close

Enter

Log in using OpenID

pokrenuti Vlastiti Posao !?!

embedDownload
POSLOVNI ANĐELI
neformalni investitori bogati pojedinci tvrtke koji
vlastita sredstva plasiraju
kao inicijalni početnički
kapital sukladno vlastitim
iskustvima i interesima
KREDITI
poduzetnički krediti
poslovnih banaka uz
udružena vlastita, državna i
sredstva jedinica lokalne
samouprave u okviru
vladinih programa i
Hrvatske banke za obnovu i
razvoj (HBOR)
PODUZETNIČKI INKUBATOR
lokacijska zajednica malih poduzetnika
koji tek započinju poslovati, a
korisnicima koji ispunjavaju uvjete i
kriterije iz programa rada uz tehničku i
financijsku pomoć omogućava se
opstanak i razvoj djelatnosti do
trenutka kada se osposobe za
samostalno poslovanje.
POTICAJI ZA
SAMOZAPOŠLJAVANJE
(otvaranje obrta ili tvrtke) svim
nezaposlenim osobama s
evidencije HZZ-a u obliku
subvencija za plaće u iznosu
50% godišnjeg troška bruto
plaće
POSLOVNI
PLAN
pisani dokument koji jasno
opisuje poslovnu ideju,
efekte, početna sredstva,
resurse i metode potrebne
za njeno ostvarenje
Vodič za samozapošljavanje
pokrenuti
Vlastiti
Posao
!?!
PROJEKTI I NATJEČAJI
besplatna podrška
samozapošljavanju u obliku
edukacija, seminara, radionica,
informiranja, razmjene iskustava
kroz uključivanje u projekte i
programe financirane iz EU
fondova, različitih ministarstava
RH, gradova, županija i ostalih
donatora
Više informacija o oblicima
samozapošljavanja, postupku
osnivanja, registraciji,
mogućnostima potpore, pravima i
obvezama, potrebnoj
dokumentaciji, pristojbama, te
prednostima, nedostacima i
razlikama pojedinih oblika
samozapošljavanja,
uz korisne linkove i adrese
relevantnih institucija u procesu
pokretanja vlastitog posla
potražite/preuzmite u brošuri
„Vodič za samozapošljavanje“
na web stranici www.domine.hr ili
www.zeneposao.com.
DOMINE, feministička organizacija za promicanje ženskih prava i razvoj civilnog društva
Bosanska 4
Split
www.domine.hr
UDRUGA
svaki oblik slobodnog i dobrovoljnog udruživanja više
fizičkih ili pravnih osoba, koje se, radi zaštite njihovih
probitaka ili zauzimanja za zaštitu ljudskih prava i sloboda,
te ekološka, humanitarna, informacijska, kulturna,
nacionalna, pronatalitetna, prosvjetna, socijalna, strukovna,
športska, tehnička, zdravstvena, znanstvena ili druga
uvjerenja i ciljeve, a bez namjere stjecanja dobiti,udružuju
sukladno pravilima o ustroju i djelovanju tog oblika
udruživanja
TRGOVAČKO DRUŠTVO
pravna osoba koja samostalno i trajno
obavlja gospodarsku djelatnost radi
ostvarivanja dobiti proizvodnjom, prometom
robe ili pružanjem usluga na tržištu. Javno
trgovačko društvo i komanditno društvo su
društva osoba, a dioničko društvo i društvo s
ograničenom odgovornošću su društva
kapitala
OBRT
samostalno i trajno obavljanje dopuštenih
gospodarskih djelatnosti od strane fizičkih osoba sa
svrhom ostvarivanja dobiti proizvodnjom, prometom
robe ili pružanjem usluga na tržištu pri čemu se kao
fizička osoba koja obavlja jednu ili više djelatnosti
sukladno Zakonu o obrtu u svoje ime i za svoj račun,
može koristiti i radom drugih osoba
DOMAĆA RADINOST ili
SPOREDNO ZANIMANJE
djelatnosti koje fizička osoba obavlja isključivo
osobnim radom u ograničenom opsegu djelatnosti i
ostvarenom godišnjem bruto primitku;
domaća radinost obuhvaća djelatnost izrade
pojedinih proizvoda kod kuće osobnim radom, a
sporedno zanimanje obavljanje određenih usluga
održavanja i popravaka
SLOBODNO ZANIMANJE
profesionalna djelatnost fizičke osobe
kojoj je to osnovna djelatnost za koju
obrtnicu ne izdaje obrtnička komora,
već neko drugo tijelo ili trgovački sud
(zdravstvena, odvjetnička, javnobilježnička, revizorska, prevoditeljska,
turistička, znanstvena, književnička,
izumiteljska, novinarska, umjetnička,
sportska, predavačka itd.).
ZADRUGA
dragovoljno, otvoreno, samostalno i
neovisno društvo kojim upravljaju
njezini članovi, a svojim radom i drugim
aktivnostima ili korištenjem njezinih
usluga, na temelju zajedništva i
uzajamne pomoći ostvaruju,
unapređuju i zaštićuju svoje
pojedinačne i zajedničke gospodarske,
ekonomske, socijalne, obrazovne,
kulturne i druge potrebe i interese i
ostvaruju ciljeve zbog kojih je zadruga
osnovana
OPG
ili obiteljsko poljoprivredno
gospodarstvo je samostalna
gospodarska i socijalna
jedinica temeljena na
vlasništvu i uporabi
proizvodnih resursa i
upravljanju obitelji u
obavijanju poljoprivredne
djelatnosti
samozapošljavanje
Zakon o obrtu http://www.zakon.hr/z/297/Zakon-o-obrtu
Zakon o udrugama http://www.zakon.hr/z/64/Zakon-o-udrugama
Zakon o zadrugama http://www.zakon.hr/z/458/Zakon-o-zadrugama
Zakon o poljoprivredi http://www.zakon.hr/z/232/Zakon-o-poljoprivredi
Zakon o trgovačkim društvima http://www.zakon.hr/z/546/Zakon-o-trgova%C4%8Dkim-dru%C5%A1tvima
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
19
File Size
694 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content