslovnim rezultatima kakve je ostvarivao lani te je u prvom
tromjesečju 2014. zabilježio impresivan rast. „Došlo je do
jasnog rasta i u drugim poslovnim sektorima. S obzirom
na regije poslovanje se posebno dobro razvija u azijskopacifičkoj regiji“, izjavio je dr. Stefan Asenkerschbaumer,
glavni financijski direktor Boscha. Bosch u 2014. godini
namjerava dodatno poboljšati poslovne rezultate.
Energetska i graditeljska tehnologija – povezani proizvodi za pametno grijanje
Poslovni sektor energetske i graditeljske tehnologije
povećao je prodaju za 3,9 posto (5,9 posto nakon prilagodbe zbog tečajnih učinaka) dosegavši 4,6 milijardi
eura. Poslovni rezultati sektora porasli su za otprilike
106 milijuna eura. Operativna marža iznosila je 2,3 posto. Posebno se dobro razvijao odjel toplinske tehnike.
Priprema PTV sa Bosch solarnim kolektorima......... 18
Nova potpredsjednica Uprave Njemačko
Stručni skupovi u Dalmaciji i Istri............................ 18
hrvatske industrijske i trgovinske komore................. 3
Održan sustret servisera i otvoren novi
Vrhunske tehnologije globalnog dobavljača .............. 4
servisno-školski centar u Sarajevu........................... 19
Novi zahtjevi energetske učinkovitosti
Robert Bosch d.o.o. nositelj Green mark oznake.... 19
uređaja za proizvodnju topline .................................. 6
Nova prodajna mjesta.............................................. 20
Industrijsko rješenje za podno grijanje ................... 12
Državna natjecanja učenika..................................... 21
BCG sredstva za brtvljenje...................................... 13
7 činjenica iz Brazilskog svijeta nogometa............... 22
Ispravna kombinacija kotla i plamenika................... 14
Brže do dokumentacije............................................ 23
Učinkoviti pogon Bosch kotlova............................... 16
Nagradna igra.......................................................... 23
U Europi Boscheva je prodaja rasla usprkos trenutnoj
teškoj gospodarskoj situaciji. Prodaja u regiji porasla je
za 2,2 posto (2,9 posto nakon prilagodbe zbog tečajnih
učinaka) i dosegla 25,5 milijardi eura. Prodaja je blago porasla i u Njemačkoj. Bosch je 2013. godine u Europu uložio
1,6 milijardi eura. Tvrtka trenutno posebno u istočnoj Europi proširuje svoje proizvodne kapacitete. Lani je Bosch u
Njemačku uložio više od 900 milijuna eura.
Izdaci za istraživanje i razvoj i dalje visoki
Bosch je za istraživanje i razvoj lani potrošio oko 4,5 milijardi eura, odnosno 10 posto prihoda od prodaje. Boschevi znanstvenici 2013. su godine prijavili gotovo 5000
patenata, odnosno oko 20 patenata po radnom danu.
Tvrtka ove godine namjerava nastaviti s proširivanjem
svojih istraživačkih i razvojnih kapaciteta. Do kraja 2014.
godine Bosch će zapošljavati oko 45 000 znanstvenika i
inženjera. Preko 2000 novih znanstvenika zaposlit će se,
primjerice, u azijsko-pacifičkoj regiji. Bosch također jača
svoju inovativnu snagu u Njemačkoj, gdje u Renningenu
kod Stuttgarta otvara novi centar za istraživanje i napredno inženjerstvo.
Nova potpredsjednica
Nova potpredsjednica Uprave Njemačko
hrvatske industrijske i trgovinske komore
Sadržaj
Godišnja tiskovna konferencija 2014. ....................... 3
Europa – rast u teškoj gospodarskoj situaciji
Mirsada Kudrić, direktor Robert
Bosch d.o.o. i nova potpredsjednica
Uprave Njemačko hrvatske industrijske i
trgovinske komore
Zagreb, 07.05.2014. – Na 11. redov-
Galić (predsjednik Uprave, Allianz
noj godišnjoj skupštini Njemačko-
Zagreb d.d.) imenovani su potpreds-
hrvatske industrijske i trgovinske
jednicima. Dr. Thomas Sichla (direk-
komore održanoj 6. svibnja 2014.,
tor, Zagrebačke otpadne vode d.o.o.)
za predsjednika Uprave izabran je
izabran je za rizničara Komore.
Nicolas Baron Adamovich (Senior
Uprava je također potvrdila direk-
Representative, Commerzbank AG),
tora Njemačko-hrvastke industrijske
a Mirsada Kudrić (član Uprave, di-
i trgovinske komore, Gunthera Neu-
rektor, Robert Bosch d.o.o.) i Boris
berta, kao člana Uprave.
BoschiN, 06/2014 | Stranica 5 Stranica 4 | BoschiN, 06/2014
Bosch, vaša marka, vaše prednosti
Bosch, vaša marka, vaše prednosti
Vrhunske tehnologije
globalnog dobavljača
Bosch grupa je vodeći globalni dobavljač tehnologije i usluga, aktivan na
Sigurnosni sistemi
području automobilske industrije, industrijske tehnologije, potrošnih
dobara, i energije kao i tehnologije u graditeljstvu.
Opsežan
Bosch proizvodi i usluge fasciniraju i poboljšavaju kvalitetu
portfelj
proizvoda
tvrtke
Bosch
uključuje
videonadzor, detekciju provala, detekciju požara i glasovne
života, ponudom rješenja koja su istodobno ino­vativna i ko-
alarme, kao i kontrolu pristupa te sustave upravljanja.
risna. Nakon što odaberete Bosch kao dobavljača za Vaš
Ponudu upotpunjuju profesionalni audio i konferencijski
projekt, možete biti sigurni da ćete dobi-
sustavi za prijenos glasa, zvuka i glazbe.
ti vrhunsku tehnologiju. Bosch proizvodi
Pomoću grupe proizvoda “Engineered Solution and
i rješenja izvedeni su prema zahtjevima
Software” Bosch pomaže i podržava međunarodnu
naših kupaca. www.bosch.hr
bazu korisnika dizajnom, pripremom ponuda i
implementacijom projekata velike složenosti.
Toplinska tehnika
Ti se projekti izvode u suradnji s lokalnim
partnerima.
Tvrtka Bosch razvila je i seriju interaktivnih
Sveobuhvatna ponuda proizvoda Bosch top-
alata koji će vam pomoći da pronađete
linske tehnike, s markama Bosch i Buderus,
proizvod koji najbolje odgovara na vaše
sadrži najrazličitije komponente tehnologi-
sigurnosne potrebe.
je grijanja i proizvodnje tehnološke pare,
za najrazličitije zahtjeve. Zahvaljujući
našem modularnom i izuzetno opsežnom
portfelju, možemo pronaći optimalno
rješenje kako bi udovoljili preciznim
zahtjevima svakog projekta. Desetljeća
našeg iskustva i stručnosti odlučujući
su za našu sveobuhvatnu profesionalnu
kompetenciju. Kao vodećem proizvođaču
sustava grijanja, pripreme tople vode i
proizvodnje tehnološke pare u Europi,
možete nam povjeriti rješavanje vaših prob-
Električni alati
lema prilagođeno vašim potrebama.
Bosch grupa je svjetski lider na tržištu električnih
alata i pribora za električne alate. Bosch profesi-
Auto oprema
onalni električni alati za obrt i industriju ispunjavaju najviše zahtjeve snage, preciznosti i otpornosti,
Bosch je kao važan ponuđač kompletne sistemske
za odlične rezultate rada. Bosch kontinuirano radi na
tehnologije za motorna vozila prikupio više od 125
poboljšanju rezultata uvodeći svake godine veliki broj
godina iskustva. Pritom su Boscheve inovacije postavl-
ino­vativnih proizvoda poput električnih alata s dijamant-
jale mjerila diljem svijeta.
nom tehnologijom, akumulatorskih uređaja velike snage uz
Bosch Hrvatska nudi prvoklasnu tehnologiju i visoku kvali-
optimalnu težinu, inteligentnog sustava za transport i čuvanje
tetu „Sve iz jedne ruke“s razvijenom uslugom i mrežom Bosch
Car Servisa, veletrgovaca i maloprodaje. Bosch područje rada
obuhvaća Energetske i karoserijske sustave; Automobilsku elektroniku; Sustave za benzinska, dizel i hibridna vozila; Sigurnosne sustave;
Trgovinu automobilskom tehnikom; Komercijalnu robu; Ispitnu tehniku i kao najvažnije, uslugu stručnih seminara putem Bosch 'knowhow' vrhunskog pristupa kod održavanja, servisiranja i popravaka.
Sve to uz stručnu podršku tehničke službe Boscha.
alata, efikasan sustav za usisavanje i brojne druge inovacije.
S robnim markama kao što su Bosch, Skil i Dremel, grupa Bosch je
potpuno usmjerena potrebama kupaca i iznimno mnogo ulaže u inovacije. Osim velikom kvalitetom i pouzdanošću, alati se ističu i jednostavnim
rukovanjem.
BoschiN, 06/2014 | Stranica 7 Stranica 6 | BoschiN, 06/2014
Energetska učinkovitost
Energetska učinkovitost
Europska unija zahtijeva da uređaji za proizvodnju topline i spremnici potrošne tople vode počevši od 26. rujna
2015. moraju ispunjavati određene zahtjeve za energetsku učinkovitost. Osim toga, uređaji s toplinskim učinkom
do 70 kW i spremnici potrošne tople vode do 500 litara moraju biti označeni naljepnicom energetske
učinkovitosti.
Ciljevi EU do 2020. godine
Staklenički plinovi -20% | Korištenje obnovljivih izvora energije 20 % |
Energetska učinkovitost +20 %
Važeće EU-smjernice za tržište toplinskom energijom
Novi zahtjevi energetske
učinkovitosti uređaja za
proizvodnju topline
Smjernice za izgradnju objekata
(EPBD)
Korištenje obnovljivih izvora energije
(RES)
Ökodesign-smjernice
(ErP)
Ove smjernice odnose se na minimalne
energetske standarde u zgradama zemalja
članica EU i obvezuju na uvođenje
energetskog certifikata.
Ove smjernice obvezuju zemlje članice EU
na poduzimanje mjera, kako bi se udio
obnovljivih izvora energije u EU u prosjeku
povećao na najmanje 20 %.
Ove smjernice utvrđuju minimalne
zahtjeve koji se postavljaju na ekološki
važna svojstva uređaja kao potrošača
energije.
Cilj:
Cilj:
Cilj:
Povećanje ukupne energetske
učinkovitosti zgrada
Povećanje korištenja obnovljivih izvora
energije
Ekološki prihvatljivo konstruiranje uređaja
i označavanje energetske učinkovitosti
uređaja kao potrošača energije
Unutar Europske unije, uređaji za proizvodnju topli-
2012. u Kataru, suglasili su se da se valjanost Kyoto pro-
ne i spremnici potrošne tople vode počevši od rujna
tokola produlji do 2020. godine.
2015. godine morat će ispunjavati određene zahtjeve
Europske zemlje imaju najveću ulogu pri provođenju
koji se postavljaju na energetsku učinkovitost, a time se
ciljeva zaštite klime. Zbog toga je Europska komisija
traži primjena smjernica pri konstruiranju uređaja kao
u siječnju 2007. donijela sveobuhvatni paket mjera, s
potrošača energije i uređaja važnih za potrošnju energi-
konkretnim postavljenim ciljevima za smanjenje emisija
je (ErP). U zemljama Europske unije ova se uredba odno-
stakleničkih plinova, za pospješivanje primjene obnovl-
si na uljne i plinske kotlove za grijanje, dizalice topline,
jivih izvora energije i za uštedu energije. Već dva mjeseca
kogeneracijske energetske blokove (BHKW) i spremnike
kasnije, 27 zemalja članica i njihovi predsjednici vlada,
potrošne tople vode. Osim toga, uređaji i sustavi s top-
ove energetske i političke ciljeve zaštite klime Europs-
linskim učinkom do 70 kW morat će biti označeni naljep-
kog vijeća, učinili su obvezujućim primjenom formule
nicom energetske učinkovitosti, kao što su već označeni
20/20/20. Shodno tome, unutar zemalja članica Europ­
električni uređaji, kao npr. perilice rublja, hladnjaci, pe-
ske unije, do 2020. godine, emisije stakleničkih plinova
rilice i sušilice rublja ili televizori. Na taj se način prema
moraju se smanjiti za 20 % ispod razine u 1990. godini.
različitim bojama i slovima ove naljepnice energetske
Pored toga, udio obnovljivih izvora energije na Energie-
učinkovitosti, na prvi pogled ova električna trošila mogu
mix do 2020. godine mora se povećati na 20 %, a ener-
razlikovati prema njihovoj energetskoj učinkovitosti.
getska učinkovitost do 2020. godine mora se povećati za
najmanje 20 %.
Zaštita klime kao globalni izazov
Na osnovi zahtjeva iz ove formule, na razini zemalja
Razlog za poduzimanje ovih mjera širom svijeta, je
članica EU sastavljene su smjernice za građenje obje-
zaštita od klimatskih promjena i zahtjev za smanjen-
kata, smjernice za korištenje obnovljivih izvora ener-
jem emisija CO2. Na svjetskoj konferenciji o zaštiti klime 1997. u Kyotu zatraženo je da se godišnje emisije
gije i smjernice za ekološki prihvatljivo konstruiranje
stakleničkih plinova industrijskih zemalja tijekom prvog
zahtjevi ispunjavaju Uredbom o štednji energije, Zako-
perioda ispunjavanja ovih obveza od 2008. do 2012.
nom o korištenju obnovljivih izvora energije, Zakonom o
smanje prosječno za 5,2 % u odnosu na stanje od 1990.
uređajima važnim za potrošnju energije, kao i Zakonom o
godine. Sudionici konferencije o zaštiti svjetske klime
označavanju uređaja važnih za potrošnju energije.
uređaja kao potrošača energije. U Njemačkoj se ovi
BoschiN, 06/2014 | Stranica 9 Stranica 8 | BoschiN, 06/2014
Energetska učinkovitost
Energetska učinkovitost
Smjernice za ekološki prihvatljivo konstruiranje
npr. cirkulacijske grijalice vode bez ventilatora, kao kom-
uređaja važnih za potrošnju energije
biniranog uređaja za grijanje, koji se koriste u stambenim
Smjernice za ekološki prihvatljivo konstruiranje uređaja
zgradama s maksimalno 30 kW toplinskog učinka, uz
važnih za potrošnju energije, tvore europski pravni okvir,
višestruko zauzeće dimnjaka. Za neizravno zagrijavane
a odnose se na zahtjeve za ekološki prihvatljivo konstru-
spremnike potrošne tople vode, EU je isto tako definirao
iranje uređaja važnih za potrošnju energije (ErP - Energy
minimalne zahtjeve, a kao osnova za proračun u ovom
related Products). Na osnovi ovih novih mjera, kotlovi za
slučaju uzeti su u obzir toplinski gubici u stanju priprav-
grijanje s loženjem na fosilna goriva i dizalice topline, do
nosti spremnika.
toplinskog učinka od 400 kW, kogeneracijski energetski
Mjerodavna za ocjenu energetske učinkovitosti ure­
blokovi (BHKW) do 50 kW električne snage, kao i sprem-
đaja za proizvodnju topline je tzv. „Energetska učin­
ko­
nici potrošne tople vode i međuspremnici zapremnine
vitost grijanja prostorija, uvjetovana godišnjim dobom“
do 2000 litara, počevši od 26. rujna 2015. u zemljana EU
(ηs). Ona označava kvocijente potreba za toplinom grija­
smiju se pustiti na tržište ako ispunjavaju zahtjeve s ob-
nja prostorija nekog uređaja, za grijanje tijekom neke
zirom na energetsku učinkovitost, razinu učinka buke (za
određene sezone grijanja, i godišnje potrošnje energije
dizalice topline ova se razina dodatno odnosi na razinu
za zadovoljavanje ovih potreba za toplinom grijanja. Ova
buke vanjskog uređaja) i s obzirom na toplinsku izolaciju
se karakteristična vrijednost približno može usporediti
(spremnika potrošne tople vode).
s poznatim standardnim koeficijentom korisnosti, ali se
Zahtjevi na minimalnu energetsku učinkovitost u
na drugačiji način određuje i također, npr. navodi kao
tom slučaju približno odgovaraju razini kondenzacijskog
svedena na donju ogrjevnu vrijednost goriva. Za pripre-
kotla i praktički označavaju završetak primjene plinskih
mu potrošne tople vode mora se zadržati određena mi-
i uljnih niskotemperaturnih kotlova. Jedini je izuzetak
nimalna energetska učinkovitost uz određene programe
zamjena uređaja za proizvodnju topline bez ventilatora,
potrošnje potrošne tople vode na izljevnom mjestu.
Kotlovi za grijanje
(plinski, uljni, električni)
Dizalice topline
Sustavi za povezivanje
el. i toplin. energije
Paketi sustava
Spremnici potrošne
tople vode
Izvor BDH
CE Minimalni zahtjevi,
Označavanje
među ostalim za energets-
s naljepnicom energetske
ku učinkovitost, prema Za-
učinkovitosti, prema Zakonu
konu o uređajima važnim za
o označavanju potrošnje
potrošnju energije (EVPG)
energije (EnVKG)
0 – 400 kW
0 – 70 kW
0 – 400 kW
0 – 70 kW
0 – 400 kW
0 – 70 kW
< 50 kWel
< 50 kWel
–
do 2000 litara
0 – 70 kW
do 500 litara
Mogućni sastavni
elementi sustava
Pojedinačni uređaji
Naljepnica paketa
Naljepnica uređaja
Solarni sustavi
Zidni kotlovi
Podni kotlovi
Dizalice topline
Spremnici potrošne
tople vode
Regulacija
Smjernicama za ekološki prihvatljivo konstruiranje uređaja važnih za potrošnju energije među ostalim zahtijeva se označavanje naljepnicom energetske učinkovitosti, uređaja za proizvodnju topline toplinskog učinka do 70 kW i spremnika potrošne tople vode do 500 litara.
Ove se naljepnice dodjeljuju za pojedinačne uređaje i sistemske pakete.
Naljepnica uređaja i naljepnica sustava, do toplinskog
Osnovu za stupnjevanje uređaja čini energetska
učinka od 70 kW
učinkovitost uređaja za proizvodnju topline. Pomoću ove
Počevši od 2015. godine, uređaji za proizvodnju topline to-
nove na­
ljepnice na uređajima, kupci dobivaju dodatne
plinskog učinka do 70 kW i spremnici potrošne tople vode
informacije važne za zaštitu okoliša. Uređaji za proiz-
do 500 litara moraju biti označeni naljepnicom energetske
vodnju topline najprije su podijeljeni u devet razreda
učinkovitosti. Ova naljepnica uglavnom slijedi poznati „A
energetske učinkovitosti, od AA++ do G. Dok se razre-
do G“ princip označavanja uređaja za kućanstvo, vizualnim
di A do G odnose na različite vrste uobičajenih kotlova
označavanjem različitim bojama. Ovim se označavanjem
za grijanje, razredi A+ i A++ moraju pospješiti primjenu
vrednuju pojedinačni uređaji. Pored toga, kombinacije sus-
sustava za povezivanje električne i toplinske energije
tava isto tako se u paketima moraju označiti naljepnicom.
ili sustava za korištenje obnovljivih izvora energije. Sp-
Svi uređaji čije korištenje utječe na potrošnju ener-
remnici potrošne tople vode podijeljeni su u razrede A
gije, prije plasiranja u trgovačku mrežu moraju na sebi
do G. Od 2019. godine vrijedit će novi razredi energets-
imati
energije.
ke učinkovitosti, kada će se za uređaje za proizvodnju
Svrha označavanja naljepnicom je da kupac uređaja na
topline dodati razred A+++, a u razredu A+ spremnika
prvi pogled može prepoznati energetsko stupnjevanje
potrošne tople vode u obje skupine uređaja, izostavit će
dotičnog uređaja.
se najniži razredi E do G.
odgovarajuću
naljepnicu
potrošnje
Stranica 10 | BoschiN, 06/2014
Besplatno puštanje
u pogon
Energetska učinkovitost
92%
4%
5 godina jamstva na
instala­cijske pakete*
Energetska učinkovitost uređaja
(sa naljepnice uređaja za
proizvodnju topline)
Poboljšanje energetske
učinkovitosti postignuto:
Mogućnost beskamatnog
plaćanja na 24 rate
MasterCard® karticama.
Regulacijom
8%
**
Solarnom podrškom sustavu
grijanja
Kontakt centar 062 20 20 30
104%
Energetska učinkovitost
sustava paketa
Energetska učinkovitost
sustava paketa
Primjer izračuna za naljepnicu
paketa - sustav se sastoji od
kondenzacijskog kotla za grijanje,
modernog regulacijskog uređaja
i instalacije za korištenje solarne
topline.
Akcija proljeće
Bosch i Buderus sustavi za grijanje
i pripremu potrošne tople vode
Energetski učinkovita rješenja brza za
instaliranje i jednostavna za rukovanje
Izvor BDH
Osim naljepnica uređaja, i naljepnice paketa sustava
vanje naljepnica. Odgovorna za ispravno označavanje je
moraju pružiti informaciju o energetskom vrednovanju.
tzv. firma za stavljanje u promet uređaja, a to je u pravilu
Poboljšanja energetske učinkovitosti ovdje se postižu
instalater grijanja. Ako obrtnik kao partner želi nuditi pa-
varijantama regulacije, uređajima za korištenje solarne
kete s uređajima različitih proizvođača, onda sam mora
topline za pripremu potrošne tople vode i/ili podršku
provesti njihovo propisno označavanje.
sustava grijanja ili kaskadnim sustavima. Ovisno od
Što se tiče kompletnih paketa nekog ponuđača sus-
predviđenih sastavnih elemenata za jedan „paket“ (sus-
tava, situacija je jednostavnija jer je paket već označen
tav), izračunava se utjecaj na energetsku učinkovitost
naljepnicom, te obrtnik više nema posebne izdatke po-
uređaja za proizvodnju topline, a to utječe na stupnje-
vezane s označavanjem naljepnicama.
A+++
A++
A+
A
Dizalica topline rasolina/voda
Dizalica topline voda/voda
Plinska dizalica topline
Dizalica topline zrak/voda
Sustav za povezivanje električne i toplinske energije
Kondenzacijski uređaj
B
C
D
Trajanje akcije od 03.03. do 30.06.2014. ili do isteka količina
Niskotemperaturni kotao za grijanje
Za različite kategorije uređaja za proizvodnju topline
postoje približno ovdje prikazani razredi energetske
učinkovitosti (razred „A+++“ počevši od 2019.).
Kao odstupanje od ovog prikaza, pojedinačni uređaji se na
osnovi njihovih individualnih karakterističnih vrijednosti
mogu klasificirati više ili više.
*Korisnik ostvaruje mogućnost produženja jamstva do ukupnog trajanja 5 godina od datuma ovlaštenog puštanja u pogon.
Detaljnije informacije možete dobiti www.bosch-climate.com.hr i www.buderus.com.hr ili od ovlaštenog servisera Bosch toplinske tehnike.
**Više informacija na ovlaštenim prodajnim mjestima. Popis prodajnih mjesta nalazi se na www.bosch-climate.com.hr i www.buderus.com.hr
BoschiN, 06/2014 | Stranica 13 Stranica 12 | BoschiN, 06/2014
Podno grijanje
Podno grijanje
Industrijsko
rješenje za
podno grijanje
– ekonomično
korištenje
prostora i
energije
Uponor predstavlja industrijsko rješenje za
podno grijanje kao alternativu radijatorima
ili sustavima zračnog grijanja. Rješenje je
razvijeno posebno za potrebe grijanja
industrijskih, poslovnih i javnih objekata.
Industrijski, poslovni i javni objekti moraju zadovo­
rijal dozvoljava da udaljenost između petlji varira od 100
Industrijsko rješenje za podno grijanje je univerzal-
onor HS-Engineering programskog softvera s kojim je
ljavati najstrože kriterije, među kojima je i potreba za
do 300mm. Uponor u svojoj ponudi ima gotove komplete
no i može se koristiti ne samo u zatvorenim prostorima,
moguće izračunati gubitak topline u prostoriji, planirati
smanjenim troškovima grijanja koja je izravno poveza-
opreme za ugradnju podnog grijanja različitih površina.
već i na otvorenom za potrebe otapanja snijega. Također,
raspored petlji, provoditi hidrauličke kalkulacije i odrediti specifikacije materijala.
na s optimizacijom korištenja prostora. Upravo iz tog
Uponor industrijsko rješenje za podno grijanje dje-
sustav može rashlađivati prostorije tijekom ljeta te na taj
razloga, potrebno je razmotriti progresivan sustav gri-
luje na načelu distribucije toplinskog medija uz pomoć
način poslužiti kao alternativa klimatizacijskim sustavima,
janja u proračunu prilikom izgradnje ili otvaranja objek-
ulaznih i povratnih razdjelnika. Ventil na ulaznom raz-
a može se koristiti i za održavanje leda na klizalištima.
ta. Također, statički i dinamički tlakovi na konstrukciju
djelniku moguće je regulirati ručno ili preko ugrađenog
Planiranja ugradnje Uponor industrijskog rješenja za
podova koji dolaze od proizvodne opreme, transporta
kontrolnog mehanizma, kojim automatski upravlja ter-
podno grijanje olakšano je kroz upotrebu posebnog Up-
i skladištenja postavljaju dodatne zahtjeve pred svako
mostat. Razdjelnici i fitinzi izrađeni su od materijala ot-
inženjersko rješenje.
pornog na decinkaciju i koroziju. Oprema za reguliranje
Tvrtka Robert Bosch nudi Uponor rješenja, a u Akciji proljeće možete pronaći pakete podnog grijanja za
površine od 50, 70 i 120 m2.
Prilikom razvoja industrijskih rješenja za podno grijan-
temperature vode, koja se sastoji od razdjelnika, ter-
je u ovakvim objektima, Uponor je razmotrio sve navede-
mostata i kontrolnih mehanizama, omogućava preciznu
ne zahtjeve. Sustav je ugradiv u svaku vrstu poda. Voda
regulaciju temperature u bilo kojem zatvorenom pros-
ili drugi medij koji cirkulira cijevima mogu se zagrijavati
toru. Sustav podnog grijanja također ima mogućnost ug-
BCG sredstva za brtvljenje
energijom iz centralnog toplinskog postrojenja ili raznim
radnje najnovijeg Uponor sustava dinamičkog upravljanja
BCG tekuća sredstva za brtvljenje su
instalacija grijanja ne mora isključiti
u cijevima s većim ili manjim gubit-
drugim izvorima energije – uljem, plinom, solarnom ili
energijom (engl. Dynamic Energy Management - DEM) s
sustav proizvoda na bazi otopine mi-
iz pogona. Ova je prednost po-
kom vode.
električnom energijom. U usporedbi s tradicionalnim ra-
funkcijom automatskog uravnoteživanja petlji podnog gri-
nerala i kristala. Pomoću crpke puni
sebno korisna tijekom sezone gri-
Više informacija o BCG sredstvi-
dijatorskim grijanjem, korištenje Uponor podnog grijanja
janja.
BCG sredstva
se u kružni tok vode instalacije grijan-
janja. Za svaki uobičajen problem
ma za brtvljenje, povijesti, stručnim
Vrsta pumpi naziva Uponor Push omogućava pove-
ja i u najkraćem vremenu ovo sredst-
propuštanja
odgovarajuća
mi­
šljenjima i certifikatima, pitanja i
Osnovni element Uponor industrijskih rješenja za
zivanje Uponor industrijskog rješenja za podno grijanje s
vo trajno brtvi, s unutar­
nje strane
BCG formula brtvljenja. Bez obzira
odgovori, primjenama… od sada mo­
podno grijanje jesu Uponor PE-Xa cijevi koje se polažu
postojećim sustavima radijatorskog grijanja te uključuje
cijevi prema van, stvara­
njem kristala
radi li se o rupičastoj koroziji u kot-
žete naći na Internet stranici na hr-
u cementni pod. One su proizvedene od modificira-
pumpu za cirkulaciju, trosmjerne ventile i termostat. Pum-
silikata na mjestu pro­puštanja.
lovima za grijanje, propusnim cijevi-
nog polietilena visoke čvrstoće i mogu podnijeti tlak od
pe su dostatne za niže temperature i daju parametre za
vatskom jeziku www.bacoga.com/hr
6 bara i maksimalnu radnu temperaturu od 95°C. Mate-
cirkulaciju toplinskog medija kroz petlje podnog grijanja.
umanjuje troškove za gorivo/energiju od 8 do 15%.
postoji
Daljnja prednost primjene BCG
ma instalacija podnog grijanja, loše
proizvoda sastoji se u tome da se
zalemljenim spojevima, pukotinama
BoschiN, 06/2014 | Stranica 15 Stranica 14 | BoschiN, 06/2014
Kotlovi
Kotlovi
proizašla iz „sigurnosnih faktora“ svih sudionika u proce-
je u međuspremniku, posebice kod pogona na kruta go-
su projektiranja.
riva. Prilikom projektiranja postrojenja mora biti poznat
koncept regulacije. Do 4 MW primjenjiva je jednostavna
Toplina za grijanje
regulacija, dok je za veća postrojenja preporučljiva re-
Toplinski učinak potreban za grijanje određen je vre-
gulacija s primjenom brojila topline ili vodene pare, koja
menskim prilikama, pa je područje potražnje znatno šire
omogućava prilagodbu toplinskog opterećenja.
i nedefinirano. Ljetni pogon služi pripremi tople vode, a
zimski i grijanju uz zahtjev visoke pouzdanosti. Vršni to-
Izbor plamenika
plinski učinak potreban je u relativno kratkom vremens-
Pri izboru plamenika, važan čimbenik je minimalno
kom intervalu. U slučaju ispadanja iz pogona, na raspo-
opterećenje u odnosu na učinak kotla. Za 2-stupanj­ske
laganju je sigurnosni pogon sa smanjenom opskrbom, uz
plamenike iznosi 40-60% učinka, za 3-stupanj­
ske oko
uvjet zaštite od smrzavanja komponenata izvan pogona.
35%, a za bestupnjevite može biti još niži. Manji kotlo-
Minimalni pogon također zahtijeva projektne odrednice,
vi, do oko 2 MW, opremaju se uglavnom 2- i 3-stupanj­
s obzirom na maksimalnu potrebu potrošača i tempera-
skim plamenicima. Iznad 2 MW koriste se bestupnjeviti
turni raspon regulacije. Vršno opterećenje postrojenja
plamenici zbog šireg područja regulacije. Prilagodba
toplane očekivano je kod prelaska s noćnog sniženog na
učinka kotla području učinka plamenika mora se provesti
dnevni radni pogon, i premašuje računski učinak. To je
pažljivo, posebice u slučaju postrojenja s više kotlovskih
moguće spriječiti inteligentnom regulacijom s vremens-
jedinica. Strogo određenom učinku kotla, bez toleranci-
kim pomakom postupnog uključenja pojedinačnih skupi-
je na niže, često je dodijeljen prevelik plamenik, dok bi
na potrošača.
uz samo manju toleranciju učinka izbor prvog manjeg
plamenika ponudio znatno šire područje regulacije s po-
Ispravna kombinacija
kotla i plamenika
Stalni porast potrebe za uštedom energije i smanjenjem emisija zahtjeva optimizaciju učinka kotla i plamenika, za
što je neizostavni preduvjet njihova optimalna usklađenost. Ispravna kombinacija kotla i plamenika ujedno je i
preduvjet dugotrajnog i pouzdanog rada, bez zastoja i uz minimalno održavanje, što doprinosi krajnjoj konkurent-
Zahtjevi za kotlovsko postrojenje
voljnijim minimalnim učinkom. Konačni izbor plamenika
Izračun ukupnog učinka provodi se na temelju dovoljno
i ventilatora ovisi o elementima u struji dimnih plinova,
sigurnih podataka. Kako se danas, zbog troškova, više ne
pri maksimalnom učinku. U području niskog opterećenja
koriste posebna postrojenja za pripravnost, potrebno je
to znači široko područje regulacije, kako bi se izbjeglo
osigurati da postrojenje i u slučaju kvara pojedinačnih
često uključivanje plamenika i gubitke topline zračnim
jedinica
Sto-
ispiranjem ložišta. Stoga proizvođačima kotlova ne bi tre-
ga je preporučljiva podjela na najmanje dvije kotlovs-
funkcionira
u
određenim
balo propisivati izbor plamenika, a oni bi trebali dopusti-
ke jedinice. Najmanji kotao pokriva osnovno toplinsko
ti toleranciju ±10%.
opterećenje, npr. za noćne potrebe i potrebe ljetnih vi-
Opitmizacija sve više dobiva na značaju i zbog sve
kenda, uz najmanji mogući broj uključenja plamenika, te
strožih ekoloških propisa, čime se ograničava fleksi-
se koristi za vršna opterećenja, npr. u zimskim jutrima. U
bilnost plamenika.
pojedinačnim slučajevima, korisno je skladištenje energi-
Dijagram karakteristika s krivuljama maksimalnog učinka
nosti u osnovnoj djelatnosti korisnika. Posebice je to izraženo na složenim industrijskim postrojenjima.
Primjer stručnog izbora plamenika s većim
regulacijskim područjem 1 : 4
Kotlovska postrojenja moguće je podijeliti na postrojenja
jene zahtjeva za energijom i maksimalna stanja medija
18
za proizvodnju topline za potrebe proizvodnog procesa
za prijenos topline, kako bi se izbjeglo svako nepotreb-
16
i grijanja. Uz parametre sigurnosti pogona, koji ne smiju
no povišenje temperature polaza ili tlaka vodene pare.
14
biti jedini kriterij, potrebno je poznavati očekivano mak-
Smisleno je ispitati mogućnost inteligentnog upravljanja
simalno, srednje i minimalno toplinsko opterećenje.
vršnim potrošačima u definiranim vremenskim intervali-
12
mbar
ma, te akumulacije energije za vršna opterećenja.
Toplina za proizvodni proces
granicama.
Primjer 1:
Troprolazni kompaktni kotao tip UL-S 5000
Pretlak 10 bar
Protutlak u komori loženja 8,5 mbar
Potrošnja goriva 307 kg/h EL-loživog ulja
Učinak kotla 5000 kgpare/h
Područje regulacije plamenika tipa L10 T 70 : 307 - 1 : 4,4 1
Protutlak (otpor na strani loženja)
Tip plamenika
L10 T
10
3
Tip plamenika
RL 11
Primjer 2:
Troprolazni kompaktni kotao tip UL-S 5000 s ECO
Pretlak 10 bar
Protutlak u komori loženja 10,7 mbar
Potrošnja goriva 293 kg/h EL-loživog ulja (ušteda 4,6 %)
Učinak kotla 5000 kgpare/h
Područje regulacije plamenika tipa RL11 105 : 293 # 1 : 2,8 2
2
1
8
6
Obnova starog postrojenja uz nepromijenjene kriterije
Projekt novog postrojenja
potrošnje
Prilikom projektiranja novog postrojenja, korisno je saku-
4
U slučaju obnove ili modernizacije postrojenja, dija-
piti informacije postojećih korisnika. Pri dimenzionira­
2
gram opterećenja je poznat, ili ga je moguće napraviti
nju postrojenja u skladu sa stvarnim potrebama, veliku
u određenom vremenskom intervalu. Važna su pritom
prednost imaju znanje i iskustvo dokazanih proizvođača,
vršna i minimalna toplinska opterećenja, brzina prom-
kako bi se izbjegla česta pojava predimenzioniranja
200
250
300
350
400
450
kg/h EL-loživog ulja
... pri smanjenju učinka kotla za 3 ... 4 %:
Potrošnja goriva 284 kg/h EL-loživog ulja
Učinak kotla 4840 kgpare/h
Područje regulacije plamenika tipa LIOT 70 : 284 - 1 : 4 3
BoschiN, 06/2014 | Stranica 17 Stranica 16 | BoschiN, 06/2014
Reference
Reference
Učinkoviti pogon Bosch kotlova
u tvornici radosti i slasti Zvečevo Požega
Tvrtka Zvečevo d.d. koja je proslavila
Postojeći kotlovi bili su u pogonu
Modular Boiler“ (kotao modularne iz-
Požegu kao grad čokolade, odlučila
ca. 40 godina, a zamijenjeni su sa
vedbe). Kao što i njegov naziv govori,
se
kotlovskog
dva moderna parna kotla tipa UM-B,
kotao se sastoji od više modula, di-
postrojenja. Zbog bolje energetske
sa sustavom loženja prirodnim pli-
jela za proizvodnju za toplinske ener-
učinkovitosti zamijenila je svoje stare
nom, reguliranim preko brzine, a ka-
gije u 3-prolaznoj izvedbi, gornjeg
kotlove za opskrbu vodenom parom
pacitet proizvodnje svakog kotla je
parnog prostora i ugrađenog ekono-
novim Bosch kotlovima.
2000 kg/h vodene pare.
majzera. Ovisno od zahtjeva kupaca,
za
rekonstrukciju
Proizvođač Zvečevo d.d., koristi Bosch
modularnu tehnologiju kotlova.
Ugrađeni ekonomajzeri omo­­
svaki modul se može neovisno jedan
gu­ća­vaju učinkovito is­ko­­rištenje
od drugoga odabrati specifično pre-
toplinske energije vrelih dimnih
ma narudžbi kupca. Time se može
plinova iz kotla, za zagrijavanje
optimizirati energetska učinkovitost,
napojne kotlov­ske vode.
kvaliteta vodene pare i emisije. Kao
Oznaka
proizvoda
U-MB
pravi troprolazni kotao omogućava
je skraćenica za „UNIVERSAL
postizanje visokih stupnjeva djelo-
Troprolazni kotao velikog vodenog prostora UNIVERSAL Modular Boiler U-MB
vanja. Nisu potrebni ugradni elemen-
trag do servisnog modula za vodu.
gije. Parni kotlovi održavaju se u to-
ti strujanja u dimnim cijevima.
Manja potrošnja dodatne vode re-
plinskom režimu pomoću spiralnog
zultira smanjenjem potrošnje vode i
grijača ugrađenog u krajnjem dijelu
energije.
kotla, na koji se način postiže njihova
Jednostavno,
intuitivno
poslu­
živanje postiže se preko grafički
vo­
đenog Touchpanel dodirnog za­
Intuitivni BCO/SCO regulacijski
s­
lona. Integrirane funkcije zaš­
tite
sustav s dodirnim zaslonom pojed-
onemogućavaju
Modularnom
izvedbom
Bosch
pos­lu­ži­
nostavljuje pogon i podešavanje kot-
kotlova i njihovih sastavnih elemena-
vanje. Memoriranje poruka pogona
lova i sustava. Aktivirani pritiskom
ta postižu se niski troškovi projekti-
i
parametara
pogrešno
brza spremnost za pogon.
omogućava
gumba ili preko signala povratnog
ranja kotlovskog postrojenja i instali-
točnu analizu i optimiziranje kotlovs-
pogona
upita, procesi pokretanja i zaus-
ranja.
kog postrojenja.
tavljanja
Sustav za kemijsku obradu vode
omogućava
postizanje
optimalne
se
parnih
kotlova
automatski
integriranog
pomoću
SUC
susta-
kvalitete napojne vode. WTM instala-
va
cija za kemijsku obradu vode proiz-
jem, stanjem pripravnosti
vodi omekšanu dodatnu vodu.
i
upravljanja
pokretan-
zaustavljanjem
kotlova.
Pored toga, ovaj je sustav oprem-
Slijedno upravljanje koris-
ljen CSM servisnim modulom za kon-
ti način rada sustava od
denzat. Modul prikuplja i pohranjuje
više
prikupljeni kondenzat i vraća ga na-
obzirom na potrošnju ener-
kotlova,
optimiziran
Service-Modul za vodu WSM, za otplinjavanje, kemijsko kondicioniranje
napojne vode za kotao i za ekspanziju i hlađenje kotlovske vode koja
provodi temperaturu.
provode
SCO nadređeni sustav upravljanja kotlovskim
postrojenjem prikuplja i memorira važne parametre vode i aktivira zadaće zaštite, regulacije i
upravljanje
BoschiN, 06/2014 | Stranica 19 Stranica 18 | BoschiN, 06/2014
Kolektori
Event
Priprema PTV sa
Bosch solarnim
kolektorima
Održan susret servisera i otvoren novi
servisno-školski centar u Sarajevu
Za pripremu potrošne tople vode Hotel Neum u Neumu, koji je još u fazi
renoviranja, koristit će Bosch solarne kolektore FCB. Krov hotela krasi
ukupno 140 kolektora, izvođač je
tvrtka Alfa therm iz Mostara.
Ovlašteni serviseri Bosch toplinske tehnike za područje BIH
U hotelu Bosna 1 - Sarajevo, održan je susret ovlaštenih
servisera Bosch toplinske tehnike za područje
Novi servisno-školski centar
Serviserima je i predstavljen novi partner, tvrtka Bios
Bosne
d.o.o., čiji je direktor gosp. Nermin Kadrić, ovlašteni
Stručni skupovi
i Hercegovine. Od sada i serviseri u BIH koriste online
partner tvrtke Bosch odjela toplinske tehnike za prodaju
aplikaciju za administrativnu podršku, skraćenog nazi-
rezervnih dijelova u Bosni i Hercegovini. Tim je povodom
Stručni skupovi
u Istri i Dalmaciji
va TIS. Program je prvenstveno namijenjen otvaranju i
otvoren i novi servisno-školski centar koji se nalazi na ad-
dodjeli radnih naloga, unosu jamstvenih zapisnika za in-
resi: Ulica Vitomira Lukića 6 u Sarajevu.
tervencije u jamstvenom roku i zamjenu rezervnih dijelo-
Nastavak dobre suradnje sa tvrtkama Danfoss i Viega re-
va i unosu jamstvenih podataka krajnjih kupaca. Time se
Kontakt: gosp. Mahir Imamović,
formira baza podataka uređaja i kupaca, koja je na ras-
mail: [email protected],
polaganju pojedinačnim skupinama u opsezima njihovih
tel.+387 33 765 430
prava. Program ujedno sadrži i bazu tehničkih informaci-
zultirao je s još 2 stručna skupa u Istri i Dalmaciji. Bosch
ja, koja obuhvaća cjelokupnu dokumentaciju rezervnih di-
je prezentirao najučinkovitija rješenja današnjice, od in-
jelova, projektnu dokumentaciju, instalacijske upute i sl.
dividulanih do industrijskih, koje pokriva vlastitom proizvodnjom. Viega novitete za povećanje udobno­sti i kvalitetu svakodnevnog življenja, tuš kanalice, sus­tave podnog
Robert Bosch d.o.o.
nositelj oznake GREEN MARK
grijanja i cijevne sustave Prestabo, a Danfoss novitete
za povećanje udob­nosti korisnika i kvalitetnu reg­ulaciju
sobne temperature. Nakon stručnih predavanja, uživali
smo u opuštenoj atmosferi i domaćim specijalitetima
svake regije.
GREEN MARK - SIGN OF EXCELLENCE je obilježje održive usluge, proizvoda
ROBERT BOSCH
društvo s ograničenom
odgovornošću
ili tehnologije radi stvaranja dodane vrijednosti, promicanja, povećanja konkurentnosti i tržišnog plasmana istih. GREEN MARK dodjeljuje se pravnim
osobama za usluge, proizvode ili tehnologije u svim oblicima gospodarske
aktivnosti na području Republike Hrvatske sukladno kriterijima za dodjelu. Oznaka se dodjeljuje pravnim osobama, osim za usluge, proizvode ili
tehnologije, i za održivu proizvodnju, skladištenje, distribuciju i potrošnju
električne i toplinske energije.
U solarnoj tehnologiji, energiji vjetra i bio gorivima Bosch vidi budućnost
ekološke globalizacije. Svjetska se ekonomija sve više isprepliće. Zaštita klime i očuvanje prirodnih resursa također je sve veći međunarodni problem i
penje se među najviše prioritete u mnogim zemljama.
To povećava potražnju za inovativnim proizvodima koji pomažu pri
zaštiti okoliša. Bosch, kao industrijska kompanija s velikim portfeljom,
02/2014 Stručni skup u Istri, Sv. Petar u Šumi
03/2014 Stručni skup u Dalmaciji, Etnoland Dalmati,
Pakovo Selo
razvija i proizvodi po resurse učinkovite i ekološki podobne tehnologije u
području energije vjetra, bio goriva i solarne energije.
Oznaka GREEN MARK
- SIGN OF EXCELLEN
dodane vrijednosti,
CE u svrhu liberalizacij
prom
e, diversifikacije, stvara
proizvoda i tehnologija icanja, povećanja konkurentnosti i tržišn
nja
dodjeljuje se pravn
og plasmana održiv
oj osobi iz naslova
godine. Odobreno
ih usluga,
na period od 28.01.
od strane Saveza
2013. do 28.01.2018.
za energetiku Hrvat
ske i Energo Media
Servis d.o.o..
EMS
ENERGO
MEDIA
SER
VIS
ENERGIJA i okoli
š na jednom
mjestu
BoschiN, 06/2014 | Stranica 21 Stranica 20 | BoschiN, 06/2014
Novo
Natjecanja
Nova prodajna mjesta
Državna natjecanja učenika
Centar energetske efikasnosti
Osim prodajnog karaktera, Centar nudi stručna edu-
Tvrtka Markov trade d.o.o. otvorila je Centar energets-
kacijska savjetovanja kako pronaći najbolje energetsko
ke efikasnosti u Čakovcu, jedinstveni objekt ovog tipa u
rješenje i postići najveće uštede, prilagođeno individu-
regiji. Vlasnik i direktor tvrtke gosp. Aleksandar Markov
alnim zahtjevima. Centar je opremljen najmodernijim
izjavio je: „Misao vodilja pokretanja ovog projekta bila
tehnologijama od kotlova na kruto gorivo, solarnih kolek-
je objediniti tri različita segmenta: grijanje i hlađenje
tora, pa do reverzibilnih dizalica topline rasolina/voda i
kroz obnovljive izvore energije, ušteda električne energi-
zrak/voda. Svi uređaji su u funkciji što omogućava pri-
je koristeći LED rasvjetna tijela i IT tehnologija pametnih
kaz načina rada sustava na licu mjesta. Više informacija:
kuća“.
www.cee.hr
Nove poslovnice tvrtke Kera term
Termo servis Nuštar
Tvrtka Kera term širi svoju distribucijsku mrežu otvorene
Gosp. Kekez naš dugogodišnji serviser, otvorio je prodaj-
su tri nove poslovnice u Puli, Zadru i Splitu, te sada uz
ni prostor u samom centru Vinkovaca.
već prije otvorene poslovnice u Zagrebu i Karlovcu, ima
ukupno 5 prodajnih mjesta u Hrvatskoj.
www.kera-term.hr
U Industrijskoj strojarskoj školi održano je Državno natjecanje učenika tokara,
instalatera grijanja i klimatizacije, te vodoinstalatera
U Gradskoj plinari Zagreb održano je XIII.
Državno natjecanje učenika plinoinstalatera
Tijekom 10. i 11. travnja 2014.
održana su čak dva državna natjecanja učenika strukovnih škola. U Industrijskoj strojarskoj školi održano
je Državno natjecanje učenika tokara, instalatera grijanja i klimatizacije,
te vodoinstalatera, a u Gradskoj plinari Zagreb održano je XIII. Državno
natjecanje učenika plinoinstalatera. Dobra organizacija i natjecateljska atmosfera pretvorila su oba
događaja u zanimljiva i dinamična,
ali i vrlo ugodna iskustva. U Gradskoj
plinari, koja je bila izvrstan domaćin
natjecanja učenika plinoinstalatera, suorganizatori su bili Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta,
Agencija za strukovno obrazovanje
i obrazovanje odraslih, Društvo za
strukovno obrazovanje i Škola za
montažu instalacija i metalnih konstrukcija iz Zagreba. Bosch toplinska
tehnika imala je veliko zadovoljstvo
sudjelovati na oba natjecanja prezentacijama i sponzorstvom. Jedino
nam je žao što su se oba natjecanja
događala tijekom istih dana.
Natjecanja su se sastojala od teoretskog i praktičnog dijela, kako
bi pokazala znanje i vještinu koje
su učenici stekli tijekom školovanja
u stručnim školama diljem Hrvat­
ske. Uspješno. Prema pokazanom,
učenici su već uvelike ovladali os-
kompanije Roberta Boscha, podržava
obrazovanje, aktivnostima i financiranjem u cijelom svijetu. Ulaganja u
obrazovanje, medicinu, a i niz drugih
djelatnosti neophodnih za dobrobit i
održivost čovječanstva, jedna su od
prepoznatljivih značajki kompanije.
Omogućena su vlasničkom strukturom kompanije, jedinstvenom u
svijetu, u kojoj 92% udjela pripada
zakladi Robert Bosch, namijenjenoj
dobrotvornim ulaganjima.
Na regionalnoj razini, nastojimo
ostvariti što intenzivniju suradnju
s obrazovnim institucijama. Tako s
velikim zadovoljstvom surađujemo
i sa strukovnim školama, primjerice
s Industrijskom strojarskom školom
i Školom za montažu instalacija i
metalnih konstrukcija. Stoga su njihovi strukovni učenici uvijek rado
viđeni gosti našeg Školskog centra. A, naravno, i nastavnici, s kojima
zajednički dogovaramo obrazovni
sadržaj kojim bismo željeli obogatiti
nastavni program.
Umjesto da navedemo poredak
nakon natjecanja, pozivamo Vas, dragi čitatelji, da posjetite web-stranice
Industrijske strojarske škole i Škole
za za montažu instalacija i metalnih
konstrukcija. Time ćete ujedno imati
priliku pročitati mnoštvo zanimljivosti iz bogate povijesti ovih škola.
novama buduće profesije, i dokazali
da predstavljaju potencijal za dalj­
nji razvoj. Naravno, ne treba pritom
zaboraviti da bi učenje trebalo trajati
zauvijek, nikako se ne zaustaviti izlaskom iz škole, jer znanost i struka
neprestance napreduju. Stoga je tijekom i nakon školovanja potrebno izgraditi i održati komunikacijske veze
koje će osigurati konstantan protok
znanja i informacija. Ovakva natjecanja tome zasigurno pomažu, kao
i hvalevrijedna inicijativa suradnje
škola i Bosch toplinske tehnike.
Svakako treba istaknuti i uočljivo
dobar, smisleno razvijen i aktivan
odnos pojedinih nastavnika. Svojim aktivnim angažmanom i voljom
za uvođenje novih programa, znanja
i iskustava zasigurno predstavljaju
pokretače napretka škole i njenih
učenika. Time ulijevaju optimizam,
a i osjećaj sigurnosti u budućnost
stručnog obrazovanja. I onima koji su
već u struci, i učenicima.
Pred mladim budućim majstorima tek je početak profesionalnog
usavršavanja, ali izuzetno je značajno
da već u tijeku školovanja imaju
podršku i kontakte iskusnog globalnog proizvođača kao što je Bosch toplinska tehnika, a svakako i iskusnih i
renomiranih obrtnika u struci. Bosch
tradicionalno, prema odluci osnivača
BoschiN, 06/2014 | Stranica 23 Stranica 22 | BoschiN, 06/2014
Zanimljivosti
Dokumentacija
7 činjenica iz Brazilskog svijeta nogometa
Brže do dokumentacije
U susret svjetskom nogometnom prvenstvu donosimo Vam nekoliko zanimljivosti
Na Bosch extranet stranicama od sada imate mogućnost
raspoložive dokumentacije. Ukoliko još nemate pris-
brzog pronalaženja dokumentacije. Unosom tipa ili na-
tup, možete ga zatražiti na Bosch Internet stranici
ziva proizvoda u tražilicu na jednostavan način možete
www.bosch-climate.com.hr
doći do uputa za instaliranje, održavanje i sve ostale
5 000
Trenutno 5000 brazilskih
nogometaša igraju kao profesionalci
u inozemstvu - pravi izvozni hit
20 mjesta/sek
Prvi La Ola val pred
međunarodnom publikom
bio je na Olimpijadi 1984 kod
igre Italije-Brazil. La Ola val
65 : 35 550 golova
S omjerom 65 danih : 35 550 dobivenih golova
dolazi najlošiji nogometni klub svijeta Ibis Sport
u prosjeku ima brzinu od 12
metara u sekundi, što znači
udaljenost od cca 20 sjedećih
mjesta u stadionu.
Club iz Brazila
0.5 – knap pobjeda
Nagradna igra
Najniža pobjeda u povijesti nogometa bila
je u brazilskom stadionu: kod izvedbe
Nagradna igra
jedanaesterca je pukao šav na lopti te je u gol
zabijena samo dušica lopte, ne kožna ovojnica,
Koliko su Bosch znanstvenici prijavili patenata u 2013. godini?
a)... 2000
b)... 3000
c)... 5000
tako da je taj gol sudac presudio kao 0.5 gola
– rezultat utakmice 0.5 : 0
Ime i prezime:
1:08 min
Najduži izgovor riječi „goool“ imao je
rumunjski reporter Ilie Dobre 06.09.2013.
u trajanju od 1:08 min. – Svjetski rekord!
Adresa:
0° Ekvatora
Kad La Ola val prolazi kroz brazilski
stadion Milton Correa, tada povezuje
Poštanski broj:
Željena velićina (molimo zaokružiti):
L
XL
XXL
sjevernu i južnu polutku, jer srednja linija
stadiona prolazi točno uzduž ekvatora.
500 Zvučnika
Izvor: www.bosch.com
Točne odgovore šaljite na Robert Bosch d.o.o. – za Bosch IN, Ulica Kneza Branimira 22, 10040 Zagreb, zaključno do 15.07.2014.
Troje čitatelja s točnim odgovorom nagrađujemo Bosch radnim hlačama.
Rješenje iz 03 broja Bosch In-a je odgovor a) 1993
Bez prave tehnologije u stadionu, ne čuje se ni najglasniji krik. Preko 500 Bosch zvučnika
Nagrađeni: Sintija Lesac - Lukovdol, Mirjana Puhanić - Orahovica, Ante Karlić - Pleternica. Čestitamo!
omogućava u Itaipava Arena Fonte Nova stadionu (50 000 sjedećih mjesta) perfekan zvuk.
Nagradna igra provodi se isključivo na teritoriju Republike Hrvatske. Nagrade se isporučuju poštom. Djelatnici tvrtke Robert Bosch
d.o.o. isključeni su iz nagradne igre.
Impressum
Direktor:
Javier Gonzalez Pareja
Glavni urednik:
Darko Mužević, dipl. ing.
Izdavač:
Robert Bosch d.o.o.
Kneza Branimira 22
HR - 10040 Zagreb - Dubrava
tel.: +385/1/3780 551
fax.: +385/1/295-80-80
[email protected]
www.bosch-climate.com.hr
www.bosch-industrial.com/hr/
Tisak:
Tiskara Zelina
Naklada:
4000 primjeraka
BoschiN je besplatan.
Izlazi 3 puta godišnje.
Lipanj 2014.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
6
File Size
1 956 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content