close

Enter

Log in using OpenID

C:\Dujo`s projects\Bul. Web 12\Web Bul 09 12.wpd

embedDownload
ŽUPNI LIST
HRVATSKE ŽUPE PREČISTOG SRCA MARIJINA
GODINA 51 BROJ 9/2189
26. VELJAČE 2012.
1. KORIZMENA NEDJELJA B
Prvo čitanje
Postanak 9, 8-15
Čitanje Knjige Postanka
Ovo reče Bog Noi i njegovim sinovima s njim: "A ja, evo, sklapam svoj
Savez s vama i s vašim potomstvom poslije vas i sa svim živim
stvorovima što su s vama: s pticama, sa stokom, sa zvijerima - sa svime što
je s vama izišlo iz korablje - sa svim živim stvorovima na zemlji.
Uspostavljam Savez svoj s vama te nikada više vode potopne neće uništiti
živa bića niti će ikad više potop zemlju opustošiti." I reče Bog: "A ovo
znamen je Saveza koji stavljam između sebe i vas i svih živih bića što su s
vama, za naraštaje dovijeka: Dugu svoju u oblak stavljam, da zalogom
bude Saveza između mene i zemlje. Kad oblake nad zemlju navučem i
duga se u oblaku pokaže, spomenut ću se Saveza svoga, Saveza između
mene i vas i stvorenja svakoga živog: potopa više neće biti da uništi svako
biće." Riječ Gospodnja.
Psalam
Psalam 25 (24), 4-5ab. 6-7bc. 8-9
Sve su staze tvoje, Gospodine, ljubav i istina
za onog koji čuva Savez tvoj.
Pokaži mi, Gospodine, putove svoje, nauči me svojim stazama!
Istinom me svojom vodi i pouči me, jer ti si Bog, moj Spasitelj!
Spomeni se, Gospodine, svoje nježnosti i ljubavi svoje dovijeka.
Spomeni me se po svojoj ljubavi - radi dobrote svoje, Gospodine!
Gospodin je sama dobrota i pravednost: grešnike on na put privodi.
On ponizne u pravdi vodi i uči malene putu svome.
Drugo čitanje
1 Petrova 3, 18-22
Čitanje Prve poslanice svetoga Petra apostola
Predragi! Krist jednom za grijehe umrije, pravedan za nepravedne, da vas
privede Bogu - ubijen doduše u tijelu, ali oživljen u duhu. U njemu otiđe i
propovijedati duhovima u tamnici, koji bijahu nekoć nepokorni, kad ih
ono Božja strpljivost iščekivaše, u vrijeme Noino, dok se gradila korablja u
kojoj nekolicina, to jest osam duša, bi spašena vodom. Njezin protulik,
krštenje - ne odlaganje tjelesne nečistoće, nego molitva za dobru savjest
upravljena Bogu - i vas sada spasava po uskrsnuću Isusa Krista koji,
uzašavši na nebo, jest zdesna Bogu, pošto mu bijahu pokoreni anđeli, vlasti
i sile. Riječ Gospodnja.
Evanđelje
Marko 1, 12-15
Čitanje svetog Evanđelja po Marku
U ono vrijeme: Duh nagna Isusa u pustinju. I bijaše u pustinji četrdeset
dana, gdje ga je iskušavao Sotona; bijaše sa zvijerima, a anđeli mu
služahu. A pošto Ivan bijaše predan, otiđe Isus u Galileju. Propovijedao je
Evanđelje Božje: "Ispunilo se vrijeme, približilo se kraljevstvo Božje!
Obratite se i vjerujte Evanđelju!" Riječ Goaposnja.
ODREĐENE MISE
Danas u 9:00 sati: + Ivan, Angela i Remigio Jurada
Danas u 10:00 sati: + Ana Breznik i Grata Markušić
Danas u 11:15 sati: + Dr. Franjo Tuđman
Ponedjeljak: + Smiljka Banović
Utorak: Ron Rusigno
Srijeda 7:00 sati navečer: + Ante Šakić
Četvrtak: + Jadranka Mašina
Petak: + Ana i Josip Starčević
Subota ujutro: + Milko Medić
Subota navečer: + Florio Fornasier
JOŠ SU DALI SLUŽITI SVETE MISE
Luja Pocrnić za + muža Ivana (2 mise)
Dragica Pocrnić za + oca Ivana Pocrnić (2 mise)
Ivan Štefek za + Mriju Štefek
Ivan Štefek za sve pokojne u ob. Štefek
Danijela Kafadar na čast Majke Božje
Ob. Dragan Levarda na čast Majke Božje
Niko Dragić na svoju nakanu
Ob. Zlomislić za + Roziku i Stjepana Levar
Ob. Marko Jelić za + Nikolu Pavlaković
Ob. Dragica Čirjak za + majku Dinku Čirjak
Ob. Miljenko Čorjak za + majku Iku Lamanović
Ob. Božo Crnjak za + Ivana Birkić
Ob. Božo Crnjak za + Jelu Jaredić
Boško i Danica Goluža za sve pok. u obitelji Goluža
Boško i Danica Goluža za sve pok. u obitelji Šutalo
Boško i Danica Goluža za sve pok. u obitelji Džakula
Boško i Danica Goluža za + rod. Stipe i Marije Čirjak
Boško i Danica Goluža za duše u čistilištu
Boško i Danica Goluža za + Jozu, Ljubana i Andriju Rajić
Boško i Danica Goluža u zahvalu Bogu i Gospi (3 mise)
Boško i Danica Goluža u zahvalu Bogu i sv. Anti
Ob. Marko Jelenić za + oca Matu Jelenić
Ob. Marko Jelenić za + majku Mariju Jelenić
Radmila Kažulin na svoju nakanu (2 mise)
Ob. Srećko Šormaz na čast sv.Ante
Ana Šulentić za sve svoje pokojne
Mara Škare i obitelj za + Veselka Škare
Senka Ivančić i obitelj za + Veselka Škare
Slavka Mijatović za + Dragutina, Franjku i Jozu Mijatović
Slavka Mijatović za + Niku, Stipu i Franju Mijatović
Ob. Ivan Tomašić u zahvalu Bogu
Ob. Ivan Tomašić a + Peterinu i Jozu Tomašić
Ob. Vinko Cvitanović za + Nikolu Pavlaković (2 mise)
Nada Vidas za obitelj Vidas (5 misa)
MISNA ČITANJA
Danas čitaju:
10:000 sati: Josipa Bebić i Angela Dasović
11:15 sati: Ankica Brkić i Mirjana Srdanović
U nedjelju 4. ožujka čitaju:
10:00 sati: Nikolina Milić i Josipa Dukić
11:15 sati: Marija Šerka i Anamarija Bašura
KRŠTENJE
Po sakramentu krštenja koje je primio u našoj crkvi u prošlu subotu 18. veljače, pridružio
nam se u vjeri:
MILE BRANKO LULIĆ
Roditelji: Nikola Lulić i Jadranka r. Šarunić.
Datum rođenja: 21. studenog 2011. u Mjesto rođenja: New
tminstru, B.C.
Kumovi: Josip Hegedis i Susie Katinić.
Wes
KALENDAR TJEDNA
26. veljače: 1. NEDJELJA KORIZME 27. veljače: sv. Donat Zadarski, Gabrijel
28. veljače: sv, Teofil, Bogoljub
29. veljače: sv. Ida
1. ožujka: sv. Hadrijan, Jadranko
2. ožujka: sv. Lucije, Ines
3. ožujka: sv. Marin
4. ožujka:
2. NEDJELJA KORIZME
PRVI PETAK
Slijedeći petak 2. ožujka je prvi petak.
Misa je u našoj crkvi u 8:00 sati ujutro, sveta ispovijed pola sata prije mise.
KRIZMA IZ DANA U DAN
Nemoguće vam je dolaziti svaki dana na misu, ali za to možete svaki dan moliti,
razmišljati, čitati. Ovdje su vam svakodnevna čitanja što ih čitamo na misi. Kako se
pronalazi tekst u Svetom pismu? Sveto pismo je podijeljeno na knjige i svaka ima
svoje ime; knjige su podijeljene na glave (poglavlja), a poglavlje je podijeljeno na
retke. Broj nakon imena knjige označuje glavu, a drugi brojevi retke.
1. Korizmeni tjedan
Ponedjeljak: Levitski zakojnik 19: 1-2,1-18 Matej 25: 31-46
Utorak: Izaija 55: 10-11; Matej 6: 7-15
Srijeda: Jona 3: 1-10; Luka 11: 29-32
Četvrtak: Estera 4: 17k-m, r-t; Matej 7:7-12
Petak: Ezekijel 18:21-28; Matej 5: 20-26
Subota: Ponovljeni zakon 26: 16-19 Mate 5: 43-48
Nedjelja: Misna čitanja ćemo slušati u crkvi.
PROJECT ADVANCE
Naš udio u ovogodišnjem programu je $ 23,000, ali moramo pridodati k tome još oko
$ 2,000 za troškove, to znači da moramo prikupiti $ 25,000. Pozivam sve članove župe
da sudjeluju u programu kako bismo ga na vrijeme priveli kraju tj. prije ljetnih odmra,
kada mnogi od vas odlaze na zasluženi odmor. Naša zajednica ima svojih planova koje
će pokušati ostvariti ove godine, jer su neodgodivi. Zato upućujemo poziv svima vama
da nastojite biti darežljivi i hitri u davanju.
Za ovogodišnji projekt dali su do sada: ob. Dragan Bebić, ob. John Dubravčić, ob.
Ivan Mustapić, ob. Miko Pušić, Veljko/Neda Mačešić, ob. Božidar Ferenc, ob. Frane
Buneta, ob. Mirko Fajfar, ob. Vera Augustinović, ob. Petar/Danica Madunić, ob. Neda
Medić i ob. Ljubek Dehlić, ob. Antun/Anka Rajkovich, Lucija Grgić, ob.
Nikola/Marija Prpić, ob. Mike/Barbara Pavlić, ob. John/Eva Doutsch, ob. Josip/Božica
Gršković, Ivica Slipac, ob. Joso Vidović, ob. Zoran/Marijana Lukić, N.N. ob.
Ante/Božica Burić, ob. Mirko Šakić, Ob. Boris Špralja, ob. Mario Bubica, ob. Marko
Milanović, Jakov Šimunac, ob. Ivo Švorinić, ob. Josip Kresina, Ob. Ivan Cruman,
Anka Šušberić ob. Stjepan Boček i ob. Pave Čikeš. Hvala! Do sada smo prikupili
19.70% od potrebne svote.
VIJESTI IZ PREDŠKOLE
SRCE MARIJINO
Naša Predškola djeluje već četiri godine. Okuplja djecu od 3-5 godina i uvodi ih
pomalo u život odgovornosti i učenja kroz pjesmu i igru. Slijdeća godina će biti
jubilarna - peta. Nadamo se da će se upisati rekordan broj djece, te ćemo tako proslviti
svoj prvi mali jubilej. Roditelje, za upis se obratite Mariji i Zrinki, telefone imate na
drugoj stranici....Ovaj će se članak vrtjeti još neko vrijeme dok ne dobijemo dovoljak
broj djee za predškolu.
HRVATSKA ŠKOLA
Redovito petkom u 7:00 sati navečer u Notre Dame školi. U školi djeca uče hrvatski
jezik i kulturu, te vjeronauk. Pripremaju se (2 razred) za sakramente pve sveti
ispovijedi i pričesti, a 7. razred za sakramenat potrvde.
Nemamo još puno vremena pa se nadam da će roditelji, o kojima sve ovisi, nastojati
biti redoviti.
DA NE ZABORAVITE
Devet tuđih grijeha
1. Savjetovati na grijeh
2. Zapovijedati da se griješi
3. Pristati na tuđi grijeh
4. Navesti drugoga na grijeh
5. Hvaliti tuđe grijehe
6. Tajiti tuđe grijehe kada smo ih dužni očitovati
7. Ne pokarati tuđe grijehe
8. Pomagati drugoga u grijesima
9. Braniti tuđe grijehe
Tuđi grijesi? Da, tuđi grijesi koji mogu dijelom postati i naši. Grijeh je zlo i prema
njemu se treba ispravno postaviti, a to znači ne miriti se s njim ni kod sebe ni kod
drugoga.
Postat ćemo dionici tuđih grijeha, kako vidite, ako nekoga savjetujemo da učini grijeh,
još gore ako mu zapovijedimo da griješi, ako hvalimo tuđe grijehe. Sjećam se mnogih
koji su se znali smijati kada bi dijete opsovalo. Nije ih bila briga što je to dijete poslije
postalo psovač, njihovom krivnjom.
Možda je najteže ono šesto. Ako pričamo tuđe grijehe može ispasti da ogovaramo, ali
ima prilika kada smo dužni posvjedočiti i očitovati tuđi grijeh. Nije lagano ni ono da
treba pokarati grijehe, jer koji put možemo izazvati još gore zlo. Tu je čovjek pozvan
da sam procijeni prilike, da li je pametno upozoriti na grijeh, ili se ukloniti....
Dužni smo učiniti sve što je u našoj moći da ne grješimo, a ne sudjelujemo u tuđim
grijesima, i da pokušamo i druge odvratiti od grijeha.
KORIZMA NEKADA
Korizma je sijećanje na Kristov četrdesetdnevni boravak u pustinji, a imamo na misli i
četrdesetogodišnje putovanje izraelskog naroda iz ropstva u slobodu. Korizma je
nekada u kršćanskom životu bila vrijeme ozbiljne duhovne obnove i priprave na
Vazmeno slavlje.
Bilo je to vrijeme molitve, pokore i razmatranja Kristove muke. Na Pokladni dan
ugostilo bi se i darovalo mačkare, dobro bi se jelo i pilo, a onda su domaćice navečer
lonce, tave, bronzine.... prale u lukšiji. Kako bi skinule svu masnoću, Na Čistu srijedu
bi se sušilo, tj. jeo bi se samo kruh i pila voda. Tako je bilo i u korizmene petke. U
Korizmi nije bilo vijenčanja, sijela ni pjesme. Jedino što se pjevalo bio je Gospin plač.
Čobani su znali moliti krunicu i recitirati nabožne pjesmice, kao onu “Oj dušice vele
grišna...” U večernjim satima se prepričavala muka Isusova i učila ‘dotrina’ koja je
bila potebna za dobru ispovijed, a i djeci u pripremanju za sakramente.
Danas, u izmjenjenim prilikama izmijenio se i pristup korizmi, ali je smisao ostao isti:
Pripremiti se za Vazmeno slavlje kroz zbližavanje Bogu i ljudima. Uskrsna ispovijed
ostaje središnji dio svake korizmene priprave.
Post, iako ne onako strog, teba ostati vidljivi dio korizme. Postom se može koji dolar
uštedjeti, a to ona dati potebnima.
TORINSKO PLATNO
Vjerujem da svi znate za Torinsko platno, za koje se vjeruje da je u njega bilo umotano tijelo
Kristovo nakon skidanja s križa.
Imate prilike više o tome naučiti u St. Mary crkvi od 1 - 7 ožujka. Svaki dan od 10-4 satai i
od 6-9 navečer. 3. ožujka predavanje u 11 sati,
kao i u petak 2. ožujka 7:45 navečer, subota 3. ožujka 6 navečer i nedjelja 4. ožujka 1-6 p.m.
AKO SU VAM POTERBNI KOLAČI, BUREK, JABUKOVAČE... ZA BILO KOJU
SVEČANU PRIGODU, NAZOVITE Lenu 778-385-9677
OŽUJKA 2012. MARCH
1.
Četvrtak:
7:00 sati navečer: vježba Dječji zbobr
2.
Petak:
3
Subota: svete mise: 8:00 sati ujutro i 6:00 ati navečer
7:00 sati navečer: Hrvatska škola
4.
Nedjelja, svete mise: 9:00, 10:00 i 11:15
5.
Ponedjeljak, 7:00 sati navečer: sastanak župnog vijeća
6.
Utorak:
7.
Srijeda
8.
Četvrtak:
9.
Petak:
10.
Subota, svete mise: ujutro u 8:00 i navečer u 6:00 sati
11.
Nedjelja, svete mise: u 9:00, 10:00 i 11:15 sati TREĆA KORIZMENA
12.
Ponedjeljak
13.
Utorak,
14.
DRUGA KORIZMENA
7:00 sati navečer: vježba veliki pjevački zbor
7:00 sati navečer: vježba dječji zbor
7:00 sati navečer: Hrvatska škola
7:00 sati navečer: vježba veliki pjevački zbor
Srijeda
15.
Četvrtak,
7:00 sati navečer:
vježba dječji zbor
16.
Petak:
17.
Subota, svete mise: 8:00 sati ujutro i 6:00 sati navečer
18.
Nedelja, svete mise: 9:00, 10:00 i 11:15 sati
19.
Ponedjeljak: SV. JOSIP
20.
Utorak:
21.
Srijeda
22.
Četvrtak,
23.
Petak:
24.
Subota, svete mise: 8:00 ujutro i 6:00 navečer
25.
Nedjelja, svete mise: 9:00, 10:00 i 11:15 sati
26.
Ponedjeljak: BLAGOVIJEST Mise: 8:00 sati ujutro i 7:00 sati navečer
27.
Utorak:
28.
Srijeda
29.
Četvrtak:
30.
Petak:
31.
Subota, svete mise: 8:00 sati ujutro i 6:00 sati navečer
7:00 sati navečer: Hrvatska škola
ČETVRTA KORIZMENA
Mise: 8:00 sati ujutrro i 7:00 sati navečer
7:00 sati navečer: vježba veliki crkeni zbor
7:00 sati navečer: vježba dječji zbor
Nema Hrvatske Škole
PETA KORIZMENA
7:00 sati navečer: vježba veliki crkeni zbor
7:00 sati navečer: vježba dječji zbor
7:00 sati navečer: Hrvatska škola
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
3
File Size
207 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content