close

Enter

Log in using OpenID

Bilten GO SDP Zagreb #2

embedDownload
#02
BILTEN GRADSKE ORGANIZACIJE SDP ZAGREB
Odlučno
prema novim
izazovima
VELJAČA 2014
piše: Davor Bernardić
bilten gradske organizacije sdp zagreb
sporta jer takav razvoj je izvorište budućih mladih talenata,
budućih vrhunskih sportaša, budućih reprezentativaca Hrvatske u svim sportovima. A takve Zagreb može dati u svim
generacijama koje dolazi, ali preduvjet je da im osiguramo
mjesto na kojem mogu sportski odrastati, kao što nam je
dužnost građanima Zagreba osigurati što kvalitetnije usluge u gradu.
Zatvorenom kampu nogometne reprezentacije mjesto je
negdje drugdje. Naravno, po mojem mišljenju u Zagrebu,
ali negdje na rubnim dijelovima grada, jer bi dovođenjem
kampa za vrhunske sportaše na takvu lokaciju omogućili
da se i ti krajevi razvijaju. Pod mojim vodstvom zagrebački
SDP ima zadatak maksimalno se zalagati za zaštitu javnog
prostora. Želimo spriječiti da se taj prostor otme svima da
bi se namijenio nekima. Svetice bi trebale ostati Sportsko
rekreacijski centar Svetice, namijenjen svima pod jednakim
uvjetima.
Skupština se ne
smije pretvoriti
u fikus!
Ipak, taj je prostor dat u najam Hrvatskom nogometnom
savezu prije dovršetka natječaja i pri tom zastupnicima u
zagrebačkoj Skupštini gradska vlast nije htjela obrazložiti
zašto se to dogodilo. Pitali smo još mnogo toga, o stanju
bazena, stadiona i zabilježbi Crkve nad zemljištem, jer riječ
je o biseru gotovo u centru grada. Odgovore nismo dobili,
pa zato pozorno čitamo novine jer se drugačije ne možemo
informirati od gradske vlasti koja ignorira i šuti. Šute o još
mnogočemu. Bez objašnjenja i argumentiranih planova izdvajaju poduzeća iz Zagrebačkog Holdinga, oglušujući se na
kritiku koja kaže da s javnom imovinom koja pripada svim
Zagrepčanima ne mogu raditi baš što god hoće samo zato
što su dobili najviše glasova na izborima.
Amandmanom smo apelirali na odgovorne ljude da se izradi
stručna studija i model razvoja Holdinga, napravi plan restrukturiranja i održiva reorganizacija poslovanja. Nažalost,
amandman nije prihvaćen. O privatizaciji Gradskih ljekarni
koja je u tijeku kao potpredsjednik Skupštine mogu se informirati samo na temelju informacija dostupnih u medijima.
Opozicija aktualnoj vlasti nije vrijedna niti informacije, a to
ilo bi zbilja idealno kada bi Hrvatska nogometna repre- je konačni odraz samovolje pod krinkom demokracije.
zentacija, od koje u svakoj novoj generaciji očekujemo
više i bolje, dobije svoj kamp u Zagrebu. To bi me jako ra- U prošlom sazivu uveden je red. Usvojili smo odluku o grazveselilo. Kamp nogometne reprezentacije s jedne je strane đevinskom zemljištu zbog koje više nema netransparentnih
način da u svojem gradu osiguramo prostor za vrhunske zamjena zemljišta, uveli smo red u urbanizam; više se ne
sportaše čiji uspjesi svima nama daju poticaj da se borimo mogu dogoditi slučajevi poput Varšavske, donijeli smo odza svoje. Moja dužnost je, jer tako doživljavam politiku, bo- luku o komunalnom doprinosu, oslobodili smo komunalnog
riti se za ono što je u interesu svih građana Zagreba. Kamp doprinosa za slučajeve legalizacije od 350 kubika za četvenogometne reprezentacije svakako je jedan od naših intere- ročlanu obitelj, ili 130 kvadrata kuće. Zaštićeni najmoprimsa. S druge strane interes građana Zagreba jest osiguravanje ci više od 20 godina nisu mogli kupiti stan, a sada mogu.
javnog, otvorenog i uređenog prostora na kojem se građa- Uveli smo jasne procedure zahvaljujući kojima pogodovanje
ni svih generacija potpuno slobodno mogu baviti sportom. raznim interesnim skupina nije moguće. Gradska Skupština
Interes građana Zagreba je ispred svakog drugog interesa i u ovom se mandatu pretvara u fikus gradske vlasti, a to znači
u ime građana Zagreb mora čuvati svaki svoj javni prostor, da su građani u Zagrebu izgubili pravo glasa između dvaju
kao što pokazuje praksa niza uređenih europskih gradova. izbora.
Parkovi, igrališta, prostori za rekreaciju i odmor podižu kvalitetu života omogućujući ljudima da konzumiraju različite Klub zastupnika SDP-a ostat će u raspravama najaktivniji
sadržaje. Možda je to nekima velika dilema: zatvoriti Svetice klub u Skupštini i borit će se protiv ovakve uloge Skupštine
za odabrane ili ih otvoriti svima? Meni to nije dilema. Na koja je vođena netransparentno i na štetu građana.
Sveticama imamo nezavršen stadion i bazen. Na Sveticama
bi trebali imati mogućnost da se građani Grada Zagreba, Davor Bernardić
kompletnog djela tog grada koji gravitira od istoka prema Predsjednik Gradske organizacije SDP-a Zagreb
centru grada mogu baviti sportom potpuno slobodno, a klubovi bi trebali imati odgovarajuće uvjete za razvoj javnog
B
str. 2 - veljača 2014
skupština
bilten gradske organizacije sdp zagreb
Aktivnosti Kluba zastupnika SDP-a u
Gradskoj skupštini Grada Zagreba
N
a šestoj sjednici Gradske skupštine, fokus je bio na izvršenju gradskog proračuna i restrukturiranju Holdinga.
SDP je jasno iskazao nezadovoljstvo nepostojanjem razvojne strategije Zagreba i ponudio svoje rješenje u vidu mape
100 najvažnijih projekata za grad. Naglašavali smo važnost
korištenja strukturnih fondova Europske Unije i privlačenje
stranih investicija. Također smo izrazili nezadovoljstvo najavljenom restrukturiranju Holdinga jer isto „miriše“ na privatizaciju i također se provodi bez javno deklariranih ciljeva.
Sedmu sjednicu Gradske skupštine obilježilo je izvješće o
radu gradonačelnika, koje klub zastupnika SDP-a nije prihvatio. Naime, kako je Gradu Zagrebu od 1. srpnja na raspolaganju preko dvije milijarde kuna iz strukturnih fondova
Europske Unije, i to prvenstveno za projekte razvoja urbanog
transporta, revitalizacije stare gradske jezgre i energetske
učinkovitosti, smatrali smo da je Zagreb morao biti pripremljen za ulazak u EU i među prvim lokalnim samoupravama
u Republici Hrvatskoj aplicirati na natječaje iz spomenutih
područja. Kako se to nije dogodilo, nismo podržali izvješće
o radu gradonačelnika. Na sjednici se ponovo potegnulo
pitanje statusne promjene pojedinih trgovačkih društava u
sklopu zagrebačkog Holdinga. Opetovano smo isticali kako
tražimo detaljnu ekonomsku analizu postojećeg stanja, kao
i strategiju rješavanja nagomilanih problema, na što se,
naravno, izvršna vlast u Gradu, oglušila.
Na dnevnom redu sjednice u studenome, našao se prijedlog
gradonačelnika o izgradnji dva nova doma za starije i nemoćne osobe. Klub zastupnika SDP-a zalagao se za izgradnju
po jeftinijem modelu od predloženog; ponudili smo vlastito
rješenje prema kojem bi Grad svoja zemljišta ustupao privat-
str. 3 - veljača 2014
bilten gradske organizacije sdp zagreb
nim investitorima, a ne da se novac građanki i građana troši
na kupovinu skupih privatnih parcela.
Zadnju sjednicu u 2013. godini obilježila je rasprava o proračunu za 2014. godinu. SDP Zagreb predložio je paket socijaldemokratskih amandmana. Čvrsto smo se zalagali za poboljšanje uvjeta u obrazovanju i predškolskom odgoju. Zato smo
predložili izgradnju dvije nove škole te nadogradnju jedne, a
gradnju dva dječja vrtića. Uz to, tražili smo zaštitu roditelje
čija djeca zbog nedostatka mjesta u gradskim vrtićima idu u
privatne i vjerske vrtiće. Odredba predložena od strane nadležnog Gradskog ureda diskriminira djecu koja pohađaju privatne i vjerske vrtiće, u odnosu na djecu koja polaze gradske
vrtiće, kažnjavajući npr. njihovu bolest ili opravdani izostanak iz vrtića. Također, zalagali smo se za povećanje sredstava za hospicij i palijativnu skrb. Predlagali smo i povećanje sredstava za pokrivanje dugova zdravstvenih ustanova.
Ukupan dug iznosi 60 milijuna kuna, a sredstva izdvojena za
otplatu samo 65% od tog iznosa. Smatrali smo da bi izdvajanje dodatnih 6 milijuna osiguralo nesmetano funkcioniranje
zdravstvenog sustava Grada Zagreba. Situacija s mentalnim
bolestima u Hrvatskoj slična je kao i u drugim zemljama
zapadne civilizacije - puno je depresije, na što u nas utječu i
posljedice rata, na visokom mjestu je problem alkoholizma.
Zato smo predložili povećanje izdvajanja za liječenje mentalnih bolesti.
Nema zdravlja bez mentalnog zdravlja. Usvajanjem jednog
našeg amandmana omogućilo bi se smanjenje cijene staračkih domova za 20% što znači da bi se cijena vratila na razinu
prije poskupljenja. Želja nam je bila i omogućiti više sredstava za stipendije za učenike i studente lošijeg socijalnog statusa kao i osigurati dodatne mogućnosti za darovite učenike
i studente kroz povećanje sredstava za stipendije i programe
neformalnog obrazovanja. Društvo je bogato onoliko koliko
znanja posjeduje, zato moramo omogućiti adekvatne mjere
u sustavu obrazovanja. Predlagali smo i povećanje sredstava za mjere za zapošljavanje branitelja kako bi omogućili
da kroz program prođe što veći broj ljudi. Nezaposlenost je
najveći problem u RH i Gradu Zagrebu, a mi kao socijaldemokrati osjećamo dužnost pomagati onima kojima je pomoć
potrebna. Nažalost, gradska uprava nije imala sluha ni za
jedan od naših amandmana – svi su redom odbijeni. Iz tog
razloga, nismo podržali prijedlog proračuna za 2014. godinu.
Na prvoj sjednici u 2014. godini, održanoj početkom veljače,
bilo je mnogo bitnih tema. SDP je prije samog početka tražio
da se na sjednici Skupštine raspravlja o nedavnim događajima i budućnosti SRC Svetice. Zahtjev je odbijen. Zatražili smo stanku za Klub i održali izvanrednu konferenciju za
medije. Iz medijskih natpisa koji su u zadnjih dva mjeseca
zainteresirale zagrebačku sportsku i širu javnost kao i predstavnike mjesne samouprave saznali smo o planovima gradske uprave za budućnost i sudbinu SRC Svetice. Naime, iz
medija je bilo moguće saznati da se prostor SRC Svetice do
sada koristio komercijalno te da je Grad Zagreb odlučio raspisati javni natječaj za davanje u zakup sportskih građevina
u vlasništvu Grada Zagreba. Također se temeljem medijskih
natpisa moglo zaključiti da je natječajni postupak već završio i da je kao najbolji ponuditelj odabran Hrvatski nogometni savez. Uvidom u prostorno plansku dokumentaciju
vidljivo je da se na području SRC Svetice nalazi nedovršeni
bazen pod upravom Zagrebačkog holdinga. Također, iz medija saznajemo o neriješenim imovinskopravnim odnosima,
odnosno da postoji zabilježba na česticama koje pripadaju
str. 4 - veljača 2014
SRC Svetice. Smatramo da je potrebno da Gradska skupština
Grada Zagreba održi raspravu o ovoj temi s ciljem razjašnjenja i dobivanja točnih i relevantnih podataka oko dosadašnjeg korištenja, trenutnog statusa i budućnosti SRC Svetice,
kako bi zagrebačka javnost dobila sve potrebne informacije o
načinu upravljanja imovinom Grada. Žalosno je da se odbija
rasprava u Skupštini oko bitnih pitanja za građane Zagreba.
Skupština se ne smije eutanazirati i pretvoriti u fikus. Apeliramo da Skupština opet postane mjesto gdje se raspravlja i
mjesto donošenja odluka.
Na istoj sjednici Klub zastupnika SDP-a podnio je amandmane na prijedlog odluke o komunalnom redu. Generalno, prijedlozi SDP-ovih amandmana jasno definiraju da komunalne
djelatnosti obavlja trgovačko društvo u 100% vlasništvu
Grada Zagreba odnosno Zagrebački holding sukladno čl.2 i
čl.4 Zakona o komunalnom gospodarstvu. SDP-ov prijedlog
polazi od toga da javna gradska tvrtka jedina može osigurati
trajno i kvalitetno obavljanje komunalnih djelatnosti na načelima održivog razvoja za razliku od privatnih tvrtki koje su
u obavljanju poslova vođene i ostvarivanjem većeg prihoda
što se često odražava na kvalitetu pružene usluge. Stoga je
prijedlog SDP-ovih amandmana koji je upućen Skupštini za
komunalne djelatnosti: održavanja čistoće, odlaganje komunalnog otpada, održavanje javnih površina, tržnica na malo
i održavanje groblja upravo Zagrebački Holding kao tvrtku
Grada Zagreba naveo kao jedinog izvršitelja poslova komunalne djelatnosti u prijedlogu amandmana na odluku o komunalnom redu. Gradonačelnikov prijedlog odluke definirao
je pravne i fizičke osobe kao moguće nositelje komunalne
djelatnosti što otvara mogućnost obavljanja komunalne djelatnosti s pravnim osobama i fizičkim osobama na temelju
ugovora o koncesiji, odnosno ugovoru o povjeravanju komunalnih poslova što je po našem mišljenju zbog postojanja
gradske tvrtke Zagrebački holding suvišno i nepotrebno. Podružnice ZGH, Čistoća, Zrinjevac, ZGOS, Zagrebačke ceste i
Zagrebačka groblja obavljaju komunalne djelatnosti u sklopu
trgovačkog društva koje je osnovao Grad Zagreb. Smatramo
da je potrebno zbog zaštite radnih mjesta zaposlenika Zagrebačkog holdinga nastaviti s dosadašnjim načinom obavljanja komunalnih djelatnosti. Zaključno, SDP-ovim prijedlogom amandmana isključuje se mogućnost dodjele poslova
iz komunalne djelatnosti Zagrebačkog holdinga privatnim
pravnim i fizičkim osobama registriranim za komunalne
djelatnosti. Prijedlozi amandmana SDP-a posebno su stavili
naglasak na postavljanje javnih kamera tako da se predlaže
za svako postavljanje kamere donese rješenje o razlozima
postavljanja. Grad se obvezuje na isticanje natpisa da je prostor pod nadzorom a kamere ne smiju biti postavljane da
narušavaju kvalitetu života građana. Također amandmanom
se tražilo obvezivanje osobe koja vrši nadzor kamera na postupanje sukladno pravilima struke. SDP je predložio kraći
rok za održavanje sajmova i manifestacija i to rok od 30 dana
u odnosu na predloženi rok od 90 dana. Amandmanima se
tražilo mišljenje gradskog upravnog tijela nadležnog za gospodarstvo o potrebi i gospodarskoj opravdanosti postavljanja pokretnih naprava, uz poslovne prostore i druge objekte
u vlasništvu i najmu kako bi se spriječila nelojalna konkurencija u obavljanju istih djelatnosti. Po pitanju držanja životinja SDP-ov je prijedlog da se u predlaganje Naredbe gradonačelnika uključe Vijeća gradskih četvrti i Vijeća mjesnih
odbora. Po pitanju ambrozije predloženo je izvršenje obveze
uklanjanja ambrozije od strane Zagrebačkog holdinga ako
vlasnik ili korisnik javne površine to sam ne učini.
bilten gradske organizacije sdp zagreb
Copyright - Europski parlament
aktualno
Socijaldemokratski Zagreb
ponovno pred izazovom promjena
S
ocijaldemokrati neosporno baštine vrijednosti i dosege
društvenog i političkog razvoja kroz koje je svijet prošao
u posljednjih dvjesto godina što nas s pravom čini ponosnima, ali i poziva na izazovnu obvezu da tradiciju progresivnog saveza nastavimo i danas kada se mnogi pitaju kako i
kuda dalje. Istovremeno, ponosni možemo biti i kao hrvatski
socijaldemokrati. U posljednjih dvadeset godina niti jedan
strateški cilj hrvatske vanjske politike nije ostvaren, a da ga
bitno nisu uvjetovale progresivne lijeve snage, od demokratizacije društva o kojoj je nemoguće govoriti bez isticanja
Ivice Račana pa do sjevernoatlantskih i europskih integracija koje je pokrenula upravo njegova vlada. Danas, možda više
nego ikada, imamo priliku i dužnost dati sadržaj hrvatskoj
politici koja od 1. srpnja 2013. ima novu europsku dimenziju.
U najvećem demokratski izabranom predstavničkom tijelu
na svijetu, Europskom parlamentu, izgovorena riječ se čuje,
ali samo kada iza nje stoji smislen sadržaj ima i utjecaja.
Uvjetovano europskim izbornim ciklusom, moj mandat u
ovom tijelu traje službeno 10 mjeseci što je stvorilo iznimnu
potrebu za preciznošću i usmjerenošću na ključne probleme
na koje možemo ponuditi kvalitetne odgovore, ali i na veliki
oprez. Kada je prošle godine Vijeće EU predložilo ukidanje
subvencija za ribogojilišta u zaštićenim područjima učinilo
je to nesvjesno činjenice da se većina hrvatskih uzgajivača
riba i školjaka nalazi upravo u takvom području s obzirom
na to da je većina područja Jadrana pod zaštitom. Upravo
se na ovom primjeru ogleda potreba za temeljitim oprezom
u jednom novom ambijentu i sadržajnoj pripremi koja je, u
ostalim, i dovela do toga da se na moju inicijativu spomenuti
prijedlog izmijeni u korist hrvatskih uzgajivača.
Promjena nesumnjivo dolazi. U posljednjih dvadeset godina, u kojima smo svjedočili financijskoj i gospodarskoj krizi,
koje su uvjetovale i svojevrsnu društvenu i političku krizu,
čije posljedice još živimo, u trima glavnim tijelima Unije:
Komisiji, Parlamentu i Vijeću dominirale su neoliberalne
desne snage. Potreba za novim smjerom i impulsom entuzijazma poziv je svima nama koji čvrsto vjerujemo u ljudsku i
građansku solidarnost da pokažemo snagu, za koju znam da
imamo, ispuniti očekivanja i vratiti povjerenje u europski
projekt. Za nas kao socijaldemokrate Zagreba, grada s dugom industrijskom i radničkom povijesti i to u godini kada
obilježavamo 120 godina od utemeljenja Socijaldemokratske stranke Hrvatske i Slavonije predstavlja izazov za koji
smo dokazano spremni.
Tonino Picula
Zastupnik u Europskom parlamentu (SDP)
str. 5 - veljača 2014
aktualno
bilten gradske organizacije sdp zagreb
Zajedno do pobjede na europskim izborima
D
elegacija GO SDP-a Zagreb posjetila je krajem siječnja
2014. Europski parlament u Bruxellesu s ciljem pripreme za predstojeće europske izbore i upoznavanja s radom
grupe socijalista i demokrata u Europskom parlamentu (EP).
U gustom trodnevnom programu čiji je domaćin bio zastupnik u EP-u Tonino Picula, delegacija se susrela s najvišim
dužnosnicima EP-a iz grupe socijalista i demokrata, uključujući i predsjednika Europskog parlamenta Martina Schulza te
predsjednika grupe socijalista i demokrata Hannesa Swobodu.
Sastanak s aktualnim predsjednikom EP-a Martinom Schulzom i kandidatom za funkciju predsjednika Europske komisije u mandatu 2014.-2019. protekao je u izrazito prijateljskoj
atmosferi. G. Schulz je tom prigodom rekao da će tijekom
predstojeće kampanje svakako posjetiti Zagreb. Dodao je
kako je za pobjedu na predstojećim izborima ključno osigurati podršku birača u urbanim sredinama te biračima pojasniti
kako će, osim zastupnika, na ovim euroizborima imati prilike
odabrati i budućeg predsjednika „europske Vlade“ odnosno
predsjednika Europske komisije. Predsjednik GO-a Bernardić
je u tom smislu rekao da se GO SDP-a Zagreb već priprema
za predstojeće europske izbore te da će kao najveća gradska
organizacija u zemlji biti u mogućnosti osigurati kvalitetnu kampanju na terenu te pomoć u organizaciji dolaska u
Zagreb. Ponovio je čvrstu podršku kandidaturi g. Schulza za
predsjednika Europske komisije. „Važno je da građani mogu
odlučiti o tome tko će voditi Europsku komisiju u predstojećem razdoblju. Važno je da to bude osoba koja će brinuti o
njihovim interesima rukovodeći se socijaldemokratskim vrijednostima. Glas za Vas je glas za Europu koja brine“, rekao
je Bernardić.
Delegacija se sastala i s predsjednikom Progresivnog saveza socijalista i demokrata u Europskom parlamentu i bivšim
izvjestiteljem za Hrvatsku Hannesom Swobodom. Swoboda
je izrazio nadu da će tijekom predstojeće kampanje hrvatski
građani prepoznati program koji europska ljevica nudi za
izlazak iz krize i rješavanje akutnih europskih pitanja, posebno nezaposlenosti među mladima. „Nije nebitno tko će sje-
str. 6 - veljača 2014
diti u Europskom parlamentu. Nije nebitno tko će biti predsjednik Europske komisije. U rukama tih ljudi je velika moć
koja može izravno utjecati na budućnost europskih građana“,
izjavio je Swoboda i izrazio nadu da će tijekom kampanje posjetiti Hrvatsku iako se on sam neće kandidirati za još jedan
mandat u Europskom parlamentu.
Posebno su zanimljivi bili sastanci s Annom Colombo, glavnom tajnicom grupe socijalista i demokrata u Europskom
parlamentu, te Brianom Synnottom, koordinatorom za komunikacije u PES-u – Stranke europskih socijalista, na kojima je razmotrena strategija PES-a na predstojećim euroizborima i trenutna istraživanja javnog mnijenja koja ukazuju
na mogućnost da u sljedećem sazivu Europskog parlamenta
grupa socijalista i demokrata postane najveća politička skupina u EP-u. „Rezultati anketa nas međutim ne smiju uljuljkati. Šansa postoji. Ali igra nije završena“, rekla je Colombo.
Tijekom posjeta Bruxellesu, delegacija zagrebačkih SDP-ovaca razgovarala je i s ostalim hrvatskim zastupnicima u EP-u
iz redova SDP-a Biljanom Borzan, Sandrom Petrović Jakovina, Marinom Baldinijem i Olegom Valjalom te zastupnicima
iz Češke, Mađarske, Austrije, Rumunjske i Švedske koji su nesebično podijelili svoja iskustva u vođenju kampanja za Europski parlament. Mađarska zastupnica Zita Gurmai posebno
je istaknula važnost „ženskih pitanja“ i uloge žena općenito u
socijaldemokratskim strankama koja je, po njenom mišljenju,
posljednjih godina u vidnom opadanju.
Delegacija je posjetila i Stalno predstavništvo RH pri EU gdje
se sastala s veleposlanikom Matom Škrabalom.
Uz predsjednika GO Davora Bernardića, Bruxelles su posjetili
Zvane Brumnić, Saša Molan, Draženko Pandek, Ljubica Hrgović, Tin Pažur, Nenad Livun, Ana Brnčić i Dominik Etlinger.
Više informacija:
www.europarl.europa.eu, www.socialistsanddemocrats.eu
www.toninopicula.com
Ana Brnčić, M.A.
sabor
bilten gradske organizacije sdp zagreb
Prijedlog
zakona o
životnom
partnerstvu
U
saborsku proceduru stigao je Prijedlog zakona o životnom partnerstvu. Očekivan, osporavan, intrigantan,
nužan – već pri prvim naznakama da Vlada ide u izradu
toga zakona započele su polemike, argumentirane i manje
argumentirane, često i dodatno opterećene prošlogodišnjim
referendumom o braku, odnosno njegovim ishodom. Svi se
sjećamo tih rasprava, ali ono što mi se čini da je u procesu donošenja ovog zakona izuzetno bitno, to je vrlo jasna
poruka Ustavnog suda, pristigla u vidu njihovog priopćenja
od 14.studenog 2013., dakle 15-tak dana prije održavanja
referenduma, u kojem jasno stoji da „…eventualna dopuna
Ustava odredbom prema kojoj je brak životna zajednica žene
i muškarca ne smije imati nikakvog utjecaja na daljnji razvitak zakonskih okvira instituta izvanbračne i istospolne
zajednice u skladu s ustavnim zahtjevom da svatko u Republici Hrvatskoj ima pravo na poštovanje i pravnu zaštitu
svoga osobnog i obiteljskog života te svoga ljudskog dostojanstva.“
Prisjetimo se – prvi Zakon o istospolnim zajednicama donesen je, sada već davne, 2003.godine. Iskreno, tim zakonom
nismo riješili niti jedan problem s kojima su se susretale
LGBT osobe kada je u pitanju zasnivanje jedne obiteljske zajednice, ali tada je to ipak bio korak kojim smo, kao stranka
na vlasti, pokazali da prepoznajemo i uvažavamo specifičnosti i probleme s kojima se susreću LGBT osobe. Učinili smo
tada ono što je bilo moguće.
Bilo mi je potrebno ovo prisjećanje jer mi se čini da danas,
s ovim novim prijedlogom zakona, ipak na puno kvalitetniji i sveobuhvatniji način uređujemo obiteljske zajednice
istospolnih osoba, njihova prava i obaveze koja proizlaze,
kako iz onih registriranih, tako i onih neformalnih životnih
partnerstva.
Konkretno, Zakon omogućuje istospolnim partnerima sklapanje životnog partnerstva pred državnim tijelom i upis
istoga u registar, koji se vodi pri matičnim uredima. Nadalje, zakon je obuhvatio pravne učinke istospolne zajednice
( i one neformalne), kao što su opća prava i obaveze, uzdržavanje u okviru zajednice, imovinski odnosi životnih partnera, nasljeđivanje, porezni status, status u mirovinskom
osiguranju, sustavu socijalne skrbi, zdravstvene zaštite,kao
i u pogledu zapošljavanja i radnih odnosa. Konačno, ovim
Zakonom reguliraju se i odnosi vezani uz djecu ako žive u
obiteljskoj zajednici istospolnih partnera, vodeći se prvenstveno interesom djeteta. Ove odredbe zakona izazivaju
najviše polemika u javnosti, ali ono što treba imati cijelo
vrijeme na umu – životne zajednice istospolnih partnera u
našem društvu postoje, to jeste i naša realnost, a realnost je
i da u njima žive i njihova djeca i da je zbog dobrobiti svih
članova takve zajednice, a djece pogotovo, potrebno urediti
odnos između roditelja, djece i životnih partnera koji nisu
roditelji, ali žive zajedno i brinu za tu djecu. Dakle, prijedlog
Zakona prvenstveno uređuje postojeće stanje.
Kao socijaldemokrati, svojim programima i opredjeljenjem
isticali smo i ističemo da za nas bračna, izvanbračna ili
istospolna zajednica predstavljaju obiteljsku zajednicu i obiteljski život. Ali obitelj su i jednoroditeljske obitelji, obitelji
bez djece, obitelji djeda, bake i unučadi…naša je dužnost svima njima omogućiti jednaka prava i stvarati okruženje u kojem se ničim neće osjećati ugroženima i diskriminiranima.
Osim toga, članica smo EU, a naš postojeći pravni okvir nije
do kraja usklađen sa sustavom zaštite ljudskih prava Europske konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda.
Od 2003. godine, od onog prvog Zakona o istospolnim zajednicama, Europski sud za ljudska prava donio je niz odluka
iz kojih proizlazi kako trenutne norme koje uređuju položaj istospolnih zajednica u našem društvu ne zadovoljavaju
standarde koje je sam Sud razvio, tumačeći pojedine članke
Konvencije.
I konačno, ovaj Prijedlog zakona odražava realni društveni
kontekst u kojem se nalazi Hrvatska u pogledu odnosa prema položaju istospolnih zajednica u našem društvu. On je
izraz potrebe da na sveobuhvatan način reguliramo položaj
istospolnih zajednica kako bi se uklonile postojeće prepreke
njihovoj društvenoj jednakosti, na što nas sve skupa obvezuje prvenstveno naš vlastiti Ustav, ali i europske pravne
obveze.
Gordana Sobol
saborska zastupnica, predsjednica SDFŽ Hrvatske
str. 7 - veljača 2014
bilten gradske organizacije sdp zagreb
ničke dražbe. Do sada su se dražbe održavale na sudu, a zainteresirani su se pozivali oglasom. Jasno da je mogućnost
dogovora i namještanja cijena na takvoj dražbi bila moguća.
Sada, pristupom na internet se može sudjelovati u dražbi u
realnom vremenu što u velikoj mjeri onemogućuje dogovaranje i namještanje cijena na štetu i vjerovnika i dužnika.
Predloženo je i da ovršenik, koji u ovrsi ostane bez nekretnine u kojoj živi, ima pravo ostati u njoj kao najmoprimac
bar 6 mjeseci. Iskoristio sam priliku sugerirati da se taj rok
produži na 12 mjeseci. Jasno da se dugovi moraju vraćati,
ali nikome nije u interesu da se ljudi izbacuju na ulicu te da
imamo beskućnike i velik broj nekretnina u ponudi što ruši
cijenu nekretnina te šteti i vjerovnicima i dužnicima.
Novosti iz Sabora
N
akon ustavne pauze, u nepunih mjesec dana Sabor je
prilično ubrzanim tempom odradio rasprave o 62 prijedloga novih zakona, odnosno izmjena i dopuna postojećih.
Također, na dnevnom redu su bile i 24 točke po kojima je
raspravljano o različitim izvješćima, prijedlozima odluka i
imenovanjima.
Nekoliko zakonskih prijedloga izazvalo je veću pažnju javnosti.
Jedan od takvih je Zakon o dobrovoljnim mirovinskim fondovima kojim će se omogućiti prebacivanje preko pet milijardi kuna iz drugog u prvi mirovinski stup, čime Vlada
želi povećati proračunske prihode kako bi ispunila obveze
iz procedure prekomjernog deficita. Riječ je o novcu koji su
u drugi stup uplaćivali zaposlenici države s beneficiranim
radnim stažem.
Sabor je donio i Zakon o tržištu nafte i naftnih derivata kojim se stvaraju uvjeti za slobodno formiranje cijene naftnih
derivata. Tim zakonom stvaraju se uvjeti da cijene naftnih
derivata u Hrvatskoj određuju slobodno, na tržištu, a ne više
temeljem pravilnika.
Intencija je omogućiti tržišnu konkurenciju koja će distributerima stvoriti mogućnosti za veće investicije.
Zagrepčanima bi mogla biti zanimljiva informacija da je
Sabor izglasao i Zakon o žičarama, a njime se uređuje da
koncesije za žičaru dodjeljuju nadležna tijela jedinica lokalne samouprave. Nadajmo se da će taj Zakon biti i normativni poticaj gradskoj upravi da reanimira projekt sljemenske
žičare.
Raspravljene su i izmjene Ovršnog zakona koje donose pozitivne novosti za građane. Onemogućeno je da se nekretnina
u ovrsi može prodati ispod tri petine utvrđene vrijednosti.
Da podsjetimo, ovršnim zakonom iz 2008. nekretnina se mogla prodati za jednu kunu, što je bilo iznimno loše rješenje
jer bi dužnik ostao bez kompletne imovine, a dug bi smanjio
tek za kunu.
Jedna od novosti koje treba pozdraviti je i uvođenje elektro-
str. 8 - veljača 2014
Također, predložio sam i da se za ovrhe nad obrtnicima primjeni isti princip koji vrijedi prilikom ovrhe na plaći, tj. da se
obrtnicima ostavi određeni postotak od svih primanja kako
bi barem imali novca na računu za nabavku repromaterijala
tj. za nastavak poslovanja, što je od koristi i vjerovnicima, jer
samo nastavkom poslovanja obrtnici mogu doći do sredstava da dug vrate do kraja.
Ujedno sam ponovio već nekoliko puta upućen zahtjev, ne
samo od mene već i od drugih zastupnika, da Ministarstvo
izradi prijedlog Zakona o osobnom bankrotu. Srećom, čini
se da Ministarstvo pravosuđa, vjerojatno potaknuto brojnim
zahtjevima zastupnika, ali i udruga građana, namjerava uputiti taj zakon u proceduru do ljeta.
Od izvješća je najveće zanimanje izazvala rasprava o izvješću o radu Državnog odvjetništva za 2012.
Osobno sam u toj raspravi našao važnim istaknuti da pojedina nezavisna istraživanja pokazuju da je 18% građana
bilo izloženo korupcijskom iskustvu s javnim službenikom,
a istovremeno je tek 3,6% građana imalo takvo iskustvo s
težim kaznenim djelom protiv imovine.
U neskladu s tim, za kaznena djela protiv imovine podneseno je preko 55.000 kaznenih prijava, dok je za kaznena djela
korupcije u širem smislu podneseno samo oko 2.000 kaznenih prijava. Dakle, razlika u uspješnosti procesuiranja između tih oblika kaznenih djela je više nego očita pa je i očito
da rad tzv. pravne države na tom području, premda iz godine
u godinu sve bolji, još uvijek nije takav da možemo izraziti
bezrezervno zadovoljstvo.
Iz navedenih podataka jasno je da će državna tijela, u čiju
zadaću spada otkrivanje i progon kaznenih djela korupcije i
zlouporabe službenog položaja, morati uložiti značajno veće
napore da taj svoj posao i obave. Najveća odgovornost je na
državnom odvjetništvu, pogotovo na rješavanju onih predmeta koji predugo čekaju rješavanje.
U vezi tog izvješća treba istaći da njegovo prihvaćanje i ne
znači potvrđivanje još jednog mandata aktualnog državnog
odvjetnika. O njegovu potvrđivanju ili izboru nove osobe za
to mjesto Sabor će odlučivati do kraja travnja, kada Mladenu
Bajiću istječe mandat.
Od onog što nas tek čeka svakako treba izdvojiti prijedloge
Zakona o radu i Zakona o životnom partnerstvu.
Vaš saborski zastupnik
Draženko Pandek
aktualnosti iz go
bilten gradske organizacije sdp zagreb
Provedeni izbori u Gradskoj i
mjesnim organizacijama SDP-a
Zagreb
U
skladu sa Statutom SDP-a i pravilima o izborima za
organe SDP-a, Gradski odbor SDP-a Zagreb na sjednici
održanoj 05.09.2013. donio je Odluku o raspisivanju izbora
za predsjednika i ostale organe Gradske organizacije SDP-a
Zagreb. U narednim danima sve mjesne organizacije SDP-a
na području Grada Zagreba donijele su odluke o raspisivanju
izbora za predsjednike i ostale organe svojih mjesnih organizacija.
Proces izbora započeo je iskazivanjem namjere za kandidiranje za predsjednika i članove organa GO SDP-a Zagreb, kao i
za predsjednike i članove organa na nivoima mjesnih organizacija. Nakon predaje izjava, kandidati su prikupljali potpise podrške za kandidature u skladu s pravilima o izborima.
Nakon predaje potpisa podrške kandidaturi, održana su sučeljavanja kandidata za predsjednika Gradske organizacije,
kao i predstavljanja i sučeljavanja kandidata za predsjednike
u većini mjesnih organizacija.
Pravo biranja predsjednika Gradske i mjesnih organizacija
imali su svi članovi i članice Gradske organizacije koji su
učlanjeni do 19.05.2013., odnosno do lokalnih izbora.
Za predsjednika Gradske organizacije kandidati su bili Davor Bernardić, Gordan Maras i Mirando Mrsić, a na biračkim mjestima koja su 20.10.2013. bila organizirana u svim
mjesnim organizacijama u Gradu Zagrebu odazvalo se 4.145
članova SDP-a Zagreb. Davor Bernardić je u prvom krugu
dobio podršku 2.648 članova, odnosno 64,54% od važećih
4.103 listića, čime je dobio podršku članstva da vodi Gradsku organizaciju SDP-a grada Zagreba u narednom mandatu.
U većini mjesnih organizacija predsjednici su izabrani već u
prvom krugu, dok je manjem dijelu organizacija 27.10.2013.
održan i drugi krug. Za predsjednike mjesnih organizacija
izabrani su:
Brezovica
Črnomerec
Donja Dubrava
Donji grad
Gornja Dubrava
Gornji grad - Medveščak
Maksimir
Novi Zagreb - istok
Novi Zagreb - zapad
Peščenica - Žitnjak
Podsljeme
Podsused - Vrapče
Sesvete
Stenjevec
Trešnjevka - jug
Trešnjevka - sjever
Trnje
Irena Poje Oxenham
Tamara Čubretović
Dubravka Šereg
Željko Kvesić
Petar Tanić
Goran Petrović
Damir Godec
Tihomir Barišić
Tomislav Koledić
Radenko Tomić
Emil Tafra
Ljubica Hrgović
Draženko Pandek
Danijela Pustahija Musulin
Denis Hrestak
Darko Liović
Mirko Drvar
str. 9 - veljača 2014
bilten gradske organizacije sdp zagreb
aktualnosti iz go
Nakon provedenih izbora za predsjednike mjesnih organizacija, u svim mjesnim organizacijama održane su konvencije
na kojima su delegati prema pravilima o izborima birali članove organa svojih mjesnih organizacija, potpredsjednike,
članove predsjedništva i članove odbora mjesnih organizacija. Na konvencijama mjesnih organizacija birani su i delegati za konvenciju Gradske organizacije, a prema pravilima
o izborima svaka organizacija bila je zastupljena s brojem
delegata koji je ovisio o broju članova organizacije i ostvarenom rezultatu na lokalnim izborima.
Na kraju ovog Biltena nalazi se popis svih predsjednika, potpredsjednika i tajnika mjesnih organizacija koji su izabrani
u ovom izbornom procesu.
Na konvenciji Gradske organizacije SDP-a Zagreb koja je
održana 23.11.2013., odazvalo se 464 od izabranih 510 delegata. Za potpredsjednike Gradske organizacije izabrani su
Saša Molan, Draženko Pandek, Zvane Brumnić i Vesna Nađ.
U predsjedništvo Gradske organizacije izabrani su: Ljubica
Hrgović, Tin Pažur, Tihomir Barišić, Denis Hrestak, Mario
Baić, Marijan Pilaš, Sanja Ožić, Ivan Kozolić, Petar Tanić i
Željko Kvesić.
U Gradski odbor birano je 55 članova, a prema pravilima
o izborima, svaka mjesna organizacija na području grada
Zagreba zastupljena je s određenim brojem članova prema
broju članova u mjesnoj organizaciji i rezultatu koje je ta
organizacija ostvarila na lokalnim izborima. Delegati su za
članove gradskog odbora Gradske organizacije SDP-a Zagreb
izabrali:
MO Brezovica:
MO Peščenica - Žitnjak:
Darko Pereković
Neda Bezjak Trdak
Iva Platnjak
MO Črnomerec:
Dragan Vučić
Zrinko Levanić
Petar Grabež
Tomislav Matošin
Branko Matun
MO Podsljeme:
Emil Tafra
MO Donja Dubrava:
Dubravka Šereg
MO Podsused - Vrapče:
Boris Krajinović
Katarina Kovačić
Dubravko Peroš
MO Donji Grad:
Zoran Vučinić
Gordana Barberić
Goran Hill
MO Sesvete:
Nenad Livun
Jurica Jug
Nesko Kičin
Nataša Vučkov
Robert Pukljak
MO Gornja Dubrava:
Vladimir Kršek
Marijan Horvat
Zdravko Juć
Damir Šušković
Danijela Barać
MO Stenjevec:
Danijela Pustahija Musulin
MO Gornji grad - Medveščak:
Borislav Jović
Marija Špoljar
Semir Dizdarević
Omer Eškić
Dinko Herman
MO Trešnjevka - jug:
Božidar Rožman
MO Maksimir:
Damir Korenjak
Jasna Lesički
Samir Vreto
Munib Hamidić
Ankica Kosovec-Krželj
Marko Tardelli
Jozo Tomas
MO Trešnjevka - sjever:
Mirjana Šimac
MO Novi Zagreb - istok:
Dijana Pavičić Haniš
Sunčana Kunac
Ivan Havelka
Zoran Rotim
Marko Frančešević
MO Trnje:
Domagoj Nobilo
Branka Vierda
Dragec Rob
Svetozar Brujić
Denis Turčinović
MO Novi Zagreb - zapad:
Mladenka Pašalić-Patarčec
Jozo Klarić
Branko Kolarić
str. 10 - veljača 2014
Stjepan Kudelić
bilten gradske organizacije sdp zagreb
aktualnosti iz go
Savjetovanje
Gradske
organizacije
Sjednice
Gradskog
odbora
Š
ire vodstvo zagrebačkog SDP-a okupilo se 25. siječnja
na cjelodnevnom Savjetovanju u Aquaparku Adamovec
u zagrebačkim Sesvetama kako bi prezentirali svoje ideje i
predstavili prijedloge za unapređenje rada gradske organizacije SDP-a Zagreb.
Cilj savjetovanja bio je uključiti što veći broj ljudi u procese
donošenja odluka unutar stranke. Program je bio podijeljen
u 4 modula, prema programu koji je usvojen na Konvenciji
krajem prošle godine; demokratizacija, decentralizacija, modernizacija i edukacija.
Raspravljalo se o tome kako unaprijediti odnos s građanima
i udrugama civilnog društva, o uspostavljanju direktne dvosmjerne komunikacije zastupnika i vijećnika s građanima,
uključivanju većeg broja ljudi u kreiranju i provođenju politika kako bi bolje čuli i razumjeli probleme naših građana.
Zaključci i konkretne mjere nastale iz ideja u raspravama
na Savjetovanju doneseni su na 2. sjednici Gradskog odbora
održane 30. siječnja.
Doneseni zaključci usmjereni su prema unapređenju rada
svih organizacijskih oblika unutar zagrebačkog SDP-a, od
ogranaka do gradske organizacije. Redovita izrada raznih
analiza i planova, kontinuirani kontakt sa simpatizerima, civilnim društvom i poduzetnicima kroz savjete na razini mjesne organizacije, organizacija dežurstava s predstavnicima
u predstavničkoj vlasti na svim razinama, različite tribine i
edukacije, uvođenje novih komunikacijskih kanala, samo su
dio zaključaka donesenih nakon konstruktivnih razgovora te
snježne subote.
U narednom periodu, sudionici iz vaših mjesnih organizacija
će kroz sastanke ogranaka i slične skupove članstva predstaviti sve donesene zaključke.
Dominik Etlinger
Tajnik GO SDP Zagreb
P
rva konstituirajuća sjednica Gradskog odbora Gradske
organizacije SDP-a Zagreb, održana je 12.12.2013. Nakon što je Gradski odbor konstituiran, usvojen je poslovnik
o radu prema kojem će se u narednom mandatu raditi. Na
prijedlog predsjednika GO, Davora Bernardića, članovi Gradskog odbora za tajnika Gradske organizacije jednoglasno su
izabrali Dominika Etlingera.
Na drugoj sjednici Gradskog odbora koja je održana
30.01.2014. nakon rasprave o aktualnoj političkoj situaciji,
donesene se odluke provođenju ažuriranja članstva i izborima u mjesnim ograncima. Na osnovu rasprava i prijedloga
sa savjetovanja šireg vodstva gradske organizacije doneseni
su zaključci koji određuju rad i aktivnosti ogranaka, mjesnih
organizacija i gradske organizacije.
str. 11 - veljača 2014
aktualnosti iz go
bilten gradske organizacije sdp zagreb
Aktivnosti MO
Ažuriranje
članstva i izbori Sesvete
u mjesnim
M
ograncima
G
radska organizacija SDP-a Zagreb je donošenjem odluka na 2. sjednici Gradskog odbora, održanoj 30. siječnja,
započela s procesima ažuriranja podataka baze članstva i izbornim sastancima u 218 mjesnih ogranaka u svih 17 mjesnih organizacija.
Ažuriranje podataka je nužan proces i preduvjet kako bi organizacija mogla efikasnije komunicirati i koristiti potencijal svojih članica i članova u svojem radu. Stoga, možete
očekivati da će vas u narednom periodu kontaktirati iz vaše
mjesne organizacije, odnosno ogranka kako bi ispunili obrazac za ažuriranje.
Također, došlo je vrijeme da se izaberu organi ogranaka na
novi mandat od 4 godine. Novi Statut SDP-a više ne predviđa funkciju tajnika odnosno tajnice ogranka. Stoga, na izborima koji slijede biraju se predsjednik-ca i potpredsjednik-ca,
a ako ogranak broji više od 15 članova ima pravo izabrati i odbor. Ogranci koji imaju od 15 do 25 članova biraju
3 člana-ice odbora, oni koji broje od 25 do 50 članova-ica,
biraju 5 članova-ica odbora, a oni s više od 50, 7 članova-ica
odbora. Prilikom utvrđivanja broja članova-ica uzimaju se
oni-e koji-e nemaju dugovanja po osnovi članarine više od
6 mjeseci do dana donošenja Odluke o ažuriranju odnosno
do 30 siječnja.
Na izborima za organe mjesnog ogranka mogu birati svi članovi-ice upisani do gore navedenog datuma koji nemaju dugovanja po osnovi članarine više od 12 mjeseci. Utvrđivanje
kvoruma na sastanku mjesnog ogranka utvrđuje se prema
broju tih članova-ica te se sve odluke donose većinom njihovih glasova.
Kandidiranje za organe mjesnog ogranka provodi se po
principu samokandidiranja na izbornom sastanku mjesnog
ogranka. Kandidirati se mogu svi članovi-ice upisani do 30.
siječnja, koji nemaju dugovanja po osnovi članarine više od
6 mjeseci.
Svim kolegicama i kolegama koji će se kandidirati u izbornom procesu želim mnogo uspjeha, a svima ostalima da izaberu vodstvo koje će u idućem periodu dodatno unaprijediti
rad i aktivnosti ogranaka te voditi do pobjede na idućim izborima!
Dominik Etlinger
Tajnik GO SDP Zagreb
str. 12 - veljača 2014
jesna organizacija SDP-a Sesvete u prosincu je organizirala tradicionalno predbožićno darivanje krvi te podjelu pšenice građanima u centru Sesveta te na sesvetskom
sajmu.
Organizirana je i akcija dijeljenja letaka kojim smo obavijestili građane da je naša inicijativa za izgradnju željezničke
postaje u Sesvetskoj Sopnici urodila plodom te je iz HŽ-a
obećana izgradnja postaje do kraja 2014.
Nakon kraće pauze, u siječnju su Predsjedništvo i Odbor
odradili nove sjednice, a teme su bile vezane uz ažuriranje
baza članstva i planove rada i aktivnosti u narednom razdoblju.
Prema usvojenom „minimalnom paketu“ za rad mjesnih
ogranaka i članova koji su vijećnici u mjesnim odborima i
Vijeću gradske četvrti, organizirat će se dežurstva u Mjesnoj
organizaciji i mjesnim ograncima te redovite aktivnosti kontaktiranja sa simpatizerima.
Nažalost, 11. veljače područje Sesvetskog Kraljevca pogodile
su poplave. Pogođeno područje, istog dana, obišao je Davor
Bernardić. Stanovnici su pozdravili činjenicu da smo iznimno zainteresirani za rješavanje problema i tešku situaciju
u kojoj se nalaze. Pokrenut ćemo inicijativu da se stanje, koje
može dovesti do novih poplava prilikom svake veće kiše, sanira djelovanjem gradskih službi i Hrvatskih voda.
SDP-ovi vijećnici u Vijeću gradske četvrti Sesvete pokrenut
će inicijativu da se za kamp HNS-a razmotri prostor koji je
po važećem GUP-u Sesveta zona sporta i rekreacije, a koji se
nalazi sjeverno od postojećeg stadiona NK Croatia Sesvete.
Taj prostor je sada prazan i neiskorišten. Tako bi se stavio
u funkciju prostor u Sesvetama, a prostor Svetica bi ostao
na raspolaganju rekreativcima. Sigurni smo da je da je taj
prijedlog racionalan i u najboljem interesu Grada, građana i
nogometne reprezentacije.
Draženko Pandek
predsjednik MO SDP Sesvete
bilten gradske organizacije sdp zagreb
aktualnosti iz mo
Gospodarsko
savjetovanje Stenjevec
P
rvo gospodarsko savjetovanje u organizaciji Mjesne organizacije i Foruma seniora SDP-a Stenjevec održano je
u Mjesnoj samoupravi Malešnica, 29. siječnja 2014. g. Tema
savjetovanja bila je Kako ostvariti poduzetničku ideju uz pomoć državnih institucija, a cilj upoznati obrtnike i male gospodarstvenike iz Stenjevca s programom poticanja poduzetništva i obrta u 2014.g. Uvodničar Darko Liović, predsjednik
Uprave Hrvatske agencije za malo gospodarstvo i investicije,
sudionicima gospodarske tribine objasnio je sustav potpora
i novi način podnošenja prijava. Moderator savjetovanja bio
je Dražen Maksimović. Sudionici su, osim praćenja stručnog
dijela programa, iskoristili prigodu za međusobno druženje
i razmjenu iskustva.
Tribina
partnerstvo za
otvorenu vlast
U
organizaciji MO SDP-a Gornji grad - Medveščak i Donji
grad, održana je javna tribina na temu: Partnerstvo za
otvorenu vlast. Predavač je bio Joško Klisović, zamjenik ministrice vanjskih poslova RH.
Ključne točke na koje se koncentrirao predavač bile su:
• U Deklaraciji o otvorenoj vlasti, navodi se: „Svjesni smo
da ljudi diljem svijeta žele otvoreniju vlast. Zahtijevaju veće
sudjelovanja građana u javnom životu te traže načine da
vlast učine transparentnijom, odgovornijom, učinkovitijom
i osjetljivijom na potrebe građana.“
• Partnerstvo za otvorenu vlast pokrenuto je u rujnu 2010.,
kada je predsjednik SAD-a Barack Obama, u svom govoru
na Općoj skupštini Ujedinjenih naroda, pozvao na globalni
poduhvat otvaranja javne vlasti prema građanima.
• Republika Hrvatska aktivno sudjeluje u Partnerstvu za
otvorenu vlast od 2012. godine te je, prema analizi Global
Integrityja, Akcijski plan RH proglašen jednim od pet globalno najboljih.
• U skladu s Akcijskim planom Vlade RH 2012./2013., provedeno je niz mjera kako bi se vlast u Hrvatskoj učinila transparentnijom, otvorenijom, uključivijom i odgovornijom.
Tribina partnerstvo za otvorenu vlast GGM i DG
stupa informacijama, djelotvornije upravljanje resursima i
fiskalna transparentnost.
• Različiti akteri iz vladinog i nevladinog sektora trenutno
zajednički rade na izradi novog, dvogodišnjeg Akcijskog plana te se nastavlja rad na otvorenosti i odgovornosti vlasti.
• Partnerstvo za otvorenu vlast omogućava nam da postignemo ono što je cilj svake vlasti - kvalitetan život građana.
• Samo vlast koja je transparentna, otvorena i odgovorna,
koja uključuje građane u definiranje potreba i način njihovog zadovoljavanja, može osigurati povjerenje i zadovoljstvo
građana.
• Primjeri nekih od područja su: podizanje kvalitete pružanja javnih usluga, suzbijanje korupcije, omogućavanje pri-
str. 13 - veljača 2014
aktualnosti iz foruma mladih
bilten gradske organizacije sdp zagreb
O savjetu mladih Grada Zagreba
S
avjet mladih Grada Zagreba savjetodavno je tijelo Gradske skupštine Grada Zagreba osnovano od strane gradonačelnika Grada Zagreba s ciljem aktivnijeg uključivanja
mladih u javno politički život grada. Broji 15 članova i članica, izabranih predstavnika i predstavnica udruga mladih i
udruga koje se bave mladima, učeničkih vijeća, studentskih
zborova, političkih pomladaka te drugih registriranih oblika
organiziranja mladih. U svom dvogodišnjem mandatu članovi i članice Savjeta dužni su pratiti i komentirati sva pitanja
iz djelokruga Gradske skupštine koja su od posebnog interesa za mlade. Mlade članice i članovi SDP-a koji participiraju
u ovom sazivu Savjeta mladih su Jurica Jug, Lara Kvesić, Boris Krajinović, Sara Medved i Branka Vierda.
Aktualni mandat Savjeta mladih Grada Zagreba obilježilo je
pitanje donošenja Gradskog programa za mlade kao temeljnog strateškog dokumenta u Gradu Zagrebu. Gradski program za mlade predstavlja nužno sistematsko i detaljno
bavljenje rješenjima problema mladih u lokalnoj zajednici.
Njime gradska uprava dobiva strukturirani popis zadataka
po izvršiteljima koji bi u konačnici trebali poboljšati standard mladih u Zagrebu u područjima kao što su obrazovanje, stanovanje ili zapošljavanje. Savjet mladih je kao prioritet odredio donošenje tog dokumenta te zatražio aktivnije
str. 14 - veljača 2014
uključivanje Savjeta u proces njegova donošenja. Uz mnogobrojne upite Gradskom uredu za obrazovanje, kulturu i
šport te upućene primjedbe I prijedloge, prije i tijekom javne
rasprave, Gradski program još uvijek nije došao na dnevni
red Gradske skupštine te je trenutak njegova donošenja, nažalost, još uvijek upitan. Po svemu sudeći, možemo primijetiti kako uključivanje predstavnika i predstavnica mladih
u donošenje odluka važnih za poboljšanje njihovog života
i standarda nije cilj ove gradske uprave što će se, duboko
vjerujemo, u budućnosti promijeniti.
Savjet mladih Grada Zagreba potiče suradnju sa Savjetima
mladih općina, gradova i županija u Republici Hrvatskoj
organizacijom Konferencije Savjeta mladih svake godine. Tema konferencije održane u studenom 2013.g. je bila
„Okviri djelovanja savjeta mladih u Republici Hrvatskoj“ na
kojoj se diskutiralo koje su to funkcije koje je Savjet dužan
izvršavati, no koje su i sve mogućnosti članova i članica Savjeta u svrhu poboljšanja položaja mladih u njihovoj lokalnoj
zajednici. Savjet mladih Grada Zagreba može se pohvaliti
izrazitom aktivnošću i efikasnošću svojih članova i članica:
svaka sjednica Savjeta je konkretna, jezgrovita i potpuna.
Boris Krajinović, Sara Medved, Branka Vierda
bilten gradske organizacije sdp zagreb
aktualnosti iz foruma mladih
Različitosti
postižu čuda
S
avjet Foruma mladih za EU fondove organizira
kampanju na temu multikulturalnosti s novcima iz
Youth in action programa.
Hrvatska je ulaskom u Europsku uniju postala područje frekventnije migracije stanovništva iz svih krajeva Europe, ali
i svijeta. Kroz dosadašnje aktivnosti, Forum je uvidio kako
razina tolerancije prema drugim narodnostima i kulturama
nije u okvirima europskog duha te je baš ova akcija bila logičan slijed aktivnosti i prilika da se povuku novci iz za
to predviđenih programa te olakša samo provođenje akcije.
Projekt će se provoditi kroz mjesec svibanj na razini grada
Zagreba, koji je kao glavni grad Hrvatske ogledni primjer
javnog mijenja. Putem kratkog filma koji će prikazati nekoliko država Europske Unije (Italija, Francuska, Engleska,
Španjolska, Njemačka i Hrvatska) i njihove kulture, pokušat
će se osvijestiti sugrađane o ravnopravnosti svih članova zajednica te razbijanju predrasuda. Predstavnici svih zemalja u
filmu će biti ujedinjeni u različitosti. Film će se distribuirati
putem većeg broja USB prijenosnih memorija s edukativnom porukom u sklopu medijske kampanje. Interakcijom
s lokalnim stanovništvom poticat ćemo promjenu svijesti
građana i diskusiju te pridonositi stvaranju tolerantnijeg
i otvorenijeg društva. Projekt je u potpunosti financiran iz
programa Mladi na djelu, a odobreni iznos za provedbu projekta je 5.001,20 EUR. Sav iznos pokriva isključivo troškove
provedbe programa. Sav rad sudionika (kreativna rješenja,
snimanje i montaža filma, gluma, izrada aplikacije, dizajniranje materijala) je na volonterskoj bazi.
Forum
mladih SDP-a
Črnomerec
Č
lanice i članovi Foruma mladih SDP-a Črnomerec su tijekom siječnja sudjelovali u akciji prikupljanja donacija
prodajom stolnih kalendara izrađenih od strane učenika
osnovne škole Nad lipom, škole za djecu s poteškoćama u
razvoju osnovana je 1930. godine, a na području gradske četvrti Črnomerec djeluje protekle 34 godine. Školu trenutno
pohađa 116 učenika raspoređenih u 18 razrednih odjela.
Suradnja između forumaša s Črnomerca te učenika i djelatnika škole Nad lipom traje već 4 godine, a osim prodaje
kalendara sudjelovali su i u drugim aktivnostima škole; zajedno su uređivali prostor oko škole povodom Dana planete
Zemlje, organizirali razne likovne i edukativne radionice i
predstave, darivali učenike povodom blagdana te redovito
svake godine organizirali izložbu učeničkih radova.
Kupnjom kalendara u ovu akciju uključili su se i brojni članovi SDP-a i Foruma mladih iz cijelog Zagreba.
Sve prikupljene donacije namijenjene su kupnji materijala i
pribora za rad likovne radionice unutar škole.
Forum mladih smatra kako je nužna snažnija promocija europskih ideja, sprječavanje socijalne i kulturne isključivosti
te kontinuirana edukacija sugrađana.
Nositelj projekta: Socijaldemokratska partija (Forum mladih
SDP Zagreb)
Voditelj projekta: Dino Ivušić
str. 15 - veljača 2014
bilten gradske organizacije sdp zagreb
aktualnosti iz foruma seniora
Štab udarne brigade Braća Radić ulazi u oslobođeni Zagreb 9. svibnja 1945. godine
Zagreb svečano obilježio 70.
obljetnicu svog X. Korpusa
S
edamdeseta obljetnica Desetog zagrebačkog korpusa u
kojem je sudjelovalo više od 20 tisuća boraca, a poginulo
ili ranjeno njih 7786, obilježena je 18. siječnja 2014. godine
u velikog dvorani Stare gradske vijećnice, pod pokroviteljstvom Predsjednika Republike Hrvatske prof. dr. sc. Ive Josipovića.
Voditelj programa Dubravko Sidor napomenuo je kako je
zajednička borba pridonijela pobjedi nad fašizmom i dodao:
„Zagreb je jedina Europska metropola u kojoj su rame uz
rame građanima Zagreba ratovali i mnogi kulturni radnici
koji su ostavili duboki trag u kulturnom razvitku grada Zagreba i cijele Hrvatske“.
Obilježavanju jubilarne obljetnice nazočili su Predsjednik
Ivo Josipović, izaslanik predsjednika Hrvatskog Sabora Ivo
Jelušić, predsjednik zagrebačke Gradske skupštine Darinko
Kosor, potpredsjednik zagrebačke gradske skupštine i predsjednik Gradske organizacije SDP-a Davor Bernardić, te veleposlanici Kraljevine Norveške Henrik Ofstad i Republike
Ukrajine Oleksandar Levchenko.
„Kad slavimo obljetnicu formiranja Zagrebačkog korpusa,
slavimo ne početak borbe protiv nacizma, nego jedan od njenih trijumfa, jednu od njenih pobjeda“ dodao je Oleksandar
Levchenko.
Zadovoljan sam što Grad Zagreb čuva herojstvo i ponosan
je na svoju antifašističku tradiciju. Zagreb ima trg koji nosi
ime čovjeka koji je vodio antifašističku borbu i nadam se, da
to ime nikada neće biti promijenjeno“ izjavio je Predsjednik
Ivo Josipović te dodao kako je i Europska unija utemeljena
na ideji slobode i mira.
str. 16 - veljača 2014
Kulturno umjetnički program nastavljen je pjesmama u izvođenju mješovitog pjevačkog zbora “LIRA”, pod dirigentskom
palicom maestra Roberta Homena. Pjesmama “ Oj slobodo”,
“Zagreb, Zagreb” i drugima, završilo je svečano obilježavanje 70-te obljetnice osnivanja zagrebačkog X Korpusa.
Božidar Vidović
Predsjednik Foruma seniora
bilten gradske organizacije sdp zagreb
aktualnosti iz foruma žena
Utjecaj foruma
žena na kvalitetu
života žena
u lokalnoj
zajednici i
civilnom
društvu
L
okalna zajednica jedna je od značajnih čimbenika koja
utječe na kvalitetu života žena te ju treba promatrati kroz
njezinu ekstrinzičnu odgovornost za uspješan, kvalitetan i
dostojanstven život žene, ali i njezine obitelji, zajednice, okoline. S druge strane, žena je direktna intrinzična poveznica
za održiv razvoj društva na svim razinama pa je značajan
utjecaj okruženja na kvalitetu života žena u lokalnoj zajednici te bi kao takav trebao biti prepoznat. Uloga Foruma žena
na razini mjesne organizacije, osim provedbe akcija i djelovanja prema planiranim aktivnostima, prepoznaje i druge
moguće oblike planskih intervencija i uključivanja žena u
svakodnevne stvarne probleme i jasne pokazatelje njihovih
potreba u lokalnoj zajednici i civilnom društvu.
Mogućnost novog koncepta djelovanja Foruma žena može
se prikazati kroz simulaciju pilot projekta „Ured za žene na
razini mjesne samouprave“ (idejno predstavljen 11. lipnja
2013. god. Predsjedništvu SDFŽ SDP MO Peščenica-Žitnjak)
kojim bi se omogućio lakši pristup terenskim problemima i
sagledavanju realne situacije izvan stranačke dokumentacije
te otvorila još veća mogućnost suradnje lokalne zajednice s
ostalim razinama društveno-političkih čimbenika. Simulacija pilot projekta ide s ciljem razrade modela koji bi surađivao
s civilnim i političkim organizacijama, državnim i privatnim
sektorima. Primjerice, po svom djelovanju Forum žena uključuje u suradnju i članice koji ne pripadaju niti jednoj političkoj stranci (članstvo po Statutu SDFŽ RH , čl.5), čime se
olakšava provedba djelovanja.
„Ured za žene“ bi mogao predvidjeti smjer kretanja problema ili potreba iz okruženja na kojima bi lokalna zajednica
mogla raditi u suradnji sa svim daljnjim razinama i tijelima, kao najbliža struktura stvarnim društvenim mijenama i
moguća spona prema MO, VGČ i Gradu, odnosno njezinim
službama i uredima.
“Ured za žene” prikupljao bi podatke s terena i stvarao bazu
podataka o resursima za komunikaciju i suradnju:
•
•
•
Podaci o udrugama na terenu i suradnja (poveznica sa
Savjetima MO)
Podaci o ustanovama na terenu (poveznica sa Savjetima
MO)
Podaci o nezaposlenim ženama na terenu i informiranje
o mogućim ponudama za zaposlenje ( ponuda-potražnja)/ Facebook i oglasna ploča/ mediji
Posebna pažnja posvetila bi se ženama u reproduktivnoj dobi
po pitanju podizanja kvalitete života (volontiranje u programima edukacije trudnica i majki – korištenje prostorija MO
i bazena, servisi za čuvanje djece, pomoć lokalne zajednice u
kući, psihološka savjetovanja, roditelji-edukatori, uključivanje u aktivnosti zajednice u vrijeme nezaposlenosti).
Ured bi surađivao s Gradskim uredom putem njegova informiranja o problemima i činjenicama s terena, predlagao prioritete za pomoć i/ili uključivanje žena iz zajednice
u cilju podizanja kvalitete života žena. Ured bi surađivao s
državnim razinama u pripremi zajedničkog plana kojima
bi se omogućilo podizanje kvalitete života žena u lokalnoj
i globalnoj zajednici u odnosu na zdravlje i zdrav okoliš, obrazovanje, socijalno-društveno-ekonomski status, kulturu i
održiv razvoj.
Snježana Schuster, mag.archeol; bacc. physioth
Predsjednica SDFŽ SDP MO Peščenica-Žitnjak
str. 17 - veljača 2014
bilten gradske organizacije sdp zagreb
kontakti
VODSTVO GRADSKE ORGANIZACIJE
Predsjednik
Davor
Potpredsjednik
Zvane Potpredsjednik
Saša Potpredsjednica
Vesna Potpredsjednik
Draženko Tajnik
Dominik Član predsjedništva
Mario Član predsjedništva
Tihomir Član predsjedništva
Denis Članica predsjedništva
Ljubica Član predsjedništva
Ivan Član predsjedništva
Željko Članica predsjedništva
Sanja Član predsjedništva
Tin Član predsjedništva
Marijan Član predsjedništva
Petar Bernardić
Brumnić
Molan
Nađ
Pandek
Etlinger
Baić
Barišić
Hrestak
Hrgović
Kozolić
Kvesić
Ožic
Pažur
Pilaš
Tanić
091 5058 259
098 3322 27
098 7897 75
098 1947 220
098 8829 97
098 3198 90
091 2549 418
091 2244 333
091 5089 745
091 2366 001
091 2356 072
098 3143 47
091 6101 284
098 5906 84
091 2302 234
098 9602 667
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
Brezovica
Predsjednica
Irena Poje-Oxenham
091 5881 341
Potpredsjednik
Zdravko Harmicar
098 7848 99
Tajnica
Tatjana Hudić
099 2502 160
[email protected]
[email protected]
[email protected]
Črnomerec
Predsjednica
Tamara Čubretović
099 2459 444
Potpredsjednik
Branko Matun
091 1302 958
Tajnik
Damir Prelčec
098 8096 86
[email protected]
[email protected]
[email protected]
Donja Dubrava
Predsjednica
Dubravka Šereg
099 3102 990
Potpredsjednik
Petar Sučić
091 8957 706
Tajnik
Boris Krajinović
091 7697 401
[email protected]
[email protected]
[email protected]
Donji grad
Predsjednik
Željko Kvesić
098 3143 47
Potpredsjednica
Božica Uroić
098 9300 924
Tajnica
Gordana Barberić
091 5631 775
[email protected]
[email protected]
[email protected]
Gornja Dubrava
Predsjednik
Petar Tanić
098 9602 667
Potpredsjednik
Marijan Horvat
091 8887 209
Tajnik
Damir Šušković
098 4742 54
[email protected]
[email protected]
[email protected]
Gornji Grad - Medveščak
Predsjednik
Goran Petrović
091 2007 791
Potpredsjednik
Slobodan Mileusnić
098 6713 21
[email protected]
[email protected]
Maksimir
Predsjednik
Damir Godec
098 1902 360
Potpredsjednik
Zoran Novosel
091 3333 363
Tajnica
Ana Šlogar
091 7826 081
[email protected]
[email protected]
[email protected]
Novi Zagreb - istok
Predsjednik
Tihomir Barišić
091 2244 333
Potpredsjednik
Zoran Rotim
095 8575 432
Tajnica
Željka Novak
098 1667 940
[email protected]
[email protected]
[email protected]
Novi Zagreb - zapad
Predsjednik
Tomislav Koledić
091 7884 033
Potpredsjednik
Miroslav Dukić
091 5798 088
Tajnik
Bartol Šimunić
091 5530 566
[email protected]
[email protected]
[email protected]
str. 18 - veljača 2014
bilten gradske organizacije sdp zagreb
Peščenica - Žitnjak
Predsjednik
Radenko Tomić
091 6187 103
Potpredsjednica
Gordana Pejić Anić
099 2407 983
Tajnik
Luka Dodig
091 8888 371
[email protected]
[email protected]
[email protected]
Podsljeme
Predsjednik
Emil Tafra
091 5682 877
Potpredsjednik
Jakov Miletić
098 9281 942
Tajnica
Danijela Poturica-Stanković
099 4146 397
[email protected]
[email protected]
[email protected]
Podsused - Vrapče
Predsjednica
Ljubica Hrgović
091 2366 001
Potpredsjednik
Dubravko Peroš
091 5876 530
Tajnica
Katarina Kovačić
095 2608 986
[email protected]
[email protected]
[email protected]
Sesvete
Predsjednik
Draženko Pandek
098 8829 97
Potpredsjednica
Nataša Vučkov
098 3500 33
Tajnik
Jurica Jug
091 2058 292
[email protected]
[email protected]
[email protected]
Stenjevec
Predsjednica
Danijela Pustahija-Musulin
098 9416 006
Potpredsjednik
Borislav Jović
091 7320 216
Tajnica
Marina Puškarić
095 5447 647
[email protected]
[email protected]
[email protected]
Trešnjevka - jug
Predsjednik
Denis Hrestak
091 5089 745
Potpredsjednica
Liliana Čuk
099 3641 239
Tajnik
Vedran Mažuran-Marijanović 091 4523 280
[email protected]
[email protected]
[email protected]
Trešnjevka - sjever
Predsjednik
Darko Liović
098 5703 74
Potpredsjednik
Goran Ševo
098 5545 51
Tajnica
Mirjana Šimac
091 5665 450
[email protected]
[email protected]
[email protected]
Trnje
Predsjednik
Mirko Drvar
091 5325 554
Potpredsjednica
Nives Moric
098 9652 825
Tajnik
Zlatko Ribarić
091 6187 604
[email protected]
[email protected]
[email protected]
IMPRESUM
Bilten je glasilo Gradske organizacije SDP-a Zagreb, koje se u elektronskom i tiskanom obliku izdaje tromjesečno.
Izrazi koji se koriste u ovom Biltenu, a imaju rodno značenje, koriste se neutralno i odnose se jednako na muški i ženski rod.
REDAKCIJA BILTENA
Voditelj projekta: Dominik Etlinger
Urednik: Omer Eškić
Redakcija: Ana Brnčić, Nada Far, Ankica Lamešić, Tin Pažur, Božidar Vidović
Foto: Mario Draušnik, Marko Frančešević
str. 19 - veljača 2014
SDP Grad Zagreb
Praška 2, 10 000 Zagreb
01 4825 660
01 4815 039
[email protected]
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
27
File Size
1 352 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content