close

Enter

Log in using OpenID

115 godina NOVOG LISTA CJENIK OGLASNOG

embedDownload
CJENIK OGLASNOG PROSTORA
CJENIK OSMRTNICA, POZDRAVA, ZAHVALA, SJEĆANJA I ČESTITKI
CJENIK UMETANJA PROMOTIVNIH MATERIJALA
OMOTNA FAŠETA - PROMOTIVNA PASICA
OKO NOVINE
CJENIK MALIH OGLASA do 10 riječi
CJENIK UOKVIRENIH OSMRTNICA (st/cm)
STICKER - NALJEPNICA NA NASLOVNICI
REDOVITI PRILOZI
Petkom
Regionalni prilozi
Živjeti zdravo
web novilist.hr
kategorija MAGAZIN/Živjeti zdravo
AGENCIJE ZA OGLAŠAVANJE
ROKOVE PREDAJE NARUDŽBI I GOTOVIH MATERIJALA ZA REDOVITI DIO LISTA
Zdravstveni adresar
FORMATI OGLASNOG PROSTORA
Posebni prilozi
GRAFIČKE UPUTE ZA PREDAJU OGLASNIH MATERIJALA
MODULARNO OGLAŠAVANJE
CJENIK OGLAŠAVANJA - WEB
115 godina NOVOG LISTA
115 godina NOVOG LISTA
CJENIK OGLAŠAVANJA
U primjeni od 1. veljače 2015.
OPĆI UVJETI OGLAŠAVANJA 2015.
AGENCIJE ZA OGLAŠAVANJE
115 godina
DOSEG ČITANOSTI NOVOG LISTA UNUTAR
PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE 90%
Udio prodaje Novog lista u dnevnom tisku na području
PGŽ-a je 71%.
Agencije za oglašavanje stječu pravo na agencijske popuste sklapanjem ugovora o oglašavanju u
skladu sa sljedećim uvjetima: Ako su registrirane za obavljanje djelatnosti marketinga, što dokazuju
potrebnom dokumentacijom. Agencije moraju ispunjavati tehničke uvjete za obavljanje poslova za
račun oglašivača u Novom listu.
Agenciji se odobrava 22% agencijskog popusta.
Preduvjet za odobravanje popusta je sklapanje Ugovora o oglašavanju.
Novi list zadržava pravo traženja od oglašivača sredstva osiguranja plaćanja
Agencija je dužna podmiriti račun 30 dana od dana izdavanja računa. U protivnom Novi list
zadržava pravo obračuna zateznih kamata sukladno Zakonu.
zz Agenciji se odobrava 5% popusta za avansnu uplatu dva dana prije tražene objave, uz uvjet da
su prethodno podmirene sve dospjele obveze.
zz
zz
zz
.
zz
Dodatni popusti
Dodatni popusti agencijama i agencijskim klijentima odobravaju se nakon ostvarene realizacije
a na temelju skale popusta.
Agencija
22%
Financijska obveza
Agencijski
popusti
Financijska obveza
Popust
za klijenta
100.000,00 - 200.000,00
5%
50.000,00 - 100.000,00
4%
200.000,00 - 400.000,00
7%
100.000,00 - 300.000,00
5%
400.000,00 - 600.000,00
9%
300.000,00 - 500.000,00
6%
600.000,00 - 1.000.000,00
11%
Preko 500.000,00
7%
Preko 1.000.000,00 i više
13%
skala popusta odnosi se na netto promet
zz Skale popusta odnose se na neto promet i popusti se ne zbrajaju.
Neispunjavanje financijskih obveza agencija ili agencijskih klijenata rezultira gubitkom prava na
ostvarenje ugovorenih popusta.
Novi list u ovom slučaju zadržava pravo obračuna razlike između ugovorenih i realiziranih iznosa.
OPĆI UVJETI OGLAŠAVANJA 2015.
115 godina
DIREKTNI KLIJENTI
zz Usluge oglašavanja obavljaju se isključivo na temelju unaprijed ispostavljene narudžbenice.
zz Oglašivači bez ugovora o suradnji imaju obvezu avansnog plaćanja objave uz dostavu potvrde o
uplati prema rokovima predaje narudžbi i gotovih materijala uz odobren avansni popust od 5%.
zz Oglašivači sa sklopljenim ugovorom o suradnji imaju obvezu plaćanja u roku 30 dana od dana
ispostave računa. U protivnom Novi list zadržava pravo zaračunavanja zateznih kamata sukladno
Zakonu.
OSTALI OPĆI UVJETI
zz Naručitelj jamči za regularnost dostavljenih oglasa u skladu sa zakonskim propisima i regulira
svoju obvezu prema trećim osobama po osnovi autorskih i drugih prava. Svi eventualni zahtjevi
od strane trećih osoba po ovoj stavci u cijelosti padaju na teret naručitelja.
zz Novi list ne odgovara za sadržaj oglasa niti za kvalitetu dostavljenih materijala.
zz Novi list zadržava pravo neobjavljivanja oglasa ukoliko isti ne zadovoljava propisane tehničke
standarde.
ROKOVI PREDAJE NARUDŽBI
I GOTOVIH MATERIJALA ZA REDOVITI DIO LISTA
Dan objave
Rok za predaju narudžbi
Rok za predaju gotovih
oglasa
ponedjeljak
Petak do 10 h
Petak do 12 h
utorak
Petak do 15 h
Ponedjeljak do 9 h
srijeda
Ponedjeljak do 15 h
Utorak do 9 h
četvrtak
Utorak do 15 h
Srijeda do 9 h
petak
Srijeda do 15 h
Četvrtak do 9 h
subota
Četvrtak do 15 h
Petak do 9 h
nedjelja
Petak do 10 h
Petak do 12 h
U slučaju nepravovremene dostave materijala (gotovih oglasa)
Novi list zadržava pravo naplate prethodno naručenog i
rezerviranog oglasnog prostora.
ROKOVI ZA STORNIRANJE
Narudžba se može stornirati isključivo u pismenom obliku prema rokovima naručivanja. U slučaju
prekoračenja rokova, Novi list zadržava pravo naplate vrijednosti oglasa.
ROKOVI ZA REKLAMACIJE
Reklamacije se podnose isključivo u pisanom obliku najkasnije tri dana od dana objave oglasa.
Reklamacija računa prihvaća se u roku 15 dana od dana izdavanja računa.
FORMAT
ponedjeljak, utorak
srijeda, četvrtak
petak, subota
praznik
nedjelja
1/1
16.872,00 kn
20.064,00 kn
15.048,00 kn
Junior page
12.000,00 kn
14.200,00 kn
11.000,00 kn
1/2
9.270,00 kn
11.035,00 kn
8.276,00 kn
1/3
6.020,00 kn
7.156,00 kn
5.367,00 kn
1/4
4.640,00 kn
5.517,00 kn
4.138,00 kn
1/8
2.109,00 kn
2.508,00 kn
1.881,00 kn
lažna duplerica
33.744,00 kn
40.128,00 kn
30.096,00 kn
prava duplerica
43.867,20 kn
52.166,40 kn
39.124,80 kn
st/cm
81,00 kn
97,00 kn
73,00 kn
440,00 kn
330,00 kn
176,00 kn
132,00 kn
Naslovna stranica ili zadnja stranica
st/cm
370,00 kn
Naslovna stranica posebnih priloga
st/cm
148,00 kn
CIJENE SU IZRAŽENE BEZ PDV-a
zz Direktnom klijentu koji se nije oglašavao unatrag godinu dana za prvu reklamnu
kampanju odobrava se popust dobrodošlice od 20%.
115 godina
DOPLATE
Izrada grafičkog rješenja +10%
Formati na IV i V stupaca +30%
Oglasi erotskog sadržaja +60% (minimalni format 1st/2cm)
POSEBAN SMJEŠTAJ
+30% od 10. stranice na dalje
+50% od 2.-5. stranice lista
115 godina
CIJENE SU VAŽEĆE OD 01.02. 2015.
CJENIK OGLAŠAVANJA
CJENIK OGLASNOG PROSTORA
115 godina
FORMAT
KOM
CIJENA
A4
1
13.000,00 kn
A4
2
14.400,00 kn
A4
3-4
15.840,00 kn
A4
5-6
17.280,00 kn
A4
7-8
19.200,00 kn
A4
9-10
26.400,00 kn
A4
10-20
31.200,00 kn
A4
više od 20
na upit
CIJENE SU IZRAŽENE BEZ PDV-a
OSTALE NAPOMENE
Navedene cijene su konačne i uključuju zakup oglasnog prostora i usluge umetanja.
Za umetanje u nakladu samo za riječko područje,
cijena se umanjuje za 10%
115 godina
UVJETI
ROKOVI
Na cjenik umetanja primjenjuju se
svi ugovoreni popusti.
U slučaju da dostavljeni materijali
ne odgovaraju naručenima po
obujmu ili dimenzijama, Novi list
zadržava pravo obračuna razlike.
Rok za dostavu narudžbe je 7 dana uoči dana
umetanja.
Rok za dostavu promotivnih materijala je 3 dana
uoči dana umetanja.
Rok za storniranje narudžbi je 4 dana uoči
dana umetanja. Za nepravovremeni storno
narudžbe ili rezervacije termina umetanja te za
nepravovremenu dostavu materijala Novi list
zadržava pravo naplate 50% od narudžbom
ugovorene usluge.
Za formate umetka A5 i manje cijena se uvećava za
10%
Za umetke gramature manje od 100g/m2 cijena se
uvećava za 10%
Na treću insertaciju u jednom danu uvećava se cijena
insertacije za 10%
CIJENE SU VAŽEĆE OD 01.02. 2015.
CJENIK UMETANJA PROMOTIVNIH MATERIJALA
115 godina
OMOTNA FAŠETA - PROMOTIVNA PASICA OKO NOVINE
STICKER - NALJEPNICA NA NASLOVNICI
TEHNIČKE KARAKTERISTIKE
Maksimalna veličina stickera je 130 x 130 mm.
Dužina otvorene fašete iznosi 660 mm. Širina je minimalno 60 mm, a maksimalno 100 mm. Fašeta
mora biti obostrano falcana na 160 mm i 205 mm. Zalijepljena fašeta mora biti na mjeru širine
novine - 295 mm.
Na cijene se obračunavaju svi ugovoreni popusti.
ponedjeljak, utorak
srijeda, četvrtak
petak, subota
praznik
nedjelja
17.920,00 kn
21.520,00 kn
15.360,00 kn
ROKOVI za naručivanje, dostavu materijala i stornacije istovjetni su kao za usluge umetanja.
NARUČITELJ je prije izvršenja usluge dužan odjelu Marketinga dostaviti ogledni primjerak naljepnice.
Za svako odstupanje od karakteristika oglednog primjerka Novi list zadržava pravo naplate u visini
5% od vrijednosti usluge.
CIJENE SU IZRAŽENE BEZ PDV-a
Na cijene se obračunavaju svi ugovoreni popusti.
ponedjeljak, utorak
srijeda, četvrtak
petak, subota
praznik
nedjelja
20.480,00 kn
24.560,00 kn
17.520,00 kn
CIJENE SU IZRAŽENE BEZ PDV-a
Specijalni zahtjevi, koji nisu definirani cjenikom, dogovaraju se direktno s odjelom prodaje oglasnog
prostora.
TROŠAK DODATNIH USLUGA
Ako se dostavlja nezalijepljena fašeta, dodatni troškovi lijepljenja iznose 7.150,00 kn. Na ovu cijenu ne
obračunavaju se ugovoreni popusti. Fašeta mora biti falcana na ranije navedene mjere.
ROKOVI za naručivanje, dostavu materijala i stornacije istovjetni su kao za usluge umetanja.
NARUČITELJ je prije izvršenja usluge dužan odjelu Marketinga dostaviti ogledni primjerak fašete. Za
svako odstupanje od karakteristika oglednog primjerka Novi list zadržava pravo naplate u visini 5%
od vrijednosti usluge.
Specijalni zahtjevi, koji nisu definirani cjenikom, dogovaraju se direktno s odjelom prodaje oglasnog
prostora.
115 godina
ADRESA ZA DOSTAVU GOTOVIH MATERIJALA
UMETANJE, OMOTNE FAŠETE I STICKERI
Ekspedit Novoga lista
Novi list d.d.
Zvonimirova 20a
HR - 51 000 Rijeka
FORMATI OGLASNOG PROSTORA
FORMATI OGLASNOG PROSTORA
115 godina
DUPLERICA
540 x 380 mm
1/3 stranice (II/38):
84 x 380 mm
6 stupaca
1 stupac = 41 mm
1/1 stranica (VI/38):
260 x 380 mm
1/4 stranice (III/18,8):
128 x 188 mm
Junior page (IV/28,5):
172 x 285 mm
1/4 stranice (VI/9,3):
260 x 93 mm
1/2 stranice (VI/18,8):
260 x 188 mm
1/4 stranice (II/28,5):
84 x 285 mm
1/2 stranice (III/38):
128 x 380 mm
1/8 stranice (III/9,3):
128 x 93 mm
POSEBNI ZAHTJEVI
1/3 stranice (III/25):
128 x 250 mm
1/8 stranice (II/14):
84 x 140 mm
FORMATI NA IV I V STUPACA
SMJEŠTAJ UNUTAR STRANICE
1/3 stranice (VI/12,5):
260 x 125 mm
1/8 stranice (VI/4,5):
260 x 45 mm
+30% na oglasni prostor
Dvije ili više stranica za redom
+ 30% na svaki posebno smješten oglas
1/3
172 x 188 mm
Samostalno
u dnu stranice
Samostalno
u vrhu stranice
Samostalno po
sredini stranice
+ 30%
+ 50%
+ 100%
L format
+ 30%
1/4
172 x 140 mm
1/8
172 x 70 mm
Specijalni zahtjevi dogovaraju se direktno s odjelom Marketinga.
115 godina
GRAFIČKE UPUTE ZA PREDAJU OGLASNIH MATERIJALA
Odjel oglašavanja
Oglase nam možete dostaviti na:
zz e-mail adresu: [email protected]
zz CD-u ili
zz DVD-u
Gotove oglase pripremiti u jednom od sljedećih formata:
zz TIFF, JPG, EPS (preview TIFF, fontovi u krivulje)
zz CDR do verzije X3 (fontovi u krivulje)
zz PDF
Potrebna rezolucija za sve formate je 300 dpi, kolori u CMYK, a crno-bijeli u grayscale.
Kod oglasa poslanih u JPG formatu koristiti isključivo CMYK color space i ne koristiti preveliku kompresiju.
Oglasi u boji (CMYK) trebaju biti pripremljeni s opcijom overprint black.
Crna boja (najčešće u tekstu) ne smije sadržavati niti jednu drugu boju osim crne (black).
Ne preporučujemo upotrebu pisma manju od 7 tipografskih
točaka na bijeloj podlozi odnosno 9 točaka u negativu ili na
tamnijoj pozadini. Kad se koristi negativ, preporučujemo bold
pismo.
INFORMACIJE I NARUDŽBE
GRAFIČKE UPUTE ZA PREDAJU
OGLASNIH MATERIJALA
U Novom listu koristimo PC/Windows platformu, stoga preferiramo PC formate.
Ne preporučujemo korištenje sivog rastera svjetlijeg od 15%
crne
boje.
Ispod teksta izbjegavati šarene podloge ili podloge u četiri boje.
Također ne preporučujemo korištenje teksta u negativu pri dnu
oglasa.
115 godina
Uzeti u obzir da se boje iz PANTONE skale ne mogu dobro
reproducirati u novinskom tisku.
115 godina
T 051 650 088
T 051 650 030
T 051 650 138
F 051 650 031
[email protected]
Dopisništvo Zagreb
T/F 01 4444 136 Odjel promocije
T 051 650 009 T 051 650 090 F 051 650 031
F 051 650 031
Odjel grafičkog dizajna
T 051 650 091 T 051 650 113
e-mail adresa za dostavu gotovih oglasa:
E [email protected]
115 godina NOVOG LISTA
REDOVITI PRILOZI
petkom
PETKOM
tjedni zabavno informativni prilog s tjednim TV programom
Izlazi petkom na formatu A4
UNUTRAŠNJE STRANICE
(45g novinski papir)
petak
STRANICE OVITKA
FORMAT
CIJENA
1 stranica
6.400,00
1/2 stranice
3.200,00
1/4 stranice
1.600,00
1/8 stranice
800,00
FORMAT
1 stranica
kolor
kolor
2. i 3. stranica
zadnja stranica
8.000,00
9.600,00
pasica na dnu naslovnice (1/8 str.)
3.600,00
Napomena: cijene su izražene u kunama, bez PDV-a
Na navedene cijene odobravaju se agencijski popusti.
1/1
stranica
175 x 235 mm
115 godina
1/2 stranice
FORMATI
1/2
stranice
175 x 115 mm
85 x 235 mm
ovitak
1/4
stranice
85 x 115 mm
1/8
stranice
85 x 58 mm
DOPLATE
ROKOVI
Izrada oglasa + 10%
Poseban smještaj +30%
Rok za dostavu narudžbe: 8 dana prije objave
Rok za dostavu oglasa: ponedjeljkom do 10 sati
1/1
stranica
205 x 270 mm
+ napust
ovitak
1/8
stranice
205 x 30 mm
+ napust
regionalni prilozi
REGIONALNIprilozi
nedjelja
Izlaze nedjeljom na novinskom formatu
CJENIK I FORMATI OGLASNOG PROSTORA
FORMAT
DIMENZIJE
CIJENA
1/1 stranica
260 x 380 mm
4.000,00
1/2 stranica
260 x 188 mm
128 x 380 mm
2.000,00
1/4 stranica
128 x 188 mm
260 x 93 mm
84 x 285 mm
1.000,00
1/8 stranica
128 x 93 mm
84 x 140 mm
260 x 45 mm
500,00
41 x 10 mm
17,54
stupac/centimetar
zadnja stranica
41 x 10 mm
5.000,00
Napomena: cijene su izražene u kunama, bez PDV-a.
Cijene vrijede samo za oglašivače s područja kojeg pokriva
regionalni prilog. Narudžbom u paketu mogće je oglašavanje u više
priloga
Navedene cijene važeće su isključivo za oglašivače sa odnosnog
regionalnog područja. Za sve ostale klijente primjenjuje se redoviti cjenik
nedjeljom.
Poseban popust direktnim klijentima:
10% za ukupno 4 objave
15% za ukupno 10 objava
DINAMIKA OBJAVE
GORANSKI - izlazi prve nedjelje u mjesecu
T 051/650 030
OTOČNI - izlazi druge nedjelje u mjesecu
T 051/650 138
LIBURNIJSKI - izlazi treće nedjelje u mjesecu
T 051/650 088
LIČKI - izlazi treće ili četvrte nedjelje u mjesecu
T 051/650 206
PRIMORSKI - izlazi posljednje nedjelje u mjesecu
T 051/650 088
DOPLATE
Izrada oglasa + 10%
ROKOVI
Rok za dostavu narudžbe: 15 dana prije objave
Rok za dostavu oglasa: srijedom do 14 sati
115 godina
[email protected]
ota
b
u
s
a
v
pr
ecu
u mjes
živjeti zdravo
živjetiZDRAVO
mjesečni prilog o zdravlju
•
- izlazi prve subote u mjesecu
- na poboljšanom novinskom papiru 52 gr, sa sjajnim omotom
- na formatu A4
CJENIK I FORMATI OGLASNOG PROSTORA
FORMAT
DIMENZIJE
CIJENA (KOLOR)
1/1 zadnja omotna
195 x 270 mm + 6 mm napust
11.000,00
1/1 druga i treća omotna
195 x 270 mm + 6 mm napust
10.000,00
1/1 unutarnja
175 x 250 mm
9.000,00
2/3
115 x 250 mm
6.600,00
1/2
85 x 250 ili 175 x 123 mm
5.000,00
1/3
56 x 250 ili 175 x 80 mm
3.400,00
1/4
85 x 123 ili 175 x 60 mm
2.500,00
1/8
85 x 60 mm
1.250,00
2/1 duplerica
368 x 250 mm
16.000,00
pasica na dnu naslovnice 1/8
195 x 33 mm
3.600,00
Napomena: cijene su izražene u kunama, bez PDV-a.
Na navedene cijene odobravaju se ugovoreni agencijski popusti.
Doplata:
Izrada oglasa +10% na cijenu oglasa
115 godina
Popust dobrodošlice 20%
za direktne i agencijske klijente koji se nisu oglašavali u poslijednih godinu dana u Novom
listu i prilogu Živjeti zdravo. Popust se odobrava samo na prve dvije naručene objave oglasa u prilogu Živjeti zdravo, a može se realizirati unutar 4 mjeseca. Ovaj popust isključuje
ostale popuste za klijente koji proizlaze iz skale popusta.
Skala popusta za klijente u prilogu Živjeti zdravo:
- paket 2 oglasa
................. 3%
- paket 3 do 4 oglasa ................. 6%
- paket 5 do 7 oglasa ................. 9%
- paket 8 i više oglasa ................. 12%
Skala popusta vrijedi za direktne i agencijske klijente. Za agencijske klijente s ugovorenom
financijskom obvezom na godišnjoj razini obračunava se popust ugovoren na godišnjoj
razini ili prema ovoj skali ukoliko je on za klijenta povoljniji. Popusti se ne zbrajaju.
Ukoliko klijent odustane od planirane objave paketa Novi list zadržava pravo naplate razlike
koja je proizašla iz nerealiziranog dogovora.
Ukoliko klijent naručuje oglase pojedinačno sa svakom daljnjom narudžbom popusti će rasti
sukladno skali.
zz Posebni popust: 50 % popusta odobrava se za zdravstveno-edukativne i preventivne
programe javnih zdravstvenih ustanova, zavoda i instituta te za humanitarne akcije
(popust uključuje sve popuste).
zz "First minute" ponuda za omotne stranice (cover C2 , C3 i C4): cijena omotne stranice
C2, C3 ili C4 po cijeni unutarnje stranice ukoliko se narudžba izvrši do 15. u mjesecu za
naredni broj priloga.
zz Avansno plaćanje
5% popusta za avansnu uplatu dva dana prije objave
zz Stand by: 50% popusta (popust ukljućuje sve popuste)
živjeti zdravo web novilist.hr
115 godina
web novilist.hr
kategorija MAGAZIN/Živjeti zdravo
CJENIK BANERA U KATEGORIJI MAGAZIN I ŽIVJETI ZDRAVO
NAZIV
DIMENZIJE
CPM
CPD (fiksni baneri)
Leaderboard
720 x 90 pixela
40 kn
600 kn
Medium rectangle
300 x 250 pixela
40 kn
600 kn
Half page
300 x 600 pixela
60 kn
-
CIJENE SU IZRAŽENE BEZ PDV-a
Na navedene cijene odobravaju se ugovoreni agencijski propusti
zz CPM /cost per mile/ cijena za 1000 prikaza
zz CPD /cost per day/ cijena po danu (za fiksne banere)
zz CPI cijena po prikazu = CPM/1000
PROMO U KATEGORIJI MAGAZIN I ŽIVJETI ZDRAVO
zz Promo (sidebar)4 dana2.000 kn
TEHNIČKI ZAHTJEVI
zz
zz
zz
zz
prihvatljivi formati banera (swf, fla, jpg, png, gif )
maksimalna težina banera: 50 kB
trajanje floating banera: do 15 sekundi uz obveznu opciju isključenja
preporučeno trajanje animacija: do 15 sekundi
PAKET baner fiksni + rotirajući
zz fiksni baner 300 x250 pixela, u kategoriji Magazin
zz rotirajući baner 300 x 250 pixela, 10.000 prikaza u odr. rubrici na portalu
(npr. Rijeka i sl.)
cijena: 900 kn po danu
zz DODATNI POPUST 10% na cijene banera na portalu u kategoriji MAGAZIN i ŽIVJETI ZDRAVO, ukoliko se klijent istodobno
oglašava u prilogu Živjeti zdravo i / ili u Novom listu.
posebni prilozi
POSEBNIprilozi
ZELENI DOM
HORIZONT
LOV I RIBOLOV
GASTRO ADRIA
Format A4
UNUTRAŠNJE STRANICE
novinski papir
ponedjeljkom
OVITAK:
sjajni papir
FORMAT
CIJENA
1 stranica
6.000,00
1/2 stranice
3.000,00
1/4 stranice
1.500,00
1/8 stranice
750,00
FORMAT
1 stranica
kolor
kolor
2. i 3. stranica
zadnja stranica
7.000,00
8.000,00
pasica na dnu naslovnice (1/8 str.)
2.000,00
CIJENE
Cijene su izražene u kunama, bez PDV-a
Na navedene cijene odobravaju se agencijski popusti
1/1
stranica
175 x 250 mm
1/2
stranice
175 x 123 mm
1/2 stranice
FORMATI
85,5 x 250 mm
ROKOVI
Rok za dostavu narudžbe: 14 dana prije objave
Rok za dostavu oglasa: 7 dana prije objave
115 godina
ovitak
1/4
stranice
1/8
stranice
85,5 x 123 mm
85,5 x 60 mm
1/1
stranica
195 x 270 mm
+ napust lijevo, gore i dolje
ovitak
1/8
stranice
205 x 35,5 mm
+ napust
desno i dolje
zdravstveniADRESAR
Izlazi četvrtkom u Novom listu, prilog Kultura življenja
1 modul
2 modula
400,00 kn + PDV
800,00 kn + PDV
PRETPLATA na 6 MJESECI, 1 modul
PRETPLATA na 1 mjesec, 1 modul
Popust 35%
4 oglasa mjesečno
5 oglasa mjesečno
1.040,00 kn + PDV
1.300,00 kn + PDV
Popust 55%
4 oglasa mjesečno
5 oglasa mjesečno
720,00 kn + PDV
900,00 kn + PDV
PRETPLATA na 2 do 3 MJESECA, 1 modul
POLUGODIŠNJA PRETPLATA uz premiju za
kontinuirano oglašavanje, 1 modul
Popust 45%
4 oglasa mjesečno
5 oglasa mjesečno
Popust 55% plus 20% za obnavljanje narudžbe
4 oglasa mjesečno 576,00 kn + PDV
5 oglasa mjesečno 720,00 kn + PDV
880,00 kn + PDV
1.100,00kn + PDV
PRETPLATA na 4 do 5 MJESECI, 1 modul
Popust 50%
4 oglasa mjesečno
5 oglasa mjesečno
800,00 kn + PDV
1.000,00kn + PDV
Za oglase iz više modula: 2, 3, 4, 6, 8 ili 12 modula,
cijene su proporcionalno veće
PLAĆANJE
Novi klijenti i jednokratno naručeni oglasi - avansno
oglasi uz pretplatu plaćaju se po računu, mjesečno
agencije: max rabat 10% i 5% za avansno plaćanje
FORMATI
115 godina
1 modul
2 modula
3 modula
4 modula
6 modula
8 modula
10 modula
12 modula
4,1 x 5 cm
8,4 x 5 cm; 4,1 x 10,3 cm
12,8 x 5 cm
8,4 x 10,3 cm
26,0 x 5 cm; 12,8 x 10,3 cm
17,2 x 10,3 cm
21,5 x 10,3 cm
26,0 x 10,3 cm
T
F
051/650 088; 098/98 22 408
051/650 031
[email protected]
CJENIK OSMRTNICA, POZDRAVA, ZAHVALA, SJEĆANJA I ČESTITKI
OSMRTNICE
(bez PDV-a)
(s PDV-om)
Obiteljska osmrtnica BEZ slike
156,00 kn
195,00 kn
Obiteljska osmrtnica SA slikom
176,00 kn
220,00 kn
Pozdravi i sjećanja BEZ slike
/do 25 riječi/
208,00 kn
260,00 kn
Pozdravi i sjećanja SA slikom
/do 25 riječi/
280,00 kn
350,00 kn
Osmrtnice za pravne subjekte
BEZ slike /do 25 riječi/
208,00 kn
Osmrtnice za pravne subjekte
SA slikom /do 25 riječi/
SVAKA DALJNJA RIJEČ
8,00 kn
10,00 kn
SLIKA
72,00 kn
90,00 kn
OSMRTNICA UOKVIRENA NA st/cm
PREMA PRILOŽENOM CJENIKU
I/1 (4,1 cm x 1 cm)
64,42 kn
80,52 kn
ČESTITKA ZA GODIŠNJICU BRAKA
II/5 (8,4 cm x 5 cm), C/B
304,00 kn
380,00 kn
260,00 kn
ČESTITKA ZA GODIŠNJICU BRAKA
II/5 (8,4 cm x 5 cm), KOLOR
360,00 kn
450,00 kn
280,00 kn
350,00 kn
ČESTITKA ZA GODIŠNJICU BRAKA
II/8 (8,4 cm x 8 cm), KOLOR
540,00 kn
650,00 kn
Zahvala BEZ slike /do 50 riječi/
240,00 kn
300,00 kn
Zahvala SA slikom /do 50 riječi/
312,00 kn
390,00 kn
BESPLATNA OBJAVA - sjećanje na poginule branitelje /roditelji i bračni drug/
INFORMACIJE I NARUDŽBE
OGLASNI ODJEL RIJEKA, F. Kurelca 3, Tel.: 051/212-102, Fax: 051/211-433, [email protected]
INFORMACIJE I NARUDŽBE: OGLASNI ODJEL VIŠKOVO, Vozišće 5, Tel.: 051/504-178, Fax: 051/504-179, [email protected]
OGLASNI ODJEL RIJEKA, F. Kurelca
3, Tel.:
051/212-102,
Fax:71,051/211-433,
[email protected],
radno vrijeme: ponedjeljak do petak: 8 - 19,30 sati (osmrtnice za naredni dan
OGLASNI
ODJEL
OPATIJA, M. Tita
Tel.: 051/271-210,
Fax: 051/271-624, [email protected]
OGLASNI
ODJEL
CRIKVENICA,
P
.
Preradovića
4,
Tel./fax:
051/781-392,
[email protected]
primaju se do 19 sati), subota: 8 - 14 sati, nedjelja (praznik): 13 - 18 sati
115 godina
OGLASNI ODJEL OPATIJA, M. Tita 71, Tel.: 051/271-210, Fax: 051/271-624, [email protected], radno vrijeme: ponedjeljak do petak: 8 - 15
OGLASNI ODJEL CRIKVENICA, P.Novi
Preradovića
4, Tel.:/fax: 051/781-392, [email protected], radno vrijeme: ponedjeljak do petak: 8 - 15
list d.d. Rijeka, Zvonimirova 20a; matièni broj: 3341941; OIB 44110106406; žiroraèun: Erste & Steiermärkische Bank d.d. Rijeka; 2402006-1100110121;
Novi list d.d. Rijeka, Zvonimirova 20a;
matični
broj:
44110106406, IBAN HR5324020061100110121; Erste & Steiermärkische Bank d.d. Rijeka:
Raiffeisenbank Austrija3341941;
d.d. Zagreb;OIB
2484008-1100243624
Raiffeisenbank Austrija d.d. Zagreb: IBAN HR26248400081100243624
DOPISNIŠTVO ZAGREB , Boškovićeva 15, Tel.: 01/444-136, Fax: 01/4836-431, [email protected]
CJENIK UOKVIRENIH OSMRTNICA (st/cm)
I/7
II/7
/SLIKA/
II/5
IME i PREZIME
/SLIKA/
/SLIKA/
IME i PREZIME
IME i PREZIME
II/5 ............ 644,16 kn
+ PDV ....... 805,20 kn
II/7 ............ 901,82 kn
+ PDV .... 1.127,28 kn
II/8
I/7 ............. 450,91 kn
+ PDV ....... 563,64 kn
II/6
/SLIKA/
I/5
IME i PREZIME
IN MEMORIAM
IME i PREZIME
/SLIKA/
IME i PREZIME
I/5 ............. 322,08 kn
+ PDV ....... 402,60 kn
115 godina
II/6 ............ 772,99 kn
+ PDV ....... 966,24 kn
II/8 ......... 1.030,66 kn
+ PDV .... 1.288,32 kn
CJENIK UOKVIRENIH OSMRTNICA (st/cm)
II/8 ......... 1.030,66 kn
+ PDV .... 1.288,32 kn
II/12 ....... 1.545,98 kn
+ PDV .... 1.932,48 kn
IME i PREZIME
IME i PREZIME
IME i PREZIME
SLIKA
IME i PREZIME
IME i PREZIME
115 godina
IME i PREZIME
II/8 ......... 1.030,66 kn
+ PDV .... 1.288,32 kn
CJENIK UOKVIRENIH OSMRTNICA (st/cm)
III/8
INFORMACIJE I NARUDŽBE
Predaja gotovih oglasa
tel.: 051/212-102; fax: 051/211-433; e-mail: [email protected]
OIB 44110106406
Erste & Steiermärkische Bank d.d. Rijeka
IBAN HR5324020061100110121
Raiffeisenbank Austrija d.d. Zagreb IBAN HR2624840081100243624
II/10
/SLIKA/
/SLIKA/
IME i PREZIME
IME i PREZIME
III/8 ........ 1.545,98 kn
+ PDV .... 1.932,48 kn
II/10 ....... 1.288,32 kn
+ PDV .... 1.610,40 kn
115 godina
CJENIK MALIH OGLASA do 10 riječi
1. STANOVI
2. KUĆE
UNAJMLJIVANJE.................... 30,00 kn
3. SOBE
OSTALO................................. 80,00 kn
4. GARAŽE ............................................... 80,00 kn
5. ZEMLJIŠTA ........................................... 80,00 kn
6. LOKALI ................................................. 80,00 kn
7. POSLOVNI PROSTOR ............................. 80,00 kn
8. UGOSTITELJSKA OPREMA ..................... 80,00 kn
9. GRAĐEVINSKA OPREMA ...................... 40,00 kn
10. SANITARIJE .......................................... 40,00 kn
11. UREDSKA OPREMA .............................. 40,00 kn
12. NAMJEŠTAJ .......................................... 40,00 kn
13. TELEVIZORI .......................................... 40,00 kn
14. VIDEOTEHNIKA ..................................... 40,00 kn
15. AUDIOTEHNIKA ................................... 40,00 kn
16. CD, VIDEO I AUDIOKAZETE .................. 40,00 kn
17. ANTENE ............................................... 40,00 kn
18. GLAZBENI INSTRUMENTI ..................... 40,00 kn
19. KOMPJUTORI ....................................... 40,00 kn
20. KOMPJUTORSKE IGRE .......................... 40,00 kn
21. APARATI ZA DOMAĆINSTVO ................ 40,00 kn
22. BIJELA TEHNIKA ................................... 40,00 kn
SVAKA DALJNJA RIJEČ - 5,00 kn
UOKVIRENI OGLASI DO 10 RIJEČI - 100,00 kn
SVAKA DALJNJA RIJEČ - 10,00 kn
23. AUTOMOBILI ........................................ 80,00 kn
24. AUTOMOBILI, REZERVNI DIJELOVI ........ 80,00 kn
25. TERETNA VOZILA ................................. 80,00 kn
26. TERETNA VOZILA, REZER. DIJELOVI........ 80,00 kn
27. OSTALA VOZILA ................................... 80,00 kn
28. MOTORKOTAČI .................................... 80,00 kn
29. MOTORKOTAČI, REZERV. DIJELOVI ........ 80,00 kn
30. PLOVILA ............................................... 80,00 kn
31. OPREMA I DIJELOVI ZA PLOVILA ........... 80,00 kn
32. STROJEVI I ALATI ................................. 40,00 kn
33. ELEKTRONIKA ...................................... 40,00 kn
34. TELEKOMUNIKACIJ. OPREMA ............... 40,00 kn
35. GRIJANJE I OGRJEV .............................. 40,00 kn
36. NAMJEŠTENJA PONUDA ...................... 80,00 kn
37. NAMJEŠTENJA POTRAŽNJA .................. 30,00 kn
38. SERVISI, ZANATI, USLUGE .................... 80,00 kn
39. PRIJEVOZ ............................................. 80,00 kn
40. MEDICINSKE USLUGE ........................... 80,00 kn
41. ALTERNATIVNA MEDICINA ................... 80,00 kn
42. MEDICINSKI INSTRUMENTI .................. 40,00 kn
43. PODUKE ............................................... 30,00 kn
44. INTELEKTUALNE USLUGE ..................... 80,00 kn
80,00 kn
80,00 kn
80,00 kn
40,00 kn
40,00 kn
40,00 kn
40,00 kn
40,00 kn
40,00 kn
40,00 kn
40,00 kn
40,00 kn
40,00 kn
40,00 kn
40,00 kn
40,00 kn
30,00 kn
80,00 kn
40,00 kn
30,00 kn
U cijene je uključen PDV.
PONUDE PREDATI OGLASNOM I ADRESA U OGLASNOM +15,00 kn
NAPOMENA ZA PODUZEĆA I PRIVATNE PODUZETNIKE KOJI U SKLOPU MALOG OGLASA ISTIČU SVOJ NAZIV,
CIJENA JE 30% VIŠA.
INFORMACIJE I NARUDŽBE
OGLASNI ODJEL RIJEKA, F. Kurelca 3, Tel.: 051/212-102, Fax: 051/211-433, [email protected]
OGLASNI ODJEL OPATIJA, M. Tita 71, Tel.: 051/271-210, Fax: 051/271-624, [email protected]
OGLASNI ODJEL CRIKVENICA, P. Preradovića 4, Tel./fax: 051/781-392, [email protected]
Novi list d.d. Rijeka, Zvonimirova 20a; matični broj: 3341941; OIB 44110106406
Erste & Steiermärkische Bank d.d. Rijeka: IBAN HR5324020061100110121;
Raiffeisenbank Austrija d.d. Zagreb: IBAN HR26248400081100243624
115 godina
45. PARTNERSTVO .....................................
46. ZAJMOVI ..............................................
47. DIONICE ..............................................
48. ODJEĆA I OBUĆA .................................
49. DJEČJA OPREMA ..................................
50. FOTO OPREMA .....................................
51. KNJIGE I REVIJE ....................................
52. UMJETNINE I ANTIKVITETI ...................
53. KAMP I SPORT .....................................
54. HOBI .................................................
55. LOV I RIBOLOV .....................................
56. ORUŽJE ................................................
57. ODMOR ...............................................
58. VRT I SADNICE .....................................
59. DOMAĆE ŽIVOTINJE .............................
60. KUĆNI LJUBIMCI ..................................
61. IZGUBLJENO - NAĐENO .......................
62. POZNANSTVA ......................................
63. RAZNO .................................................
64. POKLANJAMO ......................................
modularno OGLAŠAVANJE
OGLAŠAVANJE NA STRANICI MALIH OGLASA
srijedom i subotom
Na stranicama malih oglasa oglašavajte se po znatno povoljnijim cijenama od cijena prema redovitom cjeniku!
JEDAN MODUL
DVA MODULA
41 x 40 mm
84 x 40 mm
220 kn + PDV
440 kn + PDV
INFORMACIJE I NARUDŽBE
115 godina
OGLASNI ODJEL RIJEKA OGLASNI ODJEL OPATIJA OGLASNI ODJEL CRIKVENICA F. Kurelca 3 M. Tita 71 P. Preradovića 4 Tel.: 051/212 102 Tel.: 051/271 210 Tel.: 051/781 392 Fax: 051/211 433 Fax: 051/271 624 Fax: 051/781 392
[email protected]
[email protected]
[email protected]
NOVI LIST MARKETING
NOVI LIST MARKETING Zvonimirova 20a Boškovićeva 15 Tel.: 051/650 088 Tel.: 01/4444 136 Fax: 051/650 031
Fax: 01/4836 431
[email protected]
[email protected]
Rijeka
Zagreb novilist.hr
CJENIK OGLAŠAVANJA - WEB
U primjeni od 1. veljače 2015
NAZIV
DIMENZIJE
CPM
CPD (fiksni banneri)
Leaderboard
728x90 px
60
1.000
Bilboard
970 x 250 px
Medium rectangle (desni stupac vrh)
300x250 px
60
1.000
Half page ad (desni stupac vrh)
300x600 px
75
1.250
3:1 rectangle (desni stupac)
300x100 px
Floating
300x300 px
150
Medium rectangle (naslovnica sredina lijevo)
300x250 px
60
1.000
Bottom banner
(naslovnica iznad boxa izbor urednika)
dužinax645 px
45
700
2.500
350
Cijene su izražene u kunama bez PDV-a
CPM / cost per mile / CPD / cost per day / CPI / cijena po prikazu /
minimum prikaza: cijena za 1000 prikaza
cijena po danu (za fiksne bannere)
= CPM/1000
10.000 ili 24 sata za fiksne bannere
WALLPAPER
cijena/dan
Naslovnica
3.500
Peel off (samo naslovnica)
5.000
Wallpaper/peel off - samo
lijeva ili desna strana
- 40%
SPONZORIRANI ČLANAK
Sponzorirani članak se prikazuje tri dana, može
sadržavati tekst (1,5 kartica), sliku i video te link na
web stranicu oglašivača. Nakon jednog dana na
naslovnici vijest je dostupna u jednoj od rubrika.
Svaki članak odobrava i revidira uredništvo portala.
TEHNIČKI ZAHTIJEVI
Prihvatljivi formati bannera: Maximalna težina bannera: Trajanje floating bannera: Preporučeno trajanje animacija: swf, fla, jpg, jpeg, png, gif
50kb
do 15 sekundi uz obveznu opciju isključenja
do 15 s
Izražene cijene, ukoliko nije navedeno drugačije, odnose se na oglasni prostor na svim stranicama.
Na sve navede cijene obračunava se PDV i odobravaju se ugovoreni popusti.
cijena/dan
1.000
CIJENE SU VAŽEĆE OD 01.02. 2015.
novilist.hr
STANDARDNI OGLASNI FORMATI
Agencijski popust: 22%
Avansni popust: 5%
Klijenti dobivaju detaljne statistike na uvid.
Na zahtijev oglašivača ubacivanje pixel trackera.
Narudžbe se zaprimaju 72 sata prije objave oglasa.
Za sadržaj oglasa odgovoran je isključivo oglašivač.
Ako oglašivač prekine kampanju prije njezina planiranog završetka,
novilist.hr će kampanju naplatiti po cijeni i s popustima koji odgovaraju
periodu/volumenu kampanje do prekida.
novilist.hr zadržava pravo odbiti prikazivanje oglasa neprimjerenog izgleda i
sadržaja.
CIJENE SU VAŽEĆE OD 01.02. 2015.
novilist.hr
NAPOMENE
od 50.001 - 100.000
5%
od 100.001 - 200.000
10%
od 200.001 - 300.000
20%
od 300.001 - 400.000
30%
od 400.001 - 500.000
40%
od 500.001
50%
CIJENE SU VAŽEĆE OD 01.02. 2015.
novilist.hr
KOLIČINSKI POPUST ZA BANNERE U ROTACIJI
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
9
File Size
3 593 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content