close

Enter

Log in using OpenID

Broj 4., nedjelja, od 08. do 21.10.

embedDownload
Kada u našoj crkvi velikim slovima piše: “moli i zahvali”, osobno i u ime župnog
vikara, te bogoslova praktikanta, želim reæi iskreno hvala obiteljima koje su ovih
jesenskih dana mislile i na nas. Svojim darom, svojih ruku djelom, uèinili ste nam
radost - da na nas mislite i pokazujete želju da zajedno idemo kroz život.
Hvala vam što prepoznajete naš rad, a ujedno nam pomažete iæi naprijed.
ŽUPNI LISTIÆ
ŽUPE DUHA SVETOG, SL. BROD
Broj 4., godina X.
E. Kumièiæa 16, 35000 Slavonski Brod
tel./faks: 035/410-559
Www.zupa-duha-svetoga-sb.hr
e-mail: zupaduhasvetog@gmail.com
------------------------------------------------
SAKRAMENTI
Sakrament ženidbe podjelili su jedno drugome pred našim oltarom:
Bruno Šaravanja i Anja Delaè
RASPORED SVETIH MISA I MISNIH NAKANA
Iskreno èestitajuæi želimo da ostvare zajedništvo meðusobno i s Bogom.
----------------------------------------------------
08.10. ponedjeljak
09.10. utorak
Iz ovog života u vjeèno zajedništvo s Bogom pozvani su:
Ðuro Žugaj, r. 1947.
Katica Šutalo, r. 1931.
Neka im Gospodin podari svoj mir u zajedništvu sa Svetima!
10.10. srijeda
11.10. èetvrtak
12.10. petak
13.10. subota
18,00
18,00
19,00
18,00
18,00
18,00
7,30
+ Ivan i Kata Matiæ
+ Ivan, Marija i Stjepan Rem
Naselje Matija Ivaniæ
+ Stipo Ravliæ
+ Barica Hartman
+ Marko Kneževiæ
+ Ob. Abramoviæ
-------------------------------------------------------------
------------------------------------------------
DAROVALI SU ZA POTREBE CRKVE
Damir Božiæ, Bacha 25
Ob. Pergl, držiæa 3
Iva Samardžiæ, Kranjèeviæa 6
Ob. Stipe Šesto, Lanosoviæa 24
Marija Staniæ, Jonkea 26
Anto Lebiæ, Kanižliæa 32
Ivan Opaèak, Osjeèka 64
Jakob Luèiæ, Krleže 1
Drago Pranjiæ, Belle 21
Jela Arambašiæ, Kumièiæa 55
Eva Velikanoviæ, Kranjèeviæa 5a
Barica Ninkoviæ, Osjeèka 116
Jure Vranjiæ, Berislaviæeva 68
N. N.
Dragan Bogunoviæ, Klaiæa 55
Ljubica Luketiæ, Vidriæa 17
Ob. Mikiæ, Topaloviæa 18
Katica Jankoviæ, Gržiniæa 1
Ob. Kovaèeviæ, Budaka 6
Mara Safundžiæ, Mostarska 45
Zvonko Stojanoviæ, Mostarska 30a
-----------------------------------------------
RADNO VRIJEME ŽUPNOG UREDA
ponedjeljak: neradni dan
utorak - petak: prije podne od 9 do 12; poslije podne od 16 do 17,30 sati
subota: prije podne od 9 do 12 sati
vlè. Ivan Živiæ,
župni vikar
15.10. ponedjeljak
16.10. utorak
17.10. srijeda
18.10. èetvrtak
19.10. petak
20.10. subota
18,00
18,00
19,00
18,00
18,00
18,00
7,30
+ Ob. Špoljariæ i Franjo i Tomislav Šimunoviæ
+ Petra (ž) Dujiæ
Na naselju Matija Ivaniæ
+ Ob. Kraft, Jurišiæ, Despotoviæ i Benèiæ
+ Darko Kataviæ
+ Jozo i Marija Milièeviæ
+ Marko i Mira Rašiæ
-------------------------------------------------------------
Svima koji su darovali iskreno hvala. Popis je do 03.listopada 2012.
Ivan Stipiæ,
bogoslov
14.10. nedjelja - DVADESET I OSMA KROZ GODINU
8,00
+ Ob. Odobašiæ i Ðakoviæ
10,00 za župljane
11,30 Naselje Matija Ivaniæ
18,00 + Ob. Crnjac i Vasilj
mons. Stjepan Belobrajdiæ,
župnik
21.10. 2012. nedjelja - DVADESET I DEVETA KROZ GODINU
8,00
+ Šimo Mirkoviæ
10,00 za župljane
11,30 Naselje Zrinski-Frankopan
18,00 + Mato i Janja Mikiæ
-------------------------------------------------------------
Obasjana svjetlošæu Drugog vatikanskog sabora, Crkva æe, kako se èvrsto uzdamo,
porasti u duhovnim bogatstvima i crpeæi iz sabora nove snage neustrašivo æe gledati u
buduænost. Crkva æe naime uvesti prikladne nadopune i mudro rasporediti meðusobnu
pomoænu suradnju te æe tako postiæi, da ljudi, obitelji i narodi usmjeravaju svoje misli
prema nebeskim stvarima i vrijednostima.
papa Ivan XXIII.
Poštovani župljani!
Lijepo je biti svjedokom da veæ i prije javnog i slavnog proglasa “Godine Vjere” mi ponosno i hrabro svjedoèimo svoju vjeru. Jer nije dovoljno samo kako tako
saèuvati vjeru, nego je potrebno da svaki kršæanin osjeti potrebu - tim bogatstvom
svoga srca obogatiti i ljude oko sebe - svjedoèiti vjeru i prenijeti je na druge.
To upravo èine oni koji s Nebeskom Majkom zajedno mole, ali i druge iz svojih
ulica potièu. Prilika za to je radnim danom u 17.30. kada pjesmom poèinjemo
molitvu krunice. Potièem da 4. desetku mole svi zajedno iz ulica koje su toga dana
na redu. Možda neæe biti složno - ali zar nije plodonosno zajedno moliti. Dakle
potaknimo sebe i svoje. Na žalost i opet pišem - djece nam nema na molitvi
krunice. Stariji, sjetite se svojih krunica iz djetinjstva. Po èemu æe nas pamtiti naša
djeca?
------------------------------
Župna kateheza je uhvatila zamah. Krizmanici - na žalost mnogi iz 1. razreda
još se nisu upisali. Kasnije æe biti kakav je to sveæenik? Pa mi nismo znali! Kako
æete znati kada ne živite Euharistijsko slavlje. U svetoj misi je snaga i jakost
kršæanskog života. Po èemu smo mi katolici ako ne po svetoj misi - ali svojim
sudjelovanjem, a ne sjedenjem po dvorištu - i što je najtragiènije cijelu misu
prièajuæi. Pitam se kako samo možete toliko prièati - ali pitam i one oko kojih ste vi kako vam ne smeta pratiti i sudjelovati na misi ako netko stalno pored vas nešto
govori. Znamo da krizmanici dolaze na veèernju misu nedjeljom.
2. razred sjedi na strani kipa Majke Božje na klupama bez naslona, a 1.
razred takoðer na klupama bez naslona, ali na strani kipa sv. Josipa.
Subota 20.10. dan kojim æe biti obilježena povijest naše župne zajednice. Pod
svetom misom u Ðakovu sveti red ðakonata primit æe naši bogoslovi:
Marko Martiæ - sin ove župne zajednice
Ivan Stipiæ - praktikant u našoj župi
Iskreno pozivam na taj jedinstveni dogaðaj. Ide se autobusom, a cijena je 25 kn. Ako
bude zainteresiranih organizirat æemo autobus iz naselja M. Ivaniæ.
Nedjelju, 21.10. æe naš, tada veæ vlè. Marko Martiæ kao ðakon sudjelovati u
liturgiji te nedjelje sa zajednicom od 10 -12 bogoslova. Bit æe to dan koji æemo
sigurno spominjati i koji æe biti oèitovanje uslišanja molitve mnogih u našoj župi za
sveæenièka zvanja. Kako je to ujedno i Misijska nedjelja za pomoæ misijama, bit æe
naša svima znana kutija.
------------------------------
Podaci koje æu sada napisati - trebaju još više potaknuti naš žar molitve i pomoæi
za zvanja. Ove godine naša župa (prva u Nadbiskupiji) ima:
jednog sjemeništarca u Zagrebu (3. razred gimnazije) - Leon Biondiæ
dva bogoslova prve godine u Ðakovu - Dino Klem i Josip Varošèiæ
jednog bogoslova pete godine u Ðakovu - Krešimir Šaf
jednog bogoslova na praksi u Osijeku - Marko Martiæ, kandidat za ðakonat
jednog bogoslova kod Salezijanaca u Zagrebu - Mislav Aleriæ
jednog studenta pete godine u Ðakovu - Goran Tadiæ
Hvala svima koji su potpora i snaga ovoj našoj mladosti.
------------------------------
Kad veæ pišem o krizmanicima - susret roditelja 1. razreda srednje škole biti æe u
nedjelju 14.10. iza svete mise.
Potièemo na nedjelju braènih jubileja 28. 10. - vjerujem da imamo na èemu
zahvaljivati i moliti Božji blagoslov! Prijavite se u kancelariju. Ove nedjelje je misa u
11:15 sati za vas jubilarce, vaše obitelji i prijatelje...
(Podsjeæam prošlogodišnje jubilarce na obeæanje)
------------------------------
------------------------------
Petak 12.10. u 19.30. susret èlanova Ekonomskih vijeæa u katehetskom centru
Gospe od Brze Pomoæi.
Nekoliko zakljuèaka sa zajednièke sjednice Pastoralnog i Ekonomskog vijeæa:
20.09. u Marijinom domu održana je sjednica Pastoralnog i Ekonomskog vijeæa, na
kojoj je bio prisutan i pomoæni biskup dr. Ðuro Hraniæ. Uz poèetnu molitvu èestitali
smo biskupu jedanaestu godišnjicu biskupskog posveæenja. Darovali smo mu sliku plod naše likovne kolonije - s motivom Marijinog doma.
O mnogim stvarnostima našeg župskog zajedništva smo govorili i donijeli odluke:
- o važnosti župske kateheze i njenom ustroju.
- o širenju djelovanja Caritasa naše župe koji æe u prvo vrijeme djelovati po principu
“imam - trebam”, èetvrtkom od 16:00-18:00 sati na broj telefona 415-175. Što to
znaèi? U to vrijeme dežurna osoba primit æe vaš poziv i pokušati uèiniti što najviše
može. (Naravno za poèetak to æe biti samo npr. namještaj, tehnièka roba, hrana, za
higijenu, potrebe za djecu...).
- o vašim zapažanjima primljenim u našoj kutiji prijedloga. No o tome više kroz
vrijeme pred nama. Neke veæ ostvarujemo.
Subota 13.10. je karmelski dan - sveta misa kod sestara u 17.00.
Ðakovo u subotu, 13.10., Nadbiskupijsko slavlje otvaranja Godine vjere. Koji
su dobili pozive, ali i drugi koji žele trebaju poæi.
Nedjelja 14.10. u župama Nadbiskupije slavit æe se otvaranje Godine vjere.
Ponedjeljak 15.10. sv. Terezija Avilska, karmeliæanka i crkvena nauèiteljica
Srijeda 17.10. sv. Ignacije - osnivaè Isusovaèkog reda
Èetvrtak 18.10. sv. Luka Evanðelist - zaštitnik naših lijeènika- proslava u
Franjevaèkom samostanu u 18.30.
------------------------------
Akcija za drva - pomoæ potrebnima sa zahvalnošæu i molbom da Bog blagoslovi
vašu dobrotu možete donijeti u kancelariju.
------------------------------
Želim zahvaliti onima koji su sudjelovali u našoj nedjelji zahvalnici. Ipak, po
prijavama, dobiva se dojam da nam zahvalnost nije vrlina.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
116 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content