close

Enter

Log in using OpenID

2 - Olympus

embedDownload
DIGITALNI FOTOAPARAT
X Z-2
Priručnik za uporabu
Hvala što ste kupili Olympus digitalni fotoaparat. Prije nego što počnete koristiti svoj novi
fotoaparat, pažljivo pročitajte ove upute kako bi izvedba bila optimalna i kako bi fotoaparat
imao što dulji životni vijek. Ovaj vodič spremite na sigurno mjesto za kasnije korištenje.
Preporučamo da prije snimanja važnih slika napravite nekoliko probnih snimaka kako biste se
upoznali s radom fotoaparata.
Prikazi zaslona i ilustracije fotoaparata u priručniku korištene su tijekom faze razvoja i mogu
se razlikovati od stvarnog proizvoda.
Sadržaj ovoga priručnika temelji se na softverskoj inačici 1.0 ovoga fotoaparata. Ako je
zbog dogradnje softverske inačice za ovaj fotoaparat došlo do dodavanja novih/modifikacija
postojećih funkcija, razlikovat će se i sadržaj priručnika. Za najnovije informacije molimo vas
da posjetite internetsku stranicu tvrtke Olympus.
Registrirajte svoj proizvod na www.olympus.eu/register-product da ostvarite dodatne pogodnosti!
1
Priprema snimanja
Nazivi dijelova
1
Fotoaparat
9 0
a
Priprema snimanja
1
4
2
b
3
4
c
5
6
7 8
h
g
d
e
f
Gumb okidača...........................str. 9, 43
Kotačić odabira načina rada ...........str. 8
Ručica zooma ............. str. 10, 11, 29, 89
Alka za remen .................................str. 4
Kontrolni kotačić* (j) ......str. 29, str. 89
Vijak za pričvršćivanje držača
Gumb Fn2.....................................str. 65
Poluga...........................................str. 43
Lampica samookidača/
AF iluminator......................str. 27/str. 59
0 Poklopac priključka za bljeskalicu
1
2
3
4
5
6
7
8
9
2 HR
i
Ugrađena bljeskalica ..............str. 10, 24
Stereo mikrofon
Objektiv
Navoj za stativ
Poklopac pretinca za baterije
ili kartice ..........................................str. 5
f Bravica pretinca za baterije
ili kartice ..........................................str. 5
g Poklopac priključka
h Višefunkcijski priključak ....str. 66, 71, 74
HDMI mikropriključak (tip D) .........str. 66
a
b
c
d
e
* U ovom priručniku ikona j predstavlja operacije koje se izvršavaju s pomoću kontrolnog
prstena.
8
9 0 a
1
2
3
1
67
Priprema snimanja
4 5
b
Gumb F (gore)/F (kompenzacija ekspozicije)
gumb (str. 23)
Gumb H (lijevo)/P
(AF ciljna oznaka) gumb
(str. 26)
Gumb I (desno)/
# (bljeskalica) gumb (str. 24)
Gumb Q
(str. 12, 29, 30)
Pomoćni kotačić* (j)
(str. 11, 16–18, 29–30)
• Okrenite za odabir opcije.
Gumb G (Dolje)/jY/D
(Uzastopno snimanje/samookidač/brisanje)
gumb (str. 27/str. 12)
1 Prekidač bljeskalice ......................str. 10
2 Priključak dodatne opreme
3 Zaslon (zaslon osjetljiv
na dodir)........................str. 8, 13, 28, 33
4 Gumb q (Reprodukcija) ....... str. 11, 29
5 Gumb Fn1...............................str. 29, 65
6 Gumb MENU ...............................str. 46
7 Gumb INFO
(prikaz informacija) .....str. 14, 28, 67, 69
8 Hot shoe kontakt za vanjsku
bljeskalicu .....................................str. 86
9 Gumb za uključivanje/
isključivanje ON/OFF .....................str. 7
0 Lampica pokazivača .......................str. 6
a Gumb R (Videozapis) ............str. 10, 29
b Gumbi sa strelicama .......................str. 7
* U ovom priručniku ikona j predstavlja operacije koje se izvršavaju s pomoću pomoćnog
kotačića.
Upotreba zaslona
Kut zaslona možete prilagoditi.
1
2
HR 3
Pregled sadržaja pakiranja
Uz fotoaparat dolazi slijedeći pribor.
Ako neki dio nedostaje ili je oštećen, obratite se prodavaču od kojeg ste kupili fotoaparat.
1
Priprema snimanja
Fotoaparat
Poklopac objektiva
i remenčić poklopca
objektiva
Remen
USB kabel
CB-USB8
ili
• CD-ROM s računalnim
softverom
• Priručnik za uporabu
• Jamstveni list
Litij-ionska baterija
LI-90B
USB-AC prilagodnik izmjeničnog napona
F-2AC
Pričvršćivanje remena fotoaparata i poklopca objektiva
1
2
3
4
5
• Pričvrstite remen na drugi otvor na isti način.
• Čvrsto povucite remen tako da se ne otpusti.
Oznake korištene u ovom priručniku
Ovi se simboli koriste u cijelom priručniku.
Oprez
$
Napomene Napomene kod korištenja fotoaparata.
%
Savjeti
g
4 HR
Upozorava na radnje koje bezuvjetno valja izbjegavati. Također
pruža važne informacije o čimbenicima koji mogu prouzročiti kvar
ili probleme u radu.
#
Korisne informacije i sugestije koje će vam pomoći da svoj
fotoaparat iskoristite do maksimuma.
Referentne stranice s pojedinostima ili srodnim informacijama.
Umetanje i vađenje baterije i kartice
1
Slijedite korake 1 i 2 da biste otvorili
poklopac pretinca baterije ili kartice.
Poklopac pretinca za baterije/kartice
2
• Isključite fotoaparat prije otvaranja poklopca
pretinca za baterije/kartice.
1
1
2
Umetnite bateriju dok polugu za
zaključavanje baterije okrećete
u smjeru strelice.
• Umetnite bateriju kako je prikazano
s oznakom l okrenutom prema poluzi
za zaključavanje baterije.
Oštećenje vanjskog dijela baterije (ogrebotine
itd.) može uzrokovati zagrijavanje ili eksploziju.
• Pomaknite polugu za zaključavanje baterije
u smjeru strelice da biste otključali, a potom
uklonite bateriju.
3
Umetnite karticu ravno tako da uskoči
na svoje mjesto.
Priprema snimanja
Bravica pretinca za baterije/kartice
Gumb za
zaključavanje baterije
Sklopka za zaštitu
od presnimavanja
• Uz ovaj fotoaparat uvijek koristite SD/SDHC/
SDXC kartice ili Eye-Fi karticu. Nemojte
umetati druge tipove memorijskih kartica.
»Kartice kompatibilne s fotoaparatom« (str. 83)
• Nemojte izravno dodirivati metalne dijelove
kartice.
Uklanjanje kartice
Gurnite karticu unutra dok ne klikne i lagano
ne izađe, a potom je izvadite.
4
Slijedite korake 1 i 2 da biste zatvorili
poklopac pretinca baterije ili kartice.
• Kada koristite fotoaparat, obavezno zatvorite
poklopac pretinca za baterije/kartice.
1
2
HR 5
Punjenje baterije
Povežite USB kabel i USB-AC prilagodnik izmjeničnog napona s fotoaparatom
pa napunite bateriju.
• Pri isporuci baterija nije potpuno napunjena. Prije uporabe obavezno punite bateriju
dok se lampica pokazivača ne isključi (otprilike 5 sata).
1
Spajanje fotoaparata
Strujna utičnica
Priprema snimanja
Višefunkcijski
priključak
USB kabel
(isporučuje se
u kompletu)
Lampica
pokazivača
Lampica
pokazivača
On: Punjenje
Off: Punjenje
Kada puniti baterije
Bateriju punite kada se pojavi poruka
o pogrešci prikazana niže.
Trepće crveno
Battery Empty
Poruka o pogrešci
• Priloženi F-2AC USB-AC prilagodnik izmjeničnog napona (u daljnjem tekstu USB-AC
prilagodnik izmjeničnog napona) razlikuje se ovisno o regiji u kojoj ste fotoaparat kupili.
Ako ste dobili priključni USB-AC prilagodnik izmjeničnog napona, priključite ga izravno
na AC utičnicu.
• Isporučeni USB-ispravljač namijenjen je jedino za punjenje baterije. Nemojte snimati
fotografi je dok je USB-AC ispravljač spojen na fotoaparat.
• Svakako iz zidne utičnice isključite utikač napajanja USB-AC prilagodnika izmjeničnog
napona kada je punjenje dovršeno ili kada reprodukcija završi.
• Pojedinosti o bateriji potražite u odjeljku »Mjere opreza pri rukovanju baterijom« (str. 95).
Pojedinosti o USB-AC prilagodniku izmjeničnog napona potražite u odjeljku »USB-AC
prilagodnik izmjeničnog napona« (str. 96).
• Ako lampica pokazivača ne svijetli, provjerite veze USB kabela i USB-AC prilagodnika
izmjeničnog napona.
• Bateriju je moguće napuniti dok je fotoaparat povezan s računalom putem USB-a.
Vrijeme punjenja ovisi o performansama računala. (u nekim slučajevima to može potrajati
i pribl. 10 sati).
6 HR
Uključivanje fotoaparata i početne postavke
Kada prvi put uključite fotoaparat, pojavljuje se zaslon koji omogućava postavljanje
jezika izbornika i poruka koje se prikazuju na zaslonu, te datuma i vremena.
1
Nakon uključivanja fotoaparata s pomoću gumba ON/OFF odaberite
jezik s pomoću gumba FGHI pa pritisnite gumb A.
2
Koristite FG da biste
odabrali godinu za [Y].
M
D
Time
Y/M/D
Cancel
Pritisnite I da biste
spremili postavku za [Y].
X
Y
M
D
Priprema snimanja
Y
2012
3
1
X
Time
2012
Y/M/D
Cancel
4
Kao u koracima 2 i 3, upotrijebite FGHI da biste postavili [M]
(mjesec), [D] (dan), [Time] (sate i minute) te [Y/M/D] (redoslijed
datuma), a potom pritisnite gumb A.
• Za precizne postavke vremena pritisnite gumb A kada vremenski signal
označi 00 sekundi.
5
Koristite HI da biste
odabrali vremensku
zonu [x] pa pritisnite
gumb A.
• Upotrijebite FG da biste
uključili ili isključili ljetno
vrijeme ([Summer]).
’12.10.26 12:30
Seoul
Tokyo
Summer
Rad fotoaparata u stanju mirovanja
Ako se tijekom predviđenog vremena ne izvedu nikakvi postupci, fotoaparat ulazi
u način mirovanja (čekanje). U tom se načinu zaslon isključuje, a sve se akcije otkazuju.
Fotoaparat se ponovno uključuje kad pritisnete bilo koji gumb (gumb okidača, q gumb
i sl.). Fotoaparat se automatski isključuje ako se ostavi u mirovanju 5 minuta. Prije
korištenja uključite fotoaparat.
HR 7
Snimanje
Odabir načina snimanja
Način snimanja odabirete pomoću kotačića za
odabir načina.
Pokazivač
Kotačić odabira
načina rada
1
Priprema snimanja
Potpuno automatski način u kojem fotoaparat automatski optimizira postavke
A za trenutni prizor. Fotoaparat će odraditi cijeli posao, što je vrlo prikladno za
početnike.
Otvor objektiva i duljina ekspozicije se automatski prilagođavaju za optimalne
P
rezultate.
Vi upravljate otvorom objektiva. Pojedinosti u pozadini možete izoštriti ili ublažiti.
A
Vi upravljate duljinom ekspozicije. Možete dočarati kretanje objekata u pokretu ili
S
zamrznuti pokret bez zamućenja.
M
C1
C2
SCN
ART
Vi upravljate otvorom objektiva i duljinom ekspozicije. Snimati možete uz dugu
ekspoziciju za vatromete ili ostale tamne scene.
Postavke snimanja možete unaprijed snimiti, a potom ih brzo pozvati tijekom
fotografiranja.
Odaberite scenu u skladu sa subjektom.
Odaberite umjetnički filtar.
Snimanje slika
Prvo pokušaje snimati fotografije u potpunom automatskom načinu.
1
Postavite kotačić odabira načina rada na A.
■ Zaslon
ISO
osjetljivost
Dostupno
vrijeme
snimanja
ISO-A
200
LN
HD
125 F5.6
Duljina
ekspozicije
8 HR
01:02:03
38
Vrijednost otvora
objektiva
Broj slika
koje se
mogu snimiti
2
Kadrirajte snimak.
• Dok držite fotoaparat,
nemojte prstima ili na drugi
način pokrivati bljeskalicu,
mikrofon ili druge važne
dijelove.
1
3
Okomiti položaj
Prilagodite fokusiranje.
• Lagano pritisnite gumb okidača do prvog položaja (pritisnite gumb okidača dopola).
AF oznaka
Priprema snimanja
Vodoravni položaj
Pritisnite gumb
okidača dopola.
125 F5.6
Duljina Vrijednost
ekspozicije otvora objektiva
• Prikazuju se vrijednosti duljine ekspozicije i otvora objektiva koje je fotoaparat
automatski namjestio.
Pritisak gumba okidača dopola i dokraja
Gumb okidača ima dva položaja. Radnja kad lagano pritisnete gumb okidača na prvi
položaj i držite ga u tom položaju naziva se »pritiskanje gumba okidača dopola«, a kad
ga pritisnete sasvim, u drugi položaj se naziva »pritiskanje gumba okidača dokraja«.
Pritisnite do pola
4
Pritisnite do kraja
Otpustite okidač.
• Pritisnite gumb okidača do kraja (potpuno).
• Oglašava se zvuk okidača i slika je snimljena.
• Snimljena slika prikazat će se na zaslonu.
$ Napomene
• Fotografije možete snimati pomoću zaslona na dodir. g »Upotreba zaslona osjetljivog
na dodir« (str. 33)
HR 9
Korištenje zooma
Okretanjem ručice zooma prilagođava se raspon
snimanja.
W strana
T strana
1
Priprema snimanja
Snimanje videozapisa
1
Postavite kotačić odabira načina rada na A.
2
Pritisnite gumb R za početak
snimanja.
Gumb R
3
Ponovo pritisnite gumb R za završetak
snimanja.
R
00:00:00
00:02:18
Prikazano
tijekom snimanja
10 HR
Vrijeme
snimanja
Prikazivanje fotografija i filmova
1
Pritisnite gumb q.
• Prikazuje se vaša najnovija fotografija.
• Pritisnite HI ili okrenite pomoćni kotačić da biste odabrali sliku.
q gumb
1
Gumbi sa strelicama/pomoćni kotačić
Prikazuje
sljedeću sliku
L N 100-0020
2012.10.26 12:30
20
Slika
P
HD
2012.10.26 12:30
Priprema snimanja
Prikazuje
prethodnu sliku
WB
AUTO
100-0004
4
Video zapis
Indeksni prikaz
• U reprodukciji pojedinačne slike okrenite polugu zooma
na W za reprodukciju indeksa.
2012.10.26 12:30
21
Indeksni prikaz
Pregled izbliza
• U reprodukciji pojedinačne slike pritisnite polugu zooma na
T kako biste zumirali do 14 puta, a gumb W za povratak na
reprodukciju pojedinačne slike.
• Pomoću kontrolnog kotačića možete promijeniti i snagu
uvećanja.
2x
HR 11
Reprodukcija videozapisa
Odaberite video zapis i pritisnite gumb Q za prikaz
izbornika reprodukcije. Odaberite [Movie Play]
i pritisnite Q za početak reprodukcije.
Movie
Movie Play
• Za prekid reprodukcije video zapisa, pritisnite MENU.
1
L
Erase
Back
Set
Priprema snimanja
Glasnoća
Glasnoća se može podešavati pritiskanjem F ili G
tijekom reprodukcije pojedinačnih slika i video zapisa.
00:00:02/00:00:14
Odabir fotografija
Odaberite više slika koje želite zaštititi ili izbrisati. Pritisnite
gumb R kako biste odabrali trenutačnu sliku. Odabrane
slike označene su sa v. Kako biste uklonili v i poništili
odabir slike, ponovno pritisnite gumb R.
Odaberite više slika i pritisnite Q. Možete zaštititi
ili izbrisati više odabranih slika.
2012.10.26 12:30
21
Brisanje slika
Prikažite sliku koju želite izbrisati i pritisnite gumb G (D). Odaberite [Yes] i pritisnite Q.
Možete ujedno odabrati više slika koje želite zaštititi ili izbrisati. g »Odabir
fotografija« (str. 12)
Erase
Yes
No
Back
12 HR
Set
2
Osnovna fotografija
Osnovne operacije snimanja
Snimanje
1 2 3 4 5 678 9 0 a b c
A
1
IS 1
j
S-AF
ISO
+2.0
C1 AEL
a
b
c
d
e
f
g
h
i
j
k
l
m
q
p
o
+7
HD
01:02:03
125 F5.6 +2.0
r
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
-3
1023
n
2
T
IS 1
S-AF
ISO
400
4:3
LN
P
d
e
f
g
400
u
t
s
B
W
R
C
h
i
j
k
-3.0
P
0
125 F5.6 +2.0
+3.0
D
01:02:03
1023
m l
Indikator pisanja na karticu ...........str. 84
Način RC ......................................str. 86
Digitalni telekonverter ...................str. 65
Postavka ND filtra .........................str. 65
Konverzijski objektiv .....................str. 53
Svjetsko vrijeme............................str. 57
Prioritet lica I ........................str. 42, 44
Zvuk videozapisa ..........................str. 12
dZaključavanje ...........................str. 59
Upozorenje za unutarnju
temperaturu m ....................str. 79
Uzastopno snimanje/
samookidač...................................str. 27
Omjer stranica ..............................str. 39
Bljeskalica .....................................str. 24
(treperi: punjenje u tijeku)
Stabilizator slike ............................str. 36
Umjetnički filtar .............................str. 19
Scenski program ...........................str. 20
Efekti slike.....................................str. 37
Balans bijele boje..........................str. 38
Prikaz vodiča uživo .................str. 22, 33
Način snimanja (fotografije) ..........str. 40
Način snimanja (videozapisi) ........str. 41
Dostupno vrijeme snimanja
Broj slika koje se mogu snimiti......str. 85
Trenutna memorija........................str. 84
Kontrola zvuka ..............................str. 23
n Vrh:
o
p
q
r
s
t
u
v
w
x
y
z
A
B
C
D
Kontrola jačine
bljeskalice.......................str. 41
Dno:
Pokazivač kompenzacije
Indikator .........................str. 23
Vrijednost kompenzacije
ekspozicije ....................................str. 23
Vrijednost otvora objektiva......str. 15–18
Duljina ekspozicije ..................str. 15–18
AE zaključavanje u ...................str. 42
Način snimanja ...................str. 8, 15–18
Postavljanje načina rada C ...........str. 48
Način rada sa zaslonom
osjetljivim na dodir ........................str. 33
Kontrola jačine bljeskalice ............str. 41
ISO osjetljivost ..............................str. 44
AF način........................................str. 43
Način mjerenja ..............................str. 42
Način rada bljeskalice ...................str. 24
Provjera baterije
7 Svijetli (zeleno): Spremna
za korištenje (ostaje prikazano
na otprilike 10 sekundi nakon
uključivanja fotoaparata).
8 Svijetli (zeleno): Baterija će
se uskoro isprazniti
9 Treperi (crveno): Potrebno
je punjenje
Traka zooma .................................str. 10
Funkcija kontrolnog kotačića ........str. 89
Histogram .....................................str. 14
Osnovna fotografija
z
y
x
w
v
ND
RC
HR 13
Promjena prikaza informacija
Pritisnite gumb INFO kako biste odabrali koje će informacije biti prikazane tijekom
snimanja.
INFO
ISO
INFO
200
LN
LN
HD
P
2
INFO
ISO
200
125 F5.6
0.0
01:02:03
38
Uključen prikaz informacija
HD
P
125 F5.6
0.0
01:02:03
38
Prikaz histograma
Samo slika
Osnovna fotografija
Prikaz histograma
Prikazuje histogram s distribucijom svjetline na slici. Vodoravna os prikazuje svjetlinu,
okomita broj piksela svake svjetline na slici. Područja iznad gornje granice prilikom snimanja
prikazuju se u crvenoj boji, a ona ispod u plavoj boji, dok su područja izmjerena spot
mjerenjem prikazana u zelenoj boji.
Zaključavanje fokusa
Ako fotoaparat ne može fokusirati odabrani objekt, odaberite prikaz jednog cilja i upotrijebite
zaključavanje fokusa kako biste fokusirali drugi objekt na istoj udaljenosti.
1
U načinu [S-AF], postavite AF oznaku preko objekta i pritisnite gumb
okidača dopola.
• Provjerite da je oznaka AF cilja postala zelena.
• Fokus se zaključava dok se gumb okidača pritisne dopola.
2
Držeći gumb okidača pritisnutim dopola, ponovno kadrirajte fotografiju,
pa potom pritisnite gumb okidača do kraja.
• Nemojte mijenjati udaljenost između fotoaparata i objekta dok gumb okidača
pritišćete dopola.
% Savjeti
• Ako se fotoaparat ne može fokusirati na objekt, čak i kada upotrebljavate zaključavanje
fokusa, upotrijebite P (AF oznaka). g »Odabir cilja fokusiranja (AF oznaka)« (str. 26)
14 HR
Upotreba načina snimanja
Fotografiranje »Usmjerite i snimajte« (način programa P)
U načinu P, fotoaparat reagira na svjetlinu objekta i automatski podešava duljinu
ekspozicije i otvor objektiva. Namjestite kotačić odabira načina rada na P.
2
ISO
400
HD
Način snimanja
P
125 F5.6
0.0
38
Duljina ekspozicije Vrijednost otvora
objektiva
• Na zaslonu se duljina ekspozicije i vrijednost otvora objektiva koje je odabrao fotoaparat.
• Pokazivači brzine zatvarača i otvora objektiva trepere, ako fotoaparat ne može postići
optimalnu ekspoziciju.
Primjer prikaza
upozorenja
(treptanje)
60" F1,8
2000
F8
Status
Osnovna fotografija
LN
01:02:03
Radnja
Objekt koji snimate
je previše taman.
• Koristi bljeskalicu.
Objekt koji snimate
je presvijetao.
• Prekoračen je izmjereni raspon
fotoaparata. Postavite [ND Filter Setting]
(str. 35) na [On].
Pomak programa (%)
U načinu rada P možete upotrijebiti kontrolni kotačić
da promijenite kombinaciju vrijednosti otvora objektiva
i brzine okidanja, zadržavajući ispravnu ekspoziciju. »s« se
pojavljuje pored načina snimanja tijekom pomaka programa.
Da biste otkazali pomak programa, okrećite kontrolni kotačić
dok se više ne prikazuje »s«.
• Pomak programa nije dostupan kad se koristi bljeskalica.
ISO
400
LN
HD
Ps
125
250 F5.6
0.0
01:02:03
38
Pomak programa
HR 15
Odabir otvora objektiva (način prioriteta otvora objektiva A)
U načinu A odabirete otvor objektiva, a fotoaparat sam automatski podešava brzinu
zatvarača za optimalnu ekspoziciju. Zakrenite kotačić odabira načina rada na A.
• Vrijednost otvora objektiva možete postaviti pomoću
kontrolnog kotačića, a kompenzaciju ekspozicije
pomoću pomoćnog.
• Veći otvori objektiva (manji brojevi F) smanjuju dubinsku
oštrinu (područje ispred ili iza žarišne točke za koje se
čini da je u fokusu), omekšavajući pojedinosti pozadine.
Manji otvori objektiva (veći brojevi F) povećavaju
dubinsku oštrinu.
2
ISO
400
LN
HD
A
125 F5.6 +0.0
01:02:03
38
Osnovna fotografija
Vrijednost otvora objektiva
Niža vrijednost otvora objektiva F2F5.6F8.0 Viša vrijednost otvora objektiva
16 HR
• Pokazivač duljine ekspozicije treperi ako fotoaparat ne može postići optimalnu ekspoziciju.
Primjer prikaza
upozorenja
(treptanje)
Status
Radnja
60" F5.6
Objekt koji snimate
je podeksponiran.
• Smanjite vrijednost otvora objektiva.
2000 F5.6
Objekt koji snimate
je preeksponiran.
• Povećajte vrijednost otvora objektiva.
• Ako se zaslon s upozorenjem i dalje
prikazuje, izmjereni raspon fotoaparata je
prekoračen. Postavite [ND Filter Setting]
(str. 35) na [On].
Odabir brzine zatvarača (način prioriteta brzine zatvarača S)
U načinu S odabirete brzinu zatvarača, a fotoaparat sam automatski podešava otvor
objektiva za optimalnu ekspoziciju. Zakrenite kotačić odabira načina rada na S.
• Vrijednost brzine okidača možete postaviti pomoću
kontrolnog kotačića, a kompenzaciju ekspozicije
pomoću pomoćnog.
• Velika brzina zatvarača može zamrznuti brzu scenu
bez zamućivanja. Mala brzina zatvarača zamutit će brzu
scenu. Takva zamućenost stvorit će dojam dinamičnog
kretanja.
ISO
400
LN
HD
S
125 F5.6 +0.0
01:02:03
38
Sporija duljina ekspozicije 2″1″15601004001.000 Brža duljina ekspozicije
• Pokazivač otvora objektiva treperi ako fotoaparat ne može postići optimalnu ekspoziciju.
Primjer prikaza
upozorenja
(treptanje)
Status
Radnja
2000 F1,8
Objekt koji snimate
je podeksponiran.
• Smanjite brzinu zatvarača.
125
Objekt koji snimate
je preeksponiran.
• Namjestite veću brzinu zatvarača.
• Ako se zaslon s upozorenjem i dalje
prikazuje, izmjereni raspon fotoaparata je
prekoračen. Postavite [ND Filter Setting]
(str. 35) na [On].
F8
Osnovna fotografija
Duljina ekspozicije
2
HR 17
Odabir otvora objektiva i duljine ekspozicije (ručni način M)
U načinu M, odabirete otvor objektiva i brzinu zatvarača. Kod duge ekspozicije (BULB)
zatvarač ostaje otvoren dok je gumb okidača pritisnut. Kotačić odabira načina rada postavite
na M pa brzinu okidača postavite s pomoću kontrolnog kotačića, a vrijednost otvora objektiva
s pomoću pomoćnog.
• Brzina okidanja može se postaviti na 1/2.000–60 s ili [BULB].
• Možete promijeniti funkcije dodijeljene glavnom i pomoćnom kotačiću.
g »Dial Function« (str. 89)
2
# Oprez
• Kompenzaciju ekspozicije nije moguće izvršiti u načinu M.
Osnovna fotografija
Odabir trenutka završetka ekspozicije (duga ekspozicija – bulb)
Snimati možete i uz veoma dugu ekspoziciju tijekom kojeg vremena zatvarač ostaje
otvoren sve dok držite pritisnut gumb okidača. Planirajte završetak ekspozicije tako da
odgovara objektu. Koristi se za noćne pejzaže i vatromet. U načinu M postavite brzinu
okidača na [BULB].
# Oprez
• Najviše 16 minuta (zadano)
• Maksimalno vrijeme ekspozicije za snimanje u načinu duge ekspozicije ovisi o ISO
osjetljivosti.
• Za smanjenje potresanja fotoaparata za snimanje u načinu duge ekspozicije
preporučujemo postavljanje fotoaparata na stabilan stativ ili upotrebu daljinskog
kabela (prodaje se zasebno).
• Tijekom duge ekspozicije nisu dostupne sljedeće funkcije:
Uzastopno snimanje/snimanje sa samookidačem/AE bracketing/stabilizator slike/
bracketing bljeskalice
Šum na slikama
Pri snimanju s velikom duljinom ekspozicije na zaslonu se može pojaviti i šum. Takve
pojave nastaju stvaranjem struje u onim dijelovima optičkog elementa koji su inače
izloženi svjetlosti, što uzrokuje povećanje temperature optičkog elementa ili strujnog
kruga optičkog elementa. Mogu nastati i kod snimanja uz veliku ISO vrijednost u okruženju
visoke temperature. Za smanjenje takvog šuma fotoaparat sam aktivira funkciju smanjenja
šumova. g [Noise Reduct.] (str. 61)
18 HR
Korištenje umjetničkih filtara
1
Zakrenite kotačić odabira načina rada na ART.
• Prikazat će se izbornik umjetničkih filtara. Odaberite
filtar s pomoću gumba FG, a zatim pritisnite Q.
ART
1
Pop Art
1
7
Exit
Set
 Vrste umjetničkih filtara
2
Pop Art
Soft Focus
Pale&Light Color
Light Tone
Grainy Film
Pin Hole
s
t
u
v
Y
Diorama
Cross Process
Gentle Sepia
Dramatic Tone
Temeljne Linije
Snimajte.
• Za odabir druge postavke, pritisnite Q za prikaz izbornika umjetničkih filtara.
Umjetnički efekti
2
Osnovna fotografija
j
k
l
m
n
o
Umjetnički filtri mogu se mijenjati i mogu se dodavati efekti. Ako pritisnete I u izborniku
umjetničkih filtara, prikazat će se dodatne opcije.
Promjene filtara
Opcija I je izvorni filtar, dok su opcije II i druge dodaju efekte koji mijenjaju izvorni filtar.
Dodavanje efekata*
Meki fokus, pin-hole, okviri, bijeli rubovi, starlight
* Dostupni efekti mogu se razlikovati ovisno o odabranom filtru.
# Oprez
• Ako je za kvalitetu slike trenutačno odabrano [RAW], kvaliteta slike će automatski biti
postavljena na [YN+RAW]. Umjetnički filtar bit će primijenjen samo na kopiju u JPEG
formatu.
• Ovisno o objektu, prijelazi tona mogu biti isprekidani, efekt može postati manje zamjetljiv
ili slika može postati više »zrnata«.
• Neki efekti možda neće biti vidljivi prilikom pregleda uživo ili tijekom snimanja video zapisa.
• Moguće je da će reprodukcija biti različita, što ovisi o filtrima, efektiva ili primijenjenim
postavkama kvalitete video zapisa.
HR 19
Snimanje sa scenskim programima
1
Zakrenite kotačić odabira načina rada na SCN.
• Prikazat će se izbornik prizora. Odaberite prizor
pomoću FG.
• Pritisnite Q ili pritisnite gumb okidača dopola
da biste promijenili prikaz izravnog pregledavanja.
Pritisnite Q za povratak na prikaz izbornika
prizora.
SCN
1
R
Exit
2
Portrait
Set
 Vrste scenskih programa
Osnovna fotografija
O
P
L
J
G
U
R
T
2
Portrait
e-Portrait
Landscape
Sport
Night Scene
Night+Portrait
Sunset
Documents
s
(
0
g
Y
X
Z
Panorama (str. 21)
Fireworks
Višestruka Ekspozicija
Beach & Snow
Underwater Wide
Underwater Macro
Backlight HDR
Snimajte.
• Za odabir druge postavke, pritisnite Q za prikaz izbornika prizora.
# Oprez
• U načinu [e-Portrait] snimaju se dvije slike: jedna nepromijenjena slika i druga slika
s primijenjenim efektima [e-Portrait]. Nepromijenjena slika snima se upotrebom trenutno
odabrane opcije za kvalitetu slike, a promijenjena kopija s postavkom kvalitete slike JPEG
(X-kvaliteta (2560 × 1920)).
• Učinci nekih načina snimanja scena ne mogu se primijeniti na snimanje filmova.
20 HR
Snimanje slika za panoramsku sliku
Ako ste instalirali isporučeni računalni softver, upotrijebite ga za povezivanje slika koje
će stvoriti panoramu. g »Instalacija softvera« (str. 74)
1
Zakrenite kotačić odabira načina rada na SCN.
2
3
4
Odaberite [Panorama] i pritisnite Q.
2
Snimite sliku, koristeći vodiče za kadriranje
snimka.
• Fokus, ekspozicija i ostale postavke su fiksirane
na vrijednosti za prvi snimak.
5
ISO
200
M
125 F5.6
38
Snimite preostale slike, kadrirajući svaki snimak tako da se vodiči
preklapaju s prethodnom slikom.
Osnovna fotografija
Pomoću FGHI odaberite smjer snimanja.
ISO
200
M
125 F5.6
38
[2]
Exit
[3]
Exit
• Panoramska slika može sadržavati do 10 slika. Nakon desetog snimka se prikazuje
upozoravajući pokazivač (g).
6
Nakon što snimite posljednji snimak, pritisnite Q kako biste dovršili niz.
# Oprez
• Tijekom panoramskog snimanja neće se prikazati slika koju ste prethodno snimili za
poravnavanje položaja. Koristeći kadrove ili druge oznake za prikaz slika kao vodilje,
namjestite kompoziciju tako da se rubovi slika koje se preklapaju i sami preklapaju
unutar kadrova.
$ Napomene
• Pritiskom na gumb Q prije snimanja prvog kadra vraćate se na izbornik za odabir
scenskog programa. Pritiskom na gumb Q usred snimanja završavate niz panoramskog
snimanja te možete nastaviti sa sljedećim nizom.
HR 21
Korištenje opcija snimanja
Korištenje vodiča uživo
1
2
2
Postavite kotačić odabira načina rada na A.
Stavka vodiča
Nakon što pritisnete Q za prikaz vodiča uživo,
koristite gumbe FG sa strelicama kako biste
označili stavku, pa pritisnite Q za odabir.
Change Color Saturation
Osnovna fotografija
Cancel
3
4
Oznaka razine
Upotrijebite FG sa strelicama za odabir razine.
• Ako je odabrana mogućnost [Savjeti za snimanje],
označite stavku i pritisnite Q za pregled opisa.
• Pritisnite gumb okidača dopola ili pritisnite Q da biste
spremili postavku.
• Na zaslonu je vidljiv efekt odabrane razine. Ako je
odabrano [Blur Background] ili [Express Motions],
zaslon će se vratiti u normalan način rada, no
odabrani efekt vidljiv je na konačnoj fotografiji.
Clear & Vivid
0
Flat & Muted
Cancel
Set
Snimajte.
• Pritisnite gumb okidača za snimanje.
• Za uklanjanje vodiča uživo sa zaslona, pritisnite tipku izbornika MENU.
# Oprez
• Ako je za kvalitetu slike trenutačno odabrano [RAW], kvaliteta slike će automatski
biti postavljena na [YN+RAW].
• Postavke vodiča uživo, osim postavki [Blur Background] i [Express Motions],
ne primjenjuju se na RAW kopije.
• Na nekim razinama postavki vodiča uživo, slike mogu izgledati zrnato.
• Promjene u razinama postavki vodiča uživo možda se neće vidjeti na zaslonu.
• Bljeskalica se ne može koristiti s vodičem uživo.
• Promjene opcija vodiča uživo poništavaju prethodne promjene.
• Ako odaberete postavke vodiča uživo koje premašuju ograničenja mjerenja ekspozicije
fotoaparata, možda ćete dobiti slike koje su previše ili nedovoljno eksponirane.
% Savjeti
• U drugim načinima osim načina A možete upotrijebiti kontrolu uživo za detaljnije
postavke. g »Korištenje kontrole uživo« (str. 35)
22 HR
Upravljanje ekspozicijom (kompenzacija ekspozicije)
Okrenite pomoćni kotačić za prilagodbu ekspozicije. Odaberite pozitivne (»+«)
vrijednosti kako bi slika bila svjetlija, negativne (»–«) vrijednosti kako bi slika bila
tamnija. Ekspozicija se može prilagoditi u rasponu od ±3EV.
Negativno (–)
Nema kompenzacije (0)
2
Pozitivno (+)
• Kompenzacija ekspozicije nije dostupna u načinima A, M ili SCN (osim djelomično).
Promjena svjetline svijetlih dijelova i sjena
Da biste prikazali dijaloški okvir kontrole tona, pritisnite
gumb F (F) i gumb INFO. Pomoću HI odaberite
razinu tona. Odaberite »nisko« kako biste potamnili sjene,
ili »visoko« kako biste posvijetlili osvjetljenje.
INFO
INFO
0
Kompenzacija
ekspozicije
Razina tona:
niska
IS 1
j
ISO
200
LN
INFO
+1
0
0
P
125 F5.6 +2.0
Osnovna fotografija
# Oprez
HD
01:02:03
1234
Razina tona:
visoka
HR 23
Korištenje bljeskalice (fotografiranje s bljeskalicom)
1
2
3
Klizno pomaknite prekidač bljeskalice za podizanje bljeskalice.
Za prikaz opcija pritisnite gumb # (I).
Upotrijebite HI za odabir načina bljeskalice i pritisnite Q.
• Dostupne opcije i redoslijed njihova prikaza razlikuju se ovisno o načinu snimanja.
g »Načini rada bljeskalice koji se mogu namještati u načinu snimanja« (str. 25)
Bljeskalica se aktivira automatski pri slabom
svjetlu ili pri pozadinskom osvjetljenju.
!
Bljeskalica za
smanjenje pojave
crvenih očiju
Ova vam funkcija omogućuje da smanjite
pojavu crvenih očiju.
#
Dopunski bljesak
Bljeskalica se aktivira bez obzira na
svjetlosne uvjete.
$
Bljeskalica isključena
Bljeskalica se ne uključuje.
!SLOW
Spora sinkronizacija/
smanjenje pojave
crvenih očiju
Kombinira sporu sinkronizaciju sa
smanjenjem pojave crvenih očiju.
#SLOW
Spora sinkronizacija
Duge ekspozicije se koriste za osvjetljivanje
slabo osvijetljenih pozadina.
#FULL,
#1/4 itd.
Ručno
Za korisnike kojima je draži ručni rad.
AUTO
Osnovna fotografija
Automatska bljeskalica
2
4
Pritisnite gumb okidača do kraja.
# Oprez
• U [! (smanjenje pojave crvenih očiju)], nakon serije predbljeskova, glavni bljesak uslijedit
će nakon jedne sekunde. Nemojte pomicati fotoaparat sve dok snimanje ne završi.
• U nekim uvjetima snimanja [! (smanjenje pojave crvenih očiju)] možda neće biti
učinkovito.
24 HR
Načini rada bljeskalice koji se mogu namještati u načinu snimanja
Način
snimanja
Glavna
upravljačka
ploča
Način rada bljeskalice
#AUTO
Automatska bljeskalica
!
Automatska bljeskalica
(smanjenje pojave crvenih očiju)
Uvjeti za paljenje
bljeskalice
Automatski se aktivira
u tamnim uvjetima
ili uvjetima jakog
pozadinskog osvjetljenja
Uvijek se aktivira
Dopunski bljesak
Bljeskalica isključena
!
SLOW
Spora sinkronizacija
(smanjenje pojave crvenih očiju)
#SLOW
Spora sinkronizacija
#AUTO
Automatska bljeskalica
!
Automatska bljeskalica
(smanjenje pojave crvenih očiju)
k
Automatski se aktivira
u tamnim uvjetima
ili uvjetima jakog
pozadinskog osvjetljenja
Automatski se aktivira
u tamnim uvjetima
ili uvjetima jakog
pozadinskog osvjetljenja
#
Dopunski bljesak
Uvijek se aktivira
$
Bljeskalica isključena
k
S/M
• #AUTO, $ se može postaviti u načinu A.
2
Osnovna fotografija
#
$
P/A
Minimalni raspon
Objektiv može bacati sjenu preko objekata koji su preblizu fotoaparatu, što dovodi
do vinjetiranja, ili do previše svijetlog učinka čak i pri minimalnoj izlaznoj snazi.
• Kako biste spriječili vinjetiranje, upotrijebite opcionalnu bljeskalicu koja nije ugrađena
u fotoaparat. Kako biste izbjegli preveliku ekspoziciju na fotografijama, odaberite način A
ili M i odaberite veliki f-broj, ili smanjite ISO osjetljivost.
HR 25
Odabir cilja fokusiranja (AF oznaka)
Odaberite koje će se od 35 ili 25 područja automatskog fokusa upotrebljavati za
automatski fokus.
1
2
2
Osnovna fotografija
26 HR
Pritisnite gumb P (H) kako biste prikazali AF oznaku.
Upotrijebite FGHI kako biste upotrijebili prikaz jednog cilja i AF oznake.
• Način »All targets« ponovno se aktivira ako pomaknete pokazivač sa zaslona.
• Možete odabrati jedan od sljedećih 5 vrsta ciljeva. Pritisnite gumb INFO
i upotrijebite FG.
All Targets
Fotoaparat automatski
odabire iz punog skupa
ciljeva fokusa.
Single Target
Ručno odaberite cilj
fokusa.
Sva područja 7 x 5
Jedno područje 7 x 5
Sva područja 5 x 5
Jedno područje 5 x 5
Group Target
Fotoaparat automatski
odabire iz ciljeva
u odabranoj skupini.
Uzastopno snimanje/korištenje samookidača
Fotoaparat će snimati uzastopne fotografije kada je gumb okidača potpuno pritisnut.
Ili se samookidač može koristiti za auto- ili grupne portrete ili za smanjivanje
pomicanja fotoaparata kad se fotoaparat postavi na stativ ili se na drugi način učvrsti.
1
2
Pritisnite gumb jY (G) za prikaz izravnog izbornika.
Odaberite opciju pomoću HI i pritisnite Q.
Snima jednu po jednu snimku s pritisnutim gumbom okidača
(normalni način snimanja).
j
Uzastopno
snimanje
Fotografije se snimaju pri brzini od otprilike 5 kadrova
u sekundi (fps) dok je gumb okidača pritisnut do kraja
(odabrano je [S-AF] ili [MF] za [AF Mode], str. 43).
O
Jako brzo
Fotografije se snimaju pri brzini od otprilike 15 kadrova
u sekundi (fps) dok je gumb okidača pritisnut do kraja
(odabrano je [S-AF] ili [MF] za [AF Mode], str. 43).
7
BKT
Fotografije se snimaju uz automatsku promjenu postavki
za svaki okvir dok je gumb okidača posve pritisnut (bracket
fotografija).
Samookidač
Y12s 12 s
Pritisnite gumb okidača dopola za fokusiranje, pa dokraja
kako biste pokrenuli okidač. Prvo lampica samookidača
svijetli oko 10 sekunda, a zatim treperi približno 2 sekunde
i slika se snima.
Y2s
Samookidač
2s
2
Osnovna fotografija
Snimanje
pojedinačnih
slika
o
Pritisnite gumb okidača dopola za fokusiranje, pa dokraja
kako biste pokrenuli okidač. Lampica samookidača svijetli
oko 2 sekunde i slika se snima.
$ Napomene
• Za poništavanje aktiviranog samookidača pritisnite gumb jY.
• Tijekom uzastopnog snimanja fokus, ekspozicija i balans bijele boje zaključani su
na prvom kadru (tijekom [S-AF], [MF]).
• Način rada Bracketing dostupan je samo kada je odabrana postavka [Bracketing] (str. 51).
# Oprez
• Ako se tijekom uzastopnog snimanja isprazni baterija i treperi pokazivač stanja
baterije, snimanje se prekida i fotoaparat počinje pohranjivati snimljene slike na karticu.
Fotoaparat možda neće uspjeti pohraniti sve slike, ovisno o preostaloj energiji baterije.
• Za snimanje sa samookidačem postavite fotoaparat na stativ.
• Ako stanete ispred fotoaparata kako biste pritisnuli gumb okidača dopola kad koristite
samookidač, slika može biti izvan fokusa.
HR 27
Osnovne funkcije reprodukcije
Prikaz na zaslonu tijekom reprodukcije
Pojednostavnjeni prikaz
1
2 3
Cjelokupan prikaz
456
c
d
fg
e
×10
×10
125
P
2
+2.0
F5.6
24mm
+1.0
WB
AUTO
A+4
G+4
Osnovna fotografija
ISO 400
Adobe
iNatural
3968×2976
4:3
b
L N 100-0015
2012.10.26 12:30
15
SD
a 0
7
8
L N 100-0015
4:3
2012.10.26 12:30
9
1 Provjera baterije..............................str. 6
2 Dovršen je prijenos na Eye-Fi.......str. 64
3 Predbilježba za ispis
Broj kopija ispisa ...........................str. 70
4 Snimanje zvuka ............................str. 31
5 Zaštita ...........................................str. 31
6 Odabrana slika..............................str. 12
7 Broj datoteke.................................str. 62
8 Broj kadra
9 Uređaj za pohranu ........................str. 83
0 Način snimanja .............................str. 62
a Format slike ..................................str. 39
b Datum i vrijeme ...............................str. 7
c Granica kadra ...............................str. 54
d AF oznaka.....................................str. 26
e Način snimanja ...................str. 8, 15–18
1/8
s
f
g
h
i
j
k
l
m
n
o
p
q
r
s
SD
15
rqp o
Kompenzacija ekspozicije.............str. 23
Duljina ekspozicije ..................str. 15–18
Vrijednost otvora objektiva......str. 15–18
Žarišna duljina ..............................str. 10
Kontrola jačine bljeskalice ............str. 41
Kompenzacija balansa
bijele boje......................................str. 90
Prostor boja ..................................str. 61
Način slike ....................................str. 37
Stupanj kompresije .................str. 40, 62
Broj piksela .................str. 40–41, 62, 85
ISO osjetljivost ..............................str. 44
Balans bijele boje..........................str. 38
Način mjerenja ..............................str. 42
Histogram ...............................str. 14, 60
Prikaz informacija tijekom reprodukcije
Gumb INFO može se koristiti za odabir prikazanih informacija tijekom reprodukcije.
×10
INFO
×10
INFO
125
P
+2.0
F5.6
45mm
±0.0
WB
AUTO
A±10
G±10
ISO 400
Adobe
iNatural
3968×2976
4:3
L N 100-0015
2012.10.26 12:30
Samo slika
28 HR
h
i
j
k
l
m
n
Pojednostavnjeni
prikaz
15
4:3
1/8
L N 100-0015
2012.10.26 12:30
Cjelokupan prikaz
15
INFO
Opcije reprodukcije
Za pregled slika preko cijelog zaslona pritisnite gumb q. Pritisnite gumb okidača dopola za
izlazak iz načina snimanja.
Indeksni prikaz
W
W
2012.10.26 12:30
2
20
L N 100-0020
20
T
Reprodukcija
pojedinačnih slika
2012.10.26 12:30
20
T
4 kadra
2012.10.26 12:30
9 okvira, 25 okvira
Indeksni prikaz
Povećavanje reprodukcije (uvećana reprodukcija)
W
L N 100-0020
2012.10.26 12:30
Reprodukcija
pojedinačnih slika
20
T
21
Osnovna fotografija
2012.10.26 12:30
2x
Pregled izbliza
Pomoćni kotačić (j)
Prethodno (l)/sljedeće (m)
Reprodukcija jedinstvene slike: sljedeće (I)/prethodno (H)
uvećana reprodukcija: pomicanje položaja uvećanja
reprodukcija indeksa: odabir slika
INFO
Prikazuje informacije o slici
R (gumb videozapisa) Odabir fotografija (str. 12)
Brisanje slika (str. 12)
D (G)
Prikaz izbornika
Q
Kontrolni kotačić (j) Uvećanje/umanjenje
Zaštita slika
Fn1
Gumbi sa strelicama
(FGHI)
HR 29
Korištenje mogućnosti reprodukcije
Pritisnite Q tijekom reprodukcije da biste prikazali izbornik jednostavnih mogućnosti
koje se mogu upotrebljavati u načinu reprodukcije.
JPEG
H Play
JPEG Edit
R
Rotate
L
2
Back
Set
Osnovna fotografija
Okvir za fotografije
RAW
JPEG
RAW+JPEG
Okvir za
filmove
JPEG Edit g str. 54
—


—
RAW Data Edit g str. 54

—

—
Reprodukcija filma
—
—
—

Reprodukcija zvuka



—
0 (Zaštita)




R (Snimanje zvuka)



—
Zakretanje



—
Slideshow




< (Predbilježba za ispis)
—


—
Izbriši




Naredbe u okviru video zapisa (Movie Play)
Pauziranje ili nastavak reprodukcije.
• Dok je reprodukcija na pauzi, možete pokretati sljedeće naredbe.
Q
HI ili pomoćni kotačić Prethodno/sljedeće
Pritisnite i držite HI za nastavak operacije.
Prikaz prvog kadra.
F
G
Prikaz posljednjeg kadra.
H/I
Premotavanje video zapisa unatrag ili prema naprijed.
F/G
Podesite glasnoću.
# Oprez
• Za reprodukciju videozapisa na računalu preporučujemo korištenje računalnog softvera
koji ste dobili. Prije prvog pokretanja softvera, spojite fotoaparat s računalom.
30 HR
Zaštita slika
Zaštitite slike od slučajnog brisanja. Prikažite sliku
koju želite zaštititi i pritisnite gumb Fn1; na slici će se
pojaviti ikona 0 (zaštita). Ponovno pritisnite gumb Fn1
za uklanjanje zaštite.
Možete zaštititi i više odabranih slika.
g »Odabir fotografija« (str. 12)
4:3
L N 100-0020
2012.10.26 12:30
20
# Oprez
• Formatiranjem kartice izbrisat će se sve slike, čak i one
zaštićene.
2
Dodajte audiosnimku (duljine do 4s) trenutnoj slici.
1
JPEG
Prikažite sliku kojoj želite dodati audio snimku
i pritisnite Q.
H Play
JPEG Edit
• Za zaštićene slike nije dostupno snimanje zvuka.
• Snimanje zvuka dostupno je i u izborniku reprodukcije.
2
Odaberite [R] i pritisnite Q.
3
Odaberite [R Start] i pritisnite Q za početak
snimanja.
4
Pritisnite Q za dovršetak snimanja.
R
Rotate
L
Back
Set
• Za izlaz bez dodavanja snimke odaberite [No].
R
• Za prekid snimanja dopola pritisnite gumb Q.
• Slike s audio snimkama označene su ikonom H.
• Za brisanje snimke odaberite [Erase] u koraku 2.
Osnovna fotografija
Snimanje zvuka
No
R Start
Erase
Back
Set
Zakretanje
Odaberite hoćete li zakretati slike.
1
2
3
Reproducirajte fotografiju i pritisnite Q.
Odaberite [Rotate] i pritisnite Q.
Pritisnite F za zakretanje slike u smjeru suprotnom od smjera kazaljke
na satu, G za zakretanje u smjeru kazaljke na satu; slika se okreće
svaki put kad se pritisne gumb.
• Pritisnite Q za spremanje postavki i izlaz.
• Zakrenuta slika se sprema u svojem trenutnom smjeru.
• Video zapisi i zaštićene slike se ne mogu zakretati.
HR 31
Slideshow
Ova funkcija omogućava uzastopni prikaz slika pohranjenih na kartici.
1
JPEG
Pritisnite Q tijekom reprodukcije i odaberite
opciju dijaprojekcije.
H Play
JPEG Edit
R
Rotate
L
Back
2
2
Podesite postavke.
Start
Osnovna fotografija
BGM
Effect
Slide
Slide Interval
Movie Interval
3
32 HR
Set
Pokrenite slideshow. Slike se prikazuju redoslijedom, počevši
od trenutne slike.
Postavite BGM (5 vrsta) ili isključite BGM [Off].
Odaberite prijelaz između okvira.
Postavite vrstu dijaprojekcije koja će se koristiti.
Odaberite vremensko razdoblje koliko će se svaka slika prikazivati
od 2 do 10 sekundi.
Odaberite [Full] kako biste u dijaprojekciju uključili cijele video zapise,
a [Short] kako biste uključili samo početni dio svakog snimka.
Odaberite [Start] i pritisnite Q.
• Dijaprojekcija će započeti.
• Pritisnite gumb Q kako biste zaustavili dijaprojekciju.
Upotreba zaslona osjetljivog na dodir
Zaslon funkcionira kao zaslon osjetljiv na dodir pomoću kojeg se kontrolira fotoaparat.
Vodiči uživo
Zaslon na dodir može se upotrebljavati s vodičima uživo.
1
Dodirnite karticu, a potom pomaknite prst
na lijevu stranu kako biste prikazali vodiče
uživo.
Kartica
2
ISO-A
200
• Dodirnite kako biste odabrali stavke.
HD
Pomoću prsta odredite položaj klizača.
125 F5.6
01:02:03
125 F5.6
01:02:03
38
• Pritisnite gumb MENU da biste prikazali vodič uživo.
Način snimanja
Možete fokusirati i snimati dodirom na zaslon.
Dodirnite
da biste prošli kroz postavke zaslona
na dodir.
Onemogućene su funkcije zaslona na dodir.
Dodirnite objekt za fokusiranje i automatski
otpustite okidač.
Dodirnite kako biste prikazali okvir za fokus.
Zaslon na dodir možete upotrijebiti da biste
odabrali položaj i veličinu okvira za fokus.
Fotografirati možete pritiskom na gumb okidača.
Osnovna fotografija
2
LN
ISO
200
LN
HD
P
0.0
30
Način reprodukcije
Upotrijebite zaslon na dodir kako biste listali slike, povećavali ili smanjivali ih.
 Reprodukcija slika preko cijelog zaslona
Pregledavanje dodatnih slika
• Pomaknite prst na lijevu stranu da biste pregledali
starije slike, a desno za novije.
HR 33
Povećavanje reprodukcije
• Dodirnite % da biste uvećali zaslon. Nekoliko
puta dodirnite $ za povratak na reprodukciju
pojedinačnih slika.
• Upotrijebite prst da biste pomicali prikaz kada je
slika povećana.
• Dodirnite F za prikaz indeksne reprodukcije.
2
10x
 Indeksna reprodukcija
Osnovna fotografija
Stranica naprijed/stranica natrag
• Klizite prstom prema gore ako želite prikazati sljedeću
stranicu, a prema dolje za prikaz prethodne stranice.
• Upotrebljavajte t ili u da biste odabrali broj
prikazanih slika.
• Za reprodukciju pojedinačne slike, dodirujte u
sve dok se aktualna slika ne prikaže u punom okviru.
2012.10.26 12:30
Gledanje slika
• Dodirnite sliku za pregled u na cijelom zaslonu.
Prilagodba postavki
Postavke je moguće prilagoditi na glavnoj upravljačkoj ploči. g »Uporaba glavne
upravljačke ploče« (str. 68)
1
Prikažite gornju upravljačku ploču.
• Pritisnite Q da biste prikazali pokazivač.
ISO
ISO
AUTO
WB
AUTO
i
NORM
AUTO
Off
ND Off
4:3
mall
Super Fine +RAW
P
2
3
Dodirnite željenu stavku.
• Stavka će se istaknuti.
38
WB
ISO
AUTO
Rotirajte kontrolni kotačić da biste odabrali
mogućnost.
• Neke se funkcije mijenjaju dodirom na zaslon.
125 F5.6
WB
AUTO
NORM
AUTO
Off
4:3
mall
Super Fine +RAW
P
i
ND Off
125 F5.6
# Oprez
• Okolnosti u kojima funkcije zaslona na dodir nisu dostupne obuhvaćaju sljedeće.
Snimanje videozapisa/panorama/e-portrait/zamućena (bulb) fotografija/balans
bijele boje na jedan dodir/prilikom upotrebe gumba ili kotačića
• U načinu samookidača, samookidač je moguće pokrenuti dodirom na zaslon.
Ako želite zaustaviti samookidač, ponovno ga dodirnite.
• Nemojte dodirivati zaslon s noktima ili drugim oštrim predmetima.
• Rukavice ili zaštite za zaslon mogu ometati funkcije zaslona na dodir.
% Savjeti
• Onemogućuje zaslon na dodir. [Touch Screen Settings] g »Način snimanja« (str. 33)
34 HR
38
3
Često korištene mogućnosti/
Prilagođavanje postavki fotoaparata
Korištenje kontrole uživo
Za podešavanje postavki u načinima P, S, A i M može se koristiti kontrola uživo.
Pomoću kontrole uživo možete pregledavati efekte različitih postavki na zaslonu.
Dostupna je i prilagođena postavka koja omogućuje upotrebu kontrole uživo u drugim
načinima (str. 60).
IS OFF
3
i
WB
WB
AUTO
AUTO
Funkcije
WB Auto
P
HD
AUTO
AUTO
Postavke
W
 Dostupne postavke
Stabilizator slike..................................str. 36
Efekti slike ..........................................str. 37
Balans bijele boje ...............................str. 38
Uzastopno snimanje/snimanje
samookidačem..............................str. 27
Omjer stranica ....................................str. 39
Način snimanja ...................................str. 40
Način rada bljeskalice.........................str. 24
Kontrola jačine bljeskalice ..................str. 41
Način mjerenja....................................str. 42
AF način .............................................str. 43
ISO osjetljivost ....................................str. 44
Prioritet lica .........................................str. 44
Postavka ND filtra
1
Pritisnite Q da biste prikazali kontrolu uživo.
2
Koristite gumbe FG na
gumbima sa strelicama
za odabir postavki, koristite
HI za promjenu odabrane
postavke, pa pritisnite Q.
• Za skrivanje kontrole uživo ponovno pritisnite Q.
• Odabrane se postavke aktiviraju
automatski, ako se tijekom
približno 8 sekundi ne izvrši
nijedna radnja.
Pokazivač
Prikazuje
odabrani
naziv funkcije
IS OFF
i
WB
WB
AUTO
AUTO
4:3
Gumbi sa
strelicama
LF
WB Auto
Pokazivač
P
AUTO
AUTO
HD
W
Gumbi sa strelicama
# Oprez
• Neke stavke nisu dostupne u nekim načinima snimanja.
% Savjeti
Često korištene mogućnosti/Prilagođavanje postavki fotoaparata
4:3
LF
• Više naprednih mogućnosti za prilagodbu fotoaparata nude izbornici za odabir postavki.
g »Korištenje izbornika« (str. 46)
HR 35
Smanjenje pomicanja fotoaparata (stabilizator slike)
Možete smanjiti količinu pomicanja fotoaparata koje se može dogoditi pri snimanju
u uvjetima slabog osvjetljenja i pri snimanju s velikim povećanjem.
1
Prikažite kontrolu uživo i odaberite stavku
stabilizatora slike pomoću FG.
i
WB
AUTO
4:3
LF
Auto
HD
P
3
2
Odaberite opciju pomoću HI i pritisnite Q.
Često korištene mogućnosti/Prilagođavanje postavki fotoaparata
Slika
OFF
IS Off
Stabilizator slike je isključen.
IS1
Auto
Stabilizator slike je uključen.
IS2
Vertical IS
Stabilizator slike primjenjuje se samo na
okomito pomicanje fotoaparata (Y). Koristite
kad fotoaparat pomičete vodoravno.
IS3
Horizontal IS
Stabilizator slike primjenjuje se samo na
vodoravno pomicanje fotoaparata (Z).
Koristite kad fotoaparat pomičete vodoravno
dok ga držite u smjeru portreta.
# Oprez
36 HR
• Stabilizator slike ne može ispraviti prekomjerno pomicanje fotoaparata ili pomicanje
aparata koje se događa kad se brzina zatvarača postavi na najmanju brzinu. U tim
slučajevima preporučuje se da koristite stativ.
• Kada upotrebljavate stativ, postavite [Image Stabilizer] na [Off].
Opcije obrade (način slike)
Odaberite efekt slike i pojedinačno podesite kontrast, oštrinu i druge parametre.
Promjene napravljene za svaki efekt slike pohranjuju se odvojeno.
1
Prikažite kontrolu uživo pa odaberite stavku načina
slike s pomoću gumba FG.
IS OFF
j
WB
AUTO
4:3
LF
Muted
P
2
h
Odaberite opciju pomoću HI i pritisnite Q.
Vivid
Stvara žive boje.
Natural
Stvara prirodne boje.
Muted
Stvara nenaglašeni tonalitet.
Z
Portrait
Stvara lijepe tonalitete boje kože.
J
Monotone
Stvara crno-bijeli tonalitet.
j Pop Art
k Soft Focus
l Pale&Light Color
m Light Tone
n Grainy Film
o Pin Hole
s Diorama
t Cross Process
u Gentle Sepia
v Dramatic Tone
Y Ton tipki
Odaberite jedan umjetnički filtar i odaberite željeni efekt.
3
Često korištene mogućnosti/Prilagođavanje postavki fotoaparata
i
j
HD
h i j Z J j k
HR 37
Namještanje boje (balans bijele boje)
Balans bijele boje (WB) osigurava da bijeli objekti na slikama snimljeni fotoaparatom
izgledaju bijeli. [AUTO] je prikladan za većinu okolnosti, ali se mogu odabrati i druge
vrijednosti sukladno izvoru svjetla kad [AUTO] ne da željene rezultate ili kad na svoje
slike namjerno želite uvesti nijansu boje.
1
2
Prikažite kontrolu uživo i odaberite stavku balansa
bijele boje pomoću FG.
IS OFF
i
WB
WB
AUTO
AUTO
Odaberite opciju pomoću HI i pritisnite Q.
4:3
LF
WB Auto
3
Često korištene mogućnosti/Prilagođavanje postavki fotoaparata
38 HR
P
Temperatura
boja
Način WB
Automatski
balans
bijele boje
Tvornički
namješteni
balans
bijele boje
Balans
bijele boje
u jednom
dodiru
(str. 39)
Korisnički
balans
bijele boje
AUTO
AUTO
HD
W
Svjetlosni uvjeti
Za većinu svjetlosnih uvjeta (ako na zaslonu postoji
bijela površina slike). Koristite ovaj način za većinu
situacija.
AUTO
k
5
5.300 K
Za snimanje na otvorenom po sunčanom danu,
za reprodukciju crvene boje zalaska sunce ili boja
vatrometa
N
7.500 K
Za snimanje na otvorenom u sjeni po sunčanom
danu
O
6.000 K
Za snimanje na otvorenom tijekom oblačnog dana
1
3.000 K
Za snimanje pod halogenom rasvjetom
>
4.000 K
Za objekte osvijetljene fluorescentnim svjetlom
W
k
n
5.500 K
Temperatura
boja
namještena
balansom
P/Q
bijele boje
jednim
dodirom.
CWB
2.000 K–
14.000 K
Za snimanje ispod vode
Za snimanje bljeskalicom
Odaberite kad se bijeli ili sivi objekt može koristiti za
mjerenje balansa bijele boje, a objekt se nalazi pod
mješavinom svjetla ili ga osvjetljuje nepoznata vrsta
bljeskalice ili drugi izvor svjetla.
Nakon što pritisnete gumb INFO, pomoću gumba
HI odaberite temperaturu boje i pritisnite Q.
Balans bijele boje na jedan dodir
Izmjerite balans bijele boje kadriranjem komada papira ili drugog bijelog objekta pod svjetlom
koje će se koristiti na konačnoj slici. To je korisno pri snimanju objekta pod prirodnim svjetlom
kao i pod različitim izvorima svjetla s drukčijim temperaturama boje.
1
2
Odaberite [P] ili [Q] (balans bijele boje jednim dodirom 1 ili 2).
Usmjerite fotoaparat u bezbojan list papira (bijele ili sive boje) pa pritisnite
gumb INFO.
• Kadrirajte objekt tako da ispunjava zaslon, te da na njega ne pada sjena.
• Prikazuje se zaslon balansa bijele boje na jedan dodir.
3
Odaberite [Yes] i pritisnite Q.
% Savjeti
• Ako je objekt previše svijetao ili taman ili vidljivo obojen, prikazat će se poruka [WB NG
Retry] te se neće zabilježiti nikakva vrijednost. Ispravite problem i ponovite postupak iz
koraka 1.
Postavljanje omjera slike
Možete promijeniti format slike (omjer horizontalno-vertikalno) kod snimanja slika.
Prema želji format slike možete postaviti na [4:3] (standard), [16:9], [3:2] ili [1:1].
1
2
Prikažite kontrolu uživo i odaberite stavku formata slike pomoću FG.
Upotrijebite HI za odabir formata slike i pritisnite Q.
# Oprez
• JPEG slike se režu prema odabranom formatu slike; RAW slike se, međutim, ne režu,
nego se spremaju s informacijama o odabranom formatu slike.
• Kad se reproduciraju RAW slike, odabrani se format slike prikazuje okvirom.
3
Često korištene mogućnosti/Prilagođavanje postavki fotoaparata
• Nova se vrijednost sprema kao unaprijed postavljena opcija balansa bijele boje.
• Nova se vrijednost sprema dok se ponovno ne izmjeri balans bijele boje na jedan
dodir. Isključivanjem fotoaparata podaci se neće izbrisati.
HR 39
Kvaliteta slike (način snimanja)
Odaberite kvalitetu slike za fotografije i video zapise sukladno njihovoj namijenjenoj
uporabi, na primjer retuširanje na računalu ili prikazivanje na webu.
1
Prikažite kontrolu uživo i upotrijebite FG kako
biste odabrali način snimanja za video zapise ili
fotografije.
IS OFF
i
WB
AUTO
4:3
2
Odaberite opciju pomoću HI i pritisnite Q.
3968x2976
P
RAW L F
LN
MN
HD
SN
Način snimanja
3
 Načini snimanja (fotografije)

Često korištene mogućnosti/Prilagođavanje postavki fotoaparata
Odaberite između načina RAW i JPEG (YF, YN, XN i WN). Odaberite opciju RAW+JPEG
za snimanje RAW i JPEG slike sa svakim snimkom. JPEG načini kombiniraju veličinu slike
(Y, X i W) i stupanj kompresije (SF, F, N i B). Dostupne mogućnosti mogu se odabrati
s pomoću mogućnosti [K Set] u prilagođenim izbornicima.
40 HR
Veličina slike
Ime
Broj piksela
3968×2976*
3200×2400
2560×1920*
X (Srednja)
1920×1440
1600×1200
1280×960*
1024×768
W (Mala)
640×480
Y (Velika)
Stupanj kompresije
SF
(Super
fino)
YSF
F
(Fino)
N
B
(Normalno) (Osnovno)
YF*
YN*
YB
XSF
XF
XN*
XB
WSF
WF
WN*
WB
Primjena
Veličina za
ispis
Za sitni tisak
i za korištenje
na web-stranici
* Zadano
RAW datoteke
Taj format (ekstenzija ».ORF«) pohranjuje neobrađene slikovne podatke za kasniju
obradu. RAW slikovni podaci ne mogu se pregledavati drugim fotoaparatima ili softverima,
a RAW slike ne mogu se odabrati za ispis. JPEG kopije RAW slika mogu se izraditi
pomoću ovog fotoaparata. g »Uređivanje slika« (str. 54)
 Načini snimanja (video zapisi)

Način
snimanja
Full HD
HD Broj piksela
1920×1080
1280×720
Broj slika
u sekundi
30p
30p
Format datoteke
Primjena
Za prikaz na
televizoru.
MOV*1
• Ovisno o vrsti upotrijebljenih kartica, snimanje može završiti prije no što je dostignuta
najveća duljina.
*1 Pojedinačne datoteke mogu biti do 4 GB ili trajati do 29 minuta.
Podešavanje izlazne snage bljeskalice (kontrola intenziteta bljeskalice)
Ako mislite da je ekspozicija vašeg objekta prevelika ili premala, iako je ekspozicija u ostatku
kadra pravilna, možete podesiti izlaznu snagu bljeskalice.
2
Odaberite vrijednost kompenzacije pomoću HI
i pritisnite gumb Q.
S-AF
ISO
AUTO
0.0
OFF
0.0
P
R
0
# Oprez
• To nije moguće ako je način uporabe na elektroničkoj bljeskalici namješten na MANUAL.
• Ako se intenzitet bljeska namjesti na elektroničko bljeskanje, on će se kombinirati
s postavkom intenziteta bljeska fotoaparata.
3
Često korištene mogućnosti/Prilagođavanje postavki fotoaparata
1
Prikažite kontrolu uživo i odaberite stavku
kontrole intenziteta bljeskalice pomoću FG.
HR 41
Odabir načina na koji će fotoaparat mjeriti svjetlinu (mjerenje svjetla)
Odaberite kako fotoaparat mjeri svjetlinu objekta.
1
Prikažite kontrolu uživo i odaberite stavku
mjerenja pomoću FG.
2
Odaberite opciju pomoću HI i pritisnite Q.
S-AF
ISO
AUTO
OFF
R
ESP
P
3
Često korištene mogućnosti/Prilagođavanje postavki fotoaparata
ESP mjerenje
H
Mjerenje
Ovaj način mjerenja ostvaruje prosječno
s težištem na
mjerenje između objekta i pozadinske rasvjete
središnjem dijelu više naglašavajući objekt u središtu.
I
Spot mjerenje
Spot mjerenje –
kontrola
osvjetljenja
Spot mjerenje –
ISH
kontrola sjena
3
42 HR
SH
Fotoaparat optimizira ekspoziciju za trenutačni prizor ili (ako
je odabrana neka druga mogućnost osim [OFF] za [I Face
Priority]) portret objekta. Ovaj se način preporučuje za
uobičajenu uporabu.
p
IHI
HI
Ovu opciju odaberite za mjerenje malog
područja s fotoaparatom usmjerenim na objekt
koji želite izmjeriti. Ekspozicija će se podesiti
sukladno svjetlini na izmjerenoj točki.
Povećava ekspoziciju spot mjerenja. Osigurava da objekti
izgledaju svijetli.
Smanjuje ekspoziciju spot mjerenja. Osigurava da tamni
objekti izgledaju tamni.
Pritisnite gumb okidača dopola.
• Obično će fotoaparat započeti s mjerenjem kad se gumb okidača pritisne dopola,
a ekspoziciju će zaključati dok se gumb okidača drži u ovom položaju.
Odabir načina fokusiranja (AF način)
Odabir metode fokusiranja (način fokusiranja).
1
Prikažite kontrolu uživo i odaberite stavku AF
načina pomoću FG.
2
Odaberite opciju pomoću HI i pritisnite Q.
S-AF
S-AF
S-AF
ISO
AUTO
• Na zaslonu se prikazuje odabrani način AF.
S-AF (jednostruki AF)
C-AF
(kontinuirani AF)
C-AF+TR
(AF praćenje)
MF (ručno
fokusiranje)
S-AF
S-AF
C-AF
C-AF
TR
MF
Fotoaparat fokusira pritiskom gumba okidača dopola. Kada se
fokus zaključa, oglašava se zvučni signal, a potvrda automatskog
fokusiranja i AF ciljna oznaka zasvijetle. Ovaj je način prikladan
za snimanje objekata u mirovanju ili objekata u sporom kretanju.
Možete postaviti fokus 1 cm daleko od objekta snimanja.
Fotoaparat ponavlja fokusiranje dok je gumb okidača pritisnut
dopola. Kad je objekt u fokusu, na zaslonu zasvijetli potvrda
automatskog fokusiranja i oglašava se zvučni signal kad se fokus
zaključa prvi put. Čak i ako se objekt pomakne ili ako promijenite
kompoziciju slike, fotoaparat će nastojati zadržati fokus.
Pritisnite gumb okidača dopola za fokusiranje; fotoaparat tada prati
i zadržava fokus na trenutnom objektu dok se gumb okidača drži
u ovom položaju.
• AF oznaka je crvena, ako fotoaparat više ne može pratiti objekt.
Otpustite gumb okidača, ponovno kadrirajte objekt i dopola
pritisnite gumb okidača.
Ova funkcija omogućava ručno fokusiranje objekta.
Dugo pritisnite gumb Q, a zatim se s pomoću pomoćnog kotačića
ili gumba FG fokusirajte na objekt.
3
# Oprez
• Bljeskalica (str. 24) i zoom (str. 10) nisu dostupni tijekom supermakro fotografiranja. Zoom se
automatski prilagođava.
• Fotoaparat možda neće moći fokusirati ako je objekt loše osvijetljen, zaklonjen maglom ili
dimom, ili ako nema dovoljno kontrasta.
$ Napomene
• Nakon odabira [MF] s mogućnosti [ Lever Function] i aktiviranja poluge u načinu čekanja
na snimanje, možete fokusirati na objekt pomoću kontrolnog kotačića.
Često korištene mogućnosti/Prilagođavanje postavki fotoaparata
Super Macro
R
Single AF
P
HR 43
ISO osjetljivost
Povećanje ISO osjetljivosti povećava šum (zrnatost), ali omogućava snimanje slika
kod slabe rasvjete. Postavka koja se primjenjuje u većini situacija je [AUTO] koja ISO
osjetljivost prilagođava prema uvjetima snimanja.
1
2
Prikažite kontrolu uživo i odaberite stavku ISO osjetljivosti pomoću FG.
Odaberite opciju pomoću HI i pritisnite Q.
AUTO
Osjetljivost se namješta automatski ovisno o uvjetima snimanja.
100–12800
Osjetljivost se postavlja na odabranu vrijednost.
3
AF za snimanje s prioritetom lica/AF za otkrivanje zjenice
Često korištene mogućnosti/Prilagođavanje postavki fotoaparata
1
Prikažite kontrolu uživo i odaberite stavku
prioriteta lica pomoću FG.
2
Upotrijebite HI za odabir mogućnosti
i pritisnite Q.
Fotoaparat otkriva lica i prilagođava fokus i ESP mjerenje.
S-AF
ISO
AUTO
i
iR
iL
J
Isključen prioritet lica.
Isključen prioritet lica.
I
Uključen prioritet lica.
Uključen prioritet lica.
Uključen prioritet lica
i oka.
Uključen prioritet lica
i desnog oka.
Uključen prioritet lica
i lijevog oka.
Sustav autofokusa za autofokus prioriteta lica odabire
zjenicu oka najbližu fotoaparatu.
Sustav autofokusa za autofokus prioriteta lica odabire
desno oko objekta.
Sustav autofokusa za autofokus prioriteta lica odabire
lijevo oko objekta.
K
L
M
3
4
44 HR
R
Face Priority On
P
Usmjerite fotoaparat prema objektu.
• Ako je otkriveno lice, ono će biti uokvireno bijelim
rubom.
i
ISO
200
Za fokusiranje gumb okidača pritisnite dopola.
• Nakon što fotoaparat fokusira lice u bijelom okviru,
rub će postati zeleni.
LN
HD
P
125 F5.6
• Ako fotoaparat može otkriti oči objekta, oko odabranog
oka prikazat će se zeleni okvir.
(AF za otkrivanje zjenice)
0.0
01:02:03
0.0
01:02:03
1023
i
ISO
200
LN
HD
P
125 F5.6
1023
5
Pritisnite gumb okidača do kraja za snimanje slike.
# Oprez
• Snimanje s prioritetom lica vrijedi samo za prvu snimku u svakom nizu snimljenu tijekom
uzastopnog snimanja.
• Ovisno o objektu, fotoaparat možda neće moći ispravno detektirati lice.
• U načinima mjerenja izuzev [p (ESP mjerenje)] fotoaparat mjeri ekspoziciju
za odabrani položaj.
$ Napomene
• Snimanje s prioritetom lica dostupne je i u [MF]. Lica koja fotoaparat otkrije označena su
bijelim okvirima, a fotoaparat mjeri ekspoziciju za položaj.
3
Često korištene mogućnosti/Prilagođavanje postavki fotoaparata
HR 45
Korištenje izbornika
Ovi izbornici sadrže opcije za snimanje i reprodukciju koje nisu prikazane pomoću
kontrole uživo, a koji vam omogućuju prilagodbu postavki fotoaparata za jednostavniju
upotrebu.
3
W
Uvodne i osnovne opcije snimanja
X
Napredne opcije snimanja
q
Opcije reproduciranja i retuširanja
c
Prilagođavanje postavki fotoaparata (str. 58)
d
Postavljanje fotoaparata (npr. datuma i jezika)
Često korištene mogućnosti/Prilagođavanje postavki fotoaparata
1
Pritisnite tipku izbornika MENU kako biste prikazali izbornike.
Shooting Menu 1
1
Kartica
2
c
Vodič za rad
Card Setup
Backup
Reset/C Mode Setup
Picture Mode
D
Image Aspect
Set
Back
Pritisnite tipku izbornika
MENU kako biste se
vratili za jedan zaslon
2
3
Pritisnite gumb Q
kako biste potvrdili
postavku
Upotrijebite FG kako biste odabrali karticu i pritisnite Q.
Odaberite stavku pomoću FG, a zatim pritisnite Q za prikaz
mogućnosti za odabranu stavku.
Funkcija
Prikazuje se trenutna postavka
Shooting Menu 2
1
2
c
Back
4
j
4:3
Image Stabilizer
Bracketing
w
# RC Mode
# Sync
1
Shooting Menu 2
IS1
0.0
Off
# Sync 1
Off
Set
Q
1
2
c
Image Stabilizer
Bracketing
w
# RC Mode
# Sync
1
Off Off
IS1
IS2 0.0
IS3 Off
# Sync 1
Off
Back
Set
Upotrijebite FG kako biste označili opciju i pritisnite Q za odabir.
• Uzastopno pritišćite gumb MENU kako biste izašli iz izbornika.
$ Napomene
46 HR
• Pojedinosti o funkcijama koje možete postaviti pomoću izbornika potražite u odjeljku
»Popis izbornika« (str. 88).
• Kada odaberete mogućnost, prikazuje se vodič na otprilike 2 sekunde. Pritisnite INFO
kako biste prikazali ili sakrili vodič.
 Shooting Menu 1/Shooting Menu 2
Shooting Menu 1
1
2
c
Card Setup
Backup
Reset/C Mode Setup
Picture Mode
D
Image Aspect
Back
W
Set
X
Stabilizator slike (str. 36)
Bracketing (str. 51)
w (str. 41)
# RC način (str. 52)
# Sync (str. 52)
1 (konverzijski objektiv) (str. 53)
3
Potpuno brisanje podataka (postavljanje kartice/postavljanje memorije)
Pri formatiranju kartice bit će izbrisani svi podaci, uključujući zaštićene slike.
Potvrdite da nema slika koje želite zadržati u memoriji.
• Kartice formatirane računalom ili na drugom fotoaparatu moraju se prije uporabe
formatirati u fotoaparatu.
• Obavezno izvadite karticu prije formatiranja unutarnje memorije.
1
Odaberite [Card Setup] u izborniku
snimanja W (str. 88).
2
3
Odaberite [Format].
Odaberite [Yes] i pritisnite Q.
• Obavlja se formatiranje.
Card Setup
All Erase
Format
Back
Set
Kopiranje slika s interne memorije na karticu (sigurnosna kopija)
Izrađuje sigurnosnu kopiju slikovnih podataka iz unutarnje memorije na kartici.
1
2
Odaberite [Backup] u izborniku snimanja W (str. 88).
Odaberite [Yes].
• Da biste otkazali [Backup] odaberite [No].
Često korištene mogućnosti/Prilagođavanje postavki fotoaparata
Card Setup (str. 47)
Backup (str. 47)
Reset/C Mode Setup (str. 48)
Način slike (str. 37)
K (str. 40)
Format slike (str. 39)
j
4:3
HR 47
Vraćanje zadanih ili prilagođenih postavki (Ponovno postavljanje/
Postavljanje C načina rada)
Postavke fotoaparata mogu se jednostavno vratiti na jednu od dvije prethodno
postavljene vrijednosti.
Poništavanje postavki
Vraća tvorničke postavke.
1
2
Odaberite [Reset/C Mode Setup] u izborniku snimanja W.
3
Odaberite [Yes] i pritisnite Q.
3
Odaberite [Reset] i pritisnite Q.
Često korištene mogućnosti/Prilagođavanje postavki fotoaparata
• Istaknite [Reset] i pritisnite I da biste odabrali vrstu
resetiranja. Da biste resetirali sve postavke, osim
datuma, jezika i nekoliko drugih, označite [Full]
i pritisnite Q.
g »Popis izbornika« (str. 88)
Reset/C Mode Setup
Reset
Custom Mode 1
Custom Mode 2
Back
Basic
Set
Set
Set
Spremanje [C Mode Setup]
Vraća prethodno odabrane postavke za način P, A, S ili M. Način snimanja se ne
mijenja. Mogu se vratiti do 2 kompleta prethodno odabranih postavki.
1
2
3
Podešavanje postavki za njihovo spremanje.
Odaberite [Reset/C Mode Setup] u izborniku snimanja W.
Odaberite željeno odredište ([Custom Mode 1]–[Custom Mode 2])
pa pritisnite I.
• [Set] se pojavljuje pored odredišta ([Custom Mode 1]–[Custom Mode 2]) na kojima
su postavke već spremljene. Ponovnim odabirom [Set] poništava se registrirana
postavka.
• Za poništavanje registriranja, odaberite [Reset].
4
Odaberite [Set] i pritisnite Q.
• Funkcije koje se mogu spremiti u [C Mode Setup]. g »Popis izbornika« (str. 88)
Pozivanje registriranih postavki
Postavite kotačić odabira načina rada na C1 ili C2
i možete pozvati postavke registrirane u načinima
[Custom Mode 1], odnosno [Custom Mode 2].
48 HR
Opcije obrade (način slike)
Odaberite efekt slike i pojedinačno podesite kontrast, oštrinu i druge parametre.
Promjene napravljene za svaki efekt slike pohranjuju se odvojeno.
1
Odaberite [Picture Mode] na izborniku
snimanja W.
Shooting Menu 1
1
2
c
Back
2
j
4:3
Set
Odaberite mogućnost pomoću FG i pritisnite Q.
Vivid
Stvara žive boje.
i
Natural
Stvara prirodne boje.
j
Muted
Stvara nenaglašeni tonalitet.
Z
Portrait
Stvara lijepe tonalitete boje kože.
J
Monotone
Stvara crno-bijeli tonalitet.
j Pop Art
k Soft Focus
l Pale&Light Color
m Light Tone
n Grainy Film
o Pin Hole
s Diorama
t Cross Process
u Gentle Sepia
v Dramatic Tone
Y Temeljne Linije
Odaberite jedan umjetnički filtar i odaberite željeni efekt.
3
Često korištene mogućnosti/Prilagođavanje postavki fotoaparata
h
Card Setup
Backup
Reset/C Mode Setup
Picture Mode
D
Image Aspect
HR 49
3
3
Pritisnite I za prikaz postavki za odabranu opciju.
Često korištene mogućnosti/Prilagođavanje postavki fotoaparata
h-Z
J
Contrast
Razlika između svjetla i tame


Sharpness
Oštrina slike


Saturation
Saturacija boja

k
Gradacija
Podešavanje tonaliteta (gradacija).


k

k

Auto
Dijeli sliku na detaljna područja i odvojeno prilagođava
svjetlinu za svako područje. Ovo je učinkovito za slike
s područjima velikog kontrasta u kojima bijela boja
izgleda previše svijetlom ili crna boja previše tamnom.
Normal
Upotrebljavajte način [Normal] za većinu situacija.
High Key
Gradacija za svijetli objekt.
Low Key
B&W Filter
(Monotone)
Gradacija za tamni objekt.
Stvara crno-bijelu sliku. Filtrirana boja se osvjetljava,
a komplementarna boja se potamnjuje.
N:Neutral
Stvara uobičajenu crno-bijelu sliku.
Ye:Yellow
Reproducira jasno izražene bijele oblake i prirodnu
plavu boju neba.
Or:Orange
Neznatno ističe boje plavog neba i zalaska sunca.
R:Red
Snažno ističe boje plavog neba i svjetlinu rumenila
lišća.
G:Green
Pict. Tone
(Monotone)
Snažno ističe boje crvenih usana i zelenog lišća.
Boji crno-bijelu sliku.
N:Neutral
Stvara uobičajenu crno-bijelu sliku.
S:Sepia
Sepia
B:Plava
Plavkasta
P:Purple
Ljubičasta
G:Green
Zelenkasta
# Oprez
• Promjene kontrasta ne utječu na postavke osim [Normal].
Kvaliteta slike (način snimanja)
Odaberite kvalitetu slike. Možete odabrati zasebni kvalitetu slike za fotografije i filmove.
Ovo je isto kao i stavka [K] u [Live Control].
50 HR
• Možete promijeniti kombinaciju veličine JPEG slike i omjer kompresije, a uz [X] i [W] broj
piksela. [K Set], [Pixel Count] g »Načini snimanja (fotografije)« (str. 40)
Izmjena postavki u seriji slika (bracketing)
»Bracketing« se odnosi na radnju automatske izmjene postavki na slijedu fotografija
ili slijedu slika kako bi se »poduprla« trenutačna vrijednost. Bracketing je dostupan
u načinima P, A, S i M.
1
Odaberite [Bracketing] na izborniku snimanja X.
Shooting Menu 2
Image Stabilizer
Bracketing
w
# RC Mode
# Sync
1
1
2
c
IS1
0.0
Off
# Sync 1
Off
Set
Back
2
Odaberite vrstu bracketinga.
-A-- G-----
AE BKT
WB BKT
FL BKT
ISO BKT
ART BKT
Back
Set
AE BKT (AE bracketing)
Fotoaparat mijenja ekspoziciju za 0.3EV, 0.7EV ili 1.0EV
tijekom tri snimka. Fotoaparat nastavlja snimati sljedećim
redoslijedom sve dok je gumb okidača posve pritisnut:
bez izmjene, negativno, pozitivno. Broj snimaka: 2 ili 3
Bracketing
-Off
A-- G-2f 0.3EV
2f 0.7EV -2f 1.0EV -3f 0.3EV -3f 0.7EV
3f 1.0EV
AE BKT
WB BKT
FL BKT
ISO BKT
ART BKT
Back
Set
• Fotoaparat mijenja ekspoziciju izmjenom otvora objektiva i brzine zatvarača (način P),
brzine zatvarača (načini A i M) ili otvora objektiva (način S).
• Fotoaparat mijenja vrijednost koja je trenutno odabrana za kompenzaciju ekspozicije.
WB BKT (WB bracketing)
WB BKT
Tri slike s različitim balansom bijele boje (postavljene
u navedenim smjerovima boja) automatski se stvaraju
iz jednog snimka, počevši od vrijednost koja je trenutno
odabrana za balans bijele boje.
A-B
G-M
3f 4Step
3f 4Step
Back
• Balans bijele boje može se mijenjati u koracima od 2, 4 ili 6 na svakoj od osi A–B
(žuto–plavo) i G–M (zeleno–magenta).
• Fotoaparat mijenja vrijednost koja je trenutno odabrana za kompenzaciju balansa
bijele boje.
• Dok traje WB bracketing neće se snimiti nijedna slika, ako na kartici nema dovoljno
memorije za odabrani broj kadrova.
Set
3
Često korištene mogućnosti/Prilagođavanje postavki fotoaparata
• Bracketing je dostupan nakon pritiska na gumb jY
(G) na zaslonu i odabira mogućnosti [BKT].
Bracketing
HR 51
FL BKT (FL bracketing)
Fotoaparat mijenja razinu bljeskalice na tri snimka (nema
izmjena na prvom snimku, negativna je na drugom, a pozitivna
na trećem). Sve su slike snimljene dok je gumb okidača
pritisnut.
Bracketing
-Off
A-- G-3f 0.3EV
3f 0.7EV -3f 1.0EV ---
AE BKT
WB BKT
FL BKT
ISO BKT
ART BKT
Back
Set
ISO BKT (ISO bracketing)
3
Često korištene mogućnosti/Prilagođavanje postavki fotoaparata
Bracketing
Fotoaparat mijenja osjetljivost za 0.3EV, 0.7EV ili 1.0EV u tri
-AE BKT
Off
snimka (nema izmjena na prvom snimku, negativna je na
A-- G-WB BKT
3f 0.3EV
FL BKT
3f 0.7EV -drugom, a pozitivna na trećem), mijenjajući trenutnu postavku
ISO BKT
3f 1.0EV -osjetljivosti (ili ako se odabere automatska osjetljivost,
-ART BKT
optimalnu postavku osjetljivosti) dok su brzina zatvarača i otvor
objektiva fiksni. Tijekom snimanja pojedinačne slike, jedan se
Back
Set
snimak snima svaki put kad se pritisne gumb okidača, tijekom
uzastopnog snimanja, svi se snimci snimaju dok je gumb
okidača pritisnut.
• Bracketing je izveden neovisno o postavki gornjeg ograničenja s [ISO-Auto Set].
g »Prilagođavanje postavki fotoaparata« (str. 58)
ART BKT (ART bracketing)
ART BKT
Svaki put kada otpustite okidač, fotoaparat snima više slika,
a svaku uz druge postavke umjetničkog filtra. Bracketing
umjetničkog filtra možete uključiti ili isključiti zasebno za svaki
način snimanja.
• Snimanje može potrajati.
Pop Art
Soft Focus
Pale&Light Color
Light Tone
Grainy Film
Pin Hole
Diorama
Back
Set
Bežično upravljanje bljeskalicama (# RC Mode)
Ugrađene bljeskalice i vanjske bljeskalice koje nude način daljinskog upravljanja te
koje su namijenjene za korištenje s ovim fotoaparatom mogu se koristiti za bežično
fotografiranje s bljeskalicom. g »Bežično upravljanje bljeskalicama« (str. 86)
Postavljanje vremena aktivacije bljeskalice (# Sync)
Možete postaviti vrijeme aktivacije bljeskalice. Za [# Sync 1] bljeskalica se aktivira
kada se otvori okidač, dok se za [# Sync 2] bljeskalica aktivira neposredno prije
zatvaranja okidača, stvarajući tragove svjetlosti iza izvora svjetla u pokretu.
52 HR
Snimanje fotografija s pomoću konverzijskog objektiva (1)
Off
TCON-17
Odaberite prilikom snimanja fotografija bez konverzijskog objektiva.
Odaberite prilikom snimanja fotografija s pomoću namjenskog opcionalnog
konverzijskog objektiva.
# Oprez
• Kada je konverzijski objektiv pričvršćen, svjetlo iz ugrađene bljeskalice može prouzročiti
vinjetiranje ondje gdje se sjene s konverzijskog objektiva pojavljuju na fotografijama.
• Kada je konverzijski objektiv pričvršćen, fotoaparatu treba više vremena za fokusiranje.
• Za pričvršćivanje konverzijskog objektiva na fotoaparat potreban je adapter CLA-12 za
konverzijski objektiv (dostupan zasebno).
3
Često korištene mogućnosti/Prilagođavanje postavki fotoaparata
HR 53
 Izbornik reprodukcije
Playback Menu
1
2
c
L
Edit
<
Reset Protect
Connection to Smartphone
Back
L (str. 32)
R (str. 54)
Edit (str. 54)
3
Off
Set
< (str. 70)
Reset Protect (str. 55)
Connection to Smartphone (str. 56)
Prikaz zaokrenutih slika (R)
Često korištene mogućnosti/Prilagođavanje postavki fotoaparata
Kada je odabrano [On], fotografije snimljene fotoaparatom zaokrenute u portretnoj
orijentaciji automatski se zaokreću i prikazuju u portretnoj orijentaciji.
Uređivanje slika
Snimljene slike moguće je uređivati i pohraniti kao nove slike.
1
2
Na izborniku za reprodukciju q odaberite [Edit] pa pritisnite Q.
3
Odaberite [RAW Data Edit] ili [JPEG Edit] i pritisnite Q.
54 HR
Upotrijebite HI kako biste odabrali sliku koju želite urediti i pritisnite Q.
• [RAW Data Edit] se prikazuje ako je slika u RAW formatu, a [JPEG Edit] ako je slika
u JPEG formatu. Ako je slika snimljena u formatu RAW+JPEG, prikazat će se [RAW
Data Edit] i [JPEG Edit]. Odaberite izbornik za sliku koju želite urediti.
RAW Data
Edit
Izrađuje JPEG kopiju RAW slike uređene prema postavkama.
Uređivanje je izvedeno s trenutnim postavkama. Postavite postavke
fotoaparata prije uređivanja.
Odaberite između sljedećih opcija:
[Shadow Adj]: Svjetlina objekta s tamnom pozadinom.
[Redeye Fix]: Smanjuje pojavu crvenih očiju tijekom snimanja
uz bljeskalicu.
[P]: Upotrijebite pomoćni kotačić
kako biste odabrali veličinu okvira za
izrezivanje i FGHI za postavljanje
okvira.
JPEG Edit
O
Set
[Aspect]: Mijenja format slike sa 4:3 (standardno) na [3:2], [16:9] ili [1:1].
Nakon mijenjanja formata slike upotrijebite FGHI kako biste odredili
položaj izrezivanja.
[Q]: Pretvara slikovnu datoteku u veličinu 1280 × 960, 640 × 480 ili
320 × 240. Ne možete urediti slike koje nemaju format 4:3 (standardni).
[e-Portrait]: Čini ten glatkim i prozirnim.
Možda nećete moći kompenzirati ovisno o slici, ako detekcija lica ne uspije.
4
Kada su postavke dovršene, pritisnite Q.
5
Odaberite [Yes] i pritisnite Q.
• Postavke će se primijeniti na sliku.
• Uređena slika se pohranjuje.
# Oprez
Snimanje zvuka
Dodajte audiosnimku (duljine do 4 s) trenutnoj slici.
To je ista funkcija kao i [R] tijekom reprodukcije. (str. 31)
Poništavanje svih zaštita
Ova funkcija vam omogućava istodobno poništavanje zaštita nekoliko slika.
1
2
Odaberite [Reset Protect] u izborniku q (reprodukcija).
Odaberite [Yes] i pritisnite Q.
3
Često korištene mogućnosti/Prilagođavanje postavki fotoaparata
• Videozapisi se ne mogu uređivati.
• Ovisno o slici možda neće biti moguće korigirati pojavu crvenih očiju.
• Uređivanje JPEG slike nije dostupno u sljedećim slučajevima:
Kada je na računalu obrađena slika, kada nema dovoljno mjesta u memoriji kartice,
kada je slika snimljena na drugom fotoaparatu
• Pri promjeni veličine slike ([Q]) nije moguće odabrati veći broj piksela od onog u kojem
je slika snimljena.
• [P] i [Aspect] mogu biti upotrijebljeni samo za uređivanje slika s formatom slike 4:3
(standardni).
HR 55
Korištenje mogućnosti povezivanja s pametnim telefonom
(Connection to Smartphone)
Upotrijebite karticu FlashAir, koju možete kupiti u trgovinama, za pregledavanje slika
izravno na smartphoneu ili računalu koje ima mogućnost povezivanja na WiFi ili za
prijenos fotografija između fotoaparata i smartphonea ili računala s WiFi opcijom.
Kartice FlashAir koje su postavljene na drugom fotoaparatu ili uređaju trebaju se
formatirati prije upotrebe. g »Upotreba kartice« (str. 83)
Postavke povezivanja
3
Često korištene mogućnosti/Prilagođavanje postavki fotoaparata
1
Na izborniku za reprodukciju q odaberite [Connection to Smartphone]
pa pritisnite Q.
2
3
Odaberite [Connection Settings] i pritisnite Q.
4
Unesite lozinku i pritisnite Q.
Odaberite [SSID Setting] pa pritisnite Q.
• To će biti identifikacijski naziv kartice FlashAir za prepoznavanje te kartice s uređaja
na koji će se povezati.
• To je lozinka za povezivanje s drugim uređajem. Postavite lozinku između 8 i 63 znakova.
• Prikazat će se poruka »Initial setting completed« (Početna postavka dovršena),
nakon čega su postavke dovršene.
Povezivanje
1
Na izborniku za reprodukciju q odaberite [Connection to Smartphone]
pa pritisnite Q.
2
Odaberite način povezivanja i pritisnite Q.
3
Odaberite FlashAir na fotoaparatu kao pristupnu točku za uređaj s kojim
se povezujete i uspostavite vezu.
• [Private Connection]: povezivanje istom lozinkom svaki put.
• [One-Time Connection]: povezivanje lozinkom koja je valjana samo za jedno
povezivanje. Postavite lozinku i pritisnite Q.
• Način povezivanja s pristupnom točkom potražite u Priručniku za uporabu uređaja.
• Kad vas se zatraži lozinka, unesite lozinku postavljenu pomoću fotoaparata.
4
Otvorite internetski preglednik na uređaju s kojim se povezujete i u adresnu
traku unesite http://FlashAir/.
• Fotoaparat se ne isključuje automatski dok se uspostavlja veza.
Prekid veze
1
Na izborniku za reprodukciju q odaberite [Break connection] pod stavkom
[Connection to Smartphone] pa pritisnite Q.
Promjena postavki
U odjeljku [Connection to Smartphone] odaberite [Connection Settings] pa postavite stavke
[SSID Setting] i [Password Setting].
56 HR
 Izbornik za postavljanje
Setup Menu
Upotrijebite izbornik za postavljanje kako biste postavili
osnovne funkcije fotoaparata.
1
2
X
World Time
W
--.--.-- --:-z
English
j±0 k±0
2sec
No
Rec View
c q Power On
Firmware
Back
Opcija
Set
Opis
g
Postavite sat fotoaparata.
World Time
Možete postaviti dom i odredište da biste promijenili prikaz datuma
i vremena.
W
(Promjena
jezika
izbornika)
Jezik izbornika i poruka pogrešaka koje se prikazuju na zaslonu
možete promijeniti s engleskog na neki drugi.
i
(Podešavanje
svjetline
zaslona)
Možete namjestiti svjetlinu zaslona
i temperaturu boje. Podešavanje
temperature boje odrazit će se samo
na zaslon monitora tijekom reprodukcije.
Upotrijebite HI da biste naglasili j
(podešavanje temperature boje) ili k
(svjetline) i FG da biste prilagodili
vrijednost.
Pritisnite gumb INFO da biste promijenili
prikaz boje na zaslonu iz [Natural]
u [Vivid] i obrnuto.
Rec View
1) Koristite FG da biste odabrali godinu za [Y].
2) Pritisnite I da biste spremili postavku za [Y].
3) Kao u koracima 1 i 2, upotrijebite FGHI da biste postavili [M]
(mjesec), [D] (dan), [Time] (sati i minute) te [Y/M/D] (redoslijed
datuma), a potom pritisnite gumb A.
• Za precizne postavke vremena pritisnite gumb A kada
vremenski signal označi 00 sekundi.
89
—
j
-5
k
+2
—
Vivid F Natural
Back
3
7
Set
Odaberite prikazuju li se slike odmah po snimanju i koliko dugo. To je
korisno ako želite odmah provjeriti kako izgleda slika. Pritisak dopola
na gumb okidača tijekom provjere snimke omogućava vam da odmah
nastavite snimanje.
[1sec]–[20sec]: Odabir broja sekundi koliko će slika biti prikazana.
Mijenja se u koracima od 1 sekunde.
Neće biti prikazana slika koja se sprema na karticu.
[Off]:
[Autoq]:
Prikazuje sliku koja se zapisuje, a zatim prebacuje
u način reprodukcije. Ovo je pogodno za brisanje slika
nakon pregledavanja.
—
q Uključivanje
[Yes]: Ako držite q, fotoaparat se uključuje i pokreće u načinu
reprodukcije.
[No]: Fotoaparat se ne uključuje. Pritisnite gumb n da biste
uključili fotoaparat.
89
Ugrađeni
softver
Biti će prikazana verzija ugrađenog softvera vašeg proizvoda. Kada
postavljate upite u svezi s fotoaparatom ili dodatnom opremom ili kada
želite preuzeti softver, morate znati verziju proizvoda koje koristite.
—
Često korištene mogućnosti/Prilagođavanje postavki fotoaparata
X
(Namještanje
datuma/
vremena)
HR 57
Prilagođavanje postavki fotoaparata
Postavke fotoaparata mogu se prilagoditi pomoću korisničkih i dodatnih izbornika.
c Korisnički se izbornik upotrebljava za fino podešavanje postavki fotoaparata.
Korisnički izbornik
3
Često korištene mogućnosti/Prilagođavanje postavki fotoaparata
58 HR
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
b
AF/MF (str. 59)
Gumb/Kotačić/Poluga (str. 59)
Veza/Zvuk (str. 60)
Prikaz (str. 60)
Exp/p/ISO (str. 61)
# Custom (str. 61)
K/Color/WB (str. 61)
Snimak (str. 62)
Movie (str. 63)
K Utility (str. 64)
C. Connection/Sound
HDMI
Video Out
8
Volume
USB Mode
Back
3
3
Auto
Set
 Korisnički izbornik Custom Menu
MENU
R AF/MF
Opcija
AF Mode
AF Area
P Set Home
AF Illuminat.
I Face Priority
MF Assist
Opis
MENU
Button Function
Odaberite funkciju dodijeljenu odabranom gumbu.
Ufunkcija
Off, AEL, Pretpregled, k, P Početno, Digitalni
telekonverter, Konverzijski objektiv, Postavka ND filtra
Vfunkcija
IS način, Način slike, SCN, ART, WB, j/Y, Aspekt,
K Kvaliteta slike, n Kvaliteta slike, #, w, Mjerenje,
AF način, ISO, I Prioritet lica, Postavka ND filtra
Odaberite uloge koje će imati kontrolni i pomoćni kotačići.
Možete odabrati funkciju kontrolnog kotačića između [MF],
[Zoom] ili [MF/Zoom] dok je aktivirana funkcija poluge.
Odaberite smjer u kojem se okreću kontrolni kotačići
kako biste smanjili duljinu ekspozicije i otvora objektiva
ili pomaknuli pokazivač.
Dial Function
Funkcija poluge
Dial Direction
dLock
c
Opis
Odaberite [On] da biste onemogućili I, G i pomoćni
kotačić u načinu snimanja. Možete omogućiti ili onemogućiti
[dLock] pritiskom na gumb Fn1 dok se gumb Fn2 drži
u načinu snimanja.
R
g
43
26
—
—
44
—
S
g
—
65
65
89
89
89
—
3
Često korištene mogućnosti/Prilagođavanje postavki fotoaparata
Odaberite AF način.
Odaberite način AF cilja.
Odaberite položaj AF oznake koji će se spremiti kao početni
položaj. p se pojavljuje na prikazu odabira AF oznake dok
birate početni položaj.
Odaberite [Off] da biste onemogućili AF lampicu
Tijekom fokusiranja fotoaparat daje prednost licima ili
zjenicama osoba čiji se portret fotografira.
Odaberite [On] kako biste automatski povećali sliku radi
preciznog fokusiranja kad se kontrolni prsten okreće
u načinu ručnog fokusiranja.
S Gumb/kotačić/poluga
Opcija
c
HR 59
Opcija
HDMI
Video Out
8 (Zvučni signal)
3
Glasnoća
USB Mode
Često korištene mogućnosti/Prilagođavanje postavki fotoaparata
KControl
Settings
Opis
U
g
Odaberite koje će se informacije prikazati nakon pritiskanja
gumba INFO.
[q Info]: Odaberite informacije koje će biti prikazane
tijekom reprodukcije preko cijelog zaslona.
[LV-Info]: Odaberite informacije koje će biti prikazane dok je
fotoaparat u načinu rada za snimanje.
[G Settings]: Odaberite informacije koje će biti prikazane
u indeksnom i kalendarskom prikazu.
Za odabir vodiča za kadriranje iz [w], [x], [y] ili [X],
odaberite [Displayed Grid].
Odaberite kontrole koje će biti prikazane u svakom načinu
snimanja.
69
69
Način snimanja
Kontrole
Picture Mode
Settings
Histogram
Settings
Live View Boost
Mirovanje
60 HR
c
MENU
Opcija
Prikazana mreža
T
Opis
g
[HDMI Out]: Odabir formata digitalnog video signala
za spajanje na TV preko HDMI kabela.
56, 66,
[HDMI Control]: Odaberite [On] da biste omogućili
67
upravljanje fotoaparatom putem daljinskih upravljača TV
prijemnika koji podržavaju HDMI upravljanje.
Odaberite video standard ([NTSC] ili [PAL]) koji se koristi
66
u vašoj zemlji ili regiji.
Možete prilagoditi glasnoću zvuka koji se emitira prilikom
—
zaključavanja fokusa. Postavite ga na 0 da biste isključili zvuk.
Podesite glasnoću reprodukcije.
12, 30
Odaberite način za spajanje fotoaparata na računalo ili
pisač. Odaberite [Auto] za prikaz opcija USB načina prilikom
—
svakog spajanja fotoaparata.
U Prikaz
G/Info Settings
c
MENU
T Veza/zvuk
Live Control (str. 35)
P/A/
ART
SCN
S/M
On/Off On/Off On/Off On/Off
SCP (str. 68)
On/Off On/Off On/Off On/Off
Live Guide (str. 22)
A
On/Off
–
–
–
Art Menu
–
–
On/Off
–
Izbornik prizora
–
–
–
On/Off
Kada se za odabir efekta slike upotrebljava kontrola uživo ili
glavna upravljačka ploča, prikazuje se samo odabrani način
efekta slike.
[Highlight]: Odaberite donju granicu za prikaz rasvjete.
[Shadow]: Odaberite gornju granicu za prikaz sjene.
Ako je odabrano [On], prioritet će biti stvaranje jasno
vidljivih slika; efekti kompenzacije ekspozicije i druge
postavke neće biti vidljivi na zaslonu.
Fotoaparat će ući u način stanja mirovanja (ušteda energije)
ako se nikakve radnje ne obave kroz unaprijed zadani
vremenski period. Fotoaparat se može ponovno uključiti
pritiskanjem gumba okidača dopola.
67
—
69
—
—
MENU
V Exp/p/ISO
Opcija
Mjerenje
P+Metering
Noise Reduct.
ISO
ISO-Auto Set
Bulb Timer
Opis
Odaberite način mjerenja sukladno prizoru.
Ako je odabrano [On], ekspozicija se mjeri korištenjem
odabranog AF cilja.
Ova funkcija smanjuje šum koji nastaje kod dugih
ekspozicija.
[Auto]: Smanjenje šuma provodi se samo pri sporim
ekspozicijama.
[On]: Smanjenje šuma se vrši za svaki snimak.
[Off]: Smanjenje šuma isključeno.
• Za smanjenje šuma potrebno je otprilike dvostruko više
vremena nego za snimanje slike.
• Smanjenje šuma se automatski isključuje tijekom
uzastopnog snimanja.
• Ova funkcija možda neće biti uspješna u određenim
uvjetima snimanja ili kod nekih objekata.
Odaberite količinu smanjenja šuma koje se vrši kod visokih
ISO osjetljivosti.
Postavite ISO osjetljivost.
Odaberite gornju granicu i zadanu vrijednost koja se koristi
za ISO osjetljivost kada se za [ISO] odabere [Auto].
[High Limit]: Odaberite gornju granicu za odabir automatske
ISO osjetljivosti.
[Default]: Odaberite zadanu vrijednost za odabir automatske
ISO osjetljivosti.
Možete postaviti maksimalno vrijeme duge ekspozicije.
MENU
W #Custom
Opcija
# Slow Limit
w+F
Opcija
W Keep Warm
Color
#+WB
Color Space
g
42
26
18
—
44
—
18
W
g
Odaberite najdužu ekspoziciju dostupnu kad se koristi
bljeskalica.
Kada se postavi na [On], dodat će se vrijednosti kompenzacije
ekspozicije i provesti kontrola jačine bljeskalice.
MENU
X K/Color/WB
WB
All >
c
Opis
V
c
Opis
Odaberite način balansa bijele boje.
[All Set]: Koristite istu kompenzaciju balansa bijele boje
u svim načinima osim u [CWB].
[All Reset]: Kompenzaciju balansa bijele boje postavite na 0
za sve načine izuzev za [CWB].
Odaberite [Off] kako biste iz fotografija snimljenih pod
umjetnim svjetlom uklonili tople boje.
24
—
X
g
38
—
—
Prilagodite balans bijele boje za upotrebu s bljeskalicom.
—
Možete odabrati način reprodukcije boja na zaslonu ili pisaču.
—
3
Često korištene mogućnosti/Prilagođavanje postavki fotoaparata
Noise Filter
c
HR 61
Opcija
K Set
c
MENU
X K/Color/WB
Opis
X
g
Način snimanja za JPEG slike može se odabrati između
četiri kombinacije veličine slike i stupnja kompresije.
Fotoaparat nudi odabir od tri veličine i četiri stupnja
kompresije za svaku kombinaciju.
Izmjena načina JPEG snimanja
D Set
1) Upotrijebite HI za
odabir kombinacije
([K1] – [K4])
i FG za promjenu.
3
1
Y SF
2) Pritisnite Q.
2
X
F
3
W N
Pixel Count
Često korištene mogućnosti/Prilagođavanje postavki fotoaparata
Broj piksela
W SF
F
Set
Back
Broj piksela
40, 50,
85
4
Stupanj kompresije
Odaberite broj piksela za slike veličine [X] i [W].
1) Odaberite [Pixel Count] na kartici c Korisnički
izbornik X.
Pixel Count
2) Odaberite [Xiddle]
ili [Wmall], a zatim
pritisnite I.
Xiddle
Wmall
3200×2400
1280×960
40
3) Odaberite broj piksela
i pritisnite Q.
Back
MENU
Y Snimanje
62 HR
Opcija
File Name
Edit Filename
dpi Settings
Set
c
Opis
[Auto]: Čak i nakon zamjene kartica brojevi datoteka
prenose se s prethodne kartice. Numeriranje datoteka se
nastavlja od posljednjeg upotrijebljenog broja ili od najvišeg
broja dostupnog na kartici.
[Reset]: Kada umetnete novu karticu, broj mape počinje
s 100, a naziv datoteke s 0001. Ako umetnete karticu na
kojoj su spremljene slike, broj datoteka počinje s brojem
koji slijedi nakon najvećeg broja datoteke na kartici.
Odaberite kako će se dodijeljivati imena slikovnim
datotekama uređivanjem dijela naziva datoteke koji
je označen sivom bojom ovdje dolje.
sRGB: Pmdd0000.jpg
Pmdd
AdobeRGB: _mdd0000.jpg
mdd
Odaberite razlučivost ispisa.
Y
g
—
—
—
MENU
Y Snimanje
Opcija
Copyright
Settings*
c
Opis
Y
g
Dodavanje imena fotografa i nositelja autorskih prava novim
fotografijama. Imena mogu sadržavati do 63 znaka.
[Copyright Info.]: Odaberite [On] za uključivanje imena fotografa
i nositelja autorskih prava u podatke Exif za nove fotografije.
[Artist Name]: Unesite ime fotografa.
[Copyright Name]: Unesite ime nositelja autorskih prava.
1) Označite znak 2 i pritisnite Q za dodavanje
označenog znaka imenu 1.
1
Artist Name
3
05/63
ABCDE
• Ako želite izbrisati
znak, pritisnite gumb
INFO kako biste
postavili pokazivač na
područje imena 1 pa
označite znak. Nakon
odabira pritisnite
gumb INFO da biste
pokazivač vratili na
područje 2 i pritisnite
[Delete].
0
@
P
a
o
!
1
A
Q
b
p
”
2
B
R
c
q
#
3
C
S
d
r
$
4
D
T
e
s
%
5
E
U
f
t
&
6
F
V
g
u
’
7
G
W
h
v
(
8
H
X
i
w
)
9
I
Y
j
x
:
J
Z
k
y
+
;
K
[
l
z
,
<
L
]
m
{
Cancel
=
M
_
n
}
—
. /
> ?
N O
Delete
END
Set
2
* OLYMPUS ne snosi odgovornost za štetu nastalu uslijed tužbi koje se odnose na
postavke autorskih prava iz [Copyright Settings]. Opciju koristite na vlastitu odgovornost.
MENU
Z Movie
Opcija
Movie R
Zvuk vjetra
Smanjenje
Opis
Odaberite [Off] za snimanje video zapisa bez zvuka.
Smanjenje šuma vjetra tijekom snimanja.
c
Z
g
—
—
Često korištene mogućnosti/Prilagođavanje postavki fotoaparata
2) Ponovite 1. korak
za dovršenje imena,
pa označite [END]
i pritisnite Q.
HR 63
MENU
b K Utility
Opcija
Pixel Mapping
Exposure Shift
3
Često korištene mogućnosti/Prilagođavanje postavki fotoaparata
64 HR
Level Adjust
Touch Screen
Settings
Eye-Fi*
m
EVF Adjust
c
Opis
Funkcija mapiranja piksela omogućava fotoaparatu da
provjeri i prilagodi optički element i funkcije obrade slike.
Zasebno podesite optimalnu ekspoziciju za svaki način
mjerenja.
• Tako se smanjuje broj dostupnih opcija kompenzacije
ekspozicije za odabrani smjer.
• Efekti nisu vidljivi na zaslonu. Kako biste izvršili normalna
podešavanja ekspozicije izvedite kompenzaciju
ekspozicije (str. 23).
Prilagodite kut virtualnog horizonta.
[Reset]: Vratite kut zadan u tvorničkim postavkama.
[Adjust]: Postavite virtualni horizont na trenutačni kut
fotoaparata.
Aktivira zaslon na dodir. Odaberite [Off] kako biste
onemogućili zaslon na dodir
Omogućite ili onemogućite prijenos prilikom korištenja
kartice Eye-Fi.
Kada je [AF Mode] (str. 43) postavljen na [MF], možete
odabrati metre ili stope kao jedinice duljine prikazane na
monitoru.
EVF Adjust
Namjestite svjetlinu
j k
i temperaturu boje
-5 +2
elektroničkog tražila
(prodaje se zasebno).
Odabrana temperatura boje
upotrebljavat će se i na
zaslonu prilikom reprodukcije.
Set
Back
Upotrijebite HI za odabir
temperature boje (j) ili
svjetline (k) i upotrijebite
FG za odabir vrijednosti
između [+7] i [–7].
b
g
83
—
—
33
84
—
—
* Upotrebljavajte u skladu s lokalnim pravilima. Kada putujete zrakoplovom i na drugim
lokacijama na kojima je upotreba bežičnih uređaja zabranjena, uklonite karticu Eye-Fi
iz fotoaparata ili odaberite [Off] u [Eye-Fi].
Fotoaparat ne podržava beskonačan način kartice Eye-Fi.
 U funkcija

MENU
c
S
[Button Function]
[U funkcija]
Sljedeće se funkcije mogu dodijeliti gumbu Fn1.
AEL
Pritisnite gumb da biste zaključali ekspoziciju.
Preview (elektronički)
Otvor objektiva zaustavlja se na odabranoj vrijednosti dok
je pritisnut ovaj gumb.
k
Fotoaparat mjeri balans bijele boje kada je pritisnut ovaj
gumb (str. 39).
P Home
Pritiskom na gumb odabire se položaj AF oznake spremljen
s [P Set Home] (str. 59). Početni položaj AF oznake označen
je ikonom p. Ponovno pritisnite gumb za povratak na način AF
cilja. Ako se fotoaparat isključi kad se odabere početni položaj,
on će se poništiti.
Pritisnite gumb za isključivanje ili uključivanje digitalnog
povećanja.
Konverzijski objektiv
Postavlja priključeni konverzijski objektiv.
Postavka ND filtra
Prilagodite ND filtar.
Off
Gumbu nije dodijeljena nijedna funkcija.
 V funkcija

MENU
c
S
[Button Function]
[V funkcija]
Gumbu Fn2 možete dodijeliti bilo koji broj sljedećih funkcija.
Potvrdite okvire za funkcije koje želite dodijeliti.
Dodijeljene se funkcije mijenjaju pri svakom pritisku na gumb Fn2. Vrijednost je moguće
promijeniti pomoću kontrolnog prstena.
Kada ste promijenili funkcije okrećući kontrolni prsten dok držite gumb Fn2, vrijednost se
može promijeniti okretanjem kontrolnog prstena nakon otpuštanja gumba Fn2. Da biste
promijenili vrijednost, okrenite kontrolni prsten nakon otpuštanja gumba Fn2.
IS Mode
Prilagodite postavke stabilizacije slike.
Efekti slike
Postavite završetak i umjetničke filtre za sliku.
SCN
Možete promijeniti način scene.
ART
Možete promijeniti umjetnički filtar.
WB
j/Y
Podešavanje balansa bijele boje.
Format
K Kvaliteta slike
Prilagodite format slike.
n Kvaliteta slike
Prilagodite kvalitetu slike za videozapise.
Odaberite uzastopno snimanje ili mogućnost samookidača.
Prilagodite kvalitetu slike za fotografije.
#
Odaberite način bljeskalice.
w
Prilagodite izlaz bljeskalice.
Mjerenje
Podesite način ekspozicije.
AF Mode
Podesite način AF-a.
ISO
I Prioritet lica
Postavite ISO osjetljivost.
Postavka ND filtra
Prilagodite ND filtar.
Često korištene mogućnosti/Prilagođavanje postavki fotoaparata
Digitalni telekonverter
3
Prilagodite prioritet lica.
HR 65
Gledanje slika s fotoaparata na TV prijemniku
Za reprodukciju snimljenih slika na TV prijemniku koristite AV kabel (prodaje se
zasebno). Možete reproducirati slike visoke rezolucije na televizoru visoke definicije i to
tako što ćete ga spojiti na fotoaparat pomoću HDMI mini-kabela (prodaje se zasebno).
Višefunkcijski
priključak
AV kabel (prodaje se zasebno: CB-AVC3)
(Spojite na priključak za video ulaz na TV-u
(žuta) i priključak za audio ulaz (bijela).)
3
Često korištene mogućnosti/Prilagođavanje postavki fotoaparata
HDMI kabel (prodaje se zasebno: CB-HD1)
(Spojite na HDMI priključak na TV-u.)
HDMI
mikropriključak
(tip D)
1
Spojite fotoaparat s TV-om pomoću kabela.
2
Odaberite ulazni TV kanal.
• Prije spajanja fotoaparata prilagodite postavke TV-a.
• Odaberite videonačin fotoaparata prije spajanja fotoaparata putem AV kabela.
[Video Out] (str. 60)
• Zaslon fotoaparata se isključuje kada je spojen kabel.
• Pritisnite gumb q kad se spajate preko AV kabela.
# Oprez
66 HR
• Pojedinosti o promjeni izvora ulaza na TV prijemniku potražite u uputama za korištenje TV
prijemnika.
• Ovisno o postavkama TV prijemnika, prikazane slike i informacije mogu biti odrezane.
• Ako je fotoaparat povezan pomoću A/V i HDMI kabela, prioritet ima HDMI.
• Ako je fotoaparat povezan putem HDMI kabela, možete odabrati vrstu digitalnog video
signala. Odaberite format koji odgovara ulaznom formatu odabranom na TV prijemniku.
1080i
Prioritet je dan izlazu 1080i HDMI.
720p
Prioritet je dan izlazu 720p HDMI.
480p/576p
Izlaz 480p/576p HDMI. 576p se koristi kad je odabrano [PAL] za [Video
Out] (str. 60).
• Kad je spojen HDMI kabel ne možete snimati slike ili filmove.
• Nemojte fotoaparat spajati na druge uređaje s HDMI izlazom. To ga može oštetiti.
• Nema HDMI izlaza dok je spojen na računalo ili pisač putem USB-a.
Korištenje daljinskog upravljača TV-a
Fotoaparatom se može upravljati pomoću daljinskog upravljača TV-a kad je on spojen na TV
koji podržava HDMI upravljanje.
1
2
3
Odaberite [HDMI] na kartici c Korisnički izbornik U.
Odaberite [HDMI Control] i odaberite [On].
Upravljajte fotoaparatom pomoću daljinskog upravljača TV-a.
• Fotoaparatom možete upravljati slijedeći vodič za rad prikazan na TV-u.
• Tijekom reprodukcije pojedinačnih kadrova, možete pritiskom gumba »Red« prikazati ili
skriti prikaz informacija, te prikazati ili skriti indeksni prikaz pritiskom gumba »Green«.
• Određeni modeli televizora možda ne podržavaju sve značajke.
Odaberite kontrole koje će biti prikazane u svakom načinu snimanja.
A
INFO
Change Color Saturation
IS OFF
INFO
ISO
AUTO
4:3
AUTO
P
Cancel
HD
AUTO
AUTO
Vodič uživo
WB
AUTO
NORM
Off
ND Off
4:3
mall
Super Fine +RAW
LF
WB Auto
INFO
Metering
i
WB
WB
AUTO
AUTO
P
W
Kontrola uživo
125 F5.6
36
Glavna upravljačka
ploča
P/A/S/M
IS OFF
INFO
i
ISO
AUTO
P
NORM
Off
4:3
mall
Super Fine +RAW
HD
AUTO
AUTO
WB
AUTO
AUTO
4:3
LF
WB Auto
INFO
Metering
WB
WB
AUTO
AUTO
P
W
Kontrola uživo
ND Off
125 F5.6
36
Glavna upravljačka
ploča
ART/SCN
Izbornik umjetničkih filtara
ART
1
INFO
Pop Art
1
IS OFF
i
SCN
1
Portrait
4:3
AUTO
Set
WB
AUTO
NORM
Off
4:3
mall
Super Fine +RAW
LF
WB Auto
INFO
Metering
ISO
AUTO
7
Exit
INFO
WB
WB
AUTO
AUTO
HD
ND Off
R
Exit
Set
Izbornik prizora
P
AUTO
AUTO
Kontrola uživo
W
P
125 F5.6
Glavna upravljačka
ploča
36
Često korištene mogućnosti/Prilagođavanje postavki fotoaparata
Odabir zaslona na upravljačkoj ploči (KControl Settings)
3
HR 67
Uporaba glavne upravljačke ploče
Termin »glavna upravljačka ploča« odnosi se na niže prikazani zaslon na kojem su
navedene postavke snimanja zajedno s opcijom koja je trenutno odabrana za svaku od njih.
Upotrijebite gumbe sa strelicama ili operacije zaslona na dodir da biste podesili postavke.
1
6
ISO
ISO
AUTO
2
i
WB
AUTO
3
4
ND Off
4:3
mall
Super Fine +RAW
P
125 F5.6 +2.0
Često korištene mogućnosti/Prilagođavanje postavki fotoaparata
e
d
c
b
8
9
Off
5
3
7
NORM
38
a 0
 Postavke koje se mogu izmijeniti pomoću glavne upravljačke ploče
Trenutno odabrana opcija
ISO osjetljivost ..............................str. 44
Uzastopno snimanje/samookidač ...str. 27
Način rada bljeskalice ...................str. 24
Kontrola jačine bljeskalice ............str. 41
Balans bijele boje..........................str. 38
Kompenzacija za balans
bijele boje......................................str. 90
7 Način slike ....................................str. 37
8 Oštrina N .....................................str. 50
Kontrast J ...................................str. 50
Zasićenje T ................................str. 50
1
2
3
4
5
6
1
9
0
a
b
c
d
e
f
Gradacija z .................................str. 50
Crno bijeli filtar x.........................str. 50
Ton slike y ..................................str. 50
Prostor boja ..................................str. 61
Prioritet lica ...................................str. 44
Način mjerenja ..............................str. 42
Omjer stranica ..............................str. 39
Način snimanja .............................str. 40
AF način........................................str. 43
AF cilj ............................................str. 26
Stabilizator slike ............................str. 36
Postavka ND filtra .........................str. 35
Nakon prikazivanja glavne upravljačke
ploče, odaberite željenu postavku
korištenjem FGHI i pritisnite Q.
ISO
Pokazivač
• Postavke možete odabrati i s pomoću
pomoćnog kotačića.
2
ISO
AUTO
P
ND Off
125 F5.6
38
ISO-A
200
P
68 HR
NORM
Off
4:3
mall
Super Fine +RAW
Odaberite opciju s pomoću gumba HI
i pritisnite gumb INFO.
• Prema potrebi ponovite korake 1 i 2.
• Odabrane se postavke aktiviraju automatski, ako
se tijekom nekoliko sekundi ne izvrši nijedna radnja.
3
i
WB
AUTO
AUTO
AUTO
100
125
160
Pritisnite gumb okidača dopola za povratak na način snimanja.
200
250
320
Dodavanje prikaza informacija (G/Info Settings)
 Informacije o snimanju filmova
Kako biste dodali sljedeće prikaze informacija o snimanju, upotrijebite [LV-Info]. Dodani
se prikazi pojavljuju ponovljenim pritiskom na gumb INFO tijekom snimanja. Možete
ujedno odabrati da ne želite pojavljivanje zadanih prikaza. g »Prilagođavanje postavki
fotoaparata« (str. 60)
ISO
ISO
200
200
3
LN
HD
P
125 F5.6
01:02:03
0.0
38
125 F5.6
0.0
Prikaz mjerača nagiba
Prikaz osvjetljenja i sjene
Područja iznad gornje granice svjetline slike prikazana su u crvenoj boji, a ona ispod donje
granice u plavoj boji. g [Histogram Settings] (str. 60)
Vodič za razinu zaslona
Prikazuje nakrivljenost fotoaparata. Okomita traka prikazuje nakrivljenost, a razinu prikazuje
vodoravna traka. Koristite prikaz vodiča razine kao ciljnu razinu.
 Informacije o reprodukciji filmova
Kako biste dodali sljedeće prikaze informacija o reprodukciji, upotrijebite [q Info]. Dodani se
prikazi pojavljuju ponovljenim pritiskom na gumb INFO tijekom reprodukcije. Možete ujedno
odabrati da ne želite pojavljivanje zadanih prikaza.
×10
2012.10.26 12:30
15
Prikaz histograma
15
Shadow Highlight
Prikaz osvjetljenja i sjene
Za prikaz više slika, pritisnite gumb G tijekom reprodukcije cijelog slikovnog područja
fotografije.
W
W
2012.10.26 12:30
20
L N 100-0020
2012.10.26 12:30
Reprodukcija
pojedinačnih
slika
20
T
2012.10.26 12:30
4 kadra
20
T
2012.10.26 12:30
21
Često korištene mogućnosti/Prilagođavanje postavki fotoaparata
Prikaz osvjetljenja i sjene
P
9 okvira, 25 okvira
Indeksni prikaz
HR 69
4
Ispis slika
Predbilježba za ispis (DPOF)
Digitalne »naloge za ispis« možete spremiti na memorijsku karticu navodeći slike koje
će se ispisivati i broj primjeraka svakog ispisa. Slike zatim možete ispisati u fotostudiju
koji podržava DPOF ili ih možete ispisati sami spajanjem fotoaparata izravno na DPOF
pisač. Kod stvaranja naloga za ispis obavezna je memorijska kartica.
Stvaranje naloga za ispis
4
1
2
Pritisnite Q tijekom reprodukcije i odaberite [<].
Odaberite [<] ili [U] i pritisnite Q.
Ispis slika
Pojedinačne slike
Pritisnite HI kako biste odabrali sliku koju želite
namjestiti kao predbilježbu za ispis, pa zatim
pritisnite FG kako biste odredili broj primjeraka ispisa.
• Ponovite ovaj postupak za namještanje predbilježaba
za ispis za nekoliko slika. Nakon odabira svih željenih
slika pritisnite Q.
Print Order
<
ALL
Back
Set
Sve slike
Odaberite [U] i pritisnite Q.
3
Odaberite format datuma i vremena, a zatim
pritisnite gumb Q.
Ne
Datum
Vrijeme
4
Slike se ispisuju bez datuma i vremena.
Sve se slike ispisuju s naznakom
datuma snimanja.
Sve se slike ispisuju s naznakom
vremena snimanja.
X
No
Date
Time
Back
Set
Odaberite [Set] i pritisnite Q.
# Oprez
• Fotoaparat se ne može koristiti za izmjenu naloga za ispis stvorenih s drugim uređajima.
Stvaranje novog naloga za ispis briše bilo koje druge naloge za ispis stvorene s drugim
uređajima.
• Nalozi za ispis ne mogu sadržavati RAW slike ili video zapise.
70 HR
Uklanjanje svih ili odabranih slika s naloga za ispis
Možete poništiti podatke za sve ili samo za odabrane slike.
1
2
Pritisnite Q tijekom reprodukcije i odaberite [<].
3
Pritisnite HI kako biste odabrali slike koje želite ukloniti iz naloga za ispis.
4
Odaberite format datuma i vremena, a zatim pritisnite gumb Q.
5
Odaberite [Set] i pritisnite Q.
Odaberite [<] i pritisnite Q.
• Za uklanjanje svih slika iz naloga za ispis, odaberite [Reset] i pritisnite Q.
Za izlazak bez uklanjanja svih slika, odaberite [Keep] i pritisnite Q.
• Upotrijebite G za postavljanje broja ispisa na 0. Nakon što uklonite sve željene slika
iz naloga za ispis, pritisnite Q.
• Ova postavka primijenit će se na sve slike s predbilježbom za ispis.
4
Ispis slika
Direktan ispis (PictBridge)
Spajanjem fotoaparata na PictBridge kompatibilni pisač preko USB kabela možete
izravno ispisivati fotografije.
1
Spojite fotoaparat na računalo koristeći isporučeni USB kabel i uključite
fotoaparat.
Višefunkcijski priključak
Manji
terminal
USB priključak
USB kabel
• Za ispis upotrijebite potpuno napunjenu bateriju.
• Dok je fotoaparat uključen, na zaslonu bi se trebao prikazati dijaloški okvir u kojem je
od vas zatraženo da odaberete glavno računalo. Ako nije, na izborniku fotoaparata za
prilagodbu odaberite [Auto] u opciji [USB Mode] (str. 60).
2
Pritisnite FG za odabir funkcije [Print].
• Prikazat će se poruka [Do Not Remove USB Cable],
praćena dijaloškim okvirom za odabir načina ispisa.
• Ako se zaslon ne pojavi nakon nekoliko minuta,
izvadite USB kabel i počnite ponovno od 1. koraka.
USB
Storage
MTP
Easy Print
Custom Print
Charge
Set
Idite na »Prilagođeni ispis« (str. 72).
# Oprez
• Ne mogu se ispisivati RAW slike i video zapisi.
HR 71
Jednostavan ispis
Upotrijebite fotoaparat za prikaz slika koje želite ispisati, a prije spajanja pisača preko
USB kabela.
4
1
Pritisnite HI za prikaz slika koje želite ispisati
na fotoaparatu.
2
Pritisnite I.
• Kada je ispis završen prikazuje se zaslon za odabir
slika. Za ispis druge slike, upotrijebite HI kako
biste odabrali sliku i pritisnite gumb Q.
• Za izlazak odvojite USB kabel od fotoaparata dok
je prikazan zaslon za odabir slika.
Easy Print Start
Custom Print
Prilagođeni ispis
Ispis slika
1
Za namještanje opcija ispisa slijedite upute vodiča za rad.
Odabir načina ispisa
Odaberite vrstu odnosno način ispisa. Načini ispisa koji vam stoje na raspolaganju
prikazani su dolje.
Print
All Print
Multi Print
All Index
Print Order
Ispisuje odabrane slike.
Ispisuje sve slike pohranjene na kartici i za svaku sliku radi po jedan
primjerak ispisa.
Ispisuje više primjeraka jedne slike u obliku zasebnih slika na
jednom listu papira.
Ispisuje indeks svih slika na kartici.
Ispisuje slike s predbilježbama za ispis. Ako niti jedna slika nema
predbilježbu za ispis ova opcija neće biti dostupna.
Odabir papira za ispis
Ova postavka ovisi o vrsti pisača. Ako je dostupna samo postavka pisača STANDARD,
ovu postavku nije moguće promijeniti.
Size
Borderless
Pics/sheet
72 HR
Odabir veličine papira koju podržava pisač.
Određuje hoće li se slika ispisati po cijeloj stranici ili unutar okvira.
Odabir broja slika po listu. Prikazuje se ako ste odabrali [Multi Print].
Odabir slika koje želite ispisati
Odaberite slike koje želite ispisati. Odabrane slike mogu
se ispisati naknadno (predbilježba za ispis jedne slike)
ili se prikazana slika može ispisati odmah.
123-3456
2012.10.26 12:30
Select
Single Print
Print (f)
Single Print
(t)
More (u)
15
Print
More
Ispisuje trenutno prikazanu sliku. Postoji li slika na koju je već
primijenjena predbilježba [Single Print], ispisat će se samo ta slika
s predbilježbom.
Primjenjuje predbilježbu za ispis samo na trenutno prikazanu sliku.
Želite li predbilježbom za ispis obilježiti druge slike nakon primjene
[Single Print], za njihov odabir pritisnite HI.
Namješta broj primjeraka ispisa i drugih postavki trenutno prikazane
slike, te želite li je ispisati ili ne. Postupak potražite u dijelu
»Namještanje podataka za ispis« u sljedećem poglavlju.
4
<×
Datum
File Name
P
2
Ispis slika
Namještanje podataka za ispis
Možete odabrati želite li ispisati podatke kao što su datum i vrijeme ili naziv datoteke na
fotografiju. Kada se način ispisa postavi na [All Print] i odabere se [Option Set], prikazuju
se sljedeće opcije.
Određuje broj primjeraka ispisa.
Ispisuje datum i vrijeme na sliku.
Ispisuje naziv datoteke na sliku.
Izrezuje sliku za ispis. Postavite veličinu okvira za izrezivanje
kontrolnim ili pomoćnim kotačićem, a položaj okvira za izrezivanje
postavite s pomoću gumba FGHI.
Kada namjestite slike za ispis i podatke ispisa, odaberite [Print], a potom
pritisnite gumb Q.
• Za prekid i odustajanje od ispisa pritisnite gumb Q. Za nastavak ispisa,
odaberite [Continue].
 Poništavanje ispisa
Za poništavanje ispisa, označite [Cancel] i pritisnite Q. Imajte na umu da će se sve promjene
naloga za ispis izgubiti; za poništavanje ispisa i povratak na prethodni korak, u kojem možete
unositi promjene u trenutni nalog za ispis, pritisnite MENU.
HR 73
5
Povezivanje fotoaparata na računalo
Instalacija softvera
 Windows
1
Umetnite isporučeni CD u CD-ROM pogon.
Windows XP
• Prikazat će se dijaloški okvir »Setup«.
Windows Vista/Windows 7
• Prikazat će se dijaloški okvir Autorun. Kliknite
»OLYMPUS Setup« za prikazivanje dijaloškog
okvira »Setup«.
5
Povezivanje fotoaparata na računalo
# Oprez
• Ako se ne prikaže dijaloški okvir za instalaciju »Setup«, iz start izbornika odaberite
»Moje računalo« (Windows XP) ili »Računalo« (Windows Vista/Windows 7). Dvaput
kliknite ikonu CD-ROM (OLYMPUS Setup) kako biste otvorili prozor »OLYMPUS
Setup«, pa dvaput kliknite »LAUNCHER.EXE«.
• Ako se prikaže dijaloški okvir »Kontrola korisničkog računa«, kliknite »Da«
ili »Nastavi«.
2
Slijedite upute na zaslonu svog računala.
# Oprez
• Ako se na zaslonu fotoaparata ne prikaže ništa čak ni nakon priključivanja fotoaparata
na računalo, baterija je možda ispražnjena. Upotrijebite potpuno napunjenu bateriju.
USB kabel
Višefunkcijski
priključak
Manji
terminal
Potražite ovu oznaku.
USB priključak
# Oprez
• Ako je fotoaparat spojen na neki drugi uređaj preko USB-a, prikazat će se poruka
koja vas upozorava da odaberete vrstu povezivanja. Odaberite [Storage].
74 HR
3
Registrirajte svoj Olympus proizvod.
4
Instalirajte OLYMPUS Viewer 2.
• Kliknite gumb »Registracija« i slijedite upute na zaslonu.
• Provjerite sistemske zahtjeve prije početka instaliranja.
• Kliknite gumb »OLYMPUS Viewer 2« i slijedite upute na zaslonu da biste
instalirali softver.
OLYMPUS Viewer 2
Operacijski sustav
Procesor
RAM
Slobodan prostor
na tvrdom disku
Postavke zaslona
Windows XP (Service Pack 2 ili noviji)/Windows Vista/Windows 7
Pentium 4 1,3 GHz ili bolji
(Pentium D 3,0 GHz ili bolji potreban je za filmove)
1 GB ili više (preporučeno je 2 GB ili više)
1 GB ili više
1024 × 768 piksela ili više
Minimalno 65.536 boja (preporučuje se 16.770.000 boja)
• Pogledajte online pomoć za informacije o korištenju softvera.
1
Umetnite isporučeni CD u CD-ROM pogon.
2
Instalirajte OLYMPUS Viewer 2.
• Sadržaj diska bi se trebao automatski prikazati
u Tražilu. Ako se ne prikaže, dvaput kliknite ikonu CD
na radnoj površini.
• Dvaput kliknite ikonu »Setup« da biste prikazali
dijaloški okvir »Setup«.
• Provjerite sistemske zahtjeve prije početka instaliranja.
• Kliknite gumb »OLYMPUS Viewer 2« i slijedite upute
na zaslonu da biste instalirali softver.
OLYMPUS Viewer 2
Operacijski sustav
Procesor
RAM
Slobodan prostor
na tvrdom disku
Postavke zaslona
Povezivanje fotoaparata na računalo
 Macintosh
5
Mac OS X v10.4.11–v10.7
Intel Core Solo/Duo 1,5 GHz ili bolji
1 GB ili više (preporučeno je 2 GB ili više)
1 GB ili više
1024 × 768 piksela ili više
Minimalno 32.000 boja (preporučuje se 16.770.000 boja)
• Druge jezike možete odabrati iz kombiniranog okvira jezika. Za informacije o korištenju
softvera pogledajte online pomoć.
HR 75
Kopiranje slika na računalo bez programa
OLYMPUS Viewer 2
Fotoaparat podržava standard USB Mass Storage Class. Slike možete prenijeti
povezivanjem fotoaparata na računalo putem priloženog USB kabela. Sljedeći
operativni sustavi kompatibilni su s USB vezom:
Windows:
Macintosh:
5
Windows XP Home Edition/
Windows XP Professional/
Windows Vista/Windows 7
Mac OS X verzija 10.3 ili novija
1
Isključite fotoaparat i spojite ga na računalo.
2
Uključite fotoaparat.
3
Pritisnite FG za odabir [Storage]. Pritisnite Q.
• Mjesto USB priključka ovisi o računalu. Pojedinosti o tome pročitajte u priručniku
za uporabu računala.
• Prikazuje se zaslon za odabir USB priključka.
USB
Storage
MTP
Easy Print
Custom Print
Charge
Povezivanje fotoaparata na računalo
Set
4
Računalo prepoznaje fotoaparat kao novi uređaj.
# Oprez
76 HR
• Ako radite na računalu s operativnim sustavom Windows Vista/Windows 7, odaberite
[MTP] u koraku 3 za rad u Windows Photo Gallery.
• U sljedećim se situacijama ne jamči prijenos podataka čak i ako je računalo opremljeno
USB priključkom.
Računala na kojima je USB priključak izveden preko ekstenzijske kartice i sl.
Računala na kojima operativni sustav nije tvornički instaliran, te sastavljana računala
• Komande fotoaparat ne mogu se upotrebljavati dok je fotoaparat spojen na računalo.
• Ako se dijaloški okvir prikazan u 2. koraku ne prikaže nakon spajanja fotoaparata,
u korisničkim izbornicima fotoaparata odaberite [Auto] za [USB Mode].
g»Prilagođavanje postavki fotoaparata« (str. 58)
6
Savjeti za uporabu
Ako fotoaparat ne radi kako je predviđeno, ili ako je na zaslonu prikazana poruka pogreške,
a niste sigurni što biste učinili, pogledajte donje informacije da biste riješili problem(e).
Rješavanje problema
Baterija
Fotoaparat ne radi čak ni s baterijama.
• Umetnite napunjene baterije u pravilnom smjeru. »Umetanje i vađenje baterije i kartice« (str. 5)
• Rad baterije možda je privremeno bio oslabljen zbog niske temperature. Uklonite baterije
i zagrijte ih tako što ćete ih nakratko staviti u svoj džep.
Kartica/unutarnja memorija
Prikazana je poruka o pogrešci.
• »Poruka o pogrešci« (str. 78)
Gumb okidača
Nakon pritiska na gumb okidača nije snimljena slika.
6
Savjeti za uporabu
• Prekinite stanje mirovanja.
Radi uštede kapaciteta baterije, fotoaparat automatski prelazi u stanje mirovanja i zaslon
se isključuje ako se ne izvode nikakve radnje tijekom predodređenog razdoblja dok je
fotoaparat uključen. Slika se ne snima ni kad gumb okidača u ovom načinu pritisnete do
kraja. Rukujte ručicom zooma ili drugim gumbima kako biste fotoaparat prije snimanja
slike povratili iz stanja mirovanja. Ostavite li fotoaparat uključen 5 minuta, on će se
automatski isključiti. Pritisnite gumb n da biste uključili fotoaparat.
• Pritisnite gumb q da biste se prebacili na način snimanja.
• Pričekajte da # (punjenje bljeskalice) prestane treperiti prije snimanja fotografije.
• Ako je fotoaparat dulje vrijeme uključen, može doći do porasta unutarnje temperature i do
automatskog isključivanja. U tom slučaju izvadite baterije i pričekajte da se fotoaparat
ohladi.
Vanjska temperatura fotoaparata isto tako može porasti tijekom uporabe, međutim, to je
normalno i ne predstavlja kvar.
Oznaka na
Otežano promatranje.
• Možda je došlo do kondenzacije. Isključite napajanje i pričekajte da se kućište fotoaparata
aklimatizira na okolnu temperaturu i osuši prije fotografiranja.
Na fotografiji je snimljeno svjetlo.
• Snimanje s bljeskalicom u tamnim uvjetima uzrokuje odražavanje bljeska na prašini u zraku.
Funkcija datum i vrijeme
Postavke datuma i vremena vraćaju se na zadanu postavku.
• Ako se baterije izvade i stoje izvan fotoaparata otprilike 3 dana*1, postavke datuma
i vremena vraćaju se na zadanu postavku i moraju se resetirati.
*1 Vrijeme da se postavke datuma i vremena vrate se na zadanu postavku varira ovisno
o tome koliko dugo su baterije u fotoaparatu.
»Uključivanje fotoaparata i početne postavke« (str. 7)
HR 77
Razno
Fotoaparat prilikom snimanja slika proizvodi zvukove.
• Fotoaparat može aktivirati objektiv i oglasiti se čak i kad ništa ne snimate. Razlog je
automatsko izvođenje radnji i automatsko fokusiranje kao priprema za snimanje.
Poruka o pogrešci
Oznaka na
monitoru
Mogući uzrok
Pogreška kartice
Zaštita pisanja
6
Savjeti za uporabu
Memory Full
Kartica je puna
Problem s memorijskom
karticom.
Ponovno stavite karticu.
Ako ovime problem nije otklonjen,
formatirajte karticu.
Ako se kartica ne može
formatirati, nije je moguće koristiti.
Zabranjeno je pisanje podataka
na karticu.
Prekidač za zaštitu pisanja na
karticu je postavljen na stranu
zaključavanja »LOCK«. Otpustite
prekidač. (str. 84)
• Interna je memorija puna.
Više nije moguće snimati
slike ni druge podatke poput
predbilježbe za ispis.
• Na internoj memoriji više nema
mjesta pa se ne mogu spremiti
predbilježbe za ispis ni nove slike.
Umetnite karticu ili izbrišite
nepotrebne snimke.
Prije brisanja preuzmite važnije
slike na računalo.
• Kartica je puna. Više nije moguće
snimati slike ni druge podatke
poput predbilježbe za ispis.
• Na kartici više nema mjesta pa
se ne mogu spremiti predbilježbe
za ispis ni nove slike.
Zamijenite karticu ili izbrišite
nepotrebne snimke.
Prije brisanja preuzmite važnije
slike na računalo.
Kartica se ne može očitati.
Kartica se možda ne može
formatirati.
Pritisnite FG kako biste odabrali
[Format], a zatim pritisnite
gumb A. Zatim upotrijebite FG
da biste odabrali [Yes] pa pritisnite
gumb A.*
Problem s unutarnjom
memorijom.
Pritisnite FG kako biste
odabrali [Memory Format],
a zatim pritisnite gumb A. Zatim
upotrijebite FG da biste odabrali
[Yes] pa pritisnite gumb A.*
Na kartici nema slika.
Kartica ne sadrži slike.
Spremite slike, a zatim ih
reproducirajte.
Odabrana slika ne može se
reproducirati zbog nekog
problema. Možda se slika ne
može reproducirati na ovom
fotoaparatu.
Koristite softver za obradu slika
kako biste sliku pogledali na
osobnom računalu.
Ako to nije moguće, slikovna
datoteka je oštećena.
Card Setup
Power Off
Format
Set
Memory Setup
Power Off
Memory Format
Set
Nema slike
Pogreška slike
* Izbrisat će se svi podaci.
78 HR
Rješenje
Oznaka na
monitoru
Sliku nije moguće
uređivati
Mogući uzrok
Na ovom fotoaparatu ne mogu
Koristite softver za obradu slika
se uređivati slike snimljene nekim
kako biste uređivali slike.
drugim fotoaparatima.
Isključite fotoaparat i pričekajte
snižavanje unutarnje temperature.
m
Unutarnja
temperatura
fotoaparata je
previsoka.
Molimo vas da
pustite fotoaparat
da se ohladi
prije nego što ga
počnete koristiti.
Rješenje
Unutarnja temperatura
fotoaparata je porasla zbog
uzastopnog snimanja.
Sačekajte trenutak dok se
fotoaparat automatski ne
isključi. Pustite da se unutarnja
temperatura fotoaparata spusti
prije nego što ga nastavite koristiti.
Baterija je ispražnjena.
Napunite bateriju.
6
Nema priključka
Fotoaparat nije pravilno priključen Odspojite fotoaparat i pravilno
na računalo ili na pisač.
ga priključite.
Nema papira u pisaču.
Uložite papir u pisač.
Pisač je ostao bez tinte.
Zamijenite spremnik s tintom
u pisaču.
Papir se zaglavio.
Izvadite zaglavljeni papir.
Za vrijeme promjene postavki na
fotoaparatu iz pisača je izvađena
ladica s papirom ili se njime
rukovalo.
Ne rukujte pisačem dok mijenjate
postavke na fotoaparatu.
Postoji problem s pisačem i/ili
fotoaparatom.
Isključite pisač i fotoaparat.
Provjerite pisač i otklonite
probleme prije no što ga
ponovno uključite.
Preko ovog fotoaparata ne mogu
se ispisivati slike snimljene
drugim fotoaparatima.
Za ispis koristite računalo.
Nema papira
Nema tinte
Savjeti za uporabu
Baterija je prazna
Zaglavljeno
Promijenjene
su postavke
Pogreška ispisa
Ispis nije moguć
HR 79
Savjeti za snimanje
Kad niste sigurni kako snimiti sliku koju ste zamislili, pogledajte donje informacije.
Fokusiranje
Fokusiranje objekta.
• Snimajte slike pomoću zaslona na dodir.
• Fotografiranje objekta koji nije u središtu zaslona
Nakon fokusiranja na predmet koji je udaljen jednako kao i objekt snimanja, kadrirajte
snimku i fotografirajte.
»Pritisak gumba okidača dopola i dokraja« (str. 9)
• Upotreba AF-a za prioritet lica/AF-a za prioritet očiju (str. 44).
• Upotreba AF praćenja (str. 43).
Fotoaparat automatski prati kretanje objekta i neprestano ga fokusira.
• Fotografiranje sjenovitog objekta
Upotreba AF iluminatora olakšava fokusiranje. [AF Illuminat.] (str. 59)
• Snimanje slike objekata uz otežano autofokusiranje
U sljedećim slučajevima nakon fokusiranja (pritiskanjem gumba okidača dopola) na
predmet s visokim kontrastom na istoj udaljenosti kao i objekt snimanja, kadrirajte snimku
i fotografirajte.
6
Savjeti za uporabu
Objekt niskog kontrasta
Pretjerano jako svjetlo
u središtu kadra
Objekt bez okomitih linija*1
Objekti na različitim
udaljenostima*1
Objekt koji se brzo pomiče
Objekt nije unutar AF područja
*1 Također je učinkovito kadrirati snimku držeći fotoaparat okomito za fokusiranje pa ga
zatim vratiti u vodoravni položaj da bi se slika snimila.
Potresanje fotoaparata
Snimanje slika bez potresenja fotoaparata.
• Snimanje slika pomoću [Image Stabilizer] (str. 36)
Optički element se pomiče da ispravi potresanje fotoaparata čak i ako ISO osjetljivost nije
povećana. Ova funkcija također je učinkovita kada snimate fotografije uz veliko povećanje
zoomom.
• Odaberite [j Sport] u scenskom načinu (str. 20)
U načinu [j Sport] primjenjuje se kratka duljina ekspozicije koja može smanjiti
zamućenje koje se javlja kada se objekt kreće.
• Snimanje slika s visokom ISO osjetljivošću
Ako je odabrana visoka ISO osjetljivost, može se fotografirati s velikom brzinom okidača
čak i na mjestima na kojima se ne može koristiti bljeskalica. »ISO« (str. 44)
80 HR
Ekspozicija (svjetlina)
Snimanje slika s ispravnom svjetlinom.
• Odaberite [Auto] za [Gradation] u načinu slike (str. 50).
• Upotreba AF-a za prioritet lica/AF-a za prioritet očiju (str. 44).
• Snimanje slika uz [Spot Metering] (str. 42).
Svjetlina odgovara objektu u središtu zaslona, te na sliku ne utječe pozadinsko osvjetljenje.
• Snimanje slika pomoću bljeskalice [Fill In] (str. 24)
Objekt nasuprot pozadinskom osvjetljenju posvjetljuje se.
• Snimanje na bijeloj plaži ili na snijegu
Odaberite [q Beach & Snow] u scenskom načinu (str. 20).
• Snimanje slika s kompenzacijom ekspozicije (str. 23)
Prilagodite svjetlinu dok gledate zaslon za fotografiranje. Obično fotografiranje bijelih objekata
(poput snijega) daje slike koje su tamnije od stvarnog objekta. Pomoću kompenzacije
ekspozicije u pozitivnom (+) smjeru prilagodite bijele boje onako kako izgledaju. Kada, na
drugu stranu, fotografirate crne objekte, učinkovito je prilagoditi u negativnom (-) smjeru.
Nijansa boje
Snimanje slika s bojama u istoj nijansi u kojoj se prikazuju.
Kvaliteta slike
Snimanje oštrijih fotografija.
• Snimanje slika s niskom ISO osjetljivošću
Ako se fotografira s visokom ISO osjetljivošću, može se javiti šum (male točkice u boji
i neujednačenost boja koje nema u izvornoj slici), a slika može djelovati zrnato.
»ISO osjetljivost« (str. 44)
Savjeti za reprodukciju/uređivanje
6
Savjeti za uporabu
• Snimanje slika odabirom balansa bijele boje (str. 38)
Najbolji rezultati u većini okolina obično se mogu dobiti postavkom [WB Auto] ali za neke
biste objekte trebali iskušati druge postavke. (To se posebice odnosi na hladovinu pod
vedrim nebom, miješano prirodno i umjetno osvjetljenje, i tako dalje.)
Reprodukcija
Reprodukcija slika na internoj memoriji i kartici.
• Uklonite karticu i prikažite slike na internoj memoriji
»Umetanje i vađenje baterije i kartice« (str. 5)
Prikaz slika s visokom kvalitetom na TV uređaju visoke definicije
• Spojite fotoaparat na TV prijamnik pomoću HDMI kabela (prodaje se zasebno)
»Gledanje slika s fotoaparata na TV prijemniku« (str. 66).
Uređivanje
Brisanje zvuka snimljenog na sliku.
• »Snimanje zvuka« (str. 31)
HR 81
7
Informacije
Čišćenje i čuvanje fotoaparata
Održavanje fotoaparata
Vanjske površine:
• Nježno prebrišite mekom krpicom. Ako je fotoaparat jako prljav, namočite krpicu u blagu
otopinu deterdženta i dobro ocijedite. Očistite fotoaparat vlažnom krpicom i potom ga
osušite suhom krpicom. Ako ste fotoaparat koristili na plaži, očistite ga dobro ocijeđenom
krpicom namočenom u čistu vodu.
Monitor:
• Nježno prebrišite mekom krpicom.
Objektiv:
• Otpuhnite prašinu s leće puhalicom, potom lagano obrišite sredstvom za čišćenje
objektiva.
7
# Oprez
Informacije
• Ne koristite se jakim otapalima poput benzina ili alkohola, ili kemijski obrađenim
tkaninama.
• Ako leća objektiva dulje vrijeme ostane prljava, na njoj se može razviti plijesan.
Baterija/USB-AC prilagodnik izmjeničnog napona:
• Nježno prebrišite mekom suhom krpicom.
Skladištenje
• Spremate li fotoaparat na dulje vrijeme, izvadite bateriju, USB-AC prilagodnik izmjeničnog
napona i memorijsku karticu te ga odložite na suho, hladno i dobro prozračeno mjesto.
• Povremeno umetnite bateriju u fotoaparat i provjerite njegove funkcije.
# Oprez
• Ne ostavljajte fotoaparat na mjestima na kojima se rukuje kemijskim proizvodima jer bi to
moglo prouzročiti koroziju.
82 HR
Mapiranje piksela – provjera funkcija obrade slike
Funkcija mapiranja piksela omogućava fotoaparatu da provjeri i prilagodi optički element
i funkcije obrade slike. Nakon uporabe zaslona ili snimanja uzastopnih snimaka, pričekajte
barem jednu minutu prije uporabe funkcije mapiranja piksela.
1
2
Odaberite [Pixel Mapping] na kartici c u korisničkom izborniku (str. 91) b.
Pritisnite I, pa zatim pritisnite gumb Q.
• Kartica [Busy] pojavljuje se tijekom mapiranja piksela. Kada je mapiranje piksela
završeno, vraća se izbornik.
# Oprez
• Ako tijekom mapiranja piksela nehotično isključite fotoaparat, ponovite 1. korak.
Upotreba USB-AC prilagodnika koji se prodaje zasebno
Ovaj se fotoaparat može koristiti s USB-AC prilagodnikom izmjeničnog napona koji se
prodaje zasebno (F-3AC). Nemojte upotrebljavati nijedan AC ispravljač osim namijenjenog.
Kada upotrebljavate F-3AC, obavezno upotrijebite USB kabel koji ste dobili s fotoaparatom.
S ovim fotoaparatom nemojte koristiti nijedan drugi ispravljač.
Korištenje punjača koji se prodaje zasebno
Korištenje punjača i USB-AC prilagodnika izmjeničnog
napona u inozemstvu
• Punjač i USB-AC prilagodnik izmjeničnog napona mogu se koristiti kod većine kućnih izvora
struje širom svijeta u rasponu od 100V do 240V izmjenične struje (50/60 Hz). Međutim,
zidna strujna utičnica se može razlikovati ovisno o zemlji ili regiji u kojoj se nalazite, zbog
čega će USB-AC prilagodniku izmjeničnog napona biti potreban odgovarajući prilagodnik
za utičnicu. Pojedinosti o tome zatražite od lokalne prodavaonice elektromaterijala ili
u putničkoj agenciji.
• Nemojte upotrebljavati putne pretvarače napona jer oni mogu oštetiti punjač i USB-AC
prilagodnik.
7
Informacije
Za punjenje baterije može se upotrijebiti punjač (UC-90: prodaje se zasebno).
Upotreba kartice
Kartice kompatibilne s fotoaparatom
SD/SDHC/SDXC/Eye-Fi kartice (za pojedinosti
o kompatibilnosti kartice posjetite Olympusove
web stranice) dostupne u prodaji.
# Oprez
• Ovaj se fotoaparat može upotrebljavati bez kartice spremanjem slike u internu memoriju.
HR 83
 Kartice FlashAir i Eye-Fi
# Oprez
• »FlashAir« SD kartice imaju ugrađeni bežični LAN i nije ih moguće formatirati. Upotrijebite
softver isporučen s karticom FlashAir za formatiranje kartice.
• Upotrebljavajte karticu FlashAir ili Eye-Fi u skladu sa zakonima i odredbama države
u kojoj se fotoaparat upotrebljava. Uklonite FlashAir ili Eye-Fi karticu iz fotoaparata
ili onemogućite funkciju kartice u zrakoplovima i ostalim lokacijama na kojima je njena
upotreba zabranjena. g [Eye-Fi] (str. 91)
• Kartice Flash Air ili Eye-Fi mogu se zagrijati tijekom upotrebe.
• Kada upotrebljavate karticu FlashAir ili Eye-Fi, baterija se može brže isprazniti.
• Kada upotrebljavate karticu FlashAir ili Eye-Fi, fotoaparat može sporije raditi.
 Sklopka za zaštitu od presnimavanja na SD/SDHC/SDXC kartici
Tijelo SD/SDHC/SDXC kartice ima gumb za zaštitu od pisanja. Ako prekidač
postavite na stranu zaključavanja »LOCK«, nećete moći pisati na karticu,
brisati podatke ili je formatirati. Vratite gumb kako biste omogućili pisanje.
LOCK
Formatiranje kartice
7
Prije prve upotrebe kartice je potrebno formatirati za ovaj fotoaparat, a jednako tako nakon
što ste ih upotrebljavali s drugim fotoaparatima ili računalima.
Informacije
Provjera lokacije za spremanje slika
Pokazivač memorije pokazuje koristi li se tijekom snimanja i reprodukcije unutarnja memorija
ili kartica.
Pokazivač trenutne memorije
v: upotrebljava se interna memorija
w: upotrebljava se kartica
# Oprez
• Pokretanje funkcije [Card setup]/[Memory setup], [Erase], [Sel. Image] ili [All Erase]
možda neće u potpunosti izbrisati sve podatke na kartici. Kada namjeravate baciti karticu,
oštetite je kako biste spriječili otkrivanje osobnih podataka.
Proces čitanja/snimanja kartice
Tijekom snimanja ikona (v/w) treperi dok fotoaparat zapisuje podatke. Nikad ne otvarajte
poklopac pretinca za bateriju/karticu ili isključujte USB kabel. To ne samo da može oštetiti
slikovne podatke, nego i uništiti internu memoriju ili karticu.
84 HR
Način snimanja i veličina datoteke/broj slika koji je
moguće snimiti
Veličina datoteke u tablici približna je za datoteke s formatom slike 4:3.
Način
Broj piksela
snimanja (Pixel Count)
RAW
YSF
Manja kompresija
1/2,7
3968×2976
3200×2400
2560×1920
1920×1440
1600×1200
1280×960
1024×768
640×480
1/4
1/8
1/12
1/2,7
1/4
1/8
1/12
1/2,7
1/4
1/8
1/12
1/2,7
1/4
1/8
1/12
1/2,7
1/4
1/8
1/12
1/2,7
1/4
1/8
1/12
1/2,7
1/4
1/8
1/12
1/2,7
1/4
1/8
1/12
Format
datoteke
ORF
JPEG
Broj slika koje se
mogu snimiti
Interna
Kartica*1
memorija
2
205
Približno 19,2
4
427
Približno 9,2
6
618
Približno 6,3
11
1.149
Približno 3,4
16
1.609
Približno 2,4
6
638
Približno 6,2
9
914
Približno 4,3
17
1.630
Približno 2,4
23
2.235
Približno 1,8
9
957
Približno 4,1
13
1.341
Približno 2,9
23
2.277
Približno 1,7
31
3.017
Približno 1,3
19
1.915
Približno 2,1
29
2.806
Približno 1,4
57
5.485
Približno 0,7
83
8.046
Približno 0,5
28
2.742
Približno 1,4
41
4.023
Približno 0,7
81
7.543
Približno 0,5
119
10.971
Približno 0,3
44
4.161
Približno 0,9
64
6.034
Približno 0,6
125
12.069
Približno 0,3
179
17.241
Približno 0,2
67
6.352
Približno 0,6
100
9.283
Približno 0,4
193
17.241
Približno 0,2
279
24.138
Približno 0,1
167
15.086
Približno 0,2
228
20.115
Približno 0,2
419
40.230
Približno 0,2
503
40.230
Približno 0,1
Veličina
datoteke
(MB)
7
Informacije
YF
YN
YB
XSF
XF
XN
XB
XSF
XF
XN
XB
XSF
XF
XN
XB
XSF
XF
XN
XB
WSF
WF
WN
WB
WSF
WF
WN
WB
WSF
WF
WN
WB
Kompresija
*1 Preduvjet je 4 GB SD kartica.
# Oprez
• Broj preostalih slika koje se mogu pohraniti može se promijeniti ovisno o drugim
čimbenicima, primjerice jesu li načinjene predbilježbe za ispis i ovisno o drugim
čimbenicima. U nekim se slučajevima prikazani broj preostalih slika prikazan na
monitoru neće promijeniti čak i ako snimate ili ako se pohranjene slike izbrišu.
• Stvarna veličina datoteke ovisi o objektu snimanja.
• Maksimalan broj slika prikazanih na zaslonu koje se mogu spremiti je 9.999.
• Dostupna vremena snimanja za filmove potražite na web-stranici tvrtke Olympus.
HR 85
Upotreba vanjskih bljeskalica namijenjenih upotrebi
s ovim fotoaparatom fotoaparatom
S ovim fotoaparatom, a kako biste postigli bljesak koji odgovara vašim potrebama,
možete koristiti neku od vanjskih bljeskalica koje se prodaju zasebno. Vanjske
bljeskalice komuniciraju s fotoaparatom i omogućavaju kontrolu različitih načina rada
bljeskalice s različitim dostupnim načinima rada bljeskalice kao što je TTL-AUTO.
Vanjska bljeskalica namijenjena korištenju uz ovaj fotoaparat može se postaviti na
fotoaparat pričvršćivanjem na priključak za vanjsku bljeskalicu (hot shoe). Bljeskalicu
možete priključiti i na nosač bljeskalice na fotoaparatu pomoću kabela za nosač
(opcionalno). Pogledajte i dokumentaciju koja se isporučuje s vanjskim bljeskalicama.
Gornja granica duljine ekspozicije je 1/180 s uz upotrebu bljeskalice.
Funkcije dostupne s vanjskim bljeskalicama
Opcionalna bljeskalica Način uporabe bljeskalice
FL-14
FL-36R
TTL-AUTO, AUTO, MANUAL,
FL-50R
FL-300R
FL-600R
GN (brojka vodilja) (ISO100)
GN14 (28mm*)
GN36 (85mm*) GN20 (24mm*)
GN50 (85mm*) GN28 (24mm*)
GN20 (28mm*)
GN36 (85mm*) GN20 (24mm*)
* Žarišna duljina objektiva koju je moguće koristiti (izračun utemeljen na 35-milimetarskom fotoaparatu).
7
Informacije
Bežično upravljanje bljeskalicama
Vanjske bljeskalice koje nude način daljinskog upravljanja te koje su namijenjene za
korištenje s ovim fotoaparatom mogu se koristiti za bežično fotografiranje s bljeskalicom.
Fotoaparat može kontrolirati bljeskalice u do tri zasebne grupe. Pojedinosti potražite
u priručnicima s uputama koja se isporučuje s vanjskim bljeskalicama.
1
Postavite bežične bljeskalice u način RC i montirajte ih na željeno mjesto.
2
Odaberite [On] za [# RC Mode] na izborniku X Shooting menu 2 (str. 88).
86 HR
• Uključite svaku bljeskalicu, pritisnite gumb MODE i odaberite način RC.
• Odaberite kanal i grupu za svaku bljeskalicu.
• Glavna upravljačka ploča prebacuje se u način RC.
• Prikaz glavne upravljačke ploče možete odabrati tako da više puta zaredom
pritisnete gumb INFO.
• Odaberite način rada bljeskalice (imajte na umu da funkcija smanjenja pojave
crvenih očiju nije dostupna u načinu RC).
3
Podesite postavke za svaku grupu na glavnoj upravljačkoj ploči.
Vrijednost jačine bljeskalice
Grupa
• Odaberite način upotrebe
bljeskalice i prilagodite
intenzitet bljeska zasebno
za svaku grupu. Za
mogućnost MANUAL
odaberite intenzitet bljeska.
# Sync
A Mode
TTL
M
Off
P
+5.0
1/8
–
125 F5.6
0.0
Ch
Sync 1
1
Kanal
• Namjestite komunikacijski
kanal na isti kanal koji
koristi bljeskalica.
38
Način uporabe bljeskalice Intenzitet bljeska
4
Klizno pomaknite prekidač bljeskalice za podizanje ugrađene bljeskalice.
• Nakon što provjerite jesu li ugrađena i bežična bljeskalica spremne za rad, napravite
probni snimak.
 Raspon bežičnog upravljanja
bljeskalicom
Postavite bežične bljeskalice tako da su
njihovi senzori za udaljeno upravljanje okrenuti
prema fotoaparatu. Sljedeća slika s desne
strane prikazuje približne udaljenosti na koje
se bljeskalice mogu postaviti. Stvarni raspon
upravljanja ovisi o lokalnim uvjetima.
30°
60°
30°
7m
50°
100°
50°
5m
• Preporučujemo korištenje jedne grupe sa do tri bežične bljeskalice.
• Bežične bljeskalice ne mogu se upotrebljavati za sporu sinkronizaciju druge zavjesice
duže od 4 sekunde.
• Ako je objekt preblizu fotoaparatu, bljeskanje ugrađene bljeskalice može utjecati na
ekspoziciju (taj efekt može se smanjiti smanjivanjem izlazne snage ugrađene bljeskalice,
primjerice upotrebom difuzora).
• Gornja granica vremena za sinkronizaciju bljeskalice je 1/180 s kada se upotrebljava
bežični način bljeskanja.
Informacije
# Oprez
7
Ostale vanjske bljeskalice
Pridržavajte se sljedećih mjera predostrožnosti kad postavljate vanjsku bljeskalicu koja
nije namijenjena za korištenje s ovim fotoaparatom na priključak za bljeskalicu:
• Korištenje zastarjelih bljeskalica koje koriste napon jači od 24V u X-kontaktu priključka
za bljeskalicu fotoaparata oštetit će fotoaparat.
• Spajanje bljeskalica sa signalnim kontaktima koji ne odgovaraju Olympusovim
specifikacijama mogu oštetiti fotoaparat.
• Upotrebljavajte samo s fotoaparatom u načinu snimanja M na ISO postavkama osim
postavke [AUTO].
• Kontrola bljeskalice se može vršiti ručnim postavljanjem bljeskalice na ISO osjetljivost,
te vrijednosti otvora objektiva odabranim s fotoaparatom. Svjetlina bljeskalice može se
podesiti namještanjem ISO osjetljivosti ili otvora objektiva.
• Bljeskalicu koristite s kutom osvjetljenja koji odgovara objektivu. Kut osvjetljenja se obično
izražava pomoću 35-milimetarskog formata koji je jednak žarišnim duljinama.
HR 87
Popis izbornika
*1: Može se dodati u [C Mode Setup].
*2: Zadane postavke mogu se vratiti odabirom [Full] u odjeljku [Reset].
*3: Zadane postavke mogu se vratiti odabirom [Basic] u odjeljku [Reset].
K Shooting Menu
Kartica
W
X
7
Informacije
Funkcija
Card Setup
Backup
Reset/C Mode Setup
Način slike
Still Picture
K
Video zapis
Image Aspect
Stabilizator slike
AE BKT
A–B
WB BKT
G–M
Bracketing
FL BKT
ISO BKT
ART BKT
w
#RC Mode
# Sync
1
Zadano
All Erase
Ne
―
iNatural
YN
Full HD
4:3
e
Off
*1
*2
*3




g
47
47
48
37



40






39
36
51












52
52
52
41
86
52
53
*1
*2
*3
g










Off
Off
Off
Off
±0,0
Off
# Sync 1
Off
51
q Izbornik reprodukcije
Kartica
q
L
Funkcija
Start
BGM
Effect
Slide
Slide Interval
Movie Interval
R
Edit
Sel. Image
<
Reset Protect
Connection to Smartphone
88 HR
Zadano
―
Cosmic
Standard
All
3s
Short
On
RAW Data Edit
―
JPEG Edit
―
R
―
―
―


32
31
54
54
55
70
55
56
d Izbornik za postavljanje
Kartica
d
Funkcija
X
World Time
W*
i
Rec View
q Uključivanje
Ugrađeni softver
Zadano
―
Home/Alternate
―
j ±0, k ±0, Vivid
2s
Da
―
*1
*2
*3
g


57




g
* Postavke se međusobno razlikuju ovisno o regiji u kojoj je fotoaparat kupljen.
c Korisnički izbornik
Kartica
c
Funkcija
Funkcija poluge
Ekspozicija
Dial
Direction
HDMI
S-AF
o
o
On
Face Priority Off
Off
Off
―
j:Ps
j:F
j:FNo.
j:F
j:Shutter
j:F
j:Shutter
j:FNo.
j:Scene Mode
j:F
j:ART filter
j:F
j:A
j:B/Value
j:GU
MF
j:Prev/Next
c
*1
*2
*3

























c
MF
b

Zoom
b
Off




HDMI Out
HDMI Control
Video Out*
8 Zvučni signal
Glasnoća
USB Mode
1080i
Off
7




―
3
3
Auto
59
59
Menu
dLock
T Veza/Zvuk
Zadano
Informacije
R AF/MF
AF Mode Still Picture
AF Area
P Set Home
AF Illuminat.
I Face Priority
MF Assist.
S Button/dial/Lever
Ufunkcija
Button
Function
Vfunkcija
P
A
S
M
Dial
Function
SCN
ART
Menu
q






60
* Postavke se međusobno razlikuju ovisno o regiji u kojoj je fotoaparat kupljen.
HR 89
Kartica
Funkcija
Zadano
*1
*2
*3

g
U Zaslon
G/Info
Settings
q Info
H Image Only
H Overall
I u
I Highlight&Shadow


LV-Info
Hu
I Highlight&Shadow
I Level Gauge
H Image Only


















p
Off






Auto
Standard
Auto
High Limit: 1600
Default: 100
16min.















1/60



Off



Auto
A:±0, G:±0
Ne





On



Off



sRGB









G Settings
7
Informacije
Prikazana mreža
iAUTO
KControl P/A/S/M
ART
Settings
SCN
Picture Mode Settings
Histogram Highlight
Settings
Shadow
Live View Boost
Mirovanje
V Exp/p/ISO
Mjerenje
P+Metering
Noise Reduct.
Noise Filter
ISO
ISO-Auto Set
Bulb Timer
I A
I B
HC
Off
Vodič uživo
Kontrola uživo
Art Menu
Izbornik prizora
On
255
0
Off
1min.
60

61
W # Custom
#Slow Limit
w+F
X K/Color/WB
WB
All Set
All >
All Reset
W Keep Warm Color
#+WB
Color Space

K1: YF
K2: YN
K Set
Broj
piksela
90 HR
K3: XN
Xiddle
Wmall
K4: WN
2560×1920
1280×960
61
61
Kartica
c
*4
Funkcija
Y Snimanje
File Name
Edit filename
dpi Settings
Copyright Info.
Copyright
Artist Name
Settings
Copyright Name
Z Video zapis
Movie R
Smanjenje šuma vjetra
b K Utility
Pixel Mapping
p
Exposure
J
Shift
5
Level Adjust
Touch Screen Settings
Eye-Fi
m/ft*4
EVF Adjust
Prikazano kada je odabran MF.
Zadano
*1
Reset
Off
350
Off
*2
*3
g


62

—
—
On
Off











63
—
±0
Reset
On
On
m
j ±0, k ±0

64

7
Informacije
HR 91
Tehničke karakteristike
Fotoaparat
Vrsta proizvoda
Vrsta proizvoda
Optički element
Vrsta proizvoda
Br. efektivnih piksela
Format slike
Oznaka na
Vrsta proizvoda
Ukupan broj piksela
Objektiv
Kompaktni digitalni fotoaparat
1,7-inčni CMOS senzor
Približno 12.000.000 piksela
1,33 (4:3)
3,0-inčni TFT LCD zaslon u boji osjetljiv na dodir
Približno920.000 točaka (format slike 3 : 2)
Olympusov objektiv od 6 do 24 mm, f1,8 do 2,5
(Ekvivalentno 28 do 112 mm u 35 mm formatu)
ND filtar
Ekvivalentno 3 EV
Okidač
Duljina ekspozicije
Raspon snimanja
7
Informacije
92 HR
1/2000-60 s, Bulb snimanje (maksimalno 16 minuta: ISO 100)
0,05 m do (Š), 0,2 m do (D) (Normal/Macro)
0,01 m do 0,6 m (super macro način)
Automatsko fokusiranje
Vrsta proizvoda
Sustav detekcije kontrasta putem glavnog senzora
Točke fokusiranja
Maksimalno 35 točaka
Kontrola ekspozicije
Sustav mjerenja
TTL sustav mjerenja (mjerenje putem glavnog senzora)
ESP mjerenje/mjerenje s težištem na središnjem dijelu/spot mjerenje/
mjerenje odabranog cilja
Izmjereni raspon
EV–3–17 (ESP mjerenje/Mjerenje s težištem na središnjem dijelu/
Spot mjerenje)
ISO osjetljivost
100-12.800 (u koracima od 1/3 EV)
Kompenzacija ekspozicije ±3EV (u koracima od 1/3 EV)
Balans bijele boje
Postavka načina
Automatski/Unaprijed postavljeni balans bijele boje (7 postavki)/
Prilagođeni balans bijele boje/Balans bijele boje na jedan dodir
Snimanje
Memorija
Ugrađena memorija, SD/SDHC/SDXC kartica (podržava UHS-I),
Eye-Fi kartica
Sustav snimanja
Digitalno snimanje, JPEG (u skladu sa sustavom Design rule for Camera
File (DCF)), RAW podaci
Važeće norme
Exif 2.2, Digital Print Order Format (DPOF), PRINT Image Matching III,
PictBridge
Zvuk sa slikama
Format Wave
Video zapis
MOV(MPEG-4 AVC/H.264)
Audio
PCM 48 kHz
Reprodukcija
Format prikaza
Reprodukcija pojedinačne slike/pregled izbliza/indeksni prikaz
Vanjski priključak
Višefunkcijski priključak (USB priključak, AV priključak)/HDMI mikro priključak (tip D)/priključak za
dodatnu opremu
Napajanje
Baterija
Jedna Olympusova litij-ionska baterija (LI- 90B) ili zasebno dostupan
USB-AC ispravljač
Dimenzije/masa
Dimenzije
Masa
Radno okruženje
Temperatura
Vlažnost
113,0 mm (Š) × 65,4 mm (V) × 48,0 mm (D) (bez izbočina)
Pribl. 346 g (s baterijom i memorijskom karticom)
0 – 40 °C (u radu)/
–20 – 60 °C (skladištenje)
30 – 90 % (tijekom rada)/10 – 90 % (skladištenje)
 Litij-ionska baterija
BR. MODELA
Vrsta proizvoda
Nazivni napon
Nazivni kapacitet
Br. punjenja i pražnjenja
Uvjeti korištenja
LI-90B
Punjiva litij-ionska baterija
DC 3,6 V
1.270 mAh
Oko 300 puta (ovisno o uvjetima upotrebe)
Temperatura 0 – 40 °C (punjenje)
 USB-AC prilagodnik
BR. MODELA
Propisani napon
Propisani izlazni napon
Uvjeti korištenja
F-2AC-1B/ F-2AC-2B
AC 100V - 240V (50/60Hz)
DC 5V, 500mA
Temperatura 0 – 40 °C (u radu)/
–20 – 60 °C (skladištenje)
TEHNIČKI PODACI MOGU SE MIJENJATI BEZ PRETHODNE NAJAVE ILI OBVEZE
NAJAVE OD STRANE PROIZVOĐAČA.
7
Informacije
HDMI, logotip HDMI i High-Definition Multimedia
Interface su zaštitni znakovi ili registrirani zaštitni
znakovi tvrtke HDMI Licensing LLC.
HR 93
MJERE SIGURNOSTI
OPREZ
OPASNOST OD
STRUJNOG UDARA
NE OTVARATI
OPREZ: RADI SMANJENJA OPASNOSTI OD
ZADOBIVANJA STRUJNOG UDARA , NE UKLANJAJTE
POKLOPAC (NITI STRAŽNJU STRANU). U UREĐAJU
NEMA DIJELOVA KOJE KORISNIK MOŽE SAM POPRAVITI.
ZA SERVISIRANJE SE OBRATITE KVALIFICIRANOM
OLYMPUSOVOM SERVISNOM OSOBLJU.
Uskličnik u trokutu upozorava na važne
savjete za rukovanje i održavanje
u dokumentaciji priloženoj uz uređaj.
OPASNOST
Ako uređaj koristite ne pridržavajući
se obavijesti označenih ovim znakom,
može doći do teških ozljeda ili smrti.
UPOZORENJE Ako uređaj koristite ne pridržavajući
se obavijesti označenih ovim znakom,
može doći do ozljeda ili smrti.
OPREZ
Ako se proizvod koristi bez
pridržavanja informacija navedenih
pod ovim simbolom, može doći do
lakših tjelesnih ozljeda, oštećenja
opreme ili gubitka vrijednih podataka.
UPOZORENJE!
KAKO BISTE IZBJEGLI OPASNOST OD POŽARA
ILI STRUJNOG UDARA, NE RASTAVLJAJTE
UREĐAJ, NE IZLAŽITE GA VODI I NE RUKUJTE
NJIME U IZNIMNO VLAŽNIM OKRUŽENJIMA.
8
MJERE SIGURNOSTI
Opće mjere opreza
Pročitajte sve upute – Prije uporabe proizvoda pročitajte
čitav priručnik za uporabu. Sačuvajte sve priručnike
i dokumentaciju za buduću uporabu.
Čišćenje – Prije čišćenja uvijek iskopčajte uređaj iz utičnice
za struju. Za čišćenje koristite samo vlažnu krpicu.
Ne koristite tekuća sredstva za čišćenje ili u raspršivaču,
ni bilo kakva organska otapala.
Dodaci – Radi vlastite sigurnosti i izbjegavanja oštećenja
proizvoda koristite samo pribor koji preporučuje Olympus.
Voda i vlaga – Mjere sigurnosti za uređaje otporne na
vremenske utjecaje pročitajte u uputama o otpornosti na
vremenske utjecaje.
Položaj – Kako bi se izbjeglo oštećenje proizvoda, postavite
ga sigurno na stabilan stativ, stalak ili nosač.
Izvor napajanja – Ovaj uređaj priključite samo na izvor
napajanja naveden na tipskoj naljepnici.
Grmljavinsko nevrijeme – Ako tijekom uporabe USB-AC
prilagodnika izmjeničnog napona dođe do grmljavinskog
nevremena, prilagodnik odmah uklonite iz strujne utičnice.
Strani predmeti – Kako biste izbjegli ozljede, u proizvod
nikada ne umećite nikakve metalne predmete.
Toplina – Proizvod nikada ne koristite niti držite u blizini
izvora topline kao što su radijatori, grijači, štednjaci i druge
vrste opreme ili uređaja koji stvaraju toplinu, uključujući
i stereo pojačala.
Rukovanje fotoaparatom
UPOZORENJE
• Fotoaparat ne koristite u blizini zapaljivih ili eksplozivnih plinova.
• Ne koristite bljeskalicu ili LED (uključujući AF iluminator) za
snimanje ljudi (novorođenčadi, male djece i sl.) iz neposredne
blizine.
• Minimalna udaljenost za uporabu bljeskalice pri snimanju
ljudi mora biti 1 metar. Upotreba bljeskalice na manjoj
udaljenosti može privremeno zaslijepiti osobe.
94 HR
• Držite fotoaparat dalje od novorođenčadi i male djece.
• Fotoaparat koristite i držite ga izvan dosega novorođenčadi
i male djece kako biste spriječili sljedeće opasne situacije
koje mogu uzrokovati teške ozljede:
• zaplitanje o remen fotoaparata, što može uzrokovati
davljenje,
• nehotično gutanje baterija, kartica ili drugih sitnih dijelova,
• nehotično okidanje bljeskalice pred svojim ili očima
drugog djeteta,
• nehotično ozljeđivanje pokretnim dijelovima fotoaparata.
• Ne gledajte izravno u sunce ili drugi jaki izvor svjetlosti kroz
fotoaparat.
• Fotoaparat ne koristite i ne držite na prašnjavim i vlažnim
mjestima.
• Pri snimanju ne pokrivajte bljeskalicu rukom.
• Uvijek koristite SD/SDHC/SDXC memorijske kartice ili Eye-Fi
kartice s ovim fotoaparatom.
Nikad nemojte koristiti druge vrste kartica.
Ako slučajno umetnete drugi tip kartice u fotoaparat,
kontaktirajte ovlaštenog distributera ili servisni centar.
Nemojte pokušati ukloniti karticu silom.
• Ako primijetite da je USB-AC prilagodnik izmjeničnog
napona vrlo vruć ili neuobičajene mirise, zvukove ili dim oko
uređaja, odmah ga isključite iz zidne utičnice i prestanite ga
upotrebljavati Zatim se obratite ovlaštenom distributeru ili
servisnom centru.
OPREZ
• Odmah prestanite koristiti fotoaparat primijetite li bilo kakve
neuobičajene mirise, zvukove ili dim.
• Baterije nikad ne vadite golim rukama, jer to može izazvati
požar ili opeći vam ruke.
• Ne koristite fotoaparat mokrim rukama.
• Ne ostavljajte fotoaparat na mjestima na kojima bi mogao biti
izložen visokim temperaturama.
• U suprotnom se dijelovi fotoaparata mogu oštetiti, a u nekim
slučajevima i zapaliti. Ne koristite punjač ni USB-AC
prilagodnik izmjeničnog napona ako je pokriven (primjerice
pokrivačem). To može uzrokovati pregrijavanje i izazvati požar.
• Oprezno rukujte fotoaparatom kako biste izbjegli
niskotemperaturne opekline.
• Kad fotoaparat sadrži metalne dijelove, pregrijavanje može
izazvati niskotemperaturne opekline. Pripazite na sljedeće:
• Fotoaparat će se zagrijati nakon dugotrajne uporabe.
Ako tada držite fotoaparat u rukama, mogu nastati
niskotemperaturne opekline.
• Na mjestima s iznimno niskim temperaturama,
temperatura kućišta fotoaparata može biti niža od
temperature okoline. Ako je moguće, pri rukovanju
fotoaparatom na niskim temperaturama nosite rukavice.
• Budite oprezni s remenom.
• Pripazite pri rukovanju remenom kod nošenja fotoaparata.
Remen može lako zapeti o razne predmete i uzrokovati
ozbiljnu štetu.
• Kako biste zaštitili visoko-preciznu tehnologiju sadržanu
u proizvodu, nikada ne ostavljajte fotoaparat na mjestima
navedenim u daljnjem tekstu, bez obzira koristite li ga ili
skladištite:
• Mjesta na kojima je temperatura i/ili vlaga visoka ili
ima velike promjene. Na sunčevoj svjetlosti, na plaži,
u zatvorenom vozilu ili blizu jakih izvora topline (grijalice,
radijatori i sl.) ili ovlaživača.
• Pješčano ili prašnjavo okruženje.
• U blizini zapaljivih tvari ili eksploziva.
• Na vlažnim mjestima, kao što su kupaonice ili na kiši. Kod
korištenja uređaja otpornih na vremenske utjecaje, svakako
pročitajte odgovarajuće upute o tome.
• Na mjestima izloženim jakim vibracijama.
• Nikada ne ispuštajte fotoaparat na pod i ne izlažite ga
udarcima i trešnji.
• Prilikom pričvršćivanja fotoaparata na stativ ili njegovog
uklanjanja s njega, okrećite vijak stativa, ne fotoaparat.
• Prije transporta fotoaparata, uklonite stativ i sve dodatke koji
nisu Olympusovi.
• Ne dodirujte strujne kontakte na fotoaparatu.
• Ne ostavljajte fotoaparat izravno usmjeren prema suncu.
Objektiv ili blenda bi se mogli oštetiti, boja bi mogla izblijediti,
mogla bi se pojaviti oštećenja na optičkom elementu,
a mogao bi nastati i požar.
• Ne pritišćite i ne povlačite objektiv.
• Izvadite baterije ako fotoaparat ne kanite upotrebljavati
dulje vrijeme. Odaberite hladno, suho mjesto za čuvanje
fotoaparata kako biste spriječili stvaranje kondenzacije ili
plijesni u fotoaparatu. Nakon duljeg nekorištenja provjerite
fotoaparat tako da ga uključite i pritisnete gumb okidača
kako biste se uvjerili da radi normalno.
• Fotoaparat se može pokvariti ako se koristi na lokaciji na
kojoj je izložen magnetskim/elektromagnetskim poljima,
radio valovima ili visokom naponu, kao na primjer u blizini TV
prijemnika, mikrovalne pećnice, zvučnika, velikog zaslona,
TV/radijskog tornja ili odašiljača. U takvim slučajevima,
isključite fotoaparat i ponovno ga uključite prije nastavka rada.
• Uvijek se pridržavajte ograničenja prema uvjetima okoliša
kako je to opisano u priručniku fotoaparata.
Mjere opreza pri rukovanju baterijom
Pridržavajte se sljedećih važnih savjeta
kako ne bi došlo do curenja, pregrijavanja,
zapaljenja, eksplozije ili strujnih udara
i opeklina pri uporabi baterija.
OPASNOST
OPREZ
• Bateriju prije punjenja uvijek pažljivo pregledajte kako biste
utvrdili je li prisutno curenje, promjena boje, deformacija ili
neka druga nepravilnost.
• Baterije se tijekom dugotrajne uporabe mogu zagrijati. Kako
biste izbjegli zadobivanje manjih opeklina, ne uklanjajte
bateriju odmah nakon korištenja fotoaparata.
• Uvijek izvadite baterije ako fotoaparat dulje vrijeme ne
kanite koristiti.
• Fotoaparat upotrebljava jednu litij-ionsku bateriju tvrtke
Olympus (LI-90B). Ne može se koristiti nikakav drugi tip
baterije.
Ako bateriju zamijenite pogrešnim tipom baterije, postoji
opasnost od eksplozije.
• Potrošnja energije fotoaparata ovisi o funkcijama koje se
koriste.
• U dolje navedenim uvjetima dolazi do neprekidnog trošenja
energije i brzog pražnjenja baterije.
• Zoom se neprekidno koristi.
• Gumb okidača se u načinu snimanja ponavljano pritišće
dopola, aktivirajući automatsko fokusiranje.
• Na zaslonu je dulje vrijeme prikazana neka slika.
• Fotoaparat je povezan s pisačem.
• U slučaju korištenja istrošene baterije može doći do
isključivanja fotoaparata bez prethodnog prikaza upozorenja
o stanju baterije.
• Olympusova litij-ionska baterija namijenjene je upotrebi
samo uz Olympusov digitalni fotoaparat. Nemojte
upotrebljavati bateriju s drugim uređajima.
• Ukoliko se polovi baterije smoče ili postanu masni, to
može dovesti do kvara kontakta fotoaparata. Bateriju
prije korištenja obrišite suhom krpicom.
• Uvijek napunite bateriju ako je koristite po prvi put ili je niste
koristili dulje vrijeme.
• Kad fotoaparatom koji se napaja baterijom rukujete pri niskim
temperaturama, fotoaparat i rezervnu bateriju pokušajte
držati što toplijima. Baterija koja se isprazni pri niskim
temperaturama može se oporaviti nakon zagrijavanja pri
sobnoj temperaturi.
• Prije nego idete na dulje putovanje, i posebice prije
putovanja u inozemstvo, kupite dodatne baterije. Na
putu može biti teško nabaviti preporučenu bateriju.
• Kada pohranjujete bateriju na duže razdoblje, odaberite
hladno mjesto za čuvanje.
• Reciklirajte baterije kako biste pridonijeli očuvanju prirodnih
resursa našeg planeta. Prilikom bacanja praznih baterija
pobrinite se da prekrijete njihove polove i uvijek se
pridržavajte lokalnih zakona i propisa.
8
MJERE SIGURNOSTI
• Ovaj fotoaparat koristi litij-ionsku bateriju koju je specificirao
Olympus. Punite bateriju sa specificiranim USB-AC
prilagodnikom ili punjačem. Nemojte upotrebljavati druge
USB-AC prilagodnika izmjeničnog napona ni punjače.
• Ne zagrijavajte i ne spaljujte baterije.
• Pripazite kod nošenja ili spremanja baterija da ne dođe
u dodir s metalnim predmetima poput nakita, igala,
spojnica i sl.
• Ne odlažite baterije na mjesta izložena sunčevoj svjetlosti
ili visokoj temperaturi u vozilu, kraj izvora topline i sl.
• Kako biste spriječili curenje baterija ili oštećivanje polova,
pozorno proučite sve upute o pravilnoj uporabi baterija.
Nikada nemojte pokušavati rastavljati bateriju niti je ikako
mijenjati, lemiti i sl.
• Ako kiselina iz baterija dođe u dodir s očima, odmah isperite
oči čistom, hladnom tekućom vodom i potražite liječničku
pomoć.
• Baterije držite izvan dosega djece. Ako dijete proguta
bateriju, odmah potražite liječničku pomoć.
• Ako ne možete ukloniti bateriju iz fotoaparata, obratite
se ovlaštenom distributeru ili servisnom centru. Nemojte
pokušati ukloniti bateriju silom.
Oštećenje vanjskog dijela baterije (ogrebotine itd.) može
uzrokovati zagrijavanje ili eksploziju.
• Dođe li kiselina iz baterije u dodir s odjećom ili kožom,
skinite odjeću i odmah isperite to mjesto čistom, tekućom
hladnom vodom. Ako kiselina izazove opekline na koži,
odmah potražite liječničku pomoć.
• Baterije ne izlažite jakim udarcima ili trajnim vibracijama.
UPOZORENJE
• Baterije uvijek držite suhima.
• Kako biste spriječili curenje i pregrijavanje baterija, požar ili
eksploziju, koristite samo baterije preporučene za ovaj uređaj.
• Pažljivo stavite baterije prema korisničkim uputama.
• Ne napune li se punjive baterije u propisanom vremenskom
roku, prestanite ih puniti i nemojte ih više koristiti.
• Ne koristite baterije koje su oštećene ili slomljene.
• Ako baterija tijekom rada procuri, promijeni boju ili oblik, ili
promijeni neko drugo svojstvo, prestanite koristiti fotoaparat.
HR 95
USB-AC prilagodnik izmjeničnog napona
• Isporučeni USB-AC prilagodnik izmjeničnog napona F-2AC
namijenjen je jedino za upotrebu s ovim fotoaparatom.
Drugi fotoaparati ne mogu se puniti pomoću ovog USB-AC
prilagodnika izmjeničnog napona.
• Uključeni USB-AC prilagodnik izmjeničnog napona F-2AC
nemojte spajati na opremu izuzev ovog fotoaparata.
• Za priključni USB-AC prilagodnik izmjeničnog napona:
Isporučeni USB-AC prilagodnik izmjeničnog napona F-2AC
treba biti ispravno usmjeren okomito ili montiran na zidu.
Koristite isključivo navedenu punjivu
bateriju, punjač baterija i USB-AC prilagodnik
izmjeničnog napona
• Izričito vam preporučujemo da uz ovaj fotoaparat koristite
isključivo originalnu namjensku Olympusovu punjivu
bateriju, punjač baterija i USB-AC prilagodnik izmjeničnog
napona. Korištenje punjive baterije, punjača baterija i/ili
USB-AC prilagodnika izmjeničnog napona koji nisu originalni
proizvodi može uslijed curenja, zagrijavanja, paljenja ili
oštećenja baterije prouzročiti požar ili tjelesne ozljede.
Olympus ne preuzima nikakvu odgovornost za nesreće
ili oštećenja nastala uslijed korištenja baterije, punjača
baterija i/ili USB-AC prilagodnika izmjeničnog napona koji ne
pripadaju originalnom Olympusovom dodatnom priboru.
Oznaka na
8
MJERE SIGURNOSTI
• Ne pritišćite zaslon na silu jer to može dovesti do nejasnog
prikaza slike, pogreške u reprodukciji ili oštećenja zaslona.
• Svijetla pruga može se pojaviti na vrhu/dnu zaslona, no to
ne predstavlja kvar.
• Ako se objekt promatra ukoso, na zaslonu konture mogu
izgledati isjeckane. To ne predstavlja kvar, a pojava će biti
manje primjetna pri reprodukciji slika na fotoaparatu.
• Na hladnim mjestima ponekad treba više vremena kako bi
se uključio monitor, a može doći i do privremene promjene
boja. Preporučujemo, ako je to moguće, kod rada na
hladnim mjestima povremeno unijeti fotoaparat na toplo.
Ako zaslona zbog niske temperature ne funkcionira dobro,
performanse će se popraviti na normalnoj temperaturi.
• Zaslon ovog proizvoda proizveden je s točnošću visoke kvalitete,
no možda je na zaslonu pokoji mrtav piksel. Ti pikseli ne utječu
na sliku koju ćete spremiti. Zbog karakteristika, nejednakost boje
ili svjetline također se mogu primijetiti ovisno o kutu, no to se
događa zbog strukture zaslona. To nije znak pogreške.
Zakonske i druge obveze
• Olympus ni u kojem slučaju neće snositi materijalnu ili
koju drugu odgovornost i ne jamči za bilo kakvu štetu ili
očekivanu dobit vezanu uz uporabu ovog uređaja, korisniku
ili trećim osobama.
• Olympus neće snositi materijalnu ili koju drugu odgovornost
i ne jamči za bilo kakvu neostvarenu dobit kao posljedicu
brisanja snimljenih podataka.
Odricanje garancije
• Olympus neće preuzeti odgovornost i ne garantira izravno
niti posredno u svezi dijela ovih uputa ili programa, i ni u kom
slučaju neće preuzeti odgovornost za tržišnu prikladnost
ili posebnu namjenu bilo kojeg uređaja, te za posrednu ili
neposrednu štetu proisteklu iz uporabe ili nemogućnosti
uporabe opreme, programa ili uputa (uključujući, ali se ne
ograničavajući na poslovni gubitak, prekid rada ili gubitak
poslovnih podataka). Neke države ne omogućavaju
ograničavanje odgovornosti za izravnu ili posrednu štetu ili
podrazumijevanu garanciju pa se ova ograničenja možda ne
odnose na vas.
• Olympus pridržava sva autorska prava nad ovim priručnikom.
96 HR
Upozorenje
Neovlašteno snimanje ili uporaba zaštićenog autorskog
materijala može značiti povredu važećih zakona o zaštiti
autorskih prava. Olympus neće preuzeti nikakvu odgovornost
za neovlašteno snimanje, uporabu i druge radnje koje su
u suprotnosti sa zakonima o autorskim pravima.
Obavijest o autorskom pravu
Sva prava pridržana. Nije dopuštena uporaba niti jednog dijela
ovog materijala ili programa u bilo kojem obliku, elektroničkom
ili mehaničkom, uključujući snimanje ili snimanje i uporabu
na bilo kojem sustavu pohrane podataka bez prethodne
suglasnosti tvrtke Olympus. Olympus odbija bilo kakvu
odgovornost koja proizlazi iz uporabe ovih uputa ili podataka
sadržanih u njima. Olympus pridržava pravo izmjene ili dorade
ovih uputa i softvera bez obveze prethodne najave.
Obavijest FCC-a
• Radijske i televizijske smetnje
• Promjene koje nisu izričito odobrene od strane proizvođača
mogu poništiti ovlaštenje korisnika za rukovanje ovom
opremom. Ova je oprema ispitana i utvrđeno je da je
usklađena s ograničenjima propisanim za rad uređaja
klase B, prema Članku 15 Pravila FCC-a. Ova ograničenja
propisana su kako bi se osigurala razumna zaštita od štetnih
smetnji na instalacijama.
• Ova oprema stvara, koristi i može emitirati radiofrekvencijsku
energiju i, ako je nepropisno instalirana ili se nepravilno rabi,
može uzrokovati štetne radijske smetnje.
• Ipak, nema jamstva da se smetnje neće pojaviti na
pojedinoj instalaciji. Ako ova oprema uzrokuje smetnje na
televizijskom ili radijskom prijemu, a što se može utvrditi
uključivanjem i isključivanjem opreme, preporučamo
korisniku da pokuša otkloniti smetnju na sljedeći način:
• Prilagoditi ili premjestiti prijamnu antenu.
• Povećati udaljenost između fotoaparata i prijamnika.
• Priključiti opremu na utičnicu različitu od one na koju
je priključen prijamnik.
• Obratiti se Olympusovom predstavniku ili iskusnom TV
serviseru za pomoć. Za priključivanje fotoaparata na
računalo opremljeno USB priključkom smije se rabiti
samo originalni USB kabel koji je isporučio Olympus.
Sve neovlaštene promjene ove opreme poništavaju
korisnikovo ovlaštenje za rukovanje.
Za korisnike u Sjevernoj i Južnoj Americi
Za korisnike u SAD-u
Izjava o sukladnosti
Broj modela:
XZ-2
Trgovačko ime:
OLYMPUS
Odgovorna strana:
Address:
Telefonski broj:
3500 Corporate Parkway, P.O. Box 610,
Center Valley, PA 18034-0610, SAD
484-896-5000
Testirano kako bi udovoljavalo standardima FCC
ZA KUĆNU ILI UREDSKU UPORABU
Ovaj proizvod je sukladan s dijelom 15 pravila FCC.
Funkcioniranje ovisi o dvama sljedećim uvjetima:
(1) Ovaj uređaj ne izaziva štetne interferencije.
(2) Ovaj uređaj mora prihvatiti svaku primljenu interferenciju,
uključujući i onu interferenciju koja može izazvati
nepoželjno funkcioniranje.
Za korisnike u KANADI
Digitalni aparat klase B usklađen je s kanadskim standardom
ICES-003.
OLYMPUSOVO OGRANIČENO JAMSTVO ZA CIJELI
SVIJET – PROIZVODI ZA STVARANJE SLIKA
Iz ovog su ograničenog jamstva isključene i Olympus ih ni
na koji način, izričit ili impliciran, ne pokriva sljedeće stavke:
(a) proizvodi i dodatna oprema koju Olympus nije proizveo u/
ili ne nose oznaku robne marke »OLYMPUS« (pokrivenost
jamstvom za proizvode i dodatnu opremu drugih
proizvođača koju Olympus može distribuirati odgovornost
je proizvođača tih proizvoda i dodatne opreme, sukladno
uvjetima i trajanju takvih proizvođačkih jamstava);
(b) bilo koji Proizvod koji je rastavljan, popravljan, mijenjan,
dorađivan ili izmjenjivan od osoba koje nisu Olympusovo
ovlašteno servisno osoblje, osim u slučaju da je popravak
izveden uz Olympusovo pismeno jamstvo;
(c) kvarove ili oštećenja na proizvodima nastale zbog
trošenja, trganja, lošeg korištenja, zlouporabe,
zanemarivanja, pijeska, tekućina, neprikladne pohrane,
nepridržavanja zakazanog održavanja, curenja baterija,
korištenje dodatne opreme, potrošnog materijala ili
dodataka drugih proizvođača ili korištenje Proizvoda
u kombinaciji s nekompatibilnim uređajima;
(d) softverske programe;
(e) dodatnu opremu i potrošni materijal (uključujući, ali ne
ograničavajući se na lampe, tintu, papir, film, ispise,
negative, kabele i baterije); i/ili
(f) Proizvode koji ne sadrže ispravno smješten i zapisan
Olympusov serijski broj, osim ako je riječ o modelu na koji
Olympus ne stavlja i ne zapisuje serijske brojeve.
IZUZEV RANIJE NAVEDENOG OGRANIČENOG
JAMSTVA, OLYMPUS NE DAJE NIKAKVE I ODRIČE SE
SVIH PREDSTAVKI, JAMSTAVA, UVJETA I GARANCIJA
KOJE SE ODNOSE NA PROIZVODE, IZRAVNIH ILI
NEIZRAVNIH, IZRIČITIH ILI IMPLICIRANIH, ILI ONIH KOJI
SE POJAVLJUJU POD BILO KOJIM PROPISOM, UREDBOM,
KOMERCIJALNOM UPOTREBOM ILI DRUGAČIJE,
UKLJUČUJUĆI, ALI NE OGRANIČAVAJUĆI SE NA BILO
KOJE JAMSTVO ILI PREDSTAVKU ZA ODRŽIVOST,
IZDRŽIVOST, DIZAJN, RAD ILI STANJE PROIZVODA
(ILI BILO KOJEG NJIHOVOG DIJELA) ILI TRŽIŠNU
PRIKLADNOST PROIZVODA ILI NJIHOVU SUKLADNOST
ODREĐENOJ SVRSI, ILI POVEZANO S KRŠENJEM BILO
KOJIH PATENTNIH, AUTORSKIH ILI DRUGIH VLASNIČKIH
PRAVA OVDJE KORIŠTENIH ILI UKLJUČENIH.
AKO SE BILO KOJE IMPLICITNO JAMSTVO PRIMJENJUJE
KAO PITANJE ZAKONA, ONO JE OGRANIČENO
TRAJANJEM OVOG OGRANIČENOG JAMSTVA.
NEKE DRŽAVE MOŽDA NE PRIZNAJU IZJAVU
O OGRANIČENJU JAMSTAVA I/ILI OGRANIČENJU
ODGOVORNOSTI TAKO DA SE RANIJE NAVEDENA
ODRICANJA OD ODGOVORNOSTI I IZNIMKE NE
PRIMJENJUJU.
KORISNIK MOŽE IMATI DRUGA I/ILI DODATNA PRAVA
I PRAVNE LIJEKOVE KOJI OVISE OD DRŽAVE DO DRŽAVE.
KORISNIK PRIZNAJE I PRIHVAĆA DA OLYMPUS NEĆE BITI
ODGOVORAN ZA BILO KAKVU ŠTETU KOJU KORISNIK
MOŽE PRETRPJETI ZBOG ODGOĐENE POŠILJKE,
NEISPRAVNOSTI PROIZVODA, DIZAJNA PROIZVODA,
ODABIRA ILI PRODUKCIJE, GUBITKA SLIKA ILI PODATAKA,
ODNOSNO OŠTEĆENJA ZBOG BILO KOJEG DRUGOG
RAZLOGA, BILO DA JE ODGOVORNOST NAMETNUTA
UGOVOROM, DELIKTOM (UKLJUČUJUĆI NEMAR I
STROGU ODGOVORNOST ZA PROIZVOD) ILI DRUGAČIJE.
U NITI JEDNOM SLUČAJU OLYMPUS NEĆE BITI
ODGOVORAN ZA INDIREKTNU, SLUČAJNU, POSLJEDIČNU
ILI POSEBNU ŠTETU BILO KOJE VRSTE (UKLJUČUJUĆI
BEZ OGRANIČENJA GUBITAK ZARADE ILI GUBITAK
KORIŠTENJA), BEZ OBZIRA NA TO JE LI OLYMPUS BIO
SVJESTAN ILI JE TREBAO BITI SVJESTAN MOGUĆNOSTI
TAKVOG GUBITKA ILI ŠTETE.
8
MJERE SIGURNOSTI
Olympus jamči da su priloženi proizvodi za stvaranje
i reprodukciju slika tvrtke Olympus® i s njima povezana
dodatna oprema tvrtke Olympus® (pojedinačno »Proizvod«,
a kolektivno »Proizvodi«) slobodni od kvarova u materijalu
i izradi u normalnom korištenju i za razdoblje upotrebe od
jedne (1) godine od dana kupnje.
Ako se bilo koji proizvod pokaže manjkav unutar
jednogodišnjeg jamstvenog razdoblja, korisnik pokvareni
Proizvod mora vratiti Olympusovim servisnim centrima,
slijedeći postupak opisan u nastavku (pogledajte »ŠTO
UČINITI KADA JE POTREBAN SERVIS«).
Olympus će po vlastitom nahođenju popraviti, zamijeniti ili
prilagoditi pokvareni proizvod, pod uvjetom da Olympusova
istraga i tvornički pregled otkriju (a) da je do kvara došlo
u normalnom i ispravnom korištenju te (b) da je Proizvod
pokriven ovim ograničenim jamstvom.
Popravak, zamjena ili prilagodba pokvarenih Proizvoda bit
će isključiva obaveza Olympusa i jedini kupčev pravni lijek.
Kupac je odgovoran i platit će slanje Proizvoda u Olympusov
servisni centar.
Olympus neće biti obavezan provesti preventivno održavanje,
instalaciju, deinstalaciju ili održavanje.
Olympus zadržava pravo da (i) koristi preoblikovane,
dorađene i/ili servisirane rabljene dijelove (koji odgovaraju
Olympusovim standardima jamčenja kvalitete) za jamstvo
ili bilo koji drugi popravak te (ii) izvede bilo koje unutarnje
ili vanjske dizajnerske ili funkcionalne promjene na svojim
proizvodima bez da ima obavezu takve promjene uvesti na
Proizvode.
ŠTO NIJE POKRIVENO OVIM OGRANIČENIM
JAMSTVOM
HR 97
Predstavke i jamstva načinjene od bilo koje druge osobe,
uključujući, ali ne ograničavajući se na prodavače,
predstavnike, prodajne predstavnike ili Olympusove agente
koji su nedosljedni ili u sukobu s, odnosno protiv uvjeta ovog
ograničenog jamstva neće obvezivati Olympus osim ako je
ovlašteni predstavnik Olympusa takvo što pismeno odobrio
i izričito ovlastio.
Ovo ograničeno jamstvo potpuna je i ekskluzivna izjava
o jamstvu koju Olympus pristaje dati vezano uz Proizvode
i koja nadjačava sve ranije ili istodobne usmene ili pismene
sporazume, dogovore, prijedloge i komunikaciju koja se
odnosi na navedeni predmet.
Ovo ograničeno jamstvo služi originalnom kupcu i nije ga
moguće prenijeti ili dodijeliti drugome.
Za europske korisnike
»CE« oznaka označava da ovaj proizvod
zadovoljava europske propise glede
sigurnosti, zaštite zdravlja, korisnika
i okoliša. Fotoaparati označeni oznakom
»CE« namijenjeni su europskom tržištu.
Ovaj znak (prekrižena kanta za smeće
na kotačićima prema WEEE Dodatak IV)
označava odvojeno prikupljanje električnog
i elektroničkog otpada u zemljama
Europske unije.
Ovaj uređaj ne bacajte u kućni otpad.
Koristite postojeći sustav prikupljanja
i recikliranja ovakvog otpada u svojoj
zemlji.
ŠTO UČINITI KADA JE POTREBAN SERVIS
8
Korisnik mora prenijeti bilo koju sliku ili druge podatke
spremljene na Proizvodu na drugi medij za pohranu slika
ili podataka i/ili ukloniti bilo koji film iz Proizvoda prije slanja
Proizvoda Olympusu na servis.
U NITI JEDNOM SLUČAJU OLYMPUS NE MOŽE BITI
ODGOVORAN ZA SPREMANJE, ZADRŽAVANJE ILI
ODRŽAVANJE BILO KOJIH FOTOGRAFIJA ILI PODATAKA
SPREMLJENIH NA PROIZVODU KOJI JE PRIMLJEN NA
SERVIS, ILI NA BILO KOJEM FILMU KOJI SE NALAZI
UNUTAR PROIZVODA PRIMLJENOG NA SERVIS, NITI ĆE
OLYMPUS BITI ODGOVORAN ZA BILO KOJU ŠTETU U
SLUČAJU GUBITKA ILI OŠTEĆENJA SLIKA ILI PODATAKA
TIJEKOM OBAVLJANJA SERVISA (UKLJUČUJUĆI, BEZ
OGRANIČENJA, IZRAVNU, NEIZRAVNU, SLUČAJNU,
POSLJEDIČNU ILI POSEBNU ŠTETU, GUBITAK ZARADE
ILI GUBITAK KORIŠTENJA), BEZ OBZIRA NA TO JE
LI OLYMPUS MOGAO ILI TREBAO BITI SVJESTAN
MOGUĆNOSTI TAKVOG POTENCIJALNOG GUBITKA
ILI OŠTEĆENJA.
MJERE SIGURNOSTI
Proizvod pakirajte koristeći obilne količine zaštitnog materijala
kojim se sprječavaju oštećenja u prijevozu i isporučite ga
Ovlaštenom Olympusovom prodavaču koji vam je Proizvod
prodao ili ga pošaljite s unaprijed plaćenom poštarinom
i osiguranog, u bilo koji od Olympusovih servisnih centara.
Kada Proizvod vraćate na servis, vaše pakiranje mora
sadržavati sljedeće:
1 Račun koji prikazuje datum i mjesto kupnje.
2 Kopija ovog ograničenog jamstva sa serijskim brojem
proizvoda koji odgovara serijskom broju na
proizvodu (osim ako se ne radi o modelu na koji
Olympus ne stavlja serijski broj).
3 Detaljan opis problema.
4 Primjere ispisa, negativa, digitalnih ispisa (na datotekama
na disku) ako su isti dostupni i povezani s problemom.
Kada je servis dovršen, Proizvod će vam biti vraćen u pošiljci
za koju ste platili poštarinu.
KAMO PROIZVOD POSLATI NA SERVIS
Pogledajte »JAMSTVO ZA CIJELI SVIJET« i potražite najbliži
servisni centar.
MEĐUNARODNI JAMSTVENI SERVIS
Pod ovim je jamstvom dostupan međunarodni jamstveni servis.
98 HR
Ovaj simbol [prekrižena grupa polja
Direktiva 2006/66/EC Aneks II] ukazuje
na posebno prikupljanje baterija za otpad
u državama EU.
Baterije ne bacajte u kućni otpad. Za
bacanje baterija u otpad koristite postojeći
sustav prikupljanja i recikliranja ovakvog
otpada u svojoj zemlji.
Uvjeti garancije
1 Ispostavi li se da je proizvod neispravan iako je bio pravilno
korišten (u skladu s isporučenim pisanim Korisničkim
uputama i uputama za rukovanje), tijekom odgovarajućeg
razdoblja nacionalne garancije te ako je kupljen kod
ovlaštenog Olympusovog distributera unutar područja
poslovanja tvrtke Olympus Europa Holding GmbH kao što
je predviđeno na web-mjestu: http://www.olympus.com, on
će se popraviti ili prema mogućnosti Olympusa besplatno
zamijeniti. Za reklamaciju po ovoj garanciji kupac mora,
prije isteka odgovarajućeg nacionalnog garantnog
razdoblja odnijeti proizvod trgovcu kod kojeg je proizvod
kupljen ili u bilo koji Olympus servisni centar u okviru
područja poslovanja Olympus Europa Holding GmbH kako
je predviđeno na web-mjestu: http://www.olympus.com.
Tijekom jednogodišnjeg razdoblja Garancije koja vrijedi za
područje čitavog svijeta, kupac može proizvod vratiti u bilo
koji Olympusov servis. Napominjemo da takvi Olympus
servisni centri ne postoje u svim državama.
2 Kupac će dopremiti proizvod do trgovca ili ovlaštenog
Olympusovog servisnog centra na svoju odgovornost
i snosit će svaki trošak nastao pri dopremi proizvoda.
Uvjeti jamstva
1 »OLYMPUS IMAGING CORP., [Shinjuku Monolith, 2-3-1
Nishi-Shinjuku, Shinjuku-ku, Tokyo 163-0914,] Japan
daje jednogodišnje jamstvo koje vrijedi u cijelom svijetu.
Ovo jamstvo za cijeli svijet treba pokazati u ovlaštenim
servisima Olympus prije mogućnosti popravka pod
jamstvenim uvjetima. Jamstvo je valjano samo ako su
Jamstveni list i dokaz o kupnji pokazani u ovlaštenom
servisu Olympus. Napominjemo da je jamstvo dodatak i ne
utječe na potrošačka jamstvena prava prema nacionalnim
zakonima koji se odnose na prethodno navedenu prodaju
potrošačke robe.«
2 Ovim jamstvom nije pokriveno slijedeće i kupac će morati
platiti troškove popravka, čak i za kvarove koji se jave tijekom
gore navedenog jamstvenog razdoblja.
a. Svi kvarovi do kojih dođe zbog pogrešnog rukovanja
(kao što je način primjene koji nije naveden u odjeljku
Upute za rukovanje ili drugim odjeljcima s uputama itd.)
b. Bilo koji kvar nastao zbog popravka, preinake, čišćenja
itd. koje nije obavio Olympusov serviser ili Olympusov
ovlašteni servisni centar.
c. Bilo koji kvar ili oštećenje nastali pri transportu, padu,
udarcu itd. nakon kupovine proizvoda.
d. Bilo koji kvar ili oštećenje nastali zbog požara, potresa,
poplave,udara groma ili drugih prirodnih katastrofa,
onečišćenja okoliša i nestabilnih izvora napajanja.
e. Bilo koji kvar nastao zbog nemarne ili nepravilne
pohrane (kao što su držanje proizvoda u uvjetima visoke
temperature i vlage, u blizini sredstava protiv insekata
kao što su naftalin ili škodljivi lijekovi itd.), nepravilno
održavanje, itd.
f. Bilo koji kvar nastao zbog istrošenih baterija itd.
g. Bilo koji kvar nastao zbog ulaska pijeska, blata itd.
u kućište proizvoda.
h. Ako ovaj Jamstveni list nije vraćen s proizvodom.
i. Ako su na Jamstvenom listu poduzete bilo kakve
promjene vezane uz godinu, mjesec i dan kupnje,
ime kupca, ime trgovca i serijski broj.
j. Ako uz Jamstveni list nije priložen dokaz o kupovini.
3 Ovo jamstvo primjenjivo je samo na ovaj proizvod; Jamstvo
se ne može primijeniti na bilo koju drugu dodatnu opremu kao
što su torbica, traka, poklopac za objektiv ili baterije.
4 Olympusova isključiva obaveza po ovom jamstvu bit će
ograničena na popravak ili zamjenu proizvoda. Isključuje
se svaka odgovornost prema ovom jamstvu za posredni ili
posljedični gubitak ili bilo kakvu štetu kojoj se izložio ili ju je
pretrpio kupac zbog pogreške na proizvodu, a naročito bilo
kakav gubitak ili štetu prouzročenu na lećama, filmovima ili
priboru upotrebljavanima s proizvodom ili bilo kakav gubitak
uzrokovan kašnjenjem popravka ili gubitak podataka. Ovo
nema utjecaja na zakonske propise.
Napomene o održavanju jamstva
1 Ispostavi li se da je proizvod neispravan iako je bio
pravilno korišten (u skladu s isporučenim pisanim
Korisničkim uputama i uputama za rukovanje), tijekom
razdoblja u trajanju do jedne godine od datuma kupnje
ovog proizvoda, on će se popraviti ili prema mogućnosti
Olympusa besplatno zamijeniti. Za reklamaciju po ovom
jamstvu kupac mora, prije isteka jednogodišnjeg jamstva,
odnijeti proizvod i ovo Jamstvo trgovcu kod kojeg je
proizvod kupljen ili u bilo koji ovlašteni Olympus servisni
centar naveden u uputama i zatražiti potrebne popravke.
2 Kupac će dopremiti proizvod do trgovca ili ovlaštenog
Olympusovog servisnog centra na svoju odgovornost
i snosit će svaki trošak nastao pri dopremi proizvoda.
3 Ovim jamstvom nije pokriveno sljedeće i kupac će morati
platiti troškove popravka, čak i za kvarove koji se jave
tijekom gore navedenog jednogodišnjeg razdoblja.
a. Svi kvarovi do kojih dođe zbog pogrešnog rukovanja
(kao što je način primjene koji nije naveden u odjeljku
Upute za rukovanje ili drugim odjeljcima s uputama itd.)
b. Bilo koji kvar nastao zbog popravka, preinake, čišćenja
itd. koje nije obavio Olympusov serviser ili Olympusov
ovlašteni servisni centar.
c. Bilo koji kvar ili oštećenje nastali pri transportu, padu,
udarcu itd. nakon kupovine proizvoda.
d. Bilo koji kvar ili oštećenje nastali zbog požara, potresa,
poplave,udara groma ili drugih prirodnih katastrofa,
onečišćenja okoliša i nestabilnih izvora napajanja.
e. Bilo koji kvar nastao zbog nemarne ili nepravilne
pohrane (kao što su držanje proizvoda u uvjetima visoke
temperature i vlage, u blizini sredstava protiv insekata
kao što su naftalin ili škodljivi lijekovi itd.), nepravilno
održavanje, itd.
f. Bilo koji kvar nastao zbog istrošenih baterija itd.
g. Bilo koji kvar nastao zbog ulaska pijeska, blata itd.
u kućište proizvoda.
h. Ako ovaj Jamstveni list nije vraćen s proizvodom.
i. Ako su na Jamstvenom listu poduzete bilo kakve
izmjene u pogledu godine, mjeseca i dana kupnje,
imena kupca, imena trgovca i serijskog broja.
j. Ako uz Jamstveni list nije priložen dokaz o kupovini.
4 Ovo jamstvo primjenjivo je samo na ovaj proizvod; Jamstvo
se ne može primijeniti na bilo koju drugu dodatnu opremu
kao što su torbica, traka, poklopac za leću ili baterije.
5 Olympusova isključiva obaveza po ovom jamstvu bit
će ograničena na popravak ili zamjenu proizvoda, te se
isključuje svaka odgovornost prema ovom jamstvu za
posredni ili posljedični gubitak ili bilo kakvu štetu kojoj se
izložio ili ju je pretrpio kupac zbog pogreške na proizvodu,
a naročito bilo kakav gubitak ili štetu prouzročenu
na filmovima objektivima ili drugoj opremi ili priboru
upotrebljavanima s proizvodom ili bilo kakav gubitak
uzrokovan kašnjenjem popravka.
8
MJERE SIGURNOSTI
1 Ovo jamstvo bit će valjano samo ako je Jamstveni list
uredno popunio Olympus, ovlašteni trgovac ili drugi
dokumenti sadrže dostatan dokaz. Stoga provjerite jesu li
upisani vaše ime, ime trgovca, serijski broj, godina, mjesec
i dan kupnje ili da je uz vaš Jamstveni list pričvršćen
originalni račun ili potvrda o prodaji (s naznakom imena
trgovca, datumom kupnje i tipom proizvoda). Olympus
pridržava pravo odbijanja besplatne usluge ako nije
popunjen Jamstveni list ili nije priložen gore navedeni
dokument (račun) ili ako su podaci na njemu nepotpuni
ili nečitki.
2 Budući da se novi Jamstveni list ne izdaje, čuvajte ga na
sigurnom.
* Pogledajte i popis na web-mjestu: http://www.olympus.com
za ovlaštenu međunarodnu Olympus servisnu mrežu.
Za korisnike u Aziji
Uvjeti garancije
HR 99
Napomene
1 Ovo je Jamstvo dodatak i ne utječe na statutarno pravo
kupca.
2 Ako imate upita vezanih uz ovo Jamstvo, nazovite bilo koji
od Olympusovih ovlaštenih servisnih centara navedenih
u uputama.
Napomene o održavanju jamstva
1 Ovo jamstvo bit će valjano samo ako je Jamstveni list
uredno popunio Olympus ili trgovac. Stoga provjerite jesu li
upisani vaše ime, ime trgovca, serijski broj, godina, mjesec
i dan kupnje.
2 Budući da se novi Jamstveni list ne izdaje-, čuvajte ga na
sigurnom.
3 Bilo koji zahtjev za popravak od strane kupca, a u istoj
zemlji u kojoj je proizvod kupljen, podložno je uvjetima
jamstva izdanog od strane Olympus distributera u toj
zemlji. Tamo gdje lokalni Olympusov distributer ne izdaje
zasebno jamstvo ili kad kupac nije u zemlji u kojoj je kupio
proizvod, vrijede uvjeti ovog jamstva za cijeli svijet.
4 Gdje je to moguće, ovo Jamstvo vrijedi za cijeli svijet.
Ovlaštenim Olympus servisnim centrima navedenima
u ovom Jamstvu bit će drago ispoštovati ga.
* Pogledajte priloženi popis za ovlaštenu međunarodnu
Olympus servisnu mrežu.
Odricanje garancije
8
Olympus neće preuzeti odgovornost i ne garantira izravno
niti posredno u svezi dijela ovih uputa ili programa, i ni u kom
slučaju neće preuzeti odgovornost za tržišnu prikladnost
ili posebnu namjenu bilo kojeg uređaja, te za posrednu ili
neposrednu štetu proisteklu iz uporabe ili nemogućnosti
uporabe opreme, programa ili uputa (uključujući, ali se ne
ograničavajući na poslovni gubitak, prekid rada ili gubitak
poslovnih podataka). Neke savezne države ne omogućavaju
ograničavanje odgovornosti za izravnu ili posrednu štetu pa
se ova ograničenja možda ne odnose na vas.
MJERE SIGURNOSTI
100 HR
Zaštitni znakovi
• Microsoft i Windows su registrirani zaštitni znaci tvrtke
Microsoft Corporation.
• Macintosh je zaštitni znak tvrtke Apple Inc.
• SDXC logo zaštitni je znak SD-3C, LLC.
• Eye-Fi registrirani je zaštitni znak tvrtke Eye-Fi, Inc.
• FlashAir tržišni je znak tvrtke Toshiba Corporation.
• Powered by ARCSOFT.
• Ostali nazivi tvrtki i proizvoda navedeni u ovom priručniku su
registrirani zaštitni znaci i/ili zaštitni znaci njihovih vlasnika.
THIS PRODUCT IS LICENSED UNDER THE AVC
PATENT PORTFOLIO LICENSE FOR THE PERSONAL
AND NONCOMMERCIAL USE OF A CONSUMER TO
(i) ENCODE VIDEO IN COMPLIANCE WITH THE AVC
STANDARD (“AVC VIDEO”) AND/OR (ii) DECODE
AVC VIDEO THAT WAS ENCODED BY A CONSUMER
ENGAGED IN A PERSONAL AND NON-COMMERCIAL
ACTIVITY AND/OR WAS OBTAINED FROM A VIDEO
PROVIDER LICENSED TO PROVIDE AVC VIDEO.
NO LICENSE IS GRANTED OR SHALL BE IMPLIED
FOR ANY OTHER USE. ADDITIONAL INFORMATION
MAY BE OBTAINED FROM MPEG LA, L.L.C.
SEE HTTP://WWW.MPEGLA.COM
Softver u ovom fotoaparatu može uključivati softver
treće strane. Softver treće strane podliježe uvjetima
i odredbama koje odrede vlasnici ili davatelji licence
tog softvera, pod kojima je softver pružen i vama.
Obavijesti o uvjetima i odredbama za softver
treće strane, ako postoje, mogu se pronaći u PDF
datoteci s obavijesti o softveru pohranjenoj na
isporučenom CD-u ili na
http://www.olympus.co.jp/en/support/imsg/
digicamera/download/notice/notice.cfm
• Norme za sustave datoteka fotoaparata navedene
u ovome priručniku su norme »Design Rule for Camera
File System/DCF« koje je postavila Japanska udruga
proizvođača elektroničke i informatičke tehnologije (engl.
Japan Electronics and Information Technology Industries
Association, JEITA).
http://www.olympus.com/
OLYMPUS EUROPA HOLDING GMBH
Službene prostorije: Consumer Product Division
Wendenstrasse 14 – 18, 20097 Hamburg, Njemačka
Tel.: +49 40 – 23 77 3-0/Faks: +49 40 – 23 07 61
Dostava robe:
Modul H, Willi-Bleicher Str. 36, 52353 Düren, Njemačka
Pošta:
Postfach 10 49 08, 20034 Hamburg, Njemačka
Europska služba tehničke pomoći:
Posjetite našu web-stranicu http://www.olympus-europa.com
ili nazovite BESPLATNI BROJ*: 00800 – 67 10 83 00
iz Austrije, Belgije, Danske, Finske, Francuske, Njemačke, Luksemburga,
Nizozemske, Norveške, Portugala, Španjolske, Švedske, Švicarske, Velike Britanije.
* Neki operateri (mobilni) ne dopuštaju pristup ili zahtijevaju
posebno biranje međunarodnih besplatnih brojeva +800.
Za sve ostale europske zemlje koje nisu na popisu i u slučaju
da se ne možete spojiti na gore navedeni broj, koristite sljedeće
BROJEVE UZ NAPLATU: +49 180 5 – 67 10 83 ili +49 40 – 237 73 48 99.
Naša Služba tehničke pomoći dostupna je od 9 do 18 sati po
srednjeeuropskom vremenu (od ponedjeljka do petka).
Ovlašteni zastupnici
Croatia:
© 2012
OLYMPUS D.O.O. ZA TRGOVINU
Avenija Većeslava Holjevca 40
HR – 10020 Zagreb
Tel: +385 1 4899 000
VM576701
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
2 542 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content