close

Enter

Log in using OpenID

1. Svjetski dan bolesnika - pozivnica.pdf

embedDownload
POZIV NA 1. ZNANSTVENO STRUČNU TRIBINU
Povodom Svjetskog dana bolesnika, Lions klub Vukovar organizira i poziva Vas na
prvu znanstveno stručnu tribinu u srijedu, 11. veljače 2015. godine u Hotelu LAV u
Vukovaru, s početkom u 18 sati.
Svjetski dan bolesnika, 11. velječe, utemeljio je papa Ivan Pavao II 1992. godine.
Svrha obilježavanja ovog dana je senzibiliziranje javnosti i podizanje svijesti o
potrebama bolesnika, te težnja za stvaranjem još kvalitetnije i svima jednako
dostupne zdravstvene skrbi. Ujedno je to i prilika za zahvalu svim koji se skrbe o
bolesnicima, stručnjacima različitih profila, volonterima i svim ljudima dobre volje
koji se trude sačuvati kakvoću življena i dostojanstvo bolesnih, te prigodnim
znanstveno stručnim predavanjem obilježiti 23. Svjetski dan bolesnika.
Predavači na ovoj znanstveno stručnoj tribini su:
1. Prof. dr.sc. Robert Steiner, dr.med., internist - kardiolog, pročelnik Kliničkog
odjela za bolesti srca i krvnih žila s intezivnim liječenjem, KBC Osijek
2. Dr.sc. Biserka Kovač, dr.med., neurolog , voditelj Odjela za nerologiju, OŽB
Vukovar
3. Zoran Aleksijević , dr.med., ortoped – subspec.traumatolog , voditelj Odjela za
kirurgiju, OŽB Vukovar
4. Nikolina Ljubičić Marković, dr.med., fizijatar – reumatolog , voditelj Odjela za
fizikalnu medicinu i rehabilitaciju, OŽB Vukovar
5. Ivica Šuvak , dr.med., kirurg , Odjel za kirurgiju, OŽB Vukovar
6. Agneza Aleksijević, mag. med. techn., Glavna sestra bolnice, OŽB Vukovar
7. Slavica Babić, mag. fizioterapije, predavač, Veleučilište L. Ružička u Vukovaru
8. Zdenka Floršić, bacc. physioth., glavni fizioterapeut Odjela za fizikalnu medicinu i
rehabilitaciju, OŽB Vukovar
9. Tatjana Peranović, bacc.med. tehn, Odjel za ginekologiju i porodiljstvo OŽB Vukovar
Tribina je prijavljena u HLK, HKMS i HKF, te će biti bodovana po pravilnicima Komora.
Veselimo se Vašem dolasku.
U Vukovaru, 27/01/2015.godine
Mohamed Kamal
Lions club Vukovar
Željko Đekić
predsjednik Lions cluba Vukovar
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
2
File Size
136 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content