close

Enter

Log in using OpenID

Program rada GO SDP Pule

embedDownload
Temeljem članka 66. Statuta SDP-a Hrvatske, Izborna konvencija Gradske organizacije SDP-a
Pule, dana 04. studenog 2013. godine usvojila je
PROGRAM RADA
GO SDP-a Pule za razdoblje 2013.-2017.
I.
UVOD
Program rada u narednom mandatnom periodu usmjeren se na ostvarenje vizije, misije i ciljeva
stranke.
Vizija
Još bolji, veći i snažniji SDP. Bolja i prosperitetnija Pula.
Misija
SDP – najsnažnija politička stranka u Puli
Ciljevi
Pula kao Grad u kojom se živi još bolje, još sigurnije i sretnije nego danas.
Pula kao najkonkurentniji hrvatski grad, s minimalnom stopom nezaposlenosti, uvjetima života i
standardom građana na razini najprosperitetnijih europskih gradova, očuvanom baštinom i
okolišem.
Pula kao Grad u kojem vlada demokracija napretka i socijalne pravde, u kojem se njeguju
antifašističke tekovine te jednakost i ravnopravnosti spolova.
Page 1 of 6
II.
PROGRAMSKA USMJERENJA
Realizacija ciljeva planira se ostvariti kroz programska usmjerena u organizacijskom, političkom
i komunikacijskog dijelu.
Bez jake stranačke infrastrukture i dobrog organizacijskog ustroja stranke, nema jakog SDP-a u
Puli. Nemoguće je očekivati povjerenje građana na lokalnim izborima bez kvalitetnog rada
unutar stranke. Građani prepoznaju neslogu, bezidejnost, neambicioznost i izostanak sustava.
Kako bi to izbjegli, nužno je provesti slijedeće:
Vrednovanje rada svakog pojedinog člana
Plaćena članarina ne može biti jedini kriterij kojim se određuje pravo sudjelovanja u pojedinim
stranačkim aktivnostima. Članovi stranke njezino su najveće bogatstvo i stoga je pravedno
vrednovanje njihova rada od iznimne važnosti za stranku.
Značajnija uloga Savjeta SDP-a
Savjeti gradske organizacije pokazali su se kao dobar način za povezivanje članova istih
područja interesa i stručnosti. Međutim, ulogu i način rada Savjeta treba osnažiti na način da oni
budu glavno savjetodavno i stručno tijelo u kreiranju politika SDP-a. Takve politike bit će potom
prezentirane široj stranačkoj bazi koja će svojim komentarima, sugestijama i prijedlozima
upotpunjavati stranačke politike.
Savjete ćemo podijeliti na dva dijela:
a) Savjeti za gradske politike
Uloga Savjeta za gradske politike biti će priprema i pomoć vijećnika SDP-a u Skupštini i Vijeću
Grada Pule te analiza mjera koje provode upravni odjeli Grada Pule te kreiranje predizbornih
politika SDP-a za pojedina područja za slijedeće lokalne izbore.
Savjeti za gradske politike SDP-a biti će:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Savjet za gospodarstvo, rad i socijalno partnerstvo
Savjet za lokalnu i mjesnu samoupravu
Savjet za kulturu, sport, znanost i obrazovanje
Savjet za zdravstvo i socijalnu skrb
Savjet za prostorno uređenje i promet
Savjet za civilno društvo
Savjet za mlade i sport
Savjet za ratne veterane
Savjet za nacionalne manjine i vjerske zajednice
Page 2 of 6
b) Savjeti za unutarstranačke aktivnosti
Savjeti za unutarstranačke aktivnosti prvenstveno će raditi kao prošireno tajništvo Gradske
organizacije s glavnim ciljem unapređenja, koordiniranja i usuglašavanja različitih aktivnosti i
političkog djelovanja SDP-a Pule.
Savjeti za unutarstranačke aktivnosti biti će:
1. Savjet za Mjesne ogranke - kojeg čine svi predsjednici mjesnih ogranaka;
2. Savjet za edukaciju članova i za stranačke aktivnosti
Aktivnije uključivanje simpatizera u rad SDP-a Pule
SDP je stvorio bazu simpatizera SDP-a i potencijalnih glasača. Do sada su se simpatizeri
stranke uglavnom kontaktirali neposredno pred izbore putem pozivnog centra kako bi se
potaknuo njihov izlazak na izbore. Treba uspostaviti sustavnu komunikaciju sa simpatizerima
SDP-a u Puli te ih aktivnije uključiti u stranački život.
Značajnija uloga Foruma SDP-a
Forumi SDP-a predstavljaju jedne od najvažnijih nositelja stranačkih aktivizma koji bi sukladno
Statutu SDP-a svojim djelovanjem trebali pridonositi popularizaciji SDP-a među ciljanim
dijelovima populacije – mladima, starijim osobama i umirovljenicima te ženama.
Forumi SDP-a trebaju imati aktivniju ulogu u tumačenju stranačkih politika SDP-a u društvu dok
će njihova zastupljenost u stranačkim tijelima i listama SDP-a za predstavnička tijela biti
zajamčena dosljednom primjenom statutarnih odredba o zastupljenosti mladih, žena i seniora.
Predsjednici Foruma SDP-a pozivati će se redovito na sastanke gradskog odbora.
Jačanje rada mjesnih ogranaka SDP-a Pula
Mjesni ogranci temeljni su oblik teritorijalnog ustrojstva i organiziranosti svake stranke te se
njihove aktivnosti ne mogu svesti na puko jednomjesečno sazivanje sastanaka, nego je
potrebno omogućiti aktivno uključivanje svih članova u stranački život kao i redovitu
informiranost svih članova o aktivnostima gradske organizacije kao i drugih mjesnih
organizacija.
Jačanje rada mjesnih ogranaka SDP-a te bolja informiranost ostvariti će se i kroz izradu i
sustavno održavanje web stranice, SDPsms-a te ustanovljavanje SDP-ove mailing liste za sve
članove gradske organizacije.
Planirani unutarstranački izbori za predsjednike 16 Mjesnih ogranka je u prvom kvartalu 2014.
godine.
Page 3 of 6
Metode – načini rada Organa, organizacijskih oblika i članova GO SDP Pula
Sastanci i ostale aktivnosti:
1. Gradskog odbora – redovni, javni, tematski i svečani
2. Predsjedništva
3. Članova predsjedništva po zaduženjima – područjima rada
4. Savjeta gradske organizacije
5. Članova Gradskog vijeća
6. Foruma: mladih, žena i seniora
7. Mjesnih ogranaka SDP-a
8. Tribine
9. Okrugli stolovi
10. Konferencije za novinare
11. Radionice
12. Seminari
13. Svečane sjednice
14. Obilježavanje datuma lokalnog, državnog i svjetskog značaja
15. Susreti članova Gradskog vijeća i građana
16. Predizborne i postizborne aktivnost
17. Koordinacije predsjednika koalicijskih stranaka
Novi komunikacijski pristup
Novi komunikacijski pristup ogledava se kroz:
1. Intenzivniji kontakt s građanima – „A što je vama bitno?”
2. Otvorena vrata stranačkih prostorija – „Otvorena vrata SDP-a”
3. Telefonsko anketiranje simpatizera – „Halo SDP”
4. Informiranje članova i simpatizera – „SDP presscut”
5. Svakog mjeseca min. 2-3 aktivnosti
6. Svaka aktivnost – poruka
7. WEB stranice – kontinuirana promocija
Politički ciljevi
Politički ciljevi vezani su za:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Članstvo (nulti cilj)
Europski parlament (2014.)
Predsjedničke izbore (2014.)
Parlamentarne izbore (2015.)
Izbore za mjesne odbore u gradu Puli (2016.)
Lokalne izbore (2017.)
Političke ciljeve vezano za svaki od izbora, sukladno Statutu, utvrditi će gradski odbor.
Page 4 of 6
III. SDP-ova vizija razvoja grada Pule
Cilj političkog djelovanja SDP-a ne treba biti samo posvećenost preuzimanju vlasti u Puli nego
vođenje prepoznatljive, socijaldemokratske, razvojne politike koja će štititi interese grada i
njegovih građana, voditi računa o razvoju Pule te pružati viziju njegove bolje i prosperitetnije
budućnosti. Ovakva politika će se voditi kroz oporbene klupe u Vijeću i Skupštini; takvu politiku
će građani prepoznati na slijedećim lokalnim izborima. Klub zastupnika mora postati
prepoznatljiv kao alternativa sadašnjoj većini u gradskom vijeću.
Pri kreiranju javnih politika inzistirati ćemo na temeljnim načelima koja nas povezuju kao
članove SDP-a:
Pulski poduzetnici i obrtnici su pretpostavka razvoja grada
Živimo u gradu koji ima sve mogućnosti i pretpostavke za brži razvoj. Politike koje ćemo krojiti
ići će u smjeru olakšavanja poslovanja poduzetnika, poticanja investicija i otvaranja radnih
mjesta te jačanje poduzetničke infrastrukture kroz upotrebu neiskorištenih gradskih resursa.
Grad znanja
Obrazovane građane smatramo glavnim motorom razvoja našeg grada. Razvijajući se ukorak s
vremenom, moramo u Puli zadržati profesore, znanstvenike i studente, koji će od našeg grada
ponovo napraviti sjecište tehničkog znanja i sposobnosti da napravimo proizvod koji će imati
kupce u cijelom svijetu. Svi Puležani moraju imati pristup tehnologiji 21. stoljeća.
Ista prilika za sve
Smatramo svojom obvezom svakome osigurati istu priliku za napredovanjem u društvu.
Univerzalna ljudska prava poput prava na obrazovanje, na stanovanje i pravo da svi Puležani
napreduju temeljem svojih sposobnosti i marljivosti je neotuđivo, a obveza je svih nas da
solidarno, u skladu s mogućnostima, brinemo o sugrađanima koji nisu imali iste prilike ili istu
sreću kao oni najuspješiji među nama. Pula će biti grad koji nikoga ne odbacuje i svakome
pruža priliku za uspjeh.
Briga o djeci
Sve pulske obitelji imat će pri odgoju djece pomoć grada, od predškolske dobi do završetka
školovanja. Za svu djecu mora biti dovoljno mjesta u vrtićima, sva djeca moraju imati zadovoljne
i stručne nastavnike, a svakome, ovisno o njegovim sposobnostima, grad će osigurati nastavak
školovanja u visokim obrazovnim ustanovama jer je ulaganje u mlade najbolje ulaganje u razvoj
grada.
Ravnopravnost
Zadatak nam je osigurati u Puli jednake mogućnosti za sve da doprinesu kulturnom, političkom,
ekonomskom i socijalnom napretku, kao i da imaju jednake mogućnosti uživati sve koristi i
Page 5 of 6
dobrobiti od napretka zajednice. Grad Pula mora voditi politiku tolerancije, a ne diskriminacije
svojih sugrađanki i sugrađana.
Društveni dijalog
Vjerujemo da proces odlučivanja nije rezerviran za političke elite već u njemu moraju sudjelovati
svi zainteresirani građani bez obzira jesu li organizirani ili ne. Vrijeme je da u Puli glas građana
ponovo vrijedi i da se glasnije čuje.
Naše različitosti su naša snaga
Poštivanje različitosti nas legitimira kao zrelo društvo koje može drugima služiti kao uzor, a
umjetno stvorene podjele odbijamo. Građanima Pule nije važna rasna, vjerska, nacionalna,
regionalna, rodna ili dobna pripadnost već je važno samo kakav je tko čovjek.
Održivi razvoj i ekologija
Budućnost naše djece i svih Puležana je imperativ koji nitko bez obzira koliko je netko
ekonomski utjecajan ne smije dovesti u pitanje. Perspektiva je u suradnji grada i gospodarstva,
koji će zajedničkim snagama naći riješenje da se proizvodnja i radna mjesta sačuvaju, a da
Pula istovremeno ostane grad ugodnog, zdravog življenja i očuvane ekologije.
Pula je bitna!
Predsjednik GO SDP-a Pule
Danijel Ferić, v.r.
Broj: IK-8/13
Pula, 04. studeni 2013.
Page 6 of 6
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
2
File Size
152 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content