close

Enter

Log in using OpenID

Ađul - Umihana Čuvidina

embedDownload
Broj: 30
Maj 2014.
JU OŠ “Umihana Čuvidina” Sarajevo
Ađul - školski časopis
Urednici
Članovi Novinarske sekcije
Karalić Melisa
Čalija Nirmela
Oruč Berina
Divović Dalila
Kustura Ilvana
Ramić Semina
Podrug Mirna
Gegić Husein
Hot Emil
Ragipović Aldin
Hajriz Alam
Hodžić Aldin
Hukara Asmir
Čakar Arnel
Spahović Nedim
Voditelj Novinarske sekcije:
Nermina Usejnovski
Tehnička obrada:
Elma Botulja
E-mail: [email protected]
Mi o sebi ...
OŠ „Umihana Čuvidina“ počela je sa radom 1970. godine. Nosila je naziv „25. maj“
i bila je jedina javna i kulturna ustanova na području Boljakovog Potoka.
U međunarodnoj godina obrazovanja, 870 pionira i pionirki raspoređenih u 27
odjeljenja svečano 07. decembra ulazi u školu.
Nije im dugo trebalo da sa svojim nastavnicima počnu graditi rezultate na
takmičenjima znanja, sportskih vještina i tehničkog stvaralaštva jer već krajem maja
1971. školski zidovu su ukrašeni prvim diplomama, peharima, zlatnim, srebrenim,
brončanim medaljama. Škola je nizala uspjehe, smjenjivale su se generacije.
Devedeseta je nastala, škola cvjetala, učenici se veselili, a odrasli strahovali. Stigla je
školska 1991./92. godina. Osmijeh na đačkim licima nije izostao, đačke brige i đački
snovi nizali su se svakog dana. Sve do tog aprila, kada je 1796 đačkih osmjeha
prekinuto i 1796 đačkih snova uništeno.
Pognute glave i uplakanog pogleda učenici su ostali u svojim kućama čeznući za
svojom školom, za svojim drugarstvima, za svojim ljubavima.
Moramo graditi i gradimo dalje.
Rješenjem predsjedništva Opštine Novi Grad od 27. 02. 1994. godine, naša škola
nosi naziv „Umihana Čuvidina“, od 18.10.1994. po prvoj pjesnikinji iz reda
Bošnjačkog naroda koja je pisala na bosanskom jeziku. Iako skromne, učeničke
klupe su ponovo pune radosti, smijeha i igre.
Od 1970. godine pa do danas, nizali su se dani, mjeseci, godine. Smjenjivali su se
uspjesi i neuspjesi, radost i tuga, uplitale su se raznolike cigle u gradnju u kojoj je
bilo mnogo uspona i spoticanja.
Visoka je naša zgrada, bilo je naporno graditi je, ali je lijepa i dostojna poštovanja jer
je to zgrada znanja, jer ona vodi naprijed i sve više i više se nižu spratovi.
Dragi čitaoče, uđi u naš svijet i uživaj zajedno s nama!
1
Intervju sa direktorom škole,
Azizom Mulahmetovićem
Ađul: Kada smo u septembru došli u školu,
bili smo jako sretni i iznenađeni što je naša
škola obnovljena. Kako ste se Vi tada
osjećali?
Direktor: Naravno da sam i ja bio jako
sretan zbog toga. Osmijeh na đačkim licima
je ono što je najljepše, to je potvrda našeg
rada. Dugo smo ovo čekali, ali evo,
zahvaljujući, prije svega prijateljima djece i
onima koji budućnost vide u obrazovanju,
uspjeli smo i u ovome. Škola je dobila novo
ruho, a vi, učenici, osmijhe na lica, Pa zar
ima veće sreće?
Ađul: Naravno da nema, ali osmijesi sa naših lica nisu silazili tokom cijele
školske godine. Imali smo puno aktivnosti i projekata, a mi,
učenici, u tome najviše uživamo. Jedan od nama najzanimljivijih projekata bio je
onaj Povodom Dana ljubaznosti, možete li nam reći nešto više o tome?
Direktor: Projekti koji se realizuju u školi su svakako dokaz koliko su i učenici i
nastavnici spremni raditi bez obzira na tešku situaciju u kojoj se školstvo trenutno
nalazi. Projekat povodom Dana ljubaznosti bio je jedan od onih kroz čiju smo
realizaciju u vas, učenike, željeli usaditi pozitivne ljudske vrijednosti, i siguran sam
da smo u tome i uspjeli.
Ađul: Dosta humanitarnih akcija je, također, urađeno u našoj školi. Da li ste
zadovoljni odazivom učenika na ove akcije?
Direktor: Naravno da sam zadovoljan. Same činjenice o veličini Bazara ili o
količini prikupljenih novogodišnjih paketića, govore o tome koliko ste humani i
koliko saosjećate sa drugima. Ovom prilikom zahvaljujem kako učenicima, tako i
nastavnicima i roditeljima na sjajnom odazivu na sve dobrotvorne akcije u školi.
Ađul: I za kraj, želite li nam nešto poručiti?
Direktor: Naravno, moja poruka je jasna: budite dobri i pošteni ljudi, dozvolite
svojim roditeljima i nastavnicima da u vas usade pozitivne ljudske vrijednosti, jer
su samo one bitne u životu.
.
.
.
)
o
i
d
I
(
i
l
o
k
š
Dešavanja u
Obnova škole
Kada smo u septembru došli u školu imali smo veliko iznenađenje. Naša
škola okitila se drugim, ljepšim ruhom.
U toku ljeta na našoj školi su izvođeni
radovi, koje su svečanim
presijecanjem vrpce načelnik Općine
Novi Grad Sarajevo Semir Efendić i
Aziz Mulahmetović, direktor naše škole
proglasili završenim.
Obnovljenu školu sa sasvim novom fasadom,
stolarijom i krovom Efendić i Mulahmetović predali su
nama, učenicima i uposlenicima na upotrebu.
Tom prilikom načelnik Efendić je prvačićima uručio školski pribor i
poželio im sretan i uspješan polazak u školu.
"Značajna sredstva su uložena u ovu školu, obzirom na to da
se
radi o jednoj od škola koju pohađa veliki broj učenika. Uradili
smo rekonstrukciju kompletnog azbestnog krova, koji je
prokišnjavao, a urađena je i nova fasada sa toplotnom
izolacijom. Da bi utopljavanje bilo što efikasnije, Općina je
finansirala i zamjenu dotrajale stolarije novom. Škola je
dobila sasvim novi izgled i vjerujem da se djeca mogu
radovati polasku u novu školsku godinu", kazao je načelnik
Efendić.
U navedene radove investirano je oko 178.350 KM, od kojih je Općina Novi Grad Sarajevo
uložila 128.350, a Federalno ministarstvo prostornog uređenja sufinansiralo je utopljavanje
škole sredstvima u iznosu od 50.000 KM.
Direktor naše škole, Aziz Mulahmetović je naglasio kako je zahvaljujući Općini Novi Grad
Sarajevo, konačno riješen dugogodišnji problem prokišnjavanja škole, dotrajalih prozora i
hladnih učionica.
"Zahvaljujem se načelniku Efendiću i njegovim saradnicima, koji su prepoznali da je najveće
bogatstvo ulagati u djecu. Ovo je jedna od najvećih škola u Kantonu Sarajevo. Sama činjenica
da smo ove godine upisali 103 prvačića, te da školu pohađa više od 960 učenika dovoljno
Učenic
i naše š
kole ob
Svjetsk
ilježili
i dan lju
baznos
ti
U našoj školi realizovan je projekat u povodu
Svjetskog dana ljubaznosti koji se obilježava 13.
novembra. Učenici su dobili zadatak da naprave
podsjetnike u obliku čestitki na koje su nacrtali
crtež koji ih podsjeća na ljubaznost. Učenici su
bili jako kreativni i ljubaznost su povezali sa
ljubavlju, prijateljstvom i lijepim ponašanjem.
Tako su se na crtežima našla srca, zagrljeni
drugovi, cvijeće, životinje, smiješci i slično.
Učenici su, pored crteža, pisali i poruke.
Ovo su neke:
"Budimo ljubazni, promijenimo svijet tako što
ćemo promijeniti sebe."
"Ljubanost prema drugima donosi osjećaj vlastite
sreće"
"Ljubaznost je zarazna, zarazimo što više ljudi"
"Budi primjer drugima, budi ljubazan"
"Uvažavajmo drugačije od nas, jer ljepota je u
različitosti"
"Lijepa riječ i gvozdena vrata otvara"
"Ustupi mjesto starijem"
"Upotrijebi magične riječi: HVALA, MOLIM,
IZVINI, IZVOLITE"
Nakon što su izradili ove čestitke, podijelili su ih
starijima kako bi ih podsjetili na to koliko je
ljubaznost bitna u svakodnevnom životu. Autor
projekta je Nermina Usejnovski, a pomoć pri
realizaciji dobila je od učiteljice Samire Zuko.
Projekat je ralizovan u VI-5 i II-3 odjeljenju. Direktor
naše škole, Aziz Mulahmetović, ovim povodom je
izjavio da je sretan što nastavnici, i pored velikog
broja učenika u školi, nađu prostora, vremena i
načina da realizuju ovakve projekte koji će u dječija
srca usaditi pozitivne ljudske vrijednosi. Ovaj
projekat su podržale TVSA, FACE TV, kao i portali:
www.klix.ba, www.vijesti.ba, www.vijesti.at,
www.kul.ba, www.netkafa.net .
vi Gra
o
N
e
n
i
ć
p
O
Dan
d
rdo
bitke za b
i
o
v
je
a
r
a
i Grad Sa manifestacijom n
v
o
N
e
n
i
om
je
Dan Opć
je centraln m sjednicom koja
n
e
ž
e
j
il
b
o
Žuč o
večan
ćine.
da Žuč i s alnom centru Op
r
b
u
to
la
p
dij
u multime
održana
,
vić Azizu
to
e
m
h
a
l
, Mu
toru škole oprinos u odbrani
k
e
ir
d
m
o
Tom prilik je zahvalnica za d zovnog sistema,
a
ra
dodijeljen unaprijeđenje ob o-oslobodilačkog
,
en
iH
b
države B tradicije odbram
znim
dova u ra
je
njegovan ivanje naučnih ra
vlj
rata i obja .
a
časopisim
P
kn jig rom oc ij
“Vel e za dj e a
iki o
d mo cu
r”
Na promociji knjige za djecu “Veliki odmor“ koja je održana u Galeriji
BKC-a u Sarajevu pored autora knjige (Mirsad Bećirbašić, Amir Talić,
Marija Fekete-Sullivan i Fuad Kovač) sudjelovale su i učenice Osnovne
škole “Umihana Čuvidina”.
Učenice šestog razreda, Nirmela Čalija, Melisa Karalić, Dalila Divović i
Berina Oruč izvele su igrokaz “Ljubomora” iz knjige “Veliki odmor”, a
učenica prvog razreda Nejra Imamović recitovala je pjesmu „Ljubomora“.
Humano srce naših učenika
lili
ebični i mis ,
s
i
il
b
i
b
e
n
A da
ženju
gove u okru
ru
d
a
n
o
m
a
o
s
paketiće sm
novogodišnje acima „Centra za
šnj
darivali i vr
cu“,
bovidnu dje
a
l
s
i
u
p
je
ost
li
s
uženja „Rad
r
d
u
a
im
c
i
n
štiće
og
šanima slab
života“, mali tanja iz Mjesne
gs
i
materijalno
in Most 1 „
š
a
p
i
l
A
e
c
i
ja
n
zajed
kat udružen
e
j
ro
p
u
e
s
i
uključil
„Mi“.
da
m prilikom,
o
v
o
i
e
s
o
e
Koristim
g projekta s
o
v
o
a
m
i
ic
n
svim učes
a njihovoj
zahvalimo n
.
naše
plemenitosti
na učenike
m
a
s
n
a
s
o
i
n
„Po
umijevanje
z
ra
je
m
i
r
e
Škole j
ana“ ijek jača str
v
u
t
s
o
n
a
m
iza
hu
ra mr.sci.Az
o
t
k
e
ir
d
u
s
riječi
vića.
Mulahmeto
Mjese
c
učen decembar
ik
Osno e i zapos za u
lenik
vne š
e
kole
Čuvid
atmo ina“, pore „Umihana
brojn sfere, ob d radne
ilje
e hum
ane a žio je i
I ove
kcije.
krenu godine
s
l
m
i
sa
on
Novo
godiš pripremam a vrijeme
nje p
učen
a za
ra
ic
dona i i nastav znike, pa
c
n
paket ijama nov ici svojim su
ogodi
ića, (u
realiz
šnjih
čestv
a
poma ciji projek ovali u
ž
paket u djeci“- ta “Djeca
priku
ića ),
p
mate
rijaln učenicim ljeno 409
og sta
a slab
bar n
a
surov trenutak nja pomog og
u stv
l
arnos zaborave i, da
t.
i
l
a
v
o
v
t
s
e
č
u
u
s
a
m
i
j
o
k
a
n
Takmičenja eniic naše škole
uč
• 23.11.
tenisu uč 2013. godine odr
ža
e
osnovnih nika šestih, sedm no je takmičenje
ih, osmih
u
škola Ka
ntona Sa
osvojio je
i devetih stonom
r
ra
a
drugo mj
esto. Čes jevo. Naš učenik, zreda
titamo!
Ajdin Ća
tić,
• 24.11.2
013. god
su na III
in
e tri uč
Ka
u Sportsk ntonalnom prven enika naše škole
u
o
s
Harun S j gimnaziji Dobrin tvu u karateu, ko čestvovala
je je održ
ubašić n
ja.
astupio je
ano
dvostruk
iv
ud
kategoriji iceprvak Kantona vije kategorije i p
os
S
b
Džejlana orbe pojedinačno arajevo u borbam tao
a
i
H
:u
3.mjesto odžić nastupila je ekipno osvojio je
2.mjesto
u katego
.
i Amar P
riji kate i
osvojila
irpo u ka
tegoriji ka
ta osvojio
5. mjesto
.
i
k
s
am a
r
j
a
B ir z
turn jčice
o
djev
stvovali
Novi Grad uče
e
n
ći
p
O
i
j
i
ci
a
U organiz
za djevojčice"
ru
i
rn
u
t
m
ko
s
m
smo na "Bajra
jesto.
osvojili prvo m
a je dva
očević osvojil
M
ta
i
n
že
D
a
ajbolji
Učenic
olji strijelac i n
jb
a
n
e
l
u
tit
a
je
pehara i dvi
ejla proglašen
Š
ć
ži
d
o
H
e
j
ok
igrač turnira, d
lmana.
o
g
za najboljeg
vrijednim
Čestitke našim vojčicama.
dje
N a gra d e z a . . .
Likovne radove
Učenici
d
Ćureva evetog razreda
c osvoji
li su na , Merjema Dud
takmiče
gra
o
nju u or
ganizac de za likovne i Emir
ra
iji Kanto
na Sara dove na
jevu.
Priznan
ja
književn su im dodijelje
n
ost i po
zorišnu a na svečano
st
umjetno
st BiH. i u Muzeju za
Moj jezik - moj
identitet
Naša škola je učestvovala na
literarnom konkursu Moj jezik moj
identitet koji je izdao Dječiji klub
Udruženja lektora i komunikologa u
BiH u povodu Međunarodnog dana
maternjeg jezika. Na konkursu su
učestvovale sve škole Kantona
Sarajevo. Prvo mjesto u
konkurenciji šestih razreda
osvojila je naša učenica
Melisa Karalić.
Čestitamo našoj Melisi na ovom
uspjehu.
Nagrada za ...
Dan sigurnijeg inter neta
Stvorimo bolji internet zajedno
U Sarajevu je održana svečanost proglašenja i dodjele nagrada
pobjednicima kviza organiziranog povodom obilježavanja Dana
sigurnijeg interneta.
Dan sigurnijeg interneta 2014. obilježen je u Bosni i Hercegovini
pod motom "Stvorimo bolji internet zajedno".
U skladu s motom 2014.
godine, SID Komitet BiH
obilježavanje Dana
sigurnijeg interneta
realizirao je putem web
s t r a n i c e
(www.boljiinternet.com)
i aplikacije za online
takmičenje za djecu
osnovnoškolskog uzrasta
na temu sigurnosti
na internetu.
Takmičenje se sastojalo od online kviza s pitanjima
vezanim za sigurno korištenje interneta, koji je bio
aktivan na dan obilježavanja.
Iz Bosne i Hercegovine ovom takmičenju je
pristupilo ukupno 2.969 djece.
Treće mjesto osvojila je naša učenica
šestog razreda, Ilvana Kustura.
Dodjela nagrada realizovana je u suradnji s Federalnim
ministarstvom obrazovanja i nauke, odnosno s federalnim
ministrom obrazovanja i nauke Damirom Mašićem, koji je
prisustvovao svečanosti objavljivanja pobjednika i dodijelio
nagrade pobjednicima kviza.
...
š
o
j
Ima
* 16. marta učestvovali smo na Kantonalnom
takmičenju iz njemačkog jezika. Predstavnica naše
škole Emina Šljivnjak osvojila je 3.mjesto
* 18. marta učestvovali smo na 6. Općinskom
takmičenju u stonom tenisu u muškoj
konkurenciji Ćatić Ajdin i Kenan Ćatić osvojili
su 4. mjesto
snaga BiH
ih
n
a
ž
ru
o
u
XX
u Do m
* 21. marta nagradu za učešće na Xa, a
primili smo stivalu Sarajevska zim
jubilarnom fe Ćurevac nagradu za
učenik Eminmjesto u konkurenciji
osvojeno 1. ova na istom festivalu.
likovnih rad
* 26.4.2014
stvaralaštv . godine održana je
S
a
sljedeće re Kantona Sarajevo. motra naučno-tehnič
N
z
k
- objekti vis ultate iz pojedinačn aša škola postigla j og
e
i
h
Muslim, M okogradnje 3. mjes disciplina:
to
ahir Džuh
o i Nedim , učenici Nedim
Džaferović
- kulturna
b
Mahir Džu aština - 3. mjesto, u
čen
ho i Nedim
Džaferovi ici Nedim Muslim,
ć
- maketa a
viona - 3. m
Mahir Džu
jesto, uče
ho
nici Nedim
Muslim,
- digitalna
fo
2. mjesto, tografija na zadatu
te
učenik Ne
dim Džafe mu „Portret nastavn
rović
ika“
- digitalna
fo
Jasmin Pe tografija slobodna
tema 4. m
štek
jesto, uče
nik
Na osnovu
p
učestvova ostignuih rezultata,
ti
n
učenicima na državnom takmič aša škola će
i želimo im
enju. Česti
takmičenju
tam
puno sreće
.
na državno o svim
m
IX-1 sa razrednicom Enisom Alibegović:
Alihodžić Arjana, Čupar Medisa, Ćato Dalida, Ćato
Mahir, Doljančić Sanin, Gegić Munir, Hadžović
Lejla, Hot Almin, Kolar Sumeja, Kozić Dalila,
Lemezan Aldin, Mršo Ajla, Muratović Muhamed,
Muslim Berina, Podrug Adin, Skorupan Berina,
Skorupan Faris, Spahović Mediha, Suljević Irfan,
Šišić Emina i Tuzlak Nedim.
IX-2 sa razrednkom Adisom Nuhanovićem:
Alić Sara, Baručija Merisa, Čakar Ajla, Čaušević
Denis, Džaferović Nedim, Hadžić Medina,
Imamović Anida, Jahić Lejla, Kašić Benjamin,
Kahriman Jasmin, Kusić Dženan, Masleša Irma,
Mršo Adela, Mujezinović Abedin, Muzurović
Almin, Peljto Zerina, Raščić Džejlana, Selimović
Ahmed, Šljivnjak Emina, Šljivo Eldina, Šesto Najla i
Žižak Velid.
IX-3 sa razrednicom Indirom Osmanović:
Abaz Emel, Arnautović Nejra,
Cukon Erik, Ćurevac Emir, Divović
Mirza, Fazlagić Amina, Fazlagić
Amra, Hamidović Merjema,
Kolašinac Fejsal, Ligata Ajdin,
Masleša Zerina, Mizdrak Faris,
Mujezinović Dženana, Musić
Emina, Obhođaš Faris, Pramenković
Haris, Smailović Almir, Srna Lejla,
Svraka Almedina i Topalović Aldin.
IX-4 sa razrednicom Almom Šehović:
Bećirović Muhamed, Begović Adna, Dacić Rijad,
Džanko Ahmed, Gibanica Džejla, Hodžić Adi,
Hubijar Amar, Imamović Eldin, Kadić Ajdin, Kadić
Ajla, Kosovac Lamija, Krušćica Benjamin, Livadić
Lamija, Masleša Ilvana, Mizdrak Ajla, Mujezinović
Amela, Subašić Ajša, Šehović Lejla, Šišić Adnan,
Šorlija Melisa, Tahirović Haris, Tinjak Melisa i
Vladavić Safet.
IX-5 sa razrednicom Fahrijom Šačić:
Cero Benjamin, Čerkez Ernad, Ćatić Ajdin, Ćesir
Aldin, Dudo Merjema, Duraković Amer, Delalić
Lejla, Fijuljanin Selbir, Hamzić Ilda, Heljić Hanifa,
Imamović Nejra, Moćević Dženita, Nuhović Nedim,
Pljevljak Vedin, Ragipović Amar, Sarač Šejla,
Smječanin Džan D, Šikalo Tarik, Škojić Erna, Vrana
Mejrema, Žunić Haris i Žunić Selma.
IX-6 sa razrednicom Aidom Gasal:
Alihodžić Erna, Bajrović Anesa, Čavrk Ernad, Čavrk
Mejrima, Čorbić Rijad, Ćimić Naida, Duro Belmin,
Gaši Dženita, Gicić Engin, Hasić Edin, Hasić Edis,
Kahriman Ismar, Komarica Benjamin, Komarica
Berina, Kljuno Almin, Kukuljac Emra, Musić
Merima, Muslim Almedina, Ostojić Dado, Srna Aida,
Suljević Alen, Titorić Denis i Zelić Amina.
Manifestacija
25.april 2014. Dani Isaka Samokovlije „Sunce nad Drinom“ - Goražde Sarajevo - Fojnica
Naša škola je učestvovala na manifestaciji Dani Isaka Samokovlije
„Sunce nad Drinom“ i to kroz kviz o životu i djelu Isaka Samokovlije.
Našu školu je predstavljala ekipa od tri člana koju su činile učenice VI-5
razreda Ilvana Kustura, Nirmela Čalija i Divović Dalila.
U pripremanju ekipe učestvovale su i učenice Melisa Karalić i Berina
Oruč, koje su također dale doprinos plasmanu na šesto mjesto.
Kviz je bio organizovan u Centru za kulturu Goražde.
Ovo je bilo naše prvo učešće na ovoj manifestaciji, ali smo sigurni da
neće biti i posljednje.
Zahvaljujemo se domaćinima iz Goražda koji su nas lijepo primili i učinili
naš boravak u njihovom gradu bude nezaboravan.
.
.
.
a
k
i
n
e
č
u
h
Radovi naši
Šapućem i pišem humorne tajne djetinjstva
Budućnost pripada onima koji se najduže sjećaju svoje prošlosti, a moje
djetinjstvo je moja jedina prošlost i sjećam ga se sa osmijehom na licu. A
kako i ne bih, bila sam sretno dijete okruženo silnom ljubavlju mame, nane,
moje tada jako male sestre i porodice. Na sunčanim obalama djetinjstva
milovala su me mirisna proljeća, sunčana ljeta, jeseni šarane i hladne
bijele zime. Takav je bio jedan i od onih provedenih dana igrajući se
barbika i često šarenkastih klikera sa mojim prijateljima. Nisam znala za
tugu, bol i nedostatak, bila je prisutna samo igra i smijeh. Nije bilo svađe,
nemira, samo vesela graja i buka ispod staroga hrasta. Uvijek sam rado
dočekivala jutro, da sunce zađe pored naše kuće i pozdravi veliku lipu,
razveseli ruže, ugrije kamenje i umije veliku česmu koja je svakodnevno
sklanjala znoj sa moga lica. I tako, dok sam posmatrala sa osmijehom na
licu veselim smeđm očima velika čuda majke prirode, na pamet mi je pala
luda ideja. Ušla sam u mašinu, zatrpala se haljinama i samo malo
otškrinula vrata da čujem reakciju svoje obitelji dok budu tražili blesavu
Mirnu. Ubrzo je i nastala frka jer maminog čeda nema. Da ste samo bili tu
pa da čujete viku i buku, strah i trepet jer blese nema. Ipak nisam željela
da im otkrijem gdje je moje tajno skrovište. Naslađivala sam se maminim
suzama i velikom tugom. I u tom trenu sam i izletjela. Lica mame i nane su
se naglo razvedrila, a ja sam se samo zlobno smijala. Bio je to samo jedan
neobičan dan, lud i simpatičan. A sad kad zatvorim oči ispred sebe vidim
nestašnu smeđokosu djevojčicu koja se svakodnevno igra naninim
lijekovima i pravi se da je apotekar, uzima maminu odjeću, šminka se
maminom šminkom i uništava sestrine najdraže igračke. Godišnja doba se
se smjenjivala nošena brzinom vjetra, a ja sam sve više rasla, postajala
sve zrelija i iz godine u godinu kupovala cipele za broj veće i stavljala
jednu više svijećicu na tortu. Moje djetinjstvo je ostalo u cvijetnim poljima
za vrijeme proljeća, u smijehu ljeta, listu sa puta za vrijeme jeseni i
Snješku Bijeliću u hladnim zimama. Ostalo je u zabačenoj kesi šarenih
klikera u nekom uglu moje sobe, izgrebanom biciklu u staroj šupi,
pokidanim lutkinim glavama, u starom bijelom maminom mantilu i
malenom srcu koje svake noći čeka mamin poljubac i zagrljaj iz kojeg
nikada ne želi otići. Ostale su samo slike na starom filmu i sjećanje na
sretne dane. Djetinjstvo je prvo poglavlje jedne velike knjige koja se zove
život i drago mi je što mogu svima reći da moja životna knjiga ima sjajan
početak. Iako sam "odrasla" i koračam putem koji sama biram, polahko
ostvarujem svoje ciljeve i snove, u duši sam ipak samo blesava Mirna koja
se rado sjeti svog djetinjstva, tog slatkog doba zašećerenog brkovima od
mlijeka, punog ljubavi i sreće.
Mirna Podrug VIII-5
.
.
.
i
c
i
n
s
e
j
p
i
š
a
N
Upitnik iza brda
Uvijek se pitam
Šta je iza brda
Uvijek se pitam
Šta to tamo mrda
Šta li se tamo
Iza brda nalazi
Kako li se tamo
Narod snalazi
Ili možda tamo
Uopšte nema ljudi
Možda je prepuno
Nekakvih ćudi
Harun Subašić VIII-5
Ljudi
Ljudi su slijepi
Gluhi i nijemi
Nespretni i lijeni
Ljudi misle da sve im je pred
očima
A ne razmišljaju o tome
Šta je u strašnim noćima
Čovjek misli
Da sve može da vidi
A zaboravlja da ima neko
Koga treba da se stidi
Sravni se za zemljom
Jer ništa više nisi
Samo jedan čovjek
Ne zaboravi da ti si
Harun Subašić VIII-5
Surfaj sigurno
Na društvenoj mreži
Budi pri pameti
Jer svakakvih
Ljudi ima na planeti.
Nikad ne odaji
Na kojoj si adresi
Jer moglo bi tada
Svašta da se desi.
Ako se predstavi
Kao vršnjak tvoj
Opet ne odaji
Ime i broj
Harun Subašić VIII-5
Moj jezik moj identitet
Bosanski jezik, jezik je svih đaka
Tradicija naša i naših predaka.
Bosanski jezik je zbirka lijepih riječi
U srcu Bosne vijekovima ispisanih.
Služimo se njime, koristi nam svima
To je jezik, znajte, bosanskih pionira.
Krase ga turcizmi i poezija znana
U bosanskom se jeziku najljepša
književnost stvara.
Melisa Karalić VI-5
Naši ta
Ovo su nleenktovani učenici pišu
i od njihov
ih radovia.na engleskom jeziku
.
My mum
My mum is funny
She like a bunny
My mum is nice,
She is not cold like ice
My mum is pretty
She like Tweety.
Ajša Osmanović
My sc
ool
My sco
ol is gr
I love d
My sch
o
e at
is date
ol is ni
Like w
inter ic
The br
e
I don't
a k is g
love w
o
Schoo
l is bor
in
I ge t u
p in the
Nedim
ce
e.
oo d.
od.
g
mornin
g
.
.
Džindo
...
i
v
o
d
a
r
i
Likovn
Merjem Dudo IX-5
Merjem Dudo IX-5
Emir Ćurevac IX-3
...
i
v
o
d
a
r
i
Likovn
Nejra Pezo VII-2
Omar Kolašinac IV-3
Amina Grbo III-4
Ilma Cibra IV-4
Iman Alilović II-1
.
.
.
)
o
i
d
I
I
(
i
l
o
k
š
u
Dešavanja
Humano srce naših učenika
-Za hiljadu nasmijanih licaU našoj školi je 11. aprila upriličen 2. prodajni Bazar
đačkih rukotvorina pod motom: “Za hiljadu
nasmijanih lica“. Bazar je imao za cilj prezentovanje
kreativnosti naših učenika od I - IX razreda.
Novčana sredstva, koja su prikupljena prodajom nakita, ukrasa, kolača,
koje su pravili učenici, nastavnici i roditelji bit će usmjerena za pomoć
učenicima slabog materijalnog stanja kao i kupovinu nastavnih sredstava.
Pokušavamo da ove naše male ljude
izvedemo na pravi put života, nimalo
lagan. Pokušavamo da im teško bude
manje teško, da im lijepo bude ljepše i
nadamo se da uspijevamo jer svoj rad
začinjavamo prvenstveno ljubavlju.
„Koristim se prilikom, da se još jednom zahvalim i svim roditeljima na učešću u
ovom projektu„ - riječi su direktora škole, mr.sci Aziza Mulahmetovića.
Talenat na prvom mjestu
U decembru 2013. godine raspisan je konkurs u OŠ „Umihana
Čuvidina“ za projekat ''Pokaži šta znaš''.
Talentovani učenici naše škole od I IX razreda su se prijavili u
sljedećim kategorijama: pjevanje, gluma, ples, sviranje, likovno
izražavanje, recitovanje, sport i mađioničarski trikovi.
Prvo učešće u Projektu su bile eliminacije, zatim polufinale i na kraju
finale koje je održano 26.4.2014.godine.
Uz veliku podršku i aplauze svojih drugara, nastavnika i roditelja,
izabrani su najbolji od najboljih.
Tom prilikom direktor škole, Aziz Mulahmetović, uručio je i prigodne
diplome pobjednicima.
Donosimo vam rezultate
UČENICI OD PRVOG DO
PETOG RAZREDA:
OD PRVOG DO TREĆEG
RAZREDA, DJECA PJEVAJU
HITOVE:
1.
DŽANANOVIĆ SARAH I-3
2.
ZEJNILOVIĆ IRMA
III-4
3.
BAŠALIĆ ADNA III-3
OD ČETVRTOG DO PETOG
RAZREDA, DJECA PJEVAJU
HITOVE:
1.
HAMZIĆ NEJRA IV-1
2.
RIZVO MELA V-1
3.
BAJRAMOVIĆ AMNA V-1 I
KARIĆ INELA IV-3
OD ČETVRTOG DO PETOG
RAZREDA, DJECA PJEVAJU
SEVDALINKE:
1.
HAMZIĆ NEJRA IV-1
Donosimo vam rezultate
SEKCIJE OD PRVOG DO PETOG
RAZREDA:
1. PLESNA GRUPA IV-2
2. DRAMSKA SEKCIJA ( UČENICI
PETOG RAZREDA)
3. MLADI ENGLEZI ( UČENICI
ČETVRTOG RAZREDA)
RECITACIJA, UČENICI OD PRVOG DO
PETOG RAZREDA:
1. BAJRAMOVIĆ SANEL I-4
2. LIGATA ARIJANA III-2
3. BABIĆ ENA III-4
SPORT, UČENICI OD PRVOG DO PETOG
RAZREDA:
1.
SUANA TUCAKOVIĆ III-1 (TENIS)
2. HODŽIĆ DŽEJLANA III-1 (KARATE)
3. ŠOŠKIĆ SANIDA I MASLEŠA NAĐA
V-2 ( GIMNASTIKA)
LIKOVNI RADOVI, UČENICI OD PRVOG
DO PETOG RAZREDA:
1.
ADI MUSLIĆ III-1
2. HAMZIĆ DINEL IV-1
3. KURTOVIĆ ADI V-3
GLUMA:
1. PODRUG MIRNA VIII-5
2. MLADI NIJEMCI
(UČENICI SEDMOG RAZREDA)
3. HODŽIĆ HAMZA VI-4
BEATBOX:
1. HODŽIĆ ŠEJLA VII-3
UČENICI OD ŠESTOG DO DEVETOG
RAZREDA:
PJEVANJE- DJECA PJEVAJU HITOVE:
1.
LIGATA AZRA VII-3
2. ALIĆ SARA IX-2
3. BAJROVIĆ ANESA IX-6
SVIRANJE:
1. ČIČAK BAKIR VI-3 (KLAVIR)
PJEVANJE - U GRUPI:
1.
MLADI NIJEMCI ( UČENICI
SEDMOG RAZREDA)
2. HOR I ORKESTAR
LITERARNI RAD:
1.
KARALIĆ MELISA VI-5
LIKOVNI RAD:
1. DUDO MERJEMA IX-5
2. ĆUREVAC EMIR IX-3
3. DACIĆ RIJAD IX-4
RECITACIJA:
1.
SEKCIJA '' MLADI ENGLEZI ''
(UČENICI SEDMOG RAZREDA)
SPORT:
1. GEGIĆ HUSEIN VI-5
(GIMNASTIKA)
.
.
.
u
ž
i
n
e
s
i
s
e
j
Usp
Učenici naše škole učestvovali su u školskoj
nogometnoj ligi „Lokom“ i ostvarili zapažene
rezultate:
» Učenici III i IV razreda osvojili su pehar za
2. mjesto
» Učenici šestog razreda pehar za 1.mjesto
» Učenici drugog razreda pehar za 2.mjesto
Čestitamo našim učenicima!
Srca naših učenika bila su i
ostala humana!
Nakon katastrofalnih poplava koje su
zadesile našu domovinu u sekcija
Crveni križ naše škole pokrenula je
akciju skupljanja pomoći. Ponosni smo
na naše učenike i uposlenike koji su
rekordnom roku skupili 2300 KM.
Sretni smo što ćemo na ovaj
način pomoći onima, kojima je
sada najpotrebnije.
,
o
n
t
Sre
.
.
.
i
v
e
j
a
Zm
Kao što svi već znamo, naša
nogometna reprezentacija
učestvovat će na Svjetskom
prvenstvu u Brazilu, a mi im
želimo puno sreće. Bosna i
Hercegovina u srcu, zauvijek.
Učenici OŠ „Umihana
Čuvidina“!
H
a
j
m
o
B
i
H
Zanimljivosti ...
Zagonetke i rebusi ...
Bijele koke
ispod strehe
vire.
Ako izgovoriš
moje ime više me
neće biti. Šta
sam ja?
Ima oči - a ne
vidi, ima uši - a
ne čuje.
Ja čuvam
blago, a ljudi
mene čuvaju.
Bijela njiva, crno
sjeme, mudra
glava koja sije.
Uvijek ispred tebe,
a ne možes da je
vidiš.
Da li ste znali da...

... je otprilike 10% površine zemlje trajno?

... je fleka na kravi unikatna kao i otisak prsta ili pahulja snijega - ne postoje
dvije krave sa istim oblikom fleke?

... prva 4 poteza u šahu možete odigrati na 318.979.564.000 načina?

... je Čarli Čaplin jednom prilikom osvojio treću nagradu na takmičenju za svog
dvojnika.

... u prosjeku 100 ljudi godišnje umre od gušenja hemijskim olovkama?

... jedna biblioteka u Indiani tone oko 2 centimetra godišnje jer statičari nisu
uračunali težinu svih knjiga?

... je električnu stolicu izumio jedan zubar?

... na planeti Zemlji ima toliko zlata da je prekrije cijelu u sloju od jednog metra?

... krokodili ne mogu da izbace svoj jezik napolje?

... se bebe rađaju bez čašica u koljenima, javljaju im se tek u periodu od drugog do
šestog mjeseca života?

... bi Barbika kada bi bila u prirodnoj veličini bila visoka 2,18 i imala bi mjere 99-46-84?

... svaki put kada poližete poštansku markicu unosite u organizam deseti dio kalorije?

... Eskimi imaju preko 15 riječi za našu riječ "snijeg"?

... inteligentni ljudi imaju više cinka i bakra u svojoj dlaci?

... se pacovi razmnožavaju tako brzo da 2 pacova za 18 mjeseci mogu dobiti preko
Milion potomaka?

... ako bi nosili slušalice samo 1 sat povećali bi broj bakterija u svom uhu 700 puta?

... oko 50% ljudi na svijetu nikada nije obavilo telefonski razgovor?

... kvakanje patke ne pravi eho, ali niko ne zna zbog čega?

... je nemoguće kihnuti otvorenih očiju?
Križaljka
Riješi ukrštenicu tako što ćeš
ispravno odgovoriti na
pitanja.Ukoliko ukrštenicu riješiš
ispravno, prva slova dat će ti
konačno rješenje!
1
2
1) Napiši u genitivu jednine
imenicu grašak?
2) Napiši imenicu Eldin u
vokativu?
3) Koji padež u rečenici ima
službu subjekta, imenskog
predikata, apozicija i priloške
odredbe za način?
4) Kako nazivamo riječi koje se
dekliniraju?
5) Kako glasi genitiv zamjenice
Ti?
6) Koji je šesti padež?
7) Koji padež ne vrši ni jednu
službu u rečenici?
3
4
5
6
7
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
10
File Size
9 527 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content