close

Enter

Log in using OpenID

CJENIK - Zintx Media

embedDownload
CJENIK
2013.
1,500.000 KORISNIKA SVAKI DAN
Twenty Four Agency je zajedničko ime za sve specijaliste za prodaju medijskih
rješenja unutar 24sata i svih njegovih brandova. TFA agenti pružaju vam
najbolji media mix i izradu kreativnih rješenja na svim platformama 24sata,
s dosegom do 1,500.000 ljudi dnevno.
Mi smo vaša ulaznica za novine 24sata, tjednike 24sataExpress i Super Mila,
mjesečnik 24Cool, (provjera s prodajom: tromjesečnik ili kvartalno izdanje?)
Budi.in, ostala tiskana izdanja 24sata, 24sata TV te portale: 24sata.hr,
zdravakrava.hr, budi.in, gastro.hr, pametna kuna.
Twenty four agency.
Za svakog klijenta, za svaki problem, za svaki budžet — za svaki slučaj.
Multimedijski doseg:
1.500,000 korisnika dnevno
PRINT
929.039 čitatelja dnevno
PRINT I ONLINE I TELEVIZIJA I MOBILE
1
24sata dnevne novine
842.067 čitatelja dnevno
24sataExpress
142.226 čitatelja tjedno
24JUNIOR
28.574 čitatelja tjedno
ONLINE
898.172 jedinstvenih posjetitelja
2
TELEVIZIJA
24sata.hr
859.000 jedinstvenih posjetitelja
Zdravakrava.hr
133.000 jedinstvenih posjetitelja
Budi.in
105.000 jedinstvenih posjetitelja
Gastro.hr
65.000 jedinstvenih posjetitelja
Pametna kuna
88.000 jedinstvenih posjetitelja
Korisnici jedne
platforme
1
3
dnevni doseg do 165.000 gledatelja
Korisnici više
platforma
Prosječni broj čitatelja (Izvor: Ipsos puls, MEDIApuls, siječanj-prosinac, 2012.)
2
Broj jedinstvenih posjetitelja mjesečno (Izvor: gemiusAudience, siječanj-prosinac 2012.)
3
Prosječni broj gledatelja (Izvor: AGB Nielsen, 2012.)
8o5EB
@)F?Bõ
)ûõ8HE
=öùùù
SADRŽAJ PRINT
naklada
čitanost
opći uvjeti oglašavanja
rokovi predaje narudžbi i gotovih materijala
rubrike 24sata
standardni formati oglasa
cjenik
oglašavanje u pojedinim regijama
posebni formati oglasa
umetanje promidžbenih materijala
standardni prilozi 24sata
dodatna izdanja 24sata
cijene i formati priloga SportAutiKomadi
cijene i formati priloga CAFÉ24
cijene i formati mjesečnika BUDI.IN
cijene i formati tjednika SUPER MILA
cijene i formati tjednika 24COOL
cjenik i formati tjednika SKUHATĆUTE
cjenik i formati mjesečnika NAJLJEPŠE PRIČE
cjenik i formati mjesečnika 24sataEXPRESS
cjenik i formati mjesečnika 24JUNIOR
indeksi i formati za tematske priloge A5 formata
grafičke upute za predaju gotovih oglasa
4IoJ
JJ+÷ù
F4G4+;
E
CE<?B:
F@<=8;I<6-I8?<>4
7
4M4÷
FX^f\^
+GE4I BM4
Te\^Tgh
A=4
eX\aT]
Ub
_]XT_X
+++
FGE+
"
&
'
'
&
"*"%# $%!%(
(
#$
")"
8GIB
E>8<M
I8?<>
8:BE<
68
Fi]X
8
9
12
15
16
17
18
19
20
29
30
31
32
34
36
38
40
42
44
46
48
50
51
):B7<A
!
FGE+֟
"
Naklada
Čitanost
PRINT
Najprodavanije dnevne novine
u Hrvatskoj
Prosječna prodana naklada u 2012.
125.124
PROSJEČNA PRODANA NAKLADA PO DANIMA U TJEDNU
pon
115.652
uto
117.458
sri
114.709
čet
115.945
pet
158.354
sub
116.194
ned
137.545
Izvor: 24sata, za siječanj - prosinac 2012.
8
Dvostruko čitaniji od ostalih
dnevnih novina!
Prosječan dnevni doseg
DOSEG: 22,8 %
POPULACIJA: 842.067
24sata
DOSEG: 9.3 %
DOSEG: 8.3 %
POPULACIJA:
344.174
POPULACIJA:
305.964
2.
dnevne
novine
3.
dnevne
novine
Izvor: Ipsos Puls, MEDIApuls, za siječanj - prosinac 2012.
9
Čitanost
Čitanost
PRINT
Najčitaniji u svim dobnim skupinama
Broj 1 u 17 županija i gradu Zagrebu:
jedine prave nacionalne novine!
Prosječan broj čitatelja dnevno po dobnim skupinama
1.
2
1.
1
144.960
10 - 19
20 - 29
2.
26.853
2.
28.603
18
8
1.
5
1.
6
1.
1.
1.
ZG
1.
1.
4
3
1. 11
14
16
1.
9
152.137
57.469
1.
1.
13
15
17
2.
60.556
43.994
19
164.134
40 - 49
88.522
73.555
114.898
51.802
46.847
133.076
60 - 74
1.
Doseg po županijama (%)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Zagrebačka županija
Krapinsko-zagorska županija
Sisačko-moslavačka županija
Karlovačka županija
Varaždinska županija
Koprivničko-križevačka županija
Bjelovarsko-bilogorska županija
Primorsko-goranska županija
Ličko-senjska županija
Virovitičko-podravska županija
Požeško-slavonska županija
Brodsko-posavska županija
26,1%
30,6%
21,6%
26,2%
30,7%
23,1%
20,5%
18,0%
28,9%
19,7%
22,2%
24,4%
13
14
15
16
17
18
19
20
ZG
Zadarska županija
27,5%
Osječko-baranjska županija
20,9%
Šibensko-kninska županija
23,6%
Vukovarsko-srijemska županija
21,1%
Splitsko-dalmatinska županija
21,1%
Istarska županija
21,4%
Dubrovačko-neretvanska županija 24,8%
Međimurska županija
30,6%
Grad Zagreb
19,7%
58.972
65.901
24sata
1.
1.
132.862
50 - 59
1.
10
7
12
47.063
30 - 39
1. 20
2. novine
Izvor: Ipsos Puls, MEDIApuls, za siječanj - prosinac 2012.
3. novine
1.
24sata - najčitanije
dnevne novine
2.
24sata - druge najčitanije
dnevne novine
Izvor: Ipsos Puls, MEDIApuls, za siječanj - prosinac 2012.
10
11
Opći uvjeti oglašavanja
Opći uvjeti oglašavanja
PRINT
Agencija za oglašavanje stječe pravo na agencijski popust
sklapanjem ugovora o oglašavanju u skladu sa sljedećim uvjetima:
Agencija za oglašavanje mora biti registrirana za obavljanje djelatnosti marketinga te
mora ispunjavati tehničke uvjete za obavljanje poslova za oglašivače u novinama 24sata,
izdavača 24sata. Na zahtjev 24sata agencija je dužna podnijeti odgovarajuće dokaze o
ispunjavanju prethodno iznesenih uvjeta.
Na ime osiguranja plaćanja i izvršenja obveza preuzetih Ugovorom, Agencija će
najkasnije istovremeno uz potpis Ugovora 24sata dostaviti uredno ovjerene i ispunjene
bjanko zadužnice.
Agenciji se odobrava agencijski popust od 20% ako ugovori i realizira promidžbu za
najmanje dva klijenta unajmanjoj financijskoj obvezi od 300.000,00 kuna neto po
odbijenim popustima.
Agenciji se odobrava i agencijski volumenski popust sukladno skali agencijskih
volumenskih popusta objavljenoj u cjeniku za tekuću godinu.
Agencijski klijent stječe pravo dodatnog popusta prema skali rabata (količinski popust za
klijenta) pod uvjetom sklapanja godišnjeg trojnoga ugovora između oglašivača, agencije
za oglašavanje i 24sata (popusti se ne zbrajaju).
Ako klijent tijekom trajanja ugovora odluči povećati svoju financijsku obvezu,
novonastala situacija rješavat će se aneksom ugovora.
Dodatni popusti koji proizlaze iz povećanja financijske obveze odobravat će se prema
skali rabata, a stupaju na snagu danom potpisa aneksa ugovora.
Dodatni popusti neće se obračunavati retroaktivno.
12
Količinski popust za klijente:
50.000,00 - 199.999,00 kn
5%
200.000,00 - 399.999,00 kn
7%
400.000,00 - 799.999,00 kn
9%
800.000,00 - 1.199.999,00 kn
13%
1.200.000,00 - 1.599.999,00 kn
15%
1.600.000,00 - 2.299.999,00 kn
17%
2.300.000,00 >
20%
Za neispunjavanje ugovora, odnosno ako oglašivač ili agencija ne realizira objave oglasa
ukupne financijske vrijednosti prema ugovoru, gubi pravo na ugovorene popuste.
24sata u tom slučaju zadržava pravo obračunati razliku između ugovorenog i
realiziranog iznosa prema cjeniku tekuće godine. Ugovorene agencije i direktni
oglašivači dužni su podmiriti plaćanje trideset dana od objave oglasa u novinama
24sata izdavača 24sata. U suprotnom, 24sata zadržava pravo zaračunavanja zateznih
kamata. Koristi li oglašivač za objave promidžbenih poruka u novinama 24sata, izdavača
24sata, više agencija, za odobrenje ugovorenog popusta kao osnova uzima se ukupni
zbroj vrijednosti promidžbenih poruka tijekom jedne kalendarske godine. Agencijama
nije dopušteno davati rabate veće od ugovorenih s 24sata. U slučaju istog, 24sata ima
pravo obustaviti suradnju sa istom agencijom. Sve navedene cijene i financijske obveze
izražene su u kunama i bez PDV-a. Naručitelj jamči za sve dostavljene oglase, u skladu s
važećim propisima RH, regulira svoju obvezu prema trećim osobama po osnovi autorskih
i drugih prava te će eventualna potraživanja trećih po osnovi ove stavke u cijelosti
preuzeti na sebe. 24sata ne odgovara za sadržaj promidžbenih poruka oglašivača niti
za kvalitetu dostavljenih materijala te zadržava pravo neobjavljivanja oglasa ako oglas
ne zadovoljava uobičajene tehničke standarde. Ako oglašivač/agencija na vrijeme ne
dostavi zamjenski oglas, 24sata zadržava pravo obračunati i naplatiti oglašivaču/agenciji
cijenu objavljivanja prema prethodno dostavljenim narudžbenicama. 24sata zadržava
pravo da uslijed uredničke/sadržajne potrebe ne objavi naručeni oglas. Naručeni oglas
će se u dogovoru s agencijom / oglašivačem uobjaviti prvom mogućom prilikom.
13
Opći uvjeti oglašavanja
Rokovi predaje narudžbi i gotovih materijala
PRINT
Napomena
• 5% POPUSTA odobrava se na avansnu uplatu dva dana prije željene objave.
Avansno plaćanje obavezno je za sve oglase zakupljene po centimetar stupcu
do 1/8 stranice.
• 10% POPUSTA odobrava se na korištenje više medijskih platformi 24sata
(PRINT, TV, WEB) u istoj kampanji s maksimalnim udjelom printa od 80%.
• 20% POPUSTA odobrava se kao popust dobrodošlice za klijente koji se nisu
nikada oglašavali u 24sata ili se nisu oglašavali u 24sata od siječnja 2011.
Popust se odobrava samo na narudžbi prve kampanje.
• 50% POPUSTA odobrava se za humanitarne akcije, koncerte klasične glazbe,
kazališta, muzeje, umjetničke galerije bez dodatnih agencijskih popusta.
• POSEBAN SMJEŠTAJ U REDOVNOM DIJELU NOVINE +20% na cijenu oglasa.
Redovni dio novine
dan objave
rok za predaju narudžbi
Rok za predaju
gotovih materijala
ponedjeljak
petak do 12:00
petak do 12:00
utorak
petak do 16:00
ponedjeljak do 12:00
srijeda
ponedjeljak do 12:00
utorak do 12:00
četvrtak
utorak do 12:00
srijeda do 12:00
petak
srijeda do 12:00
četvrtak do 12:00
subota
nedjelja
četvrtak do 12:00
petak do 12:00
petak do 12:00
petak do 12:00
Redovni prilozi
dan objave
rok za predaju
narudžbi
Rok za predaju
gotovih materijala
• ADVERTORIAL +20% za novinarsku obradu na cijenu oglasa.
SAK ponedjeljkom
• IZRADA OGLASA U GRAFIČKOM ODJELU 24SATA +10% na cijenu oglasa.
TV TJEDAN petkom
BUDI.IN, SUPER
MILA, COOL
četvrtak do 12:00
petak do 12:00
ponedjeljak do 12:00
utorak do 12:00
četvrtak do 16:00
omotne str. petak do 12:00
unutarnje str. ponedjeljak do 10:00
Rok za storniranje oglasa istovjetan je roku za predaju narudžbe. U slučaju prekoračenja
roka po primitku narudžbe 24sata zadržava pravo naplate vrijednosti oglasa. 24sata ne
odgovara za kvalitetu dostavljenih materijala i zadržava pravo neobjavljivanja oglasa u novinama 24sata koji ne zadovoljavaju uobičajene tehničke standarde. Ako oglašivač na vrijeme ne dostavi zamjenski oglas, 24sata zadržava pravo obračunati i naplatiti oglašivaču
cijenu objavljivanja prema prethodno dostavljenim narudžbenicama jer se naručeni i rezervirani oglasni prostor, zbog kratkoće vremena, nije u mogućnosti prodati nekom trećem.
Reklamacije
• Reklamacije se prihvaćaju samo u pisanom obliku najkasnije tri (3) dana od dana objave oglasa.
• Reklamacija računa za objavu oglasa uvažava se u roku 15 dana od datuma izdavanja računa.
14
15
Rubrike 24sata
Standardni formati oglasa
PRINT
24 NEWS
Prvi dio novina koji donosi najnovije događaje iz Hrvatske i svijeta
obrađene na jezgrovit i zanimljiv način.
GLAS NARODA Svakoga dana objavljujemo pisma i važna pitanja i komentare građana te aktualne teme.
POTROŠAČ Informiramo gdje i kako kupovati kvalitetne i cijenom prihvatljive proizvode, o kreditima,
o europskim zakonima tržišta te o tome kako će se oni odraziti na građane. POLITIKA I DRUŠTVO
Razotkrivamo zakulisne političke igre i spinove, donosimo najnovije teme političke i društvene scene.
2/1
1/1
414 x 275 mm
200 x 275 mm
149 x 185 mm
1/3
1/4
64 x 275 mm
47 x 275 mm
1/3
1/4
200 x 89 mm
200 x 66 mm
132 x 275 mm
Najzanimljiviji izvještaji i priče iz svijeta glamura, filma, mode i estrade iz hrvatskog i svjetskog showbusinessa. Jedna od najpopularnijih
rubrika 24sata koja najviše privlači mlađu žensku populaciju.
24 SHOW
1/2
24 SPORT
24 BINGO
2/3
JP
Izdvojena rubrika u sredini novina na 10 - 14 strana donosi
najaktualnije sportske vijesti i informacije sa svakog
zanimljivog sportskog događaja u Hrvatskoj i svijetu.
98 x 275 mm
Rubrika koja je dobila još više stranica enigmatike svakoga
dana uz bogate nagrade privlači najširu čitalačku publiku.
U rubrici pomažemo građanima riješiti probleme na
koje nailaze zbog neusklađenosti birokracije, donosimo priče iz stvarnog života a u suradnji s najboljim
hrvatskim liječnicima pišemo o bolestima, simptomima i liječenju.
24 ZDRAVLJE
1/2
200 x 135 mm
1/8
98 x 66 mm
24 ŽIVOT jednu od zanimljivih tema iz svakodnevnog života dajući korisne i
Kod čitateljica iznimno popularna rubrika koja svakoga dana obrađuje
praktične savjete. PON: Posao i novac, UTO: Zdravlje plus, SRI: Moda i ljepota, ČET: Dom i
gastro, PET: Ljubav i seks, SUB: Psihologija, NED: Ezoterija.
TV PROGRAM
Pregled najboljeg TV programa na čak tri stranice
donosi program najgledanijih TV postaja s preporukama najzanimljivijih emisija i filmova toga dana.
1/4
98 x 135 mm
1/8
47 x 135 mm
Zadnja stranica 24sata donosi najzanimljivije kratke vijesti
24 SEKUNDE dana i komentar aktualnih događanja u karikaturi Nik Titanika.
16
17
Standardni formati oglasa
Standardni formati oglasa
PRINT
Komercijalni oglasi
FORMATI
Oglašavanje u pojedinim regijama
CIJENA KOMERCIJALNIH OGLASA PO OBJAVI
pon / uto/ sri
četvrtak
pet/ blagdan
subota
nedjelja
2/1
69.000,00 kn
74.000,00 kn
86.000,00 kn
60.000,00 kn
50.000,00 kn
1/1
34.500,00 kn
37.000,00 kn
43.000,00 kn
30.000,00 kn
25.000,00 kn
2/3
32.000,00 kn
35.000,00 kn
41.000,00 kn
27.000,00 kn
22.500,00 kn
1/2 jp
32.000,00 kn
34.500,00 kn
41.000,00 kn
27.000,00 kn
22.500,00 kn
1/2
20.500,00 kn
22.500,00 kn
25.500,00 kn
17.500,00 kn
15.000,00 kn
1/3
14.000,00 kn
15.000,00 kn
17.000,00 kn
12.000,00 kn
10.000,00 kn
1/4
11.000,00 kn
12.000,00 kn
13.000,00 kn
9.500,00 kn
8.000,00 kn
1/8
5.500,00 kn
6.000,00 kn
6.500,00 kn
4.500,00 kn
3.600,00 kn
430,00 kn
450,00 kn
500,00 kn
380,00 kn
320,00 kn
1 cm/stupac
Nekomercijalni oglasi
FORMATI
CIJENA NEKOMERCIJALNIH OGLASA PO OBJAVI
regija
izdanje
popust
regija 1
1. i 2. izdanje
30%
DALMACIJA
Zadar, Šibenik, Split, Brač, Hvar, Gračac,
Knin, Ploče, Dubrovnik
regija 2
3. izdanje
30%
Istra, Kvarner, Primorje, Gorski kotar, Lika
Umag, Pula, Rijeka, Krk, Rab, Delnice,
Vrbovsko, Gospić
regija 3
4. izdanje
30%
Slavonija i sjeverna Hrvatska
Bjelovar, Koprivnica, Osijek, Požega,
Slavonski Brod, Vukovar
regija 4
5. izdanje
25%
ZAPADNA I SREDIŠNJA HRVATSKA
Čakovec, Varaždin, Krapina, Karlovac,
Sisak, Petrinja, Kutina
regija 5
6. izdanje
20%
ZAGREB I ZAGREBAČKA ŽUPANIJA
Zagreb, Velika Gorica, Samobor,
Zaprešić, Dugo Selo
Oglašavanje u pojedinim regijama moguće je samo za formate oglasa: 2/1, 1/1 i 1/2.
Ako klijent želi naručiti oglas u bilo koje dvije od ponuđenih pet regija:
osnovna cijena oglasa umanjena za 10%.
Ako klijent želi naručiti oglas u bilo koje tri od ponuđenih pet regija:
osnovna cijena oglasa umanjena za 5%.
Ako klijent želi bukirati oglas u bilo koje četiri od ponuđenih 5 regija:
plaća se puna cijena oglasa.
pon / uto/ sri
četvrtak
pet/ blagdan
subota
nedjelja
2/1
27.600,00 kn
29.600,00 kn
34.400,00 kn
24.000,00 kn
20.000,00 kn
1/1
13.800,00 kn
14.800,00 kn
17.200,00 kn
12.000,00 kn
10.000,00 kn
2/3
12.800,00 kn
14.000,00 kn
16.400,00 kn
10.800,00 kn
9.000,00 kn
1/2 jp
12.800,00 kn
13.800,00 kn
16.400,00 kn
10.800,00 kn
9.000,00 kn
1/2
8.200,00 kn
9.000,00 kn
10.200,00 kn
7.000,00 kn
6.000,00 kn
STUPCI
1/3
5.600,00 kn
6.000,00 kn
6.800,00 kn
4.800,00 kn
4.000,00 kn
1/4
4.400,00 kn
4.800,00 kn
5.200,00 kn
3.800,00 kn
3.200,00 kn
širina stupca
u milimetrima
1/8
2.200,00 kn
2.400,00 kn
2.600,00 kn
1.800,00 kn
1.440,00 kn
172,00 kn
180,00 kn
200,00 kn
152,00 kn
128,00 kn
Cijene su izražene u kunama, bez PDV-a.
1 cm/stupac
I
II
III
IV
47
98
149
200
Razmak između stupaca je 4 mm.
Nekomercijalni oglasi se mogu bukirati isključivo nacionalno. U nekomercijalne oglase se ubrajaju:
oglasi za zaposlenje, sudske objave, objava pravila i rezultata nagradnih igara.
Na cijene nekomercijalnih oglase se odobravaju svi dogovoreni uvjeti.
18
19
Posebni formati oglasa
Posebni formati oglasa
PRINT
Lažna naslovnica (C1, C2, C3, C4)
Jednostruka i dvostruka omotna klapna na sjajnom papiru
C1: 200 x 270 mm
C2 i C3: 414 x 275 mm ili
2x 200 x 275 mm
C4: 200 x 275 mm
269.000,00 kn
Napomena:
logo 24sata i barkod moraju na
omotnim stranicama ostati na
istoj poziciji i u istom formatu
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Jednostruka omotna klapna: 1,92 kn/kom, 335x300 mm + 3 mm napusta.
Dvostruka omotna klapna: 2,00 kn/kom, 447x300 mm + 3 mm napusta.
Cijena uključuje cijenu tiska i omatanja novine, na cijenu se odobravaju ugovoreni
popusti.
Cijene su izražene za klapne tiskane na papiru LWC 115 g/m2 i za cijelu nakladu.
Klapnu je potrebno naručiti minimalno 14 dana prije objave.
Oglasno rješenje za tisak klapne potrebno je dostaviti minimalno 7 dana prije objave.
Stornaciju narudžbe potrebno je napraviti najkasnije 10 dana prije objave.
U slučaju kasnijeg storniranja narudžbe 24sata zadržava pravo naplate 20%
ugovorene cijene.
Na prednjoj strani omotne klapne mora se nalaziti logo 24sata u formatu
105 x 85 mm.
Cijena za klapnu s promijenjenim formatom, kvalitetom papira ili nakladom,
dogovara se izravno s Odjelom prodaje medijskih rješenja.
Cijene su izražene u kunama, bez PDV-a.
Lažna naslovnica (C1, C2)
C1: 200 x 270 mm
C2: 200 x 275 mm
219.000,00 kn
Napomena:
logo 24sata mora na naslovnoj
stranici ostati na istoj poziciji i
u istom formatu
Cijene su izražene u kunama, bez PDV-a.
20
21
Posebni formati oglasa
Posebni formati oglasa
PRINT
Pasica oko novina
Lijepljenje stickera
•
•
•
•
•
•
•
•
Maksimalni format pasice oko novina je 458 x 100 mm.
Cijena pasice oko novine je 1,00 kn/kom; u cijenu je uključen tisak, lijepljenje i
rezervacija oglasnog prostora; na cijenu se odobravaju ugovoreni popusti.
Rok narudžbe je 10 dana prije objave.
Grafičku pripremu potrebno je dostaviti 5 dana prije datuma objave.
U slučaju dostave materijala izvan dogovorenog roka, 24sata zadržava pravo
storniranja i naplate 50% ugovorene cijene.
To pravo 24sata zadržava i u slučaju storniranja, tj. pomicanja rokova po primitku
narudžbe.
Cijene su izražene u kunama, bez PDV-a.
•
•
•
•
•
•
•
Cijena stickera je 1,00 kn/kom; u cijenu je uključen tisak, lijepljenje i rezervacija
oglasnog prostora; na cijenu se odobravaju ugovoreni popusti.
Mogućnost lijepljenja stickera: naslovnica i zadnja stranica.
Prije konačne narudžbe lijepljenja stickera potrebno je dostaviti uzorak radi kontrole.
Materijal za umetanje potrebno je dostaviti 5 dana prije datuma objave.
U slučaju da dostavljeni materijali ne odgovaraju uzorku ili u slučaju dostave
materijala izvan dogovorenog roka, 24sata zadržava pravo storniranja i naplate
50% ugovorene cijene.
To pravo 24sata zadržava i u slučaju storniranja, tj. pomicanja rokova po primitku
narudžbe.
Maksimalni format stickera na naslovnici 130 x 100 mm.
Cijene su izražene u kunama, bez PDV-a.
Mjesto za STICKER ili
sponzorirani POKLON
za čitatelje
22
23
Posebni formati oglasa
Posebni formati oglasa
PRINT
velikI MODUL
na naslovnici 24sata
118 x 60 mm
44.000,00 kn
MALA PASICA
na naslovnici 24sata
200 x 20 mm
24.000,00 kn
MALI MODUL
na naslovnici 24sata
37 x 60 mm
200 x 30 mm
16.000,00 kn
24.000,00 kn
VELIKA PASICA
na naslovnici 24sata
MAKSI PASICA
na naslovnici 24sata
200 x 40 mm
200 x 80 mm
30.000,00 kn
50.000,00 kn
Cijene su izražene u kunama, bez PDV-a.
24
PASICA na zadnjoj
omotnoj stranici 24sata
Eksplicit stranica
STUP
278 x 275 mm
142 x 275 mm
55.000,00 kn
35.000,00 kn
PRVA DUPLERICA 2/1
ZADNJA OMOTNA STRANICA 24sata
(Cover 4)
414 x 275 mm
200 x 275 mm
139.000,00 kn
79.000,00 kn
Cijene su izražene u kunama, bez PDV-a.
25
Posebni formati oglasa
Posebni formati oglasa
PRINT
Otvor rubrike
Stranica TV
> Oglasi na stranici TV*
A: 77 x 77 mm
78 x 55 mm
> Oglasi na otvoru rubrika:
NEWS, SHOW, SPORT, ŽIVOT*
11.000,00 kn
6.500,00 kn
B: 37 x 87 mm
A
5.500,00 kn
B
Dupla polovica
Mega pasica*
414 x 54 mm
> SHOW, SPORT,
ŽIVOT*
414 x 135 mm
> SHOW, SPORT,
ŽIVOT*
27.500,00 kn
49.000,00 kn
DUPLA POLOVICA JE
MOGUĆA SAMO JEDNA
DNEVNO PO SVAKOJ
PONUĐENOJ RUBRICI
(SHOW, SPORT, ŽIVOT).
MEGA PASICA JE
MOGUĆA SAMO JEDNA
DNEVNO PO SVAKOJ
PONUĐENOJ RUBRICI
(SHOW, SPORT,
ŽIVOT).
* moguć je zakup pola mega pasice dimenzija 200 x 54 mm po navedenim uvjetima
> Neuobičajeni formati kao npr. trokuti, krugovi, elipse i sl. obračunavaju se po centimetru stupca
+30% na cijenu za poseban smještaj.
* na navedenim stranicama nisu mogući drugi formati niti pozicioniranje
> 24sata zadržava pravo da uslijed uredničke/sadržajne potrebe ne objavi naručeni oglas.
* na navedenim stranicama nisu mogući drugi formati niti pozicioniranje
Cijene su izražene u kunama, bez PDV-a.
26
Cijene su izražene u kunama, bez PDV-a.
27
Posebni formati oglasa
Umetanje promidžbenih materijala
PRINT
24PROMO
•
•
•
•
•
•
MASA UMETKA
Idealan format za promoviranje proizvoda i usluga klijenta.
Smještaj: advertorijal na 4 stranice (1 arak).
Prijelom radi grafički odjel 24sata prema dostavljenim materijalima od strane
klijenta.
Naslovnica i unutrašnja stranica moraju sadržavati logo 24PROMO.
Zadnja stranica može biti i image oglas dimenzija 200 x 275 mm.
Datum objave 24PROMO potrebno je prethodno dogovoriti s Odjelom prodaje
medijskih rješenja.
Naslovnica
do 99 g/kom
od 100 g
•
•
•
•
Zadnja stranica 200 x 275 mm
•
•
•
0,30 kn/kom
dogovara se izravno s Odjelom prodaje medijskih rješenja
Maksimalni format umetka je A4.
Prije konačne narudžbe umetanja potrebno je dostaviti uzorak radi kontrole.
Materijal za umetanje potrebno je dostaviti 5 dana prije datuma objave.
U slučaju da dostavljeni materijali ne odgovaraju uzorku ili u slučaju dostave
materijala izvan dogovorenog roka, 24sata zadržava pravo storniranja i naplate
50% ugovorene cijene.
To pravo zadržava se i u slučaju storniranja, tj. pomicanja rokova po primitku
narudžbe.
Na navedene cijene odobravaju se ugovoreni popusti.
Cijene su izražene u kunama, bez PDV-a.
DAN
Unutrašnja duplerica
CIJENA SVIM DANIMA U TJEDNU
PREPORUČENI BROJ PROMIDŽBENIH MATERIJALA*
ponedjeljak
160.000
utorak
155.000
srijeda
155.000
četvrtak
160.000
petak
210.000
subota
160.000
nedjelja
180.000
* Prosječna tiskana naklada 24sata po danima (siječanj - prosinac 2012.).
** Navedene tiraže su okvirne. Za informacije o točnoj nakladi obratite se Odjelu prodaje
medijskih rješenja.
75.000,00 kn
Cijene su izražene u kunama, bez PDV-a.
28
29
Standardni prilozi 24sata
Dodatna izdanja 24sata
PRINT
SportAutiKomadi: ponedjeljkom
Najaktualnije sportske vijesti i informacije sa svakog zanimljivog
sportskog događaja u Hrvatskoj i svijetu. Noviteti iz svijeta autoindustrije u tjednom magazinu na novinskom papiru koji uključuje aktualne teme, svjetske premijere novih automobila i testove najnovijih
modela na hrvatskom tržištu. SAK najviše privlači mušku populaciju.
Café24: svakog petka
Najtiražniji besplatni magazin o svijetu zabave i glamura uz opširan tjedni TV program! Café24 svakog petka uz 24sata donosi
pune ruke zabave i glamura: najbogatiji pregled društvenih događanja domaće i strane scene, novosti iz svijeta slavnih te intervjue
sa zvijezdama uz opširan tjedni TV program.
Najljepše priče: mjesečnik srijedom
Mjesečni magazin na više od 40 stranica prodaje se u paketu s
dnevnim izdanjem 24sata za 6,99 kn. Čitatelji mogu uživati u najljepšim životnim pričama, ispovjedima, sudbinama, intimnim tajnama, neobičnim ljubavima i brojnim drugim inspirativnim i istinitim
pričama iz Hrvatske i svijeta.
Express: svakog petka
24sataExpress je tjednik specijaliziran za sve teme. Karakterizira
ga reportažni stil izvještavanja, a čitateljima svakog petka donosi
nov i zanimljiv sadržaj – istrage zločina, političke afere, reportaže
i dosad neotkrivene priče kao i zabavni sadržaj. Izlazi u nakladi od
50.000 primjeraka, a ubrzo nakon pokretanja postao je jedan od
najomiljenijih i najuspješnijih tjednika na hrvatskom tržištu.
BUDI.IN kvartalni specijal: subotom
Kvartalni magazin tiskan na visoko kvalitetnom sjajnom papiru koji
na 100 stranice donosi novosti o modi, kozmetici, putovanjima, interijerima i stilu života te je najtiražniji ženski magazin u Hrvatskoj.
Sastavni je dio dnevnog izdanja 24sata koje je na dan objave insertirano u BUDI.IN.
24JUNIOR: nedjeljom
SUPER MILA tjednik: srijedom
Dječji zabavnik: subotom
Čitateljicama i čitateljima daje ono što na hrvatskom medijskom prostoru nedostaje - kako uskladiti posao, ljubav i ljepotu u danu koji
traje samo 24 sata, a pritom se dobro i zabaviti. Donosimo najbolje
modne i zdravstvene savjete, teme koje će olakšati i riješiti probleme
s kojima se susreću suvremene majke, najnovije trendove u uređenju doma te kako na najbolji mogući način sačuvati zdravlje i ljepotu.
24COOL mjesečnik: četvrtkom
24Cool donosi najveće tinejđerske domaće i strane filmske, glazbene i
sportske zvijezde samo u Coolu. Odgovaramo na pitanja kako se obući
da budeš cool, gdje izlaziti i kakav mobitel je cool. Šta učiniti kada ne
prolaziš kod dečka koji ti se sviđa i kako biti cool pred onom zgodnom
malom iz 8. c. Muče te pitanja o sexu, glazbi, školi, roditeljima?
Magazin 24Cool ima nepogrešivi feeling za sve što mlade zanima.
Skuhatćute: subotom
Popularni kulinarski tjednik na više od 40 stranica donosi priče o
najpoznatijim svjetskim kuharima, praktične savjete za poboljšanje
kulinarskog umijeća, sve o vrhunskim vinima, kako se slavni snalaze
u kuhinji te brojne druge teme! Prilog izlazi subotom i može se kupiti
uz 24sata za dodatnih 1,99 kn.
30
24JUNIOR su dječje novine koje svake nedjelje kao redovni besplatni prilog 24sata donose mnoštvo zanimljivih, edukativnih, kreativnih i zabavnih sadržaja, radionica, nagradnih igara i darova.
Svake prve subote u mjesecu izlazi najčitaniji dječji časopis 24junior
Dječji zabavnik koji donosi mnoštvo zanimljivih, edukativnih, kreativnih i zabavnih sadržaja, radionica, nagradnih igara i poklona.
Bingo Plus!: utorkom
Utorkom ljubitelji enigmatike za samo 1,99 kn uz dnevne novine
imaju mogućnost uživati u 36 stranica križaljki, logičkih zagonetki,
skandinavki, talijanki, pitalica, u velikom tjednom horoskopu i brojnim drugim zanimljivostima.
STAN & DOM: utorkom
Redovni prilog koji svaki utorak donosi pregršt informacija iz područja nekretnina te pomaže u odabiru ili uređenju stambenog prostora.
PRILOZI A5 FORMATA: prigodno
Kuharice i drugi popularni prilozi privlače širok raspon čitatelja. Izlaze
periodično i vezane su uz određene teme (npr. sezonu, blagdane i sl.)
31
SportAutiKomadi
SportAutiKom
PRINT
SVAKOG PONEDJELJKA
Prilog koji muški čitatelji čitaju i gledaju
Najaktualnije sportske vijesti i informacije sa svakog zanimljivog sportskog događaja u
Hrvatskoj i svijetu. Noviteti iz svijeta autoindustrije u tjednom magazinu na novinskom
papiru koji uključuje aktualne teme, svjetske premijere novih automobila i testove
najnovijih modela na hrvatskom tržištu. SAK najviše privlači mušku populaciju.
2/1
2/1
414 x 275 mm
1/1
JP
Cjenik SportAutiKomadi
SAK FORMATI
CIJENE
2/1
69.000,00 kn
1/1
34.500,00 kn
2/3
32.000,00 kn
1/2 junior page
32.000,00 kn
1/2
20.500,00 kn
1/3
14.000,00 kn
1/4
11.000,00 kn
1/8
5.500,00 kn
1 cm/stupac
200 x 275 mm
149 x 185 mm
2/3
132 x 267 mm
1/2
98 x 267 mm
1/3
1/4
64 x 267 mm
47 x 267 mm
430,00 kn
1/2
Napomena: cijene su izražene u kunama, bez PDV-a.
Na navedene cijene odobravaju se ugovoreni popusti.
200 x 131 mm
1/3
1/4
200 x 86 mm
200 x 64 mm
1/8
1/4
98 x 131 mm
32
98 x 64 mm
1/8
47 x 131 mm
33
Café24
SVAKOG PETKA
Najtiražniji magazin s TV prilogom!
Najtiražniji besplatni magazin o svijetu zabave i glamura uz opširan tjedni TV program!
Café24 svakog petka uz 24sata donosi pune ruke zabave i glamura: najbogatiji pregled
društvenih događanja domaće i strane scene, novosti iz svijeta slavnih te intervjue sa
zvijezdama uz opširan tjedni TV program.
Naklada: 160.000
Papir: Novinski sa sjajnim omotom
Broj stranica: 68 str. (64 str. + omot)
Cjenik Café24
FORMATI
2/1
1/1
390 x 275 mm
+ 5 mm napust
195 x 275 mm
+ 5 mm napust
1/3
1/4
CIJENE
40.000,00 kn
1/1 2. cover
30.000,00 kn
1/1 3. cover
27.500,00 kn
1/1 4. cover
35.000,00 kn
1/1
25.000,00 kn
1/2
15.000,00 kn
1/3
10.000,00 kn
1/4
7.500,00 kn
1/8
4.000,00 kn
Modul
2.500,00 kn
95 x 275 mm 66 x 275 mm 52 x 286 mm
+ 5 mm napust + 5 mm napust + 5 mm napust
1/2
1/2
1/3
1/4
195 x 65 mm
195 x 135 mm 195 x 90 mm
+ 5 mm napust + 5 mm napust + 5 mm napust
53 x 53 mm
FORMATI OGLASNOG PROSTORA U TV PROGRAMU
20.000,00 kn
Napomena: cijene su izražene u kunama, bez PDV-a.
Na navedene cijene odobravaju se ugovoreni popusti.
Rok dostave narudžbe: petak do 12 h
Rok dostave oglasa: utorak do 12:00
34
PRINT
FORMATI OGLASNOG PROSTORA
U REVIJALNOM DIJELU
1/2
2/1
Pasica na naslovnici
CAFÉ24
2/1
NASLOVNA
PASICA
390 x 275 mm
+ 5 mm napust
195 x 30 mm
+ 5 mm napust
1/3
1/2
183 x 123 mm
1/4
57 x 250 mm
183 x 60 mm
35
BUDI.IN
BUDI.IN
PRINT
KVARTALNI MAGAZIN, SUBOTOM
Najtiražniji lifestyle magazin u Hrvatskoj
Kvartalni magazin tiskan na visoko kvalitetnom sjajnom papiru koji na 100 stranica
donosi novosti o modi, kozmetici, putovanjima, interijerima i stilu života te je najtiražniji
ženski magazin u Hrvatskoj. Sastavni je dio dnevnog izdanja 24sata.
2/1
Cjenik Budi.in
BUDI.IN FORMATI
CIJENE
2/1
55.000,00 kn
1/1 2. cover
40.000,00 kn
1/1 3. cover
37.500,00 kn
1/1 4. cover
48.000,00 kn
1/1
34.000,00 kn
1/2
20.000,00 kn
1/3
13.500,00 kn
1/4
10.000,00 kn
460 x 300 +3 mm napust
1/1
230 x 300 mm
+ 3 mm napust
1/2
107 x 286 mm
1/3
1/4
70 x 286 mm
52 x 286 mm
1/3
1/4
218 x 93 mm
218 x 70 mm
Napomena: cijene su izražene u kunama, bez PDV-a.
Na navedene cijene odobravaju se ugovoreni popusti.
Rok dostave narudžbe: petak do 12 h
Rok dostave oglasa: srijeda do 12 h
1/2
218 x 141 mm
36
37
SUPER MILA
SUPER MILA
PRINT
Tjednik, svake srijede
SuperMila - tjednik stvoren za suvremenu ženu
Čitateljicama i čitateljima daje ono što na hrvatskom medijskom prostoru nedostaje kako uskladiti posao, ljubav i ljepotu u danu koji traje samo 24 sata, a pritom se dobro i
zabaviti. Donosimo najbolje modne i zdravstvene savjete, teme koje će olakšati i riješiti
probleme s kojima se susreću suvremene majke, najnovije trendove u uređenju doma te
kako na najbolji mogući način sačuvati zdravlje i ljepotu. Tjednik SuperMila odgovara na
sva pitanja suvremene žene jer on je stvoren za žene poput nas. Sastavni je dio dnevnog
izdanja 24sata.
2/1
460 x 300 +3 mm napust
Cjenik Super Mila
FORMATI
CIJENE
2/1
40.000,00 kn
1/1 2. cover
30.000,00 kn
1/1 3. cover
27.500,00 kn
1/1 4. cover
35.000,00 kn
1/1
25.000,00 kn
1/2
15.000,00 kn
1/3
10.000,00 kn
1/4
7.500,00 kn
1/1
230 x 300 mm
+ 3 mm napust
1/2
107 x 286 mm
1/3
1/4
70 x 286 mm
52 x 286 mm
1/3
1/4
218 x 93 mm
218 x 70 mm
Napomena: cijene su izražene u kunama, bez PDV-a.
Na navedene cijene odobravaju se ugovoreni popusti.
Rok dostave narudžbe: četvrtak do 16 h
Rok dostave oglasa: omotne str. petak do 12:00
unutarnje str. ponedjeljak do 10:00
38
1/2
218 x 141 mm
39
24COOL
jednom mjesečno, ČETVRTKOM
Budi cool čitaj cool!
24Cool donosi najveće tinejđerske domaće i strane filmske, glazbene i sportske zvijezde
samo u Coolu. Odgovaramo na pitanja kako se obući da budeš cool, gdje izlaziti i kakav
mobitel je cool. Šta učiniti kada ne prolaziš kod dečka koji ti se sviđa i kako biti cool pred
onom zgodnom malom iz 8. c. Muče te pitanja o sexu, glazbi, školi, roditeljima?
Magazin 24Cool ima nepogrešivi feeling za sve što mlade zanima.
Cjenik Cool
FORMATI
2/1
CIJENE
32.000,00 kn
1/1 2. cover
24.000,00 kn
1/1 3. cover
23.000,00 kn
1/1 4. cover
28.000,00 kn
1/1
20.000,00 kn
1/2
12.000,00 kn
1/3
8.000,00 kn
1/4
6.000,00 kn
1/1
230 x 300 mm
+ 3 mm napust
1/2
107 x 286 mm
1/3
1/4
70 x 286 mm
52 x 286 mm
16.000,00 kn
Napomena: cijene su izražene u kunama, bez PDV-a.
Na navedene cijene odobravaju se ugovoreni popusti.
Rok dostave narudžbe: četvrtak do 12 h
Rok dostave oglasa: ponedjeljak do 12h
40
PRINT
460 x 300 +3 mm napust
2/1
pasica na naslovnici
COOL
NASLOVNA
1/2
218 x 141 mm
1/3
1/4
218 x 93 mm
218 x 70 mm
PASICA na
naslovnici
230 x 30 mm
230 x 40 mm
+ 3 mm napust
41
skuhatćute
skuhatćute
PRINT
SVAKE SUBOTE
Popularni kulinarski tjednik s
mnoštvom recepata za prste polizat
Popularni kulinarski tjednik na više od 40 stranica privlači široki raspon čitatelja.
Svake subote čitatelji mogu uživati u svom primjerku koji se prodaje u paketu s
dnevnim izdanjem 24sata za 6,99 kn.
Naklada: 30.000
Papir: Novinski sa sjajnim omotom
Broj stranica: 40 i više
2/1
405 x 260 mm
Cjenik skuhatćute
SKUHATĆUTE FORMATI
CIJENE
2/1 duplerica
20.000,00 kn
1/1 2. cover
14.000,00 kn
1/1 3. cover
13.000,00 kn
1/1 4. cover
17.000,00 kn
1/1
12.000,00 kn
1/2
7.000,00 kn
1/3
4.500,00 kn
1/4
3.500,00 kn
1/8
2.000,00 kn
pasica na naslovnici
10.000,00 kn
Napomena: cijene su izražene u kunama, bez PDV-a.
Na navedene cijene odobravaju se ugovoreni popusti.
IND4KS
SKUHATĆUTE
IZDANJA
4,00
1/1
1/2
1/2
195 x 260 mm
95 x 260 mm
1/3
1/4
195 x 128 mm
195 x 85 mm
195 x 62 mm
NASLOVNA
COVER 2
COVER 3
COVER 4
PASICA na
naslovnici
231 x 20 mm
+ 3 mm napust
231 x 294 mm
+ 3 mm napust
222 x 294 mm
+ 3 mm napust
1/8
96 x 65 mm
Rok dostave narudžbe: ponedjeljak do 12h
Rok dostave oglasa: srijeda do 12h
42
43
najljepše priče
Najljepše priče
PRINT
JEDNOM MJESEČNO, SRIJEDOM
Istinite životne priče
Mjesečni magazin na više od 40 stranica prodaje se u paketu s dnevnim izdanjem 24sata
za 6,99 kn. Čitatelji mogu uživati u najljepšim životnim pričama, ispovjedima, sudbinama,
intimnim tajnama, neobičnim ljubavima i brojnim drugim inspirativnim i istinitim pričama
iz Hrvatske i svijeta.
2/1
Naklada: 12.000
Papir: Novinski sa sjajnim omotom
Broj stranica: 40 i više
405 x 260 mm
Cjenik Najljepše priče
NAJLJEPŠE PRIČE FORMATI
CIJENE
2/1 duplerica
20.000,00 kn
1/1 2. cover
14.000,00 kn
1/1 3. cover
13.000,00 kn
1/1 4. cover
17.000,00 kn
1/1
12.000,00 kn
1/2
7.000,00 kn
1/3
4.500,00 kn
1/4
Pasica na naslovnici
1/2
195 x 268 mm
195 x 132 mm
1/3
62 x 268 mm
195 x 87 mm
NASLOVNA
COVER 2
COVER 3
COVER 4
3.500,00 kn
Na navedene cijene odobravaju se ugovoreni popusti.
44
1/3
1/1
10.000,00 kn
Napomena: cijene su izražene u kunama, bez PDV-a.
Rok dostave narudžbe: četvrtak do 12h
Rok dostave oglasa: petak do 12h
INDEKS
NAJLJEPŠE PRIČE
IZDANJA
4,00
1/4
195 x 64 mm
PASICA na
naslovnici
215 x 30 mm
215 x 40 mm
+ 3 mm napust
215 x 290 mm
+ 3 mm napust
45
Express
Express
SVAKOG PETKA
PRINT
Jedini tjednik koji sadrži baš sve!
Express je tjednik specijaliziran za sve teme. Karakterizira ga reportažni stil izvještavanja,
a čitateljima svakog petka donosi nov i zanimljiv sadržaj – istrage zločina, političke afere,
reportaže i dosad neotkrivene priče kao i zabavni sadržaj. Izlazi u nakladi od 50.000
primjeraka, a ubrzo nakon pokretanja postao je jedan od najomiljenijih i najuspješnijih
tjednika na hrvatskom tržištu.
2/1
Naklada: 50.000
Papir: Novinski sa sjajnim omotom
Broj stranica: 68 i više
405 x 268 mm
Cjenik Express
Express FORMATI
2/1 duplerica
Express CIJENE
1/1 2. cover
36.000,00
1/1 3. cover
34.000,00
1/1 4. cover
38.000,00
1/1
25.000,00
1/2
15.000,00 kn
1/3
10.000,00 kn
1/4
7.500,00 kn
pasica na naslovnici
1/1
40.000,00
20.000,00 kn
1/2
1/2
195,5 x 268 mm
116 x 256 mm
1/3
1/4
195,5 x 132 mm
195,5 x 64 mm
NASLOVNA
COVER
Express
1/3
Napomena: cijene su izražene u kunama, bez PDV-a.
Na navedene cijene odobravaju se ugovoreni popusti
Rok dostave narudžbe: petak do 12h
Rok dostave oglasa: utorak do 12h
46
76 x 256 mm
195,5 x 86,5 mm
PASICA na
naslovnici
215 x 30 mm
215 x 40 mm
+ 3 mm napust
215 x 290 mm
+ 3 mm napust
47
24JUNIOR
24JUNIOR
PRINT
TJEDNIK, NEDJELJOM
Najsuperfenomenalniji tjednik za klince!
24JUNIOR su dječje novine koje svakog petka kao redovni besplatni prilog 24sata donose
mnoštvo zanimljivih, edukativnih, kreativnih i zabavnih sadržaja, radionica, nagradnih
igara i darova.
Naklada:35.000
Papir: Novinski (48,8 g/m2)
Broj stranica: 36 str. (32 str. + omot)
Cjenik 24JUNIOR
FORMATI
2/1
405 x 260 mm
CIJENE
14.000,00 kn
1/1 2. cover
11.000,00 kn
1/1 3. cover
10.000,00 kn
1/1 4. cover
12.500,00 kn
1/1
9.000,00 kn
1/2
5.400,00 kn
1/3
3.600,00 kn
1/4
2.700,00 kn
1/8
4.000,00 kn
Modul 57x53 mm
2.500,00 kn
Pasica na naslovnici
6.300,00 kn
sponzorstvo rubrike
11.000,00 kn
Napomena: cijene su izražene u kunama, bez PDV-a.
Na navedene cijene odobravaju se ugovoreni popusti.
Rok dostave narudžbe: ponedjeljak do 12h
Rok dostave oglasa: utorak do 12h
48
2/1
1/1
1/2
1/2
195 x 260 mm
1/3
1/4
195 x 62 mm
95 x 260 mm
195 x 128 mm
195 x 85 mm
NASLOVNA
COVER 2
COVER 3
COVER 4
PASICA na
naslovnici
231 x 20 mm
+ 3 mm napust
231 x 294 mm
+ 3 mm napust
222 x 294 mm
+ 3 mm napust
1/8
96 x 65 mm
MODUL
57 x 53 mm
49
DJEČJI ZABAVNIK
DJEČJI ZABAVNIK
PRINT
SUBOTOM
Najsuperfenomenalniji mjesečnik za klince!
Svake prve subote u mjesecu izlazi najčitaniji dječji časopis 24junior Dječji zabavnik
koji donosi mnoštvo zanimljivih, edukativnih, kreativnih i zabavnih sadržaja, radionica,
nagradnih igara i poklona.
Naklada:20.000
Papir: Novinski (48,8 g/m2) sa sjajnim omotom
Broj stranica: 36 str. (32 str. + omot)
Cjenik DJEČJI ZABAVNIK
FORMATI
2/1
405 x 268 mm
CIJENE
2/1
14.000,00 kn
1/1 2. cover
11.000,00 kn
1/1 3. cover
10.000,00 kn
1/1 4. cover
12.500,00 kn
1/1
9.000,00 kn
1/2
5.400,00 kn
1/3
3.600,00 kn
1/4
2.700,00 kn
1/8
4.000,00 kn
Modul
2.500,00 kn
Pasica na naslovnici
6.300,00 kn
sponzorstvo rubrike
11.000,00 kn
1/1
1/2
1/2
195,5 x 268 mm
116 x 256 mm
1/4
Napomena: cijene su izražene u kunama, bez PDV-a.
Na navedene cijene odobravaju se ugovoreni popusti.
Rok dostave narudžbe: petak do 12h
Rok dostave oglasa: utorak do 12h
50
1/3
95 x 132 mm
1/3
195,5 x 132 mm 195,5 x 86,5 mm
COVER
24JUNIOR
76 x 256 mm
NASLOVNA
1/4
195,5 x 64 mm
215 x 290 mm
+ 3 mm napust
PASICA na
naslovnici
215 x 40 mm
+ 3 mm napust
51
Cjenik i formati za tematske priloge A5 formata
Grafičke upute za predaju gotovih oglasa
PRINT
FORMATI TEMATSKIH
PRILOGA
Materijali se dostavljaju na
CIJENA
2/1
20.000,00 kn
2/1 prva duplerica
24.000,00 kn
2/1 zadnja duplerica
21.000,00 kn
1/1 2. cover
14.000,00 kn
1/1 3. cover
13.000,00 kn
1/1 4. cover
17.000,00 kn
1/1 unutarnja
12.000,00 kn
1/2
7.200,00 kn
1/3
4.800,00 kn
1/4
3.600,00 kn
Modul na naslovnici
6.000,00 kn
Pasica na naslovnici
(zaglavlje)
6.000,00 kn
Pasica na naslovnici (dolje)
9.600,00 kn
•
•
•
Aplikacije za izradu oglasa
•
•
•
•
•
•
Na navedene cijene odobravaju se ugovoreni popusti.
143 x 205 mm
+ 3mm napust
MODUL
NA
NASLOVNICI
47.75 x 40 mm
+ 3mm napust
PASICA
NA
NASLOVNICI
2/1
405 x 268 mm
•
•
•
1/2
143 x 100 mm
+ 3mm napust
52
1/4
1/3
143 x 50 mm
143 x 70 mm
eps (fontovi moraju biti konvertirani u krivulje), uz uključen preview
tiff (priključen preview) rezolucija za veličinu tiffa 1/1 200 do 300 dpi
oglasi (u svim formatima) moraju biti u procesnim bojama - CMYK
Napomene:
•
143 x 30 mm
+ 3mm napust
Freehand - tekst mora biti konvertiran u krivulje (convert to paths), a dokument
pohranjen kao eps format s priključenim previewom. Svi linkovi moraju biti u eps
dokumentu (links embedded).
Photoshop - format može biti tiff, jpg, eps s priključenim previewom.
Illustrator - tekst mora biti konvertiran (create outlines), a dokument pohranjen
kao eps format s priključenim previewom. Svi linkovi moraju biti priključeni eps
dokumentu (links embedded).
Formati zapisa datoteka
Napomena: cijene su izražene u kunama, bez PDV-a.
1/1
CD-u
DVD-u
e-mailom
•
Oglasi u boji (CMYK) moraju biti pripremljeni kao overprint black. Crna ne smije
sadržavati ni jednu drugu procesnu boju osim black “platu” (pogreške su najčešće
u tekstu).
Jedan od uzroka nečitkog teksta jest neprimjereno odabrana veličina pisma.
za izbor i veličinu pisma 24sata u tiskovini 24sata ne snosi odgovornost kao niti za
čitljivost u tisku.
Za isticanje određenih tipografskih elemenata nije preporučljivo upotrebljavati
“sive” tonove svjetlije od gustoće rastera 15% crne.
Slika u boji skenira se u omjeru 1:1 u odnosu na objavljenu veličinu i treba biti
gustoće od 150 do 200 točaka po inču (dpi).
53
SADRŽAJ ONLINE
54
55
56
57
58
67
68
69
73
74
78
79
82
83
87
88
89
digitalna izdanja
24sata.hr
24sata.hr broj stvarnih korisnika
24sata.hr broj posjeta
mogućnosti oglašavanja na 24sata.hr
24sata mobile
Pametna kuna
mogućnosti oglašavanja na pametnakuna.hr
zdravakrava.hr
mogućnosti oglašavanja na zdravakrava.hr
gastro.hr
mogućnosti oglašavanja na gastro.hr
budi.in
mogućnosti oglašavanja na budi.in
ostale usluge
opći uvjeti oglašavanja
tehničke upute
24sata.hr
zdravakrava.hr
Pametna kuna
budi.in
gastro.hr
24sata.hr
Digitalna izdanja
ONLINE
24sata.hr
24sata mobile
Najčitaniji portal dnevnih novina
•
•
•
•
više od milijun stvarnih korisnika mjesečno
aktualnosti i zanimljivosti iz Hrvatske i svijeta
nove rubrike i podrubrike: Tech, Astro, Ljubimci, Party Report
osnovne smjernice: brzo plasiranje informacija, izvještavanje uživo
i interakcija s korisnicima
(gemiusAudience, prosinac 2012.)
Pametna kuna
Zdravakrava.hr
Budi.in
Gastro.hr
54
55
24sata.hr
24sata.hr
ONLINE
Stvarni korisnici
Posjete
18.491,749
14.457,983
1.002,252
909.477
24sata.hr
2.
novinski
portal
704.620
3.
novinski
portal
24sata.hr
2.
novinski
portal
8.610,147
3.
novinski
portal
24sata.hr
2. novinski portal
3. novinski portal
Izvor: gemiusAudience, prosinac 2012.
24sata.hr na mjesec posjeti preko milijun stvarnih korisnika što čini doseg do
45,94% internet korisnika u Hrvatskoj.
56
24sata.hr
2. novinski portal
3. novinski portal
Izvor: Izvor: gemiusAudience, siječanj-prosinac 2012.
24sata.hr bilježi preko 18 milijuna posjeta i 95 milijuna otvorenih
stranica na mjesec.
57
24sata.hr
24sata.hr
ONLINE
Standardni formati bannera
Standardni formati bannera
Leaderboard
Rectangle
Megabot
Mega leaderboard
Half page
Mega
Mega leaderboard
leaderboard
BANNER
58
Dimenzije/px
Smještaj
CPM/kn
Rectangle
300x250
Naslovnice rubrika,
podrubrika, članci
100
Half page
300x600
Naslovnice podrubrika, članci
110
Portrait
300x1050
Članci
250
BANNER
Dimenzije/px
Smještaj
CPM/kn
Leaderboard
728x90
Naslovnice rubrika
100
Mega leaderboard
974x90
Naslovnice rubrika
110
810x260
Članci
80
Megabot
59
24sata.hr
24sata.hr
ONLINE
Standardni formati bannera
Inovativni formati bannera
Billboard
Ekstenzijski rectangle
Ekstenzijski leaderboard
Floating
Ekstenzijski half page
Mega Floating
Ekstenzijski mega leaderboard
Mega Billboard
BANNER
60
BANNER
Dimenzije/px
Smještaj
CPM/kn
Billboard
970x250
naslovnice rubrika
200
Mega Billboard
970x500
naslovnice rubrika
400
Floating
do 300x300
HP, naslovnice rubrika
300
Mega floating
do 600x600
HP, naslovnice rubrika
400
Dimenzije/px
Smještaj
CPM/kn
Ekstenzijski rectangle
300x250 >
600x250
naslovnice rubrika i
podrubrika, članci
140
Ekstenzijski half page
300x600 >
600x600
naslovnice podrubrika,
članci
150
Ekstenzijski leaderboard
728x90 >
728x300
naslovnice rubrika
140
Ekstenzijski mega
leaderboard
974x90 >
974x300
naslovnice rubrika
150
61
24sata.hr
24sata.hr
ONLINE
Inovativni formati bannera
Inovativni formati bannera
Peel away
Background
Ticker
Takeover
Sidekick
Sidekick
Slider
BANNER
Dimenzije/px
Smještaj
CPM/kn
1680x1050
HP, naslovnice rubrika
300
Takeover
900x600
HP, naslovnice rubrika
600
Sidekick
300x600 >
850x600
Naslovnice podrubrika,
članci
200
Prije video sadržaja
250
Background
Pre-roll video
62
BANNER
Slider
Dimenzije/px
Smještaj
CPM/kn
150x150 > 500x500
HP, naslovnice rubrika
200
Ticker
1680x150
HP, naslovnice rubrika
240
Slider
1680x150 > 950x650
HP, naslovnice rubrika
300
Peel away
63
24sata.hr
24sata.hr
ONLINE
Interaktivni formati bannera
PR članak
•
•
•
•
•
•
Web kviz, igra, premetaljka, memory, puzzle, Spoji i osvoji, Pronađi razliku, RSS
Web kviz
Igra
pozicija na HP i naslovnicama rubrika
tekst
galerija slika
PR članak
video-clipovi
linkovi
PR članak
Igra
PR članak
RSS
BANNER
Dimenzije/px
Smještaj
CPM/kn
U formatu rectangle
300x250
naslovnice rubrika i
podrubrika, članci
100
U formatu half page
300x600
naslovnice podrubrika,
članci
110
-
-
na upit
Razvoj i prilagodba
64
BANNER
Dimenzije/px
Smještaj
PR članak
3500 znakova + foto/video
+ link
Home page
Rubrika
CPM/kn
8000
4000
PR članak
promo box
Home page
2500
PR članak
promo box 3+1 gratis
Home page
7500
65
24sata mobile
24sata.hr
ONLINE
Sponzorstva kategorija
Vijesti dostupne u svako doba, gdje god se nalazili
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Vremenska prognoza
TV program
Horoskop
Izlasci i eventi - kino, koncerti, kultura
sponzorstvo rubrike/podrubrike
mobilni portal
aplikacije za iPhone, Android i Windows telefone
više od 300.000 stvarnih korisnika mjesečno
HTML5 tehnologija
(gemiusExplorer i Flurry Analytics)
Sponzorstva kategorija
Standardni
banner
BANNER
Sponzorstvo kategorija
66
Dimenzije/px
Smještaj
CPM/kn
Na upit
Vremenska prognoza,
TV program, horoskop,
izlasci i eventi
Na upit
Video
takeover
PR članak
Dimenzije/px
Smještaj
CPM/kn
320x50
Mobilni portal
iPhone aplikacija
Android aplikacija
120
Takeover
320x480
Mobilni portal
iPhone aplikacija
Android aplikacija
250
Video takeover
320x480
Mobilni portal
iPhone aplikacija
Android aplikacija
250
Standardni banner
BANNER
Takeover
PR članak
3500 znakova + foto
4000
67
Pametna kuna
Pametna kuna
ONLINE
Osobna strana financija www.24sata.hr/pametnakuna
•
•
•
•
najposjećenija online destinacija s temama iz područja osobnih financija
više od 88.000 stvarnih korisnika mjesečno
korisni i stručni savjeti o upravljanju osobnim financijama, karijeri i poduzetništvu,
potrošnji i štednji i dr.
interaktivni alati, savjeti stručnjaka i iskustva čitatelja
Standardni formati bannera
Rectangle
Half Page
Izvor: gemiusAudience 2012.
Leaderboard
Mega Leaderboard
BANNER
68
68
Dimenzije/px
Smještaj
CPM/kn
Rectangle
300x250
HP, naslovnice rubrika,
članci
130
Half Page
300x600
naslovnice rubrika,
članci
150
Leaderboard
728x90
HP, naslovnice rubrika
130
Mega Leaderboard
974x90
HP, naslovnice rubrika
150
69
Pametna kuna
Pametna kuna
ONLINE
Standardni formati bannera
Inovativni formati bannera
Billboard
Ekstenzijski rectangle
Ekstenzijski half page
Ticker
Floating
Ekstenzijskimega leaderboard
Ekstenzijski leaderboard
Background
Mega floating
BANNER
70
Dimenzije/px
Smještaj
CPM/kn
Ekstenzijski rectangle
300x250 >
600x250
HP, naslovnice rubrika,
članci
180
Ekstenzijski half page
300x600 >
600x600
Naslovnice rubrike,
članci
200
Ekstenzijski leaderboard
728x90 >
728x300
HP, naslovnice rubrika,
članci
180
Ekstenzijskimega
leaderboard
974x90 >
974x300
HP, naslovnice rubrika
200
1680x1050
HP, naslovnice rubrika
400
900x60
HP
600
1680x150
HP
240
BANNER
Dimenzije/px
Smještaj
CPM/kn
Billboard
970x250
HP, naslovnice rubrika
200
Background
Floating
do 300x300
HP, naslovnice rubrika
300
Takeover
Mega floating
do 600x600
HP, naslovnice rubrika
400
Ticker
71
Zdravakrava.hr
Pametna kuna
ONLINE
Inovativni formati
Moj vodič kroz vitalnost
PR članak
•
•
•
•
•
Newsletter
najčitaniji hrvatski portal o zdravlju
više od 130.000 stvarnih korisnika mjesečno
aktivna zajednica registriranih čitatelja (gotovo 60.000 pretplatnika na newsletter)
teme iz područja zdravlja, prehrane, fitnessa, psihologije i ekologije
interaktivni alati i kvizovi, savjeti stručnjaka i iskustva čitatelja
Izvor: gemiusAudience 2012.
BANNER
Branding alata
i rubrika
PR članak objava
Newsletter
nagradna igra
PR članak reportaža
72
Dimenzije/px
Smještaj
CPM/kn
Branding footer +
rectangle + leaderboard
Alati
na upit
3500 znakova + foto/
video + link
Naslovnice rubrika
4000
-
Prema registriranim
korisnicima
6000
3500 znakova + foto/
video + link
Naslovnice rubrika
5000
73
Zdravakrava.hr
Zdravakrava.hr
ONLINE
Standardni formati bannera
Standardni formati bannera
Floating
Rectangle
Mega floating
Leaderboard
Mega Leaderboard
Billboard
BANNER
Rectangle
74
Dimenzije/px
Smještaj
CPM/kn
300x250
HP, naslovnice rubrika i
podrubrika, članci
150
Leaderboard
728x90
naslovnice rubrika
130
Mega Leaderboard
945x90
naslovnice rubrika
150
BANNER
Dimenzije/px
Smještaj
CPM/kn
Floating
do 300x300
HP, naslovnice rubrika
300
Mega floating
do 600x600
HP, naslovnice rubrika
400
945x250
naslovnice rubrika
200
Billboard
75
Zdravakrava.hr
Zdravakrava.hr
ONLINE
Inovativni formati bannera
Inovativni formati
Background
PR članak - objava
Newsletter - nagradna igra
Branding alata i rubrika
PR članak - reportaža
BANNER
Background
Takeover
Branding alata
i rubrika
Ticker
76
Dimenzije/px
Smještaj
CPM/kn
1680x1050
HP, naslovnice rubrika
400
900x600
HP
600
Branding footer zone +
rectangle banner
-
na upit
1680x150
HP
240
BANNER
Dimenzije/px
Smještaj
CPM/kn
PR članak objava
3500 znakova + foto/
video + link
Naslovnice rubrika
4000
PR članak reportaža
3500 znakova + foto/
video + link
Naslovnice rubrika
5000
-
Prema registriranim
korisnicima
10000
Newsletter
nagradna igra
77
Gastro.hr
NOVO
Gastro.hr
ONLINE
Portal za kulturu prehrane
•
•
•
•
•
spoj tradicionalnoj i modernog svijeta gastronomije
više od 65.000 stvarnih korisnika mjesečno
provjereni recepti, recenzije vina i restorana, gastro priče i vijesti
interaktivni alati i savjeti stručnjaka (chefova, sommeliera i nutricionista)
aktivna zajednica registriranih korisnika
Izvor: gemiusAudience 2012.
Standardni formati bannera
Half page
Rectangle
Leaderboard
BANNER
Dimenzije/px
Smještaj
CPM/kn
Rectangle
300x250
HP, naslovnice rubrika,
članci
150
Half page
300x600
članci
150
728x90
HP, naslovnice rubrika,
članci
130
Leaderboard
78
79
Gastro.hr
Gastro.hr
ONLINE
Standardni formati bannera
Inovativni formati
Mega leaderboard
Background
Billboard
PR članak - objava
Floating
BANNER
Dimenzije/px
Smještaj
CPM/kn
974x90
naslovnice rubrika,
članci
150
970x250
naslovnice rubrika,
članci
200
Floating
do 300x300
HP, naslovnice rubrika
300
Mega floating
do 600x600
HP, naslovnice rubrika
400
Mega leaderboard
Billboard
80
BANNER
Dimenzije/px
Smještaj
CPM/kn
1680x1050
HP, naslovnice rubrika
400
900x600
HP
600
PR članak objava
3500 znakova + foto/
video + link
HP, naslovnice rubrika
4000
PR članak reportaža
3500 znakova + foto/
video + link
HP, naslovnice rubrika
5000
Background
Takeover
81
Budi.in
Budi.in
ONLINE
Za život sa stilom
•
•
•
•
•
najčitaniji hrvatski portal o modi i stilu
više od 105.000 stvarnih korisnika mjesečno
teme iz područja mode, ljepote te uređenja interijera i eksterijera
interaktivni alati, kvizovi i katalozi, kolumne stručnjaka i interakcija s čitateljima
m.budi.in: mobilni portal čita više od 35.000 jedinstvenih korisnika mjesečno
Standardni formati bannera
Rectangle
Izvor: gemiusAudience 2012. i Google Analytics
Half page
Leaderboard
BANNER
Dimenzije/px
Smještaj
CPM/kn
Rectangle
300x250
HP, naslovnice rubrika,
članci
150
Half page
300x600
članci
150
728x90
naslovnice rubrika
130
Leaderboard
82
83
Budi.in
Budi.in
ONLINE
Standardni formati bannera
Inovativni formati
Mega leaderboard
Background
Billboard
PR članak - objava
Floating
BANNER
Background
Takeover
BANNER
Smještaj
CPM/kn
1680x1050
HP, naslovnice rubrika
400
900x600
HP
600
Branding footer zone +
rectangle banner
-
na upit
Dimenzije/px
Smještaj
CPM/kn
974x90
naslovnice rubrika
150
970x250
naslovnice rubrika
200
PR članak objava
3500 znakova + foto/
video + link
HP, naslovnice rubrika
4000
Floating
do 300x300
HP, naslovnice rubrika
300
HP, naslovnice rubrika
400
3500 znakova + foto/
video + link
5000
do 600x600
PR članak reportaža
HP, naslovnice rubrika
Mega floating
Mega leaderboard
Billboard
84
Dimenzije/px
Branding alata
i rubrika
85
Ostale usluge
Budi.in
ONLINE
Organizacija SMS nagradnih
igara i kvizova
Formati bannera na mobilnom portalu
Standardni
banner
Takeover
•
•
Video
takeover
logistička podrška
promocija kroz tiskano
i web izdanje
Izrada web stranica
Izrada aplikacija
•
•
Izrada specijaliziranih aplikacija za web i mobile okruženje
Cijena na upit
Integrirana usluga
Usluga praćenja koncertnih, sportskih i društvenih događanja, presica, proslava i dr. :
BANNER
Dimenzije/px
Smještaj
CPM/kn
320x50
Mobilni portal
120
Takeover
320x480
Mobilni portal
250
Video takeover
320x480
Mobilni portal
250
Standardni banner
86
•
•
•
Izrada foto i video dokumentacije
Izrada pisanih materijala opisa događanja
Objava materijala o događanju kao plaćene objave (print, web, tv)
87
Opći uvjeti oglašavanja
Tehničke upute
ONLINE
Izrada
Skala rabata
Osnovni
popust
Financijske obveze klijenata
(količinski popust se ostvaruje na netto cijenu
prije količinskog popusta)
Količinski
popust
> 10.000kn
5%
> 15.000kn
10%
> 25.000kn
15%
> 40.000kn
20%
15%
Ostali popusti
NAZIV POPUSTA
IZNOS POPUSTA
popust za avansnu uplatu
5%
"Popust PRINT, WEB, TV * za korištenje više
medijskih platformi 24sata u istoj kampanji”
10%
"WELCOME popust **
(ostvaruje se samo za prvu naručenu kampanju)”
20%
Za tehničke upute o izradi bannera kontaktirajte nas na digital.prodaja@24sata.hr
Dostava
•
•
•
•
•
* korištenje barem dvije platforme (TV, PRINT, WEB)
** za klijente koji se nisu oglašavali niti na jednoj platformi 24sata od siječnja 2011.
•
• Sve navedene cijene i financijske obaveze izražene su u kunama i bez PDV-a
• Nadoplate - 30% na osnovnu cijenu za promociju u isključivo jednoj kategoriji
•
Rok za dostavu bannera je najkasnije jedan radni dan prije naručenog početka prikazivanja kampanje ili kraće ako je tako dogovoreno.
Banneri se mogu dostaviti e-mailom na adresu: digital.prodaja@24sata.hr ili u
digitalnom obliku na adresu: 24sata d.o.o., Oreškovićeva 6H/I, Zagreb
Uz banner navedite i točan link na koji banner usmjerava posjetitelje (gif, jpeg)
Prihvatljivi formati zapisa datoteka:
- statični gif/jpg: rezolucija 72 dpi
- animirani gif: rezolucija 72 dpi
- Adobe Flash Player: minimalno verzija 8.0
Naručitelj jamči za sve dostavljene bannere i oglase, u skladu s važećim propisima
RH, regulira svoju obvezu prema trećim osobama po osnovi autorskih i drugih
prava te će eventualno potraživanja trećih po osnovi ove stavke u cijelosti preuzeti
na sebe.
24sata ne odgovara za sadržaj promidžbenih poruka oglašivača niti za kvalitetu
dostavljenih materijala te zadržava pravo neobjavljivanja oglasa ako oglas ne
zadovoljava uobičajene tehničke standarde.
24sata zadržava pravo da uslijed uredničke/sadržajne potrebe ne objavi naručeni
banner ili oglas.
Uz planiranje i zakup kampanja, prodajni tim osigurava i:
• savjetovanje — na osnovi zadanih parametara i cilja kampanje, savjetujemo vas o
optimalnom načinu promocije u web okruženju
• personalizaciju — svakom klijentu pristupamo individualno i predlažemo rješenja
za ostvarenje cilja kampanje, nakon kampanje dobivate jasan feedback
• realizaciju — izrađujemo nova i optimiziramo/prilagođavamo postojeća kreativna
rješenja za potrebe internetske promocije
88
89
MAXtv I B.net I iskon.TV I www.24sata.tv
24sata TV
24sata TV
TV
Prva news televizija u Hrvatskoj
24sata TV započela je s emitiranjem 18. lipnja 2009. i od tada neprestano bilježi rast
gledanosti. Program je dostupan na 6 IPTV platformi, mobilnim uređajima te internet
stranici: www.24sata.tv. Potpunim vizualnim redizajnom te uvođenjem novih dinamičnih
programskih formata predvođenih Tihomirom Ladišićem kao vodećim voditeljskim licem,
24sata TV je stvorila krug vjernih gledatelja koji se jedino može povećavati.
• Tjedni doseg: 444.252 osoba (11% populacije).*
• Vijesti, uživo u 13, 18 i 22 sata (Vijesti u 22 sata ne emitiraju se vikendom).
• Express, petominutne vijesti radnim danom na puni sat od 10 do 17 sati.
• Najzanimljivije vijesti 24 sata na dan.
• Javljanja novinara uživo s najvažnijih događaja.
• Svakodnevne analize i intervjui s gostima u studiju.
• Specijalizirane emisije iz područja politike, ekonomije, sporta, lifestylea i
dokumentarnih sadržaja. Izdvajamo najgledanije: Živim sa stilom, Živim zdravo, 60 minuta s Tihomirom
Ladišićem, 60 minuta s medijima.
Izvor: AGB Nielsen
Nacionalna pokrivenost
Dinamična programska shema
Javljanja uživo s terena i gostovanja u studiju
Specijalni formati emisija
Najzanimljivije vijesti 24 sata na dan
92
VIZIJA USPJEHA
• Dostupna putem MAXtv, B.net, Iskon,
Optima, H1 i Amis platformi, Iskon.TV
playera te Interneta www.24sata.tv
93
24sata TV
24sata TV
TV
Cjenik TV oglašavanja
KLASIČNO OGLAŠAVANJE PAKETI
Model zakupa
Odobreni popusti
PAKET
TVC
Agencijski popust
Količinski popust
Gratis emitiranja
1 tjedan
100
30"
20%
10%
20%
2 tjedna
200
30"
20%
20%
30%
3 tjedna
300
30"
20%
30%
40%
4 tjedna
500
30"
20%
40%
50%
PAKET
TVC
Agencijski popust
Količinski popust
Gratis emitiranja
2 tjedna
108
10"
20%
10%
10%
4 tjedna
216
10"
20%
20%
30%
NEWSWATCH PAKETI
Model zakupa
Odobreni popusti
SPONZORSTVO RUBRIKE SHOW/SPORT/VREMENSKA PROGNOZA
Model zakupa
PAKET
Telop show opener i closer
Agencijski popust
Količinski popust
Gratis emitiranja
1 tjedan
672
5"
20%
20%
30%
2 tjedna
1344
5"
20%
30%
40%
3 tjedna
2016
5"
20%
40%
50%
4 tjedna
2688
5"
20%
50%
60%
•
•
94
Odobreni popusti
Newswatch paketi odnose se na Live vijesti, u 13:00, 18:00 i 22:00 sata.
Avans uključuje dodatni popust od 5%.
95
TFA
kontakti
Alisa Mikić
Direktorica prodaje medijskih rješenja
Zaposlena mama. Hedonistički nastrojena.
Laže da voli hokej.
Tel: +385 1 6069 418 / Fax: +385 1 6069 600
Mob: +385 91 6400 415
e-mail: alisa.mikic@24sata.hr
Zoran Krečar
Zamjenik direktora prodaje medijskih rješenja
Ovisnik o adrenalinu. Kad ga najmanje očekujete,
pojavit će vam se... na ručku!
Tel: +385 1 60 69 504 / Fax: +385 1 6069 600
Mob: +385 91 6400 504
e-mail: zoran.krecar@24sata.hr
Maro Majstorović
Direktor prodaje digitalnih medijskih rješenja
Majstor money maker. Voli agave i pozitivu,
pogotovo kao predznak na kraju zbrojne kolone.
Tel: +385 1 6069 787/ Fax: +385 1 6069 790
Mob: +385 91 6400 787
e-mail: maro.majstorovic@24sata.hr
Jan Lepčin
Voditelj tima za prodaju medijskih rješenja
On voli sve što drugi ne... osim pizze,
filmova i motora. Kad je na ledu - juri,
kad ide na more - žuri...
Tel: +385 1 6069 674 / Fax: + 385 1 6069 600
Mob: +385 91 6400 777
e-mail: jan.lepcin@24sata.hr
Maja Lapić
Voditeljica tima za prodaju medijskih rješenja
Cheese cake fan. Kao, ne voli kasnit, a u stvari
žuri... u šoping!
Tel: +385 1 6069 681 / Fax: +385 1 6069 790
Mob: +385 91 6400 681
e-mail: maja.lapic@24sata.hr
96
Olinka Pavić Perović
Voditeljica kreativnih medijskih rješenja
Žena umjetnika, majka djevojčice i kraljica
najjačih radijskih projekata u proteklih
petnaestak godina
Tel: +385 1 60 69 760 / Fax: +385 1 60 69 600
Mob: +385 91 64 00 760
e-mail: olinka.pavic-perovic@24sata.hr
Ana Štajduhar Livaić
Ivona Magdić
Blaženka Juroš
Stella Antunović
Monika Mudrinjak
Specijalist za prodaju medijskih rješenja
Pobornica sladolednog ponedjeljka. Šoping i
kave drže je u formi.
Tel: +385 1 60 69 646 Fax: +385 1 6069 600
Mob: +385 91 6400 646
e-mail: ivona.magdic@24sata.hr
Specijalist za prodaju medijskih rješenja
Control freek. Voli teške poslove. Ima u planu da
sve ide po planu.
Tel: +385 1 60 69 417 / Fax: +385 1 6069 600
Mob: +385 91 6400 417
e-mail: ana.stajduhar@24sata.hr
Specijalist za prodaju medijskih rješenja
Jako voli hranu, ali bira samo zdravo. Ne voli
sporost pa u slobodno vrijeme vrti pedale.
Tel: +385 1 6069 785
Fax: +385 1 6069 790
Mob: +385 91 6400 661
e-mail: stella.antunovic@24sata.hr
Marina Penezić
Luka Duspara
Vladimir Kosić
Tomislav Šarić
Saša Mirić
Eva Košćak
Specijalist za prodaju medijskih rješenja
Tu­đa sreća je njena misija. Bori se za slobodu
kretanja, unutar radnog vremena.
Tel: +385 1 60 69 430 / Fax: +385 1 6069 600
Mob: +385 91 6400 430
e-mail: marina.penezic@24sata.hr
Specijalist za prodaju medijskih rješenja
Ambiciozni glazbenik: nekad funky, sada
uspavanki. Na sreću, kreativan i prilagodljiv.
Tel: +385 1 60 69 455 / Fax: +385 1 6069 600
Mob: +385 91 6400 455
e-mail: vlado.kosic@24sata.hr
Specijalist za prodaju medijskih rješenja
Pretvara ideje u pozitivne ishode. Obožava SF
filmove i putovanja. Dida od milja.
Tel: +385 1 60 69 753 / Fax: +385 1 60 69 790
Mob: +385 91 64 00 753
e-mail: luka.duspara@24sata.hr
Koordinator za mobilne usluge
Mrgud ujutro. Starta na lijepo vrijeme i vesele
ljude. Voli Dinamo, al prodao bi se za pizzu.
Tel: +385 1 6069 602 / Fax: +385 1 6069 790
Mob: +385 91 6400 608
e-mail: tomislav.saric@24sata.hr
Backoffice
Trči za lovom i djecom (svojom). Ima dobru
kondiciju pa može i do zore.
Tel: +385 1 60 69 503 / Fax: +385 1 6069 600
Mob: +385 91 6400 503
e-mail: blazenka.juros@24sata.hr
Kontroler u odjelu prodaje medijskih rješenja
Podržava prodaju i sretne ljude. Potpuno se
pronašla u papirima.
Tel: +385 1 6069 653 / Fax: +385 1 6069 790
Mob: +385 91 6400 653
e-mail: monika.mudrinjak@24sata.hr
Vesna Lalić
Dizajner
Nema slobodnog vremena, samo hitne poslove.
Sin je ključan u razrješavanju misterija.
Tel: +385 1 60 69 518 / Fax: +385 1 6069 600
Mob: +385 91 6400 518
e-mail: vesna.lalic@24sata.h
Matija Tomšić
Web dizajner
Slika, snima, dizajnira. Promiče kulturu od weba
do ljudskog tijela.
Tel: +385 1 6069 792 / Fax: +385 1 6069 790
Mob: +385 91 6400 792
e-mail: matija.tomsic@24sata.hr
Željko Kumer
Specijalist za prodaju medijskih rješenja
Izgleda fin..., a izgled ne vara! Zato kreće u
teretanu. Ima strpljenja s bakama!
Tel: +385 1 6069 645 / Fax: +385 1 6069 790
Mob: +385 91 6400 645
e-mail: sasa.miric@24sata.hr
Traffic ad manager
Tel: +385 1 60 69 757 / Fax: +385 1 6069 790
Koordinator za medijska rješenja
Nosi tenisice, zna napamet sve sastojke piva i voli Mob: +385 91 64 00 757
e-mail: zeljko.kumer@24sata.hr
nutellu više od Black Keysa. Bazingaaa!
Tel: +385 1 60 69 494 / Fax: +385 1 6069 600
Mob: +385 91 6400 740
e-mail: eva.koscak@24sata.hr
Terezia Svečak
Nathalie Piškor
Specijalist za prodaju medijskih rješenja
Harambaša. Veseli je put, samo kad je u
nepoznato. Ne zna se kako stiže do posla.
Tel: +385 1 60 69 416 / Fax: +385 1 6069 600
Mob: +385 91 6400 685
e-mail: terezia.svecak@24sata.hr
Backoffice
Svašta misli, ništa ne kaže. A kad zucne..., opali!
Tel: +385 1 60 69 411 / Fax: +385 1 6069 600
Mob: +385 91 6400 411
e-mail: nathalie.piskor@24sata.hr
PIXSELL. SVE ŠTO TREBA VIDJETI.
Fotografiranje događanja i tema prema zahtjevu naručitelja – cijena ovisi o vrsti, složenosti i
trajanju snimanja.
VODEĆA FOTO I VIDEO AGENCIJA U REGIJI
PIXSELL je sinonim za novu dimenziju visoko profesionalnog stvaranja, prezentacije,
distribucije te prodaje foto i video sadržaja.
Aktualne, vjerodostojne i atraktivne fotografije distribuiramo svakodnevno svim značajnim
medijskim kućama neovisno o formatu medija – nudimo najkvalitetniji sadržaj za Vaše
tiskane, web, TV ili mobilne medije:
•
•
•
više od 4 tisuće fotografija i video isječaka svakodnevno,
više od milijun i pol fotografija i video isječaka dostupno je na www.pixsell.hr,
oko 30 milijuna fotografija i video isječaka dostupno je u našim arhivama.
PIXSELL je zastupnik renomiranih svjetskih foto
agencija u Hrvatskoj i regiji.
PIXSELL svoje klijente svakodnevno informira
o novostima i važnim aktualnim temama
e-newsletterom.
PIXSELL obavlja profesionalna fotografiranja
događanja i tema prema specifičnim
potrebama i zahtjevima klijenata
te distribuciju snimljenih materijala.
www.pixsell.hr
Distribucija snimljenih materijala – cijena se utvrđuje prema opsegu i načinu distribucije:
• uključivanje snimljenog materijala u ponudu servisa www.pixsell.hr
• distribucija snimljenih materijala svim važnijim medijima u regiji
• priprema i distribucija specijalnog izdanja PIXSELL e-newslettera.
Otkup prava na objavljivanje fotografija – cijena ovisi o mediju i svrsi objave:
• objava u medijima – TV, tiskani mediji
• objava u medijima – Internet
• interna upotreba – objave u internim publikacijama, privatna upotreba
• distribucija poslovnim partnerima naručitelja,
• objava unutar oglasnog prostora i promotivnog materijala, na pakiranjima i omotima
• objava u knjigama i posebnim publikacijama.
Dizajn i izrada foto-monografija i knjiga u tiskanom ili digitalnom obliku.
Izrada fotografija raznih formata na Photo i FineArt površinama arhivske trajnosti, kaširanje na
KapaFix ploče 10mm debljine i smještaj u vrhunske decentne okvire.
PIXSELL će rado odgovoriti na svaki Vaš upit!
Info-desk
info@pixsell.hr
+385(0)1 6500948
PIXEL MEDIA d.o.o.
Oreškovićeva 3D
HR 10010 Zagreb
Tel: +385 (0)1 65 00 946
Fax: +385 (0)1 65 00 958
Help-desk
help@pixsell.hr
+385(0)1 6500948
Newsletter-desk
newsletter@pixsell.hr
+385(0)1 6500948
Prijava događanja
najave@pixsell.hr
+385(0)1 6069477
Pravi ukras za svaki zid
Tematski i umjetnički atraktivne, kvalitetno
otisnute i uramljene, fotografije PRINTPIX-a
savršen su obiteljski, prijateljski i poslovni dar.
Što je PRINTPIX?
PRINTPIX je online butik uramljenih umjetničkih
fotografija poznatih domaćih i stranih
pjevača, glumaca i sportaša, ljepota Hrvatske,
svjetskih metropola, prekrasnih panorama,
netaknute prirode, umiljatih i fascinantinih
životinja, ekstravagantnih automobila i drugih
oku ugodnih i zanimljivih tema. Fotografije
vrhunskih majstora fotografije koje zaustavljaju
dah sada su vam dostupne na www.printpix.hr.
Zašto PRINTPIX?
Zato što lijepe fotografije udahnjuju život
svakom prostoru, a PRINTPIX nudi jednostavno
rješenje – pouzdanu dostavu već uramljenih
vrhunskih fotografija raznih tema na željenu
kućnu ili poslovnu adresu, u kratkom roku i s
malim troškom. Fotografijama možete ukrasiti
jedan zid, svoju sobu, ali i cijeli životni prostor,
ured, kafić, restoran, prodavaonicu, hotel,
apartman ili dvoranu.
Tematski i umjetnički atraktivne, kvalitetno
otisnute i uramljene, fotografije PRINTPIX-a
savršen su obiteljski, prijateljski i poslovni dar.
Kada PRINTPIX?
Uvijek! PRINTPIX je otvoren 24/7 - fotografije
se mogu pregledati, odabrati i kupiti u bilo
koje vrijeme, a dostava je u roku od dva do pet
radnih dana. PRINTPIX jamči za sigurnu isporuku
neoštećenih fotografija!
Kad za osobne užitke, hobije i odabir darova za
obitelj, prijatelje i poslovne partnere nemate
vremena obilaziti razna mjesta. PRINTPIX vam je
online uvijek na rasplaganju!
Naručujete veću količinu?
Ostvarite dodatni popust!
Želite motive fotografija koje nisu online?
Naručite fotografiranje za svoj jedinstveni set fotografija!
Trebate veličinu, dizajn ili podlogu koja nije u standardnoj ponudi?
Izrada po vašim specifičnim potrebama za dizajnom, usklađivanje s logotipom,
porukama, sloganima, tisak na specijalne kvalitetne podloge, kaširanje i uramljivanje!
Trebate kratak rok izrade i dostave?
PRINTPIX ih jamči!
Imate li neke druge posebne zahtjeve?
Javite nam se! PRINTPIX vam je na raspolaganju.
Javite se na narudzbe@printpix.hr ili na 01/ 6500 945.
Svaku vašu pojedinu potrebu za fotografijama riješit
ćemo sukladno vašim željama i potrebama.
PIXEL MEDIA d.o.o.
Oreškovićeva 3D,
10010 Zagreb
Tel: +385 (0)1 65 00 945
Fax: +385 (0)1 65 00 958
To je to što me zanima!
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
2
File Size
6 360 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content