close

Enter

Log in using OpenID

BSD 30–45 kW - KAESER KOMPRESSOREN

embedDownload
www.kaeser.com
Vijčani kompresori
serije BSD
s diljem svijeta poznatim SIGMA PROFIL
dobavne količine 1,12 do 8,19 m³/min, tlak 5,5 – 15 bara
www.kaeser.com
Serija BSD
Jednostavan za servis
BSD – novi standard
S najnovijom postavom serije BSD firma KAESER KOMPRESSOREN letvicu po pitanju raspoloživosti i energetske učinkovitosti postavlja još malo više. Novi BSD vijčani kompresori ne samo da stvaraju više komprimiranog zraka uz manje energije, nego ne ostavljaju prostora željama ni po pitanju mnogostranosti, lakoće
rukovanja, održavanja i pogodnosti za okoliš.
BSD – višestruka ušteda
Novi BSD sustavi višestruko štede energiju. U
blokovima kompresora rade vijčani rotori sa strujnotehnički optimiziranim SIGMA PROFIL sustavom pod
režijom upravljanja kompresorom SIGMA CONTROL
2 baziranog na industrijskom računalu. On potisnu
snagu sustava na energetski učinkovit način prilagođava potrebama tlaka. U konačnici Super-PremiumEfficiency motori u skladu s IE4 omogućavaju još
veću energetsku učinkovitost.
Lakoća servisiranja pomaže u
uštedi
Nije samo vanjski dizajn sustava privlačan i nezamjenjiv – i unutrašnji raspored sustava omogućava
veću učinkovitost: Tako su svi dijelovi bitni za servis
i održavanje lako dostupni. To tijekom servisa štedi
vrijeme, a time i novac.
Moguća ušteda energetskih troškova
rekuperacijom toplinske energije
Zahtjevi za stanicu komprimiranog
zraka
Vijčani kompresori serije BSD savršen su timski igrač
za industrijski korišteni tlak zračne stanice najveće
energetske učinkovitosti. Njezino unutrašnje upravljanje SIGMA CONTROL 2 nudi mnoštvo komunikacijskih kanala. To povezivanje sustava u upravljanje
svim strojevima poput SIGMA AIR MANAGER firme
KAESER KOMPRESSOREN, ali i u veće sustave
vodeće tehnologije čini jednostavnijim i učinkovitijim
nego ikada do sada.
Elektronsko upravljanje toplinom
(ETM)
U rashladnom krugu integriranim elektromotornim
ventilom za regulaciju temperature kao središnjim
dijelom inovativnog elektronskog upravljanja temperaturom (ETM) upravljaju senzori. Novo upravljanje
kompresorom SIGMA CONTROL 2 u obzir uzima
temperaturu usisa i temperaturu kompresora, kako bi
se i u različitim uvjetima vlažnosti zraka sigurno spriječilo stvaranje kondenzata. ETM dinamički regulira
temperaturu tekućina. Niska temperatura tekućine
povećava energetsku učinkovitost. K tome korisnik
rekuperaciju toplinske energije može još bolje prilagoditi svojim potrebama.
Investicija u stanicu komprimiranog zraka
Sl.: BSD 83
Udio troškova održavanja
Ušteda energetski troškova
tehničkom optimizacijom
2
Udio troškova energije
Mogući potencijal uštede energetskih troškova
3
www.kaeser.com
Serija BSD
Jednostavan za servis
BSD – novi standard
S najnovijom postavom serije BSD firma KAESER KOMPRESSOREN letvicu po pitanju raspoloživosti i energetske učinkovitosti postavlja još malo više. Novi BSD vijčani kompresori ne samo da stvaraju više komprimiranog zraka uz manje energije, nego ne ostavljaju prostora željama ni po pitanju mnogostranosti, lakoće
rukovanja, održavanja i pogodnosti za okoliš.
BSD – višestruka ušteda
Novi BSD sustavi višestruko štede energiju. U
blokovima kompresora rade vijčani rotori sa strujnotehnički optimiziranim SIGMA PROFIL sustavom pod
režijom upravljanja kompresorom SIGMA CONTROL
2 baziranog na industrijskom računalu. On potisnu
snagu sustava na energetski učinkovit način prilagođava potrebama tlaka. U konačnici Super-PremiumEfficiency motori u skladu s IE4 omogućavaju još
veću energetsku učinkovitost.
Lakoća servisiranja pomaže u
uštedi
Nije samo vanjski dizajn sustava privlačan i nezamjenjiv – i unutrašnji raspored sustava omogućava
veću učinkovitost: Tako su svi dijelovi bitni za servis
i održavanje lako dostupni. To tijekom servisa štedi
vrijeme, a time i novac.
Moguća ušteda energetskih troškova
rekuperacijom toplinske energije
Zahtjevi za stanicu komprimiranog
zraka
Vijčani kompresori serije BSD savršen su timski igrač
za industrijski korišteni tlak zračne stanice najveće
energetske učinkovitosti. Njezino unutrašnje upravljanje SIGMA CONTROL 2 nudi mnoštvo komunikacijskih kanala. To povezivanje sustava u upravljanje
svim strojevima poput SIGMA AIR MANAGER firme
KAESER KOMPRESSOREN, ali i u veće sustave
vodeće tehnologije čini jednostavnijim i učinkovitijim
nego ikada do sada.
Elektronsko upravljanje toplinom
(ETM)
U rashladnom krugu integriranim elektromotornim
ventilom za regulaciju temperature kao središnjim
dijelom inovativnog elektronskog upravljanja temperaturom (ETM) upravljaju senzori. Novo upravljanje
kompresorom SIGMA CONTROL 2 u obzir uzima
temperaturu usisa i temperaturu kompresora, kako bi
se i u različitim uvjetima vlažnosti zraka sigurno spriječilo stvaranje kondenzata. ETM dinamički regulira
temperaturu tekućina. Niska temperatura tekućine
povećava energetsku učinkovitost. K tome korisnik
rekuperaciju toplinske energije može još bolje prilagoditi svojim potrebama.
Investicija u stanicu komprimiranog zraka
Sl.: BSD 83
Udio troškova održavanja
Ušteda energetski troškova
tehničkom optimizacijom
2
Udio troškova energije
Mogući potencijal uštede energetskih troškova
3
www.kaeser.com
Serija BSD
Učinovitost bez kompromisa
Name:
Level:
Valid until:
Blok kompresora sa sustavom
SIGMA PROFIL
4
Upravljanje SIGMA CONTROL 2
Srce svakog BSD sustava je blok vijačnog kompresora s
energetski štedljivim sustavom SIGMA PROFIL. On je strujnotehnički optimiziran i znatno doprinosi činjenici da BSD sustav
postavlja nove standarde po pitanju specifične snage.
Upravljanje SIGMA CONTROL 2 omogućava
učinkovito upravljanje i kontrolu pogona kompresora.
Zaslon i RFID čitač omogućavaju učinkovitu komunikaciju i sigurnost. Varijabilna sučelja omogućavaju
veliku fleksibilnost. Utor za SD karticu olakšava
ažuriranje.
Iskoristite budućnost: IE4 motori
Elektronsko upravljanje toplinom
Samo firma KAESER već sada ima kompresore sa
Super-Premium-Efficiency pogonskim motorima u
skladu s IE4 kao dio serijske opreme, što još više
povećava ekonomičnost i energetsku učinkovitost.
Inovativno elektronsko upravljanje toplinom (ETM)
dinamički regulira temperaturu tekućine kako bi se
izbjeglo stvaranje kondenzata. Povećava energetsku
učinkovitost npr. mogućnošću prilagodbe rekuperacije
toplinske energije stvarnim potrebama kupca.
5
www.kaeser.com
serija BSD T
Visoka kvaliteta komprimiranog zraka
sa sušačem za nadogradnju
Uklopno
stanje
Regulacija uštede energije KAESER rashladni sušač
Uobičajeni rashladni sušač s regulacijom protoka
Ušteda energije KAESER
10
12
18
20
Vrijeme
(min)
Regulacija uštede energije
Sigurni ciklonski separator
Rashladni sušač integriran u BSD-T sustav je zahvaljujući svojoj regulaciji uštede energije vrlo učinkovit. On
radi samo kada je za sušenje potreban i komprimirani
zrak. To omogućuje prikladnu kvalitetu komprimiranog
zraka uz najveću moguću učinkovitost.
KAESER aksijalni ciklonski separator, koji se nalazi
ispred rashladnog sušača, s elektronskim odvodom
kondenzata ECO DRAIN i pri visokim temperaturama
okoline i vlazi zraka osigurava sigurno odvajanje i
uklanjanje kondenzata.
3,5 kg
3,0 kg
2,5 kg
2,0 kg
1,5 kg
1,0 kg
0,5 kg
0 kg
BSD 65 T
BSD 75 T
novo
Rashladni sušač s ECO DRAIN
Sl.: BSD 83 T
6
I rashladni sušač je opremljen s ECO DRAIN odvodom. On radi ovisno o razini i za razliku od magnetskog ventila izbjegava gubitke komprimiranog zraka.
Štedi energiju i doprinosi povećanoj sigurnosti rada.
BSD 83 T
do sada
Smanjene količine rashladnog
sredstva
Rashladni sušači novih BSD-T sustava rade s točno
polovicom do sada potrebne količine rashladnog
sredstva. To ne samo da štedi na troškovima nego i
dovodi do bolje ekološke prihvatljivosti.
7
www.kaeser.com
Serija BSD SFC
Kompresor s regulacijom broja okretaja
u najboljem obliku
Specifična snaga
(kW/m³/min)
Uobičajena regulacija broja okretaja
Učinkovita SFC regulacija broja okretaja
Dobavna količina (m³/min)
Optimizirana specifična snaga
Konstantni tlak
Kompresor s regulacijom broja okretaja najviše je
opterećen sustav svake stanice. Stoga je BSD-SFC
model koncipiran za najbolju moguću učinkovitost i
široko regulacijsko područje. To štedi energiju i povećava vijek trajanja i pouzdanost.
Protok je moguće prilagoditi ovisno o tlaku unutar
regulacijskog područja. Pri tome radni tlak ostaje
konstantan u okviru od do ±0,1 bara. Time moguće
smanjenje maksimalnog tlaka štedi energiju, a time i
novac.
Odvojeni SFC rasklopni ormar
EMV certificirani cjelokupni sustav
U svom odvojenom rasklopnom ormaru SFC pretvarač frekvencije nije izložen toplini kompresora.
Posebni ventilator osigurava optimalnu radnu klimu
za maksimalnu snagu i životni vijek.
Naravno da su SFC rasklopni ormar i SIGMA CONTROL 2 i kao pojedinačne komponente i kao cjelokupni sustav kompresora ispitani i certificirani u skladu
sa smjernicom o elektromagnetskoj podnošljivosti za
industrijske mreže klase A1 u skladu s EN 55011.
Sl.: BSD 75 T SFC
Pogonski motor s mogućnošću podmazivanja izvana
i motor ventilatora
8
9
www.kaeser.com
10
11
www.kaeser.com
Oprema
Konstrukcija
Cjelokupni sustav
Osnovna izvedba
spreman za rad, potpuno automatski, super zvučno izoliran, izoliran od
vibracija, pokrovni dijelovi pocinčani;
mogućnost upotrebe pri temperaturi
okoline do +45° C
Usisni filtar
Usisni ventil
Blok kompresora
Pogonski motor
Zvučna izolacija
Spremnik separatora tekućine
Oblaganje kaširanom mineralnom
vunom
Naknadni hladnjak komprimiranog zraka
KAESER ciklonski separator
Izolacija od vibracija
Odvod kondenzata
(Eco Drain)
Titrajni metalni elementi, dvostruko
izolirani od vibracija
Hladnjak tekućine
Električni termoventil
Filter za tekućinu
Blok kompresora
Radijalni ventilator
jednostupanjski, s ubrizgavanjem rashladne tekućine za optimalno hlađenje
rotora, original KAESER blok vijčanog
kompresora s energetski štedljivim
sustavom SIGMA PROFIL, 1:1 pogon
Pogon
direktno spojen bez reduktora, vrlo
fleksibilna spojke
Elektromotor
Super-Premium-Efficiency motor IE4,
kvalitetan njemački proizvod, IP 55,
ISO F kao dodatna rezerva; PT 100
osjetnik temperature za nadzor motora;
ležaj s mogućnošću podmazivanja
izvana.
Električne
komponente
Rasklopni ormar IP 54; upravljački
transformator, Siemens pretvarač
frekvencije; kontakti bez potencijala za
tehniku ventilacije
Optok rashladne tekućine
i zraka
Suhi filtar za zrak; pneumatski usisni i
odušni ventil; spremnik zalihe rashladne tekućine s trostrukim sustavom
odvajanja; sigurnosni ventil, Povratni
12
Blok vijčanog kompresora s energetski štedljivim sustavom SIGMA PROFIL
ventil minimalnog tlaka, termoventil i
mikrofilter u optoku rashladne tekućine;
svi su cijevni vodovi spojeni elastičnim
spojevima.
Hlađenje
hlađenje zrakom; odvojeni aluminijski hladnjak za komprimirani zrak i
rashladnu tekućinu; radijalni ventilator
s posebnim elektromotorom, ležaj koji
ima mogućnost podmazivanja izvana;
elektronsko upravljanje toplinom ETM.
Po izboru hlađenje vodom: s izmjenjivačem topline od ploča ili snopa cijevi
Rashladni sušač
Bez fluoroklorovodika, rashladno
sredstvo R134a, potpuno izolirano,
hermetički zatvoreni optok rashladnog
sredstva, Scroll-rashladni kompresor s
energetski štedljivom funkcijom isključivanja, regulacija zaobilaznog voda s
vrućim plinom, elektronski odvod
kondenzata, prethodno spojeni ciklonski separator
T-SFC izvedba
Rekuperacija toplinske
energije
Usisni filtar
po želji opremljen integriranim sustavom rekuperacije toplinske energije
(izmjenjivač topline s pločama).
Blok kompresora
SIGMA CONTROL 2
LED u boji semafora za prikaz radnog
stanja; zaslon s tekstualnim porukama,
mogućnost odabira 30 jezika, Soft-Touch piktogramske tipke; potpuno automatski nadzor i regulacija, dvostruko,
četverostruko, varijabilno, dinamično
i protočno upravljanje serijski po želji;
sučelje: Ethernet; dodatno izborni
komunikacijski moduli za: Profibus DP,
Modbus, Profinet i Devicenet; utično
mjesto za SD memorijski karticu za
snimanje podataka i ažuriranje; RFID
čitač, web poslužitelj
Usisni ventil
Pogonski motor
Spremnik separatora tekućine
Naknadni hladnjak komprimiranog zraka
KAESER ciklonski separator
Odvod kondenzata
(Eco Drain)
Hladnjak tekućine
Električni termoventil
Filter za tekućinu
Radijalni ventilator
Rashladni sušač za nadogradnju
Rasklopni ormar s integriranim
pretvaračem frekvencije SFC
13
www.kaeser.com
Oprema
Konstrukcija
Cjelokupni sustav
Osnovna izvedba
spreman za rad, potpuno automatski, super zvučno izoliran, izoliran od
vibracija, pokrovni dijelovi pocinčani;
mogućnost upotrebe pri temperaturi
okoline do +45° C
Usisni filtar
Usisni ventil
Blok kompresora
Pogonski motor
Zvučna izolacija
Spremnik separatora tekućine
Oblaganje kaširanom mineralnom
vunom
Naknadni hladnjak komprimiranog zraka
KAESER ciklonski separator
Izolacija od vibracija
Odvod kondenzata
(Eco Drain)
Titrajni metalni elementi, dvostruko
izolirani od vibracija
Hladnjak tekućine
Električni termoventil
Filter za tekućinu
Blok kompresora
Radijalni ventilator
jednostupanjski, s ubrizgavanjem rashladne tekućine za optimalno hlađenje
rotora, original KAESER blok vijčanog
kompresora s energetski štedljivim
sustavom SIGMA PROFIL, 1:1 pogon
Pogon
direktno spojen bez reduktora, vrlo
fleksibilna spojke
Elektromotor
Super-Premium-Efficiency motor IE4,
kvalitetan njemački proizvod, IP 55,
ISO F kao dodatna rezerva; PT 100
osjetnik temperature za nadzor motora;
ležaj s mogućnošću podmazivanja
izvana.
Električne
komponente
Rasklopni ormar IP 54; upravljački
transformator, Siemens pretvarač
frekvencije; kontakti bez potencijala za
tehniku ventilacije
Optok rashladne tekućine
i zraka
Suhi filtar za zrak; pneumatski usisni i
odušni ventil; spremnik zalihe rashladne tekućine s trostrukim sustavom
odvajanja; sigurnosni ventil, Povratni
12
Blok vijčanog kompresora s energetski štedljivim sustavom SIGMA PROFIL
ventil minimalnog tlaka, termoventil i
mikrofilter u optoku rashladne tekućine;
svi su cijevni vodovi spojeni elastičnim
spojevima.
Hlađenje
hlađenje zrakom; odvojeni aluminijski hladnjak za komprimirani zrak i
rashladnu tekućinu; radijalni ventilator
s posebnim elektromotorom, ležaj koji
ima mogućnost podmazivanja izvana;
elektronsko upravljanje toplinom ETM.
Po izboru hlađenje vodom: s izmjenjivačem topline od ploča ili snopa cijevi
Rashladni sušač
Bez fluoroklorovodika, rashladno
sredstvo R134a, potpuno izolirano,
hermetički zatvoreni optok rashladnog
sredstva, Scroll-rashladni kompresor s
energetski štedljivom funkcijom isključivanja, regulacija zaobilaznog voda s
vrućim plinom, elektronski odvod
kondenzata, prethodno spojeni ciklonski separator
T-SFC izvedba
Rekuperacija toplinske
energije
Usisni filtar
po želji opremljen integriranim sustavom rekuperacije toplinske energije
(izmjenjivač topline s pločama).
Blok kompresora
SIGMA CONTROL 2
LED u boji semafora za prikaz radnog
stanja; zaslon s tekstualnim porukama,
mogućnost odabira 30 jezika, Soft-Touch piktogramske tipke; potpuno automatski nadzor i regulacija, dvostruko,
četverostruko, varijabilno, dinamično
i protočno upravljanje serijski po želji;
sučelje: Ethernet; dodatno izborni
komunikacijski moduli za: Profibus DP,
Modbus, Profinet i Devicenet; utično
mjesto za SD memorijski karticu za
snimanje podataka i ažuriranje; RFID
čitač, web poslužitelj
Usisni ventil
Pogonski motor
Spremnik separatora tekućine
Naknadni hladnjak komprimiranog zraka
KAESER ciklonski separator
Odvod kondenzata
(Eco Drain)
Hladnjak tekućine
Električni termoventil
Filter za tekućinu
Radijalni ventilator
Rashladni sušač za nadogradnju
Rasklopni ormar s integriranim
pretvaračem frekvencije SFC
13
www.kaeser.com
Tehnički podaci
Osnovna izvedba
Modell
Model
T izvedba s integriranim rashladnim sušačem (rashladno sredstvo R 134a)
BetriebsRadni
überdruck
nadtlak
Liefermenge
*) *)
Dobavna
količina
Gesamtanlage
Cjelokupni
sustavbeipri
Betriebsüberdruck
radnom nadtlaku
Max.
Maks.
Überdruck
nadtlak
MotornennNominalna
snagaleistung
pogonskog
motora
Abmessungen
Dimenzije
BxD
TxH
Š
V
bara
bar
m³/min
bara
bar
kW
mm
7,5
5,65
8,5
10
4,52
12
13
3,76
15
7,5
7,00
8,5
10
5,60
12
13
4,43
BSD 65
BSD 75
BSD 83
Modell
Model
kg
BetriebsRadni
überdruck
nadtlak
Liefermenge
*) *)
Dobavna
količina
Gesamtanlage
Cjelokupni
sustavbeipri
Betriebsüberdruck
radnom nadtlaku
Max.
Maks.
Überdruck
nadtlak
bara
bar
m³/min
bara
bar
7,5
5,65
8,5
10
4,52
12
3,76
15
7,5
7,00
8,5
10
5,60
12
15
13
4,43
15
7,5
8,16
8,5
8,16
8,5
10
6,85
12
5,47
dB(A)
Masse
Masa
13
7,5
13
DruckluftSchalldruckPriključak
Razina
zvučnog
anschluss
pegel
**)
komprimiranog
tlaka **)
zraka
30
37
45
1590 x 1030 x 1700
G 1½
1590 x 1030 x 1700
G 1½
1590 x 1030 x 1700
G 1½
69
70
71
970
985
1060
BSD 65 T
BSD 75 T
BSD 83 T
15
10
6,85
12
13
5,47
15
MotornennKältetrocknerNominalna Potrošnja
snage
leistung
leistungssnaga
pogons- rashladnog
aufnahme
kog motora
sušača **)**)
Abmessungen
Dimenzije
BxD
TxH
Š
V
kW
kW
mm
30
0,8
1990 x 1030 x 1700
37
0,8
45
0,8
DruckluftPriključak SchalldruckRazina
anschluss zvučnog
pegel **)
komprimiratlaka
nog zraka
**)
Masse
Masa
dB(A)
kg
G 1½
69
1100
1990 x 1030 x 1700
G 1½
70
1115
1990 x 1030 x 1700
G 1½
71
1190
1700
1700
1590
1990
1030
Pogled od naprijed
Pogled s lijeva
Pogled s desna
Pogled straga
Pogled od naprijed
SFC izvedba s pogonom s regualcijom broja okretaja
Modell
Model
Pogled s lijeva
Pogled s desna
Pogled straga
T-SFC izvedba s pogonom s regulacijom broja okretaja i integriranim rashladnim sušačem
BetriebsRadni
überdruck
nadtlak
Liefermenge
*) *)
Dobavna
količina
Gesamtanlage
Cjelokupni
sustavbeipri
Betriebsüberdruck
radnom nadtlaku
Max.
Maks.
Überdruck
nadtlak
MotornennNominalna
snagaleistung
pogonskog
motora
Abmessungen
Dimenzije
BxD
TxH
Š
V
bara
bar
m³/min
bara
bar
kW
mm
7,5
1,54 - 7,35
10
10
1,52 - 6,47
10
37
1665 x 1030 x 1700
13
1,16 - 5,50
15
BSD 75 SFC
1030
DruckluftPriključak Schalldruck-pegel
Razina zvučnog
anschluss
**) **)
komprimiranog
tlaka
zraka
G 1½
Masse
Masa
dB(A)
kg
72
1070
Modell
Model
BSD 75 T SFC
BetriebsRadni
überdruck
nadtlak
Liefermenge
*) *)
Dobavna
količina
Gesamtanlage
Cjelokupni
sustavbeipri
Betriebsüberdruck
radnom nadtlaku
Max.
Maks.
Überdruck
nadtlak
bara
bar
m³/min
bara
bar
7,5
1,54 - 7,35
10
10
1,52 - 6,47
10
13
1,16 - 5,50
15
MotornennKältetrocknerNominalna Potrošnja
snage
leistung
leistungssnaga
pogons- rashladnog
aufnahme
kog motora
sušača **)**)
Abmessungen
Dimenzije
BxD
TxH
Š
V
kW
kW
mm
37
0,8
2065 x 1030 x 1700
DruckluftPriključak SchalldruckRazina
anschluss zvučnog
pegel **)
komprimiratlaka
nog zraka
**)
G 1½
Masse
Masa
dB(A)
kg
72
1200
1700
1700
1665
2065
1030
Pogled od naprijed
Pogled s lijeva
Pogled s desna
Pogled straga
1030
Pogled od naprijed
Pogled s lijeva
Pogled s desna
Pogled straga
*) dobavna količina cjelokupnog sustava u skladu s ISO 1217 : 2009, dodatak C: apsolutni usisni tlak 1 bar (a), rashladna i temperatura usisa zraka 20 °C
**) razina zvučnog tlaka u skladu s ISO 2151 i osnovnom normom ISO 9614-2, tolerancija: ± 3 dB(A)
14
15
www.kaeser.com
Po potrebi/primjeni odaberite željeni stupanj pripreme:
Objašnjenja
Priprema komprimiranog zraka s rashladnim sušačem (tlačno rošište +3 °C)
ACT
Adsorber aktivnog ugljena
Primjeri primjene: Odabir stupnja pripreme sukladno ISO 8573-1 (2010)
AQUAMAT
AQUAMAT
AT
Adsorpcijski sušač
DHS
Sustav zadržavanja tlaka
DLB
Spremnik komprimiranog zraka
ECD
ECO DRAIN
FB / FC
Predfiltar
FD
Naknadni filtar
FE / FF
Mikrofiltar
Prašina Voda
Proizvodnja hrane i aditiva
Posebno čist potisni zrak,
kemijski sustavi
Faramceutska industrija
Tkalački strojevi, fotolaboratorij
1
4
DHS
2
4
FD
ACT
FF
3
4
DLB
DHS
1
4
FF
DLB
DHS
2
4
T*
1
DHS
2
4
2
3
4
7
3
Puhanje stakla bez kvalitativnih zahtjeva
5
7-X
4
Potisni zrak za sustave
otpadnih voda
6
7-X
4
AQUAMAT
* U rashladnom sušaču,
serija TG do TI se FE
mikrofilteri mogu izborno
ugraditi.
drugi sustav
X
1
1-3
Ulje
DHS
FF
DHS
FE
Postavljanje u slučaju velikih oscilacija
potreba za komprimiranim zrakom
1
2
1-3
1
3
1-3
1
FD
ACT
DLB
filtracija
po želji
AT**
FE ZK
DHS
DLB
DHS
1
1-3
AT**
DHS
1-3
1
3
1-3
2
Filtar s vrećicom
ZK
Ciklonski separator
Klase kvalitete komprimiranog zraka sukladno
ISO 8573-1(2010):
Krute tvari / prašina
maks. broj čestica po m³
veličine čestica d u µm *
FG
FE
ECD
Kompresor
THNF
FD
AQUAMAT
DHS
1
2
3
4
5
0,5 ≤ d ≤ 1,0
1,0 ≤ d ≤ 5,0
moguće npr. za tehniku čistog zraka i čistog
prostora nakon razgovora s KAESER
≤ 20.000
≤ 400.000
nije definirano
nije definirano
nije definirano
≤ 400
≤ 6.000
≤ 90.000
nije definirano
nije definirano
≤ 10
≤ 100
≤ 1.000
≤ 10.000
≤ 100.000
Klasa
Koncentracija čestica Cp u mg/m³ *
6
7
X
0 < Cp ≤ 5
5 < Cp ≤ 10
Cp > 10
Voda
Klasa
Tlačno rosište, u °C
0
moguće npr. za tehniku čistog zraka i čistog
prostora nakon razgovora s KAESER
1
2
3
4
5
6
≤ – 70 °C
≤ – 40 °C
≤ – 20 °C
≤ + 3 °C
≤ + 7 °C
≤ + 10 °C
Klasa
Koncentracija tekućeg udjela vode CW u g/m³ *
7
8
9
X
CW ≤ 0,5
0,5 < CW ≤ 5
5 < CW ≤ 10
CW >10
Ulje
FF
1
2
Rashladni sušač
THNF
0
kod KAESER vijčanih kompresora
X
T
0,1 ≤ d ≤ 0,5
FB
X
Filtar s aktivnim ugljenom
FE
FC
Prašina Voda
Posebice suhi potisni zrak,
prskanje boje, fini regulator
tlaka
THNF
Kombinacija mikrofiltra i filtra s aktivnim ugljenom
FG
Klasa
Za mreže komprimiranog zraka koje nisu zaštićene od mraza: Priprema komprimiranog
zraka s adsorpcijskim sušačem (tlačno rošište do -70 °C)
Fotolaboratorij
Kompresor
DHS
4
Procesni zrak, farmaceutska
industrija
ECD
FFG
FF
DHS
4
Lakirnice
ZK
FFG
1
Pakiranje, upravljački i
instrumentalni zrak
Proizvodnja čipova, optika,
proizvodnja hrane i aditiva
T*
1
2
Tehnika najčišćeg zraka i
čistog prostora, farmaceutska
industrija, mljekara, pivovara
filtracija
po želji
DHS
4
Bez kvalitativnih normi
FE
1
1
Puhanje stakla
FF
1
Prskanje boje, presvlačenje
prahom
Opći industrijski zrak,
pjeskarenje s kvalitativnim
zahtjevima
DHS
** U slučaju adsorpcijskih sušača,
koja generiraju toplinu po potrebi
koristiti naknadni hladnjak.
ulja (tekuće, aerosol
Klasa Koncentracija+cjelokupnog
plinovito) [mg/m³] *
0
moguće npr. za tehniku čistog zraka i čistog
prostora nakon razgovora s KAESER
1
2
3
4
X
≤ 0,01
≤ 0,1
≤ 1,0
≤ 5,0
> 5,0
*) u slučaju referentnih uvjeta 20°C, 1 bar(a), 0% vlaga zraka
KAESER KOMPRESSOREN d.o.o.
Rimski Put 11 D – 10360 SESVETE / ZAGREB
Tel. 01/2405-551 – Fax 01/2405-566 – [email protected] – www.kaeser.com
P-651/1KR/13 Pravo tehničkih promjena pridržano!
Tehnika najčišćeg zraka i
čistog prostora, mljekara,
pivovara
Ulje
Postavljanje u slučaju velikih oscilacija
potreba za komprimiranim zrakom
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
6
File Size
5 322 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content