close

Enter

Log in using OpenID

ARTROSKOPIJA RUKE I ŠAKE

embedDownload
SVEUČILIŠTE U SPLITU
MEDICINSKI FAKULTET
KLINIČKI ODJEL ZA PLASTIČNU KIRURGIJU I OPEKLINE
KLINIKA ZA KIRURGIJU
KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR SPLIT
organiziraju
Prvi Adria-Poslijediplomski tečaj
stalnog medicinskog usavršavanja I. kategorije
First Adria Postgraduate Course in the
wrist and hand arthroscopy
ARTROSKOPIJA RUKE I ŠAKE
ARTHROSCOPY OF THE WRIST AND HAND
Voditelj tečaja/Course director
Dr. sc. Zdravko Roje, dr. med.
July 06 - 07, 2012, Split, Croatia
Medicinski fakultet Split
Klinički odjel za plastičnu kirurgiju i opekline
Predavaonica MF Split i Predavaonica KBC- Split –Križine
Operacijske dvorane-lokalitet Križine-video link
Šoltanska 2 i Šoltanska 1, 21000 Split, Croatia
Poštovani kolegice i kolege,
Zadovoljstvo mi je najaviti organizaciju i održavanje Prvog Adria Poslijediplomskog tečaja medicinskog usavršavanja I. kategorije iz osnova artroskopske
kirurgije ruke i šake, koji će predstaviti taj vid kirurgije u našoj svakodnevnoj
kirurškoj praksi. Artroskopija ruke je već duže vrijeme u uporabi, međutim
artroskopija šake će biti po prvi put predstavljena na ovom Poslijediplomskom
tečaju.
U proteklom desetljeću znakovito je napredovala tehnika artroskopskog
pregleda velikih i malih zglobova ruke i šake, kao i minimalna invazivna endoskopska kirurgije mišićno-vezivnih bolesti ruke i perifernih neuropatija. Artroskopija je pridonijelo i boljem razumijevanju anatomije, mehanike i patologije
zglobne kirurgije. Šaka kao složeni sustav malih zglobova tek je 1986 godine
postala predmet šireg interesa za artroskopsku kirurgiju. Jedan od glavnih razloga
za širi interes artroskopske kirurgije bila je prevalencija kronične boli uz normalan rentgenološki nalaz šake, što je predstavljalo veliki terapijski problem. To je
danas uspješno riješeno primjenom manje invazivne kirurgije, tj. artroskopske
tehnike za operacije malih zglobova šake. Periferne neuropatije kao i druge
degenerativne bolesti mekog tkiva ruke se danas također mogu riješiti primjenom minimalne invazivne endoskopske kirurgije.
Tečaj će biti organiziran na principima kirurgije utemeljene na dokazima
(Evidence Base Surgery) što će polaznicima omogućiti uvid u najnovija saznanja
iz područja artroskopske kirurgije. Tečaj je namijenjen prvenstveno liječnicima
kirurzima (plastičnim kirurzima, ortopedima i traumatolozima) i onima na specijalizaciji iz tih grana kirurgije koji imaju interes za ovo područje kirurgije. U
sklopu tečaja biti će prikazane osnove patofiziologije i patogeneza bolesti
koštano-zglobnog sustava koje su predmet artroskopskog liječenja, kao i bolesti
mišićno- vezivnog tkiva i periferne neuropatije koje su predmet liječenja metodama minimalne invazivne endoskopske kirurgije. Također će biti predstavljen i
endoskopski instrumentarij i video tehnologija koja se danas koristi u artroskopskoj
i endoskopskoj kirurgiji ruke i šake. Predviđen je i opsežan Operacijski program, s
video linkom iz operacijskih dvorana, kao i Okrugli stol na kojem će učesnici Tečaja
imati priliku razmijeniti mišljenja i postavljati pitanja pozvanim predavačima i operaterima (stranim i domaćim ekspertima). Moguće je organizirati i osobni Prikaz
slučaja, te tražiti stručno mišljenje i savjet eksperata. Dakako, da to mora biti na
vrijeme prijavljeno Organizatoru, kako bi se on mogao pripremiti za sučeljavanje.
S poštovanjem i do skorog viđenja u Splitu.
Voditelj tečaja
Dr. sc Zdravko Roje, dr. med.
Prijava sudjelovanja
Broj sudionika nije ograničen, ali vas ipak molimo da
Pristupnicu za sudjelovanje na Tečaju pošaljete što prije,
najkasnije do kraja lipnja 2012. godine na adresu:
Dr. sc. Zdravko Roje, dr. med.
Klinički odjel za plastičnu kirurgiju i opekline,
Klinika za kirurgiju, KBC Split, Šoltanska 1, Split.
E-mail adresa: [email protected]kbsplit.hr
Za smještaj sudionika Organizator predlaže Hotel President, Kavaljinova
ulica u Splitu. Točna adresa i registracija noćenja se može obaviti preko
wab-stranice Hotela President.
Sve dodatne informacije o Tečaju možete dobiti od voditelja tečaja dr. sc.
Zdravka Roje, dr. med. koji je ujedno i tajnik Tečaja, na telefon: 021-557457 ili fax:021 464-554.
Kotizacija
Kotizacija tečaja iznosi 2.100,00 kuna, ili 280 EU, a
uplaćuje se na žiro račun:
Obrt za poslovne usluge NEFERTITI vl. Zdravko Roje, Split
Šime Ljubića 12, 21000 Split, Hrvatska, MBO: 97235156.
Naznaka na uplatnici:
Za Tečaj ARTROSKOPIJA RUKE I ŠAKE.
ŽR kod Zagrebačke banke, d.d. 2360000-1102207577
Poziv na broj: 00 0111
Molimo polaznike da potvrdu (Uplatnicu ili presliku) o uplaćenoj
kotizaciji priložite tijekom registracije polaznika, ili da ju izvršite na
sam dan registracije i početka Tečaja.
Tečaj je vrednovan ECTS bodovima, kao i bodovima HLK.
Svaki polaznik će po završetku tečaja dobiti Potvrdnicu o sudjelovanju, kao
i Knjigu sažetaka i video zapis izvršenih artroskopskih operacija.
PROGRAM TEČAJA / COURSE PROGRAMM
Petak, 06. July, 2012. Velika predavaonica MF u
Splitu - II kat
Morning section: 08.00-13.30
08.00-08.30
08.30-09.00
09.00-10.00
10.00-11.00
11.00-10.30
10.30-11.30
Registration of the participants
Registracija sudionika
Welcome introduction to the arthroscopy of the
hand and wrist and minimal invasive endoscopy
surgery in Croatia – past, present, and future
Z. Roje
Uvod i pozdravna riječ – Z. Roje, R Žic
Karl Storz- Generalni manager presentation
Wrist arthroscopy-anatomy, technique and
findings
Dr. Damert
Artroskopija ručja i šake
Dr Damert
Endoscopic treatment of ulnar nerve
decompression in cubital tunnel
syndrome (Hoffman) – techniques, tips and
tricks
Dr. Damert
Endoskopski tretman kompresije nervus ulnarisa u
kubitalnom kanalu
Dr. Damert
Coffee break
Pauza za kavu
Minimal invasive endoscopic treatment of
median nerve decompression in carpal tunnel
syndrome (Hoffman) – techniques, tips and
11.30-12.30
12.30-13.30
tricks
Dr. Damert
Minimalni invazivni endoskopski tretman
kompresije nervus medianusa u karpalnom kanalu
Dr. Damert
Future indications for arthroscopy and minimal
invasive techniques in plastic and hand surgery
Dr. Damert
Buduće indikacije za endoskopsku i minimalnu
invazivnu kirurgiju u plastičnoj kirurgiji i kirurgiji
šake
Dr. Damert
Lunch break - Swedich table
Pauza za ručak - Švedski stol
Afternoon section: 13.30-18.30
13.00-13.45 Compresive sindrome of the peripheral nerves of
the hand and forearm
Endoscopic methods in peripheral neurosurgery
Dr Roje, Dr Žic
Kompresivni sindromi perifernih živaca na ruci i
podlaktici
Endoskopske metode u neurokirurgiji perifernih
živaca
Dr. Roje, Dr. Žic
13.45-15.15 Complications of the wrist and hand arthroscopy:
What to do when it goes wrong ?
Dr. Damert
Komplikacije kod artroskopije ručja i šake. Što raditi
kad krene loše
dr Damert
15.15-15.45 Pseudoarthrosis of the scaphoid bone:
Contemporary strategies
Dr. Roje, ACUMED
Pseudoartroze skafioidne kosti: Nove strategije
liječenja
Dr. Roje, dr. Žic, ACUMED
15.45-16.45 Round table:
Arthroscopy of the hand and wrist: A history
overview and contemporary data
Compresive sindrome of the peripheral nerves
Moderators: dr.Roje, dr. Damert, dr. Žic
Okrugli stol:
Artroskopska kirurgija ručja i šake: Povijesni
pregled i nova saznanja
Kompresijski sindromi perifernih živaca
Moderatori: dr. Roje, dr. Damwert, dr. Žic
Operating rooms - Division of Plastic Surgery and Burns
Video link- Križine: Operating room
Operacijske dvorane Kliničkog odjela za plastičnu kirurgiju i
opekline-Križine
Video link-Križine: Operacijska dvorana
During operations will be provide interactive session with
lecture room by video link
Za cijelo vrijeme trajanja operacijskog programa biti će
organiziran interaktivni razgovor s pitanjima i odgovorima
pomoću video linka
16.45-17.45 First operation:
Endoscopic treatment of ulnar nerve
decompression in cubital tunnel on the model techniques, tips and tricks
Karl-Storz and Dr. Damert
I operacija na modelu:
Artrioskopski tretman kompresije nervus ulnarisa u
kubitalnom kanalu na modelu, tehnika, glavne
napomene i trikovi
Karl-Storz and Dr. Damert
17.45-18.45 Second operation:
Endoscopic treatment of median nerve
decompression in carpal tunnel syndrome on the
model-techniques, tips and tricks
Karl-Storz and Dr. Damert
II operacija:
Endoskopski tretman kompresije nervus medianusa u
karpalnom kanalu na modelu-tehnika, glavne
napomene i trikovi
Karl Storz i Dr. Damert
20.00-24.00 Galla dinner (Casual code)
Večera (Sportski kod)
Subota, 07. July, 2012.
Operating rooms-Division of Plastic Surgery and Burns
Video link-Križine: operating room
Operacijske dvorane Kliničkog odjel za plastičnu kirurgiju i
opekline-Križine
Vido link Križine: Operacijska dvorana
During operations will be provide interactive session with
lecture room by video link Za cijelo vrijeme trajanja
operacijskog programa biti će organiziran interaktivni razgovor
s pitanjima i odgovorima pomoću video linka
09.00-10.00
10.00-11.00
11.00-12.00
12.00-13.00
First operation:
Cubital tunnel syndrome
dr. Damert
Second operation:
Carpal tunnel syndrome
dr. Damert
Third operation:
Pseudoarthrosis of the scaphoid bone-ACUMED
compresive screw
dr. Roje
Closure of the Course / Presentation of
Certificates
Završetak tečaja i podjela Potvrdnica
Sveučilište u Splitu
Medicinski fakultet
Prvi Adria Poslijediplomski tečaj I kategorije
ARTROSKOPIJA RUKE I ŠAKE
Povjerenstvo za stalno medicinsko usavršavanje
PRISTUPNICA
Ime i prezime: ....................................................................................................................................................................
Kućna adresa: .....................................................................................................................................................................
Tel.: ........................................................................................ Fax: ........................................................................................
Ustanova (Naziv i adresa): ....................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................
Tel. na poslu: .......................................................................................................................................................................
E-mail:
.......................................................................................................................................................................................
Specijalist/specijalizant:
..........................................................................................................................................
U ................................................................................
......................................................................................
Potpis
LECTURERS-POPIS PREDAVAČA
Voditelj tečaja:
Dr. sc. Zdravko Roje, dr. med.
Klinički odjel za plastičnu kirurgiju i opekline
Klinika za kirurgiju, KBC Split, Split
Šoltanska 1
21000 Split, Croatia
[email protected]
Dr. med. H-G Damert
Oberartz
Klinik fur Plastiche, Asthetische und Handchirurgie
Otto-von-Guericke Universitat Magdeburg
Leipziger Str. 44
39120 Magdeburg
[email protected]
Doc. dr. sc. Rado Žic
Klinika za plastičnu, rekonstrukcijsku i estetsku kirurgiju
KB Dubrava, Zagreb
Avenija Gojka Šuške 6
10.000 Zagreb, Croatia
[email protected]
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
3
File Size
103 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content