close

Enter

Log in using OpenID

16. simpozij o kvaliteti

embedDownload
HRVATSKO DRUŠTVO MENADŽERA KVALITETE
www.hdmk.hr
16.
MEĐUNARODNI SIMPOZIJ O KVALITETI
„KVALITETA I KONKURENTNOST“
Poziv
18.-20. ožujka 2015.
Hrvatska, OPATIJA, Hotel Admiral
TEMATSKA PODRUČJA
Grad Opatija
ORGANIZACIJSKI ODBOR:
Dr.sc. Miroslav Drljača, Zračna luka Zagreb
Prof.dr.sc. Marko Bešker, OSKAR, Zagreb
Dr.sc. Josip Čiček, Bjelovar
Ljubica Kolbas, prof., Zagreb
Žaklina Bernacchi, dipl.ing.prom., MZLZ d.d.
Mr. Anita Bešker, prof., OSKAR, Zagreb
Renato Barišić, dipl.ing., Zagreb
Ana Vrkić Smirčić, dipl.ing.kem.teh., Zagreb
Prof.dr.sc. Polina A. Bavina, Russia
Zvonimir Polanec, dipl.oec., OSKAREDUKOS, Zagreb
Sanja Rojčević, dipl. krim., Klara, Profi kod,
Zagreb
Dr.inž. Renata Stasiak-Betlejewska, Poljska
Radovi se trebaju odnositi na slijedeća tematska područja:
• Kvaliteta i konkurentnost
• Kvaliteta i društvena odgovornost
• Revizija norme ISO 9001:2015
• Procesno i projektno upravljanje u teoriji i praksi
• Kvaliteta u kontekstu članstva u EU
• Procesno upravljanje okolišem
• Procesno upravljanje rizicima
• Upravljanje održivim uspjehom
• Kvaliteta u javnom sektoru i ovlaštenim organizacijama
• Kvaliteta u proizvodnji i građevinarstvu
• Kvaliteta u medijima
• Kvaliteta u zdravstvu i turizmu
• Kvaliteta u politici
• Kvaliteta u obrazovanju i sportu
• Kvaliteta i prometni sustavi
• Kvaliteta kao znanost
• Integrirani sustavi upravljanja
POZIV AUTORIMA:
Pozivamo Vas da aktivnim sudjelovanjem, pisanim radom i izlaganjem
doprinesete uspjehu simpozija.
UPUTE ZA PISANJE RADOVA:
Rad se piše na računalu (Word, Times New Roman 12 pt) i dostavlja
se putem elektronske pošte na e-mail: [email protected]
Radovi mogu biti napisani na: hrvatskom, engleskom ili ruskom jeziku
i na tim jezicima bit će tiskani u Zborniku radova. Naslov rada, ključne
riječi i sažeci radova pisanih na hrvatskom i ruskom jeziku trebaju biti
prevedeni i na engleski jezik.
Autori trebaju navesti sljedeće podatke: ime i prezime, zvanje i titulu,
naziv, mjesto i zemlju sjedište poduzeća, odnosno ustanove u kojoj su
zaposleni, te e-mail adresu.
Autori će dobiti Upute za pisanje radova na hrvatskom i engleskom
jeziku. Svi radovi bit će recenzirani.
UVODNA RIJEČ
Poštovane kolegice i kolege članovi HDMK, znanstvenici i stručnjaci u području sustava upravljanja, dragi
prijatelji, zadovoljstvo mi je pozvati vas na aktivno sudjelovanje u radu 16. međunarodnog simpozija o kvaliteti, pod
radnim nazivom KVALITETA I KONKURENTNOST.
Pripremu za simpozij započinjemo u vrijeme recesije koja u Hrvatskoj traje već šest godina, ali ponovo zahvaća i
najveće ekonomije EU. Pokušaji stvaranja novih geopolitičkih podjela svijeta, ukrajinska kriza koja prijeti eskalacijom i
manifestira svoj negativan utjecaj na gospodarstvo zemalja EU te prijeti izazivanjem velike energetske krize,
karakteriziraju našu stvarnost. Elementarne nepogode koje su ove godine pogodile mnoge zemlje, osobito zemlje
Jugoistočne Europe, nanijele su veliku štetu gospodarstvima tih zemalja, a brojni stručnjaci tumače to klimatskim
promjenama uslijed globalnog zagrijavanja. Jačanje terorizma u pojedinim dijelovima svijeta predstavlja ozbiljnu prijetnju
globalnoj sigurnosti i ekonomiji. Težnja pojedinih regija za samostalnošću i nezavisnošću ozbiljno prijeti prekrajanju karte
Europe, što će imati određene reperkusije na gospodarstvo tih zemalja, ali i EU.
Na području normizacije, kada je riječ o normama serije ISO 9000, također se spremaju značajne promjene.
Upravljanje rizicima postaje neizostavnim strukturnim elementom sustava upravljanja i zadaća menadžmenta. Model
procesnog pristupa također će doživjeti značajne izmjene, što će pred menadžment organizacija na globalnoj razini
postaviti nove zahtjeve.
Dok, s jedne strane, revizija norme ISO 9001:2015 ISO 14001:2015 ima za cilj uvažiti zahtjeve korisnika širom
svijeta za stvaranjem novog normativnog okvira koji treba doprinijeti konkurentnosti sudionika globalnog tržišta, promjena
odnosna na geopolitičkoj karti svijeta, političke krize, jačanje terorizma, klimatske promjene, narušavaju te procese i
znatno utječu na ekonomska kretanja u svijetu i razvoj svjetskog gospodarstva.
U Republici Hrvatskoj očekuju se značajniji pomaci u provođenju strukturnih reformi: porezna reforma,
zdravstvena reforma, reforma lokalne samouprave i dr. Promijenjen je zakonodavni okvir u području radnog
zakonodavstva, nastoji se pojednostavniti procedure, sve kako bi se motiviralo investitore za značajnija ulaganja u
hrvatsko gospodarstvo. Za većinu susjednih zemalja i zemalja Jugoistočne Europe, značajne strukturne reforme tek
predstoje u okviru procesa pridruživanja punopravnom članstvu EU, koji će trajati više godina.
Za Republiku Hrvatsku osobito je važno sve raspoložive resurse staviti u funkciju provedbe započetih reformi i
stvaranja pretpostavki održivog rasta i razvoja. Mi u HDMK i dalje, na temelju rezultata istraživanja, smatramo da kvaliteta
kao znanost, filozofski pristup i praktično djelovanje, nije dovoljno iskorišten resurs, a sigurni smo da može doprinijeti
provođenju društvenih reformi i oporavku gospodarstva te stvaranju pretpostavki održivog rasta i razvoja, koji se temelji
na optimalnom korištenju vlastitih resursa. Na ovom polazištu moguće je razvijati konkurentsku sposobnost gospodarstva,
osigurati materijalno blagostanje svojim građanima i razvijati demokraciju.
Izučavanjem društveno ekonomske stvarnosti, njezinih uzroka i iznalaženjem odgovarajućih strategija, politika te
postavljanjem realnih ciljeva, osobito u području sustava upravljanja (kvaliteta, okoliš, rizici, društvena odgovornost,
sigurnost i sl.) HDMK želi dati znanstveni i stručni doprinos provedbi društvenih reformi i kvaliteti upravljanja u Hrvatskoj,
organizirajući 16. međunarodni simpozij o kvaliteti. Prezentacijom znanstvenih i stručnih radova iz područja sustava
upravljanja znanstvenika i stručnjaka iz zemlje i inozemstva, želja nam je ukazati da značajnija implementacija sustava
upravljanja kvalitetom u svim sektorima, osobito javnoj upravi, može dati znatan doprinos razvoju konkurentnosti
gospodarstva na globalnoj razini. Također, ovim simpozijem želja nam je prikazati najnovija znanstvena teorijska i
praktična dostignuća, ukazati na problem konkurentnosti te ponuditi održiva rješenja.
Dr. sc. Miroslav Drljača, predsjednik HDMK
Šesnaesti međunarodni simpozij o kvaliteti
„KVALITETA I KONKURENTNOST“
18.-20. ožujka 2015., Opatija, Hotel: Admiral
E-mail: http://www. [email protected]
ORGANIZATOR: Hrvatsko društvo menadžera kvalitete
SUORGANIZATORI:
1. Chectochowa University of Technology,
Faculty of Management, Chectochowa, Poland
2. Hertzen State Pedagogical University
Faculty of Management, St. Petersburg, Russia
IZDAVAČ ZBORNIKA RADOVA:
Hrvatsko društvo menadžera kvalitete, Zagreb
Pozivaju se svi koji žele nastupiti s pisanim radom,
prezentacijom ili posterom da prijave naslov i sažetak
svojeg rada do 25. STUDENOGA 2014. na e-mail
adresu: [email protected]
Završni radovi zaprimaju se do 10. SIJEČNJA 2015. i
nakon pozitivne recenzije i pripreme bit će objavljeni u
Zborniku radova simpozija.
ZA SVE INFORMACIJE KONTAKTIRATI:
Hrvatsko društvo menadžera kvalitete:
Zvonimir Polanec (01) 6556-233;
Ljubica Kolbas; 0996515170 i
Žaklina Bernacchi; mob: 0992646601
Pristojba za simpozij (cijelo vrijeme trajanja) iznosi
2.250,00 kuna ili 300 EUR. Pristojba za jednodnevno
sudjelovanje iznosi 1.500,00 kn ili 200 EUR.
Članovi HDMK-a (koji su uplatili članarinu za 2014.
godinu) mogu koristiti popust za pristojbu u iznosu od
10%. Svi koji izvrše uplatu pristojbe do 15.1.2015. imaju
popust od 20%. Organizator nije u sustavu PDV i isti se
ne obračunava na iznos kotizacije.
Uplata se vrši u korist HDMK, Cimermanova 36a, 10000
Zagreb, na žiro račun: 2360000-1101505393
ili na devizni račun:
SWIFT ZABAHR 2X IBAN HR0623600001101505393.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
2
File Size
354 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content