close

Enter

Log in using OpenID

Carens - uputstva (383 str. / 7,9MB)

embedDownload
UPUTSTVA ZA UPORABU VOZILA
New Carens HR 00:New Carens HR 00.qxd
1/31/2007
19:24
Page 1
Poduzeće Kia
Sada kad ste postali vlasnik Kia vozila vjerojatno će Vam
postaviti mnogo pitanja o Vašem vozilu i poduzeću Kia, kao, na
primjer, "Što je Kia?", "Tko je Kia?", "Što Kia znači?".
Evo i nekih odgovora. Prvo, Kia je najstariji korejski proizvođač
automobila. Kia zapošljava tisuće radnika usmjerenih na gradnju visoko kvalitetnih vozila po pristupačnim cijenama.
Prvi slog, Ki, u riječi "Kia" znači "izaći u svijet". Drugi slog, a,
znači "Azija", pa riječ Kia znači "izaći iz Azije u svijet".
Uživajte u Vašem vozilu
New Carens HR 00:New Carens HR 00.qxd
1/31/2007
19:24
Page 2
Predgovor
Hvala što ste odabrali Kia vozilo.
Ukoliko Vam zatreba popravak ili održavanje, sjetite se
da Vaš serviser najbolje poznaje Vaše vozilo. Vaš serviser ima na raspolaganju školovane mehaničare, specijalizirane alate, originalne Kia dijelove i usmjeren je postizanju Vašeg potpunog zadovoljstva.
Budući da kasniji vlasnici Vašeg vozila mogu zatrebati
ove informacije, ovaj priručnik trebali bi ostaviti u vozilu
ukoliko ga prodajete.
Ovaj priručnik uputit će Vas u korištenje i održavanje
Vašeg vozila i navesti sigurnosne informacije o Vašem
vozilu. Kao dodatak ovom priručniku nalazi se informacija o jamstvu.
Molimo Vas da pažljivo pročitate ove priručnike što će
Vam omogućiti ugodno i sigurno korištenje Vašeg vozila.
Kia Motors Corporation svojim Vam mnogobrojnim
modelima nudi veliku mogućnost odabira opreme. Zato
oprema, koja je opisana u ovim uputama i različite
prikazane ilustracije, možda neće odgovarati baš Vašem
automobilu.
i
Podaci i specifikacije u ovim uputama odgovaraju stanju
u trenutku štampanja. Kia Motors pridržava pravo da u
svakom trenutku, bez obavijesti i bilo kakvih obaveza,
izostavi ili promijeni specifikacije ili konstrukciju.
Ukoliko imate nekih pitanja molimo Vas da se obratite
ovlaštenom Kia trgovcu.
Uvjeravamo Vas da je naše zanimanje za Vaše uživanje i
potpuno zadovoljstvo u Vašem KIA vozilu stalno.
© 2006 KIA MOTORS Corp.
Sva prava pridržana. Za reproduciranje ili prevođenje u
cijelosti ili djelomično potrebna je pismena suglasnost
Kia Motors Corporation
New Carens HR 00:New Carens HR 00.qxd
1/31/2007
Sadržaj
19:24
Page 3
Uvod
1
Pogled na vozilo
2
Sigurnosni sustav vozila
3
Oprema vozila
4
Vožnja Vašim vozilom
5
U slučaju teškoća
6
Održavanje
7
Informacije za kupca
8
Specifikacije
9
Kazalo
I
ii
New Carens HR 01:New Carens HR 01.qxd
1/31/2007
19:32
Page 1
1
Uvod
Kako koristiti ovaj priručnik / 1-2
Propisano gorivo / 1-3
Razrada vozila / 1-5
Simboli pokazivača na ploči s instrumentima / 1-6
New Carens HR 01:New Carens HR 01.qxd
1/31/2007
19:32
Page 2
Uvod
KAKO KORISTITI OVAJ PRIRUčNIK
Naša je želja omogućiti Vam što više
zadovoljstva pri vožnji Vašim vozilom. Vaš korisnički priručnik može
Vam pomoći na mnogo načina.
Predlažemo Vam da pročitate cijeli
priručnik. Kako bi spriječili smrt ili
ozljede barem pročitajte dijelove
UPOZORENJA i OPREZ koji se
nalaze u cijelom priručniku i lako su
prepoznatljivi svojim posebnim oznakama.
Ilustracije nadopunjuju tekst kako bi
bolje objasnili način na koji ćete uživati u Vašem vozilu. Čitajući Vaš
priručnik možete saznati osobine
Vašeg vozila, važne sigurnosne
informacije i savjete za vožnju u
različitim uvjetima.
Osnovni izgled priručnika nalazi se u
sadržaju. Dobar početak je proučavanje kazala pojmova; ono sadrži
abecedni popis svih informacija iz
priručnika.
Poglavlja: Ovaj priručnik ima osam
poglavlja i kazalo pojmova. Svako
poglavlje počinje kratkim pregledom
sadržaja kako biste mogli na prvi
pogled vidjeti sadrži li to poglavlje
informaciju koju želite.
U ovom priručniku pronaći ćete različita UPOZORENJA, OPOMENE i
NAPOMENE. Ova UPOZORENJA,
OPOMENE i NAPOMENE pripremljeni su kako bi povećali Vašu sigurnost i zadovoljstvo Kia vozilima.
Trebali biste pažljivo pročitati i slijediti SVE postupke i preporuke koji se
nalaze u UPOZORENJIMA, OPOMENAMA i NAPOMENAMA.
UPOZORENJE
UPOZORENJA upućuju na situacije koje mogu uzrokovati teže
tjelesne ozljede ili smrt ukoliko
zanemarite upozorenje.
OPREZ
OPREZ upućuje na situacije koje
mogu uzrokovati ozljede, pa čak i
teže, ukoliko zanemarite ovu opo
menu.
✽ NAPOMENA
NAPOMENE upućuju na situacije
koje mogu uzrokovati oštećenja na
Vašem vozilu ukoliko zanemarite
napomenu.
1 2
New Carens HR 01:New Carens HR 01.qxd
1/31/2007
19:32
Page 3
Introduction
PROPISANO GORIVO
Benzinski motor
A020101AUN
Bezolovni benzin
Za optimalan rad motora preporuča se
upotreba bezolovnog benzina oktanskog
broja RON (Research Octane Number)
91 /AKI (Anti Knock Index) 87 ili većim.
Vaše vozilo napravljeno je kako bi
postiglo najveće performanse BEZOLOVNIM BENZINOM što će, također,
ispušne plinove i prljanje svječica svesti
na najmanju moguću mjeru.
OPREZ
NIKADA NE UPOTREBLJAVAJTE
OLOVNI BENZIN. Olovnim benzinom možete prouzročiti kvar katalizatora i oštetiti senzor za kisik u
sustavu za kontrolu ispušnih plinova.
Benzinu nemojte dodavati nikakva
sredstva za čišćenje osim onih koje
preporučuje Kia (o pojedinostima
se posavjetujte s ovlaštenim Kia
serviserom).
A020103AUN
OPREZ
• Ne dolijevajte gorivo nakon što se
ručica za dolijevanje isključila.
• Uvijek provjerite da li je poklopac
spremnika za gorivo pravilno
zatvoren kako bi se spriječilo izlijevanje goriva u slučaju nezgode.
A020102AUN
Gorivo koje sadrži olovo (ukoliko je u
opremi)
Za neke države vozilo je opremljeno
motorom koji koristit gorivo koje sadrži
olovo. Obratite se ovlaštenom KIA
serviseru kako bi saznali da li je Vaše
vozilo jedno od takvih.
Oktanski broj jednak je kao i kod motora
namijenjenih bezolovnom benzinu.
Benzin s dodatkom alkohola i
metanola
Mješavine benzina i etanola te benzina i
metanola nude se kao zamjena ili
dodatak olovnom ili bezolovnom benzinu.
Kvarovi automobila koji su posljedica
spomenutih postupaka nisu pokriveni
jamstvom:
1. upotreba benzina s više od 10%
dodanog etanola,
2. upotreba benzina s dodatkom
metanola,
3.
upotreba
olovnog
benzina
ili
mješavine olovnog benzina i etanola.
OPREZ
Nikad ne upotrebljavajte mješavine
benzina koji sadrži metanol.
Prekinite s upotrebom bilo koje
mješavine koja škodi djelovanju
1 3
New Carens HR 01:New Carens HR 01.qxd
1/31/2007
19:32
Page 4
Uvod
A020104AUN
A020105AUN
A020107AUN
Upotreba MTBE
Nije preporučljiva upotreba Metil-tercijarnog-butil-etera (MTBE) u koncentraciji
većoj od 15,0% (koncentracija kisika
2,7%).
Metil-tercijarni-butil-eter u koncentraciji
većoj od 15.0% (koncentracija kisika
veća od 2,7%) može umanjiti snagu
motora te uzrokovati otežano paljenje
motora.
Ne koristite metanol
Goriva koja sadrže metanol ne smijete
koristiti. Takvo gorivo može umanjiti
učinkovitost motora i oštetiti sustav dovoda goriva.
Upravljanje vozilom u stranim državama
Ukoliko vozilom putujete u drugu državu:
• Unaprijed provjerite zakone u vezi registracije vozila i osiguranja.
• Ustanovite da li je propisano gorivo
dostupno.
OPREZ
Kvarovi koji nastaju zbog upotrebe
goriva koje sadrži metanol ili MTBE
nisu pokriveni jamstvom.
1 4
A020106AUN
Gorivo za čišći zrak
Kako bi što manje onečišćavali okoliš
preporuča se upotreba aditiva koji sprječavaju stvaranje taloga u motoru. Takva
goriva omogućavaju pravilniji rad motora
i poboljšavaju rad ispušnog sustava.
New Carens HR 01:New Carens HR 01.qxd
1/31/2007
19:32
Page 5
Introduction
RAZRADA VOZILA
A020200AUN
A030000AUN
Dizelski motor
Vaše vozilo ne zahtijeva poseban
postupak razrade. Slijedeći nekoliko
osnovnih mjera opreza prvih 1.000
km možete doprinijeti kvalitetnijem
radu, ekonomičnosti i trajnosti Vašeg
vozila.
• Ne opterećujte motor do punoga
kapaciteta.
• Ne vozite predugo istom brzinom.
Mijenjanje brzine potrebno je kako
bi se motor pravilno razradio.
• Izbjegavajte naglo kočenje, osim u
nuždi, kako biste omogućili postupnu, pravilnu i potpunu učinkovitost
kočnica.
• Ne krečite punim gasom.
Dizelsko gorivo cetanske oznake 52 do
54 odgovara Vašem vozilu. Ukoliko su
dostupne dvije vrste dizelskog goriva
prikladno gorivo odaberite na slijedeći
način:
• Vanjska temperatura iznad -5°C (23°F)
... ljetno dizelsko gorivo.
• Vanjska temperatura ispod -5°C (23°F)
... zimsko dizelsko gorivo.
Pripazite kako ne bi ostali bez goriva jer
će vozilo morati popraviti ovlašteni Kia
serviser.
OPREZ
• Ne dopustite da u spremnik za
dizelsko gorivo dospije benzin ili
voda jer ćete morati ispumpavati
spremnik goriva kako se pumpa
za ubrizgavanje ne bi začepila te
kako ne bi došlo do oštećenja
motora.
• Po zimi, kako bi izbjegli zaleđivanje goriva možete dodati
parafinsko ulje u gorivo (ukoliko
je vanjska temperatura niža od 10°C). Nikada nemojte stavljati
više od 20% parafinskog ulja.
1 5
New Carens HR 01:New Carens HR 01.qxd
1/31/2007
19:32
Page 6
Uvod
SIMBOLI POKAZIVAčA NA PLOčI S INSTRUMENTIMA
A050000AUN-EE
upozoravajuća žaruljica otvorenih vrata
Upozoravajuća žaruljica niske razine tekućine za
ispiranje stakla
Upozoravajuća žaruljica sigurnosnih pojaseva
Upozoravajuća žaruljica alternatora
Indikatorska žaruljica dugih svjetla
Indikatorska žaruljica neispravnog rada (ukoliko je u
opremi)
Indikatorska žaruljica isključenog zračnog
jastuka suvozača (ukoliko je u opremi)
Upozoravajuća žaruljica zračnih jastuka (ukoliko je u
opremi)
Indikatorska žaruljica pokazivača smjera
Indikatorska žaruljica sustava za održavanje brzine
(ukoliko je u opremi)
Indikatorska žaruljica prednjeg svjetla za maglu
(ukoliko je u opremi)
Indikatorska žaruljica podešavanja sustava za održavanje brzine (ukoliko je u opremi)
Indikatorska žaruljica ESP sustava (ukoliko je u
opremi)
Indikatorska žaruljica elektronske blokade motora (ukoliko je u opremi)
Indikatorska žaruljica isključenog ESP sustava
(ukoliko je u opremi)
Upozoravajuća žaruljica otvorenog poklopca prtljažnika
Upozoravajuća žaruljica ABS sustava
Upozoravajuća žaruljica niske razine goriva
Upozoravajuća žaruljica parkirne kočnice i razine
tekućine kočnica
Indikatorska žaruljica grijača (samo dizelski motor)
Upozoravajuća žaruljica niskog pritiska kočnica (samo
dizelski motor)
Upozoravajuća žaruljica filtera goriva (samo dizelski
motor)
Upozoravajuća žaruljica pritiska motornog ulja
1 6
* Za više informacije pogledajte “Ploča s instrumentima” u
poglavlju 4.
New Carens HR 02:New Carens HR 02.qxd
1/31/2007
19:37
Page 1
Pogled na vozilo
Unutrašnjost vozila / 2-2
Ploča s instrumentima / 2-3
Predio motora / 2-4
2
New Carens HR 02:New Carens HR 02.qxd
1/31/2007
19:37
Page 2
Pogled na vozilo
UNUTRAŠNJOST VOZILA
1. Sklopka za otključavanje/zaključavanje
vrata ..................................................4-10
2. Sklopka za preklapanje vanjskih
ogledala.............................................4-37
3. Sklopka za podešavanje vanjskih
ogledala* ...........................................4-36
4. Središnja sklopka za zaključavanje
vrata*.................................................4-10
5. Sklopka za onemogućavanje električnog
podizanja prozora* ............................4-18
6. Sklopka električnog podizanja
prozora* ............................................4-15
7. Pretinac s osiguračima ......................7-48
8. Sklopka za podešavanje svjetla*......4-61
9. Sklopka stražnjeg svjetla za maglu*.4-60
10. ESP OFF sklopka*..........................5-22
11. Sklopka grijača vjetrobrana* ...........4-68
12. Ručica za otvaranje poklopca motora ...4-19
13. Upravljač.........................................4-28
14. Ručica za podešavanje nagiba
upravljača .......................................4-28
15. Sjedalo..............................................3-2
*: ukoliko je u opremi
OUN006001L
B010000AUN
2 2
New Carens HR 02:New Carens HR 02.qxd
1/31/2007
19:37
Page 3
Pogled na vozilo
PLOčA S INSTRUMENTIMA
1. Prednji zračni jastuk vozača*...........3-48
2. Sklopka svjetla/pokazivača smjera ..4-57
3. Instrumenti .......................................4-38
4. Brisač ...............................................4-62
5. Sklopka sustava za održavanje
brzine* ...............................................5-27
6. Kontaktna brava.................................5-4
7. Upravljanje ventilacijom ...........4-72/4-81
8. Digitalni sat ..........................................4-97
9. Paljenje sva četiri pokazivača
smjera ........................................4-56/6-2
10. Audio kontrole* .............................4-102
11. Kontrole klimatizacijskog
sustava* ..................................4-69/4-78
12. Ručica mjenjača* .....................5-7/5-10
13. Grijač sjedala*..................................3-8
14. Držač vrećica .................................4-98
15. Prednji zračni jastuk suvozača* .....3-48
16. Glavni pretinac ...............................4-89
17. Ručica za otpuštanje parkirne
kočnice .................................................5-19
18. Papučica parkirne kočnice.............5-18
19. Papučica kočnice ...........................5-17
20. Papučica gasa .................................5-5
*: ukoliko je u opremi
OUN006002L
B020000AUN
2 3
New Carens HR 02:New Carens HR 02.qxd
1/31/2007
19:37
Page 4
Pogled na vozilo
PREDIO MOTORA
1. Spremnik tekućine za hlađenje
motora...............................................7-20
2. Čep spremnika motornog ulja ..........7-19
3. Spremnik tekućine za kočnice..........7-23
4. Filter zraka........................................7-29
5. Pretinac s osiguračima .....................7-49
6. Negativni priključak
akumulatora ................................6-4/7-35
7. Pozitivni priključak akumulatora .6-4/7-35
8. Šipka za kontrolu razine tekućine
automatskog mjenjača* ....................7-25
9. Čep hladnjaka ............................6-6/7-22
10. Šipka za kontrolu razine motornog
ulja ....................................................7-19
11. Spremnik tekućine servo volana.....7-24
12. Spremnik tekućine za ispiranje
vjetrobrana ........................................7-27
*: ukoliko je u opremi
OUN076001L
B030000AUN
2 4
Sjedala / 3-2
Sigurnosni pojasevi / 3-21
Dječji sigurnosni sustav / 3-36
Sustav zračnih jastuka / 3-45
Sigurnosni sustav vozila
3
Sigurnosni sustav vozila
SJEDALO
C010000AUN-EE
Europa
Prednja sjedala
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
Pomicanje naprijed/natrag
Podešavanje nagiba naslona
Podešavanje visine sjedala*
Grijač sjedala*
Naslon za glavu
Sjedala u drugom redu
(6)
(7)
(8)
(9)
5-sjedala
Pomicanje naprijed/natrag*
Podešavanje nagiba naslona
Spuštanje naslona sjedala*
Naslon za glavu
7-sjedala
Sjedala u trećem redu*
(10) Preklapanje naslona sjedala
(11) Naslon za glavu
*: ukoliko je u opremi
7-sjedala
7-sjedala
OUN026059L
3 2
Sigurnosni sustav vozila
C010000AUN
Osim Europe
Prednja sjedala
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
Pomicanje naprijed/natrag
Podešavanje nagiba naslona
Podešavanje visine sjedala*
Grijač sjedala*
Naslon za glavu
Sjedala u drugom redu
(6)
(7)
(8)
(9)
Pomicanje naprijed/natrag
Podešavanje nagiba naslona
Spuštanje naslona sjedala
Naslon za glavu
Sjedala u trećem redu
(10) Preklapanje naslona sjedala
(11) Naslon za glavu
*: ukoliko je u opremi
OUN026059
3 3
Sigurnosni sustav vozila
UPOZORENJE -
Neučvršćeni predmeti
Predmeti koji se kotrljaju ispod
vozačevih nogu mogu ometati pritiskanje kočnice, spojke ili gasa što
može uzrokovati ozbiljnu nezgodu.
UPOZORENJE - Uspravljanje naslona sjedala
Kada vračate naslon sjedala u
uspravan položaj pridržavajte ga
rukom dok ga polagano uspravljate. Ukoliko ga ne pridržavate
naslon sjedala mogao bi se naglo
uspraviti i ozljediti nekoga.
3 4
UPOZORENJE - Sjedalo
vozača
• Nikada ne prilagođavajte sjedalo
vozača za vrijeme vožnje. To
može uzrokovati gubitak kontrole
nad vozilom i teške ozlijede ili
smrt.
• Ne dozvolite da bilo što ometa
normalan
položaj
naslona
sjedala. Takva smetnja može
spriječiti zaključavanje naslona
što može uzrokovati tešku ozljedu ili smrt u slučaju naglog
kočenja ili sudara.
• Uvijek vozite s naslonom sjedala
u
normalnom,
uspravnom
položaju i sigurnosnim pojasom
udobno smještenim nisko preko
kukova. Takav položaj pruža
najveću zaštitu u slučaju sudara.
• Kako biste izbjegli nepotrebne
ozljede zračnim jastukom uvijek
sjedite udaljeni najmanje 250mm
od upravljača.
UPOZORENJE - Stražnja
sjedala
• Naslon stražnjeg sjedala mora
biti pravilno učvršćen kako predmeti ili putnici ne bi bili odbačeni
prema naprijed u slučaju sudara
ili naglog kočenja.
• Prtljagu i ostali teret trebali bi
poleći u prtljažni prostor. Ukoliko
su predmeti veliki, teški ili ih
morate naslagati jedne na druge
morate ih vezati. Prtljagu nikako
ne smijete naslagati više od
visine naslona stražnjih sjedala.
U suprotnom može doći do teških ozljeda ili smrti u slučaju nezgode.
• Putnici se ne smiju nalaziti u prtljažnom prostoru za vrijeme vožnje niti smiju sjediti ili ležati na
preklopljenim sjedalima. Svi putnici moraju se nalaziti na sjedalima i biti pravilno vezani.
(nastavlja se)
Sigurnosni sustav vozila
(nastavak)
• Kada uspravljate naslone sjedala
provjerite jesu li pravilno
učvršćeni guranjem prema naprijed i natrag.
• Kako bi izbjegli mogućnost ozljeđivanja opeklinama ne uklanjajte sag u prtljažnom prostoru.
Sustav kontrole ispušnih plinova
proizvodi ispušne plinove visoke
temperature.
OUN026033
Podešavanje prednjeg sjedala rućno
C010101AUN
Pomicanje naprijed/natrag
Kako bi sjedalo pomaknuli naprijed ili
natrag:
1. Povucite ručicu koja se nalazi ispod
sjedala sa prednje strane i držite ju.
2. Pomaknite sjedalo u željeni položaj.
3. Otpustite ručicu i provjerite da li je
sjedalo pravilno zaključano u odabranom položaju.
Namjestite sjedalo prije vožnje i provjerite je li pravilno zaključano tako da ga
pokušate pomaknuti bez upotrebe prekidača. Ukoliko se sjedalo može pomaknuti tada nije pravilno zaključano.
OUN026035
C010102AUN
Podešavanje naslona sjedala
Kako bi podesili naslon sjedala:
1. Lagano se nagnite prema naprijed i
podignite ručicu koja se nalazi sa vanjske, stražnje strane sjedala.
2. Oprezno se nagnite prema natrag i
podesite željeni položaj naslona
sjedala.
3. Otpustite ručicu i provjerite da li je
sjedalo pravilno zaključano u odabranom položaju (ručica se MORA vratiti
u svoj prvobitni položaj kako bi se
sjedalo zaključalo).
3 5
Sigurnosni sustav vozila
C010104AUN
UPOZORENJE -
Naslon za glavu
Osim što pružaju udobnost nasloni za
glavu također štite vrat i glavu u slučaju
nezgode.
Odovornost vozača za putnike na prednjim sjedalima
Kako biste smanjili rizik otklizavanja ispod sigurnosnog pojasa u
području bokova/ramena i eventualno pretrpjeli tešku ozljedu ili smrt
u slučaju sudara, ne koristite naslon prednjeg sjedala u položenom
položaju za vrijeme vožnje. Ukoliko
je sjedalo položeno putnikov kuk
mogao bi skliznuti ispod sigurnosnog pojasa u slučaju sudara.
Ogovornost je vozača da upozori
putnike na držanje naslona sjedala
u udobnom i uspravnom položaju
za vrijeme vožnje.
3 6
UPOZORENJE
OUN026034
C010103AUN
Podešavanje visine sjedala vozača
Kako bi podesili visinu sjedala vozača
gurnite ili povucite ručicu koja se nalazi
sa vanjske strane sjedala.
• Kako bi spustili sjedalo nekoliko puta
gurnite ručicu prema dolje.
• Kako bi podignuli sjedalo nekoliko puta
povucite ručicu prema gore.
• Za najveću učinkovitost u slučaju
nezgode neka sredina naslona za
glavu bude u visini ušiju putnika.
Također, udaljenost naslona za
glavu od glave neka bude širine
šake. Iz ovih razloga upotreba
jastuka koje drže tijelo podalje od
naslona sjedala nije poželjna.
• Ne upravljajte vozilom bez naslona za glavu ili ukoliko su oni u
krivom položaju.
• Ne pokušavajte namjestiti naslon
za glavu tijekom vožnje
Sigurnosni sustav vozila
OUN026036
OUN026037
OUN026038
Pomicanje naprijed/natrag
Naslon za glavu možete pomaknuti u
jedan od tri moguća položaja povlačenjem prema naprijed. Kako bi ga
pomaknuli unatrag sasvim ga povucite
prema naprijed i zatim ga otpustite.
Naslon za glav u podesite tako da pruža
pravilnu podršku vratu i glavi.
Podešavanje visine
Kako bi podigli naslon za glavu povucite
ga prema gore u željeni položaj (1). Kako
bi spustili naslon pritisnite i držite gumb
za oslobađanje (2) na nosaču naslona i
namjestite ga u željeni položaj (3).
Uklanjanje
Kako bi uklonili naslon za glavu podignite
ga do kraja i pritisnite gumb za
oslobađanje (1) dok ga povlačite prema
gore (2).
3 7
Sigurnosni sustav vozila
OPREZ
HNF2041-1
Aktivni nasloni za glavu (ukoliko su u
opremi)
Aktivni nasloni za glavu napravljeni su
kako bi se pomicali unaprijed i prema
gore u slučaju sudara. Ovo onemogućava pomicanje glave vozača i suvozača
unatrag što može uzrokovati ozljede.
OUN026039
C010107AUN
Grijač sjedala (ukoliko je u opremi)
Grijači sjedala ugrađeni su kako bi grijali
prednja sjedala za hladnog vremena.
Dok se ključ u kontaktnoj bravi nalazi u
ON položaju pritisnite odgovarajući
prekidač kako bi zagrijali sjedalo vozača
ili suvozača.
Kada grijači nisu potrebni neka sklopka
bude u OFF položaju.
✽ NAPOMENA
Kada je prekidač grijača sjedala u ON
položaju grijač će se paliti ili gasiti ovisno o temperaturi sjedala.
3 8
• Kada čistite sjedala nemojte
koristiti organska otapala kao što
su razrjeđivač, benzen, alkohol ili
benzin jer njima možete oštetiti
površinu grijača ili sjedala.
• Kako bi spriječili pregrijavanje
grijača sjedala ne stavljajte
prekrivače ili jastuke na sjedala
dok je grijač upaljen.
• Ne stavljajte teške ili oštre predmete na sjedala jer mogu oštetiti
grijače.
Sigurnosni sustav vozila
UPOZORENJE -
Opekotine uzrokovane grijačem sjedala
Putnici moraju biti iznimno oprezni
prilikom grijanja sjedala kako ne bi
pretrpjeli opekotine. Slijedeći putnici bi trebali biti iznimno oprezni:
1. Djeca, starije osobe, invalidi ili
bolesnici otpušteni iz bolnice
2. Osobe osjetljive kože
3. Izmorene osobe
4. Osobe po utjecajem alkohola ili
droga
5. Osobe pod utjecajem lijekova
koji mogu uzrokovati pospanost
(lijekovi za smirenje i sl.)
OUN026040
OUN026041
C010108AUN
C010109AUN
Džep na naslonu sjedala
Džepovi se nalaze na naslonima sjedala
vozača i suvozača.
Pretinac ispod sjedala suvozača
Kako bi otvorili pretinac povucite ručicu i
povucite pretinac prema naprijed.
UPOZORENJE - Džepovi
na naslonima sjedala
Ne spremajte teške ili oštre predmete u džepove kako u slučaju
sudara ne bi nekoga ozlijedili.
UPOZORENJE - Zapaljivi
materijali
Ne spremajte upaljače ili druge
zapaljive predmete u pretinac kako
se ne bi zapalili ili eksplodirali ukoliko je vozilo izloženo visokim temperaturama dulje vrijeme
3 9
Sigurnosni sustav vozila
C010200AUN
UPOZORENJE
• Neka predmeti koji se mogu pomicati za vrijeme vožnje budu
smješteni tako da bukom ili pomicanjem ne budu opasnost za vrijeme vožnje.
• Pretinac mora biti zatvotvoren za
vrijeme vožnje. Ne stavljajte previše predmeta u pretinac kako se
on ne bi mogao zatvoriti.
OPREZ
Kako bi izbjegli krađu ne ostavljajte
vrijedne predmete u pretincu.
U pretinac možete smjestiti sitne
predmete potrebne vozaču ili
suvozaču.
3 10
Električno podešavanje prednjih
sjedala
Prednja sjedala možete podešavati
sklopkom koja se nalazi s vanjske strane
jastuka sjedala. Prije vožnje podesite
sjedalo kako bi mogli upravljati upravljačem, pedalama i sklopkama na ploči s
instrumentima.
UPOZORENJE
Električno podesivim sjedalima
možete upravljati kada je ključ u
kontaktnoj bravi u OFF položaju i
zbog toga ne smijete ostavljati
djecu u vozilu bez nadzora.
OPREZ
• Električnim sjedalima upravlja
motor. Zaustavite pomicanje kada
je sjedalo doseglo željeni položaj
kako se motor ne bi pokvario.
• Prilikom upotrebe sustav koristi
veliku količinu električne energije. Ne pomičite sjedalo ukoliko
motor nije upaljen kako se akumulator ne bi pokvario.
• Ne koristite više od jedne sklopke
za pomicanje sjedala istovremeno kako se sustav ne bi pokvario.
Sigurnosni sustav vozila
UPOZORENJE -
Odovornost vozača za putnike na prednjim sjedalima
OUN026062
OUN026063
C010201AUN
C010202AUN
Pomicanje sjedala naprijed/natrag
Gurnite sklopku naprijed ili natrag kako bi
pomaknuli sjedalo u odgovarajući
položaj. Otpustite sklopku kada sjedalo
dosegne željeni položaj.
Podešavanje naslona sjedala
Gurnite sklopku naprijed ili natrag kako bi
pomaknuli naslon sjedala u željeni
položaj. Otpustite sklopku kada naskol
sjedala dosegne željeni položaj.
Kako biste smanjili rizik otklizavanja ispod sigurnosnog pojasa u
području bokova/ramena i eventualno pretrpjeli tešku ozljedu ili smrt
u slučaju sudara, ne koristite naslon prednjeg sjedala u položenom
položaju za vrijeme vožnje. Ukoliko
je sjedalo položeno putnikov kuk
mogao bi skliznuti ispod sigurnosnog pojasa u slučaju sudara.
Ogovornost je vozača da upozori
putnike na držanje naslona sjedala
u udobnom i uspravnom položaju
za vrijeme vožnje.
3 11
Sigurnosni sustav vozila
✗ ▲❊❅❄❁●❁ (sjedala u drugom
✗ ▲❊❅❄❁●❁ (sjedala u drugom
OUN026047
OUN026064
C010203AUN
Podešavanje visine sjedala vozača
Pomaknite prednji dio sklopke kako bi
spustili ili podignuli prednji dio sjedala.
Pomaknite stražnji dio sklopke kako bi
spustili ili podignuli stražnji dio sjedala.
Otpustite sklopku kada je sjedalo doseglo željeni položaj.
3 12
OUN026046L
✕
Podešavanje stražnjih sjedala
C010301AUN
Pomicanje sjedala naprijed/natrag
(ukoliko je u opremi)
Kako bi pomaknuli sjedalo naprijed ili
natrag:
1. Povucite ručicu koja se nalazi ispod
prednjeg ruba sjedala i držite ju.
2. Pomaknite sjedalo u željeni položaj.
3. Otpustite ručicu i provjerite da li je
sjedalo zaključano u odabranom
položaju.
Sjedalo podesite prije vožnje i provjerite
da li je sjedalo pravilno zaključano tako
da ga pokušate pomaknuti naprijed ili
natrag bez upotrebe ručice. Ukoliko se
sjedalo pomakne tada nije pravilno
zaključano.
OUN026047L
C010302AUN
Podešavanje nagiba naslona sjedala
(ukoliko je u opremi)
Kako bi podesili naslon sjedala:
1. Povucite ručicu koja se nalazi sa vanjske strane sjedala ili sa gornje strane
naslona stražnjeg sjedala.
Sigurnosni sustav vozila
2. Oprezno se nagnite prema natrag i
podesite željeni položaj naslona
sjedala.
3. Otpustite ručicu i provjerite da li je
sjedalo pravilno zaključano u odabranom položaju (ručica se MORA vratiti
u svoj prvobitni položaj kako bi se
sjedalo zaključalo).
C010303AUN
Naslon za glavu
Osim što pružaju udobnost nasloni za
glavu također štite vrat i glavu u slučaju
nezgode.
UPOZORENJE
• Namjestite naslon za glavu tako
da sredina naslona bude u visini
očiju putnika kako biste smanjili
mogućnost teške ozljede u slučaju sudara. Upotreba jastuka
između naslona sjedala i tijela
putnika nije preporučljiva.
• Ne upravljajte vozilom bez
naslona za glavu ili ukoliko su oni
u krivom položaju.
OUN026043
Podešavanje visine
Kako bi podigli naslon za glavu povucite
ga prema gore u željeni položaj (1). Kako
bi spustili naslon pritisnite i držite gumb
za oslobađanje (2) na nosaču naslona i
namjestite ga u željeni položaj (3).
3 13
Sigurnosni sustav vozila
7-sjedala (sjedala u 2. redu) - izvan Europe
OUN026043
Uklanjanje
Kako bi uklonili naslon za glavu podignite ga do kraja i pritisnite gumb za
oslobađanje (1) dok ga povlačite prema
gore (2).
OUN026042
C010304AUN
Naslon za ruke (ukoliko je u opremi)
Povucite naslon za ruke prema dolje iz
naslona sjedala ukoliko ga želite koristiti.
Prijevoz dugog i uskog tereta
Povucite prema dolje naslon za ruke
nakon povlačenja remena. U ovaj
dodatni prtljažni prostor moržete
smjestiti duge i uske predmete (skije,
daske itd.) koji ne stanu u prtljažni prostor.
3 14
OPREZ
• Provjerite da li je motor ugašen,
ručica mjenjača u P položaju i
parkirna kočnica aktivirana uvijek
kada utovarujete ili istovarujete
teret. Vozilo se može pomaknuti
ukoliko slučajno pomaknete
ručicu mjenjača.
• Budite oprezni kada utovarujete
teret kroz stražnje sjedalo kako
ne bi oštetili unutrašnjost vozila.
• Kada utovarite teret kroz stražnje
sjedalo provjerite da li je pravilno
učvršćen kako se ne bi pomicao
za vrijeme vožnje.
Sigurnosni sustav vozila
7-sjedala (sjedala u 2. redu) - izvan Europe
Nakon ulaska ili izlaska jednostavno
pogurnite sjedalo u drugom redu unatrag
i povucite naslon sjedala snažno prema
gore dok se ne zaključa. Provjerite da li
je naslon sjedala pravilno zaključan.
UPOZORENJE
OUN026058
7-sjedala (sjedala u 2. redu) - Europa
Nikada ne spuštajte naslon sjedala
za vrijeme vožnje ili ukoliko netko
sjedi na sjedalu jer se sjedalo može
naglo pokrenuti i ozljediti putnika
na sjedalu.
C010307AUN
Preklapanje naslona sjedala
Naslone stražnjih sjedala možete preklopiti kako bi osigurali veći prtljažni prostor.
UPOZORENJE
Sjedala možete preklopiti kako bi
mogli prevoziti dugačke predmete.
Nikada nemojte dozvoliti putnicima
da se nalaze na preklopljenom
sjedalu za vrijeme vožnje jer se
mogu teško ozljediti u slučaju
sudara ili naglog kočenja. Predmeti
koje prevozite na preklopljenim
sjedalima ne smiju biti viši od
naslona prednjih sjedala kako se u
slučaju naglog zaustavljanja ne bi
odklizali prema naprijed i ozljedili
putnike u vozilu.
OUN026058L
C010306AUN
Spuštanje naslona sjedala (ukoliko je
u opremi)
Kako bi došli do sjedala u trećem redu
povucite ručicu za spuštanje naslona
sjedala u drugom redu koja se nalazi na
rubu naslona.
Naslon sjedala će se preklopiti i sjedalo
će se pomaknuti prema naprijed.
3 15
Sigurnosni sustav vozila
Kako bi preklopili sjedalo:
- 7-sjedala (sjedala u drugom redu)
1. Umetnite kopču sigurnosnog pojasa u
otvor na naslonu stražnjeg sjedala a
pojas umetnite u vodilicu kako se ne bi
oštetio.
2. Naslon prednjeg sjedala uspravite i
prednje sjedalo pomaknite prema
naprijed ili stražnje sjedalo prema
natrag.
3. Spustite naslon za glavu stražnjeg
sjedala što je niže moguće.
OUN026052
OUN026054
OUN026053
4. Povucite remen (1) i podignite stražnji
dio jastuka sjedala.
5. Pomaknite jastuk sjedala u okomiti
položaj.
3 16
OUN026055
6.
Povucite ručicu za preklapanje
naslona stražnjeg sjedala (2) i preklopite naslon sjedala prema dolje.
Sigurnosni sustav vozila
8. Vratite jastuk sjedala u početni položaj
guranjem prema dolje i umetnite kuku
(3) u držač (4). Provjerite da li je jastuk
sjedala zaključan u pravilnom položaju.
9. Vratite sigurnosni pojas u položaj za
upotrebu.
OUN026056
Kako bi preklopili sjedalo:
- 7-sjedala (sjedala u trećem redu)
- 5-sjedala
1. Umetnite kopču sigurnosnog pojasa u
otvor između naslonu i jastuka stražnjeg sjedala (ukoliko je u opremi) a
pojas umetnite u vodilicu kako se ne bi
oštetio.
2. Naslon prednjeg sjedala (ili sjedala u
drugom redu) uspravite i ukoliko je
potrebno gurnite prednje (ili sjedalo u
drugom redu) prema naprijed
3. Spustite naslon za glavu stražnjeg
sjedala što je niže moguće.
OUN026057
7. Kako bi koristili stražnje sjedalo podignite i gurnite naslon sjedala snažno
prema natrag povlačenjem ručice za
preklapanje naslona sjedala (2) dok se
naslon sjedala ne zaključa u pravilnom
položaju. Provjerite da li je naslon
sjedala zaključan u pravilnom položaju.
3 17
Sigurnosni sustav vozila
7-sjedala (sjedala u 3. redu)
7-sjedala (sjedala u 3. redu)
UPOZORENJE
OUN026048L
OUN026048E
4. Povucite ručicu (ili remen) za preklapanje naslona sjedala (1) i preklopite
naslon sjedala prema naprijed. Kada
vratite naslon sjedala u uspravan
položaj uvijek provjerite da li je
zaključan u pravilnom položaju tako
da ga pokušate gurnuti prema naprijed.
3 18
OUN026050L
✕✍
✕✍
OUN026050E
5. Kako bi koristili stražnje sjedalo
podignite i gurnite prema natrag
naslon sjedala povlačenjem ručice za
preklapanje (1) dok se naslon sjedala
ne zaključa. Provjerite da li je naslon
sjedala zaključan u pravilnom položaju.
6. Vratite sigurnosni pojas u položaj za
upotrebu.
Kada vratite naslone sjedala nakon
što su bili preklopljeni:
Budite oprezni kako ne bi oštetili
sigurnosni pojas ili kopču pojasa.
Ne dozvolite da pojas ili kopča
budu prikliješteni naslonom stražnjeg sjedala. Provjerite da li naslon
sjedala zaključan u pravilnom
položaju tako da ga pokušate gurnuti prema naprijed. U slučaju da
naslon sjedala nije pravilno
zaključan mogao bi se preklopiti u
vožnji a teret iz prtljažnika mogao
bi ući u kabinu što može uzrokovati
teške ozljede ili smrt.
Sigurnosni sustav vozila
UPOZORENJE - Potpuno
spuštanje naslona sjedala
Ne dozvolite upotrebu sasvim
spuštenog naslona sjedala za vrijeme vožnje jer to može uzrokovati
teške ozljede u slučaju sudara.
UPOZORENJE - Uspravljanje naslona sjedala
OUN026140
1VQA2329
C010313AUN
UPOZORENJE - Sjedala u
3. redu (ukoliko su u opremi)
Sredina naslona za glavu na sjedalima u 3. redu trebala bi se nalaziti u
visini očiju putnika koji se nalaze
na sjedalima.
Ukoliko je glava putnika na sjedalu
zabačena unatrag vrata prtljažnika
mogla bi udariti u glavu putnika prilikom zatvaranja prtljažnika.
Potpuno spuštanje naslona sjedala
Kada je vozilo parkirano možete naslon
prednjeg sjedala (ili sjedala u drugom
redu) sasvim spustiti.
1. Pomaknite stražnje sjedalo u što je
više moguće unatrag.
2. Pomaknite prednje sjedalo što je više
moguće unaprijed.
3. Uklonite naslon za glavu.
4. Sasvim spustite naslon prednjeg
sjedala.
Kada vraćate naslon sjedala u
uspravan položaj pridržavajte ga i
polagano vratite. Ukoliko ne
pridržavate naslon sjedala naslon
bi se mogao naglo uspraviti i
uzrokovati ozljede.
3 19
Sigurnosni sustav vozila
OPREZ - Oštečenje kopče
sigurnosnog pojasa
Kada preklapate naslone sjedala ili
stavljate prtljagu na stražnje sjedalo umetnite kopču sigurnosnog
pojasa u otvor između naslona i jastuka sjedala kako bi spriječili
oštečivanje kopče sigurnosnog
pojasa.
OPREZ - Stražnji sigurnosni pojasevi
Kada uspravljate naslone sjedala
vratite sigurnosne pojaseve u položaj za upotrebu. Provlačenje sigurnosnih pojaseva kroz vodilice će
spriječiti prikliještenje pojaseva
sjedalom.
3 20
UPOZORENJE - Prtljaga
Prtljaga uvijek mora biti učvršćena
kako ne bi ozljedila putnike u
vozilu. Posebno pripazite na predmete koji se nalaze na stražnjem
sjedalu jer oni mogu udariti putnike
na prednjim sjedalima u slučaju
sudara.
UPOZORENJE - Utovar
prtljage
Provjerite da li je motor ugašen,
ručica mjenjača u P položaju i
parkirna kočnica aktivirana kada
god utovarujete ili istovarujete prtljagu kako se vozilo ne bi pomaknulo i tako Vas ozljedilo.
Sigurnosni sustav vozila
SIGURNOSNI POJASEVI
C020100AUN
Sigurnosni pojasevi
UPOZORENJE
• Kako bi smanjili opasnost teškog
ozljeđivanja za vrijeme vožnje svi
putnici bi uvijek morali biti vezani
sigurnosnim pojasevima.
• Sigurnosni pojasevi pružaju
najviše zaštite kada su nasloni
sjedala uspravljeni.
• Djeca mlađa od 12 godina uvijek
moraju biti pravilno vezanana
stražnjem sjedalu. Ne dozvolite
im vožnju na prednjem sjedalu.
Ukoliko dijete starije od 13 godina mora sjediti na prednjem
sjedalu on/ona mora biti pravilno
vezan/a sigurnosnim pojasom a
sjedalo mora biti pomaknuto unatrag što je više moguće.
• Nikada ne stavljajte rameni dio
pojasa ispod ruke ili iza leđa.
nepravilna upotreba sigurnosnog
pojasa može izazvati teške ozljede u slučaju sudara.
(nastavlja se)
(nastavak)
• Izbjegavajte upotebu izvrnutih
pojaseva jer to može uzrokovati
ozljede u slučaju sudara.
Provjerite da li je pojas ravan a ne
izvrnut.
• Provjerite da li su pojasevi i
kopče oštećeni i zamijenite ih
ukoliko jesu.
UPOZORENJE
Sigurnosni pojasevi napravljeni su
kako bi se oslanjali na koštanu
strukturu ljudskog tijela i morate ih
smjestiti što je moguće niže preko
kukova. Nikada ne smijete smjestiti
pojas preko trbuha.
Sigurnosni pojasevi moraju što
tijesnije prianjati uz tijelo putnika.
Olabavljeni sigurnosni pojas pruža
mnogo slabiju zaštitu putnika u
slučaju nezgode.
(nastavlja se)
(nastavak)
Izbjegavajte dodir sigurnosnih
pojaseva i nagrizajućih tekućina
kao što su sredstva za poliranje,
ulja i kemikalije, posebno kiselinu
akumulatora.
Pojaseve
perite
blagom otopinom sapuna. Ukoliko
pojasevi pokazuju znakove trošenja morate ih zamijeniti. Nakon
snažnijeg sudara morate zamijeniti
cijeli sklop sigurnosnog pojasa
makar se ne vide znakovi oštećenja. Nikada nemojte uvrtati pojaseve. Jedan sigurnosni pojas namijenjen je jednom putniku. Opasno
je vezati pojasom dijete koje sjedi
putniku u krilu.
UPOZORENJE
Ne smijete činiti nikakve prepravke
ili izmjene sustava sigurnosnih
pojaseva jer se pojasevi možda
neće aktivirati prilikom sudara.
3 21
Sigurnosni sustav vozila
Za vozača
OUN036023L
1GQA2083
Za putnike na prednjem sjedalu
C020101AUN-EE
Upozoravajuća žaruljica sigurnosnih
pojaseva
Tip A
Kao podsjetnik vozaču upozoravajuća
žaruljica treptati će u trajanju od 6 sekundi nakon okretanja ključa u kontaktnoj
bravi u ON položaj bez obzira da li je
pojas vezan ili ne.
Ukoliko vozač nije vezan nakon okretanja ključa u kontaktnoj bravi u ON položaj
žaruljica će treptati u trajanju od 6 sekundi.
Ukoliko vozač nije vezan nakon okretanja ključa u kontaktnoj bravi u ON položaj
ili se vozač odvezao nakon okretanja
ključa u kontaktnoj bravi u ON položaj
oglasiti će se upozoravajući zvuk u trajanju od 6 sekundi.
3 22
OUN036024L
Tip B
Kao podsjetnik vozaču i suvozaču upozoravajuća žaruljice sigurnosnih pojaseva treptati će u trajanju od 6 sekundi
nakon okretanja ključa u kontaktnoj bravi
u ON položaj bez obzira da li su pojasevi vezani ili ne.
Ukoliko vozač ili suvozač nisu vezani
nakon okretanja ključa u kontaktnoj bravi
u ON položaj odgovarajuća žaruljica će
treptati dok se pojas ne veže.
Ukoliko vozač ili suvozač nisu vezani
nakon okretanja ključa u kontaktnoj bravi
u ON položaj a vozite brže od 9 km/h oglasiti će se upozoravajući zvuk u trajanju
od 100 sekundi nakon što je upozoravajuća žaruljica treptala 1 minutu.
Ukoliko su se vozač ili suvozač odvezali
nakon što je ključ u kontaktnoj bravi
okrenut u ON položaj upozoravajući zvuk
oglasiti će se u trajanju od 100 sekundi.
Ali, ukoliko vozač dva puta veže i odveže
pojas unutar 9 sekundi upozoravajuće
žaruljice i zvuk neće se aktivirati.
Sigurnosni sustav vozila
✽ NAPOMENA
• Upozoravajuća žaruljica suvozačevog
sigurnosnog pojasa nalazi se na
središnjoj konzoli.
• Iako suvozačevo sjedalo nije zauzeto
upozoravajuća žaruljica će treptati u
trajanju od 6 sekundi.
• Upozoravajuća žaruljica i zvuk mogli
bi se aktivirati ukoliko stavite teret na
sjedalo suvozača.
1
2
B180A01NF
C020102AUN
Krilni/rameni pojas
Kako bi vezali pojas:
Umetnite jezičak (1) u kopču (2) dok ne
začujete "klik" zvuk koji označava da je
pojas pravilno zaključan.
Duljina sigurnosnog pojasa automatski
će se podesiti nakon što ste ručno podesili duljinu krilnog dijela pojasa. Ukoliko
se polagano naginjete prema naprijed
pojas će se produljiti kako bi se mogli
pomicati. U slučaju naglog naginjanja,
zaustavljanja ili sudara pojas će se
zakočiti..
OUN026100
Visinu nosača pojasa možete podesiti u
5 različitih položaja.
Ukoliko se pojas nalazi preblizu Vašeg
vrata pojas neće pružiti dovoljnu sigurnost. Pojas mora biti podešen tako da
prolazi sredinom Vaših prsa i sredinom
ramena bližeg vratima vozila.
Kako bi podesili visinu nosača pojasa
možete ga podići ili spustiti.
3 23
Sigurnosni sustav vozila
Kako bi povisili pojas gurnite nosač
pojasa prema gore (1). Kako bi snizili
pojas pritisnite gumb (2) i povucite nosač
pojasa prema dolje (3). Nakon podešavanja provjerite je li nosač pojasa pravilno učvršćen.
UPOZORENJE
• Provjerite da li je nosač sigurnosnog
pojasa
pravilno
zaključan nakon podešavanja.
Pojas nikada ne smije prelaziti
preko vrata ili lica putnika.
Nepravilno podešeni sigurnosni
pojasevi mogu uzrokovati teške
ozljede u slučaju sudara.
• Ukoliko na zamijenite sigurnosne
pojaseve nakon sudara oni
možda neće pružiti zaštitu prilikom sudara što može uzrokovati teške ozljede ili smrt.
3 24
B200A01NF
UPOZORENJE
Krilni dio pojasa smjestite što je
niže moguće preko bokova, nikako
trbuha. Obje ruke ne smiju biti
ispred ili iza pojasa. Jedna ruka
mora biti iza pojasa a druga ispred
kako je prikazano na ilustraciji.
Nikada ne stavljajte pojas ispod
ruke koja je bliže vratima.
OUN026131L
Kada koristite stražnji sigurnosni pojas
na sjedalu u sredini morate koristiti
kopču s oznakom “CENTER” (ukoliko je
u opremi).
Sigurnosni sustav vozila
Previsoko
Ispravno
1
B210A01NF
Kako bi odvezali pojas:
Pritisnite gumb za oslobađanje (1) i
pustite pojas da se vrati u spremnik.
Skratite
B220A04NF
B220B01NF
Krilni pojas (ukoliko je u opremi)
Kako bi vezali pojas:
Umetnite jezičak u kopču dok ne začujete "klik" zvuk koji označava da je pojas
pravilno zaključan. Provjerite nije li pojas
izvrnut.
Duljinu krilnog pojasa morate namjestiti
ručno i to tako da tijesno prianja uz tijelo.
Vežite pojas i povucite slobodni dio
pojasa kako bi ga zategnuli. Pojas mora
biti smješten što je moguće niže preko
bokova a nikako ne smije prelaziti preko
trbuha.
C020103AUN
3 25
Sigurnosni sustav vozila
UPOZORENJE
Kopča središnjeg sigurnosnog
pojasa drugačija je od ostalih
kopči. Kada vežete sigurnosni
pojas na stražnjem sjealu provjerite
koristite li ispravnu kopču.
OUN026131
B210A02NF-1
Kada koristite stražnji sigurnosni pojas
na sjedalu u sredini morate koristiti
kopču s oznakom “CENTER” (ukoliko je
u opremi).
Kako bi odvezali pojas
Pritisnite gumb za oslobađanje (1) na
kopči pojasa.
3 26
Sigurnosni sustav vozila
OUN036132L
C020104AUN
Sigurnosni pojas stražnjeg sjedala u
sredini (5 sjedala)
Kako bi vezali pojas:
1. Polagano izvucite pojas iz spremnika
koji se nalazi na vrhu naslona sjedala.
OUN036133L
OUN036903L
2. Umetnite metalni jezičak (1) u kopču
(2) dok ne začujete “klik” što označava
da je pojas vezan. Provjerite nije li
pojas izvrnut.
3. Povucite remen i umetnite metalni jezičak (3) u otvoreni dio kopče (4) dok
ne začujete “klik” što označava da je
pojas vezan. Provjerite nije li pojas
izvrnut.
OPREZ - Prtljaga
Prilikom utovara prtljage u prtljažni
prostor pripazite kako ne bi oštetili
sigurnosni pojas.
3 27
Sigurnosni sustav vozila
Možete čuti glasan “klik” kada se jezičak
pravilno zaključa u kopči. Duljina sigurnosnog pojasa automatski će se podesiti samo nakon što se ručno podesili
pojas kako bi tijesno prianjao uz bokove.
Ukoliko se polagano nagnete prema
naprijed pojas će se produljiti. U slučaju
naglog kočenja ili sudara pojas će se
zablokirati. Pojas se može zablokirati i
ukoliko se prenaglo nagnete prema
naprijed.
OUN036134L
UPOZORENJE
Osoba koja se nalazi na stražnjem
središnjem sjedalu mora biti
vezana svim kopčama središnjeg
sigurnosnog pojasa. Upotreba
samo krilnog ili ramenog dijela
pojasa može uzrokovati teške ozljede ili smrt u slučaju sudara.
3 28
Kada koristite pojas na stražnjem
središnjem sjedalu morate koristiti kopču
s oznakom “CENTER”.
OUN036904L
Kako bi odvezali pojas:
1. Pritisnite gumb (5) na kopči (4) i
uklonite metalni jezičak (3) iz kopče
(4).
2. Pustite pojas da se automatski vrati u
spremnik.
Sigurnosni sustav vozila
C020105AUN
sjedala u drugom redu (7 sjedala)
• izvan Europe
Pospremanje stražnjih sigurnosnih
pojaseva
• Kopče sigurnosnih pojaseva možete
spremiti u otvore između naslona i jastuka sjedala.
• Središnji pojas omotan oko kopče
možete spremiti u otvor između
naslona i jastuka sjedala.
OUN026132
OUN036135L
• za Europu
OUN036137L
sjedala u trećem redu (7 sjedala)
OUN036136L
3. Ukoliko je potrebno otključajte metalni
jezičak (1) iz kopče (2) ključem ili
sličnim predmetom kojim ćete pritisnuti gumb (6) na jezičku (1) i pustite
pojas da se vrati u spremnik.
OUN026133
3 29
Sigurnosni sustav vozila
Kada se vozilo naglo zaustavi ili se putnik naglo nagne prema naprijed sigurnosni pojas će se zaključati. Pri
određenim frontalnim sudarima zatezači
sigurnosnih pojaseva mogu se aktivirati
kako bi osigurali tjesnije prianjanje
pojasa uz tijelo putnika.
Ukoliko sustav osjeti da je zategnutost
sigurnosnog pojasa prevelika u slučaju
aktiviranja zatezača sigurnosnih pojaseva pritisak će se automatski smanjiti
(ukoliko je u opremi).
sjedala u 2. redu
OUN026134
sjedala u 3. redu (7 sjedala)
OMG035300
C020200AUN
Zatezači sigurnosnih pojaseva
(ukoliko su u opremi)
OUN026135
Provlačenjem pojasa kroz vodilice smanjiti ćete mogućnost njihova oštečivanja.
3 30
Vaše vozilo opremljeno je zatezačima
sigurnosnih pojaseva za vozača i
suvozača. Svrha zatezača je osigurati
čvršći kontakt sigurnosnih pojaseva i
tijela putnika u određenim frontalnim
sudarima. Zatezači sigurnosnih pojaseva
mogu se aktivirati sami ili zajedno sa
zračnim jastucima kada je frontalni sudar
dovoljno snažan.
Sigurnosni sustav vozila
UPOZORENJE
Radi najbolje upotrebe zatezača
sigurnosnog pojasa:
1. sigurnosni pojas mora biti pravilno namješten,
2. sjedalo mora biti u pravilnom
položaju.
1LDE3100
Sustav zatezača sigurnosnih pojaseva
sastoji se od slijedećih dijelova
prikazanih na gornjoj slici:
1. kontrolna žaruljica sustava zračnih
jastuka,
2. mehanizam zatezača sigurnosnih
pojaseva,
3. kontrolni modul SRS-a.
✽ NAPOMENA
• Zatezači pojaseva vozača i suvozača
aktivirati će se pri određenim prednjim sudarima. Zatezači se mogu
aktivirati zajedno sa zračnim jastucima ukoliko je udarac dovoljno jak.
• Pri aktiviranju zatezača sigurnosnih
pojaseva možete čuti glasan zvuk i
pojavit će se prah nalik dimu. Prah
nije otrovan.
• Prah može izazvati iritaciju kože i ne
smijete ga udisati dulje vrijeme.
Nakon nesreće pri kojoj se oslobodio
prah temeljito operite ruke i lice.
3 31
Sigurnosni sustav vozila
OPREZ
• Zbog toga što je senzor koji aktivira sustav zračnih jastuka spojen s
zatezačima sigurnosnih pojaseva,
kontrolna žaruljica zračnih jastuka na ploči s instrumentima paliti
će se i gasiti ili će svijetliti u trajanju od 6 sekundi nakon što je
ključ u kontaktnoj bravi okrenut u
ON položaj i zatim bi se žaruljica
morala ugasiti.
• Ukoliko zatezači sigurnosnih
pojaseva ne rade ispravno, kontrolna žaruljica zračnih jastuka
svijetliti će jer su povezani u isti
strujni krug. Ako kontrolna žaruljica zračnog jastuka ne trepti kada
je ključ u kontaktnoj bravi okrenut
u položaj ON, ako ostane upaljena
duže od 6 sekundi ili ako ostane
upaljena tijekom vožnje molimo
Vas da kontaktirate ovlaštenog
Kia servisera što je prije moguće.
3 32
UPOZORENJE
• Zatezači su napravljeni za jednokratnu upotrebu. Nakon aktiviranja moraju biti zamijenjeni.
• Dijelovi sustava zatezača sigurnosnih pojaseva jako se zagriju
za vrijeme aktiviranja. Ne dirajte
dijelove sustava nekoliko minuta
nakon aktiviranja.
• Ne pokušavajte sami pregledati,
popraviti ili zamijeniti zatezače
sigurnosnih pojaseva. To mora
učiniti ovlašteni Kia serviser.
• Ne udarajte dijelove sustava
zatezača sigurnosnih pojaseva.
(nastavlja se)
(nastavak)
• Nepravilna upotreba i pokušaji
pregledavanja, popravljanja ili
zamjene zatezača sigurnosnih
pojaseva mogu uzrokovati njihov
neispravan rad ili neaktiviranje u
slučaju potrebe što može uzrokovati teške ozljede.
• Uvijek koristite sigurnosne pojaseve prilikom vožnje vozilom.
Sigurnosni sustav vozila
C020300AUN
C020306AUN
Upozorenja u vezi sigurnosnih
pojaseva
Mala djeca
Obratite pažnju na zakone koji su na
snazi u Vašoj zemlji. Dječju sjedalicu
morate pravilno učvrstiti na stražnje
sjedalo. Za više informacija pogledajte
“Dječja sjedalica” u ovom pogavlju.
UPOZORENJE
Svi putnici u vozilu moraju biti
vezani sigurnosnim pojasevima za
vrijeme vožnje. Sigurnosni pojasevi
i dječje sjedalice umanjuju opasnost od teških ozljeda ili smrti u
slučaju sudara. Ukoliko putnici
nisu vezani mogu biti odbačeni
prema zračnom jastuku, unutrašnjim dijelovima vozila ili mogu
ispasti iz vozila u slučaju sudara.
Pravilna upotreba sigurnosnih
pojaseva uvelike smanjuje te opasnosti.
Uvijek poštujte upozorenja u vezi
sigurnosnih pojaseva, zračnih jastuka i sjedala koja se nalaze u
ovom priručniku.
UPOZORENJE
✽ NAPOMENA
Mala djeca najbolje su zaštićena u
pravilno učvršćenoj dječjoj sjedalici na
stražnjem sjedalu. Prije kupovine dječje
sjedalice provjerite da li ona odgovara
sigurnosnim standardima Vaše zemlje.
Sjedalica mora odgovarati dobi i veličini djeteta. Za više informacija pogledajte “Dječja sjedalica” u ovom pogavlju.
Sve osobe, uključujući i djecu,
moraju uvijek biti pravilno vezane
za vrijeme vožnje. Nikada nemojte
držati dijete u krilu za vrijeme vožnje. Uvijek koristite dječju sjedalica
prikladnu dobi i veličini djeteta.
3 33
Sigurnosni sustav vozila
C020301AUN
Vezanje veće djece
Dijete koje je preraslo dječje sigurnosne
sustave mora koristiti pojaseve koji se
nalaze u vozilu. Ukoliko se dijete nalazi
na stražnjem bočnom sjedalu mora biti
vezano krilnim/ramenim pojasom.
U slučaju da pojas dodiruje djetetov vrat
ili lice, smjestite ga bliže sredini vozila.
Ako pojas i tada dodiruje djetetov vrat ili
lice, dijete mora biti smješteno u
sjedalicu namijenjenu djeci. Također,
postoje proizvodi drugih proizvođača koji
pomiču sigurnosni pojas ispod djetetova
lica ili vrata.
C020302AUN
Vezanje trudnica
Trudne žene trebale bi biti vezane pojasom kada god je to moguće i prema
uputama svojeg liječnika. Pojas u
području krila treba namjestiti ŠTO JE
NIŽE MOGUĆE.
C020303AUN
UPOZORENJE - Rameni
dio pojasa na maloj djeci
• Nikada ne dozvolite da rameni
dio pojasa dodiruje dječji vrat ili
lice za vrijeme vožnje.
• Ukoliko sigurnosni pojas nije
pravilno namješten može uzrokovati smrt ili teške ozljede djeteta.
3 34
Ozlijeđene osobe
Obratite se liječniku za uputa kako vezati ozlijeđenu osobu tijekom vožnje.
C020304AUN
Jedan pojas za jednu osobu
Jednim sigurnosnim pojasom nikada ne
smiju biti vezane dvije osobe jer to može
uzrokovati teške ozljede ili smrt u slučaju
sudara.
Sigurnosni sustav vozila
C020305AUN
C020400AUN
C020401AUN
Nemojte ležati
Kako bi umanjili opasnost od ozljeđivanja
u slučaju sudara te osigurali maksimalnu
učinkovitost sustava sigurnosnih pojaseva svi putnici u vozilu moraju sjediti
uspravno. Sigurnosni pojas ne može
pružiti pravilnu zaštitu ukoliko putnik leži
na stražnjem sjedalu ili je naslon prednjeg sjedala sasvim položen.
Održavanje sigurnosnih pojaseva
Redovite provjere
Redovito
provjeravajte
stanje
i
istrošenost
sigurnosnih
pojaseva.
Zamijenite oštećene dijelove sustava što
je prije moguće.
UPOZORENJE
Vožnja sa spuštenim naslonom
sjedala povećava opasnost od teških ozljeda u slučaju sudara.
Učinkovitost sustava sigurnosnih
pojaseva uvelike se smanjuje kada je
naslon sjedala spušten. Sigurnosni
pojas mora se nalazit nisko preko
bokova te preko prsa putnika. Što je
više naslon sjedala spušten to je veća
opasnost da će putnik skliznuti ispod
pojasa u slučaju sudara.
Nikada nemojte rastavljati ili mijenjati
dijelove sustava sigurnosnih pojaseva.
Također, pazite kako ne bi oštetili
dijelove sustava sigurnosnih pojaseva.
UPOZORENJE
Kada vratite naslone stražnjih
sjedala u uspravan položaj budite
pažljivi kako ne bi oštetili pojaseve
ili kopče. Ne dozvolite da pojas
bude prikliješten sjedalom jer
oštećeni pojas ili kopča neće pružiti dovoljnu zaštitu u slučaju sudara.
C020402AUN
Održavajte pojaseve čistim i suhim
Pojaseve održavajte suhim i čistim.
Ukoliko se pojas zaprlja očistite ga
blagom otopinom sapuna. Nemojte
koristiti izbjeljivače niti boje jer to može
oštetiti pojaseve.
C020403AUN
Kada zamijeniti pojas
Sve dijelove sigurnosnog pojasa morate
zamijeniti ukoliko je netko bio vezan tim
pojasom za vrijeme sudara. To treba
učiniti čak i ukoliko oštečenja nisu vidljiva.
3 35
Sigurnosni sustav vozila
DJEčJI SIGURNOSNI SUSTAV
C030000AUN
Djeca u vozilu moraju sjediti na stražnjem sjedalu i biti pravilno vezana kako bi
se umanjila opasnost ozljeđivanja u
slučaju kočenja ili naglog skretanja.
Prema statistikama djeca su sigurnija
kada su vezana na stražnjem sjedalu
nego na prednjem. Veća djeca koja nisu
u dječjoj sjedalici moraju biti vezana sigurnosnim pojasom.
Proučite zakonske propise Vaše države u
vezi dječjih sjedalica. Dječju sjedalicu
morate smjestiti na stražnje sjedalo.
Morate koristiti komercijalnu dječju
sjedalicu koja odgovara sigurnosnim
standardima Vaše zemlje.
Djeca mogu biti teško ozljeđena ukoliko
dječja sjedalica nije pravilno učvršćena.
Prije kupnje dječje sjedalice provjerite da
li ona odgovara Vašem vozilu, sigurnosnim pojasevima i djetetu. Slijedite upute
proizvođača prilikom učvršćivanja dječje
sjedalice.
3 36
UPOZORENJE
• Dječji sigurnosni sustav mora biti
namješten na stražnjem sjedalu.
Nikada ne smještajte dijete na
suvozačevo sjedalo.
Ukoliko se aktivira zračni jastuk,
može teško ozlijediti dijete u
dječjem sjedalu. Zato koristite
dječje sjedalo na stražnjem
sjedištu Vašeg automobila.
• Budući da se sigurnosni pojas ili
sigurnosni sustav za dijete jako
zagrijava u zatvorenom automobilu, prije stavljanja djeteta provjerite navlake na sjedalu i kopče
pojasa.
(nastavlja se)
(nastavak)
• Ako dječja sjedalica nije u
upotrebi, pospremite ju u prtljažnik ili ju privežite sigurnosnim
pojasom, tako da u slučaju
nenadanog zaustavljanja ili nesreće ne odleti naprijed.
• Djeca koja su prevelika za dječji
sigurnosni sustav moraju sjediti
na stražnjem sjedalu i biti vezana
sigurnosnim
pojasom.
Ne
dopustite da dijete sjedi na prednjem sjedalu.
Sigurnosni sustav vozila
UPOZORENJE
Kako bi umanjili opasnost teških ili
smrtonosnih ozljeda:
• Djeca svih uzrasta sigurnija su
kada su vezana na stražnjem
sjedalu. Dijete koje se nalazi na
prednjem sjedalu može teško ozljediti aktivirani zračni jastuk.
• Uvijek pratite upute proizvođača
prilikom učvršćivanja i upotrebe
dječje sjedalice.
• Uvijek provjerite da li je dječja
sjedalica pravilno učvršćena te je
li dijete pravilno vezano.
• Nikada nemojte držati dijete u
naručju za vrijeme vožnje.
• Nikada nemojte jednim sigurnosnim pojasom vezati sebe i dijete
jer bi ga sigurnosni pojas u
slučaju sudara mogao teško ozljediti.
(nastavlja se)
(nastavak)
• Nikada ne ostavljajte dijete bez
nadzora – čak niti na kratko.
Vozilo se može zagrijati vrlo brzo
što može uzrokovati teške ozljede. Čak i vrlo mala djeca mogu
slučajno pokrenuti vozilo, prikliještiti se vozilom ili zaključati u
vozilu sebe ili druge osobe.
• Nikada nemojte dozvoliti da dvije
osobe koriste jedan sigurnosni
pojas istovremeno.
• Djeca se često miču. Nikada
nemojte dozvoliti da se rameni
dio pojasa nalazi ispod ruke ili iza
leđa djeteta.
• Nikada nemojte dozvoliti djetetu
da stoji ili kleči u vozilu jer to
može uzrokovati teške ozljede u
slučaju naglog kočenja ili sudara.
(nastavlja se)
(nastavak)
• Nikada nemojte koristit dječju
nosiljku ili sjedalicu koja se vješa
na naslon sjedala jer one ne
pružaju dovoljnu zaštitu.
• Sigurnosni pojasevi mogu se
jako zagrijati, posebno kada je
vozilo parkirano na suncu. Uvijek
provjerite kopče sigurnosnih
pojaseva prije vezanja djece.
3 37
Sigurnosni sustav vozila
Dječju sjedalicu morate pričvrstiti na
stražnje sjedalo. Vaše vozilo opremljeno
je kukama za učvršćivanje dječje sjedalice (ukoliko je u opremi).
Dječja sjedalica usmjerena unaprijed
CRS
Dječja sjedalica usmjerena unatrag
1GHA2260
C030101AUN
Učvršćivanje dječje sjedalice krilnim
pojasom (na stražnjem sjedalu u sredini) - izvan Europe
OUN026150
C030100AUN
Upotreba dječje sjedalice
Za malu djecu upotreba dječje sjedalice
je obavezna. Dječja sjedalica mora
odgovarati veličini djeteta i morate ju
pričvrstiti prema uputama proizvođača.
3 38
Kako bi učvrstili dječju sjedalicu učinite
slijedeće:
1. Dječju sjedalicu učvrstite na stražnjem
sjedalu u sredini.
2. Izvucite pojas.
Sigurnosni sustav vozila
3. Provucite pojas kroz dječju sjedalicu
prema uputama proizvođača.
4. Vežite pojas i zategnite ga povlačenjem slobodnog kraja pojasa. Nakon
učvršćivanja dječje sjedalice pokušajte ju pomaknuti u svim smjerovima
kako bi provjerili da li je pravilno
učvršćena.
E2MS103005
C030102AUN
Učvršćivanje dječje sjedalice krilnoramenim pojasom
Kako bi učvrstili dječju sjedalicu na
stražnjem bočnom sjedalu ili sjedalu u
sredini učinite slijedeće:
1. Smjestite dječju sjedalicu na sjedalo i
provucite pojas kroz ili oko dječje
sjedalice prateći upute proizvođača.
Provjerite nije li sigurnosni pojas izvrnut.
E2BLD310
2. Vežite pojas. Prilikom vezanja pojasa
morate čuti “klik” zvuk.
Gumb za odvezivanje namjestite tako da
ga možete brzo doseći u slučaju nužde.
3 39
Sigurnosni sustav vozila
7 sjedala
OUN036100L
MMSA3030
5 sjedala
3. Vežite pojas i ostavite ga da se zategne. Nakon učvršćivanja dječje sjedalice pokušajte ju pomaknuti u svim
smjerovima kako bi provjerili da li je
pravilno učvršćena.
Ukoliko morate zategnuti pojas povucite
ga prema spremniku. Kada odvežete
pojas i dopustite mu da se uvuče u
spremnik on će se automatski prilagoditi
vezanju odrasle osobe.
2GHA3300L
1. Provucite pojas za učvršćivanje dječje
sjedalice kroz naslon sjedala.
Kod vozila s podesivim naslonima za
glavu pojas provucite ispod naslova
za glavu i ispod njegovih nosača. U
suprotnom prebacite pojas preko
naslona sjedala.
2. Učvrstite pojas za kuke.
OUN036138L
C030103AUN
Učvršćivanje dječje sjedalice pomoću
ugrađenih kuka (ukoliko je u opremi)
Kuke za učvršćivanje nalaze se na podu
iza stražnjih sjedala (ili sa stražnje strane
naslona stražnjih sjedala).
3 40
Sigurnosni sustav vozila
UPOZORENJE
Dijete može biti smrtno stradati
ukoliko dječja sjedalica nije pravilno upčvršćena ili dijete nije pravilno vezanio u sjedalici. Uvijek slijedite upute proizvođača prilikom
učvršćivanja dječje sjedalice.
UPOZORENJE
Nikada ne učvršćujte više od jedne
dječje sjedalice odjednom za kuke
za učvršćivanje jer pretjerano
opterečenje može uzrokovati pucanje kuka što može uzrokovati teške
ozljede ili smrt.
UPOZORENJE
Provjerite je li dječja sjedalica
pravilno učvršćena tako da ju
pokušate pomaknuti u svim
smjerovima. Nepravilno učvršćena
sjedalica moga bi se pomaknuti ili
prevrnuti uzrokoujući teške sili
smrtne ozljede.
UPOZORENJE - Kuke za
dječju sjedalicu
• Kuke su napravljene kako bi podnijele opterečenje samo pravilno
postavljene dječje sjedalice.
Nikada ih ne smijete koristiti za
vezanje odrasle osobe ili učvršćivanje raznih predmeta.
• Pojas za vezanje dječje sjedalice
možda neće pravilno raditi ukoliko ga ne pričvrstite za kuke.
OUN036101L
C030104AUN
Osiguranje sigurnosnog sustava za
djecu ''ISOFIX'' i sustavom za
pričvršćenje (ukoliko je u opremi)
ISOFIX je standardizirana metoda
pričvršćenja dječjeg sjedala, koja
isključuje uporabu standardnog sigurnosnog pojasa za osiguravanje dječjeg
sjedala u vozilu. Omogućava sigurnije,
lakše i brže postavljanje.
ISOFIX sjedalo možete koristiti samo
ukoliko udovoljava ECE-R44 standardu.
3 41
Sigurnosni sustav vozila
Upotreba i postavljanje dječje sjedalice
treba biti napravljeno prema uputstvima
koja dolaze sa sjedalicom.
UPOZORENJE
Dječju sjedalicu gurnite sasvim
unatrag uz naslon sjedala koji je
nagnut unatrag u prvi slijedeći
položaj od sasvim uspravljenog
naslona.
OUN036139L
OUN036140L
Na donjoj bočnoj strani naslona sjedala
nalazi se simobl dječje sjedalice. Ovi
simboli označavaju pričvrščivače dječje
sjedalice.
Na svakoj strani stražnjih sjedala
između jastuka i naslona nalazi se nekoliko ISOFIX pričvrščivača zajedno sa
pričvrsnim mjestima koja se nalaze na
polici iza stražnjeg sjedala. mjesta.
Tijekom pričvrščivanja sjedalica mora biti
namještena u pričvrsna mjesta pri čemu
morate čuti "klik" zvuk (provjerite
povlačenjem) i pričvršćena pojasom na
pripadajućem mjestu na polici iza stražnjeg sjedala.
3 42
Sigurnosni sustav vozila
UPOZORENJE
Kada koristite “ISOFIX” sustav
kako bi pričvrstili dječju sjedalicu
na stražnjem sjedalu metalne
kopče sigurnosnih pojaseva moraju biti smještene na siguran način a
pojas mora biti provućen iza dječje
sjedalice kako ga dijete ne bi
uhvatilo. U suprotnom može doći
do gušenja, teških ozljeda ili smrti.
Kako bi pričvrstili sjedalicu:
1. Kako bi pričvrstili sjedalicu za ISOFIX
pričvrsna mjesta umetnite jezičke
ISOFIX sjedalice u pričvrsna mjesta
dok ne začujete “klik”.
2. Pričvrstite pojas za pričvrščivače i
zategnite kako bi učvrstili sjedalicu.
Pogledajte prethodnu stranu.
UPOZORENJE
• Ne namještajte sigurnosni sustav
za dijete na sredini stražnjih
sjedala sa sistemom ISOFIX.
ISOFIX sustav je na desnoj i
lijevoj strani stražnjih sjedala, Ne
pokušavajte pričvrstiti dječje
sjedalo u ISOFIX pričvrsna mjesta na sredini stražnjih sjedala. U
slučaju nesreće to pričvršćenje
nije dovoljno da bi osiguralo
dječje sjedalo, što može dovesti
do ozljeda ili smrti.
(nastavlja se)
(nastavak)
• Ne postavljajte više od jednog
dječjeg sjedala u donja ISOFIX
pričvrsna mjesta. Povećano
opterećenje može prouzročiti lom
pričvrsnih mjesta, što može
prouzročiti ozljede ili smrt.
• Pričvrstite ISOFIX kompatibilne
sigurnosne sustave za djecu na
odgovarajuće mjesto kao što je
prikazano na slici.
• Uvijek slijedite upute proizvođača za namještanje i uporabu
sigurnosnog sustava za djecu.
3 43
Sigurnosni sustav vozila
C030105AUN
Primjerenost dječjeg sigurnosnog sustava - Europa
Upotrebljavajte dječje sjedalice koje su uredno odobrene i primjerene za Vaše dijete. Ako upotrebljavate dječje sjedalo pogledajte slijedeću tabelu.
Položaj sjedenja
Dobna skupina
0 :
do 10 kg
(0 - 9 mjeseci)
0+ :
do 13 kg
(0 - 2 godine)
I
:
9 kg do 18 kg
(9 mjeseci - 4 godine)
II & III : 15 kg do 36 kg
(4 - 12 godine)
Mjesto suvozača
Sjedala u 2. redu (5 sjedala)
Sjedala u 2. redu (7 sjedala)
Sjedala u 3. redu
bočno
Left
Center
Right
Left
Center
Right
X
U
X
U
X
X
X
X
L2, L4
U
X
U
L2
L2
L2
X
L5, L7
U
X
U
L5, L7
L5, L7
L5, L7
X
L6, L9
U
X
U
L6, L9
L6
L6
X
L2 : Prikladno za PegPerego primo L7 : Prikladno za BeSafe iZi COMFORT
UPOZORENJE
Viaggio (E13 030010) odobrenu za
(E4 03443206) odobrenu za tu
Preporuča se pričvrščivanje dječje
tu dobnu skupinu
dobnu skupinu
sjedalice na stražnje sjedalo čak i
L4 : Prikladno za GRACO Autobaby (E11
L9
:
Prikladno
za
Bebe
comfortkada ste isključili zračni jastuk
03.44.161) odobrenu za tu dobnu
HiPSOS(E2 031011) odobrenu za tu
suvozača. Ukoliko, ipak, pričvrščuskupinu
dobnu skupinu
jete dječju sjedalicu na sjedalo
L5 : Prikladno za Romer Lord Plus (E1 U : SPrikladno za univerzalne sjedalice
suvozača morate isključiti zračni
03301136) odobrenu za tu dobnu
prikladne za ovu dobnu skupinu
jastuk suvozača.
skupinu
X : Pozicija sjedala nije primjerena za
L6 : Prikladno za Euro Kids Star (E1
djecu te dobne skupine.
03301129) odobrenu za tu dobnu
skupinu
3 44
Sigurnosni sustav vozila
SUSTAV ZRAČNIH JASTUKA (UKOLIKO JE U OPREMI)
C040000AUN
(1) Zračni jastuk vozača
(2) Prednji zračni jastuk suvozača*
(3) Bočni zračni jastuk*
(4) Krovni bočni zračni jastuk*
*: ukoliko je u opremi
* Stvarni zračni jastuci mogu se razlikovati od ovih prikazanih na ilustraciji
OUN026106
3 45
Sigurnosni sustav vozila
C040100AUN
Dijelovi sustava zračnih jastuka
Glavni dijelovi Vašeg SRS-a su:
1. Modul prednjeg zračnog jastuka
vozača
2. Modul prednjeg zračnog jastuka
suvozača*
3. Moduli bočnih zračnih jastuka*
4. Moduli krovnih bočnih zračnih jastuka*
5. Zatezači sigurnosnih pojaseva*
6. Upozoravajuća žaruljica zračnih jastuka
7. SRS kontrolni modul (SRSCM)
8. Prednji senzori udarca
9. Bočni senzori udarca*
10. Indikatorska žaruljica isključenog
prednjeg suvozačevog zračnog jastuka*
11. Prekidač za isključivanje prednjeg
suvozačevog zračnog jastuka*
*: ukoliko je u opremi
3 46
SRS kontrolni modul neprestano nadzire
sve elemente kada je ključ u kontaktnoj
bravi u ON položaju kako bi odredio da li
je frontalni sudar dovoljno snažan da
zahtijeva aktiviranje zračnih jastuka ili
zatezača sigurnosnih pojaseva.
Prednji zračni jastuk vozača (1)
SRS “AIR BAG” upozoravajuća žaruljica
upaliti će se i ostati će upaljena u trajanju od 6 sekundi nakon okretanja ključa u
kontaktnoj bravi u ON položaj nakon
čega će se ugasiti.
B240B01L
Kontrolni moduli zračnih jastuka nalaze
se u upravljaču i iznad glavnog pretinca.
Kada SRS kontrolni modul detektira
dovoljno snažan udarac u prednji dio
vozila zračni jastuci automatski će se
aktivirati.
Sigurnosni sustav vozila
Prednji zračni jastuk vozača (2)
Prednji zračni jastuk vozača (3)
Prednji zračni jastuk suvozača
B240B02L
B240B03L
Nakon aktiviranja zračnog jastuka poklopac će se otvoriti pod pritiskom
zračnog jastuka.
Sasvim napuhani zračni jastuk zajedno
sa sigurnosnim pojasom usporiti će kretanje putnika prema naprijed uzrokovanog inercijom prilikom sudara.
Nakon napuhivanja zračni jastuk odmah
će se početi ispuhivati kako bi vozač
mogao zadržati kontrolu nad vozilom.
B240B05L
UPOZORENJE
• Nikada ne stavljajte predmete
preko spremnika zračnog jastuka
ili između sebe i jastuka. Zbog
velike brzine i siline napuhavanja
takvi predmeti mogli bi Vas udariti velikom brzinom i uzrokovati
teške ozljede ili čak i smrt.
• Na stavljajte naljepnice, ukrase i
sl. na poklopac spremnika zračnih jastuka. Oni mogu smetati
prilikom napuhavanja zračnih
jastuka.
3 47
Sigurnosni sustav vozila
UPOZORENJE
• Kada se zračni jastuci napušu
čuje se glasan zvuk i pojavljuje
se prah nalik dimu. Ovo je normalna pojava i rezultat je rada
sustava za napuhavanje zračnih
jastuka. Nakon napuhavanja
zračnih jastuka možda ćete
osjetiti neugodnosti pri disanju
što je posljedica kako dodira
Vaših prsa sa zračnim jastukom i
sigurnosnim pojasom tako i zbog
dima i praha. Obavezno nakon
sudara otvorite vrata i/ili prozore
što je prije moguće kako bi izbjegli predugo udisanje dima i
praha. Iako dim i prah nisu otrovni mogu izazvati iritaciju kože,
očiju, nosa, grla i sl. U tom slučaju odmah isperite hladnom
vodom i posjetite liječnika ukoliko se simptomi ne povuku.
(nastavlja se)
C040400AUN-EE
3 48
(nastavak)
• Prije zamjene osigurača ili
isključivanja akumulatora ključ u
kontaktnoj bravi okrenite u LOCK
položaj. U suprotnom će “AIR
BAG” upozoravajuća žaruljica
stalno svjetliti.
Prednji zračni jastuk vozača
Prednji zračni jastuci (ukoliko su u
opremi)
Vaše vozilo opremljeno je dodatnim sigurnosnim sustavom zračnih jastuka. Na
njegovu priusutnost ukazuje naljepnica
"SRS AIR BAG" koja se nalazi na poklopcima spremnika zračnih jastuka na
volanu i glavnom pretincu.
OUN026107
Svrha dodatnog sigurnosnog sustava je
pružanje više sigurnosti od samog sustava sigurnosnih pojaseva pri frontalnim
sudarima.
Sigurnosni sustav vozila
Prednji zračni jastuk suvozača
UPOZORENJE
OUN026108
Svi putnici moraju biti vezani sigurnosnim pojasevima za vrijeme
vožnje. Nepravilno vezani putnici
mogu biti teško ozljeđeni pri aktiviranju sigurnosnih pojaseva.
Kako bi umanjili opasnost od teških ozljeda:
• Nikada ne smještajte dječju
sjedalicu na prednje sjedalo.
• Djecu uvijek vežite na stražnjem
sjedalu.
• Prednji i bočni zračni jastuci
mogu ozlijediti nepravilno posjednute putnike na prednjim
sjedalima.
(nastavlja se)
(nastavak)
• Sjedalo vozača odmaknite što je
dalje moguće od upravljače.
• Nikada ne smijte sjediti preblizu
zračnim jastucima niti se smijete
bespotrebno naginjati prema
njima. Nepravilno posjednuti
vozač i suvozač mogu biti teško
ozljeđeni prilikom aktiviranja
zračnih jastuka.
• Nikada se nemojte naslanjati na
vrata ili središnju konzolu - uvijek
sjedite uspravno.
• Ne dozvolite vožnju na suvozačkom sjedalu ukoliko je zračni
jastuk suvozača isključen jer se
zračni jastuk neće aktivirati u
slučaju sudara.
(nastavlja se)
3 49
Sigurnosni sustav vozila
(nastavak)
• Nikada ne stavljajte predmete
preko spremnika zračnog jastuka
ili između sebe i jastuka. Zbog
velike brzine i siline napuhavanja
takvi predmeti mogli bi Vas udariti velikom brzinom i uzrokovati
teške ozljede ili čak i smrt.
• Na stavljajte naljepnice, ukrase i
sl. na poklopac spremnika
zračnih jastuka. Oni mogu
smetati prilikom napuhavanja
zračnih jastuka.
• Ne dirajte žice SRS sustava jer to
može uzrokovati ozljede slučajnim aktiviranjem zračnih jastuka.
• Ukoliko je žaruljica sustava
zračnih jastuka upaljena za vrijeme vožnje neka vozilo pregleda
ovlašteni Kia serviser što je prije
moguće.
(nastavlja se)
( nastavak)
• Nakon aktiviranja, zračni jastuk
mora zamijeniti ovlašteni Kia
serviser.
• Prednji zračni jastuci aktivirati će
se ukoliko je kut udarca u prednji
kraj vozila manji od 30°. Zračni
jastuci aktivirati će se samo jednom. Svi putnici moraju biti
vezani sigurnosnim pojasevima
za vrijeme vožnje.
• Prednji zračni jastuci neće se
aktivirati pri bočnim sudarima,
udarcima u stražnji kraj vozila ili
prevrtanju vozila. Također, prednji zračni jastuci neće se aktivirati ukoliko udarac u prednji kraj
vozila nije bio dovoljno snažan.
(nastavlja se)
Udarac straga
OEP036096N
Udarac s boka
OVQ036018N
Prevrtanje
1VQA2091
3 50
Sigurnosni sustav vozila
( nastavak)
• Dječju sjedalicu nikada ne smijete stavljati na prednje sjedalo
jer aktiviranje zračnog jastuka
može ozlijediti dijete.
• Djeca mlađa od 13 godina moraju
uvijek biti pravilno vezana na
stražnjem sjedalu vozila. Ukoliko
dijete starije od 13 godina mora
sjediti na prednjem sjedalu ono
mora biti pravilno vezano sigurnosnim pojasom te sjedalo
mora biti pomaknuto prema
stražnjem kraju vozila što je više
moguće.
• Svi putnici u vozilu moraju uvijek
biti vezani sigurnosnim pojasom
bez obzira postoji li zračni jastuk
u vozilu ili ne. Nemojte sjediti
preblizu zračnom jastuku niti se
nemojte naginjati prema njemu.
(nastavlja se)
( nastavak)
• Nepravilno
sjedenje
može
uzrokovati teške ozljede u slučaju sudara. Svi putnici moraju
sjediti uspravno na sredini svog
sjedala, biti vezani sigurnosnim
pojasom s nogama na podu vozila.
• Zračni jastuci aktiviraju se vrlo
silovito. Svi putnici koji nisu
vezani sigurnosnim pojasom te
ne sjede pravilno mogu pretrpjeti
ozljede uzrokovane aktiviranjem
zračnih jastuka.
OUN036102L
C040501AUN
Prekidač za isključivanje zračnog jastuka suvozača (ukoliko je u opremi)
Zračni jastuk suvozača možete isključiti
ukoliko je na njemu smještena dječja
sjedalica ili sjedalo nije zauzeto.
Kako bi osigurali sigurnost djeteta
morate isključiti zračni jastuk ukoliko
želite smjestiti dječju sjedalicu na prednje sjedalo.
3 51
Sigurnosni sustav vozila
✽ NAPOMENA
• Kada je prekidač u ON položaju zračni
jastuk je upaljen i na sjedalo ne smijete
smjestiti dječju sjedalicu.
• Kada je prekidač u OFF položaju zračni
jastuk suvozača je isključen i neće se
aktivirati u slučaju sudara.
OPREZ
OUN036103L
Kako bi uključili ili isključili suvozačev
zračni jastuk
Umetnite ključ u prekidač zračnog jastuka i okrenite ga u OFF položaj kako bi
isključili zračni jastuk. Kontrolna žaruljica
će se upaliti i ostati će upaljena dok ne
uključite zračni jastuk.
Kako bi uključili zračni jastuk umetnite
ključ u prekidač i okrenite ga u ON
položaj i žaruljica će se ugasiti.
3 52
• Ukoliko prekidač nije ispravan
žaruljica na ploči sa instrumentima će svjetliti.
U tom slučaju će kontrolna jedinica upaliti suvozačev zračni jastuk
koji će se aktivirati u slučaju
sudara čak i ako je prekidač u
OFF položaju.
(nastavlja se)
(nastavak)
U tom slučaju neka sustav pregleda ovlašteni Kia serviser.
• Ukoliko kontrolna žaruljica zračnih jastuka nije upaljena kada
ključ u kontaktnoj bravi okrenete
u ON položaj ili ako se pali za vrijeme vožnje neka cijeli sigurnosni
sustav pregleda ovlašteni Kia
serviser što je prije moguće.
Sigurnosni sustav vozila
UPOZORENJE
• Položaj prekidača za isključivanje suvozačevog zračnog jastuka
je odgovornost vozača.
• Zračni jastuk suvozača isključujte samo kada je motor ugašen
kako ne bi došlo do kvara.
U tom slučaju postoji mogućnost
da se zračni jastuci ne aktiviraju
kada je to potrebno.
• Nikada ne postavljajte dječju
sjedalicu okrenutu prema naprijed na sjedalo suvozača ukoliko
zračni jastuk suvozača nije
isključe jer se dijete može teško
ozljediti ili smrtno stradati u
slučaju aktiviranja zračnog jastuka.
(nastavlja se)
(nastavak)
• Iako je Vaše vozilo opremljeno
prekidačem za isključivanje
zračnog jastuka suvozača ne
smještajte dječju sjedalicu na
sjedalo suvozača. Djeca koja su
prevelika za dječju sjedalicu
moraju se nalaziti na stražnjem
sjedalu i biti vezana sigurnosnim
pojasom.
• Odmah nakon uklanjanja dječje
sjedalice sa suvozačevog sjedala
uključite zračni jastuk suvozača.
UPOZORENJE
• Zračni jastuk suvozača mnogo je
veći od zračnog jastuka vozača i
napuhuje se osjetno silovitije te
može ozbiljno ozlijediti suvozača
ukoliko nije pravilno smješten i
nije vezan sigurnosnim pojasom.
Suvozač uvijek mora udaljiti
sjedalo što je više moguće.
• Vrlo je važno da vozač i suvozač
budu uvijek vezani sigurnosnim
pojasom čak i pri vožnji parkiralištem.
(nastavlja se)
3 53
Sigurnosni sustav vozila
(nastavak)
• Ukoliko vozač mora naglo kočiti
putnici će biti odbaćeni prema
naprijed. Ukoliko putnici nisu
vezani sigurnosnim pojasom
nalaziti će se ispred spremnika
kada se zračni jastuci aktiviraju.
U ovoj situaciji može doći do
teškog ozljeđivanja ili smrti.
• Nikada ne dozvolite suvozaču da
drži ruke ili noge na spremniku
zračnog jastuka ili lice blizu
spremnika zračnog jastuka.
Aktiviranje zračnog jastuka može
ga teško ozlijediti.
(nastavlja se)
(nastavak)
• Ne smještajte djecu, trudne žene
ili starije i nemoćne osobe na
sjedalo suvozača. Nikada ne
smještajte dječju sjedalicu na
sjedalo suvozača. Aktiviranje
zračnog jastuka može uzrokovati
teške ozljede.
• Ne stavljajte nikakve predmete ili
naljepnice na spremnike zračnih
jastuka. Ne stavljajte ništa na
prednji vjetrobran. Ne stavljajte
nikakve dodatke na ogledalo.
Takvi predmeti mogli bi biti odbačeni velikom brzinom u slučaju
aktiviranja zračnih jastuka i mogli
bi uzrokovati teške ozljede ili
smrt.
OUN026109/OUN026110
OVQ036310N
C040600AUN
Bočni zračni jastuk (ukoliko je u
opremi)
Bočni zračni jastuci nalaze se s lijeve
strane vozačkog sjedala i desne strane
suvozačkog sjedala te sa lijeve i desne
strane stražnjeg sjedala.
3 54
Sigurnosni sustav vozila
Pri dovoljno jakom bočnom udaru zračni
jastuci će se aktivirati.
UPOZORENJE
• Bočni zračni jastuk dodatak je
sigurnosnim pojasevima te nije
zamijena za njih. Zbog toga uvijek morate biti vezani sigurnosnim pojasom za vrijeme vožnje.
• Ne koristite nikakve prekrivače za
sjedala.
Upotreba prekrivača za sjedala
mogla bi smanjiti učinak sustava.
Ukoliko je tkanina sjedala oštećena neka sjedalo popravi ovlašteni
Kia serviser. Napomenite serviseru da je vozilo opremljeno
bočnim zračnim jastucima.
(nastavlja se)
(nastavak)
• Ne mjenjajte i ne stavljajte
nikakve dodatke na sjedala. To
može uzrokovati kvar sustava
bočnih zračnih jastuka.
3 55
Sigurnosni sustav vozila
Krovni bočni zračni jastuci napravljeni su
kako bi se aktivirali pri određenim bočnim udarima ovisno o jačini udara, kutu i
mjestu udara. Krovni bočni zračni jastuci
neće se aktivirati pri svim bočnim udarima.
UPOZORENJE
OUN026111
OUN026091
C040700AUN
Krovni bočni zračni jastuk
(ukoliko je u opremi)
Krovni bočni zračni jastuci nalaze se na
bočnim stranama krova iznad prednjih i
stražnjih vrata.
Napravljeni su kako bi zaštitili glave putnika prilikom određenih bočnih sudara.
3 56
• Kako bi bočni zračni jastuci
pružili najveću zaštitu svi putnici
moraju sjediti uspravno i biti
vezani sigurnosnim pojasom.
Djeca moraju biti smještena u
dječju sjedalicu.
(nastavlja se)
(nastavak)
• Kada su djeca smještena na
stražnje sjedalo sa strane moraju
biti smještena u dječju sjedalicu.
Pomaknite dječju sjedalicu što je
dalje moguće od vrata i provjerite
je li sjedalica pravilno učvršćena.
• Ne dopuštajte putnicima koji
sjede na sjedalima opremljenim
zračnim jastucima da se naslanjaju na vrata, stavljaju ruke na
vrata, guraju ruke kroz prozor ili
stavljaju predmete između vrata i
sebe.
• Ne pokušavajte otvoriti ili popraviti bilo koji dio sustava krovnih bočnih zračnih jastuka. To
smije samo ovlašteni Kia serviser.
Zanemarivanje ovih upozorenja
može uzrokovati teške ozljede ili
smrt u slučaju sudara.
Sigurnosni sustav vozila
C040800AUN
Zašto se moj zračni jastuk nije
aktivirao prilikom sudara?
(Uvjeti aktiviranja i neaktiviranja
zračnih jastuka)
Postoje mnoge vrste sudara pri kojima
se ne očekuje od zračnog jastuka da
pruži dodatnu zaštitu.
To su udarci straga, naknadni udarci prilikom lančanih sudara i udarci pri niskoj
brzini. Drugim riječima, samo zato što je
Vaše vozilo oštećeno ili potpuno
neupotrebljivo nemojte se čuditi ukoliko
se zračni jastuk nije aktivirao.
1
2
3
4
OUN026112/OUN026113L/OUN026114L/OUN026115L/OUN026116
Senzori zračnih jastuka
(1) SRS kontrolni modul
(2) Prednji senzori
(ukoliko su u opremi)
(3) Bočni senzori
(ukoliko su u opremi)
(4) Bočni senzori
(ukoliko su u opremi)
3 57
Sigurnosni sustav vozila
UPOZORENJE
• Ne udarajte mjesta gdje se nalaze
senzori sustava zračnih jastuka.
To može uzrokovati aktiviranje
zračnog jastuka i teške ozljede ili
smrt.
• Ukoliko je mjesto ili kut senzora
mijenjan može doći do aktiviranja
zračnog jastuka kada to nije
potrebno ili se zračni jastuk neće
aktivirati kada bi trebao.
Ne popravljajte i ne dirajte područje oko senzora. Neka to učini
ovlašteni Kia serviser.
(nastavlja se)
3 58
(nastavak)
• Problemi sa senzorima mogu
nastati ukoliko se deformiraju
dijelovi vozila uslijed sudara.
Neka vozilo provjeri i popravi
ovlašteni Kia serviser.
• Dodaci na odbojnicima vozila
mogu utjecati na rad sustava
zračnih jastuka. Nemojte koristiti
neoriginalne dijelove prilikom
zamjene.
1VQA2084
C040801AUN
Aktiviranje zračnog jastuka
Prednji zračni jastuk
Prednji zračni jastuci (zračni jastuk vozača i suvozača) napravljeni su kako bi se
aktivirali pri frontalnim sudarima ovisno o
jačini, brzini i kutu udarca - obično u
područje malo lijevo ili malo desno od
prednje strane vozila.
Sigurnosni sustav vozila
OVQ036018N
OUN026090
Bočni zračni jastuk
(ukoliko su u opremi)
Bočni zračni jastuci (bočni i/ili krovni
bočni zračni jastuci) napravljeni su kako
bi se aktivirali prilikom određenih bočnih
udara ovisno o jačini, brzini i kutu udarca
prilikom sudara ili prevrtanja vozila.
Iako su prednji zračni jastuci napravljeni
kako bi se aktivirali samo pri frontalnim
sudarima, mogu se aktivirati u bilo kojoj
situaciji ukoliko njihovi senzori detektiraju udarac. Iako su bočni zračni jastuci
naprav-ljeni kako bi se aktivirali samo pri
bočnim udarima, mogu se aktivirati u bilo
kojoj situaciji ukoliko njihovi senzori
detektiraju udarac.
Ukoliko vozilo naiđe na rupu ili udari u
objekte na cesti kao što je rub nogostupa
zračni jastuci mogli bi se aktivirati. Budite
oprezni kada vozite na podlozi koja nije
namijenjena prometu vozilu.
1VQA2086
C040802AUN
Neaktiviranje zračnih jastuka
• U slučajevima kada su sigurnosni
pojasevi dovoljna zaštita putnicima u
vozilu zračni jastuci neće se aktivirati.
U određenim slučajevima pri sudarima
malom brzinom aktiviranje zračnih jastuka može uzrokovati ozlijede (nagnječenja, posjekotine, opekotine i sl.) ili
gubitak kontrole nad vozilom.
3 59
Sigurnosni sustav vozila
1VQA2087
OVQ036018N
1VQA2089
• Zračni jastuci neće se aktivirati pri
udarcima u zadnji kraj vozila jer sila
udarca tada odbacuje putnike unatrag.
U ovom slučaju zračni jastuci ne
pružaju pravilnu zaštitu.
• Prednji zračni jastuci neće se aktivirati
prilikom bočnih udara jer sila udarca
odbacuje putnike prema mjestu udara
pa prednji zračni jastuci tada ne pružaju pravilnu zaštitu.
Ipak, bočni zračni jastuci i krovni bočni
zračni jastuci (ukoliko su u opremi)
mogu se aktivirati ovisno o jačini i kutu
udarca te brzini vozila.
• Pri udarima sa velikim kutom udarac je
slabiji od udarca pri čeonom sudaru pa
se zračni jastuci možda neće aktivirati.
3 60
Sigurnosni sustav vozila
1VQA2090
1VQA2091
1VQA2092
• U trenutku nezgode vozač refleksno
koči. Pri takvom kočenju prednji dio
vozila se spušta zbog sile kočenja i
vozilo može dospjeti ispod višeg vozila. U takvim situacijama zračni jastuci
možda se neće aktivirati jer senzori ne
detektiraju udarac.
• Prednji zračni jastuci možda se neće
aktivirati pri prevrtanju vozila jer tada
ne pružaju odgovarajuću zaštitu putnicima.
Ipak, u slučaju prevrtanja vozila možda
će se aktivirati bočni zračni i krovni
bočni zračni jastuci ukoliko je vozilo
njima opremljeno.
• Zračni jastuci možda se neće aktivirati
pri sudaru sa stupom ili drvom jer je
tada silina udarca usmjerena na jedno
mjesto pa senzori detektiraju samo
slabiji dio udarca.
3 61
Sigurnosni sustav vozila
C040900AUN
Kako radi sustav zračnih jastuka
• Sustav zračnih jastuka radi samo kada
je ključ u kontaktnoj bravi u ON ili
START položaju.
• Zračni jastuci napuhuju se trenutno u
slučaju frontalnog ili bočnog sudara
(ukoliko je vozilo oprem-ljeno bočnim
ili krovnim bočnim zračnim jastucima)
kako bi zaštitili putnike od fizičke ozljede.
• Ne postoji određena brzina vozila pri
kojoj će se aktivirati zračni jastuci.
Zračni jastuci napravljeni su kako bi se
aktivirali ovisno o jačini udarca i njegovom smjeru. Ova dva faktora
određuju da li će senzori poslati signal
za aktiviranje zračnih jastuka.
• Aktiviranje zračnih jastuka ovisi o mnogo
faktora kao što su brzina vozila, kut
udara, tvrdoća predmeta u koje vozilo
udara pri sudaru kao i drugim faktorima.
• Prednji zračni jastuci napuhati će se i
ispuhati trenutno.
Gotovo je nemoguće vidjeti jastuke
kako se napuhuju tijekom sudara.
Vjerojatnije je da ćete vidjeti ispuhani
jastuk kako visi iz svog spremišta
nakon sudara.
3 62
• Kako bi pružili zaštitu u slučaju teških
sudara zračni jastuci moraju se brzo i
silovito napuhnuti. Brzina napuhavanja
potrebna je kako bi se smanjila vjerojatnost teških, po život opasnih ozljeda
te je neophodan dio sustava zračnih
jastuka. Zbog toga zračni jastuci mogu
uzrokovati ozljede kao što su ogrebotine lica, nagnječenja i lomovi kostiju.
• Postoje situacije pri kojima aktiviranje zračnog jastuka može uzrokovati smrtonosne ozljede kao što je
na primjer slučaj kada vozač sjedi
preblizu upravljaču.
UPOZORENJE
• Vozač mora sjediti što je dalje
moguće od upravljača (barem
250 mm) kako bi se smanjila
opasnost ozljeđivanja ili smrtnog
stradavanja. Suvozač mora pomaknuti svoje sjedalo što je dalje
moguće i sjediti naslonjen na
naslon sjedala.
• U slučaju sudara zračni jastuk
trenutno se napuše i putnici bi se
mogli ozlijediti ukoliko ne sjede
pravilno.
• Aktiviranje zračnih jastuka može
uzrokovati ozljede kao što su
nagnječenja, ozljede uzrokovane
razbijenim staklom ili opekotine
eksplozivom.
Sigurnosni sustav vozila
C040902AUN
Buka i dim
Kada se zračni jastuci napušu čuje se
glasan zvuk i pojavljuje se prah nalik
dimu. Ovo je normalna pojava i rezultat
je rada sustava za napuhavanje zračnih
jastuka. Nakon napuhavanja zračnih jastuka možda ćete osjetiti neugodnosti pri
disanju što je posljedica kako dodira
Vaših prsa sa zračnim jastukom i sigurnosnim pojasom tako i zbog dima i
praha. Obavezno nakon sudara
otvorite vrata i/ili prozore što je prije
moguće kako bi izbjegli predugo udisanje dima i praha.
Iako dim i prah nisu otrovni mogu izazvati
iritaciju kože, očiju, nosa, grla i sl. U tom
slučaju odmah isperite hladnom vodom i
posjetite liječnika ukoliko se simptomi ne
povuku.
UPOZORENJE
Kada se zračni jastuci napuhnu
sustavi za napuhavanje jastuka
vrlo su vrući. Kako bi izbjegli ozljede nakon sudara ne dirajte dijelove sustava koji se nalaze u
spremnicima zračnih jastuka.
1JBH3051
C040903AUN
Postavljanje dječje sjedalice na prednje sjedalo nije dozvoljeno.
Nikada ne stavljajte dječju sjedalicu leđima okrenutim prema prednjoj strani vozila. Dijete smješteno u takvoj sjedalici bilo
bi preblizu zračnom jastuku. Ukoliko se
zračni jastuk aktivira mogao bi teško ozlijediti dijete.
Nikada ne stavljajte dječju sjedalicu na
prednje sjedalo jer bi aktiviranje zračnog
jastuka moglo teško ozlijediti dijete koje
ne sjedi pravilno ili nije pravilno vezano.
3 63
Sigurnosni sustav vozila
UPOZORENJE
• Nikada ne stavljajte dječju sjedalicu na prednje sjedalo jer bi
aktiviranje zračnog jastuka moglo teško ili smrtno ozlijediti dijete.
• Kada smještate dijete na stražnje
sjedalo sa strane u vozilu opremljenom bočnim zračnim jastucima
obavezno udaljite dijete od vrata
što je više moguće i dobro
učvrstite dječju sjedalicu.
Aktiviranje bočnih zračnih jastuka (ukoliko su u opremi) može
uzrokovati teške ozljede ili smrt.
AIR
BAG
C041000AUN
Kontrolna žaruljica sustava
zračnih jastuka
Kontrolna žaruljica zračnih jastuka na
ploči sa instrumentima upozorava na
nepravilnosti u sustavu SRS.
3 64
Kada okrenete ključ u kontaktnoj bravi u
ON položaj kontrolna žaruljica će treptati
u trajanju od 6 sekundi i zatim će se ugasiti.
Provjerite sustav ako:
• se lampica ne upali na trenutak kada
okrenete ključ u kontaktnoj bravi u on
položaj,
• žaruljica ostane upaljena nakon paljenja motora,
• se žaruljica pali za vrijeme vožnje.
Sigurnosni sustav vozila
C041100AUN
Održavanje SRS sustava
SRS sustav ne zahtijeva vlasnikovo
održavanje jer ne postoje dijelovi koje Vi
možete zamijeniti. Ukoliko se “AIR BAG”
upozoravajuća žaruljica ne upali ili je
stalno upaljena neka vozilo pregleda
ovlašteni Kia serviser.
Bilo kakve popravke SRS sustava i
volana mora izvoditi ovlašteni Kia serviser. Neovlašteno popravljanje i podešavanje sustava može uzrokovati teške ozljede.
UPOZORENJE
• Bilo kakve izmjene ili podešavanja sustava mora izvoditi ovlašteni Kia serviser kako ne bi došlo
do teških ozljeda.
• Za čišćenje poklopaca zračnih
jastuka koristite mekanu krpu
umočenu u običnu vodu. Otapala
i sredstva za čišćenje mogu
oštetit sustav zračnih jastuka.
• Nikada ne stavljajte predmete preko spremnika zračnog jastuka ili
između sebe i jastuka. Zbog velike
brzine i siline napuhavanja takvi
predmeti mogli bi Vas udariti
velikom brzinom i uzrokovati teške
ozljede ili čak i smrt.
(nastavlja se)
(nastavak)
• Nakon aktiviranja zračni jastuk
mora zamijeniti ovlašteni Kia
serviser.
• Ne dirajte žice SRS sustava jer to
može uzrokovati ozljede slučajnim aktiviranjem zračnih jastuka.
• Ukoliko vozilo morate uništiti
obratite se ovlaštenom Kia
serviseru zbog opasnosti koje
predstavlja sustav zračnih jastuka.
• Ukoliko je vozilo bilo potopljeno
te je prekrivač dna vozila namočen ne pokušavajte paliti motor
već se obratite ovlaštenom Kia
serviseru.
3 65
Sigurnosni sustav vozila
C041300AUN
Dodatna sigurnosna upozorenja
• Nikada ne dozolite putnicima da za
vrijeme vožnje budu u prtljažnom
prostoru ili na preklopljenom
sjedalu. Svi putnici u vozilu moraju
sjediti uspravno i biti vezani sigurnosnim pojasevima.
• Putnici se ne smiju micatia sa
sjedala za vrijeme vožnje. Osoba
koja nije vezana sigurnosnim pojasom
za vrijeme vožnje može biti teško ozljedeđne u slučaju naglo zaustavljanja
ili sudara.
• Svaki pojas namijenjen je vezanju
samo jedne osobe. Ukoliko je jednim
sigurnosnim pojasom vezano više
osoba mogle bi se teško ozljediti u
slučaju sudara.
• Ne stavljajte nikakve predmete na
sigurnosne pojaseve. Predmeti koji
bi trebali povećati udobnost pojaseva
ili ih pomiću mogu umanjiti sigurnosni
učinak pojaseva u slučaju sudara i
povećati opasnost od teških ozljeda u
slučaju sudara.
• Putnici ne smiju stavljati ođštre
predmete između sebe i zračnih jastuka. Bilo kakav oštar predmet koji se
nalazi u Vašem krilu ili ustima može
uzrokovati teške ozljede u slučaju
aktiviranja zračnih jastuka.
3 66
• Neka putnici budu podalje od poklopaca zračnih jastuka. Svi putnici
moraju sjediti uspravno na svojim
sjedalima, naslonjeni na naslone
sjedala, vezani sigurnosnim pojasevima s nogama na podu. Ukoliko su putnici preblizu poklopcu zračnog jastuka
on bi ih mogao ozljediti u slučaju
sudara i aktiviranja zračnih jastuka.
• Ne pričvršćujte nikakve predmete
na ili u blizinu poklopaca zračnih
jastuka.
Bilo
kakav
predmet
pričvršćen na poklopac ili stavljen na
njega može ometati pravilan rad
zračnih jastuka.
• Ne činite nikakve izmjene na prednjim sjedalima. Izmjene na sjedalima
mogu ometati pravilan rad prednjih i
bičnih zračnih jastuka.
• Ne stavljajte nikakve predmete
ispod prednjih sjedala. Takvi predmeti mogu ometati senzore sigurnosnog sustava.
• Nikada nemojte držati dijete u krilu
za vrijeme vožnje. Dijete bi moglo biti
teško ili smrtno ozljedeđeno u slučaju
sudara. Sva djeca moraju se voziti u
odgovarajućim dječjim sjedalicama ili
biti vezana sigurnosnim pojasom.
UPOZORENJE
• Nepravilno sjedenje za vrijeme
vožnje može putnika suviše približiti zračnom jastuku koji se
može aktivirati što može uzrokovati teške ozljede ili smrt.
• Svi putnici moraju sjediti
uspravno na svojim sjedalima,
naslonjeni na naslone sjedala,
vezani sigurnosnim pojasevima s
nogama na podu.
C041400AUN
Dodavanje opreme ili mijenjanje
sustava zračnih jastuka
Ukoliko na vozilu mijenjate dijelove kao
što su prednja armatura, sustav odbojnika, prednji kraj ili slično to može ometati
sustav zračnih jastuka.
Sigurnosni sustav vozila
1 Tip A
Tip B
2 (ukoliko je u opremi))
3
OUN026118/OUN026119G/OUN026119L/OUN026120/OUN026121
C041200AUN
Upozoravajuće oznake sustava zračnih jastuka
Ove oznake upozoravaju vozača i putnike na moguće opasnosti sustava zračnih jastuka.
Iako ove oznake upozoravaju na opasnost koju zračni jastuci predstavljaju za djecu želimo Vas također upozoriti na opasnost koju
zračni jastuci predstavljaju za odrasle što je opisano na prethodnim stranicama.
3 67
New Carens HR 04-01 ~68:New Carens HR 04-01 ~68.qxd
1/31/2007
21:01
Page 1
Ključevi / 4-3
Daljinsko otključavanje / 4-5
Protuprovalni sustav / 4-7
Brave vrata / 4-9
Poklopac prtljažnika / 4-13
Prozori / 4-15
Poklopac motora / 4-19
Poklopac spremnika goriva / 4-21
Oprema vozila
Pomični krov / 4-24
Upravljač / 4-28
Ogledala / 4-30
Ploča s instrumentima / 4-38
Sustav upozorenja pri vožnji unatrag / 4-54
Paljenje sva četiri pokazivača smjera / 4-56
Svjetla / 4-57
Brisači i mlaznice za pranje / 4-62
Unutarnje osvjetljenje / 4-65
Grijač stakla / 4-67
Ručni klimatizacijski uređaj / 4-69
Automatski klimatizacijski uređaj / 4-78
Odleđivanje i odmagljivanje vjetrobrana / 4-86
Pretinci / 4-89
Unutarnja oprema / 4-92
4
New Carens HR 04-01 ~68:New Carens HR 04-01 ~68.qxd
1/31/2007
21:01
Vanjska oprema / 4-100
Audio sustav / 4-102
4
Oprema vozila
Page 2
New Carens HR 04-01 ~68:New Carens HR 04-01 ~68.qxd
1/31/2007
21:01
Page 3
Oprema vozila
KLJUČEVI
UPOZORENJE - Ključ za
paljenje motora
OUN046100L
OUN026060
D010100AUN
D010200AUN
Zapišite brojčani kod ključa
Upotreba ključa
Brojčani kod ključa nalazi se na pločici
pričvršćenoj na privjesku s ključevima.
Ukoliko izgubite svoje ključeve ovaj broj
omogućiti će ovlaštenom Kia trgovcu
izradu kopije ključeva. Uklonite pločicu i
pohranite na sigurno. Također, zabilježite
brojčani kod i pohranite ga na sigurno
(nikako u vozilu).
Koristi se za paljenje motora, otključavanje i zaključavanje vrata.
Opasno je ostaviti djecu u vozilu
ukoliko je ključ u vozilu, čak i ako
ključ nije u kontaktnoj bravi. Djeca
oponašaju odrasle i mogli bi staviti
ključ u kontakt bravu. Ključ može
omogućiti djeci uključivanje električnih regulatora prozora i drugih
prekidača ili čak pokretanje vozila
što može uzrokovati teške ozljede
ili smrt. Nikada ne ostavljajte ključ
u vozilu u kojem se nalaze djeca
bez nadzora.
UPOZORENJE
Koristite samo originalne ključeve
za paljenje. Ključevi koji nisu originalni KIA proizvod mogli bi ostati u
START položaju umjesto povratka
u ON položaj. U tom će slučaju
elektropokretač nastaviti raditi što
može uzrokovati oštećenje ili čak
požar.
4 3
New Carens HR 04-01 ~68:New Carens HR 04-01 ~68.qxd
1/31/2007
21:01
Page 4
Oprema vozila
Ukoliko ključ nije ispravan motor se neće
upaliti.
Deaktiviranje sustava elektroničke
blokade motora:
Umetnite ključ za paljenje u kontaktnu
bravu i okrenite ga u ON položaj.
OUN026060L
D010300AUN
Elektronička blokada motora
(ukoliko je u opremi)
Vaše vozilo opremljeno je elektro-ničkom
blokadom motora koja uma-njuje opasnost neovlaštene uporabe vozila.
Vaš sustav elektroničke blokade motora
sastoji se od transpondera smještenog u
ključu za paljenje, antene smještene u
cilindru kontakt brave i ICU (Immobilizer
Control Unit).
Kada gurnete ključ u kontakt bravu i
okrenete ga u ON položaj, antena prima
signal transpondera i šalje ga ECU
(Engine Control Unit) jedinici.
ECU jedinica provjerava signal i utvrđuje
ispravnost ključa.
Ukoliko je ključ ispravan motor se pali.
4 4
Aktiviranje sustava elektroničke
blokade motora:
Okrenite ključ za paljenje u LOCK
položaj. U ovom slučaju, ako netko
pokuša krenuti bez originalnog ključa,
neće biti u mogućnosti pokrenuti motor.
✽ NAPOMENA
Kada palite motor nemojte koristiti
ključ kada postoji drugi ključ vozila u
blizini.
U suprotnom se motor možda neće upaliti ili će se ubrzo ugasiti. Držite ključeve
odvojeno kako ne bi došlo do kvara.
✽ NAPOMENA
Ukoliko Vam je potreban dodatni ključ
ili ste izgubili ključeve obratite se
ovlaštenom Kia serviseru.
OPREZ
Transponder koji se nalazi u Vašem
ključu vrlo je važan dio sustava
elektroničke blokade motora. Napravljen je kako bi radio godinama,
ipak, izbjegavajte dodir s vlagom i
statičkim elektricitetom jer može
doći do kvara.
OPREZ
Nemojte vlastoručno mijenjati ili
prilagođavati sustav elektroničke
blokade motora. To može uzrokovati neispravnost sustava.
Šteta nastala nestručnom promjenom neće biti pokrivena jamstvom.
New Carens HR 04-01 ~68:New Carens HR 04-01 ~68.qxd
1/31/2007
21:01
Page 5
Oprema vozila
DALJINSKO OTKLJUČAVANJE (UKOLIKO JE U OPREMI)
1
2
3
OUN026001G
Upotreba sustava daljinskog
otključavanja
D020101AUN-EE
Zaključavanje (1)
Pritiskom na ovaj gumb zaključavaju se
sva vrata.
Ukoliko su sva vrata zatvorena sva četiri
pokazivača smjera trepnuti će jednom
kako bi označili da su vrata zaključana.
Ipak, ukoliko su neka vrata bila otvorena
pokazivači smjera se neće upaliti. Ako
nakon toga zatvorite otvorena vrata sva
četiri pokazivača smjera trepnuti će jednom i vrata će se zaključati.
D020102AUN
D020200AUN
Otključavanje (2)
Ukoliko pritisnete ovaj gumb vrata će se
otključati.
Sva četiri pokazivača smjera trepnuti će
dva puta kako bi označili da su vrata
otključana.
Nakon pritiska ovog gumba sva vrata će
se ponovo zaključati ukoliko unutar 30
sekundi ne otvorite bilo koja vrata.
Upozorenja u vezi daljinskog
upravljača
D020104AUN
Otključavanje prtljažnika (3)
Ukoliko ovaj gumb pritisnete i držite ga
pritisnutim batem 0.5 sekundi poklopac
prtljažnika će se otključati.
Sva četiri pokazivača smjera trepnuti će
dva puta kako bi označili da je poklopac
prtljažnika otključan.
Nakon pritiska ovog gumba poklopac
prtljažnika će se ponovo zaključati ukoliko ga ne otvorite unutar 30 sekundi.
Kada poklopac prtljažnika otvorite i zatim
ga zatvorite on će se automatski
zaključati.
✽ NAPOMENA
Daljinsko otključavanje ne radi ukoliko:
• The ignition key is in ignition switch.
• se ključ za paljenje nalazi u kontaktnoj bravi,
• ste udaljeni više od 10m od vozila,
• je baterija upravljača slaba,
• druga vozila blokiraju signal,
• je vrijeme iznimno hladno,
• je daljinski upravljač blizu radio
odašiljaču kao što je radio stanica ili
aerodrom koji mogu ometati normalan rad upravljača.
Ukoliko daljinski upravljač ne radi
ispravno zatvorite vrata ključem za paljenje. Ukoliko imate problema sa sustavom za daljinsko otključavanje kontaktirajte ovlaštenog KIA servisera.
4 5
New Carens HR 04-01 ~68:New Carens HR 04-01 ~68.qxd
1/31/2007
21:01
Page 6
Oprema vozila
OPREZ
OPREZ
Daljinski upravljač držite dalje od
vode i tekućina. Jamstvo ne vrijedi
ukoliko se sustav daljinskog otključavanja pokvari zbog dodira s
vodom ili tekućinom.
Daljinski upravljač napravljen je
kako bi radio više godina, ali može
se pokvariti ukoliko dođe u dodir s
vlagom ili statičkim elektricitetom.
Ukoliko niste sigurni kako koristiti
daljinski upravljač ili kako zamijeniti bateriju obratite se ovlaštenom
Kia serviseru.
1
Udaljenost s koje daljinski upravljač
ispravno radi ovisi o uvjetima u kojima ga
upotrebljavate. Na primjer, ukoliko je
vozilo parkirano u blizini policijske stanice, radio postaja, vojnih objekata, aerodroma ili odašiljača udaljenost se smanjuje.
OUN026003
D020300AUN
Zamjena baterije
Daljinski upravljač koristi 3 voltnu litijsku
bateriju koja obično traje nekoliko godina. Kada morate zamijeniti bateriju slijedite ove upute:
1. Umetnite tanak predmet u prorez i
oprezno uklonite poklopac (1) daljinskog upravljača.
2. Zamjenite staru bateriju novom.
Prilikom izmjene pripazite da “+” oznaka bude okrenuta prema dolje.
3. Sklopite upravljač obrnutim redoslijedom.
Ukoliko Vam je potreban zamjenski
daljinski upravljač obratite se ovlaštenom
Kia serviseru.
4 6
OPREZ
• Upotreba pogrešne baterije može
uzrokovati neispravan rad daljinskog upravljača. Obavezno koristite odgovarajuće baterije.
• Kako biste izbjegli oštećenje
daljinskog upravljača, nemojte ga
bacati, smočiti ili ga izložiti vrućini ili sunčevoj svjetlosti.
New Carens HR 04-01 ~68:New Carens HR 04-01 ~68.qxd
1/31/2007
21:01
Page 7
Oprema vozila
PROTUPROVALNI ALARM (UKOLIKO JE U OPREMI)
D030100AUN-EE
Aktiviranje sustava
Alarm
aktiviran
Alarm
ugašen
Alarm
upaljen
D030000AUN-EE
Sustav je napravljen kako bi onemogućio
neovlašteni ulazak u vozilo. Sustav se
može nalaziti u jednom od tri stanja:
“Alarm aktiviran”, “Alarm upaljen” i
“Alarm ugašen”. Ukoliko se alarm aktivira može se ćuti vrlo galsan zvuk a sva
četiri pkazivača smjera treptati će.
Parkirajte vozilo i ugasite motor. Alarm
aktivirajte na slijedeći način:
1. Uklonite ključ iz kontaktne brave.
2. Provjerite da li su vrata i poklopac prtljažnika zatvoreni.
3. Zaključajte vrata daljinskim upravljačem.
Nakon toga sva četiri pokazivača smjera
trepnuti će jednom kako bi ukazali da je
alarm aktiviran.
Ne aktivirajte sustav dok su putnici u
vozilu jer bi se sustav mogao upaliti
ukoliko pokušaju izaći iz vozila.
Ukoliko bilo koja vrata, poklopac
motora ili poklopac prtljažnika
otvorite unutar 30 sekundi nakon
aktiviranja alarma on će se deaktivirati kako bi se spriječilo nepotrebno
paljenje alarma.
Ukoliko su neka vrata, poklopac prtljažnika ili poklopac motora otvoreni pokazivači smjera neće trepnuti. Ukoliko nakon
toga zatvorite vrata pokazivači smjera
trepnuti će i alarm će biti aktiviran.č
4 7
New Carens HR 04-01 ~68:New Carens HR 04-01 ~68.qxd
1/31/2007
21:01
Page 8
Oprema vozila
D030200AUN-EE
D030400AUN-EE
Paljenje alarma
Gašenje alarma
Alarm će se upaliti kada:
• Bilo koja vrata otvorite bez daljinskog
upravljača.
• Prtljažnik otvorite bez ključa.
• Otvorite poklopac motora.
Protuprovalni sustav biti će upaljen 27
sekundi. Za to vrijeme motor se ne može
pokrenuti. Kako bi ugasili alarm otvorite
vrata daljinskim upravljačem.
Alarm će se ugasiti kada vrata otključate
daljinskijm upravljačem.
Nakon pritiska gumba sva četiri pokazivača smjera trepnuti će dva puta i tako
označiti da je alarm ugašen.
Ukoliko ne otvorite vrata unutar 30
sekundi nakon gašenja alarma on će se
ponovo upaliti.
✽ NAPOMENA - Vozilo bez elektroničke blokade motora
• Izbjegavajte paljenje motora kada je
alarm upaljen. Elektropokretač ne
radi kada je alarm upaljen.
Ukoliko alarm niste ugasili daljinskim
upravljačem ključ u kontaktnoj bravi
okrenite u ON položaj i pričekajte 30
sekundi. Alarm će se ugasiti.
• Ukoliko izgubite ključeve obratite se
ovlaštenom Kia serviseru.
✽ NAPOMENA - Vozila s elektroničkom blokadom motora
ddle
and
• Ukoliko alarm niste ugasili daljinskim
upravljačem gurnite ključ u kontaktnu bravu i alarm će se ugasiti.
• Ukoliko izgubite ključeve obratite se
ovlaštenom Kia serviseru.
4 8
New Carens HR 04-01 ~68:New Carens HR 04-01 ~68.qxd
1/31/2007
21:01
Page 9
Oprema vozila
BRAVE VRATA
Otključano
Zaključano
• Vrata možete zaključati/otključati
daljinskim upravljačem (ukoliko je u
opremi).
• Kada ste otključali vrata možete ih
otvoriti povlačenjem ručice.
• Kada zatvarate vrata gurnite ih rukom.
Provjerite jeste li sasvim zatvorili vrata.
❈ Ukoliko je vozilo opremljeno daljinskim
upravljačem brava na suvozačkim vratima ne postoji.
OUN026004
D050100AUN
Operating door locks from outside the vehicle
• Okrenite ključ ulijevo kako bi zaključali
ili udesno kako bi otključali vrata.
Okrenite ključ ulijevo kako bi zaključali
ili udesno kako bi otključali vrata.
• Ukoliko otključate/zaključate vrata
ključem sva vrata će se otključati/zaključati.
✽ NAPOMENA
Za hladnog vremena zaleđene brave
možda neće raditi.
✽ NAPOMENA
Ukoliko ključem ili prekidačem zaključate/otključate vrata više puta u kratkom vremenskom razmaku, sustav će
privremeno prestati raditi kako bi se
spriječila mogućnost kvara.
OUN026005
• Kako bi zaključali vrata bez ključa gurnite sklopku za zaključavanje vrata (1)
ili sklopku za centralno zaključavanje
(2) u zaključani položaj i zatvorite vrata
(3).
• Ukoliko vrata zaključate sklopkom za
centralno zaključavanje sva vrata će
se automatski zaključati.
✽ NAPOMENA
Uvijek uklonite ključ iz kontakt brave,
aktivirajte ručnu kočnicu, zatvorite sve
prozore i zaključajte sva vrata kada
ostavljate vozilo bez nadzora.
4 9
New Carens HR 04-01 ~68:New Carens HR 04-01 ~68.qxd
1/31/2007
21:01
Page 10
Oprema vozila
• Prednja vrata ne možete zaključati
ukoliko je ključ u kontaktnoj bravi a
vrata su otvorena.
UPOZORENJE -
Zaključano
Neispravan rad brave vrata
Otključano
OUN026006
Rukovanje bravom iz vozila
D050201AUN
Rukovanje bravom pomoću sklopke
• Kako bi otključali vrata gurnite sklopku
(1) u položaj OTKLJUČANO. Crvena
oznaka (2) biti će vidljiva.
• Kako bi zaključali vrata gurnite sklopku
(1) u položaj ZAKLJUČANO. Ako su
vrata zaključana crvena oznaka (2)
nije vidljiva.
• Kako bi otvorili vrata povucite ručicu
(3) prema van.
• Ukoliko otvorite vrata vozača ručicom
kada su zaključana ona će se otključati
(ukoliko je u opremi).
4 10
Vrata vozača
Ukoliko se električna brava pokvari
kada ste u vozilu pokušajte slijedeće kako bi izašli:
• Nekoliko puta pokušajte otključati bravu (i električno i ručno)
dok istovremeno povlačite ručicu
za otvaranje.
• Pokušajte otvoriti bilo koja vrata.
• Spustite prozor i otključajte vrata
ključem izvana.
• Pomaknite se u prtljažnik i otvorite poklopac prtljažnika.
OUN026007
D050202AUN
Sa sklopkom za centralno zaključavanje
Centralnim zaključavanjem upravljate
pritiskom na sklopku za centralno
zaključavanje vrata. Ukoliko su bilo koja
vrata otvorena prilikom pritiska na sklopku vrata će ostati zaključana kada ih
zatvorite.
New Carens HR 04-01 ~68:New Carens HR 04-01 ~68.qxd
1/31/2007
21:01
Page 11
Oprema vozila
Vrata suvozača
UPOZORENJE - Vrata
OUN026008
• Kada pritisnete prednji dio (1) prekidača sva vrata će se zaključati.
• Kada pritisnete stražnji dio (2) prekidača sva vrata će se otključati.
• Ukoliko je ključ u kontaktnoj bravi a bilo
koja prednja vrata su otvorena, pritiskom na prekidač vrata se neće
zaključati.
• Vrata bi uvijek morala biti potpuno zatvorena i zaključana dok
je vozilo u pokretu kako bi se
spriječilo slučajno otvara-nje
vrata.
• Budite oprezni prilikom otvaranja
vrata i provjerite nailaze li vozila,
bicikli ili pješaci prije otvaranja
vrata kako ne bi došlo do ozljeđivanja ili oštećenja.
UPOZORENJE Otključano vozilo
Uvijek uklonite ključ iz kontaktne
brave, aktivirajte parkirnu kočnicu,
zatvorite prozore i zaključajte vrata
kada vozilo ostavljate bez nadzora.
UPOZORENJE - Djeca bez
nadzora
Zatvoreno vozilo može se jako
zagrijati i uzrokovati smrt ili teške
ozljede djeci ili životinjama koje ne
mogu izaći iz vozila. Nadalje, djeca
mogu dirati stvari koje ne bi smjeli
što može uzrokovati ozljede.
Nikada ne ostavljajte djecu i životinje u vozilu bez nadzora.
4 11
New Carens HR 04-01 ~68:New Carens HR 04-01 ~68.qxd
1/31/2007
21:01
Page 12
Oprema vozila
3. Zatvorite stražnja vrata.
Kako bi otvorili stražnja vrata povucite
ručicu sa vanjske strane vozila (1).
Iako su vrata otključana, stražnja vrata
nećete moći otvoriti iznutra ukoliko osigurač nije u otključanom položaju (
).
D050300AUN
Senzor za otključavanje u slučaju
sudara (ukoliko je u opremi)
Sva vrata će se otključati ukoliko senzor
osjeti udarac dok je kontaktna brava u
ON položaju.
Vrata se neće otključati ukoliko postoji
problem u mehaničkom djelu sustava
brava vrata ili s akumulatorom.
UPOZORENJE - Brave
stražnjih vrata
OUN026009
D050500AUN
Osigurač stražnjih vrata
Osigurač sprječava djecu u slučajnom
otvaranju stražnjih vrata iz unutrašnjosti
vozila. Trebali bi ga koristiti uvijek kada
se djeca nalaze u vozilu.
1. Otvorite stražnja vrata
2. Gurnite osigurač koji se nalazi na
stražnjem rubu vrata u zaključani
položaj. Kada je osigurač u
zaključanom položaju (
) stražnja
vrata ne možete otvoriti iznutra.
4 12
Ukoliko djeca slučajno otvore zadnja vrata dok se vozilo kreće mogli
bi pasti iz vozila i smrtno stradati ili
biti teško ozlijeđena. Kako bi spriječili djecu u otvaranju zadnjih
vrata iz unutrašnjosti vozila osigurači zadnjih vrata trebali bi biti
aktivirani uvijek kada se djeca
nalaze u vozilu.
New Carens HR 04-01 ~68:New Carens HR 04-01 ~68.qxd
1/31/2007
21:01
Page 13
Oprema vozila
POKLOPAC PRTLJAžNIKA
✽ NAPOMENA
Za hladnog vremena zaleđena brava
možda neće raditi.
UPOZORENJE
Poklopac prtljažnika otvara se
prema gore. Pripazite kako ne bi
nekoga ozljedili prilikom otvaranja
prtljažnika.
OUN026015
D070100AUN
Otvaranje poklopca prtljažnika
• Poklopac prtljažnika zaključava se ili
otključava ukoliko se vrata zaključaju
ključem, daljinskim upravljačem ili
sklopkom za centralno zaključavanje.
• Poklopac prtljažnika možete otključati
pritiskom na gumb za otključavanje
poklopca prtljažnika na daljinskom
upravljaču. Kada poklopac prtljažnika
otvorite i zatim zatovrite on će se
automatski zaključati.
• Ukoliko je otključan poklopac prtljažnika možete otvoriti povlačenjem ručice i
podizanjem poklopca.
OPREZ
Provjerite jeste li sasvim zatvorili
prtljažnik kako se ne bi oštetili
nosači poklopca prtljažnika.
D070200AUN
Zatvaranje poklopca prtljažnika
Kako bi zatvorili prtljažnik gurnite ga
objema rukama prema dolje. Provjerite je
li prtljažnik sasvim zatvoren.
UPOZORENJE - Ispušni
plinovi
Ukoliko vozite s otvorenim prtljažnikom otrovni plinovi mogli bi
ući u vozilo i uzrokovati teške ili
smrtonosne ozljede putnicima.
Ukoliko morate voziti sa otvorenim
prtljažnikom otvorite sve ventilacijske otvore kako bi svjež zrak
mogao ulaziti u vozilo.
UPOZORENJE - Prtljažnik
Nitko se ne smije nalaziti u prtljažniku. Prtljažnik je vrlo opasan
zbog toga što nije zaštićen u slučaju sudara niti je opremljen sigurnosnim pojasevima.
4 13
New Carens HR 04-01 ~68:New Carens HR 04-01 ~68.qxd
1/31/2007
21:01
Page 14
Oprema vozila
UPOZORENJE
OUN026017
D070300AUN
Otvaranje poklopca prtljažnika u
nuždi
Vaše vozilo opremljeno je ručicom za
otvaranje poklopca prtljažnika u nuždi
koja se nalazi na dnu prtljažnika. Ukoliko
se netko slučajno zaključa u prrtljažniku
povlačenjem ručice može otvoriti poklopac prtljažnika.
4 14
• Upoznajte se sa položajem ručice
za otvaranje poklopca prtljažnika
u nuždi kako bi ju mogli
upotrebiti ukoliko je to potrebno.
• Nitko se ne smije nalaziti u prtljažniku za vrijeme vožnje jer prtljažnik nije zaštićen u slučaju
sudara.
• Ručicu za otvaranje poklopca
prtljažnika u nuždi koristite samo
ukoliko je to potrebno. Pazite
kako ne bi otvorili prtljažnik za
vrijeme vožnje.
New Carens HR 04-01 ~68:New Carens HR 04-01 ~68.qxd
1/31/2007
21:01
Page 15
Oprema vozila
PROZORI
D080000AUN-EE
(1) Prekidač za električno podizanje prozora na vozačevim vratima
(2) Prekidač za električno podizanje prozora na suvozačevim vratima
(3) Prekidač za električno podizanje prozora na lijevim stražnjim vratima
(4) Prekidač za električno podizanje prozora na desnim stražnjim vratima
(5) Otvaranje i zatvaranje prozora
(6) Automatsko podizanje*/spuštanje
prozora (vrata vozača)
(7) Onemogućavanje električnog upravljanja prozorim
*: ukoliko je u opremi
✽ NAPOMENA
Za hladna vremena električno podizanje
prozora možda neće raditi zbog zaleđivanja.
OUN026010L
4 15
New Carens HR 04-01 ~68:New Carens HR 04-01 ~68.qxd
1/31/2007
21:01
Page 16
Oprema vozila
D080100AUN
Električno podizanje prozora
Ključ u kontakt bravi mora biti okrenut u
ON položaj kako bi el. podizači radili. Sva
vrata imaju prekidače za podizanje prozora na tim vratima. Vozač ima prekidač
koji može onemogućiti rad prekidača
ostalih prozora.
Ukoliko osjetite zanošenje vozila uzrokovano udarima vjetra s otvorenim prozorom na jednoj strani, malo otvorite prozor na suprotnoj strani vozila kako biste
smanjili utjecaj vjetra.
Električno podizanje prozora radi otprilike 30 sekundi nakon što je ključ uklonjen iz kontaknte brave. Ukoliko su prednja vrata otvorena podizanje prozora neće
raditi čak ni 30 sekundi nakon što je ključ
uklo-njen iz kontaktne brave.
4 16
OUN026012
OUN026011
D080101AUN
D080102AUN
Otvaranje i zatvaranje prozora
Na vratima vozača nalazi se glavni prekidač kojim se može upravljati svim prozorima.
Kako bi otvorili ili zatvorili neki prozor pritisnite odnosno povucite prednji dio
odgovarajućeg prekidača (5).
Automatsko spuštanje prozora (ukoliko je u opremi) (vrata vozača)
Pritisak prekidača u drugi pritisnuti
položaj (6) sasvim će spustiti prozor.
Ukoliko želite zaustaviti spuštanje prozora povucite prekidač u obrnutom smjeru
od smjera kretanja prozora.
New Carens HR 04-01 ~68:New Carens HR 04-01 ~68.qxd
1/31/2007
21:01
Page 17
Oprema vozila
Ukoliko se akumulator ispraznio ovu
funkciju morate vratiti na tvorničke
postavke na slijedeći način:
1. Ključ u kontaktnoj bravi okrenite u ON
položaj.
2. Zatvorite sve prozore i nastavite
povlačiti sklopku prema gore u trajanju od 1 sekunde nakon što je prozor
zatvoren.
OMG035014
D080103AUN
Automatsko podizanje/spuštanje prozora (ukoliko je u opremi) (vrata
vozača)
Pritisak ili povlačenje prekidača u drugi
pritisnuti položaj (6) sasvim će spustiti
prozor. Ukoliko želite zaustaviti spuštanje prozora povucite ili gurnite prekidač u
obrnutom smjeru od smjera kretanja prozora.
Automatsko spuštanje prozora (kada se
prozor zatvara automatskim podizanjem)
Ukoliko nekakav predmet ometa
podizanje prozora prozor će se
automatski zaustaviti a zatim i spustiti
otprilike 20~30cm kako bi mogli ukloniti
predmet.
✽ NAPOMENA
Funkcija autmoatskog spuštanja prozora (prozor se spušta 20~30 cm kada se
detektira otpor pri podizanju) raditi će
samo kada prozor pokušate zatvoriti
funkcijom automatskog podizanja stakla. Ova funkcija neće raditi ukoliko prozor podižete prvim pritisnutim položajem.
UPOZORENJE
Uvijek provjerite da li kakav predmet ili dio tijela ometa podizanje
prozora. Ukoliko podizanje prozora
ometa predmeta tanji od 4 mm ova
funkcija možda neće moći detektirati otpor podizanju prozora. Zbog
toga uvijek provjerite ometa li
nešto podizanje prozora.
4 17
New Carens HR 04-01 ~68:New Carens HR 04-01 ~68.qxd
1/31/2007
21:01
Page 18
Oprema vozila
OPREZ
• Kako biste spriječili kvar na sustavu za el. podizanje prozora
nikada nemojte otvarati ili zatvarati više prozora istovremeno.
• Nikada ne koristite istovremeno
prekidač vozača i prekidač na
vratima istovremeno kako ne bi
došlo do kvara.
OUN026014
D080104AUN
Onemogućavanje podizanja prozora
• Vozač može onemogućiti podiza-nje
prozora na putničkim vratima pritiskom
prekidača u ZAKLJUČANI položaj
(prekidač je pritisnut).
• Kada je prekidač za onemogućavanje podizanja prozora na putničkim
vratima pritisnut te prozore ne može
podići ni vozač svojim glavnim kontrolama.
4 18
UPOZORENJE - Prozori
• NIKADA ne ostavljajte ključ u
vozilu.
• NIKADA ne ostavljajte djecu u
vozilu bez nadzora. Čak i vrlo
mala djeca mogu slučajno
pokrenuti vozilu ili se zapetljati u
sigurnosnim pojasevima ili se
ozljediti na neki drugi način.
• Uvijek provjerite kako biste bili
sigurni da ruke i drugi predmeti
ne ometaju podizanje prozora.
• Ne dozvolite djeci igranje s prekidačima za električno podizanje
prozora kako se ne bi ozljedila.
• Ne gurajte glavu ili ruke kroz prozor za vrijeme vožnje.
New Carens HR 04-01 ~68:New Carens HR 04-01 ~68.qxd
1/31/2007
21:01
Page 19
Oprema vozila
POKLOPAC MOTORA
OUN026022
D090100AUN
Otvaranje poklopca prtljažnika
1. Povucite ručicu kako bi otključali poklopac motora. Poklopac motora morao
bi se malo otvoriti.
OUN026023L
2. Povucite zaštitnu kočnicu (1) i podignite poklopac motora (2).
OUN026024
3. Podignite
poklopac motora i
poduprite ga umetanjem slobodnog kraja šipke u otvor.
UPOZORENJE
Šipku primajte za dio presvučen
gumom kako se ne biste opekli
zagrijanim metalnim dijelom.
4 19
New Carens HR 04-01 ~68:New Carens HR 04-01 ~68.qxd
1/31/2007
21:01
Page 20
Oprema vozila
D090200AUN
Zatvaranje poklopca motora
1. Prije zatvaranja poklopca provjerite
slijedeće:
• svi zatvarači moraju biti pravilno
postavljeni,
• rukavice, krpe ili drugi zapaljivi
materijal morate ukloniti iz prostora
motora.
2. Smjestite šipku na njeno mjesto.
3. Spustite poklopac motora do visine od
30 cm i zatim ga pustite da padne
kako bi se poklopac zaključao.
Provjerite da li je poklopac motora
pravilno zaključan prije vožnje.
4 20
UPOZORENJE
Provjerite da li je poklopac motora
pravilno zaključan prije vožnje.
UPOZORENJE
• Prije zatvaranja poklopca motora
provjerite da li ste uklonili sve
dijelove i alat i da nečije ruke ne
ometaju zatvaranje poklopca.
• Ne ostavljajte rukavice, krpe ili
drugi zapaljivi materijal u predjelu motora kako ne bi izazvali
požar.
UPOZORENJE
• Uvijek provjerite da li je poklopac
motora pravilno zaključan kako
se ne bi otvorio za vrijeme vožnje.
• Šipku morate smjestiti sasvim u
otvor kako poklopac motora ne bi
pao i ozljedio Vas.
• Ne pomičite vozilo dok je poklopac motora podignut jer to
umanjuje vidljivost i poklopac bi
mogao pasti i oštetiti se.
New Carens HR 04-01 ~68:New Carens HR 04-01 ~68.qxd
1/31/2007
21:01
Page 21
Oprema vozila
POKLOPAC SPREMNIKA GORIVA
D100200AUN
Zatvaranje poklopca
1. Kako bi zatvorili čep okrenite ga u
smjeru kazaljke na satu dok ne začujete “klik”. To označava da je čep
pravilno učvršćen.
2. Zatvorite poklopac spremnika za gorivo i lagano ga pritisnite kako bi bili sigurni da je pravilno zatvoren.
OUN026019
D100100AUN
Otvaranje poklopca
Kako bi otvorili poklopac spremnika goriva pritisnite prekidač koji se nalazi na
vratima vozača.
✽ NAPOMENA
Ukoliko se poklopac spremnika goriva
neće otvoriti zbog zaleđivanja lagano ga
lupnite, nanesite na njega tekućinu za
odleđivanje (nikako antifriz) ili odvezite
vozilo na toplo mjesto kako bi se led otopio.
OUN026020
1. Isključite motor.
2. Kako bi otvorili poklopac spremnika
goriva pritisnite prekidač.
UPOZORENJE
To avoid injury from sharp edges, it
is recommended that protective
gloves be worn if there is a need to
open the fuel filler door manually.
UPOZORENJE - Dolijevanje goriva
Gorivo može biti pod pritiskom.
Uvijek uklanjajte poklopac spremnika za gorivo pažljivo i polagano.
Ukoliko čujete pištav zvuk pričekajte da prestane prije nego sasvim
uklonite poklopac.
D100300AUN
3. Povucite vratašca spremnika za gorivo.
4. Kako bi uklonili čep spremnika za gorivo okrenite ga u smjeru obrnutom od
kazaljke na satu.
5. Dolijte gorivo.
4 21
New Carens HR 04-01 ~68:New Carens HR 04-01 ~68.qxd
1/31/2007
21:01
Page 22
Oprema vozila
UPOZORENJE
Gorivo je zapaljivo. Kada dolijevate
gorivo obratite pažnju na slijedeće
upute kako ne bi došlo do ozljeda,
teških opeklina ili smrti zbog
požara ili eksplozije.
• Prije dolijevanja goriva obratite
pažnju na sigurnosni ventil benzinske crpke ukoliko on postoji.
• Prije dodirivanja ručice za dolijevanje goriva oslobodite se
opasnog statičkog elektriciteta
dodirivanjem metalnog djela
vozila na sigurnoj udaljenosti od
ručice za dolijevanje goriva.
(nastavlja se)
4 22
(nastavak)
• Ne ulazite u vozilo kada ste
započeli dolijevanje goriva. Ne
dodirujte nikakvu tkaninu ili
najlon koji mogu uzrokovati statički elektricitet koji može uzrokovati zapaljenje goriva. Ukoliko
morate ući u vozilo nakon toga
morate se opet osloboditi
opasnog statičkog elektriciteta
dodirivanje metalnog djela vozila
na sigurnoj udaljenosti od ručice
za dolijevanje goriva.
• Kada
dolijevate
gorivo
iz
pokretnog spremnika uvijek ga
spustite na tlo prije dolijevanja
goriva kako bi se oslobodio statičkog
elektriciteta.
Kada
započnete dolijevanje goriva
morate ostati u kontaktu sa
vozilom dok dolijevanje nije
završeno. Koristite samo spremnike namijenjene čuvanju goriva.
(nastavlja se)
( nastavak)
• Nemojte koristiti mobilne telefone na benzinskim crpkama ili
prilikom dolijevanja goriva jer oni
mogu izazvati zapaljenje goriva.
• Kada dolijevate gorivo uvijek
ugasite motor. Iskre koje nastaju
u električnom sustavu vozila
mogu zapaliti gorivo. Kada je
dolijevanje goriva završeno provjerite da li je čep spremnika goriva pravilno zatvoren prije paljenja motora.
• Ne palite vatru u blizini benzinske
crpke. NE UPOTREBLJAVAJTE
šibice i NE PUŠITE i ne ostavljajte
upaljene cigarete u vozilu dok ste
na benzinskoj postaji. Gorivo je
vrlo zapaljivo i može eksplodirati
kada je izloženo plamenu.
(nastavlja se)
New Carens HR 04-01 ~68:New Carens HR 04-01 ~68.qxd
1/31/2007
21:01
Page 23
Oprema vozila
(nastavak)
• Ukoliko izbije požar za vrijeme
dolijevanja
goriva
odmah
napustite vozilo i obratite se
osoblju benzinske postaje i
vatrogascima. Slijedite sve upute
koje Vam oni daju.
OPREZ
• U vozila koja koriste bezolovni
benzin obavezno ulijte odgovarajući benzin.
• Ukoliko morate zamijeniti čep
spremnika za gorivo koristite
samo originalne Kia dijelove ili
sličan točno namijenjen Vašem
vozilu. Pogrešan čep može
uzrokovati neispravan rad sustava za gorivo ili sustava kontrole
ispušnih plinova. Pravilni čepovi
dostupni su kod ovlaštenog Kia
servisera.
(nastavlja se)
(nastavak)
• Ne prolijevajte gorivo po vanjskim površinama vozila. Tako
možete oštetiti boju.
• Ukoliko ne možete otvoriti poklopac spremnika za gorivo za
hladnog vremena lagano ga
udarite ili gurnite.
• Provjerite jeste li pravilno
učvrstili čep spremnika nakon
dolijevanja goriva.
OUN026021
D100500AUN
Ukoliko ne možete otvoriti poklopac prekidačem:
Otvorite prtljažnik i uklonite poklopac te
povucite ručicu za otvaranje poklopca
spremnika za gorivo u nuždi.
OPREZ
Nemojte prejako povlačiti ručicu
kako ju ne bi oštetili.
4 23
New Carens HR 04-01 ~68:New Carens HR 04-01 ~68.qxd
1/31/2007
21:01
Page 24
Oprema vozila
POMIČNI KROV (UKOLIKO JE U OPREMI)
✽ NAPOMENA
Za hladnog vremena pomični krov
možda neće raditi ispravno zbog zaleđivanja.
✽ NAPOMENA
Nakon pranja vozila ili nakon kiše
obrišite pomični krov prije otvaranja.
OPREZ
OUN026025
D110000AUN
Ukoliko imate pomični krov možete ga
pomicati klizanjem ili ga podignuti prekidačem smještenim na krovnoj konzoli.
Pomični krov možete otvarati samo kada
je ključ u kontaktnoj bravi u ON položaju.
4 24
Ne držite prekidače pomičnog krova
dulje nego što je potrebno jer tako
možete oštetiti motor.
✽ NAPOMENA
Pomični krov ne može klizati dok je
podignut niti ga možete dizati dok je
pomaknut.
UPOZORENJE
Nikada nemojte pomicati sjenilo
pomičnog krova za vrijeme vožnje
jer to može uzrokovati prometnu
nezgodu.
New Carens HR 04-01 ~68:New Carens HR 04-01 ~68.qxd
1/31/2007
21:01
Page 25
Oprema vozila
OUN026026
OUN026027
OUN026028
D110100AUN
D110101AUN
D110200AUN
Klizanje pomičnog krova
Automatsko vračanje
Ukoliko neki predmet ometa automatsko
zatvaranje krova on će se početi otvarati
i zatim će se zaustaviti.
Ova funkcija ne radi ukoliko je predmet
koji ometa zatvaranje krova jako malen.
Uvijek provjerite ne ometa li nešto zatvaranje krova prije zatvaranja.
Podizanje pomičnog krova
Kako bi sasvim otvorili prozor (automatsko otvaranje) pritisnite prekidač (1) i
držite ga pritisnutim barem 0.5 sekunde.
koliko u bilo kojem trenutku želite zaustaviti otvaranje pritisnite bilo koji prekidač
pomičnog krova.
Kako bi sasvim zatvorili prozor (automatsko zatvaranje) pritisnite prekidač (3)
i držite ga pritisnutim barem 0.5 sekunde.
koliko u bilo kojem trenutku želite zaustaviti otvaranje pritisnite bilo koji prekidač
pomičnog krova.
UPOZORENJE
Kako bi sasvim otvorili prozor
(automatsko otvaranje) pritisnite prekidač (2) i držite ga pritisnutim barem 0.5
sekunde. Ukoliko u bilo kojem trenutku
želite zaustaviti otvaranje pritisnite bilo
koji prekidač pomičnog krova.
Kako bi zatvorili pomični krov pritisnite
prekidač (3) i držite ga pritisnutim dok se
krov sasvim ne zatvori.
Provjerite ne ometa li nešto zatvaranje pomičnog krova prije zatvaranja.
4 25
New Carens HR 04-01 ~68:New Carens HR 04-01 ~68.qxd
1/31/2007
21:01
Page 26
Oprema vozila
UPOZORENJE - Pomični
krov
• Ne pružajte ruke ili glavu kroz
pomični krov za vrijeme vožnje.
• Provjerite ne ometa li nešto zatvaranje pomičnog krova prije zatvaranja.
OPREZ
• Povremeno očistite prljavštinu
koja se može sakupiti u vodilicama pomičnog krova.
• Ako pokušate otvoriti pomični
krov kada je temperatura niža od
nule ili je pomični krov prekriven
snijegom ili ledom, staklo ili
motor mogli bi se oštetiti.
• Sjenilo bi se trebalo pomicati sa
pomičnim krovom. Ne ostavljajte
sjenilo zatvorenim ukoliko je
pomični krov otvoren
4 26
OUN026031
OUN026029
D110300AUN
D110400AUN
Sjenilo pomičnog krova
U slučaju teškoća
Sjenilo će se automatski otvoriti kada
pomični krov otvorite klizanjem. Zatvorite
ga sami ukoliko to želite.
Ukoliko se pomični krov ne otvori električno:
1. Otvorite poklopac svjetla za čitanje
autokarte.
New Carens HR 04-01 ~68:New Carens HR 04-01 ~68.qxd
1/31/2007
21:01
Page 27
Oprema vozila
D110500AUN
Vraćanje tvorničkih postavki
pomičnog krova
Ukoliko se Vaš akumulator isprazni ili
iskopča ili upotrebite polugu kako bi otvorili/zatvorili pomični krov, morate vratiti
pomični krov na tvorničke postavke i to
na slijedeći način:
OUN026030
2. Umetnite ručicu (koja se nalazi u
vozilu) i okrečite u smjeru kazaljke na
satu kako bi otvorili ili u smjeru obrnutom od kazaljke na satu kako bi zatvorili pomični krov.
5. Pritisnite i držite (dulje od 5 sekundi)
pritisnutim prekidač za podizanje prozora dok krov ne radi na sljedeći
način:
SPUŠTANJE
→
OTVARANJE
KLIZANJEM → ZATVARANJE
Tada otpustite prekidač
1. Turn the ignition switch to the ON
position.
Kada je ovo završeno pomični krov je
2. Ovisno o položaju krova učinite slivraćen na tvorničke postavke.
jedeće:
1) ukoliko je krov sasvim zatvoren ili
je podignut pritisnite prekidač za
podizanje krova i držite ga dok se
krov sasvim ne podigne
2) ukoliko je krov otvoren klizanjem:
pritisnite i držite pritisnutim (dulje
od 5 sekundi) prekidač za zatvaranje dok se krov sasvim ne
zatvori. Sasvim podignite krov
odgovarajućim prekidačem.
3. Otpustite prekidač za podizanje.
4. Pritisnite i držite prekidač za podizanje krova dok se krov ne pomakne u
početni položaj.
4 27
New Carens HR 04-01 ~68:New Carens HR 04-01 ~68.qxd
1/31/2007
21:01
Page 28
Oprema vozila
UPRAVLJAČ (VOLAN)
D130100AUN
Servo volan
Servo volan upotrebljava dio snage
motora za pomoć vozaču pri upravljanju. Kad motor ne radi ili ako je sustav
servo volana pokvaren moguće je usmjeravati automobil ali je za to potrebna
osjetno veća snaga.
Ako pri normalnoj vožnji osjetite promjenu snage potrebne za upravljanje
volanom, neka sustav volana pregleda
ovlašteni Kia serviser.
OPREZ
Dok je motor upaljen ne zadržavajte
volan u krajnjem desnom ili krajnjem lijevom položaju duže od
nekoliko sekundi, jer biste time
mogli pokvariti crpku servovolana.
✽ NAPOMENA
Ako se prekine pogonski remen crpke
servo volana ili ako se crpka pokvari,
za upravljanje volanom potrebna
snaga se osjetno poveća.
4 28
✽ NAPOMENA
Ukoliko je vozilo bilo dulje vrijeme
izloženo temperaturi nižoj od -10°C
može se povremeno pojaviti teškoća u
upravljaju
servovolanom
zbog
povećane viskoznosti tekućine servovolana što je normalno. U tom slučaju
povećajte broj okretaja u praznom
hodu na 1500 okretaja u minuti. Pustite
gas i ostavite vozilo upaljeno u
praznom hodu 2 do 3 minute kako bi
zagrijali tekućinu.
D130300AUN
Namještanje nagiba upravljača
Nagibni uređaj vam omogućuje namještanje odgovarajućeg nagibnoga kuta
volana prije početka vožnje. Nagib
možete promijeniti i kad želite više prostora pri ulasku ili izlasku iz vozila.
Volan neka bude namješten pod kutom
koji vam omogućuje udobno upravljanje
i dobar pregled nad pločom s instrumentima.
UPOZORENJE
• Volan nemojte namještati tijekom
vožnje jer biste mogli izgubiti
kontrolu nad vozilom i prouzročiti nesreću s ozbiljnim posljedicama.
• Kada namjestite volan pritisnite
ga prema dolje i prema gore kako
bi provjerili je li dobro namješten.
New Carens HR 04-01 ~68:New Carens HR 04-01 ~68.qxd
1/31/2007
21:01
Page 29
Oprema vozila
✽ NAPOMENA
Trubu uključite pritiskom na područje
za trubu na volanu označeno simbolom.
OPREZ
Trubu nemojte zloupotrebljavati
prejakim pritiskom, udarcima ili
oštrim predmetom.
OUN026123
Za promjenu nagiba volana primite obruč
volana povucite sklopku za pomicanje
nagiba volana (1) prema dolje.
Namjestite volan u željeni položaj (2) te
povucite sklopku prema gore. Volan
namjestite prije vožnje.
OUN026124
D130500AUN
Truba
Ako želite zatrubiti, pritisnite znak trube
na volanu.
Povremeno provjerite radi li truba
ispravno.
4 29
New Carens HR 04-01 ~68:New Carens HR 04-01 ~68.qxd
1/31/2007
21:01
Page 30
Oprema vozila
OGLEDALA
D140100AUN
D140102AUN
Unutrašnje ogledalo
Električni tip
Kada je motor upaljen senzor na
ogledalu automatski detektira odsjaj i
putem kemijske reakcije upravlja odsjajem svjetla vozila iza Vas.
Kada je ključ u kontakntoj bravi u ON
položaju autmoatsko zatamnjivanje
ogledala će se aktivirati.
Kada ručicu mjenjača prebacite u položaj
za vožnju unatrag (R) ogledalo će se prebaciti na najsvjetliju postavku kako bi se
omogućila najbolja vidljivost.
Ogledalo podesite kako bi mogli vidjeti
kroz stražnje staklo. Ogledalo podesite
prije vožnje.
Night
UPOZORENJE
Ne stavljajte prtljagu na stražnje
sjedalo ili u prtljažni prostor na
način da ometa vidljivost.
Day
OUN026125
D140101AUN
Dnevni/noćni položaj unutrašnjeg
ogledala
Ogledalo podesite prije vožnje i dok je
ručica za odabir dnevne/noćne vožnje u
položaju za dnevnu vožnju.
Povucite ručicu za odabir dnevne/noćne
vožnje prema sebi kako bi smanjili odsjaj
svjetla vozila iza Vas za vrijeme noćne
vožnje.
Zapamtite da položaj ogledala za noćnu
vožnju smanjuje vidljivost.
4 30
OPREZ
Kada čistite ogledalo koristite
papirnati ručnik ili sličan materijal
umočen u tekućinu za pranje stakla.
Ne nanosite tekućinu izravno na
ogledalo kako ne bi dospjela u
kućište ogledala.
New Carens HR 04-01 ~68:New Carens HR 04-01 ~68.qxd
1/31/2007
21:01
Page 31
Oprema vozila
Upotreba kompasa:
Kompas pokazuje smjer kojim se vozilo
kreće.
• Pritisnite COMPASS prekidač (2) kako
bi upalili kompas.
Ponovno pritisnite COMPASS prekidač
kako bi isključili kompas.
• Kada upalite motor kompas će ostati u
stanju u kakvom je bio pri gašenju
motora.
indikator
1
Senzor
indikator
OUN026126
Upravljanje električnim ogledalom:
• Pritisnite ON/OFF prekidač (1) kako bi
isključili automatsko zatamnjivanje.
Indikatorska žaruljica će se ugasiti.
Ponovno pritisnite ON/OFF prekidač
(1) kako bi uključili automatsko zatamnjivanje ogledala i indikatorska žaruljica će se upaliti.
• Prilikom paljenja motora automatski će
se aktivirati automatsko zatamnjivanje
ogledala.
3 Senzor
2
OUN026136
D140103AUN
Električni tip ogledala s kompasom
Upravljanje električnim ogledalom:
• Pritisnite MIRROR prekidač (3) kako bi
isključili automatsko zatamnjivanje.
Indikatorska žaruljica će se ugasiti.
Ponovno pritisnite MIRROR prekidač
(3) kako bi uključili automatsko zatamnjivanje ogledala i indikatorska žaruljica će se upaliti.
• Prilikom paljenja motora automatski će
se aktivirati automatsko zatamnjivanje
ogledala.
Zaslon kompasa
- E: istok
- W: zapad
- S: jug
- N: sjever
npr. NE: Sjeveroistok
✽ NAPOMENA
Pri prvoj vožnji novog vozila morate
kalibrirati kompas na način opisan na
slijedećoj stranici.
4 31
New Carens HR 04-01 ~68:New Carens HR 04-01 ~68.qxd
1/31/2007
21:01
Page 32
Oprema vozila
Kalibracija kompasa
Kompas možda neće pravilno prikazivati
smjer kretanja ukoliko nije kalibriran.
Ukoliko je kompas podešena na
pogrešnu vremensku zonu ili vozite na
mjestima kao što su tuneli, podzemne
garaže, u blizini transformatorskih stanica, itd. može se dogoditi slijedeće:
• Kompas pogrešno pokazuje smjer.
• Kompas ne mijenja prikaz smjera kretanja.
• Neki od smjerova se ne prikazuju na
zaslonu.
• Prikazivanje smjerova nije točno pri
duljoj vožnji.
Ukoliko kompas često nepravilno
pokazuje smjer kalibrirajte ga ručno na
slijedeći način:
4 32
Ukoliko je brojčana oznaka zone različita
za Vašu zemlju podesite odgovarajuću
zonu pomoću uputa opisanih u
“Podešavanje zone kompasa” i ponovite
kalibraciju kompasa.
OUN026138
1. Radi najbolje kalibracije ugasite svu
nepotrebnu elektroničku opremu (grijače stakla, klimatizacijski uređaj,
audio sustav, brisače itd.) i zatvorite
sva vrata.
2. Maknite vozilo od velikih metalnih
građevina ili električnih kablova.
3. Upalite kompas i pritisnite i držite pritisnutim COMPASS (2) prekidač u trajanju od 3 sekunde dok se natpis
“ZONE” ne prikaže na zaslonu i zatim
otpustite prekidač. Brojčana oznaka
trenutno odabrane zone biti će
prikazana na zaslonu.
New Carens HR 04-01 ~68:New Carens HR 04-01 ~68.qxd
1/31/2007
21:01
Page 33
Oprema vozila
4. Kada se na zaslonu prikaže željena
zona otpustite prekidač (2). nakon 3
sekunde kompas će početi pokazivati
smjer vožnje.
5. Nakon podešavanja zone morate
kalibrirati kompas na prethodno
opisan način.
✽ NAPOMENA
OUN026137
4. Dok je na zaslonu prikazan smjer kretanja pritisnite i držite pritiisnutim
prekidač (2) u trajanju od 6~7 sekundi dok se na zaslonu ne prikaže
“CAL”.
5. Napravite najmanje 2~3 kruga
vozilom brzinom manjom od 8 km/h
dok se ne prikaže smjer kretanja vozila na zaslonu kompasa. Vozilom
možete kružiti u bilo kojem smjeru.
6. Ukoliko kompas ponovno pogrešno
prikazuje smjer kretanja vozila
ponovite gore navedeni postupak.
OUN026138
Podešavanje zone kompasa
Zonu kompasa morate odabrati kako bi
kompas mogao kompenzirati razliku
između stvarnog sjevera i magnetskog
sjevera. Kako bi odabrali zonu učinite slijedeće:
1. Pronađite brojčanu oznaku zone svoje
lokacije na karti.
2. Pritisnite i držite pritisnutim "COMPASS"
prekidač (1) u trajanju 3 sekunde dok se
na zaslonu ne prikaže natpis “ZONE”.
Nakon toga otpustite prekidač i na
zaslonu će se prikazati brojčana oznaka
trenutno odabrane zone.
3. Pritišćite prekidač (2) dok se ne
prikaže brojčana oznaka Vaše zone.
• Na vozilo ne postavljajte nosače skija,
antene i sličnu opremu koja se
pričvršćuje magnetom kako ne bi
ometali rad kompasa.
• Ukoliko kompas pogrešno prikazuje
smjer kretanja nakon podešavanja
neka vozilo pregleda ovlašteni Kia
serviser.
• Kompas možda neće prikazivati
ispravan smjer kretanja u tunelima ili
na strmoj uzbrdici/nizbrdici.
(Kompas će nastaviti ispravno raditi
kada se vozilom odvezete u područje
stabilnog geomagnetizma).
4 33
New Carens HR 04-01 ~68:New Carens HR 04-01 ~68.qxd
1/31/2007
21:01
Page 34
Oprema vozila
Karta geomagnetskih zona
OUN046101L
4 34
New Carens HR 04-01 ~68:New Carens HR 04-01 ~68.qxd
1/31/2007
21:01
Page 35
Oprema vozila
D140200AUN
Vanjsko ogledalo
Vaše vozilo opremljeno je lijevim i
desnim vanjskim ogledalima. Položaj
ogledala možete podesiti prekidačem.
Kučište ogledala možete preklopiti kako
bi izbjegli oštećenje prilikom pranja u
autopraonici ili prilikom prolaska uskom
ulicom.
UPOZORENJE - Vanjska
ogledala
• Vanjska ogledala su izbočena
(konveksna). Predmeti gledani u
ogledalu bliži su nego što se čini.
• Upotrijebite unutarnje ogledalo ili
izravno promatranje kako bi
ustanovili stvarnu udaljenost
vozila prije prestrojavanja.
OPREZ
Ne stružite led sa ogledala, to može
oštetiti površinu stakla. Ukoliko led
onemogućava pomicanje ogledala
nemojte upotrebljavati silu. Kako bi
uklonili led koristite sprej za odleđivanje ili spužvu, odnosno mekanu
krpu namočenu u vruću vodu.
OPREZ
Ukoliko se motori za pomicanje
ogledala zalede za hladnog vremena upotrebite odleđivač u spreju
(nikako antifriz) ili pomaknite vozilo
na toplo mjesto.
UPOZORENJE
Ne podešavajte i ne preklapajte
ogledala za vrijeme vožnje jer time
umanjujete vidljivost a to može
uzrokovati i gubitak kontrole nad
vozilom.
4 35
New Carens HR 04-01 ~68:New Carens HR 04-01 ~68.qxd
1/31/2007
21:01
Page 36
Oprema vozila
OPREZ
• Ogledala se prestanu kretati kada
dostignu najveći mogući kut ali
motor i dalje radi ukoliko je prekidač pritisnut. Ne pritišćite prekidač dulje nego što je potrebno jer
bi to moglo oštetiti motor.
• Ne pokušavajte podesiti vanjska
ogledala rukom jer bi to moglo
oštetiti sustav.
OUN026128
OUN026130
D140201AUN
D140202AUN
Daljinsko podešavanje ogledala
Prekidači za daljinsko podešavanje
ogledala omogućuju Vam podešavanje
položaja lijevog i desnog vanjskog
ogledala. Kako bi namjestili položaj
određenog ogledala pomaknite ručicu (1)
prema R ili L kako bi odabrali lijevo ili
desno ogledalo i zatim pritisnite odgovarajući dio prekidača kako bi pomaknuli
ogledala gore, dolje, lijevo ili desno.
Nakon namještanja vratite ručicu u
središnji položaj kako bi spriječili slučajno pomicanje ogledala.
Preklapanje vanjskih ogledala
Ručni tip
Kako bi preklopili vanjsko ogledalo primite kučište ogledala i preklopite ga prema
stražnjem kraju vozila.
4 36
New Carens HR 04-01 ~68:New Carens HR 04-01 ~68.qxd
1/31/2007
21:01
Page 37
Oprema vozila
Ključ u kontaktnoj bravi mora biti u ACC
ili ON položaju kako bi električno preklapanje ogledala radilo.
Električnim preklapanjem ogledala
možete upravljati 30 sekundi nakon
gašenja motora.
OUN026129
Električni tip
Kako bi preklopili ogledalo pritisnite
prekidač. Kako bi vratili ogledalo u
položaj za vožnju pritisnite prekidač još
jednom.
OPREZ
Ogledala koja se električno preklapaju nemojte preklapati rukom kako
ne bi oštetili motor.
4 37
New Carens HR 04-01 ~68:New Carens HR 04-01 ~68.qxd
1/31/2007
21:01
Page 38
Oprema vozila
PLOČA S INSTRUMENTIMA
2
1. Brojač okretaja motora
2
2. Indikatorske žaruljice pokazivača smjera
4
3
5
3. Brzinomjer
5
1
8
6
7
4. Mjerač temperature rashladne tekućine
motora
5. Upozoravajuće žaruljice i pokazivači
6. Pokazivač položaja ručice za mjenjanje
brzina (samo automatski mjenjač)
7. Odometar/Mjerač prijeđenog puta
8. Pokazivač razine goriva
OUN026201L
D150000AUN
4 38
New Carens HR 04-01 ~68:New Carens HR 04-01 ~68.qxd
1/31/2007
21:01
Page 39
Oprema vozila
Mjerači
Tip A
Benzin
Dizel
D150201AUN
Brzinomjer
Mjerač brzine pokazuje brzinu vožnje
automobila u km/h i/ili mp/h.
OUN026202
Tip B
OUN026203/OUN026204
D150202AUN
OUN026202L
Tip C
Brojač okretaja motora
Mjerač broja okretaja prikazuje broj okretaja motora u minuti.
Koristite brojač okretaja kako bi odabrali
pravi trenutak za promjenu brzine.
Pokazivač mjerača broja okretaja može
se lagano pomicati ukoliko je ključ u kontaktnoj bravi okrenut u ACC ili ON položaj
dok je motor ugašen. Ovo je normalna
pojava i ne utječe na točnost prikazanog
broja okretaja nakon što upalite motor.
OUN026202G
4 39
New Carens HR 04-01 ~68:New Carens HR 04-01 ~68.qxd
1/31/2007
21:01
Page 40
Oprema vozila
OPREZ
UPOZORENJE
Ne vozite s brojem okretaja u crvenom području.
To može uzrokovati teška oštećenja
motora.
Nikada nemojte uklanjati čep hladnjaka motora kada je motor vruć.
Rashladna tekućina nalazi se pod
pritiskomi može Vas teško opeći.
Pričekajte da se motor ohladi prije
doljievanja tekućine za hlađenje.
OUN026205
D150203AUN
Mjerač temperature rashladne
tekućine motora
Ovaj mjerač prikazuje temperaturu rashladne tekućine motora kada je ključ u
kontaktnoj bravi u ON položaju.
nemojte voziti s pregrijanim motorom.
Ukoliko se motor pregrije pogledajte “U
slučaju pregrijavanja motora” u 6.
poglavlju.
OPREZ
Kada se pokazivač mjerača
pomakne prema oznaci H to ukazuje na pregrijavanje koje može
uzrokovati kvar motora.
4 40
New Carens HR 04-01 ~68:New Carens HR 04-01 ~68.qxd
1/31/2007
21:01
Page 41
Oprema vozila
UPOZORENJE - Mjerač
količine goriva
Ukoliko ostanete bez goriva to
predstavlja opasnost za putnike u
vozilu.
Zaustavite vozilo i dolijte gorivo što
je prije moguće ukoliko se upali
upozoravajuća žaruljica niske
razine goriva ili ukoliko se mjerač
nalazi na E položaju.
OUN026206G
OUN026243
D150204AUN
D150205AUN
Fuel gauge
Mjerač količine goriva pokazuje približnu
količinu goriva u spremniku za gorivo.
Kapacitet spremnika za gorivo naveden
je u 9 poglavlju. Mjerač količine goriva
opremljen je i kontrolnom žaruljicom za
rezervnu količinu goriva koja se pali kada
goriva ima malo.
Odometar/mjerač puta (ukoliko je u
opremi)
Odometar (km ili MI)
Odometar prikazuje ukupan broj kilometara koje je vozilo prošlo.
Odometar Vam može biti vrlo korista prilikom procjene kada vozilo mora na
redoviti servis.
✽ NAPOMENA
Zabranjeno je mijenjanje prikazanog
broja kilometara odometra jer to uzrokuje gubitak jamstva.
4 41
New Carens HR 04-01 ~68:New Carens HR 04-01 ~68.qxd
1/31/2007
21:01
Page 42
Oprema vozila
OUN026208
OUN026209
Mjerač puta (km ili MI)
TRIP A: Mjerač puta A
TRIP B: Mjerač puta B
Mjerač puta prikazuje udaljenost od zadnjeg poništavanja prikaza. Prikaz možete
vratiti na nulu pritiskom na tipku za poništavanje prikaza u trajanju duljem od 1
sekunde.
Možete odabrati između mjerača puat A i
B pritiskom na tipku za odabir načina
rada mjerača puta.
4 42
OUN026209
D150206AUN-EE
Putno računalo (ukoliko je u opremi)
Putno računalo prikazuje informacije o
vozilu kao što su: odometar, mjerač puta,
prosječna brzina, prosječna potreošnja
goriva i udaljenost koju možete prijeći
prije pražnjenja spremnika za gorivo.
Sve informacije (osim odometra) gube se
ukoliko isključite akumulator.
New Carens HR 04-01 ~68:New Carens HR 04-01 ~68.qxd
1/31/2007
21:01
Page 43
Oprema vozila
Odometar se uvijek prikazuje na zaslonu
putnog računala ukoliko je zaslon upaljen.
Svakim pritiskom na gumb TRIP prikaz
se mjenja na slijedeći način:
Mjerač puta A
Mjerač puta B
Vrijeme vožnje
Prosječna brzina
Prosječna potrošnja goriva
UDALJENOST DO PRAŽNJENJA
SPREMNIKA ZA GORIVO
OUN026207
OUN026210
Odometar (km ili MI)
Odometar prikazuje ukupan broj kilometara koje je vozilo prošlo.
Odometar Vam može biti vrlo korista prilikom procjene kada vozilo mora na
redoviti servis.
Mjerač puta (km ili MI)
TRIP A: mjerač puta A
TRIP B: mjerač puta B
Mjerač puta prikazuje udaljenost od zadnjeg poništavanja prikaza.
Mjerač može prikazati udaljenost od 0.0
do 999.9 km (0.0 do 999.9 milja).
Pritiskom na TRIP prekidač u trajanju
duljem od 1 sekunde prikaz mjerača puta
(A ili B) vratiti će se na 0.
4 43
New Carens HR 04-01 ~68:New Carens HR 04-01 ~68.qxd
1/31/2007
21:01
Page 44
Oprema vozila
OUN026211
OUN026212
OUN026212L
Vrijeme vožnje
U ovom načinu rada prikazuje se vrijeme
proteklo od paljenja motora do okretanja
ključa u kontaktnoj bravi u “OFF” položaj.
Kada pritisnete gumb “TRIP” dulje od 1
sekunde prikaz će se vratiti na 0:00.
Prosječna brzina vozila (km/h ili MPH)
U ovom načinu rada prikazuje se prosječna brzina vozila od paljenja motoroa
do okretanja ključa u kontaktnoj bravi u
“OFF” položaj.
Mjerač mjeri u rasponu od 0 do 220 km/h
(0 do 140 mph).
Kada pritisnete gumb “TRIP” dulje od 1
sekunde prikaz će se vratiti na 0:00.
Prosječna potrošnja goriva (l/100km or
MPG)
Ovaj način rada izračunava prosječnu
potrošnju goriva od posljednjeg dolijevanja goriva. Za točan izračun trebali bi
prijeći najmanje 500 m.
Mjerač mjeri u rasponu od 0.1 do 199.9
l/100 km (0.1 do 199.9 milja po galonu).
Kada pritisnete gumb “TRIP” dulje od 1
sekunde prikaz će se vratiti na 0:00.
4 44
New Carens HR 04-01 ~68:New Carens HR 04-01 ~68.qxd
1/31/2007
21:01
Page 45
Oprema vozila
✽ NAPOMENA
OUN026213
Udaljenost do pražnjenja spremnika za
gorivo (km ili MI)
Prikazuje preostalu udaljenost koju
možete prijeći dok se ne isprazni spremnik goriva. Kada preostala udaljenost
padne ispod 50 km treptajući simbol “--.” će se pojaviti na zaslonu.
Mjerač mjeri u rasponu od 50 do 999 km
(30 do 999 milja).
• Ukoliko vozilo nije na ravnoj podlozi
ili je akumulator isključen ova funkcija možda neće raditi ispravno.
Putno računalo neće detektirati
dodatno gorivo ukoliko je količina
dolijevanog goriva manja od 6 litara.
• potrošnja goriva i procijenjena količina goriva do pražnjenja spremnika za
gorivo mogu se jako razlikovati ovisno u uvjetima vožnje, načinu vožnje i
stanju vozila.
• Udaljenost do pražnjenja spremnika
za gorivo je sam procijenjena vrijednost. Stvarna količina goriva može se
razlikovati od ove vrijednosti.
D150300AUN
Upozorenja i pokazivači
Okrenite ključ u položaj ON (bez paljenja
motora) i provjerite da li svijetle sva svjetlosna upozorenja. Ako ne svijetle sva
upozorenja potreban je pregled u servisu. Zatim upalite motor i provjerite da li
se sva svjetlosna upozorenja gase.
Ako se neko od svjetlosnih upozorenja
nakon uključenje motora ne ugasi (osim
svjetlosnoga upozorenja kočnica) potreban je servis. Kada otpustite parkirnu
kočnicu, mora se ugasiti i svjetlosno upozorenje kočnice. Svjetlosno upozorenje
rezerve goriva svijetli kad dosegnete
minimalnu rezervnu količinu goriva.
4 45
New Carens HR 04-01 ~68:New Carens HR 04-01 ~68.qxd
1/31/2007
21:01
Page 46
Oprema vozila
D150302AUN
Kontrolna žaruljica sustava zračnih jastuka (ukoliko su u opremi)
AIR
BAG
Ta kontrolna žaruljica će treptati približno
6 sekundi svaki puta kad okrenete ključ u
kontaktnoj bravi u položaj ON.
Ako sustav ne radi kao što je opisano, ili
žaruljica svijetli tijekom vožnje, neka
ovlašteni Kia serviser pregleda sustav i
ukloni grešku.
D150335AUN
D150303AUN
Kontrolna žaruljica
isključenog zračnog jastuka suvozača (ukoliko je u
opremi)
Ova žaruljica svjetli 4 sekunde nakon
okretanja ključa u kontaktnoj bravi u ON
položaj ili nakon paljenja motora i zatim
će se ugasiti nakon 3 sekunde.
Ova žaruljica također će se upaliti kada
prekidač zračnog jastuka suvozača prebacite u OFF položaj i gasi se kada
uključite zračni jastuk suvozača.
Upozoravajuća žaruljica
ABS sustava (ukoliko je u
opremi)
This light illuminates if the ignition switch
is turned to ON and goes off in approximately 3 seconds if the system is operating normally.
Ova žaruljica pali se kada ključ u kontaktnoj bravi okrenete u ON položaj i gasi se
3 sekunde kasnije ukoliko sustav radi
normalno.
Ukoliko žaruljica ostane upaljena ABS
sustav možda ne radi ispravno. Neka
vozilo pregleda ovlašteni Kia serviser što
je prije moguće. Ukoliko sustav ne radi
ispravno nromalan rad kočnica i dalje je
moguć ali bez pomoći ABS sustava.
OPREZ
Ukoliko prekidač zračnog jastuka
suvozača ne radi ova žaruljica se
neće upaliti i zračni jastuk će se
aktivirati u slučaju frontalnog
sudara čak i ukoliko je prekidač u
OFF položaju.
u tom slučaju neka ovlašteni Kia
serviser pregleda prekidač zračnog
jastuka suvozača što je prije
moguće.
4 46
New Carens HR 04-01 ~68:New Carens HR 04-01 ~68.qxd
1/31/2007
21:01
Page 47
Oprema vozila
Kontrolna žaruljica sustava
elektroničke raspodjele snage
kočnica (EBD) (ukoliko je u
opremi)
Ukoliko ove dvije žaruljice
gore istovremeno za vrijeme
vožnje postoji problem u
ABS i EBD sustavu.
U ovom slučaju Vaš ABS sustav i obični
sustav kočnica ne rade ispravno.
Odvezite vozilo na popravak ovlaštenom
Kia serviseru što je prije moguće.
UPOZORENJE
Ukoliko obje žaruljice gore za vrijeme vožnje Vaš sustav kočnica ne
radi ispravno. Izbjegavajte velike
brzine i naglo kočenje i odvezite
vozilo ovlaštenom serviseru što je
prije moguće.
D150302AUN-EE
Upozorenje sustava sigurnosnih pojaseva
Tip A
Kao podsjetnik žaruljica će se upaliti i
ostati će upaljena u trajanju od 6 sekundi svaki puta kada ključ u kontaktnoj
bravi okrenete u ON položaj bez obzira je
li pojas vezan ili nije.
Ukoliko vozač odveže pojas nakon okretanja ključa u kontaktnoj bravi u ON
položaj ova žaruljica će treptati u trajanju
od 6 sekundi.
Tip B
Kada okrenete kljuc u kontaktnoj bravi u
položaj ON pali se žaruljica u trajanju 6
sekundi bez obzira je li pojas vezan ili
nije.
Ukoliko pojas vozaca ili suvozača nije
vezan nakon okretanja kljuca u kontaktnoj bravi u ON položaj ili ukoliko pojas
odvežete nakon okretanja kljuca u kontaktnoj bravi u ON položaj ova žaruljica
ce se paliti i gasiti ili ce se upaliti u trajanju od 6 sekundi.
Ukoliko odvežete pojas unutar 9 sekundi
nakon što je pojas vezan žaruljica se
nece upaliti.
Ako sustav ne radi, kao što je opisano,
obratite se ovlaštenom Kia serviseru.
Upozoravajući zvuk sigurnosnih pojaseva
(ukoliko je u opremi)
Tip A
Ukoliko vozač nije vezan sigurnosnim
pojasom u trenutku okretanja ključa u
kontaktnoj bravi u ON položaj ili se vozač
odveže nakon okretanja ključa u ON
položaj možete čuti upozoravajući zvuk u
trajanju od 6 sekundi. Ukoliko tada
zavežete pojas zvuk će se ugasiti.
Tip B
Ukoliko vozač ili suvozač nisu vezani sigurnosnim pojasom u trenutku okretanja
ključa u kontaktnoj bravi u položaj ON
možete čuti upozoravajući zvuk u trajanju od 100 sekundi nakon što je upozoravajuća žaruljica svjetlila oko 1 minutu.
4 47
New Carens HR 04-01 ~68:New Carens HR 04-01 ~68.qxd
1/31/2007
21:01
Page 48
Oprema vozila
Ukoliko je pojas vozača ili suvozača
odvezan nakon okretanja ključa u kontaktnoj bravi u ON položaj i vozite brže
od 9 km/h možete čuti upozoravajući
zvuk u trajanju od 100 sekundi.
Ali, ukoliko je pojas vozača odvezan i
zavezan dva puta unutar 9 sekundi od
vezivanja ovaj zvuk se neće paliti.
D150305AUN
D150307AUN
Indikatorske žaruljice
pokazivača smjera
Upozoravajuća žaruljica
pritiska ulja u motoru
Treptajuće zelene strelice na ploči s
instrumentima prikazuju da li je pokazivač smjera uključen ili isključen. Ukoliko
se žaruljica upali a ne trepti ili trepti brže
nego obično ili se uopće ne upali to
ukazuje na kvar pokazivača smjera. U
tom slučaju obratite se ovlaštenom Kia
serviseru što je prije moguće.
Ova kontrolna žaruljica označava da je
pritisak ulja u motoru prenizak.
Ako se kontrolna žaruljica upali tijekom
vožnje:
1. Odvezite vozilo s ceste i zaustavite
ga.
2. Isključite motor i provjerite razinu ulja
u motoru. Ako je razina preniska,
dolijte ulja koliko treba.
Ako kontrolna žaruljica svijetli i dalje, čak
i nakon što ste dodali ulje ili ulja nemate
pri ruci, pozovite telefonom ovlaštenoga
Kia servisera.
D150306AUN
indikatorska žaruljica dugih
svjetla
Žaruljica se pali kada su upaljena duga
svjetla ili kada signalizirate dugim svjetlima.
OPREZ
Ukoliko odmah ne zaustavite vozilo
kada se ova žaruljica upali može
doći do teških oštećenja motora.
4 48
New Carens HR 04-01 ~68:New Carens HR 04-01 ~68.qxd
1/31/2007
21:01
Page 49
Oprema vozila
D150308AUN
OPREZ
Ukoliko se ova žaruljica upali kada
je motor upaljen mogu nastati teška
oštećenja motora. Ova žaruljica se
pali uvijek kada je pritisak motornog ulja prenizak. U normalnim
okolnostima ova žaruljica se pali
kada ključ u kontakntoj bravi okrenete u ON položaj i gasi se kada se
motor upali. Ukoliko žaruljica ostane upaljena kada se motor upali to
ukazuje na ozbiljan kvar.
U tom slučaju zasutavite vozilo što
je prije moguće i provjerite razinu
ulja te dolijte ulja ukoliko je potrebno. Nakon toga upalite motor.
Ukoliko žaruljica i dalje ostane
upaljena odmah ugasite motor. U
bilo kojem slučaju, kada ova žaruljica ostane upaljena vozilo bi trebao
pregledati ovlašteni Kia serviser
prije daljnje vožnje.
Upozoravajuća žaruljica
parkirne kočnice i niske
razine tekućine za kočnice
Upozoravajuća žaruljica parkirne
kočnice
Ta žaruljica svijetli kad je aktivirana
parkirna kočnica i ključ u kontaktnoj bravi
je okrenut u položaju ON ili START.
Žaruljica se gasi kad parkirnu kočnicu
otpustite.
Upozoravajuća žaruljica niske razine
tekućine za kočnice
Ako svijetli ova žaruljica, razina tekućine
za kočnice je preniska. Tada učinite slijedeće:
1. Odvezite auto s ceste i oprezno ga
zaustavite.
2. Kad zaustavite vozilo, odmah provjerite razinu tekućine za kočenje i po
potrebi ju dolijte. Zatim pregledajte sve
dijelove sustava za kočenje ili provjerite ne istječe li tekućina.
3. Ne nastavljajte vožnju ako ustanovite da
tekućina za kočenje negdje istječe, da se
žaruljica ne gasi ili da kočnice ne rade pravilno. Vučna služba neka odveze vozilo do
ovlaštenog KIA servisera gdje će pregledati
sustav kočnica i popraviti ga.
Vaše vozilo opremljeno je dvojnim dijagonalnim kočionim sustavom. To znači da
kočnice na dva kotača rade čak i ukoliko
jedan od ovih sustava zakaže. Samo s
jednim sustavom papučicu kočnice
morate pritisnuti snažnije kako bi zaustavili vozilo. Također, zaustavni put se
povećava. Ukoliko kočnice zakažu za vrijeme vožnje prebacite ručicu mjenjača u
nižu brzinu kako bi kočili motorom i zaustavite vozilo što je prije moguće.
Kako bi provjerili ispravnost upozoravajućih žaruljica provjerite da li upozoravajuće žaruljice parkirne kočnice i niske
razine tekućine za kočnice rade kada je
ključ u kontaktnoj bravi u ON položaju.
UPOZORENJE
Vožnja u vozilu je vrlo opasna kada
svijetli upozoravajuća žaruljica
kočnica. Vozilo u kojem svijetli
žaruljica za kočnice potrebno je
odmah pregledati i ukloniti sve
kvarove.
4 49
New Carens HR 04-01 ~68:New Carens HR 04-01 ~68.qxd
1/31/2007
21:01
Page 50
Oprema vozila
Upozoravajuća žaruljica
niskog vakuuma kočnica
(samo dizelski motor)
Ukoliko žaruljica ostane upaljena to
ukazuje na kvar vakuumske pumpe
kočnica. Izbjegavajte vožnju velikim brzinama te nagla kočenja. Papučicu
kočnice morate pritisnuti snažnije nego
obično. Neka kočioni sustav pregleda
ovlašteni Kia serviser što je prije
moguće.
UPOZORENJE
• Učestalo kočenje niz strmu
nizbrdicu može uzrokovati privremeno opadanje tlaka u vakuumskoj pumpi. U tom slučaju prebacite ručicu mjenjača u nižu brzinu kako bi iskoristili motorno
kočenje. Ukoliko žaruljica ostane
upaljena i nakon toga što prije
zaustavite vozilo i pričekajte da
se žaruljica ugasi.
• Vožnja s upaljenom upozoravajućom žaruljicom je opasna.
Ukoliko žaruljica ostane upaljena
obratite se ovlaštenom Kia
serviseru.
4 50
D150309AUN
D150313AUN
Indikatorska žaruljica prednjih svjetla za maglu (ukoliko su u opremi)
Upozoravajuća žaruljica
sustava za punjenje akumulatora
Ova žaruljica pali se kada upalite prednja svjetla za maglu.
Kontrolna žaruljica označava nepravilni
rad sustava za punjenje akumulatora.
Ako se žaruljica upali za vrijeme vožnje:
1. Odvezite vozilo s ceste i zaustavite
ga.
2. Isključite motor i pregledajte pogonski
remen alternatora, možda je prekinut
ili oštećen.
3. Ako remen djeluje normalno, kvar je
negdje na električnom sustavu punjenja. Neka ovlašteni Kia serviser
popravi kvar u najkraćem mogućem
vremenu.
D150312AUN
Indikatorska žaruljica
trenutne brzine (ukoliko je u
opremi)
Ova indikatorska žaruljica označava
trenutni položaj ručice automatskog
mjenjača.
New Carens HR 04-01 ~68:New Carens HR 04-01 ~68.qxd
1/31/2007
21:01
Page 51
Oprema vozila
D150315AUN
D150318AUN
D150320AUN
Upozoravajuća žaruljica
otvorenog prtljažnika
Upozoravajuća žaruljica
niske razine goriva
Žaruljica ostaje upaljena dok ne zatvorite
prtljažnik.
Ova upozoravajuća žaruljica ukazuje na
nisku razinu goriva u spremniku. Kada se
ova žaruljica upali dolijte gorivo što je
prije moguće. Vožnja s upaljenom žaruljicom niske razine goriva ili položajem
indikatora količine goriva u ispod “E”
položaja može uzrokovati kvar katalizatora.
Kontrolna žaruljica neispravnog rada motora (ukoliko je u opremi)
Ta kontrolna žaruljica dio je računalnog
dijagnostičkog sustava koji kontrolira
sustav za nadzor ispušnih plinova. Ako
zasvijetli tijekom vožnje, upozorava na
mogući kvar u sustavu za nadzor
ispušnih plinova.
Vozilo je obično u voznom stanju ako ta
žaruljica zasvijetli i nije potrebna vučna
služba, ali sustav za nadzor ispušnih
plinova mora što prije pregledati
ovlašteni KIA serviser.
D150316AUN
Upozoravajuća žaruljica
otvorenih vrata
Ova se žaruljica pali kada vrata nisu
sasvim zatvorena.
D150319AUN
D150317AUN
Indikatorska žaruljica elektronske blokade motora
(ukoliko je u opremi)
Ova žaruljica svjetli kada umetnete ključ
u kontaktnu bravu i okrenete ga u ON
položaj kako bi upalili motor.
Ukoliko se žaruljica pali i gasi kada je
ključ u kontaktnoj bravi u ON položaju
prije paljenja motora neka sustav pregleda ovlašteni Kia serviser.
Upozoravajuća žaruljica
niske razine tekućine za
ispiranje stakla
Ova žaruljica ukazuje na pražnjenje
spremnika tekućine za ispiranje stakla.
Dolijte tekućinu što je prije moguće.
4 51
New Carens HR 04-01 ~68:New Carens HR 04-01 ~68.qxd
1/31/2007
21:01
Page 52
Oprema vozila
D150323AUN-EE
OPREZ
• Vožnja sa upaljenom kontrolnom
žaruljicom neispravnog rada
motora (
) može uzrokovati
oštećenja sustava za kontrolu
ispušnih plinova i/ili, kao posljedicu, pomanjkanje snage motora i
povećanje potrošnje goriva.
• Ako kontrolna žaruljica neispravnog rada motora (
) svijetli mogući je kvar katalizatora, a
posljedica bi bila smanjenje snage
motora. Tada neka računalni dijagnostički sustav što prije pregleda
ovlašteni Kia serviser.
OPREZ - Dizelski motor
(ukoliko je u opremi)
Ukoliko ova žaruljica svjetli za vrijeme
vožnje neka sustav filtera provjeri
ovlašteni Kia serviser prije nego
pređete 50 km.
4 52
ESP indikatorska žaruljica
(ukoliko je u opremi)
D150325AUN
ESP
Ova žaruljica se pali nakon okretanja
ključa u kontaktnoj bravi u ON položaj i
gasi se nakon 3 sekunde. U normalnim
uvjetima vožnje kada je ESP sustav aktivan žaruljica je ugašena. U slučaju gubitka stabilnosti i aktiviranja ESP sustava
ova žaruljica trepti.
D150324AUN-EE
ESP OFF indikatorska
žaruljica (ukoliko je u opremi)
ESP
OFF
Ova žaruljica se pali nakon okretanja
ključa u kontaktnoj bravi u ON položaj i
gasi se nakon 3 sekunde. Kako bi ugasili
ESP pritisnite ESP OFF prekidač i ova
žaruljica će se upaliti. Ukoliko ova žaruljica svjetli kada je ESP sustav upaljen
neka vozilo pregleda ovlašteni Kia
serviser.
Indikatorska žaruljica sustava za održavanje brzine
(ukoliko je u opremi)
CRUIS
E
CRUISE indikatorska žaruljica
Ova žaruljica pali se kada je sustav upaljen.
Ova žaruljica na ploči s instrumentima
pali se kada povučete ON-OFF prekidač
na upravljaču.
Žaruljica će se ugasiti kada ponovo
povučete ON-OFF prekidač. Za više
informacija pogledajte “Sustav održavanja brzine” u 5. poglavlju.
New Carens HR 04-01 ~68:New Carens HR 04-01 ~68.qxd
1/31/2007
21:01
Page 53
Oprema vozila
SET indikatorska žaruljica
SET
Ova žaruljica se pali kada je prekidač
(COAST/SET ili RES/ACCEL) sustava
za održavanje brzine upaljen.
SET indikatorska žaruljica na ploči s
instrumentima pali se kada prekidač sustava za održavanje brzine (COAST/SET
or RES/ACCEL) pritisnete. Žaruljica se
neće upaliti kada prekidač CANCEL pritisnete ili kada je sustav isključen.
D150327AUN
Upozoravajući zvuk ključa u kontaktnoj bravi (ukoliko je u opremi)
Ovaj zvuk možete čuti ako otvorite vrata
vozila a ključ je ostavljen u kontaktnoj
bravi kako ne bi zaključali ključeve u
vozilu.
D150328AUN
D150329AUN
Indikatorska žaruljica grijača motora (samo dizelski
motor)
Ova žaruljica svjetli za vrijeme grijanja
motora kada ključ u kontaktnoj bravi
okrenete u ON položaj. Motor možete
upaliti kada se žaruljica ugasi. Vrijeme
grijanja motora ovisi o temperaturi rashladne tekućine, vasnjkoj temperaturi i
napunjenosti akumulatora.
Upozoravajuća žaruljica
taložnika (samo dizelski
motor)
Ova žaruljica pali se kada ključ u kontaktnoj bravi okrenete u ON položaj te se
gasi nakon 3 sekunde. Ukoliko se žaruljica upali tijekom vožnje to ukazje da se
voda sakupila u filteru goriva. U tom
slučaju uklonite vodu iz filtera goriva. Za
više informacija pogledajte “Filter goriva”
u 7. poglavlju.
✽ NAPOMENA
D150330AUN
Ukoliko se motor nije upalio unutar 10
sekundi nakog završetka grijanja
okrenite ključ u kontaktnoj bravi u
LOCK položaj, pričekajte 10 sekundi te
ponovno zagrijte motor.
OPREZ
Ukoliko se ova žaruljica upali ili
trepti nakon što se motor zagrijao ili
za vrijeme vožnje neka vozilo pregleda ovlašteni Kia serviser.
OPREZ
Kada je ova žaruljica upaljena
snaga motora može biti umanjena.
Ukoliko nastavite vožnju s ovom
žaruljicom
upaljenom
možete
uzrokovati kvar sustava za ubrizgavanje. U slučaju paljenja žaruljice
obratite
se
ovlaštenom
Kia
serviseru.
Upozoravajući zvuk prekoračenja
brzine (ukoliko je u opremi)
Ovaj zvuk oglašava se ukoliko vozite
brzinom od 120 km/h ili brže.
4 53
New Carens HR 04-01 ~68:New Carens HR 04-01 ~68.qxd
1/31/2007
21:01
Page 54
Oprema vozila
SUSTAV UPOZORENJA PRI VOŽNJI UNATRAG (UKOLIKO JE U OPREMI)
UPOZORENJE
Sustav je samo pomoćni sustav.
Vozač mora biti iznimno oprezan
prilikom vožnje unatrag. Na rad
sustava mogu utjecati mnogi čimbenici u okolini pa odgovornost prilikom kretanja unatrag leži isključivo na vozaču.
Sustav upozorenja pri vožnji unatrag
OUN026122
D170000AUN
Ovaj sustav pomaže Vam prilikom vožnje unatrag tako što se oglašava zvučnim
signalom ukoliko senzori otkriju predmet
na udaljenosti od 120 cm od vozila. Ovaj
sustav je samo pomoćni sustav i ne
može zamijeniti opreznost vozača.
Udaljenost i vrsta predmeta koje senzori
mogu otkriti je ograničena. Kada god
vozite unatrag budite oprezni kao da sustav ne postoji.
4 54
Rad sustava
D170101AUN
Aktiviranje sustava
• Sustav će se uključiti kada mjenjač prebacite u položaj za vožnju unatrag a
motor je upaljen.
Ukoliko se vozilo kreće brzinom većom
od 5 km/h sustav možda neće raditi
ispravno.
• Udaljenost koju senzori mogu detektirati je otprilike 120 cm.
• Kada senzori otkriju dva predmeta
najbliži će prvi biti prepoznat.
D170102AUN
Vrste upozoravajućih zvukova
• Kada je predmet na udaljenosti između
120 cm i 81 cm od stražnjeg odbojnika
sustav se povremeno oglašava sa jednim zvučnim signalom.
• Kada je predmet na udaljenosti između
80 cm i 41 cm od stražnjeg odbojnika
sustav se povremeno oglašava sa dva
zvučna signala.
• Kada je predmet na udaljenosti manjoj
od 40 cm od stražnjeg odbojnika zvučni
signal sustav neprestano se čuje.
New Carens HR 04-01 ~68:New Carens HR 04-01 ~68.qxd
1/31/2007
21:01
Page 55
Oprema vozila
D170200AUN
Uvjeti pod kojima sustav neće
raditi
Sustav neće pravilno raditi kada:
1. su senzori zamrznuti. (sustav će proraditi kada se senzori otope),
2. su senzori prekriveni blatom, snijegom
ili vodom (senzor će normalno nastaviti raditi kada više nije prekriven),
3. vozite na neravnoj podlozi,
4. postoji buka u blizini senzora (trube
vozila, bučni motori i sl.),
5. pada jaka kiša,
6. se mobilni telefoni ili daljinski upravljači nalaze blizu senzora,
7. su senzori prekriveni snijegom,
8. prilikom vuče prikolice.
Doseg senzora može se smanjiti
kada:
1. su senzori uprljani snijegom ili vodom
(senzor će proraditi kada ga očistite),
2. je temperatura iznimno visoka ili niska.
Predmeti koje senzori možda neće
detektirati:
1. oštri ili tanki predmeti kao što su
špage, lanci ili tanki stupovi,
2. predmeti koji upijaju signal senzora
kao što je tkanina, spužvasti materijal
ili snijeg.
3. predmete manje od 1 m i tanje od 14
cm u promjeru.
D170300AUN
Upozorenja u vezi sustava
• The back upozorenje may not sound
sequentially depending on the speed
and shapes of the objects detected.
• Sustav se možda neće pravilno
oglašavati ovisno o predmetu iza vozila ili brzini vozila.
• Sustav se može pokvariti ukoliko je
promijenjena visina odbojnika ili
mjesto senzora. Bilo kakvi dodaci
također mogu ometati rad senzora.
• Senzori možda neće detektirati predmete bliže od 40 cm ili mogu krivo protumačiti udaljenost. Budite oprezni.
• Ukoliko su senzori uprljani snijegom ili
blatom tada neće raditi pravilno.
Očistite ih mekanom tkaninom.
• Ne gurajte, ne udarajte i ne grebite
senzore bilo kakvim tvrdim predmetom
koji bi mogao oštetiti površinu senzora.
4 55
New Carens HR 04-01 ~68:New Carens HR 04-01 ~68.qxd
1/31/2007
21:01
Page 56
Oprema vozila
D170400AUN
OPREZ
Ovaj sustav može detektirati predmete koji su u dometu senzora,
sustav ne može detektirati predmete koji se nalaze izvan dometa
senzora.
Sustav neće detektirati male ili
tanke predmete koji se nalaze
između senzora. Uvijek pogledom
provjerite iza vozila prije vožnje
unatrag.
Ukoliko vozilom upravlja netko tko
nije upoznat sa sustavom upozorite
ga na ograničenja sustava.
UPOZORENJE
Uvijek budite oprezni kada upravljate vozilom blizu objekata na cesti,
posebno u blizini pješaka i djece.
Sustav možda neće detektirati neke
predmete ovisno o udaljenosti od
predmeta, veličini i materijalu predmeta. Svi ovi čimbenici mogu utjecati na rad sustava. Uvijek pogledom provjerite nalazi li se što iza
vozila prije vožnje unatrag.
4 56
PALJENJE SVA čETIRI
POKAZIVAčA SMJERA
Autodijagnostika
Ukoliko ne ćujete upozoravajući zvuk
kada prebacite ručicu mjenjača u “R”
položaj to može ukazivati na kvar sustava. Obratite se ovlaštenom Kia serviseru
što je prije moguće.
UPOZORENJE
Bilo kakva šteta nastala zbog toga
što se sustav nije aktivirao nije
pokrivena jamstvom. Uvijek vozite
oprezno.
OUN026218L
D180000AUN
Pritiskom na prikazani prekidač možete
upaliti sva četiri pokazivača smjera kako
bi upozorili vozače drugih vozila koji Vam
se približavaju.
Prekidač za paljenje sva četiri pokazivača smjera radi u bilo kojem položaju
ključa u kontaktnoj bravi.
Kako bi ugasili sva četiri pokazivača
smjera pritisnite prekidač još jednom.
New Carens HR 04-01 ~68:New Carens HR 04-01 ~68.qxd
1/31/2007
21:01
Page 57
Oprema vozila
SVJETLA
D190100AUN
Funkcija štednje energije akumulatora
• Namjena te funkcije je sprječavanje
pražnjenja akumulatora. Sustav automatski isključi poziciono svjetlo čim
vozač izvadi ključ iz kontaktne brave i
otvori vozačeva vrata.
• Ta funkcija omogućava gašenje pozicionih svjetla prilikom parkiranja pored
ceste.
Ukoliko trebate svjetla nakon vađenja
ključa iz kontaktne brave učinite slijedeće:
1) Otvorite vrata vozača.
2) Ugasite poziciona svjetla i zatim ih
ponovno upalite.
OUN026220
OUN026221
D190400AUN
D190401AUN
Sklopka svjetla
Položaj za paljenje pozicionih svjetla
(
)
U ovom položaju pale se stražnja svjetla,
poziciona svjetla, svjetla registarske
pločice i svjetla ploče sa instrumentima.
Sklopka svjetla ima položaj za paljenje
prednjih i pozicionih svjetla..
Za upotrebu svjetla okrenite prekidač na
kraju ručice sklopke svjetla. Možete
odabrati slijedeće položaje:
(1) OFF položaj (ugašeno)
(2) Paljenje pozicionog svjetla
(3) Paljenje prednjih svjetla
(4) Auto položaj (ukoliko je u opremi)
4 57
New Carens HR 04-01 ~68:New Carens HR 04-01 ~68.qxd
1/31/2007
21:01
Page 58
Oprema vozila
OPREZ
OUN026222
OUN026223
D190402AUN
D190403AUN
Položaj za paljenje kratkih svjetla
(
)
U ovom položaju (drugi položaj) pale se
kratka svjetla, stražnja svjetla, poziciona
svjetla, svjetla registarske pločice i svjetla ploče sa instrumentima.
Auto položaj (ukoliko je u opremi)
Kada je sklopka za svjetlo u AUTO
položaju prednja i stražnja svjetla paliti
će se automatski ovisno o količini svjetlosti izvan vozila.
✽ NAPOMENA
Ključ u kontaktnoj bravi mora biti u
ON položaju kako bi mogli upaliti svjetla.
4 58
• Ne smještajte nikakve predmete
preko senzora (1) koji se nalazi na
ploči s instrumentima kako bi
automatski sustav što bolje radio.
• Ne čistite senzor sredstvom za
čišćenje stakla jer bi tanki sloj
sredstva mogao ometati rad senzora.
• Ukoliko na Vašem vjetrobranu
postoji tanki premaz sustav možda neće raditi ispravno.
New Carens HR 04-01 ~68:New Carens HR 04-01 ~68.qxd
1/31/2007
21:01
Page 59
Oprema vozila
OUN026225
D190500AUN
Paljenje dugih svjetla
Kako bi upalili duga svjetla gurnite ručicu
prema naprijed. Povucite ju prema sebi
kako bi ugasili duga svjetla.
Kada upalite duga svjetla pali se i kontrolna žaruljica dugih svjetla.
Kad motor ne radi, ne ostavljajte upaljena svjetla na dulje vrijeme kako se ne bi
ispraznio akumulator.
OUN026224
Kako bi signalizirali dugim svjetlima
povucite ručicu prema sebi. Duga svjetla
gase se kada otpustite ručicu. Kratka
svjetla ne moraju biti upaljena kako bi
signalizirali dugim svjetlima.
OUN026226
D190600AUN
Pokazivači smjera
Ključ u kontaktnoj bravi mora biti u ON
položaju kako bi pokazivači smjera radili.
Kako bi upalili pokazivače smjera pomaknite ručicu prema gore ili dolje (A).
Žaruljice u obliku zelenih strelica pokazuju koji pokazivač smjera je upaljen.
Nakon skretanja pokazivači smjera sami
će se ugasiti. Ukoliko se ne ugase sami
okrenite ručicu u srednji položaj.
4 59
New Carens HR 04-01 ~68:New Carens HR 04-01 ~68.qxd
1/31/2007
21:01
Page 60
Oprema vozila
Kako bi signalizirali promjenu voznog
traka malo pomaknite ručicu pokazivača
smjera i držite ju (položaj B). Ručica će
se sama vratiti u srednji položaj kada ju
otpustite.
Ukoliko kontrolne žaruljice pokazivača
smjera ostanu upaljene ili neuobičajeno
trepte, žarulja jednog od pokazivača
smjera vjerojatno je pregorjela i treba ju
zamijeniti.
✽ NAPOMENA
Ukoliko kontrolne žaruljice pokazivača
smjera neuobičajeno trepte, žarulja
jednog od pokazivača smjera vjerojatno
je pregorjela.
OUN026219
D190800AUN
Prednja svjetla za maglu (ukoliko
su u opremi)
Stražnje svjetlo za maglu (ukoliko
je u opremi)
Svjetla za maglu pružaju bolju vidljivost u
uvjetima smanjene vidljivosti (magla,
kiša ili snijeg). Svjetla za maglu upalit će
se kada prekidač (1) svjetla za maglu
okrenete u ON položaj ukoliko su upaljena poziciona svjetla.
Kako bi ugasili svjetla za maglu okrenite
prekidač u OFF položaj.
Kako bi upalili stražnje svjetlo za maglu,
upalite kratka svjetla i zatim pritisnite
prikazani prekidač. Kontrolna žaruljica
na prekidaču svijetliti će.
Stražnja svjetla za maglu upaliti će se
kada su upaljena prednja svjetla za
maglu i poziciona svjetla (ukoliko je u
opremi).
Ponovno pritisnite prekidač ili isključite
svjetla kako bi ugasili stražnje svjetlo za
maglu.
OPREZ
Svjetla za maglu koriste veliku
količinu
električne
energije.
Koristite ih samo kada je vidljivost
vrlo slaba kako ne bi došlo do
pražnjenja akumulatora.
4 60
OUN046201L
D190700AUN
New Carens HR 04-01 ~68:New Carens HR 04-01 ~68.qxd
1/31/2007
21:01
Page 61
Oprema vozila
D190900AUN
U tablici su navedeni pravilni položaji
sklopke u odnosu na opterećenje vozila.
Dnevna svjetla (DRL) (ukoliko su
u opremi)
Dnevna svjetla omogućavaju drugima da
lakše vide Vaše vozilo. Dnevna svjetla
osobito su korisna pri zalasku i izlasku
sunca.
Sustav dnevnih svjetla ugasit će kratka
svjetla ako:
1. su uključena svjetla,
2. je motor ugašen.
Opterećenje
Položaj sklopke
Samo vozač
0
Vozač i suvozač
0
Vozač, suvozač i putnici u
trećem redu
Svi putnici
OUN046202L
D191000AUN
Uređaj za podešavanje visine svjetla
(ukoliko je u opremi)
Kako bi podesili svjetla prema broju putnika u vozilu i opterećenju u prtljažnom
prostoru okrenite sklopku za podešavanje visine svjetla.
Što je veći broj prikazan na sklopki to će
snop svjetla niže padati. Uvijek održavajte snop svjetla na pravilnoj visini kako ne
bi zaslijepili ostale sudionike u prometu.
(uključujući vozača)
1
1
Svi putnici (uključujući
vozača) + najveća dopus-
2
tiva opterećenost
Vozač + najveća dopustiva opterećenost (460 kg)
3
4 61
New Carens HR 04-01 ~68:New Carens HR 04-01 ~68.qxd
1/31/2007
21:01
Page 62
Oprema vozila
BRISAčI I MLAZNICE ZA PRANJE
INT
LO
HI
:
Povremeno paljenje brisača.
Brzinu rada mjenjate okretanjem
sklopke (1). (S : polagano, F:
brzo).
U ovom položaju brzina rada
brisača ovisi o brzini kretanja
vozila (ukoliko je u opremi)
: Normalna brzina brisača.
: Brzi rad brisača.
1
✽ NAPOMENA
OUN026227
D200100AUN
Brisači vjetrobranskog stakla
Ključ u kontaktnoj bravi mora biti u ON
položaju. Pomaknite ručicu u željeni
položaj.
: Za jednokratni pomak brisača gurnite ručicu prema gore dok je
sklopka u OFF položaju. Brisači će
neprestano raditi ukoliko ručicu
držite podignutom.
OFF : Brisači ne rade.
4 62
Ukoliko na prednjem vjetrobranu postoji veća količina snijega ili leda najprije odledite vjetrobransko staklo prije
upotrebe brisača kako bi sustav pravilno radio.
OCM052071
D200101AUN
Automatsko upravljanje (ukoliko je u
opremi)
Senzor kiše koji se nalazi na gornjem
dijelu vjetrobranskog stakla prati količinu
kiše i kontrolira brzinu rada brisača. Što
više kiše pada to brisači brže rade. Kako
bi promijenili brzinu rada brisača okrenite
sklopku (1). (S : polagano, F: brzo)
New Carens HR 04-01 ~68:New Carens HR 04-01 ~68.qxd
1/31/2007
21:01
Page 63
Oprema vozila
Ukoliko ključ u kontaktnoj bravi okrenete
u ON položaj dok je sklopka brisača u
AUTO položaju ili sklopku brisača
okrenete u AUTO položaj dok je ključ u
kontaktnoj bravi u ON položaju brisači će
napraviti jednokratni pomak kako bi sustav provjerio svoje djelovanje. Podesite
sklopku brisača u OFF položaja kada ne
koristite brisače.
(nastavak)
Kada palite auto zimi sklopku brisača pomaknite u OFF položaj. U
suprotnom bi se zaleđene metlice
brisača mogle oštetiti. Uvijek uklonite snjeg i led te odledite vjetrobran prije paljenja brisača.
Senzor
OPREZ
Kada je ključ u kontaktnoj bravi u
ON položaju a sklopka brisača je u
AUTO položaju budite oprezni u slijedećim situacijama kako bi izbjegli
oštećenja ili ozljede:
• Ne dodirujte prednji dio vjetrobranskog stakla gdje se nalazi
senzor.
• Ne brišite gornji dio vjetrobranskog stakla mokrom ili vlažnom
krpom.
• Ne pritiščite vjetrobransko staklo.
OCM052300
OPREZ
Kada perete vozilo podesite sklopku brisača u OFF položaj kako se
brisači ne bi aktivirali.
Brisači se mogu oštetiti ukoliko se
automatski upale dok perete vozilo.
Ne uklanjajte poklopac senzora koji
se nalazi na gornjoj strani vjetrobranskog stakla sa suvozačeve
strane jer bi mogli oštetiti senzor.
(nastavlja se)
4 63
New Carens HR 04-01 ~68:New Carens HR 04-01 ~68.qxd
1/31/2007
21:01
Page 64
Oprema vozila
OPREZ
Kako bi spriječili oštećenje pumpe
za ispiranje ne pokušavajte ispirati
staklo ukoliko nema tekućine za
ispiranje.
UPOZORENJE
OUN026229
Ne ispirite zaleđeno staklo.
Tekućina za ispiranje mogla bi se
zalediti na staklu i smanjiti
D200200AUN
Ispiranje vjetrobranskog stakla
Kako bi uključili ispiranje vjetrobranskog
stakla, povucite ručicu prema sebi i
zadržite ju dok se nalazi u OFF položaju.
Brisači će automatski 2-3 puta obrisati
staklo nakon što otpustite ručicu.
Tu mogućnost upotrebljavajte pri čišćenju vjetrobranskog stakla.
Ispiranje i brisanje nastaviti će se dok ne
otpustite ručicu.
Ukoliko ispiranje ne radi provjerite razinu
tekućine za ispiranje stakla. Dolijte po
potrebi.
Spremnik tekućine za ispiranje stakla
nalazi se u prednjem dijelu prostora za
motor sa suvozačke strane.
4 64
OUN026230L
D200300AUN-EE
OPREZ
• Kako bi spriječili oštećivanje
metlica brisača ili bjetrobrana ne
palite brisače kada je staklo suho.
• Kako bi spriječili oštećivanje
metlica brisača nemojte koristiti
benzin, kerozin, razrjeđivač ili
druga otapala u blizini metlica
brisača.
• Kako bi spriječili oštećivanje ne
pokušavajte ih pomaknuti rukom.
Brisač i mlaznice za ispiranje
stražnjeg stakla (ukoliko su u
opremi)
Sklopka stražnjeg brisača i mlaznica za
ispiranje nalazi se na kraju ručice
brisača. Okrenite sklopku u željeni
položaj kako bi koristili brisač i ispiranje
stražnjeg stakla.
- Ispiranje i brisanje stražnjeg stakla.
OFF - Brisač ne radi.
INT - Povremeni rad brisača
(ukoliko je u opremi)
ON - Normalna brzina brisača.
New Carens HR 04-01 ~68:New Carens HR 04-01 ~68.qxd
1/31/2007
21:01
Page 65
Oprema vozila
UNUTARNJE OSVJETLJENJE
D210000AUN
OPREZ
Nemojte koristiti svjetla u unutrašnjosti vozila dulje vrijeme ukoliko je
motor ugašen kako se akumulator
ne bi ispraznio.
OUN026231
OUN026244
D210100AUN
D210200AUN
Svjetlo za čitanje
Svjetlo u kabini
Položaji sklopke
Pritisnite prekidač kako bi upalili ili ugasili
svjetlo.
• DOOR:
Svjetlo se pali kada otvorite vrata ili ih
otključate daljinskim upravljačem bez
obzira na položaj ključa u kontaktnoj
bravi. Svjetlo se postupno gasi 30 sekundi nakon zatvaranja vrata. Ukoliko je
ključ u kontaktnoj bravi u ON položaju ili
su sva vrata zatvorena svjetlo će se ugasiti i prije.
4 65
New Carens HR 04-01 ~68:New Carens HR 04-01 ~68.qxd
1/31/2007
21:01
Page 66
Oprema vozila
Ukoliko vrata otvorite kada se ključ u
kontaktnoj bravi nalazi u ACC ili LOCK
položaju svjetlo će ostati upaljeno 20
sekundi. Ukoliko vrata otvorite kada je
ključ u kontaktnoj bravi u ON položaju
svjetlo će ostati upaljeno.
OPREZ
Nemojte ostaviti sklopku u ovom
položaju ukoliko vozilo nećete voziti dulje vrijeme.
OUN026234
• ON:
U ovom položaju svjetlo će uvijek biti
upaljeno.
• OFF:
Svjetlo će ostati ugašeno čak i kada su
vrata otvorena.
D210500AUN
Osvjetljenje prtljažnika (ukoliko je
u opremi)
Osvjetljenje glavnog pretinca
(ukoliko je u opremi)
• DR (DOOR):
U ovom položaju svjetlo se pali kada
otvorite poklopac prtljažnika.
Svjetlo se pali kada otvorite glavni
pretinac.
Poziciona svjetla moraju biti upaljena
kako bi svjetlo glavnog pretinca radilo.
• OFF:
U ovom položaju svjetlo će ostati
ugašeno čak i kada otvorite poklopac
prtljažnika.
4 66
OUN026232
D210300AUN
New Carens HR 04-01 ~68:New Carens HR 04-01 ~68.qxd
1/31/2007
21:01
Page 67
Oprema vozila
GRIJAČ STRAŽNJEG STAKLA
D220000AUN
Tip A
OPREZ
Kako bi spriječili oštećenje vodiča
grijača koji se nalaze na stražnjem
staklu nikada nemojte koristiti oštre
predmete ili gruba sredstva za
čišćenje prilikom čišćenja stražnjeg
stakla.
OUN026233
D210600AUN
Svjetlo na sjenilu suvozača (ukoliko je u opremi)
✽ NAPOMENA
Ukoliko želite odmagliti ili odlediti
vjetrobran pogledajte “Odmagljivanje i
odleđivanje vjetrobrana” u ovom
poglavlju.
OUN026237
Tip B
Otvaranjem poklopca ogledala na sjenilu
suvozača svjetlo se automatski pali.
OUN026239
D220100AUN
Grijač stražnjeg stakla
Grijač grije stražnje staklo kako bi uklonio led ili maglu s unutrašnje ili vanjske
strane stakla dok je motor upaljen.
4 67
New Carens HR 04-01 ~68:New Carens HR 04-01 ~68.qxd
1/31/2007
21:01
Page 68
Oprema vozila
Kako bi upalili grijač pritisnite prekidač.
Indikatorska žaruljica na prekidaču će biti
upaljena dok je grijač upaljen.
Ukoliko na stražnjem stakli ima snjega ili
leda uklonite ih prije paljenja grijača.
Grijač stražnjeg stakla automatski se
gasi nakon 20 minuta ili kada ključ u kontaktnoj bravi okrenete u OFF položaj.
Kako bi ručno ugasili grijač ponovno pritisnite prekidač.
D220101AUN
Grijač vanjskih ogledala
(ukoliko je u opremi)
Ukoliko je Vaše vozilo opremljeno grijačima vanjskih ogledala oni će se upaliti
kada upalite grijač stražnjeg stakla.
4 68
OUN026240
D220200AUN
Grijač vjetrobrana (ukoliko je u opremi)
Motor mora biti upaljen kako bi grijač
radio. Kako bi upalili grijač pritisnite
prekidač. Žaruljica na prekidaču svjetliti
će kada grijač radi. Grijač vjetrobrana
automatski se gasi nakon 20 minuta ili
kada ključ u kontaktnoj bravi okrenete u
OFF položaj. Kako bi ručno ugasili grijač
ponovno pritisnite prekidač.
New Carens HR 04-02 69~101:New Carens HR 04-02 69~101.qxd
1/31/2007
21:24
Page 69
Oprema vozila
RUČNI KLIMATIZACIJSKI UREĐAJ (UKOLIKO JE U OPREMI)
1
2
4
1. Sklopka za kontrolu brzine ventilatora
2. Sklopka za usmjeravanje zraka
3. Sklopka za podešavanje temperature
5
3
6
4. Sklopka grijača stražnjeg stakla
5. Prekidač klimatizacijskog uređaja (ukoliko
je u opremi)
6. Prekidač za izbor ulaznoga zraka
OUN026301
D230000AUN
4 69
New Carens HR 04-02 69~101:New Carens HR 04-02 69~101.qxd
1/31/2007
21:24
Page 70
Oprema vozila
D230100AUN
Grijanje i klimatizacija
1. Upalite motor.
2. Odaberite željeni smjer strujanja
zraka.
3. Podesite sklopku za podešavanje
temperature u željeni položaj.
4. Odaberite strujanje vanjskog zraka.
5. Odaberite željenu brzinu vrtnje ventilatora.
6. Upalite klimatizacijski uređaj (ukoliko
je u opremi) ukoliko to želite.
*
*
*: if equipped
4 70
OUN026302
New Carens HR 04-02 69~101:New Carens HR 04-02 69~101.qxd
1/31/2007
21:24
Page 71
Oprema vozila
MAX A/C (B, D)
Zrak se usmjerava prema gornjem dijelu
tijela i glavi.
U ovom položaju automatski se pali klimatizacijski uređaj te se odabire strujanje vanjskog zraka.
Prema glavi (B, D)
Prema glavi i nogama (B, D, C, E)
Zrak se usmjerava prema glavi i nogama.
Prema nogama (C, E, A, D)
Većina strujanja zraka usmjerava se
prema nogama a mali dio prema vjetrobranu i bočnim staklima.
OUN026358
D230101AUN
Sklopka za usmjeravanje zraka
Ovom sklopkom odabirete smjer strujanja zraka ventilacijskog sustava.
MAX A/C položaj služi za hlađenje
unutrašnjosti vozila.
Zrak se usmjerava prema gornjem dijelu
tijela i glavi. Možete podesiti svaki ventilacijski otvor pojedinačno kako bi
odabrali željeni smjer strujanja zraka.
4 71
New Carens HR 04-02 69~101:New Carens HR 04-02 69~101.qxd
1/31/2007
21:24
Page 72
Oprema vozila
Prema nogama/odleđivanje (A, C,
E, D)
Većina strujanja zraka usmjerava se
prema nogama i vjetrobranu a mali dio
prema bočnim staklima.
ukoliko je u opremi
Odleđivanje (A, D)
Većina strujanja zraka usmjerava se
prema vjetrobranu a mali dio prema
bočnim staklima.
4 72
OUN026303
Ventilacijski otvori na ploči s instrumentima
Ventilacijske otvore (B, D) možete
zatvoriti ili otvoriti pojedinačno. Kako bi
zatvorili ventilacijski otvor okrenite sklopku sasvim ulijevo. Kako bi otvorili ventilacijski otvor okrenite sklopku sasvim
udesno.
Također, možete podesiti smjer strujanja
zraka iz oviih ventilacijskih otvora pomicanjem ručice kako je prikazano na ilustraciji.
OUN026306
D230102AUN
Sklopka za podešavanje temperature
Sklopkom za podešavanje temperature
može se podesiti željena temperatura
zraka koji dolazi iz ventilacijskog sustava.
Okrenite sklopku udesno ako želite
topao zrak i ulijevo kada želite hladan
zrak.
New Carens HR 04-02 69~101:New Carens HR 04-02 69~101.qxd
1/31/2007
21:24
Page 73
Oprema vozila
Strujanje zraka unutar vozila
Kontrolna žaruljica na prekidaču svijetli kada odaberete
strujanje zraka iz unutrašnjosti vozila.
Ovom postavkom zrak iz
unutrašnjosti vozila grije se
ili hladi ovisno o odabranoj
funkciji.
OUN026307
D230103AUN
Sklopka za odabir izvora zraka
Ovom sklopkom odabirete želite li ulaz
svježeg zraka ili kruženje zraka unutar
vozila.
Kako bi promijenili izvor zraka pritisnite
sklopku.
✽ NAPOMENA
Strujanje zraka iz unutrašnjosti vozila
duže vrijeme uzrokuje ustajalost zraka
te zamagljivanje prozora.
Istovremena upotreba klimatizacijskog
uređaja i strujanja zraka iz unutrašnjosti vozila može uzrokovati isušenje
zraka u vozilu.
Strujanje vanjskog zraka
Kontrolna žaruljica na prekidaču neće svijetliti kada
odaberete strujanje vanjskog (svježeg) zraka.
U ovom položaju zrak ulazi
izvana te se grije ili hladi
ovisno o odabranoj funkciji.
4 73
New Carens HR 04-02 69~101:New Carens HR 04-02 69~101.qxd
1/31/2007
21:24
Page 74
Oprema vozila
UPOZORENJE
• Trajno strujanje unutarnjeg zraka
može prouzročiti povećanje vlažnosti zraka u vozilu i zamagljivanje
prozora te manju vidljivost.
• Ne spavajte u vozilu sa uključenim
klimatizacijskim uređajem. To može uzrokovati ozbiljne ozljede ili
smrt zbog male količine kisika i
pada tjelesne temperature.
• Trajno strujanje zraka iz unutrašnjosti vozila može uzrokovati pospanost i gubitak kontrole nad vozilom. Podesite ulaz vanjskog
zraka što je češće moguće za vrijeme vožnje.
4 74
OUN026308
OUN026307A
D230104AUN
D230105AUN
Sklopka za kontrolu brzine ventilatora
Ključ u kontaktnoj bravi mora biti u ON
položaju kako bi ventilator radio.
Kako bi podesili brzinu vrtnje ventilatora
okrenite sklopku na desno radi bržeg
rada ventilatora ili na lijevo radi sporijeg
rada ventilatora.
Kako bi ugasili ventilator okrenite sklopku u OFF položaj.
Sklopka klimatizacijskog uređaja
(ukoliko je u opremi)
Pritisnite A/C sklopku kako bi upalili
klimatizacijski uređaj (kontrolna žaruljica
na sklopki će svijetliti).
Ponovno pritisnite sklopku kako bi ugasili
klimatizacijski uređaj.
New Carens HR 04-02 69~101:New Carens HR 04-02 69~101.qxd
1/31/2007
21:24
Page 75
Oprema vozila
Upotreba sustava
D230501AUN
Ventilacija
1. Odaberite smjer strujanja zraka na
položaj.
2. Namjestite vrstu zraka na željeni
položaj.
3. Odaberite željenu temperaturu.
4. Odaberite željenu brzinu vrtnje ventilatora.
D230502AUN
Grijanje
1. Odaberite smjer strujanja zraka na
položaj.
2. Namjestite vrstu zraka na željeni
položaj.
3. Odaberite željenu temperaturu.
4. Odaberite željenu brzinu vrtnje ventilatora.
5. Ukoliko želite smanjiti vlažnost zraka
upalite klimatizacijski uređaj.
• Ukoliko se zamagli vjetrobransko stak,
položaj.
lo odaberite
Savjeti za upotrebu
• Kako bi spriječili ulazak prašine ili neugodnih mirisa u vozilo odaberite strujanje unutrašnjeg zraka. Što je prije
moguće odaberite ulazak svježeg
zraka čim napustite područje neugodnog mirisa.
• Zrak ventilacijskog sustava ulazi kroz
otvore ispred vjetrobrana. Provjerite ne
ometaju li lišče, snjeg, led ili drugi
predmeti ulazak zraka.
• Kako bi spriječili zamagljivanje vjetrobrana odaberite ulazak svježeg zraka,
podesite željenu brzinu vrtnje ventilatora, upalite klimatizacijski uređaj te
podesite željenu temperaturu.
D230503AUN
Upravljanje klimatizacijskim uređajem (ukoliko je u opremi)
Svi Kia klimatizacijski uređaji koriste
R134a sredstvo za hlađenje koje ne
uništava ozonski omotač.
1. Upalite motor. Pritisnite prekidač
klimatizacijskog uređaja.
2. Namjestite strujanje zraka prema licu.
3. Namjestite vrstu strujanja zraka na
vanjski zrak ili strujanje unutrašnjeg
zraka.
4. Namjestite željenu temperaturu.
5. Namjestite željenu brzinu vrtnje ventilatora.
• Kada želite najjače hlađenje namjestite sklopku za odabir temperature u
krajnji lijevi položaj i namjestite smjer
strujanja zraka iz unutrašnjosti vozila
te brzinu vrtnje ventilatora na najbrže.
4 75
New Carens HR 04-02 69~101:New Carens HR 04-02 69~101.qxd
1/31/2007
21:24
Page 76
Oprema vozila
✽ NAPOMENA
• Kada koristite klimatizacijski uređaj
pripazite na pokazivač temperature
rashladne tekućine motora za vrijeme
vožnje uzbrdo ili u gustom prometu.
Klimatizacijski uređaj može uzrokovati pregrijavanje motora. Možete
nastaviti korištenje ventilatora ali
ugasite klimatizacijski uređaj ukoliko
se rashladna tekućina pregrije.
• Kada otvarate prozore za vlažnog vremena klimatizacijski uređaj može
stvoriti kapi vode u unutrašnjosti
vozila. Budući da suvišna vlaga u
vozilu može oštetiti električni sustav
vozila klimatizacijski uređaj koristite
samo kada su prozori zatvoreni.
4 76
Savjeti za korištenje klimatizacijskog uređaja
• Ukoliko je vozilo bilo parkirano na
suncu za vrućeg vremena, otvorite na
kratko prozore kako bi se vozilo
prozračilo.
• Kako bi smanjili zamagljivanje
unutrašnjosti prozora za vlažnog vremena koristite klimatizacijski uređaj.
• Za vrijeme korištenja klimatizacijskog
uređaja možete primijetiti male promjene u broju okretaja motora u
praznom hodu. To je normalna pojava.
• Klimatizacijski uređaj koristite barem
jednom mjesečno na nekoliko minuta.
• Nakon korištenja klimatizacijskog uređaja možete primijetiti kapanje vode
ispod vozila kod suvozačke strane
vozila. To je normalna pojava.
• Korištenje klimatizacijskog uređaja sa
strujanjem
unutrašnjeg
zraka
omogućava najbolje hlađenje ali može
uzrokovati ustajalost zraka u vozilu.
Vanjski zrak
Strujanje unutrašnjeg
zraka
Ventilator
Filter klimatizacijskog uređaja
Jezgra griJezgra
jača
isparivača
1LDA5047
D230300AUN
Filter klimatizacijskog uređaja
(ukoliko je u opremi)
Filter klimatizacijskog uređaja koji se
nalazi iza glavnog pretinca filtrira zrak
koji ulazi u ventilacijski sustav. Kada se
prašina nakupi na filteru količina zraka
koji ulazi smanjiti će se što može uzrokovati stvaranje vlage s unutrašnje strane
vjetrobranskog stakla čak i kada je
odabrano strujanje vanjskog zraka. U
tom slučaju neka filter klimatizacijskog
uređaja zamjeni ovlašteni Kia serviser.
New Carens HR 04-02 69~101:New Carens HR 04-02 69~101.qxd
1/31/2007
21:24
Page 77
Oprema vozila
✽ NAPOMENA
• Zamjenite filter svakih 15,000 km ili
jednom godišnje.
Ukoliko ste vozilom upravljali u
otežanim uvjetima (prašnjava ili neasfaltirana cesta) zamjenu i pregled filtera treba raditi češće.
• Kada se količina zraka koja ulazi u
vozilo naglo smanji neka sustav pregleda ovlašteni Kia serviser.
D230400AUN
Kontrola razine sredstva za
hlađenje i maziva kompresora
klimatizacijskog uređaja
Učinak klimatizacijskog uređaja umanjuje se kada je razina sredstva za hlađenje
niska. Previše sredstva za hlađenje
također umanjuje učinak klimatizacijskog
uređaja.
Ukoliko primijetite nepravilan rad klimatizacijskog uređaja posjetite ovlaštenog
Kia servisera.
OPREZ
Servisiranje klimatizacijskog uređaja trebao bi izvoditi ovlašteni Kia
serviser. Neodgovarajuće servisiranje može uzrokovati teške ozljede.
✽ NAPOMENA
Kada je učinak klimatizacijskog uređaja oslabljen važno je koristiti ispravan
tip i količinu sredstva za hlađenje i
maziva kompresora kako ne bi došlo do
oštećenja sustava.
4 77
New Carens HR 04-02 69~101:New Carens HR 04-02 69~101.qxd
1/31/2007
21:24
Page 78
Oprema vozila
AUTOMATSKI KLIMATIZACIJSKI UREĐAJ (UKOLIKO JE U OPREMI)
2
4
3
5
1
1. AUTO (automatsko upravljanje) sklopka
2. Prekidač za podešavanje temperature
3. A/C zaslon
4. Sklopka za kontrolu brzine ventilatora
6
7
8
9
10
11
5.
6.
7.
8.
OFF sklopka
Sklopka za usmjeravanje zraka
Sklopka za odmagljivanje vjetrobrana
Prekidač za izbor ulaznoga zraka
9. Prekidač klimatizacijskog uređaja
10. Sklopka grijača stražnjeg stakla
11. Sklopka sustava kontrole kvalitete
zraka (ukoliko je u opremi)
OUN026310
D240000AUN
4 78
New Carens HR 04-02 69~101:New Carens HR 04-02 69~101.qxd
1/31/2007
21:24
Page 79
Oprema vozila
OUN026311
D240100AUN
Automatsko upravljanje
Vaše vozilo opremljeno je automatskim
klimatizacijskim uređajem. Koristite ga
određivanjem željene temperature.
Sustav
FATC
(Full
Automatic
Temperature Control) automatski nadzire
grijanje i hlađenje ako učinite sljedeće:
2. Pritisnite TEMP kako bi namjestili željenu temperaturu.
Ukoliko je temperatura namještena na
najnižu postavku klimatizacijski uređaj
radit će neprestano.
3. Kako bi ugasili automatsko upravljanje
pritisnite bilo koji prekidač osim prekidača za namještavanje temperature i
AQS prekidača. Ukoliko ponovno
podesite gumbe za podešavanje
smjera strujanja zraka, uređaja za
klimatizaciju, odleđivanje stakla ili brzinu ventilatora, izabrana funkcija bit će
kontrolirana ručno, a ostale će djelovati automatski.
Neovisno o odabranoj temperaturi kada
koristite automatsko upravljanje klimatizacijski uređaj će se upaliti kako bi se
smanjila vlažnost zraka unutar vozila čak
i ako je temperatura postavljena na grijanje.
OUN026312
OPREZ
Nikada ne stavljajte predmete koji
bi prekrili senzore smještene na
ploči s instrumentima kako bi omogućili bolji rad sustava grijanja i
hlađenja.
1. Pritisnite tipku AUTO. Smjer strujanja
zraka, brzina ventilatora, te uređaj za
klimatizaciju namještaju se automatski.
4 79
New Carens HR 04-02 69~101:New Carens HR 04-02 69~101.qxd
1/31/2007
21:24
Page 80
Oprema vozila
D240200AUN
Ručno upravljanje
Sustavom grijanja i hlađenja možemo
upravljati ručno pritiskom na druge prekidače osim prekidača AUTO. U tom
slučaju sustav prebacuje upravljanje
odabranom funkcijom sa automatskog
načina na ručno namještavanje.
Funkcijama sklopki koje nisu aktivirane
upravlja se automatski.
1. Upalite motor.
2. Odaberite željeni smjer strujanja
zraka.
3. Odaberite željenu temperaturu.
4. Odaberite strujanje vanjskog zraka.
5. Odaberite željenu brzinu vrtnje ventilatora.
6. Ukoliko to želite, upalite klimatizacijski
uređaj.
Ako želite sustav prepustiti automatskom
upravljanju, pritisnite sklopku AUTO.
4 80
Prema glavi (B, D)
Zrak se usmjerava prema gornjem dijelu
tijela i glavi. Možete podesiti svaki ventilacijski otvor pojedinačno kako bi
odabrali željeni smjer strujanja zraka.
Prema glavi i nogama (B, D, C, E)
OUN026313
D240201AUN
Odabir smjera strujanja zraka
Ovom sklopkom možete odabrati željeni
smjer strujanja zraka. Smjer se odabire
svakim pritiskom na sklopku na slijedeći
način.
Zrak se usmjerava prema glavi i nogama.
New Carens HR 04-02 69~101:New Carens HR 04-02 69~101.qxd
1/31/2007
21:24
Page 81
Oprema vozila
Prema nogama (C, E, A, D)
Većina strujanja zraka usmjerava se
prema nogama a mali dio prema vjetrobranu i bočnim staklima.
ukoliko je u opremi
Prema nogama/odleđivanje (A, C,
E, D)
Većina strujanja zraka usmjerava se
prema nogama i vjetrobranu a mali dio
prema bočnim staklima.
OUN026314
OUN026303
Odleđivanje (A, D)
Većina strujanja zraka usmjerava se
prema vjetrobranu a mali dio prema
bočnim staklima.
Ventilacijski otvori na ploči s instrumentima
Ventilacijske otvore (B, D) možete
zatvoriti ili otvoriti pojedinačno. Kako bi
zatvorili ventilacijski otvor okrenite sklopku sasvim ulijevo. Kako bi otvorili ventilacijski otvor okrenite sklopku sasvim
udesno.
Također, možete podesiti smjer strujanja
zraka iz oviih ventilacijskih otvora pomicanjem ručice kako je prikazano na ilustraciji.
4 81
New Carens HR 04-02 69~101:New Carens HR 04-02 69~101.qxd
1/31/2007
21:24
Page 82
Oprema vozila
Konverzija temperature
Ukoliko se akumulator ispraznio ili
isključio prikaz temperature će biti u
Celzijevim stupnjevima.
Ovo je normalan način rada i možete
odabrati prikaz u Celzijevim stupnjevima
ili stupnjevima Fahrenheita.
Dok držite pritisnutom OFF sklopku pritisnite AUTO sklopku u trajanju od 3
sekunde ili više kako bi promijenili prikaz.
Sa sustavom kontrole kvalitete zraka
Bez sustava kontrole kvalitete zraka
OUN026315
OUN026316L
D240202AUN
D240203AUN
Sklopka za podešavanje temperature
Temperatura će se povećati do najviše
razine kada sklopku okrenete u krajnji
desni položaj.
Temperatura će se spustiti do najniže
razine kada sklopku okrenete u krajnji
lijevi položaj.
Kada okrećete sklopku temperatura će
se povećavati ili snižavati za 0,5°C. Kada
odaberete najnižu temperaturu klimatizacijski uređaj će neprestano raditi.
Sklopka za odabir izvora zraka
Ovom sklopkom odabirete želite li ulaz
svježeg zraka ili kruženje zraka unutar
vozila.
Kako bi promijenili izvor zraka pritisnite
sklopku.
4 82
New Carens HR 04-02 69~101:New Carens HR 04-02 69~101.qxd
1/31/2007
21:24
Page 83
Oprema vozila
Strujanje zraka unutar vozila
Kontrolna žaruljica na prekidaču svijetli kada odaberete
strujanje zraka iz unutrašnjosti vozila.
Ovom postavkom zrak iz
unutrašnjosti vozila grije se
ili hladi ovisno o odabranoj
funkciji.
Strujanje vanjskog zraka
Kontrolna žaruljica na prekidaču neće svijetliti kada
odaberete strujanje vanjskog (svježeg) zraka.
U ovom položaju zrak ulazi
izvana te se grije ili hladi
ovisno o odabranoj funkciji..
✽ NAPOMENA
Strujanje zraka iz unutrašnjosti vozila
duže vrijeme uzrokuje ustajalost zraka
te zamagljivanje prozora.
Istovremena upotreba klimatizacijskog
uređaja i strujanja zraka iz unutrašnjosti vozila može uzrokovati isušenje
zraka u vozilu.
UPOZORENJE
• Trajno strujanje unutarnjeg zraka
može prouzročiti povećanje vlažnosti zraka u vozilu i zamagljivanje
prozora te manju vidljivost.
• Ne spavajte u vozilu sa uključenim
klimatizacijskim uređajem. To može uzrokovati ozbiljne ozljede ili
smrt zbog male količine kisika i
pada tjelesne temperature.
• Trajno strujanje zraka iz unutrašnjosti vozila može uzrokovati pospanost i gubitak kontrole nad vozilom. Podesite ulaz vanjskog
zraka što je češće moguće za vrijeme vožnje.
OUN026318
D240204AUN
Sustav za kontrolu kvalitete zraka
(ukoliko je u opremi)
Ulazak zraka izvana možete automatski
kontrolirati. Pritisnite prekidač kako bi
aktivirali sustav za kontrolu kvalitete
zraka.
Kada koristite ovaj način rada sustav
automatski detektira kvalitetu vanjskog
zraka i smanjuje ulazak štetnih tvari u
vozilo. Ipak, neugodni mirisi mogu ući u
vozilo usprkos ovom sustavu.
4 83
New Carens HR 04-02 69~101:New Carens HR 04-02 69~101.qxd
1/31/2007
21:24
Page 84
Oprema vozila
Sprječavanje ulaska ispušnih
plinova:
Ukoliko sustav detektira ulazak ispušnih
plinova u vozilo automatski će se
odabrati strujanje unutrašnjeg zraka.
OPREZ
Ukoliko se prozori počnu magliti
kada sustav kontrole kvalitete zraka
radi odaberite ulazak svježeg zraka
ili isključite sustav kontrole kvalitete zraka.
✽ NAPOMENA
Strujanje zraka iz unutrašnjosti vozila
duže vrijeme uzrokuje ustajalost zraka
te zamagljivanje prozora.
Istovremena upotreba klimatizacijskog
uređaja i strujanja zraka iz unutrašnjosti vozila može uzrokovati isušenje
zraka u vozilu.
4 84
OUN026319
D240205AUN
Sklopka za kontrolu brzine ventilatora
Brzinu ventilatora možete namjestiti
okretanjem sklopke.
Što je veća brzina ventilatora veći je i
dovod zraka.
Pritiskom na OFF ventilator se isključuje.
New Carens HR 04-02 69~101:New Carens HR 04-02 69~101.qxd
1/31/2007
21:24
Page 85
Oprema vozila
OUN026321
OUN026359
OUN026320
D240206AUN
D240207AUN
D240208AUN
Klimatizacijski uređaj
Pritisnite A/C sklopku kako bi upalili
klimatizacijski uređaj (žaruljica na sklopki će se upaliti).
Ponovo pritisnite sklopku kako bi ugasili
klimatizacijski uređaj.
Prikaz vanjske temperature
Na zaslonu se prikazuje vanjska temperatura u intervalu -40°C ~ 60°C (40°F~140°F).
OFF sklopka
Ovom sklopkom gasite klimatizacijski
sustav.
4 85
New Carens HR 04-02 69~101:New Carens HR 04-02 69~101.qxd
1/31/2007
21:24
Page 86
Oprema vozila
ODMAGLJIVANJE I ODLEđIVANJE VJETROBRANA
D250000AUN
OPREZ - Grijanje vjetro-
brana
Ne koristite odmagljivanje stakla
hlađenjem za vlažnog vremena.
Razlika u vanjskoj i temperaturi u
unutrašnjosti vozila mogla bi uzrokovati zamagljivanje vanjske strane
prozora i smanjenje vidljivosti.
• Kako bi postigli najbolji učinak odleđivanja podesite temperaturu i brzinu
ventilatora na najveće moguće vrijednosti.
• koliko želite usmjeravanje toplog zraka
prema nogama za vrijeme odleđivanja
postavite prekidač za strujanje zraka
na odleđivanje stakla i usmjeravanje
zraka prema nogama.
• Prije vožnje odstranite sav snijeg i led
sa vjetrobrana, bočnih prozora, stražnjeg prozora i vanjskih ogledala.
• Odstranite snijeg i led sa poklopca
motora i otvora za ulaz zraka kako bi
povećali efikasnost odleđivanja i
odmagljivanja.
OUN026323
Ručno upravljanje klimatizacijskim uređajem
D250101AUN
Kako bi odmaglili unutrašnju stranu
prozora:
1. Odaberite željenu brzinu ventilatora.
2. Odaberite željenu temperaturu.
3. Odaberite
ili
položaj.
4. Auotmatski se pali klim. uređaj te
odabire ulazak svježeg zraka.
Ukoliko se klimatizacijski uređaj ne upali
automatski pritisnite odgovarajuću sklopku.
Ukoliko odaberete
brzina rada ventilatora automatski će se povećati.
4 86
New Carens HR 04-02 69~101:New Carens HR 04-02 69~101.qxd
1/31/2007
21:24
Page 87
Oprema vozila
OUN026324
D250102AUN
Kako bi odledili vanjsku stranu
vjetrobrana
1. Namjestite brzinu ventilatora na
najveću.
2. Namjestite najvišu temperaturu.
3. Odaberite
položaj.
4. Auotmatski se pali klim. uređaj te
odabire ulazak svježeg zraka.
Ukoliko odaberete
brzina rada ventilatora automatski će se povećati.
OUN026325
Autmoatsko upravljanje klimatizacijskim uređajem
D250201AUN
Kako bi odmaglili unutrašnju stranu
prozora:
1. Odaberite željenu brzinu ventilatora.
2. Odaberite željenu temperaturu.
3. Pritisnite (
) sklopku.
4. Klimaatizacijski uređaj će se upaliti i
biti će odabrano strujanje vanjskog
zraka.
Ukoliko se klimatizacijski uređaj ne upali
automatski ili se ne odabere strujanje
vanjskog zraka, ručno pritisnite odgovarajuću sklopku. Ukoliko odaberete
položaj automatski će se ubrzati rad ventilatora.
OUN026326
D250202AUN
Kako bi odledili vanjsku stranu
vjetrobrana
1. Namjestite brzinu ventilatora na
najveću.
2. Namjestite najvišu temperaturu.
3. Pritisnite (
) sklopku.
4. Klimaatizacijski uređaj će se upaliti i
biti će odabrano strujanje vanjskog
zraka.
Ukoliko odaberete
položaj automatski će se ubrzati rad ventilatora.
4 87
New Carens HR 04-02 69~101:New Carens HR 04-02 69~101.qxd
1/31/2007
21:24
Page 88
Oprema vozila
D250300AUN
Odmagljivanje
Kako bi se umanjilo zamagljivanje
unutrašnje strane vjetrobrana automatski
se upravlja izvorom zraka i klimatizacijskim uređajem ovisno o odabranim
ili
položajima. Kako bi ugasili ili
upalili odmagljivanje učinite slijedeće:
OUN026327
4 88
OUN026328
D250301AUN
D250302AUN
Ručno upravljanje klimatizacijskim
uređajem
1. Okrenite ključ u kontaktnoj bravi u ON
položaj.
2. Okrenite sklopku u (
) položaj.
3.
Pritisnite
(
)
sklopku barem 5 puta unutar 3
sekunde.
Indikatorska žaruljica na sklopki (
)
treptati će 3 puta s intervalom od 05
sekundi. To ukazuje da je odmagljivanje
isključeno.
Automatsko upravljanje klimatizacijskim uređajem
1. Okrenite ključ u kontaktnoj bravi u ON
položaj.
2. Okrenite sklopku u (
) položaj.
3. Dok držite sklopku klimatizcaijskog
uređaja pritisnutom pritisnite (
)
sklopku barem 5 puta unutar 3
sekunde.
Indikatorska žaruljica na sklopki treptati
će 3 puta s intervalom od 05 sekundi. To
ukazuje da je odmagljivanje isključeno.
Ukoliko je akumulator isključivan automatski se pali odmagljivanje.
Ukoliko je akumulator isključivan automatski se pali odmagljivanje.
New Carens HR 04-02 69~101:New Carens HR 04-02 69~101.qxd
1/31/2007
21:24
Page 89
Oprema vozila
PRETINCI
D270000AUN
Tip A
U pretince možete staviti male predmete
potrebne vozaču i putnicima.
OPREZ
• Kako bi izbjegli moguću krađu ne
ostavljajte vrijedne predmete u
pretincima.
• Uvijek zatvarajte poklopce pretinaca za vrijeme vožnje. Ne stavljajte predmete u pretince tako da
se oni ne mogu zatvoriti.
OUN026363
Tip B
OUN026336
D270200AUN
Glavni pretinac
UPOZORENJE -
Kako bi otvorili pretinac provjerite nije li
zaključan te povucite ručicu i pretinac će
se automatski otvoriti. Zatvorite pretinac
nakon upotrebe.
Zapaljivi materijali
Ne ostavljajte upaljače i slične
zapaljive predmete u pretince jer bi
se mogli zapaliti ili eksplodirati
ukoliko je vozilo duže vrijeme
izloženo visokim temperaturama.
OUN026363L
D270100AUN
Pretinci u središnjoj konzoli
(ukoliko je u opremi)
UPOZORENJE
Kako bi smanjili opasnost ozljeđivanja u slučaju sudara uvijek zatvarajte pretinac za vrijeme vožnje.
U pretince možete staviti male predmete
potrebne vozaču i putnicima.
Tip A
Kako bi otvorili pretinac povucite ručicu
(1) ili (2).
4 89
New Carens HR 04-02 69~101:New Carens HR 04-02 69~101.qxd
1/31/2007
21:24
Page 90
Oprema vozila
UPOZORENJE
• Ne stavljajte nikakve predmete
osim naočala u držač jer bi mogli
nekoga ozlijediti u slučaju sudara
ili naglog kočenja.
• Ne otvarajte držač naočala za vrijeme vožnje jer bi mogao zakloniti unutrašnje ogledalo.
OUN026339
OUN026340
D270300AUN
D270400AUN
Držač naočala
Višenamjenski pretinac (za putnike na stražnjim sjedalima, ukoliko je u opremi)
Držač naočala nalazi se na krovnoj konzoli. Kako bi ga otvorili pritisnite poklopac
i on će se polagano otvoriti. Naočale
smjestite u držač sa staklima okrenutim
prema van. Gurnite poklopac kako bi
zatvorili držač.
OPREZ
Provjerite da li je držač naočala
zatvoren za vrijeme vožnje.
4 90
Kako bi otvorili pretinac povucite ručicu i
podignite poklopac. U pretinac možete
odložiti male predmete.
New Carens HR 04-02 69~101:New Carens HR 04-02 69~101.qxd
1/31/2007
21:24
Page 91
Oprema vozila
Središnji (ukoliko je u opremi)
Tip A (ukoliko je u opremi)
Središnji (ukoliko je u opremi)
OUN026341L
Stražnji
OUN026342L
OUN026341
D270500AUN
Pretinci u prtljažniku
U pretince možete smjestiti prvu pomoć,
trokut, alat, itd.
1. Povucite ručicu (1) na rubu poklopca
kako bi ga podignuli.
OUN026364
Tip B
Stražnji
OUN026342
2. Središnji (ukoliko je u opremi)
Preklopite poklopac prema naprijed.
Stražnji
Povucite šipku (2) i poduprite poklopac umetanjem slobodnog kraja
šipke u otvor (3) s donje poklopca.
OUN026343
D270501AUN
Bočni pretinci
Kako bi otvorili poklopac povucite ručicu
(1) i podignite poklopac.
4 91
New Carens HR 04-02 69~101:New Carens HR 04-02 69~101.qxd
1/31/2007
21:24
Page 92
Oprema vozila
UNUTARNJA OPREMA
Pritisnite upaljač i otpustite ga kako bi se
upaljač zagrijao. Kada je spreman za
upotrebu upaljač će sam iskočiti.
Ne držite upaljač pritisnutim nakon što se
ugrijao kako ne bi došlo do pregrijavanja.
U utičnici upaljača smijete koristiti samo
originalne Kia upaljače.
Type A
OUN026331
Type B
OPREZ
U utičnici upaljača smijete koristiti
samo originalne Kia upaljače.
Upotreba električnih uređaja (brijači
aparati i sl.) u utičnici upaljača
može uzrokovati kvar električnih
instalacija.
OUN026331L
D280100AUN
Upaljač
Ukoliko motor nije upaljen ključ u kontaktnoj bravi mora biti u ACC položaju kako
bi upaljač radio.
4 92
UPOZORENJE
• Ne držite upaljač pritisnutim
nakon što se ugrijao kako ne bi
došlo do pregrijavanja.
• Ukoliko upaljač ne iskoči sam
nakon 30 sekundi uklonite ga
kako se ne bi pregrijao.
New Carens HR 04-02 69~101:New Carens HR 04-02 69~101.qxd
1/31/2007
21:24
Page 93
Oprema vozila
Type A
UPOZORENJE - Upotreba
pepeljare
• Ne koristite pepeljare za odlaganje smeća.
• Odlaganje upaljene cigarete ili
šibice u pepeljaru u kojoj ima
zapaljivih predmeta može uzrokovati požar.
OUN026332
Type B
Prednja
Tip A
Pepeljaru otvorite guranjem poklopca.
Kako bi očistili pepeljaru izvucite plastični
uložak.
OUN026333L
D280200AUN
D280201AUN
Tip B
Povucite poklopac prema gore kako bi
koristili pepeljaru.
Kako bi očistili pepeljaru izvadite ju
podizanjem i povlačenjem.
OUN026333
D280202AUN
Stražnja (ukoliko je u opremi)
Stražnju pepeljaru možete otvoriti
povlačenjem njenog gornjem ruba. Kako
bi uklonili pepeljaru radi čišćenja pritisnite metalni jezičak i izvucite ju van.
Pepeljara
4 93
New Carens HR 04-02 69~101:New Carens HR 04-02 69~101.qxd
1/31/2007
21:24
Page 94
Oprema vozila
D280300AUN
Držač čaša
D280301AUN
Prednji
• Tip A
Prednji/stražnji (ukoliko su u opremi)
U držače za čaše možete smjestiti čaše
ili limenke sa pićem.
UPOZORENJE - Vruća
tekućina
• Ne stavljajte nepokrivene čaše sa
vrućom tekućinom u držače čaša
za vrijeme vožnje. Mogli biste se
opeći što može uzrokovati
gubitak kontrole nad vozilom.
• Kako bi smanjili rizik ozljede u
slučaju naglog zaustavljanja ili
sudara ne stavljajte nepokrivene
boce, čaše, limenke i sl. u držače
za čaše.
OUN026344
• Tip B
OUN026332L
Stražnji (ukoliko je u opremi)
OUN026346
4 94
New Carens HR 04-02 69~101:New Carens HR 04-02 69~101.qxd
1/31/2007
21:24
Page 95
Oprema vozila
OPREZ - Osvjetljenje
ogledala na sjenilu
Ukoliko poklopac ogledala nije
pravilno zatvoren može doći do
pražnjenja akumulatora i oštećenja
sjenila.
OUN026345
OUN026330
D280302AUN
D280400AUN
Središnji (ukoliko su u opremi)
Kako bi koristili držače povucite poklopac
držača. Nakon povlačenja plastičnog
dijela (1) odložite čašu ili limenku.
Zatvorite poklopac nakon upotrebe.
Sjenila
Koristite sjenila na prednjem ili bočnim
staklima kako bi se zaštitili od izravnih
sunčevih zraka.
Kako bi koristili sjenilo povucite ga prema
dolje.
Kako bi koristili sjenilo na bočnom staklu
povucite ga prema dolje, izvucite ga iz
držača (1) i pomaknite ga u stranu (2).
Kako bi koristili ogledalo na sjenilu
spustite sjenilo i povucite poklopac
ogledala (3).
Sjenilo povucite naprijed ili natrag (4).
U držač dokumenata (5) možete odložiti
dokumente ili papire (ukoliko je u opremi).
4 95
New Carens HR 04-02 69~101:New Carens HR 04-02 69~101.qxd
1/31/2007
21:24
Page 96
Oprema vozila
D280500AUN
Prednja
• Tip A
Električne utičnice
Utičnice su namijenjene punjačima
mobitela i drugim uređajima napravljenim za upotrebu električnog sustava vozila. Uređaji ne bi smjeli koristiti više od 10
ampera dok je motor upaljen.
OUN026334
• Tip B
OUN026334L
Stražnja (ukoliko je u opremi)
OUN026335
4 96
OPREZ
• Koristite utičnice dok je motor
upaljen kako se akumulator ne bi
ispraznio.
• Koristite samo električne uređaje
koji imaju električni kapacitet
manji od 12V i 10A.
• Namjestite klimatizaciju ili grijače
na najslabije postavke ukoliko
morate istovremeno upotrijebiti
utičnice.
• Zatvorite poklopac ako ne koristite utičnicu.
(nastavlja se)
(nastavak)
• Pojedini električni uređaji mogu
uzrokovati smetnje u radu drugih
električnih uređaja.
New Carens HR 04-02 69~101:New Carens HR 04-02 69~101.qxd
1/31/2007
21:24
Page 97
Oprema vozila
D280603AUN
Tip A
UPOZORENJE
Nemojte podešavati sat za vrijeme
vožnje kako ne bi izgubili kontrolu
nad vozilom.
D280601AUN
OUN026329
Tip B
Sat (2)
Pritisnite “H” tipku prstom ili olovkom
kako bi se prikazano vrijeme pomaknulo
za jedan sat unaprijed.
D280602AUN
Minuta (3)
Pritisnite “M” tipku prstom ili olovkom
kako bi se prikazano vrijeme pomaknulo
za jedu minutu unaprijed.
Reset (1)
Kako bi prikazano vrijeme zaokružili na
puni sat ili pola sata pritisnite tipku “R”
prstom ili olovkom.
Na primjer, ukoliko tipku “R” pritisniete
dok je prikazano vrijeme između 9:01 i
9:29, prikazano vrijeme biti će 9:00.
9:01 ~ 9:29 – 9:00
9:30 ~ 9:59 – 10:00
D280604AUN
Način prikaza
Kako bi promjenili između 12-satnog i
24-satnog prikaza pritisnite R tipku i
držite ju pritisnutom dulje od 5 sekundi.
OUN026329L
D280600AUN
Digitalni sat
Uvijek nakon isključivanja akumulatora
ili povezanih osigurača sat morate vratiti
na tvorničke postavke.
Kada je ključ u kontaktnoj bravi u ACC ili
ON položaju tipke na satu imaju slijedeću
funkciju:
4 97
New Carens HR 04-02 69~101:New Carens HR 04-02 69~101.qxd
1/31/2007
21:24
Page 98
Oprema vozila
Front
Tip A
1
OUN026347
OUN026349
Rear
OUN026348
Tip B
D280800AUN
Vješalica za odjeću (ukoliko je u
opremi)
Kako bi koristili vješalicu povucite prema
dolje njezin gornji dio.
OPREZ
OUN026360
D280700AUN
Držač vrećica (ukoliko je u opremi)
Kako bi koristili držač (1) gurnite njegov
donji dio.
OPREZ
Ne vješajte teret teži od 3 kg kako
se držač ne bi oštetio.
4 98
Ne vješajte tešku odjeću na vješalicu kako se ne bi oštetila.
OUN026349L
D281000AUN
Mreža za prtljagu (ukoliko je u
opremi)
Kako bi spriječili pomicanje prtljage u
prtljažniku možete koristiti četiri (ili šest)
prstena koji se nalaze u prtljažniku kako
bi pričvrstili mrežu.
New Carens HR 04-02 69~101:New Carens HR 04-02 69~101.qxd
1/31/2007
21:24
Page 99
Oprema vozila
Ukoliko Vam je potrebna mreža obratite
se ovlaštenom Kia trgovcu.
OPREZ
Ne stavljajte lomljive ili teške predmete na mrežu za prtljagu kako je
ne bi oštetili.
UPOZORENJE
Kako bi izbjegli ozljede oka nemojte previše natezati mrežu.
UVIJEK držite lice i tijelo izvan
domašaja napete mreže.
NE KORISTITE mrežu ukoliko je
remenje oštećeno.
OUN046180L
Prekrivač prtljažnika (ukoliko je u
opremi)
D281100AUN
Prekrivačem možete sakriti prtljagu u
prtljažnom prostoru.
OUN046181L
• Kako bi koristili prednji dio prekrivača
povucite kuke prema naprijed i
učvrstite ih za nosače naslona za
glavu.
OPREZ
Kada preklapate naslon stražnjeg
sjedala uklonite kuke kako se
prekrivač ne bi oštetio.
• Kako bi koristili stražnji dio prekrivača
povucite ručicu prema natrag i umetnite rubove u utore.
4 99
New Carens HR 04-02 69~101:New Carens HR 04-02 69~101.qxd
1/31/2007
21:24
Page 100
Oprema vozila
VANJSKA OPREMA
NAPOMENA
• Nosače podesite prije stavljanja prtljage na njih.
• Ukoliko je Vaše vozilo opremljeno
pomičnim krovom namjestite prtljagu
tako da ne ometa rad krova.
OUN046182L
Kada ne koristite prekrivač smjestite ga u
donji dio prtljažnog prostora.
UPOZORENJE
• Ne stavljajte nikakve predmete na
prekrivač jer bi oni mogli ozljediti
putnike u vozilu u slučaju sudara
ili naglog kočenja.
• Nikada nemojte dozvoliti nikome da
se vozi u prtljažnom prostoru.
• Pravilno rasporedite prtljagu kako bi
vozilo zadržalo ravnotežu.
OPREZ
Ne stavljajte nikakve predmete na
prekrivač kako se on ne bi oštetio.
4 100
OUN026355
D290100AUN
Krovni nosač (ukoliko je u opremi)
Ukoliko je Vaše vozilo opremljeno krovnim nosačem na njega možete natovariti
prtljagu.
Dva nosača na krovu možete pomicati
naprijed ili natrag. Kako bi pomaknuli
nosače povucite ručicu i pomaknite
nosače. Otpustite ručicu i zaključajte
nosače pomicanjem naprijed-natrag.✽
New Carens HR 04-02 69~101:New Carens HR 04-02 69~101.qxd
1/31/2007
21:24
Page 101
Oprema vozila
OPREZ
• Kada prevozite prtljagu na krovnim nosačima budite oprezni kako
ne bi oštetili krov.
• Kada prevozite velike predmete
na krovnom nosaču pripazite da
njihova duljina ne premašuje najveću dopuštenu duljinu
UPOZORENJE
• Ovdje je navedena najveća
dopustiva nosivost krovnih
nosača. Prtljagu rasporedite
ravnomjernu i pravilno ju
učvrstite.
KROVNI
NOSAČ
75 kg (165 lbs.)
ravnomjerno raspoređeno
Premašivanje najveće dopustive
nosivosti može oštetiti vozilo.
• Središte ravnoteže vozila biti će
više kada natovarite prtljagu na
krovne nosač. Izbjegavajte nagla
kretanja, kočenja, skretanja ili
vožnju velikim brzinama kako ne
bi došlo do gubitka kontrole nad
vozilom ili prevrtanja vozila.
• Uvijek vozite polako i oprezno
skrećite kada prevozite prtljagu
na krovnim nosačima. Iznenadni
udari vjetra mogu uzrokovati
gubitak kontrole nad vozilom.
• Kako bi spriječili oštećenje ili
gubitak prtljage često provjeravajte da li je prtljaga pravilno
učvršćena.
4 101
New Carens HR 04-101~ audio:New Carens HR 04-101~ audio.qxd
1/31/2007
23:06
Page 101
Oprema
vozila
Knowing
your vehicle
AUDIO SUSTAV
FM prijem
AM(MW, LW) prijem
FM radio stanice
¢ ¢ ¢
¢ ¢¢
JBM001
Kako funkcionira radio
AM(MW, LW) i FM radio signali
prenose se sa odašiljača u okolici
grada. Njih presreće radio antena na
Vašem vozilu. Taj signal prima radio i
šalje ga zvučnicima Vašeg vozila.
Kada snažan radio signal dopre do
Vašeg vozila precizni uređaj u Vašem
audio sustavu osigurava reprodukciju
zvuka najviše kvalitete. Ipak, u nekim
slučajevima signal koji dopire do Vašeg
vozila možda nije dovoljno snažan ili
čist. To može biti uzrokovano velikom
udaljenošću od radio stanice, prisutnošću drugih jačih radio signala ili
građevinama i mostovima u blizini
AM(MW, LW) signale možete primati
na većoj udaljenosti za razliku od FM
¢ ¢¢
JBM002
JBM003
signala. To je zato što se AM(MW,
LW) radio valovi odašilju na niskim
frekvencijama. Ovi dugi, niski
frekvencijski valovi mogu pratiti
zakrivljenost zemljine kore umjesto
da se kreću pravocrtno. Oni također
mogu zaobilaziti prepreke i tako
pružaju bolji prijem.
FM valovi odašilju se na visokim
frekvencijama i ne svijaju se kako bi
pratili zemljinu površinu. Zbog toga
FM signal gubi jačinu na kratkim
udaljenostima od stanice. Također,
na FM signale utječu građevine, planine i druge prepreke. To može
uzrokovati oslabljeni prijem što Vas
može navesti na pomisao da nešto
nije u redu s Vašim radio prijemnikom. Navedeni problemi su normalni i ne ukazuju na kvar radio prijemnika.
4 101
New Carens HR 04-101~ audio:New Carens HR 04-101~ audio.qxd
1/31/2007
23:06
Page 102
Oprema vozila
Upotreba mobilnog uređaja
Prilikom upotrebe mobilnog uređaja
u vozilu može doći do buke koju
proizvodi audio uređaj. To ne ukazuje na neispravan rad audio uređaja.
U tom slučaju koristite mobilni uređaja što je dalje moguće od audio uređaja.
¢ ¢¢
OPREZ
JBM004
JBM005
• Slabljenje signala - Kako se
vozilom odmičete od radio stanice
signal će postajati sve slabiji. Kada
dođe do toga preporučamo odabir
snažnije radio stanice.
• Šum - Slab FM signal ili velike
prepreke između odašiljača i
Vašeg prijemnika mogu uzrokovati
šum. Smanjivanje visokih tonova
može ublažiti ovaj neželjeni efekt.
• Promjena stanice - Kako FM signal
slabi snažniji signal iste frekvencije
možete čuti na Vašem radio prijemniku. Do toga dolazi zbog načina rada radio prijemnika koji je
napravljen kako bi odabrao najjači
signal. U tom slučaju odaberite
radio stanicu snažnijeg signala.
• Višesmjerno poništavanje - Radio
signali primljeni iz više smjerova
mogu uzrokovati distorzije. Do toga
može doći zbog direktnog i reflektiranog signala jedne stanice ili zbog
signala dviju ili više stanica bliskih
frekvencija. Ukoliko dođe do toga
odaberite stanicu snažnijeg signala.
4 102
Kada koristite komunikacijski
sustav kao što je mobilni telefon
morate koristiti vanjsku antenu.
Kada koristite mobilni telefon
samo sa unutrašnjom antenom
to može uzrokovati smetnje u
radu s električni sustavom vozila i utjecati na sigurnost upravljanja vozilom.
UPOZORENJE
Ne koristite mobilni telefon za
vrijeme vožnje. Morate se zaustaviti na sigurnom mjestu prije
upotrebe mobilnog telefona.
New Carens HR 04-101~ audio:New Carens HR 04-101~ audio.qxd
1/31/2007
23:06
Page 103
Oprema vozila
Korištenje kazeta
(ukoliko je u opremi)
Korištenje diskova
(ukoliko je u opremi)
• Budući da su kazete trajanja većeg
od 60 minuta pretanke ne preporučamo upotrebu takvih kazeta.
• Kako bi postigli veću kvalitetu
zvuka preporučamo da povremeno
očistite glavu kazetofona bezbojnim alkoholom (jednom mjesečno).
• Ukoliko traka nije zategnuta zategnite ju predmetom sličnom olovci.
• Budući da prašina sa trake može
oštetiti glavu kazetofona, kazete
uvijek čuvajte u njihovim kutijama.
• Kazete držite podalje od magnetskih uređaja (TV, stereo uređaj, itd.)
kako bi postigli veću kvalitetu
zvuka.
• Ne gurajte ništa osim kazeta u uređaj.
• Budući da se kazete mogu izobličiti pod utjecajem sunca ne ostavljajte ih na sjedalima, prednjoj armaturi ili ispred stražnjeg stakla.
• Ukoliko je temperatura u vozilu previsoka otvorite prozore radi ventilacije prije upotrebe uređaja.
• Ilegalno je kopirati MP3/WMA/
AAC/WAVE datoteke bez dozvole.
Koristite diskove koji su nastali
samo na zakonite načine.
• Ne čistite digitalne diskove agresivnim tekućinama kao što su benzen ili razrjeđivač namijenjene
analognim diskovima.
• Kako bi izbjegli oštećenje površine
diska primajte ga samo za rubove
ili prostor oko rupe u sredini diska.
• Disk prije upotrebe obrišite mekanom tkaninom (brišite ga od sredine prema vanjskom rubu).
• Ne oštećujte površinu diska niti ne
lijepite samoljepljivu traku ili papir
na njega.
• Ne umećite u otvor uređaja ništa
osim diskova (ne umećite više od
jednog diska istovemeno).
• Nakon upotrebe diskove spremite u
njihove kutije kak bi spriječili
oštećenja ili prljanje.
• Neki od presnimljenih medija
možda neće raditi u uređaju što
ovisi o vrsti diska i načinu snimanja.
Ukoliko nastavite upotrebu takvih
diskova može doći do oštećenja
uređaja.
✽ NAPOMENA - Upotreba
nekompatibilnih zaštićenih
diskova
Neki zaštićeni diskovi koji ne odgovaraju međunarodnim standardima
(Crvena knjiga) možda neće raditi u
Vašem uređaju. Ukoliko pokušate
koristiti takve diskova a audio uređaj ne radi u skladu s Vašim očekivanjima to ne ukazuje na kvar uređaja. Molimo Vas da zamijenite
takve diskove.
4 103
New Carens HR 04-101~ audio:New Carens HR 04-101~ audio.qxd
1/31/2007
23:06
Page 104
Oprema vozila
Stereo radio uređaj (M420) (ukoliko je u opremi)
1. Tipka za paljenje i gašenje, kontrola glasnoće
2. Tipka za odabir valne duljine (BAND)
3. TUNE/MODE sklopka
4. Tipka za automatsko traženje (AUTO
SEEK)
5. Tipka za odabir najkvalitetnijeg prijema
(Best Station Memory (BSM))
6. Tipke za odabir prethodno memoriranih
frekvencija
MGM420UR
3 104
New Carens HR 04-101~ audio:New Carens HR 04-101~ audio.qxd
1/31/2007
23:06
Page 105
Oprema vozila
1. Sklopka za paljenje/gašenje
Radio prijemnik će raditi kada je ključ
u kontaktnoj bravi u ACC ili ON
položaju. Pritisnite tipku kako bi se
uređaj upalio. Zaslon prikazuje
frekvenciju u radio načinu rada ili
indikator smjera okretanja trake pri
slušanju audio kazeta.
Kontrola glasnoće
Okrenite sklopku u smjeru kazaljke
na satu kako bi pojačali ili u suprotnom smjeru kako bi utišali zvuk.
2. Odabir valne duljine radio prijemnika (BAND)
Pritskom na FM/AM tipku odabirete između AM(MW, LW), FM1 i
FM2 valnih duljina.
3. Sklopka za ručno odabiranje
frekvencije (TUNE/MODE)
Okrenite sklopku u smjeru kazaljke na
satu kako bi povisili frekvenciju prijema ili u suprotnom smjeru kako bi ju
snizili.
Podešavanje zvuka i rada zvučnika
(MODE sklopka)
Pritiskom na MODE tipku možete
podesiti visoke, srednje i niske tonove
te podešavanje omjera rada prednjih/stražnjih i lijevih/desnih zvučnika.
Odabrani način rada pokazuje se na
zaslonu.
Nakon odabira postavke koju želite
podesiti okrenite sklopku u smjeru
kazaljke na satu ili obrnuto.
Kontrola niskih tonova (BASS)
Kako bi povećali niske tonove sklopku
okrenite u smjeru kazaljke na satu a
kako bi smanjili u obrnutom smjeru.
Kontrola srednjih tonova (MID)
Kako bi povećali srednje tonove
sklopku okrenite u smjeru kazaljke na
satu a kako bi smanjili u obrnutom
smjeru.
Kontrola visokih tonova (TREBLE)
Kako bi pojačali visoke tonove
okrenite sklopku u smjeru kazaljke
na satu a kako bi ih smanjili okrenite
sklopku u smjeru obrnutom od
kazaljke na satu.
Podešavanje omjera rada
prednjih/stražnjih zvučnika (FADER)
Okrenite sklopku u smjeru kazaljke
na satu kako bi stražnji zvučnici bili
glasniji od prednjih (prednji zvučnici
će se utišati). U slučaju okretanja
sklopke u suprotnom smjeru prednji
zvučnici će biti glasniji od stražnjih.
Podešavanje omjera rada
prednjih/stražnjih zvučnika (BALANCE)
Okrenite sklopku u smjeru kazaljke
na satu kako bi desni zvučnici bili
glasniji od lijevi (lijevi zvučnici će se
utišati). U slučaju okretanja sklopke
u suprotnom smjeru lijevi zvučnici će
biti glasniji od desnih.
3 105
New Carens HR 04-101~ audio:New Carens HR 04-101~ audio.qxd
1/31/2007
23:06
Page 106
Oprema vozila
4. Tipka za automatsko traženje
(AUTO SEEK)
Pritisnite AUTO SEEK tipku. Kada
pritisnete
stranu tipke radio uređaj automatski će odabrati prvu slijedeću radio stanicu na višoj frekvenciji
frekveniji a kada pritisnete
stranu na prvoj nižoj frekvenciji
5. Tipka za odabir najboljeg prijema (Best Station Memory
(BSM))
Kada pritisnete BSM tipku šest radio
stanica sa najkvalitetnijim prijemom
biti će pohranjeno u memoriju.
6. Tipke za odabir prethodno
memoriranih frekvencija (PRESET STATION)
Možete memorirati po 6 frekvencija
za AM(MW, LW), FM1 i FM2 valnih
duljina.
3 106
KAKO MEMORIRATI FREKVENCIJE
Šest AM(MW, LW) i FM1 frekvencija
možete memorirati. Tada, samo pritiskom na BAND i/ili jednu od 6 tipki
možete odabrati neku od prethodno
memoriranih frekvencija. Kako bi
memorirali frekvencije slijedite ove
upute:
• Pritiskom na BAND tipku odaberite
AM(MW, LW), FM1 ili FM2.
• Podesite automatskim načinom ili
ručno željenu frekvenciju.
• Odlučite na koju od 6 tipki želite
memorirati odabranu frekvenciju.
• Pritisnite odabranu tipku i držite ju
pritisnutom dulje od 2 sekunde. Na
zaslonu će se prikazati koja je
tipka pritisnuta. Kada zaslon zasvijetli frekvencija je memorirana.
Otpustite tipku i nastavite sa
memoriranjem slijedeće frekvencije. Sveukupno možete memorirati
24 frekvencije odabirom valne
duljine (AM(MW, LW) i dvije FM).
• Kada ste završili bilo koju memoriranu frekvenciju možete odabrati
pritiskom na neku od 6 tipki za
odabir memoriranih frekvencija.
OPREZ
• Ne odlažite napitke u blizini
audio uređaja kako ne bi došlo do kvara u slučaju prolijevanja.
• Ne udarajte audio uređaj kako
ga ne bi oštetili.
New Carens HR 04-101~ audio:New Carens HR 04-101~ audio.qxd
1/31/2007
23:06
Page 107
Oprema vozila
Kazetofon (M420) (ukoliko je u opremi)
1. TAPE PROGRAM tipka
2. Tipka za izbacivanje trake
3. DOLBY tipka
4. RPT(Repeat) tipka
5. AUTO MUSIC SEARCH (AMS) tipka
6. FF/REW tipka
MGM420UR
3 107
New Carens HR 04-101~ audio:New Carens HR 04-101~ audio.qxd
1/31/2007
23:06
Page 108
Oprema vozila
1. TAPE PROGRAM tipka
Ova tipka omogućava Vam preslušavanje druge strane trake samo pritiskom na tipku. PLAY i strelica će se
prikazati na zaslonu kako bi vidjeli
smjer okretanja trake.
2. TAPE EJECT tipka - izbacivanje
kazete
• Kada pritisnete EJECT tipku dok
se u uređaju nalazi kazeta ona će
biti izbačena iz uređaja.
• Kada pritisnete EJECT tipku za vrijeme premotavanja trake kazeta će
biti izbačena iz uređaja.
3. DOLBY tipka
U slučaju pozadinskog šuma za vrijeme reprodukcije glazbe možete ju
znatno umanjiti pritiskom na ovu
tipku. Ponovnim pritiskom na tipku
gasite ovu funkciju.
3 108
4. REPEAT tipka - ponavljanje
• Kako bi ponovili reprodukciju
pjesme koja trenutno svira pritisnite
RPT tipku. Kako bi ugasili ponavljanje pritisnite ju još jednom.
• Ukoliko ne ugasite ponavljanje prije
nego što pjesma završi ona će se
automatki ponoviti.
Pjesma će se ponavljati dok ne pritisnete tipku ponovno.
5. AUTO MUSIC SEARCH (AMS)
tipka - automatsko traženje
Pritisnite ovu tipku kako bi se traka
premotala na slijedeću ili prethodnu
pjesmu. Tišina između dvije pjesme
(mora biti u trajanju od najmanje 4
sekunde) pomaže u određivanju razmaka između dvije pjesme.
• Pritiskom na
tipku počinje premotavanje na slijedeću pjesmu.
• Pritiskom na tipku
počinje premotavanje na početak trenutno
odabrane pjesme.
• Pressing the
will start replay at
the beginning of the music just listened to.
OPREZ
• Nemojte umetati uske predmete kao, na primjer, kovanice
u otvor kako ne bi došlo do
oštećenja uređaja
• Ne odlažite napitke u blizini
audio uređaja kako ne bi
došlo do kvara u slučaju prolijevanja.
• Ne udarajte audio uređaj kako
ga ne bi oštetili.
New Carens HR 04-101~ audio:New Carens HR 04-101~ audio.qxd
1/31/2007
23:06
Page 109
Oprema vozila
Stereo radio uređaj (M445) (ukoliko je u opremi)
1. Tipka za paljenje i gašenje, kontrola glasnoće
2. Tipka za odabir valne duljine (BAND)
3. TUNE/MODE sklopka
4. AUTO SEEK tipka
5. BEST STATION MEMORY (BSM) tipka
6. EQ tipka
7. Tipke za odabir prethodno memoriranih
frekvencija
MGM445UR
4 109
New Carens HR 04-101~ audio:New Carens HR 04-101~ audio.qxd
1/31/2007
23:06
Page 110
Oprema vozila
1. Sklopka za paljenje/gašenje
• Radio prijemnik će raditi kada je
ključ u kontaktnoj bravi u ACC ili
ON položaju. Pritisnite tipku kako bi
se uređaj upalio. Zaslon prikazuje
frekvenciju u radio načinu rada,
indikator smjera okretanja trake pri
slušanju audio kazeta ili redni broj
pjesme pri slušanju CD/MP3
glazbe. Kako bi ugasili uređaj
ponovno pritisnite sklopku.
• Pritisnite FM/AM(MW, LW), TAPE
ili CD/MP3 kako bi odabrali željeni
način rada bez pritiska na ON-OFF
sklopku.
Kontrola glasnoće
Okrenite sklopku u smjeru kazaljke
na satu kako bi pojačali ili u suprotnom smjeru kako bi utišali zvuk.
2. Podešavanje zvuka i rada
zvučnika
(AUDIO) tipka
Pritiskom na AUDIO tipku možete
podesiti visoke, srednje i niske
tonove te podešavanje omjera rada
prednjih/stražnjih i lijevih/desnih
zvučnika.
Odabrani način rada pokazuje se na
zaslonu.
Nakon odabira postavke koju želite
podesiti okrenite sklopku u smjeru
kazaljke na satu ili obrnuto.
Kontrola niskih tonova (BASS)
Kako bi povećali niske tonove sklopku okrenite u smjeru kazaljke na satu
a kako bi smanjili u obrnutom
smjeru.
Kontrola srednjih tonova (MID)
Kako bi povećali srednje tonove
sklopku okrenite u smjeru kazaljke
na satu a kako bi smanjili u obrnutom
smjeru.
Kontrola visokih tonova (TREBLE)
Okrenite sklopku lijevo ili desno kako
bi podesili željenu razinu.
4 110
Podešavanje omjera rada
prednjih/stražnjih zvučnika (FAD)
Okrenite sklopku u smjeru kazaljke
na satu kako bi stražnji zvučnici bili
glasniji od prednjih (prednji zvučnici
će se utišati). U slučaju okretanja
sklopke u suprotnom smjeru prednji
zvučnici će biti glasniji od stražnjih.
Podešavanje omjera rada
prednjih/stražnjih zvučnika (BALANCE)
Okrenite sklopku u smjeru kazaljke
na satu kako bi desni zvučnici bili
glasniji od lijevih (lijevi zvučnici će se
utišati). U slučaju okretanja sklopke
u suprotnom smjeru lijevi zvučnici će
biti glasniji od desnih.
3. Odabir valne duljine radio prijemnika (BAND)
Pritiskom na FMAM tipku odabirete
između AM(MW, LW), FM1 i FM2
valnih duljina. Odabrani način rada
prikazuje se na zaslonu.
New Carens HR 04-101~ audio:New Carens HR 04-101~ audio.qxd
1/31/2007
23:06
Page 111
Oprema vozila
4. Tipka za odabir najboljeg prijema (BEST STATION MEMORY
(BSM))
Kada pritisnete BSM tipku šest radio
stanica sa najkvalitetnijim prijemom
biti će pohranjeno u memoriju.
7. Sklopka za ručno odabiranje
frekvencije (TUNE)
Okrenite sklopku u smjeru kazaljke
na satu kako bi povisili frekvenciju
prijema ili u suprotnom smjeru kako
bi ju snizili.
5. EQ tipka (ekvilizator)
Pritisnite EQ tipku kako bi odabrali
CLASSIC, POPS, ROCK, JAZZ i
OFF MODE (gašenje) način rada za
željenu kvalitetu zvuka. Svakim pritiskom na tipku način rada se mijenja
na slijedeći način:
8. Tipke za odabir prethodno
memoriranih frekvencija (PRESET STATION)
Možete memorirati po 6 frekvencija
za AM(MW, LW), FM1 i FM2 valnih
duljina.
CLASSIC➟POPS➟ROCK➟JAZZ➟OFF
KAKO MEMORIRATI FREKVENCIJE
Šest AM(MW, LW) i FM1 frekvencija
možete memorirati. Tada, samo pritiskom na BAND i/ili jednu od 6 tipki
možete odabrati neku od prethodno
memoriranih frekvencija. Kako bi
memorirali frekvencije slijedite ove
upute:
• Pritiskom na BAND tipku odaberite
AM(MW, LW), FM1 ili FM2.
• Podesite automatskim načinom ili
ručno željenu frekvenciju.
6. Tipka za automatsko traženje
(AUTO SEEK)
Pritisnite AUTO SEEK tipku. Kada
pritisnete
stranu tipke radio uređaj automatski će odabrati prvu slijedeću radio stanicu na višoj frekvenciji a kada pritisnete
stranu na
prvoj nižoj frekvenciji.
• Odlučite na koju od 6 tipki želite
memorirati odabranu frekvenciju.
• Pritisnite odabranu tipku i držite ju
pritisnutom dulje od 2 sekunde.
Ćuti će se kratak zvuk i tada
otpustite tipku. Nastavite sa memoriranjem slijedeće frekvencije.
Sveukupno možete memorirati 24
frekvencije odabirom valne duljine
(AM(MW, LW) i dvije FM).
• Kada ste završili bilo koju memoriranu frekvenciju možete odabrati
pritiskom na BAND tipku i neku od
6 tipki za odabir memoriranih
frekvencija.
OPREZ
• Ne odlažite napitke u blizini
audio uređaja kako ne bi došlo do kvara u slučaju prolijevanja.
• Ne udarajte audio uređaj kako
ga ne bi oštetili.
4 111
New Carens HR 04-101~ audio:New Carens HR 04-101~ audio.qxd
1/31/2007
23:06
Page 112
Oprema vozila
Compact disc player (M455) (ukoliko je u opremi)
1. CD tipka
2. TRACK UP/DOWN tipka
3. FF/REW tipka
4. REPEAT (RPT) tipka
5. SCAN tipka
9. Tipka za izbacivanje diska
6. RANDOM (RDM) tipka
MGM445UR
4 112
New Carens HR 04-101~ audio:New Carens HR 04-101~ audio.qxd
1/31/2007
23:06
Page 113
Oprema vozila
1. CD Select tipka
• Umetnite CD sa etiketom okrenutom prema gore.
• Umetnite CD kako bi ga pokrenuli
za vrijeme rada radio prijemnika.
• Kada se CD nalazi u uređaju, ukoliko pritisnete CD tipku za vrijeme
rada radio prijemnika CD čitač će
početi svirati muziku sa CD-a.
• CD uređaj možete koristiti kada je
ključ u kontaktnoj bravi u ON ili
ACC položaju.
8 NAPOMENA
• Nemojte ništa lijepiti na bilo koju
stranu diska kako ne bi došlo do
oštećenja.
• Uređaj ne može koristiti CD-R
(zapisive CD-e) niti CD-RW
(izbrisive CD-e) koji nisu finalizirani.
Proučite upute proizvođača uređaja i programa za snimanje kako
bi saznali kako se finalizira CD.
2. TRACK UP/DOWN tipka
• Ovom tipkom možete odabrati koju
pjesmu želite slušati.
• Pritisnite
tipku jednom kako bi prebacili na slijedeću pjesmu.
Pritisnite
unutar jedne sekunde
nakon početka sviranja kako bi
prebacili na prethodnu pjesmu.
Ukoliko tipku
pritisnete nakon
jedne sekunde sviranja prebaciti
će Vas na početak trenutne
pjesme.
3. FF/REW tipka
Ukoliko želite prebaciti na dio pjesme
prije ili poslije trenutno sviranog pritisnite i držite pritisnutim FF ili REW
tipke.
Kada otpustite tipku uređaj će nastaviti svirati.
4. REPEAT (RPT) tipka (ponavljanje)
• Kako bi se trenutna pjesma stalno
ponavljala pritisnite RPT tipku.
Kako bi odustali od tog načina rada
pritisnite tipku još jednom.
• Ukoliko ponovno ne pritisnete RPT
tipku dok pjesma ne završi ona će
se automatski ponoviti.
Pjesma će se ponavljati dok ne pritisnete ponovno ovu tipku ili ne
ugasite i upalite radio.
4 113
New Carens HR 04-101~ audio:New Carens HR 04-101~ audio.qxd
1/31/2007
23:06
Page 114
Oprema vozila
5. CD SCAN (BSM) tipka
• Kako bi pustili prvih 10 sekundi
svih pjesama sa diska pritisnite
SCAN tipku.
• Pritisnite SCAN tipku ponovno
ukoliko ste naišli na željenu pjesmu.
6. Tipka za izbacivanje diska
Kada pritisnete
tipku dok se CD
nalazi u uređaju on će biti izbačen.
Prisilno izbacivanje CD-a: Kako bi
prisilno izbacili CD držite tipku pritisnutom dulje od 3 sekunde.
(Ovo učinite samo kada je CD
zablokirao i ne može se izbaciti normalnim načinom, npr, kada ste
greškom ubacili 2 CD-a).
4 114
7. RANDOM (RDM) - slučajni
odabir
• Pritiskom na ovu tipku pjesme će
svirati slučajnim redoslijedom
umjesto redom kako su snimljene
na disku.
Pritisnite tipku ponovno kako bi
ugasili ovaj način rada.
✽ NAPOMENA
• Kako bi uređaj pravilno radio
održavajte temperaturu u unutrašnjosti vozila normalnom pomoću klimatizacijskog uređaja ili
ventilacije i grijanja.
• Kada mjenjate osigurač zamijenite ga osiguračem istog napona.
• Sve memorirane postavke biti će
obrisane u slučaju isključivanja
akumulatora i morati ćete ih
ponovno namjestiti.
• Ovaj uređaj napravljen je za akumulator od 12 volti sa negativnim
uzemljenjem.
• Ne pokušavajte sami rastaviti ili
podesiti uređaj.
• Za vrijeme vožnje neka glasnoća
zvuka bude dovoljno niska kako
bi mogli ćuti zvukove izvana.
• Ne izlažite ovaj uređaj (uključujući zvučnike i CD-e) vodi i vlazi.
New Carens HR 04-101~ audio:New Carens HR 04-101~ audio.qxd
1/31/2007
23:06
Page 115
Oprema vozila
OPREZ
• Nemojte koristiti oštećene ili
nekvalitetne diskove jer oni
mogu uzrokovati oštećenja
uređaja.
• Ne odlažite napitke u blizini
audio uređaja kako ne bi
došlo do kvara u slučaju prolijevanja.
• Ne udarajte audio uređaj kako
ga ne bi oštetili.
• Vožnja izvan ceste ili neravnom cestom može uzrokovati preskakanje diska. U
takvim uvjetima nemojte
koristiti uređaj kako se ne bi
oštetili disk ili uređaj.
(nastavlja se)
(nastavak)
• Ne pokušavajte povlačiti disk
za vrijeme uvlačenja u uređaj
kako ne bi došlo do oštećenja
audio sustava i diska.
• Izbjegavajte upotrebu snimljenih
audio
diskova.
Preporuča se upotreba originalnih diskova.
4 115
New Carens HR 04-101~ audio:New Carens HR 04-101~ audio.qxd
1/31/2007
23:06
Page 116
Oprema vozila
Stereo radio prijemnik (M455) (ukoliko je u opremi)
1. Tipka za paljenje i gašenje, kontrola glasnoće
2. Tipka za odabir načina rada zvučnika
(AUDIO)
3. Tipka za odabir valne duljine (BAND)
4. Tipka za odabir najkvalitetnijeg prijema
(BEST STATION MEMORY (BSM))
5. EQ tipka
6. Tipka za automatsko traženje (AUTO
SEEK)
7. Sklopka za ručno podešavanje frekvencije
(TUNE)
8. Tipke za odabir prethodno memoriranih
frekvencija
MGM455UR
4 116
New Carens HR 04-101~ audio:New Carens HR 04-101~ audio.qxd
1/31/2007
23:06
Page 117
Oprema vozila
1. Sklopka za paljenje/gašenje
• Radio prijemnik će raditi kada je
ključ u kontaktnoj bravi u ACC ili
ON položaju. Pritisnite tipku kako bi
se uređaj upalio. Zaslon prikazuje
frekvenciju u radio načinu rada,
indikator smjera okretanja trake pri
slušanju audio kazeta ili redni broj
pjesme pri slušanju CD/MP3
glazbe. Kako bi ugasili uređaj
ponovno pritisnite sklopku.
• Pritisnite FM/AM(MW, LW), TAPE
ili CD/MP3 kako bi odabrali željeni
način rada bez pritiska na ON-OFF
sklopku.
Kontrola glasnoće
Okrenite sklopku u smjeru kazaljke
na satu kako bi pojačali ili u suprotnom smjeru kako bi utišali zvuk.
2. Podešavanje zvuka i rada
zvučnika
(AUDIO) tipka
Pritiskom na AUDIO tipku možete
podesiti visoke, srednje i niske
tonove te podešavanje omjera rada
prednjih/stražnjih i lijevih/desnih
zvučnika.
Odabrani način rada pokazuje se na
zaslonu.
Nakon odabira postavke koju želite
podesiti okrenite sklopku u smjeru
kazaljke na satu ili obrnuto.
Kontrola niskih tonova (BASS)
Kako bi povećali niske tonove sklopku okrenite u smjeru kazaljke na satu
a kako bi smanjili u obrnutom
smjeru.
Kontrola srednjih tonova (MID)
Kako bi povećali srednje tonove
sklopku okrenite u smjeru kazaljke
na satu a kako bi smanjili u obrnutom
smjeru.
Kontrola visokih tonova (TREBLE)
Okrenite sklopku lijevo ili desno kako
bi podesili željenu razinu.
Podešavanje omjera rada
prednjih/stražnjih zvučnika (FAD)
Okrenite sklopku u smjeru kazaljke
na satu kako bi stražnji zvučnici bili
glasniji od prednjih (prednji zvučnici
će se utišati). U slučaju okretanja
sklopke u suprotnom smjeru prednji
zvučnici će biti glasniji od stražnjih.
Podešavanje omjera rada
prednjih/stražnjih zvučnika (BALANCE)
Okrenite sklopku u smjeru kazaljke
na satu kako bi desni zvučnici bili
glasniji od lijevih (lijevi zvučnici će se
utišati). U slučaju okretanja sklopke
u suprotnom smjeru lijevi zvučnici će
biti glasniji od desnih.
3. Odabir valne duljine radio prijemnika (BAND)
Pritiskom na FMAM tipku odabirete
između AM(MW, LW), FM1 i FM2
valnih duljina. Odabrani način rada
prikazuje se na zaslonu.
4 117
New Carens HR 04-101~ audio:New Carens HR 04-101~ audio.qxd
1/31/2007
23:06
Page 118
Oprema vozila
4. Tipka za odabir najboljeg prijema (BEST STATION MEMORY
(BSM))
Kada pritisnete BSM tipku šest radio
stanica sa najkvalitetnijim prijemom
biti će pohranjeno u memoriju.
7. Sklopka za ručno odabiranje
frekvencije (TUNE)
Okrenite sklopku u smjeru kazaljke
na satu kako bi povisili frekvenciju
prijema ili u suprotnom smjeru kako
bi ju snizili.
5. EQ tipka (ekvilizator)
Pritisnite EQ tipku kako bi odabrali
CLASSIC, POPS, ROCK, JAZZ i
OFF MODE (gašenje) način rada za
željenu kvalitetu zvuka. Svakim pritiskom na tipku način rada se mijenja
na slijedeći način:
8. Tipke za odabir prethodno
memoriranih frekvencija (PRESET STATION)
Možete memorirati po 6 frekvencija
za AM(MW, LW), FM1 i FM2 valnih
duljina.
CLASSIC➟POPS➟ROCK➟JAZZ➟OFF
KAKO MEMORIRATI FREKVENCIJE
Šest AM(MW, LW) i FM1 frekvencija
možete memorirati. Tada, samo pritiskom na BAND i/ili jednu od 6 tipki
možete odabrati neku od prethodno
memoriranih frekvencija. Kako bi
memorirali frekvencije slijedite ove
upute:
• Pritiskom na BAND tipku odaberite
AM(MW, LW), FM1 ili FM2.
• Podesite automatskim načinom ili
ručno željenu frekvenciju.
6. Tipka za automatsko traženje
(AUTO SEEK)
Pritisnite AUTO SEEK tipku. Kada
pritisnete
stranu tipke radio uređaj automatski će odabrati prvu slijedeću radio stanicu na višoj frekvenciji a kada pritisnete
stranu na
prvoj nižoj frekvenciji.
4 118
• Odlučite na koju od 6 tipki želite
memorirati odabranu frekvenciju.
• Pritisnite odabranu tipku i držite ju
pritisnutom dulje od 2 sekunde.
Ćuti će se kratak zvuk i tada
otpustite tipku. Nastavite sa memoriranjem slijedeće frekvencije.
Sveukupno možete memorirati 24
frekvencije odabirom valne duljine
(AM(MW, LW) i dvije FM).
• Kada ste završili bilo koju memoriranu frekvenciju možete odabrati
pritiskom na BAND tipku i neku od
6 tipki za odabir memoriranih
frekvencija.
OPREZ
• Ne odlažite napitke u blizini
audio uređaja kako ne bi
došlo do kvara u slučaju prolijevanja.
• Ne udarajte audio uređaj kako
ga ne bi oštetili.
New Carens HR 04-101~ audio:New Carens HR 04-101~ audio.qxd
1/31/2007
23:06
Page 119
Oprema vozila
Kazetofon (M455) (ukoliko je u opremi)
1. TAPE PROGRAM tipka
2. Tipka za izbacivanje trake
3. AUTO MUSIC SEARCH (AMS) tipka
4. FF/REW tipka
5. REPEAT tipka
6. DOLBY tipka
7. EQ tipka
MGM455UR
4 119
New Carens HR 04-101~ audio:New Carens HR 04-101~ audio.qxd
1/31/2007
23:06
Page 120
Oprema vozila
1. TAPE PROGRAM tipka
• Ova tipka omogućava Vam preslušavanje druge strane trake samo
pritiskom na tipku. PLAY i strelica
će se prikazati na zaslonu kako bi
vidjeli smjer okretanja trake.
• Ubacite kazetu u uređaj kako bi se
automatski aktivirao ovaj način
rada bez potrebe za pritiskom na
ON/OFF tipku.
2. TAPE EJECT tipka - izbacivanje
kazete
• Kada pritisnete
tipku dok se u
uređaju nalazi kazeta ona će biti
izbačena iz uređaja.
• Kada pritisnete
tipku za vrijeme
premotavanja trake kazeta će biti
izbačena iz uređaja.
4 120
3. AUTO MUSIC Search (AMS)
tipka - automatsko traženje
Pritisnite ovu tipku kako bi se traka
premotala na slijedeću ili prethodnu
pjesmu. Tišina između dvije pjesme
(mora biti u trajanju od najmanje 4
sekunde) pomaže u određivanju razmaka između dvije pjesme.
• Pritiskom na
tipku počinje premotavanje na slijedeću pjesmu.
• Pritiskom na tipku
počinje premotavanje na početak trenutno
odabrane pjesme.
4. FF/REW tipka - premotavanje
• Premotavanje trake unaprijed
počinje kada pritisnete FF tipku za
vrijeme reprodukcije glazbe ili premotavanja unatrag.
• Reprodukcija počinje kada FF
tipku pritisnete ponovno.
• Premotavanje trake unatrag počinje kada pritisnete REW tipku za
vrijeme reprodukcije glazbe ili premotavanja unaprijed.
• Reprodukcija počinje kada REW
tipku pritisnete ponovno.
5. REPEAT tipka - ponavljanje
• Kako bi pnovili reprodukciju pjesme
koja trenutno svira pritisnite RPT
tipku. Kako bi ugasili ponavljanje
pritisnite ju još jednom.
• Ukoliko ne ugasite ponavljanje prije
nego što pjesma završi ona će se
automatki ponoviti.
• Pjesma će se ponavljati dok ne pritisnete tipku ponovno.
6. DOLBY tipka
U slučaju pozadinskog šuma za vrijeme reprodukcije glazbe možete ju
znatno umanjiti pritiskom na ovu
tipku. Ponovnim pritiskom na tipku
gasite ovu funkciju.
7. EQ tipka (ekvilizator)
Pritisnite EQ tipku kako bi odabrali
CLASSIC, POPS, ROCK, JAZZ i
OFF MODE (gašenje) način rada za
željenu kvalitetu zvuka. Svakim pritiskom na tipku način rada se mijenja
na slijedeći način:
CLASSIC➟POPS➟ROCK➟JAZZ➟OFF
New Carens HR 04-101~ audio:New Carens HR 04-101~ audio.qxd
1/31/2007
23:06
Page 121
Oprema vozila
✽ NAPOMENA
• Kako bi uređaj pravilno radio
održavajte
temperaturu
u
unutrašnjosti vozila normalnom
pomoću klimatizacijskog uređaja
ili ventilacije i grijanja.
• Kada mijenjate osigurač zamijenite ga osiguračem istog napona.
• Sve memorirane postavke biti će
obrisane u slučaju isključivanja
akumulatora i morati ćete ih
ponovno namjestiti.
• Nemojte podmazivati dijelove uređaja. Magnete, odvijače i druge
metalne predmete držite podalje
od glave uređaja.
• Ovaj uređaj napravljen je za akumulator od 12 volti sa negativnim
uzemljenjem.
• Ne pokušavajte sami rastaviti ili
podesiti uređaj.
• Za vrijeme vožnje neka glasnoća
zvuka bude dovoljno niska kako
bi mogli ćuti zvukove izvana.
• Ne izlažite ovaj uređaj (uključujući zvučnike i CD-e) vodi i vlazi.
OPREZ
• Nemojte umetati uske predmete kao, na primjer, kovanice
u otvor kako ne bi došlo do
oštećenja uređaja
• Ne odlažite napitke u blizini
audio uređaja kako ne bi
došlo do kvara u slučaju prolijevanja.
• Ne udarajte audio uređaj kako
ga ne bi oštetili.
4 121
New Carens HR 04-101~ audio:New Carens HR 04-101~ audio.qxd
1/31/2007
23:06
Page 122
Oprema vozila
Compact disc player (M455) (ukoliko je u opremi) - Kompatibilan sa MP3/WMA/AAC/WAVE
1. AUDIO/MP3 CD tipka
2. TRACK UP/DOWN tipka
3. FF/REW tipka
4. REPEAT (RPT) tipka
5. RANDOM (RDM) tipka
6. BOOKMARK (MARK) tipka
7. SCROLL tipka
8. EQ tipka
9. Tipka za izbacivanje diska
10. SCAN tipka
11. FILE SEARCH sklopka
(TUNE sklopka)
12. DIRECTORY SEARCH tipka
MGM455UR
4 122
New Carens HR 04-101~ audio:New Carens HR 04-101~ audio.qxd
1/31/2007
23:06
Page 123
Oprema vozila
1. AUDIO/MP3 CD Select tipka
• Umetnite CD sa etiketom okrenutom prema gore.
• Umetnite CD kako bi ga pokrenuli
za vrijeme rada radio prijemnika.
• Kada se CD nalazi u uređaju, ukoliko pritisnete CD tipku za vrijeme
rada radio prijemnika CD čitač će
početi svirati muziku sa CD-a.
• CD uređaj možete koristiti kada je
ključ u kontaktnoj bravi u ON ili
ACC položaju.
8 NAPOMENA
• Nemojte ništa lijepiti na bilo koju
stranu diska kako ne bi došlo do
oštećenja.
• Uređaj ne može koristiti CD-R
(zapisive CD-e) niti CD-RW
(izbrisive CD-e) koji nisu finalizirani.
Proučite upute proizvođača uređaja i programa za snimanje kako
bi saznali kako se finalizira CD.
2. TRACK UP/DOWN tipka
• Ovom tipkom možete odabrati koju
pjesmu želite slušati.
• Pritisnite
tipku jednom kako bi prebacili na slijedeću pjesmu.
Pritisnite
unutar jedne sekunde
nakon početka sviranja kako bi
prebacili na prethodnu pjesmu.
Ukoliko tipku
pritisnete nakon
jedne sekunde sviranja prebaciti
će Vas na početak trenutne
pjesme.
3. FF/REW tipka
Ukoliko želite prebaciti na dio pjesme
prije ili poslije trenutno sviranog pritisnite i držite pritisnutim FF ili REW
tipke.
Kada otpustite tipku uređaj će nastaviti svirati.
4. REPEAT (RPT) tipka (ponavljanje)
• Kako bi se trenutna pjesma stalno
ponavljala pritisnite RPT tipku.
Kako bi odustali od tog načina rada
pritisnite tipku još jednom.
• Kako bi se ponavljala muzika u
određenoj mapi pritisnite RPT tipku
i držite ju pritisnutom dulje od 0.8
sekundi. Kako bi odustali od tog
načina rada pritisnite tipku još jednom (smo uređaj koji podržava
MP3 format).
• Ukoliko ponovno ne pritisnete RPT
tipku dok pjesma ne završi ona će
se automatski ponoviti.
Pjesma će se ponavljati dok ne pritisnete ponovno ovu tipku ili ne
ugasite i upalite radio.
5. RANDOM (RDM) - slučajni
odabir
• Pritiskom na ovu tipku pjesme će
svirati slučajnim redoslijedom
umjesto redom kako su snimljene
na disku.
• Kako bi slučajnim odabirom slušali
muziku u određenoj mapi držite
tipku pritisnutu 1 sekundu (smo
uređaj koji podržava MP3 format).
Pritisnite tipku ponovno kako bi
ugasili ovaj način rada.
4 123
New Carens HR 04-101~ audio:New Carens HR 04-101~ audio.qxd
1/31/2007
23:06
Page 124
Oprema vozila
6. BOOKMARK (MARK) tipka
Pjesmu koja trenutno svira možete
zapamtiti pritiskom na ovu tipku
(samo uređaj koji podržava MP3 format.
• Pritisnite MARK tipku i držite ju
dulje od 0.8 sekundi kako bi
zapamtili pjesmu.
“M” će biti prikazano na zaslonu
“MEMORY No.” će biti prikazano u
trajanju od 5 sekundi.
Kako bi poslušali upamćenu pjesmu pritisnite MARK tipku i
odaberite pjesmu koju želite
poslušati.
• Kako bi obrisali zapamćenu pjesmu
držite MARK tipku dulje od 0.8
sekundi. Uređaj će se oglasiti
zvukom kada je memorija obrisana.
7. SCROLL tipka
Kada uređaj reproducira CD-e
možete pomicati dugačke nazive
pjesama kako bi ih mogli vidjeti pritiskom na DOLBY tipku i držanjem te
tipke u trajanju od 1 sekunde. Ime
pjesme biti će prikazano na zaslonu
otprilike 3 sekunde.
4 124
8. EQ tipka (ekvilizator)
Pritisnite EQ tipku kako bi odabrali
CLASSIC, POPS, ROCK, JAZZ i
OFF MODE (gašenje) način rada za
željenu kvalitetu zvuka. Svakim pritiskom na tipku način rada se mijenja
na slijedeći način:
CLASSIC➟POPS➟ROCK➟JAZZ➟OFF
9. Tipka za izbacivanje diska
Kada pritisnete
tipku dok se CD
nalazi u uređaju on će biti izbačen.
Prisilno izbacivanje CD-a: Kako bi
prisilno izbacili CD držite tipku pritisnutom dulje od 3 sekunde.
(Ovo učinite samo kada je CD
zablokirao i ne može se izbaciti normalnim načinom, npr, kada ste
greškom ubacili 2 CD-a).
10. SCAN tipka
• Kako bi pustili prvih 10 sekundi
svih pjesama sa diska pritisnite
SCAN tipku i držite ju pritisnutom
dulje od 0.8 sekundi.
• Kako bi pustili prvih 10 sekundi
svih pjesama iz određene mape
pritisnite SCAN tipku i držite ju pritisnutom dulje od 0.8 sekundi
(samo uređaji koji podržavaju MP3
format).
• Pritisnite SCAN tipku ponovno
ukoliko ste naišli na željenu pjesmu.
11. FILE SEARCH sklopka
(TUNE Select sklopka)
pretraživanje datoteka
• Možete preskočiti pjesmu pritiskom
na i okretanjem FILE SEARCH
sklopke u smjeru kazaljke na satu
ili obrnuto od smjera kazaljke na
satu.
Nakon odabira željene pjesme
ponovno pritisnite FILE SEARCH
sklopku.
Ukoliko ne pritisnete FILE
SEARCH sklopku unutar 5 sekundi
pretraga će se zaustaviti.
12. DIRECTORY SEARCH tipka
pretraživanje mapa
• Možete se pomicati kroz mapu pritiskom na DIR tipku kako bi se pomicali prema gore ( ) i dolje ( ).
Nakon pronalaska željene mape
pritisnite FILE SEARCH sklopku
kako bi reproducirali glazbu iz
odabrane mape.
Ukoliko ne pritisnete FILE
SEARCH sklopku unutar 5 sekundi
pretraga će se zaustaviti.
New Carens HR 04-101~ audio:New Carens HR 04-101~ audio.qxd
1/31/2007
23:06
Page 125
Oprema vozila
✽ NAPOMENA
• Kako bi uređaj pravilno radio
održavajte temperaturu u unutrašnjosti vozila normalnom pomoću klimatizacijskog uređaja ili
ventilacije i grijanja.
• Kada mjenjate osigurač zamijenite ga osiguračem istog napona.
• Sve memorirane postavke biti će
obrisane u slučaju isključivanja
akumulatora i morati ćete ih
ponovno namjestiti.
• Ovaj uređaj napravljen je za akumulator od 12 volti sa negativnim
uzemljenjem.
• Ne pokušavajte sami rastaviti ili
podesiti uređaj.
• Za vrijeme vožnje neka glasnoća
zvuka bude dovoljno niska kako
bi mogli ćuti zvukove izvana.
• Ne izlažite ovaj uređaj (uključujući zvučnike i CD-e) vodi i vlazi.
OPREZ
• Nemojte koristiti oštećene ili
nekvalitetne diskove jer oni
mogu uzrokovati oštećenja
uređaja.
• Ne odlažite napitke u blizini
audio uređaja kako ne bi
došlo do kvara u slučaju prolijevanja.
• Ne udarajte audio uređaj kako
ga ne bi oštetili.
• Vožnja izvan ceste ili neravnom cestom može uzrokovati preskakanje diska. U
takvim uvjetima nemojte
koristiti uređaj kako se ne bi
oštetili disk ili uređaj.
• Ne pokušavajte povlačiti disk
za vrijeme uvlačenja u uređaj
kako ne bi došlo do oštećenja
audio sustava i diska.
• Izbjegavajte upotrebu snimljenih
audio
diskova.
Preporuča se upotreba originalnih diskova.
4 125
New Carens HR 04-101~ audio:New Carens HR 04-101~ audio.qxd
1/31/2007
23:06
Page 126
Oprema vozila
Stereo radio prijemnik (M465) (ukoliko je u opremi)
1. Tipka za paljenje i gašenje, kontrola glasnoće
2. Tipka za odabir valne duljine (BAND)
3. AUDIO sklopka
4. TUNE sklopka
5. Tipka za automatsko traženje (AUTO
SEEK)
6. Tipka za odabir najkvalitetnijeg prijema
(Best Station Memory (BSM))
7. EQ tipka
8. Tipke za odabir prethodno memoriranih
frekvencija
MGM465UR
4 126
New Carens HR 04-101~ audio:New Carens HR 04-101~ audio.qxd
1/31/2007
23:06
Page 127
Oprema vozila
1. POWER ON-OFF sklopka
Radio prijemnik će raditi kada je ključ
u kontaktnoj bravi u ACC ili ON
položaju. Pritisnite tipku kako bi se
uređaj upalio. Zaslon prikazuje
frekvenciju u radio načinu rada,
indikator smjera okretanja trake pri
slušanju audio kazeta ili redni broj
pjesme pri slušanju CD glazbe u uređaju ili CD izmjenjivaču. Kako bi
ugasili uređaj ponovno pritisnite
sklopku.
Kontrola glasnoće
Okrenite sklopku u smjeru kazaljke
na satu kako bi pojačali ili u suprotnom smjeru kako bi utišali zvuk.
2. Odabir valne duljine radio prijemnika (BAND)
Pritiskom na FMAM tipku odabirete
između AM(MW, LW), FM1 i FM2
valnih duljina. Odabrani način rada
prikazuje se na zaslonu.
3. TUNE/MODE sklopka
Okrenite sklopku u smjeru kazaljke
na satu kako bi povisili frekvenciju a
u suprotnom smjeru kako bi prebacili
na nižu frekvenciju.
Podešavanje zvuka i rada zvučnika
Pritiskom na MODE tipku možete
podesiti visoke, srednje i niske
tonove te podešavanje omjera rada
prednjih/stražnjih i lijevih/desnih
zvučnika.
Odabrani način rada pokazuje se na
zaslonu.
Nakon odabira postavke koju želite
podesiti okrenite sklopku u smjeru
kazaljke na satu ili obrnuto.
Kontrola niskih tonova (BASS)
Kako bi povećali niske tonove sklopku okrenite u smjeru kazaljke na satu
a kako bi smanjili u obrnutom
smjeru.
Kontrola visokih tonova (TREBLE)
Okrenite sklopku lijevo ili desno kako bi
podesili željenu razinu.
Podešavanje omjera rada
prednjih/stražnjih zvučnika (FAD)
Okrenite sklopku u smjeru kazaljke na
satu kako bi stražnji zvučnici bili glasniji
od prednjih (prednji zvučnici će se
utišati). U slučaju okretanja sklopke u
suprotnom smjeru prednji zvučnici će biti
glasniji od stražnjih.
Podešavanje omjera rada
prednjih/stražnjih zvučnika (BALANCE)
Okrenite sklopku u smjeru kazaljke na
satu kako bi desni zvučnici bili glasniji od
lijevih (lijevi zvučnici će se utišati). U
slučaju okretanja sklopke u suprotnom
smjeru lijevi zvučnici će biti glasniji od
desnih.
Kontrola srednjih tonova (MID)
Kako bi povećali srednje tonove
sklopku okrenite u smjeru kazaljke
na satu a kako bi smanjili u obrnutom
smjeru.
4 127
New Carens HR 04-101~ audio:New Carens HR 04-101~ audio.qxd
1/31/2007
23:06
Page 128
Oprema vozila
4. Tipka za automatsko traženje
(AUTO SEEK)
Pritisnite AUTO SEEK tipku. Kada
pritisnete
stranu tipke radio uređaj automatski će odabrati prvu slijedeću radio stanicu na višoj frekvenciji a kada pritisnete
stranu na
prvoj nižoj frekvenciji.
5. Tipka za odabir najboljeg prijema (Best Station Memory
(BSM))
Kada pritisnete BSM tipku šest radio
stanica sa najkvalitetnijim prijemom
biti će pohranjeno u memoriju.
6. EQ tipka (ekvilizator)
Pritisnite EQ tipku kako bi odabrali
CLASSIC, POPS, ROCK, JAZZ i
OFF MODE (gašenje) način rada za
željenu kvalitetu zvuka. Svakim pritiskom na tipku način rada se mijenja
na slijedeći način:
CLASSIC➟POPS➟ROCK➟JAZZ➟OFF
4 128
7. Tipke za odabir prethodno
memoriranih frekvencija (PRESET STATION)
Možete memorirati po 6 frekvencija
za AM(MW, LW), FM1 i FM2 valnih
duljina.
KAKO MEMORIRATI FREKVENCIJE
Šest AM(MW, LW) i FM1 frekvencija
možete memorirati. Tada, samo pritiskom na BAND i/ili jednu od 6 tipki
možete odabrati neku od prethodno
memoriranih frekvencija. Kako bi
memorirali frekvencije slijedite ove
upute:
• Pritiskom na BAND tipku odaberite
AM(MW, LW), FM1 ili FM2.
• Podesite automatskim načinom ili
ručno željenu frekvenciju.
• Odlučite na koju od 6 tipki želite
memorirati odabranu frekvenciju.
• Pritisnite odabranu tipku i držite ju
pritisnutom dulje od 2 sekunde.
Ćuti će se kratak zvuk i tada
otpustite tipku. Nastavite sa memoriranjem slijedeće frekvencije.
Sveukupno možete memorirati 24
frekvencije odabirom valne duljine
(AM(MW, LW) i dvije FM).
• Kada ste završili bilo koju memoriranu frekvenciju možete odabrati
pritiskom na BAND tipku i neku od
6 tipki za odabir memoriranih
frekvencija.
OPREZ
• Ne odlažite napitke u blizini
audio uređaja kako ne bi
došlo do kvara u slučaju prolijevanja.
• Ne udarajte audio uređaj kako
ga ne bi oštetili.
New Carens HR 04-101~ audio:New Carens HR 04-101~ audio.qxd
1/31/2007
23:06
Page 129
Oprema vozila
Kazetofon (M465) (ukoliko je u opremi)
1. TAPE PROGRAM tipka
2. Tipka za izbacivanje trake
3. AUTO MUSIC SEARCH (AMS) tipka
4. DOLBY tipka
5. FF/REW tipka
6. REPEAT tipka
7. EQ tipka
MGM465UR
4 129
New Carens HR 04-101~ audio:New Carens HR 04-101~ audio.qxd
1/31/2007
23:06
Page 130
Oprema vozila
1. TAPE PROGRAM tipka
Ova tipka omogućava Vam preslušavanje druge strane trake samo pritiskom na tipku. PLAY i strelica će se
prikazati na zaslonu kako bi vidjeli
smjer okretanja trake.
2. TAPE EJECT tipka - izbacivanje
kazete
• Kada pritisnete EJECT tipku dok se
u uređaju nalazi kazeta ona će biti
izbačena iz uređaja.
• Kada pritisnete EJECT tipku za vrijeme premotavanja trake kazeta će
biti izbačena iz uređaja.
3. AUTO MUSIC Search (AMS)
tipka - automatsko traženje
Pritisnite ovu tipku kako bi se traka
premotala na slijedeću ili prethodnu
pjesmu. Tišina između dvije pjesme
(mora biti u trajanju od najmanje 4
sekunde) pomaže u određivanju razmaka između dvije pjesme.
• Pritiskom na
tipku počinje premotavanje na slijedeću pjesmu.
• Pritiskom na
počinje premotavanje na početak trenutno
odabrane pjesme.
4 130
4. DOLBY tipka
U slučaju pozadinskog šuma za vrijeme reprodukcije glazbe možete ju
znatno umanjiti pritiskom na ovu
tipku. Ponovnim pritiskom na tipku
gasite ovu funkciju.
5. FF/REW tipka - premotavanje
• Premotavanje trake unaprijed
počinje kada pritisnete
tipku za
vrijeme reprodukcije glazbe ili premotavanja unatrag.
• Reprodukcija počinje kada
tipku pritisnete ponovno.
• Premotavanje trake unatrag počinje kada pritisnete
tipku za vrijeme reprodukcije glazbe ili premotavanja unaprijed.
• Reprodukcija počinje kada
tipku pritisnete ponovno.
6. REPEAT tipka - ponavljanje
• Kako bi ponovili reprodukciju
pjesme koja trenutno svira pritisnite RPT tipku. Kako bi ugasili ponavljanje pritisnite ju još jednom.
• Ukoliko ne ugasite ponavljanje
prije nego što pjesma završi ona
će se automatski ponoviti.
Pjesma će se ponavljati dok ne pritisnete tipku ponovno.
7. EQ tipka (ekvilizator)
Pritisnite EQ tipku kako bi odabrali
CLASSIC, POPS, ROCK, JAZZ i
OFF MODE (gašenje) način rada za
željenu kvalitetu zvuka. Svakim pritiskom na tipku način rada se mijenja
na slijedeći način:
CLASSIC➟POPS➟ROCK➟JAZZ➟OFF
New Carens HR 04-101~ audio:New Carens HR 04-101~ audio.qxd
1/31/2007
23:06
Page 131
Oprema vozila
✽ NAPOMENA
• Kako bi uređaj pravilno radio
održavajte temperaturu u unutrašnjosti vozila normalnom pomoću klimatizacijskog uređaja ili
ventilacije i grijanja.
• Kada mjenjate osigurač zamijenite ga osiguračem istog napona.
• Sve memorirane postavke biti će
obrisane u slučaju isključivanja
akumulatora i morati ćete ih
ponovno namjestiti.
• Ovaj uređaj napravljen je za akumulator od 12 volti sa negativnim
uzemljenjem.
• Ne pokušavajte sami rastaviti ili
podesiti uređaj.
• Za vrijeme vožnje neka glasnoća
zvuka bude dovoljno niska kako
bi mogli ćuti zvukove izvana.
• Ne izlažite ovaj uređaj (uključujući zvučnike i CD-e) vodi i vlazi.
OPREZ
• Nemojte umetati uske predmete kao, na primjer, kovanice
u otvor kako ne bi došlo do
oštećenja uređaja
• Ne odlažite napitke u blizini
audio uređaja kako ne bi
došlo do kvara u slučaju prolijevanja.
• Ne udarajte audio uređaj kako
ga ne bi oštetili.
4 131
New Carens HR 04-101~ audio:New Carens HR 04-101~ audio.qxd
1/31/2007
23:06
Page 132
Oprema vozila
CD uređaj/CD automatski izmjenjivač, MP3/WMA kompatibilan (M465)
(ukoliko je u opremi)
1. LOAD tipka
2. CD tipka
3. Tipka za izbacivanje diska
4. TRACK UP/DOWN tipka
5. SCROLL tipka
6. FF/REW tipka
7. EQ tipka
8. SCAN tipka
9. BOOKMARK (MARK) tipka
10. REPEAT tipka
11. RANDOM tipka
12. DISC UP/DOWN tipka
13. FILE SEARCH sklopka
(TUNE sklopka)
14. DIRECTORY SEARCH (DIR) tipka
MGM465UR
4 132
New Carens HR 04-101~ audio:New Carens HR 04-101~ audio.qxd
1/31/2007
23:06
Page 133
Oprema vozila
1. LOAD tipka
Uređaj može primiti do 6 diskova.
Ukoliko želite umetnuti više diskova
učinite slijedeće:
1.Pritisnite i otpustite LOAD tipku.
2.Zeleno svjetlo na otvoru će se
upaliti i broj praznih mjesta
pirkazati će se na zaslonu.
Nakon što se na zaslonu prikaže
“WAIT” otvoriti će se uređaj i
“INSERT” će biti prikazano na
zaslonu.
3.Djelomično umetnite disk u otvor s
naljepnicom okrenutom prema
gore. Uređaj će uvući disk.
Kada umetnete disk reprodukcija će
automatski započeti.
8 NAPOMENA
• Disk možete umetnuti samo kada
se zelena lampica pali i gasi.
• Ovaj uređaj može koristiti samo
diskove veličine 12 cm. Ne koristite diskove nestandardnih veličina.
Kako bi umetnuli više diskova učinite
slijedeće:
1.Pritisnite i držite LOAD tipku 1
sekundu ili dulje..
Može se čuti zvuk i zeleno svjetlo
će se upaliti. Broj praznih mjesta
prikazati će se na zaslonu.
2.Nakon što se na zaslonu prikaže
“WAIT” otvor će se otvoriti i na
zaslonu će se prikazati “INSERT”.
3.Djelomično umetnite disk u otvor s
naljepnicom okrenutom prema
gore. Uređaj će uvući disk.
Kada umetnete disk broj praznih
mjesta će biti prikazan na zaslonu.
Ukoliko se na zaslonu prikaže
“DISC NO.” možete ubaciti drugi
disk.
4.Umetnite slijedeći disk na način
opisan u točkama 1 i 2. Nakon što
umetnete 6 diskova uređaj će
početi reproducirati zadnji umetnuti disk.
5.Kako bi umetnuli više od jednog a
manje od 6 diskova završite postupak nakon točke 2.
Kada ste završili sa umetanjem
diskova pritisnite LOAD tipku kako bi
prekinuli postupak umetanja diskova
ili pričekajte 10 sekundi. Uređaj će
početi reproducirati zadnji umetnuti
disk. Pri svakom prebacivanju diskova broj diska biti će prikazan na
zaslonu.
8 NAPOMENA
Uređaj može primiti 6 diskova. Ne
pokušavajte umetnuti više od 6
diskova.
2. CD tipka
• Pritisnite CD tipku kako bi započeli
reprodukciju CD-a za vrijeme rada
radio uređaja ili kazetofona.
• Uređaj možete koristiti kada je ključ
u kontaktnoj bravi u ON ili ACC
položaju.
4 133
New Carens HR 04-101~ audio:New Carens HR 04-101~ audio.qxd
1/31/2007
23:06
Page 134
Oprema vozila
✽ NAPOMENA
• Nemojte ništa lijepiti na bilo koju
stranu diska kako ne bi došlo do
oštećenja.
• Uređaj ne može koristiti CD-R
(zapisive CD-e) niti CD-RW
(izbrisive CD-e) koji nisu finalizirani.
Proučite upute proizvođača uređaja i programa za snimanje kako
bi saznali kako se finalizira CD.
✽ NAPOMENA
Uređaj može reproducirati MP3 i
WMA formate. Vrijeme učitavanja
ovih formata biti će dulje zbog kompresije.
3. Tipka za izbacivanje diska
• Kada pritisnete tipku EJECT dok
se CD nalazi u uređaju on će biti
izbačen.
• Kako bi izbacili sve diskove držite
tipku pritisnutom dulje od sekunde.
4 134
4. TRACK UP/DOWN tipka
• Ovom tipkom možete odabrati koju
pjesmu želite slušati.
• Pritisnite
jednom kako bi prebacili na slijedeću pjesmu.
• Pritisnite
jednom kako bi prebacili na početak pjesme
7. EQ tipka (ekvilizator)
Pritisnite EQ tipku kako bi odabrali
CLASSIC, POPS, ROCK, JAZZ i
OFF MODE (gašenje) način rada za
željenu kvalitetu zvuka. Svakim pritiskom na tipku način rada se mijenja
na slijedeći način:
CLASSIC➟POPS➟ROCK➟JAZZ➟OFF
5. SCROLL tipka
Pritiskom na ovu tipku možete pogledati naslove pjesama koji su dulji od 16
znakova na MP3 CD-u (maksimalno
34 znaka).
Tipka ne radi kada je naslov pjesme
kraći od 16 znakova.
6. FF/REW tipka
Ukoliko želite prebaciti na dio pjesme
prije ili poslije trenutno sviranog pritisnite i držite pritisnutim FF ili REW
tipke.
8. SCAN tipka
• Kako bi pustili prvih 10 sekundi svih
pjesama sa diska pritisnite SCAN
tipku.
• Pritisnite SCAN tipku ponovno ukoliko ste naišli na željenu pjesmu.
New Carens HR 04-101~ audio:New Carens HR 04-101~ audio.qxd
1/31/2007
23:06
Page 135
Oprema vozila
9. BOOKMARK (MARK) tipka
Pjesmu koja trenutno svira možete
zapamtiti pritiskom na ovu tipku
• Pritisnite MARK tipku i držite ju
dulje od 0.8 sekundi kako bi
zapamtili pjesmu.
Na zaslonu će se prikazati
“ADD(1~20)” znak i uređaj će se
oglasiti zvukom.
Kako bi poslušali upamćenu pjesmu pritisnite MARK tipku i
odaberite pjesmu koju želite
poslušati.
• Kako bi obrisali zapamćenu pjesmu držite MARK tipku dulje od 0.8
sekundi. Uređaj će se oglasiti
zvukom
kada
je
memorija
obrisana.
✽ NAPOMENA
Pjesme pohranjene u memoriji biti
će obrisane kada izbacite disk na
kojiem se nalaze upamćene pjesme.
10. REPEAT tipka
• Kako bi ponovili reprodukciju
pjesme koja trenutno svira pritisnite RPT tipku. Kako bi ugasili ponavljanje pritisnite ju još jednom.
• Kako bi se ponavljale pjesme sa
trenutno odabranog CD-a držite
tipku pritisnutom dulje od 0.8
sekundi. Kako bi ugasili ponavljanje pritisnite ju još jednom i držite
ju pritisnutom dulje od 0.8 sekundi.
• Ukoliko ne ugasite ponavljanje
prije nego što sve pjesme završe
CD će se automatski ponoviti.
11. RANDOM tipka - slučajni
odabir
Pritiskom na ovu tipku pjesme će svirati slučajnim redoslijedom umjesto
redom kako su snimljene na jednom
ili svim diskovima.
Kako bi koristili ovu funkciju učinite
slijedeće.
• Pritisnite RDM tipku kako bi slušali
pjesme slučajnim redoslijedom.
Pritisnite tipku ponovno kako bi
ugasili ovaj način rada..
4 135
New Carens HR 04-101~ audio:New Carens HR 04-101~ audio.qxd
1/31/2007
23:06
Page 136
Oprema vozila
12. DISC UP/DOWN tipka
• Pritiskom na "DISC "/"DISC "
dok izmjenjivač radi možete prebacivati između ubačenih diskova.
• Ukoliko u neki otvor nije ubačen
CD uređaj će ga automatski
preskočiti i pokrenuti slijedeći disk.
Na zaslonu će se prikazati broj
CD-a koji se trenutno reproducira.
13. FILE SEARCH sklopka
(TUNE Select sklopka)
• Možete preskočiti pjesmu okretanjem ove sklopke.
Nakon što ste pronašli željenu
pjesmu pritisnite FILE SEARCH
sklopku kako bi reprodukcija
započela.
Ukoliko ne pritisnete FILE
SEARCH sklopku unutar 5 sekundi
pretraga će završiti.
14. DIRECTORY SEARCH (DIR)
tipka
• Kroz mape se možete pomicati pritiskom na DIR tipku.
• Nakon što ste pronašli željenu
mapu pritisnite FILE SEARCH
sklopku kako bi slušali pjesme iz
odabrane mape. Ukoliko ne pritisnete FILE SEARCH sklopku unutar
5 sekundi pretraga će završiti.
✽ NAPOMENA
• Kako bi uređaj pravilno radio
•
•
•
•
4 136
održavajte
temperaturu
u
unutrašnjosti vozila normalnom
pomoću klimatizacijskog uređaja
ili ventilacije i grijanja.
Kada mijenjate osigurač zamijenite ga osiguračem istog napona.
Sve memorirane postavke biti će
obrisane u slučaju isključivanja
akumulatora i morati ćete ih
ponovno namjestiti.
Ovaj uređaj napravljen je za akumulator od 12 volti sa negativnim
uzemljenjem.
Ne pokušavajte sami rastaviti ili
podesiti uređaj.
• Za vrijeme vožnje neka glasnoća
zvuka bude dovoljno niska kako
bi mogli ćuti zvukove izvana.
• Ne izlažite ovaj uređaj (uključujući zvučnike i CD-e) vodi i vlazi.
• Držite magnete, odvijače i druge
predmete podalje od glave kazetofona.
New Carens HR 04-101~ audio:New Carens HR 04-101~ audio.qxd
1/31/2007
23:06
Page 137
Oprema vozila
OPREZ
• Nemojte koristiti oštećene ili
nekvalitetne diskove jer oni
mogu uzrokovati oštećenja
uređaja.
• Nemojte umetati uske predmete kao, na primjer, kovanice
u otvor za umetanje diskova ili
kazeta kako ne bi došlo do
oštećenja uređaja.
• Ne odlažite napitke u blizini
audio uređaja kako ne bi
došlo do kvara u slučaju prolijevanja.
• Ne udarajte audio uređaj kako
ga ne bi oštetili.
• Vožnja izvan ceste ili neravnom cestom može uzrokovati preskakanje diska. U
takvim uvjetima nemojte
koristiti uređaj kako se ne bi
oštetili disk ili uređaj.
(nastavlja se)
(nastavak)
• Ne pokušavajte povlačiti disk
za vrijeme uvlačenja u uređaj
kako ne bi došlo do oštećenja
audio sustava i diska.
• Izbjegavajte upotrebu snimljenih
audio
diskova.
Preporuča se upotreba originalnih diskova.
4 137
New Carens HR 05:New Carens HR 05.qxd
2/1/2007
00:11
Page 1
Prije vožnje / 5-3
Položaji ključa / 5-4
Paljenje motora / 5-5
Ručni mjenjač / 5-7
Automatski mjenjač / 5-10
Sustav za kočenje / 5-17
Sustav održavanja brzine / 5-27
Savjeti za štedljivu vožnju / 5-31
Posebni uvjeti vožnje / 5-33
Vožnja zimi / 5-37
Vuča prikolice / 5-41
Vožnja Vašim vozilom
Težina vozila / 5-49
5
New Carens HR 05:New Carens HR 05.qxd
2/1/2007
00:11
Page 2
Vožnja Vašim vozilom
E010000AUN
UPOZORENJE - ISPUŠNI PLINOVI MOGU BITI OPASNI!
Ispušni plinovi mogu biti iznimno opasni. Ukoliko u bilo kojem trenutku namirišete ispušne plinove unutar vozila odmah otvorite
prozore.
• Ne udišite ispušne plinove.
Ispušni plinovi sadrže ugljik monoksid, plin bez boje i mirisa koji može uzrokovati nesvjesticu i smrt gušenjem.
• Provjerite ispravnost ispušnog sustava.
Svaki puta kada podižete vozilo (npr. zbog izmjene ulja) provjerite ispravnost ispušnog sustava. Ukoliko primjetite čudan zvuk
rada ispušnog sustava ili neki predmet udari donji dio vozila svakako provjerite ispravnost ispušnog sustava što je prije
moguće.
• Ne držite motor upaljenim dulje vrijeme u zatvorenim prostorima.
Opasno je ostavljati upaljen motor u garaži čak i ako su vrata garaže otvorena. Nikada nemojte ostavljati upaljen motor u
garaži dulje nego što je potrebno kako bi vozilo uparkirali ili isparkirali.
• Izbjegavajte dulji rad motora u praznom hodu kada se nalazite u vozilu.
Ukoliko morate boraviti u vozilu s upaljenim motorom u praznom houd dulje vrijeme obavezno to činite na otvorenom prozoru sa odabranim ulaskom svježeg zraka te najvećom brzinom rada ventilatora.
Ukoliko morate voziti s otvorenim poklopcem prtljažnika zabog prijevoza prtljage učinite slijedeće:
1. Zatvorite sve prozore.
2. Otvorite bočne ventilacijske otvore.
3. Odaberite strujanje svježeg zraka u smjeru prema nogama i licu te najveću brzinu rada ventilatora.
Kako bi osigurali pravilan rad ventilacijskog sustava provjerite da li su ventilacijski otvori koji se nalaze ispred vjetrobrana čisti.
5 2
New Carens HR 05:New Carens HR 05.qxd
2/1/2007
00:11
Page 3
Vožnja Vašim vozilom
PRIJE VOŽNJE
E020100AUN
Prije ulaska u vozilo:
• Provjerite da li su svi prozori, vanjska
ogledala i svjetla čisti.
• Provjerite stanje guma.
• Provjerite da li ispod vozila nešto curi.
• Prije vožnje unatrag provjerite nalazi li
se nešto iza vozila.
E020200AUN
Nužne provjere
Razinu različitih tekućina. Motorno ulje,
tekućinu za hlađenje, tekućinu kočnica i
spojke te tekućinu za ispiranje stakla
morali bi redovito provjeravati u određenim intervalima ovisno o vrsti tekućine.
Detaljnije informacije potražite u sedmom poglavlju, "Održavanje".
• Provjerite rade li sva svjetla.
• Provjerite sve mjerače.
• Provjerite sva četiri pokazivača smjera
dok je ključ u kontaktnoj bravi okrenut
u ON položaj.
• Otpustite ručnu kočnicu i provjerite da
li se ugasila kontrolna žaruljica ručne
kočnice.
Za sigurnu vožnju dobro upoznajte Vaše
vozilo i njegovu opremu.
UPOZORENJE
Svi putnici u vozilu moraju biti
pravilno vezani za vrijeme vožnje.
Pogledajte “Sigurnosni pojasevi” u
3. poglavlju za više informacija.
UPOZORENJE
E020300AUN
Prije kretanja
• Zatvorite i zaključajte sva vrata
• Namjestite sjedalo kako bi Vam sve
kontrole bile dostupne.
• Namjestite vanjska i unutarnje ogledalo.
Uvijek provjerite da li se neka
osoba nalazi oko vozila prije kretanja.
UPOZORENJE - Vožnja pod
utjecajem alkohola ili droga
Vožnja u alkoholiziranom stanju
vrlo je opasna i najčešći je uzrok
nesreća. Alkohol smanjuje vozačevu sposobnost prosuđivanja situacije, oslabljuje vid i mišićnu koordinaciju. Čak i mala količina alkohola utječe na vozačeve reflekse,
vid i prosuđivanje.
Mogućnost teške nesreće mnogo je
vjerojatnija ukoliko vozite pod utjecajem alkohola.
Molimo Vas da ne vozite u pijanom
stanju ili sa vozačem koji je konzumirao alkohol. Neka vozilom upravlja osoba koja nije pila ili pozovite
taksi.
Vožnja pod utjecajem droga jednako je opasna ili opasnija od vožnje u pijanom stanju.
5 3
New Carens HR 05:New Carens HR 05.qxd
2/1/2007
00:11
Page 4
Vožnja Vašim vozilom
POLOŽAJI KLJUČA
E030202AUN
ACC (oprema)
Volan je otključan i možete koristiti električnu opremu.
✽ NAPOMENA
Ukoliko imate teškoća pri okretanju
ključa u ACC položaj, okrenite volan
lijevo i desno te nakon toga pokušajte
okrenuti ključ.
OUN036001
E030100AUN
Osvijetljena kontaktna brava
Kada otvorite vrata kontaktna brava će
se osvijetliti ukoliko ključ u njoj nije u ON
položaju. Svjetlo će se ugasiti 10 sekundi nakon zatvaranja vrata ili nakon što
ključ u kontaktnoj bravi okrenete u ON
položaj.
OPREZ
Ne držite metalne predmete u blizini
ključa i kontakt brave, jer mogu
omesti prijenos signala između
odašiljača u ključu i brave, te spriječiti pokretanje motora.
5 4
1VQA3018
Položaji ključa u kontaktnoj bravi
E030201AUN
LOCK (zaključano)
Volan se zaključava zbog zaštite od
krađe. Ključ možete ukloniti iz kontaktne
brave samo dok je u LOCK položaju.
Kada okrećete ključ u LOCK položaj pritisnite ključ prema bravi dok je u ACC
položaju i zatim ga okrenite u LOCK
položaj.
E030203AUN
ON (upaljeno)
U ovom položaju možete provjeriti upozoravajuće i kontrolne žaruljice. Ključ u
kontaktnoj bravi vraća se u ovaj položaj
nakon paljenja motora.
Ne ostavljajte ključ u kontaktnoj bravi u
ovom položaju ukoliko motor nije upaljen
kako se akumulator ne bi ispraznio.
E030204AUN
START (pogon)
Okrenite ključ u START položaj kako bi
upalili motor. Elektropokretač motora radi
dok ne otpustite ključ koji se tada vraća u
ON položaj. Sada možete provjeriti kontrolnu žaruljicu ručne kočnice.
New Carens HR 05:New Carens HR 05.qxd
2/1/2007
00:11
Page 5
Vožnja Vašim vozilom
STARTING THE ENGINE
E040000AUN
UPOZORENJE Kontaktna brava
• Nikada nemojte okrenuti ključ u
položaj LOCK ili ACC za vrijeme
vožnje. To može uzrokovati
gubitak kontrole nad vozilom.
• Kočnica volana nije zamjena za
ručnu kočnicu. Prije napuštanja
sjedala vozača uvijek provjerite je
li ručica mjenjača u prvoj brzini
kod ručnog mjenjača ili u P
položaju kod automatskog mjenjača, je li povučena ručna kočnica i je li ugašen motor kako ne bi
došlo do iznenadnog kretanja
vozila.
• Nikada ne posežite za kontaktnom
bravom ili bilo čim drugim kroz
volan. Prisutnost ruke u volanu
može uzrokovati gubitak kontrole
nad vozilom, nesreću i teške ozljede ili smrt.
• Ne smještajte nikakve pokretne
dijelove pored sjedala vozača
kako ne bi ometali vozača i
uzrokovali nezgodu.
UPOZORENJE
Uvijek koristite prikladnu obuču
prilikom
upravljanja
vozilom.
Neprikladna obuča može ometati
korištenje papučica gasa, kočnice i
spojke.
4. Pri iznimno hladnoj temperaturi (niže
od -18°C) ili nakon što vozilom nije
upravljano nekoliko dana ostavite
motor da se ugrije prije pritiskanja
gasa.
Bez obzira da li je motor zagrijan ili
hladan ne palite ga s pritisnutim
gasom.
OPREZ
E040100AUN
Paljenje motora
1. Provjerite jeste li aktivirali parkirnu
kočnicu.
2. Ručni mjenjač - Sasvim pritisnite
papučicu spojke i prebacite ručicu
mjenjača u neutralni položaj. Držite
papučicu spojke pritisnutom dok
okrećete ključ u kontaktnoj bravi u
start položaj.
Automatski mjenjač - Prebacite
ručicu automatskog mjenjača u P
(parkirni) položaj i pritisnite papučicu
kočnice do kraja.
Motor možete pokrenuti dok je ručica
mjenjača u N (neutralnom) položaju.
3. Okrenite ključ u kontaktnoj bravi u
START položaj i držite ga dok se
motor ne upali (maksimalno 10 sekundi) i tada pustite ključ.
Ako se motor tijekom vožnje ugasi,
ne postavljajte ručicu automatskog
mjenjača u položaj za parkiranje
(P). Ako situacija u prometu dopušta, prebacite ručicu mjenjača u neutralni položaj (N) i pokušajte
ponovno upaliti motor.
OPREZ
Elektropokretač ne smije raditi duže
od 10 sekundi. Ukoliko se motor ne
upali pričekajte 5 do 10 sekundi prije
ponovnog pokušaja paljenja motora
kako se elektropokretač ne bi oštetio.
5 5
New Carens HR 05:New Carens HR 05.qxd
2/1/2007
00:11
Page 6
Vožnja Vašim vozilom
E040101AUN
Paljenje dizelskog motora
Idnikatorska žaruljica grijača
Dizelski motor mora se zagrijati prije paljenja i prije vožnje.
1. Provjerite jeste li aktivirali parkirnu
kočnicu.
2. Ručni mjenjač - Sasvim pritisnite
papučicu spojke i prebacite ručicu
mjenjača u neutralni položaj. Držite
papučicu spojke pritisnutom dok
okrećete ključ u kontaktnoj bravi.
Automatski mjenjač - Prebacite
ručicu automatskog mjenjača u P
3.
(parkirni) položaj i pritisnite papučicu
kočnice do kraja.
Motor možete pokrenuti dok je ručica
4.
mjenjača u N (neutralnom) položaju.
W-60
Okrenite ključ u kontaktnoj bravi u ON
položaj kako bi se motor zagrijao prije
paljenja. Žaruljica grijača će svijetliti.
Kada se žaruljica grijača ugasi okrenite ključ u kontaktnoj bravi u START
položaj i držite ga tako dok se motor
ne upali (najviše 10 sekundi) i zatim
otpustite ključ.
✽ NAPOMENA
Ukoliko se motor nije upalio unutar 10
sekundi nakon završetka grijanja motora okrenite ključ u LOCK položaj,
pričekajte 10 sekundi i zatim ponovite
postupak paljenja.
5 6
Paljenje i gašenje motora sa turbo punjačem
1. Ne krećite odmah nakon paljenja
motora.
Ukoliko je motor hladan neka radi
nekoliko sekundi u praznom hodu prije
vožnje kako bi se turbo punjač
dovoljno podmazao.
2. Nakon dulje vožnje ili vožnje velikom
brzinom neka motor radi u praznom
hodu u trajanju navedenom u tablici
prije gašenja.
Ovo će dozvoliti hlađenje turbo punjača prije gašenja motora.
OPREZ
Ne gasite motor odmah nakon
vožnje opterećenog vozila. To može
uzrokovati oštećenja motora i turbo
punjača.
New Carens HR 05:New Carens HR 05.qxd
2/1/2007
00:11
Page 7
Vožnja Vašim vozilom
RUČNI MJENJAČ (UKOLIKO JE U OPREMI)
✕ ▲▼◆❐■❊❅❖❁
E050100AUN
Upotreba ručnog mjenjača
OUN036005
✖ ▲▼◆❐■❊❅❖❁
Ručni mjenjač ima pet/šest (ukoliko je u
opremi) stupnjeva za vožnju naprijed.
Pritisnite papučicu spojke do kraja
tijekom mijenjanja brzina i zatim ju
polako otpustite. Ručicu mjenjača prebacite u neutralni položaj prije prebacivanja u R (vožnja unatrag).
Poseban sigurnosni sustav onemogućava prebacivanje ručice mjenjača iz pete
brzine u položaj za vožnju unatrag.
Ručicu mjenjača morate prebaciti u neutralni položaj prije prebacivanja u položaj
za vožnju unatrag.
Provjerite da li je vozilo potpuno zaustavljeno prije prebacivanje ručice u R
položaj.
Pokazivač broja okretaja motora ne
smije prelaziti u crveno područje.
OPREZ
• Kada prebacujete iz pete u četvrtu brzinu morate pripaziti kako
greškom ne bi prebacili u drugu
brzinu kako ne bi došlo do prevelikog broja okretanja motora što
može uzrokovati teška oštećenja
motora.
• Nemojte prebacivati u nižu brzinu
kada je broj okretaja motora veći
od 5000 okretaja kako ne bi došlo
do oštećenja motora.
OUN036012
Ručicu možete pomicati bez povlačenja
prstena (1).
Prsten (1) morate povući kada mijenjate
položaj mjenjača.
E050000AUN
5 7
New Carens HR 05:New Carens HR 05.qxd
2/1/2007
00:11
Page 8
Vožnja Vašim vozilom
• Za hladnog vremena pomicanje ručice
mjenjača može biti otežano dok se
tekućina mjenjača ne zagrije. Ovo je
normalna pojava i nije štetna za mjenjač.
• Ukoliko ste vozilo sasvim zaustavili i
ne možete pomaknuti ručicu mjenjača
u prvu brzinu ili brzinu za vožnju unatrag pomaknite ručicu mjenjača u N
položaj i otpustite papučicu spojke.
Ponovo pritisnite papučicu spojke i
pomaknite ručicu mjenjača u željeni
položaj.
OPREZ
• Kako bi spriječili trošenje i kvar
spojke ne vozite s nogom naslonjenom na papučicu. Isto tako
nije dobro zadržavati automobil
na strmini s klizanjem spojke dok
čekate nastavak vožnje.
• Ne oslanjajte ruku na ručicu
mjenjača za vrijeme vožnje jer to
može uzrokovati prekomjereno
trošenje mjenjača.
5 8
E050101AUN
UPOZORENJE
Prije napuštanja vozačkog sjedala
uvijek aktivirajte parkirnu kočnicu
do kraja, ugasite motor i provjerite
da li je ručica mjenjača u prvoj brzini ili brzini za vožnju unatrag kako
se vozilo ne bi slučajno pokrenulo.
Upotreba spojke
Papučicu spojke sasvim pritisnite prije
mijenjanja brzina i zatim ju polagano
otpuštajte. Papučica spojke mora biti
sasvim otpuštena za vrijeme vožnje. Ne
odmarajte nogu na papučici spojke jer to
može uzrokovati prekomjerno trošenje.
Isto tako nije dobro zadržavati automobil
na strmini s klizanjem spojke dok čekate
nastavak vožnje. Upotrijebite papučicu
kočnice ili parkirnu kočnicu na uzbrdici.
New Carens HR 05:New Carens HR 05.qxd
2/1/2007
00:11
Page 9
Vožnja Vašim vozilom
E050102AUN
Prebacivanje u niži stupanj
Ako morate usporiti vožnju pri gustom
prometu ili tijekom vožnje uza strminu,
prebacite u nižu brzinu prije nego što se
motor počne "gušiti". Prebacivanje u niži
stupanj smanjuje mogućnost da se motor
ugasi i omogućuje bolje ubrzanje. Pri
vožnji niz strmine prebacivanjem u niži
stupanj održavate sigurnu brzinu i produžujete vijek trajanja kočnica.
E050200AUN
Dobre vozačke navike
• Prilikom spuštanja nizbrdo nikada
nemojte prebaciti ručicu mjenjača u
neutralni položaj. Uvijek ostavite vozilo
u brzini.
• Nikada nemojte voziti s aktiviranom
kočnicom jer to može uzrokovati njeno
pregrijavanje. Uvijek usporite i prebacite u nižu brzinu kako bi iskoristili
kočenje motorom.
• Uvijek usporite prije prebacivanja u
nižu brzinu kako broj okretaja motora
ne bi prenaglo porastao.
• Usporite kada naiđete na bočne
vjetrove kako bi što lakše zadržali kontrolu nad vozilom.
• Provjerite da li se vozilo sasvim zaustavilo prije prebacivanja ručice mjenjača u položaj za vožnju unatrag kako
ne bi došlo do oštećenja mjenjača.
Kako bi prebacili ručicu mjenjača u
položaj za vožnju unatrag sasvim pritisnite papučicu spojke, pomaknite
ručicu mjenjača u N položaj, pričekajte
3 sekunde te ju zatim prebacite u
položaj za vožnju unatrag.
• Budite iznimno oprezni prilikom vožnje
klizavom podlogom, posebno pri
kočenju, ubrzavanju i mijenjanju brzina
kako ne bi došlo do gubitka kontrole
nad vozilom.
UPOZORENJE
• Uvijek se vežite sigurnosnim
pojasom. Nevezani putnici u
većoj su opasnosti u slučaju
sudara.
• Izbjegavajte ulaske u zavoje
velikom brzinom.
• Nemojte naglo okretati volan prilikom prestrojavanja u drugi
vozni trak ili prilikom skretanja.
• Opasnost od prevrtanja povećava se ukoliko izgubite kontrolu
nad vozilom prilikom vožnje
velikim brzinama.
• Gubitak kontrole nad vozilom
često nastupa prilikom izlijetanja
jednog ili više kotača s ceste te
vozačevog prenaglog skretanja
kako bi se vratio na cestu.
• Ukoliko izletite s ceste nemojte
naglo skretati. Umjesto toga
usporite prije skretanja na cestu.
• Nikada nemojte voziti brže od
dozvoljene brzine.
5 9
New Carens HR 05:New Carens HR 05.qxd
2/1/2007
00:11
Page 10
Vožnja Vašim vozilom
AUTOMATSKI MJENJAč
E060100AUN
Upotreba automatskoga mjenjača
Vaše vozilo opremljeno je automatskim
mjenjačem s 4 brzine za vožnju unaprijed te jednom za vožnju unatrag.
Pojedine brzine automatski se odabiru
ovisno o položaju ručice mjenjača.
Za uobičajenu vožnju upotrebljavajte
položaj ručice mjenjača u D (Drive-vožnja) položaju.
Kad želite prebaciti ručicu iz položaja za
parkiranje (P), morate pritisnuti papučicu
kočnice i gumb za otpuštanje ručice.
+ (UP)
✽ NAPOMENA
- (DOWN)
Sasvim pritisnite papučicu kočnice dok mijenjate položaj ručice mjenjača ukoliko je vozilo opremljeno sigurnosnim sustavom blokiranja mjenjača.
Ručicu možete slobodno pomicati
OUN036006
E060000AUN
5 10
Prvih nekoliko izmjena brzina na
novom vozilu, ukoliko je akumulator
bio isključen mijenjanje brzina može
biti naglo. To je normalno i mjenjač će
se uskladiti s vremenom.
New Carens HR 05:New Carens HR 05.qxd
2/1/2007
00:11
Page 11
Vožnja Vašim vozilom
Kako bi spriječili naglo kretanje prije prebacivanja ručice iz neutralnog položaja u
jedan od položaja za vožnju naprijed ili
nazad, pritisnite papučicu kočnice.
UPOZORENJE -
Automatski mjenjač
• Uvijek provjerite nalazi li se netko
ispred ili iza vozila prije nego što
prebacite ručicu mjenjača u D ili
R položaj.
• Prije napuštanja sjedala vozača
uvijek provjerite je li ručica mjenjača u P položaju, je li povučena
ručna kočnica i je li ugašen motor
kako ne bi došlo do iznenadnog
kretanja vozila.
E060101AUN
OPREZ
• Kako bi izbjegli oštećenja mjenjača ne ubrzavajte dok je kočnica pritisnuta.
• Kada stojite na strmini i čekate
nastavak vožnje, ne zadržavajte
automobil pomoću motora već
upotrijebite nožnu ili parkirnu
kočnicu.
• Kad se motor vrti s većim brojem
okretaja nego u praznom hodu,
ne prebacujte ručicu mjenjača iz
položaja P ili N u jedan od položaja za vožnju (D ili R).
Položaji ručice automatskog mjenjača
Indikatorska žaruljica na zaslonu
prikazuje trenutni položaj ručice mjenjača kada je ključ u kontaktnoj bravi u ON
položaju.
P (parkiranje)
U tom položaju ručice za mijenjanje
brzine mjenjač je blokiran i ne dopušta
da se prednji kotači vrte. Prije nego što
prebacite ručicu u položaj za parkiranje
(P), morate zaustaviti automobil.
UPOZORENJE
• Prebacivanje ručice u P položaj
za vrijeme vožnje uzrokuje blokiranje kotača i mogli biste izgubiti
kontrolu nad vozilom.
• Ne koristite P (parkiranje) položaj
mjenjača umjesto ručne kočnice.
Uvijek zategnite ručnu kočnicu
kada izlazite iz vozila i prebacite
ručicu mjenjača u P (parkiranje)
položaj.
(nastavlja se)
5 11
New Carens HR 05:New Carens HR 05.qxd
2/1/2007
00:11
Page 12
Vožnja Vašim vozilom
(nastavak)
• Okrenite ključ u kontaktnoj bravi
u OFF položaj kada ostavljate
vozilo bez nadzora. Nikada ne
ostavljajte motor upaljen kada
ostavljate vozilo bez nadzora
kako se ne bi slučajno pokrenulo.
• Nikada ne ostavljajte dijete bez
nadzora u vozilu.
OPREZ
Mjenjač se može oštetiti ukoliko
ručicu mjenjača prebacite u P
položaj za vrijeme vožnje.
5 12
R (vožnja unatrag)
Taj stupanj mjenjača upotrebljavajte za
vožnju unatrag.
OPREZ
Uvijek potpuno zaustavite vozilo
prije prebacivanja ručice mjenjača
u položaj R (vožnja unatrag) u
suprotnom bi mogli oštetiti mjenjač.
N (neutralni položaj)
Kotači i mjenjač nisu blokirani. Auto se
može slobodno kretati ako nije aktivirana
nožna ili ručna kočnica.
D (položaj za vožnju)
To je položaj za normalnu vožnju.
Mjenjač automatski mijenja između prve
i četvrte/pete (ukoliko je u opremi) brzine,
izabirući najpovoljnije razmjere potrošnje
goriva i potrebne snage pri određenoj
brzini.
Ukoliko Vam je potrebna veća snaga
motora prilikom pretjecanja ili uspinjanja
sasvim pritisnite papučicu gasa i mjenjač
će se automatski prebaciti u nižu brzinu.
New Carens HR 05:New Carens HR 05.qxd
2/1/2007
00:11
Page 13
Vožnja Vašim vozilom
Gore (+) : Pomaknite ručicu naprijed (Nastavak)
kako bi prebacili u višu brzinu.
• Zbog sigurnosti i najvećeg učinka sustav možda neće promijeniti brzinu
Dolje (-) : Povucite ručicu prema natrag
prilikom pomicanja ručice mjenjača.
kako bi prebacili u nižu brzinu.
✽ NAPOMENA
+ (GORE)
Sportski
način rada
- (DOLJE)
OUN036008
Sportski način rada
Za vrijeme vožnje ili dok je vozilo zaustavljeno a ručica mjenjača u "D" položaju
možete ručicu mjenjača prebaciti u
položaj za sportsku vožnju.
U ovom načinu rada pomicanje ručice
mjenjača naprijed i natrag omogućava
Vam naglo mijenjanje brzina. Za razliku
od ručnog mjenjača, u ovom načinu rada
možete držati gas pritisnutim dok mijenjate brzine
• Prebacivanje u višu brzinu nije
automatsko u sportskom načinu rada
pa vozač mora pripaziti kako broj
okretaja motora ne bi bio previsok.
• U sportskom načinu rada možete
odabrati samo jednu od četiri za vožnju unaprijed. Kako bi parkirali ili
vozili unatrag morate prebaciti ručicu
mjenjača u "P" ili "R" položaj.
• U sportskom načinu rada prebacivanje u nižu brzinu događa se automatski. Kada zaustavite vozilo mjenjač se
prebacuje u prvu brzinu.
(Nastavlja se)
• Kada vozite na klizavoj podlozi gurnite ručicu mjenjača prema naprijed.
Tako ćete prebaciti u drugu brzinu i
umanjiti mogućnost klizanja kotača.
Povucite ručicu unatrag kako bi
promijenili u prvu brzinu.
5 13
New Carens HR 05:New Carens HR 05.qxd
2/1/2007
00:11
Page 14
Vožnja Vašim vozilom
E060102AUN
Sigurnosni sustav blokiranja mjenjača (ukoliko je u opremi)
Zbog Vaše sigurnosti automatski mjenjač
ne dozvoljava prebacivanje ručice mjenjača iz P (parkiranje) položaja ukoliko
papučica kočnice nije pritisnuta.
Kako bi prebacili ručicu mjenjača iz P
(parkiranje) položaja:
1. Pritisnite i držite papučicu kočnice.
2. Upalite motor ili okrenite ključ u kontaktnoj bravi u ON položaj.
3. Pomaknite ručicu mjenjača.
Ukoliko više puta pritisnete i otpustite
papučicu kočnice dok je mjenjač u P
(parkiranje) položaju može se začuti
glasan zvuk iz ručice mjenjača. Ovo je
normalna pojava.
UPOZORENJE
Uvijek sasvim pritisnite papučicu
kočnice prije prebacivanja ručice iz
P položaja u bilo koji drugi položaj
kako se vozilo ne bi slučajno
pokrenulo.
5 14
2. Umetnite odvijač u otvor i gurnite ga
prema dolje.
3. Pomaknite ručicu mjenjača.
4. Neka vozilo pregleda ovlašteni Kia
serviser što je prije moguće.
E060103AUN
OUN036007
Zaobilaženje blokade mjenjača
Ukoliko ručicu mjenjača ne možete
pomaknuti iz P (parkirnog) položaja dok
je papučica kočnice pritisnuta pokušajte
slijedeće dok držite papučicu kočnice pritisnutom:
1. Pažljivo uklonite poklopac sa otvora
za zaobilaženje blokade mjenjača.
Zaključavanje ključa u kontaktnoj
bravi (ukoliko je u opremi)
Ključ ne možete ukloniti iz kontaktne
brave ukoliko ručica mjenjača nije u P
položaju.
New Carens HR 05:New Carens HR 05.qxd
2/1/2007
00:11
Page 15
Vožnja Vašim vozilom
E060200AUN
Dobre vozačke navike
• Nikada ne prebacujte ručicu mjenjača
iz P ili N položaja dok je pritisnuta
papučica gasa.
• Nikada ne prebacujte ručicu mjenjača
u P položaj za vrijeme vožnje.
• Vozilo mora biti sasvim zaustavljeno
prije pomicanja ručice mjenjača u R
položaj.
• Nikada se nemojte spuštati niz brdo
kada je ručica mjenjača u N položaju.
• Ne spuštajte se niz brdo sa stalno pritisnutom papučicom kočnice jer može
doći do pregrijavanja kočnica. Uvijek
prebacite u nižu brzinu kako bi iskoristili motorno kočenje.
• Usporite prije prebacivanja u nižu brzinu.
• Uvijek koristite parkirnu kočnicu.
Nemojte se oslanjati na P položaj
mjenjača prilikom parkiranja vozila.
• Budite iznimno oprezni pri vožnji klizavom podlogom, posebno pri kočenju,
ubrzavanju i promijeni brzina kako ne
bi došlo do gubitka kontrole nad
vozilom.
• Optimalni i ekonomični način rada
motora postiže se laganim pritiskanjem i otpuštanjem papučice gasa.
UPOZORENJE
• Uvijek se vežite sigurnosnim
pojasom. Nevezani putnici u
većoj su opasnosti u slučaju
sudara.
• Izbjegavajte ulaske u zavoje
velikom brzinom.
• Nemojte naglo okretati volan prilikom prestrojavanja u drugi
vozni trak ili prilikom skretanja.
• Opasnost od prevrtanja povećava se ukoliko izgubite kontrolu
nad vozilom prilikom vožnje
velikim brzinama.
• Gubitak kontrole nad vozilom
često nastupa prilikom izlijetanja
jednog ili više kotača s ceste te
vozačevog prenaglog skretanja
kako bi se vratio na cestu.
• Ukoliko izletite s ceste nemojte
naglo skretati. Umjesto toga
usporite prije skretanja na cestu.
• Nikada nemojte voziti brže od
dozvoljene brzine.
5 15
New Carens HR 05:New Carens HR 05.qxd
2/1/2007
00:11
Page 16
Vožnja Vašim vozilom
E060203AUN
OPREZ
Ne pokušavajte osloboditi vozilo
njihanjem iz blata, snijega i sl. kada
se netko nalazi u blizini vozila kako
vozilo ne bi nekoga ozlijedilo.
5 16
Kretanje uzbrdo
Kako bi krenuli uzbrdo pritisnite papučicu
kočnice, prebacite ručicu mjenjača u D
(vožnja) brzinu. Odaberite brzinu ovisno
o strmini i opterećenju vozila i otpustite
ručnu kočnicu. Postupno pritišćite
papučicu gasa istovremenim otpuštanjem kočnice.
Kada krećete na strmoj uzbrdici vozilo bi moglo krenuti unatrag.
Prebacivanje ručice mjenjača u drugu
brzinu može pomoći u sprječavanju
kretanja vozila unatrag.
New Carens HR 05:New Carens HR 05.qxd
2/1/2007
00:11
Page 17
Vožnja Vašim vozilom
SUSTAV ZA KOčENJE
E070100AUN
Servo kočnice
Vaše vozilo opremljeno je servokočnicama koje se samostalno prilagođavaju prilikom normalne upotrebe.
Ukoliko servo sustav kočnica ne radi
zbog gašenja motora ili nekog drugog
razloga još uvijek možete kočiti jačim pritiskom na papučicu kočnice. U tom
slučaju zaustavni put se produžava.
Ako motor ne radi, svakim pritiskom na
papučicu kočnice tlak u kočnicama postupno se smanjuje. Zato nemojte kočiti
naizmjence pritiskom i popuštanjem
papučice kočnice ukoliko motor ne radi,
osim ako to nije nužno potrebno.
E070101AUN
UPOZORENJE - Kočnice
• Tijekom vožnje ne naslanjajte noge na papučicu kočnice. Kočnice
bi se mogle pregrijati i prekomjerno istrošiti, a zaustavni put bi se
povećao.
• Pri dužoj vožnji niz strminu prebacite mjenjač u niži stupanj
kako ne bi bila potrebna stalna
upotreba kočnica. Neprekidna
upotreba kočnica izaziva njihovo
pregrijavanje, a posljedica toga je
privremeno smanjivanje njihove
djelotvornosti.
• Mokre
kočnice
manje
su
djelotvorne pa je zbog toga i duži
zaustavni put ili se automobil
zanosi pri kočenju. Nakon svake
vožnje kroz dublju vodu potreban
je oprezan test kočnica. Kočnice
osušite tako da ih oprezno aktivirate tijekom vožnje umjerenom
brzinom, sve dok ne počnu normalno raditi.
Ako otkaže kočnica
Ukoliko kočnica otkaže za vrijeme vožnje zaustavite vozilo parkirnom kočnicom.
Zaustavni put se, naravno, produžava.
UPOZORENJE - Parkirna
kočnica
Aktiviranje parkirne kočnice za vrijeme vožnje može uzrokovati
gubitak kontrole nad vozilom.
Ukoliko morate kočiti parkirnom
kočnicom učinite to oprezno.
5 17
New Carens HR 05:New Carens HR 05.qxd
2/1/2007
00:11
Page 18
Vožnja Vašim vozilom
E070102AUN
Indikatori istrošenosti disk kočnica
Vaše vozilo opremljeno je disk kočnicama.
Ukoliko su pločice kočnica istrošene
možete čuti upozoravajuće cviljenje
kočnica kada pritisnete papučicu
kočnice. Ovaj zvuk možete čuti povremeno ili uvijek kada pritisnete papučicu
kočnice.
Zapamtite da cviljenje kočnica može
nastupiti zbog određenih klimatskih uvjeta ili uvjeta vožnje kada prvi put pritisnete
papučicu kočnice ili ju lagano pritisnete i
ne ukazuje na problem s kočnicama.
OPREZ
Kako bi izbjegli skupe popravke
kočnica nikada ne vozite s istrošenim pločicama kočnica.
OPREZ
Pri obnavljanju pločica za kočnice
uvijek mijenjajte cjelokupni prednji
ili stražnji komplet.
OUN036009
UPOZORENJE - Istrošene
kočnice
Ovaj zvuk istrošenih kočnica znači
da je Vašem vozilu potreban
popravak. Ukoliko zanemarite ovaj
upozoravajući zvuk može doći do
otkazivanja kočnica i ozbiljne nesreće.
Parkirna kočnica
E070201AUN
Aktiviranje parkirne kočnice
Parkirnu kočnicu aktivirate tako da
snažno povučete ručicu parkirne kočnice
dok držite papučicu kočnice pritisnutom.
OPREZ
Vožnja sa aktiviranom parkirnom
kočnicom uzrokuje prekomjerno
trošenje diskova kočnica.
5 18
New Carens HR 05:New Carens HR 05.qxd
2/1/2007
00:11
Page 19
Vožnja Vašim vozilom
UPOZORENJE
OUN036010
E070202AUN
Otpuštanje parkirne kočnice
Kako bi otpustili parkirnu kočnicu
povucite ručicu za otpuštanje parkirne
kočnice dok držite papučicu kočnice pritisnutom. Papučica parkirne kočnice
automatski će se sasvim izvući. Ukoliko
papučica parkirne kočnice ne radi kao
što je opisano obratite se ovlaštenom Kia
serviseru.
• Kako bi spriječili iznenadno kretanje vozila ne upotrebljavajte
ručicu mjenjača umjesto parkirne
kočnice. Aktivirajte parkirnu
kočnicu i prebacite ručicu mjenjača u P (parkiranje) položaj.
• Ne dozvolite djeci da diraju
parkirnu kočnicu. Ukoliko dijete
povuče ručicu za otpuštanje
parkirne kočnice vozilo bi se
moglo pokrenuti.
• Uvijek aktivirajte parkirnu kočnicu pri parkiranju vozila kako bi
izbjegli iznenadno pomicanje
vozila.
W-75
Provjerite kontrolnu žaruljicu kočnice kada
okrenete ključ u kontaktnoj bravi u ON položaj
(ne palite motor). Žaruljica će biti upaljena ukoliko je parkirna kočnica podignuta a ključ je u
položaju START ili ON.
Prije vožnje provjerite da li je parkirna
kočnica otpuštena i da li je kontrolna
žaruljica ugašena.
Ukoliko kontrolna žaruljica ostane upaljena nakon spuštanja parkirne kočnice
moguć je kvar sustava za kočenje.
Odmah provjerite sustav za kočenje.
Ukoliko je moguće odmah zaustavite vozilo. Ako nije, vozite krajnje oprezno do
prvoga sigurnoga mjesta za zaustavljanje
ili do najbližeg Kia servisa.
5 19
New Carens HR 05:New Carens HR 05.qxd
2/1/2007
00:11
Page 20
Vožnja Vašim vozilom
E070300AUN-EE
Antiblokirni sustav kočenja (ABS)
UPOZORENJE
ABS (ili ESP) neće spriječiti nezgode uzrokovane opasnim pokretima. Iako je kontrola nad vozilom pri
naglom kočenju bolja uvijek
održavajte siguran razmak između
svog vozila i vozila ispred sebe.
Zaustavni put kod vozila opremljenih ABS ili ESP sustavom može
se produljiti u slijedećim okolnostima:
• Cesta prekrivena snijegom ili
šljunkom.
• Gume opremljene lancima za snijeg.
(nastavlja se)
5 20
(nastavak)
• Neravna cesta.
Nemojte isprobavati ABS ili ESP
sustav brzom vožnjom i naglim
ulaskom u zavoje jer tako možete
ugroziti svoju sigurnost i sigurnost
drugih.
ABS sustav stalno nadzire brzinu kotača.
Ukoliko postoji mogućnost blokiranja
kotača ABS sustav mijenja tlak u
kočionom sustavu.
U slučaju kada može doći do blokiranja
kotača prilikom pritiska na kočnicu
možete začuti "škljocanje". To je normalna pojava i znači da ABS sustav radi.
Kako bi postigli maksimalnu učinkovitost
ABS sustava ne "pumpajte" kočnicu.
Pritisnite papučicu kočnice koliko je to
potrebno i pustite ABS sustavu kontrolu
snage kočnica.
New Carens HR 05:New Carens HR 05.qxd
2/1/2007
00:11
Page 21
Vožnja Vašim vozilom
✽ NAPOMENA
OPREZ
Nakon paljenja motora te pri pokretanju vozila može se čuti “klik” zvuk. To
je normalna pojava i ukazuje na ispravan rad ABS sustava.
• Čak i uz ABS sustav Vaše vozilo treba
dovoljan zaustavni put. Uvijek
održavajte siguran razmak između
Vašeg vozila i vozila ispred Vas.
• Uvijek usporite prilikom ulaska u zavoj.
ABS sustav ne može spriječiti nesreću
uzrokovanu prebrzom vožnjom.
• ABS poboljšava djelotvornost kočnica
na tvrdim, asfaltiranim cestama. Na
nedovoljno tvrdim cestama ABS sustav može umanjiti djelotvornost kočnica.
W-78
• Prilikom vožnje klizavom cestom
ABS sustav biti će stalno aktivan
a kontrolna žaruljica mogla bi svijetliti. Zaustavite vozilo i ugasite
motor.
• Ponovno upalite motor. Ukoliko
se kontrolna žaruljica ugasi to
znači da ABS sustav radi normalno. U suprotnom postoji mogućnost problema s ABS sustavom.
Posjetite ovlaštenog Kia servisera što je prije moguće.
OPREZ
• Ukoliko kontrolna žaruljica ABS
sustava ostane upaljena postoji
mogućnost smetnji u sustavu. U
ovom slučaju obične kočnice rade
normalno.
• Kontrolna žaruljica ABS sustav
ostaje upaljena 3 sekunde nakon
okretanja ključa u kontaktnoj bravi
u ON položaj. Za to se vrijeme ABS
sustav provjerava i žaruljica će se
ugasiti ako je sve u redu. Ukoliko
se žaruljica ne gasi postoji problem sa sustavom. Odvezite vozilo
na pregled ovlaštenom Kia serviseru.
✽ NAPOMENA
Kada upalite vozilo pomoćnim akumulatorom zbog ispražnjenog akumulatora
kontrolna žaruljica ABS sustava možda
će se paliti i gasiti. To ne znači da sustav
ne radi već je posljedica praznog akumulatora.
• Ne "pumpajte" papučicu kočnice!
• Napunite akumulator prije vožnje.
5 21
New Carens HR 05:New Carens HR 05.qxd
2/1/2007
00:11
Page 22
Vožnja Vašim vozilom
UPOZORENJE
Uvijek prilagodite brzinu uvjetima
na cesti te zavojima. ESP sustav ne
može spriječiti nezgode. Samo sigurna vožnja i pažljivi vozač mogu
spriječiti nezgodu izbjegavajući
pokrete koji mogu uzrokovati
gubitak kontrole nad vozilom. Čak i
ukoliko je vozilo opremljeno ESP
sustavom uvijek budite oprezni pri
vožnji.
OUN036011L
E070500AUN-EE
Sustav elektroničkog održavanja
stabilnosti (ukoliko je u opremi)
Sustav elektroničkog održavanja stabilnosti (Electronic Stability Program (ESP))
služi kako bi se stabiliziralo vozilo
prilikom skretanja. ESP sustav provjerava
gdje Vi skrećete i gdje se vozilo stvarno
kreće. ESP sustav aktivira kočnice na
pojedinim kotačima kako bi se
stabiliziralo vozilo.
5 22
ESP sustav je elektronički sustav koji
pomaže vozaču zadržati kontrolu nad
vozilom. Ovaj sustav nije zamjena za
sigurnu vožnju. Brzina, stanje ceste i
upravljanje vozača utječu na rad ESP
sustava. Usprkos sustavu odgovornost je
vozača da prilagodi brzinu uvjetima na
cesti.
Kada aktivirate kočnice u okolnostima
kada može nastupiti blokiranje kotača
možete čuti “tik-tik” zvuk iz kočnica ili
osjetiti vibriranje papučice kočnice. Ovo
je normalno i ukazuje na ispravan rad
ESP sustava.
✽ NAPOMENA
Nakon paljenja motora te pri pokretanju vozila može se čuti “klik” zvuk. To
je normalna pojava i ukazuje na ispravan rad ABS sustava.
New Carens HR 05:New Carens HR 05.qxd
2/1/2007
00:11
Page 23
Vožnja Vašim vozilom
E070501AUN-EE
Rad ESP sustava
ESP ON stanje
• Kada ključ u kontaktnoj bravi
okrenete u ON položaj ESP i
ESP OFF žaruljice će se
upaliti i goriti će 3 sekunde
kada se ESP sustav pali.
• Pritisnite ESP gumb i držite
ga pritisnutim barem pola
sekunde nakon okretanja
ključa u kontaktnoj bravi u
ON položaj kako bi ugasili
ESP sustav (ESP OFF
žaruljica će se upaliti). Kako
bi upalili sustav ponovno pritisnite ESP gumb (ESP OFF
žaruljica će se ugasiti).
• Kada palite motor možete
začuti tihi zvuk što označava
test ESP sustava i ne ukazuje na kvar.
Za vrijeme rada
Kada je ESP sustav aktivan
žaruljica će se paliti i
ESP ESP
gasiti.
• Kada sustav radi ispravno
možete osjetiti lagano pulsiranje vozila. To ukazuje na
kontrolu kočnica i ne označava kvar.
• Kada izlazite iz blata ili snjega pritiskom na papučicu
gasa broj okretaja u minuti
motora možda se neće
povečati.
E070502AUN-EE
Isključivanje ESP sustava
ESP OFF stanje
• Kako bi isključili sustav pritisESP nite ESP gumb (ESP OFF
OFF žaruljica će se upaliti).
• Ukoliko ključ u kontaktnoj
bravi okrenete u LOCK
položaj kada je sustav
isključen on će i ostati
isključen. Nakon paljenja
motora sustav se automatski
uključuje.
5 23
New Carens HR 05:New Carens HR 05.qxd
2/1/2007
00:11
Page 24
Vožnja Vašim vozilom
✥✳✰ ✍ ❁❒◆●❊❉❃❁ ✈❐❁●❉ ▲❅ ❉
ESP
✥✳✰ ✯✦✦ ✍ ❁❒◆●❊❉❃❁ ✈❐❁●❉ ▲❅✉
ESP
OFF
E070503AUN-EE
Kontrolna žaruljica
Kada ključ u kontaktnoj bravi okrenete u
ON položaj žaruljica će se upaliti i zatim
ugasiti ukoliko sustav radi ispravno.
ESP žaruljica će se paliti i gasiti kada je
sustav aktivan.
ESP OFF žaruljica pali se kada sustav
isključite pritiskom na gumb ili kada dođe
do kvara sustava.
5 24
E070504AUN-EE
OPREZ
Nepravilne dimenzije guma mogu
uzrokovati neisprava rad ESP sustava.
UPOZORENJE
Sustav elektroničkog održavanja
stabilnosti je samo pomoćni sustav.
Vozite oprezno i usporite u zavojima, na snijegu ili ledu. Vozite
polagano i ne pokušavajte ubrzati
kada god se žaruljica počne paliti i
gasiti ili na klizavoj podlozi
ESP OFF upotreba
Pri vožnji
• Pri svakodnevnoj vožnji poželjno je
držati sustav upaljenim kada god je to
moguće.
• Kako bi siključili sustav za vrijeme
vožnje pritisnite ESP gumb na ravnoj
podlozi.
Nikada ne pokušavajte isključiti sustav
dok je on aktivan (žaruljica se pali i gasi).
Ukoliko isključite sustav dok je on aktivan
mogli biste izgubiti kontrolu nad vozilom.
✽ NAPOMENA
• Kada
mjerite
brzinu
vozila
dinamometrom ugasite ESP sustav
kako ne bi došlo do pogrešnih rezultata.
• Isključivanje sustava ne utječe na
ABS ili rad kočionog sustava.
New Carens HR 05:New Carens HR 05.qxd
2/1/2007
00:11
Page 25
Vožnja Vašim vozilom
E070600AUN
UPOZORENJE
Nikada nemojte pritisnuti ESP
gumb dok je sustav aktivan.
U tom slučaju mogli biste izgubiti
kontrolu nad vozilom.
Kako bi isključili ESP sustav za vrijeme vožnje pritisnite ESP gumb za
vrijeme vožnje ravnom podlogom.
Dobre navike pri kočenju
• Prilikom pokretanja vozila provjerite da
li se otpustili parkirnu kočnicu te je li
indikatorska žaruljica parkirne kočnice
ugašena.
• Vožnja kroz vodu ili pranje vozila mogu
navlažiti kočnice. Vlažne kočnice
mogu biti iznimno opasne jer ne rade
ispravno.
Kako bi osušili kočnice lagano aktivirajte papučicu kočnice dok kočnice ne
počnu kočiti normalno. Ukoliko kočnice
ne počnu normalno kočiti odmah se
zaustavite i obratite se ovlaštenom Kia
serviseru.
• Ne spuštajte se nizbrdo s položajem
ručice mjenjača u N položaju. Neka
vozilo bude u brzini kako bi mogli iskoristiti motorno kočenje.
• Tijekom vožnje ne naslanjajte noge na
papučicu kočnice. Kočnice bi se mogle
pregrijati i prekomjerno istrošiti, a
zaustavni put bi se povećao.
• Ukoliko se guma probuši za vrijeme
vožnje lagano aktivirajte kočnicu i
održavajte rava smjer vožnje dok
usporavate. Kada se vozite dovoljno
polagano skrenite s ceste i zaustavite
se.
5 25
New Carens HR 05:New Carens HR 05.qxd
2/1/2007
00:11
Page 26
Vožnja Vašim vozilom
• Ukoliko je Vaše vozilo opremljeno
automatskim mjenjačem ne dozvolite
da vozilo lagano klizi već snažno pritisnite papučicu kočnice kada je vozilo
zaustavljeno.
• Budite oprezni pri parkiranju na
nizbrdici. Aktivirajte parkirnu kočnicu te
pomaknite ručicu automatskog mjenjača u P položaj ili ručnog mjenjača u
položaj za vožnju unatrag. Ukoliko je
vozilo usmjereno niz strminu okrenite
kotače prema nogostupu ili ukoliko je
vozilo okrenuto uz strminu okrenite
kotače na suprotnu stranu od nogostupa. Ukoliko nogostup ne postoji podmetnite kamen ili sličan predmet ispod
kotača.
5 26
• Ukoliko se u blizini stražnjih kočnica
nalazi snijeg ili led aktivirana parkirna
kočnica bi se mogla zalediti. U tom
slučaju aktivirajte parkirnu kočnicu
samo privremeno dok ne prebacite
ručicu automatskog mjenjača u P
položaj ili ručnog mjenjača u prvu brzinu ili brzinu za vožnju unatrag te zatim
otpustite parkirnu kočnicu.
• Ne održavajte vozilo na uzbrdici
pomoću papučice gasa jer to može
uzrokovati pregrijavanje mjenjača.
Uvijek koristite papučicu kočnice ili
parkirnu kočnicu.
New Carens HR 05:New Carens HR 05.qxd
2/1/2007
00:11
Page 27
Vožnja Vašim vozilom
SUSTAV ODRŽAVANJA BRZINE (UKOLIKO JE U OPREMI)
E090000AUN
Sustav održavanja brzine služi za održavanje konstantne brzine bez potrebe pritiskanja papučice gasa.
Sustav možete podesiti da automatski
održava brzinu iznad 40 km/h.
UPOZORENJE
• Ukoliko sustav ostavite upaljenim (kontrolna žaruljica CRUISE
svijetli) sustav bi se mogao
slučajno aktivirati. Držite sustav
ugašenim kada ga ne koristite.
• Sustav za održavanje brzine
koristite samo na otvorenoj cesti
za lijepa vremena.
(nastavlja se)
.
(nastavak)
• Ne upotrebljavajte sustav u slijedećim
okolnostima:
gust
promet, vlažna i skliska cesta,
situacije u kojima je potrebna
stalna promjena brzine.
• Posebno obratite pažnju na uvijete na cesti kada god koristite
sustav održavanja brzine.
✽ NAPOMENA
Za vrijeme normalnog rada sustava
kada SET sklopku aktivirate sustavu će
trebati 3 sekunde da se aktivira. To je
normalna pojava.
OPREZ
Za vrijeme korištenja sustava za
održavanje brzine kod vozila s
ručnim mjenjačem ne prebacujte
ručicu mjenjača u neutralni položaj
bez pritiskanja papučice kvačila jer
bi broj okretaja motora mogao
doseći previsoke vrijednosti.
5 27
New Carens HR 05:New Carens HR 05.qxd
2/1/2007
00:11
Page 28
Vožnja Vašim vozilom
OUN056100L
E090100AUN
Podešavanje brzine:
1. Pritisnite CRUISE ON/OFF tipku koja
se nalazi na volanu kako bi upalili sustav. Kontrolna žaruljica CRUISE svijetliti će.
2. Ubrzajte do željene brzine koja mora
biti veća od 40 km/h.
5 28
OUN056101L
3. Pritisnite COAST/SET prekidač koji se
nalazi na volanu i otpustite ga kada
dosegnete željenu brzinu. Istovremeno
otpustite gas. Željena brzina automatski
će biti održavana.
Pri vožnji uzbrdo vozilo bi moglo lagano
usporiti ili lagano ubrzati pri vožnji nizbrdo.
OUN056102L
E090200AUN
Kako bi povećali podešenu brzinu:
Učinite slijedeće:
• Pritisnite RES/ACCEL prekidač i držite
ga pritisnutim i Vaše vozilo će ubrzati.
Otpustite prekidač kada dosegnete željenu brzinu.
• Pritisnite RES/ACCEL prekidač i odmah
ga otpustite. Brzina vozila s benzinskim
motorom će se povećati za 1.6 km/h a
vozila s dizelskim motorom za 2.0 km/h
jednim pritiskom na prekidač .
New Carens HR 05:New Carens HR 05.qxd
2/1/2007
00:11
Page 29
Vožnja Vašim vozilom
E090400AUN
Kako bi privremeno ubrzali s
aktiviranim sustavom
Ukoliko želite privremeno ubrzati dok je
aktiviran sustav održavanja brzine pritisnite papučicu gasa. Povećana brzina
neće ometati rad sustava niti će promijeniti postavljenu brzinu.
Kako bi usporili na podešenu brzinu
otpustite papučicu gasa.
OUN056101L
OUN056103L
E090300AUN
E090500AUN
Kako bi smanjili podešenu brzinu
Kako bi deaktivirali sustav održavanja brzine učinite slijedeće:
Učinite slijedeće:
• Pritisnite COAST/SET prekidač i držite
ga pritisnutim i vozilo će postupno usporavati. Otpustite prekidač kada dosegnete željenu brzinu.
• Pritisnite COAST/SET prekidač i odmah
ga otpustite. Brzina vozila s benzinskim
motorom će se smanjiti za 1.6 km/h a
vozila s dizelskim motorom za 2.0 km/h
jednim pritiskom na prekidač .
• Pritisnite papučicu kočnice.
• Prebacite ručicu automatskog mjenjača u N (neutralni) položaj.
• Pritisnite papučicu spojke kod vozila s
ručnim mjenjačem.
• Pritisnite CANCEL prekidač koji se
nalazi na volanu.
• Pritisnite COAST/SET i RES/ACCEL
prekidače istovremeno.
• Smanjite brzinu vozila na manje od 20
km/h od podešene brzine.
• Smanjite brzinu vozila na manje od 40
km/h.
5 29
New Carens HR 05:New Carens HR 05.qxd
2/1/2007
00:11
Page 30
Vožnja Vašim vozilom
Ukoliko učinite bilo što od gore navedenog deaktivirati ćete sustav ali će on
ostati upaljen. Ukoliko želite ponovno
aktivirati sustav pritisnite RES/ACCEL
prekidač koji se nalazi na volanu. Vozilo
će ubrzati/usporiti na prije podešenu brzinu.
E090700AUN
Kako bi ugasili sustav održavanja
brzine:
• Povucite CRUISE ON/OFF sklopku na
volanu (kontrolna žaruljica CRUISE će
se ugasiti).
• Ugasite motor.
Bilo koji od navedenih postupaka ugasiti
će sustav. Ukoliko želite ponovno upaliti
sustav pogledajte odjeljak "Podešavanje
brzine" na prethodnoj strani.
OUN056102L
E090600AUN
Ponovno aktiviranje sustava
održavanja brzine pri brzini većoj
od 40 km/h:
Ukoliko ste deaktivirali sustav na bilo koji
način osim na prekidač CRUISE
ON/OFF
pritiskom
na
prekidač
RES/ACCEL sustav će se ponovno
aktivirati i održavati prije podešenu brzinu.
Sustav se neće aktivirati ukoliko je brzina
vozila manja od 40km/h.
5 30
New Carens HR 05:New Carens HR 05.qxd
2/1/2007
00:11
Page 31
Vožnja Vašim vozilom
SAVJETI ZA ŠTEDLJIVU VOŽNJU
E100000AUN
Štedljivost Vašeg vozila ovisi o načinu
Vaše vožnje, mjestu vožnje i vremenu
vožnje.
Svaki od ovih čimbenika utječe na to
koliko kilometara možete prijeći s litrom
goriva. Kako bi ostvarili što veću uštedu
goriva slijedite slijedeće upute:
• Vozite jednakomjerno. Polagano
ubrzavajte. Nemojte naglo kretati i
održavajte jednakomjernu brzinu prilikom vožnje. Nemojte naglo ubrzavati
i kočiti između semafora. Pokušavajte
uskladiti brzinu s ostalim sudionicima
prometa kako ne bi morali naglo mijenjati brzinu. Uvijek održavajte dovoljan
razmak između Vašeg vozila i vozila
ispred Vas kako bi izbjegli nepotrebno
naglo kočenje. Ovo također smanjuje
potrošnju kočnica.
• Vozite umjerenom brzinom. Što brže
vozite veća je potrošnja goriva. Vožnja
umjerenom brzinom, posebno na auto
cesti, jedan je od najboljih načina za
uštedu goriva.
• Nemojte voziti s pritisnutom papučicom spojke ili kočnice jer to može
povećati potrošnju goriva i dijelova.
Također, vožnja s oslonjenom nogom
na papučici kočnice može uzrokoati
pregrijavanje kočnica što umanjuje njihovu učinkovitost.
• Vodite brigu o gumama. Održavajte
pravilan pritisak zraka. Nepravilan pritisak zraka uzrokuje nepotrebno trošenje guma. Pritisak zraka provjeravajte
barem jednom mjesečno.
• Provjerite da li su kotači pravilno
podešeni. Nepravilna podešenost
kotača može nastati zbog udarca u
rubnjak ili vožnje preko neravnina
velikom brzinom. Nepravilna podešenost uzrokuje brže trošenje guma te
može uzrokovati druge probleme kao i
povećanu potrošnju goriva.
• Održavajte vozilo u dobrom stanju.
Zbog bolje ekonomičnosti potrošnje
goriva i smanjenja troškova održavanja vozilo servisirajte prema rasporedu
održavanja navedenom u 7. poglavlju.
Ukoliko vozilom upravljate u otežanim
uvijetima potrebno je češće održavanje.
• Održavajte vozilo čistim. Posebno je
važno ne dopustiti nakupljanje blata,
leda, itd. na podvozju vozila. Uz to što
uzrokuje koroziju ova dodatna težina
može uzrokovati povećanu potrošnju
goriva.
• Nemojte prevoziti nepotrebnu prtljagu
u vozilu. Smanjenje težine vozila osigurava nižu potrošnju goriva.
• Ne dozvolite da motor radi u praznom
hodu dulje nego što je to potrebno.
Ukoliko morate čekati u vozilu (a ne
sudjelujete u prometu) ugasite motor i
upalite ga kada ste spremni krenuti.
5 31
New Carens HR 05:New Carens HR 05.qxd
2/1/2007
00:11
Page 32
Vožnja Vašim vozilom
• Zapamtite, Vašem vozilu nije potrebno
dulje zagrijavanje. Nakon paljenja
motora pričekajte 10 do 20 sekundi
prije kretanja. Za hladnog vremena
pričekajte malo duže kako bi se motor
ugrijao.
• Nemojte voziti u previsokoj brzini s
premalim brojem okretaja motora ili u
preniskoj brzini s previsokim brojem
okretaja motora.
• Štedljivo koristite klimatizacijski uređajUpotreba klimatizacijskog uređaja
povećava potrošnju goriva.
• otvoreni prozori pri velikim brzinama
mogu uzrokovati povećanu potrošnju
goriva.
• Potrošnja goriva je povećana pri bočnim i frontalnim vjetrovima. U tom slučaju usporite kako bi smanjili potrošnju
goriva.
Održavanje vozila u dobrom stanju
važno je zbog ekonomičnosti i sigurnosti. Neka ovlašteni Kia serviser redovito
održava Vaše vozilo prema rasporedu
održavanja.
5 32
UPOZORENJE - Ugašeni
motor za vrijeme vožnje
Nikada nemojte gasiti motor za vrijeme vožnje jer tada servovolan i
servokočnice neće raditi kako bi
trebali. Umjesto toga, ostavite
motor upaljenim te prebacite ručicu
mjenjača u nižu brzinu kako bi
koristili kočenje motorom. Također,
prilikom gašenja motora mogao bi
se blokirati upravljač što može
uzrokovati gubitak kontrole nad
vozilom.
New Carens HR 05:New Carens HR 05.qxd
2/1/2007
00:11
Page 33
Vožnja Vašim vozilom
POSEBNI UVJETI VOŽNJE
• kada kočite bez ugrađenog ABS sustava lagano pumpajte papučicu kočnice
dok se ne zaustavite,
UPOZORENJE - ABS
Ne pumpajte papučicu kočnice kod
vozila opremljenog ABS sustavom.
1VQA3002
E110100AUN
Opasni uvjeti vožnje
Kada se susretnete s opasnim uvjetima
vožnje kao što su voda, snijeg, led, blato
i sl. slijedite ove upute:
• vozite oprezno i ostavite dovoljan razmak za kočenje,
• izbjegavajte nagle kretnje pri skretanju
i kočenju,
• ukoliko zapnete u snijegu, blatu ili
pijesku koristite drugu brzinu.
Polagano ubrzavajte kako bi izbjegli
proklizavanje kotača,
• koristite lance ili druge materijale koji
ne proklizavaju kako bi izveli vozilo iz
leda, snijega ili blata.
UPOZORENJE -
Prebacivanje u nižu brzinu
E110200AUN
Njihanje vozila
Ukoliko je potrebno njihanje vozila kako
bi ga izvukli iz snijega, blata ili pijeska
najprije okrenite upravljač lijevo i desno
kako bi očistili područje oko kotača. Zatim
naizmjenično prebacujte ručicu mjenjača
iz R položaja i bilo kojeg položaja za
vožnju unaprijed (automatski mjenjač).
Nemojte davati previše gasa i neka se
kotači pomiću što je manje moguće.
Ukoliko ne uspijete vozilo izvući ovim
postupkom obratite se vučnoj službi kako
bi izbjegli oštećenje vozila.
OPREZ
Produljeno njihanje može uzrokovati pregrijavanje motora, oštećenje mjenjača i guma.
Prebacivanje u nižu brzinu kod
vozila opremljenog automatskim
mjenjačem pri vožnji klizavom podlogom može uzrokovati nezgodu
zbog proklizavanja kotača. Budite
oprezni prilikom prebacivanja u
nižu brzinu.
5 33
New Carens HR 05:New Carens HR 05.qxd
2/1/2007
00:11
Page 34
Vožnja Vašim vozilom
UPOZORENJE -
Proklizavanje kotača
Ne dozvolite da kotači proklizavaju
brzinom većom od 56 km/h dok je
vozilo zaustavljeno jer to može
uzrokovati pregrijavanje i eksploziju gume.
OPREZ
ESP sustav (ukoliko je u opremi)
isključite prije njihanja vozila.
5 34
OUN056051
OCM053010
E110300AUN
E110400AUN
Vožnja u zavojima
Vožnja noću
Izbjegavajte kočenje i mijenjanje brzina
pri vožnji u zavojima pogotovo ako je
cesta klizava. Idealno bi bilo ulaziti u
zavoje s laganim ubrzanjem. U tom
slučaju je potrošnja guma najmanja.
Budući da je vožnja noću opasnija nego
vožnja danju evo nekoliko savjeta:
• usporite i održavajte veći razmak
između Vašeg vozila i vozila ispred Vas
budući da je noću otežana vidljivost,
posebno na neosvjetljenim cestama,
New Carens HR 05:New Carens HR 05.qxd
2/1/2007
00:11
Page 35
Vožnja Vašim vozilom
• podesite ogledala kako bi smanjili odsjaj svjetla vozila iza Vas,
• održavajte svjetla čistima i pravilno
usmjerenim. Zaprljana ili neispravno
podešena svjetla umanjuju vidljivost,
• izbjegavajte gledanje izravno u tuđa
svjetla jer Vas to može zaslijepiti.
1VQA3003
• ukoliko gume na Vašem vozilu nisu u
dobrom stanju pokušaj kočenja na
klizavoj cesti može uzrokovati proklizavanje i nezgodu. Provjerite da li su
gume u dobrom stanju,
• upalite svjetla kako bi Vas drugi
sudionici u prometu lakše vidjeli,
• prebrza vožnja kroz dublje lokve može
utjecati na kočnice. Ukoliko morate
voziti kroz lokve učinite to polagano,
• ukoliko mislite da su se kočnice
ovlažile lagano ih pritisnite za vrijeme
vožnje dok ne počnu normalno raditi.
E110500AUN
Vožnja po kiši
E110600AUN
Kiša i vlažna cesta mogu vožnju učiniti
opasnom, posebno ukoliko ne očekujete
klizavu podlogu. Evo nekoliko stva<ri
koje bi trebali znati prilikom vožnje po
kiši:
• jaka kiša umanjiti će vidljivost te
povećati zaustavni put. Zbog toga
usporite,
• održavajte brisače u dobrom stanju.
Zamijenite metlice brisača ukoliko
pokazuju znakove istrošenosti,
Vožnja u poplavljenom području
Izbjegavajte vožnju kroz vodu dublju od
visine središta kotača. Kroz vodu vozite
polagano. Održavajte dovoljnu udaljenost za kočenje jer vlaga negativno
utječe na kočnice.
Nakon vožnje kroz vodu osušite kočnice
laganim pritiskom na papučicu kočnice
za vrijeme polagane vožnje.
5 35
New Carens HR 05:New Carens HR 05.qxd
2/1/2007
00:11
Page 36
Vožnja Vašim vozilom
UPOZORENJE
1VQA1004
E110700AUN
Vožnja velikim brzinama
Gume
Podesite odgovarajući pritisak zraka u
gumama. Prenizak pritisak zraka uzrokuje pregrijavanje gume te može doći do
njihovog pucanja.
Izbjegavajte vožnju s istrošenim gumama koje umanjuju trenje te mogu puknuti.
✽ NAPOMENA
Pritisak zraka u gumama nikada ne
smije premašiti preporučene vrijednosti
nevedene na gumi.
5 36
• Prenizak ili previsok pritisak
zraka u gumama može uzrokovati
gubitak kontrole nad vozilom te
puknuće gume što može dovesti
do nezgode. Uvijek provjerite pritisak zraka u gumama prije vožnje. Za pravilan pritisak zraka u
gumama pogledajte “Gume i
kotači” u 9. poglavlju.
• Istrošene gume mogu uzrokovati
gubitak kontrole nad vozilom i
nezgodu. Istrošene gume morate
zamjeniti što je prije moguće.
Uvijek provjerite istrošenost
guma prije vožnje. Za više informacija pogledajte “Gume i
kotači” u 7. poglavlju.
Gorivo, tekućina za hlađenje motora i
motorno ulje
Vožnja velikom brzinom povećava
potrošnju goriva. Ne zaboravite provjeriti
razinu tekućine za hlađenje motora i
motornog ulja.
Pogonski remen
Slabo zategnut ili oštećen pogonski
remen može uzrokovati pregrijavanje
motora.
New Carens HR 05:New Carens HR 05.qxd
2/1/2007
00:11
Page 37
Vožnja Vašim vozilom
VOŽNJA ZIMI
1VQA3005
E120000AUN
Što je gore vrijeme zimi to je veća
potrošnja i više je drugih problema. Kako
bi smanjili probleme koji nastaju pri zimskoj vožnji slijedite navedene savjete:
E120100AUN
E120101AUN
Snijeg ili led
Zimske gume
Ukoliko stavljate zimske gume one moraju biti radijalne gume istih dimenzija i
nosivosti kao originalne gume. Zimske
gume stavite na sva četiri kotača.
Morate znati da zimske gume možda
neće prianjati uz suhu cestu kao originalne gume. Vozite oprezno. Upitajte
prodavača zimskih guma koja je najveća
dozvoljena brzina s tim gumama.
Prije upotrebe guma s čavlima provjerite
da li je to dozvoljeno na području kojim
putujete.
Kako bi vozili kroz dubok snijeg možda
će Vam biti potrebne zimske gume ili
lanci za kotače. Ukoliko su Vam potrebne
zimske gume vrlo je važno da dimenzijama i tipom odgovaraju originalnim gumama. U spurotnom može doći do gubitka
kontrole nad vozilom. Također, vožnja
velikom brzinom, naglo ubrzavanje,
naglo kočenje i naglo skretanje su vrlo
opasni.
Prilikom usporavanja iskoristite motorno
kočenje što je više moguće. Naglo
kočenje na snijegu ili ledu može uzrokovati proklizavanje kotača. Također,
lagano aktivirajte kočnicu. Morate znati
da lanci na kotačima neće spriječiti
bočno proklizavanje kotača.
✽ NAPOMENA
Lanci na kotačima nisu dozvoljeni u
svim državama. Proučite zakone prije
postavljanja lanaca na kotače.
UPOZORENJE - Veličina
zimskih guma
Zimske gume moraju dimenzijom i
tipom odgovarati originalnim gumama kako ne bi bila narušena sigurnost i upravljivost vozilom.
5 37
New Carens HR 05:New Carens HR 05.qxd
2/1/2007
00:11
Page 38
Vožnja Vašim vozilom
OPREZ
1VQA3007
E120102AUN
Lanci
Budući da su bočne stranice radijalnih
guma tanje one se mogu oštetiti postavljanjem određenog tipa lanaca. Zbog toga
se preporuča upotreba zimskih guma
umjesto lanaca Ne stavljajte lance na
vozilo opremljeno aluminijskim kotačima
jer ih lanci mogu oštetiti. Ukoliko morate
postaviti lance koristite žičane lance
debljine manje od 15 mm. Šteta nastala
nepravilnom upotrebom lanaca nije
pokrivena jamstvom. Lance postavite
samo na prednje kotače.
5 38
• Provjerite da li veličina lanaca i
njihov tip odgovaraju Vašim
gumama
prije
postavljanja.
Neodgovarajući
lanci
mogu
uzrokovati štetu na vozilu koja
neće biti pokrivena jamstvom
proizvođača. Također, kopče
lanaca mogu se oštetiti prilikom
dodira s vozilom te lanci mogu
otpasti. Provjerite da li lanci
odgovaraju SAE “S” specifikaciji.
• Uvijek provjerite stanje postavljenih lanaca nakon 0.5 do 1 km
vožnje. Zategnite ih prema potrebi.
Postavljanje lanaca
Prilikom postavljanja lanaca slijedite
upute proizvođača te ih zategnite što je
više moguće. Ukoliko ćujete da lanci
dolaze u kontakt s karoserijom zaustavite se i zategnite ih. Ukoliko i dalje
možete ćuti kontakt usporite dok ne
prestane. Uklonite lance čim dospijete na
očišćenu cestu.
UPOZORENJE
- Postavljanje lanaca
Prilikom postavljanja lanaca parkirajte vozilo na ravnoj podlozi.
Upalite sva četiri pokazivača
smjera i stavite trokut iza vozila.
Uvijek prebacite ručicu mjenjača u
P položaj, aktivirajte parkirnu
kočnicu i ugasite motor prije
postavljanja lanaca.
New Carens HR 05:New Carens HR 05.qxd
2/1/2007
00:11
Page 39
Vožnja Vašim vozilom
UPOZORENJE - Lanci
• Lanci mogu loše utjecati na
upravljivost vozilom.
• Nemojte voziti brže od 30 km/h ili
brže od brzine navedene od
proizvođača lanaca, što god je
niže.
• Vozite oprezno i izbjegavajte
rupe, nagla skretanja i druge
opasnosti.
• Izbjegavajte nagla skretanja te
kočenje blokiranim kotačima.
E120200AUN
E120400AUN
Koristite rashladnu tekućinu na
bazi etilen-glikola visoke kvalitete
Koristite “zimsko” ulje ukoliko je
to potrebno
Vaše vozilo isporučuje se s rashladnom
tekućinom na bazi etilen-glikola visoke
kvalitete. To je jedina vrsta rashladne
tekućine koju smijete koristiti jer ona spriječava koroziju te hladi motor, podmazuje pumpu vode i spriječava zaleđivanje.
Zamijenite ili dolijte tekućinu za hlađenje
prema rasporedu održavanja navedenom u 7. poglavlju. Prije zime provjerite
stanje rashladne tekućine.
U nekim područjima poželjno je koristiti
ulje niže viskoznosti tijekom zime.
Pogledajte 9. poglavlje za više informacija.
E120300AUN
OPREZ
• Lanci neodgovarajućih dimenzija
ili nepravilno postavljeni lanci
mogu uzrokovati oštećenja kočnica, ovjesa, karoserije i kotača.
• Zaustavite vozilo i pritegnite
lance svaki puta kada primijetite
kako udaraju u karoseriju.
Provjerite akumulator i kablove
E120500AUN
Provjerite svječice i sustav paljenja
Provjerite stanje svječica kako je opisano
u 7. poglavlju te ih zamjenite prema
potrebi. Također, provjerite sve dijelove
sustava paljenja.
Zimi se električni sustav nalazi pod
dodatnim opterećenjem. Pogledom provjerite stanje akumulatora i kablova kako
je opisano u 7. poglavlju. Napunjenost
akumulatora može provjeriti ovlašteni
Kia serviser.
5 39
New Carens HR 05:New Carens HR 05.qxd
2/1/2007
00:11
Page 40
Vožnja Vašim vozilom
E120600AUN
E120800AUN
E121000AUN
Kako bi spriječili zaleđivanje
brava
Ne dozvilite da se parkirna kočnica zaledi
Nosite opremu za nuždu
Kako bi spriječili zaleđivanje brava koristite tekućinu za odleđivanje ili glicerin.
Ukoliko je brava zeleđena možda ju uspijete odlediti zagrijanim ključem. Pažljivo
rukujte zagrijanim ključem kako se ne bi
opekli.
U određenim okolnostima aktivirana
parkirna kočnica može se zalediti. To će
se najvjerojatnie dogoditi kada na kočnicama postoji sloj snijega ili leda. Ukoliko
postoji opasnost od zaleđivanja parkirne
kočnice aktivirajte ju samo privremeno
dok ne prebacite ručicu mjenjača u P
položaj (ručni mjenjač) ili prvu brzinu,
odnosno brzinu za vožnju unatrag (ručni
mjenjač) te podmetnete kotača. Zatim
otpustite parkirnu kočnicu.
E120700AUN
Koristite preporučene tekućine za
ispiranje stakla otporne na zaleđivanje
Kako bi spriječili zaleđivanje tekućine za
ispiranje stakla koristite samo preporučene tekućine optorne na zaleđivanje. takve tekućine možete dobiti kod
Vašeg ovlaštenog Kia trgovca. Nemojte
koristiti tekućinu za hlađenje motora za
ispiranje stakla.
5 40
E120900AUN
Ne dozvolite nakupljanje snijega
ili leda ispod vozila
Pod određenim okolnostima može doći
do nakupljanja snijega i leda ispoda blatobrana što može ometati okretanje
prednjih kotača. U tom slučaju trebali
biste povremeno provjeravati ne ometa li
nakupljanje snijega i leda upravljanje
vozilom.
Ovisno o vremenskim prilikama u vozilu
bi trebali imati potrebnu opremu za
nuždu. U tu opremu spadaju lanci za
kotače, uže za vuču, baterijska svjetiljka,
kablovi za pomoćno paljenje motora,
rukavice, prekrivač, itd.
New Carens HR 05:New Carens HR 05.qxd
2/1/2007
00:11
Page 41
Vožnja Vašim vozilom
VUČA PRIKOLICE
E140000AUN
Prije vuče prikolice proučite važeće
zakone na Vašem području.
UPOZORENJE - Vuča
prikolice
Ukoliko ne koristite odgovarajuću
opremu ili ne vozite prikladno
mogli biste izgubiti kontrolu nad
vozilom pri vuči prikolice. Na primjer, ukoliko je prikloica preteška
kočnice možda neće raditi. Vi i Vaši
putnici mogli biste biti teško ozljeđeni. Prikolicu vuicte samo ukoliko ste proučili ovdje navedene
upute.
UPOZORENJE -
Ograničenje težine
Prije vuče provjerite da li su sve
težine (vozila, prikolice, opterećenje na kuku) u granicama dopuštenog.
OPREZ
Nepravilna vuča prikolice može
uzrokovati skupa oštećenja vozila
koja neće biti pokrivena jamstvom.
Kako bi pravilno vukli prikolicu
proučite ovdje navedene upute.
Zapamtite da je vuča prikolice drugačija
od uobičajene vožnje. Vuča podrazumijeva drugačiju upravljivost, trajnost i
potrošnju goriva. Sigurna vuča prikolice
zahtjeva pravilnu opremu.
Ovo poglavlje sadrži mnoge korisne
informacije za sigurnost vuče prikolice.
Molimo Vas da proučite ovo poglavlje
prije vuče prikolice.
Pogonski dijelovi vozila kao što su motor,
osovine, kotači i gume nalaze se pod
pojačanim opterećenjem prilikom vuče
prikolice. Vuča uzrokuje veće zagrijavanje dijelova kao i veći optor vjetra.
Vaše vozilo može vuči prikolicu. Kako bi
saznali koju težinu prikolice možete vuči
proučite dio “Težina prikolice” u ovom
poglavlju.
5 41
New Carens HR 05:New Carens HR 05.qxd
2/1/2007
00:11
Page 42
Vožnja Vašim vozilom
E140100AUN
Kuke za vuču
Važno je imati odgovarajuću opremu za
vuču prikolice. Bočni vjetar, vožnja uz
velike kamione i neravna cesta neki su
od razloga zbog kojih trebate odgovarajuću kuku za vuču. Obratite pažnju na slijedeće:
• Ako prilikom podešavanja vučne kuke
morate napraviti neke otvore na vozilu,
zatvorite ih svaki puta kada maknete
kuku za vuču kako otrovne tvari iz
ispušnih plinova (CO - ugljikov monoksid), prljavština i voda ne bi ulazile u
unutrašnjost Vašeg vozila. o
• Odbojnici Vašeg vozila nisu namijenjeni stavljanju kuka za vuču. Koristite
vučne kuke koje se pričvrste na oklop
automobila.
OUN056110L
5 42
New Carens HR 05:New Carens HR 05.qxd
2/1/2007
00:11
Page 43
Vožnja Vašim vozilom
E140200AUN
E140300AUN
E140400AUN
Sigurnosni lanac
Sustav kočenja na prikolici
Vožnja s prikolicom
Uvijek osigurajte prikolicu lancem.
Namjestite lanac tako da prikolica ne
dodirne tlo ukoliko se odvoji od kuke.
Upute za upotrebu lanca možete dobiti
od dobavljača kuke ili prikolice. Uvijek
ostavite dovoljno slobodnog prostora
kako bi se mogli okrenuti s prikolicom i
nikada ne dozvolite da se lanac vuče po
tlu.
Ako je Vaša opterećena prikolica teža od
maksimalne dopuštene tada mora imati
odgovarajući vlastiti sustav kočenja.
Slijedite upute prilikom namještanja,
podešavanja i održavanja sustava
kočenja.
• Ne činite izmjene na sustavu kočenja
vozila.
Vuča prikolice zahtijeva određeno iskustvo. Prije vožnje morate upoznati svoju
prikolicu. Upoznajte se s osjećajem
vožnje i kočenja s dodatnom masom
prikolice. Uvijek budite svjesni da je Vaše
vozilo s prikolicom dulje i da reagira bitno
drugačije od samog vozila.
Prije kretanja provjerite kuku prikolice i
samu prikolicu, sigurnosni lanac, električne priključke, svjetla, gume i
ispravnost ogledala. Ako prikolica ima
električne kočnice, polagano pomaknite
automobil i prikolicu i ručno aktivirajte
kočnice prikolice. Time ćete istovremeno
provjeriti ispravnost električnih priključaka.
Tijekom vožnje povremeno provjerite da
li je teret na prikolici sigurno pričvršćen te
rade li svjetla i kočnice na prikolici.
UPOZORENJE - Sustav
kočenja na prikolici
Ne koristite prikolicu sa sustavom
za kočenje ako niste sigurni da je
sustav dobro podešen. To nije
posao za nestručnu osobu. Neka
posao izvede osposobljeni serviser.
5 43
New Carens HR 05:New Carens HR 05.qxd
2/1/2007
00:11
Page 44
Vožnja Vašim vozilom
E140401AUN
E140404AUN
Sigurnosni razmak
Sigurnosna razdaljina od vozila pred
Vama mora biti dva puta veća od vožnje
bez prikolice. Time izbjegavate oštro
kočenje i naglo skretanje.
Skretanje
Ako s prikolicom ulazite u zavoj,
napravite veći luk nego inače. To je
potrebno kako prikolica ne bi udarila u
rubnik ili prometni znak, drvo ili druge
objekte uz prometnicu ili ne bi krenula na
mekanu podlogu. Izbjegavajte nagle i
iznenadne pokrete. Promjenu smjera
pravovremeno naznačite pokazivačima
smjera.
E140402AUN
Pretjecanje
Ako vučete prikolicu, za pretjecanje trebate veću razdaljinu. Jer je automobil s
prikolicom bitno duži i do povratka u
svoju voznu traku duže morate voziti
pored vozila koje pretječete.
E140403AUN
Vožnja unatrag
Jednom rukom držite donji dio volana. Za
okretanje prikolice ulijevo pomaknite
ruku ulijevo. Za okretanje prikolice u
desno pomaknite ruku u desno. Uvijek
vozite vrlo polagano unatrag i, ako je
moguće, neka Vas netko vodi.
5 44
E140405AUN
Pokazivači smjera kod vuče prikolice
Kada vučete prikolicu, vaš automobil
mora imati dodatnu električnu instalaciju.
Zelena strelica na komandnoj ploči svijetlit će uvijek kada signalizirate promjenu smjera ili vozne trake. Ako su svjetla na prikolici pravilno priključena, upozoravat će ostale vozače da mijenjate
smjer, voznu traku ili ćete stati.
Kada vučete prikolicu, zelene strelice na
Vašoj ploči s instrumentima svijetlit će
čak i ako je žarulja na prikolici pregorjela
te možete pogrešno misliti da pokazivači
smjera na Vašoj prikolici rade. Važno je
povremeno provjeriti ispravnost žarulja
na prikolici. Morate provjeriti svjetla svaki
put kada spojite kablove.
Sustav svjetla na prikolici ne priključujte direktno na sustav svjetla u
vozilu. Za prikolicu koristite odgovarajući dovod.
Vaš ovlašteni Kia serviser pomoći će
Vam u tome.
UPOZORENJE
Neprikladni električni sustav prikolice može oštetiti električni sustav
Vašeg vozila te uzrokovati ozljede.
New Carens HR 05:New Carens HR 05.qxd
2/1/2007
00:11
Page 45
Vožnja Vašim vozilom
E140406AUN
Vožnja po neravnoj cesti
Smanjite brzinu i prebacite ručicu mjenjača u nižu brzinu kada se spuštate
nizbrdo. Ukoliko ne prebacite ručicu
mjenjača u nižu brzinu morat ćete toliko
koristiti kočnice da bi se mogle pregrijati
što smanjuje njihovu učinkovitost.
Kada vozite uzbrdo, prebacite ručicu
mjenjača u nižu brzinu i vozite brzinom
oko 70 km/h kako bi izbjegli mogućnost
pregrijavanja motora i mjenjača.
Ukoliko Vaša prikolica teži više od
dozvoljene težine prikolice bez kočnica a
vozilo je opremljeno automatskim mjenjačem trebali biste voziti u D položaju
ručice mjenjača. brzini pri vuči prikolice
smanjiti će pregrijavanje i produžiti vijek
trajanja mjenjača.
Ukoliko je Vaše vozilo opremljeno ručnim
mjenjačem vozite u drugoj brzini (ili, ukoliko je to potrebno u nižoj brzini)
E140407AUN
OPREZ
• Kada vučete prikolicu uz strminu
nagiba većeg od 6% pažljivo promatrajte pokazivač temperature
rashladne
tekućine
motora.
Ukoliko se pokazivač počne pomicati prema znaku "H" zaustavite
se i pričekajte da se motor ohladi.
• Prilikom vožnje uzbrdo prilagodite brzinu vožnje prema
nagibu i težini prikolice kako bi
izbjegli pregrijavanje motora i
mjenjača.
Parkiranje na brijegu
Automobil s priključenom prikolicom ne
parkirajte na strmini. Ako se automobil s
prikolicom počne micati, može doći do
ozljeđivanja ljudi ili do oštećenja automobila i prikolice.
UPOZORENJE - Parkira-
nje na brijegu
Ako se vozilo s priključenom
prikolicom, koje je parkirano na strmini počne micati može doći do
ozbiljnih ozljeda ili smrti.
Ipak, ukoliko morate parkirati na brijegu
evo kako to učiniti:
1. Pritisnite kočnicu ali ne prebacujte u
brzinu.
2. Neka netko podmetne podupirače pod
kotače prikolice.
3. Kada su podupirači postavljeni
otpustite kočnicu dok podupirači ne
preuzmu opterećenje.
4. Pritisnite kočnicu. Povucite parkirnu
kočnicu
i
prebacite
ručicu
automatskog mjenjača u P (parkiranje) položaj ili ručnog mjenjača u R
(vožnja unatrag) položaj.
5. Otpustite kočnicu.
5 45
New Carens HR 05:New Carens HR 05.qxd
2/1/2007
00:11
Page 46
Vožnja Vašim vozilom
E140500AUN
UPOZORENJE - Parkirna
kočnica
Izlazak iz vozila može biti opasan
ukoliko parkirna kočnica nije
ispravno zategnuta.
Ukoliko ostavite motor upaljen,
vozilo može iznenada krenuti. Vi ili
netko drugi može biti teško ozlijeđen.
Kretanje s automobilom parkiranim na
brijegu
1. S ručicom u položaju P (parkirni način)
kod automatskog mjenjača, pritisnite
papučicu kočnice dok:
• upalite motor;
• prebacite u brzinu i
• otpustite parkirnu kočnicu.
2. Polako maknite nogu s papučice
kočnice.
3. Polagano se odmaknite od podupirača
za kotač.
4. Stanite i pričekajte da netko uzme
podupirače.
5 46
Održavanje kod vuče prikolice
Ako redovito vučete prikolicu, Vaš će
automobil trebati češće servisiranje.
Važni su prije svega motorno ulje, tekućina u automatskom mjenjaču, maziva za
kotače i tekućina sustava za hlađenje.
Redovno kontrolirajte sustav kočenja.
Svi parametri su sadržani u ovim uputama, a upotrebom stvarnog kazala lakše
ćete ih pronaći. Ako ćete vući prikolicu
pročitajte ova poglavlja prije vožnje.
Na zaboravite na održavanje prikolice i
kuke za vuču. Slijedite plan održavanja
prikolice i redovno ju kontrolirajte.
Preporučamo da ju prekontrolirate prije
svake vožnje. Važno je da su matice i
vijci na kuki za vuču dobro pričvršćeni.
OPREZ
• Zbog povećanog opterećenja pri
vuči prikolice za vrućeg vremena
ili uzbrdo motor se može pregrijati. U tom slučaju zaustavite
vozilo, ugasite motor i pričekajte
da se motor ohladi.
• Kada vučete prikolicu morate
češće provjeravati tekućinu mjenjača.
• Ukoliko Vaše vozilo nije opremljeno klimatizacijskim uređajem
morali biste ugraditi kondenzatorski ventilator kako bi poboljšali učinak rada motora prilikom vuče prikolice.
New Carens HR 05:New Carens HR 05.qxd
2/1/2007
00:11
Page 47
Vožnja Vašim vozilom
E140600AUN
Ukoliko odlučite vuči prikolicu
Nekoliko važnih savjeta, ukoliko ste se
odlučili na vuču prikolice:
• Računajte na njihanje. O kontroli njihanja raspitajte se kod dobavljača
kuke za vuču.
• Prikolicu smijete vući nakon prijeđenih
2.000 kilometara. To utječe na trajnost
motora i drugih dijelova vozila.
• Uvijek vozite umjerenom brzinom
(manje od 100 km/h).
• Prilikom duljeg uspinjanja nemojte
voziti brže od 70 km/h.
• Važna pitanja o masi prikolice:
Naziv
Najveća dopušte-
kg (lbs.)
Bez sustava kočenja
na težina prikolice Sa sustavom
kočenja
700 (1543)
M/T
1500 (3306)
A/T
1100 (2425)
Najveća dopuštena statička vertikalna
opterećenost na kuku za vuču
75 (165)
Preporučena udaljenost između kuke za
1010 (39.8)
vuču i stražnje osovine
mm (inch)
5 47
New Carens HR 05:New Carens HR 05.qxd
2/1/2007
00:11
Page 48
Vožnja Vašim vozilom
UPOZORENJE - Prikolica
Opterećenje na kuku
Ukupna masa prikolice
Opterećenje osovina Ukupna težina vozila
C190E01JM
C190E02JM
E140601AUN
E140602AUN
Masa prikolice
Kolika je najveća dozvoljena masa prikolice za sigurnu vožnju? Prikolica s kočnicama ne bi smjela biti teža od navedene
maksimalne dopuštene težine prikolice s
kočnicama. Čak i to može biti preteško.
Sve ovisi o načinu upotrebe prikolice.
Važno je uzeti u obzir brzinu, nadmorsku
visinu, kvalitetu prometnice, vanjsku
temperaturu i učestalost korištenja prikolice. Optimalna masa prikolice ovisi od
dodatne opreme koju imate u Vašem
vozilu.
Opterećenje na kuku za vuču
Opterećenje na kuki za vuču prikolice
važno je jer utječe na ukupnu masu vozila. Ta masa sadrži masu vozila, prtljage
koju vozite u vozilu te putnike u vozilu.
Ako vučete prikolicu, morate ukupnoj
masi vozila dodati opterećenje na vučnoj
kuki prikolice, jer vozilo nosi i to
opterećenje.
Opterećenje na vučnoj kuki neka bude
najviše 10% mase potpuno opterećene
prikolice. Kada opteretite prikolicu,
ustanovite masu pune prikolice i silu na
vučnoj kuki prikolice. Ako opterećenje ne
odgovara, popravite ga premještanjem
predmeta na prikolici.
5 48
• Nikada ne opterećujte stražnji dio
prikolice više od prednjeg.
Prednji dio neka nosi približno
60% ukupnog tereta, a stražnji
40%.
• Ne prekoračujte maksimalnu
dozvoljenu masu prikolice ili tereta u njoj. Nepravilno opterećenje
može prouzročiti štetu na Vašem
vozilu ali i nesreću s ozlijeđenim
putnicima. Provjerite masu na
tvorničkim vagama ili na vagama
koje imaju poneke benzinske
pumpe.
• Nepravilno natovarena prikolica
može uzrokovati gubitak kontrole
New Carens HR 05:New Carens HR 05.qxd
2/1/2007
00:11
Page 49
Vožnja Vašim vozilom
TEŽINA VOZILA
E160000AUN
E160500AUN
E160800AUN
U ovom dijelu naučiti ćete kako pravilno
natovariti vozilo i/ili prikolicu, kako održavati težinu vozila unutar propisanih
ograničenja s ili bet prikolice. Pravilno
opterećenje vozila jako utječe na performanse vozila. Prije utovara vozila
proučite slijedeće pojmove kako bi
odredili težinu vozila s ili bez prikolice:
Najveće dopušteno opterećenje osovine
Ovaj broj označava najveće dopušteno
opterećenje koju pojedina osovina može
podnijeti. Ukupno opterećenje pojedine
osovine nikada ne smije premašiti ovaj
broj.
Preopterećenje
E160100AUN
Netto težina vozila
Ovo je težina vozila s punim spremnikom
za gorivo i standardnom opremom. U
ovo ne spadaju putnici, prtljaga ili dodatna oprema.
E160200AUN
Netto težina praznog vozila
Ovo je težina vozila kakvog ste preuzeli
od trgovca s dodatnom opremom.
E160600AUN
Brutto težina vozila
Težina vozila, prtljage i putnika u njemu.
E160700AUN
UPOZORENJE - Težina
vozila
Najveće dopušteno opterećenje
osovine i vozila (GAWR i GVWR)
nalazi se na označi pričvršćenoj na
pragu vrata vozača (ili suvozača).
Težinu možete izračunati vaganjem
prtljage i putnika prije utovara.
Budite oprezni kako ne bi preopteretili vozilo.
Najveće dopušteno opterećenje vozila
Ovaj broj označava najveće dopušteno
opterećenje koje vozilo može podnijeti.
Ukupno opterećenje nikada ne smije premašiti ovaj broj.
E160300AUN
Težina prtljage
Ovo je netto težina vozila te težina prtljage.
E160400AUN
Brutto opterećenje osovine
Ovo je ukupno opterećenje na pojedinu
osovinu vozila i prtljage.
5 49
New Carens HR 06:New Carens HR 06.qxd
2/1/2007
19:13
Page 1
Upozorenje na cesti / 6-2
U slučaju teškoća za vrijeme vožnje / 6-2
Ukoliko motor ne pali / 6-3
Pomoćno paljenje motora / 6-4
Pregrijavanje motora / 6-6
Ako je guma prazna (sa zamjenskom gumom) / 6-7
Ako je guma prazna (s kompletom za popravak gume) / 6-17
Vuča / 6-26
Oprema za slučaj nužde / 6-31
U slučaju teškoća
6
New Carens HR 06:New Carens HR 06.qxd
2/1/2007
19:13
Page 2
U slučaju teškoća
UPOZORENJE NA CESTI
Uključite ih uvijek ako vozilo zbog
hitnog popravka ili drugog razloga
stoji tako da može ometati promet.
Sva četiri pokazivača smjera palite
tako da bez obzira na položaj kontaktne brave pritisnete tipku na
komandnoj ploči.
OUN026218L
Paljenje sva četiri pokazivača
smjera
Paljenje sva četiri pokazivača smjera
istovremeno služi kako bi upozorili
ostale sudionike u prometu prilikom
prilaženja, pretjecanja ili obilaženja
Vašeg vozila.
6 2
• Sva četiri pokazivača smjera
možete upaliti bez obzira na
položaj ključa u kontaktnoj bravi.
• Ručica pokazivača smjera ne radi
ukoliko ste upalili sva četiri pokazivača smjera.
• Korištenje sva četiri pokazivača
smjera za vrijeme vuče automobila
nije svugdje dozvoljena, zato se
upoznajte s odgovarajućim propisima u Hrvatskoj.
U SLUČAJU TEŠKOĆA ZA
VRIJEME VOŽNJE
F020100AUN
Ukoliko pukne guma za vrijeme
vožnje
1. Maknite nogu s papučice gasa i pustite
vozilo da uspori dok vozite ravno.
Nemojte odmah aktivirati kočnice i
nemojte pokušati skrenuti s ceste jer to
može uzrokovati gubitak kontrole nad
vozilom. Kada je vozilo dovoljno usporilo pažljivo zakočite i skrenite s ceste
te parkirajte vozilo na čvrstoj i ravnoj
podlozi.
2. Kada se vozilo zaustavi upalite sva
četiri pokazivača smjera, aktivirajte
parkirnu kočnicu i ručicu mjenjača
pomaknite u P (automatski mjenjač)
položaj ili položaj za vožnju unatrag
(ručni mjenjač).
3. Neka svi putnici izađu iz vozila.
4. Kada mijenjate gumu pratite upute
koje se nalaze u ovom poglavlju.
New Carens HR 06:New Carens HR 06.qxd
2/1/2007
19:13
Page 3
U slučaju teškoća
UKOLIKO MOTOR NE PALI
F020300AUN
F030100AUN
F030200AUN
Ukoliko se motor ugasi za vrijeme vožnje
Ukoliko se elektro pokretač ne
pali ili radi preslabo
Ukoliko elektro pokretač radi ali
motor ne pali
1. Postupno smanjite brzinu vozeći
ravno. Oprezno se sklonite s ceste.
2. Upalite sva četiri pokazivača smjera.
3. Pokušajte upaliti motor. Ukoliko ne
možete upaliti motor obratite se
ovlaštenom Kia serviseru.
1. Ručicu automatskog mjenjača prebacite u N ili P položaj te aktivirajte
parkirnu kočnicu.
2. Provjerite da li su spojevi akumulatora
čisti i zategnuti.
3. Upalite svjetlo u unutrašnjosti. Ukoliko
svjetla slabije rade ili se gase prilikom
pokretanja motora to ukazuje na
prazni akumulator.
4. Provjerite spojeve elektro pokretača.
5. Ne vucite i ne gurajte vozilo kako bi ga
upalili. Pogledajte poglavlje ‘Pomoćno
paljenje motora’.
1. Provjerite razinu goriva.
2. Kada je ključ u kontaktnoj bravi u
LOCK položaju provjerite sve spojeve
sustava paljenja.
3. Provjerite cijev za dovod goriva.
4. Ukoliko motor i dalje ne pali obratite se
ovlaštenom KIA serviseru.
UPOZORENJE
Ukoliko motor ne pali nemojte
gurati ili vuči vozilo kako bi upalili
motor jer to može uzrokovati sudar
i druga oštećenja te zapaljenje
katalizatora.
6 3
New Carens HR 06:New Carens HR 06.qxd
2/1/2007
19:13
Page 4
U slučaju teškoća
POMOĆNO PALJENJE MOTORA
F040100AUN
Priključujte kablove prikazanim redoslijedom, isključujte ih obrnutim redoslijedom.
Paljenje motora vanjskim akumulatorom
Pokretanje motora s vanjskim akumulatorom može biti opasno ako nije ispravno
napravljeno. Kako bi spriječili tjelesne ozljede i kvarove na vozilu, pratite upute za
pomoćno startanje motora u nastavku.
Ako niste sigurni da znate postupak, prepustite popravak stručnjaku ili vučnoj
službi.
Pomoćni kablovi
(-)
OPREZ
(+)
(-)
Discharged battery
(+)
Za pomoćno startanje koristite
samo akumulator napona 12V.
Upotrebom izvora napona 24V (akumulator 24V ili 2 usporedna vezana
akumulatora od 12V) oštetili bi
motor pogona, sustav za paljenje
motora i druge dijelove električnih
instalacija.
Pomoćni akumulator
1VQA4001
F040000AUN
6 4
UPOZORENJE
Akumulator
Ne pokušavajte provjeriti razinu
elektrolita u akumulatoru dok je
motor upaljen jer bi to moglo
uzrokovati eksploziju akumulatora i teške ozljede.
New Carens HR 06:New Carens HR 06.qxd
2/1/2007
19:13
Page 5
U slučaju teškoća
UPOZORENJE
Akumulator
• U blizini akumulatora ne smije
biti iskri ili otvoreni plamen. U
akumulatoru se oslobađa vodik, koji pod određenim uvjetima može eksplodirati.
• Ako je ispražnjeni akumulator
zamrznut ili je u njemu premalo elektrolita, ne pokrećite motor vanjskim akumulatorom,
jer ispražnjeni akumulator
može puknuti ili eksplodirati.
F040101AUN
Postupak paljenja motora s vanjskim akumulatorom
1. Provjerite je li vanjski akumulator
napona 12V i je li njegov negativni
priključak uzemljen.
2. Ukoliko se vanjski akumulator
nalazi u drugom vozilu, vozila se
ne smiju dodirivati.
3. Isključite sve nepotrebne potrošače struje.
4. Povežite pomoćne kablove točno
onakvim redoslijedom kako je
prikazano na slici. Najprije priključite
jedan kraj pomoćnog kabla na pozitivni priključak ispražnjenog akumulatora (1) i drugi kraj istoga kabla na
pozitivni priključak pomoćnog akumulatora (2). Zatim priključite jedan kraj
drugog kabla pomoćnog akumulatora
(3) na negativni priključak pomoćnog
akumulatora i preostali kraj kabla na
čvrst i nepomičan metalni dio koji nije
u blizini akumulatora (4). Ne priključujte blizu dijelova ili na dijelove koji se
prilikom startanja motora miču. Ne
priključujte kabel s negativnog priključka pomoćnog akumulatora na negativni priključak ispražnjenog akumulatora. Priključci kablova ne smiju biti u
dodiru s drugim vodičima osim s odgovarajućim priključnim mjestima ili
odgovarajućim uzemljenjem. U toku
priključivanja kablova ne naginjite se
OPREZ - Kablovi
Ne spajajte izravno negativne priključke pomoćnog i ispražnjenog
akumulatora kako ne bi došlo do
pregrijavanja ispražnjenog akumulatora i njegova pucanja što može
uzrokovati curenje kiseline.
iznad akumulatora.
5. Upalite motor vozila s pomoćnim akumulatorom i ostavite ga da radi s približno 2000 okretaja u minuti. Zatim
pokrenite motor automobila s ispražnjenim akumulatorom.
Ako uzrok pražnjenja akumulatora nije
vidljiv, vozilo mora pregledati ovlašteni
Kia serviser
F040200AUN
Paljenje motora guranjem vozila
Vozilo sa ručnim mjenjačem ne bi trebali
gurati jer bi to moglo oštetiti sustav za
kontrolu ispušnih plinova.
Vozila s automatskim mjenjačem ne
možete upaliti guranjem.
Slijedite upute u ovom poglavlju prilikom
paljenja motora pomoćnim akumulatorom.
OPREZ
Ne palite motor tako da vučete
automobil. Kada motor počne raditi, vozilo koje vučemo može odskočiti naprijed i udariti u vozilo koje
vuče.
6 5
New Carens HR 06:New Carens HR 06.qxd
2/1/2007
19:13
Page 6
U slučaju teškoća
PREGRIJAVANJE MOTORA
F050000AUN
Ukoliko pokazivač mjerača temperature
motora pokazuje pregrijavanje motora,
ako primijetite smanjenje snage motora
ili čujete lupanje motora vjerojatno je
motor pregrijan. Tada napravite sljedeće:
1. Skrenite s ceste što je prije moguće.
2. Ručicu automatskog mjenjača prebacite u P položaj a ručnog u N položaj
te aktivirajte parkirnu kočnicu. Ugasite
klimatizacijski uređaj ukoliko je upaljen.
3. Ukoliko tekućina za hlađenje motora
curi iz vozila ili iz motora izlazi para
ugasite motor. Ne otvarajte poklopac
motora dok tekućina ne prestane curiti ili dok se para ne raziđe. Ukoliko
tekućina ne curi niti se vidi para
ostavite motor upaljenim te provjerite
da li se ventilator hladnjaka okreće.
Ukoliko se ventilator hladnjaka ne
okreće ugasite motor.
4. Pogledajte nedostaje li pogonski
remen pumpe za vodu. Ukoliko remen
ne nedostaje provjerite je li zategnut.
Ukoliko je pogonski remen u redu
provjerite curi li tekućina za hlađenje
motora (ukoliko je klimatizacijski uređaj bio upaljen normalno je da voda
curi kada vozilo zaustavite.
6 6
5. Ukoliko je remen pumpe za vodu
oštećen ili iz vozila curi tekućina za
hlađenje motora ugasite motor i
obratite se ovlaštenom KIA serviseru.
6. Ukoliko ne možete pronaći uzrok pregrijavanja pričekajte dok se motor sam
ne ohladi, dolijte tekućinu za hlađenje
motora prema potrebi.
7. Oprezno nastavite vožnju. Ukoliko
ponovo dođe do pregrijavanja obratite
se ovlaštenom KIA serviseru.
UPOZORENJE
Dok je motor upaljen držite kosu,
ruke i dijelove odjeće podalje od
pokretnih dijelova kao što je ventilator hladnjaka.
UPOZORENJE
Ne uklanjajte čep spremnika tekućine za hlađenje ukoliko je motor
vruć jer Vas tekućina može teško
opeći.
OPREZ
Znatniji gubitak tekućine za hlađenje
motora ukazuje na njezino curenje.
Neka ovlašteni KIA serviser pregleda vozilo.
New Carens HR 06:New Carens HR 06.qxd
2/1/2007
19:13
Page 7
U slučaju teškoća
AKO JE GUMA PRAZNA (SA ZAMJENSKOM GUMOM)
7 sjedala
OUN046011
5 sjedala
(1) Okasti ključ
(2) Ručica dizalice
(3) Dizalica
(4) Ključ
(5) Odvijač
(6) Utičnica
(7) Kuka za vuču
(8) Poklopac i trake za učvršćivanje
probušene gume
F070101AUN
Upute za upotrebu dizalice
Dizalica je namijenjena samo zamjeni gume.
Kako bi spriječili pomicanje dizalice
za vrijeme vožnje pravilno ju
učvrstite.
UPOZORENJE - Zamjena
guma
• Ne mijenjajte gumu na voznoj
traci prometnica.
• Uvijek potpuno maknite automobil s kolnika prije nego
počnete s zamjenom kotača.
Ako ne možete pronaći tvrdu
vodoravnu površinu, pozovite
službu za pomoć na cesti.
(nastavlja se)
OUN046011L
F070100AUN
Dizalica i alat
Dizalica, ručica dizalice i ključ nalaze
se u prtljažniku. Povucite poklopac
kako bi došli do alata.
6 7
New Carens HR 06:New Carens HR 06.qxd
2/1/2007
19:13
Page 8
U slučaju teškoća
(nastavak)
• Uvjerite se da je dizalica podložena na predviđenom mjestu. Ne podlažite dizalicu pod
odbojnik ili drugi dio automobila.
• Ne stavljajte bilo koji dio tijela
pod automobil dok je poduprt
samo dizalicom.
• Ne palite motor ako je vozilo
podignuto dizalicom.
• Ne dopustite da se bilo tko
nalazi u vozilu dok je podignuto dizalicom.
• Neka djeca budu podalje od
vozila kada ga podižete dizalicom.
6 8
OUN046012
F070200AUN
Vađenje i spremanje zamjenske
gume
Guma se nalazi ispod prtljažnika.
Kako bi izvadili gumu:
1. Otvorite poklopac prtljažnika i
podignite prekrivač prtljažnika.
2. Uklonite plastični poklopac (1).
OUN046013
3. Ključem (2) otpustite maticu (1)
kako bi se guma spustila na tlo.
New Carens HR 06:New Carens HR 06.qxd
2/1/2007
19:13
Page 9
U slučaju teškoća
OUN046014
4. Nakon što guma dotakne tlo nastavite okretati ključ u smjeru obrnutom od kazaljke na satu te
izvucite gumu. Nemojte naglo
okretati ključ kako ne bi oštetili
nosač gume.
5. Uklonite držač (1) iz sredine zamjenske gume.
OUN046013
Kako bi spremili zamjensku gumu:
1. Polegnite gumu na tlo sa ventilom
okrenutim prema gore.
2. Smjestite gumu ispod vozila i
stavite nosač u sredinu gume.
3. Okrećite ključ u smjeru kazaljke
na satu dok ne začujete “klik”
zvuk.
1VQA4022
F070300AUN
Zamjena gume
1. Parkirajte na ravnoj površini i
povucite ručnu kočnicu.
2. Prebacite ručicu automatskog
mjenjača u P položaj ili ručnog
mjenjača u R.
3. Upalite sva četiri pokazivača
smjera.
UPOZORENJE
Provjerite da li se pravilno
stavili nosač kako guma ne bi
otpala za vrijeme vožnje.
6 9
New Carens HR 06:New Carens HR 06.qxd
2/1/2007
19:13
Page 10
U slučaju teškoća
UPOZORENJE - Zamjena
1VQA4023
4. Uzmite ključ, dizalicu, ručicu dizalice i rezervnu gumu iz vozila.
5. Poduprite prednji i stražnji dio
kotača, koji je dijagonalno
suprotan kotaču s praznom
gumom.
6 10
guma
• Kako bi izbjegli micanje vozila
prilikom zamjene gume uvijek
povucite ručnu kočnicu i podmetnite kotač dijagonalno
suprotan kotaču koji mijenjate.
• Preporuča se podupiranje kotača vozila. Nitko se ne smije
nalaziti u vozilu koje podižete
dizalicom.
OUN046016
6. Otpustite matice koje drže kotač u
smjeru obrnutom od kazaljke na
satu ali ne uklanjajte ih dok kotač
nije podignut.
New Carens HR 06:New Carens HR 06.qxd
2/1/2007
19:13
Page 11
U slučaju teškoća
9. Uklonite matice okretanjem u
smjeru suprotnom od kazaljke na
satu i zatim uklonite kotač.
OUN046017
OUN046018
7. Podstavite dizalicu pod prag sa
strane na označenom mjestu za
podizanje, koje je bliže kotaču
kojeg zamjenjujete.
8. Umetnite ručicu u dizalicu i
okrećite u smjeru kazaljke na satu
dok se kotač ne digne s tla otprilike 30mm. Prije uklanjanja matica
s kotača provjerite je li vozilo stabilno.
UPOZORENJE - Položaj
dizalice
Kako bi umanjili mogućnost ozljede koristite samo dizalicu iz
Vašeg vozila i pravilno ju namjestite. Ne postavljajte dizalicu ispod bilo kojeg drugog
dijela vozila osim onih namijenjenih postavljanju dizalice.
6 11
New Carens HR 06:New Carens HR 06.qxd
2/1/2007
19:13
Page 12
U slučaju teškoća
UPOZORENJE
Na kotačima i poklopcima ima
oštrih rubova. Budite oprezni
prilikom rukovanja s njima kako
ne bi pretrpjeli ozljede. Prije
postavljanja kotača provjerite
nema li na njemu blata, šljunka i
sl. koji bi mogli ometati tijesno
prianjanje.
Ukoliko kotač ne prianja tijesno
uz osovinu matice bi se mogle
olabaviti te bi kotač mogao
otpasti. Otpadanje kotača može
uzrokovati gubitak kontrole nad
vozilom što može dovesti do
teških ozljeda ili smrti.
10. Namjestite rezervni kotač i
pričvrstite matice rukom. Zaobljeni dio matice mora biti okrenut prema kotaču.
11. Spustite vozilo na tlo.
OUN046019
Zatim namjestite ključ kako je
prikazano na slici. Zategnite svaku
drugu maticu i zatim provjerite da li
su matice pravilno zategnute. Nakon
izmjene kotača neka ovlašteni Kia
serviser zategne matice na pravilni
zatezni moment što je prije moguće.
Zatezni moment:
9~11 kg.m (65~79 lb.ft)
6 12
New Carens HR 06:New Carens HR 06.qxd
2/1/2007
19:13
Page 13
U slučaju teškoća
Ukoliko posjedujete uređaj za
mjerenje pritiska zraka u gumama
možete provjeriti pritisak u postavljenoj gumi. Ukoliko je pritisak
prenizak polagano se odvezite do
obližnje benzinske postaje i
napumpajte gumu. Ukoliko je pritisak
zraka previsok ispustite višak zraka.
Uvijek vratite poklopac ventila nakon
provjere ili podešavanja pritiska
zraka jer u suprotnom zrak može
izlaziti kroz ventil. Ukoliko izgubite
poklopac kupite novi što je prije
moguće.
Nakon izmjene gume probušenu
gumu pravilno učvrstite i vratite dizalicu i alat na njihovo mjesto.
OPREZ
Matice kotača Vašeg vozila
imaju metrički navoj. Prilikom
montiranja kotača obavezno
stavite matice kojima je kotač i
bio učvršćen. Ukoliko zamijenite matice provjerite da li odgovaraju originalnim maticama jer
u suprotnom može doći do
odvajanja kotača te oštećenja
vijaka i matica kotača.
Većina matica nemaju metrički
navoj. Budite iznimno oprezni
prilikom zamjene matica a ako
niste sigurni obratite se
ovlaštenom Kia serviseru.
UPOZORENJE - Vijci kotača
Ukoliko su vijci oštećeni kotač
neće biti pravilno učvršćen što
može uzrokovati otpadanje
kotača te gubitak kontrole nad
vozilom.
Kako bi spriječili pomicanje zamijenjenog kotača, dizalice i alata pravilno
ih učvrstite.
UPOZORENJE -
Nepravilan pritisak zraka u
zamjenskoj gumi
Pritisak zraka u zamijenjenoj
gumi provjerite što je prije
moguće. Podesite ga prema vrijednostima
navedenim
u
poglavlju 9..
6 13
New Carens HR 06:New Carens HR 06.qxd
2/1/2007
19:13
Page 14
U slučaju teškoća
F070301AUN
Važno - upotreba kompaktne zamjenske gume (ukoliko je u opremi)
Vaše vozilo opremljeno je kompaktnom zamjenskom gumom koja zauzima manje mjesta od normalne gume
te je namijenjena samo privremenoj
upotrebi.
OPREZ
• Vozite oprezno kada je na
vozilu montirana kompaktna
zamjenska guma. Kompaktnu
zamjensku gumu zamijenite
gumom normalnih dimenzija
što je prije moguće.
• Upravljanje vozilom s više
montiranih kompaktnih zamjenskih guma istovremeno
nije preporučljiva.
6 14
UPOZORENJE
Kompaktna zamjenska guma
namijenjena je samo vožnji na
kratkim udaljenostima.
Pritisak zraka u kompaktnoj zamjenskog gumi trebao bi biti 420 kPa (60
psi).
✽ NAPOMENA
Provjerite pritisak zraka u gumi
nakon montiranja te ga podesite
prema potrebi.
Prilikom upotrebe kompaktne zamjenske gume pripazite na slijedeće:
• ni u kom slučaju ne smijte voziti
brže od 80 km/h jer veća brzina
može oštetiti gumu,
• Vozite dovoljno polagano kako bi
mogli izbjeći sve opasne situacije
na cesti. Bilo kakvo oštećenje na
cesti može uzrokovati oštećenje
gume.
• Dulja upotreba ove gume može
uzrokovati puknuće gume, gubitak
kontrole nad vozilo te ozljede.
• Ne prevozite teret teži od najvećeg
dopuštenog opterećenja navedenog na gumi.
• Izbjegavajte vožnju preko prepreka. Kompaktna zamjenska guma
manja je od normalne gume te je
vozilo niže za 25 mm s tom gumom
što može uzrokovati oštećenje
vozila.
New Carens HR 06:New Carens HR 06.qxd
2/1/2007
19:13
Page 15
U slučaju teškoća
• Nemojte prati vozilo u automatskoj
praonici ukoliko je na njemu montirana zamjenska kompaktna guma.
• Ne koristite lance za snijeg na
kompaktnoj zamjenskog gumi.
Zbog njene manje veličine lance
nećete moći pravilno postaviti što
može uzrokovati oštećenje vozila
ili gubitak kontrole nad vozilom.
• Nemojte voziti po snijegu ili ledu s
kompaktnom zamjenskom gumom
montiranom na prednje kotače.
• Ne koristite kompaktnu zamjensku
gumu na bilo kojem drugom vozila.
Ta guma napravljena je posebno
za Vaše vozilo.
• Vijek trajanja kompaktne zamjenske gume kraći je od vijeka trajanja normalne gume. Redovito
provjeravajte stanje gume te
istrošenu gumu zamijenite novom
jednakih dimenzija.
• Kompaktnu zamjensku gumu
nemojte stavljati na drugi kotač niti
druge gume nemojte stavljati na
kompaktni kotač jer to može
uzrokovati oštećenja gume, kotača
ili vozila.
• Ne koristite više od jedne kompaktne zamjenske gume istovremeno.
• Ne vucite prikolicu vozilom na
kojemu je postavljena kompaktna
zamjenska guma.
OUN046025
F070400AUN
Prevoženje puknute gume
(ukoliko je u opremi)
Ne stavljajte normalnu gumu u nosač
kompaktne zamjenske gume ispod
vozila. Gumu normalne veličine
spremite i učvrstite unutar vozila.
Prekrivač i uzice za učvršćivanje
gume nalaze se u pretincu unutar
prtljažnika.
Kako bi smjestili gumu unutar vozila:
1. Prekrijte gumu s okrenutim ventilom prema gore prekrivačem.
6 15
New Carens HR 06:New Carens HR 06.qxd
2/1/2007
19:13
Page 16
U slučaju teškoća
7 sjedala
4. Snažno zategnite remen.
5. Provjerite da li je guma pravilno
učvršćena.
7 sjedala
UPOZORENJE -
OUN046026
5 sjedala
OUN046027
5 sjedala
OUN046326L
OUN046327L
2. 7 sjedala
Gumu smjestite u uspravnom
položaju iza sjedala u trećem
redu.
3. Ukoliko je potrebno spojite dva
remena kopčom i zakvačite ih za
kotač.
Zakvačite kraj remena za držače
mreže za prtljagu.
5 sjedala
Gumu smjestite u polegnutom
položaju u prtljažnik.
6 16
Probušena guma
Nikada nemojte ostavljati neučvršćenu gumu u vozilu kako
ne bi bila odbačena u slučaju
sudara te tako uzrokovala ozljede ili oštećenja.
New Carens HR 06:New Carens HR 06.qxd
2/1/2007
19:13
Page 17
U slučaju teškoća
AKO JE GUMA PRAZNA (S KOMPLETOM ZA POPRAVAK GUME)
7 sjedala
OUN046010E
5 sjedala
1SAE6106
Moguće je da veća oštećenja neće
biti sasvim popravljena što može
uzrokovati curenje zraka. Zbog toga
izbjegavajte nagla skretanja posebno ukoliko je vozilo natovareno ili
vuče prikolicu. Komplet za popravak
gume nije namijenjen trajnom
popravku gume te ovim kompletom
smijete popraviti samo jednu gumu.
Ovaj priručnik objašnjava kako
privremeno popraviti gumu na jednostavan način.
F120100AUN
OUN046011E
F120000AUN
Pročitajte upute prije upotrebe kompleta za popravak gume
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
Uvod
Ovim kompletom ostajete u pokretu
čak i nakon puknuća gume. Sustav
kompresora i sredstva za popravak
gume može popraviti većinu puknuća gume izazvanih čavlima i sličnim predmetima. S popravljenom
gumom smijete voziti do 200 km
udaljenosti brzinom ne većom od 80
km/h.
UPOZORENJE
Ne pokušavajte kompletom
popraviti gumu koja je jako
oštećena. Samo puknuće na
gaznoj površini gume možete
popraviti ovim kompletom.
Oštećenja na bočnim stranama
gume ne smijete popravljati
kompletom zbog sigurnosnih
razloga.
Komplet za popravak
Sredstvo za popravak
Ključ
Odvijač
Kuka za vuču
6 17
New Carens HR 06:New Carens HR 06.qxd
2/1/2007
19:13
Page 18
U slučaju teškoća
F120200AUN
Što napraviti kada se guma
probuši
Probušenu gumu popravljate u dva
koraka. U prvom koraku upuhujete
sredstvo za popravak i zrak u gumu
te vozilom prijeđete kratku udaljenost (3 km) kako bi se sredstvo
raširilo u gumi. U drugom koraku
provjeravate pritisak zraka u gumi te
ga podešavate ukoliko je potrebno.
Nakon toga možete prijeći do 200
km najvećom dopuštenom brzinom
od 80 km/h.
OUN066100L
F120201AUN
1. korak: upumpajte sredstvo za
popravak i zrak u gumu
1. Otvorite poklopac i izvadite
oznaku o ograničenju brzine (1) te
ju na vidljivo mjesto na Vašem
vozilu.
6 18
OUN066101L
2. Izvadite crijevo (2) i električni
kabel (3).
New Carens HR 06:New Carens HR 06.qxd
2/1/2007
19:13
Page 19
U slučaju teškoća
OUN066102L
3. Uklonite čepove (4) i (5).
OUN066103L
4. Bocu sa sredstvom za popravak
pričvrstite u otvor (6).
OPREZ
Pričvršćivanje boce će probiti
poklopac. Ne uklanjajte punu
bocu kako sredstvo ne bi iscurilo.
5. Uklonite poklopca ventila na
probušenoj gumi.
6. Pričvrstite crijevo (7) na ventil
gume.
7. Provjerite da li je sklopka (8) u “0”
položaju.
8. Uključite konektor (9) u utičnicu
upaljača. Nemojte koristiti bilo
koju drugu električnu utičnicu u
vozilu.
9. Upalite motor (samo ako je vozilo
na otvorenom prostoru).
UPOZORENJE
Ukoliko motor radi u zatvorenom prostoru postoji opasnost od gušenja ugljik-monoksidom.
6 19
New Carens HR 06:New Carens HR 06.qxd
2/1/2007
19:13
Page 20
U slučaju teškoća
OPREZ
Za vrijeme napuhavanja nemojte stajati blizu gume. Provjerite
bočne stranice gume nakon
napuhavanja. Provjerite pritisak
zraka te ispustite višak zraka
pomoću oduška na ventilu (10).
OUN066103L
10. Sklopku (8) prebacite u “I”
položaj.
Napomena: Kada se dodaje
sredstvo za popravak gume pritisak zraka mogao bi narasti za 46 bara ali će nakon 30 sekundi
pasti.
6 20
11. Neka pritisak zraka bude između
1.8 bar (26 psi) i 3.5 bar (51 psi).
Isključite kompresor pritiskom na
“O” kako bi mogli očitati pritisak
zraka.
OPREZ
Ukoliko unutar 7 minuta ne možete postići pritisak zraka od 1.8
bara (26 psi) guma je previše
oštećena. Pozovite vučnu službu.
New Carens HR 06:New Carens HR 06.qxd
2/1/2007
19:13
Page 21
U slučaju teškoća
12. Kada dosegnete pritisak zraka
od 1.8 bara (26 psi) isključite
kompresor. Isključite kabel iz
utičnice upaljača. Nemojte odvajati bocu sa sredstvom za
popravak gume. Spremite sve
dijelove kompleta jer će Vam biti
potrebni kasnije.
13. Odmah pokrenite vozilo i prijeđite udaljenost od 3 km kako bi
sredstvo za popravak gume
moglo popraviti gumu. Nemojte
voziti brže od 80 km/h. Ukoliko
za vrijeme vožnje osjetite neobične vibracije ili buku smanjite
brzinu i vozite oprezno te stanite
na prvom sigurnom mjestu.
Pozovite vučnu službu.
OPREZ
Ukoliko je pritisak zraka niži od
1.3 bara (19 psi) nemojte nastavljati vožnju. Pozovite vučnu
službu.
OUN066103L
F120202AUN
2. korak: provjera pritiska zraka
14. Zaustavite se nakon prijeđenih 3
km te provjerite pritisak zraka u
probušenoj gumi na slijedeći
način:
a) Provjerite da li je kompresor
isključen (sklopka (8) u “O”
položaju).
b) Pričvrstite crijevo na ventil
probušene gume.
c) Uključite kompresor u utičnicu
upaljača.
d) Očitajte pritisak zraka.
6 21
New Carens HR 06:New Carens HR 06.qxd
2/1/2007
19:13
Page 22
U slučaju teškoća
17. Nemojte odvajati bocu sa sredstvom za popravak. Spremite
komplet za popravak gume u
vozilo na siguran način.
UPOZORENJE
OUN066103L
15. Ukoliko je pritisak zraka 1.3 bara
(19 psi) ili viši uključite kompresor te podesite pritisak zraka.
Smanjite pritisak zraka ventilom
za odzračivanje (10) ukoliko je to
potrebno.
16. Isključite kompresor, odvojite crijevo od ventila gume te isključite
kabel kompresora iz utičnice
upaljača.
6 22
Nakon korištenja sredstva za
popravak gume smijete voziti
najvećom brzinom od 80 km/h a
gumu zamijenite što je prije
moguće a najkasnije nakon prijeđenih 200 km. Ukoliko za vrijeme vožnje osjetite neobične
vibracije ili buku usporite te se
zaustavite na sigurnom mjestu i
pozovite vučnu službu.
18. Odvezite se do obližnjeg vulkanizera te zamijenite gumu.
19. Nakon upotrebe kompleta za
popravak gume zamijenite sredstvo za popravak i crijevo kompresora. Prilikom zamjene probušene gume obavijestite vulkanizera da je korišteno sredstvo
za popravak gume.
New Carens HR 06:New Carens HR 06.qxd
2/1/2007
19:13
Page 23
U slučaju teškoća
9. Uključite kompresor prebacivanjem sklopke (8) u “I” položaj te
napumpajte gumu do preporučenog pritiska zraka.
10. Isključite kompresor te provjerite
pritisak zraka.
11. Nakon što ste napumpali gumu
odvojite crijevo od ventila te
isključite kabel iz utičnice upaljača. Spremite komplet za
popravak gume u vozilo.
OUN066101L
F120203AUN
3. korak: što napraviti prilikom provjere pritiska zraka u gumi
1. Otvorite poklopac kompleta za
popravak gume.
2. Izvadite crijevo (2) i kabel (3).
3. Uklonite čep ventila probušene
gume.
OUN066103L
4. Učvrstite crijevo (7) na ventil
gume.
5. Očitajte pritisak zraka. Ukoliko
gumu treba napumpati pogledajte
točku 6.
6. Provjerite da li je kompresor
isključen (sklopka (8) u “O”
položaju).
7. Uključite kabel (9) u utičnicu upaljača.
8. Upalite motor (samo ako je vozilo
na otvorenom prostoru).
6 23
New Carens HR 06:New Carens HR 06.qxd
2/1/2007
19:13
Page 24
U slučaju teškoća
F120300AUN
Sigurnosne napomene u vezi
kompleta za popravak gume
• Vozilo zaustavite udaljeno od
prometa kako bi mogli koristiti
komplet za popravak gume. Trokut
postavite na vidljivo mjesto kako bi
upozorili ostale sudionike u prometu.
• Kako bi bili sigurni da se Vaše vozilo neće pomaknuti uvijek aktivirajte
parkirnu kočnicu.
• Sredstvo za popravak gume koristite samo na putnom vozilu, nikako
na biciklima ili motorima.
• Ne uklanjajte predmete koji su
probušili gumu iz gume.
6 24
• Prije upotrebe kompleta za
popravak gume pročitajte upute na
boci sa sredstvom za popravak
gume.
• Ukoliko se vozilo ne nalazi u
zatvorenom prostoru ostavite upaljen motor kako kompresor ne bi
ispraznio akumulator.
• Nikada nemojte ostavljati komplet
za popravak gume bez nadzora za
vrijeme upotrebe.
• Kompresor ne smije raditi dulje od
10 minuta jer bi se mogao pregrijati.
• Nemojte koristiti komplet za
popravak gume ukoliko je vanjska
temperatura niža od -30°C (-20°F).
• Nemojte koristiti sredstvo za
popravak gume ukoliko mu je
istekao rok upotrebe.
• Komplet za popravak gume držite
dalje od djece.
OPREZ
Komplet za popravak gume
nemojte koristiti ukoliko je
guma jako oštećena vožnjom s
praznom gumom. Popraviti možete samo pukotine na gaznoj
površini gume. Probušenu bočnu stranu gume ne smijete
popravljati iz sigurnosnih razloga.
New Carens HR 06:New Carens HR 06.qxd
2/1/2007
19:13
Page 25
U slučaju teškoća
F120400AUN
Tehnički podaci:
Napon:
DC 12 V
Radni napon:
DC 10 - 15 V
Snaga:
maks. 15 A
Prikladno za upotrebu na temperaturama:
-30 ~ +70°C (-22 ~ +158°F)
Veličina:
Kompresor: 170 x 150 x 65 mm
(6.7 x 5.9 x 2.6 in.)
Boca sa sredstvom:142 x 88 ř mm
(5.6 x 3.5 ř in.)
Masa kompresora:
1.2 kg (2.65 lbs)
Sredstvo za popravak i zamjenske
dijelove možete kupiti od ovlaštenog
Kia trgovca ili vulkanizera. Prazne
boce od sredstva za popravak
možete odložiti u kućni otpad.
Tekuće ostatke sredstva neka ukloni
vulkanizer ili serviser u skladu s
važećim propisima.
Količina sredstva za popravak:
560 ml (34.2 cu. in.)
Maks. pritisak zraka:
8 bar (116 psi)
6 25
New Carens HR 06:New Carens HR 06.qxd
2/1/2007
19:13
Page 26
U slučaju teškoća
VUČA
Vozilo bi trebalo biti vučeno sa podignutim pogonskim kotačima. Ukoliko zbog
oštećenja ne možete vuči sa podignutim
pogonskim kotačima koristite prikolicu za
vuču.
Kada vučete vozilo komercijalnim
vozilom za vuču, uvijek vucite s podignutim prednjim krajem vozila, nikako sa
stražnjim.
OUN046030
OPREZ
dolly
Prije
vuče
provjerite
razinu
tekućine automatskog mjenjača.
Ukoliko je razina tekućine niža od
intervala “HOT” dolijte tekućinu.
Ukoliko ne možete doliti tekućinu
morate koristiti kolica za vuču.
OUN046028
OUN046029
F080100AUN
Ako je automobil potrebno odvući, preporuča se da to obavi ovlašteni Kia
serviser ili odgovarajuća vučna služba.
Kako bi spriječili kvarove vozila zbog
nepravilne vuče, morate slijediti pravilan
postupak vuče.
Za savjete u vezi vuče prikolice pogledajte poglavlje 5, "Savjeti za vožnju".
6 26
OPREZ
• Ne vucite vozilo unatrag s podignutim stražnjim kotačima. To
može oštetiti vozilo.
• Vuču nemojte obavljati pomoću
vučne poluge. Upotrijebite platformu ili vučnu prikolicu.
New Carens HR 06:New Carens HR 06.qxd
2/1/2007
19:13
Page 27
U slučaju teškoća
Kod vuče Vašeg vozila:
1. okrenite ključ u kontaktnoj bravi u ACC
položaj,
2. prebacite ručicu mjenjača u N (neutralni) položaj,
3. otpustite parkirnu kočnicu.
OPREZ
Ukoliko ne prebacite ručicu mjenjača u N (neutralni) položaj možete
oštetiti mjenjač.
OUN046020
F080200AUN
Uklonjive kuke za vuču (straga)
1. Otvorite prtljažnik i uzmite kuku iz
torbe sa alatom.
2. Uklonite poklopac otvora pritiskom na
donji dio poklopca na stražnjem odbojniku
OUN046021
3. Postavite kuku okretanjem u smjeru
kazaljke na satu dok nije sasvim
zategnuta.
4. Uklonite kuku i vratite poklopac nakon
upotrebe.
6 27
New Carens HR 06:New Carens HR 06.qxd
2/1/2007
19:13
Page 28
U slučaju teškoća
Sprijeda
OUN046022L
Straga
OUN046023
F080300AUN
Vuča vozila vozilom koje nije
specijalizirano vučno vozilo
6 28
Ukoliko je vuča potrebna preporučamo
da to učini ovlašteni Kia serviser ili
komercijalna vučna služba.
Ukoliko je vučna služba nedostupna
možete privremeno vuči vozilo užetom ili
lancem pričvršćenim za vučne kuke
ispod prednjeg i stražnjeg kraja vozila.
Budite iznimno oprezni kada vučete vozilo. Vozač se mora nalaziti u vozilu koje
vučete kako bi upravljao vozilom.
Vuči vozilo smijete samo na tvrdoj podlozi, na kratke udaljenosti i niskom brzinom. Kotači, osovine i kočnice moraju
biti u dobrom stanju.
• Ne koristite kuke za vuču kako bi
izvukli vozilo koje je zapelo u blatu,
pijesku ili sl.
• Izbjegavajte vuči vozilo vozilom lakšim
od vozila koje vučete.
• Vozači oba vozali morali bi često
komunicirati.
OPREZ
• Pričvrstite uže ili lanac za vučne
kuke.
• Upotreba bilo kojeg dijela vozila
osim kuka za vuču može oštetiti
vozilo.
• Upotrebljavajte samo kablove ili
lance namijenjene vuči vozila.
Čvrsto privežite lanac ili kabel za
kuke za vuču.
• Prije vuče provjerite nisu li kuke za
vuču oštećene.
• Čvrsto privežite vučni kabel ili lanac za
kuku.
• Ne trzajte prikolicom, neka vučna sila
bude ravnomjerna.
• Kako ne bi oštetili kuku ne vucite sa
strane ili pod pravim kutom. Uvijek
vucite ravno naprijed.
New Carens HR 06:New Carens HR 06.qxd
2/1/2007
19:13
Page 29
U slučaju teškoća
F080301AUN
UPOZORENJE
Budite iznimno oprezni prilikom
vuče vozila
• Izbjegavajte nagla kretanja ili
skretanja. Kuke ili lanac mogli bi
puknuti i uzrokovati ozbiljne ozljede ili oštećenja.
• Ukoliko se vozilo koje vuče jedva
može pomaknuti nemojte nastaviti vuču. Obratite se ovlaštenom Kia serviseru ili komercijalnoj vučnoj službi.
• Vozilo vucite ravno prema naprijed koliko je to god moguće.
• Držite se podalje od vozila za vrijeme vuče.
OUN046024
• Lanac za vuču mora biti kraći od 5 m.
Pričvrstite bijelu ili crvenu tka-ninu na
sredinu lanca kako bi omogućili bolju
vidljivost.
• Vozite oprezno kako se lanac za vuču
ne bi olabavio za vrijeme vuče.
Kada vučete vozilo vozilom koje nije
specijalizirano vučno vozilo
• Okrenite ključ u kontaktnoj bravi u ACC
položaj kako volan ne bi bio blokiran.
• Prebacite ručicu mjenjača u N (neutralni) položaj.
• Otpustite parkirnu kočnicu.
• Papučicu kočnice pritisnite snažnije jer
je učinak kočnica oslabljen.
• Biti će Vam potrebna veća snaga za
okretanje volana jer servovolan nije
aktivan.
• Ukoliko dulje vozite nizbrdo mogle bi
se pregrijati kočnice. Često se zaustavite kako bi se ohladile kočnice.
OPREZ
Vozilo ne smijete vuči brže od 40
km/h i dulje od 25 km. Upravljač
mora biti otključan okretanjem
ključa u kontaktnoj bravi u ACC
položaj.
6 29
New Carens HR 06:New Carens HR 06.qxd
2/1/2007
19:13
Page 30
U slučaju teškoća
Sprijeda
UPOZORENJE
Ove kuke ne koristite za vuču vozila. One su namijenjene za vezanje
vozila prilikom transporta. Ukoliko
ove kuke pokušate upotrijebiti za
vuču vozila one bi se mogle oštetiti.
OUN046023L
Straga
OUN046024L
F080400AUN
Transportne kuke
6 30
New Carens HR 06:New Carens HR 06.qxd
2/1/2007
19:13
Page 31
U slučaju teškoća
OPREMA ZA SLUČAJ NUŽDE (UKOLIKO JE U OPREMI)
U vozilu se nalazi oprema koja Vam
može pomoći u slučaju nužde.
Pribor za prvu pomoć
U njemu se nalaze škare, zavoji, samoljepljiva traka i slično.
Aparat za gašenje požara
Za gašenje vatre manjih razmjera
možete upotrijebiti aparat za gašenje
požara ukoliko ga znate upotrijebiti.
Slijedite slijedeće upute:
1. Povucite iglu na vrhu aparata koja sprječava nehotično pritiskanje ručice
aparata.
2. Usmjerite mlaznicu aparata prema
središtu vatre.
3. Stanite otprilike 2.5 m od vatre i pritisnite ručicu kako bi aktivirali aparat.
Otpustite ručicu kako bi zaustavili
gašenje.
4. Naizmjenično približavajte i udaljavajte
mlaznicu od središta vatre. Kada ste
ugasili vatru pripazite kako ne bi
ponovno planula.
Trokut
Trokut postavite na cestu kako bi upozorili ostale sudionike u prometu kada se
zaustavite u nuždi.
Mjerač pritiska zraka u gumi
(ukoliko je u opremi)
Gume obično s vremenom gube zrak i
možda ćete povremeno morati dodati
zraka i to ne ukazuje na probušenu
gumu. Uvijek provjerite pritisak zraka u
gumama kada su hladne jer pritisak
zraka raste sa zagrijavanjem gume.
Kako bi provjerili pritisak zraka u gumama;
1. Uklonite čep ventila na gumi.
2. Pritisnite i držite mjerač pritiska zraka
na ventilu gume. Nešto zraka će izaći
iz gume kada počnete a još zraka bi
moglo izaći ukoliko snažno ne pritisnete mjerač.
3. Čvrsto guranje mjerača će aktivirati
mjerač.
4. Pogledajte pritisak zraka na mjeraču.
5. Prilagodite pritisak zraka prema preporučenom pritisku zraka. Pogledajte
“Preporučeni pritisak zraka u gumama”
u poglavlju 9.
6. Vratite čep na ventil gume.
6 31
New Carens HR 07:New Carens HR 07.qxd
2/1/2007
00:58
Page 1
Motor / 7-2
Servisi za održavanje / 7-4
Vlasnikovo održavanje / 7-6
Raspored redovnog održavanja / 7-8
Opis dijelova za redovno održavanje / 7-15
Motorno ulje / 7-19
Tekućina za hlađenje / 7-20
Tekućina kočnice i spojke / 7-23
Tekućina servo volana / 7-24
Tekućina automatskog mjenjača / 7-25
Tekućina za ispiranje stakla / 7-27
Parkirna kočnica / 7-27
Filter goriva / 7-28
Filter zraka / 7-29
Filter klimatizacijskog uređaja / 7-31
Metlice brisača / 7-33
Akumulator / 7-35
7
Održavanje
Gume i kotači / 7-38
Osigurači / 7-47
Zamjena žarulja / 7-57
Održavanje unutarnjeg i vanjskog dijela vozila / 7-63
Sustav kontrole ispušnih plinova / 7-69
New Carens HR 07:New Carens HR 07.qxd
2/1/2007
00:58
Page 2
Održavanje
MOTOR
✢❅■❚❉■▲❋❉ ❍❏▼❏❒
1. Spremnik tekućine za hlađenje
2. Čep spremnika motornog ulja
3. Spremnik tekućine kočnica
4. Filter zraka
5. Pretinac s osiguračima
6. Negativni priključak akumulatora
7. Pozitivni priključak akumulatora
8. Šipka za provjeru razine tekućine
automatskog mjenjača*
9. Čep hladnjaka
10. Šipka za provjeru razine motornog
ulja
11. Spremnik tekućine servovolana
12. Spremnik tekućine za ispiranje
stakla
*: ukoliko je u opremi
OUN076001L
G010100AUN
7 2
New Carens HR 07:New Carens HR 07.qxd
2/1/2007
00:58
Page 3
Održavanje
✤❉❚❅●▲❋❉ ❍❏▼❏❒
1. Spremnik tekućine za hlađenje
2. Čep spremnika motornog ulja
3. Spremnik tekućine kočnica
4. Filter goriva
5. Filter zraka
6. Pretinac s osiguračima
7. Negativni priključak akumulatora
8. Pozitivni priključak akumulatora
9. Šipka za provjeru razine tekućine
automatskog mjenjača*
10. Čep hladnjaka
11. Šipka za provjeru razine motornog ulja
12. Spremnik tekućine servovolana
13. Spremnik tekućine za ispiranje stakla
*: ukoliko je u opremi
OUN006003
G010300AUN
7 3
New Carens HR 07:New Carens HR 07.qxd
2/1/2007
00:58
Page 4
Održavanje
SERVISI ZA ODRŽAVANJE
G020000AUN
G020100AUN
Prilikom pregleda i održavanja vozila
budite vrlo pažljivi kako bi izbjegli
oštećenje vozila ili ozljede.
Ukoliko niste sigurni što radite održavanje i pregled vozila prepustite stručnjaku.
Autorizirani Kia serviser ima na raspolaganju osposobljene mehaničare i originalne dijelove za popravak Vašeg vozila.
Obratite se Vašem Kia serviseru ukoliko
Vam je potreban savjet ili kvalitetna usluga.
Neprikladni ili nepotpuni popravak vozila
može uzrokovati oštećenje vozila, nesreću ili ozljede.
Odgovornost vlasnika
7 4
✽ NAPOMENA
Održavanje dijelova i vođenje evidencije o tim dijelovima vlasnikova je odgovornost.
Čuvajte dokumente koji dokazuju pravilno održavanje dijelova u Vašem vozilu u
skladu s rasporedom održavanja na
sljedećim stranicama. Ta dokumentacija
potrebna je kao dokaz o pravilnom
održavanju vozila kod mogućih reklamacija ili garancijskih zahtjeva.
Potankosti o garanciji nalaze se u garancijskoj knjižici automobila.
Popravci ili postupci koji su posljedica
nepravilnog ili površnog održavanja
isključeni su iz garancije.
Predlažemo da održavanje obavlja
autorizirani Kia serviser upotrebom originalnih Kia dijelova. Ipak, održavanje i
popravke može obaviti bilo koji
osposobljeni serviser koristeći odgovarajuće dijelove.
Ovlašteni Kia trgovac ima školovane
mehaničare, posebne servisne alate i
originalne Kia dijelove za pravilno održavanje Vašeg vozila.
New Carens HR 07:New Carens HR 07.qxd
2/1/2007
00:58
Page 5
Održavanje
G020200AUN
Mjere opreza kod održavanja
Neodgovarajući ili nepotpuni servis može
rezultirati poteškoćama. Ovo poglavlje
donosi upute samo za one postupke
održavanja koje je jednostavno obaviti.
Kako je objašnjeno ranije u ovom
poglavlju, nekoliko postupaka može
obavljati samo ovlašteni KIA serviser s
posebnim alatom.
✽ NAPOMENA
Neodgovarajuće i neispravno održavanje od strane vlasnika za vrijeme trajanja jamstvenog roka može utjecati na valjanost jamstva. Za više detalja, pročitajte odvojenu jamstvenu knjižicu koju
ste dobili s vozilom. Ako niste sigurni
kada je riječ o nekom postupku održavanja ili servisiranja, neka to obavi
ovlašteni KIA serviser.
UPOZORENJE- Održava-
nje
• Obavljanje poslova održavanja na
vozilu može biti opasno. Možete
se teško ozlijediti dok obavljate
neke postupke održavanja. Ako
vam nedostaje dovoljno znanja i
iskustva ili pak odgovarajući alat i
oprema da biste posao obavili,
neka
vam
to
naprave
u
ovlaštenom KIA servisu.
• Rad pod poklopcem motora s
upaljenim motorom je opasan.
Postaje još opasniji ako na sebi
imate nakit ili široku odjeću jer se
takvi komadi mogu zaplesti u
pokretne dijelove i uzrokovati
ozljedu. Stoga, ako morate držati
upaljen motor dok radite pod
poklopcem motora, pripazite da
uklonite sav nakit (osobito
prstenje, narukvice, ručne satove
i ogrlice) kao i sve kravate, šalove
i slične odjevne predmete prije
nego priđete blizu motoru ili ventilatorima hladnjaka.
UPOZORENJE- Dizelski
motor
Nikada nemojte raditi nešto na sustavu ubrizgavanja dok motor radi ili
u roku od 30 sekundi nakon što se
ugasili motor. Visokotlačna pumpa,
rešetka, injektori i visokotlačne
cijevi nalaze se pod visokim pritiskom čak i nakon što je motor
ugašen. Mlaz goriva kojega stvara
curenje goriva može uzrokovati
teške ozljede ako dođe u dodir s
tijelom. Ljudi koji imaju pacemakere ne bi se trebali približavati
na udaljenost manju od 30 cm do
ECU niti pogona motora dok je
motor upaljen, jer visoka struja u
elektroničkom kontrolnom sustavu
motora stvara prilično jako magnetsko polje.
7 5
New Carens HR 07:New Carens HR 07.qxd
2/1/2007
00:58
Page 6
Održavanje
VLASNIKOVO ODRŽAVANJE
G030000AUN
Na sljedećim stranicama nabrojeni su
pregledi ili provjere, koje lako možete
napravite Vi sami ili osposobljeni serviser. Na ovim stranicama naći ćete mnogobrojne upute koje pomažu kako bi sigurno održavali Vaše vozilo. Za sve
teškoće koje imate s vozilom možete
zatražiti savjete od ovlaštenog servisera.
Vlasnikovo održavanje i pregled vozila
nije uključen u garanciju i zato se mora
platiti korištenje radionice, posao, rezervni dijelovi i tekućine.
7 6
Raspored vlanikovog održavanja
G030101AUN
Ako ste stali zbog dolijevanja goriva:
• provjerite razinu ulja,
• provjerite razinu tekućine za hlađenje,
• provjerite razinu tekućine za čišćenje
vjetrobranskog stakla,
• provjerite pritisak u gumama.
UPOZORENJE
Kod provjeravanja razine tekućine
za hlađenje u Vašem vozilu dok je
motor još vruć, budite vrlo oprezni.
Kipuća tekućina za hlađenje i para
pod pritiskom mogu prilikom istjecanja prouzročiti opekline.
G030102AUN
Za vrijeme vožnje:
• obratite pažnju na promjene zvuka u
ispušnom sustavu ili ako osjetite
ispušne plinove u vozilu,
• provjerite vibracije volana. Obratite
pažnju na pojačano treperenje i prazni
hod u volanu, ili na promjenu smjera
kod vožnje ravno,
• pogledajte da li se Vaše vozilo
neprestano lagano okreće ili vuče na
jednu stranu kada vozite po ravnoj i
glatkoj cesti,
• obratite pažnju na čudne zvukove prilikom kočenja. I pretvrda papučica za
kočenje ukazuje na kvar,
• provjerite razinu tekućine mjenjača
ukoliko primijetite razliku u radu mjenjača,
• kod automatskog mjenjača provjerite
parkirno (P) djelovanje,
• provjerite ručnu kočnicu,
• provjerite da li ispod vozila što curi
(kod i nakon upotrebe klime normalno
je da kaplje voda).
New Carens HR 07:New Carens HR 07.qxd
2/1/2007
00:58
Page 7
Održavanje
G030103AUN
G030104AUN
G030105AUN
Barem jednom mjesečno provjerite:
• razinu tekućine za hlađenje,
• rad svih vanjskih svjetla, uključujući
svjetla za kočenje i pokazivače smjera,
• pritisak guma uključujući i rezervnu
gumu.
Bar dva puta godišnje provjerite (npr.
u proljeće i jesen):
• da nema rupa ili oštećenja na cijevima
hladnjaka, sustava grijanja i klimatizacijskog uređaja,
• rad brisača i crpke za vodu. Gumice
brisača očistite čistom krpom koja je
namočena u sredstvo za čišćenje stakla,
• položaj svjetla,
• prigušivač zvuka, ispušnu cijev i odbojnik,
• stanje sigurnosnih pojaseva,
• istrošenost guma i zategnutost vijaka
kotača.
Bar jednom godišnje:
• očistite podvozje i otvore na vratima,
• podmažite i provjerite zglobove i okove
na vratima,
• podmažite vrata, brave i pante,
• podmažite gume na vratima,
• provjerite rad klima uređaja prije ljetne
sezone,
• provjerite tekućinu servovolana,
• pregledajte, kontrolirajte i podma-žite
spojeve automatskog mjenjača,
• očistite akumulator i njegove priključne
kopče,
• provjerite razinu ulja za kočnice.
7 7
New Carens HR 07:New Carens HR 07.qxd
2/1/2007
00:58
Page 8
Održavanje
RASPORED ODRžAVANJA
G040000AUN
Slijedite normalni raspored održavanja
ukoliko ne vozite u dolje navedenim uvjetima. U suprotnom slijedite raspored
održavanja nakon vožnje u otežavajućim
uvjetima.
• Stalna vožnja na kratke udaljenosti.
• Vožnja u prašnjavim uvjetima.
• Vožnja uz stalnu upotrebu kočnica.
• Vožnja po cesti posutoj solju ili drugim
korozivnim tvarima.
• Vožnja po neravnim ili blatnjavim podlogama.
• Dulja vožnja pri niskim brzinama ili
neupotreba vozila.
• Dulja vožnja pri niskim temperaturama
ili velikoj vlažnosti.
• Više od 50% vožnje na temperaturama
većim od 32°C
7 8
Nakon 96 mjeseci ili 120.000 km i nadalje redovito nastavljajte pravilno održavanje dijelova prema rasporedu održavanja.
New Carens HR 07:New Carens HR 07.qxd
2/1/2007
00:58
Page 9
Održavanje
G040100AUN-EE
Raspored održavanja
INTERVAL
ODRŽAVANJA Mjeseci
PREDMET
ODRŽAVANJA
Pogonski remen *1
Motorno ulje
48
60
72
84
96
10
20
30
40
50
60
70
80
15
30
45
60
75
90
105
120
I
I
I
I
I
I
Benzin
I
I
Benzin
Europe
Izvan Europe
Razvodni remen motora Dizel
Europe
Izvan Europe
Svječice (benzinski motor)
36
Km×1,000
Dizel
Uložak zračnog filtera
24
Milje×1,000
Dizel
i filter ulja *2
Broj mjeseci ili kilometara, što nastupi prije
12
R
R
R
R
I
I
I
I
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
Zamijenite svakih 10,000 km ili 12 mjeseci
Zamijenite svakih 160,000 km ili 12 mjeseci *3
R
I
R
I
R
I
R
I
R
Zamijenite svakih 40,000 km
I : Pregled i po potrebi popravak, čišćenje ili zamjena.
R : Zamjena.
*1
: Podesite remene alternatora, servovolana, klimatizacijskog uređaja.
Pregled i po potrebi popravak ili zamjena
*2
: Provjerite razinu i curenje ulja svakih 500 km (350 milja) ili prije polaska na duži put.
7 9
New Carens HR 07:New Carens HR 07.qxd
2/1/2007
00:58
Page 10
Održavanje
Raspored održavanja (nastavak)
INTERVAL
ODRŽAVANJA Mjeseci
PREDMET
ODRŽAVANJA
Ventili *4
Broj mjeseci ili kilometara, što nastupi prije
12
24
48
60
72
84
96
Milje×1,000
10
20
30
40
50
60
70
80
Km×1,000
15
30
45
60
75
90
105
120
Benzin
Provjera svakih 96,000 km ili 48 mjeseci *5
I
I
Cijev isparivača i čep spremnika za gorivo
Filter zranka spremnika za gorivo
Vakum cijev
36
I
Benzin
I
R
I
I
I
I
R
I I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
Pumpa alternatora
Dizel
I
I
I
I
I
I
I
I
Cijev ulja alternatora
Dizel
I
I
I
I
I
I
I
Filter goriva
Benzin
Uložak filtera goriva *6
Dizel
Vakum cijev (za EGR & tijelo zasuna)
Cijevi i spojevi sustava dovoda goriva
Sustav hlađenja
R
R
I
I
R
I
I
I
R
R
I
I
R
I
I
Svaki dan provjerite curi li tekućina za hlađenje
Provjerite pumpu za vodu svaki puta kada mijenjate pogonski ili razvodni remen
I : Pregled i po potrebi popravak, čišćenje ili zamjena.
R : Zamjena.
*4
: Provjerite da li ventili normalno zvuče te vibracije motora. Podesite ukoliko je potrebno. Neka to učini ovlašteni Kia serviser
*5
: Možete zamijeniti i prije prilikom refdovnog servisa.
*6
: Ukoliko dizelsko gorivo ne odgovara europskoj EN590 normi, zamijenite češće
Obratite se ovlaštenom Kia serviseru za više informacija.
7 10
New Carens HR 07:New Carens HR 07.qxd
2/1/2007
00:58
Page 11
Održavanje
Raspored održavanja (nastavak)
INTERVAL
ODRŽAVANJA Mjeseci
PREDMET
ODRŽAVANJA
Tekućina za hlađenje motora
Broj mjeseci ili kilometara, što nastupi prije
12
36
48
60
72
84
96
Milje×1,000
10
20
30
40
50
60
70
80
Km×1,000
15
30
45
60
75
90
105
120
Europa
Prva izmjena na 100,000 km (62,000 milja) ili 60 mjeseci:
nakon toga izmjena svakih 40,000 km (25,000 milja) ili 24 mjeseca *8
Izvan Europe
Prva izmjena na 48,000 km (30,000 milja) ili 24 mjeseca:
nakon toga izmjena svakih 40,000 km (25,000 milja) ili 24 mjeseca *8
*7
Stanje akumulatora
I
Svi električni sustavi
I
I
I
Cijevi i spojevi sustava kočenja
I
Papučica kočnice i spojke (ukoliko je u opremi)
I
Parkirna kočnica
Tekućina kočnice/spojke
24
I
I
I
I
I
Europa
Izvan Europe
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
R
I
R
I
R
I
R
I
I
I
I
I
I
I
I
Diskovi kočnica
I
I
I
I
I
I
I
I
Cijevi i tekućina servo volana
I
I
I
I
I
I
I
I
I : Pregled i po potrebi popravak, čišćenje ili zamjena.
R : Zamjena.
*7
: Kada dodajete tekućinu za hlađenje motora koristite samo antifriz namijenjen Vašem vozilu i nemojte koristiti tvrdu vodu.
*8
: Možete zamijeniti i prije prilikom refdovnog servisa..
7 11
New Carens HR 07:New Carens HR 07.qxd
2/1/2007
00:59
Page 12
Održavanje
Raspored održavanja (nastavak)
INTERVAL
ODRŽAVANJA Mjeseci
PREDMET
ODRŽAVANJA
Broj mjeseci ili kilometara, što nastupi prije
12
24
36
48
60
72
84
96
Milje×1,000
10
20
30
40
50
60
70
80
Km×1,000
15
30
45
60
75
90
105
120
I
I
I
I
I
I
Podvozje
I
Poluosovine
I
Gume (pritisak zraka i istrošenost)
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
Front suspension ball joints
I
I
I
I
I
I
I
I
Kružni zglobovi prednjih amortizera
I
I
I
I
I
I
I
I
Sredstvo za hlađenje kl. uređaja (ukoliko je u opremi)
I
I
I
I
I
I
I
Kompresor kl. uređaja (ukoliko je u opremi)
I
I
I
I
I
I
I
I
Zračni filter kl. uređaja (ukoliko je u opremi)
R
R
R
R
R
R
R
R
Tekućina ručnog mjenjača (ukoliko je u opremi)
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
R
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
Tekućina ručnog mjenjača
Europa
Izvan Europe
I : Pregled i po potrebi popravak, čišćenje ili zamjena.
R : Zamjena.
7 12
I
New Carens HR 07:New Carens HR 07.qxd
2/1/2007
00:59
Page 13
Održavanje
G040200AUN-EE
Održavanje u otežanim uvijetima vožnje
Slijedeće dijelove morate češće održavati kod vozila kojima upravljate u otežanim uvijetima.
Pogledajte dolje navedenu tablicu za propisane intervale održavanja.
I : Pregled i po potrebi popravak, čišćenje ili zamjena.
R : Zamjena.
ODRžAVANJE
operation
INTERVAL ODRŽAVANJA
UVJETI VOŽNJE
R
Svakih 7,500 km (4,500 milja) ili 6 mjeseci
A, B, C, D, E, F, G, H, I, K
R
Svakih 7,500 km (4,500 milja) ili 6 mjeseci
A, B, C, E,
R
Svakih 5,000 km (3,000 miles) ili 6 mjeseci
F, G, H, I, J
Uložak zračnog filtera
R
Ovisno o uvijetima vožnje zamijenite i
češće
C, E
Svjećice
Benzin
R
Ovisno o uvijetima vožnje zamijenite i
češće
B, H
Razvodni remen
Dizel
R
Tekućina ručnog mjenjača (ukol.iko je u opremi)
R
Svakih 100,000 km (62,000 milja)
C, D, E, G, H, I, K
R
R
Svakih 45,000 km (30,000 milja)
A, C, D, E, F
Svakih 40,000 km (25,000 milja)
G, H, I
Ovisno o uvijetima vožnje provjerite i
češće
C, D, E, F, G
PREDMET ODRŽAVANJA
Motorno ulje
filter ulja
Benzin
Dizel
Tekućina automatskog mj.
(ukoliko je u opremi)
Upravljač i podvozje
Europa
Izvan Europe
Europa
Izvan Europe
I
Svakih 60,000 km (40,000 milja)
ili 48 mjeseci
D, E, F, G
7 13
New Carens HR 07:New Carens HR 07.qxd
2/1/2007
00:59
Page 14
Održavanje
ODRžAVANJE
operation
INTERVAL ODRŽAVANJA
UVJETI VOŽNJE
Kružni zglobovi prednjih amortizera
I
Ovisno o uvijetima vožnje provjerite i
češće
C, D, E, F, G
Disc brakes and pads, calipers and rotors
I
Ovisno o uvijetima vožnje provjerite i
češće
C, D, E, G, H
Parkirna kočnica
I
Ovisno o uvijetima vožnje provjerite i
češće
C, D, G, H
Poluosovine
I
Ovisno o uvijetima vožnje provjerite i
češće
C, D, E, F
Filter klim. uređaja (ukoliko je u opremi)
R
Ovisno o uvijetima vožnje zamijenite i
češće
C, E
PREDMET ODRŽAVANJA
Teži uvjeti vožnje
A : Česta vožnja na kratke udaljenosti
B : Duže mirovanje (neuporaba) vozila
C : Vožnja po prašnjavim i neuređenim cestama
D : Vožnja po cestama posutim solju ili drugim tvarima koje
prouzročuju hrđanje ili u zimskim uvjetima
E : Vožnja po pješčanim područjima
7 14
F : Više od 50% vožnje u gustom gradskom prometu uz temperature iznad 32°C
G : Vožnja po planinskim predjelima
H : Vožnja s prikolicom
I : Korištenje vozila kao patrolnog automobila, taksija ili vozila za komercijalne potrebe ili vučnu službu
J : Vožnja brzinom većom od 140 km/h
K : Vožnja brzinom većom od 170 km/h
New Carens HR 07:New Carens HR 07.qxd
2/1/2007
00:59
Page 15
Održavanje
OPIS DIJELOVA ZA REDOVNO ODRžAVANJE
G050100AUN
G050300AUN
G050400AUN
Motorno ulje i filter
Filter goriva (uložak)
Motorno ulje i filter treba mijenjati u
redovitim vremenskim razmacima navedenima u rasporedu održavanje. Ako
vozilom upravljate u otežanim uvjetima,
potrebne su češće zamjena ulja i filtera.
Začepljeni filter može ograničavati brzinu
kojom možete vozite svoje vozilo, može
oštetiti ispušni sustav i uzrokovati teže
paljenje motora. Ako se pretjerana količina strane tvari nakuplja u spremniku
goriva, može biti potrebno češće mijenjati filter goriva.
Nakon stavljanja novog filtera goriva,
upalite motor na nekoliko minuta te provjerite ima li kakvih pukotina u spojevima.
Filtere goriva treba mijenjati ovlašteni
KIA serviser.
Cijevi i spojevi sustava za dovod
goriva
G050200AUN
Pogonsko remenje
Pregledajte svo pogonsko remenje radi
napuklina,
pukotina,
pretjerane
istrošenosti ili zasićenosti uljem te ih
zamijenite ako je potrebno. Pogonsko
remenje treba provjeravati povremeno i
radi ispravne zategnutosti te prilagoditi
zategnutost ako je potrebno.
Provjerite vodove, crijeva i spojeve crijeva za gorivo radi napuklina i oštećenja.
Ovlašteni KIA serviser neka odmah
zamijeni oštećeni ili napuknuti dio.
UPOZORENJE- Dizelski
motor
Nikada ne radite na sustavu ubrizgavanja dok je motor upaljen ili 30
sekundi nakon gašenja motora.
Dijelovi sustava za vrijeme rada
nalaze se pod visokim pritiskom
čak i nakon gašenja motora. Mlaz
goriva pod visokim pritiskom može
izazvati teške ozljede ukoliko dođe
u dodir sa tijelom. Ljudi sa pacemakerom se ne bi smjeli približiti
više od 30cm ECU ili strujnim
vodovima dok je motor upaljen
budući da snažna struja proizvodi
jaka magnetna strujanja.
7 15
New Carens HR 07:New Carens HR 07.qxd
2/1/2007
00:59
Page 16
Održavanje
G050500AUN
G050700AUN
G050800AUN
Razvodni remen (ukoliko je u
opremi)
Crijeva ventilacije radilice (ukoliko je u opremi)
Filter zraka
Provjerite stanje remena. Odmah zamijenite sve oštećene dijelove.
Provjerite površinu crijeva zbog oštećenja nastalih toplinom ili mehaničkih
oštećenja. Kruta, napuknuta guma, posjekotine i napuhnutost ukazuju na loše
stanje crijeva. Posebnu pažnju posvetite
dijelovima crijeva koji se nalaze u blizini
izvora visoke temperature.
Provjerite da li crijevo dolazi u dodir s
izvorima visoke temperature, oštrim ili
pomićnim dijelovima koji mogu uzrokovati oštećenje, Provjerite sve spojeve crijeva radi curenja. Crijeva zamijenite
odmah čim zamjetite oštećenje.
G050600AUN
Cijev isparivača i čep spremnika
za gorivo
Provjerite ih prema rasporedu održavanja. Provjerite da li su novi dijelovi pravilno postavljeni.
7 16
Preporuča se originalni Kia filter zraka
prilikom zamjene.
G050900AUN
Svjećice (benzinski motor)
Prilikom zamjene obavezno koristite
svjećice propisane za Vaše vozilo.
G051000AUN
Ventili (ukoliko su u opremi)
Provjerite da li ventili proizvode suvišnu
buku te neobične vibracije motora i podesite ventile prema potrebi. Neka to učini
ovlašteni Kia serviser.
New Carens HR 07:New Carens HR 07.qxd
2/1/2007
00:59
Page 17
Održavanje
G051100AUN
G051400AUN
G051700AUN
Sustav za hlađenje
Tekućina automatskog mjenjača
(ukoliko je u opremi)
Parkirna kočnica
Provjerite dijelove sustava za hlađenje,
kao što su hladnjak, spremnik tekućine
za hlađenje, crijeva i spojevi radi napuklina i oštećenja. Zamijenite oštećene
dijelove.
G051200AUN
Tekućina za hlađenje
Tekućine za hlađenje treba mijenjati u
vremenskim razmacima navedenim u
rasporedu održavanja.
G051300AUN
Tekućina ručnog mjenjača
(ukoliko je u opremi)
Provjerite razinu tekućine mjenjača
prema rasporedu održavanja.
Razina tekućine trebala bi biti u "HOT"
rasponu na mjenjaču i to nakon što su
motor i mjenjač na normalnoj radnoj temperaturi. Provjerite razinu tekućine
automatskog mjenjača s upaljenim
motorom izvan brzine, s pravilno aktiviranom parkirnom kočnicom.
Pregledajte sustav parkirne kočnice
uključujući papučicu kočnice i kablove.
G051900AUN
Kočioni diskovi
Provjerite istrošenost diskova i pločica.
G052100AUN
G051500AUN
Cijevi spojevi kočnice
Vizualno ih pregledajte da biste provjerili
jesu li pravilno postavljeni, ima li kakvih
oštećenja,
napuklina,
znakova
istrošenosti ili znakova curenja. Odmah
zamijenite svaki dotrajali ili oštećeni dio.
Ovjes
Provjerite spojeve ovjesa zbog moguće
nezategnutosti ili oštećenja. Zategenite
na propisani zatezni moment.
G051600AUN
Tekućina za kočnice
Provjerite razinu tekućine za kočnicu u
spremniku iste. Razina bi trebala biti
između MIN i MAX oznaka sa strane
spremnika. Koristite isključivo tekućinu
za hidrauličke kočnice u skladu s DOT 3
ili DOT 4.
7 17
New Carens HR 07:New Carens HR 07.qxd
2/1/2007
00:59
Page 18
Održavanje
G052200AUN
G052400AUN
Upravljač
Poluosovine i zglobovi
Dok je vozilo zaustavljeno s ugašenim
motorom ispitajte prazni hod upravljača.
Provjerite spojeve i ležajeve radi
oštećenja. Zamijenite sve oštećene
dijelove.
Provjerite zbog mogućih oštećenja i
zamijenite oštećene dijelove te, ukoliko
je potrebno, ponovo podmažite.
G052300AUN
Pumpa servo upravljača, remen i
crijeva
Provjerite pumpu zgob oštećenja ili
curenja. Odmah zamijenite sve oštećene
dijelove. Provjerite stanje remena te ga
zamijenite ukoliko je oštećen.
7 18
G052500AUN
Sredstvo za hlađenje klimatizacijskog uređaja
(ukoliko je u opremi)
Provjerite curi li sredstvo za hlađenje iz
crijeva ili spojeva.
New Carens HR 07:New Carens HR 07.qxd
2/1/2007
00:59
Page 19
Održavanje
MOTORNO ULJE
3. Isključite motor i pričekajte nekoliko
minuta kako bi ulje iscurilo u uljnu
posudu.
4. Izvucite šipku za mjerenje ulja, obrišite
ju i gurnite natrag do kraja.
UPOZORENJE- Crijevo
hladnjaka
OUN056004
Budite vrlo pažljivi da ne dodirnete
crijevo hladnjaka kada provjeravate
razinu motornu ulja ili ga mijenjate
jer može biti vruća i opeći vas.
G060100AUN
Provjera razine motornog ulja
1. Provjerite da li se vozilo nalazi na
ravnoj podlozi.
2. Upalite motor i pričekajte da dosegne
radnu temperaturu.
5. Izvucite šipku za mjerenje i pogledajte
razinu ulja. Trag ulja mora biti između
oznaka F (full-puno) i L (low-nisko).
OUN056006
Ukoliko je ulje bliže oznake L, dolijte ulja
do oznake F. Ne nalijevajte previše
ulja.
Koristite ljevak za lagano nadolijevanje ulja.
Upotrebljavajte samo preporučeno
motorno ulje (navedeno u poglavlju
"Preporučena maziva").
7 19
New Carens HR 07:New Carens HR 07.qxd
2/1/2007
00:59
Page 20
Održavanje
TEKUĆINA ZA HLAĐENJE
G060200AUN
G070100AUN
Promjena motornog ulja i filtera
ulja
Automobil ima ugrađen sustav za
hlađenje visokotlačnog tipa s posudom.
Napunjen je tekućinom za hlađenje koja
je odgovarajuća za svako doba godine i
otporna na zamrzavanje. Posuda se puni
u tvornici.
Jednom godišnje, prije početka zime ili
prije putovanja u hladnije krajeve, provjerite otpornost tekućine za hlađenje na
zamrzavanje.
Neka vam motorno ulje i filter motornog
ulja mijenja ovlašteni KIA serviser prema
rasporedu održavanja s početka ovoga
poglavlja.
UPOZORENJE
Korišteno motorno ulje može
uzrokovati iritaciju ili rak kože ako
ostane u dodiru s kožom duže vremena. Korišteno motorno ulje
sadrži kemikalije koje su kod laboratorijskih životinja izazvale rak.
Uvijek zaštitite svoju kožu temeljitim pranjem ruku sapunom i
toplom vodom čim je to moguće
nakon rukovanja već korištenim
motornim uljem.
7 20
Kontrola razine tekućine za hlađenje motora
UPOZORENJE- Uklanjanje
zatvarača hladnjaka
• Ne skidajte zatvarač hladnjaka
dok motor radi ili dok je još vruć.
Otvaranje može oštetiti sustav za
hlađenje ili motor, a zbog istjecanja kipuće tekućine za hlađenje
ili pare možete se ozbiljno ozlijediti.
(nastavlja se)
(nastavak)
• Ugasite motor i pričekajte da se
ohladi. Kada je motor ohlađen,
zatvarač
skidajte
oprezno.
Umotajte ga u debeli sloj ručnika
i zavrtite u suprotnom smjeru od
kazaljki na satu dok ne škljocne.
Prilikom izjednačavanja pritiska
maknite se u stranu. Kada ste
sigurni da je pritisak u sustavu za
hlađenje izjednačen s vanjskim,
ponovno odvrnite zatvarač, pritisnite ga prema dolje i zavrtite u
suprotnom smjeru od kazaljke na
satu, sve dok ga potpuno ne
skinete.
• Iako je motor ugašen, zatvarač
hladnjaka ili ispusni zatvarač ne
skidajte dok su hladnjak ili motor
vrući. Tekućina za hlađenje i para
mogu još biti pod pritiskom i
mogu prouzročiti teške tjelesne
ozljede.
New Carens HR 07:New Carens HR 07.qxd
2/1/2007
00:59
Page 21
Održavanje
G070101AUN
OUN056007
Provjerite stanje i spojeve svih cijevi sustava za hlađenje i grijanje. Po potrebi
zamijenite sve cijevi koje su nabubrile ili
su oštećene.
Razina tekućine za hlađenje dok je motor
hladan mora biti između oznaka L i F,
koje su označene na hladnjaku.
Ukoliko je razina tekućine niska, dolijte u
posudu količinu propisane tekućine za
hlađenje kako bi zaštitili vozilo od zamrzavanja i korozije. Dolijte do oznake F i
Ne nalijevajte preko oznake F. Ako je
potrebno često dolijevanje tekućine za
hlađenje, sustav za hlađenje neka pregleda ovlašteni Kia serviser.
Tekućina za hlađenje
• Upotrebljavajte samo destiliranu vodu
u mješavini tekućine za hlađenje.
• U automobilskom motoru ima i aluminijskih dijelova, koje je potrebno zaštititi
od korozije ili zamrzavanja tekućinom
za hlađenje na bazi etilen-glikola.
• NE UPOTREBLJAVAJTE tekućine za
hlađenje na bazi alkohola ili metanola,
i ne miješajte ih sa tekućinom za
hlađenje.
• Ne upotrebljavajte otopine koje sadrže
više od 60% ili manje od 35% sredstava protiv zamrzavanja, jer to umanjuje
djelotvornost otopine.
Za omjer mješanja pogledajte tablicu
Vanjska temperatura
Omjer mješavine (volumni)
Antifriz
Voda
5°F (-15°C)
35
65
-13°F (-25°C)
40
60
-31°F (-35°C)
50
50
-49°F (-45°C)
60
40
7 21
New Carens HR 07:New Carens HR 07.qxd
2/1/2007
00:59
Page 22
Održavanje
G070200AUN
Promjena tekućine za hlađenje
Tekućinu za hlađenje motora neka vam
promijeni ovlašteni KIA serviser prema
rasporedu održavanja s početka ovog
poglavlja.
OPREZ
OUN056010
UPOZORENJE- Zatvarač
hladnjaka
Ne skidajte zatvarač hladnjaka dok
motor radi ili dok je još vruć. Zbog
istjecanja kipuće tekućine za
hlađenje ili pare možete se ozbiljno
ozlijediti.
7 22
Stavite debelu krpu/komad tkanine
oko zatvarača hladnjaka prije nadolijevanja tekućine za hlađenje da
biste spriječili da se ista ne razlijeva na druge dijelove motora kao što
je, na primjer, generator.
New Carens HR 07:New Carens HR 07.qxd
2/1/2007
00:59
Page 23
Održavanje
TEKUĆINA ZA KOČNICE/SPOJKU (UKOLIKO JE U OPREMI)
Kada nalijevate tekućinu za kočnice,
dolijte ju do oznake MAX na posudi. Kod
upotrebe, nivo tekućine se s vremenom
smanjuje, što je normalna pojava. Ako je
nivo tekućine jako nizak, neka sustav
pregleda ovlašteni Kia serviser.
Koristite samo preporučenu tekućinu za
kočnice/spojku
(pogledajte
"Preporučena maziva" u poglavlju 9)
OUN056023
G080100AUN
Kontrola razine tekućine za
kočnice/spojku
Povremeno provjeravajte razinu tekućine
u spremniku, trebala bi se nalaziti
između oznaka MAX i MIN.
Prije
dolijevanja
tekućine
za
kočnice/spojku očistite područje oko zatvarača posude kako se tekućina ne bi
uprljala.
Ne miješajte različite tipove tekućina.
UPOZORENJE- Gubitak
tekućine kočnica
Ako je potrebno često dolijevanje
tekućine za kočnice, neka sustav
pregleda ovlašteni Kia serviser.
UPOZORENJE- Tekučina
za kočnice
Kada mijenjate ili dodajete tekućinu
za kočnice/spojku, radite to veoma
pažljivo. Pazite da ne dođe u dodir
s očima. Ako se to dogodi, obilno
isperite oči vodom i odmah
potražite liječnika.
OPREZ
Ne dozvolite da tekućina za kočnice/spojku dođe u dodir s karoserijom vozila jer bi mogla oštetiti
boju. Tekućina za kočnice ne smije
biti izložena zraku dulje vremena.
Ako se to dogodi, ona se više ne
smije upotrebljavati jer se ne može
jamčiti za njezinu kvalitetu i morate
je baciti. Nemojte upotrebljavati
pogrešnu vrstu tekućine. Svega
nekoliko kapi ulja na mineralnoj
bazi, kao što je motorno ulje, u sustavu kočnica/spojke može oštetiti
dijelove toga sustava.
7 23
New Carens HR 07:New Carens HR 07.qxd
2/1/2007
00:59
Page 24
Održavanje
TEKUĆINA SERVOVOLANA
Ako je potrebno često dolijevanje
tekućine servovolana, neka sustav pregleda ovlašteni Kia serviser.
OPREZ
OUN056021
G090100AUN
Kontrola razine tekućine servovolana
Povremeno kontrolirajte razinu tekućine
servovolana u posudi. . Automobil neka
bude na ravnoj podlozi s isključenim
motorom. Pregledajte razinu tekućine
servovolana u posudi; mora se nalaziti
između oznaka MAX i MIN na mjeraču
pričvršćenom za posudu.
Prije dolijevanja tekućine za servovolan,
temeljito očistite oko zatvarača posude,
kako se tekućina ne bi zaprljala.
Ako je razina niska, dolijte tekućinu do
oznake MAX.
7 24
• Kako bi izbjegli oštećenje pumpe
servovolana ne vozite dulje vrijeme s niskom razinom tekućine
servovolana.
• Nikada ne palite motor ukoliko je
posuda prazna.
• Kada dolijevate tekućine pripazite
kako prljavština ne bi ušla u
spremnik.
• Ukoliko ima premalo tekućine
okretanje volana je otežano i
možete čuti čudan zvuk.
• Upotreba nepreporučene tekućine može oslabiti učinak servovolana i uzrokovati oštećenja.
Koristite isključivo preporučenu tekućinu
za servovolan (pogledajte "Preporučena
maziva" u poglavlju 9).
G090200AUN
Kontrola cijevi servovolana
Prije vožnje provjerite cure li spojevi servovolana i ima li oštećenja na cijevima
sustava servovolana.
New Carens HR 07:New Carens HR 07.qxd
2/1/2007
00:59
Page 25
Održavanje
TEKUĆINA AUTOMATSKOG MJENJAČA (UKOLIKO JE U OPREMI)
OUN056011
G100100AUN
Provjera razine tekućine u
automatskom mjenjaču
Redovito pregledavajte razinu ulja u
automatskom mjenjaču.
Volumen tekućine u automatskom mjenjaču mijenja se s temperaturom. Zbog
toga je najbolje provjeravati razinu
tekućine u automatskom mjenjaču nakon
30 minuta neprekidne vožnje automobilom. Ipak, razinu tekućine možete provjeriti nakon zagrijavanje iste primjenom
sljedećeg postupka.
1. Parkirajte vozilo na ravnoj površini i
aktivirajte ručnu kočnicu.
2. Ostavite motor da radi u praznom
hodu oko 2 minute.
3. Pritisnite papučicu kočnice i pomičite
ručicu mjenjača kroz sve brzine.
Prebacite ručicu mjenjača u P (položaj
za parkiranje) ili položaj N (neutralni).
4. Ostavite upaljen motor (u praznom
hodu) i izvucite šipku za mjerenje
razine tekućine, obrišite i vratite ju
natrag.
5. Ponovno izvucite šipku i provjerite razinu tekućine.
UPOZORENJE- Tekućina
mjenjača
Tekućinu automatskog mjenjača
treba provjeravati kada je motor
zagrijan na radnu temperaturu. To
znači da su motor, hladnjak, cijevi i
ispušni sustav vrlo vrući. Budite
iznimno oprezni kako se ne bi
opekli.
OPREZ
• Niska razina tekućine može izazvati podrhtavanje automatskog
mjenjača brzina. Pretjerano dolijevanje tekućine može uzrokovati gubitak iste i nepravilan rad
automatskog mjenjača brzina.
• Upotreba neodgovarajuće tekućine može uzrokovati nepravilni
rad i kvar automatskog mjenjača
brzina.
UPOZORENJE- Parkirna
kočnica
Da biste izbjegli naglo kretanje
vozila upotrijebite parkirnu kočnicu
i pritisnite papučicu kočnice prije
mijenjanja brzine automatskim
mjenjačem.
7 25
New Carens HR 07:New Carens HR 07.qxd
2/1/2007
00:59
Page 26
Održavanje
✽ NAPOMENA
OUN075010
Ukoliko je tekućina zagrijana na normalnu radnu temperaturu (70~80°C), razina
tekućine trebala bi biti unutar oznake
HOT.
✽ NAPOMENA
Skalu za hladnu tekućinu (COLD)
koristite samo kao grubu procjenu i
nikako je nemojte koristiti za kontrolu
razine tekućine automatskog mjenjača
brzina.
7 26
Tekućina za automatski mjenjač brzina
novije proizvodnje trebala bi biti crvene
boje. Crvena boja dodana je kako bi u
tvornici lakše razlikovali tekućinu za
automatski mjenjač od motornog ulja ili
tekućine protiv zamrzavanja tekućine
za hlađenje (antifriz). Crvena boja nije
pokazivač kvalitete tekućine i nije trajna. Tijekom vožnje tekućina će poprimiti tamniju boju. Tekućinu automatskog
mjenjača brzina mijenjajte kod
ovlaštenog Kia servisera prema rasporedu održavanja opisanom na početku
ovog poglavlja.
Upotrebljavajte isključivo navedenu
tekućinu za automatski mjenjač brzina.
(Pogledajte "Preporučena maziva" u
poglavlju 9).
G100200AUN
Zamjena tekućine automatskog
mjenjača
Tekućinu automatskog mjenjača brzina
mijenjajte kod ovlaštenog Kia servisera
prema rasporedu održavanja opisanom
na početku ovog poglavlja.
New Carens HR 07:New Carens HR 07.qxd
2/1/2007
00:59
Page 27
Održavanje
TEKUĆINA ZA ISPIRANJE STAKLA
PARKIRNA KOČNICA
UPOZORENJE
OUN056024
G120100AUN
Kontrola razine tekućine za ispiranje stakla
Spremnik tekućine je proziran kako biste
tekućine mogli provjeriti pogledom.
Provjerite količinu tekućine u spremniku i
dolijte tekućinu po potrebi.
Možete koristiti i običnu vodu ukoliko
nemate tekućinu za pranje stakla. No,
tekućinu za pranje stakla koja se na
smrzava koristite pri niskim temperaturama kako se ne bi zaledila.
• Za pranje stakla ne upotrebljavajte tekućinu za hlađenje motora ili
tekućinu protiv zamrzavanja rashladne tekućine motora (antifriz).
• Tekućina za hlađenje motora
može oslabiti vidljivost kroz
vjetrobran i uzrokovati gubitak
kontrole nad vozilom te oštetiti
boju.
• Tekućina za pranje i ispiranje
stakla može sadržavati alkohol i
zapaljiva je pod određenim uvjetima. Pripazite da iskra ili otvoreni
plamen ne dođu u dodir s tekućinom za pranje stakla jer to može
izazvati oštećenja vozila ili ozljede putnika u vozilu.
• Tekućina za ispiranje stakla otrovna je za ljude i životinje. Nemojte
je piti i izbjegavajte kontakt sa
tekućinom za ispiranje stakla jer
može izazvati teške ozljede, pa
čak i smrt.
OUN036009
G140100AUN
Kontrola parkirne kočnice
Provjerite je li putanja kočnice unutar
specifikacija kada je papučica parkirne
kočnice pritisnuta s 20 kg težine. Osim
toga, i sama parkirna kočnica trebala bi
pouzdano zakočiti i držati vozilo na prilično strmoj kosini. Ako je putanja kočnice
veća ili manja od navedene, ovlašteni
KIA servis trebao bi podesiti parkirnu
kočnicu vašega vozila.
Hod : 88~98 mm (3.5~3.8 in)
7 27
New Carens HR 07:New Carens HR 07.qxd
2/1/2007
00:59
Page 28
Održavanje
FILTER GORIVA (DIZELSKI MOTOR)
G150100AUN
Odlijevanje vode iz filtera goriva
Filter goriva kod dizelskih motora ima
važnu ulogu kod odvajanja vode iz goriva i sakupljanja vode na dnu filtera
Ukoliko se nakupi vode u filteru goriva
upozoravajuća žaruljica će se upaliti
kada ključ u kontaktnoj bravi okrenete u
ON položaj.
OPREZ
Ukoliko ne odlijete nakupljenu vodu
iz filtera to može uzrokovati oštećenja sustava goriva.
7 28
HSM240-1
•
•
•
•
Postavite posudu ispod filtera goriva.
Otpustite čep i odlijte vodu.
Nakon odlijevanja vode zategnite čep.
Nakon paljenja motora provjerite da li
je upozoravajuća žaruljica filtera goriva
ugašena.
OUN056040
G150200AUN
Zamjena uloška filtera za gorivo
✽ NAPOMENA
Kada mijenjate uložak filtera koristite
samo originalne Kia dijelove.
New Carens HR 07:New Carens HR 07.qxd
2/1/2007
00:59
Page 29
Održavanje
FILTER ZRAKA
OUN056014
OUN056012
G160100AUN
Zamjena filtera zraka
OUN056013
1.
Oslobodite učvršćivače poklopca
zračnog filtera i otvorite poklopac.
Filter zraka mijenja se prema potrebi a
ne smije ga se čistiti i ponovno upotrebljavati ako je već korišten.
OUN056015
2. Zamijenite uložak filtera za zrak.
3. Učvrstite poklopac njegovim učvršćivačima.
7 29
New Carens HR 07:New Carens HR 07.qxd
2/1/2007
00:59
Page 30
Održavanje
Uložak zračnog filtera mijenjajte prema
rasporedu održavanja.
Ako upotrebljavate automobil u posebno
prašnjavim ili pjeskovitim područjima,
potrebno je češće mijenjati uložak
zračnog filtera. (Pogledajte "Održavanje
u težim uvjetima vožnje" u ovom
poglavlju.)
7 30
OPREZ
• Ne vozile automobil bez uloška
zračnog filtera jer to uzrokuje
prekomjerno trošenje motora.
• Kada uklanjate uložak zračnog filtera, pazite da u usisnu cijev ne
uđe prašina ili prljavština, koja bi
prouzročila oštećenja.
• Upotrebljavajte samo originalne
KIA dijelove jer upotreba nekih
drugih može izazvati oštećenja
senzora za protok zraka ili turbine.
New Carens HR 07:New Carens HR 07.qxd
2/1/2007
00:59
Page 31
Održavanje
ZRAČNI FILTER KLIMATIZACIJSKOG UREĐAJA (UKOLIKO JE U OPREMI)
OUN026322
OUN056017
G170100AUN
G170200AUN
Provjera filtera
Zamjena filtera
Zračni filter treba zamijeniti svakih
15,000 km. Ukoliko vozilom upravljate u
jako zagađenim ili prašnjavim područjima u duljem vremenskom razdoblju
zračni filter treba češće provjeravati i
zamijeniti prije nego vozilo prijeđe
15,000 km. Ukoliko sami pokušate zamijeniti zračni filter, pratite slijedeće upute i
budite pažljivi kako ne bi oštetili druge
dijelove.
1. Otvorite glavni pretinac i uklonite šipku
koja ga pridržava (1).
OUN056018
2. Dok je glavni pretinac otvoren uklonite
držače s obje strane kako bi glavni
pretinac slobodno visio na šarkama.
7 31
New Carens HR 07:New Carens HR 07.qxd
2/1/2007
00:59
Page 32
Održavanje
✽ NAPOMENA
Kada mijenjate uložak filtera klimatizacijskog uređaja učinite to prema
oznakama "AIR FLOW". U suprotnom
sustav bi mogao proizvoditi neželjenu
buku te bi učinkovitost filtera i cijelog
sustava bila umanjena.
OUN056019
3. Izvadite filter pridržavajući obje strane
poklopca filtera.
7 32
OUN056020
4. Zamijenite zračni filter.
5. Sastavite obrnutim redoslijedom.
New Carens HR 07:New Carens HR 07.qxd
2/1/2007
00:59
Page 33
Održavanje
METLICE BRISAČA
Onečišćenja vjetrobranskog stakla ili
metlice brisača smanjuju učinkovitost
brisača. Brisači i stakla obično se uprljaju od ostataka insekata, smolom s drveta
i voska iz automatskih praonica automobila. Ako brisač dobro ne čisti, očistite i
metlice brisača i vjetrobransko staklo
dobrim sredstvom za čišćenje ili blagom
sapunicom i temeljito isperite čistom
vodom.
1JBA5122
G180100AUN
Provjera metlica brisača
✽ NAPOMENA
Topli vosak koji se može naći na tržištu
a upotrebljavaju ga automatske autopraonice može pridonijeti težem čišćenju vjetrobranskog stakla.
OPREZ
Ne čistite metlice brisača benzinom, naftom, otapalima za boje i
sličnim tvarima, kako ih ne bi
oštetili.
G180200AUN
Zamjena metlica brisača vjetrobranskog stakla
Kada brisač više ne čisti dobro, vjerojatno je istrošena metlica ili je napukla, pa
ju je potrebno zamijeniti.
OPREZ
Kako ne biste oštetili nosače ili
druge dijelove brisača, ne pomičite
ih rukom.
OPREZ
Upotreba brisača koji nisu propisani u uputama proizvođača automobila može uzrokovati oštećenja i
kvarove.
7 33
New Carens HR 07:New Carens HR 07.qxd
2/1/2007
00:59
Page 34
Održavanje
G180202AUN
Zamjena metlice stražnjeg brisača
Kako biste izbjegli oštećenja neka
metlicu zamijeni ovlašteni Kia serviser.
1JBA7037
1LDA5023
G180201AUN
Metlica brisača vjetrobranskog stakla
1. Podignite zglob brisača i okrenite ga
kako bi približili plastični držač.
OPREZ
Pazite da nosač ne padne na vjetrobransko staklo jer ga može oštetiti
ili ono može napuknuti.
7 34
1JBA7038
2. Pritisnite držač i izvucite nosač prema
vjetrobranskom staklu i skinite ga sa
zgloba.
3. Podignite nosač.
4. Umetnite novi brisač obrnutim redoslijedom od uklanjanja.
New Carens HR 07:New Carens HR 07.qxd
2/1/2007
00:59
Page 35
Održavanje
✡✫✵✭✵✬✡✴✯✲
UPOZORENJE- Opasnosti
akumulatora
Uvijek pročitajte slijedeća
upozorenja kada radite s
akumulatorom.
Ne približavajte upaljenu
cigaretu ili druge zapaljene
predmete akumulatoru.
OUN056025
G190100AUN
Održavanje akumulatora
• Akumulator neka bude sigurno
učvršćen.
• Akumulator neka bude potpuno čist i
suh.
• Polovi i priključci moraju biti čisti, čvrsti
i namazani vazelinom ili mašću za kontakte.
• Svaku prolivenu kapljicu elektrolita
isperite s akumulatora otopinom vode i
sode bikarbone.
• Ako automobil ne upotrebljavate dulje
vrijeme, isključite kablove s akumulatora.
Vodik koji se nalazi u akumulatoru lako je zapaljiv i
mogao bi eksplodirati.
Akumulatori neka budu
izvan dohvata djece, jer
sadrže
nagrizajuću
sumpornu
kiselinu.
Kiselina iz akumulatora ne
smije doći u dodir s kožom,
očima, odjećom ili bojom
vozila.
(nastavak)
Ako elektrolit uđe u oči,
isperite oči čistom vodom
najmanje 15 minuta i odmah posjetite liječnika. Ako
je moguće i putem nanosite
vodu pomoću namočene
spužve ili gaze, dok vam
liječnik
ne
pomogne.
Ukoliko elektrolit dođe na
kožu, potpuno operite to
mjesto. Ako osjetite bol ili
vas peče, odmah posjetite
liječnika.
Prilikom punjenja akumulatora ili rada u njegovoj blizini, nosite zaštitne naočale.
Ako je radni prostor zatvoren, morate ga prozračivati.
(nastavlja se)
7 35
New Carens HR 07:New Carens HR 07.qxd
2/1/2007
00:59
Page 36
Održavanje
(nastavlja se)
(nastavak)
• Kod podizanja akumulatora s
plastičnim kućištem, može zbog
velikog pritiska doći do prskanja
kiseline, koja može uzrokovati
tjelesne ozljede. Dižite akumulator s njegovim nosačem ili ga primajte za dijagonalne krajeve.
• Ne punite akumulator dok je spojen s priključnim kablovima vozila.
• Sustav električnog paljenja motora radi na viskom naponu. Nikada
ne dodirujte dijelove akumulatora
dok je motor upaljen ili je ključ u
kontaktnoj bravi u položaju za
paljenje motora.
Nepoštivanje gore navedenih upo-
7 36
G190200AUN
Punjenje akumulatora
Vaše vozilo opremljeno je akumulatorom
na bazi kalcija kojem nije potrebno
održavanje.
• Ukoliko se akumulator isprazni (npr.
zbog upaljenih svjetla dok motor ne
radi) napunite ga slabom strujom u trajanju od 10 sati.
• Ukoliko se akumulator postupno prazni
zbog velike potrošnje električne
energije u vozilu napunite ga strujom
jačine 20-30A u trajanju od 2 sata.
UPOZORENJE- Punjenje
akumulatora
Kada punite akumulator, slijedite
ove sigurnosne mjere:
• Akumulator izvadite iz vozila i
postavite ga u dobro prozračen
prostor.
• Ne približavajte zapaljene cigarete, plamen ili iskre akumulatoru.
• Za vrijeme punjenja promatrajte
akumulator i zaustavite ili
usporite brzinu punjenja, ako
pregrade akumulatora počnu kipjeti ili ako temperatura elektrolita
prelazi 49°C.
• Zaštitite oči dok kontrolirate punjenje akumulatora.
• Punjač akumulatora isključite slijedećim redoslijedom:
1. Isključite glavni prekidač punjača akumulatora.
2. Skinite negativnu kopču s negativnog pola akumulatora.
3. Skinite pozitivnu kopču s pozitivnog pola akumulatora.
New Carens HR 07:New Carens HR 07.qxd
2/1/2007
00:59
Page 37
Održavanje
G190300AUN
UPOZORENJE
• Prije bilo kakvog postupka održavanja ili punjenja akumulatora,
isključite sva trošila i zaustavite
motor.
• Najprije skinite negativni priključni kabel akumulatora i zadnjeg ga
pričvrstite kada akumulator nije
priključen.
Uređaji koje morate ponovno namjestiti
nakon što je akumulator isključen:
• Automatsko podizanje/spuštanje prozora (vidi poglavlje 4)
• Pomični krov (vidi poglavlje 44)
• Putno računalo (vidi poglavlje 4)
• Klimatizacijski sustav (vidi poglavlje 4)
• Sat (vidi poglavlje 4)
• Audio oprema (vidi poglavlje 4)
7 37
New Carens HR 07:New Carens HR 07.qxd
2/1/2007
00:59
Page 38
Održavanje
GUME I KOTAČI
G200100AUN
OPREZ
Održavanje guma
Za pravilan rad, sigurnost i što
ekonomičnije korištenje goriva, uvijek održavajte propisani pritisak u
gumama i ne preopterećujte vozilo
a teret rasporedite prema uputama
za vaše vozilo.
G200200AUN
Pritisak u gumama
Pritisak u svim gumama (uključujući
rezervnu gumu) trebali bi provjeravati svakoga dana kada su gume
hladne, odnosno kada vozilom niste
upravljali barem 3 sata ili ste ga
vozili najviše 1,6km.
Pravilan pritisak u gumama važan
je zbog sigurnosti vožnje i manjeg
trošenja guma.
Za preporučeni pritisak u gumama
pogledajte "Gume i kotači" u
poglavlju 9.
7 38
OUN086005
Svi podaci o pritisku zraka i dimenzijama guma nalaze se na naljepnici pričvršćenoj na vozilo.
UPOZORENJE- Nedovoljan
pritisak zraka u gumama
Preslab pritisak (70 kPa ili više) u
gumama može dovesti do pregrijavanje guma, što može uzrokovati
njihovo pucanje ili rasprskavanje i
druga oštećenja guma a to onda
može izazvati gubitak kontrole nad
vozilom, teških tjelesnih ozljeda i
smrti. Ta je opasnost mnogo veća
za vrućih dana i nakon dužih razdoblja vožnje pri velikim brzinama.
• Preniski pritisak u gumama
uzrok je pretjeranom trošenju
guma, lošijoj upravljivost
vozilom, većoj potrošnji goriva i mogućnostima pucanja
gume zbog pregrijavanja. Niski pritisak također može uzrokovati deformiranje guma.
Održavajte pravilan pritisak u
gumama. Ukoliko gume morate često pumpati posjetite
ovlaštenog Kia servisera.
• Previsok pritisak u gumama
uvjetuje tvrdu vožnju, teškoće
u upravljanju, prekomjerno
trošenje guma i povećava
vjerojatnost nesreće.
New Carens HR 07:New Carens HR 07.qxd
2/1/2007
00:59
Page 39
Održavanje
G200300AUN
OPREZ
• Pritisak zagrijanih guma premašuje normalni pritisak za 28
do 41 kpa. Ne ispuštajte zrak
iz zagrijanih guma kako ne bi
bile nedovoljno napumpane.
• Obavezno vratite kapice ventila. Bez kapica prljavština i
vlaga mogu ući u ventil i
uzrokovati curenje zraka.
Ukoliko ste izgubili kapicu
zamijenite ju što je prije
UPOZORENJE- Pritisak u
gumama
Previsok ili preniski pritisak u
gumama smanjuje njihov vijek
trajanja, utječe na upravljivost
vozilom i može uzrokovati pucanje guma što može dovesti
do gubitka kontrole nad vozilom i mogućih ozljeda.
OPREZ - Pritisak zraka
Uvijek se pridržavajte sljedećih
uputa:
• Pritisak zraka u gumama provjeravajte kada su one prazne
(nakon što je vozilo bilo parkirano barem tri sata ili ga niste
vozili više od 1.6 km od paljenja)
• Pritisak zraka u zamjenskoj
gumi provjeravajte uvijek kada provjeravate pritisak zraka
u ostalim gumama.
• Nikada ne preopterećujte samo vozilo kao ni nosač ako ga
vaše vozilo ima.
• Istrošene i stare gume mogu
uzrokovati nezgodu. Ukoliko
je guma istrošena ili oštećena
zamijenite ju.
Provjera pritiska zraka u gumama
Pritisak zraka provjerite jednom mjesečno ili češće.
Također, provjerite pritisak zraka u zamjenskoj gumi.
G200301AUN
Kako provjeriti pritisak
Koristite kvalitetni mjerač kako bi
provjerili pritisak zraka. Ne možete
vizualnim pregledom ustanoviti pritisak zraka u gumama. Radijalne
gume mogu izgledati kao da je pritisak zraka u redu iako je možda
prenizak.
Pritisak zraka u gumama provjeravajte kada su gume hladne (vozilo nije
voženo barem tri sata ili nije voženo
brzinom većom od 1.6 km/h)
7 39
New Carens HR 07:New Carens HR 07.qxd
2/1/2007
00:59
Page 40
Održavanje
Uklonite poklopac ventila. Mjerač pritisnite snažno na ventil kako bi izmjerili pritisak zraka. Ukoliko pritisak
zraka u hladnoj gumi odgovara vrijednostima navedenim u preporučenim vrijednostima tada ne
morate ništa poduzimati.
Ukoliko previše napušete gumu
ispustite višak zraka pritiskom na
središnji dio ventila gume. Ponovno
provjerite pritisak mjeračem. Uvijek
vratite poklopce ventila nakon provjere pritiska zraka u gumama jer sprječavaju ispuhivanje guma štiteći od
prašine i vlage.
7 40
G200400AUN
Zamjena mjesta guma
Kako bi izjednačili trošenje guma,
preporučamo Vam da zamijenite
mjesta guma svakih 12.000 km ili
prije ako se pokaže da se nepravilno
troše.
Prilikom zamjene mjesta uravnotežite geometriju kotača.
Kada mijenjate mjesta guma provjerite ima li na gumama znakova neravnomjernog
trošenja.
Neravnomjerno trošenje obično
uzrokuju nepravilni pritisak, nepravilna geometrija kotača, nagla kočenja
ili skretanja. Zamijenite gumu ukoliko
uočite tragove neravnomjernog
trošenja. Nakon zamjene mjesta
guma provjerite pritisak u gumama
kao i jesu li matice kotača pravilno
zategnute.
Pogledajte odlomak "Gume i kotači"
u poglavlju 9.
Bez zamjenske gume
S2BLA790A
Gume s neismetričnim uzorkom
CBGQ0707A
New Carens HR 07:New Carens HR 07.qxd
2/1/2007
00:59
Page 41
Održavanje
Provjerite disk pločice kočnica uvijek
kada mijenjate mjesta gumama.
✽ NAPOMENA
Radijalne gume s nesimetričnim
uzorkom vozne površine mijenjajte
uzdužno (sprijeda- straga, a ne lijevo-desno).
UPOZORENJE
• Ne koristite kompaktnu zamjensku gumu pri zamjeni
mjesta gumama.
• Ne miješajte radijalne gume i
gume s nesimetričnim uzorkom jer to može uzrokovati
lošu upravljivost vozilo što
može dovesti do nezgode ili
ozljeda.
G200500AUN
Geometrija kotača i balansiranje
guma
Kotači i gume Vašeg vozila pažljivo
su balansirane i prilagođene u tvornici kako bi se time produljio rok trajanja guma. U većini slučajeva
nećete
morati
prilagođavati
geometriju kotača ni balansirati
gume. No, ako primijetite neuobičajeno brzo trošenje guma ili da vaše
vozilo zanosi na jednu ili drugu
stranu, možda je potrebna prilagodba. Ukoliko primijetite stalno vibriranje vozila prilikom vožnje po ravnoj
cesti neka Vaš Kia serviser provjeri
geometriju kotača i gume. Gumu
morate balansirati svaki puta kada je
uklonjena s kotača.
OPREZ
Neodgovarajući utezi mogu
oštetiti aluminijske naplatke.
Koristite smo odgovarajuće utege za uravnoteženje kotača.
Upotrebljavajte samo preporučene naplatke.
Indikator istrošenosti
1LDA5026
G200600AUN
Zamjena gume
Ako je guma ravnomjerno istrošena,
preko čitave vozne površine pojavit
će se indikator potrošnje koji upozorava da je profil vozne površine tanji
od 1,6 mm. Kada se to dogodi,
morate zamijeniti gumu.
Ne odgađajte zamjenu, kako se
istrošeni pojas ne bi pojavio na
čitavoj voznoj površini.
7 41
New Carens HR 07:New Carens HR 07.qxd
2/1/2007
00:59
Page 42
Održavanje
UPOZORENJE- Zamjena
guma
o Vožnja s istrošenim gumama
je vrlo opasna, smanjenje
učinkovitost kočnica, preciznost upravljanja vozilom i
povećava mogućnost proklizavanje vozila.
• Vaše je vozilo opremljeno
gumama proizvedenim da
osiguraju sigurnu vožnju i
učinkovito upravljanje vozilom. Nikada nemojte upotrebljavati gume ni kotače koji su
po veličini ili po vrsti različiti
od onih koje su izvorno stavljene na vaše vozilo. To može
utjecati na sigurnost vašeg
vozila što opet može dovesti
do nezgoda i ozljeda. Kada
mijenjate gume, svakako se
pobrinite da su sve četiri
gume na vozilu biti jednake
po dimenzijama, vrsti profilu,
proizvođaču i nosivosti.
(nastavlja se)
7 42
(nastavak)
• Upotreba guma drugih dimenzija ili tipova od propisanih,
može loše utjecati na udobnost vožnje, pokretljivost
vozila, odvajanje kotača od
karoserije, visinu guma i
točnost kontrole brzine.
• Najbolje je zamijeniti sve
gume istovremeno. Ukoliko to
nije moguće ili nije potrebno,
mijenjajte gume u paru (prednje ili stražnje). Zamjena samo
jedne gume može ozbiljno
utjecati
na
upravljivost
vozilom.
G200601AUN
Zamjena kompaktne rezervne gume
(ako je dio opreme)
Kompaktna rezervna guma tanja je
od obične i brže se troši. Zamijenite
ju kada se pojave indikatori
istrošenosti. Zamjenska kompaktna
guma mora biti iste veličine kao i
originalna i trebala bi biti montirana
na originalni kotač. Kompaktna
guma nije namijenjena montiranju na
kotač uobičajene veličine kao što ni
kotač kompaktne rezervne gume nije
proizveden da se na njega montira
guma normalne veličine.
New Carens HR 07:New Carens HR 07.qxd
2/1/2007
00:59
Page 43
Održavanje
G200700AUN
G200800AUN
Zamjena kotača
Ukoliko iz bilo kojeg razlog mijenjate
metalne kotače, provjerite odgovaraju li izvornim tvorničkim proizvodima
po promjeru, širini naplatka i razmaku.
Trenje guma
Trenje može biti umanjeno ukoliko
vozite sa istrošenim gumama, ukoliko je pritisak zraka u gumama
nepravilan ili upravljate vozilom na
klizavoj podlozi. Gume zamijenite
kada se pojavi indikator istrošenosti.
Kako biste umanjili opasnost od
gubitka kontrole nad vozilom
usporite u slučaju kiše, snijega ili
leda na cesti.
UPOZORENJE
Kotač koji ne odgovara po svojim dimenzijama može ozbiljno
ugroziti trajnost kotača i ležajeva, djelotvornost kočnica,
sposobnost upravljanja, odvajanje guma od karoserije, odvajanje lanaca za snijeg, točnost
mjerača brzine, pravilno usmjeravanje reflektora i visinu
odbojnika.
1
5,6
7
4
2
3
1
I030B04JM
G201000AUN
G200900AUN
Održavanje guma
Uz pravilan pritisak u gumama,
pravilno balansiranje guma također
je važno kako se gume ne bi
prekomjerno trošile. Ukoliko se
gume neravnomjerno troše obratite
se ovlaštenom Kia serviseru kako bi
Vam izbalansirao gume.
Kada stavite nove gume obavezno ih
balansirajte. To će povećati udobnost vožnje kao i trajnost gume.
Gume morate balansirati svaki puta
nakon uklanjanja s vozila.
Oznake na gumama
Ove oznake sadrže osnovne karakteristike gume kao i identifikacijski
broj gume kako bi se svaka guma
mogla prepoznati u slučaju potrebe a
zbog veće sigurnosti.
G201001AUN
1. Proizvođač ili tip
Prikazuje se naziv proizvođača ili
tipa gume.
7 43
New Carens HR 07:New Carens HR 07.qxd
2/1/2007
00:59
Page 44
Održavanje
G201002AUN
2. Oznake veličine guma
Na bočnoj površini guma nalazi se
oznaka njihovih dimenzija, koju trebate znati prilikom nabave novih
guma. U nastavku je obrazloženje
oznaka na gumama.
Primjer oznaka:
(Ovi brojevi su navedeni kao primjer,
a oznake veličine Vaših guma može
se razlikovati od navedenih, ovisno o
Vašem vozilu)
P205/65R15 92H
92 - Indeks nosivosti (numerički kod
koji pokazuje maksimalno
opterećenje koje guma smije
podnositi)
H - Simbol brzine za koju je namijenjena guma (dodatne informacije
su u tablici u nastavku teksta).
Oznake dimenzije kotača
I kotači su označeni važnim informacijama, koje trebate u slučaju zamjene. U nastavku su objašnjene
oznake kotača.
P - Odgovara vrsti vozila (guma s Primjer oznake na kotačima:
oznakom P namijenjene su osob- 6.0JX15
nim automobilima ili manjim
dostavnim vozilima; no nemaju
6.0 - Širina kotača u colima.
sve gume ovu oznaku).
J - Oznaka oblika kotača.
205 - Širina gume u milimetrima.
65 - Omjer gume. Visina gume15 - Promjer kotača u colima.
izražena kao postotak njene
širine.
R - Konstrukcija gume (R označava
radijalnu gumu).
15 - Promjer naplatka u colima
7 44
Brzinske oznake guma
Tablica u nastavku pokazuje različite
brzinske oznake, koje se trenutno
koriste za gume osobnih automobila.
Brzinska oznaka je dio cjelokupne
oznake gume i znači najveću sigurnu
brzinu pri vožnji s tim gumama.
Brzinska
oznaka
S
T
H
V
Z
Najveća dopuštena brzina
180 km/h (112 mph)
190 km/h (118 mph)
210 km/h (130 mph)
240 km/h (149 mph)
Above 240 km/h (149 mph)
New Carens HR 07:New Carens HR 07.qxd
2/1/2007
00:59
Page 45
Održavanje
G200103AUN
3. Provjera trajnosti gume (TIN : Tire
Identification Number- identifikacijski broj gume)
Svaka guma gubi svoja prirodna svojstva nakon 6 godina. Zbog toga sve
gume, uključujući i zamjensku gumu,
morate zamijeniti nakon isteka tog
roka. Datum proizvodnje možete
pronaći na bočnoj strani gume
prikazan u obliku DOT koda. DOT
kod je niz brojeva i slova koji jedinstveno označavaju svaku gumu.
Datum proizvodnje gume prikazan je
u zadnje 4 znamenke DOT koda.
DOT : XXXX XXXX OOOO
Prvi dio DOT oznake prikazuje
tvornički kod, veličinu gume i konstrukciju gume a zadnja četiri broja
označavaju tjedan i godinu proizvodnje.
Na primjer:
DOT XXXX XXXX 1606 znači da je
guma proizvedena u 16. tjednu
2006. godine.
G201005AUN
UPOZORENJE- Starost
gume
Na gumi starijoj od 6 godina
može doći do odvajanja sloja u
unutrašnjosti gume što može
uzrokovati gubitak kontrole nad
vozilom i teške ozljede.
Provjerite datum proizvodnje
gume i obavezno ju zamijenite
ukoliko je starija od 6 godina.
5. Najveći dopušteni pritisak zraka u
gumama
Ovaj broj označava najveći dopušteni pritisak zraka u gumama. Ne
napuhujte gume više od navedene
vrijednosti. Pogledajte poglavlje
"Gume i nosivost" kako biste saznali
pravilan pritisak zraka u gumama.
G201006AUN
6. Najveća nosivost
G201004AUN
4. Slojevi i materijal gume
Guma se sastoji od nekoliko slojeva.
Proizvođači gume također moraju
navesti materijale od kojih se guma
sastoji. Materijali u proizvodnji guma
su: čelik, najlon, poliester i drugi.
Slovo "R" označava radijalnu konstrukciju gume; slovo "D" označava
dijagonalnu konstrukciju gume, slovo
"B" remenasto dijagonalnu konstrukciju gume.
Ovaj broj označava najveće dopušteno opterećenje gume u kilogramima. Kada mijenjate gume na
vozilu uvijek koristite gume istog
dopuštenog opterećenja kao kod
tvorničkih guma.
7 45
New Carens HR 07:New Carens HR 07.qxd
2/1/2007
00:59
Page 46
Održavanje
G2001007AUN
Stupnjevanje trenja - AA, A, B & C
7. Jedinstveno vrednovanje kvalitete
guma
Stupnjevi trenja, od najvišeg do
najnižeg su AA, B i C; stupnjevi trenja označavaju sposobnost guma za
zaustavljanje na mokroj cesti,
mjereni uz kontrolirane standardne
uvjete na asfaltnom i betonskom kolniku. Gume s oznakom C imaju
slabu karakteristiku trenja.
Koeficijent trajnosti guma je odgovarajući indeks, koji se temelji na
rezultatima pokusa trošenja kod kontroliranih
standardnih
uvjeta.
Koeficijent trajnosti 150 znači, na
primjer, da bi odgovarajuća guma
trajala 50% duže od guma s koeficijentom trajnosti 100.
Radni vijek guma ovisi o uvjetima njihove upotrebe. Razlike u načinu
vožnje, održavanju, karakteristikama
cesta i klimatskim uvjetima znatno
utječu na trajnost guma.
Ove oznake nalaze se na bočnim
stranama guma. Standardne ili gume
u dodatnoj opremi na vozilima mogu
se razlikovati i u toj oznaci.
7 46
Temperaturno stupnjevanje -A, B & C
Stupnjevanja temperature su A
(najviše), B i C; temperaturno stupnjevanje je otpornost guma na zagrijavanje i sposobnost hlađenja, mjereno uz kontrolirane standardne
uvjete na posebnom laboratorijskom
pokusnom kotaču. Trajno visoka
temperatura može prouzročiti promjene u materijalu guma i smanjiti njihovu trajnost, izuzetno visoka temperatura dovodi do nenadanog
otkazivanja guma. Razina stupnjevanja A i B u laboratorijskom testiranju veća je od minimalnog, propisanog zakonom.
UPOZORENJETemperatura guma
Temperaturno stupnjevanje guma je određeno za pravilno
napunjene i pravilno opterećene gume. Prevelika brzina, prenizak pritisak i prevelika opterećenost dovodi do nenadanog
otkazivanja i gubljenje kontrole
nad automobilom s teškim tjelesnim ozljedama i smrti.
New Carens HR 07:New Carens HR 07.qxd
2/1/2007
00:59
Page 47
Održavanje
OSIGURAČI
Blade type
Normal
Blown
Cartridge type
Normal
Blown
Fusible link
Normal
Blown
Ovo vozilo ima 2 (ili 3) ploče s osiguračima, jednu smještenu sa strane pored
vozačkog sjedala, a drugu u prostoru za
motor blizu akumulatora.
Ako neki od potrošača električne energije u vašem vozilu - svjetla, oprema, kontrolna svjetla itd.- ne rade, pregledajte
osigurač odgovarajućeg strujnoga kruga.
Kada pregori osigurač, vodič između oba
kontakta rastaljen je.
Ukoliko električni sustav ne radi najprije
provjerite kutiju sa osiguračima kod
vozača.
Pregorjeli osigurač zamijenite novim jednakog napona.
Ako pregori i zamijenjeni osigurač, taj
sustav nemojte koristiti i odmah se
posavjetujte s ovlaštenim Kia serviserom.
UPOZORENJE- Zamjena
osigurača
• Pregorjele osigurače smijete
zamijeniti samo s osiguračem
istog napona.
• Osigurač većeg kapaciteta mogao bi uzrokovati oštećenja ili
požar.
• Ne premošćujte pregorjele osigurače komadom žice niti u nuždi!
Tako možete uzrokovati oštećenje kablova ili požar.
OPREZ
Ne upotrebljavajte odvijač ili neki
drugi metalni predmet kako bi
uklonili osigurač jer to može
uzrokovati kratki spoj i oštetiti sustav.
1VQA4037
G210000AUN
Električne instalacije vozila zaštićene su
od preopterećenja osiguračima.
7 47
New Carens HR 07:New Carens HR 07.qxd
2/1/2007
00:59
Page 48
Održavanje
Ako ne rade svjetla ili druge električne
naprave a osigurači su ispravni, pregledajte glavne osigurače u pretincu u
prostoru motora. Pregorjeli osigurač
morate zamijeniti.
OUN046002
G210100AUN
Pretinac s osiguračima pored
vozača
1. Isključite paljenje motora i sve ostale
potrošače.
2. Otvorite poklopac pretinca s osiguračima.
7 48
OUN046003
3. Sumnjivi osigurač izvucite ravno van.
Koristite se alatom koji imate u pretincu
s osiguračima.
4. Provjerite uklonjeni osigurač i zamijenite
ga ukoliko je pregorio. Zamjenski osigurači nalaze se u pretincu s osiguračima
u prostoru motora.
5. Stavite novi osigurač s jednakim
naponom i provjerite je li čvrsto sjeo u
ležište.
Ako ga ne možete čvrsto namjestiti neka
ga učvrsti ovlašteni Kia serviser.
Ako nemate zamjenske osigurače, koristite osigurač s jednakim naponom od
onog trošila koje manje i rjeđe koristite
(npr. Osigurač upaljača za cigarete).
New Carens HR 07:New Carens HR 07.qxd
2/1/2007
00:59
Page 49
Održavanje
✽ NAPOMENA
OUN046004
• Kada izvadite osigurač iz njegova
ležišta u pretincu s osiguračima,
zvučni signal upozorenja, audio oprema, sat i unutarnja svjetla itd. neće
raditi. Neke od navedenih uređaja
morat ćete ponovno podesiti nakon
zamjene osigurača. Pogledajte odlomak Akumulator u ovom poglavlju.
• Čak i ukoliko je osigurač izvučen akumulator se može isprazniti upaljenim
svjetlima i drugim električnim uređajima.
OUN046005
Dizelski motor
G210101AUN
Osigurač memorije
Vaše je vozilo opremljeno osiguračem
koji sprječava akumulator da se isprazni
ako je vozilo parkirano duže vremena a
da se njime ne upravlja. Prije parkiranja
vozila na dulje vrijeme, primijenite
sljedeće postupke.
1. Ugasite motor.
2 Ugasite prednja i stražnja svjetla.
3. Otvorite pretinac s osiguračima pored
vozačkog sjedala i izvadite memorijski
osigurač.
OUN046006
G210200AUN
Pretinac s osiguračima u prostoru motora
1. Okrenite ključ u kontaktnoj bravi tako
da ugasite motor i isključite sve ostale
potrošače.
2. Uklonite poklopac pretinca s osiguračima pritiskom na držače i povlače-
7 49
New Carens HR 07:New Carens HR 07.qxd
2/1/2007
00:59
Page 50
Održavanje
✽ NAPOMENA
njem prema gore.
3. Provjerite uklonjeni osigurač i zamijenite ga ukoliko je pregorio.
4. Stavite novi osigurač s jednakim
naponom i provjerite je li čvrsto sjeo u
ležište.
Ako ga ne možete čvrsto namjestiti neka
ga učvrsti ovlašteni Kia serviser.
Ukoliko pregori glavni osigurač obratite
se ovlaštenom Kia serviseru.
OPREZ
Nakon otvaranja pretinca osigurača
u predjelu motora provjerite jeste li
dobro zatvorili poklopac kako voda
ne bi ušla u pretinac i uzrokovala
kvar električnog sustava.
7 50
OUN046007
G210201AUN
Glavni osigurač
Ukoliko pregori glavni osigurač morate
ga ukloniti i zamijeniti na sljedeći način:
1. Isključite negativni priključak akumulatora.
2. Uklonite vijke prikazane na slici gore.
3. Zamijenite osigurač osiguračem istog
napona.
4. Ponovno sve spojite obrnutim redoslijedom.
New Carens HR 07:New Carens HR 07.qxd
2/1/2007
00:59
Page 51
Održavanje
G210300AUN-EE
Opis osigurača i releja
Na unutrašnjoj strani poklopca pretinca sa osiguračima možete pronaći oznaku sa imenima i kapacitetom osigurača i releja.
Kod vozača
U predjelu motora
✽ NAPOMENA
Ovaj opis pretinca s osiguračima ne
mora u potpunosti odgovarati onome u
vašem vozilu. Opis odgovara pretincu iz
vremena tiskanja ove knjižice. Kada
pregledate pretinac s osiguračima u
vašem vozilu, pogledajte i naljepnicu s
točnim podacima na njemu.
Samo dizelski motori
OUN046008/OUN046009/OUN046010
7 51
New Carens HR 07:New Carens HR 07.qxd
2/1/2007
00:59
Page 52
Održavanje
Pretinac s osiguračima u kabini
Opis
Osigurač
AUDIO
MEMORY
15A
15A
MIRR HTD
A/BAG
D/CLOCK
W/DEICER
CLUSTER
TELL TALE
C/LIGHTER
A/BAG IND
MODULE-1
10A
15A
10A
15A
10A
10A
15A
10A
10A
P/OUTLET FR
SPARE
T/SIG
RR WIPER
H/LP
SPARE
A/CON
FRT WIPER
MODULE-2
SPARE
TAIL-RH
20A
15A
10A
15A
10A
10A
10A
25A
10A
15A
10A
7 52
Zaštićeni dijelovi
Audio
BCM, digitalni sat, relej preklapanja ogledala, ploča s instrumentima, svjetlo u kabini, svjetlo sjenila,
A/C kontrolni modul
Motor vanjskih ogledala & grijač stakla, A/C kontrolni modul
SRS kontrolni modul
El. pomicanje ogledala, Audio, BCM, Digitalni sat, ATM kontrolni modul
Relej odmagljivanja vjetrobrana
Ploča s instrumentima
Digitalni sat
Upaljač
Ploča s instrumentima
ATM kontrolni modul, senzor nagiba upravljača, upozoravajući zvuk pri vožnji unatrag, ESP sklopka, BCM,
kontrolni modul automatskih svjetla
Prednja utičinica
Zamjenski osigurač
Sklopka za paljenje sva četiri pokazivača smjera
Motor stražnjeg brisača, relej stražnjeg brisača, višenamjenska sklopka
Relej svjetla, AQS senzor, HLLD, PTC relej grijača #2, #3, relej grijača goriva
Zamjenski osigurač
A/C kontrolni modul, relej ventilatora
relej brisača, motor brisača, višenamjenska sklopka
Pomični krov, senzor kiše, relej grijač.a sjedala, električna ogledala, BCM
Zamjenski osigurač
Prednje svjetlo, stražnje komb. svjetlo, svjetlo reg. pločice, DRL kontrolni modul, osvjetljenje ploče s instrumentima
New Carens HR 07:New Carens HR 07.qxd
2/1/2007
00:59
Page 53
Održavanje
Opis
T/GATE OPEN
STOP LP
TAIL-LH
FRT FOG
START
DR/LOCK
HAZARD
RR FOG
P/WDW-LH
ATM LOCK
P/WDW-RH
SPARE
SAFETY PWR
P/SEAT-LH
Osigurač
15A
15A
10A
15A
10A
25A
15A
15A
25A
10A
25A
30A
25A
30A
Zaštićeni dijelovi
Sklopka vratašca spremnika za gorivo, relej poklopca prtljažnika
Sklopka stop svjetla
Prednje svjetlo, stražnje kombinirano svjetlo, relej prednjeg svjetla za maglu
Relej prednjeg svjetla za maglu
Relej protuprobalnog sustava, relej elektro pokretača
Relej brave vrata
Sklopka i relej sva četiri pokazivača svjetla
Relej stražnjeg svjetla za maglu
Glavna sklopka el. podizanja prozora, sklopka el. podizanja prozora
Sklopka sportskog načina rada, A/C kontrolni modul
Glavna sklopka el. podizanja prozora, sklopka el. podizanja prozora
Zamjenski osigurač
Motor sigurnosnog sustava pri podizanju prozora
Sklopka el. pomicanja sjedala vozača
7 53
New Carens HR 07:New Carens HR 07.qxd
2/1/2007
00:59
Page 54
Održavanje
Pretinac s osiguračima u predjelu motora
Opis
I/P B+ 2
HORN RELAY
H/LP LOW RELAY
H/LP HI RELAY
ABS 2
DRL
HORN
H/LP LOW
F/PUMP
H/LP HI
ECU
ALTERNATOR
RAD FAN HI RELAY
RAD FAN LOW RELAY
F/PUMP RELAY
ABS 1
SPARE
MAIN
SPARE
SPARE
SPARE
P/AMP
SPARE
S/ROOF
SPARE
7 54
Osigurač
40A
40A
15A
15A
15A
20A
15A
10A
125A(benzin)
150A(dizel)
40A
15A
30A
10A
15A
20A
25A
15A
20A
20A
Zaštićeni dijelovi
I/P pretinac
Relej trube
Relej kratkog svjetla
Relej dugog svjetla
ABS/ESP kontrolni modul
DRL kontrolni modul
Relej trube, relej protuprovalnog sustava
Relej kratkog svjetla
Relej pumpe goriva
Relej dugog svjetla
TCM, generator, ECM
Alternator
Relej ventilatora hladnjaka
Relej ventilatora hladnjaka
Relej pumpe goriva
ABS/ESP kontrolni modul
Zamjenski osigurač
Relej kontrole motora
Zamjenski osigurač
Zamjenski osigurač
Zamjenski osigurač
Pojačalo
Zamjenski osigurač
Kontrolni modul pomičnog krova
Zamjenski osigurač
New Carens HR 07:New Carens HR 07.qxd
2/1/2007
00:59
Page 55
Održavanje
Description
Fuse rating
RAD FAN
PCU
ABS
S/WARMER
ATM
TAIL
SPARE
BACK-UP
WIPER RELAY
MAIN RELAY
RR HTD
IGN 1
I/P B+ 1
ACC SOCKET
A/CON
START RELAY
ECU-1
IGN COIL
SNSR 3
BLOWER
ATM CONT RELAY
IGN 2
A/CON RELAY
SNSR 2
40A
10A
10A
20A
20A
20A
20A
10A
40A
40A
30A
20A
10A
20A
20A
15A
40A
30A
15A
SNSR 1
15A
Protected component
Relej ventilatora hladnjaka
ECM, relej ventilatora hladnjaka, sklopka stop svjetla, senzor vode u gorivu
ABS/ESP kontrolni modul
Relej grijača sjedala
ATM kontrolni relej
Relej stražnjeg svjetla
Zamjenski osigurač
Senzor brzine, sklopka svjetla za vožnju unatrag
Relej brisača
Glavni relej
Relej grijača stražnjeg stakla
Kontaktna brava (ACC, IG1)
I/P kutija
Stražnja utičnica
A/C relej
Relej elektro pokretača
ECM
Paljenje (benzin)
A/C relej, ubrizgavanje, lambda senzor, VGT, relej ventilatora hladnjaka, sklopka stop svjetla
Relej ventilatora
ATM kontrolni relej
Kontaktna brava (IG2, START), relej elektro pokretača
A/C relej
Relej pumpe goriva, senzor kisika, EGR, relej grijača, PTC relej grijača #1
Kontrolni modul el. blokade motorar, senzor dotoka zraka, ventil kontrole ulja,
rad motora u leru, el. upravljanje gasom
7 55
New Carens HR 07:New Carens HR 07.qxd
2/1/2007
00:59
Page 56
Održavanje
Pretinac s osiguračima u predjelu motora (dizelski motor)
Opis
GLOW PLUG RELAY
PTC HEATER RELAY #1
PTC HEATER RELAY #2
PTC HEATER RELAY #3
FUEL FILTER HEATER
GLOW PLUG
HEATER #1
HEATER #2
HEATER #3
FUEL FILTER HEATER RELAY
7 56
Osigurač
30A
80A
40A
40A
40A
-
Zaštićeni dijelovi
Relej grijača
PTC relej grijača #1
PTC relej grijača #2
PTC relej grijača #3
Relej grijača filtera goriva
Relej grijača
PTC relej grijača #1
PTC relej grijača #2
PTC relej grijača #3
Relej grijača filtera goriva
New Carens HR 07:New Carens HR 07.qxd
2/1/2007
00:59
Page 57
Održavanje
ZAMJENA ŽARULJA
G220000AUN
OPREZ
UPOZORENJE- Zamjena
žarulja
Prije zamjene žarulja, čvrsto zategnite ručnu kočnicu i uvjerite se da
je ključ u kontaktnoj bravi u položaju "LOCK". U suprotnom se automobil može pomaknuti, možete
opeći prste ili se ozlijediti od strujnog udara.
Ukoliko nemate potreban alat,
znanje i ispravne zamjenske žarulje
kontaktirajte ovlaštenog Kia servisera. U mnogim slučajevima teško je
zamijeniti žarulju jer morate ukloniti dijelove vozila kako bi došli do
žarulje, pogotovo ukoliko morate
ukloniti prednji odbojnik kako bi
zamijenili žarulje. To može dovesti
do oštećenja vozila.
OUN056026L
Upotrebljavajte samo žarulje odgovarajuće snage.
OPREZ
Obavezno zamijenite pregorjelu
žarulju žaruljom odgovarajućeg
napona kako ne bi došlo do pregaranja osigurača ili oštećenja
električnog sustava.
G220100AUN
✽ NAPOMENA
Vožnja po kiši ili pranje automobila
mogu dovesti do stvaranja vlage na
žaruljama i stop svjetlima, koja su
posljedica temperaturne razlike unutar i
izvan svjetla. Svjetla se orose jednako
kao i stakla na kiši, što nije problem. Ako
se vlaga pojavi unutar svjetla, odvezite
automobil na kontrolu ovlaštenom KIA
serviseru.
(1) Svjetlo (dugo)
(2) Svjetlo (kratko)
(3) Poziciono svjetlo
(4) Prednji pokazivač smjera
(5) Prednje svjetlo za maglu (ukoliko je u
opremi)
7 57
New Carens HR 07:New Carens HR 07.qxd
2/1/2007
00:59
Page 58
Održavanje
(nastavak)
• Ako žarulja pregori ili eksplodira,
odmah ju zamijenite i staru sigurno odstranite.
• Kod zamjene žarulja nosite
zaštitne naočale. Prije zamjene
pustite žarulju da se ohladi.
G270A03O
G220101AUN
Prednja svjetla
UPOZORENJE- Halogene
žarulje
• Halogene žarulje sadrže koncentrirani plin, koji prilikom pucanja
žarulje rasprši komadiće stakla
uokolo.
• Sa žaruljama budite uvijek oprezni i
pazite da ih ne okrhnete ili ogrebete.
Kada su upaljene, pazite da ne dođu u
dodir s tekućinama. Ne uzimajte ih
golim rukama, kako ostatak masnoće
ne bi uzrokovao pregrijavanje žarulja.
Uključite ih tek onda kada su stavljene u kućište reflektora.
(nastavlja se)
7 58
OUN056027
1. Otvorite poklopac motora.
2. Uklonite poklopac svjetla okretanjem u
smjeru obrnutom od kazaljke na satu.
3. Isključite konektor žarulje.
4. Uklonite žicu koja drži žarulju pritiskom na njen kraj i guranjem prema
gore.
5. Uklonite žarulju iz sklopa svjetla.
New Carens HR 07:New Carens HR 07.qxd
2/1/2007
00:59
Page 59
Održavanje
6. Stavite novu žarulju i učvrstite ju
žicom.
7. Priključite konektor žarulje.
8. Vratite poklopac žarulje okretanjem u
smjeru kazaljke na satu.
5. Stavite novu žarulju u utičnicu.
6. Ponovno spojite cijeli sklop svjetla i
stakleni dio.
7. Priključite konektor žarulje.
8. Ponovno vratite čitav sklop svjetla na
karoseriju vozila.
G220102AUN
Žarulje prednjeg pokazivača smjera,
pozicionog svjetla i svjetla za maglu
(ukoliko su u opremi)
Ukoliko žarulja jednog od ovih svjetala
ne radi, obratite se ovlaštenom KIA
serviseru radi provjere.
OUN056039
G220200AUN
Zamjena žarulje bočnog pokazivača smjera (ukoliko je u opremi)
1. Izvadite svjetlo s vozila otvaranjem
stakla i izvlačenjem van.
2. Isključite konektor žarulje.
3. Odvojite utičnicu i dijelove stakla okretanjem utičnice u smjeru suprotnom
od smjera kazaljke na satu dok se ne
jezičci na utičnici podudaraju s utorima
na staklenom dijelu.
4. Izvadite žarulju tako da je izvučete
van.
7 59
New Carens HR 07:New Carens HR 07.qxd
2/1/2007
00:59
Page 60
Održavanje
OUN056029
OUN056031
OUN056028
G220300AUN-EE
Zamjena žarulje stražnjeg kombiniranog svjetla
(1) Stop i stražnje svjetlo
(2) Svjetlo za vožnju unatrag
(3) Stražnji pokazivač smjera
(4) Stop i stražnje svjetlo ili svijetlo za
maglu
OUN056030
1. Otvorite poklopac prtljažnika.
2. Odvijte vijke križnim odvijačem.
3. Uklonite kućište stražnjeg svjetla.
7 60
OUN056032
4. Uklonite grlo iz kućišta okretanjem u
smjeru obrnutom od kazaljke na satu.
5. Uklonite žarulju iz grla tako što ju pritisnete te okrenete u smjeru obrnutom
od kazaljke na satu te ju izvučete iz
grla.
6. Umetnite novu žarulju, pritisnite ju i
okrenite u smjeru kazaljke na satu.
New Carens HR 07:New Carens HR 07.qxd
2/1/2007
00:59
Page 61
Održavanje
7. Umetnite grlo u kućište i okrenite u
smjeru kazaljke na satu.
8. Umetnite poklopac.
OUN056033
OUN056038
G220400AUN
G220500AUN
Zamjena žarulje dodatnog stop
svjetla (ukoliko je u opremi)
Zamjena žarulje svjetla registarske pločice
Ukoliko svjetlo ne radi neka vozilo pregleda ovlašteni Kia serviser.
1.
2.
3.
4.
5.
Uklonite vijke križnim odvijačem.
Uklonite leće.
Povucite žarulju prema van.
Stavite novu žarulju.
Vratite vijke.
7 61
New Carens HR 07:New Carens HR 07.qxd
2/1/2007
00:59
Page 62
Održavanje
Svjetlo za čitanje karte
G220600AUN
Svjetlo na sjenilu
Zamjena žarulja u unutrašnjosti
1.
2.
3.
4.
Ravnim odvijačem uklonite leću.
Izvucite žarulju prema van.
Umetnite novu žarulju.
Vratite leću svjetla na njeno mjesto.
UPOZORENJE
OUN056034
Svjetlo u kabini
OUN056050
Svjetlo prtljažnika
OUN056036
7 62
OUN056037
Svjetlo u glavnom pretincu
OUN056035
Prije zamjene žarulje svjetla u
unutrašnjosti provjerite da li je
sklopka u “OFF” položaju kako bi
izbjegli električni udar ili opekline.
New Carens HR 07:New Carens HR 07.qxd
2/1/2007
00:59
Page 63
Održavanje
ODRŽAVANJE VOZILA
Održavanje vanjskog dijela vozila
G230101AUN
Upozorenje u vezi održavanja
Vrlo je važno slijediti upute proizvođača
navedene na sredstvima za čišćenje.
Proučite sva navedena upozorenja.
G230102AUN
Održavanje laka
Pranje
Kako bi spriječili koroziju perite vozilo
mlakom ili hladnom vodom barem jednom mjesečno.
Ukoliko vozilom upravljate na neasfaltiranoj cesti operite ga nakon svake takve
vožnje. Posebno obratite pažnju na ispiranje nakupljene soli, blata i drugih
stranih materijala. Provjerite da li su
odvodni otvori na donjem rubu vrata čisti.
Insekti, biljna smola, ptičji izmet, industrijsko onečišćenje i slične naslage mogu
oštetiti lak ukoliko ih odmah ne uklonite.
Čak ni pravovremeno uklanjanje čistom
vodom možda neće sasvim ukloniti takve
naslage. U takvim situacijama koristite
blagu otopinu sapuna.
Nakon pranja temeljito isperite vozilo
mlakom ili hladnom vodom. Ne dozvolite
da se sapun osuši na vozilu.
OPREZ
Nemojte koristiti jake deterdžente ili
vruću vodu te nemojte prati vozilo
na izravnom suncu ili kada je lim
zagrijan.
UPOZORENJE- Vlažne
kočnice
Nakon pranja vozila provjerite
ispravnost kočnica pri polaganoj
vožnji. Ukoliko kočnice ne rade
ispravno osušite ih laganim pritiskom papučice kočnice pri
polaganoj vožnji.
OPREZ
• Pranje motora vodom može izazvati kvar na električnim instalacijama.
• Ne dozvolite da voda dođe u
dodir s električnim/elektroničkim
dijelovima vozila jer bi se oni
mogli oštetiti.
7 63
New Carens HR 07:New Carens HR 07.qxd
2/1/2007
00:59
Page 64
Održavanje
Vosak
Vozilo ispolirajte voskom kada voda više
ne klizi s laka.
Uvijek operite i osušite vozilo prije poliranja. Koristite kvalitetnu pastu ili vosak
za poliranje i slijedite upute proizvođača.
Ispolirajte sve metalne dijelove kako bi ih
zaštitili i sačuvali njihov sjaj.
Uklanjanje ulje, smole i sličnih materijala
obično će ukloniti i vosak. Ponovno ispolirajte te dijelove čak i ukoliko vozilu nije
potrebno poliranje.
OPREZ
• Uklanjanje prljavštine s vozila
suhom krpom može oštetiti lak.
• Nemojte koristiti abrazivna sredstva za čišćenje ili jake deterdžente na aluminijskim ili kromiranim dijelovima jer to može
ukloniti zaštitni sloj te uzrokovati
gubitak boje.
7 64
G230103AUN
G230104AUN
Popravljanje oštećenog laka
Duboke ogrebotine morate odmah sanirati. Izloženi lim vrlo brzo će oksidirati te
tako može nastati velika šteta.
Održavanje sjajnih metalnih dijelova
• Kako bi uklonili smolu i insekte korstite
sredstva za čišćenje za tu namjenu,
nikako ih nemojte pokušati sastrugati
oštrim predmetom.
• Kako bi zaštitili površinu od korozije
nanesite sloj voska te ulaštite do
visokog sjaja.
• Tijekom zime ili u priobalnim područjima nanesite deblji sloj voska. Ukoliko
je potrebno premažite dijelove nekorozivnim petrolejskim želeom ili drugim
zaštitnim sredstvom.
✽ NAPOMENA
Ukoliko je potebno sanirati lak na
vozilu neka limar obavezno nanese
antikorozivni sloj na popravljenje
dijelove.
New Carens HR 07:New Carens HR 07.qxd
2/1/2007
00:59
Page 65
Održavanje
G230105AUN
Održavanje podvozja
Korozivni materijali koji se koriste za
uklanjanje snijega ili leda mogu se
nakupiti na podvozju. Ukoliko ne uklonite
te materijale može doći do ubrzanog
hrđanja čak i ukoliko postoji zaštita od
korozije.
Temeljito isperite podvozje i otvore na
kotačima mlakom ili hladnom vodom
barem jednom mjesečno, nakon vožnje
neasfaltiranom cestom i nakon svake
zime. Posvetite više pažnje ovim dijelovima jer je prljavština teško vidljiva.
Ukoliko samo navlažite nečistoću a ne
uklonite ju to može više štetiti nego koristiti. Donji rubovi vrata te okviri karoserije
imaju odvodne otvore koji se ne smiju
začepiti.
G230106AUN
UPOZORENJE
Nakon pranja vozila provjerite
ispravnost kočnica pri polaganoj
vožnji. Ukoliko kočnice ne rade
ispravno osušite ih laganim pritiskom papučice kočnice pri
polaganoj vožnji.
Održavanje aluminijskih kotača
Aluminijski kotači prekriveni su prozirnim
zaštitnim slojem.
• Nemojte koristiti abrazivna sredstva za
čišćenje ili čelične četke za čišćenje
aluminijskih kotača jer bi se mogli
oštetiti.
• Koristitie samo balu otopinu sapuna ili
neutralni deterdžent i obilno isperite
vodom. Kotače očistite nakon vožnje
posoljenom cestom kako bi spriječili
koroziju.
• Nemojte koristiti deterdžent koji sadrži
kiselinu jer to može oštetiti kotače ili
izazvati koroziju.
7 65
New Carens HR 07:New Carens HR 07.qxd
2/1/2007
00:59
Page 66
Održavanje
G230107AUN
Zaštita od korozije
Zaštita vozila od korozije
Upotrebom najnaprednijih tehnologija
proizvodimo vozila najviše kvalitete.
Ipak, to je samo dio posla. Kako bi se
vozilo zaštitilo od korozije također je
potrebna suradnja vlasnika.
Glavni uzroci korozije
Najčešći uzroci korozije su:
• Sol s ceste, prljavština i vlaga koji se
skupljaju na donjem dijelu vozila.
• Oštećenje laka ogrebotinama ili
udubljenjima te lim izložen koroziji.
7 66
Visoko korozivna područja
Ukoliko živite na području gdje je Vaše
vozilo stalno izloženo korozivnim sredstvima zaštita je posebno važna. Neki od
najčešćih uzroka korozije su sol s ceste,
kemikalije za kontrolu prašine, morski
zrak i industrijsko onečišćenje.
Korozija izazvana vlagom
Mjesta izložena vlazi najčešće su izložena koroziji. Koroziju ubrzava visoka
vlažnost posebno kada su temperature
malo iznad ledišta vode. U takvim uvjetima korozivni materijali održavaju se u
kontaktu s površinom vozila vlagom koja
sporo isparava.
Blato je posebno korozivno jer se sporo
suši te održava vlagu u kontaktu s
vozilom. Iako se blato čini suhim ono i
dalje može sadržavati vlagu te poticati
koroziju.
Visoke temperature također mogu ubrzati koroziju dijelova koji nisu dobro
prozračeni te se vlaga ne može raspršiti.
Zbog svega toga posebno je važno
održavati vozilo čistim. To se ne odnosi
samo na vidljive dijelove već i na donji
dio vozila.
New Carens HR 07:New Carens HR 07.qxd
2/1/2007
00:59
Page 67
Održavanje
Kako bi spriječili koroziju
Možete spriječiti pojavu korozije slijedeći
navedene upute.
Održavajte vozilo čistim
Najbolji način sprječavanja korozije je
održavanje vozila čistim. Posebnu pažnju treba posvetiti donjem dijelu vozila.
• Ukoliko živite u visoko korozivnom
području, gdje se koristi sol za posipanje ceste, u blizini mora ili u
području povećanog industrijskog
onečišćenja morate se posebno potruditi kako bi spriječili koroziju. Zimi
barem jednom mjesečno isperite donji
dio vozila te ga temeljito operite nakon
zime.
• Prilikom čišćenja ispod vozila posebnu
pažnju posvetite odbojnicima i dijelovima koji se ne vide. Budite temeljiti;
ukoliko nečistoću samo navlažite to će
ubrzati koroziju. Voda pod visokim pritiskom i para posebno su učinkoviti pri
uklanjanju nakupljenog blata i drugih
korozivnih materijala.
• Kada čistite pragove vrata posebnu
pažnju posvetite odvodnim otvorima
kako se vlaga ne bi nakupljala te
ubrzavala koroziju.
Održavajte garažu suhom
Nemojte parkirati vozilo u vlažnim i
neprovjetrenim garažama. Nemojte prati
vozilo u garaži te nemojte parkirati
vlažno vozilo u garaži. Čak i grijana
garaža može doprinijeti koroziji ukoliko
nije pravilno provjetrena.
Održavajte lak u dobrom stanju
Ogrebotine laka sanirajte što je prije
moguće. Ukoliko se vide izloženi dijelovi
lima obratite se profesionalnom auto
limaru.
Ptičji izmet je vrlo korozivan te može
oštetiti lak u nekoliko sati. Uvijek uklonite
izmet što je prije moguće.
Nemojte zanemariti unutrašnjost vozila
Vlaga se može nakupiti ispod sagova.
Povremeno provjerite da li su sagovi
vlažni. Budite posebno oprezni ukoliko
prevozite umjetna gnojiva, sredstva za
čišćenje ili kemikalije u vozilu.
Takve materijale prevozite samo u
propisanim spremnicima te svako izlijevanje odmah očistite čistom vodom te
temeljito osušite.
7 67
New Carens HR 07:New Carens HR 07.qxd
2/1/2007
00:59
Page 68
Održavanje
Održavanje unutrašnjosti vozila
G230201AUN
Upozorenje u vezi održavanja
Spriječite dodir parfema ili kozmetičkih
ulja s armaturom. Ukoliko se proliju po
armaturi smjesta ih očistite. Pogledajte
upute za pravilno čišćenje plastike.
OPREZ
Nikada nemojte dozvoliti da voda
dođe u dodir s električnim uređajima jer ih to može oštetiti.
G230202AUN
G230203AUN
Čišćenje tkanine i plastike
Plastika
Uklonite prašinu i blato metlom ili usisivačem. Plastične površine čistite sredstvom za čišćenje plastike.
Čišćenje sigurnosnih pojaseva
Pojaseve možete čistiti blagom otopinom
sapuna. Slijedite upute proizvođača
sapuna. Nemojte izbjeljivati ili bojati pojaseve jer ih to može oslabiti.
Tkanina
Prašinu i nečistoće uklonite metlom ili
usisivačem. Tkaninu je preporučljivo
prati blagom otopinom sapuna. Svježe
mrlje odmah uklonite sredstvom za
uklanjanje mrlja. Ukoliko mrlje odmah ne
uklonite može doći do gubitka boje tkanine te smanjivanja njene otpornosti na
vatru.
G230204AUN
OPREZ
Korištenje bilo čeg drugog osim
preporučenih sredstava za čišćenje
tkanine može loše utjecati na izgled
tkanine te njenu otpornost na vatru.
7 68
Čišćenje unutrašnje strane stakla
Ukoliko unutrašnja strana stakla postane
zamagljena (prekrivena tankim slojem
ulja, masti ili voska) očistite ih sredstvom
za čišćenje stakla. Slijedite upute
proizvođača sredstva za čišćenje.
OPREZ
Nemojte strugati unutrašnju stranu
stražnjeg stakla jer tako možete
oštetiti grijače.
New Carens HR 07:New Carens HR 07.qxd
2/1/2007
00:59
Page 69
Održavanje
SUSTAV KONTROLE ISPUŠNIH PLINOVA
G270000AUN
Sustav kontrole ispušnih plinova pokriven je ograničenim jamstvom. Pogledajte
jamstvenu knjižicu za više informacija.
Vaše vozilo opremljeno je sustavom kontrole ispušnih plinova koji odgovara svim
propisima.
Postoje tri sustava kontrole ispušnih
plinova:
(1) sustav kontrole ispušnih plinova
kućišta radilice
(2) Sustav kontrole isparavanja
(3) Sustav kontrole ispušnih plinova
ispušnog sustava
Kako bi osigurali ispravan rad sustava
kontrole ispušnih plinova neka Vaše
vozilo servisira ovlašteni Kia serviser
prema rasporedu održavanja.
Oprez pri ispitivanju (s ugrađenim
ESP sustavom)
• Kako bi izbjegli nepravilan rad
motora pri ispitivanju dinamometrom isključite ESP sustav pritiskom na ESP sklopku.
• Nakon što je ispitivanje završeno
uključite ESP sustav ponovnim pritiskom na ESP sklopku.
G270100AUN
1. Sustav kontrole ispušnih plinova kućišta radilice
Sustav je zamišljen kako bi se spriječilo
onečišćenje
uzrokovano
ispušnim
plinovima koji nastaju u kućištu radilice.
Ovaj sustav upuhuje svježi zrak u kućište
radilice gdje se on mješa s ispušnim
plinovima te kroz PCV ventil odlazi u
indukcijski sustav.
G270200AUN
2. Sustav kontrole isparavanja
Ovaj sustav napravljen je kako bi
onemogućio parama iz spremnika za
gorivo da dospiju u atmosferu prilikom
dolijevanja goriva.
7 69
New Carens HR 07:New Carens HR 07.qxd
2/1/2007
00:59
Page 70
Održavanje
G270201AUN
G270300AUN
G270302AUN
Spremnik
Isparavanja goriva koja nastaju u spremniku goriva uvlače se u posebni spremnik
iz kojega kroz selenoidni ventil ponovno
odlaze u motor.
3. Sustav kontrole ispušnih plinova ispušnog sustava
Upozorenja u vezi ispušnih plinova
(ugljik monoksid)
• Ispušni plinovi sadrže ugljik monksid.
Ukoliko osjetite miris ispušnih plinova
u vozilo neka vozilo pregleda ovlašteni
Kia serviser što je prije moguće.
Ukoliko posumnjate da ispušni plinovi
ulaze u vozilo upravljajte vozilom sa
svim prozorima otvorenim. Neka vozilo
pregleda ovlašteni serviser što je prije
moguće.
Ovaj sustav vrlo učinkovito smanjuje
emisiju ispušnih plinova.
G270301AUN
G270202AUN
Selenoidni ventil
Selenoidnim ventilom upravlja kontrola
jedinica motora. Kada je temperatura
rashladne tekućine motora niska tijekom
rada motora u praznom hodu ovaj ventil
se zatvara kako isparavanja ne bi ulazila
u motor. Nakon što se motor zagrije pri
normalnoj vožnji ovaj ventil se otvara
kako bi isparavanja mogla ući u motor.
7 70
Izmjene vozila
Na vozilu ne smijete činiti nikakve
neovlaštene izmjene jer to može utjecati
na performanse, sigurnost i trajnost te
možete prekršiti zakone o emisiji
ispušnih plinova.
Također, oštećenja uzrokovana neovlaštenim izmjenama nisu pokrivena
jamstvom.
UPOZORENJE- Ispuh
Ispušni plinovi sadrže ugljik monoksid. Iako je bez boje i mirisa taj plin je
vrlo opasan i može biti smrtonosan
ukoliko ga udišete. Slijedite navedena
upozorenja kako bi izbjegli trovanje
ugljik-monoksidom.
New Carens HR 07:New Carens HR 07.qxd
2/1/2007
00:59
Page 71
Održavanje
• Nemojte boraviti u zatvorenom prostoru s upaljenim motorom dulje nego
što je to potrebno kako bi pomaknuli
vozilo iz zatvorenog prostora ili u
zatvoreni prostor.
• Ukoliko morate stajati u mjestu s upaljenim motorom podesite ventilacijski
sustav kako bi u vozilo ulazio svježi
zrak.
• Nikada nemojte sjediti u zaustavljenom vozilu s upaljenim motorom
dulje vrijeme.
• Kada se motor ugasi ili ga ne možete
upaliti učestali pokušaji paljenja mogu
oštetiti ispušni sustav.
G270303AUN
Upozorenja u vezi kazalizatora
UPOZORENJE - Vatra
Vrući ispušni sustav može zapaliti
predmete koji se nalaze ispod vozila. Ne parkirajte vozila iznad
zapaljivih predmeta kao što su
lišće, papir itd.
Vaše vozilo opremljeno je katalizatorom
zbog čega morate poštovati slijedeća
upozorenja.
• Kod vozila opremljenog benzinskim
motorom koristite samo BEZOLOVNI
benzin.
• Ne upravljajte vozilom ukoliko motor
pokazuje znakove nepravilnog rada.
• Ne zlorabljujte motor npr. vožnjom
nizbrdo u brzini s ugašenim motorom.
• Motor ne smije raditi u praznom hodu
pri visokim okretajima motora dulje vrijeme (5 minuta ili više).
• Ne činite izmjene na bilo kojem dijelu
motora ili sustava ispušnih plinova.
Sve provjere i izmjene mora učiniti
ovlašteni Kia serviser.
• Izbjegavajte vožnju s vrlo malo goriva.
Ukoliko vozilo ostane bez goriva to
može uzrokovati kvar katalizatora.
Ukoliko ne poštujete gore navedena upozorenja to može uzrokovati kvar katalizatora i vozila. Takvi kvarovi nisu pokriveni
jamstvom.
7 71
New Carens HR 08:New Carens HR 08.qxd
2/1/2007
00:43
Page 1
Identifikacijski broj vozila (VIN) / 8-2
Certifikacijska oznaka vozila / 8-2
Oznaka s pritiskom zraka/specifikacijom guma / 8-2
Broj motora / 8-3
Informacije za kupca
8
New Carens HR 08:New Carens HR 08.qxd
2/1/2007
00:43
Page 2
Informacije za kupca
IDENTIFIKACIJSKI BROJ
VOZILA (VIN)
CERTIFIKACIJSKA OZNAKA
VOZILA
Tip A
Tip A
OUN086001
Tip B
OZNAKA S PRITISKOM
ZRAKA/SPECIFIKACIJOM GUMA
OUN086004E
Tp B (ukoliko je u opremi)
OUN086005
H030000AUN
Oznaka s specifikacijom i propisanim pritiskom zraka u gumama nalazi se s vanjske bočne strane sjedala vozača.
OVQ076002N
OUN086004
H010000AUN
H020000AUN
Identifikacijski broj vozila nalazi se na
podu ispod sjedala suvozača. Kako bi
provjerili broj podignite poklopac (1).
Certifikacijska oznaka vozila nalazi se s
bočne vanjske strane sjedala vozača (ili
suvozača)
8 2
New Carens HR 08:New Carens HR 08.qxd
2/1/2007
00:43
Page 3
Informacije za kupca
BROJ MOTORA
Benzinski motor
OUN086003L
Dizelski motor
OUN086003
H04000AUN
Broj motora nalazi se na bloku motora
kao što je prikazano na slici.
8 3
New Carens HR 09:New Carens HR 09.qxd
2/1/2007
00:50
Page 1
Dimenzije / 9-2
Jačina žarulja / 9-2
Gume i kotači / 9-3
Propisana maziva i količine punjenja / 9-5
Specifikacije
9
New Carens HR 09:New Carens HR 09.qxd
2/1/2007
00:50
Page 2
Specifikacije
DIMENZIJE
JAČINA ŽARULJA
I010000AUN-EE
I030000AUN-EE
Dimenzija
mm (in)
Duljina
4545 (178.9)
Širina
1820 (71.6)
Visina
1650 (65.0)
Prednje gume
1573 (61.9) / 1563 (61.5) *1
Stražnje gume
1569 (61.8) / 1560 (61.4) *1
Međuosovinski razmak
*1: s P225/50R17 gumom
2700 (106.3)
Žarulja
Svjetla (kratka)
Svjetla (duga)
Prednji pokazivači smjera
Poziciona svjetla
Bočni pokazivači smjera*
Prednja svjetla za maglu*
Stražnje svjetlo za maglu*
Stražnja svjetla i stop svjetlo
Bočni pokazivači smjera
Svjetla za vožnju unatrag
Dodatno stop svjetlo*
Svjetlo registarske pločice
Svjetlo za čitanje auto karte
Svjetlo u kabini
Svjetlo u prtljažniku
Svjetlo u glavnom pretincu
Svjetlo na sjenilu suvozača*
*: ukoliko je u opremi
9 2
W
55
55
21
5
5
27
21
21/5
21
16
LED
5
10
10
5
5
5
New Carens HR 09:New Carens HR 09.qxd
2/1/2007
00:50
Page 3
Specifikacije
GUME I KOTAČI
I020000AUN-EE
Europa
Pritisak zraka
Guma
Normalna
guma
Kompaktna zamjenska guma
(ukoliko je u
opremi)
Dimenzije guma
Zatezni moment vijaka
Dimenzije
bar (psi, kPa)
kotača
Normalno opterećenje *1 Maksimalno opterećenje
205/65R15
6.0J×15
225/50R17
6.5J×17
205/60R16
6.5J×16
T125/80D16
4.0T×16
kotača
kg•m (lb•ft, N•m)
Prednje
Stražnje
Prednje
Stražnje
2.2
2.2
2.3
2.3
(33, 230)
(33, 230)
2.4
2.4
9~11
(35, 240)
(35, 240)
(65~79, 88~107)
(32, 220) (32, 220)
2.3
2.3
(33, 230) (33, 230)
4.2
4.2
(60, 420) (60, 420)
4.2
4.2
(60, 420)
(60, 420)
* Normalno opterećenje: do 3 osobe
OPREZ
Ukoliko na vozilo s 205/65R15 ili
205/60R16
gumama
stavljate
225/50R17 gume morate zamijeniti
mjenjačku kutiju. Obratite se
ovlaštenom Kia serviseru za više
informacija.
9 3
New Carens HR 09:New Carens HR 09.qxd
2/1/2007
00:50
Page 4
Specifikacije
Izvan Europe
Pritisak zraka
Guma
Normalna
guma
Kompaktna zamjenska guma
(ukoliko je u opremi)
Dimenzije guma
kotača
Normalno opterećenje *1 Maksimalno opterećenje
6.0J×15
225/50R17
6.5J×17
T125/80D16
*1 Normalno opterećenje: do 2 osobe
OPREZ
Ukoliko na vozilo s 205/65R15 ili
205/60R16
gumama
stavljate
225/50R17 gume morate zamijeniti
mjenjačku kutiju. Obratite se
ovlaštenom Kia serviseru za više
informacija.
9 4
bar (psi, kPa)
205/65R15
205/60R16
Zatezni moment vijaka
Dimenzije
6.5J×16
4.0T×16
kotača
kg•m (lb•ft, N•m)
Prednje
Stražnje
Prednje
Stražnje
2.2
2.2
2.2
2.2
(32, 220)
(32, 220)
2.4
2.4
9~11
(35, 240)
(35, 240)
(65~79, 88~107)
4.2
4.2
(60, 420)
(60, 420)
(32, 220) (32, 220)
2.3
2.3
(33, 230) (33, 230)
4.2
4.2
(60, 420) (60, 420)
New Carens HR 09:New Carens HR 09.qxd
2/1/2007
00:50
Page 5
Specifikacije
PROPISANA MAZIVA I KOLIčINE PUNJENJA
I040000AUN-EE
Kako bi postigli pravilan učinak i produljili vijek trajanja motora upotrebljavajte samo maziva odgovarajuće kvalitete. Kvalitetna
maziva također smanjuju potrošnju goriva.
Za Vaše vozilo preporučamo sljedeća maziva i tekućine:
Mazivo
Benzinsk
i motor
Motorno ulje *1 *2
Tekućina ručnog
mjenjača
Tekućina automatskog mjenjača
Dizelski
motor
Europa
Izvan Europe
s C.P.F
bez C.P.F
s C.P.F
V.G.T
bez C.P.F
Benzinski motor
Dizelski motor
Benzinski motor
Dizelski motor
W.G.T
Tekućina servovolana
Tekućina za hlađenje
Tekućina kočnice/spojke
Gorivo
Benzinski motor
Dizelski motor
s C.P.F
*3
bez C.P.F
Količina
4.3 l (4.54 US qt.)
3.9 l (4.12 US qt.)
5.9 l
(6.23 US qt.)
l (2.22 US qt.)
l (2.01 US qt.)
l (8.24 US qt.)
l (8.98 US qt.)
l (0.95 US qt.)
l (7.08 US qt.)
l (8.66 US qt.)
l (8.45 US qt.)
0.7~0.8 l
(0.7~0.8 US qt.)
55 l (14.5 US qt.)
2.1
1.9
7.8
8.5
0.9
6.7
8.2
8.0
*1 Pogledajte ‘Preporučena viskoznost motornog ulja po SAE’ na slijedećoj strani.
*2 Danas su na tržištu dostupna poboljšana ulja, koja povećavaju iskoristivost
motora. Zajedno s drugim kvalitetama dovode do smanjivanja količine goriva
potrebnog za savladavanje trenja. Često je ta poboljšanja teško izmjeriti u
svakodnevnoj vožnji ali u toku jedne godine vidljivo smanjuju troškove vožnje.
Klasifikacija
API Service SJ, SL ili iznad,
ILSAC GF-3 ili iznad
ACEA C3
API Service CF-4 ili iznad, ACEA B4
ACEA C3
API Service CH-4 ili iznad, ACEA B4
API Service GL-4
(SAE 75W-85, trajno punjenje)
DIAMOND ATF SP-III,
SK ATF SP-III
PSF-4
Mješavina antifriza i vode
(Tekućina za hlađenje aluminijskih hladnjaka
na bazi etilen-glikola)
FMVSS116 DOT-3 or DOT-4
-
*3 W.G.T - Waste Gate Turbocharger
V.G.T - Variable Geometry Turbocharger
C.P.F - Catalyzed Particulate Filter
9 5
New Carens HR 09:New Carens HR 09.qxd
2/1/2007
00:50
Page 6
Specifikacije
I040100AUN
Preporučena viskoznost
motornog ulja po SAE
OPREZ
Prije otvaranja bilo kojeg čepa očistite okolicu čepa i mjerne šipke,
kako bi spriječili unošenje nečistoće u tekućine. To posebno vrijedi
kod upotrebe vozila na prašnjavim i
pješčanim
područjima
i
na
nepopločenim cestama. Ako ne
poštujete ove savjete, u tekućine
može doći prljavština i prouzročiti
teškoće ili kvarove sustava.
Viskoznost motornog ulja utječe na
potrošnju goriva i djelovanje motora u
hladnim vremenskim uvjetima (pokretanje motora i protjecanje ulja). Ulja s manjom viskoznošću smanjuju potrošnju
goriva i omogućuju bolje djelovanje
motora u hladnim vremenskim uvjetima,
ulja s većom viskoznošću više odgovaraju za zadovoljavajuće podmazivanje
motora u vrućem razdoblju. Upotreba
ulja neodgovarajuće viskoznosti može
dovesti do kvarova motora. Kod izbora
motornog ulja uzmite u obzir predviđene
temperature u kojima ćete se služiti
vozilom do sljedeće promjene ulja.
Odgovarajuću viskoznost motornog ulja
izaberite pomoću donje tablice.
Viskoznost motornog ulja po SAE s obzirom na vanjsku temperaturu
°C -30
-20
-10
0
10
20
30
40
50
Temperatura
(°F)
-10
0
20
40
60
80
100 120
20W-50
15W-40
Benzin
Motorno ulje *1
10W-30
5W-20, 5W-30
15W-40
10W-30
Dizel
Motorno ulje
5W-30
0W-30
*2
1. Zbog manje potrošnje goriva preporuča se upotreba ulja viskoznosti SAE 5W-20,5W-30 (API
SJ,SL / ILSAC GF-3). Ipak, ukoliko ovo ulje nije dostupno u Vašoj zemlji odaberite odgovarajuće ulje prema gornjoj tablici.
2. Samo za iznimno niske temperature. (Posebno se ne preporuča za čestu vožnju velikim brzinama i pod velikim opterećenjem).
9 6
Kazalo
I
Kazalo
A
H
Ako je guma prazna (s kompletom za popravak
gume) / 6-17
Ako je guma prazna (sa zamjenskom gumom) / 6-7
Akumulator / 7-35
Audio sustav / 4-102
Automatski klimatizacijski uređaj / 4-78
Automatski mjenjač / 5-10
Grijač stakla / 4-67
Gume i kotači / 7-38
Gume i kotači / 9-3
B
Brave vrata / 4-9
Brisači i mlaznice za pranje / 4-62
Broj motora / 8-3
C
Certifikacijska oznaka vozila / 8-2
D
Daljinsko otključavanje / 4-5
Dimenzije / 9-2
Dječji sigurnosni sustav / 3-36
F
Filter goriva / 7-28
Filter klimatizacijskog uređaja / 7-31
Filter zraka / 7-29
I 2
I
Identifikacijski broj vozila (VIN) / 8-2
J
Jačina žarulja / 9-2
K
Kako koristiti ovaj priručnik / 1-2
Ključevi / 4-3
M
Metlice brisača / 7-33
Motor / 7-2
Motorno ulje / 7-19
O
Odleđivanje i odmagljivanje vjetrobrana / 4-86
Održavanje unutarnjeg i vanjskog dijela vozila / 7-63
Ogledala / 4-30
Opis dijelova za redovno održavanje / 7-15
Kazalo
Oprema za slučaj nužde / 6-31
Osigurači / 7-47
Oznaka s pritiskom zraka/specifikacijom guma / 8-2
P
Paljenje motora / 5-5
Paljenje sva četiri pokazivača smjera / 4-56
Parkirna kočnica / 7-27
Ploča s instrumentima / 2-3
Ploča s instrumentima / 4-38
Poklopac motora / 4-19
Poklopac prtljažnika / 4-13
Poklopac spremnika goriva / 4-21
Položaji ključa / 5-4
Pomični krov / 4-24
Pomoćno paljenje motora / 6-4
Posebni uvjeti vožnje / 5-33
Predio motora / 2-4
Pregrijavanje motora / 6-6
Pretinci / 4-89
Prije vožnje / 5-3
Propisana maziva i količine punjenja / 9-5
Propisano gorivo / 1-3
Protuprovalni sustav / 4-7
Prozori / 4-15
R
Raspored redovnog održavanja / 7-8
Razrada vozila / 1-5
Ručni klimatizacijski uređaj / 4-69
Ručni mjenjač / 5-7
S
Savjeti za štedljivu vožnju / 5-31
Servisi za održavanje / 7-4
Sigurnosni pojasevi / 3-21
Simboli pokazivača na ploči s instrumentima / 1-6
Sjedala / 3-2
Sustav kontrole ispušnih plinova / 7-69
Sustav održavanja brzine / 5-27
Sustav upozorenja pri vožnji unatrag / 4-54
Sustav za kočenje / 5-17
Sustav zračnih jastuka / 3-45
Svjetla / 4-57
T
Tekućina automatskog mjenjača / 7-25
Tekućina kočnice i spojke / 7-23
Tekućina servo volana / 7-24
Tekućina za hlađenje / 7-20
Tekućina za ispiranje stakla / 7-27
Težina vozila / 5-49
U
U slučaju teškoća za vrijeme vožnje / 6-2
I 3
Kazalo
Ukoliko motor ne pali / 6-3
Unutarnja oprema / 4-92
Unutarnje osvjetljenje / 4-65
Unutrašnjost vozila / 2-2
Upozorenje na cesti / 6-2
Upravljač / 4-28
V
Vanjska oprema / 4-100
Vlasnikovo održavanje / 7-6
Vožnja zimi / 5-37
Vuča / 6-26
Vuča prikolice / 5-41
Z
Zamjena žarulja / 7-57
I 4
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
16
File Size
7 895 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content