close

Enter

Log in using OpenID

C6 1-20 Zadatak: M/B «BELLATRIX»u luci LONDON treba ukrcati

embedDownload
C6
RUKOVANJE BRODOM I TERETOM SA STABILNOŠĆU BRODA
1-20
Zadatak:
M/B «BELLATRIX» u luci
LONDON treba ukrcati generalni teret prema sljedećem planu tereta:
PROSTOR ZA TERET
MASA TERETA
Meñupalublje br.1 (Tween deck No.1)
Meñupalublje br.2 (Tween deck No.2)
Meñupalublje br.3 (Tween deck No.3)
Meñupalublje br.4 (Tween deck No.4)
Meñupalublje br.5 (Tween deck No.5)
Skladište br.1 (Hold No.1)
Skladište br.2 (Hold No.2)
Skladište br.3 (Hold No.3)
Skladište br.4 (Hold No.4)
Skladište br.5 (Hold No.5)
MASA
Palubni teret
90 t
Kg
14,05 m
700 t
1100 t
1160 t
1050 t
900 t
810 t
1450 t
1600 t
1720 t
810 t
Xg
80,30 m
Prije početka ukrcajnih operacija sondiranjem tankova su utvrñene sljedeće količine goriva i
balasta:
TANKOVI
MASA
Pramčani pretežni tank (Fore peak tank) – w.b.
243 t
Tank dvodna br.3 C (Double bottom tank No.3 C) – f.o.
240 t
Tank dvodna br.4, lijevo (Double bottom tank No.3 P) – f.o.
105 t
Tank dvodna br.4, desno (Double bottom tank No.3 S) – f.o.
98 t
Tank dvodna br.4 C (Double bottom tank No.4 C) – f.o.
130 t
Tank dvodna br.4, lijevo (Double bottom tank No.4 P) – d.o.
53 t
Tank dvodna br.4, desno (Double bottom tank No.4 S) – d.o.
66 t
PODACI O BRODU
Duljina brod izmeñu okomica Lpp = 135 m.
Masa praznog broda D = 4638 t, visina sustavnog težišta iznad kobilice za prazan brod
KGo =
8,27 m, a udaljenost sustavnog težišta od krmene okomice XGo = 60,17 m.
Mrtve težine su 75 t s visinom težišta iznad kobilice Kg = 8,27 m i udaljenošću težišta od krmene
okomice Xg = 60,17 m.
Vrijednosti iz dijagrama pantokarena izoklina za pojedine kutove nagiba pri ovom deplasmanu su:
za ϕ =10° => 1,51 m, za ϕ =20° => 3,06 m za , ϕ =30° => 4,45 m , za ϕ = 45° => 6,01 m
za ϕ = 60° => 6,87 m, za ϕ = 75° => 7,12 m, za ϕ = 90° => 6,73 m.
Odrediti početnu poprečnu metacentarsku visinu ispravljenu za utjecaj slobodnih površina MoGcorr.,
gaz na pramcu Tp i gaz na krmi Tk te konstruirati krivulju poluga statičke stabilnosti (GH krivulja)?
C6
RUKOVANJE BRODOM I TERETOM SA STABILNOŠĆU BRODA
1 - 20
M/B "BELLATRIX" 1-20
Rješenje:
RAČUN CENTRACIJE
PROSTOR
PRAZAN BROD
MRTVE TEŽINE
PRAZAN BROD, MRTVE T.
MEðUPALUBLJE 1
MEðUPALUBLJE 2
MEðUPALUBLJE 3
MEðUPALUBLJE 4
MEðUPALUBLJE 5
SKLADIŠTE 1
HOLD 2
HOLD 3
HOLD 4
HOLD 5
DEEP TANK
PALUBA
UKUPNO TERET
TANK DVODNA 3 L. - FO
TANK DVODNA 3 D. - FO
TANK DVODNA 3 C. - FO
TANK DVODNA 4 L. - FO
TANK DVODNA 4 D. - FO
TANK DVODNA 4 C. - FO
TANK DVODNA L. - DO
TANK DVODNA 4 - DO
DNEVNI TANK L. DO - DVODNO
DNEVNI TANK D. DO - DVODNO
TALOŽNI TANK LIJEVO
TALOŽNI TANK DESNO
DNEVNI TANK LIJEVO
DNEVNI TANK DESNO
PRIJELJEVNI TANK
TANK SANTINA
KARTER ULJA
TANK PRLJAVOG ULJA
TANK CILIND. ULJA LIJEVO
TANK CILIND. ULJA DESNO
TANK ČISTOG ULJA ZA GL.STROJ
TANK SEPAR. ULJA ZA GL.STROJ
TANK SEPAR. ULJA ZA POM. STROJ
TEŠKO G, LAKO G, ULJE
PRAMČANI PRETEŽNI TANK
TANK DVODNA 1
TANK DVODNA 2 LIJEVO
TANK DVODNA 2 DESNO
TANK DVODNA 3 LIJEVO
TANK DVODNA 2 DESNO
TANK DVODNA 5
KREMNI PRETEŽNI TANK
TANK DVODNA PITKE VODE - LIJEVO
TANK DVODNA PITKE VODE - DESNO
TANK PITKE VODE NA KRMI - LIJEVO
TANK PITKE VODE NA KRMI - DESNO
TANK PITKE VODE U STROJ. - LIJEVO
TANK PITKE VODE U STROJ. - DESNO
NAPOJNI TANK
MASA
Kg
MOMENTV
Xg
MOMENTL
4638
75
8,27
8,27
38356
620
60,17
60,17
279068
4513
4713
700
1100
1160
1050
900
810
1450
1600
1720
810
90
38977
10,96
10,89
10,86
10,86
10,90
5,31
4,89
4,82
4,84
5,54
4,89
14,05
11390
240
105
98
130
53
66
68
283581
117,09
97,16
74,00
51,32
16,60
116,63
97,03
78,60
51,33
19,50
66,89
80,30
86642
0,71
0,71
0,66
0,71
0,71
0,67
0,86
0,86
7,67
7,67
7,38
7,38
7,40
7,40
0,81
0,92
1,14
0,81
10,86
10,86
7,33
7,33
7,33
0
0
158
75
70
87
46
57
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6,21
1,09
0,68
0,68
0,71
0,71
0,71
7,99
0,81
0,81
11,33
11,33
9,13
9,13
0,81
1509
0
0
0
0
0
0
543
0
0
0
0
0
0
0
692
243
7672
11979
12598
11403
9810
4301
7091
7712
8325
4487
0
1265
I
70,68
70,68
75,10
49,83
49,83
49,95
33,86
35,91
27,04
27,04
28,26
28,26
27,90
27,90
38,03
38,83
30,79
36,47
27,04
27,04
33,25
33,19
31,05
492
131,10
116,20
96,66
96,66
70,68
70,68
17,90
3,77
25,84
26,33
4,59
4,59
39,68
39,68
27,89
81963
106876
85840
53886
14940
94470
140694
125760
88288
15795
0
7227
0
815738
0
0
0
18024
5232
4883
6494
1795
2370
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2927
440
440
502
140
181
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
38798
4630
31857
0
0
0
0
0
0
256
0
0
0
0
0
0
0
97
0
0
0
0
0
0
389
0
0
0
0
0
0
0
BALAST, PITKA VODA
311
2052
32114
486
UKUPNO
17106
128163
1170231
5116
C6
RUKOVANJE BRODOM I TERETOM SA STABILNOŠĆU BRODA
KG =
∑ Mv 128613
=
= 7,49 m
D
17106
FSC =
1 - 20
∑I
5116
=
= 0,05 m
D 17106
D =17106 =>Ts =26'02" => KMo = 8,34 m, XB = 69,28 m, Mj = 18870 t⋅m/m, lk = 66,21 m
KMo = 8,34 m
- KG = 7,49 m
MoG = 0,85 m
KGv = KG + FSC = 7,49 + 0,30 = 7,79 m
- FSC = 0,30 m
MoGV = 0,55 m
Kut nagiba φ [° ]
0°
10°
20°
30°
45°
60°
75°
90°
"S" vrijednosti [m]
0,00
1,51
3,06
4,45
6,01
6,87
7,12
6,73
- KGv ⋅ sinφ [m]
0,00
1,35
2,66
3,90
5,51
6,75
7,52
7,79
GH poluge [m]]
0,00
0,16
0,40
0,55
0,50
0,12
- 0,40
- 1,06
GH
KRIVULJA
1,0
0,5
0,0
-0,5
0
10
20
30
45
60
75
90
-1,0
-1,5
XG =
tu =
∑ Mu 1170231
=
= 68,41 m
D
17106
D ⋅ l 17106 ⋅ (− 0,87)
=
= − 0,79 m
Mj
18870
tp =
tu ⋅ lp 0,79 ⋅ 68,79
=
= 0,40 m
Lpp
135,00
l = XG - XB = 68,41 - 69,28 = - 0,87 m
lp = Lpp - lk = 135,00 - 66,21 = 68,79 m
tk =
tu ⋅ lk 0,79 ⋅ 66,21
=
= 0,39 m
Lpp
135,00
Ts =
7,98 m
Ts =
7,98 m
- tp =
0,40 m
+ tk =
0,39 m
Tp =
7,58 m
Tk =
8,37 m
C6
RUKOVANJE BRODOM I TERETOM SA STABILNOŠĆU BRODA
1A
Zadatak:
M/B «BELLATRIX» u luci
VENEZIA treba ukrcati generalni teret prema sljedećem planu tereta:
PROSTOR ZA TERET
Meñupalublje br.1 (Tween deck No.1)
Meñupalublje br.2 (Tween deck No.2)
Meñupalublje br.3 (Tween deck No.3)
Meñupalublje br.4 (Tween deck No.4)
Meñupalublje br.5 (Tween deck No.5)
Skladište br.1 (Hold No.1)
Skladište br.2 (Hold No.2)
Skladište br.3 (Hold No.3)
Skladište br.4 (Hold No.4)
Skladište br.5 (Hold No.5)
MASA TERETA
720 t
1080 t
1140 t
1040 t
890 t
800 t
1460 t
1590 t
1715 t
815 t
Prije početka ukrcajnih operacija sondiranjem tankova su utvrñene sljedeće količine goriva i
balasta:
TANKOVI
MASA
Pramčani pretežni tank (Fore peak tank) – w.b.
150 t
Tank dvodna br.3 C (Double bottom tank No.3 C) – f.o.
310 t
Tank dvodna br.3, lijevo (Double bottom tank No.3 P) – f.o.
82 t
Tank dvodna br.3, desno (Double bottom tank No.3 S) – f.o.
77 t
Tank dvodna br.4 C (Double bottom tank No.4 C) – f.o.
170 t
Dnevni tank lakog goriva, lijevo (Diesel oil daily tank in engine room P)
9t
Dnevni tank lakog goriva, desno (Diesel oil daily tank in engine room S)
9t
PODACI O BRODU
Duljina brod izmeñu okomica Lpp = 135 m.
Masa praznog broda D = 4638 t, visina sustavnog težišta iznad kobilice za prazan brod
KGo =
8,27 m, a udaljenost sustavnog težišta od krmene okomice XGo = 60,17 m.
Mrtve težine su 110 t s visinom težišta iznad kobilice Kg = 8,27 m i udaljenošću težišta od krmene
okomice Xg = 60,17 m.
Vrijednosti iz dijagrama pantokarena izoklina za pojedine kutove nagiba pri ovom deplasmanu su:
za ϕ =10° => 1,55 m, za ϕ =20° => 3,12 m za , ϕ =30° => 4,56 m , za ϕ = 45° => 6,04 m
za ϕ = 60° => 6,85 m, za ϕ = 75° => 7,12 m, za ϕ = 90° => 6,74 m.
Odrediti početnu poprečnu metacentarsku visinu ispravljenu za utjecaj slobodnih površina MoGcorr.,
gaz na pramcu Tp i gaz na krmi Tk te konstruirati krivulju poluga statičke stabilnosti (GH krivulja)?
C6
RUKOVANJE BRODOM I TERETOM SA STABILNOŠĆU BRODA
M/B "BELLATRIX" 1-6
1A
Rješenje:
RAČUN CENTRACIJE
PROSTOR
PRAZAN BROD
MRTVE TEŽINE
MASA
Kg
MOMENTV
Xg
MOMENTL
4638
110
8,27
8,27
38356
910
60,17
60,17
279068
6619
PRAZAN BROD, MRTVE T. 4748
MEðUPALUBLJE 1
MEðUPALUBLJE 2
MEðUPALUBLJE 3
MEðUPALUBLJE 4
MEðUPALUBLJE 5
SKLADIŠTE 1
SKLADIŠTE 2
SKLADIŠTE 3
SKLADIŠTE 4
SKLADIŠTE 5
DUBOKI TANK
PALUBA
UKUPNO TERET
TANK DVODNA 3 L. - TEŠKO GORIVO
TANK DVODNA 3 D. - TEŠKO GORIVO
TANK DVODNA 3 C. - TEŠKO GORIVO
TANK DVODNA 4 L. - TEŠKO GORIVO
TANK DVODNA 4 D. - TEŠKO GORIVO
TANK DVODNA 4 C. - TEŠKO GORIVO
TANK DVODNA L. - LAKO GORIVO
TANK DVODNA D - LAKO GORIVO
DNEVNI TANK LAKO G. - L - U STROJ.
DNEVNI TANK LAKO G. - D - U STROJ.
TALOŽNI TANK LIJEVO
TALOŽNI TANK DESNO
DNEVNI TANK LIJEVO
DNEVNI TANK DESNO
PRIJELJEVNI TANK
KALJUŽNI TANK
SLIJEVNI TANK ULJA
TANK NEČISTOG ULJA
TANK CILIND. ULJA LIJEVO
TANK CILIND. ULJA DESNO
TANK ČISTOG ULJA ZA GL.STROJ
TANK PREČIŠĆENOG ULJA ZA GS
TANK PREČIŠĆENOG ULJA ZA PS
TEŠKO G, LAKO G, ULJE
PRAMČANI PRETEŽNI TANK
TANK DVODNA 1
TANK DVODNA 2 LIJEVO
TANK DVODNA 2 DESNO
TANK DVODNA 3 LIJEVO
TANK DVODNA 2 DESNO
TANK DVODNA 5
KRMENI PRETEŽNI TANK
TANK DVODNA PITKE VODE - LIJEVO
TANK DVODNA PITKE VODE - DESNO
TANK PITKE VODE NA KRMI - LIJEVO
TANK PITKE VODE NA KRMI - DESNO
TANK PITKE VODE U STROJ. - LIJEVO
TANK PITKE VODE U STROJ. - DESNO
NAPOJNI TANK
BALAST, PITKA VODA
UKUPNO
720
1080
1140
1040
890
800
1460
1590
1715
815
39266
10,96
10,89
10,86
10,86
10,90
5,31
4,89
4,82
4,84
5,54
4,89
11250
82
77
310
170
9
9
150
16805
285687
117,09
97,16
74,00
51,32
16,60
116,63
97,03
78,60
51,33
19,50
66,89
84895
0,71
0,71
0,66
0,71
0,71
0,67
0,86
0,86
7,67
7,67
7,38
7,38
7,40
7,40
0,81
0,92
1,14
0,81
10,86
10,86
7,33
7,33
7,33
657
150
7891
11761
12380
11294
9701
4248
7139
7664
8301
4515
0
0
58
55
205
0
0
114
0
0
69
69
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
70,68
70,68
75,10
49,83
49,83
49,95
33,86
35,91
27,04
27,04
28,26
28,26
27,90
27,90
38,03
38,83
30,79
36,47
27,04
27,04
33,25
33,19
31,05
569
6,21
1,09
0,68
0,68
0,71
0,71
0,71
7,99
0,81
0,81
11,33
11,33
9,13
9,13
0,81
932
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
932
125662
I
131,10
116,20
96,66
96,66
70,68
70,68
17,90
3,77
25,84
26,33
4,59
4,59
39,68
39,68
27,89
84305
104933
84360
53373
14774
93304
141664
124974
88031
15893
0
0
0
805610
0
5796
5442
23281
0
0
8492
0
0
243
243
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
343
343
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
43497
686
19665
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
97
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
19665
1154459
97
783
C6
RUKOVANJE BRODOM I TERETOM SA STABILNOŠĆU BRODA
KG =
∑ Mv 125662
=
= 7,48 m
D
16805
FSC =
1A
∑I
783
=
= 0,05 m
D 16805
D =16805 =>Ts =25'09" => KMo = 8,33 m, XB = 69,34 m, Mj = 18616 t⋅m/m, lk = 66,44 m
KMo = 8,33 m
- KG = 7,48 m
MoG = 0,85 m
KGv = KG + FSC = 7,48 + 0,05 = 7,53 m
- FSC = 0,05 m
MoGV = 0,80 m
Kut nagiba φ [° ]
0°
10°
20°
30°
45°
60°
75°
90°
"S" vrijednosti [m]
0,00
1,55
3,12
4,56
6,04
6,85
7,12
6,74
- KGv ⋅ sinφ [m]
0,00
1,31
2,58
3,77
5,32
6,52
7,27
7,53
GH poluge [m]]
0,00
0,24
0,54
0,79
0,72
0,33
- 0,15
- 0,79
GH
KRIVULJA
1,0
0,5
0,0
0
10
20
30
45
60
75
90
-0,5
-1,0
XG =
tu =
∑ Mu 1154459
=
= 68,70 m
D
16805
D ⋅ l 16805 ⋅ ( − 0,64)
=
= − 0,58 m
Mj
18616
tp =
tu ⋅ lp 0,58 ⋅ 68,56
=
= 0,29 m
Lpp
135,00
l = XG - XB = 68,70 - 69,34 = - 0,64 m
lp = Lpp - lk = 135,00 - 66,44 = 68,56 m
tk =
tu ⋅ lk 0,58 ⋅ 66,44
=
= 0,29 m
Lpp
135,00
Ts =
7,85 m
Ts =
7,85 m
- tp =
0,29 m
+ tk =
0,29 m
Tp =
7,56 m
Tk =
8,14 m
C6
RUKOVANJE BRODOM I TERETOM SA STABILNOŠĆU BRODA
1B
Zadatak:
M/B «BELLATRIX» u luci
PULA treba ukrcati generalni teret prema sljedećem planu tereta:
PROSTOR ZA TERET
MASA TERETA
Meñupalublje br.1 (Tween deck No.1)
Meñupalublje br.2 (Tween deck No.2)
Meñupalublje br.3 (Tween deck No.3)
Meñupalublje br.4 (Tween deck No.4)
Meñupalublje br.5 (Tween deck No.5)
Skladište br.1 (Hold No.1)
Skladište br.2 (Hold No.2)
Skladište br.3 (Hold No.3)
Skladište br.4 (Hold No.4)
Skladište br.5 (Hold No.5)
MASA
Palubni teret
111 t
Kg
13,90 m
790 t
1130 t
1150 t
1080 t
908 t
714 t
1405 t
1625 t
1695 t
845 t
Xg
99,50 m
Prije početka ukrcajnih operacija sondiranjem tankova su utvrñene sljedeće količine goriva i
balasta:
TANKOVI
MASA
Tank dvodna br.1 (Double bottom tank No.1) – w.b.
343 t
Tank dvodna br.3 C (Double bottom tank No.3 C) – f.o.
310 t
Tank dvodna br.3, lijevo (Double bottom tank No.3 P) – f.o.
95 t
Tank dvodna br.3, desno (Double bottom tank No.3 S) – f.o.
90 t
Tank dvodna br.4, lijevo (Double bottom tank No.4 P) – f.o.
110 t
Tank dvodna br.4, desno (Double bottom tank No.4 S) – f.o.
115 t
Tank dvodna br.5 (Double bottom tank No.5) – w.b.
80 t
Dnevni tank lakog goriva, lijevo (Diesel oil daily tank in engine room P)
9t
Dnevni tank lakog goriva, desno (Diesel oil daily tank in engine room S)
9t
Krmeni pretežni tank (After peak tank) – w.b.
163 t
PODACI O BRODU
Duljina brod izmeñu okomica Lpp = 135 m.
Masa praznog broda D = 4638 t, visina sustavnog težišta iznad kobilice za prazan brod
KGo =
8,27 m, a udaljenost sustavnog težišta od krmene okomice XGo = 60,17 m.
Mrtve težine su 120 t s visinom težišta iznad kobilice Kg = 8,27 m i udaljenošću težišta od krmene
okomice Xg = 60,17 m.
Vrijednosti iz dijagrama pantokarena izoklina za pojedine kutove nagiba pri ovom deplasmanu su:
za ϕ =10° => 1,55 m, za ϕ =20° => 3,09 m za , ϕ =30° => 4,52 m , za ϕ = 45° => 6,03 m
za ϕ = 60° => 6,85 m, za ϕ = 75° => 7,12 m, za ϕ = 90° => 6,75 m.
Odrediti početnu poprečnu metacentarsku visinu ispravljenu za utjecaj slobodnih površina MoGcorr.,
gaz na pramcu Tp i gaz na krmi Tk te konstruirati krivulju poluga statičke stabilnosti (GH krivulja)?
1B
C6
RUKOVANJE BRODOM I TERETOM SA STABILNOŠĆU BRODA
M/B "BELLATRIX" 1-10
Rješenje:
RAČUN CENTRACIJE
PROSTOR
PRAZAN BROD
MRTVE TEŽINE
MASA
Kg
MOMENTV
Xg
MOMENTL
4638
120
8,27
8,27
38356
992
60,17
60,17
279068
7220
PRAZAN BROD, MRTVE T. 4758
MEðUPALUBLJE 1
MEðUPALUBLJE 2
MEðUPALUBLJE 3
MEðUPALUBLJE 4
MEðUPALUBLJE 5
SKLADIŠTE 1
SKLADIŠTE 2
SKLADIŠTE 3
SKLADIŠTE 4
SKLADIŠTE 5
DUBOKI TANK
PALUBA
790
1130
1150
1080
908
714
1405
1625
1695
845
111
UKUPNO TERET
TANK DVODNA 3 L. - TEŠKO GORIVO
TANK DVODNA 3 D. - TEŠKO GORIVO
TANK DVODNA 3 C. - TEŠKO GORIVO
TANK DVODNA 4 L. - TEŠKO GORIVO
TANK DVODNA 4 D. - TEŠKO GORIVO
TANK DVODNA 4 C. - TEŠKO GORIVO
TANK DVODNA L. - LAKO GORIVO
TANK DVODNA D - LAKO GORIVO
DNEVNI TANK LAKO G. - L - U STROJ.
DNEVNI TANK LAKO G. - D - U STROJ.
TALOŽNI TANK LIJEVO
TALOŽNI TANK DESNO
DNEVNI TANK LIJEVO
DNEVNI TANK DESNO
PRIJELJEVNI TANK
KALJUŽNI TANK
SLIJEVNI TANK ULJA
TANK NEČISTOG ULJA
TANK CILIND. ULJA LIJEVO
TANK CILIND. ULJA DESNO
TANK ČISTOG ULJA ZA GL.STROJ
TANK PREČIŠĆENOG ULJA ZA GS
TANK PREČIŠĆENOG ULJA ZA PS
TEŠKO G, LAKO G, ULJE
PRAMČANI PRETEŽNI TANK
TANK DVODNA 1
TANK DVODNA 2 LIJEVO
TANK DVODNA 2 DESNO
TANK DVODNA 3 LIJEVO
TANK DVODNA 2 DESNO
TANK DVODNA 5
KRMENI PRETEŽNI TANK
TANK DVODNA PITKE VODE - LIJEVO
TANK DVODNA PITKE VODE - DESNO
TANK PITKE VODE NA KRMI - LIJEVO
TANK PITKE VODE NA KRMI - DESNO
TANK PITKE VODE U STROJ. - LIJEVO
TANK PITKE VODE U STROJ. - DESNO
NAPOJNI TANK
BALAST, PITKA VODA
UKUPNO
C6
39349
10,96
10,89
10,86
10,86
10,90
5,31
4,89
4,82
4,84
5,54
4,89
13,90
11453
95
90
310
110
115
9
9
738
343
80
163
286289
8658
12306
12489
11729
9897
3791
6870
7833
8204
4681
0
1543
117,09
97,16
74,00
51,32
16,60
116,63
97,03
78,60
51,33
19,50
66,89
99,50
88001
0,71
0,71
0,66
0,71
0,71
0,67
0,86
0,86
7,67
7,67
7,38
7,38
7,40
7,40
0,81
0,92
1,14
0,81
10,86
10,86
7,33
7,33
7,33
67
64
205
78
82
0
0
0
69
69
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
586
17535
0
374
0
0
0
0
57
1302
0
0
0
0
0
0
0
1733
129717
∑ Mv 129717
=
= 7,40 m
D
17535
FSC =
0
819743
0
6715
6361
23281
5481
5730
0
0
0
243
243
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
343
343
0
440
440
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
48055
1566
0
39857
0
0
0
0
1432
615
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
713
0
0
0
0
0
0
0
0
41903
1195990
713
2279
131,10
116,20
96,66
96,66
70,68
70,68
17,90
3,77
25,84
26,33
4,59
4,59
39,68
39,68
27,89
RUKOVANJE BRODOM I TERETOM SA STABILNOŠĆU BRODA
KG =
92501
109791
85100
55426
15073
83274
136327
127725
87004
16478
0
11045
70,68
70,68
75,10
49,83
49,83
49,95
33,86
35,91
27,04
27,04
28,26
28,26
27,90
27,90
38,03
38,83
30,79
36,47
27,04
27,04
33,25
33,19
31,05
634
6,21
1,09
0,68
0,68
0,71
0,71
0,71
7,99
0,81
0,81
11,33
11,33
9,13
9,13
0,81
I
1B
∑I
2279
=
= 0,13 m
D 17535
D =17535 =>Ts =26'10" => KMo = 8,36 m, XB = 69,20 m, Mj = 19222 t⋅m/m, lk = 65,90 m
KMo = 8,36 m
- KG = 7,40 m
MoG = 0,96 m
KGv = KG + FSC = 7,40 + 0,13 = 7,53 m
- FSC = 0,13 m
MoGV = 0,83 m
Kut nagiba φ [° ]
0°
10°
20°
30°
45°
60°
75°
90°
"S" vrijednosti [m]
0,00
1,55
3,09
4,52
6,03
6,85
7,12
6,75
- KGv ⋅ sinφ [m]
0,00
1,31
2,56
3,77
5,32
6,52
7,27
7,53
GH poluge [m]]
0,00
0,24
0,51
0,75
0,71
0,33
- 0,15
- 0,78
GH
KRIVULJA
1,0
0,5
0,0
0
10
20
30
45
60
75
90
-0,5
-1,0
XG =
tu =
∑ Mu 1195990
=
= 68,21 m
D
17535
D ⋅ l 17535 ⋅ ( − 0,99)
=
= − 0,90 m
Mj
19222
tp =
tu ⋅ lp 0,90 ⋅ 69,10
=
= 0,46 m
Lpp
135,00
l = XG - XB = 68,21 - 69,20 = - 0,99 m
lp = Lpp - lk = 135,00 - 65,90 = 69,10 m
tk =
tu ⋅ lk 0,90 ⋅ 65,90
=
= 0,44 m
Lpp
135,00
Ts =
8,18 m
Ts =
8,18 m
- tp =
0,46 m
+ tk =
0,44 m
Tp =
7,72 m
Tk =
8,62 m
C6
RUKOVANJE BRODOM I TERETOM SA STABILNOŠĆU BRODA
2-20
Zadatak:
M/B
«BELLATRIX» krca teret u luci LA GUAIRA, ima deplasman D = 13254 t, sumu momenata
vertikalnih ΣMv = 104456 tm i sumu momenata inercije slobodnih površina ΣI=3012tm. Teret mase p
= 125 t potrebno je spustiti s palube u skladište br.2. Težište tereta na palubi Kg1 = 14,56 m, a težište
tereta u skladištu Kg2 = 5,50 m.
Odrediti novu početnu poprečnu metacentarsku visinu ispravljenu za utjecaj slobodnih površina MoGV
nakon pomaka tereta s palube u skladište te odrediti kut nagiba broda kad se nakon toga teret mase p =
45 t pomakne s lijevog boka na desni bok broda za udaljenost d = 14,05 m?
Rješenje:
Ts = 20' 09''
KMo = 8,43 m
KG =
∑ Mv 104456
=
= 7,88 m
D
13254
MoG = KMo - KG = 8,43 – 7,88 = 0,55 m
FSC =
∑ I 3012
=
= 0,23m
D 13254
MoGV = MoG - FSC = 0,55 – 0,23 = 0,32 m
h = Kg1 – Kg2 = 14,56 - 5,50 = 9,06 m
GG1 =
p ⋅ h 125 ⋅ 9,06
=
= 0,09 m
D
13254
KG1 = KG - GG1 = 7,88 – 0,09 = 7,79 m
ili
KG1 =
D ⋅ KG − p ⋅ Kg2 + p ⋅ Kg1 13254 ⋅ 7,88 − 125 ⋅ 14,56 + 125 ⋅ 5.50 103315,3
=
=
= 7,79m
D
13054 − 320 + 320
13254
MoG1 = KMo – KG1 = 8,43 – 7,79 = 0,64 m
tgϕ =
MoGV1 = MoG1 – FSC1 = 0,64 – 0,23 = 0,41 m
p⋅d
45 ⋅ 14,05
632,25
=
=
= 0,116348613
D ⋅ MoGV 1 13254 ⋅ 0,41 5434,1
ϕ ≈ 6,6°
C6
RUKOVANJE BRODOM I TERETOM SA STABILNOŠĆU BRODA
2A
Zadatak:
M/B
«BELLATRIX» krca generalni teret u luci GENOVA. Brod ima deplasman D = 18800 t, a suma
momenta vertikalnih ΣMv = 148896 tm. Teret mase p = 320 t treba prebaciti iz skladišta br.3 (Kg1 =
4,80 m) na palubu (Kg2 = 14,20 m).
Odrediti početni poprečni moment stabilnosti Mst0 broda pri nagibu ϕ = 7° nakon premještaja tereta te
koliko je potrebno tereta prebaciti iz uzdužnice broda na bok kako bi se brod uspravio? Duljina
pomaka tereta d = 8,30 m.
Rješenje:
Ts = 28' 07''
KMo = 8,44 m
KG =
∑ Mv 148896
=
= 7,92 m
D
18800
MoG = KMo - KG = 8,44 – 7,92 = 0,52 m
h = Kg2 – Kg1 = 14,20 – 4,80 = 9,40 m
GG1 =
p ⋅ h 320 ⋅ 9,40
=
= 0,16m
D
18800
MoG1 = MoG - GG1 = 0,52 – 0,16 = 0,36 m
Mst0 = D ⋅ MoG1⋅ sinϕ = 18800 ⋅ 0,36 ⋅ 0,12187 = 825 t⋅m
tgϕ =
D ⋅ MoG1 ⋅ tgϕ
p⋅d
⇒ p=
D ⋅ MoG1
d
p = 100,1 t
p=
18800 ⋅ 0,36 ⋅ tg 7°
= 100,1t
8,30
C6
RUKOVANJE BRODOM I TERETOM SA STABILNOŠĆU BRODA
2B
Zadatak:
M/B
«BELLATRIX» krca generalni teret u luci BILBAO. Brod ima deplasman D = 19024 t, a suma
momenta vertikalnih ΣMv = 145326 tm. Teret mase p = 230 t treba prebaciti iz skladišta br.3 (Kg1 =
4,80 m) na palubu (Kg2 = 14,80 m).
Odrediti početni poprečni moment stabilnosti Mst0 broda pri nagibu ϕ = 7° nakon premještaja tereta te
koliko je potrebno tereta prebaciti iz uzdužnice broda na bok kako bi se brod uspravio? Duljina
pomaka tereta d = 7,45 m.
Rješenje:
Ts = 28' 10''
KMo = 8,46 m
KG =
∑ Mv 145326
=
= 7,64 m
D
19024
MoG = KMo - KG = 8,46 – 7,64 = 0,82 m
h = Kg2 – Kg1 = 14,80 – 4,80 = 10,00 m
GG1 =
p ⋅ h 230 ⋅ 10,00
=
= 0,12m
D
19024
MoG1 = MoG - GG1 = 0,82 – 0,12 = 0,70 m
Mst0 = D ⋅ MoG1⋅ sinϕ = 19024 ⋅ 0,70 ⋅ 0,12278456 = 1623 t⋅⋅m
tgϕ =
D ⋅ MoG1 ⋅ tgϕ
p⋅d
⇒ p=
D ⋅ MoG1
d
p = 219,6 t
p=
19024 ⋅ 0,70 ⋅ tg 7°
= 219,6t
7,45
C6
RUKOVANJE BRODOM I TERETOM SA STABILNOŠĆU BRODA
3-20
Zadatak:
M/B
«BELLATRIX» u luci NORFOLK deplasman D = 19164 t, trim ukupni tu = 0,85 m te je računom
centracije odreñena suma momenata uzdužnih ∑Mu = 1302541 tm. Brod je zatežan, a prije ukrcaja u
luci brod je potrebno dovesti na ravnu kobilicu prepumpavanjem balasta iz pretežnih tankova.
Odrediti količinu balasta koju je potrebno prepumpati te izvršiti provjeru gaza?
Rješenje:
D =19164 t =>Ts =29' 01" => XB = 68,88 m, Mj = 20411 t⋅m/m
XG =
∑ Mu 1302541
=
= 67,97 m
D
19164
d = XgFP – XgAP = 131,10 – 3,77 = 127,33 m
∆tu ž =
∆tuž = tuž - tu = 0,00 - (- 0,85) = 0,85 m
∆tu ž ⋅ Mj 0,85 ⋅ 20411
p⋅d
⇒ p=
=
= 136,3 t
Mj
d
127,33
p = 136,3 t
GG1 =
p ⋅ d 136,3 ⋅ 127,33
=
= 0,91 m
D
19164
XG1 = XG + GG1 = 67,97 + 0,91 = 68,88 m
l = XG1 – XB = 68,88 – 68,88 =0,00 m
tu =
tu = 0,00 m
D ⋅ l 19164 ⋅ 0,00
=
= 0,00 m
Mj
20411
C6
RUKOVANJE BRODOM I TERETOM SA STABILNOŠĆU BRODA
3A
Zadatak:
M/B
«BELLATRIX» nakon ukrcaja tereta u luci RAVENA ima deplasman D = 19100 t, udaljenost
sustavnog težišta od krmene okomice XG = 68,15 m te isplovljava na putovanje od 20 dana trošeći
dnevno:
Tank dvodna br.3 C, teško gorivo (Double bottom tank No.3 C, F.O.)
Dnevni tank lakog goriva, lijevo (Diesel oil daily tank in engine room P, D.O.)
Krmeni pretežni tank (After peak tank, F.W.)
15 t
0,4 t
6t
Odrediti gaz na pramcu Tp i gaz na krmi Tk za trenutak dolaska?
Rješenje:
F.O. ⇒
D.O. ⇒
F.W. ⇒
20 ⋅ 15 = 300 t
20 ⋅ 0,4 = 8 t
20 ⋅ 6 = 120 t
XG1 =
XG1 =
XG1 =
D ⋅ XG − p1 ⋅ Xg 1 − p 2 ⋅ Xg 2 − p 3 ⋅ Xg 3
D − p1 − p 2 − p 3
19100 ⋅ 68,15 − 300 ⋅ 75,10 − 8 ⋅ 27,04 − 120 ⋅ 3,77
19100 − 300 − 8 − 120
1301665 − 22530 − 216 − 452
19100 − 300 − 8 − 120
XG1 =
1278466
= 68,47 m
18672
D1 =18672 =>Ts =28'04" => XB = 68,98 m, Mj = 20066 t⋅m/m, lk = 65,19 m
l = XG – XB = 68,47 – 68,98 = - 0,51 m
tu =
D ⋅ l 18672 ⋅ (−0,51)
=
= − 0,47 m
Mj
20066
lp = Lpp – lk = 135,00 – 65,19 = 69,81 m
tp =
tu ⋅ lp 0,47 ⋅ 69,81
=
= 0,24 m
Lpp
135,00
tk =
tu ⋅ lk 0,47 ⋅ 65,19
=
= 0,23 m
Lpp
135,00
Ts =
8,63 m
Ts =
8,63 m
- tp =
0,24 m
+ tk =
0,23 m
Tp =
8,39 m
Tk =
8,86 m
C6
RUKOVANJE BRODOM I TERETOM SA STABILNOŠĆU BRODA
3B
Zadatak:
M/B
«BELLATRIX» nakon ukrcaja tereta u luci VALPARAISO nakon završenog ukrcaja generalnog
tereta ima deplasman D = 17320t, udaljenost sustavnog težišta od krmene okomice XG = 67,85 m te
treba složiti teret mase p = 190 t na palubu. Odrediti udaljenost od krmene okomice na koju teret
treba biti složen da bi pri polasku brod ostao zatežan tuž = 0,69 m.
Odrediti gaz na pramcu Tp i gaz na krmi Tk za trenutak polaska?
Rješenje:
XG1 =
D ⋅ XG + p ⋅ Xg T 17320 ⋅ 67,85 + 190 ⋅ 0 1175162 + 0
1175162
=
=
XG1 =
= 67,11 m
D+ p
17320 + 190
17510
17510
D1 =17510 =>Ts =26' 09" => XB = 69,21 m, Mj = 19201 t⋅m/m, lk = 65,92 m
tu =
l = XG – XB = 67,11 – 69,21 = - 2,10 m
D ⋅ l 17510 ⋅ (− 2,10)
=
= − 1,91 m
Mj
19201
∆tuž = tuž - tu = - 0,69 - (-1,91) = 1,22 m
∆tu ž =
G1G 2 =
∆tu ž ⋅ Mj 1,22 ⋅ 19201
p⋅d
⇒d =
=
= 123,29 m
Mj
p
190
p ⋅ d 190 ⋅ 123,329
=
= 1,34 m
D
17510
XG2 = XG1 + G1G2 = 67,11 + 1,34 = 68,45 m
l = XG2 – XB = 68,45 – 69,21 = - 0,76 m
tu =
D ⋅ l 17510 ⋅ (− 0,76)
=
= − 0,69 m
Mj
19201
lp = Lpp – lk = 135,00 – 65,92 = 69,08 m
tp =
tu ⋅ lp 0,69 ⋅ 69,08
=
= 0,35 m
Lpp
135,00
tk =
tu ⋅ lk 0,69 ⋅ 65,92
=
= 0,34 m
Lpp
135,00
Ts =
8,15 m
Ts =
8,15 m
- tp =
0,35 m
+ tk =
0,34 m
Tp =
7,80 m
Tk =
8,49 m
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
18
File Size
134 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content