close

Enter

Log in using OpenID

Brosura - JU MSŠ Doboj Istok

embedDownload
5. STRUČNOST NASTAVNOG KADRA
ŠTA VAM NUDIMO?
1. SIGURNOST DJECE
U NAŠOJ ŠKOLI U ODNOSU NA OPĆINE GRAČANICA, DOBOJ. NAŠA SU
DJECA SIGURNIJA BEZBJEDNIJA U
SVOJOJ OPĆINI! ZAŠTO? ZATO ŠTO EGZISTIRAMO U MANJOJ SREDINI, ŠTO
RDITELJIMA OMOGUĆAVA VEĆI NADZOR NAD DJETETOM I VRŠNJACIMA S
KOJIMA SE DIJETE DRUŽI NA PUTU DO
ŠKOLE I U ŠKOLI.
2. EKONOMIČNOST
MANJI TROŠKOVI ŠKOLOVANJA U ODNOSU NA
DRUGE (UDALJENOST ŠKOLE OD MJESTA STANOVANJA– KUPOVINA MJESEČNE AUTOBUSNE
KARTE.
OGLEDA SE U POSTIGNUTIM REZULTATIMA
ŠKOLE NA TAKMIČENJIMA I RAZLIČITIM MANI
FESTACIJAMA. STRUČNI KADAR NAŠE ŠKOLE
MAKSIMALNO JE ANGAŽOVAN NA OSPOSOB LJAVANJU UČENIKA ZA ŽIVOT I OVLADAVANJE
ZNANJA I VJEŠTINA POTREBNIH ZA DALJNJE
ŠKOLOVANJE ILI ZAPOSLJENJE NAKON
ZAVRŠETKA SREDNJE ŠKOLE.
JU MJEŠOVITA SREDNJA ŠKOLA
“DOBOJ ISTOK”
BRIJESNICA VELIKA
6. POZITIVNU ATMOSFERU U ŠKOLI
POGODUJE CJELOKUPNOM ODGOJNO OBRAZOV NOM PROCESU. POZITIVNA ATMOSFERA VLADA
KAKO MEĐU SAMIM NASTAVNICIMA TAKO I
MEĐU UČENICIMA.
7. EFIKASAN MENADŽMENT ŠKOLE
UVJEK NA RASPOLAGANJU SVIMA, UČENICIMA,
RODITELJIMA I NASTAVNICIMA.
NAŠA SALA
3. SIGURAN UPIS
U NAŠOJ ŠKOLI, SVIM UČENICIMA
OMOGUĆAVAMO UPIS U ŽELJENO ZANIMANJE U SKLADU SA KRITERIJIMA
UPISA U SREDNJU ŠKOLU
4.SPREMNOST NA POMOĆ UČENICIMA
ŠKOLA POSJEDUJE FOND ZA POMOĆ UČENICIMA KADA IM JE POTREBNA (FINANSIRANJE MJSEČNE
AUTOBUSKE KARTE, BEZBJEĐIVANJE
ŠKOLSKOG PRIBORA, UDŽBENIKA,
OBROKA U ŠKOLI) i sl.
Već tri godine besplatno učestvujemo u
zimskoj i ljetnoj OLIMPIJSKOJ AKADEMIJI U
ORGANIZACIJI OLIMPIJSKOG KOMITETA BiH
Tel:
035 723 460
035 723 250
e-mail: [email protected]
Web: mssdobojistok.com.ba
3 460
Tel: 035 72
723 250
o
email:mssdob
.com
[email protected]
stok.com.ba
oji
Web:mssdob
JU MJEŠOVITA SREDNJA ŠKOLA
DOBOJ ISTOK U BRIJESNICI VELIKOJ
POŠTOVANI UČENICI,
RODITELJI / STARATELJI
JU MJEŠOVITA SREDNJA ŠKOLA DOBOJ ISTOK U
BRIJESNICI VELIKOJ, U ŠKOLSKOJ 2014/2015
GODINI,NUDI ŠIROK SPEKTAR STRUČNIH
ZVANJA-ZANIMANJA:
GIMNAZIJA OPĆA
ELEKTROTEHNIČKA ŠKOLA
(ELEKTROTEHNIČAR– ENERGETIKE)
POLJOPRIVREDNO PREHRAMBENA ŠKOLA
(PREHRAMBENI TEHNIČAR)
EKONOMSKA ŠKOLA
(EKONOMSKI TEHNIČAR)
SAOBRAĆAJNA STRUČNA ŠKOLA
(VOZAČ MOTORNIH VOZILA I AUTOMHANIČAR)
TEKSTILNA STRUČNA ŠKOLA (KROJAČ)
TRGOVINSKA STRUČNA ŠKOLA (TRGOVAC)
ZAŠTO OVA ZANIMANJA?
GIMNAZIJA OPĆA
ZATO ŠTO OBRAZUJE UČENIKE I PO
NASTAVNOM PLANU I PROGRAMU ZA
GIMNAZIJU, U ČETVEROGODIŠNJEM TRAJANJU, TE
NAJBOLJE OSPOSOBLJAVA UČENIKE ZA DALJNJE
ŠKOLOVANJE (U VIŠIM I VISOKIM ŠKOLAMA TO JEST FAKULTETIMA). OD TREĆEG RAZREDA, UČENICI PREMA ŽELJI
BIRAJU IZBORNE PREDMETE.
ELEKTROTEHNIČKA ŠKOLA
ELEKTROTEHNIČAR ENERGETIKE
U OKVIRU KOJE SE UČENICI ŠKOLUJU I OSPOSOBLJAVAJU ZA RAD U OBLASTI PROIZVODNJE I DISTRIBUCIJE ELEKTRIČNE ENEGIJE. ZAVRŠETKOM ČETVEROGODIŠNJEG ŠKOLOVANJA, UČENICI IMAJU MOGUĆNOST ZAPOŠLJAVANJA (U BIH I INOSTRANSTVU)
U TERMOELEKTRANAMA I HIDROELEKTRANAMA, ZATIM
U ELEKTRODITRIBUCIJI, FABRIKAMA, NA ODRŽAVANJU
TRAFOSTANICA, U FIRMAMA KOJE SE BAVE TRGOVINOM
OPREME ZA PROIZVODNJU I TRANSPORT ELEKTRIČNE
ENERGIJE.
POLJOPRIVREDNO PREHRAMBENA ŠKOLA
PREHRAMBENI TEHNIČAR
OBRAZOVANJE ZA PREHRAMBENOG TEHNIČARA
TRAJE ČETIRI GOINE. PO ZAVRŠETKU ŠKOLOVANJA,
UČENICI SU U VIŠESTRUKOJ PREDNOSTI:
-MOGU NASTAVITI DALJNJE ŠKOLOVANJE NA FKULTETIMA
-TRAŽITI ZAPOSLENJE U PREHRAMBENOJ INUSTRIJI
- POKRENUTI VLASTITI BIZNIS. U OKVIRU NASTAVNOG
PLANA I PROGRAMA PREDVIĐEN JE VELIKI BROJ ČASOVA I
PRAKTIČNE NASTAVE ( U ŠKOLI I PREHRAMBENIM POGONIMA ŠIROM BIH).
EKONOMSKA ŠKOLA
EKONOMSKI TEHNIČAR
EKONOMSKI TEHNIČAR JE ZANIMANJE SA
DUGOGODIŠNJOM TRADICIJOM U NAŠOJ ŠKOLI.
NAKON ČETVEROGODIŠNJEG ŠKOLOVANJA EKONOMSKI
TEHNIČARI MOGU RADITI U SVIM VRSTAMA PREUZEĆA,
BANKAMA, POŠTAMA, OBRAZOVNIM I KULTURNIM INSTITUCIJAMA, PRIVATNO VOĐENJE KNJIGA, MOGU OSNOVATI VLASTITA PREDUZEĆA. TAKOĐE NAKON ZAVRŠENOG
SREDNJEG OBRAZOVANJA, UČENICI MOGU NASTAVITI
ŠKOLOVANJE NA SVIM FAKULTETIMA
SAOBRAĆAJNA STRUČNA ŠKOLA
VOZAČ MOTORNOG VOZILA
ŠKOLOVANJE TRAJE TRI GODINE. UČENICI
SE U OVOJ ŠKOLI OSPOSOBLJAVAJU ZA
UPRAVLJANJE RAZNIM MOTORNIM VOZILIMA (AUTO,
KAMION, AUTOBUS itd.). UPOZNAJU SE SA PRAVILIMA O
BEZBJEDNOSTI SAOBRAĆAJA, DOKUMENTACIJOM O
PREVOZU TERETA ISTOVARU I ZAŠTITI TERETA TOKOM
PREVOZA,UČE OTKLANJATI KVAROVE NA VOZILU I SL. OVO
ZANIMANJE JAKO JE POPULARNO ZBOG VELIKE MOGUĆNOSTI PRONALASKA POSLA U DRŽAVI I INOSTRANSTVU.
TEKSTILNA STRUČNA ŠKOLA
KROJAČ– ŠKOLOVANJE TRAJE TRI GODINE, U
OKVIRU KOJEG UČENICI KROZ STRUČNE PRED
METE I PRAKTIČNU NASTAVU SAVLADAVAJU VJEŠTINE
IZRADE ODJEĆE. PREDNOSTI OVOG ZANIMANJA SU ŠTO
SE UČENICI NAKON ZAVRŠETKA ŠKOLOVANJA MOGU
ZAPOSLITI U TEKSTILNOJ INDUSTRIJI ILI KOD PRIVATNIH LICA, A POKRENUTI I VLASTITI POSAO. S OVIM ZANIMANJEM MOGUĆE JE NAĆI POSAO NA NAŠOJ OPĆINI.
TRGOVINSKA STRUČNA ŠKOLA
TRGOVAC
U OKVIRU TROGODIŠNJEG ŠKOLOVANJA.
UČENICIMA SE PRUŽAJU STRUČNA ZNANJA
IZ OBLASTI TRGOVINE TRGOVINE,
OMOGUĆUJE IZVOĐENJE PRAKTIČNE NASTAVE U PRODAVNICAMA, MARKETIMA I SLIČNO. ORGANIZUJU SE
POSJETE SAJMOVIMA I TRGOVAČKIM CENTRIMA.
DRAGI UČENICI
OSIM REDOVNE NASTAVE
UKLJUČITE SE U ŠKOLSKE
SEKCIJE:

PROJEKTNE

INFORMATIKA

ENGLESKI JEZIK

NJEMAČKI JEZIK

SPORT (RUKOMET,NOGOMET)

NOVINARSKA SEKCIJA

CRVENI KRIŽ

DRAMSKA, LITERARNA SEKCIJA
SVI ZAINTERESOVANI
UČENICI IMAJU PRILIKU U
NAŠOJ ŠKOLI POHAĐATI
KURS NJEMAČKOG JEZIKA
DRAGI UČENICI JOŠ PUNO
TOGA VAS OČEKUJE U
NAŠOJ ŠKOLI DOĐITE I
UVJERITE SE
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
2
File Size
810 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content