close

Enter

Log in using OpenID

biser Mediterana TREBINJE

embedDownload
TREBINJE
biser
Mediterana
TREBINJE
Pearl of the Mediterranean
Trebinje je
najjužniji grad u Bosni i Hercegovini. Smješten je
između planine Leotar sjeverno, i planine Orijen jugoistočno. Graniči se
sa hrvatskim gradom Dubrovnikom. Kroz Trebinje proče najveća rijeka ponornica u
Evropi, rijeka Trebišnjica.
Trebinje is southernmost city of Bosnia and Herzegovina. Trebinje is placed between Leotar,
which is in the north, and the mountain peak Orijen in the southeast. Trebinje borders on
croaan city, Dubrovnik. The largest undercurrent river in Europe, the Trebisnjica
river is flowing through Trebinje.
These activities and promotion of the activity are made possible by the generous support of the United States Agency
for International Development (USAID) and the Swedish International Development Cooperation Agency (Sida). The
contents are the responsibility of Zenski centar, Trebinje and do not necessarily reflect the views of USAID, the United
States Government, Sida and/or the Government of Sweden.
Ovu aktivnost podržali su:
Trebišnjica na svom toku od 90 km sedam puta mijenja ime. Na njoj se nalaze dolapi (kola),
koji u Evropi postoje samo još na Buni (kod Mostara). Jedan od dolapa još uvijek prkosi vremenu i taj jedinstveni dolap zove se ’mrtvo kolo’.
Trebisnjica,on its way of 90 km seven mes changes its name. There are waterwheels on
it.The Buna,near Mostar is the only place in Europe, beside the Trebisnjica river ,where you
can see something like that. One of the waterwheels sll defies me , and that unique waterwheel is called ’dead round’.
Uzvodno na nekih 200 metara od centra grada
Trebinja izvire Studenac. Voda sa ovog mjesta
se i danas pije na licu mjesta.
Upstream, at about 200 meters from Trebinje
city, the Studenac springs. The water from this
spring is safe to drink on the spot.
Goričko jezero se nalazi neposredno ispred izletničkog mjesta Studenac, presječeno branom Gorica, koja
napaja više hidro-sistema, između ostalog i hidroelektranu Plat u Hrvatskoj. Nekada se na tom mjestu
nalazio Arslanagića (sada Perovića) most, koji dara iz druge polovine XVI vijeka a koji je prenesen na
novu lokaciju nizvodno od Studenca, kao i željeznički kameni most iz trideseh godina XX vijeka, koji je
još uvijek potopljen a koji se može vidje periodično, svakih petnaestak godina.
Lake Goricko is located directly in front of the picnic site, named Studenac . Lake is cut by the Gorica dam
that powers several hydro systems , including hydroelectric power plant called Plat in Croaa. Once there
was the Arslanagic’s (nowdays named Perovic’s) bridge on that site . It dates from the second half of the
sixteenth century, and it was transferred to a new locaon , downstream from the Studenac.
There is also ’railroad’ stone bridge from the thires of the tweneth century, which is sll floaded , but it
cen be seen periodically , approximately every fieen years.
Gore: Potopljeni željeznički kameni most iz
trideseh godina XX vijeka.
UP: Flooded ’railroad’ stone bridge from
the thires of the tweneth century.
Lijevo: Željeznički kameni most iz trideseh
godina XX vijeka nekada.
Le : This is how the ’railroad’ stone bridge
from the thires of the tweneth century
looked once.
Arslanagića most na prijašnjoj lokaciji
Arslanagic’s bridge on its previous locaon
Ostaci rimskog mosta nalaze se u neposrednoj
blizini izvora Studenca, a most u Mostaćima oslikava period otomanske imperije.
Arslanagića most na sadašnjoj lokaciji
Arslanagic’s bridge on its current locaon
The remains of the Roman bridge are located
near spring, Studenac. The bridge in Mostaci
depicts the Ooman Empire period.
Nizvodno Trebišnjicom sžemo
do čuvene turisčke atrakcije,
pećine Vjetrenica. Pećina ima
bogatu riznicu endemskih vrsta.
Posebno mjesto među endemskim vrstama u Vjetrenici zauzima
čovječija ribica, kojoj je ta pećina
prirodno stanište. Čovječija
ribica jos samo u
Sloveniji ima prirodno stanište. Sada se
ova pećina nalazi
na području opšne
Ravno, koja se nalazi
na oko 50 km od
Trebinja. Sve do
polovine XX vijeka
ova pećina je smatrana najdužom
istraženom pećinom u Evropi.
Downstream the Trebisnjica
river there is the famous tourist aracon , the cave named
Vjetrenica. There are numerous
endemic species , living in the
cave. A special place among the
endemic species, who live in
Vjetrenica cave takes so called
Proteus,also called Human fish.
This cave is natural habitat of
this fish. Beside this cave the human fish has its natural habitat
in Slovenia. Nowdays the cave is
located within the municipality
of Ravno, which is placed about
50 km from Trebinje.Unl the
middle of the tweneth century
this cave was considered the
longest cave in Europe, that was
explored.
Postoji i druga pećina, Petro-Pavlova pećina, u
kojoj je, prema predanju, na jednom od svojih
putovanja boravio Sve Apostol Pavle. Ovu
pećinu prate razne legende. Jedna od njih je da
kada djevojka pije vodu sa krsonice (prirodna
kamenica) udat će se. Voda ovdje nikada ne
presušuje.
There is the other cave, named Petar and
Pavle’s Cave.The legend says that on one of his
trips Apostole Pavle stayed in this cave.Various
legends are related to this cave. One of them
is the belief that if a girl drinks water from the
bapstery (natural stone) she will get married.
On this place water never runs dry.
Nesto niže, u samom Petrovom Polju nalazi se manasr Sv. Petra i Pavla, koji dara iz perioda kasne
anke.
Slightly lower , St. Petar and Pavle’s monastery is
located in the Petar’s Field,. It dates from the period of late Anquity.
Trebinje je još iz ančkog perioda povezivalo
Jugoistočnu obalu Jadrana, odnosno Evropu sa
Bliskim Istokom.
Trebinje je i sada važna raskrsnica puteva, jer je
udaljeno od Dubrovnika (Hrvatska) 30 km, od
Herceg Novog (Crna Gora) 38 km. Blizina zračnih
luka (Mostar-Bosna i Hercegovina, Čilipi-Hrvatska,
Tivat-Crna Gora), morskih luka (Gruž-Dubrovnik
i Ploče u Hrvatskoj, a Kotor i Bar u Crnoj Gori) i
blizina koridora 5C čini ga atrakvnim za tranzitni
turizam.
Since Anquity Trebinje connected the South East
Adriac coast, or Europe with the Middle East.
Trebinje is today important crossroads , because
it is 30 km from Dubrovnik (Croaa), 38 km from
Herceg Novi (Montenegro). Vicinity of the airports
(Mostar-Bosnia and Herzegovina, Cilipi-Croaa,
Tivat Montenegro), seaports (Gruz –Dubrovnik,
Ploce –Croaa and Cotor and Bar in Montenegro)
and Corridor 5C makes it aracve for transit
tourism.
Nadgrobna ploča pjesnika Jovana Dučića
Tombstone of the poet Jovan Ducic
Da je Trebinje bogato duhovnim, kulturnim i istorijskim naslijeđem, ogleda
se i u činjenici da se od ukupnog broja vjerskih objekata u Republici Srpskoj
oko 60 % nalazi na ovom području. Posebno se izdvaja crkva Hercegovačka
Gračanica, na uzvišenju Crkvina, u kojoj je sahranjen veliki srpski pjesnik
Jovan Dučić.
The fact that Trebinje is rich with spiritual, cultural and historic heritage
confirms the number of the religious buildings. Of the total number of the
religious buildings in the Republic of Srpska 60 % are located in this area.
Very special is so called Hercegovacka Gracanica, placed on the Crkvina hill.
Serbian poet, Jovan Ducic was buried in it.
Jovan Dučić ( 1871-1943), pozna pjesnik iz
Trebinja, po mnogim stručnjacima se smatra
najboljim srpskim piscem lirike. On je promijenio ton i senzibilitet tema, riječnik, sl, ritam
i formu srpske poezije, i na jedan brilijantan
način doveo je do evropskih standarda. Veličina
ovog pjesnika ogleda se i u ostavljanju svoje
zaostavšne rodnom kraju Trebinju (Muzeju
Hercegovine, dva kamena reljefa u liku lava na
ulazu u Gradski park, kamene skulpture i reljefi
na zidinama Starog Grada, kao što je skulptura
Jelene Anžujske).
Jovan Ducic, the famous poet from Trebinje
is considered by many experts as the best
writer of the Serbian lyric. Through his work
he changed tone, sensibility of topics, vocabulary, style, rhythm and form of the Serbian
poetry. In a briliant way he led it to European
standards. Greatness of this poet is reflected
through his acons, namely in his legacy to
Trebinje (Herzegovina Museum, two stone reliefs, made in the form of lions, standing at the
entrance to the City Park, stone sculptures and
reliefs made on the walls of the Old Town. One
of these is the sculpture of Jelena Anzujska).
Na Crkvini se nalazi i galerija slika i ikona, koja
raspolaže vrijednim starijim ikonama. Poseban
dragulj je ikonostas iz Saborne crkve, koji je oslikao
Atanasije Popović, jedan od najpoznajih slikara
prve polovie XX vijeka sa ovih područja, kao i amfiteatar, koji se zbog svog velelepnog izgleda koris
za održavanje raznih kulturnih manifestacija.
There is a galery of painngs and icons on the
Crkvina hill,in which valuable old icons could be
seen. The real jewel is the iconostasis from the
Ortodox Cathedral Church, that was painted by
Atanasije Popovic,who was one of the most famous regional painters of the first half of the tweneth century. There is also an amphitheater , and
because of its magnificent look, various cultural
events maintain there.
Ako želite da sagledate panoramu Trebinja u
njenoj punoj ljepo, onda posjete Crkvinu, jer
vam ona to omogućava.
If you want to see the panorama of Trebinje in
its full beauty, then you should visit the Crkvina, because it enables you to do that.
Saborni pravoslavni hram
i Eparhijski dom se nalaze
u samom centru grada, u
okvirima gradskog parka.
Ortodox Cathedral Church
and the Diocesan House
are located in the very center of the city, within the
City park.
U zavisnos iz kog pravca dolazite, pred vama je bogata ponuda vjerskih objekata, manasr Duži iz pravca Dubrovnika,
Petro-Pavlov manasr iz pravca
Herceg Novog, ofreskana crkva
Sv. Mihaila iz pravca Nikšića,
manasr Dobrićevo iz pravca
Bileće. Iz pravca Mostara, na ru
od Ljubinja dolazi se do rodne
kuće Sv. Vasilija Ostroškog, groba
svečeve majke u Mrkonjićima,
zam prelaskom preko rijeke
Trebišnjice u manasr Zavalu,
gdje je ovaj Svetac učio prva
slova i prvi put služio i na kraju
u manasr Tvrdoš, gdje se Sv.
Vasilije Ostroški zamonašio.
Depending on the direcon from
you arrive to Trebinje, you will
encounter with numerous religious facilies: coming from the
direcon of Dubrovnik you can
see monastery Duzi, if you are
coming from Herceg Novi then
you can see Petar and Pavle’s
monastery, if you are coming
from the direcon of Niksic, you
can see the church of St. Mihailo,
garnished with frescos, then
there is monastery Dobricevo,
that you can see if you are coming from the direcon of Bileca.
From the direcon of Mostar, on
the way from Ljubinje to Trebinje
you can see the birth house of St.
Vasilije Ostroski, the grave of the
Saint’s mother in Mrkonjici, then
monastery Zavala, where this
Saint learned the first leers, and
where he inially served, and
finally you can see monastery
Tvrdos, where St.Vasilije Ostroski
was ordained.
Unutar zidina Starog
Grada nalazi se džamija
Osman Paše i Medresa.
I unutrašnjost Starog
Grada ima dijelom originalno sačuvanu arhitekturu Orijenta.
Within the walls of the
Old Town there are Osman Pasha’s Mosque
and Madrasa. The interior of the Old Town has
mostly preserved the
original architecture of
the Orient.
Katolička katedrala, sa karakterisčnom
arhitekturom, nalazi se u neposrednoj blizini bašte hotela Platani, koja je poznata
kao najljepša bašta Istočne Hercegovine.
Catholic Cathedral, with disncve architecture, is located in te proximity of the
hotel yard, named Platani, which is also
known as the most beauful yard of the
East Herzegovina.
U Trebinju koje je prepoznatljivo kao grad sunca, kamena i vode
možete osje miris mora, jer je udaljeno vazdušnom linijom oko
11 km od obale Jadranskog mora. Iako Trebinje ima mediteransku
klimu, sa prosječnom temperaturom od 15,5 oC, ipak ponekad zabijele snježne pahuljice, o čemu svjedoče nekadašnje žičare na Ublima
(15 km od Trebinja).
In Trebinje, which is recognized as the city of sun, stone and water,
you can feel the smell of the sea , because Trebinje is approximately
11 km skyway from the Adriac coast.
Although Trebinje has Mediterranean climate, with an average
temperature of 15,5 oC, sll we can somemes see snowflakes. The
former ski lis on Ubla tesfy about that.
Ekološki očuvano područje obiluje ljekovim rasnjem, gdje je po nekim procjenama 80% ukupnog
rasnja ljekovito bilje, što direktno uče na visoki
kvalitet meda, mesa i mliječnih proizvoda.
Ecologically preserved area is abundant with medicinal herbs, which directly influence the honey, meat
and dairy products, which are of the high quality.
Veliki broj sunčanih dana, čak oko 260, uče na visoki slador grožđa, pa su trebinjska vina postala prepoznatljiva u cijelom svijetu posebno od autohtonih
sor Žilavka i Vranac. U Lastvi su nekada bili carski
vinogradi Austrougarske monarhije.
A large number of sunny days , around 260, affect
the high sweetness of the grapes , therefore the
wines from Trebinje bacame recognizable all over
the world . Of the autochthonous variees, the most
famous are Zilavka and Vranac.Once, there were
the imperial vineyards in Lastva, that belonged to
Austro-Hungarian monarchy.
Mediteranska kuhinja, najsličnija je dalmanskoj ali ipak ima svoj karakterisčan,
autohtoni pečat. Poznata jela su: cicvara,
priganice, kaštradina, kopsica, pršut,
pečenje ispod sača, krompir ispod sača,
jarena u mlijeku, sir škripavac, sir i kajmak iz mijeha, sir iz ulja, prijesnac, kao i
proizvodi kao što je grah poljak.
Mediterranean cuisine is the most similar
to the Dalmaan, but it sll has its own,
disncve and autochthonous taste. Popular dishes are: gruel, smoked sheepshunk
with cabbage, roasted meat and potatoes
made in a special ,tradional way, lamb
meat roasted on skewer, green cabbage
made with oil, savory corn cake, friers,
wheat salt cake etc and the products such
as field beans.
Mediteranska klima povoljno uče na uzgoj mediteranskog
voća, šipka, smokve, mandarine, masline, limuna, naranče
kao i raznog ukrasnog drveća kao što su palme.
The Mediterranean climate has beneficial effect on the growing of the Mediterranean fruit, such as pomegranate, figs,
mandarins, olives, lemon, oranges and various ornamental
trees, such as palms.
Strač, utvrđenje iz austrougarskog perioda, sa
360 podzemnih prostorija, prilagođene asketskom
životu vojnika, za slučajeve
višednevne opsade, izaziva
divljenje kod turista. On je
ujedno i jedno od najvećih
vojnih utvrđenja u Evropi.
Strac, the fortress from the
period of the reign of AustroHungarian monarchy has
360 under-ground chambers,
adapted to the ascec life
of the soldiers, in the case
of multy-day siege. It causes
admiraon among tourists. It
is also one of the largest military forficaons in Europe.
Mičevac, srednjovjekovni grad, arheološki
istražen i konzerviran, krasi obode Trebinja i
svjedoči o prošlim vremenima.
Medieval town Micevac,archaeologically explored and preserved, garnishes the rims of
Trebinje, and tesfies about past mes.
Trebinje je bogato srednjovjekovnim stećcima, koji
su često veoma ukrašeni. Ima ih i sa natpisima.
UNESCO razmatra njihovo uvrštavanje u svjetsku
kulturnu bašnu.
There are many medieval tombstones in Trebinje.
They are oen highly decorated. There are some
with the inscripons. UNESCO considers the possibility of their inclusion in the World Cultural Heritage.
Zavod za zaštu kulturno istorijskog i prirodnog naslijeđa
Republike Srpske, arhiv, gradska biblioteka, muzička škola,
Likovna akademija, Fakultet za turizam i hotelijerstvo, Dom
kulture, Dom mladih, samo su neke od ustanova koje se
nalaze u Trebinju.
Instute for the protecon of the Historical and Natural
Heritage of the Republic Srpska, archives, town library, musical school, Academy of Fine Arts, Faculty of Tourism and
Hotel services, The House of Culture, the House for Youth
are just some of the instuons that exist in Trebinje.
Muzej „Hercegovine“
u Trebinju drugi je po
bogastvu eksponata i
raznovrsnos zbirki u
Bosni i Hercegovini.
’Herzegovina’, the
museum located
in Trebinje, is on
the second place in
wealth of exibits and
variety of collecons
on the therritory of
Bosnia and Herzegovina.
„Gorske oči“, prirodni fenomen i svojevrsna
turisčka atrakcija, nalazi se u Petrovom Polju,
u blizini naselja Gornje Čičevo i daje dodatnu
misku kompletnom ambijentu.
Mountain eyes, the natural phenomena are
a kind of tourist aracon , located in Petar’s
field, near the village named Gornje Cicevo.
This phenomen makes the ambience even
more mysque.
Voz zvani „Ćiro“ bio je
glavno prevozno sredstvo
od 1901. g. do 1976. g.
O tom vremenu i sada
svjedoči jedna očuvana
lokomova, koja služi
kao muzejski eksponat.
The train, known as
„Ciro“ was the main
mean of transportaon
from 1901 unl 1976.
One preserved locomove, which serves as a
museum piece tesfies
about that period.
Trebinje je bogato kulturnim
manifestacijama, a u red
tradicionalno najzapaženijih
manifestacija spadaju:
o Dučićev dan
o Dučićeve večeri poezije
o Fesval fesvala
o Likovna kolonija
o Preobraženske svečanos
Trebinje is rich in cultural
events, and those which are
tradionally the most prominent are :
o Ducic’s day
o Ducic’s poetry evenings
o Fesval of fesvals
o The Art Colony
o The celebraon of the Ortodox Chrisan holiday, Preobrazenje
Što se če sportskog turizma u Trebinju postoje
As for sports tourism in Trebinje, there are excellent
izvrsni uslovi za :
condions for :
o Planinarenje (vrh Orijena)
o Hiking (top Orijen)
o Kajakaštvo (klub)
o Kayaking on the (club)
o Tenis (tereni)
o Tennis (courts)
o Plivanje (klub i dva bazena)
o Swimming (club and two swimming pools)
o Ribolov i podvodni ribolov (crvena pastrmka,
o Fishing and spear fishing (red trout, caish, trout,
som, pastrmka, strugač, ugor, šaran i dr.)
scraper, turner fish, conger, carp etc.)
o Lov (klub i lovište)
o Hunng (club and hunng area)
o Speleologiju (klub i brojne pećine)
o Speleology (club and numerous caves)
o Ronjenje (klub)
o Diving (club)
o Streljana (klub i streljana)
o Shoong (club and shoong range)
o Paraglajding (klub)
o Paragliding (club)
o Jahanje (klub)
o Riding (club)
o Džudo (klub i Ljetni kamp za mlade sporste RS)
o Judo (club and summer camp for young athletes RS)
o Karate (klub)
o Karate (club)
o Fudbal (klub i stadion)
o Soccer (Club and Stadium)
o Košarku (klub, dvorana i Kamp „Dejan Bodiroga“) o Basketball (club, hall and Camp “Dejan Bodiroga”)
o Paint ball (klub)
o Paint ball (club)
o Gater (klub)
o Gater (club)
o Rukomet (klub)
o Handball (team)
Zdravstveni turizam je u
ekspanziji jer postoje odlični
klimatski i prirodni uslovi, ali i
jedan dio izgrađenih kapaciteta u
stomatologiji i oalmologiji.
Medical tourism is expanding, because
there are excellent climate and natural
condions. There is also one part of
the built capacies in denstry
and ophthalmology.
Nova
turisčka
atrakcija u obliku
kulturno-turisčke
manifestacije je „Srednjovjekovna pijaca“ po
kojoj Trebinje postaje prepoznatljivo. Ovaj događaj
prelazi u tradicionalnu manifestaciju,
aaccij
cijju koja
ko
ojja se
se
održava svake subote od maja do septembra u
okviru zidina Starog Grada.
New tourist aracon, in the form of the cultural and tourist event is „Medieval Market“, byy
which Trebinje is becoming recognizable. This
event is becoming tradional event, which
takes place within the walls of the Old
Town, every Saturday, from May to
September.
p
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
3
File Size
5 822 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content