close

Enter

Log in using OpenID

apisnik sa sastanka s pravobraniteljicom Slonjašak 17 04 13

embedDownload
REPUBLIKA HRVATSKA
Pravobraniteljica za osobe s invaliditetom
Broj: POSI- 2.15.5. – 194/14-07
Zagreb, 17. travnja 2014.
FIZIKALNA TERAPIJA I ZDRAVSTVENA NJEGA U KUĆI
ZAPISNIK SA SASTANKA
PRISUTNI:
MINISTARSTVO ZDRAVLJA:
Višnja Grgurić - Štimac
HZZO:
Hrvoje Šušković
Dijana Cimera
Ured pravobraniteljice za osobe s invaliditetom:
Anka Slonjšak
Sunčica Pivčević Grbavac
SOIH :
Marica Mirić
Martin Jelačić
HUPT:
Manda Knežević
UDRUGA FIZIOTERAPEUTI U KUĆI:
Nenad Kukoleča
Anka Slonjšak: uvodno navodi kako Ured zaprima upite o skorim izmjenama propisa vezanih
uz fizikalnu terapiju i zdravstvenu njegu u kući u smislu ukidanja ovih prava. Stoga traži
informacije od HZZO-a o planiranim izmjenama. Također ističe nužnost dostave akata koje
donosi HZZo na mišljenje Pravobraniteljici. Nadalje navodi kako je uočen veliki broj pritužbi
pojedinaca iz kojih je vidljivo smanjivanje prava na fizikalnu terapiju u kući – primjerice kod
kroničnih stanja osoba je godinama imala odobrenje za terapiju 5 puta tjedno, a sada se
odobrenje daje za 3 puta tjedno, bez obrazloženja smanjenja. Moli očitovanje vezano uz ove
trendove, a s obzirom na činjenicu da se propisi nisu promijenili.
Manda Knežević: navodi kako udruga HUPT učestalo zaprima pritužbe na odbijanje prava na
fizikalnu terapiju u kući , a naročito je izražen problem u ruralnim sredinama, odnosno
sredinama udaljenima od gradova u kojima je osobama s invaliditetom nedostupna ova
usluga
Marica Mirić također govori o trendu smanjivanja fizikalne terapije u kući sa 7 pa na 5 i na 3
puta tjedno. Problem je što se terapija određuje diskrecionom ocjenom vještaka HZZO-a.
Uočena je također regionalna neravnomjernost, a nedostatak usluge nije uočen samo u
1
ruralnim područjima već i u svim područjima koja nisu uža gradska područja. Za primjer
navodi okolicu Samobora u kojoj se osobi umjesto fizikalne terapije nudi njega u kući iz
razloga što ustanova nema dovoljno fizioterapeuta.
Nenad Kukoleča opisuje probleme s Komorom fizioterapeuta čiji je stav da se fizikalna
terapija u kući ne treba ugovarati s ustanovama. Zakon o fizioterapeutskoj djelatnosti ne
poznaje rad u kući fizioterapeuta te Komora tvrdi da je ovaj zakon iznad Zakona o
zdravstvenoj zaštiti koji ovakav rad odnosno uslugu poznaje. Navodi kako je Komora pred
USRH zatražila pokretanje postupka za ocjenu suglasnosti ZZZ sa Ustavom. Opisuje
problematiku pružanje usluge izvan gradskih središta pa navodi primjer ustanove iz
Makarske čiji se fizioterapeut treba voziti do 50 km udaljenog Gradca radi pružanja usluge
jednom pacijentu. Navodi i primjer Siska koji nema ustanovu za fizikalnu terapiju u kući pa
fizioterapeut iz Petrinje pokriva područje županije do Novske, kolege iz Rijeke čitav Gorski
Kotar, itd. Vezano uz moguća rješenja ove problematike bilo je prijedloga da fizikalna
terapija bude stacionirana u domovima zdravlja međutim opet se postavlja pitanje
podmirivanja troška, ali i načina prilagođenog prijevoza osoba s invaliditetom.
Višnja Grgurić – Štimac: Dostupnost zdravstvene zaštite boljka je svih usluga unutar sustava
zdravstva. Mreža zdravstvene zaštite s ciljem poboljšanja dostupnosti usluge biti će u skorije
vrijeme izmijenjena.
Dijana Cimera navodi i problem ne postojanja zainteresiranih ugovaratelja usluga pa se
Zavod nalazi u poziciji da nema s kim ugovoriti pružanje usluge. Kao primjere osiguravanja
posebnih standarda baš u području fizikalne terapije navodi područje Gorskog Kotara i grada
Drniša gdje se pružateljima usluga posebno podmiruju troškovi prijevoza. Što se tiče sukoba
unutar struke, između Komore fizioterapeuta i Udruge fizioterapeuta u kući navodi se kako
HZZO na ovo ne može utjecati. Djelatnost fizikalne terapije u kući prvi put je u Zakon
stavljena na inicijativu HZZO-a. Vezano uz izmjene podzakonskih akata iz nadležnosti HZZO-a
navodi kako do istih izmjena mora doći zbog usklađivanja s propisima EU. Navodi kako ne
postoji zakonsko obveza HZZO-a Pravobraniteljici dostavljati propise na mišljenje. Svi propisi
donose se u suradnji sa strukom.
Manda Knežević: fizikalna terapija mora biti dio nekog sustava, radi mjerenja rezultata,
provođenja nadzora i sl.
Hrvoje Šušković: svi provedbeni propisi su pod nadzorom struke
Dijana Cimera najavljuje izlazak HZZO iz riznice 30.06.2014. godine, što bi trebalo osigurati
veći iznos raspoloživih sredstava i veću autonomiju. Fizikalna terapija u kući ne planira se
ukidati.
Marica Mirić smatra da kod fizikalne terapije u kući treba osigurati individualni pristup i
kontrolu rada na terenu
Manda Knežević smatra kako sustav zdravstva ne prati ciljeve zadane Strategijom
izjednačavanja mogućnosti za OSI niti Konvencije o pravima osoba s invaliditetom
Anka Slonjšak primjećuje i kako se na Godišnje izvješće o radu POSI MZ ne referira
Višnja Grgurić – Štimac navodi kako je Izvješće POSI u fazi čitanja i kako će Ministarstvo dati
svoj komentar
Marica Mirić još jednom podsjeća na nužnost suradnje i uključivanje samih osoba s
invaliditetom u procese odlučivanja i donošenja odluka.
Zapisnik sastavila: Sunčica Pivčević Grbavac, savjetnica pravobraniteljice
2
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
310 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content