close

Enter

Log in using OpenID

Bosch IN 03 - Bosch toplinska tehnika

embedDownload
Impressum
Direktor:
Javier Gonzalez Pareja
Glavni urednik:
Darko Mužević, dipl. ing.
Izdavač:
Robert Bosch d.o.o.
Kneza Branimira 22
HR - 10040 Zagreb - Dubrava
tel.: +385/1/5634-919
+385/1/5634-889
fax.: +385/1/295-80-80
[email protected]
www.bosch-climate.com.hr
www.bosch-industrial.com/hr/
Tisak:
Tiskara Zelina
Naklada:
4000 primjeraka
BoschiN je besplatan.
Izlazi 3 puta godišnje.
Listopad 2013.
Bosch | Izdanje 3 | Listopad 2013
ISSN 1847-6856
BoschiN
str. 6 Sanacija stambenih zgrada
str. 8 Energetska učinkovitost u industrijskim postrojenjima
str. 18 Akcija paketa s kotlovima na kruta goriva,
kondenzacijskom i solarnom tehnologijom
Bosch Toplinska tehnika
Page 2 | BoschiN, 10/2013
Uvod/Sadržaj
Uvod
procesa: danas funkcionira na
i nerazumnom, omjeru pretvarao
način da analizira potrebe i želje
se u luksuz. Zatim je u svijetu
kupca i onda ih pretvara u proizvod.
nastupila recesija, koju smo
Naravno da to pred razvojne i
odjednom prepoznali i kod nas.
tehničke odjele postavlja stresne
Kada je većina zemalja izašla iz
zadatke. Kupac će uvijek tražiti još
recesije, skovan je novi pojam
bolji proizvod za manje novaca.
dugotrajne recesije. Obrtaj kapitala
Osim toga, kod kupaca se kao
je još uvijek nedovoljan da bi se
nikada do sada razvila potreba za
pokrenuo razvoj tržišta, što samim
individualnošću, za proizvodima
time znači još manje investicijske
Tvrtke kao što je Bosch, koje svoj
krojenim po mjeri.
sposobnosti i spremnosti. S
image i održivost kroz dugu tradiciju
I onda se postavlja pitanje, na koje
optimizmom očekujemo tri faktora
grade na kvaliteti, susreću se na
kupci najčešće ne žele odgovoriti,
koji bi se uskoro trebali pojaviti na
tržištima niže platežne sposobnosti
koliko je netko svoje zahtjeve
tržištu: zaradu turizma, novac iz
s izazovom usklađenja kvalitete,
spreman platiti. Kupci će se uvijek
EU fondova i plan smanjenja udjela
cijene i isplativosti. Prodajni
radije pozivati na kvalitetu na koju se
javnog duga u BDP-u.
program vrlo se brzo i fleksibilno
obvezuje renomirana marka. Danas
Bosch je tvrtka koja osim kvalitete
mora nadopunjavati uređajima
se čini kao da je jedina promocijska
proizvoda ima i golemo razvojno i
nižeg investicijskog razreda, ali
aktivnost oglasiti sniženje, popust
prodajno iskustvo iz svih dijelova
uz maksimalno moguću kvalitetu.
i uštedu. Cijene oko nas mahom
svijeta. To nam daje iskustvo nastupa
Naravno da su takvi projekti izuzetno
su prekrižene, a znakovi postotka
na tržištima različitih investicijskih
zahtjevni, jer balansiraju između
i minusa približili su nam nekada
sposobnosti, kao i borbe s
potpuno kontradiktornih zahtjeva.
omraženu matematiku. Kupac
recesijskim uvjetima koji su uvijek
Današnji marketing funkcionira
više nema referencu vrijednosti
prisutni u nekom dijelu svijeta.
sasvim drugačije od nekadašnjeg.
proizvoda, nego samo prati sniženje
Druga prednost je najširi prodajni
Nekada ste mogli proizvesti
cijene, a očekivanu kvalitetu
program, što kupci prepoznaju
proizvod i plasirati ga na
doživljava kroz marku.
kroz istovremeno zadovoljenje
tržište tražeći kupce njegovim
Izrazi novijeg doba s kojima smo
individualnih potreba, fine
karakteristikama. Kvalitetni
se prisilno saživjeli su tranzicija,
prilagodbe investicijskoj spremnosti
proizvodi vrlo su brzo pronalazili
recesija i dugotrajna recesija.
kupca, te optimalno usklađenje
svoje buduće vlasnike, i na kvaliteti
Nedostatak platežne sposobnosti,
kvalitete, cijene i tehničkih
i pouzdanosti su dalje razvijali
proizašao iz nedovoljnog intenziteta
sposobnosti.
tržište. Svi sretni! Pa kako su se
obrtaja kapitala, vješto se
Što zaključiti? Bosch se, kao i uvijek
onda stvari promijenile? Dobili
pripisivao postupku tranzicije.
i svugdje u svijetu, prepoznaje kao
smo moćna sredstva analize
Pritom se kapital, potreban
najvjerniji partner u svim tržišnim
tržišta i brzog dvosmjernog
za prirodan napredak tržišta,
i životnim uvjetima. Tako je već
protoka informacija. Marketing
slijevao u premalen broj privatnih
126 godina, a vi ste nam poticaj za
je jednostavno promijenio smjer
kasica, a u neodgovarajućem, pa
sljedeće stoljeće.
Sadržaj
Donatorska aktivnost ................................................ 3
Besplatno puštanje u pogon ................................... 14
Bosch/Buderus prodajni program ............................ 4
Produženo jamstvo ................................................. 15
Sanacija stambenih zgrada ...................................... 6
TIS online aplikacija za administrativnu podršku .... 16
Energetska učinkovitost u
Instalateri, Bosch nagrađuje Vašu vjernost ............. 17
industrijskim postrojenjima ...................................... 8
Događanja ............................................................... 19
Condition monitoring basic za industrijske kotlove .. 9
Korisni savjeti za svakodnevicu ............................... 20
Tekuća sredstva za brtvljenje BaCoGa .................... 10
Nove internet stranice ............................................ 22
Dimovodni pribor za
Reference................................................................ 22
konvencionalne uređaje 80/125 .............................. 11
Bosch prodajni katalog ........................................... 23
Nova generacija Bosch solarnih kolektora .............. 12
Nagradna igra ......................................................... 23
BoschiN, 10/2013 | Page 3
Donacije
Djelatnici
tvrtke Bosch
s obiteljima i
predstavnicima
bolnice Gornja
Bistra
Dr. Ivan Željko Weiss i
g. Javier Gonzalez Pareja
Bojanje klupa u parku
Sadnja voćaka
Donatorska aktivnost
U sklopu obilježavanja 20 godina poslovanja u Hrvatskoj, tvrtka Bosch donirala sredstva za uređenje okoliša
Specijalne bolnice za kronične bolesti dječje dobi Gornja Bistra
Djelatnici Boscha uređivali okoliš bolnice
osobito u godini kada Bosch obilježava 20 godina poslo-
Gornja Bistra
vanja u Hrvatskoj. Društvena odgovornost važan je seg-
Sadnja voćaka u voćnjaku bolnice
ment našeg poslovanja. Zato smo danas ponovno ovdje
i s velikim ćemo zadovoljstvom pomoći uređenju okoliša
Gornja Bistra – U okviru planiranih CSR aktivnosti tvrtka
bolnice“, istaknuo je generalni diretkor tvrtke Bosch za
Robert Bosch d.o.o. i njezini djelatnici i ove su godine
Adria Regiju Javier Gonzalez Pareja.
pomogli dječjoj bolnici Gornja Bistra. Riječ je o Specijalnoj bolnici za kronične bolesti dječje dobi smještenoj u
Tvrtka Bosch donirala sredstva, djelatnici
dvorcu Oršić u Gornjoj Bistri, koja skrbi za 110 djece.
uređivali okoliš
U sklopu obilježavanja 20 godina poslovanja u Hr-
Djelatnici tvrtke Bosch s obiteljima i djecom proveli
vatskoj, Bosch je donirao sredstva, a djelatnici su, već
su dan u druženju sa štićenicima bolnice. Uređivali su
tradicionalno, uređivali okoliš i svojim radom doprinije-
okoliš, uredili stazu oko dvorca, kosili travu, bojali klu-
li održavanju stoljetnog vrta bolnice. Bosch je donirao
pe u parku i svojim radom doprinijeli ugodnijem boravku
sredstva koja su utrošena za uređenje šetnjica oko dvor-
štićenika. Ravnatelj Ivan Željko Weiss dr.med. specija-
ca i sadnju voćki u voćnjaku bolnice Gornja Bistra.
list pedijatar i uprava bolnice sa zahvalnošću su prihva-
„Izuzetno nam je zadovoljstvo da se podrška tvrtke
Robert Bosch d.o.o. bolnici u Gornjoj Bistri nastavlja,
tili pomoć te su istaknuli zadovoljstvo kontinuiranom i
uspješnom suradnjom s tvrtkom Bosch.
Page 4 | BoschiN, 10/2013
Prodajni program
Bosch/Buderus prodajni program
Kotlovi do 100 kW
Zidni plinski kondenzacijski i konvencionalni uređaji, kompaktne kondenzacijske centrale, uljni kotlovi... raznoliko
primjenjivi u etažnim stanovima kao i u
obiteljskim kućama, nude odgovarajuće
rješenje opskrbe toplinom i potrošnom
toplom vodom.
Kotlovi veći
od 100 kW
Upravo za srednje i velike instalacije u
stanogradnji, poslovnim zgradama i u
industriji,energetska učinkovitost pruža
mogućnosti velikih ušteda energije. Plinski ili uljni kotlovi s radnim učincima do
19,2 MW i sa standardnom učinkovitošću
do 109%, zahvaljujući izmjenjivačima topline za kondenzaciju
BoschiN, 10/2013 | Page 5 Prodajni program
Obnovljivi
izvori
energije
Obnovljivi izvori energije: reverzibilne
dizalice topline zemlja, zrak, kotlovi na
kruta goriva, solarni kolektori za pripremu
potrošne tople vode i podršku sustavu
grijanja, termosifonski solarni sustavi...
Industrijska
postojenja
Parni kotlovi (niskotlačna zasićena para,
visokotlačna zasićena para i visokotlačna
vrela para) – učinak proizvodnje vodene
pare od 175 do 55000 kg/h
Vrelovodni kotlovi (niskotlačna vrela voda i
visokotlačna vrela voda) - toplinski učinak
od 650 do 38.000 kW
Komponente kotlovnica u modularnoj tehnologiji (moduli za parne i vrelovodne kotlove, te za opskrbu kotlovnica) - kao funkcionalne jedinice spremne za ugradnju.
Dodatni program
Od kotlova do plamenika, od regulacije do
radijatora, od spremnika tople vode pa do
pribora, sve je besprijekorno međusobno
usklađeno, time se pojednostavljuje planiranje, jamči održiva učinkovitost i siguran
rad instaliranih sustava.
Page 6 | BoschiN, 10/2013
Sanacija
Sanacija stambenih zgrada –
brzo isplativa investicija
Oronula pročelja, propusni prozori, zastarjela instalacija grijanja dovode do neželjenog gubitka energije, što
uzrokuje znatno veće troškove. Kako bi se moglo ovladati troškovima za energiju, a time i sniziti troškove
pogona, postoji samo jedno rješenje: ušteda energije. A to znači u prvom redu da zastarjele instalacije grijanja
treba zamijeniti novim, energetski učinkovitim rješenjima sustava grijanja. Na taj se način ne samo snižavaju
sporedni troškovi, nego se i osjetno povisuje komfor stanovanja
Zastarjeli sustavi grijanja predstavlja-
uskraćivanje mogućnosti današnjeg
nost za život i zdravlje, što učestalo
ju Vam nepotreban izdatak, neprih-
životnog standarda. Sanacija sustava
dokazuju stranice crne kronike i nes-
vatljiv za današnje tehnološke i finan-
grijanja predstavlja danas odgovor-
lavna statistika trovanja dimnim pli-
cijske mogućnosti. Izdatak koji već u
nost prema sigurnom i kvalitetnom
novima.
kratkoročnom razdoblju nadmašuje
životu Vas i Vaše obitelji.
investiciju u moderan sustav, a nakon
toga
predstavlja
nepotrebno
Bosch toplinska tehnika nudi je-
Osim toga, zastarjeli i nesigurni
dinstveno rješenje sanacije sustava
dimnjaci predstavljaju ozbiljnu opas-
grijanja, koje se sastoji od modernog
BoschiN, 10/2013 | Page 7
Sanacija
kondenzacijskog plinskog uređaja i
Primjeri uspješno izvedenih sanacija stambenih zgrada:
dimovodnog sustava koji omogućava
priključak većeg broja uređaja na zajednički dimovod. Osnovne prednosti
ovog rješenja su povećana sigurnost
i komfor korisnika, smanjena potrošnja plina, iskoristivost jednog kanala dimnjaka za više uređaja, ušteda
skupog stambenog prostora ugradnje, minimalni građevinski zahvati i
ekološka prihvatljivost.
Kondenzacijski
uređaji
preuzi-
manjem topline sadržane u dimnim
Stambena zgrada
Trakošćanska, Varaždin,
ugrađena oprema:
kondenzacijski
kombinirani uređaj
Condens 3000 W,
ZWB 24-3, 54 kom
Izvođač: Markov-trade
d.o.o., Čakovec
plinovima koriste gornju ogrjevnu
vrijednost goriva, što Vam može donijeti uštede od 15% u odnosu na
konvencionalne uređaje, pa i do 30%
u odnosu na stare konvencionalne
uređaje.
Kondenzacijski uređaji Bosch su
tvornički
opremljeni
nepovratnom
zaklopkom dimovoda, što je neophodan
element
ispravnog
prora-
čuna prema europskim normama
EN 13384-1 i 13384-2 i pravilne
sanacije.
Bosch
toplinska
tehnika,
Stambena zgrada
Ludbreška 5, Varaždin,
ugrađena oprema:
kondenzacijski
kombinirani uređaj
Buderus GB072,
24 kW, 84 kom
Izvođač: Markov-trade
d.o.o., Čakovec
raz-
vijajući ovaj sustav i prateću stručnu
podršku
od
prvog
svjetskog
predstavljanja ovog tipa sanacije, u
mogućnosti je danas ponuditi Vam
tehnički optimalno rješenje u realnim
financijskim
okvirima.
Osim
usavršene i tradicionalno dokazane
tehnike, s najvećim udjelom sanacija
na hrvatskom tržištu, Bosch toplinska tehnika za Vas je osigurala:
tim projektnih stručnjaka
Stambena zgrada
Ruđera Boškovića 2,
Varaždin, ugrađena
oprema: kondenzacijski
kombinirani uređaj
Condens 3000 W,
ZWB 24-3, 54 kom
Izvođač: Markov-trade
d.o.o., Čakovec
tim instalaterskih stručnjaka
besplatno puštanje u pogon
produženo jamstvo do 5 godina
mogućnost beskamatnog
financiranja na 24 rate
Kontakt centar My Service – brzo
i jednostavno osigurava Vam servisnu intervenciju školovanih ovlaštenih
servisnih partnera Bosch toplinske
tehnike.
Stambena zgrada
Galovičeva 10, Zagreb,
ugrađena oprema:
kaskadno postrojenje
kondenzacijski uređaj
Condens 5000 W ZBR
98-2 G20, 3 kom
Izvođač: Plinoservis
Kuzman, Zagreb
Page 8 | BoschiN, 10/2013
Energetska učinkovitost
Energetska učinkovitost
u industrijskim postrojenjima
Industrijski sektor globalno je odgovoran za trećinu
ku kompletnih postrojenja ili pojedinačnih modula ugra-
potrošnje energije i emisije ugljika, i time predstavlja
divih u postojeća postrojenja.
utjecajan faktor energetske i ekološke bilance. S obzi-
Maksimalna energetska ušteda ostvariva je uz predu-
rom na postavljene ciljeve smanjenja potrošnje primar-
vjet sveobuhvatnog pristupa energetskom toku, počevši
ne energije za 20% ispod potrošnje zabilježene 2008., i
od procesa kao središta, i širenjem analize preko uređaja
40% smanjenja emisije stakleničkih plinova do 2020. (1),
i komponenata, infrastrukture, do primarne energetske
predstavlja jedno od prioritetnih poslovnih područja dje-
opskrbe. Rješenje povećanja energetske učinkovitosti
lovanja. Današnje tehnologije već imaju potencijal sma-
mora imati ishodište u industrijskom procesu, odnosno
njenja potrošnje između 20 i 30%.
neophodan je pristup specifičan za namjenu procesa.
Prosječni vijek trajanja industrijskog postrojenja je
Povećanje energetske učinkovitosti mora biti ostvarivo
20 godina pa ulog u energetsku učinkovitost ima jasan
većim dijelom postojećom opremom, uz smislenu kom-
dugoročni smisao. Predviđeni porast tržišta industrijskih
binaciju dodatnih modula, mjerenja i regulacije. Time
postrojenja mogao bi se kretati oko 9% do 2017., a te-
korisnik ujedno otvara mogućnost integracije u pametnu
melji se na industrijskom razvoju i sve izraženijoj potrebi
mrežu.
za energetskom učinkovitošću. S porastom cijena ener-
Prednosti modularne tehnike su usklađenost kom-
gije, potrošnja je sve utjecajniji faktor konkurentnosti i
ponenata, mogućnost kombinacije različitih tehnologi-
održivosti proizvodnog i uslužnog poslovnog segmenta.
ja, te mogućnost inteligentnog upravljanja i korisnički
No, energetska učinkovitost nikada nije razlog zamjene
jednostavnog posluživanja. Predvjet iskoristivosti je
postrojenja, jer zasebno ne može biti isplativ. Stoga teh-
specifična usklađenost sa zahtjevima procesa korisnika.
nologije visoke učinkovitosti nude rješenja za nova i za
Neodgovarajući moduli, bez obzira na potencijal ener-
stara postrojenja. Tržištu su ta rješenja ponuđena u obli-
getske uštede koji proizlazi iz tehničkih karakteristika,
BoschiN, 10/2013 | Page 9
Energetska učinkovitost
mogu biti neisplativi ukoliko nisu usklađeni s potrebama
pare. Investicija se može isplatiti već za jednu godinu
postrojenja i bez primjene odgovarajućeg sustava regula-
uz srednje opterećenje od 70%. Kod primjene konden-
cije i mjerenja.
zacijskih rješenja potrebno je razmotriti i druge ulazne
Primjenom modula koji koriste kondenzacijsku teh-
parametre koji mogu povećati investiciju i utjecati na
nologiju, korisnici parnih i vrelovodnih postrojenja mogu
bilancu isplativosti, odnosno dodatne uvjete, kao što su
ostvariti energetsku uštedu koja će rezultirati amortizaci-
odgovarajući dimnjak, minimalna temepratura dimnih pli-
jom već za dvije godine. Vrelovodni kotlovi mogu biti op-
nova i odvod kondenzata. U postrojenjima za proizvodnju
remljeni izmjenjivačem dimnih plinova integriranim u ko-
pare, moguće je regenerirati kondenzat, koji se potom
tao ili instaliranim kao zasebni modul. Parni kotlovi mogu
koristi za opskrbu napojnom vodom. Korisna opcija može
se opremiti zasebnim modulom. Kondenzacija je kod
biti regulacija konstantne temperature napojne vode.
parnih kotlova primjenjiva tek u drugom stupnju oduzi-
Industrijska postrojenja imaju različite sustave prim-
manja topline, s niskotemperaturnim potrošačima. U pr-
jene topline i vodene pare, pa je područje primjene mo-
vom stupnju oduzimanja topline koriste se izmjenjivači
dula za povećanje energetske učinkovitosti znatno šire.
topline dimnih plinova u radu „na suho“, za zagrijavanje
Stoga je potrebna detaljnija analiza topline proizvedene
napojne vode. Sniženjem temperature dimnih plinova sa
za proces, kao i otpadne topline. Prilikom izbora opti-
260°C na 120°C postiže se 6% smanjenja gubitaka dim-
malnog rješenja neophodna je suradnja korisnika, pro-
nih plinova. Parni kotao takvim ekonomajzerom ostvaruje
jektanta i proizvođača.
6% uštede na potrošnji goriva, za određenu proizvodnju
Condition Monitoring basic
Condition Monitoring basic
za industrijske kotlove
Inteligentni nadzor stanja kotlovskog postrojenja
Condition Monitoring basic doprinosi održanju stalne visoke učinkovitosti sustava i raspoloživosti kotlovskog postrojenja za proizvodnju vodene pare, vrele vode i toplinske energije za grijanje. U tu se svrhu
analiziraju radni parametri kotlovskog postrojenja,
vrednuju i zorno prikazuju pomoću modela sličnog
semaforu. Algoritmima za izračun omogućeno je
predviđanje stanja kotlovskog postrojenja. Na taj se
način mogu pravovremeno ustanoviti i izbjeći načini
rada u kojima dolazi do neekonomičnog pogona
postrojenja, povećanog trošenja sastavnih elemenata
kotlovskog postrojenja, neplaniranih kvarova ili ispadanja iz pogona.
Condition Monitoring basic npr. uočava nepovoljna stanja za pokretanje kotlovskog postrojenja,
nakupljenu prljavštinu ili opasnost od korozije u kanalima vode i dimovodnim kanalima. Osim toga, prema potrebi, operaterima se šalju poruke o potrebi
održavanja kotlovskog postrojenja. Odlična preglednost parametara olakšava optimalni pogon kotla.
Prikazom profila opterećenja kotla tijekom vremena
ili mjerenjem i pokazivanje gubitaka energije, jasno
se prikazuju mogućnosti optimizacije.
Procjenom zahtjeva u budućnosti nudimo novu funkciju Condition
Monitoring basic: Preko sustava upravljanja kotlom BCO može se
koristiti nova funkcija za stalnu visoku učinkovitost i raspoloživost
industrijskih kotlovskih postrojenja.
Page 10 | BoschiN, 10/2013
Tekuća sredstva za brtvljenje
Tekuća sredstva za brtvljenje
BaCoGa GmbH brtve propusna
mjesta s unutarnje strane cijevi
Brtvljenje propusnih mjesta na cijevima pomoću „tekućeg stakla“, bez zaostalih tragova nečistoća
Stambene zgrade u Hrvatskoj prilično su stare; najveći
Obrazloženje
u
svrhu
razjašnjenja
procesa
i
dio građen je 1960-ih i 1970-tih godina. Samo u Zagre-
ograničenog djelovanja: Ovaj tanki sloj celuloznih vlaka-
bu 23 % stanova stariji su od 50 godina, te postoji po-
na ne nastaje kao prevlaka unutar čitave unutarnje stra-
većana potreba za njihovom sanacijom i modernizacijom.
ne cijevi, nego samo na mjestu propuštanja koje se brtvi.
Često se zanemaruje činjenica da su cjevovodi ins-
Ostaci BCG tekućeg sredstva za brtvljenje odstranjuju se
talirani u postojećim zgradama već premašili radni vijek
trajanja, te prijeti opasnost od njihovog oštećenja zbog
trošenja i starosti, što sve rezultira propuštanjem.
iz cjevovoda višekratnim ispiranjem vodom.
Otklanjanje svih uobičajenih propuštanja (rupičasta
korozija u kotlovima za grijanje, propuštanja cijevi ins-
Često se radi o skrivenim kvarovima, budući da su
talacije podnog grijanja, zalemljenih spojeva, odnosno
cijevi instalirane ispod žbuke, u betonu, u zidovima ili
presfitinga na vodovodnim cijevima), učinkovito i jednos-
položene u tlo. Traženje takvih mjesta propuštanja i nji-
tavno može se izvršiti pomoću specijalnog BCG sredst-
hovo uobičajeno otklanjanje povezano je s povećanim
va za brtvljenje. Cijevi položene i u betonu („aktiviranje
utrošenim vremenom, troškovima i stvaranjem nečistoća
jezgre betona“) zadržavaju dovoljno zraka/ugljičnog di-
(„štemanje“ zida ili poda, a često se moraju uništiti i sku-
oksida za otvrdnjavanje saniranog mjesta propuštanja; u
pe keramičke pločice).
tom slučaju ovaj proces može trajati do jednog tjedna.
Kao čista alternativa dostupna je primjena BCG
Statistika pokazuje da se na mnogim cjevovodnim
tekućih sredstava za brtvljenje, proizvodnje BaCoGa:
sustavima prva oštećenja pojavljuju već nakon 20 go-
ova sredstva za brtvljenje zasnivaju se na natrijevom si-
dina. Za instalatere primjena BCG tekućih sredstava za
likatu („tekućem staklu“) s dodacima celuloznih vlakana
brtvljenje predstavlja interesantnu alternativu, posebno
i organskih aktivnih tvari. Ovo BaCoGa „tekuće staklo“
u slučajevima otežanog pronalaženja mjesta propuštanja,
koje se u najjednostavnijem slučaju u instalaciju pušta
u usporedbi s uobičajenom sanacijom propuštanja cijevi
kroz slavinu za punjenje i pražnjenje instalacije, izlazi
„štemanjem“ zida odnosno poda.
na mjestima propuštanja i reagira s ugljičnim dioksidom
Tvtka Robert Bosch d.o.o. u ponudi ima razna
iz zraka okoline, te kao rezultat ove reakcije na mjestu
BaCoGa sredstva za brtvljenje, zaštitu od korozije i smr-
propuštanja nastaje silicijev dioksid, odnosno kristali si-
zavanja te plinoneprospusnosti. Sve informacija o Ba-
likata. Ovaj tvrdi produkt reakcije koji je istodobno i vrlo
CoGa proizvodima možete dobiti od Bosch prodajnih
otporan na starenje, trajno zatvara mjesta propuštanja
predstavnika ili u Bosch prodajnom katalogu „Dodatni
sa unutarnje prema vanjskoj strani cijevi. Ovaj se proces
program“ ili upitom na
pospješuje stvaranjem tankog sloja celuloznih vlakana
mail: [email protected]
koji nastaje na mjestu loma, na unutarnjoj strani cijevi.
Sanacija propuštanja u
kružnom toku instalacije
grijanja. Na web stranici
proizvođača video snimkom
prikazan je tehnološki postupak sanacije propuštanja
[www.bacoga.com].
Bakrena cijev nakon
unutarnjeg brtvljenja pomoću
BCG tekućeg sredstva za
brtvljenje (Slika: BaCoGa
Technik GmbH).
BoschiN, 10/2013 | Page 11 Dimovodni pribor
Dimovodni pribor za
konvencionalne uređaje 80/125
Novi aluminijski zrako-dimovodni pribor namjenjen je za konvencionalne fasadne uređaje OW, ZW, ZS, ZWE, ZWC,
ZSC i ZWSE. Dimovodni pribor se može koristiti ukoliko zrako-dimovodni sustav u koncentričnoj izvedbi prelazi 4m, a
nema mogućnost razdvajanje usisa i ispuha na cijevi Ø80. Zrako-dimovodni sustav 80/125 se ovisno o snazi uređaja
može instalirati do 15 m dužine (v.tablicu )
Opis
Uređaj kW
11
18
23/24
28
30
35
Horizontalni dimovodni pribor 80/125
Maksimalna dužina (m)
19
19
17
13
13
12
Verikalni dimovodni probor 80/125
Maksimalna dužina (m)
19
19
17
13
13
12
7716000174G Vertikalni adap­
ter za dimovod 60/100 na
80/125
7716000052G, Produžetak
cijevi 2000 mm, O80/125
7716000143G, Vertikalni dimovodni pribor, Ø80/125
7716000018G, Produžetak
cijevi 1000 mm, Ø80/125
7716000017G, Produžetak
cijevi 500 mm, Ø80/125
7716000036G, Krovni element
za kosi krov, crni
7716500018G, Cijevni luk 90°,
Ø80/125
7716000049G, Cijevni luk 45°,
Ø80/125 (2 kom.)
7716006155G, Horizontalni
pribor: koljeno + produžna cijev
dužine 900 mm, Ø80/125
Bosch konvektori
Novi Bosch konvektori 500 - 2500 W
visoka učinkovitost
pojednostavljena kontrola
održavanje maksimalne temperature od 26°C
kompaktna veličina
ekonomičan rad
unutar prostora
Kataloški broj
Učinak W
V-Hz
Sigurnosni termostat
C 719 000 006
C 719 000 007
C 719 000 008
C 719 000 009
C 719 000 010
500
1000
1500
2000
2500
230-50
230-50
230-50
230-50
230-50
da
da
da
da
da
Podesivi termostat
da
da
da
da
da
Dimenzije (DXŠXV)
105x430x400
105x550x400
105x620x400
105x822x400
105x997x400
3,1
3,8
4,2
5,5
6,6
Težina (kg)
Page 12 | BoschiN, 10/2013
Solarni kolektori
Nova generacija
Bosch solarnih kolektora
Energetski učinkoviti solarni toplinski kolektori tvrtke Bosch
Solarni toplinski kolektori koriste besplatnu snagu sunca za proizvodnju toplinske energije. Time ostvaruju golem
doprinos zaštiti okoliša i uštedi novca. Solarni sustav može se koristiti u gotovo svakom domaćinstvu za zagrijavanje
sanitarne vode ili podršku grijanju, npr. u kombinaciji s učinkovitim kondenzacijskim plinskim uređajem za grijanje
Solar 3000 TF (FCB) i Solar 4000 TF (FCC)
Ovi kolektori nude veliki potencijal uštede kroz optimizirano zagrijavanje sanitarne vode i optimiziranu podršku grijanju prostora. Smanjenjem potrošnje fosilnih goriva, kao
što su loživo ulje i plin, ostvaruju golem doprinos uštedi
energije. Ostale značajke obuhvaćaju privlačan odnos cijene i karakteristika, jednostavnu instalaciju i kompaktne
izmjere.
Na raspolaganju u verzijama “Basic” i “Comfort”,
novi kolektori tvrtke Bosch certificirani su prema zahtjevima znaka Solar Keymark (EN 12975), europske oznake
kvalitete za solarne kolektore.
Visine 2044 mm i širine 1050 mm, kolektori su vrlo
kompaktni. Verzije Basic i Comfort imaju iste vanjske izmjere i površinu 2.09 m2. Masa kolektora je svega 30 kg,
pa je njime jednostavno rukovati na licu mjesta.
Aluminijski okvir, posebno sigurnosno staklo i ojačani
Kolektori 3000/4000 TF
uglovi osiguravaju svakom solarnom modulu potrebnu
stabilnost, čime su kolektori posebno pouzdani i robust-
prednost nižih kupovnih troškova u kombinaciji s dobrim
ni. A zahvaljujući uključnim priključcima, korisnici koriste
vrijednostima radnih karakteristika.
Zahvaljujući kompaktnim dimenzijama potreban je manji prostor za montažu
Tehnički podaci
Bruto površina kolektora (m2)
Dimenzije: dužina x širina x visina (mm)
Težina (kg)
Basic FCB220-2V
Comfort FCC220-2V
2,09
2,09
2026x1032x67
2026x1032x67
30
30
Nova generacija solarnih kolektora tvrtke Bosch koristi solarnu
energiju vrlo učinkovito za zagrijavanje vode i podršku grijanju
prostora.
Reference:
Naziv objekta: Nogometni stadion,
Zaprešić
Oprema: 65 x kolektora FKC-1W +
9 spremnika 1000 l
Izvođač: Plinoservis Kuzman, Zageb
BoschiN, 10/2013 | Page 13
Solarni kolektori
aluminijsko-bakreni apsorber, izrađen iz jednog komada, s
Solar 5000 TF (FKC-2)
jedanaest cijevi i visokoučinkovitom PVD prevlakom, pretvara veliki udjel uhvaćenog sunčevog zračenja u toplinu.
To znači da se može koristiti za pripremu topple vode i
za podršku grijanju prostora. Gornju plohu predstavlja
posebno strukturirano čvrsto solarno sigurnosno staklo
otporno na tuču, debljine 3,2 mm, koje pruža pouzdanu
zaštitu od vremenskih prilika.
Bosch nudi individualizirana rješenja za različite instalacijske uvjete. Ovi sustavi pogodni su za instalaciju na
kosi krov, u kosi krov, na ravan krov i na pročelje, i na
raspolaganju su za okomito ili vodoravno postavljanje.
FKC-2 je izuzetno fleksibilan u pogledu pričvršćivanja.
Kolektori se mogu jednostavno priključivati uporabom
dugotrajnih ojačanih solarnih cijevi i opružnih obujmica,
za što nije potreban nikakav alat. Već dokazan sustav
Kolektori 5000 TF
pričvršćivanja dodatno je usavršen, sa zelenim točkama
na novim pričvrsnim spojnicama, koje instalateru poka-
Pločasti kolektor Bosch FKC-2 lako koristi solarnu ener-
zuju da je pričvršćenje pravilno izvedeno, pružajući time
giju – i čini to u doslovnom smislu riječi, jer je kućište
dodatnu
novog kolektora serije Comfort napravljeno od plastike
obuhvaća i gotove pakete, koji
ojačane staklenim vlaknima. To ga čini ne samo vrlo traj-
omogućuju integraciju solarnog
nim i stabilnim, nego mu i smanjuje masu u usporedbi s
sustava u sustav grijanja.
sigurnost.
Ponuda
uobičajenim kolektorima. Mase svega 40 kg, novi pločasti
kolektor FKC-2 može se lako prenijeti na krov – hvatišta
udubljena u profilirano kućište omogućuju lako držanje
kolektora. Kućište ojačano staklenim vlaknima, izrađeno
Bosch projektnu podlogu za
iz jednog komada, također pruža i izvrsnu zaštitu od koro-
novu generaciju solarnih kole-
zije i vanjskih vremenskih utjecaja.
ktora, potražite na Bosch
Toplinska
solarna tehn
ologija
stranicama za stručne partnere na
www.bosch-climate.com.hr
Tehnolog
ija za živo
t
/03)
(v x š x d: 2017
mm x 1175 mm x 87 mm), ostvaruje izuzetno učinkovito
za
516 (2012
Bosch FKC-2, bruto površine 2.37
m2
ke podloge
6 720 800
Zahvaljujući svojoj konstrukciji, pločasti kolektor
Projektants
stručnjake
FCB220-2
V,
FKC-2, FK FCC220-2V,
T-1, VK...
-1
iskorištenje sunčeve energije. Novi ultrazvučno zavaren
Naziv objekta: Tržnica Osijek
Oprema: Bosch solarni kolektori FKC-1, 48 kom + podstanica
PEWO, 60 kW za PTV
Izvođač: Emax d.o.o., Osijek
Page 14 | BoschiN, 10/2013
Puštanje u pogon i jamstvo
Besplatno puštanje u pogon
U promocijskom mnoštvu besplatnih ponuda danas je
a nadalje i predviđene tehničke i vremenske iskoristivosti
zaista teško prepoznati stvarnu prednost za korisnika,
uređaja. Stoga su mnoge medijske aktivnosti bile usm-
marketinški trik ili čak prevaru. Međutim, besplatno
jerene upravo tom problemu.
puštanje u pogon za krajnjeg kupca uređaja Bosch top-
Nakon uvođenja besplatnog puštanja u pogon, situaci-
linske tehnike predstavlja sasvim jedinstvenu ponudu.
ja se očekivano promijenila. Tržište je izuzetno dobro rea-
Ovim je prodajnim iskorakom kupcu osigurana ne samo
giralo. Kupac više nema dodatni izdatak za puštanje u po-
transparentna dodatna vrijednost uređaja, nego i jamstvo
gon, koji je često bio i netransparentan i neujednačen, pa
da će uređaj pustiti u pogon ovlašteni servisni partner
time za kupca i dvojben. Servisni partneri puštanje u po-
Bosch toplinske tehnike. A to znači da je kupcu uz uređaj
gon naplaćuju od Bosch toplinske tehnike, čime ostvaruju
isporučena dodatna sigurnost korištenja, te mogućnost
potpunu sigurnost naplate u kratkom roku. Servisne inter-
optimalnog iskorištenja tehničkih mogućnosti i vijeka tra-
vencije dobile su referentne vrijednosti, i postale potpuno
janja uređaja.
transparentne i smještene u realne financijske i vremen-
S obzirom na oslabljenu platežnu sposobnost tržišta,
broj ovlaštenih puštanja u pogon godinama je bio u
ske okvire. Ujedno, smanjeno je sivo tržište neovlaštenih
servisera bez potrebnih školovanja.
neskladu s brojem prodanih uređaja. Bilo je očigledno da
Besplatno puštanje u pogon predstavlja dodanu vri-
je velikom broju kupaca rizik neprihvaćenog jamstva bio
jednost isporučenu krajnjim kupcima, ali i servisnim part-
prihvatljiviji od izdatka za ovlašteno puštanje u pogon.
nerima. Vrijednost koja je nadmašila suštu financijsku vri-
Međutim, sa stanovišta savjesnog proizvođača, znatno je
jednost izraženu novcem.
pritom veći rizik od smanjene sigurnosti primjene uređaja,
BoschiN, 10/2013 | Page 15
Puštanje u pogon i jamstvo
Produženo jamstvo
Mirniji i sigurniji, jer My Service Bosch toplinske tehnike brine za Vas još više
Još jedna u nizu dodanih vrijednosti koju Bosch toplinska
Tr a d i c i o n a l n o
tehnika nudi kupcima sistemskih paketa marke Bosch i
gradeći svoju tržišnu
Buderus mogućnost je produženog jamstva do maksimal-
prepoznatljivost
nog ukupnog trajanja od 5 godina.
kvaliteti, Bosch toplinska
Kupci paketa ostvaruju pravo na godišnje produženje
na
tehnika produženim jamst-
jamstvenog roka nakon redovnog dvogodišnjeg jamstva,
vom pruža svojim kupcima još više
do maksimalnog ukupnog trajanja 5 godina od datuma
životnog komfora i još mirniji san.
ovlaštenog puštanja u pogon, uz uvjet da je puštanje u
pogon i godišnje servise obavio My Service ovlašteni ser-
Sažeti pregled produženog jamstva:
vis Bosch toplinske tehnike. Godišnji servis potrebno je
produženo jamstvo ostvaruje se sklapanjem ugovora
svake godine obaviti u vremenskom intervalu tri mjeseca
s ovlaštenim servisnim partnerom My Service Bosch
prije isteka perioda od jedne godine od datuma sklapanja
toplinske tehnike - puštanje u pogon i sve godišnje
ugovora o održavanju. Svaki godišnji servis produžuje jam-
servise mora obaviti ovlašteni servisni partner Bosch
stvo na sljedeći period do ugovorenog datuma sljedeće
toplinske tehnike
godine. Kupac može iskoristiti pojedinačna godišnja produženja ugovora do maksimalnog roka od 5 godina od da-
godišnje servise produženog jamstva mora obaviti
tuma puštanja u pogon, u što su uključene i dvije godine
ovlašteni servisni partner Bosch toplinske tehnike
redovnog jamstva, ali može i odustati od daljnjeg pro-
koji je stranka ugovora
duženja ugovora nakon bilo koje godine korištenja. Produženim jamstvom kupac zadržava uvjete redovnog jamst-
ugovor se sklapa u trajanju od jedne godine
va u cijelom ugovorenom periodu, što znači da su zamjene
dijelova, osim potrošnih dijelova, besplatne. Kupac plaća
ugovor se produžuje na sljedeću godinu trajanja uz
ugovoreni paušal koji pokriva trošak godišnjeg servisa i
uvjet obavljenog godišnjeg servisa u periodu tri mje-
produženo jamstvo, prema ugovorenom cjeniku.
seca prije isteka ugovora
Bosch toplinska tehnika pri proizvodnjih svojih uređaja primjenjuje suvremene tehnološke metode i najstrože
produženo jamstvo pokriva trošak zamjene neisprav-
kriterije kvalitete. Stoga su naši proizvodi u svijesti ko-
nih rezervnih dijelova, osim potrošnih dijelova (kao
risnika povezani s pouzdanošću i dugotrajnošću. Usprkos
što su brtve, elektrode paljenja i ionizacije, filtri)
svim mjerama predostrožnosti, čovječanstvo još uvijek ne
poznaje potpuno savršenu proizvodnju, pa se povremeno
tijekom produženog jamstva vrijede jamstvena prava
i kod vrhunskih proizvoda može pojaviti greška. Tu brigu
i obveze redovnog jamstva (jamstveni uvjeti navede-
prepustite nama i našoj mreži ovlaštenih servisnih part-
ni su u jamstvenoj knjižici)
nera My Service.
troškovi koje snosi korisnik: ugovoreni paušal prilikom sklapanja ugovora
Shematski prikaz:
Page 16 | BoschiN, 10/2013
Online
TIS - online
aplikacija za
administrativnu
podršku
Pitanje elektroničke pismenosti već je odavno odgovore-
mogućnosti. I zaista, razmislite, nije li uvijek bio neki pa-
no. Golema IT industrija zasigurno nam je donijela veliki
pir manjka ili viška!?
broj prednosti, u mnogim segmentima olakšala život, ali
Bosch toplinska tehnika uvela je početkom ove godine
ujedno donijela i dodatni stres. Potencijal radne sposob-
novi sustav obrade jamstava i dodjele radnih naloga, te
nosti se povećao, a samim time i broj konkurentnih fak-
na taj način pružila svojim kupcima još jednu dodatnu
tora. Ujedno je bitna karakteristika IT razvoja istovremeno
vrijednost. Sustav TIS (Technical Information System) je
povećanje komunikacijskih i informacijskih mogućnosti
računalna administrativna podrška, smještena na serveru
s obje strane komunikacijskog lanca – ponuditelja i pri-
s internetskim šifriranim pristupom. Pristup je omogućen,
matelja. Proizvođač, posrednik i potrošač, kao i cjelokup-
uz odgovarajuće opsege korisničkih prava, ovlaštenim
ni prateći poslovni segment, moraju biti međusobno ko-
servisnim partnerima, administrativnom odjelu, kontakt
munikacijski usklađeni, što zahtijeva stalnu spremnost na
centru i krajnjim kupcima.
prilagodbe zahtjevima i očekivanjima kupca. Nitko si više
Program
je
prvenstveno
namijenjen
otvaranju
i
ne može priuštiti raditi na stari način, odnosno ostati iz-
dodjeli radnih naloga, unosu jamstvenih zapisnika za
van rapidno razvijajućeg IT toka.
intervencije u jamstvenom roku i zamjenu rezervnih di-
Administracija je, voljeli je ili ne, neizostavan dio
jelova i unosu jamstvenih podataka krajnjih kupaca. Time
svakog organiziranog posla. Bez obzira što će mnogima
se formira baza podataka uređaja i kupaca, koja je na
uvijek predstavljati nepoželjan dodatni posao, činjenica
raspolaganju pojedinačnim skupinama u opsezima nji-
je da omogućava procese, određuje njihovu brzinu i jed-
hovih prava. Program ujedno sadrži i bazu tehničkih in-
nostavnost, te puni bazu podataka. Papirna administraci-
formacija, koja obuhvaća cjelokupnu dokumentaciju rez-
ja već je gotovo u potpunosti izašla iz standarda moder-
ervnih dijelova, projektnu dokumentaciju, instalacijske
nog poslovanja, što je i logično s obzirom na tehnološke
upute i sl.
BoschiN, 10/2013 | Page 17
Online
TIS omogućava servisnim partnerima vlastito otvaran-
poboljšanja i uvid u evaluaciju ovlaštenih servisa od
je radnog naloga prilikom direktnog poziva stranke, ili
strane korisnika usluga. Nadalje, svaki ovlašteni servis
dodjelu radnog naloga od Kontakt centra. Prilikom dod-
ima uvid u vlastite rezultate, prosjek rezultata cjelokupne
jele radnog naloga od Kontakt centra, izabrani serviser
ovlaštene servisne mreže u Hrvatskoj, te postavljene cilje-
istovremeno dobiva SMS i e-mail obavijest s linkom na
ve. Time, na osnovi usporedbe, ima direktan uvid u vlas-
kojem može potvrditi preuzimanje naloga. U slučaju inter-
tite mogućnosti i potrebe poboljšanja. Parametri brzine
vencije u jamstvu, zatvaranjem radnog naloga automatski
servisa i uspješnosti u prvom pokušaju, te zadovoljstva
započinje postupak dostave nadoknadnog rezervnog di-
korisnika usluga, predstavljaju najvažnije pokazatelje
jela. Program nadalje servisnim partnerima omogućava
kvalitete servisne usluge sa stanovišta korisnika, iako tre-
obračun intervencija. S obzirom da je Bosch toplinska
ba napomenuti da se ukupna ocjena rada servisa temelji
tehnika svojim krajnjim kupcima ponudila dodatnu vrijed-
na znatno većem opsegu podataka.
nost u obliku besplatnog puštanja u pogon, to je također
TIS omogućava čak i krajnjem korisniku da preko inter-
intervencija koju ovlašteni serviseri naplaćuju od Bosch
netskog pristupa postavi zahtjev za otvaranjem radnog nalo-
toplinske tehnike.
ga, dakle, zahtjev za servisnom intervencijom, koji potom
Cjelokupni proces je znatno ubrzan i pojednostavljen,
dorađuje Kontakt centar i dodjeljuje ovlaštenom servisu.
što je uočljivo krajnjem kupcu kao primatelju usluge, ali
Iako se radi o projektu koji su vrhunski servisi od samog
i servisnim partnerima koji više nemaju potrebu za pisa-
početka prepoznali kao moćan poslovni alat, a krajnji
nom administracijom.
korisnici pozdravili povećanim zadovoljstvom dobivene
U kombinaciji s Kontakt centrom, TIS bilježi kvalita-
usluge, TIS je i dalje u stalnom postupku usavršavanja,
tivne podatke o radu ovlaštenih servisa i pruža statističke
i prilagođava se potrebama ovlaštenih servisa i korisnika
pokazatelje bitne za analizu poslovanja, mogućnosti
na osnovi prikupljenih informacija s terena.
Bosch nagrađuje
Instalateri, Bosch nagrađuje Vašu vjernost
Nudimo Vam jedinstvenu priliku: kupnjom 4 paketa
Kao dokaz o kupnji potrebno je ispuniti kupon koji je
(kondenzacijska, solarna ili kotlova na kruto gorivo) iz
prilog ovog časopisa te upisati podatke stranaka kod kojih
Bosch/Buderus akcijske brošure, u razdoblju od 16.09.
je paket instaliran.
do 30.11.2013. na poklon dobivate Bosch bušači čekić
GBH 2-24 DF.
Za svaki 4. kupljeni Bosch
i/ili Buderus akcijski paket,
Bosch bušači čekić
GBH 2-24 DF na poklon
Oduševite Vaše kupce savršenim rješenjima
grijanja za sve zahtjeve. Brzi za instaliranje,
jednostavni za rukovanje.
Trajanje akcije od 16.09. - 30.11.2013.
www.bosch-climate.com.hr, www.buderus.com.hr
Savršeno usklađeni sustavi grijanja za sve zahtjeve.
Brzi za instaliranje, jednostavni za rukovanje.
Mogućnost beskamatnog
financiranja na 24 rate putem
**
*
Kontakt centar
My service
062 20 20 30
Trajanje akcije od 16.09. - 30.11.2013.
ili do isteka količina
Akcija paketa s kotlovima na kruta
goriva, kondenzacijskom i solarnom
tehnologijom
*Korisnik ostvaruje mogućnost produženja jamstva do ukupnog trajanja 5 godina od datuma ovlaštenog puštanja u pogon.
Detaljnije informacije možete dobiti www.bosch-climate.com.hr i www.buderus.com.hr ili od ovlaštenog servisera Bosch toplinske tehnike.
**Više informacija na ovlaštenim prodajnim mjestima. Popis prodajnih mjesta nalazi se na www.bosch-climate.com.hr i www.buderus.com.hr
Lorem ipsum dolor, 10/2013 | Page 19
Event
Vol i Piće EVENT Samobor
20.09.2013 u Samoboru podno starog grada - Vugrinščak
u zajedničkoj organizaciji sa tvrtkama partnerima Danfoss d.o.o. i Viega d.o.o. održan je susret za poslovne
partnere u opuštenoj i neformalnoj atmosferi, upotpunjenoj delikatesnim volom i biranim pićima
Iza nas je već cijeli niz poslovno zahtjevnih godina, koje
su pokazale da je jedino uz blisku i prijateljsku suradnju
moguće suprotstaviti se sve brojnijim izazovima. Stoga
nas raduje što smo se zajednički razvili u upravo takvu
poslovnu zajednicu, i što upravo s Vama osiguravamo
održivu budućnost.
Solarna energija
Mladi inženjeri educiraju o solarnoj energiji
Bosch je kao podršku projektu alternativne edukacije UNDP-a na području solarne energije i energetske efikasnosti AlterED, ustupio Bosch fotonaponski modul i baterije
od 430 Ah. Mladi inženjeri AlterEd-a na nekonvencionalan
način promoviraju solarnu energiju na raznim festivalima
u zemlji i regiji. AlterED je zahvaljujući fotonaponskim
sustavima koristio energiju sunca kako bi električnom energijom opskrbio hladnjak (pod sloganom: Ohladite piće
na suncu!), rasvjetu, sustav za punjenje mobitela (cijelo
vrijeme se istovremeno punilo dvadesetak mobitela), prijenosna računala i slično. Također, fotonaponski sustav
napajao je zvučni sustav na kojima su dva DJ-a puštala
solarnih kuhala pa se nekolicina sudionika počastila so-
glazbu (snage 500 W). Preko dana su za zainteresirane
larnom kavom i objedom koji su spremili uz pomoć ener-
posjetitelje održane radionice solarnoga kuhanja i izrade
gije sunca (Izvor: UNDP)
Održan 1. Greenvest: Home edition
Od 17. - 19.10.2013. održan
suorganizaciji Hrvatske
je sajam GREENVEST:
gospodarske komore - Europske
HOME EDITION‘ u ARENA
poduzetničke mreže u Hrvatskoj,
CENTRU-u. Sajam na kojem
a pod pokroviteljstvom
su se predstavile domaće i
predsjednika Republike
strane tvrtke te njihove ‚green‘
Hrvatske Ive Josipovića i
usluge, proizvodi i tehnologije
generalnim supokroviteljstvom
krajnjim potrošačima. Događaj
gradonačelnika Grada Zagreba
se održao u organizaciji
Milana Bandića i Grada Zagreba
Saveza za energetiku Zagreba
- Gradskog ureda za energetiku,
i tvrtke Energo Media Servis,
zaštitu okoliša i održivi razvoj.
Page 20 | BoschiN, 10/2013
Korisni savjeti za svakodnevnicu
Imate problem?
Odgovaramo Vam na pitanja o
održavanju kotlova za loženje
peletima.
Moraju li se kotlovi za loženje peletima redovito
Čišćenje izmjenjivača topline i plamenika.
održavati i čistiti?
Za čišćenje komore izgaranja preporučuje se usisavač
Redovito održavanje i čišćenje kotlova za loženje peletima
s kutijom za pepeo i ručna dimnjačarska četka.
mora se provoditi kako bi se zajamčila sigurnost rada
opreme i optimizirao njen stupanj djelovanja.
Čišćenje komore za nakupljanje pepela, izmjenjivača
Vremenski intervali između održavanja ovise o vrsti i
topline. Pepeo se može jednostavno očistiti
kvaliteti goriva, te toplinskom učinku.
pomoću usisavača iz kutije za pepeo.
Utječu li vanjski faktori na održavanje i čišćenje?
Vizualna kontrola sklopa plamenika. Svi sastavni ele-
Uvjeti okoline i kvaliteta peleta imaju veliki utjecaj na
menti sklopa plamenika moraju se podvrgnuti vizual-
održavanje i čišćenje kotlova za loženje peletima. Pogrešno
noj kontroli na eventualna oštećenja i vizualnoj kont-
namještanje parametara izgaranja na kotlovima za loženje
roli zagađenja.
peletima ili učinak nepostojeće naprave za dodatni zrak,
mogu rezultirati povećanim stvaranjem krutih ostataka
Jednom tjedno treba kontrolirati kutiju za pepeo i prema
i pepela. Loženje peletima niže kvalitete, npr. s većim
potrebi je isprazniti.
udjelom prašine, kore stabla ili vlage, općenito rezultira
problemima pri izgaranju, među ostalim krutim naslagama
Vlasnik kotla može sam izvoditi redovito čišćenje kotla -
u plaštu plamenika, odnosno smetnjama u radu kotla.
prema odgovarajućim uputama i vlastitoj osposobljenosti
Pored toga, nedovoljna kvaliteta peleta rezultira lošijim
za taj posao, i na taj način osigurati nesmetani pogon
stupnjem djelovanja kotla.
instalacije kotla.
Najveći utjecaj na sigurnost pogona kotla i iskoristivost
Koje radove treba izvesti pri održavanju kotla za loženje
raspoložive toplinske energije ima nabava kvalitetnih
peletima?
peleta, štedljivo punjenje kotla peletima, kao i propisno
Ovlašteni servisni partner Bosch toplinske tehnike jednom
uskladištenje peleta.
godišnje mora izvesti sljedeće radove održavanja:
BoschiN, 10/2013 | Page 21
Korisni savjeti za svakodnevnicu
Mi imamo odgovarajuće rješenje!
Često postavljana pitanja iz
područja solarne tehnologije.
Zašto se solarna tekućina mora redovito kontrolirati i
instalacije pomoću stanice za punjenje, veliki dio zraka
kada se mora zamijeniti?
istiskuje se iz solarne instalacije. Mikro mjehurići zraka
Kako bi izbjegli štete na instalaciji zbog smrzavanja ili
zaostali u solarnoj tekućini, tijekom pogona solarne
korozije, najkasnije nakon svake dvije godine mora se
instalacije izdvajaju se u separatoru zraka.
ispitati solarna tekućina (medij prijenosnik topline) i
izmjeriti njegov stupanj zaštite od smrzavanja, kao i pH-
Mora li se solarna instalacija isprazniti tijekom godišnjeg
vrijednost. Zaštita od smrzavanja pri tome mora biti
odmora?
zajamčena najmanje do -25°C, a pH-vrijednost mora biti
To nije potrebno jer su Bosch/Buderus solarne instalacije
veća od 7. Ako je vrijednost stupnja zaštite od smrzavanja
izvedene kao svojstveno sigurne, uz uvjet da je instalater
niža od propisane, solarna tekućina se može naknadno
grijanja ugradio odgovarajuću ekspanzijsku posudu. To
koncentrirati, tako da se ponovno može uspostaviti
znači da će ekspanzijska posuda preuzeti solarnu tekućinu
zadovoljavajuća zaštita od smrzavanja. Solarna tekućina se
iz instalacije ako će solarna instalacija biti neko vrijeme
mora kompletno zamijeniti ako je pH-vrijednost manja od 7.
izvan pogona. Na taj se način mogu spriječiti štete na
instalaciji, odnosno ispuštanje solarne tekućine. Prema
Kako mogu propisno odzračiti solarnu instalaciju?
tome, solarna instalacija se tijekom godišnjeg odmora ne
Odzračivanje solarne instalacije je različito, ovisno o
mora isprazniti niti isključiti.
korištenoj solarnoj tehnologiji. Ono se može izvesti
ugradnjom brzog odzračnika na najvišem mjestu solarne
Solarna
instalacije, a također u najvećem broju slučajeva u
se odzračiti na više načina,
neposrednoj blizini kolektora. Brzi odzračnik tijekom
ovisno o korištenoj solarnoj
procesa odzračivanja mora ostati otvoren u trajanju
tehnologiji. Odzračivanje se
nekoliko sati i nakon toga se mora neizostavno ponovno
izvodi otvaranjem brzog od-
zatvoriti, kako tijekom pogona solarne instalacije ne bi
zračnika (1) na najvišem mje-
došlo do gubitka solarne tekućine kroz brzi odzračnik.
stu solarne instalacije ili na
Odzračivanje se može provesti i u podrumu, preko
centralnog
separatora
zraka.
Pri
punjenju
solarne
instalacija
može
centralnom separatoru zraka
u podrumu (2).
Page 22 | BoschiN, 10/2013
web
Nove internet stranice
www.bosch-industrial.com/hr/
Tvrtke Bosch Industriekessel i Bosch KWK Systeme dio su svjetski prisutne
Bosch-grupe. Na poslovnom području velikih postrojenja toplinske tehnike
obje tvrtke svojim energetski učinkovitim rješenjima pokrivaju gotovo sve
zahtjeve kupaca. Od 02.07.2012 udružili su svoje snage i nastupaju pod
imenom Bosch. Na www-bosch-industrial.com/hr/ nalazi se pregled prodajnog programa iz segmenta Bosch industrijskih kotlova, brošure, stručni
izvještaji, servis,primjeri iz prakse i ostale relevantne informacije vezane za
Bosch industrijske kotlove i BHKW sistemska rješenja.
www.bosch-climate.ba
Nova internet stranica za tržište BIH www.bosch-climate.ba sadrži
pregled prodajnog programa Bosch Toplinske tehnike od kotlova na kruto
gorivo, kondenzacijske i solarne tehnologije, konvencionalnih uređaja do
električnog programa, brošure… Stručnim partnerima uz pristup lozinkom
na raspolaganju je sva raspoloživa dokumentacija za Bosch uređaje.
Na www.junkers.com.hr nalaze se informacije o prelasku Junkersa u Bosch,
a u rubrici „Tehnička dokumentacija“ upute za instaliranje i rukovanje za
Junkers uređaje
Reference
Reference koje ne mogu promaći pozornosti
proizvoda
Zahvaljujući širokoj paleti proizvo-
Bosch toplinske tehnike, s markama
da s velikim brojem mogućnosti indi-
Bosch i Buderus, sadrži najrazličitije
vidualizacije, možemo se pohvaliti ve-
komponente
grijanja
likim brojem referenci: od pripreme
i proizvodnje tehnološke pare, za
potrošne tople vode, preko solarne
najrazličitije
Zahvaljujući
tehnologije, pa sve do opskrbe toplin-
našem modularnom i izuzetno op-
skom energijom i tehnološkom parom
sežnom portfelju, možemo pronaći
stambenih, poslovnih i industrijskih
optimalno rješenje kako bi udovoljili
objekata. Ono što je zajedničko svim
preciznim zahtjevima svakog projekta.
rješenjima, visoka je mjera pouzda-
Desetljeća našeg iskustva i stručnosti
nosti, uštede energije i povišenja
odlučujući su za našu sveobuhvatnu
stupnja komfora. Brošuru sa pregle-
profesionalnu
Sveobuhvatna
ponuda
tehnologije
zahtjeve.
Kao
dom refernci možete vidjeti na našim
vodećem proizvođaču sustava grija-
Internet stranicama www.bosch-cli-
nja, pripreme tople vode i proizvod-
mate.com.hr i www.buderus.com.hr
kompetenciju.
nje tehnološke pare u Europi, možete
nam povjeriti rješavanje vaših problema prilagođeno vašim potrebama.
Vaš partner za sva rješenja grijanja,
pripreme potrošne tople vode i
proizvodnje tehnološke pare
BoschiN, 10/2013 | Page 23
Katalog
Bosch prodajni katalog
Zbog sve većeg prodajnog asortimana, novo izdanje Bosch
prodajnog kataloga podijelili smo u 2 dijela: Bosch prodajni program i Bosch dodatni program. U Bosch prodajnom
programu nalaze se kondenzacijski i konvencionalni plinski uređaji, dimovodni pribor, plinske
protočne
grijalice
vode,
spremnici tople vode, kotlovi na kruta goriva, dizalice
topline i električni program.
Prodajni katalog
U Bosch dodatnom programu
možete naći kotlove na kruta
www.bosch-climate.com.hr
goriva CHT, dimovodni pribor
Centroterm, BCG sredstva za
brtvljenje, zaštitu od korozije
i smrzavanja, PEWO sustave za
gram
tni pro
doda
Bosch
razvođenje toplinske energije za
toplinske mreže i zgrade te neizravno zagrijavane spremnike tople
vode, visokotlačne i niskotlačne
spremnike do 2000 litara. Prodajni katalog možete zatražiti od naših
prodajnih predstavnika ili na mail:
[email protected]
Nagradna igra
Nagradna igra
Koje godine je osnovana tvrtka Robert Bosch d.o.o. u Hrvatskoj?
a) .. 1993
b) .. 2003
c) .. 1983
Ime i prezime:
Adresa:
Poštanski broj:
Točne odgovore šaljite na Robert Bosch d.o.o. – za Bosch IN, Ulica Kneza Branimira 22, 10040 Zagreb, zaključno do 15.12.2013.
Troje čitatelja s točnim odgovorom nagrađujemo Bosh setom za pisanje i Buderus majicom
Rješenja iz broja 02 Bosch IN-a je odgovor b)125
Nagrađeni: Marko Lokin - Pakoštane, Miroslav Takač - Macinec, Ivica Pribanić - Daruvar. Čestitamo!
Nagradna igra provodi se isključivo na teritoriju Republike Hrvatske. Nagrade se isporučuju poštom.
Djelatnici tvrtke Robert Bosch d.o.o. isključeni su iz nagradne igre.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
7
File Size
3 006 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content